Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-Greve: Byggearbejde: lejligheder GREVE BOLIGSELSKAB BYAGERLUNDEN TUNE Totalentreprise for 32 almene boliger opført på Tune Parkvej. Totalentreprise for 32 almene boliger opført på Tune Parkvej. CPV: G.V.L Entreprise A/S Oldvej Farum

2 DK-Hvidovre: Metalloider SPILDEVANDSCENTER AVEDØRE I/S Levering af fældningskemikalier til spildevandsrensning. Levering af fældningskemikalier til spildevandsrensning. CPV: Kemira Water Danmark A/S G-vej København S Telefon Internet: Fax

3 DK-Horsens: Forsikringstjenester HORSENS KOMMUNE Forsikring 200. Horsens Kommunes forsikringsprogram. CPV: Kommune Forsikring Krumtappen Valby Telefon Tryg Vesta Borupvang 2750 Ballerup IF Stamholmen Hvidovre

4 DK-København: Åbning af en kredit BOLIGFORENINGEN 3B Finansiering af opførsel af 53 familieboliger, 75 ældreboliger og tilhørende serviceareal. Den udbudte ydelse omfatter byggelån samt realkreditlån til finansiering af opførelse af 53 familieboliger, 75 ældreboliger og tilhørende serviceareal. Arbejdet udføres i henhold til udbudsdirektiv 2004/8F af CPV: Realkredit Danmark Parallelvej Kgs. Lyngby Danske Bank Holmens Kanal København K

5 DK-Fredericia: Datamatnetværkstjenester DONG ENERGY A/S Levering af netværksprodukter og service. Levering af netværksprodukter og service. CPV: Netdesign A/S Gammelgaardsvej Farum

6 DK-Skanderborg: Bygge-anlægsarbejde: broer VEJDIREKTORATET Dalbroer, Totalentreprise Projektet består af: Dalbro over Sindbjerg Bæk. Der etableres en ca. 90 m lang 3-fags dalbro. Vandløbet skal forlægges og på begge sider af dalen skal terrænet reguleres. De to regnvandsbassiner samt et klaringsbassin på vestsiden i dalbunden skal med i entreprisen, Dalbroer over Keglekær Bæk og Sole Bæk. Der er lavet 2 forslag til etablering af broer over dalen. I dalen skal etableres en ny vejadgang for en ejendom, terrænet skal reguleres, der skal etableres to regnvandsbassiner og et eksisterende bassin skal sløjfes. An-lægsarbejderne omfatter alle arbejder ved om- og tilbagelægning af trafikken på den stærkt trafikerede Viborg Hovedvej, Forslag udgøres af en ca. 85 m lang 3-fags dalbro til motorvejen samt bortgravning af den eksisterende vejdæmning og etablering af en ca. 85 m lang dalbro for hldv. 348 inkl. den dobbeltrettede cykelsti, Forslag 2 udgøres af en ca. 85 m lang 3-fags dalbro til motorvejen, bortgravning af den eksisterende vejdæmning og etablering af en ca. 85 m lang dalbro for hldv. 348 samt en ca. 85 m lang dalbro for den dobbeltrettede cykelsti. CPV: 45220, Jorton A/S Essen Kolding Telefon Internet: jorton.dk/ Fax

7 DK-Skanderborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer VEJDIREKTORATET Etape 6770 Riis - Ølholm, Entreprise Udbygning af broer. Udvidelse af 3 broer og nyanlæg af vandløbspassage og rundkørsel. CPV: Jorton A/S Essen 4, Vonsild 6000 Kolding

8 DK-Skanderborg: Arbejder i forbindelse med anlæg af motorvej VEJDIREKTORATET Etape 665, Bording - Funder. Entreprise Jordarbejder Vest. Entreprisen omfatter i hovedtræk: Jord-, afvandings-, bundsikrings- og stabiltgrusarbejder på ca. 6,4 km motorvej og 0 ramper. Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabiltgrus- og brolægningsarbejder på dobbeltsidet rasteanlæg. Alle arbejder på 2,7 km skærende veje. stk. vandløbstunnel. CPV: MT Højgaard Lystrupvej Risskov

9 DK-Skanderborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer VEJDIREKTORATET Entreprise Dalbro over Funder Å. Projektering og opførelse af dalbro over Funder Å. CPV: Züblin/Dywidag Hæstvej Trige

10 DK-Randers: Låse, nøgler og hængsler RANDERS KOMMUNE Indkøb af elektronisk nøglesystem. Indkøb af elektronisk nøglesystem til ldreområdet i Randers Kommune. CPV: , , HarviV Grenåvej Randers C Internet:

11 DK-Aalborg: Medicinske forbrugsmaterialer REGION NORDJYLLAND, INDKØBSKONTORET Thorax-, sårdrænage og Autotransfusion. Kontrakten vedr. køb af Thoraxdrænagesystemer, Thoraxdrænagesæt og -poser, Thoraxdræn, Thorax Seldingerdræn, Sårdrænagesæt og tilbehør, Autotransfusionssæt, T-dræn og Thoraxdrænagesystem med indbygget sug til samtlige sygehuse i Region Nordjylland. CPV: , , , , , Unomedical A/S Birkerød Kongevej Birkerød Telefon Fax Smiths Medical Danmark ApS Slotsmarken Hørsholm Telefon Fax Unomedical A/S/ Birkerød Kongevej Birkerød Telefon Fax Cook Danmark Sandet Bjæverskov Telefon Fax Unomedical A/S Birkerød Kongevej Birkerød Telefon Fax Astra Tech A/S Roskildevej 63,.th Albertslund Telefon Fax Medela Medical Denmark Kirsebærgården 4

12 3450 Allerød Telefon Fax

13 DK-Århus: Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør ÅRHUS KOMMUNE, BORGMESTERENS AFDELING, INDKØB OG UDBUD Levering af arbejdsbeklædning mv. Delområde A omhandler arbejdsbeklædning, sikkerhedsbeklædning og profilbeklædning. På delområde A er der indgået aftale med leverandør. Delområde B omhandler arbejdsfodtøj, sikkerhedsfodtøj. På delområde B er der indgået aftale med 3 leverandører. CPV: , , , , , , Orloff Firmatøj Industrivej Viby J Stark A/S P.O. Pedersensvej Århus N Orloff Firmatøj Industrivej Viby J SIKA Footwear A/S Teglvænget Herning

14 DK-Frederiksberg: Dieselbrændstof FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af brændstof og fyringsolie. Udbud af indkøb af benzin, diesel fra servicestationer og brændstof leveret til egne tankanlæg til Frederiksberg. Kommune. CPV: Statoil A/S Borgm. Christiansens Gade København C Telefon Internet: Fax Statoil A/S Borgm. Christiansens Gade København C Telefon Internet: Fax

15 DK-København: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed BOLIGFORENINGEN 3B Totalrådgivning i forbindelse med fremtidssikring af Egedalsvænge. Udbuddet omfatter totalrådgivning i forbindelse med Fremtidssikring af Egedalsvænge. Hele projektet omfatter en række delprojekter herunder; renovering af bygninger, friarealer og fællesfaciliteter samt ombygning af boliger med fokus på miljøtiltag i boligbebyggelsen beliggende i Kokkedal. Boligforeningen 3B forventer at de maksimalt 5 prækvalificerede totalrådgivere/teams udarbejder skitseforslag og budget for nærmere beskrevne renoveringstiltag over en periode på arbejdsdage. For kontrakten gælder, at den valgte totalrådgiver efterfølgende skal udarbejde projektforslag i samarbejde med beboerdemokratiet og boligforeningen 3B til godkendelse i Landsbyggefonden. CPV: Rubow Arkitekter a/s Sankt Annæ Passage Bredgade 25 F 262 København K Telefon Internet:

16 DK-Maribo: Traktorer LOLLAND KOMMUNE Maskindkøb til Park & Vej i Lolland Kommune. Indkøb af maskiner til Park og Vej. CPV: Johannes Mertz A/S Heimdalsvej Nakskov

17 DK-Kolding: Tasker, sække, poser KOLDING KOMMUNE Levering af renovationssække. Levering af ialt stk. renovationssække af vådstærkt papir. CPV: Segezha Packaging A/S Stigsborgvej Nørresundby Telefon

18 DK-København: Blikkenslager- og rørlægningsarbejde STATENS SERUM INSTITUT Bygningsinstallationer - VVS. Udførelse af ydelser inden for Bygningsinstallationer - VVS. CPV: Andersen & Heegaard A/S Hvidsværmervej Rødovre Ivan & Thomas Nielsens VVS & Entreprenørfirma ApS Amagerbrogade 6, 2.th København S YIT A/S Literbuen Skovlunde

19 DK-Lemvig: Minerydning KYSTDIREKTORATET CPV: Minerydning. Damasec / J. Jensen Group Højlundevej Lynge

20 DK-Kastrup: Vejsalt TÅRNBY KOMMUNE Vejsalt og væske til glstførebekæmpelse. Indkøb af vejsalt og væske til glatførebekæmpelse i Tårnby Kommune. CPV: GC RIEBER SALT A/S Vesthavnsvej Fredericia Telefon Internet: Fax

21 DK-Taastrup: Vask og rensning HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Uniformer til hjemmeplejen. Vask og leje af uniformer til hjemmeplejen. CPV: , De Forenede Dampvaskeri A/S Mesterlodden Gentofte Telefon Internet: Fax

22 DK-Odense: Pjecer SERVICESTYRELSEN Informationsmateriale og konferencer om lovændringer vedr. udveksling af følsomme oplysninger og underretninger. Satspuljepartierne har ved forhandlingerne for (Aftale om Barnets Reform) afsat i alt DKK til styrkelse af det tværfaglige samarbejde i forhold til udsatte børn og unge. En del af disse midler anvendes til udarbejdelse af informationsmateriale og afholdelse af konferencer, der skal understøtte implementeringen af en række lovændringer vedr. udveksling af følsomme oplysninger og underretninger, der gennemføres i forbindelse med Barnets Reform. Formålet med informationsmaterialet og konferencerne er at sikre, at alle berørte aktører er velinformerede om intentionerne bag og indholdet i reglerne om underretningspligten og lempelsen af reglerne om udveksling af følsomme oplysninger. Informationsmaterialet og konferencerne skal på en klar, præcis og overskuelig måde formidle intentionerne med og indholdet i de nye lovgivningsmæssige ændringer, herunder ændringer i Serviceloven, Forvaltningsloven og Persondataloven samt ændringernes relationer til Retssikkerhedsloven. Informationsmaterialet skal også formidle, hvilken betydning præciseringen af underretningsreglerne har for den praksis, som målgruppen af fagpersoner, der er omfattet af lovgivningen, fremover skal udøve. Servicestyrelsen ønsker inden for de rammer, der er angivet i projektbeskrivelsen, at indgå aftale om udarbejdelse, trykning, distribution og formidling til alle landets kommuner af forskellige former for informationsmateriale samt tilrettelæggelse og afholdelse af 2 landsdækkende konferencer. CPV: , Center for Offentlig Kompetenceudvikling Kystvejen Grenaa Telefon Fax

23 DK-Roskilde: Programmering af software og konsulentvirksomhed ROSKILDE KOMMUNE, EJENDOMME OG INDKØB Business Intelligence konsulentydelser herunder ledelsesinformationssystem. Der ønsket et tilbud på et konsulentklippekort på 750 timer indenfor en periode på 2 mdr. med mulighed for at forlænge perioden yderligere. Konsulentydelserne skal omfatte Business Intelligence konsulentydelser og udviklingsopgaver i forbindelse med kommunens nuværende ledelsesinformationssystem, der er udviklet på en Microsoft SQL platform kombineret med Targit Business Intelligence. Herudover skal der i tilbuddet være en option på køb af moduler til et af to nye områder (Ældre- / Arbejdsmarkedsområdet). Modulerne skal kunne kombinere data fra Økonomisystemet, Løn- og Personalesystemet med data fra områdets fagsystemer. CPV: Fujitsu

24 DK-Fredericia: Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning ENERGINET.DK Purchase of 400 kv High Voltage Components. High Voltage components for 400 kv. Energinet.dk announces its intention to buy 400 kv High Voltage components for outdoor installations kv Circuit breakers (3 pol) 3 pcs. + optional 2 pcs kv Disconnecting circuit breakers with earthing switchs (3 pol) pcs. + optional pcs kv Disconnectors ( pol) 5 pcs. + optional 9 pcs. 400 kv Combined disconnectors and earthing switches ( pol) 6 pcs. + optional 3 pcs kv Current transformers 2 pcs. + optional 6 pcs kv Voltage transformers 6 pcs. + optional 3 pcs. CPV: ABB A/S Håndværkervej Fredericia ABB A/S Håndværkervej Fredericia Ruhrtal Hochspannungsgeräte GmbH Hohensteinstraße Bochum-Wattenscheid TYSKLAND Ruhrtal Hochspannungsgeräte GmbH Hohensteinstraße Bochum-Wattenscheid TYSKLAND Siemens A/S Borupvang Ballerup ABB A/S Håndværkervej Fredericia

25 DK-Kolding: Røntgenapparatur MEDICOTEKNIK, REGION SYD Udbud af ét multifunktions-knoglerum og ét multifunktions-knoglerum med gennemlysning til Sydvestjysk Sygehus, Grindsted. Udbud af ét multifunktions-knoglerum og ét multifunktions-knoglerum med gennemlysning til Sydvestjysk Sygehus, Grindsted. CPV: 33000, 33800, , , , Siemens A/S Borupvang Ballerup Siemens A/S Borupvang Ballerup

26 DK-Middelfart: Vejsalt MIDDELFART KOMMUNE Vejsalt. Aftalen på vejsalt er gældende for seks af 2-by Gruppensinskøbscentral kommuner samt 3 på option. Delaftalerne opfatter henholdsvis Havsalt og Stensalt. CPV: GC Rieber Salt A/S Vesthavnsvej Fredericia Telefon Internet: Fax Chemisafe A/S Poppelvej Fredensborg Telefon Fax

27 DK-Odense: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad ODENSE KOMMUNE, ENERGI OG VEDLIGEHOLD EU-udbud: Energimærker for Odense Kommunes ejendomme. Udarbejdelse af lovpligtige energimærker for Odense Kommunes ejendomme. Indsamling, formidling og analysering af data for Odense Kommunes ejendomme. Option på udarbejdelse af lovpligtige ventilationseftersyn. CPV: TRE FOR ENERGI A/S Kokbjerg Kolding

28 DK-Sorø: Medicinsk udstyr REGION SJÆLLAND Gen-udbud af ampulfyldemaskine, sags nr.: Gen-udbud. Levering af en fuldautomatisk ampulfylde maskine, som i aseptisk produktion kan kan åbne, fylde (med vandig eller viskøs injektionsvæske) og lukke klare og brune ampuller af typen OPC med, inkl. Laminar Airflow enhed og andet udstyr vigtigt for produktionskrav til lægemiddelproduktion. CPV: Bausch + Ströbel Maschinenfabrik Ilshofen GmbH + Co. KG Parkstrasse Ilshofen TYSKLAND

29 DK-Hillerød: Medicinsk udstyr REGION HOVEDSTADEN, KONCERNØKONOMI-INDKØB Insulinpumper, Infusionssæt, reservoir & batterier. Udbuddet vedrører indkøb af Insulinpumper, infusionssæt, reservoir og batterier til diabetes patienter for Glostrup-, Hillerød -og Hvidovre hospital. Fordelt på 2 parallelle rammeaftaler. CPV: Medtronic Danmark A/S Arne Jacobsens Alle København S Roche Diagnostics A/S Industriholmen Hvidovre

30 DK-Odense: Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling SERVICESTYRELSEN Kontrakt for Evaluering og effektmåling af gruppebehandlingsforløb for børn/unge der har været udsat for seksuelle overgreb, eller har krænkende seksuel adfærd. Evaluering og effektmåling af gruppebehandlingsforløb for børn/unge der har været udsat for seksuelle overgreb (gennemføres i 3 kommuner), eller har krænkende seksuel adfærd (gennemføres i en række kommuner vest for storebælt). Projektet løber frem til 202. Der foreligger en slutrapport i 203, og en tillægsrapport på effektmålingen i 205. CPV: Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Telefon Internet:

31 DK-København: Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK CPV: Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse. COWI Parallelvej Lyngby

32 DK-Åbyhøj: Opførelse af plejehjem ÅRHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG, BYGNINGSAFDELINGEN 42 plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang Opførelse af 42 plejeboliger med serviceareal. CPV: STB BYG A/S Skovbøllingvej Jelling Telefon Fax

33 DK-Søndersø: Maskintekniske installationsarbejder NORDFYNS SPILDEVAND A/S Spildevandskloakering af det åbne land - Tryksatte anlæg - Maskinleverancen. Levering af pumper og pumpebrønde incl. styring i forbindelse med etablering af tryksatte anlæg. CPV: Munck Forsyningsledninger a/s Sivmosevænget Odense S Telefon Internet:

34 DK-Holte: Bibliotekstjenester RUDERSDAL KOMMUNE Udbud af RFID-etiketter, selvbetjeningsautomater, opsamlingsvogne, RFID læse-/skriveudstyr og sikkerhedsgates. For at bibliotekerne i Allerød Kommune og Rudersdal Kommune kan være på omgangshøjde med udviklingen inden for selvbetjeningsløsninger, kræver det tekniske opdateringer af mærkning af udlønsmaterialer, selvbetjeningsautomater, gates og personalearbejdspladser. De eksisterende selvbetjeningsautomater m.m. er nedslidte og de består endivdere af forældet tekonologi. Derfor er Allerød Kommune og Rudersdal Kommune (herefter samlet benævnt kommunerne) gået sammen om at udbyde køb, levering og implementering af RFID-etiketter, selvbetjeningsautomater, opsamlingsvogne, RFID læse-/skriveudstyr og sikkerhedsgates. CPV: , , , , Axiell Bibliotek A/S Stamholmen 57, Hvidovre Telefon Internet:

35 DK-Odense: Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling SERVICESTYRELSEN Evaluering af forskningsopgave om opkvalificering af den tidlige indsats i kommunerne. Evaluering af forskningsopgave om opkvalificering af den tidlige indsats i 6 kommuner. Der udarbejdes en slutrapport ultimo 202, og en tilllægsrapport om effektmåling i 204. CPV: Rambøll Management Consulting A/S Hannemanns Allé København S Telefon Internet:

36 DK-Haderslev: Rådgivning i forbindelse med byggeri VUC SØNDERJYLLAND Totalrådgivning vedr. om- og nybygning på VUC Sønderborg. Totalrådgivning vedr. om- og nybygning på VUC Sønderborg. CPV: ZENI Sønderborg

37 DK-Haderslev: Rådgivning i forbindelse med byggeri VUC SØNDERJYLLAND Totalrådgivning vedr. opførelse af uddannelsesbyggeri til VUC i Haderslev. Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af et ca m² stort uddannelsesbyggeri på havneområdet i Haderslev. CPV: ZENI arkitekter a/s Rådhusgade Aabenraa Telefon Fax

38 DK-Hedehusene: Isrydning VEJDIREKTORATET Vintertjeneste i Vejcenter Hovedstaden, Vintertjeneste på statsveje i Hovedstadsområdet, 2 kørebaneentrepriser. CPV: , Stenager, Landbrug - Transport Pagteroldvej Skibby SCT Transport A/S Stæremosen Gilleleje

39 DK-København: Bygge- og anlægsarbejder RØNNEDE BOLIGSELSKAB SAMT FAXE KOMMUNE V/ DOMEA Rønnede Boligselskab - Etablering af pleje- og handicapboliger med tilhørende servicearealer. Totalentreprise på opførelse af pleje- og handicapboliger. CPV: GVL Entreprise A/S Oldvej 6, Postbox Farum

40 DK-Haderslev: Salt og ren natriumchlorid DOMEA S.M.B.A Vinterforanstaltninger vejsalt / tømiddel. Levering af produkter til vinterforanstaltninger (Stensalt, stenvejsalt, vejsalt, tømiddel etc.) til boligselskaber. CPV: GC Rieber salt A/S Vesthavnsvej Fredericia Telefon

41 DK-Herning: Biblioteks- og arkivtjenester HERNING KOMMUNE Udlåns- og afleveringsautomater inkl. ombygning til håndtering af RFID mærkede materialer. Levering, opstilling og trimning af 5 stk. udlåns- og afleveringsautomater til at kunne håndtere RFID mærkede materialer på 6 forskellige lokationer i Herning Kommune. CPV: , , Lyngsoe Library Systems A/S Lyngsø Allé Aars Telefon Internet: Fax

42 DK-Herning: Programpakke til biblioteksstyring HERNING KOMMUNES EU-UDBUD PÅ SORTERINGSANLÆG, UDLÅNS- OG AFLEVERINGS AUTOMATER SAMT RFID IMPLEMENTERING OG RFID HARDWARE OG SOFTWARE 200. Sorteringsanlæg inkl. sorteringsvogne og inkl. ombygning til håndtering af RFID mærkede materialer samt RFID implementering inkl. RFID hardware og software. Levering, opstilling og trimning af stk. sorteringsanlæg inkl. sorteringsvogne til brug på Herning Bibliotekerne, Brændgårdvej 2, 7400 Herning. Sorteringsanlægget skal bestå af 8 afkast og en fejlvogn samt 2 publikums afleveringsautomater og personale afleveringsautomat. Systemet skal kunne håndtere stregkoder og sikring/afsikring af stegkodebaserede medier. Herudover omfatter kontrakten RFID implementering, som indeholder konsulentydelse til planlægning og gennemførelse af konvertering til RFID samt indkøb af RFID gates og personale arbejdspladser samt tilbud på leje af de nødvendige konverterings arbejdspladser i forbindelse med konverteringen fra stregkode til RFID. CPV: Axiell Bibliotek A/S Niels Jernes Vej Aalborg Øst Telefon Internet:

43 DK-Haderslev: Byggearbejde DOMEA S.M.B.A Levering af køkken, bad og garderobeinventar. Levering af køkken, bad og garderobeinventar til boligorganisationer. CPV: , HTH køkkener Industrivej Ølgod Designa Erhverv Borgergade Ansager TMK Svane Køkkenet Skautrupvej Holsterbro Margurite køkken Aps Korsdalsvej Rødovre

44 DK-Bogense: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer NORDFYNS KOMMUNE Rengøringsservice Nordfyns Kommune. Rengøringsservice på institutioner (skoler, daginstitutioner, plejecentre mv.) i Nordfyns Kommune. Opgaven udbydes i 6 basisdelaftaler, hvor 5 af basisdelaftalerne består af rengøringsservice i institution, mens den sidste består af rengøringsservice i 6 institutioner. CPV: RengøringsCompagniets Centralafdeling A/S Hobrovej Aalborg Kongsvang Rengøringsservice A/S Lykkesholms Allé Viby J Allianceplus A/S Produktionsvej Glostrup Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Ida Service A/S Gasværksvej 26A 9000 Aalbrog Forenede Service A/S Buddingevej Søborg

45 DK-Bogense: Vinduespudsning NORDFYNS KOMMUNE Vinduespolering Nordfyns Kommune. Vinduespolering på 5 institutioner (skoler, daginstitutioner og plejecentre mv.) i Nordfyns Kommune. CPV: Allianceplus A/S Produktionsvej Glostrup

46 DK-Odense: Personaleuddannelse SERVICESTYRELSEN Efteruddannelsesforløb ifbm. øget mulighed for magtanvendelse over for børn og unge med ophold på anbringelsessteder. Udvikle og gennemføre kursusforløb om magtanvendelse over for børn og unge, der har ophold på anbringelsessteder. Kursusforløbet skal indgå i kursuskatalog på børne- og ungeområdet. CPV: SPUK Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter ApS Nørrebrogade 32 A, 4. sal 2200 København N Telefon

47 DK-Århus: Regnskabs- og revisionsvirksomhed ÅRHUS KOMMUNE, ØKONOMISTYRING OG FINANS Kontrakt vedrørende Århus Kommunes revisionsopgaver. Samlede lovpligtige revisionsydelser - herunder sagsrevision på det sociale område og lovpligtig forvaltningsrevision. CPV: BDO Kommunernes Revision BDO Kommunernes Revision Tomsagervej 3, 5230 Åbyhøj 8230 Århus Telefon Internet: Fax

48 DK-Hvidovre: Persontransport, ikke rutekørsel HVIDOVRE KOMMUNE Transport af ældre og handicappede. Kontrakten omhandler transport af ældre og handicappede borgere i Hvidovre Kommune fra eget hjem til genoptræning, daghjem hospitalsbesøg mm. CPV: Handicap-Befordring A/S Rødovrevej Rødovre Telefon Handicap-Bedordring A/S Rødovrevej Rødovre Telefon Handicap-Befordring A/S Rødovrevej Rødovre Telefon Handicap-Befordring A/S Rødovrevej Rødovre Telefon Colum-Bus A/S Tjørnevangen Brøndby Strand Telefon

49 DK-Hvidovre: Vinduespudsning HVIDOVRE KOMMUNE Vinduespolering på kommunale institutioner i Hvidovre Kommune. Kontrakten omhandler vinduespolering på kommunale institutioner i Hvidovre Kommune. CPV: KRS Rengøring & Service A/S Arnold Nielsens Boulevard Hvidovre Telefon Fax ISS Facility Service A/S Møntmestervej København NV Telefon Fax Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Telefon Fax Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Telefon Fax

50 DK-Fanø: NORDBY SKOLE Fanø Kommune

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Odder: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder EGMONT HØJSKOLEN Egmont Højskolen - Bevæg Befri Beløn. Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med nybyggeriet af en tilbygning

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Korsør: Salt udvundet ved inddampning og ren natriumchlorid SLAGELSE KOMMUNE, DRIFT OG ANLAEG Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale om levering af vejsalt. Rammeaftaler

Læs mere

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION DK-Ballerup: Programmelsupport THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: 7226000. Programmelsupport. Thales UK Limited Air Operations Wookey Hole Road, Wells BA5 AA Somerset DET FORENEDE

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Byggearbejde KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Mandskabsbygning - Fælledparken. Hovedentreprise for udførelse af ny mandskabsbygning på ca. 00 m2 i Fælledparken i København

Læs mere

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA Fagentreprise vedr. levering og montering af fast inventar. Region Syddanmark har med vedtagelsen af en ny akutplan besluttet

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Charlottenlund: Alarm-overvågningstjenester GENTOFTE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kontrakt på køb og installation af nødkaldeanlæg i plejeboliger i Gentofte Kommune.

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Albertslund: Fodpleje Albertslund Kommune Danmark-Aabenraa: Snerydning AABENRAA KOMMUNE Udførelse af vintertjeneste i Aabenraa Kommune i perioden 203-207. Udførelse af vintertjeneste i SAabenraa Kommune

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE DK-Aalborg: Biblioteksbøger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Biblioteksmedier og undervisningsmidler til Aalborg Kommune. Danske og udenlandske bøger, musik, film, spil, lydbøger samt undervinsningsmidler

Læs mere

Overskrift DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Herning Kommune. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Herning Kommune. Sammenfatning af opgaven DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Herning Kommune DK-Holstebro: Begrænset udbud - totalrådgivning vedr. Om- og tilbygning til Idrætscenter Vest, Holstebro

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed Randers Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Endoskopisk udstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Næstved: Belysningsudstyr og elektriske lamper NAESTVED KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Lyskilder og El-materialer. Næstved Kommune har indgået aftale på Lyskilder og

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling Aalborg Kommune DK-Aalborg: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND,

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Rengøring AABENRAA KOMMUNE Rengøringsservice - Aabenraa Kommune. Rengøringsservice på institutioner under Aabenraa Kommune. Opgaven udbydes i 5 delaftaler. Der indgås enkontrakt pr. delaftale.

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK)

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) DK-Aabenraa: Kedelinstallationer AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) Central Egelund - Halmkedelcentral Totalentreprise for projektering, levering og opførelse af en komplet 36 MW (3x2MW) halmfyret kedelcentral

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejder DOMEA RANDERS, AFD. 380 OG 3802 C/O DOMEA Totalentreprisekontrakt. Projektering og opførelse af 48 almene boliger i totalentreprise. CPV: 45000000. DK-Rønne: Medicinsk

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Trykte bøger UNIVERSITY OF COPENHAGEN CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): 220000, 222000. Trykte bøger. Lærebøger. tildelt: Dawson Books Ltd, Foxhills House, Brindley Close,

Læs mere

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter Lyngby-Taarbæk Kommune DK-Vordingborg: Rengøring af boliger,

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes Hjemmepleje og Jobcenter. Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning

Læs mere

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) AARHUS UNIVERSITET Udbud af servere til Aarhus Universitets administrative platform. er, efter flere store fusioner indenfor de senere år, i færd med at geare

Læs mere

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej Faxe Kommune DK-Rudkøbing: Taxikørsel Langeland Kommune DK-Støvring: Om- og tilbygning til Øster Hornum Skole Rebild Kommune Danmark-Aabenraa: Rådgivning

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning AABENRAA KOMMUNE Vinduespolering Aabenraa Kommune. Vinduespoleringsservice på 2 lokaliteter i Aabenraa Kommune udbydes samlet. CPV: 909300. Forenede Service A/S Buddingevej

Læs mere