KØBENHAVN EN BY FOR ALLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVN EN BY FOR ALLE"

Transkript

1 KØBENHAVN EN BY FOR ALLE

2 KØBENHAVN EN BY FOR ALLE KORT FORTALT En by med plads til børn, bevægelse og boliger til både unge og flygtninge. Med budget 1 kommer endnu 10 nye skoler i fysisk topform, og børnehaverne styrkes for de mest udsatte. Flere københavnere skal i arbejde, og erhvervslivet får bedre rammer. Og med en renere by, cykelstier og sociale indsatser, især for de mindste, gøres der en ekstra indsats for at gøre hverdagen bedre for alle københavnere. Med budget 1 investeres for i alt 4,2 mia. kr. 1, mia. kr. til byens børn Vi skal investere i vores børn og unge dér, hvor de færdes. Derfor afsætter vi 829,3 mio. kr. til at helhedsrenovere 10 skoler, renovering af tre skoler og renovere 1 legepladser. Vi styrker skole- og klyngeledelsen, så folkeskolen og børnehaverne bliver endnu bedre. Og så værner vi om de børn, der vokser op i socialt udsatte familier med en tidlig indsats og bedre normeringer i børnehaver med mange socialt udsatte. Job til københavnerne Flere københavnere skal i arbejde og der skal skabes mere vækst i Danmarks hovedstad. Vi styrker beskæftigelsesindsatsen for både socialt udsatte og akademikere og så forbedrer vi vilkårene for erhvervslivet blandt andet ved fortsat nedsættelse af erhvervsgebyrer og nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. Almene ungdomsboliger København skal være en by, hvor der er plads til alle også de mange studerende, som hvert år strømmer til byen. Med budget 1 sættes der grundkapital af til 00 nye almene ungdomsboliger, så der i løbet af en årrække vil være.000 nybyggede almene boliger i København. Samtidig sættes der penge af til at bygge nye erstatningsboliger for de almene boliger, som flygtninge i København flytter ind i. KORT OVER UDVALGTE INITIATIVER I BUDGETAFTALEN 201 Beskæftigelsesindsats i Mjølnerparken Omlægning af linje 14 Renovering af på Østerbro Rådvadsvej Beskæftigelsesindsats i Tingbjerg Renovering af Utterslevvej Helhedsrenovering af 10 skoler Renovering af 1 legepladser Renovering af Ryparkens Idrætsanlæg Kunstgræsbane Kunstgræsbane Fortsat bemanding af legeplads og bybondegården ByOasen BISPEBJERG Bedre forhold for cyklister i Vendersgade Renovering af Frue Plads ØSTERBRO BRØNSHØJ-HUSUM Renovering af Ved Vesterport Første skridt mod kulturaktiviteter i Brønshøj Vandtårn NØRREBRO VANLØSE INDRE BY /CHRISTIANSHAVN Renovering af Vesterbrogade Hyltebjerg/Vanløse skole madskole og udvidelse af tandlægeklinik Nyt svømmebad på Papirøen Forlængelse af buslinje 9A til Margretheholm Følgeanlæg til ny cykelog gangbro ved Vester Voldgade Renovering af Amager Boulevard VESTERBRO /KONGENS ENGHAVE VALBY Flere cykelparkeringspladser bl.a. 400 pladser ved Valby station AMAGER ØST Beskæftigelsesindsats i Urbanplanen Handicapvenlig baderampe i Amager Strandpark AMAGER VEST Renovering af Englandsvej Ny svømmehal centralt i Ørestad Skøjtebane i Enghaveparken Gasværksvejens skole flyttes til Kødbyen + madskole og idrætshal Døgnåbent i et stofindtagelsesrum Renovering af veje, cykelstier og bygninger udgør 1,4 mia. kr. Det samlede anlægsbudget udgør ca. 1, mia. kr. og skaber nye arbejdspladser Vi effektiviserer for 31 mio. kr. i 201 Vi afsætter 40 mio. kr. til investe ringer i nye effektive velfærdsløsninger Et renere og grønt København Det skal være nemt og sikkert at komme omkring i byen med bedre cykelstier, sikre skoleveje og forbedring af busruterne 9A, 14, 22, 31 og 1. Vi gør det mere attraktivt at bruge byen ved at forbedre parkeringsforholdene, renovere veje og broer, plante flere træer, forbedre de offentlige toiletter og gøre byen bedre rent. Nyd livet i København Aftalen giver også nye steder at nyde livet. Naturpark Amager giver københavnerne et rekreativt område med skøn natur og kyst, og på Papirøen og i Ørestad forebereder vi nye svømmebade. I Enghaveparken kommer der en ny skøjtebane. Et godt og trygt liv for alle På social- og sundhedsområdet forbedrer vi forholdene for handicappede og sindslidende på botilbud. Vi giver også støtte til andre sårbare grupper og fortsætter indsatsen for at gøre København til en endnu mere sikker by. Nye tiltag i Naturpark Amager Udvidelse af Dybbølsbro

3 INVESTERINGER I FREMTIDENS VELFÆRD København vokser i disse år med næsten nye københavnere om måneden, og i år runder byen indbyggere. Det er glædeligt, at så mange vil bo i Danmarks hovedstad. Men det betyder også øgede udgifter til kernevelfærd, boliger og infrastruktur. Derfor byder budget 1 på markante investeringer, så vi kan gøre tingene bedre og billigere og sikre høj livskvalitet for københavnerne. Over.000 københavnere i 202 Mange mennesker søger i disse år til København. Det betyder, at flere børn, unge, voksne og ældre skal gå i skole, have tag over hovedet og plejes. Det koster. De senere års loft over udgifterne til kommunal service og regeringens moderniserings- og effektiviseringsprogram betyder desuden, at kommunerne får tilført færre midler. Det lægger pres på kommunens økonomi. Økonomiske udfordringer De mange københavnere betyder, at byen bruges flittigt og slides over tid. København har et efterslæb på vedligehold af kommunens ejendomme og veje på, mia. kr. Der afsættes derfor hvert år millioner til renoveringer, så byens veje og institutioner skaber gode rammer for københavnernes hverdag. 3 GODE EKSEMPLER PÅ PROJEKTER FRA INVESTERINGSPULJEN I 201 I 201 har København besluttet at investere i 9 smarte løsninger, der skal sikre velfærden i fremtiden. Med online skærmbesøg kan socialt udsatte og borgeren med handicap få digitalt besøg af hjemmeplejen via fx sin tablet. Der investeres 3, mio. kr. i initiativerne, som skal bidrage til en mere fleksibel hjemmeplejeservice og reducere kommunens udgifter med 2,1 mio. kr. om året. Med nye loftslifte og vendesystemer kan borgere med handicap flyttes og vendes af én hjælper frem for to. Der investeres 2,4 mio.kr. over tre år. Investeringen tilbagebetales over 2 år og medvirker til, at kommunen sparer ca. 2,9 mio. kr. om året. Udstyret med en tablet eller bærbar pc kan medarbejdere, der hjælper københavnere med handicap i hjemmet, lægge planer og dokumentere besøg på stedet, frem for efterfølgende at gøre det foran pc en på kontoret efterfølgende. Samtidig bliver borgeren mere aktivt involveret i sit forløb. I 201 udrulles projektet til 1.30 medarbejdere. Den samlede investering på 23,9 mio. kr. sparer i fremtiden kommunen for ca. mio. kr. om året. Samtidig giver det medarbejdere en smartere arbejdsgang. København rummer i dag ca. 10 procent af Danmarks befolkning. Men byen huser også mange mennesker, der har brug for ekstra støtte til at klare hverdagen. 21 procent af landets fattige, ca. 1 procent af landets langtidsledige og ca. 2 procent af Danmarks hjemløse bor i København. De skal naturligvis have hjælp. Også det stiller krav til byens økonomi. Flere københavnere til samme budget For både at klare Københavns udfordringer og bevare den høje kvalitet i vores velfærd, er vi nødt til at gøre tingene smartere. De senere år har vi effektiviseret for ca. 300 mio. kr. om året. Med de mange nye københavnere får vi brug for over 00 mio. kr. ekstra til velfærd frem mod 2020 blot for at opretholde det nuværende serviceniveau. De penge vil vi finde ved at løse opgaverne smartere. Vi investerer i fremtidens velfærd Sidste år etablerede vi derfor en investerings- og innovationspulje til at udvikle nye smarte velfærdsløsninger. Vi afsatte 42 mio. kr. i 201, og 9 nye initiativer er besluttet, hvilket betyder, at vi kan spare omkring 332 mio. kr. årligt i de kommende år. Med budget 201 fortsættes kursen og der afsættes 40 mio. kr., så vi også i fremtiden kan levere den velfærd, som københavnerne forventer. Vi inviterer virksomheder og producenter til at deltage i udviklingen af nye løsninger og støtter dermed op om eksport af dansk velfærdsteknologi. Målet er klart: Danmarks hovedstad skal tilbyde de bedste rammer for københavnere, turister og virksomheder også i fremtiden.

4 MODERNE SKOLER TIL KØBENHAVNS BØRN De senere år er københavnske folkeskoler systematisk blevet helhedsrenoveret én for én, så mange i dag fremstår med top moderne faciliteter. Med budget 1 sætter vi penge af til at helhedsrenovere yderligere 10 skoler. Samtidig sikrer vi flere varme hænder i børnehaver med socialt udsatte, og styrker skoleledernes faglighed i folkeskolen. 1, mia. kr. til københavns børn 10 skoler helhedsrenoveres København har siden 200 sat penge af til at renovere 41 skoler til glæde for byens børn og unge. Med budget 1 sættes i alt 822 mio. kr. af til at helhedsrenovere Holbergskolen, Lundehusskolen, Tingbjerg, Bavnehøj, Strandvejsskolen, Hansted, n på Amager (Sønderbro ), Nyboder, Guldberg, Strandparkskolen, mens Tagensbo, Heimdalsgade Overbygningsskole og Vesterbro Ny får mindre renovering. Flere skoler kommer med i budget legepladser renoveres og ByOasen fortsætter Med budget 1 renoveres 1 legepladser på Københavns skoler og institutioner. Samtidig fortsættes bemandingen af legepladsen og bybondegården på Nørrebro, ByOasen. Nye skoler Vi afsætter 20, mio. kr. til at genopbygge Hyltebjerg, etablere madskole og udvide tandklinikken. Samtidig udvides den sammenlagte Vanløse og Hyltebjerg skole med et skolespor. Vi afsætter penge af til at planlægge en ny 3-sporet skole, med madskole og idrætshal, i Kødbyen, som erstatning for Gasværksvejens. Derudover afsættes der planlægningsmidler til at udvide Nyboder skole med et skolespor. HELHEDSRENOVERINGER AF KØBENHAVNS FOLKESKOLER FRA Øster Farimagsgades 32 2 Sølvgades 33 Kildevældsskolen 3 Christianshavns 34 Rådmandsgades 4 Den Classenske Legatskole 3 Lergravsparkens 3 Randersgade n ved Sundet 3 n på Strandboulevarden Sundbyøster 38 Nørrebro Park Randersgade n ved Sundet 3 n på Strandboulevarden Sundbyøster 38 n på Kastelvej Ellebjerg skole Engskolen (specialskole) Højdevangens n på Amagerbro 414 Hyltebjerg Dyvekeskolen 1 11 Kirsebærhavens 4248 Holbergskolen Hanssted Peder Lykke Vigerslev Allés 4349 Lundehusskolen Nyboder Ellebjerg skole Lykkebo Valby 1 Bavnehøj Strandparkskolen Tove Ditlevsens 4 Strandvejsskolen Engskolen (specialskole) 4 n på Amagerbro Kirsebærhavens 48 Hanssted Ålholm skole Vanløse 2 3 Tagensbo Heimdalsgade Overbygningsskole Kirkebjerg Vigerslev Allés Vesterbro Ny 494 Nyboder Katrinedals Lykkebo 0 Guldberg Valby 2 20Rødkilde 1 Strandparkskolen Ålholm skole 2 21Brønshøj 2 Tagensbo Vanløse 2 22Husum 3 Heimdalsgade Overbygningsskole 4 Vesterbro Ny Kirkebjerg Bellahøj Katrinedals Grøndalsvænget Rødkilde Frederiksgårdskole Brønshøj (Specialskole) NØRREBRO VALBY VESTERBRO /KONGENS ENGHAVE 13 1 Nye dagtilbudspladser Der afsættes penge til at oprette 1 nye daginstitutionsgrupper og til at planlægge 0 grupper fordelt over hele byen. INDRE BY 3 /CHRISTIANSHAVN VESTERBRO INDRE BY /KONGENS /CHRISTIANSHAVN ENGHAVE AMAGER VEST 18 VALBY Tingbjerg Guldberg Oehlenschlægersgades 4 48 VANLØSE ØSTERBRO Tingbjerg Lundehusskolen Oehlenschlægersgades 394 Bavnehøj Gerbrandskolen Langelinieskolen 1 9 Tove Strandvejsskolen Ditlevsens 404 Sortedamskolen Amager Fælled BRØNSHØJ-HUSUM NØRREBRO BISPEBJERG 43 VANLØSE 44 Lergravsparkens Peder Lykke Kildevældsskolen Sortedamskolen 3441 Rådmandsgades Hyltebjerg Den Classenske Legatskole 342 Vibenhus 11 4 Dyvekeskolen Holbergskolen 31 2 n på Kastelvej Christianshavns 10 3 Højdevangens Helhedsrenoveringer fra budgetaftaler ØSTERBRO Nye helhedsrenoveringer i budget Mindre renoveringer i budget BRØNSHØJ-HUSUM Vibenhus 8 1 Gerbrandskolen Langelinieskolen Øster Farimagsgades 3239 Nørrebro Park Sølvgades 9 2 Amager Fælled 42 BISPEBJERG 44 1 Tidlig indsats til udsatte børn Der afsættes 121,2 mio. kr. til at øge antallet af pædagoger pr. barn i daginstitutioner med mange socialt udsatte. Samtidig kommer der 8 mio. kr. til at styrke den opsøgende indsats over for udsatte familier og introducere dem til lokale dagtilbud. 11 Uddannelse af skoleledere og klyngeledere 4 Dygtige skole- og daginstitutionsledere AMAGER ØST betyder alverden for børnenes trivsel. Derfor tilbydes skoleledere og klyngele8 dere et masterforløb i ledelse AMAGER ØST AMAGER VEST Fremtidens fritidstilbud til alle København har de seneste år investeret knap 00 mio. kr. i at sikre de fysiske rammer for byens børn. Med budget 201 afsættes der 1 mio. kr., så København kommer i mål med Fremtidens Fritidstilbud på alle skoler. Husum Frederikssundsvejens Bellahøj 29 Grøndalsvænget 30 Frederiksgårdskole (Specialskole) 31 Frederikssundsvejens

5 FLERE JOB OG ET GODT ERHVERVSLIV Der er skabt mere end flere private arbejdspladser i København siden 2012, og ledigheden falder. Alligevel står mange københavnere uden job, og væksten i København er for lav. Derfor sætter vi med budget 1 ind med en indsats for at få flere københavnere i arbejde og styrke forholdene for erhvervslivet arbejdspladser med anlægsinvesteringer i Styrket beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder Der afsættes 12,3 mio. kr. til indsatser for at bringe udsatte borgere i Urbanplanen, Tingbjerg og Mjølnerparken tættere på arbejdsmarkedet bl.a. ved at holde samtaler og åben rådgivning ude i områderne. I Mjølnerparken sættes desuden ind med en særlig beskæftigel sesindsats. Flere akademikere i arbejde Akademikere udgør ca. 40 pct. af alle dagpengemodtagere i Københavns LEDIGHEDEN I KØBENHAVN OG I HELE LANDET Procent af arbejdsstyrken 9% 8% % % % Kommune. Der sættes 23, mio. kr. af til at reducere akademikerledigheden. Private praktikpladser Der skal fortsat gøres en indsats for at unge københavnere ikke mangler praktikpladser. Der afsættes midler til bl.a. opsøgende kontakt til virksomheder. Flere i fleksjob Med fleksjobordningen kan københavnere med nedsat arbejdsevne også få en plads på arbejdsmarkedet. Med budget Ledighed i København Ledighed i hele landet,2% 1 styrkes indsatsen for, at flere kan komme i fleksjob. Fortsat nedsættelse af erhvervsgebyrer Der sættes 80,4 mio. kr. af til en fortsat nedsættelse af erhvervsgebyrer for udendørs servering og vareudstillinger. Kortere sagsbehandlingstid i byggesager Der sættes 14, mio. kr. af til at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver, så bl.a. byggesager, miljøgodkendelser mm. i fremtiden kan behandles hurtigere og mere effektivt. Mere vækst i København I København findes der flere erhvervsområder og brancher, som klarer sig godt og har potentiale til at skabe endnu mere vækst. Der sættes 1,2 mio. kr. af til at sætte København på det internationale landkort inden for fintech, mode, grøn og sund vækst og som kongresby. Der sættes 8 mio. kr. af til Copenhagen Film Fund. Og der sættes midler af til bedre turistinformation til kongres- og krydstogtsturister. 4% 3% 2% 4,2% Iværksættere Der sættes mio. kr. af til at støtte op om byens iværksættermiljø, bl.a. til de populære StartHer iværksætterkurser i Københavns Erhvervshus. 1% 0% Kilde: Danmarks Statistik Indsats mod social dumping Københavns Kommunes indsats mod social dumping fortsættes. Der sættes mio. kr. af årligt i tre år til fortsat kontrol med, at kommunens leverandører tilbyder deres medarbejdere ordentlige lønog arbejdsvilkår.

6 ET GODT OG TRYGT LIV FOR ALLE KØBENHAVNERE Alle københavnere skal have mulighed for at leve et godt og trygt liv. Der skal tages hånd om københavnere med psykiske og fysiske udfordringer uanset om det er stofmisbrugeren, den psykisk sårbare eller akademikeren, der går ned med stress. Med budget 201 afsætter vi 30 mio. kr. til københavnernes tryghed og sundhed. Kun % føler sig utrygge i deres nabolag Socialpsykiatriske botilbud Der skal være trygge rammer på de socialpsykiatriske botilbud både for be boere og medarbejdere. Derfor afsættes 112 mio. kr. til at flytte 3 farlige borgere med sindslidelse fra deres nuværende socialpsykiatriske botilbud til botilbud, der passer bedre til deres behov, samt til at forbedre sikkerheden. Der afsættes derudover midler til at planlægge helhedsrenovering af botilbuddet Lindegår dshusene og helhedsrenovering og modernisering af Stubberupgård. FALD I UTRYGHED I KØBENHAVN SIDEN 2009 Procent Døgnåbent i stofindtagelsesrum Stofindtagelsesrummene på Vesterbro skaber tryghed for både stofmisbrugere og beboerne i området. Derfor afsættes der 18,8 mio. kr. til fortsat at holde døgnåbent i et af de to stofindtagelsesrum. Ung mor på vej I partnerskabet Ung mor på vej får unge mødre støtte og vejledning til at skabe en sund udvikling for sig selv og deres børn. Der sættes 3,9 mio. kr. af til at fortsætte projektet i Sydhavn. Andel af københavnere, der føler sig utrygge i aften- og nattetimerne Andel af københavnere, der føler sig utrygge i deres nabolag %,4% 201 Støtte til københavnere med handicap Der afsættes 1, mio. kr. til øget støtte til københavnerne med handicap, forbedret tilgængelighed for færdselshandicappede og en udvidelse af kørselsordningen til københavnerne med synshandicap. Aktivitets- og væresteder for socialt udsatte Der afsættes 8,2 mio. kr. til at videreføre en række indsatser for socialt udsatte, heriblandt Morgencafé for Hjemløse, Netværkste det Thorvaldsen, Værestedet Linie 14, Reden København og sygeplejerskeordning til Indvan drer Kvindecentret, Kringlebakken og FAKTI. Stressklinikkerne udvides Siden stressklinikkerne åbnede i København i 201 er mange køben havnere blevet henvist af egen læge, og i dag er der fire måneders ventetid til klinikkerne. Der afsættes derfor 19,1 mio. kr. til at udvide kapaciteten. En tryg og sikker by Siden 2009 er trygheden steget støt i København, og i dag melder kun procent af københavnerne, at de føler sig utrygge i deres nabolag. Men trygheden er ulige fordelt, og en større andel føler sig utrygge i aften- og nattetimerne. Med budget 1 fortsættes indsatsen for et tryggere København. Der sættes 2,8 mio. kr. af til at fortsætte bl.a. tryghedspartnerskaberne i Urbanplanen/Hørgården og Tingbjerg-Husum, Ungdomsbrandkorpset, SydhavnsCompagniet, Gadepulsen+, SSP 18+ og Udsatte Team Christiania.

7 PLADS TIL ALLE I KØBENHAVN København skal være en blandet by, som alle har råd til at bo i. Derfor bidrager Københavns Kommune løbende til at bygge nye almene boliger i København. Med budget 201 styrker vi indsatsen for flere billige boliger og afsætter 100 mio. kr. til nye ungdomsboliger og boliger til flygtninge. Der er sat penge af til.31 almene boliger siden Nye ungdomsboliger København skal være en by, hvor der er plads til alle. Derfor bidrager Københavns Kommune løbende til at opføre billige boliger, og i dag er 20% af boligerne i København almene. Med budget 201 styrker vi indsatsen for de billige boliger og afsætter 82 mio. kr. til 00 nye ungdomsboliger, så der også fremover bliver plads til de mange nye studerende. Lavere energiforbrug i almene boliger Københavns Kommune skal være CO 2 neutral i 202, og her spiller energibesparelser i boliger en afgørende rolle. Med budget 201 afsætter vi derfor 34,2 mio. kr. til at nedbringe energiforbruget i almene boliger. Boliger til flygtninge København modtager 00 flygtninge i 201 og 201, og derfor indgår Køben- havns Kommune med budget 1 en aftale med de almene boligselskaber, som på en gang sikrer boliger til flygtningene og samtidig sikrer, at der bygges ekstra boliger som erstatning for boligerne til flygtninge. Det sikres ved at afsætte 18 mio. kr. til grundkapitaltilskud til ekstra almene boliger, som 1:1 erstatter boligerne, som flygtningene får. Desuden afsætter vi midler til indsatser, som skal skabe en god integration, uddannelse og beskæftigelse for de flygtninge, der kommer til København. SAMLET ANTAL NYE ALMENE BOLIGER, DER ER AFSAT MIDLER TIL SIDEN Akkumuleret Ungdomsboliger Familieboliger Øget kontrol med overholdelse af boligreguleringsloven Lejligheder med bopælspligt skal ikke stå tomme, og vi øger derfor kontrollen med at boligreguleringsloven overholdes. Kortere ventetid til demensboliger Ventelisten til demensboliger for personer med Huntingtons Sygdom og alkoholrelateret demens er i dag for lang. Ventetiden er problematisk for den meget skrøbelige borgergruppe, der har et markant behov for specialiseret støtte og pleje. Der afsættes derfor 9,1 mio. kr. årligt til at udvide kapaciteten af demensboliger med 1 boliger

8 GRØN BY OG INFRASTRUKTUR Københavns fysiske rammer skaber sammenhæng og livskvalitet. Med budget1 skaber vi nye grønne områder og forbedrer forholdene for cyklister og den kollektive trafik. Aftalen forbedrer samtidig rammerne for bevægelse i det offentlige rum med midler til at genoprette veje samt til bedre renhold af byen. 140 mio. kr. til renovering af veje, cykelstier og pladser Naturpark Amager I foråret gav Nordeafonden mio. til at udvikle Naturpark Amager sammen med bl.a. Københavns Kommune. Med budget 1 sætter vi 30, mio. kr. af til at udvikle og gøre dette unikke område mere tilgængeligt for alle københavnere. Endnu bedre cykelby Vi afsætter, mio. kr. til at forbedre cykelforholdene på Vendersgade og til bedre cykelparkeringsmuligheder og til at reducere regnvand på Københavns I ALT 11 KM RENOVEREDE CYKELSTIER SIDEN Km cykelstier. Desuden afsætter vi 3,8 mio. kr. til en udvidelse af Dybbølsbro, en øget indsats med oprydning af efterladte cykler og en forbedring af cykelforholdene omkring en kommende cykel- og gangbro over Inderhavnen fra Vester Voldgade til Langebrogade. Forbedring og forskønnelse af veje og cykelstier Der afsættes i alt 140,2 mio. kr. til at genoprette og forbedre Vesterbrogade, Amager Boulevard, Utterslevvej/Rådvads- vej, Englandsvej, Ved Vesterport og Frue Plads. Desuden afsætter vi 1,1 mio. kr. til sikring af skoleveje, til forskønnelse af byrum og indfaldsveje samt midler til flere træer. Forlængelse af busruter Med budget 201 forlænger vi buslinje 9A til Margretheholm og Refshaleøen. Buslinje 14 omlægges til gavn for ældre og gangbesværede. Herudover forlænges buslinje 1 fra Hellerup St. til den nye internationale skole i Nordhavn. På den måde sikrer vi, at nye elever og 200 lærere kan få adgang til skolen med kollektiv trafik. Øget rengøring i København I budget 201 afsætter vi 44, mio. kr. til rengøring af Københavns gader og pladser samt til udvidede åbningstider og rengøring af offentlige toiletter. Blandt andet øger vi indsatsen for renhold af byrummet samt toiletter omkring Ny Nørreport og Israels Plads. Parkeringspladser Vi afsætter midler til at opstribe eksisterende parkeringspladser i den gule betalingszone, så vi mindsker spildplads fra uhensigtsmæssig parkering Byudvikling af Tingbjerg- Husum Med budget 201 afsætter vi 14, mio. kr. til at skabe bedre cykelforhold, tryghedsskabende belysning samt en forprojektering af en ny busforbindelse i Tingbjerg-Husum.

9 MERE KULTUR OG IDRÆTSLIV København skal være en levende storby med festivaler og finkultur, svømmehaller og fodboldbaner. Derfor investerer vi løbende i Københavns kultur og idrætsliv. Med budget 201 afsætter vi bl.a. midler til nye svømmehaller og renovering af kulturhuse, idrætsfaciliteter og en ny skøjtebane. 191, mio. kr. til kultur og idræt med budget 1 Svømmebad på Papirøen Papirøen er et af de mest populære områder i København. Papirøen skal udvikles, så det forbliver københavnernes ø og derfor opføres en svømmehal med tilhørende havnebad. I første omgang er der afsat 0 mio. kr. til grundkøb og til at afholde arkitektkonkurrence om svømmebadet. Der arbejdes samtidig på en ny placering af Copenhagen Street Food. Der afsættes også midler til planlægning af en ny svømmehal i Ørestad Renovering af byens svømmehaller, idrætsanlæg og ejendomme Københavns svømmehaller og idrætsanlæg bruges flittigt, og med budget 1 sættes der mio. kr. af til at renovere svømmehaller og 2 mio. kr. til at planlægge renoveringen af Ryparkens Idrætsanlæg og Svanemøllehallen. I budget 201 afsætter vi desuden 149 mio. kr. til en omfattende forbedring af en række af kommunens ejendomme. Som en del af indsatsen brandsikrer vi bygningerne og udbedrer facader, tage og vinduer. STIGNING I BESØGSTALLET I BYENS SVØMMEHALLER SIDEN 2012 Procentvis stigning siden % 31% Svømmeundervisning i havnebade Hop i havnen. Der sættes 1,3 mio. kr. af til undervisning i havsvømning i havnebassinet på Islands Brygge i juli og august og til at forlænge forsøget med havsvømning i Det Maritime Ungdomshus. Ny skøjtebane i Enghaveparken Vi afsætter 10 mio. kr. til en ny skøjtebane i Enghaveparken, som opstilles i vinterhalvåret. Kulturaktiviteter i Brønshøj vandtårn Københavns Kommune ønsker at bruge Brønshøj vandtårn som et attraktivt sted for kulturaktiviteter. Der afsættes midler til at styrke brand- og personsikkerheden i vandtårnet. Flere midler til Festivalpuljen Med budget 201 afsætter vi mio. kr. årligt til kommunens festivalpulje, som støtter kultur- og idrætsarrangementer i København. Styrkelse af foreningslivet Vi afsætter midler til en række indsatser, som skal styrke Københavns foreningsliv. Her indgår vi blandt andet sociale partnerskaber med udvalgte foreninger, som skal styrke indsatsen med at inkludere ressourcesvage børn Væk med idrætsgebyret Brugerbetaling for voksne i idrætsforeninger afskaffes

Uddybning af oplysninger i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015

Uddybning af oplysninger i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Uddybning af oplysninger i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015 Børne- og Ungdomsudvalget behandlede

Læs mere

Er du... Procent Antal. Hvilken skole går du på? Procent Antal

Er du... Procent Antal. Hvilken skole går du på? Procent Antal Er du... Dreng 49% 179 Pige 51% 186 100% 365 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0% 0 Den

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 51% 102 Pige 49% 99 Total 100% 201

Er du... Procent Antal Dreng 51% 102 Pige 49% 99 Total 100% 201 1 Er du... Dreng 51% 102 Pige 49% 99 100% 201 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 46% 132 Pige 54% 152 Total 100% 284

Er du... Procent Antal Dreng 46% 132 Pige 54% 152 Total 100% 284 1 Er du... Dreng 46% 132 Pige 54% 152 100% 284 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Orientering af BUU udmøntning af resultatløn Sagsnr

Orientering af BUU udmøntning af resultatløn Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsesinformation og Implementering NOTAT Orientering af BUU udmøntning af resultatløn 2014 Udbetaling af engangsbeløb til skoleledere for 2014 sker

Læs mere

30. august Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Line Pfeiffer Cappelen

30. august Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Line Pfeiffer Cappelen EAN nummer 5798009374301 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT 30. august 2017 Sagsnr. 2017-0302298 Dokumentnr. 2017-0302298-1 Socioøkonomi (ESCS) fordelt på folke- og

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 55% 248 Pige 45% 202 Total 100% 450

Er du... Procent Antal Dreng 55% 248 Pige 45% 202 Total 100% 450 1 Er du... Dreng 55% 248 Pige 45% 202 100% 450 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 48% 107 Pige 52% 114 Total 100% 221

Er du... Procent Antal Dreng 48% 107 Pige 52% 114 Total 100% 221 1 Er du... Dreng 48% 107 Pige 52% 114 100% 221 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 52% 121 Pige 48% 112 Total 100% 233

Er du... Procent Antal Dreng 52% 121 Pige 48% 112 Total 100% 233 1 Er du... Dreng 52% 121 Pige 48% 112 100% 233 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Oplysningerne skal sendes pr. mail til senest den 20. april 2012.

Oplysningerne skal sendes pr. mail til senest den 20. april 2012. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale 15-03-2012 Kære Skoleleder Du skal hvert år udmønte 4.200 kr. (31/3 2000-niveau) svarende til p.t. 5.329,40 kr. i lokal løn pr. fuldtidsansat

Læs mere

Københavnerbarometer Lergravsparkens Skole-skolerapport

Københavnerbarometer Lergravsparkens Skole-skolerapport Københavnerbarometer 2013 Lergravsparkens Skole-skolerapport Dreng 53.3% 163 Pige 46.7% 143 Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn

Læs mere

Københavnerbarometer Peder Lykke Skolen-skolerapport

Københavnerbarometer Peder Lykke Skolen-skolerapport Københavnerbarometer 2013 Peder Lykke Skolen-skolerapport Dreng 48.5% 166 Pige 51.5% 176 Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn

Læs mere

Københavnerbarometer Vibenshus Skole-skolerapport

Københavnerbarometer Vibenshus Skole-skolerapport Københavnerbarometer 2013 Vibenshus Skole-skolerapport Dreng 51.3% 158 Pige 48.7% 150 Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 54% 197 Pige 46% 170 Total 100% 367

Er du... Procent Antal Dreng 54% 197 Pige 46% 170 Total 100% 367 1 Er du... Dreng 54% 197 Pige 46% 170 100% 367 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Vedr. områdeinddeling 1. september 2015

Vedr. områdeinddeling 1. september 2015 Vedr. områdeinddeling 1. september 2015 Der er til hvert område tilknyttet to til tre bestyrelsesmedlemmer. For de 5 områder er der endvidere angivet, hvem der er Områdetillidsrepræsentant (OTR). Udover

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering for 8. klasse for skoleåret

Uddannelsesparathedsvurdering for 8. klasse for skoleåret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Uddannelsesparathedsvurdering for 8. klasse for skoleåret 2015-16 Fakta vedr. uddannelsesparathedsvurderingen

Læs mere

Områder og tilknyttede bestyrelsesmedlemmer:

Områder og tilknyttede bestyrelsesmedlemmer: Vedr. områdeinddeling 1. marts 2014 Der er til hvert område tilknyttet to til tre bestyrelsesmedlemmer. Det vil fortsat være muligt at invitere et andet/andre bestyrelsesmedlemmer (herunder formand og

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 58% 122 Pige 42% 90 10 212 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 30-05-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 47% 164 Pige 53% 187 10 351 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 5 108 Pige 5 109 10 217 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj Skole

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 47% 149 Pige 53% 167 10 316 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

en by der virker investeringspakke 14 www.kk.dk/budget

en by der virker investeringspakke 14 www.kk.dk/budget en by der virker investeringspakke 14 en by der virker En bolig, der er til at betale og flere arbejdspladser i byen. En god og tryg folkeskole og flere muligheder for et aktivt fritidsliv. København skal

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr KREVI og undervisningseffekt på københavnske skoler

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr KREVI og undervisningseffekt på københavnske skoler KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget KREVI og undervisningseffekt på københavnske skoler Baggrund Børne- og Ungdomsudvalget ønskede

Læs mere

Udvikling i lærernes sygefravær for kalenderår 2014 til 2015

Udvikling i lærernes sygefravær for kalenderår 2014 til 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrativt Ressourcecenter NOTAT Til BUU Udvikling i lærernes for kalenderår 2014 til 2015 Siden implementeringen af folkeskolereformen har forvaltningen

Læs mere

Undersøgelse af religiøst engagement på københavnske skoler.

Undersøgelse af religiøst engagement på københavnske skoler. Uddannelses- og Ungdomsudvalget 16-11-2005 Undersøgelse af religiøst engagement på københavnske skoler. Ungdoms- og Voksenområdet Skolens navn Skolens svar 1. Metropolitanskolen Skolen oplever, at nogle

Læs mere

BILAG 1. UDGIFTER OG FINANSIERING

BILAG 1. UDGIFTER OG FINANSIERING Finansiering Udisponeret råderum ved uændret skat og 100 mio. kr. i ny service 0,0 223,1 0,0 402,1 0,0 624,9 0,0 921,4 0,0 2.171,5 Likviditetsoverskud 0,0 293,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 293,0 Udisponeret

Læs mere

FREMGANG I FÆLLESSKAB

FREMGANG I FÆLLESSKAB FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte

Læs mere

Københavnerbarometer 2009

Københavnerbarometer 2009 Københavnerbarometer 2009 04-09-2009 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Dreng 57% 166 Pige 43% 125 100% 291 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 21.11.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 11. Skolernes maksimale kapacitet 2013/14 (2012-138979) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 11. Skolernes

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 45% 129 Pige 55% 159 Total 100% 288

Er du... Procent Antal Dreng 45% 129 Pige 55% 159 Total 100% 288 1 Er du... Dreng 45% 129 Pige 55% 159 100% 288 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

KERNEVELFÆRD TIL ALLE KØBENHAVNERE

KERNEVELFÆRD TIL ALLE KØBENHAVNERE KERNEVELFÆRD TIL ALLE KØBENHAVNERE KERNEVELFÆRD TIL ALLE KØBENHAVNERE KORT FORTALT Med budget 2016 sætter vi fokus på kernevelfærd. Vi sikrer velfærd til byens børn, de psykisk sårbare og unge på kanten

Læs mere

VELFÆRD TIL EN BY DER VOKSER

VELFÆRD TIL EN BY DER VOKSER VELFÆRD TIL EN BY DER VOKSER M e d b u d g e t 2 0 1 8 i n v e s t e r e s f o r i a l t 5 m i a. k r. D e r a f s æ t e s 8 9, 9 m i o. k r. t i l i n v e s t e r i n g e r i n y e, e f e k t i v e v

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den 04.12.2013, kl. 12:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den 04.12.2013, kl. 12:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 04.12.2013, kl. 12:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 7. Skolernes maksimale kapacitet 2014/15 (2013-0225944) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 7. Skolernes maksimale

Læs mere

Hermed orienteres udvalget om de københavnske resultater i den nationale trivselsmåling forår 2016.

Hermed orienteres udvalget om de københavnske resultater i den nationale trivselsmåling forår 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Hermed orienteres udvalget om de københavnske resultater i den nationale trivselsmåling forår 2016.

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

Bilag 1. Den ny budgetmodel for folkeskoler modelbeskrivelse, konsekvensberegninger og udmøntning af besparelser

Bilag 1. Den ny budgetmodel for folkeskoler modelbeskrivelse, konsekvensberegninger og udmøntning af besparelser Børne- og Ungdomsforvaltningen, 21. november 2007 Bilag 1. Den ny budgetmodel for folkeskoler modelbeskrivelse, konsekvensberegninger og udmøntning af besparelser Indholdsfortegnelse: I. Den ny budgetmodel

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Boligområders omdømme Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Formål med undersøgelsen I december 2013 gennemførte Center for Sikker By (Økonomiforvaltningen)

Læs mere

Københavnerbarometer 2013. Skolen ved Sundet-skolerapport

Københavnerbarometer 2013. Skolen ved Sundet-skolerapport Københavnerbarometer 2013 Skolen ved Sundet-skolerapport Dreng 49.2% 194 Pige 50.8% 200 Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 30.05.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 8. Skoledistriktsændringer 2013-14 (2012-57812) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 8. Skoledistriktsændringer

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

2. Ungdom 2.1 Overgang til, fastholdelse i og afslutning af ungdomsuddannelse

2. Ungdom 2.1 Overgang til, fastholdelse i og afslutning af ungdomsuddannelse KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsesinformation og Implementering NOTAT Til BUU Orientering om Fagligheds-LIS 18-11-2014 Sagsbehandler: Ledelsesinformation & Implementering BUU har

Læs mere

Kontraktforpl igtet (sæt X)

Kontraktforpl igtet (sæt X) Bilag 6 - Økonomiforvaltningens projekter inden for kategori 1-5 Titel Budget 2018 Netto 17-21 Styrkelse af IT-sikkerhed - IDM 10.086 15.930 x x x x Ny brugervendt serviceplatform og procesautomatisering

Læs mere

Bydækkende oplæg om ny fordelingspolitik på skoleområdet

Bydækkende oplæg om ny fordelingspolitik på skoleområdet Bydækkende oplæg om ny fordelingspolitik på skoleområdet De politiske partier har udtrykt ønske om at få beskrevet et eller flere scenarier for en politik, der skaber en elevsammensætning på de københavnske

Læs mere

Etablering og planlægning af 16 dagtilbudsgrupper og planlægning af 70 dagtilbudsgrupper Renovering tre daginstitutionskøkkener (påbud)...

Etablering og planlægning af 16 dagtilbudsgrupper og planlægning af 70 dagtilbudsgrupper Renovering tre daginstitutionskøkkener (påbud)... Indhold Indledning... 1 Mobilitet og miljø... 2 Tilpasning af busnet 2019... 2 Busbetjening af Copenhagen International School i Nordhavn... 2 Forlængelse af buslinje 9A til Margretheholmen... 2 Ny linjeføring

Læs mere

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. REFERAT for mødet den , kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. REFERAT for mødet den , kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 23.09.2015, kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 2. Nye bevillingsmodeller på fritidsområdet (2015-0081469) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 2. Nye bevillingsmodeller

Læs mere

[ ] AFTALE INDGÅET MELLEM SOCIALDEMOKRATERNE SOCIALISTISK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI KK.DK/BUDGET

[ ] AFTALE INDGÅET MELLEM SOCIALDEMOKRATERNE SOCIALISTISK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI KK.DK/BUDGET AFTALE INDGÅET MELLEM SOCIALDEMOKRATERNE SOCIALISTISK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI KK.DK/BUDGET KØBENHAVN I VÆKST København er en af verdens bedste storbyer at leve og bo

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

Afsender Høringsresume Evt. kommentarer fra forvaltningen Indre By/ Østerbro

Afsender Høringsresume Evt. kommentarer fra forvaltningen Indre By/ Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT 28-11-2013 Oversigt over indkomne høringssvar med kommentarer fra forvaltningen Sagsnr. 2013-0225944 Dokumentnr. 2013-0225944-9

Læs mere

Et København med plads til alle Budget15

Et København med plads til alle Budget15 med plads til alle 15 Et København med plads til alle København er en god by. Det blev endnu en gang slået fast, da København i 2014 for tredje gang blev kåret som verdens bedste by at bo i. Men København

Læs mere

Københavnerbarometer 2014. Skolerapport Kildevældsskolen

Københavnerbarometer 2014. Skolerapport Kildevældsskolen Københavnerbarometer 2014 Skolerapport Kildevældsskolen Dreng 45,2% 117 Pige 54,8% 142 Respondenter 259 Intet svar 1 Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0

Læs mere

Til børne- og ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Katrine Madsen

Til børne- og ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Katrine Madsen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til børne- og ungdomsudvalget 24-08-2015 Sagsnr. 2015-0144383 Dokumentnr. 2015-0144383-5 Opfølgninger fra BUU Budgetseminar 21.

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

Kl. Heat Bane Skole Heatvinder Tid Løbsvinder

Kl. Heat Bane Skole Heatvinder Tid Løbsvinder 1 SVØMMESTÆVNET TIRSDAG D. 12. april 2011 4. klassetrin For 4. og 5 klassetrin 4 klasse: 1. løb pi. / dr. + mix 4 x 25 m brystsvømning 10.00 1. piger 1. Strandvej 4.v x 2.18.3 2. Islands Brygge 1 2.30.6

Læs mere

Oversigt over byggeprojekter i Københavns Ejendomme risiko for forsinkelser

Oversigt over byggeprojekter i Københavns Ejendomme risiko for forsinkelser BILAG 2 Om af Hejrevej 6-10 (BIF) BIF 1 Ørestad, skole i, midlertidig løsning, arkitektkonkurrence og grundkøb Vanløse Skole, etape 3, modernisering BUF 3 Økonomi Dårligt licitationsresultat og asbest

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Center for Undervisningsmidler København Frederiksberg Kørselsskema 2007 i skolenummerorden

Center for Undervisningsmidler København Frederiksberg Kørselsskema 2007 i skolenummerorden 1 Skolenr Skolenavn Dag 011 Den Classenske Legatskole onsdag 014 Sølvgades Skole fredag 015 Nyboder Skole fredag 016 Øster Farimagsgades Skole fredag 017 Christianshavns Skole fredag 033 Guldberg Skole

Læs mere

Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12

Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12 Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

ET KØBENHAVN MED PLADS TIL ALLE BUDGET15

ET KØBENHAVN MED PLADS TIL ALLE BUDGET15 MED PLADS TIL ALLE BUDGET15 ET KØBENHAVN MED PLADS TIL ALLE København er en god by. Det blev endnu en gang slået fast, da København i 2014 for tredje gang blev kåret som verdens bedste by at bo i. Men

Læs mere

B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 58

B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 58 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag 2017 1 58 F1 Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade - provutab fra nedlæggelse parkeringspladser Finansposter Finansposter

Læs mere

Fremtidens Fritidstilbud fysisk struktur og organisering - Område Amager

Fremtidens Fritidstilbud fysisk struktur og organisering - Område Amager Fremtidens Fritidstilbud fysisk struktur og organisering - Område Amager Bilag Skole Nuværende fysiske struktur Fremtidige matrikler Organisering 1 Fritidscentre Samtlige fritidsklub og juniorklub Islands

Læs mere

Københavns Ejendomme Projektoversigt. 3 daginstitutionsprojekter Lars Schou Pedersen. Aggershvile Alle 1, Jacob Michaelsens Mi David Klubien

Københavns Ejendomme Projektoversigt. 3 daginstitutionsprojekter Lars Schou Pedersen. Aggershvile Alle 1, Jacob Michaelsens Mi David Klubien 3 daginstitutionsprojekter Absalonsgade 10 AFUK, Enghavevej 80-82 Aggershvile Alle 1, Jacob Michaelsens Mi Aléen 3, ren. af vinduer Alléen 3, E-Huset Alsgade 14, UNO / Byggesag 1 Alsgade 14, UNO / Byggesag

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel for almen undervisning af elever med særlige behov

Ressourcetildelingsmodel for almen undervisning af elever med særlige behov Notat Ressourcetildelingsmodel for almen undervisning af elever med særlige behov Folkeskolers socioøkonomiske udgiftsbehov til inkluderende specialundervisning i Københavns Kommune Jacob Seier Petersen

Læs mere

tryg heds indeks københavn 2014

tryg heds indeks københavn 2014 tryg heds indeks københavn 2014 Indhold Forord... 5 Sådan har vi målt... 6 Københavnerne fastholder tryghedsniveauet fra sidste år... 7 Amager Vest... 13 Amager Øst... 16 Bispebjerg... 19 Brønshøj-Husum...

Læs mere

Københavns Ejendomme Projektoversigt. 3 daginstitutionsprojekter Lars Schou Pedersen. Aggershvile Allé 1, Jacob Michaelsens Minde David Klubien

Københavns Ejendomme Projektoversigt. 3 daginstitutionsprojekter Lars Schou Pedersen. Aggershvile Allé 1, Jacob Michaelsens Minde David Klubien 3 daginstitutionsprojekter Abel Catrinesgade 17 Absalonsgade 10 AFUK, Enghavevej 80-82 Aggershvile Allé 1, Jacob Michaelsens Minde Agnes Henningsensvej 1-3 Lars W. Maarbjerg Aléen 3, ren. af vinduer Alléen

Læs mere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Indhold 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse...

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

TRYG HEDS TRYG HEDS INDEKS INDEKS KØBEN HAVN 2012

TRYG HEDS TRYG HEDS INDEKS INDEKS KØBEN HAVN 2012 København er en mangfoldig og tryg storby med et rigt forlystelsesliv, turister fra hele verden og et livligt natteliv. Trygheden stiger og ungdomskriminaliteten falder. Det går godt. Alligevel skal vi

Læs mere

Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler

Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme BUDGETNOTAT Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler Baggrund Siden 2007 har der været et omfattende arbejde i gang med renovering og genopretning

Læs mere

Den sammenhængende by

Den sammenhængende by Den sammenhængende by Anne Skovbro // Direktør, Økonomiforvaltningen Indhold Første resultater af bosætningsanalyser (færdig oktober) Den sammenhængende by Indspil til Budget 2014 Tendenser, befolkningsudvikling

Læs mere

Ressourcetildeling på normalundervisningsområdet

Ressourcetildeling på normalundervisningsområdet Notat Ressourcetildeling på normalundervisningsområdet Fordeling af midler til københavnske folkeskoler efter elevernes forventede undervisningsudbytte Jacob Seier Petersen Ressourcetildeling på normalundervisningsområdet

Læs mere

29-04-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0103374

29-04-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0103374 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Oversigt over anlægsbudgetnotater til budget 2016 Oversigten er en bruttoliste over anlægsønsker

Læs mere

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 Ved Jan Ravn Christensen, formand for Økonomiudvalget Aarhus Kommune står igen overfor besparelser. Den økonomiske krise er fortsat over byen, landet

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2010 Udgivet af : Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V Telefon 3317 3317 www.bif.kk.dk Foto:

Læs mere

Anlægsnavn Husum Boldklub On 17:00 19:00 Husum Skole Gymnastiksal, pigesal 36 4

Anlægsnavn Husum Boldklub On 17:00 19:00 Husum Skole Gymnastiksal, pigesal 36 4 Bilag 1 Tabel 2 Statistik fra undersøgelsen af benyttelse misligholdte tider Foreningsnummer Dag Fra kl. Til kl. 20033 CIK Fodbold Sø 09:00 13:00 Skole Gymnastiksal 10, Drenge 4 20033 CIK Fodbold Sø 09:00

Læs mere

03-04-2014. Sagsnr. 2014-0040944. Dokumentnr. 2014-0040944-13

03-04-2014. Sagsnr. 2014-0040944. Dokumentnr. 2014-0040944-13 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 03-04-2014 Sagsnr. 2014-0040944 Bilag 9 - Uddybning af initiativer og hensigtserklæringer fra aftalen En by der virker investeringspakke

Læs mere

Til Skolebestyrelserne

Til Skolebestyrelserne . 28-10-2010 Til Skolebestyrelserne Til de foregående møder vedrørende skolesammenlægningen på Amager er der blevet stillet en del spørgsmål. Svarene på disse spørgsmål kan læses i dette dokument. Eventuelt

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

Effekt Der forventes i forsøgsperioden at der afhentes ca cykler.

Effekt Der forventes i forsøgsperioden at der afhentes ca cykler. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Renhold NOTAT INTENSVERET CYKELOPRYDNING September 2016 til april 2017 Baggrund KK ønsker at intensivere cykeloprydningen ved S-togs og Metrostationer

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets tiltag og hensigtserklæringer

Teknik- og Miljøudvalgets tiltag og hensigtserklæringer Teknik og Miljøforvaltningen NOTAT Teknik og Miljøudvalgets tiltag og hensigtserklæringer i budget 2017 16. september 2016 Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk

Læs mere

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder)

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder) Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august 2017 (Det talte ord gælder) Kære kollegaer, kære københavnere, kære medarbejdere - så skal vi igen i gang med budgetforhandlingerne

Læs mere

Skole OL klasse Piger 60 m Bane 1 2 piger pr. klasse

Skole OL klasse Piger 60 m Bane 1 2 piger pr. klasse 10:00 10:03 10:06 10:09 10:12 10:15 10:18 10:21 10:24 10:27 10:30 Skole OL 2015 5. klasse Piger 60 m Bane 1 2 piger pr. klasse Bagsværd Skole Bakkegårdsskolen Bangsbostrand Skole Bellahøj Skole 5a Bellahøj

Læs mere

Direktion. Amager Kultur. Betaling og Kontrol. Center for Digitalisering og Innovation. Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation januar 2017

Direktion. Amager Kultur. Betaling og Kontrol. Center for Digitalisering og Innovation. Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation januar 2017 Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation januar 2017 Direktion Administrerende direktør Mette Touborg Direktør Thomas Jakobsen Direktør Anders Bager Jensen Amager Kultur Chef: Bjarne Fey Sundby Idrætspark

Læs mere

Det betyder, at vi i år har fokus på kernevelfærden. Vi har fokus på investeringerne i de varme hænder:

Det betyder, at vi i år har fokus på kernevelfærden. Vi har fokus på investeringerne i de varme hænder: Budgettale 2016/ Ninna Thomsen SF [Det talte ord gælder] [Intro] De sidste par år har omdrejningspunktet for mange af budgettalerne været det fede København. Det har været en hyldest til det København,

Læs mere

Jeg har gode nyheder, og jeg har dårlige nyheder til jer.

Jeg har gode nyheder, og jeg har dårlige nyheder til jer. 1 Jeg har gode nyheder, og jeg har dårlige nyheder til jer. I Venstre går vi åbent og optimistisk ind til forhandlingerne, så lad os begynde med de gode nyheder. Det er med glæde og stolthed, at jeg står

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum. Mellem. SAB, fsb og Københavns Kommune

Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum. Mellem. SAB, fsb og Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Indhold Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum 1. Formål 2. Geografisk afgrænsning 3. Leverancer Bilag 1: Kort Bilag 2: Procesbeskrivelse

Læs mere

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen 29-08-2017 Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen (Det talte ord gælder) Overborgmesteren Tale til Anledning Sted Titel Overborgmesteren Første behandling af budgettet BR salen Budgettale

Læs mere

Skole OL 2015 6. klasse Piger 80 m Bane 1 2 piger pr. klasse

Skole OL 2015 6. klasse Piger 80 m Bane 1 2 piger pr. klasse 10:00 10:03 10:06 10:09 10:12 10:15 10:18 10:21 10:24 10:27 10:30 Skole OL 2015 6. klasse Piger 80 m Bane 1 2 piger pr. klasse Absalons Skole Ådalens Privatskole Bellahøj Skole 6u Bellahøj Skole 6v Bellahøj

Læs mere

Bilag 1. Udgifter og finansiering i Budgetaftale 2014

Bilag 1. Udgifter og finansiering i Budgetaftale 2014 Finansiering Udisponeret råderum i BF14 ved uændret skat 628,6 229,9 588,0 819,3 0,0 2265,8 0,0 Udisponerede serviceudgifter før effektiviseringer og demografi 27,6 231,5 428,7 614,1 325,5 0,0 0,0 Effektiviseringskatalog

Læs mere

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk For et rødere Nørrebro kbh.enhedslisten.dk Enhedslisten Nørrebro kæmper for din bydel Kommunalvalget er vigtigt! København er historisk en rød by, med tradition for at gennemføre politiske tiltag, der

Læs mere