Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-Greve: Byggearbejde: lejligheder GREVE BOLIGSELSKAB BYAGERLUNDEN TUNE Totalentreprise for 32 almene boliger opført på Tune Parkvej. Totalentreprise for 32 almene boliger opført på Tune Parkvej. CPV: G.V.L Entreprise A/S Oldvej Farum

2 DK-Hvidovre: Metalloider SPILDEVANDSCENTER AVEDØRE I/S Levering af fældningskemikalier til spildevandsrensning. Levering af fældningskemikalier til spildevandsrensning. CPV: Kemira Water Danmark A/S G-vej København S Telefon Internet: Fax

3 DK-Horsens: Forsikringstjenester HORSENS KOMMUNE Forsikring 200. Horsens Kommunes forsikringsprogram. CPV: Kommune Forsikring Krumtappen Valby Telefon Tryg Vesta Borupvang 2750 Ballerup IF Stamholmen Hvidovre

4 DK-København: Åbning af en kredit BOLIGFORENINGEN 3B Finansiering af opførsel af 53 familieboliger, 75 ældreboliger og tilhørende serviceareal. Den udbudte ydelse omfatter byggelån samt realkreditlån til finansiering af opførelse af 53 familieboliger, 75 ældreboliger og tilhørende serviceareal. Arbejdet udføres i henhold til udbudsdirektiv 2004/8F af CPV: Realkredit Danmark Parallelvej Kgs. Lyngby Danske Bank Holmens Kanal København K

5 DK-Fredericia: Datamatnetværkstjenester DONG ENERGY A/S Levering af netværksprodukter og service. Levering af netværksprodukter og service. CPV: Netdesign A/S Gammelgaardsvej Farum

6 DK-Skanderborg: Bygge-anlægsarbejde: broer VEJDIREKTORATET Dalbroer, Totalentreprise Projektet består af: Dalbro over Sindbjerg Bæk. Der etableres en ca. 90 m lang 3-fags dalbro. Vandløbet skal forlægges og på begge sider af dalen skal terrænet reguleres. De to regnvandsbassiner samt et klaringsbassin på vestsiden i dalbunden skal med i entreprisen, Dalbroer over Keglekær Bæk og Sole Bæk. Der er lavet 2 forslag til etablering af broer over dalen. I dalen skal etableres en ny vejadgang for en ejendom, terrænet skal reguleres, der skal etableres to regnvandsbassiner og et eksisterende bassin skal sløjfes. An-lægsarbejderne omfatter alle arbejder ved om- og tilbagelægning af trafikken på den stærkt trafikerede Viborg Hovedvej, Forslag udgøres af en ca. 85 m lang 3-fags dalbro til motorvejen samt bortgravning af den eksisterende vejdæmning og etablering af en ca. 85 m lang dalbro for hldv. 348 inkl. den dobbeltrettede cykelsti, Forslag 2 udgøres af en ca. 85 m lang 3-fags dalbro til motorvejen, bortgravning af den eksisterende vejdæmning og etablering af en ca. 85 m lang dalbro for hldv. 348 samt en ca. 85 m lang dalbro for den dobbeltrettede cykelsti. CPV: 45220, Jorton A/S Essen Kolding Telefon Internet: jorton.dk/ Fax

7 DK-Skanderborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer VEJDIREKTORATET Etape 6770 Riis - Ølholm, Entreprise Udbygning af broer. Udvidelse af 3 broer og nyanlæg af vandløbspassage og rundkørsel. CPV: Jorton A/S Essen 4, Vonsild 6000 Kolding

8 DK-Skanderborg: Arbejder i forbindelse med anlæg af motorvej VEJDIREKTORATET Etape 665, Bording - Funder. Entreprise Jordarbejder Vest. Entreprisen omfatter i hovedtræk: Jord-, afvandings-, bundsikrings- og stabiltgrusarbejder på ca. 6,4 km motorvej og 0 ramper. Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabiltgrus- og brolægningsarbejder på dobbeltsidet rasteanlæg. Alle arbejder på 2,7 km skærende veje. stk. vandløbstunnel. CPV: MT Højgaard Lystrupvej Risskov

9 DK-Skanderborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer VEJDIREKTORATET Entreprise Dalbro over Funder Å. Projektering og opførelse af dalbro over Funder Å. CPV: Züblin/Dywidag Hæstvej Trige

10 DK-Randers: Låse, nøgler og hængsler RANDERS KOMMUNE Indkøb af elektronisk nøglesystem. Indkøb af elektronisk nøglesystem til ldreområdet i Randers Kommune. CPV: , , HarviV Grenåvej Randers C Internet:

11 DK-Aalborg: Medicinske forbrugsmaterialer REGION NORDJYLLAND, INDKØBSKONTORET Thorax-, sårdrænage og Autotransfusion. Kontrakten vedr. køb af Thoraxdrænagesystemer, Thoraxdrænagesæt og -poser, Thoraxdræn, Thorax Seldingerdræn, Sårdrænagesæt og tilbehør, Autotransfusionssæt, T-dræn og Thoraxdrænagesystem med indbygget sug til samtlige sygehuse i Region Nordjylland. CPV: , , , , , Unomedical A/S Birkerød Kongevej Birkerød Telefon Fax Smiths Medical Danmark ApS Slotsmarken Hørsholm Telefon Fax Unomedical A/S/ Birkerød Kongevej Birkerød Telefon Fax Cook Danmark Sandet Bjæverskov Telefon Fax Unomedical A/S Birkerød Kongevej Birkerød Telefon Fax Astra Tech A/S Roskildevej 63,.th Albertslund Telefon Fax Medela Medical Denmark Kirsebærgården 4

12 3450 Allerød Telefon Fax

13 DK-Århus: Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør ÅRHUS KOMMUNE, BORGMESTERENS AFDELING, INDKØB OG UDBUD Levering af arbejdsbeklædning mv. Delområde A omhandler arbejdsbeklædning, sikkerhedsbeklædning og profilbeklædning. På delområde A er der indgået aftale med leverandør. Delområde B omhandler arbejdsfodtøj, sikkerhedsfodtøj. På delområde B er der indgået aftale med 3 leverandører. CPV: , , , , , , Orloff Firmatøj Industrivej Viby J Stark A/S P.O. Pedersensvej Århus N Orloff Firmatøj Industrivej Viby J SIKA Footwear A/S Teglvænget Herning

14 DK-Frederiksberg: Dieselbrændstof FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af brændstof og fyringsolie. Udbud af indkøb af benzin, diesel fra servicestationer og brændstof leveret til egne tankanlæg til Frederiksberg. Kommune. CPV: Statoil A/S Borgm. Christiansens Gade København C Telefon Internet: Fax Statoil A/S Borgm. Christiansens Gade København C Telefon Internet: Fax

15 DK-København: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed BOLIGFORENINGEN 3B Totalrådgivning i forbindelse med fremtidssikring af Egedalsvænge. Udbuddet omfatter totalrådgivning i forbindelse med Fremtidssikring af Egedalsvænge. Hele projektet omfatter en række delprojekter herunder; renovering af bygninger, friarealer og fællesfaciliteter samt ombygning af boliger med fokus på miljøtiltag i boligbebyggelsen beliggende i Kokkedal. Boligforeningen 3B forventer at de maksimalt 5 prækvalificerede totalrådgivere/teams udarbejder skitseforslag og budget for nærmere beskrevne renoveringstiltag over en periode på arbejdsdage. For kontrakten gælder, at den valgte totalrådgiver efterfølgende skal udarbejde projektforslag i samarbejde med beboerdemokratiet og boligforeningen 3B til godkendelse i Landsbyggefonden. CPV: Rubow Arkitekter a/s Sankt Annæ Passage Bredgade 25 F 262 København K Telefon Internet:

16 DK-Maribo: Traktorer LOLLAND KOMMUNE Maskindkøb til Park & Vej i Lolland Kommune. Indkøb af maskiner til Park og Vej. CPV: Johannes Mertz A/S Heimdalsvej Nakskov

17 DK-Kolding: Tasker, sække, poser KOLDING KOMMUNE Levering af renovationssække. Levering af ialt stk. renovationssække af vådstærkt papir. CPV: Segezha Packaging A/S Stigsborgvej Nørresundby Telefon

18 DK-København: Blikkenslager- og rørlægningsarbejde STATENS SERUM INSTITUT Bygningsinstallationer - VVS. Udførelse af ydelser inden for Bygningsinstallationer - VVS. CPV: Andersen & Heegaard A/S Hvidsværmervej Rødovre Ivan & Thomas Nielsens VVS & Entreprenørfirma ApS Amagerbrogade 6, 2.th København S YIT A/S Literbuen Skovlunde

19 DK-Lemvig: Minerydning KYSTDIREKTORATET CPV: Minerydning. Damasec / J. Jensen Group Højlundevej Lynge

20 DK-Kastrup: Vejsalt TÅRNBY KOMMUNE Vejsalt og væske til glstførebekæmpelse. Indkøb af vejsalt og væske til glatførebekæmpelse i Tårnby Kommune. CPV: GC RIEBER SALT A/S Vesthavnsvej Fredericia Telefon Internet: Fax

21 DK-Taastrup: Vask og rensning HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Uniformer til hjemmeplejen. Vask og leje af uniformer til hjemmeplejen. CPV: , De Forenede Dampvaskeri A/S Mesterlodden Gentofte Telefon Internet: Fax

22 DK-Odense: Pjecer SERVICESTYRELSEN Informationsmateriale og konferencer om lovændringer vedr. udveksling af følsomme oplysninger og underretninger. Satspuljepartierne har ved forhandlingerne for (Aftale om Barnets Reform) afsat i alt DKK til styrkelse af det tværfaglige samarbejde i forhold til udsatte børn og unge. En del af disse midler anvendes til udarbejdelse af informationsmateriale og afholdelse af konferencer, der skal understøtte implementeringen af en række lovændringer vedr. udveksling af følsomme oplysninger og underretninger, der gennemføres i forbindelse med Barnets Reform. Formålet med informationsmaterialet og konferencerne er at sikre, at alle berørte aktører er velinformerede om intentionerne bag og indholdet i reglerne om underretningspligten og lempelsen af reglerne om udveksling af følsomme oplysninger. Informationsmaterialet og konferencerne skal på en klar, præcis og overskuelig måde formidle intentionerne med og indholdet i de nye lovgivningsmæssige ændringer, herunder ændringer i Serviceloven, Forvaltningsloven og Persondataloven samt ændringernes relationer til Retssikkerhedsloven. Informationsmaterialet skal også formidle, hvilken betydning præciseringen af underretningsreglerne har for den praksis, som målgruppen af fagpersoner, der er omfattet af lovgivningen, fremover skal udøve. Servicestyrelsen ønsker inden for de rammer, der er angivet i projektbeskrivelsen, at indgå aftale om udarbejdelse, trykning, distribution og formidling til alle landets kommuner af forskellige former for informationsmateriale samt tilrettelæggelse og afholdelse af 2 landsdækkende konferencer. CPV: , Center for Offentlig Kompetenceudvikling Kystvejen Grenaa Telefon Fax

23 DK-Roskilde: Programmering af software og konsulentvirksomhed ROSKILDE KOMMUNE, EJENDOMME OG INDKØB Business Intelligence konsulentydelser herunder ledelsesinformationssystem. Der ønsket et tilbud på et konsulentklippekort på 750 timer indenfor en periode på 2 mdr. med mulighed for at forlænge perioden yderligere. Konsulentydelserne skal omfatte Business Intelligence konsulentydelser og udviklingsopgaver i forbindelse med kommunens nuværende ledelsesinformationssystem, der er udviklet på en Microsoft SQL platform kombineret med Targit Business Intelligence. Herudover skal der i tilbuddet være en option på køb af moduler til et af to nye områder (Ældre- / Arbejdsmarkedsområdet). Modulerne skal kunne kombinere data fra Økonomisystemet, Løn- og Personalesystemet med data fra områdets fagsystemer. CPV: Fujitsu

24 DK-Fredericia: Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning ENERGINET.DK Purchase of 400 kv High Voltage Components. High Voltage components for 400 kv. Energinet.dk announces its intention to buy 400 kv High Voltage components for outdoor installations kv Circuit breakers (3 pol) 3 pcs. + optional 2 pcs kv Disconnecting circuit breakers with earthing switchs (3 pol) pcs. + optional pcs kv Disconnectors ( pol) 5 pcs. + optional 9 pcs. 400 kv Combined disconnectors and earthing switches ( pol) 6 pcs. + optional 3 pcs kv Current transformers 2 pcs. + optional 6 pcs kv Voltage transformers 6 pcs. + optional 3 pcs. CPV: ABB A/S Håndværkervej Fredericia ABB A/S Håndværkervej Fredericia Ruhrtal Hochspannungsgeräte GmbH Hohensteinstraße Bochum-Wattenscheid TYSKLAND Ruhrtal Hochspannungsgeräte GmbH Hohensteinstraße Bochum-Wattenscheid TYSKLAND Siemens A/S Borupvang Ballerup ABB A/S Håndværkervej Fredericia

25 DK-Kolding: Røntgenapparatur MEDICOTEKNIK, REGION SYD Udbud af ét multifunktions-knoglerum og ét multifunktions-knoglerum med gennemlysning til Sydvestjysk Sygehus, Grindsted. Udbud af ét multifunktions-knoglerum og ét multifunktions-knoglerum med gennemlysning til Sydvestjysk Sygehus, Grindsted. CPV: 33000, 33800, , , , Siemens A/S Borupvang Ballerup Siemens A/S Borupvang Ballerup

26 DK-Middelfart: Vejsalt MIDDELFART KOMMUNE Vejsalt. Aftalen på vejsalt er gældende for seks af 2-by Gruppensinskøbscentral kommuner samt 3 på option. Delaftalerne opfatter henholdsvis Havsalt og Stensalt. CPV: GC Rieber Salt A/S Vesthavnsvej Fredericia Telefon Internet: Fax Chemisafe A/S Poppelvej Fredensborg Telefon Fax

27 DK-Odense: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad ODENSE KOMMUNE, ENERGI OG VEDLIGEHOLD EU-udbud: Energimærker for Odense Kommunes ejendomme. Udarbejdelse af lovpligtige energimærker for Odense Kommunes ejendomme. Indsamling, formidling og analysering af data for Odense Kommunes ejendomme. Option på udarbejdelse af lovpligtige ventilationseftersyn. CPV: TRE FOR ENERGI A/S Kokbjerg Kolding

28 DK-Sorø: Medicinsk udstyr REGION SJÆLLAND Gen-udbud af ampulfyldemaskine, sags nr.: Gen-udbud. Levering af en fuldautomatisk ampulfylde maskine, som i aseptisk produktion kan kan åbne, fylde (med vandig eller viskøs injektionsvæske) og lukke klare og brune ampuller af typen OPC med, inkl. Laminar Airflow enhed og andet udstyr vigtigt for produktionskrav til lægemiddelproduktion. CPV: Bausch + Ströbel Maschinenfabrik Ilshofen GmbH + Co. KG Parkstrasse Ilshofen TYSKLAND

29 DK-Hillerød: Medicinsk udstyr REGION HOVEDSTADEN, KONCERNØKONOMI-INDKØB Insulinpumper, Infusionssæt, reservoir & batterier. Udbuddet vedrører indkøb af Insulinpumper, infusionssæt, reservoir og batterier til diabetes patienter for Glostrup-, Hillerød -og Hvidovre hospital. Fordelt på 2 parallelle rammeaftaler. CPV: Medtronic Danmark A/S Arne Jacobsens Alle København S Roche Diagnostics A/S Industriholmen Hvidovre

30 DK-Odense: Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling SERVICESTYRELSEN Kontrakt for Evaluering og effektmåling af gruppebehandlingsforløb for børn/unge der har været udsat for seksuelle overgreb, eller har krænkende seksuel adfærd. Evaluering og effektmåling af gruppebehandlingsforløb for børn/unge der har været udsat for seksuelle overgreb (gennemføres i 3 kommuner), eller har krænkende seksuel adfærd (gennemføres i en række kommuner vest for storebælt). Projektet løber frem til 202. Der foreligger en slutrapport i 203, og en tillægsrapport på effektmålingen i 205. CPV: Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Telefon Internet:

31 DK-København: Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK CPV: Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse. COWI Parallelvej Lyngby

32 DK-Åbyhøj: Opførelse af plejehjem ÅRHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG, BYGNINGSAFDELINGEN 42 plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang Opførelse af 42 plejeboliger med serviceareal. CPV: STB BYG A/S Skovbøllingvej Jelling Telefon Fax

33 DK-Søndersø: Maskintekniske installationsarbejder NORDFYNS SPILDEVAND A/S Spildevandskloakering af det åbne land - Tryksatte anlæg - Maskinleverancen. Levering af pumper og pumpebrønde incl. styring i forbindelse med etablering af tryksatte anlæg. CPV: Munck Forsyningsledninger a/s Sivmosevænget Odense S Telefon Internet:

34 DK-Holte: Bibliotekstjenester RUDERSDAL KOMMUNE Udbud af RFID-etiketter, selvbetjeningsautomater, opsamlingsvogne, RFID læse-/skriveudstyr og sikkerhedsgates. For at bibliotekerne i Allerød Kommune og Rudersdal Kommune kan være på omgangshøjde med udviklingen inden for selvbetjeningsløsninger, kræver det tekniske opdateringer af mærkning af udlønsmaterialer, selvbetjeningsautomater, gates og personalearbejdspladser. De eksisterende selvbetjeningsautomater m.m. er nedslidte og de består endivdere af forældet tekonologi. Derfor er Allerød Kommune og Rudersdal Kommune (herefter samlet benævnt kommunerne) gået sammen om at udbyde køb, levering og implementering af RFID-etiketter, selvbetjeningsautomater, opsamlingsvogne, RFID læse-/skriveudstyr og sikkerhedsgates. CPV: , , , , Axiell Bibliotek A/S Stamholmen 57, Hvidovre Telefon Internet:

35 DK-Odense: Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling SERVICESTYRELSEN Evaluering af forskningsopgave om opkvalificering af den tidlige indsats i kommunerne. Evaluering af forskningsopgave om opkvalificering af den tidlige indsats i 6 kommuner. Der udarbejdes en slutrapport ultimo 202, og en tilllægsrapport om effektmåling i 204. CPV: Rambøll Management Consulting A/S Hannemanns Allé København S Telefon Internet:

36 DK-Haderslev: Rådgivning i forbindelse med byggeri VUC SØNDERJYLLAND Totalrådgivning vedr. om- og nybygning på VUC Sønderborg. Totalrådgivning vedr. om- og nybygning på VUC Sønderborg. CPV: ZENI Sønderborg

37 DK-Haderslev: Rådgivning i forbindelse med byggeri VUC SØNDERJYLLAND Totalrådgivning vedr. opførelse af uddannelsesbyggeri til VUC i Haderslev. Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af et ca m² stort uddannelsesbyggeri på havneområdet i Haderslev. CPV: ZENI arkitekter a/s Rådhusgade Aabenraa Telefon Fax

38 DK-Hedehusene: Isrydning VEJDIREKTORATET Vintertjeneste i Vejcenter Hovedstaden, Vintertjeneste på statsveje i Hovedstadsområdet, 2 kørebaneentrepriser. CPV: , Stenager, Landbrug - Transport Pagteroldvej Skibby SCT Transport A/S Stæremosen Gilleleje

39 DK-København: Bygge- og anlægsarbejder RØNNEDE BOLIGSELSKAB SAMT FAXE KOMMUNE V/ DOMEA Rønnede Boligselskab - Etablering af pleje- og handicapboliger med tilhørende servicearealer. Totalentreprise på opførelse af pleje- og handicapboliger. CPV: GVL Entreprise A/S Oldvej 6, Postbox Farum

40 DK-Haderslev: Salt og ren natriumchlorid DOMEA S.M.B.A Vinterforanstaltninger vejsalt / tømiddel. Levering af produkter til vinterforanstaltninger (Stensalt, stenvejsalt, vejsalt, tømiddel etc.) til boligselskaber. CPV: GC Rieber salt A/S Vesthavnsvej Fredericia Telefon

41 DK-Herning: Biblioteks- og arkivtjenester HERNING KOMMUNE Udlåns- og afleveringsautomater inkl. ombygning til håndtering af RFID mærkede materialer. Levering, opstilling og trimning af 5 stk. udlåns- og afleveringsautomater til at kunne håndtere RFID mærkede materialer på 6 forskellige lokationer i Herning Kommune. CPV: , , Lyngsoe Library Systems A/S Lyngsø Allé Aars Telefon Internet: Fax

42 DK-Herning: Programpakke til biblioteksstyring HERNING KOMMUNES EU-UDBUD PÅ SORTERINGSANLÆG, UDLÅNS- OG AFLEVERINGS AUTOMATER SAMT RFID IMPLEMENTERING OG RFID HARDWARE OG SOFTWARE 200. Sorteringsanlæg inkl. sorteringsvogne og inkl. ombygning til håndtering af RFID mærkede materialer samt RFID implementering inkl. RFID hardware og software. Levering, opstilling og trimning af stk. sorteringsanlæg inkl. sorteringsvogne til brug på Herning Bibliotekerne, Brændgårdvej 2, 7400 Herning. Sorteringsanlægget skal bestå af 8 afkast og en fejlvogn samt 2 publikums afleveringsautomater og personale afleveringsautomat. Systemet skal kunne håndtere stregkoder og sikring/afsikring af stegkodebaserede medier. Herudover omfatter kontrakten RFID implementering, som indeholder konsulentydelse til planlægning og gennemførelse af konvertering til RFID samt indkøb af RFID gates og personale arbejdspladser samt tilbud på leje af de nødvendige konverterings arbejdspladser i forbindelse med konverteringen fra stregkode til RFID. CPV: Axiell Bibliotek A/S Niels Jernes Vej Aalborg Øst Telefon Internet:

43 DK-Haderslev: Byggearbejde DOMEA S.M.B.A Levering af køkken, bad og garderobeinventar. Levering af køkken, bad og garderobeinventar til boligorganisationer. CPV: , HTH køkkener Industrivej Ølgod Designa Erhverv Borgergade Ansager TMK Svane Køkkenet Skautrupvej Holsterbro Margurite køkken Aps Korsdalsvej Rødovre

44 DK-Bogense: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer NORDFYNS KOMMUNE Rengøringsservice Nordfyns Kommune. Rengøringsservice på institutioner (skoler, daginstitutioner, plejecentre mv.) i Nordfyns Kommune. Opgaven udbydes i 6 basisdelaftaler, hvor 5 af basisdelaftalerne består af rengøringsservice i institution, mens den sidste består af rengøringsservice i 6 institutioner. CPV: RengøringsCompagniets Centralafdeling A/S Hobrovej Aalborg Kongsvang Rengøringsservice A/S Lykkesholms Allé Viby J Allianceplus A/S Produktionsvej Glostrup Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Ida Service A/S Gasværksvej 26A 9000 Aalbrog Forenede Service A/S Buddingevej Søborg

45 DK-Bogense: Vinduespudsning NORDFYNS KOMMUNE Vinduespolering Nordfyns Kommune. Vinduespolering på 5 institutioner (skoler, daginstitutioner og plejecentre mv.) i Nordfyns Kommune. CPV: Allianceplus A/S Produktionsvej Glostrup

46 DK-Odense: Personaleuddannelse SERVICESTYRELSEN Efteruddannelsesforløb ifbm. øget mulighed for magtanvendelse over for børn og unge med ophold på anbringelsessteder. Udvikle og gennemføre kursusforløb om magtanvendelse over for børn og unge, der har ophold på anbringelsessteder. Kursusforløbet skal indgå i kursuskatalog på børne- og ungeområdet. CPV: SPUK Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter ApS Nørrebrogade 32 A, 4. sal 2200 København N Telefon

47 DK-Århus: Regnskabs- og revisionsvirksomhed ÅRHUS KOMMUNE, ØKONOMISTYRING OG FINANS Kontrakt vedrørende Århus Kommunes revisionsopgaver. Samlede lovpligtige revisionsydelser - herunder sagsrevision på det sociale område og lovpligtig forvaltningsrevision. CPV: BDO Kommunernes Revision BDO Kommunernes Revision Tomsagervej 3, 5230 Åbyhøj 8230 Århus Telefon Internet: Fax

48 DK-Hvidovre: Persontransport, ikke rutekørsel HVIDOVRE KOMMUNE Transport af ældre og handicappede. Kontrakten omhandler transport af ældre og handicappede borgere i Hvidovre Kommune fra eget hjem til genoptræning, daghjem hospitalsbesøg mm. CPV: Handicap-Befordring A/S Rødovrevej Rødovre Telefon Handicap-Bedordring A/S Rødovrevej Rødovre Telefon Handicap-Befordring A/S Rødovrevej Rødovre Telefon Handicap-Befordring A/S Rødovrevej Rødovre Telefon Colum-Bus A/S Tjørnevangen Brøndby Strand Telefon

49 DK-Hvidovre: Vinduespudsning HVIDOVRE KOMMUNE Vinduespolering på kommunale institutioner i Hvidovre Kommune. Kontrakten omhandler vinduespolering på kommunale institutioner i Hvidovre Kommune. CPV: KRS Rengøring & Service A/S Arnold Nielsens Boulevard Hvidovre Telefon Fax ISS Facility Service A/S Møntmestervej København NV Telefon Fax Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Telefon Fax Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Telefon Fax

50 DK-Fanø: NORDBY SKOLE Fanø Kommune

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) december 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK København: Apparatur til angiografi H:S RIGSHOSPITALET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EU2006/S 6 7607. 2 stk. anlæg for coronar angiografi, monoplan. CPV: 33720. KONTRAKTEN:

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Denne undersøgelse for 3F Byggegruppen bygger på en rundspørge til kommunerne, der har svaret på, om de anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Bilag 5. Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens

Bilag 5. Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens Bilag 5 Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens 1 Byen vokser og indbyggerne har det bedre 2 66.000 flere indbyggere i KK Antal indbyggere 580.000 570.172 560.000 540.000 520.000 500.000 480.000

Læs mere

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim.

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim. Tove Have Fra: Bjarne Simonsen Sendt: 6. oktober 2015 10:48 Til: borgerservice@kk.dk; albertslund@albertslund.dk; kommunen@alleroed.dk; assens@assens.dk; balkom@balk.dk; kommunen@billund.dk;

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm.

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm. Bayer 2011 Reception til Bayers hovedkvarter på Arne Jacobsens Allé Netto 2010 Skitseforslag til udvidelse af Netto på Kanaltorvet i Albertslund BMW, Amager 2009 Forslag til ny salgsfilial for BMW. Nybyggeri

Læs mere

Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor

Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:5 Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor 2008-2014 De almene afdelinger betalte til sammen over 3 mia. kr. til renholdelse i 2014, hvilket svarer til knapt 60 % af boligafdelingernes

Læs mere

Tabel 1: Serviceudgifter, anlæg og demografi

Tabel 1: Serviceudgifter, anlæg og demografi Tabel 1: Serviceudgifter, anlæg og demografi Serviceudgifter pr. indbygger i B14 Udvikling i serviceudgifter pr. indbygger fra B13 til B14 Driftsbalance iht. budgetlov i B14 pr. indbygger Udvikling i 0-16

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere