Snitflader i Rehabilitering: Sammenhæng som mulighed eller illusion?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snitflader i Rehabilitering: Sammenhæng som mulighed eller illusion?"

Transkript

1 Anden danske rehabiliteringskonference: Snitflader i Rehabilitering: Sammenhæng som mulighed eller illusion? Mandag d. 9. november 2009 Hotel Nyborg Strand

2 Indledning Rehabilitering bevæger sig på grænserne mellem mange forskellige fag og professioner. De organisatoriske grænser og sektorer i sundheds- og social- og beskæftigelsesområdet bliver meget tydelige og udfordrer os som fagprofessionelle. Vi udfordres i særdeleshed når vi skal skabe sammenhæng i indsatsen for borgeren eller brugeren, klienten, patienten eller revalidenden. Vi opererer i et felt med talrige snitflader mellem organisatoriske strukturer, kulturer, fag, økonomiske systemer og lovområder. Rehabilitering finder sted i en praksis kendetegnet ved ønsker om og krav til høj kvalitet. Kvalitetskravene er ofte diffuse og uklare, men vurderes ud fra en række parametre: f.eks. brugerinddragelse, udtalt specialisering, effektivitet med fokus på videnbaseret praksis. Rehabiliteringsprocessen set som et puslespil skal samles for at give mening. Spørgsmålet er om der eksisterer en reel mulighed for at samle dette puslespil, eller om der blot er tale om en illusion om sammenhæng. De krav, forventninger og organisatoriske vilkår vi arbejder under skal håndteres i samarbejde og fælles forståelse mellem borgere, de professionelle, ledere og politikere i fremtidens sundheds-, social- og beskæftigelsessektorer. Formål Formålet med konferencen er at forsøge at skabe overblik og give indblik i muligheder og udfordringer i professionelt tværfagligt og tværsektorielt arbejde og samarbejde, hvor borgeren er i centrum såvel i tænkning som i handling. På konferencen formidles nationale erfaringer og viden om muligheder og udfordringer i praksis i en sundheds-, social- og beskæftigelsessektor, der på den ene side skal kunne mestre høj kvalitet, effektivitet og på den anden side sammenhæng i rehabilitering. Konferencens oplæg og parallel-sessioner fokuserer på faglige og organisatoriske snitflader og sammenhænge set som to sider af samme sag i forhold til rehabilitering, fx set fra en kommunal synsvinkel og fra en regional synsvinkel eller fra en borgers og en professionel synsvinkel. Målgruppe Konferencen henvender sig til alle der beskæftiger sig med rehabilitering og ønsker en ny viden om rehabilitering. Det kunne være praktikere, beslutningstagere, forskere, undervisere samt fagpersoner, ledere og medarbejdere i styrelser, regioner, kommuner, Praktiske Oplysninger faglige organisationer og brugerorganisationer, der beskæftiger sig med rehabilitering. Arrangører Konferencen arrangeres af MarselisborgCentret, Syddansk Universitet og Rehabiliteringsforum Danmark i samarbejde med Center for Offentlig Kompetenceudvikling - COK, Ergoterapeutforeningen, Dansk Selskab for Folkesundhed, Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter, Hammel Neurocenter, Region Hovedstaden, Regionalt Sundhedssamarbejde Region Midtjylland, Servicestyrelsen, Sundhedsstyrelsen, University College Nordjylland og University College Lillebælt. Tid og sted Mandag d. 9. november 2009, kl Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, Nyborg, Tlf.: Beliggenhed og parkering Nyborg centrum og banegården ligger i gåafstand fra hotellet, og der er kun få minutters kørsel til motorvejen. Nyborg Banegård ligger ca. 5 minutters kørsel fra hotellet, og der er togforbindelse til både Jylland og Sjælland ca. hver halve time. På motorvejen fra vest (Jylland): Drej fra ved afkørsel 45 og kør til venstre langs Storebælt ad Østerøvej direkte til hotellet. På motorvejen fra øst (København/Sjælland): Drej fra ved afkørsel 45 og kør til højre langs Storebælt ad Østerøvej direkte til hotellet. Pris Prisen for deltagelse er kr ,-. Prisen inkluderer kaffe/te og brød, frokostbuffet m. 1 øl el. vand samt eftermiddagskaffe/te og kage. Bekræftelse og faktura vedr. din deltagelse vil blive fremsendt senest en uge før konferencen. Yderligere information Spørgsmål vedr. konferencen kan rettes til: Sekretær Inger Hornbech, MarselisborgCentret, tlf: , OBS SDUe varetager administration af tilmelding og fakturering spørgsmål vedr. dette kan rettes til SDUe, Lene Brøndum Madsen tlf Tilmeldingsfrist Tilmeldingsfristen til konferencen er onsdag d. 21. oktober 2009 tilmelding kan ske via

3 Arrangører: Hammel Neurorehabilitation and Research Centre

4 Program for anden danske rehabiliteringskonference: Snitflader i rehabilitering: Sammenhæng som mulighed eller illusion? (Ret til ændringer forbeholdes) Program: kl kl kl kl kl Registrering - Kaffe/the og brød Velkomst v. formand for Rehabiliteringsforum DK, Gunner Gamborg Rehabilitering som en konflikt" - belyst gennem snitflader og med udgangspunkt i borgeren v. Professor i rehabilitering Per K. Solvang, Højskolen i Oslo Pause Rehabilitering i Danmark på tværs af professioner, sektorer og politiske niveauer v. Lektor, ph.d. Janne Seemann, Aalborg Universitet kl kl kl kl kl kl Borgerperspektivet Rundbordsdiskussion på baggrund af 5 minutters oplæg fra borgere om eget rehabiliteringsforløb Frokost Parallel-sessioner: 2 oplæg af 45 minutters varighed To sider af samme sag belyst fra en sundheds- /socialfaglig/beskæftigelses- og pædagogisk vinkel Lovgivningen og faggrupper i forskellige sektorer anvender forskellige begreber om rehabilitering eller støtte til forbedring af borgerens funktionsevne. Parallel-sessionerne vil gennem to oplæg og mulighed for debat belyse om vi med forskellige sprogbrug eller begreber taler om det samme, eller om vi med de samme begreber taler om noget forskelligt. Prisoverrækkelser: Sygekassernes Helsefonds prisopgave om rehabiliteringsforløb Er et sammenhængende forløb en illusion? status, udfordringer og muligheder v. Ekstern lektor, Ph.d., Martin Strandberg-Larsen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet Tak for dag Leder, ph.d. Claus Vinther Nielsen, MarselisborgCentret Efter konferencen, ca. kl afholder Rehabiliteringsforum DK deres årlige generalforsamling.

5 Oplægsholdere Plenum: Janne Seemann Cand.merc. i 1979 med speciale i organisation, strategi og ledelse konsulent i Dansk Institut for Organisationsstudier, København. Fra 1983 stipendiat og adjunkt ved hhv. Institut for Produktion samt Institut for Sociale Forhold og Organisation, Aalborg Universitet Ph.d.-grad i 1985 Lektor i 1989 Tilknyttet Forskningsgruppen vedr. Arbejds- og Levemiljøer fra Medstifter af Forskningscenter for Ledelse og Organisation i Sygehusvæsenet (FLOS) ( ) med et projekt om Sundhedsplanlægning i interorganisatorisk perspektiv samt ph.d.-vejleder for tre (afsluttede) forskningsprojekter vedr. sundhedsvæsenets organisering. P.t. forskningsleder for Forskningsgruppen Organisation og Evaluering. Underviser og forsker mest i temaet om tværgående samordning i den offentlige sektor - specielt social- og sundhedssektorerne. Per K. Solvang Professor, Avdeling for Helsefag, Høgskolen i Oslo Prosjektledelse: Rehabilitering som konflikt. Finansiert av Norges forskningsråd (NFR) (prosjektleder) Kontroverser om barnemat kunnskap, risikoforståelse og politikk, NFR, (doktorgradsprosjekt) Sykeliggjøring av barndommen i kampen om knappe velferdsgoder?, NFR, (prosjektleder, inkluderer doktorgradsprosjekt) Døves globale og translokale nettverk: En studie av transnasjonale møtesteder og betydningen av cyberspace og IKT for døve, NFR (prosjektledelse ) Funksjonshemmedes dagligliv. NFR, (prosjektledelse sammen med Ingrid Helgøy) Nettverk helse og kultur. NFR, (medlem av styringsgruppen i hele perioden, prosjektleder i 2003) Skriftspråk, læring og avvik. En skandinavisk komparativ studie av spesifikke lese- og skrivevansker. NFR, (prosjektleder) Attføringskompetanse i arbeidsmarkedsetaten (prosjektleder i 1995). Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

6 Martin Strandberg-Larsen Uddannelse: University of Copenhagen, Department of Health Services Research, PhD University of California, Berkeley, School of Public Health, Visiting research scholar University of Copenhagen, Master of Science in Public Health Nuværende beskæftigelse: University of Copenhagen, Denmark, External Lecturer Novo Nordisk, Global Development, Denmark, Health Economist Aktuel forskning: Det sammenhængende sundhedsvæsen i et komparativt perspektiv Strukturreformer og ledelse i et fragmenteret sundhedsvæsen Finansielle incitamentstrukturer som styringsmekanisme Privatisering og offentligt-private partnerskaber Optimeret behandling af patienter med kronisk sygdom Lægemiddelmarkedet og optimering af medicinforbrug i befolkningen Sundhedsvæsenets effekt på folkesundheden

7 Parallel-sessioner: Session Nr. Oplægsholder(e) Titel 1. Brugerinddragelse Borgeren i centrum Empowerment 2. Videnbasering Kompetenceudvikling Uddannelse 3. Funktionsevne med fokus på børn 4. Helhedsorientering Organisering Koordinering Tværfaglighed 5. Genoptræning Fysisk træning Aktivitet Ann-Lisbeth Højberg, konsulent og projektleder, RehabiliteringsCenter for Muskelsvind Tove Borg, seniorforsker, ph.d., ergoterapeut Regionshospitalet Hammel Neurocenter Region Midtjylland Ester Thomassen, ergoterapeut Helle Ranch, sosu assistent og Tina Kaas Jensen, fysioterapeut Sygehus Himmerland Region Nord Puk-Maria Holmgaard, Sygeplejerske og cand.mag i pædagogik Mette Lund Møller, ergoterapeut, Master i rehabilitering Handicap- og Psykiatriforvaltningen Odense Kommune Henrik Okbøl, psykolog Geelsgårdsskolen Region Hovedstaden Niels Illum, overlæge Odense Universitetshospital Region Syd Claus Engstrup, leder af Rehabiliteringsenheden, Randers Sundhedscenter, Randers Kommune Jørgen Feldbæk Nielsen, overlæge, dr. med., professor i neurorehabilitering Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Region Midtjylland Elna Kæstel, centerchef Århus Kommunes Genoptræningscenter Hans Lund, Fysioterapeut, Ph.d., Studieleder, Masteruddannelsen i Rehabilitering Syddansk Universitet Brugerinddragelse, borgeren i centrum set fra et borgerperspektiv; hvorledes opleves og overkommes overgange og snitflader i rehabiliteringsforløb. Rehabilitering er mere og andet end træning af kropslige funktioner. Om de forandringsprocesser borgeren befinder sig i og behovene for rehabiliteringsinitiativer forskningsmæssigt belyst. Kompetenceudvikling og videndeling i forhold til rehabilitering af borgere med apopleksi og håndtering af overgangen fra hospital til kommune. Kompetenceudvikling og videndeling internt i en kommune, mellem faggrup-per og på tværs af sektorer set fra et kommunalt perspektiv. (Re-)habilitering i forhold til børn med komplekse problemstillinger i et socialt, psykologisk og pædagogisk perspektiv. Perspektiver for inddragelse af ICF-CY i skolens (re-)habiliteringsarbejde. (Re-)habilitering i forhold til børn med komplekse problemstillinger og implementering af trænings- og rehabiliteringsindsatser i tværfaglig praksis. Rehabilitering i kommunal sundheds- og socialsektor og betydningen af tænkningen i forhold til en helhedsorienteret tilgang, organisering og sammenhæng i indsatsen over for borgeren. Organisering af neurorehabilitering i Region Midtjylland med fokus på processen. Genoptræning af borgere efter ortopædkirurgisk operation set i et kommunalt perspektiv og eksemplificeret ved genoptræningscenter. Genoptræning, fysisk træning og aktivitet set i et forskningsmæssigt perspektiv over for tænkningen i rehabilitering.

ICF anvendt i rehabilitering Mandag d. 10. november 08 Hotel Nyborg Strand

ICF anvendt i rehabilitering Mandag d. 10. november 08 Hotel Nyborg Strand Første danske rehabiliteringskonference: ICF anvendt i rehabilitering Mandag d. 10. november 08 Hotel Nyborg Strand Helbredstilstand Eller sygdom Kroppens funktioner Aktiviteter Deltagelse Omgivelsesfaktorer

Læs mere

Program. Rehabilitering i praksis

Program. Rehabilitering i praksis Program Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 på Nyborg Strand Sjette danske rehabiliteringskonference Onsdag den 30. oktober 2013 På Nyborg Strand Praktiske Fokus På årets

Læs mere

Rehabilitering i praksis

Rehabilitering i praksis Program for sjette danske rehabiliteringskonference Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 på Nyborg Strand (Ret til ændringer forbeholdes) Sjette danske rehabiliteringskonference

Læs mere

Kursuskatalog 2013. Viden der virker i virkeligheden

Kursuskatalog 2013. Viden der virker i virkeligheden Kursuskatalog 2013 Viden der virker i virkeligheden Kære læser Du har det første katalog fra MarselisborgCentrets Akademi i hænderne. I kataloget præsenterer institutioner og organisationer på MarselisborgCentret

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

Strategisk kommunikation i hospitalsvæsenet

Strategisk kommunikation i hospitalsvæsenet Strategisk kommunikation i hospitalsvæsenet Svaneke den 29. 31. august 2006 Udfordringerne i det danske hospitalsvæsen er mange i disse år. Strukturreform, akkreditering, mere krævende patienter og pårørende,

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere

DanskEvalueringsSelskabs Årskonference 2009

DanskEvalueringsSelskabs Årskonference 2009 DANSK EVALUERINGSSELSKAB DanskEvalueringsSelskabs Årskonference 2009 E F F E K T M Å L I N G METODER, ANVENDELSE OG EFFEKTER EVALUERINGSKONFERENCE 2009 Side 1 METODER, ANVENDELSE OG EFFEKTER Dansk EvalueringsSelskab

Læs mere

Kære læser. Nyhedsbrev Videncenter for kroniske sygdomme og rehabilitering VIDENCENTER. Nr 2/2011

Kære læser. Nyhedsbrev Videncenter for kroniske sygdomme og rehabilitering VIDENCENTER. Nr 2/2011 Nr 2/2011 Nyhedsbrev Videncenter for SPOT PÅ Med eller uden hjælpemidler 3 Shared care platform 6 Brugerdreven innovation 7 Særlig opmærksomhed på sårbare 9 Lev livet...længere 11 Living Lab 13 Den fælles

Læs mere

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv SOCIALPSYKIATRIEN I REGION MIDTJYLLAND INVITERER TIL TEMADAG DEN 12. JANUAR 2012 om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv Foto - Anders

Læs mere

Evaluering af rehabiliteringsindsatsen

Evaluering af rehabiliteringsindsatsen Evaluering af rehabiliteringsindsatsen overfor borgere med kronisk sygdom i Brønderslev Kommune 2012 Evaluering af rehabiliteringsindsatsen overfor borgere med kronisk sygdom i Brønderslev Kommune 2012

Læs mere

Bæredygtighed i Implementering

Bæredygtighed i Implementering DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK ÅRSKONFERENCE 2014 Bæredygtighed i Implementering 20. maj 2014 Trinity, Fredericia Pris for deltagelse: Medlem af DIN: 900 kr. Ikke-medlem af DIN: 1.800 kr. Tilmelding efter

Læs mere

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Forventelig periodedækning: 2009-2014 Bestyrelsen i FSNS anbefaler arbejdsgruppen at mødes kontinuerligt mhp. en løbende opdatering af området.

Læs mere

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Ortopædisk Genoptræningscenter Århus Kommune Et udviklingsprojekt i Genoptræningscentret,

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Teknologirådets rapporter 2006/3

Teknologirådets rapporter 2006/3 Teknologirådets rapporter 2006/3 Europæiske borgere i dialog om hjerneforskning: Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Borgerpanelets slutdokument samt redigeret afskrift fra konferencens

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2013

KURSER & KONFERENCER 2013 2013 KURSER & KONFERENCER Velkomst Viden skal omsættes til handling Hvad gør vi, når hr. Hansen med demenssymptomer har et stort alkoholforbrug? Hvordan hjælper vi bedst personen med Huntingtons sygdom?

Læs mere

Karriere en verden af muligheder

Karriere en verden af muligheder Karriereeftermiddag 29. april 2014 Kl. 13.30-17.00 Karriere en verden af muligheder I dette katalog finder du information om: Tidsplan for oplæg Indhold i oplæg Kort præsentation af deltagende institutioner

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

TEMADAG SYGEPLEJE I DEN PALLIATIVE INDSATS EN ARBEJDSDAG OM KOMPETENCEUDVIKLINGEN I FREMTIDEN. Mandag d. 10.juni kl. 9.00 16.00

TEMADAG SYGEPLEJE I DEN PALLIATIVE INDSATS EN ARBEJDSDAG OM KOMPETENCEUDVIKLINGEN I FREMTIDEN. Mandag d. 10.juni kl. 9.00 16.00 TEMADAG SYGEPLEJE I DEN PALLIATIVE INDSATS EN ARBEJDSDAG OM KOMPETENCEUDVIKLINGEN I FREMTIDEN Mandag d. 10.juni kl. 9.00 16.00 Dansk Sygeplejeråd, Skt. Annæ Plads 30, Kvæsthuset 1008 København K Intro

Læs mere

Rehabilitering når livet skal leves hele livet?

Rehabilitering når livet skal leves hele livet? Rehabilitering når livet skal leves hele livet? NATIONAL GERONTOLOGISK KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND DEN. 2. OG 3. OKTOBER 2014 I MIDDELFART ARRANGØR: DANSK GERONTOLOGISK SELSKAB (DGS) Konferencen sætter

Læs mere

REHABILITERING I PRAKSIS

REHABILITERING I PRAKSIS Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om rehabiliteringsforløb, 2009 REHABILITERING I PRAKSIS Rehabiliteringssygeplejerske Karin Birtø Kommunikationsmedarbejder Line Wadum Centerchef Jette

Læs mere

Rehabilitering i Danmark 2010

Rehabilitering i Danmark 2010 Arbejdspapir Rehabilitering i Danmark 2010 - beskrevet gennem praksishistorier Rehabiliteringsforum Danmark November 2010 Indledning I denne publikation med titlen Rehabilitering i Danmark 2010 - beskrevet

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering

Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering 2007 Medicinsk Teknologivurdering Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering Redaktion: Finn Børlum Kristensen og Helga Sigmund Enhed for Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Nr. 113. oktober 2011. 19. årgang DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Modul 5-studerende giver

Læs mere

Kvalitet og Patientsikkerhed i sundhedsvæsenet

Kvalitet og Patientsikkerhed i sundhedsvæsenet Kvalitet og Patientsikkerhed i sundhedsvæsenet Kortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer Anne Hjøllund Christiansen Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet KORA, Det

Læs mere

Program. 09.00 09.30 Morgenkaffe/te og rundstykker og besøg i udstillerområdet. 09.30 09.40 Velkomst v/ Thomas Adelskov

Program. 09.00 09.30 Morgenkaffe/te og rundstykker og besøg i udstillerområdet. 09.30 09.40 Velkomst v/ Thomas Adelskov Program 09.00 09.30 Morgenkaffe/te og rundstykker og besøg i udstillerområdet 09.30 09.40 Velkomst v/ Thomas Adelskov 09.40 10.00 Bedre kvalitet for pengene hvordan kan enderne mødes? Indlæggelsestiden

Læs mere

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014 Omsorg Etik Evaluering Rehabilitering Velfærdsteknologi Roller Årskursus 2014 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af dilemmaer i roller, etik, evaluering, rehabilitering, omsorg og velfærdsteknologi

Læs mere

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Årsrapport 2013 MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling -

Læs mere