Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-Greve: Byggearbejde: lejligheder GREVE BOLIGSELSKAB BYAGERLUNDEN TUNE Totalentreprise for 32 almene boliger opført på Tune Parkvej. Totalentreprise for 32 almene boliger opført på Tune Parkvej. CPV: G.V.L Entreprise A/S Oldvej Farum

2 DK-Hvidovre: Metalloider SPILDEVANDSCENTER AVEDØRE I/S Levering af fældningskemikalier til spildevandsrensning. Levering af fældningskemikalier til spildevandsrensning. CPV: Kemira Water Danmark A/S G-vej København S Telefon Internet: Fax

3 DK-Horsens: Forsikringstjenester HORSENS KOMMUNE Forsikring 200. Horsens Kommunes forsikringsprogram. CPV: Kommune Forsikring Krumtappen Valby Telefon Tryg Vesta Borupvang 2750 Ballerup IF Stamholmen Hvidovre

4 DK-København: Åbning af en kredit BOLIGFORENINGEN 3B Finansiering af opførsel af 53 familieboliger, 75 ældreboliger og tilhørende serviceareal. Den udbudte ydelse omfatter byggelån samt realkreditlån til finansiering af opførelse af 53 familieboliger, 75 ældreboliger og tilhørende serviceareal. Arbejdet udføres i henhold til udbudsdirektiv 2004/8F af CPV: Realkredit Danmark Parallelvej Kgs. Lyngby Danske Bank Holmens Kanal København K

5 DK-Fredericia: Datamatnetværkstjenester DONG ENERGY A/S Levering af netværksprodukter og service. Levering af netværksprodukter og service. CPV: Netdesign A/S Gammelgaardsvej Farum

6 DK-Skanderborg: Bygge-anlægsarbejde: broer VEJDIREKTORATET Dalbroer, Totalentreprise Projektet består af: Dalbro over Sindbjerg Bæk. Der etableres en ca. 90 m lang 3-fags dalbro. Vandløbet skal forlægges og på begge sider af dalen skal terrænet reguleres. De to regnvandsbassiner samt et klaringsbassin på vestsiden i dalbunden skal med i entreprisen, Dalbroer over Keglekær Bæk og Sole Bæk. Der er lavet 2 forslag til etablering af broer over dalen. I dalen skal etableres en ny vejadgang for en ejendom, terrænet skal reguleres, der skal etableres to regnvandsbassiner og et eksisterende bassin skal sløjfes. An-lægsarbejderne omfatter alle arbejder ved om- og tilbagelægning af trafikken på den stærkt trafikerede Viborg Hovedvej, Forslag udgøres af en ca. 85 m lang 3-fags dalbro til motorvejen samt bortgravning af den eksisterende vejdæmning og etablering af en ca. 85 m lang dalbro for hldv. 348 inkl. den dobbeltrettede cykelsti, Forslag 2 udgøres af en ca. 85 m lang 3-fags dalbro til motorvejen, bortgravning af den eksisterende vejdæmning og etablering af en ca. 85 m lang dalbro for hldv. 348 samt en ca. 85 m lang dalbro for den dobbeltrettede cykelsti. CPV: 45220, Jorton A/S Essen Kolding Telefon Internet: jorton.dk/ Fax

7 DK-Skanderborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer VEJDIREKTORATET Etape 6770 Riis - Ølholm, Entreprise Udbygning af broer. Udvidelse af 3 broer og nyanlæg af vandløbspassage og rundkørsel. CPV: Jorton A/S Essen 4, Vonsild 6000 Kolding

8 DK-Skanderborg: Arbejder i forbindelse med anlæg af motorvej VEJDIREKTORATET Etape 665, Bording - Funder. Entreprise Jordarbejder Vest. Entreprisen omfatter i hovedtræk: Jord-, afvandings-, bundsikrings- og stabiltgrusarbejder på ca. 6,4 km motorvej og 0 ramper. Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabiltgrus- og brolægningsarbejder på dobbeltsidet rasteanlæg. Alle arbejder på 2,7 km skærende veje. stk. vandløbstunnel. CPV: MT Højgaard Lystrupvej Risskov

9 DK-Skanderborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer VEJDIREKTORATET Entreprise Dalbro over Funder Å. Projektering og opførelse af dalbro over Funder Å. CPV: Züblin/Dywidag Hæstvej Trige

10 DK-Randers: Låse, nøgler og hængsler RANDERS KOMMUNE Indkøb af elektronisk nøglesystem. Indkøb af elektronisk nøglesystem til ldreområdet i Randers Kommune. CPV: , , HarviV Grenåvej Randers C Internet:

11 DK-Aalborg: Medicinske forbrugsmaterialer REGION NORDJYLLAND, INDKØBSKONTORET Thorax-, sårdrænage og Autotransfusion. Kontrakten vedr. køb af Thoraxdrænagesystemer, Thoraxdrænagesæt og -poser, Thoraxdræn, Thorax Seldingerdræn, Sårdrænagesæt og tilbehør, Autotransfusionssæt, T-dræn og Thoraxdrænagesystem med indbygget sug til samtlige sygehuse i Region Nordjylland. CPV: , , , , , Unomedical A/S Birkerød Kongevej Birkerød Telefon Fax Smiths Medical Danmark ApS Slotsmarken Hørsholm Telefon Fax Unomedical A/S/ Birkerød Kongevej Birkerød Telefon Fax Cook Danmark Sandet Bjæverskov Telefon Fax Unomedical A/S Birkerød Kongevej Birkerød Telefon Fax Astra Tech A/S Roskildevej 63,.th Albertslund Telefon Fax Medela Medical Denmark Kirsebærgården 4

12 3450 Allerød Telefon Fax

13 DK-Århus: Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør ÅRHUS KOMMUNE, BORGMESTERENS AFDELING, INDKØB OG UDBUD Levering af arbejdsbeklædning mv. Delområde A omhandler arbejdsbeklædning, sikkerhedsbeklædning og profilbeklædning. På delområde A er der indgået aftale med leverandør. Delområde B omhandler arbejdsfodtøj, sikkerhedsfodtøj. På delområde B er der indgået aftale med 3 leverandører. CPV: , , , , , , Orloff Firmatøj Industrivej Viby J Stark A/S P.O. Pedersensvej Århus N Orloff Firmatøj Industrivej Viby J SIKA Footwear A/S Teglvænget Herning

14 DK-Frederiksberg: Dieselbrændstof FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af brændstof og fyringsolie. Udbud af indkøb af benzin, diesel fra servicestationer og brændstof leveret til egne tankanlæg til Frederiksberg. Kommune. CPV: Statoil A/S Borgm. Christiansens Gade København C Telefon Internet: Fax Statoil A/S Borgm. Christiansens Gade København C Telefon Internet: Fax

15 DK-København: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed BOLIGFORENINGEN 3B Totalrådgivning i forbindelse med fremtidssikring af Egedalsvænge. Udbuddet omfatter totalrådgivning i forbindelse med Fremtidssikring af Egedalsvænge. Hele projektet omfatter en række delprojekter herunder; renovering af bygninger, friarealer og fællesfaciliteter samt ombygning af boliger med fokus på miljøtiltag i boligbebyggelsen beliggende i Kokkedal. Boligforeningen 3B forventer at de maksimalt 5 prækvalificerede totalrådgivere/teams udarbejder skitseforslag og budget for nærmere beskrevne renoveringstiltag over en periode på arbejdsdage. For kontrakten gælder, at den valgte totalrådgiver efterfølgende skal udarbejde projektforslag i samarbejde med beboerdemokratiet og boligforeningen 3B til godkendelse i Landsbyggefonden. CPV: Rubow Arkitekter a/s Sankt Annæ Passage Bredgade 25 F 262 København K Telefon Internet:

16 DK-Maribo: Traktorer LOLLAND KOMMUNE Maskindkøb til Park & Vej i Lolland Kommune. Indkøb af maskiner til Park og Vej. CPV: Johannes Mertz A/S Heimdalsvej Nakskov

17 DK-Kolding: Tasker, sække, poser KOLDING KOMMUNE Levering af renovationssække. Levering af ialt stk. renovationssække af vådstærkt papir. CPV: Segezha Packaging A/S Stigsborgvej Nørresundby Telefon

18 DK-København: Blikkenslager- og rørlægningsarbejde STATENS SERUM INSTITUT Bygningsinstallationer - VVS. Udførelse af ydelser inden for Bygningsinstallationer - VVS. CPV: Andersen & Heegaard A/S Hvidsværmervej Rødovre Ivan & Thomas Nielsens VVS & Entreprenørfirma ApS Amagerbrogade 6, 2.th København S YIT A/S Literbuen Skovlunde

19 DK-Lemvig: Minerydning KYSTDIREKTORATET CPV: Minerydning. Damasec / J. Jensen Group Højlundevej Lynge

20 DK-Kastrup: Vejsalt TÅRNBY KOMMUNE Vejsalt og væske til glstførebekæmpelse. Indkøb af vejsalt og væske til glatførebekæmpelse i Tårnby Kommune. CPV: GC RIEBER SALT A/S Vesthavnsvej Fredericia Telefon Internet: Fax

21 DK-Taastrup: Vask og rensning HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Uniformer til hjemmeplejen. Vask og leje af uniformer til hjemmeplejen. CPV: , De Forenede Dampvaskeri A/S Mesterlodden Gentofte Telefon Internet: Fax

22 DK-Odense: Pjecer SERVICESTYRELSEN Informationsmateriale og konferencer om lovændringer vedr. udveksling af følsomme oplysninger og underretninger. Satspuljepartierne har ved forhandlingerne for (Aftale om Barnets Reform) afsat i alt DKK til styrkelse af det tværfaglige samarbejde i forhold til udsatte børn og unge. En del af disse midler anvendes til udarbejdelse af informationsmateriale og afholdelse af konferencer, der skal understøtte implementeringen af en række lovændringer vedr. udveksling af følsomme oplysninger og underretninger, der gennemføres i forbindelse med Barnets Reform. Formålet med informationsmaterialet og konferencerne er at sikre, at alle berørte aktører er velinformerede om intentionerne bag og indholdet i reglerne om underretningspligten og lempelsen af reglerne om udveksling af følsomme oplysninger. Informationsmaterialet og konferencerne skal på en klar, præcis og overskuelig måde formidle intentionerne med og indholdet i de nye lovgivningsmæssige ændringer, herunder ændringer i Serviceloven, Forvaltningsloven og Persondataloven samt ændringernes relationer til Retssikkerhedsloven. Informationsmaterialet skal også formidle, hvilken betydning præciseringen af underretningsreglerne har for den praksis, som målgruppen af fagpersoner, der er omfattet af lovgivningen, fremover skal udøve. Servicestyrelsen ønsker inden for de rammer, der er angivet i projektbeskrivelsen, at indgå aftale om udarbejdelse, trykning, distribution og formidling til alle landets kommuner af forskellige former for informationsmateriale samt tilrettelæggelse og afholdelse af 2 landsdækkende konferencer. CPV: , Center for Offentlig Kompetenceudvikling Kystvejen Grenaa Telefon Fax

23 DK-Roskilde: Programmering af software og konsulentvirksomhed ROSKILDE KOMMUNE, EJENDOMME OG INDKØB Business Intelligence konsulentydelser herunder ledelsesinformationssystem. Der ønsket et tilbud på et konsulentklippekort på 750 timer indenfor en periode på 2 mdr. med mulighed for at forlænge perioden yderligere. Konsulentydelserne skal omfatte Business Intelligence konsulentydelser og udviklingsopgaver i forbindelse med kommunens nuværende ledelsesinformationssystem, der er udviklet på en Microsoft SQL platform kombineret med Targit Business Intelligence. Herudover skal der i tilbuddet være en option på køb af moduler til et af to nye områder (Ældre- / Arbejdsmarkedsområdet). Modulerne skal kunne kombinere data fra Økonomisystemet, Løn- og Personalesystemet med data fra områdets fagsystemer. CPV: Fujitsu

24 DK-Fredericia: Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning ENERGINET.DK Purchase of 400 kv High Voltage Components. High Voltage components for 400 kv. Energinet.dk announces its intention to buy 400 kv High Voltage components for outdoor installations kv Circuit breakers (3 pol) 3 pcs. + optional 2 pcs kv Disconnecting circuit breakers with earthing switchs (3 pol) pcs. + optional pcs kv Disconnectors ( pol) 5 pcs. + optional 9 pcs. 400 kv Combined disconnectors and earthing switches ( pol) 6 pcs. + optional 3 pcs kv Current transformers 2 pcs. + optional 6 pcs kv Voltage transformers 6 pcs. + optional 3 pcs. CPV: ABB A/S Håndværkervej Fredericia ABB A/S Håndværkervej Fredericia Ruhrtal Hochspannungsgeräte GmbH Hohensteinstraße Bochum-Wattenscheid TYSKLAND Ruhrtal Hochspannungsgeräte GmbH Hohensteinstraße Bochum-Wattenscheid TYSKLAND Siemens A/S Borupvang Ballerup ABB A/S Håndværkervej Fredericia

25 DK-Kolding: Røntgenapparatur MEDICOTEKNIK, REGION SYD Udbud af ét multifunktions-knoglerum og ét multifunktions-knoglerum med gennemlysning til Sydvestjysk Sygehus, Grindsted. Udbud af ét multifunktions-knoglerum og ét multifunktions-knoglerum med gennemlysning til Sydvestjysk Sygehus, Grindsted. CPV: 33000, 33800, , , , Siemens A/S Borupvang Ballerup Siemens A/S Borupvang Ballerup

26 DK-Middelfart: Vejsalt MIDDELFART KOMMUNE Vejsalt. Aftalen på vejsalt er gældende for seks af 2-by Gruppensinskøbscentral kommuner samt 3 på option. Delaftalerne opfatter henholdsvis Havsalt og Stensalt. CPV: GC Rieber Salt A/S Vesthavnsvej Fredericia Telefon Internet: Fax Chemisafe A/S Poppelvej Fredensborg Telefon Fax

27 DK-Odense: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad ODENSE KOMMUNE, ENERGI OG VEDLIGEHOLD EU-udbud: Energimærker for Odense Kommunes ejendomme. Udarbejdelse af lovpligtige energimærker for Odense Kommunes ejendomme. Indsamling, formidling og analysering af data for Odense Kommunes ejendomme. Option på udarbejdelse af lovpligtige ventilationseftersyn. CPV: TRE FOR ENERGI A/S Kokbjerg Kolding

28 DK-Sorø: Medicinsk udstyr REGION SJÆLLAND Gen-udbud af ampulfyldemaskine, sags nr.: Gen-udbud. Levering af en fuldautomatisk ampulfylde maskine, som i aseptisk produktion kan kan åbne, fylde (med vandig eller viskøs injektionsvæske) og lukke klare og brune ampuller af typen OPC med, inkl. Laminar Airflow enhed og andet udstyr vigtigt for produktionskrav til lægemiddelproduktion. CPV: Bausch + Ströbel Maschinenfabrik Ilshofen GmbH + Co. KG Parkstrasse Ilshofen TYSKLAND

29 DK-Hillerød: Medicinsk udstyr REGION HOVEDSTADEN, KONCERNØKONOMI-INDKØB Insulinpumper, Infusionssæt, reservoir & batterier. Udbuddet vedrører indkøb af Insulinpumper, infusionssæt, reservoir og batterier til diabetes patienter for Glostrup-, Hillerød -og Hvidovre hospital. Fordelt på 2 parallelle rammeaftaler. CPV: Medtronic Danmark A/S Arne Jacobsens Alle København S Roche Diagnostics A/S Industriholmen Hvidovre

30 DK-Odense: Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling SERVICESTYRELSEN Kontrakt for Evaluering og effektmåling af gruppebehandlingsforløb for børn/unge der har været udsat for seksuelle overgreb, eller har krænkende seksuel adfærd. Evaluering og effektmåling af gruppebehandlingsforløb for børn/unge der har været udsat for seksuelle overgreb (gennemføres i 3 kommuner), eller har krænkende seksuel adfærd (gennemføres i en række kommuner vest for storebælt). Projektet løber frem til 202. Der foreligger en slutrapport i 203, og en tillægsrapport på effektmålingen i 205. CPV: Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Telefon Internet:

31 DK-København: Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK CPV: Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse. COWI Parallelvej Lyngby

32 DK-Åbyhøj: Opførelse af plejehjem ÅRHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG, BYGNINGSAFDELINGEN 42 plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang Opførelse af 42 plejeboliger med serviceareal. CPV: STB BYG A/S Skovbøllingvej Jelling Telefon Fax

33 DK-Søndersø: Maskintekniske installationsarbejder NORDFYNS SPILDEVAND A/S Spildevandskloakering af det åbne land - Tryksatte anlæg - Maskinleverancen. Levering af pumper og pumpebrønde incl. styring i forbindelse med etablering af tryksatte anlæg. CPV: Munck Forsyningsledninger a/s Sivmosevænget Odense S Telefon Internet:

34 DK-Holte: Bibliotekstjenester RUDERSDAL KOMMUNE Udbud af RFID-etiketter, selvbetjeningsautomater, opsamlingsvogne, RFID læse-/skriveudstyr og sikkerhedsgates. For at bibliotekerne i Allerød Kommune og Rudersdal Kommune kan være på omgangshøjde med udviklingen inden for selvbetjeningsløsninger, kræver det tekniske opdateringer af mærkning af udlønsmaterialer, selvbetjeningsautomater, gates og personalearbejdspladser. De eksisterende selvbetjeningsautomater m.m. er nedslidte og de består endivdere af forældet tekonologi. Derfor er Allerød Kommune og Rudersdal Kommune (herefter samlet benævnt kommunerne) gået sammen om at udbyde køb, levering og implementering af RFID-etiketter, selvbetjeningsautomater, opsamlingsvogne, RFID læse-/skriveudstyr og sikkerhedsgates. CPV: , , , , Axiell Bibliotek A/S Stamholmen 57, Hvidovre Telefon Internet:

35 DK-Odense: Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling SERVICESTYRELSEN Evaluering af forskningsopgave om opkvalificering af den tidlige indsats i kommunerne. Evaluering af forskningsopgave om opkvalificering af den tidlige indsats i 6 kommuner. Der udarbejdes en slutrapport ultimo 202, og en tilllægsrapport om effektmåling i 204. CPV: Rambøll Management Consulting A/S Hannemanns Allé København S Telefon Internet:

36 DK-Haderslev: Rådgivning i forbindelse med byggeri VUC SØNDERJYLLAND Totalrådgivning vedr. om- og nybygning på VUC Sønderborg. Totalrådgivning vedr. om- og nybygning på VUC Sønderborg. CPV: ZENI Sønderborg

37 DK-Haderslev: Rådgivning i forbindelse med byggeri VUC SØNDERJYLLAND Totalrådgivning vedr. opførelse af uddannelsesbyggeri til VUC i Haderslev. Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af et ca m² stort uddannelsesbyggeri på havneområdet i Haderslev. CPV: ZENI arkitekter a/s Rådhusgade Aabenraa Telefon Fax

38 DK-Hedehusene: Isrydning VEJDIREKTORATET Vintertjeneste i Vejcenter Hovedstaden, Vintertjeneste på statsveje i Hovedstadsområdet, 2 kørebaneentrepriser. CPV: , Stenager, Landbrug - Transport Pagteroldvej Skibby SCT Transport A/S Stæremosen Gilleleje

39 DK-København: Bygge- og anlægsarbejder RØNNEDE BOLIGSELSKAB SAMT FAXE KOMMUNE V/ DOMEA Rønnede Boligselskab - Etablering af pleje- og handicapboliger med tilhørende servicearealer. Totalentreprise på opførelse af pleje- og handicapboliger. CPV: GVL Entreprise A/S Oldvej 6, Postbox Farum

40 DK-Haderslev: Salt og ren natriumchlorid DOMEA S.M.B.A Vinterforanstaltninger vejsalt / tømiddel. Levering af produkter til vinterforanstaltninger (Stensalt, stenvejsalt, vejsalt, tømiddel etc.) til boligselskaber. CPV: GC Rieber salt A/S Vesthavnsvej Fredericia Telefon

41 DK-Herning: Biblioteks- og arkivtjenester HERNING KOMMUNE Udlåns- og afleveringsautomater inkl. ombygning til håndtering af RFID mærkede materialer. Levering, opstilling og trimning af 5 stk. udlåns- og afleveringsautomater til at kunne håndtere RFID mærkede materialer på 6 forskellige lokationer i Herning Kommune. CPV: , , Lyngsoe Library Systems A/S Lyngsø Allé Aars Telefon Internet: Fax

42 DK-Herning: Programpakke til biblioteksstyring HERNING KOMMUNES EU-UDBUD PÅ SORTERINGSANLÆG, UDLÅNS- OG AFLEVERINGS AUTOMATER SAMT RFID IMPLEMENTERING OG RFID HARDWARE OG SOFTWARE 200. Sorteringsanlæg inkl. sorteringsvogne og inkl. ombygning til håndtering af RFID mærkede materialer samt RFID implementering inkl. RFID hardware og software. Levering, opstilling og trimning af stk. sorteringsanlæg inkl. sorteringsvogne til brug på Herning Bibliotekerne, Brændgårdvej 2, 7400 Herning. Sorteringsanlægget skal bestå af 8 afkast og en fejlvogn samt 2 publikums afleveringsautomater og personale afleveringsautomat. Systemet skal kunne håndtere stregkoder og sikring/afsikring af stegkodebaserede medier. Herudover omfatter kontrakten RFID implementering, som indeholder konsulentydelse til planlægning og gennemførelse af konvertering til RFID samt indkøb af RFID gates og personale arbejdspladser samt tilbud på leje af de nødvendige konverterings arbejdspladser i forbindelse med konverteringen fra stregkode til RFID. CPV: Axiell Bibliotek A/S Niels Jernes Vej Aalborg Øst Telefon Internet:

43 DK-Haderslev: Byggearbejde DOMEA S.M.B.A Levering af køkken, bad og garderobeinventar. Levering af køkken, bad og garderobeinventar til boligorganisationer. CPV: , HTH køkkener Industrivej Ølgod Designa Erhverv Borgergade Ansager TMK Svane Køkkenet Skautrupvej Holsterbro Margurite køkken Aps Korsdalsvej Rødovre

44 DK-Bogense: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer NORDFYNS KOMMUNE Rengøringsservice Nordfyns Kommune. Rengøringsservice på institutioner (skoler, daginstitutioner, plejecentre mv.) i Nordfyns Kommune. Opgaven udbydes i 6 basisdelaftaler, hvor 5 af basisdelaftalerne består af rengøringsservice i institution, mens den sidste består af rengøringsservice i 6 institutioner. CPV: RengøringsCompagniets Centralafdeling A/S Hobrovej Aalborg Kongsvang Rengøringsservice A/S Lykkesholms Allé Viby J Allianceplus A/S Produktionsvej Glostrup Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Ida Service A/S Gasværksvej 26A 9000 Aalbrog Forenede Service A/S Buddingevej Søborg

45 DK-Bogense: Vinduespudsning NORDFYNS KOMMUNE Vinduespolering Nordfyns Kommune. Vinduespolering på 5 institutioner (skoler, daginstitutioner og plejecentre mv.) i Nordfyns Kommune. CPV: Allianceplus A/S Produktionsvej Glostrup

46 DK-Odense: Personaleuddannelse SERVICESTYRELSEN Efteruddannelsesforløb ifbm. øget mulighed for magtanvendelse over for børn og unge med ophold på anbringelsessteder. Udvikle og gennemføre kursusforløb om magtanvendelse over for børn og unge, der har ophold på anbringelsessteder. Kursusforløbet skal indgå i kursuskatalog på børne- og ungeområdet. CPV: SPUK Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter ApS Nørrebrogade 32 A, 4. sal 2200 København N Telefon

47 DK-Århus: Regnskabs- og revisionsvirksomhed ÅRHUS KOMMUNE, ØKONOMISTYRING OG FINANS Kontrakt vedrørende Århus Kommunes revisionsopgaver. Samlede lovpligtige revisionsydelser - herunder sagsrevision på det sociale område og lovpligtig forvaltningsrevision. CPV: BDO Kommunernes Revision BDO Kommunernes Revision Tomsagervej 3, 5230 Åbyhøj 8230 Århus Telefon Internet: Fax

48 DK-Hvidovre: Persontransport, ikke rutekørsel HVIDOVRE KOMMUNE Transport af ældre og handicappede. Kontrakten omhandler transport af ældre og handicappede borgere i Hvidovre Kommune fra eget hjem til genoptræning, daghjem hospitalsbesøg mm. CPV: Handicap-Befordring A/S Rødovrevej Rødovre Telefon Handicap-Bedordring A/S Rødovrevej Rødovre Telefon Handicap-Befordring A/S Rødovrevej Rødovre Telefon Handicap-Befordring A/S Rødovrevej Rødovre Telefon Colum-Bus A/S Tjørnevangen Brøndby Strand Telefon

49 DK-Hvidovre: Vinduespudsning HVIDOVRE KOMMUNE Vinduespolering på kommunale institutioner i Hvidovre Kommune. Kontrakten omhandler vinduespolering på kommunale institutioner i Hvidovre Kommune. CPV: KRS Rengøring & Service A/S Arnold Nielsens Boulevard Hvidovre Telefon Fax ISS Facility Service A/S Møntmestervej København NV Telefon Fax Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Telefon Fax Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Telefon Fax

50 DK-Fanø: NORDBY SKOLE Fanø Kommune

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK København: Apparatur til angiografi H:S RIGSHOSPITALET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EU2006/S 6 7607. 2 stk. anlæg for coronar angiografi, monoplan. CPV: 33720. KONTRAKTEN:

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm.

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm. Bayer 2011 Reception til Bayers hovedkvarter på Arne Jacobsens Allé Netto 2010 Skitseforslag til udvidelse af Netto på Kanaltorvet i Albertslund BMW, Amager 2009 Forslag til ny salgsfilial for BMW. Nybyggeri

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER UDVALGTE REFERENCER Almene boliger EKJ har som rådgivende ingeniører samarbejdet med bygherrer og arkitekter i forbindelse med realiseringen af en række renoverings-, ombygnings- og nybygningsprojekter

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ]

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] # LOGIC 80 mm 400 mm 200 mm Baderumstilbehør i al sin enkelthed # LOGIC er en baderumstilbehørs-serie i et tidløst design. Den grundlæggende tanke bag denne

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Anders Strange Hansen

Anders Strange Hansen Anders Strange Hansen Personlig information Nationalitet: Dansk Fødselsår: 1969 Kontakt Epost: as@strange-consult.dk Tlf.: +45 40455799 Uddannelse Civilingeniør, Bygningslinien fra Danmarks Tekniske Højskole

Læs mere

Bilag 2.2 Fredericia Havn

Bilag 2.2 Fredericia Havn Bilag 1 Bilag 2.1 Esbjerg Havn Fra E20, der fører direkte frem til havneområdet, må der køres ind i dette enten ad Taurusvej eller Østre Havnevej. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Havneområdets

Læs mere

H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ]

H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ] H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ] # PRESTIGE RUSTFRI Håndklæderadiatorer i rustfrit stål Rustfrit stål er et bestandigt smukt og miljøvenligt materiale, der kræver minimal vedligeholdelse.

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

NEED Resultater fra feasibility-test af værktøjskassen. Gitte Engelund Steno Center for Sundhedsfremme

NEED Resultater fra feasibility-test af værktøjskassen. Gitte Engelund Steno Center for Sundhedsfremme NEED Resultater fra feasibility-test af værktøjskassen Gitte Engelund Steno Center for Sundhedsfremme VÆRKTØJSKASSEN; sundhedspædagogiske øvelser 1 24 øvelser Reflektion og erfaringer Motivation og mål

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Aktuelle og kommende praktikpladsindsatser

Aktuelle og kommende praktikpladsindsatser Aktuelle og kommende praktikpladsindsatser November 2013 Boligorganisation Afdeling Kontakt Indsats Erfaringer Region Hovedstaden AAB Sjælør Boulevard København Gert Panton 33 76 01 96 51 37 68 52 gpa@aab.dk

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: PROJEKTBESKRIVELSE UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen August

Læs mere

T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ]

T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ] T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ] # EUROFORM toiletter Toiletter og hængeskåle i hvidt porcelæn # EUROFORM Toiletter er et sortiment bestående af blandt andet toiletter, hængeskåle og

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

PRODUKTOVERSIGT 15 108 mm. NiroSan -Press Rustfrit stål AISI 316 L / EN 1.4404 Pressystem. www.sanha.se

PRODUKTOVERSIGT 15 108 mm. NiroSan -Press Rustfrit stål AISI 316 L / EN 1.4404 Pressystem. www.sanha.se PRODUKTOVERSIGT 15 108 mm NiroSan -Press Rustfrit stål AISI 316 L / EN 1.4404 Pressystem 10 ÅRS FABRIKSGARANTI MOD FABRIKATIONSFEJL www.sanha.se 2 NiroSan -Press NiroSan Dit Naturlige Valg Af Rustfrit

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011 1/11 Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grund 2011 Storkøbenhavn Bornholm UC Syd 2/11 Oversigt over udviklingen i antallet af optagne fordelt på institutioner

Læs mere

Punkt nr. 15 - Donation af genanvendeligt udstyr Bilag 1 - Side -1 af 50

Punkt nr. 15 - Donation af genanvendeligt udstyr Bilag 1 - Side -1 af 50 Bilag 1 - Side -1 af 50 Bilag 1 - Side -2 af 50 Bilag 1 - Side -3 af 50 Bilag 1 - Side -4 af 50 Bilag 1 - Side -5 af 50 Bilag 1 - Side -6 af 50 Bilag 1 - Side -7 af 50 Bilag 1 - Side -8 af 50 Bilag 1 -

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

Somatik (herunder laboratoriebyggeri)

Somatik (herunder laboratoriebyggeri) Somatik (herunder laboratoriebyggeri) : Aalborg Sygehus Syd Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Opdragsgiver : Region Nordjylland Tidsperiode : 2008-2010 : Etablering af laboratoriefaciliteter på 3 etager

Læs mere

Værktøj og materialer til bygningsdrift og vedligehold

Værktøj og materialer til bygningsdrift og vedligehold 11. juni 2014 1 Værktøj og materialer til bygningsdrift og vedligehold 11. juni 2014 11. juni 2014 2 Agenda Gennemgang af Rammeaftale 12.01 Baggrund Struktur og leverandører Anvendelse Priser og rabatter

Læs mere

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere:

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Jylland Privathospitaler og klinikker Aleris Privathospitaler (Herning, Esbjerg, Århus, Ålborg) Birk Centerpark 28 7400 Herning Tlf.: 36

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Brøndum & Fliess A/S Strategisk ledelse i den offentlige sektor Brøndum & Fliess A/S Vestergade 20C, st. 1456 København K

Brøndum & Fliess A/S Strategisk ledelse i den offentlige sektor Brøndum & Fliess A/S Vestergade 20C, st. 1456 København K Godkendte udbydere Udbyder Modul Adresse Ankerhus A/S Ankerhus A/S Århusvej 1 8382 Hinnerup Brøndum & Fliess A/S Strategisk ledelse i den offentlige sektor Brøndum & Fliess A/S Vestergade 20C, st. 1456

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Brøndum & Fliess A/S Strategisk ledelse i den offentlige sektor Brøndum & Fliess A/S Vestergade 20C, st. 1456 København K

Brøndum & Fliess A/S Strategisk ledelse i den offentlige sektor Brøndum & Fliess A/S Vestergade 20C, st. 1456 København K Udbyder Modul Adresse Ankerhus A/S Ankerhus A/S Århusvej 1 8382 Hinnerup Brøndum & Fliess A/S Strategisk ledelse i den offentlige sektor Brøndum & Fliess A/S Vestergade 20C, st. 1456 København K Business

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1242 669 573 1031 55 53 94 0 9 1048 194 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 187 42 145 181 2 3 0 0 1 180 7 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere