Midlertidighed i byomdannelse - et effektivt virkemiddel?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midlertidighed i byomdannelse - et effektivt virkemiddel?"

Transkript

1 Midlertidighed i byomdannelse - et effektivt virkemiddel? Debatoplæg til netværksmøde om midlertidighed i byomdannelsen, 27. marts i Roskilde. Forfattet af Plan09 og Hausenberg. Flere og flere kommuner, developere og andre private grundejere vælger i stigende grad at anvende midlertidige aktiviteter som et værktøj i forbindelse med byomdannelsesprojekter. Det er der flere gode argumenter for: Midlertidige aktiviteter giver mulighed for at udvikle bylivet i et nyt område helt fra starten. Alt for ofte forsøger man uden held at tilføre bylivet, når byen er færdig, som glasur på en kage. Midlertidige aktiviteter kan give et område en profil og identitet og være eksempler på virkeliggørelse af de værdier, som skal være bærende for udviklingen af området. Midlertidige aktiviteter kan give byens borgere mulighed for at opdage et område og dets potentialer på et tidligt stadie i omdannelsesprocessen. Derved øges attraktionsværdien og med den også investorinteressen. Midlertidige aktiviteter kan påvise nye behov og krav til områdets udvikling og dermed give input til arbejdet med udviklingsplaner og program. Der er ingen tvivl om, at midlertidighed er på dagsorden i mange byomdannelsesprojekter, og at det kan være et effektivt virkemiddel. Plan09 vil derfor gerne facilitere et netværksmøde for kommunerne med henblik på, at: Finde og formidle aktuelle erfaringer med midlertidighed i forskellige byomdannelsesprojekter. Give bud på løsninger til aktuelle og centrale udfordringer i anvendelse af midlertidighed i byomdannelsen. Som det første i en række netværksmøder for kommuner med interesse for byomdannelse afholder Plan09 i samarbejde med Roskilde Kommune og Hausenberg møde om midlertidighed i byomdannelsen. Det sker: Den 27. marts, på Musicongrunden i Roskilde, klokken 12:30 16:00. Tilmelding til: Senest den 14. marts. Se detaljeret program og øvrig info på: Midlertidige aktiviteter i byomdannelsen Båret frem af de seneste års fokus på stedbunde potentialer, brugerdreven innovation og en øget politisk bevidsthed om de kreative aktiviteters betydning for byens profil, image og reelle oplevelsesværdi er midlertidige aktiviteter ved at blive et institutionaliseret værktøj i byudvikling og planlægning.

2 Fra chillout-hygge til store lejekontrakter Fænomenet midlertidige aktiviteter blev for alvor synlig i nyere dansk byudvikling i forbindelse med forvandlingen af Københavns Havn fra midten af 1990erne. En lille gruppe kreative unge fandt på at etablere caféer i nogle af de gamle industribygninger på havnen. Sand på kajen, beachvolley, grill-parties og lounge musik satte i en årrække standarten i det københavnske caféliv. Navne som Base Camp, Thorsen, Luftkastellet, Halvandet og Pappa Hotel inviterede på en fræk cocktail af industrihavn og Ibiza. Sammen med festivalen Kulturhavn, paintball-bane, indendørs golf, open air biograf og meget andet var de midlertidige strandbarer med til åbne øjnene for industrihavnens muligheder for en hel generation af Københavnere. Halvandet, Refshaleøen. Foto: Refshaleøens Ejendomsselskab A/S Disse midlertidige aktiviteter var i starten kun ideer i enkelte krøllede hjerner, som forstod at udnytte muligheden for at gøre noget anderledes på steder, som ingen andre fandt attraktive. Manden bag Base Camp, Christopher Bomann, fortæller om hans første projekt i havnen: Der lå den her helt fantastiske grund ude ved Pumpehuset. Der startede jeg med min sommer Base Camp, som bare var et stillads, en terrasse, et kæmpestort telt og så bare chillout-hygge. Det gav jeg kroner i leje for i et halvt år. Men der var naturligvis nogle som hurtigt fornemmede værdien af det, de var i stand til at skabe: Så var der nogen der gik mig i bedene og tjekkede mine papirer hvor meget jeg købte øl for og sådan noget. Så gik de ind og regnede på, okay hvad kan det betale sig at betale i leje her? Året efter gik de så ind og tilbød en million for den

3 samme lejekontrakt. En million blev der budt over natten! (Carlberg & Christensen, s. 60) Det varede da også kun få år før developerne begyndte at se potentialet i de midlertidige aktiviteter. Da samme Christopher Bomann nogle år senere i 2002 startede projektet Papa Hotel i en forladt bygning i Sydhavnen skete det i dialog med grundejeren Skanska Øresund, som var i gang med en langsigtet byggemodning. Projektchef Peter Christensen fortæller til Politiken: Grunden til, at vi har udlejet grunden bag Fisketorvet til Pappa Hotel til en meget lav pris er, at vi gerne vil vænne folk til at tage herud. Der er ikke noget vi hellere ville end at skabe liv herude, for jo flere mennesker vi tiltrækker, jo større er værdien af det vi skaber. (Carlberg & Christensen, s. 61) Illustration: Hausenberg Midlertidighed bruges som indvielsesakt og til byliv Midlertidige aktiviteter bliver typisk anvendt i to forskellige stadier i byomdannelsen. Dels bliver de midlertidige aktiviteter anvendt i en slags indvielsesakt som et middel til at pege på nye muligheder i et område og derigennem indvie stedet til en ny æra. I stor skala har denne strategi været anvendt med stor succes i omdannelsen af Ruhrdistriktet i Tyskland. Dels er der et stigende fokus på at udvikle nye metoder til at skabe liv i områder, der allerede er langt i omdannelsen, særligt med fokus på at skabe det ønskede butiksliv og andre publikumsorienterede aktiviteter. Eksempelvis arbejder MT Højgaard aktuelt sammen med en række samarbejdspartnere på alternative strategier til at skabe et attraktivt bymiljø på Flintholm Boulevard i Frederiksbergs nye bydel. Her tænkes eksempelvis i flere generationer af lejere, hvoraf nogle eventuelt kan vokse sig stærke og blive varige, mens andre kun er inde i en overgangsfase. Musicon

4 Midlertidighed har lige fra starten været et integreret element i udviklingen af Musicongrunden i Roskilde. Musicongrunden er betonfabrikken Unicons tidligere arealer beliggende mellem centrum og festivalpladsen i Roskilde. Den overordnede vision for byomdannelsen er at udnytte den særlige lokalisering og således skabe synergi mellem centrum og festival. Musicon skal være et område baseret på oplevelser, musik, innovation og kreativitet. Her skal være rockmuseum, international højskole, væksthus for kulturvirksomheder og meget mere. Lejeindtægter = vedligeholdelse og grobund for nye aktiviteter Mens der foretages undersøgelser og byggemodning af området, udlejes de gamle industrihaller til tidsbegrænsede formål. Roskilde Festivalen, RUC og forskellige iværksættere bruger lokalerne til opbevaring, kontorer og arrangementer. Lejeindtægterne går til vedligehold og danner grobund for nye aktiviteter. Nomadeinstallationer - betonrør man kan bo i. Foto: Roskilde Kommune. Kommunen købte arealet i 2003 og har siden indledt et tæt samarbejde med mange parter, med det formål at forpligte de vigtigste aktører på udvikling af visionen for området. Byrådet har vedtaget en strategiplan og etableret et selvstændigt sekretariat, som skal stå for etablering, tiltrækning af aktører og projektudvikling. Frizone forbinder midlertidighed med permanens I begyndelsen vil mange arealer blive brugt midlertidigt. Hvis de midlertidige aktiviteter kan bære, kan de blive permanente. For at forsøge at lave en blød overgangsfase fra midlertidighed til permanens, vil der på længere sigt blive friholdt min. 5 pct. af Musicongrunden til midlertidigt brug. Området Frizonen skal fungere efter egne love og fortrinsvis rumme de midlertidige aktiviteter, særligt kulturerhverv. Netværksmødet den 27. marts vil blandt andet byde på en rundvisning på Musicon og en debat om de erfaringer Roskilde her gør sig med brugen af midlertidige aktiviteter.

5 Festivalfest i hallerne på Musicongrunden. Foto: Roskilde Kommune. Midlertidighed som urban katalysator En række andre kommuner arbejder aktuelt med forskellige former for midlertidighed i forbindelse med byomdannelsesprojekter. Mental byomdannelse I Ålborg søger man fra starten at give identitet og energi til udviklingen af Østre Havn gennem projektet Mental Byomdannelse. Gennem borgerinddragelse, bevidstgørelse og kulturarrangementer aktiverer kommunen området og gør omverden opmærksom på dets udviklingspotentialer. Ålborgs Østre Havn er udviklingsområde og afprøvningssted for idéerne om mental byomdannelse. Visualisering: Metopos. Borgerne genopdager havnen I omdannelsen af Odense Havn genanvender kommunen bygninger og uderum til midlertidige aktiviteter så som Havnekulturfestivalen 2006 og Borgerne involveres og genopdager havnen og dens muligheder inden de endelige fremtidsplanerne bliver lagt. De midlertidige

6 aktiviteter udnyttes til at bringe produktivitet og originalitet ind i området, markedsføre det og bane vej for permanente virksomheder som caféer og restauranter. Hvis der kommer liv i de forladte bygninger, er det med til at skabe en samlet kontekst for området og gøre det interessant for tilflyttere, siger projektleder for havneomdannelsen Birthe Papsø. Havnekulturfestival Foto: Odense Kommune Udfordringer Man kan hævde at midlertidighed er led i et fremvoksende skift i planlægningen mere generelt. Et skift, hvor der i stigende grad fokuseres på de lokale kvaliteter både fysiske og sociale - som udgangspunkt for udviklingen, og hvor udviklingen ikke sker skematisk, men gennem en høj grad af inddragelse af interessenter og borgere fra et meget tidligt tidspunkt i processen. Derved bliver midlertidighed et spørgsmål om at udvikle livet parallelt med de fysiske rammer. Den tidligere byplanchef i Malmø, Mats Olsson, der blandt andet står bag Bo01, taler om et skift fra restriktionsplanlægning til mulighedsplanlægning. Her kan anvendelse af midlertidighed være et effektivt virkemiddel, men det er ikke uden udfordringer. Dem er der flere af; og fælles for dem alle er, at de handler om at udnytte de midlertidige aktiviteter strategisk: Midlertidige aktiviteter kræver kontant planlægning hvordan møder man lokalt engagement og gode ideer spontant og ubureaukratisk? Hvordan sikrer kommunerne sammenhæng mellem nye metoder og de traditionelle redskaber i planloven? Hvordan bygger man bro mellem midlertidige og mere permanente aktiviteter? Hvornår er en midlertidig aktivitet moden til at blive permanent? Hvordan byggemodner man, når man har valgt at satse på midlertidighed i byomdannelsesstrategien?

7 Hvordan håndterer man de konflikter, der uværgerligt dukker op, når midlertidigheden ophører til fordel for mere varige aktiviteter i området? Netværksmødet i Roskilde vil gøre os lidt klogere på, hvad der virker, hvordan man kommer omkring de værste udfordringer, hvor der er gode erfaringer at høste, hvem der aktuelt er i gang med lærerige processer og meget mere. I er meget velkomne til at sende os en mail med ideer, hvad der er centralt at arbejde med, når midlertidighed er valgt som udviklingsstrategi. Send mail til Program og tilmelding på: Læs mere om midlertidighed i byomdannelsen: Florian Haydn, Robert Temel (red.), Temporary Urban Spaces Concepts for the Use of City Spaces, Birkhäuser, Basel 2006 Studio UC/Klaus Overmeyer m.fl.: Urban Pioneers Temporary Use and Urban Development in Berlin, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin, Jovis Verlag 2007 (Tysk og engelsksproget) Carlberg, Nicolai og Søren Møller Christensen: Byliv og Havnefront, Museum Tusculanums Forlag, København 2005 Temporary City, Philipp Oswalt (red.), Shrinking Cities Interventions, Hatje Cantz, Ostfildern 2006 Internetressourcer Urban Catalysts: Odense Havn: Musicon i Roskilde: Temanummer af Tribune, Lokale og Anlægsfonden:

Midlertidige aktiviteter som værktøj i byudviklingen

Midlertidige aktiviteter som værktøj i byudviklingen Midlertidige aktiviteter som værktøj i byudviklingen Århus Kommune Tænketanken for infrastruktur og byudvikling 2037 When a place gets boring, even the rich people leave (Jane Jacobs) Udarbejdet af Hausenberg

Læs mere

Mulighed for midlertidige anvendelser

Mulighed for midlertidige anvendelser INDHOLD Sammenfatning... 3 Indledning... 3 Kommissorium og projektgruppens sammensætning... 4 Metode... 4 Hvad er midlertidige anvendelser?... 5 Hvordan arbejdes der med midlertidighed i kommunen?... 5

Læs mere

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Hvordan skaber vi byer for og med mennesker? Spørgsmålet er ikke let at besvare og svaret kræver både tankevirksomhed

Læs mere

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR RKITEKTUREN REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR 2 FORORD FORORD 3 AF KULTUR- MINISTER Carina Christensen FOR- ORD VI SKAL TURDE TÆNKE VISIONÆRT Siden udgivelsen af den nationale arkitekturpolitik

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten

PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten PROJEKTKONKURRENCE ROCK magneten OM ROCKmagneten E T B A N E B R Y D E N D E K O N C E P T Orange Stage - fotograf Nanna Kreutzmann, Rockphoto PROJEKTKONKURRENCE Bag projektet Bag idéen om ROCKmagneten

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Bilag 1. Figur og tabel

Bilag 1. Figur og tabel Bilag 1. Figur og tabel TABEL 1: ANALYSERAMME... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TABEL 2: INTERVIEWETS 7 FASER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TABEL 3: TRADITION ROLLE IMAGE OG NYE ROLLER OG DILEMMA

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter. en kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien

Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter. en kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter en kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet Projektet Gevinster ved investeringer i

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA innovation. Pas på, der ikke går projektitis i den. -Side 7

BYPLAN NYT. TEMA innovation. Pas på, der ikke går projektitis i den. -Side 7 BYPLAN NYT 12. årgang september 2014 4 TEMA innovation Pas på, der ikke går projektitis i den. -Side 7 En cowboyby med udsøgt service og lokalpolitikere i fredagsbaren. -Side 12 Højvandssikring, bygherredialog,

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Bibliotekets Stemme. Forfatter og udgiver: Strong Bright Hearts & Borgerservice & biblioteker - Hovedbiblioteket i Århus

Bibliotekets Stemme. Forfatter og udgiver: Strong Bright Hearts & Borgerservice & biblioteker - Hovedbiblioteket i Århus Bibliotekets Stemme Bibliotekets Stemme Forfatter og udgiver: Strong Bright Hearts & Borgerservice & biblioteker - Hovedbiblioteket i Århus www.strongbrighthearts.com www.aakb.dk Århus, 2008 Udgivet med

Læs mere

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation SAMMEN OM VANDET Klimatilpasning med merværdi rummer et stort potentiale for kommuner og forsyningsselskaber. Men

Læs mere

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 1 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 1 af 5 Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12 Sag nr.: 2013-2925 Dok nr.: 2013-23739 ERHVERVSPOLITIK Ballerup Kommune Indhold Forord 2 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 3 Fra vision til handling 3 Fokusområde 1 Viden og innovation 4 Fokusområde

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

BYDESIGN I KØBENHAVN ERFARINGER FRA SLUSEHOLMEN

BYDESIGN I KØBENHAVN ERFARINGER FRA SLUSEHOLMEN BYDESIGN I KØBENHAVN ERFARINGER FRA SLUSEHOLMEN UDGIVER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Njalsgade 13 2300 Københavns S i samarbejde med Økonomiforvaltningen Center

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere