Mange oplever færre magtanvendelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mange oplever færre magtanvendelser"

Transkript

1 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget om sosu ers magtanvendelser på plejehjem og plejecentre. 451 medlemmer deltog i undersøgelsen, som forløb fra 27. marts til 2. april Hovedkonklusionerne er: Få magtanvendelser: 3 ud af 10 svarer, at de aldrig, inden for det seneste år, har foretaget magtanvendelser over for borgere på deres arbejdsplads. Deruvoer svarer 3 ud af 10, at de foretager magtanvendelser månedligt eller oftere. Magtanvendelser i akutte situationer: Over halvdelen af de medlemmer, der har foretaget magtanvendelser inden for det seneste år, svarer, at magtanvendelserne foregik i akutte situationer. 16 procent har foretaget magtanvendelser, der fremgik af borgerens handleplaner, og en fjerdedel svarer Både og. Færre magtanvendelser: En fjerdedel oplever færre magtanvendelser nu end for et år siden, 15 procent oplever flere magtanvendelser, og en tredjedel svarer, at det er nogenlunde det samme. 7 procent oplever slet ikke magtanvendelser på deres arbejdsplads. Socialpædagogisk forebyggelse: Over halvdelen af de medlemmer, der oplever magtanvendelser på deres arbejdsplads, har gode muligheder for at arbejde socialpædagogisk for at forebygge magtanvendelser. Omvendt har 14 procent dårlige muligheder, mens en fjerdedel hverken har gode eller dårlige muligheder for en sådan indsats. God mulighed for at arbejde socialpædagogisk giver færre magtanvendelser: De sosu er, som har gode eller meget gode muligheder for at arbejde socialpædagogisk, foretager færre magtanvendelser end dem, som har dårlige eller meget dårlige muligheder. Flere sosu er med gode muligheder oplever også, at der sker færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden, sammenlignet med dem, som har dårlige eller meget dårlige muligheder for at arbejde socialpædagogisk for at forebygge magtanvendelser. KONTAKT Rapport udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse

2 Mange oplever færre magtanvendelser 2 Handleplaner for magtanvendelse: 44 procent af de medlemmer, der oplever magtanvendelser på deres arbejdsplads, kender altid borgernes handleplaner for magtanvendelse. 2 ud af 10 kender ofte handleplanerne, 1 ud af 10 kender dem nogle gange, og 1 ud af 10 kender dem sjældent eller aldrig. Godt klædt på til håndtering af magtanvendelser: 8 ud fa 10 af de medlemmer, som oplever magtanvendelser på deres arbejdsplads, føler sig godt klædt på til at håndtere magtanvendelser. 2 ud af 10 er helt enige, og over halvdelen er overvejende enige i udsagnet. Flere af de medlemmer, der kender borgernes handleplaner for magtanvendelse, føler sig godt klædt på til håndtering af magtanvendelse end af de medlemmer, der ikke føler sig godt klædt på. Mindretal anvender stofsele: 7 ud af 10 af de medlemmer, som oplever magtanvendelser på deres arbejdsplads, har ikke anvendt stofsele inden for de seneste 12 måneder. En fjerdedel svarer, at de har anvendt fastspænding med stofsele af beboere til kørestol eller andet hjælpemiddel inden for de seneste 12 måneder. Få borgere er visiteret til stofsele: 2 ud af 10 af de medlemmer, der har oplevet fastspænding med stofsele på deres arbejdsplads, arbejder for tiden ikke med borgere, som er visiteret til brug af stofsele. Halvdelen har én borger, som de yder pleje og omsorg til, som for tiden er visiteret til brug af stofsele. 16 procent yder pleje til 2 borgere, som er visiteret til brug af stofsele. Stofsele anvendes af hensyn til sikkerheden: 8 ud af 10 af de medlemmer, der har oplevet fastspænding med stofsele på deres arbejdsplads, har svaret, at dette er sket af hensyn til beboerens sikkerhed. 1 ud af 10 oplevet, at de eller én af deres kolleger måtte anvende stofsele, fordi de var for få på arbejde. Retningslinjer for magtanvendelse med stofsele: 7 ud af 10 af de medlemmer, der har oplevet fastspænding med stofsele på deres arbejdsplads, har retningslinjer for magtanvendelse med stofsele på deres arbejdsplads. 5 procent svarer, at de ikke har retningslinjer, og en fjerdedel ved det ikke.

3 Mange oplever færre magtanvendelser 3 3 ud af 10 foretager magtanvendelser månedligt eller oftere Figur 1 Hvor ofte har du inden for det seneste år foretaget magtanvendelse over for borgere på din arbejdsplads? 0% 10% 20% 30% 40% 50% Dagligt 3% Ugentligt 13% Månedligt 13% Sjældnere 41% Aldrig 28% Ved ikke 2% Antal svar: 451 Af figur 1 fremgår det, at 3 procent af sosu erne på plejehjem og plejecentre inden for det seneste år har foretaget magtanvendelser dagligt. 13 procent svarer Ugentligt, og 13 procent svarer Månedligt. 4 ud af 10 (41 %) foretager magtanvendelser sjældnere end månedligt, mens 3 ud af 10 (28 %) aldrig, inden for det seneste år, har foretaget magtanvendelse over for borgere på deres arbejdsplads. Vi bruger mindst mulig magtanvendelse på arbejdsstedet, og det er yderst sjældent, vi kommer til at skulle anvende det. Vi arbejder kontinuerligt ud fra individuelle tilgangsvinkler til beboerne, og personalet bliver undervist og har alle kendskab til, hvad der skal sættes gang i, hvis der opstår problematikker. Der er stort kendskab til magtanvendelsespolitikken. Daglig leder

4 Mange oplever færre magtanvendelser 4 Over halvdelen svarer, at magtanvendelser inden for det sidste år foregik i akutte situationer Figur 2 Tænk gerne tilbage på de magtanvendelser, du har foretaget inden for det sidste år. Var det magtanvendelse i akutte situationer eller magtanvendelse, der fremgik af borgernes handleplaner? 7% Magtanvendelse i akutte situationer 23% 54% Magtanvendelse i følge borgernes handleplaner Både og 16% Ved ikke/husker ikke Antal svar: 310 Spørgsmålet er ikke stillet til medlemmer der aldrig, inden for det seneste år, har foretaget magtanvendelser (jf. figur 1). 54 procent af de medlemmer, der har foretaget magtanvendelser inden for det seneste år, svarer, at de magtanvendelser, de har foretaget, var i akutte situationer. 16 procent svarer Magtanvendelse ifølge borgerens handleplaner, og én fjerdedel svarer Både og. Derudover har 7 procent svaret Ved ikke/husker ikke. Magtanvendelse har jeg brugt i forbindelse med en dement, der slog en anden dement, og jeg måtte tage fat i beboeren og trække hende fra den anden, slaget hun brugte gik ud over nakken på den anden beboer. Social- og sundhedsassistent

5 Mange oplever færre magtanvendelser 5 3 ud af 10 oplever færre magtanvendelser Figur 3 Tænk på det seneste år. Oplever du, at der sker flere eller færre magtanvendelser over for borgerne på din arbejdsplads nu end for et år siden? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Der sker flere magtanvendelser 15% Det er nogenlunde det samme 33% Der sker færre magtanvendelser 27% Der sker slet ikke magtanvendelse på min arbejdsplads 7% Ved ikke/husker ikke 10% Antal svar: 410 Medlemmer, der ikke var på deres nuværrende arbejdsplads for to år siden, fremgår ikke i figuren. 15 procent af sosu erne på plejehjem og plejecentre oplever, at der sker flere magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. En tredjedel (33 %) oplever, at det er nogenlunde det samme, mens en fjerdedel (27 %) oplever, at der sker færre magtanvendelser nu end for et år siden. 7 procent svarer, at der slet ikke sker magtanvendelser på deres arbejdsplads, og 10 procent svarer Ved ikke/husker ikke.

6 Mange oplever færre magtanvendelser 6 Over halvdelen har gode muligheder for at forebygge magtanvendelser socialpædagogisk Figur 4 Hvor gode eller dårlige er dine muligheder for at arbejde socialpædagogisk for at forebygge brug af magtanvendelser på din arbejdsplads? 0% 10% 20% 30% 40% 50% Jeg har meget gode muligheder 14% Jeg har gode muligheder 40% Jeg har hverken gode eller dårlige muligheder 25% Jeg har dårlige muligheder 12% Jeg har meget dårlige muligheder 2% Ved ikke 6% Antal svar: 412 Medlemmer, der har svaret, at der slet ikke sker magtanvendelser på deres arbejdsplads (jf. figur 3), har ikke fået spørgsmålet. Det fremgår af figur 4, at 14 procent af de medlemmer, der oplever magtanvendelser på deres arbejdsplads, mener, at de har meget gode muligheder for at arbejde socialpædagogisk for at forebygge brug af magtanvendelser. 4 ud af 10 (40 %) har gode muligheder for dette. Én ud af fire (25 %) svarer, at de hverken har gode eller dårlige muligheder. 12 procent svarer, at de har dårlige muligheder, og 2 procent har meget dårlige muligheder for at arbejde socialpædagogisk for at forebygge brug af magtanvendelser på deres arbejdsplads. 6 procent ved det ikke. Vi undgår magtanvendelse, men det kan forekomme en gang imellem. Heldigvis har vi en leder, som er god til at give os retningslinjer og støtter os både i socialpædagogik og i brug af magtanvendelse. Social- og sundhedsassistent Nedenfor undersøges sammenhængen mellem mulighederne for at arbejde socialpædagogisk, og hvor ofte der foretages magtanvendelser.

7 Mange oplever færre magtanvendelser 7 Figur 5 Hvor ofte har du inden for det seneste år foretaget magtanvendelse over for borgere på din arbejdsplads? Krydset med: Hvor gode eller dårlige er dine muligheder for at arbejde socialpædagogisk for at forebygge brug af magtanvendelser på din arbejdsplads? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Gode eller meget gode muligheder 3% 10% 13% 47% 25% 3% Hverken eller 2% 16% 16% 44% 22% 1% Dårlige eller meget dårlige muligheder 7% 37% 17% 30% 7% 3% Ved ikke 4% 8% 40% 44% 4% Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig Ved ikke Antal svar: 412 Medlemmer, der har svaret, at der slet ikke sker magtanvendelser på deres arbejdsplads (jf. figur 3), har ikke fået spørgsmålet. Generelt foretager de sosu er, som har gode eller meget gode muligheder for at arbejde socialpædagogisk, sjældnere magtanvendelser, end de sosu er, som har dårlige eller meget dårlige muligheder for at arbejde socialpædagogisk. Blandt dem, som svarer, at de har dårlige eller meget dårlige muligheder, har 4 ud af 10 (44 %) foretaget magtanvendelser ugentligt eller oftere inden for det seneste år. Det gælder for 1 ud af 10 (13 %) af dem, som har gode eller meget gode muligheder. Forskellen er statistisk sikker. Blandt de medlemmer, som har gode eller meget gode muligheder for at arbejde socialpædagogisk, svarer en fjerdedel (25 %), at de aldrig, inden for det seneste år, har foretaget magtanvendelser. Til sammenligning gælder det for under 1 ud af 10 (7 %) af dem, som har dårlige eller meget dårlige muligheder. Forskellen er statistisk sikker. Øvrige forskelle i figuren er ikke statistisk sikre. Nedenfor undersøges sammenhængen mellem muligheden for at arbejde socialpædagogisk, og hvorvidt der sker flere eller færre magtanvendelser nu end for et år siden.

8 Mange oplever færre magtanvendelser 8 Figur 6 Tænk på det seneste år. Oplever du, at der sker flere eller færre magtanvendelser over for borgerne på din arbejdsplads nu end for et år siden? Krydset med: Hvor gode eller dårlige er dine muligheder for at arbejde socialpædagogisk for at forebygge brug af magtanvendelser på din arbejdsplads? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Gode eller meget gode muligheder 9% 37% 36% Hverken eller 19% 40% 24% Dårlige eller meget dårlige muligheder 43% 33% 12% Ved ikke 4% 12% 24% Der sker flere magtanvendelser Der sker færre magtanvendelser Det er nogenlunde det samme Ved ikke/husker ikke Antal svar: 412 Medlemmer, der har svaret, at der slet ikke sker magtanvendelser på deres arbejdsplads (jf. figur 3), har ikke fået spørgsmålet. Blandt de sosu er, som har gode eller meget gode muligheder for at arbejde socialpædagogisk, svarer 1 ud af 10 (9 %), at der sker flere magtanvendelser nu end for et år siden. Det gælder for 4 ud af 10 (43 %) af dem, som har dårlige eller meget dårlige muligheder for at arbejde socialpædagogisk for at forebygge magtanvendelser. Næsten 4 ud af 10 (36 %) af dem, som har gode eller meget gode muligheder svarer, at der sker færre magtanvendelser. Omvendt gælder det kun 1 ud af 10 (12 %) af dem med dårlige eller meget dårlige muligheder for at arbejde socialpædagogisk. De nævnte forskelle er statistisk sikre, mens øvrige forskelle i figuren ikke er.

9 Mange oplever færre magtanvendelser 9 44 procent kender altid borgernes handleplaner for magtanvendelse Figur 7 Kender du borgernes handleplaner for magtanvendelse? 0% 10% 20% 30% 40% 50% Ja, altid 44% Ja, ofte 20% Ja, nogle gange 10% Ja, men sjældent 6% Nej, aldrig 4% Ved ikke/ikke relevant 16% Antal svar: 409 Medlemmer, der har svaret, at der slet ikke sker magtanvendelser på deres arbejdsplads (jf. figur 3), har ikke fået spørgsmålet. 44 procent af de medlemmer, der oplever magtanvendelser på deres arbejdsplads, kender altid borgernes handleplaner for magtanvendelse, mens 2 ud af 10 (20 %) svarer, at de ofte kender handleplanerne. 1 ud af 10 (10 %) kender dem nogle gange, og 6 procent kender dem sjældent. 4 procent har svaret, at de aldrig kender borgernes handleplaner for mangtanvendelse, mens 16 procent har svaret Ved ikke/ikke relevant.

10 Mange oplever færre magtanvendelser 10 8 ud af 10 føler sig godt klædt på til at håndtere magtanvendelser Figur 8 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg føler mig godt klædt på til at håndtere brug af magtanvendelser i mit arbejde 10% 5% 7% Helt enig 22% Overvejende enig Overvejende uenig 56% Helt uenig Antal svar: 449 Medlemmer, der har svaret, at der slet ikke sker magtanvendelser på deres arbejdsplads (jf. figur 3), har ikke fået spørgsmålet. 22 procent af de medlemmer, der oplever magtanvendelser på deres arbejdsplads, er helt enige i, at de føler sig godt klædt på til at håndtere brug af magtanvendelser i deres arbejde. Over halvdelen (56 %) svarer, at de er overvejende enige, mens 1 ud af 10 (10 %) er overvejende uenige, og 5 procent er helt uenige i udsagnet. 7 procent svarer Ved ikke. Der ses en tendens til, at flere af de medlemmer, som kender handleplanerne for magtanvendelse (jf. figur 7), er enige i, at de føler sig godt klædt på til at håndtere brug af magtanvendelser, end af de medlemmer, som ikke kender handleplanerne. 88 procent af dem, der altid eller ofte kender handleplanerne, er helt eller overvejende enige i udsagnet. Det samme gælder kun 44 procent af de medlemmer, der sjældent eller aldrig kender handleplanerne. Samtidig svarer næsten halvdelen (49 %) af de medlemmer, der sjældent eller aldrig kender handleplanerne, at de ikke føler sig godt klædt på til at håndtere brug af magtanvendelser i deres arbejde. Omvendt gælder det kun 8 procent af dem, der altid eller ofte kender handleplanerne for magtanvendelse. Forskellene er statistisk sikre (figur ikke vist).

11 Mange oplever færre magtanvendelser 11 7 ud af 10 har ikke anvendt stofsele inden for de seneste 12 måneder Figur 9 Er der inden for de seneste 12 måneder anvendt fastspænding med stofsele af beboere på din arbejdsplads? Medlemmerne har kunnet sætte flere krydser 0% 20% 40% 60% 80% Nej Ja, til kørestol eller andet hjælpemiddel 25% 70% Ja, til seng Ja, til stol Ja, til toilet Ja, til badestol Andet, skriv gerne hvad: Ved ikke/husker ikke 3% 3% 1% 1% 0% 2% Antal svar: 412 Medlemmer, der har svaret, at der slet ikke sker magtanvendelser på deres arbejdsplads (jf. figur 3), har ikke fået spørgsmålet. 7 ud af 10 (70 %) af dem, der har svaret, at der sker magtanvendelser på deres arbejdsplads, har ikke anvendt fastspænding med stofsele af beboere på deres arbejdsplads inden for de seneste 12 måneder. En fjerdedel (25 %) svarer, at der er anvendt fastspænding til kørestol eller andet hjælpemiddel inden for de seneste 12 måneder. Mellem 3 og 1 procent svarer, at der er anvendt fastspænding med stofsele til seng, stol, toilet eller badestol. Beboeren gled hele tiden ud af sin kørestol, men ville have lov at køre rundt i huset. Så derfor blev han spændt fast, så han ikke kunne falde ud. Social- og sundhedsassistent

12 Mange oplever færre magtanvendelser 12 Borgeren faldt ud af sengen 18 gange på en måned, og de sidste 2 gange med store hovedskader. Der blev anvendt stofsele i cirka 3 måneder. Herefter var borgeren tryg ved sengen og sover nu hver nat uden sele. Social- og sundhedsassistent 2 ud af 10 arbejder ikke med nogen borgere, som er visiteret til brug af stofsele Figur 10 Hvor mange af de borgere, som du yder pleje og bistand til på din arbejdsplads, er for tiden visiteret til brug af stofsele? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 1 51% 2 16% 3 4% 4 2% 5 eller flere Ingen af de borgere, jeg arbejder med, er visiteret til brug af stofsele Ved ikke 1% 4% 21% Antal svar: 117 Medlemmer, der har svaret, at der ikke er anvendt fastspænding med stofsele af beboere på deres arbejdsplads (jf. figur 9), har ikke fået spørgsmålet. Halvdelen (51 %) af de medlemmer, som inden for de seneste 12 måneder har oplevet, at beboere på deres arbejdsplads blev fastspændt med stofsele, har én borger, som de yder pleje og bistand til, som for tiden er visiteret til brug af stofsele. 16 procent svarer, at to borgere, som de yder pleje og bistand til, er visiteret til stofsele, og 7 procent svarer, at tre eller flere af deres borgere for tiden er visiteret til brug af stofsele.

13 Mange oplever færre magtanvendelser 13 2 ud af 10 (21 %) svarer, at ingen af de borgere, de arbejder med for tiden, er visiteret til brug af stofsele, og 4 procent ved det ikke. Har kun oplevet, at en beboer blev fastspændt til sin køresto, for at hindre beboeren i at falde ud af stolen. Altså af sikkerhedsmæssige hensyn og med beboerens accept til at gøre det. Social- og sundhedsassistent Synes personligt, der er for meget skriveri i forhold til brug af stofsele. Ser det ikke som magtanvendelse, men som rettidig omhu og for at forhindre borgeren i at komme til skade. Det samme gælder i forhold til brug af sengehest. Social- og sundhedshjælper 8 ud af 10 har oplevet anvendelse af stofsele af hensyn til beboerens sikkerhed Figur 11 Har du oplevet følgende inden for de seneste 12 måneder, mens du var på arbejde? At det var nødvendigt for dig eller én af dine kolleger at anvende stofsele af hensyn til beboerens sikkerhed 77% 21% 3% At du eller én af de kolleger måtte anvende stofsele, fordi I var for få på arbejde 9% 87% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Ved ikke Antal svar: 117 Medlemmer, der har svaret, at der ikke er anvendt fastspænding med stofsele af beboere på deres arbejdsplads (jf. figur 9), har ikke fået spørgsmålet.

14 Mange oplever færre magtanvendelser 14 Næsten 8 ud af 10 (77 %) af de medlemmer, der inden for de seneste 12 måneder har oplevet, at beboere på deres arbejdsplads blev fastspændt med stofsele, har inden for de seneste 12 måneder oplevet, at det var nødvendigt for dem eller én af deres kolleger at anvende stofsele af hensyn til beboerens sikkerhed. 2 ud af 10 (21 %) har ikke oplevet det. 1 ud af 10 (9 %) har inden for de seneste 12 måneder oplevet, at de eller én af deres kolleger måtte anvende stofsele, fordi de var for få på arbejde. 9 ud af 10 (87 %) har ikke oplevet det. Deltagerne fik i undersøgelsen følgende åbne spørgsmål: Beskriv gerne en situation, hvor du eller en kollega anvendte stofsele, ford i var for få på arbejde, eller hvor det var nødvendigt at anvende stofsele af hensyn til beboerens sikkerhed. Her har 37 medlemmer beskrevet, hvordan og hvorfor de anvender stofsele. Generelt fremgår det, at det ikke er fordi, de er for få på arbejde, men af hensyn til borgernes sikkerhed. 23 af de 37 medlemmer beskriver, at stofselen anvendes for at øge kørestolsbrugeres sikkerhed. Yderligere 8 kommentarer beskriver også, at stofselen anvendes for at undgå, at borgere falder og for at øge deres sikkerhed. Det er ikke fordi, vi er for få på arbejde, at vi bruger stofsele. Social-og sundhedshjælper Jeg ser ikke brug af stofsele som en magtanvendelse, hvis den bruges som sikkerhed for både beboeren. Der er lovgivning om sikkerhedssele i biler, og det samme burde gælde ved kørestols-brug udendørs. Det ville være rigtig godt og trygt, at flere havde en stofsele i sin kørestol, når de skal med ud og køre i/på fortove og lignende. Det ville være en stor tryghed/sikkerhed for både beboeren og den ansatte med de ofte meget ujævne fortove samt op- og nedkørsler ved passage af fortove. Dette skulle betragtes som sikkerhed i trafikken, på samme måde som sikkerhedsseler er pålagt i biler. Social- og sundhedsassistent

15 Mange oplever færre magtanvendelser 15 Vi har en borger, som uanset vi er ved siden af eller ej sidder i hoftesele, da hun har stor risiko for at falde ud af kørestolen. Beboeren er meget hurtig og pludselig, så det kan ske, selv om vi er lige ved siden af. Daglig leder Samtidig skriver et andet medlem også: Hvis der var personale nok, ville vi vælge at være omkring beboeren, så vi kan forsøge at snakke hende fra at rejse sig. Men de ser som regel kun ryggen af os, med et eller andet vigtigt papir i hånden. Når der er to på arbejde til 20 plejekrævende beboere, er det umuligt at være alle steder! Vi ser også flere og flere trædemåtter, så vi kan høre, når de rejser sig fra sengen eller går ud af lejligheden. Det er også et resultat af for få personaler. Social- og sundhedsassistent Medlemmet beskriver altså her, at fastspænding med stofsele sker, fordi vedkommende oplever, at der ikke er personale nok til at give beboerne den nødvendigt opmærksomhed.

16 Mange oplever færre magtanvendelser 16 7 ud af 10 har retningslinjer for magtanvendelse med stofsele på deres arbejdsplads Figur 12 Er der på din arbejdsplads en instruks/retningslinjer for magtanvendelse med stofsele? 23% Ja 5% 71% Nej Ved ikke Antal svar: 115 Medlemmer, der har svaret, at der ikke er anvendt fastspænding med stofsele af beboere på deres atbejdsplads (jf. figur 9), har ikke fået spørgsmålet. 7 ud af 10 (71 %) af de medlemmer, der inden for de seneste 12 måneder har oplevet, at beboere på deres arbejdsplads blev fastspændt med stofsele, svarer, at der på deres arbejdsplads er retningslinjer for magtanvendelser med stofsele. 5 procent har ikke retningslinjer, og en fjerdedel (23 %) ved det ikke. Stofsele bliver og skal kun bruges, når borgeren kan gøre skade på sig selv eller andre. Der skal altid være opsyn med borgeren, når borgeren bruger stofselen. Social- og sundhedsassistent

17 Mange oplever færre magtanvendelser 17 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført i perioden fra d. 27. marts til 2. april Indsamlingsmetode Data er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse, hvortil deltagerne blev inviteret per mail. Der blev udsendt én påmindelse i indsamlingsperioden. Målgruppen Målgruppen for undersøgelsen var erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel, som er social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedassistenter, plejehjemsassistenter, sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere eller hjemmehjælpere, og som er ansat på plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter. Antal besvarelser og svarprocent Spørgsmålene, som beskrives i dette notat, er besvaret af 451 medlemmer. I alt blev 973 medlemmer inviteret til undersøgelsen. 19 adresser var uvirksomme, og det reelle antal inviterede er derfor svarede helt eller delvist på spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på svarede helt, og 21 svarede delvist på spørgsmålene. Vægtning af data Der er ikke anvendt nogen vægtning.

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden 5.-13. februar 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 13. november 2014 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere FOA har i perioden 1.-14. oktober 2014 gennemført en undersøgelse blandt omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter om vold og

Læs mere

Velfærdsteknologi. 20. december 2017

Velfærdsteknologi. 20. december 2017 20. december 2017 Velfærdsteknologi Flertallet af FOAs medlemmer i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecentre og på aktivitetscentre er positivt indstillet over for de fleste typer velfærdsteknologi. Et stort

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen 3. marts 2014 Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen FOA har i februar 2014 spurgt medlemmer i hjemmeplejen og landets ældrechefer om tidsregistrering i hjemmeplejen. Undersøgelserne viser bl.a., at omfanget

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Dørsøgende demente. 8. marts 2016

Dørsøgende demente. 8. marts 2016 8. marts 2016 Dørsøgende demente 7 ud af 10 medlemmer, der arbejder på plejehjem/plejecenter, har det seneste år oplevet, at en dement beboer har forladt hjemmet og ikke kunne finde hjem ved egen hjælp.

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om medicingivning

Det siger FOAs medlemmer om medicingivning Kampagne og Analyse 11. februar 2010 Det siger FOAs medlemmer om medicingivning FOA undersøgte i december 2009, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse Det siger FOAs medlemmer om uddannelse FOA Kampagne og Analyse 23. april 2012 Undersøgelsen er gennemført i perioden 12.-23. marts 2012 ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 3.490 FOA-medlemmer.

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente.

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. Det siger FOAs medlemmer om medicinering af demente FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. FOA Kampagne

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om bistand til vedligeholdelse og drift af ældre borgeres høreapparater

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om bistand til vedligeholdelse og drift af ældre borgeres høreapparater FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om bistand til vedligeholdelse og drift af ældre borgeres høreapparater FOA har i perioden 6.-13. november 2012

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Forældresamarbejde. 4. november 2014

Forældresamarbejde. 4. november 2014 4. november 2014 Forældresamarbejde FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september gennemført en undersøgelse om forældresamarbejde blandt 376 medlemmer ansat i daginstitutioner, SFO er og i dagplejen.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA har i perioden 13.-20. december 2011 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi 16. juni 2016 Drømme og opsparing medlemmernes økonomi Mindst 60 procent af FOAs medlemmer sparer op hver måned, og de sparer oftest op til ferier/rejser, uforudsete udgifter eller pension. Det viser en

Læs mere

Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre

Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre Hovedkonklusioner: 68% af de kommunalt ansatte medarbejdere og 62% af de regionalt ansatte medarbejdere r, at de har gode eller meget gode

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 11. juni 2014 Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter FOA har i perioden 28. april til 9. maj 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 16. november 2016 Ytringsfrihed på arbejdspladsen Næsten hvert tredje medlem af FOA har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til. Samtidig har 43 procent oplevet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere