Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf ,"

Transkript

1 Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf , GENERELT OM MUSIK PÅ AALBORG FRISKOLE Undervisningsministeriets Fælles Mål for musik. Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Undervisningen skal bibringe dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud. Stk. 2. Gennem aktiv og skabende beskæftigelse med musik skal undervisningen medvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af koncentration og motorik samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab. Stk. 3. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af dansk og udenlandsk musiktradition som en del af kulturlivet, dels således som den indgår i det aktuelle samfundsliv, dels i dens historiske perspektiv. På Aalborg Friskole har vi valgt at musikken skal have plads. Musik er for langt de fleste børn en naturlig del af at være barn. Når børnene kommer fra børnehaven ind i skolen, er de typisk meget spontane og åbne overfor musik, leg og bevægelse. Det arbejder vi på at bibeholde og udvikle. Ikke med en ambition om at sende færdigstøbte musikere ud efter afgangsprøven, men fordi musik gør godt! Det gør godt - også at kunne udtrykke sig nuanceret nonverbalt, det gør godt for det store fællesskab at lære hinanden at kende gennem musikken, det gør godt for den enkelte klasses trivsel at kunne spille Vi har valgt at prioritere musik på følgende måde sat i forhold til undervisningsministeriets vejledende timetal. Bh. kl UVM Aalborg Fri I kl. desuden mulighed for tilvalg af liniefag i musik. Herudover optræder musikken naturligt i emneuger, musicals og fællessamlinger. Årsplan for 0. klasse musik... 2 Årsplan for 1. klasse 2012/ Årsplan for 2. klasse 2012/ Årsplan for 3. Klasse Årsplan for 4. kl Årsplan for 5. klasse Årsplan musik i 7. kl

2 ÅRSPLAN FOR 0. KLASSE MUSIK Hvad vil vi og hvorfor? I børnehaveklassen ønsker vi, at lave en ramme om musikundervisningen der tager afsæt i den musikoplevelse og forståelse børnene kommer med. Den er ganske givet mangfoldig, men fællesnævnere i en sund musikudvikling rummer efter vores mening overskrifter som bevægelse, leg, sang og improvisation. Vi arbejder hen over året i skiftende temaer som vil ligge op ad klassens øvrige temaer som de har med Majbritt. Lektionerne er 90 minutter hvilket kan være lang tid for børnehaveklassebørn. Derfor vil vi have fokus på dels at variere tiden i forskellige musikdiscipliner og skabe nogle gode traditioner og vaner for at være sammen omkring musikken og for at være sammen som gruppe i musiklokalet. En typisk musiktime i børnehaveklassen vil se således ud: 1. Afhentning i klasselokale 2. Afspænding/fokus/gennemgang af timen. a. Evt. med stille musik på cd eller lærerne spiller. Det handler om at samles om musikken og have fokus der. Vi vægter at børnenes erkendelser om musik også kommer i spil og at der bliver tid til at de selv sætter ord på. 3. Timen skitseres på tavlen. 4. Opvarmning krop stemme. 5. Tema a. Vi lægger os op af de temaer og emner børnene har i deres dansk/emnetimer. b. På forhånd har vi udvalgt forskellige musiske discipliner børnene skal igennem i løbet af året (se nedenstående). 6. Afspænding / opsamling på timen. Uger Temaer i klassen I musiktimerne "Det er fedt, at være elev på Aalborg Friskole" Lære at være i musiklokalet og sidde i rundkreds. Enkle sange og sanglege. Der er fokus på at få elevernes idéer i spil og lære at kende hinanden gennem musikken. 38 Rød Emneuge: "Rap, rim og remser" Halfdans rim og remser. Koble til simple rytmer, samt øve udenadslære Tal og bogstaver Vi synger bogstavsange. Bl.a. fra Alletiders dansk Eventyr Vi lytter til eventyr og taler om og eksperimenterer med musikkens rolle som dramatisk værktøj. (Altså nok ikke lige med de ord ). Kendte småeventyr spilles, fx De tre bukkenbruse Julemanden, som havde glemt hvad jul var dages fest og Kunst I børnehøjde Julesange her og der. Hvad er børnenes erfaringer med jul og musik? Hvad synger man i andre lande? Forbereder sange til musical. Side 2

3 5-6 Musical Øve musicalsange. 7 Vi læser, for selvfølgelig kan vi det Børnene stifter i musik kendskab til rytmenoder og tonenavne i musik. Vi anvender systemet Music Mind Games, som indleder i hver musiktime denne periode. Desuden vil klassen i disse timer være delt Livets opståen - Dinosauer Musikkens opståen. Vi går på jagt i musikkens ur-historie. Ikke så meget i detaljen indenfor de sidste 200 år, men i højere grad om musikkens funktion igennem tiden. Der bliver en del trommespil, og sanglege om det antikke Grækenland m.v Bogstavfest Værkstedsarbejde Samba m.m. Øve sang, dans og spil til: Uge 17 er der Aprilfestival, som vi øver numre til. Uge 18 er vi med på karneval i Aalborg Øst Dyr og sådan noget Sange og sanglege om dyr fra Zoo. 25 Lejr God tur 26 Sommerferie på vej Hvad har vi lært? - Nicolai Side 3

4 ÅRSPLAN FOR 1. KLASSE MUSIK Det overordnede mål for musikundervisningen er, at eleverne vil komme omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Timeopbygning: 1. Gennemgang af timen/ musiklytning. 2. Opvarmning krop stemme. 3. Aktiviteter i forhold til det overordnede emne (se nedenstående) 4. Afspænding /massage/ musiklytning/ opsamling på timen. Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hej 1. klasse Hvordan? (Form og metode) Vi bruger de første par gange på, at synge og bevæge os Vi finder ud af, hvordan det nu lige er med faget musik. Vi snakker om, hvad vi skal i løbet af året. Med hvilket formål? Gennem hygge, sang og bevægelse skal vi lære hinanden at kende. Minde om spillereglerne for lokalet. Andet Bevægelse, sang og dans Vi tramper, klapper og synger. Krop og stemme sammenkoble s. At øve os på, at gøre noget samtidig og forskudt. At lære at holde en puls og lave forskellige simple rytmer. At udtrykke sig kropsligt. 38 Fælles emneuge i Rød omkring emnet Rap, rim og remser De normale musiktimer udgår. I stedet arbejder klasserne sammen omkring emnet. 39 Slå Musiklytning i Kendskab til, at D. 3. september er der vikar (GD kursus). Side 4

5 lyttelapperne ud klassen. Den associerende oplevelse med musikken er i centrum. musik bruges i forskellige sammenhænge noget at danse til, at sove til, at græde til, at arbejde til osv. At kunne fordybe sig omkring at lytte til klassisk musik Plads til rod Vi laver forskellige lege, hvor sang og handling sammensætte s. At fastholde en puls og udvide kendskabet til forskellige sange, fællesdanse og rytmer. Uge 42: Efterårsferie Rytmer En spændende rytmekuffert kommer hjem. Vi arbejder med rytmeboksen og percussion instrumentern e. Vi synger sange og sætter rytmer til Vi juler Vi juler, synger julesange og laver jule lege. 2-4 Drama Nu vi snart skal lave musical, øver vi det at tale højt og tydeligt. Vi leger og laver Kendskab til percussion instrumenternes navne, lyde og virke via samtale, lege og sange. At udvide kendskabet til julesangene. Bevidstgørelse af hvad der kendetegner julemusik. At komme i julestemning. At arbejde med sig selv kropsligt. At turde ligge kraft og ærlighed i rollen. At bruge sin krop og stemme på forskelligvis. Uge 51-52: Juleferie Husk gerne nissehuen. Side 5

6 dramaøvelser. Musicalsange øves. 5-6 Musical Rød gruppe arbejder med musical. De normale musiktimer udgår Stomp og lyd 12 Påske pip pip Vi finder lyde forskellige steder. Undersøger og taler om lyd. Vi arbejder med rytmeboksen og percussion instrumentern e samt med mere stomp inspirerede instrumenter. Vi snakker om noder. MMG. Vi laver påskesanglege. Bevidstgørelse af, hvad lyd og musik også kan være samt hvilke stemninger musik og lyd kan have. At lære om notation, nodeværdier mv. Uge 8: Vinterferie Nye sange læres. Uge 13 (+mandag uge 14):Påskeferie n Aprilsfestiva l Vi skaber musik Slå lyttelapperne ud Finde ud af hvad vi vil til koncerten og øve os. Vi leger komponister. Vi skaber vores egne sange og rytmer. Pcén inddrages. Musiklytning. Den associerende og formale lytning er i fokus. At arbejde skabende med musikken. At arbejde med rim, remse og rap. At lytte fordybende til forskelligt musik. Kendskab til dynamik/styrkeforho ld, tempo og rytmer i musikken. At udtrykke Gul musical, så vi er i klassen Uge 21, man.: Pinse fri. Side 6

7 22-24 Vi samler op Vi synger og leger noget af det, vi har lavet gennem året. Nogle af børnene har måske lege eller ønsker som inddrages. 26 På gensyn Vi afslutter året og hygger os med musikken. musikken via tegninger og kroppen. At repetere og komme rundt om hele musikfaget. Evaluering af året der gik. Uge 25: Rød Lejr. Med ret til ændringer Grete Dahlgård ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE MUSIK Det overordnede mål for musikundervisningen er, at eleverne vil komme omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Timeopbygning: 5. Gennemgang af timen/ musiklytning. 6. Opvarmning krop stemme. 7. Aktiviteter i forhold til det overordnede emne (se nedenstående) 8. Afspænding /massage/ musiklytning/ opsamling på timen. Hvornår? Hvad skal der ske? (Emne) Bevægelse, sang og dans Hvordan? (Form og metode) Vi bruger de første par gange på, at synge og bevæge os Vi finder ud af, hvordan det nu lige er Med hvilket formål? Gennem hygge, sang og bevægelse skal vi lære hinanden at kende. Minde om spillereglerne for lokalet. At gøre noget samtidig og forskudt. Andet Side 7

8 med faget musik. Vi tramper, klapper, danser og synger. Krop og stemme sammenkobles. Vi snakker om, hvad vi skal i løbet af året. At holde en puls og lave forskellige rytmer. At udtrykke sig kropsligt. 37 Fælles emneuge i Rød omkring emnet Rap, rim og remser Musik på pcén 39 Slå lyttelapperne ud De normale musiktimer udgår. I stedet arbejder klasserne sammen omkring emnet. Vi lytter og laver selv musik via pcén. Musiklytning i klassen. Den associerende og formale lytning er i centrum. At arbejde skabende og legende med musik på computeren. At lytte fordybende til forskelligt musik. Kendskab til dynamik/styrkeforhol d, tempo og rytmer i musikken. At udtrykke musikken via tegninger og gennem kroppen. Kendskab til, at musik bruges i forskellige sammenhænge noget at danse til, at sove til, at græde til, at arbejde til osv Plads til rod Vi laver forskellige lege, hvor sang og handling sammensætte s. At fastholde en puls og udvide kendskabet til forskellige sange, fællesdanse og rytmer. Uge 40: tema dage Uge 41: Plandage Uge 42: Efterårsferi e Side 8

9 Instrumenter kobles på Rytmer En spændende rytmekuffert kommer hjem. Vi arbejder med rytmeboksen og percussion instrumentern e. Vi synger sange og sætter rytmer til. 50 Vi juler Vi juler, synger julesange og laver jule lege. 2-4 Drama og sammenspil Nu vi snart skal lave musical, øver vi det at tale højt og tydeligt. Vi leger og laver dramaøvelser. Musicalsange øves og vi prøver at spille 5-6 Musical Rød gruppe arbejder med musical. De normale musiktimer udgår Stomp og lyd Vi finder lyde forskellige steder. Undersøger og taler om lyd. Vi arbejder Flere rytmer kobles på. Repetition af kendskabet til percussion instrumenternes navne, lyde og virke via samtale, lege og sange. At udvide kendskabet til julesangene. Bevidstgørelse af hvad der kendetegner julemusik. At komme i julestemning. At arbejde med sig selv kropsligt. At turde ligge kraft og ærlighed i rollen. At bruge sin krop og stemme på forskelligvis. Instrument kendskab og udøvelse udvikles. Bevidstgørelse af, hvad lyd og musik også kan være samt hvilke stemninger musik og lyd kan have. Uge 48: Klippedag d. 30. nov. Uge 51-52: Juleferie Husk gerne nissehuen. Uge 7: Fastelavn d. 15.feb. Uge 8: Vinterferie Side 9

10 11 Påske pip pip 14 Vi skaber musik Aprilsfestiva l 20 Slå lyttelapperne ud med rytmeboksen og percussion instrumentern e samt med mere stomp inspirerede instrumenter. Vi snakker om noder. MMG. Vi laver påskesanglege Vi leger komponister. Vi skaber vores egne sange og rytmer. Pcén inddrages. Finde ud af hvad vi vil til koncerten og vi øver os. Musiklytning. Den associerende og formale lytning er i fokus. At lære om notation, nodeværdier mv. Forsøge at sammensætte instrumenter og noder. Nye sange læres. Uge 12: Plandage. Uge 13: Påskeferien. At arbejde skabende med musikken. At arbejde med rim, remse og rap. At lytte fordybende til forskelligt musik. Kendskab til dynamik/styrkeforhol d, tempo og rytmer i musikken. At udtrykke musikken via tegninger og kroppen. Uge 17: Aprilsfestiv al Uge 18: Øst karneval Uge 19: Kristi Himmelfart Gul musical, så vi er i klassen Uge 21: Øve overnatning Vi samler op Vi spiller, synger og leger noget af det, vi har lavet gennem året. Nogle af børnene har måske lege eller ønsker som inddrages. At repetere og komme rundt om hele musikfaget. Uge 25: Rød Lejr. Side 10

11 25 På gensyn Vi afslutter året og hygger os med musikken. Evaluering af året der gik. Med ret til ændringer Grete Dahlgård Side 11

12 ÅRSPLAN FOR 3. KLASSE MUSIK De to musiktimer om ugen, har jeg valgt at dele op i moduler, således at der, hver gang vi har musik, vil være en vis afveksling. Samtidig er det tanken, at en sådan skabelon for hvordan vi arbejder, vil gøre musikundervisningen mere overskuelig. Hvor meget de forskellige moduler fylder og rækkefølgen i undervisningen vil variere fra gang til gang. 1. modul: Vi lytter 2. modul: Vi synger 3. modul: Vi bruger kroppen (fx til leg og dans) 4. modul: Aktivitet ift. overordnet emne (se nedenfor) Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål Hej igen Vi genopfrisker hvordan det er vi har musik sammen på den gode måde. Vi hygger, synger, danser og begynder så småt at snuse til sammenspil ved at vælge et nummer vi vil starte med at spille. En god opstart, der gør, at vi hurtigt finder tilbage i rytmen At vi får lagt et godt fundament at arbejde videre på resten af skoleåret. Gul Lejr på Venø, mandag torsdag Emnedage i Rød Gruppe Sammenspil Uge 40: torsdag d.4. = fælles temadag fredag d. 5. oktober = fælles temadag Lørdag d. 6. Oktober = Skolens Fødselsdag (skoledag) 38 Vikar for Lotte/alternativt skema Vi gennemgår de generelle ting forbundet med brugen af lokalet, instrumenterne osv. Vi skal så i gang med at spille sammen på diverse instrumenter + sang. Vi vælger i fællesskab et nummer eller to, som vi bygger op for til sidst at kunne spille det fortrolige med at bruge instrumenterne og med at spille Efterårsferie 42 Få hygget og slappet af. Sammenspil Vi fortsætter og bygger evt. endnu et nummer op. fortrolige med at bruge instrumenterne og med at spille Instrumenter Vi dykker lidt dybere ned i At eleverne får Side 12

13 Uge 48: Fredag d. 30. November = Juleklippedag hvilke instrumenter der findes, hvordan de lyder, virker og fungerer i samspil med hinanden. kendskab til hvor mange instrumenter og musikfrembringende elementer, der faktisk findes. Herunder en introduktion til alternativ musik musik de typisk ikke møder i radioen/på TV. Musik og Drama Vi skal arbejde med koblingen mellem musik drama. Vi skal se og høre eksempler fra film. Vi skal lave dramatikøvelser. Vi skal arbejde med små musikalske skuespil. At gøre eleverne bevidste om hvad musik kan tilføre drama og omvendt. At se på musik i film, skuespil, musicals mm. Arbejde med at turde spille en rolle, udtrykke sig både gennem drama og musik. JULEFERIE 52-1 Tid til at fejre julen og hygge med sine kære Sammenspil 2-4 Vi skal så igen i gang med at spille sammen på diverse instrumenter + sang. Vi repetere de numre vi kan og vælger i fællesskab et nummer eller to, som vi bygger op for til sidst at kunne spille dem sammen også. fortrolige med at bruge instrumenterne og med at spille Rød musical = alternativt skema 5-6 Musik, drama, leg og meget mere. Vikar pga. GUL emneuge Fredag d. 15/2 = Friskolefastelavn 7 Forskellige musikalske lege, som klassen kender i forvejen. Vinterferie 8 Tid hygge og til at nyde vinteren lidt ekstra. Min yndlingsmusik Uge 12: Torsdag og fredag er PLANDAGE 9-12 Eleverne skal arbejde i små grupper eller alene med at få viden om noget af det musik de selv lytter til i det mere bevidste om deres smag indenfor musikken. Side 13

14 PÅSKEFERIE 13 + mandag i uge 14 daglige. Hvilken genre? Hvilke instrumenter? Hvem er kunstneren? Hvad handler musikken om? Hvorfor synes jeg det er godt musik? Vi afslutter med at fortælle/fremlægge for hinanden. Pust og mal æg. Klip et gækkebrev. Der er basis for alle mulige påskeløjer At de bliver klar over hvor meget forskelligt musik, der findes. At forholde sig til at musik er en smagssag. Min yndlingsmusik fortsat Uge 16: torsdag d.18. april = fælles temadag fredag d. 19. april = fælles temadag Lørdag d. 20. April = APRILFESTIVAL (skoledag) Eleverne skal arbejde i små grupper eller alene med at få viden om noget af det musik de selv lytter til i det daglige. Hvilken genre? Hvilke instrumenter? Hvem er kunstneren? Hvad handler musikken om? Hvorfor synes jeg det er godt musik? Vi afslutter med at fortælle/fremlægge for hinanden. mere bevidste om deres smag indenfor musikken. At de bliver klar over hvor meget forskelligt musik, der findes. At forholde sig til at musik er en smagssag. Sammenspil Vi skal spille sammen på diverse instrumenter + sang. Vi vælger i fællesskab et nummer eller to, som vi bygger op for til sidst at kunne spille dem sammen også. fortrolige med at bruge instrumenterne og med at spille Vikar pga. GUL MUSICAL Forskellige musikalske lege, som klassen kender i forvejen. Sammenspil Vi skal så igen i gang med at spille sammen på diverse instrumenter + sang. Vi repetere de numre vi kan og vælger i fællesskab et nummer eller to, som vi bygger op for til sidst at kunne spille dem sammen også. fortrolige med at bruge instrumenterne og med at spille En god afslutning Vi ser tilbage på de forskellige ting vi har arbejdet med. Evaluering af Side 14

15 Vi repeterer nogle af tingene. Vi evaluerer på skoleåret. Plads til hygge, at tage favoritter frem og få sagt god sommer med musikken. skoleåret. At få afsluttet skoleåret på en god måde Ret til ændringer forbeholdes - Lotte ÅRSPLAN FOR 4. KL. MUSIK De to musiktimer om ugen, har jeg valgt at dele op i moduler, således at der, hver gang vi har musik, vil være en vis afveksling. Samtidig er det tanken, at en sådan skabelon for hvordan vi arbejder, vil gøre musikundervisningen mere overskuelig. Hvor meget de forskellige moduler fylder og rækkefølgen i undervisningen vil variere fra gang til gang. 1. modul: Vi lytter 2. modul: Vi synger 3. modul: Vi bruger kroppen (fx til leg og dans) 4. modul: Aktivitet ift. overordnet emne (se nedenfor) Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Hej igen Vi genopfrisker hvordan det er vi har musik sammen på den gode måde. Vi hygger, synger, danser og begynder så småt at snuse til sammenspil ved at vælge et nummer vi vil starte med at spille. Med hvilket formål En god opstart, der gør, at vi hurtigt finder tilbage i rytmen At vi får lagt et godt fundament at arbejde videre på resten af skoleåret. Gul Lejr på Venø, mandag torsdag 38 Vi skal på lejr sammen - jubiii Sammenspil Uge 40: torsdag d.4. = fælles temadag fredag d. 5. oktober = fælles temadag Lørdag d. 6. Oktober = Skolens Fødselsdag (skoledag) Vi gennemgår de generelle ting forbundet med brugen af lokalet, instrumenterne osv. Vi skal så i gang med at spille sammen på diverse instrumenter + sang. Vi vælger i fællesskab et nummer eller to, som vi bygger op for til sidst at kunne spille det fortrolige med at bruge instrumenterne og med at spille Side 15

16 Efterårsferie 42 Få hygget og slappet af. Sammenspil Vi fortsætter og bygger evt. endnu et nummer op. fortrolige med at bruge instrumenterne og med at spille Musikkens mange genre Uge 48: Fredag d. 30. November = Juleklippedag Vi skal arbejde med hvilke forskellige typer musik der findes. Her skal børnene selv gå på opdagelse på biblioteket, på Internettet mm. og vi skal arbejde med det sammen på klassen. Genrekendskab og udvidelse af vores musikalske horisont. Musik og Drama Vi skal arbejde med koblingen mellem musik drama. Vi skal se og høre eksempler fra film. Vi skal lave dramatikøvelser. Vi skal arbejde med små musikalske skuespil. At gøre eleverne bevidste om hvad musik kan tilføre drama og omvendt. At se på musik i film, skuespil, musicals mm. Arbejde med at turde spille en rolle, udtrykke sig både gennem drama og musik. JULEFERIE 52-1 Tid til at fejre julen og hygge med sine kære Sammenspil 2-6 Vi skal så igen i gang med at spille sammen på diverse instrumenter + sang. Vi repetere de numre vi kan og vælger i fællesskab et nummer eller to, som vi bygger op for til sidst at kunne spille dem sammen også. fortrolige med at bruge instrumenterne og med at spille GUL emneuge Fredag d. 15/2 = Friskolefastelavn 7 Vi skal have emneuge det bliver fedt! Vinterferie 8 Tid hygge og til at nyde vinteren lidt ekstra. Side 16

17 Min yndlingsmusik Uge 12: Torsdag og fredag er PLANDAGE PÅSKEFERIE Min yndlingsmusik fortsat Uge 16: torsdag d.18. april = fælles temadag fredag d. 19. april = fælles temadag Lørdag d. 20. April = APRILFESTIVAL (skoledag) 9-12 Eleverne skal arbejde i små grupper eller alene med at få viden om noget af det musik de selv lytter til i det daglige. Hvilken genre? Hvilke instrumenter? Hvem er kunstneren? Hvad handler musikken om? Hvorfor synes jeg det er godt musik? Vi afslutter med at fortælle/fremlægge for hinanden mandag i uge 14 Pust og mal æg. Klip et gækkebrev. Der er basis for alle mulige påskeløjer Eleverne skal arbejde i små grupper eller alene med at få viden om noget af det musik de selv lytter til i det daglige. Hvilken genre? Hvilke instrumenter? Hvem er kunstneren? Hvad handler musikken om? Hvorfor synes jeg det er godt musik? Vi afslutter med at fortælle/fremlægge for hinanden. mere bevidste om deres smag indenfor musikken. At de bliver klar over hvor meget forskelligt musik, der findes. At forholde sig til at musik er en smagssag. mere bevidste om deres smag indenfor musikken. At de bliver klar over hvor meget forskelligt musik, der findes. At forholde sig til at musik er en smagssag. Sammenspil Vi skal spille sammen på diverse instrumenter + sang. Vi vælger i fællesskab et nummer eller to, som vi bygger op for til sidst at kunne spille dem sammen også. fortrolige med at bruge instrumenterne og med at spille GUL MUSICAL Der laves læseprøver, sangprøver, rekvisitter, sceneopsætning, musikprøver og meget mere. For blive bedre til at turde stå frem foran et publikum, videreudvikle eller opdage nye ting om sig selv samt samarbejde med de øvrige elever om et fælles projekt Sammenspil Vi skal så igen i gang med at spille sammen på diverse fortrolige med at Side 17

18 instrumenter + sang. Vi repetere de numre vi kan og vælger i fællesskab et nummer eller to, som vi bygger op for til sidst at kunne spille dem sammen også. bruge instrumenterne og med at spille En god afslutning Vi ser tilbage på de forskellige ting vi har arbejdet med. Vi repeterer nogle af tingene. Vi evaluerer på skoleåret. Plads til hygge, at tage favoritter frem og få sagt god sommer med musikken. Evaluering af skoleåret. At få afsluttet skoleåret på en god måde Ret til ændringer forbeholdes - Lotte ÅRSPLAN FOR 5. KLASSE MUSIK Det overordnede mål for musikundervisningen er, at eleverne vil komme omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Timeopbygning: 1. Gennemgang af timen/ musiklytning. 2. Opvarmning krop stemme. 3. Aktiviteter i forhold til det overordnede emne (se nedenstående) 4. Afspænding / musiklytning/ opsamling på timen. Hvornår? Hvad skal der ske? (Emne) Juhuu Musik. Bevægelse, sang og dans Hvordan? (Form og metode) Vi bruger de første par gange på, at synge og bevæge os Vi tramper, klapper, danser og synger. Krop og stemme sammenkobles. Vi snakker om, hvad vi skal i løbet af året. Med hvilket formål? Andet Gennem hygge, sang og bevægelse skal vi lære hinanden at kende. Vi øger fællesskabet og det at være trygge i hinandens selvskab. At fastholde en puls og lave forskellige rytmer. At udtrykke sig kropsligt og skabende. Side 18

19 36-45 (-41+42) Rhythm And Poetry Baljer og body Vi arbejder med genren Hip hop og RAP (Rhythm And Poetry). Efter en masse baggrundsviden skaber vi selv egne tekster og rytmer. Vi rimer og rapper. Arbejder med puls og rytmer. Vi arbejder med stomp på baljer, bolde mv. Vi arbejder med bodypercussion. Vi spiller sammen, lytter, øver breaks og improviserer Vi Juler Vi synger masser af julesange og sætter instrumenter til. Vi leger og laver julequiz. At arbejde med bodypercussion. Kendskab til genren RAP. At arbejde skabende med egne tekster. At udbygge elevernes færdigheder i improvisation. At rime og lege med sproget. Kendskab til forskellige rytmer og instrumenter. At sætte fragmenter sammen til en helhed. At arbejde reflekterende med musikken i en bredere kontekst. Hvad er lyd, hvad kan skabe lyd og musik rundt om os? At spille Kendskab og sammensætning at forskellige rytmer. At lære julens sange at kende. Hvad kendetegner julens musik? At spille Vikar i uge , grundet kursus og emneuge i Rød. Uge 41: Gul emneuge. Uge 42: efterårsferie Med ret til ændringer Grete Dahlgård Side 19

20 ÅRSPLAN FOR GRØN MUSIK Ved indgangen til grøn gruppe, er de fleste elever nogenlunde rytmesikre, og vil også typisk have fundet deres foreløbige musik-niche. I grøn hanlder det mest om sammenspil. Undervisningen deles op i primært to dele: en praktisk del som hovedsageligt baseres på sammenspil og en teoretisk del, til styrkelse af elevernes musikforståelse og fælles tilgang til faget. Eleverne skal have mulighed for at føle glæde og udfordring ved både sammenspillet og de øvrige musiske fællesaktiviteter. Hvad skal vi i timerne? Eleverne skal medformulere indholdet og målet med undervisningen. Nedenstående er derfor lærerens overvejelser, som vil blive afsæt for dialogen med børnene om deres ønsker og interesser. I de enkelte discipliner øver vi os på at lære at skelne mellem at producere musik selv og reproducere andres musik. Eleverne skal også øve sig i at indgå i musikken såvel som deltagere som instruktører. Vi arbejder bl.a. med: talekor rytmiske forløb - sang, spil og bevægelse sammenspil indøvning af flere forskellige numre og genrer styrkelse af spil på flere forskellige instrumenter igangsætning af sammenspil fremførsel af numrene ved forskellige lejligheder solo og improvisation Perception krops- og lytteøvelser forskellige musikgenrer stemninger og betydninger i musikken Fortolkning musikalske betydninger og meninger Refleksion Refleksion over egne musiske præstationer og fremskridt Refleksion over musik, musikforbrug mv. Kompetencer / mål Ved udgangen af 9. klasse skal en elev sigte mod at: turde synge med på sange kende og kunne danse flere forskellige danse kunne instruere andre i mindst en dans kunne instruere andre i mindst et musiknummer kunne spille sammen med andre og vise forståelse for en fælles gruppedisciplin vise en klar puls- og periodefornemmelse Side 20

21 kunne bidrage aktivt til at skabe musikalske produktioner ( tekst, koreografi, melodi, rytme, harmonier ) kunne optræde med et musikalsk produkt for andre kunne beherske grundlæggende instrumentale færdigheder på mindst et instrument kende og kunne gøre rede for musikalske genrer i store træk kende og kunne gøre rede for den klassiske og den moderne musiks rødder og udvikling kunne arbejde med og skabe grafiske fremstillinger af det lydlige univers som musikken er kunne gennemskue og analysere udvalgte musikeksempler Side 21

Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011

Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011 De to musiktimer om ugen, har jeg valgt at dele op i moduler,

Læs mere

Årsplan 5. klasse, musik 2010/2011

Årsplan 5. klasse, musik 2010/2011 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, musik 2010/2011 De to musiktimer om ugen, har jeg valgt at dele op i moduler,

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering

Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering 33 Velkommen til musik. Introduktion til musiklokalet og dets instrumenter. Regler og rutiner i musiklokalet.

Læs mere

Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf , Årsplan 4. klasse, dansk/emne 2010/2011

Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf ,   Årsplan 4. klasse, dansk/emne 2010/2011 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 4. klasse, dansk/emne 2010/2011 Hvad skal der ske Uge-nr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 Musik på Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 1 Musik på Helsinge Realskole Vi vægter den daglige morgensang højt på vores skole. Her bliver to af vores kerneværdier tradition og

Læs mere

Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse

Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og

Læs mere

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben Musik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Undervisningen

Læs mere

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Sang og musik anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. På Sdr. Vium Friskole undervises i sang og musik en lektion ugentligt

Læs mere

Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse

Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og

Læs mere

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse Fagformål for faget musik Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN. SIDE: AF: FAG: Musik KLASSE:

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Fag formål Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske

Læs mere

Årsplan for musik på 1. årgang 2016/17 v/ musiklærer Bjørg Lindvang

Årsplan for musik på 1. årgang 2016/17 v/ musiklærer Bjørg Lindvang Årsplan for musik på 1. årgang 2016/17 v/ musiklærer Bjørg Lindvang Mål for undervisningen: Der arbejdes med udgangspunkt i Fællesmål med fokus på musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse. Link:

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk

www.aalborg-friskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for børnehaveklassen 09-10, udarbejdet af Majbritt Rasmussen. Bilag vedlagt er årsplan

Læs mere

Målene for musikundervisningen er afstemt efter disse 3 kompetenceområder:

Målene for musikundervisningen er afstemt efter disse 3 kompetenceområder: Årsplan for musik i 2. klasse 2016-2017 Form og indhold: Nedenstående årsplan er blot en skitse der skal derfor tages forbehold for ændringer. Under hvert emneområde er skrevet en masse aktiviteter, sange

Læs mere

Årsplan 5. klasse 2010-2011

Årsplan 5. klasse 2010-2011 Årsplan 5. klasse 2010-2011 Hvad skal der ske? Hvornår? Hvordan? Med hvilket formål? Opstart + Gul intro Uge 32 Emneuge Uge 33 Se infobrev Se infobrev Kloge Åge Personkarakteristik Uge 34 og 35 Ud fra

Læs mere

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse MUSIK Forord Formålet med undervisningen i musik er at opelske børnenes naturlige evne og glæde ved at udfolde sig med sang, musik og bevægelse. Undervisningen skal bibringe børnene en livslang glæde ved

Læs mere

Målene for musikundervisningen er afstemt efter disse 3 kompetenceområder:

Målene for musikundervisningen er afstemt efter disse 3 kompetenceområder: Årsplan for musik i 1. klasse 2016-2017 Form og indhold: Nedenstående årsplan er blot en skitse der skal derfor tages forbehold for ændringer. Under hvert emneområde er skrevet en masse aktiviteter, sange

Læs mere

Årsplan 7. klasse Engelsk - 2010/11 Ugenr.

Årsplan 7. klasse Engelsk - 2010/11 Ugenr. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Hvad skal der ske Ingen engelsk i uge 32, da onsdag er Opstartsdag for hele skolen. Uge 33

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag:Musik Klasse:1 A Lærer: CA Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag:Musik Klasse:1 A Lærer: CA Fagområde/ emne Sang Året Stemmepleje året fastholde lysten til at bruge stemmen og synge sammen enstemmigt Opvarmning Registre Klang stemmen Opmærksomhed omkring stemmepleje Hørelære året Indlære en sang gennem vokal

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

Målene for musikundervisningen er afstemt efter disse 3 kompetenceområder:

Målene for musikundervisningen er afstemt efter disse 3 kompetenceområder: Årsplan for musik i 3. klasse 2016-2017 Form og indhold: Nedenstående årsplan er blot en skitse der skal derfor tages forbehold for ændringer. Under hvert emneområde er skrevet en masse aktiviteter, sange

Læs mere

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin UVMs Trinmål synoptisk fremstillet: Musikudøvelse Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse deltage opmærksomt

Læs mere

ÅRSPLAN MUSIK 4. KLASSE 2016/17, EVA BAK NYHUUS

ÅRSPLAN MUSIK 4. KLASSE 2016/17, EVA BAK NYHUUS ÅRSPLAN MUSIK 4. KLASSE 2016/17, EVA BAK NYHUUS Form og indhold: Under hvert emneområde er skrevet en masse aktiviteter, sange og øvelser ind i årsplanen. Klassen kommer ikke omkring alle aktiviteter,

Læs mere

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Musikudøvelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Musik

Årsplan Skoleåret 2013/14 Musik Årsplan Skoleåret 2013/14 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 13/14. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. FAGPLAN. FAG: Musik KLASSE: 1 kl. ÅR:

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole

Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole Det praktiske Sang/kor Sammenspil Rytmisk træning INDSKOLING (1., 2., 3.) Alle synger enten i grupper eller sammen. Kanonsangen anvendes. Der introduceres forskellige

Læs mere

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer:

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer: Undervisningsplan Udarbejdelse af undervisningsplan for praktisk/musisk område på Iqra Privatskole: På Iqra Privatskole følger vi generelt Undervisningsministeriets 'Forenklede Fælles Mål', men der er

Læs mere

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Bemanding i MIM-timerne: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA - Mål for undervisningen: Mange af eleverne har behov for,

Læs mere

Trinmål i musik klasse

Trinmål i musik klasse Trinmål i musik 7. 10. klasse I hele forløbet af undervisning af 7. til 10. klasse. Er det målet, at undervisningen er en blanding af musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse. De ovennævnte tre

Læs mere

LÆREPLAN Musisk Skole Kalundborg

LÆREPLAN Musisk Skole Kalundborg LÆREPLAN Musisk Skole Kalundborg Forskolen (0-9 år) Formål. side 2 Grundsyn. side 3 Mål for undervisningen i forskolen. side 3 Faglige mål og fagligt indhold - At styrke barnets umiddelbare musikglæde.

Læs mere

Årsplan for børnehaveklassen 2010/2011

Årsplan for børnehaveklassen 2010/2011 Årsplan for børnehaveklassen 2010/2011 Hvornår? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Form og metode) Med hvilket formål? Andet 32-35 Børnehaveklassen-hvem er vi? Vi arbejder med navne, udseende, hvad kan

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR

Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold..side 3 - Teknik..side 4 - Kor/ det at synge sammen side 5 - Indstudering side 6 - Musikalske udtryk side 7 - Gehør/Improvisation

Læs mere

RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK INDHOLD PERIODE

RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK INDHOLD PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Årsplan for klasse Musik. Lærer: Anne V. Overvejelser:

Årsplan for klasse Musik. Lærer: Anne V. Overvejelser: Årsplan for 1-2-3. klasse. 2016-2017. Musik. Lærer: Anne V. Overvejelser: I trinmålene for musik er undervisningens udvikling opdelt i 3 områder: Musikudøvelse Musikalsk skaben Musikforståelse I 1. klasse

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole Idékatalog Skoleåret 2015/16 Hent inspiration til samarbejdet mellem Folkeskole & Musikskole Maj 2015 Udgave 5 (revideret udgave) Skolereformen - hvad kan vi? - Hent inspiration fra egen musikskole her

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget musik

Slutmål og undervisningsplan for faget musik Musikundervisningens formål: Musik er en del af vores kultur og indtager en betydelig plads i børns og unges hverdag. Det er derfor naturligt, at musikundervisningen beskæftiger sig med samtidens musik,

Læs mere

UVMs Læseplan for faget Musik

UVMs Læseplan for faget Musik UVMs Læseplan for faget Musik Læseplanen er struktureret ud fra de tre centrale kundskabs- og færdighedsområder. Den indeholder en angivelse af undervisningens progression i den obligatoriske musikundervisnings

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Fagplan for Musik. Sang. Instrumentalspil

Fagplan for Musik. Sang. Instrumentalspil Fagplan for Musik Formål Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve og fordybe sig i sang, musik og bevægelse, og til at udtrykke sig på disse områder. Gennem

Læs mere

Mål Indhold Gode råd Materialer

Mål Indhold Gode råd Materialer På Tjørnegårdskolen Sang 0. 2, Mål Indhold Gode råd Materialer Glæden ved sang Kende et repetoire af nye, ældre danske sange og salmer Sange med flotte melodier, og tekster, der er sjove at synge. Forskellige

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for dansk i 1.kl. 2011-2012 Udarbejdet af Jane Kinnberg Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33,34,35 ROBOT emne. Vi indretter os. Lære bogstavernes lyde

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 3.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Mark Chapman, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 39 (29.- 30. Sept.) Ryste sammen TUR At børnene tlegner sig sociale

Læs mere

Årsplan for Gul stue med ret til ændringer 2015/16

Årsplan for Gul stue med ret til ændringer 2015/16 Årsplan for Gul stue med ret til ændringer 2015/16 Uge Kompetencer Emne Øvrig kommentar til emnet Andet Tovholder 1 / personlig 2 / personlig 3 / personlig 4 / personlig 5 / personlig 6 / personlig En

Læs mere

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Formål Overordnet er formålet med undervisningen at styrke elevernes bevidsthed om og indsigt i det danske sprog og gøre dem i stand til at bruge det alsidigt. Jeg

Læs mere

Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15

Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15 Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15 Evaluering af faget Håndværk 3.-5. kl. 2014-15 De fysiske forhold. Undervisningen i 3.-5. klasse dækker fagene billedkunst, håndarbejde og sløjd. Vi er de

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN.

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. Sociale mål: At hver elev oplever glæde og tryghed ved at gå på skolen. At eleverne for tryghed til lærerne og hinanden. At hver enkelt elev har mod på, og lyst til, at fortælle

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for ØRNEGRUPPEN, dansk 2010-2011 Udarbejdet af Jane Kinnberg og Mark Chapman, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33, 34, 35 ISPIGEN. Bruge talesproget

Læs mere

Læseplan for valgfaget musik

Læseplan for valgfaget musik Læseplan for valgfaget musik Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Musikudøvelse 4 Musikforståelse 6 Indledning Faget musik som valgfag er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse.

Læs mere

Årsplan for 1. klasse 2010-2011

Årsplan for 1. klasse 2010-2011 Årsplan for 1. klasse 2010-2011 Formål at stimulere elevernes læse- og skrivelyst at give eleverne mulighed for at erfare, at læsning og skrivning giver oplevelser og viden. Danskfaglige mål for 1. klasse

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

Årsplan i 1. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017

Årsplan i 1. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Årsplan i 1. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er de Forenklede Fællesmål for faget engelsk. Generel information: Vi bruger Pirana My First English Book samt udleveret

Læs mere

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Musikken er en del af vores kultur og indtager en betydelig plads i børns og unges hverdag. Det er derfor naturligt, at musikundervisningen beskæftiger sig med såvel

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold - Teknik..side 3 - Indstudering side 4 - Musikalske udtryk..side 5 - Gehør/Improvisation side 6 - Hørelære/teori.side

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

D a n s M u s i k k e n k l a s s e. Dans. Musikken. det store dansekendskab, men som gerne vil undervise i dans.

D a n s M u s i k k e n k l a s s e. Dans. Musikken. det store dansekendskab, men som gerne vil undervise i dans. I n t r o d u k t i o n t i l u n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l e t D a n s M u s i k k e n 2. - 5. k l a s s e i musik og idræt er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det store dansekendskab,

Læs mere

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne.

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2014-2015 Team/ lærer: Tina Birkholm og Lone Hede De overordnede mål for 0. klasse. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Årsplan for idræt i 5. klasse

Årsplan for idræt i 5. klasse Årsplan for idræt i 5. klasse 2011-2012 Skoleåret igennem vil eleverne møde idrætsformer, som er anderledes end de færdige spil, de ofte møder i idrætsklubberne. Det grundlæggende i hele idrætsundervisningen

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Årsplan Idræt 7.- 9. Årgang 2015-2016

Årsplan Idræt 7.- 9. Årgang 2015-2016 Årsplan Idræt 7.- 9. Årgang 2015-2016 Faglige mål: De faglige mål er opstillet i henhold til fællesmål for idræt 7. 9. klasse. - taktisk og teknisk færdigheder videreudvikles igennem den alsidige undervisning

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Indholdsplan Musik og teater

Indholdsplan Musik og teater Linjens formål: at eleven uanset forudsætninger og evner oplever musik og teater som et vedkommende og skabende fællesskab. at eleverne erkender værdien af samarbejde. at eleven bidrager til egen og andres

Læs mere

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Indhold 3 4 5 6 8 9 Indledning Kulturelle udtryksformer og værdier i Fremtidens Dagtilbud Fokusområder Pædagogiske

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

ÅRSPLAN FOR INDSKOLINGSKLASSEN SKOLEÅRET 2012-13

ÅRSPLAN FOR INDSKOLINGSKLASSEN SKOLEÅRET 2012-13 ÅRSPLAN FOR INDSKOLINGSKLASSEN SKOLEÅRET 2012-13 VELKOMMEN Nu er vi klar til et nyt skoleår. For os alle vil det være en forandring i år, da vi nu har en indskolingsklasse. Vi er tre personer fast knyttet

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Jamen, hvorfor nu det?

Jamen, hvorfor nu det? Jamen, hvorfor nu det? Hvem har dog fundet på sådan noget? Er det den tilbagevendende snak om den musikalske fødekæde? Er det, fordi der et eller andet sted står, at det er noget, vi skal? Og har vi for

Læs mere

Læseplan for faget musik

Læseplan for faget musik Læseplan for faget musik Indledning Faget musik er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 6. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1 2. kl., 3. 4. kl. og 5. 6. klasse. I faget musik

Læs mere

August (15 skoledage) 2010 Aalborg Friskole Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg Tlf. 98147033

August (15 skoledage) 2010 Aalborg Friskole Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg Tlf. 98147033 August (15 skoledage) 2010 30 - & 1 31 2 3 4 5 6 7 & 8 Ferie Ferie Ferie Ferie Ferie BHKL INTRO-DAG 32 9 10 11 12 13 14 & 15 Teammøder med fælles Teammøder med fælles opstart opstart Skolestart Gul intro

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for fysik- 8. klasse. Skoleåret 2012-2013 Arbejdet i faget fysik/ er bygget op som

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik Fagplan for Musik Formål Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve og fordybe sig i sang, musik og bevægelse, og til at udtrykke sig på disse områder. Gennem

Læs mere

Læseplan for musik Helsingør Privatskole

Læseplan for musik Helsingør Privatskole Læseplan for musik Helsingør Privatskole Læseplan for musik Musikundervisningen på Helsingør Privatskole foregår fra 0. klasse frem til 6. klasse, og er opdelt i 4 forløb. Musikudøvelse: 0. klasse: Eleven

Læs mere

ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus

ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus Undervisningen i dansk i 4. klasse er tilrettelagt på baggrund af Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål. I 4. klasse skal

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Fælles Mål 2009. Musik. Faghæfte 7

Fælles Mål 2009. Musik. Faghæfte 7 Fælles Mål 2009 Musik Faghæfte 7 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 9 2009 Fælles Mål 2009 Musik Faghæfte 7 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 9 2009 Indhold Musik som obligatorisk fag

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Klaver

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Klaver 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg Klaver Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold - Teknik, Udtryk og viden..side 3 - Indstudering side 4 - Gehør/Improvisation side 5 - Hørelære/teori.side 6

Læs mere

Vindblæs. Musikskole. Program

Vindblæs. Musikskole. Program Vindblæs Musikskole Program 2013/2014 Velkommen Velkommen til Vindblæs Musikskole! Det er en gave livet igennem at kunne spille på et instrument eller være god til at synge. At spille musik træner ens

Læs mere

Årsplan i dansk for børnehaveklassen, 2008-2009.

Årsplan i dansk for børnehaveklassen, 2008-2009. Årsplan i dansk for børnehaveklassen, 2008-2009. De generelle mål for faget er følgende: At børnene er glade for at komme i skole, lærer skolen at kende som et trygt sted uden drilleri og med plads til

Læs mere

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik,

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik, Musik C 1. Fagets rolle Musikfagets rolle er at skabe sammenhæng mellem musikalsk praksis og teoretisk forståelse, musikalsk fortid og nutid, lokale og globale udtryksformer, samt musikalsk stil og originalitet.

Læs mere

Den lille Dramaskoles inspirationsmateriale

Den lille Dramaskoles inspirationsmateriale Hvorfor drama i undervisningen? Drama som metode er relevant for fagpersoner, der ønsker at arbejde med differentierede læringsmiljøer, trivsel og inklusion. Det unikke ved drama er elevernes mulighed

Læs mere

Årsplan for Grøn stue med ret til ændringer 2015/16

Årsplan for Grøn stue med ret til ændringer 2015/16 Årsplan for Grøn stue med ret til ændringer 2015/16 Uge Kompetencer Emne Øvrig kommentar til emnet Andet Tovholder 1 Sociale, personlige, sproglige Leg på stuen Tilbage til hverdagens rutiner 2 Musisk,

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde er

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen At lægge et fundament for skolens arbejde med elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær og lyst til at

Læs mere

Årsplan 0.klasse 2015/16

Årsplan 0.klasse 2015/16 Årsplan 0.klasse 2015/16 Sproglig opmærksomhed: Vi arbejder med sprogligopmærksomhed, rim og remser. Gennem samtale, dialog, oplæsning og færtælling skærpes børnenes opmærksomhed mod det talte og skrivende

Læs mere

Indhold Praktisk-Musiske fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Musik... 3 Beskrivelse:... 3 Del- og slutmål... 4 Billedkunst... 9 Beskrivelse...

Indhold Praktisk-Musiske fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Musik... 3 Beskrivelse:... 3 Del- og slutmål... 4 Billedkunst... 9 Beskrivelse... Indhold Praktisk-Musiske fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Musik... 3 Beskrivelse:... 3 Del- og slutmål... 4 Billedkunst... 9 Beskrivelse... 9 Emneoversigt samt del- og slutmål:... 9 PM fag... 11 Beskrivelse...

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 7. Musik

Fælles Mål. Faghæfte 7. Musik Fælles Mål Faghæfte 7 Musik Fælles Mål Faghæfte 7 Musik Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 6-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.:

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.: Lone s dagpleje Lones dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang 22 6752 Glejbjerg Tlf.: 75198111 Lone Hagedorn Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

ÅRSPLAN 2012/13 - DANSK 1. KLASSE PERIODE EMNE AKTIVITETER MÅL

ÅRSPLAN 2012/13 - DANSK 1. KLASSE PERIODE EMNE AKTIVITETER MÅL ÅRSPLAN 2012/13 - DANSK 1. KLASSE PERIODE EMNE AKTIVITETER MÅL August september VI SKAL LÆRE HINANDEN AT KENDE Fortællertid Oplæsning Dialog At lytte til oplæsning (i - s- t) (konsonanter og vokaler) Sange,

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter.

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter. Sammenligning med JJJ/IU/LY/SB og med JEV oplæg 6/11-12= med gult er steder med ubetydelig eller ingen rettelser. Med rødt er vores formuleringer med sort er den tilrettede version.: Kompetencemål i musik

Læs mere