VIESMANN. VITOPLEX 100-LS Lavtryksdampkedel Dampydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel varmeydelse 170 til 1450 kw. Datablad. VITOPLEX 100-LS Type SXD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIESMANN. VITOPLEX 100-LS Lavtryksdampkedel Dampydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel varmeydelse 170 til 1450 kw. Datablad. VITOPLEX 100-LS Type SXD"

Transkript

1 VIESMANN VITOPLEX 100-LS Lvtryksdmpkedel Dmpydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel vrmeydelse 170 til 1450 kw Dtbld Best.nr.: se prislisten, priser oplyses på forespørgsel VITOPLEX 100-LS Type SXD Olie-/gs-tretrækskedel Dmpkedel indtil 1 br driftstryk i overensstemmelse med krvene i direktivet for trykbærende udstyr 97/23/EF 2/2011

2 Tekniske dt Tekniske dt Dmpydelse *1 t/h 0,26 0,44 0,7 0,9 1,4 2,2 Nominel vrmeydelse kw Nominel vrmebelstning kw CE-mærkning iht. direktivet for trykbærende udstyr 97/23/ CE-0035 EF Modstnd på røggssiden P mbr 0,9 1,8 2,5 3,0 3,6 4,7 Dimensioner kedelblok (trnsportmål) Længde (mål e) mm 1490 * * * * * *3 Bredde (mål b) mm Højde (inkl. studs) (mål n) mm Ydre mål Totllængde (mål d) mm Totlbredde (mål ) mm Totl højde med rmturer (mål ) mm Højde for lydbsorberende kedelunderlg mm (belstet) Fundment (nbeflet) Længde mm Bredde mm Flmmekmmerets dimeter mm Flmmekmmerets længde mm Vægt kedelblok kg Totlvægt kg inkl. isolering og rmturer Indhold kedelvnd m 3 0,552 0,735 0,980 1,730 2,261 3,240 Midterste ydelsesområde *4 m 3 0,345 0,460 0,615 1,316 1,709 2,377 Dmpkmmervolumen *4 m 3 0,207 0,275 0,365 0,414 0,552 0,863 Dmpspejlflde *4 m 2 0,677 0,861 1,058 1,565 1,180 2,544 Lveste vndstnd mm Tilslutninger kedel Dmpstuds PN 16 DN Fødevndsstuds PN 16 DN Sikkerhedstilslutning (sikkerhedsventil) PN 16 DN Tømning PN 16 DN Røggstempertur *5 ved nominel vrmeydelse C ved dellst (50 % nominel vrmeydelse) C Røggsmssestrøm *5 (ved fyringsolie og nturgs) ved nominel vrmeydelse kg/h ved dellst (50 % nominel vrmeydelse) kg/h Nødvendigt træk P/mbr Røggstilslutning 7 mm Kedelvirkningsgrd % 91 Gsindhold Brændkmmer og røggstræk m 3 0,296 0,449 0,603 0,942 1,204 2,193 *1 Ved en fødevndstempertur på 80 C bseret på kedlens nominelle vrmeydelse. *2 Kedeldør og røggssmleksse fmonteret *3 Kedeldør fmonteret. *4 Midterste vndstnd mellem pumpe "til" og pumpe "fr" *5 Beregningsværdier til dimensionering f røggssystemet iht. EN bseret på 13 % CO 2 ved fyringsolie og 10% CO 2 ved nturgs. Røggstemperturer som målte bruttoværdier ved en forbrændingslufttempertur på 20 C. Dellst svrer til 50 % f den nominelle vrmeydelse, ved fvigende dellst (fhængigt f driftsformen) skl røggsmssestrømmen beregnes. 2 VIESMANN VITOPLEX 100-LS

3 Tekniske dt (fortst) Vitoplex 100-LS dmpydelse 0,26 til 0,7 t/h WB/WR DW DR MA SA D l m BE1 KAB NW WB/WR WSA KTÜ WSA SCH BE2 BT o n s SW ESL/ LFE AGA R1 p R2 k q r b 220 h g e d 182 f E Vist med vlgfrit tilbehør DW, DR, MA AGA Røggsftræk BE1 Nippel R ¾ til be- og udluftning BE2 Muffe R ¾ til be- og udluftning BT Muffe R ½ til termostt (stndby) D Dmpstuds DR 2 muffer R ½ til trykregultor DW Muffe R ½ til pressostt E Tømning ESL Studs til fsltningsventil PN 16 DN 20 KAB Kedelfdækning (belstbr) KTÜ Kedeldør LFE Studs til ledningsevneelektrode DN 16 PN 20 MA Muffe R ½ til mnometer NW Lveste vndstnd R1 Rengøringsåbning R2 Muffe til rengøring SA Sikkerhedstilslutning (sikkerhedsventil) SCH Inspektionsåbning SW Fødevndsstuds WB/WR Tilslutning PN 16 DN 100 til vndstndsbegrænser/vndstndsregultor WSA Tilslutning PN 16 DN 20 til vndstndsviser Måltbel Dmpydelse t/h 0,26 0,44 0,7 mm b mm mm d mm e (indbringningsmål) mm f mm g (bundskinnernes længde) mm h mm k mm l mm m mm n mm o mm p mm q mm r mm s mm Mål e: Mål k: Kedeldør og røggssmleksse fmonteret. Vær opmærksom på brænderens monteringshøjde. VITOPLEX 100-LS VIESMANN 3

4 Tekniske dt (fortst) Vitoplex-LS dmpydelse 0,9 til 2,2 t/h WB/WR DR DW MA WB/WR l m SA D BE1 KAB WSA NW KTÜ SCH BE2 BT ESL/LFE o n AGA k R1 p s r b 220 h g e d f 182 SW E q Vist med vlgfrit tilbehør DW, DR, MA AGA Røggsftræk BE1 Nippel R ¾ til be- og udluftning BE2 Muffe R ¾ til be- og udluftning BT Muffe R ½ til termostt (beredskb) D Dmpstuds DR 2 muffer R ½ til trykregultor DW Muffe R ½ til pressostt E Tømning ESL Studs til fsltningsventil PN 16 DN 20 KAB Kedelfdækning (belstbr) KTÜ Kedeldør LFE Studs til ledningsevneelektrode PN 16 DN 20 MA Muffe R ½ til mnometer NW Lveste vndstnd R1 Rengøringsåbning SA Sikkerhedstilslutning (sikkerhedsventil) SCH Inspektionsåbning SW Fødevndsstuds WB/WR Tilslutning PN 16 DN 100 til vndstndsbegrænser/vndstndsregultor WSA Tilslutning PN 16 DN 20 til vndstndsviser Måltbel Dmpydelse t/h 0,9 1,4 2,2 mm b mm mm d mm e (indbringningsmål) mm f mm g (bundskinnernes længde) mm h mm k mm l mm m mm n mm o mm p mm r mm q mm s mm Mål e: Mål k: Kedeldør fmonteret. Vær opmærksom på brænderens monteringshøjde. 4 VIESMANN VITOPLEX 100-LS

5 Tekniske dt (fortst) Oplysninger vedr. vlg f brænder Ø b Flmmekmmermål Dmpydelse t/h 0,26 0,44 0,7 0,9 1,4 2,2 Længde på flmmerør/godkendt til flmme mm (mål ) Flmmerørsdimeter (mål b) mm VITOPLEX 100-LS VIESMANN 5

6 Tekniske dt (fortst) Opstilling Anbeflede minimumfstnde 400 (300) 500 (300) A Kedel B Brænder (100) For t sikre nem montge og vedligeholdelse bør de ngivne mål overholdes; ved begrænset plds skl kun minimummålene (mål i prentes) overholdes. Ved levering er kedeldøren monteret, så den åbner mod venstre. Hængselboltene kn imidlertid flyttes, så døren åbner mod højre. Derudover henvises til Arbejdstilsynets krv til kedelrum smt Bygningsreglementet. b Opstillingsrum til dmpkedler Opstillingsrum til dmpkedler skl være i overensstemmelse med DDA-informtion udgve Opstilling og drift f lnddmpkedelnlæg med CE-mærkede kedler med stort vndindhold. Dmpkedler må ikke opstilles i, under, over eller ved siden f beboede rum i, under og over fælles opholdsrum og rbejdsrum (rum uden fste rbejdspldser, der kun benyttes f og til, smt kontrolrum og rum for tilhørende mskinnlæg, der betjenes f kedelpsseren eller fr et kontrolrum, hører ikke til disse rum). Afvigende derfr kn dmpkedler opstilles i, under og over rbejdsrum under, over og ved siden f beboede rum under og over opholdsrum hvis produktet f vndindhold i liter og det tilldte driftstryk i br ikke overstiger tllet Det gælder også, hvis produktet ikke overstiger tllet og det tilldte driftstryk ikke er på mere end 32 br vndindholdet ikke er på mere end liter den tilldte generering f dmp ikke er på mere end 2 t/h nlægget er udstyret og kontrolleret i henhold til TRD 604, bld 1, fsnit 5. Opstillingsbetingelser For t undgå fejl og skder på nlægget skl der tges hensyn til følgende forhold: Kedlen må kun opstilles i rum, hvor der må påregnes luftforurening med CFC-gsser (som f.eks. findes i sprydåser, mling smt opløsnings- og rengøringsmidler), hvis der træffes tilstrækkelige fornstltninger til t sikre, t der tilføres ren forbrændingsluft. Ingen krftig støvforurening. Ingen høj luftfugtighed. Frostsikret og godt ventileret. Opstillingen skl ske på en jævn flde. Måltbel Dmpydelse t/h 0,26 0,44 0,7 0,9 1,4 2,2 *6 mm b mm Brænderens konstruktionslængde Højde over kedel *7 mm 2000 *6 nødvendig længde til montering og fmontering f retrderne. *7 nødvendig højde til montering og fmontering f niveu-polyelektroden. 6 VIESMANN VITOPLEX 100-LS

7 Tekniske dt (fortst) Eksempel: Kedelopstillingsrum i henhold til DDA-informtion udgve A Tilløbshøjde (fhængigt f fødevndstempertur, fødevndspumpetype, belstningstryk i fødevndsbeholderen) 1 Højtryksdmpkedel 2 Brænder 3 Kontrolskb 4 Udslmning 5 Fødevndspumpe (tg højde for den nødvendige tilførselshøjde ved opstillingen) 6 Røggsrør 7 Udslmningsbeholder 8 Forstøvningsrottionsudlufter (lterntiv til 9) 9 Fødevndsbeholder med fgsning (overrisling) qp Dmpfordeler qq Dosering qw Vndbehndling (kemisk) qe Røggssystem qr Udluftningsåbning qt Friskluftåbning Leveringsomfng Kedelblok med monteret kedeldør, påskruet rengøringsdæksel, påsvejset belstbr kedelfdækning, indskudte retrdere og modflnger med skruer og pkninger på lle studser. Ksse med isolering, ksse med brænderplde. Armturstykke, bundskruer, inspektionsrør, rørforbindelsesstykker til vndstndsviseren, pkninger og ndet tilbehør ligger i brændkmmeret. Rensebørste og retrderudtrækker ligger ved levering f kedler op til 0,7 t/h dmpydelse oven på, og ved kedler fr 0,9 t/h dmpydelse i brændkmmeret. Belstbr kedelfdækning Vitoplex 100-LS leveres med en monteret belstbr kedelfdækning som montgehjælp. Efter ønske kn der leveres kedelpltforme og stiger. VITOPLEX 100-LS VIESMANN 7

8 Plnlægningsvejledning Røggssystem Dmpkedel og røggssystem skl være fstemt med hinnden. Røggsserne skl i henhold til EN og DIN føres ud i det fri på en sådn måde, t flejring f røggsbestnddele i røggssystemet i form f dmp ikke udgør nogen fre, eller der skl nvendes et røggssystem, der er uimodtgeligt for fugt. Forbindelsesrøret mellem kedelrøggsstudser og skorsten skl isoleres. Vi nbefler, t mn rådfører sig med gsselskbet. Montering f brænderen Vitoplex 100-LS dmpydelse 0,26 til 0,7 t/h Brænderfstgørelseshullernes irkel, brænderfstgørelseshuller og brænderrøråbning opfylder EN Brænderen kn monteres direkte på den drejelige kedeldør. Hvis brænderens monteringsmål fviger fr EN 303-1, skl brænderplden, som leveres smmen med kedlen, monteres. Hvis det ønskes, kn brænderplder (mod ekstrbetling) leveres forboret fr fbrikken. I den forbindelse skl brænderfbriktet og typen ngives ved bestillingen. Brænderrøret skl rge ud f kedeldørens isolering. Brænderrøret skl rge ud f kedeldørens isolering. e d b e d b 110 Måltbel Dmpydelse t/h 0,9 1,4 2,2 7 mm b 7 mm Antl Gevind M 12 M 12 M 12 d mm e mm Måltbel Dmpydelse t/h 0,26 0,44 0,7 7 mm b 7 mm Antl Gevind M 10 M 10 M 12 d mm e mm Vitoplex 100-LS dmpydelse 0,9 til 2,2 t/h Brænderplden, der er omfttet f levernen, skl monteres på den drejelige kedeldør. Brænderen skl monteres på brænderplden. Det er ikke muligt t montere brænderen direkte på kedeldøren uden brænderplde. På opstillingsstedet skl der bores huller i den medfølgende brænderplde svrende til brænderens mål. Hvis det ønskes, kn brænderplder (mod ekstrbetling) leveres forboret fr fbrikken. I den forbindelse skl brænderfbriktet og typen ngives ved bestillingen. Vlg f egnet brænder Brænderen skl være egnet til den pågældende nominelle vrmeydelse og kedlens modstnd på røggssiden (se tekniske dt fr brænderproduenten). Brænderhovedmterilet skl være egnet til driftstemperturer indtil min. 500 C. Olie-blæsebrændere Brænderen skl være kontrolleret og mærket i henhold til EN 267 og være i overensstemmelse med TRD 411. Gs-blæsebrændere Brænderen skl være kontrolleret i henhold til EN 676 og være CEmærket i henhold til direktivet 90/396/EØF. Brænderindstilling Brænderens olie- eller gsgennemstrømning skl indstilles, så den psser til den nførte nominelle vrmeydelse for kedlen. Vndkvlitet Kvliteten for kedelfødevndet og kedelvndet skl være i overensstemmelse med VdTÜV-retningslinjerne (se plnlægningsvejledningen Vejledende værdier for vndkvliteten ). Tilldt driftstryk Dmpkedel til driftstryk: 1,0 br udstyr iht. EN ,5 br udstyr iht. TRD VIESMANN VITOPLEX 100-LS

9 Plnlægningsvejledning (fortst) Grundudstyr til dmpkedel med sikringstryk på 0,5 br (TRD 701) Bemærk Til sikringstryk på 1 br skl der iht. direktivet for trykbærende udstyr nvendes to vndstndsbegrænsere f en særlig konstruktion (fejlsikker rektion, redundns, forskelligrtethed og selvovervågende). NW A B C D E F G H K L M N Kontrolskb Vitoontrol med spærrekobling Trykregultor Afblæsningsrør ud i det fri Dmpledning Mnometer og kontrolventil Pressostt Sikkerhedsventil Dmpfspærringsventil Niveumålingselektrode som termostt og begrænser for vndstnden Dmpudlder Termostt (stnd-by) Vndstndsviser O Fuldutomtisk fyringsnlæg i henhold til DIN-stndrderne og TRD-retningslinjerne P Viessmnn dmpkedel Dmptryk mks. 1,0 br R Udslmningsventil S Indstillingsmuffe (drossel) T Kontrventil (fødevnd) U Afspærringsventil (fødevnd) V Fødevndspumpe W Fødevndsbeholder X Fødevnd i henhold til VdTÜV-retningslinjerne NW Lveste vndstnd Bemærk Dmpkedler med 0,26 til 0,7 t/h dmpydelse skl ifølge driftsikkerhedsforordningen overvåges ved et sikringstryk på over 0,5 br. I henhold til overensstemmelsesvurderingsdigrm nr. 5 i EU-direktivet for trykbærende udstyr skl de indordnes i ktegori III. Anlægget skl kontrolleres f en nsvrlig myndighed før første idrifttgning. Dmpkedler med 0,9 til 2,2 t/h dmpydelse skl ifølge driftsikkerhedsforordningen overvåges ved et sikringstryk på over 0,5 br. I henhold til overensstemmelsesvurderingsdigrm nr. 5 i EU-direktivet for trykbærende udstyr skl de indordnes i ktegori IV. Montge, instlltion og drift kræver godkendelse f de nsvrlige myndigheder. Anlægget skl være kontrolleret inden første idrifttgning. Dmpkedlerne skl med bestemte mellemrum kontrolleres f en nsvrlig myndighed. Tilbehør til kedlen Alt udstyr til kedlen kn leveres smmen med kedlen. Yderligere informtioner og priser på forespørgsel. VITOPLEX 100-LS VIESMANN 9

10 Tilbehør til kedlen (fortst) Sikkerhedsudstyr Sikkerhedsventil Niveu-polyelektrode Trykregultor Trykbegrænser Mnometer Vndstndsviser Vndstndsbegrænser Termostt (stnd-by) Yderligere tilbehør Lydbsorberende kedelunderlg Dmpfspærringsventil Fødevndsventil Kondenstbeholder Fødevndskontrventil Fødevndspumpe Automtisk dmpudlder Udslmningsventil (hurtigtlukkende) Afsltningsnordning med fsltningsventil Afspærringsventil Modflnge med skruer og pkninger Vndbehndlingsnlæg Kemiske og termiske nlæg Brænder Brænder til flydende og gsformige brændstoffer (typer på forespørgsel) Kontrolskbe Vitoontrol Kedelkontrolskb til vægmontering eller som stnder Servieydelser Levering Indbringning Idrifttgning Vedligeholdelse og servie Trykt på miljøvenligt, klorfrit bleget ppir Der tges forbehold for tekniske ændringer! Viessmnn A/S 2640 Hedehusene Telefon: Telefx: VIESMANN VITOPLEX 100-LS

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

VIESMANN VITOCALDENS 222-F Kompakt hybridvarmepumpe 1,3 til 19,0 kw

VIESMANN VITOCALDENS 222-F Kompakt hybridvarmepumpe 1,3 til 19,0 kw VIESMANN VITOALDENS 222-F Kompakt hybridvarmepumpe 1,3 til 19,0 kw Planlægningsvejledning VITOALDENS 222-F Type HAWB-M 222.A26 og A29 Type HAWB 222.A29 Kompakt hybridvarmepumpe Kondenserende gaskedel med

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8. Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8. Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg Fyrede varmtvandsanlæg.qxp:layout 1 12/09/07 14:32 Side 1 At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8 Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg September 2007 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi Stort energi- og stndby forbrug? En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Sluk for det hele......

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

abc Resultat af foranalysen vedrørende en reduktion af den danske stats aktiepost i Post Danmark A/S

abc Resultat af foranalysen vedrørende en reduktion af den danske stats aktiepost i Post Danmark A/S bc Resultt f fornlysen vedrørende en reduktion f den dnske stts ktiepost i Post Dnmrk A/S Mj 2003 Vigtigt Oplysningerne i dette dokument er uddrg fr eller bseret på oplysninger, som NM Rothschild & Sons

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS INTERNATIONAL KLASSIFIKATION AF FUNKTIONSEVNE, FUNKTIONSEVNENEDSÆTTELSE OG HELBREDSTILSTAND Udrbejdet f MrselisborgCentret, 2005 En spørgeskemundersøgelse

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal.

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal. Regneregler. Simple regler for regning med tl. Vi rejder l.. med følgende fire regningsrter: plus (), minus ( ), gnge () og dividere (: eller røkstreg, se senere), eller med fremmedord : ddition, sutrktion,

Læs mere

LP30. 1. Sikkerhedsinformation. 2. Generel produktinformation. 3. Installation. 4. Elektrisk tilslutning. 5. Elektrodeafstandstestprocedure

LP30. 1. Sikkerhedsinformation. 2. Generel produktinformation. 3. Installation. 4. Elektrisk tilslutning. 5. Elektrodeafstandstestprocedure 4024750/10 IM-P402-44 AB Issue 10 LP30 Ekstremt driftssikker tørkogs-elektrode med selvovervågning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Sikkerhedsinformation 2. Generel produktinformation 3.

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser for FJERNVARME, Varmt Vand Bilag 1 FORORD Dette bilag til Tekniske bestemmelser for fjernvarme, varmt vand omtaler særlige praktiske forhold, som ikke umiddelbart kan ses af bestemmelserne.

Læs mere

VIESMANN. VITOVENT Boligventilationssystemer med varmegenvinding. Planlægningsvejledning VITOVENT 300-C VITOVENT 300 VITOVENT 300-F VITOVENT 300-W

VIESMANN. VITOVENT Boligventilationssystemer med varmegenvinding. Planlægningsvejledning VITOVENT 300-C VITOVENT 300 VITOVENT 300-F VITOVENT 300-W VIESMNN VITOVENT oligventilationssystemer med varmegenvinding Planlægningsvejledning Centrale boligventilationssystemer med varmegenvinding til behovsorienteret boligventilation med renset og opvarmet

Læs mere

Symboler Anvendt i Denne Vejledning

Symboler Anvendt i Denne Vejledning Brugerhåndbog Symboler Anvendt i Denne Vejledning Sikkerhedssymboler Dokumenttionen og projektoren bruger grfiske symboler til t vise, hvordn projektoren bruges på en sikker måde. Symbolerne og deres betydning

Læs mere

Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation

Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation eknisk dokumentation svejledning Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation og lagdelt indfødning af solvarme Rev. Oversættelse af original vejledning Varmepumpestationer med friskvandsteknologi

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Brandsikring af ventilationskanaler

Brandsikring af ventilationskanaler Brndsikring f ventiltionsknler Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 November 2 010 Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 3. udgve, 2009 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Runde knler

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Montage- und Verwendungsanleitung

Montage- und Verwendungsanleitung DE GB FR ES DK www.zarges.de Montage- und Verwendungsanleitung Z00 N 9 w Plattformtreppe, fahrbar w Überstieg, fahrbar w Mobile platform steps w Bridging steps, mobile w Treppen-Podest, fahrbar/mobil w

Læs mere