22 MEDLEMSAVIS FOR VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 22 / november 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "22 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 22 / 11.-13. november 2009"

Transkript

1 22 MEDLEMSAVIS FOR VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 22 / november 2009 DEN DANSK- AMERIKANSKE FORBINDELSE 1 MILLION JOB TIL DEM DER TÆNKER ANDERLEDES EN AFTALE ER EN AFTALE - OGSÅ I VIETNAM > SIDE > SIDE 09 > side 11 Invitér de private rådgivere ind Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at det offentlig-private samarbejde - OPS - fortsat lader meget tilbage at ønske. Af Kim Østrøm Private rådgivere har meget at tilbyde den offentlige sektor. Ikke bare økonomiske besparelser, men ofte også en mere innovativ, dynamisk og fleksibel tilgang. Selv om mange mener, at den offentlige sektor i princippet er åben for samarbejde, så viser en ny undersøgelse blandt Dansk Erhvervs rådgivningsvirksomheder, at der fortsat er meget uopdyrket land i offentlig-privat samarbejde - OPS. Undersøgelsen er foretaget blandt en række private rådgivere, lige fra IT-konsulenter over revisorer til designere, kommunikationsrådgivere samt andre rådgivertyper. Hele 67 % af de private rådgivere er helt eller delvis enig i, at det er mere bøvlet at samarbejde med den offentlige sektor end med private aktører. Samtidig ser 65 % af virksomhederne et stort uudnyttet potentiale i OPS. Derfor står det meget klart, at der er et stort uudnyttet potentiale, påpeger chefkonsulent Søren Friis Larsen, Dansk Erhverv. Én af de udfordringer, de private rådgivere står overfor, er, at de offentlige parter ofte ikke er tilstrækkeligt villige til at betale for kvalitet, mener organisationen. I stedet fokuserer de udelukkende på en lav timepris. Det er en problemstilling, som Offentlige barrierer Væksthusene er en konkurrent til min virksomhed Den offentlige sektor fokuserer for ensidigt på prisen halvdelen af rådgiverne kan nikke genkendende til. En anden konklusion i undersøgelsen er, at den offentlige erhvervsservice bør åbne mere for private rådgivere: Danmark har en politisk målsætning om at skabe flere vækstvirksomheder, og her spiller den rigtige rådgivning en nøglerolle. Desværre er kendskabet til det offentlige system ikke stort nok blandt de private rådgivere. En lille men væsentlig del af de private rådgivere oplever desuden, at de offentlige tilbud er en direkte konkurrent, siger Søren Friis Larsen. 4% 14% 20% 14% 30% Skal man disse to problemer til livs, gælder det kort sagt om at se nærmere på grænserne mellem offentlig og privat: På den ene side skal vi sørge for at nedbryde skellet mellem den offentlige og den private sektor, så vi får langt større dynamik. Det skal ske på en gennemtænkt måde, så private ikke udsættes for unfair konkurrence. Vi ser gerne, at myndighederne selv bliver bedre til at patruljere denne grænse, understreger Søren Friis Larsen. Læs også side 3. 31% 37% 34% 0% 20% 40% 60% 80% Helt enig Overvejende enig Ved ikke Overvejende uenig Helt uenig I alt 194 virksomheder har deltaget i undersøgelsen. Flere af undersøgelsens resultater og konklusioner kan læses på Dansk Erhvervs hjemmeside: HarIhaftuventetbesøgafArbejdstilsynet? få en professionel rådgivning fra CRECEA T:

2 DANSK ERHVERV leder november 2009 S 2 Af Katia K. Østergaard Direktør Dansk Erhverv Fri konkurrence for alle - næsten Forleden led den frie konkurrence i Danmark et alvorligt knæk. Måske blev det ikke bemærket af så mange uden for erhvervskredse. Men ikke desto mindre er det værd at hæfte sig ved, for sagen indeholder væsentlige principielle elementer. Dansk Erhverv vil holde øje med de nyvalgte politikere efter regions- og kommunevalget for at fastholde deres fokus på erhvervspolitik og skabe bedre rammevilkår for serviceerhvervene. Kommunerne skal sætte virksomhederne i centrum Erhvervspolitikken og den økonomiske krise har trange kår i valgkampen. Der er behov for bindende løfter og fremadrettede visioner for Danmark både lokalt og regionalt. Bring Citymail meddelte, at virksomheden indstiller sine aktiviteter i Danmark, når den har opfyldt de eksisterende kontrakter. Siden 2007 har den norskejede virksomhed gjort det første seriøse forsøg på at skabe konkurrence på det danske postmarked, der domineres af monopolet Post Danmark. Ét gæt kunne være, at politikerne ville hilse konkurrence også på dette marked velkommen. Dansk økonomi er jo baseret på fri konkurrence, ikke sandt? På mange markeder har politikerne jo tilskyndet til øget konkurrence og overvåger, at virksomhederne efterlever loven. Det er godt, for konkurrence fører til faldende priser og øget kvalitet for kunderne. Tænk for eksempel på telemarkedet. Eller bogmarkedet. Man kunne godt ønske, at politikerne ville fokusere lidt mere på at fjerne de offentlige reguleringer, der forhindrer reel konkurrence, og lidt mindre på bødestørrelser for at overtræde konkurrenceloven. Post er et udmærket eksempel på et marked, som politikerne af uforklarlige årsager ikke har valgt at åbne for reel konkurrence. Hér kan vi endnu kun drømme om den liberalisering, som EU i øvrigt har besluttet skal træde i kraft senest i Folketinget har været mere end fodslæbende over for Bring Citymails ønske om at kunne konkurrere på lige vilkår - og på alle typer af postforsendelser - som Post Danmark. Bring Citymail fik kun mulighed for at konkurrere med Post Danmark på en meget begrænset del af det danske postmarked, hvor mulighederne for at skabe en sund forretning har været mere end vanskelige. Nu kender vi resultatet: Cirka 450 medarbejdere sendes ud i ledighed og farvel til en milliardbesparelse for virksomhederne i form af lavere porto. UDGIVES AF BØRSEN 1217 KØBENHAVN K T F Annoncesalg: T Redaktion Teddy Østerlin Koch (ansvarshavende redaktør), Kristian Kongensgaard, Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, Kim Østrøm, Malene Billund, Michael E.J. Stilborg, Pernille Thorborg, Kathrine Læsøe Engberg design: 1508 layout og tryk: Schultz Grafisk Oplag: Udgives 24 gange i 2009 ISNN: Titel: Dansk Erhvervsavis Af Liselotte Hohwy Stokholm Chefkonsulent Dansk Erhverv Af Jesper Højte Stenbæk Chefkonsulent Dansk Erhverv Tirsdag den 17. november vælger vi de mennesker, der i de næste 4 år skal styre den danske regionale og kommunale struktur. Samtidig står vi midt i det største økonomiske tilbageslag i nyere tid. En stor del af Folketingets tid er gået med at drøfte og gennemføre initiativer, der lemper denne krise og får os stærkere ud på den anden side. Krisen rammer også hårdt lokalt. Flere områder af Danmark er særdeles hårdt ramt af massefyringer og virksomhedslukninger. Det ved lokalpolitikerne godt. Men de fleste steder drejer valgkampen sig mest om akuthjælp samt om, hvordan de eksisterende midler fordeles til blandt andet folkeskoler, ældrepleje og sundhedssektor. Det er vigtige emner, men en offensiv dagsorden handler i høj grad om at tage tingene i den rigtige rækkefølge. Mulighed i stedet for byrde Kommunerne skal have en strategi for, hvordan man lokalt tiltrækker og fastholder virksomheder og arbejdspladser. Det handler i høj grad om at se enhver henvendelse fra en virksomhed som en mulighed i stedet for en byrde og om at udbygge samarbejdet på alle planer. Samtidig skal hver kommune have en konkret vision for at videreudvikle og fremtidssikre lokalområdets erhverv. Det er antal, størrelse og helbredstilstand hos de lokale virksomheder, der sætter rammen for, hvor mange midler kommunen har at fordele og dermed hvilket serviceniveau, man kan tilbyde borgerne. En hovedopgave for enhver kommune er derfor at sørge for, at rammerne for velstandsudviklingen hos virksomheder og borgere er optimale - ellers er der ingen penge til velfærd. Derfor planlægger Dansk Erhverv at holde øje og gå i dialog med de nyvalgte politikere efter valget for at fastholde deres fokus på erhvervspolitik og skabe bedre rammevilkår for serviceerhvervene. Sparepærer er ikke nok Regionernes situation er noget anderledes - og dog: Også her er et samarbejde med erhvervslivet afgørende. Det gælder naturligvis i forhold til den private sundhedssektor, men også eksempelvis i forhold til at få private aktører på banen, hvad angår hospitalernes energiforbrug og klimastyring. Det er ikke nok at skifte til sparepærer. En gennemgribende energi- og klimastyring på hospitalerne kræver professionelle partnere, men er både til gavn for økonomien, klimaet samt patienter og personalets sundhed. Både kommuner og regioner klager over al for stærk statslig styring af mål og midler. Det kan der være noget om. Men for at regions- og kommunalpolitikerne skal tages alvorligt, må de selv komme med løsninger for deres område. Det er ikke alle, der lever op til det krav.

3 DANSK ERHVERV POLITIK november 2009 S 3 30 nye forslag skal styrke de videntunge servicevirksomheder På den årlige Rådgiverdag lancerede Dansk Erhverv en ambitiøs vækstplan for vidensamfundet. Den indeholder 30 konkrete anbefalinger, som skal gøre os rigere. Af Søren Friis Larsen og Kim Østrøm I overværelse af mere end 350 deltagere fremlagde Dansk Erhverv en ny ambitiøs vækstplan for viden. Planen behandler en række betydelige udfordringer gennem fem Danmarksbilleder. Desuden rummer den 30 konkrete anbefalinger til de løsninger, som skal sætte Danmark i stand til at matche den stadig stærkere internationale konkurrence. Vi bliver dummere Med den aktuelle vækstplan tillader vi os at tale lige ud af posen, når det gælder Danmarks aktuelle udfordringer som vidensamfund. Vi må simpelthen konstatere, at vi er i færd med at tabe et uddannelseskapløb med en række andre lande. Vi er ikke gode nok og hurtige nok til at blive klogere, siger markedschef Jannik Schack Linnemann, Dansk Erhverv. Analysen i vækstplanen er tydelig: Danmark mangler flere innovative virksomheder, et mere ambitiøst uddannelsessystem der også tør satse på eliten, og en generelt langt større åbenhed over for omverdenen hvad enten det gælder viden, studerende eller arbejdskraft. Dertil kommer, at vi går glip af et betydeligt økonomisk og innovativt potentiale, fordi den offentlige og den private sektor ikke spiller tæt nok sammen. Ingen sang om statsstøtte Dansk Erhvervs vækstplan nøjes ikke med at konstatere svagheder eller dybden af den aktuelle krise i dansk økonomi. Den anviser også en række løsninger - vel at mærke med et tydeligt prisskilt på. Jannik Schack Linnemann understreger, at der ikke er tale om blot at ønske større statslig støtte til trængte erhverv: Vi taler om investeringer i fremtiden, ikke om at puste den offentlige sektors forbrug op. Hvis man tænker langsigtet, så erkender man værdien af at investere i vores videninfrastruktur. Målet er at sikre strukturelle forbedringer, der øger vores konkurrenceevne og produktivitet, siger han. På Christiansborg er det naturlige, at man har blikket stift rettet mod, hvad alting koster. Det ender jo i sidste ende som en linje i finansloven. Men man glemmer at se på, hvad det koster ikke at investere. Jannik Schack Linnemann, markedschef, Dansk Erhverv For dyrt at lade være For at understrege, at der er tale om netop investeringer, rummer vækstplanen også en række beregninger for dermed at sætte tal på de betydelige samfundsøkonomiske effekter, som en række af initiativerne har. Faktisk er de økonomiske gevinster så betydelige, at det kan synes for dyrt at lade være: På Christiansborg er det naturlige, at man har blikket stift rettet mod, hvad alting koster. Det ender jo i sidste ende som en linje i finansloven. Men man glemmer at se på, hvad det koster ikke at investere. For eksempel kommer der i 2015 til at mangle kandidater med en lang videregående uddannelse. Dermed går staten glip af 1 milliard kr. årligt i skatteindtægter, påpeger Jannik Schack Linnemann. Investeringer i fremtiden Et andet forslag i planen går ud på at investere 200 millioner kr. om året i en ny virksomhedsrettet innovationsstrategi. En stor sum penge, men på lang sigt kan det blive en god investering af skatteydernes penge, mener Dansk Erhverv. Det samfundsøkonomiske afkast af at investere én krone fornuftigt i at gøre private virksomheder mere innovative er ifølge Forsknings- og Innovationsstyrelsen nemlig på én krone og 60 ører. Med andre ord kommer pengene på sigt tilbage i finansministerens kasse. Dansk Erhverv foreslår endvidere at øge konkurrenceudsættelsen i kommunerne. Det vil for det første give en mere rationel drift i kommunerne og dermed frigøre midler til mere aktive investeringer. For det andet vil det tilføre den offentlige sektor innovation og større fleksibilitet: Når vi lægger disse mange forslag frem nu, så skyldes det, at der i dén grad er behov for større opmærksomhed omkring det, der fremadrettet skal udgøre motoren i dansk økonomi - nemlig de videntunge serviceerhverv. Allerede i dag står sektoren for mere end 30 % af værditilvæksten i Danmark. Vores vækstplan handler om, hvordan vi får tunet denne motor, så vi sikrer, at vi fortsat er i Formel 1-klassen, pointerer Jannik Schack Linnemann. De videntunge serviceerhverv står allerede i dag for mere end 30 % af værditilvæksten i Danmark. Dansk Erhvervs vækstplan handler om at tune denne motor, så vi fortsat er i Formel 1-klassen. (Foto: Kim Wendt - motiv fra virksomheden Win Win Agency).

4 DANSK ERHVERV interview november 2009 S 4 Den dansk-amerikanske forbindelse Den amerikanske ambassadør Laurie Susan Fulton taler den 23. november ved ICC Danmarks årlige middag for medlemmerne. Dansk Erhvervsavis har mødt hende inden og blandt andet spurgt, om præsident Obama kommer til klima-topmødet COP15, og hvilket indtryk hun har af det danske erhvervsliv. Af Kathrine Læsøe Engberg Bag min stol hænger Dannebrog, og bag den nye amerikanske ambassadør Laurie S. Fulton hvælver Stars and Stripes sig. Vi sidder i et mødelokale foran en stor mørkeblå fotovæg. Vore stole vender på bedste dialog-vis mod hinanden. Dansk Erhvervsavis udsendte er på besøg på den amerikanske ambassade, hvor scenen er sat til en samtale om den dansk-amerikanske forbindelse. På trods af de lidt stive omgivelser og de to ambassadefolk, som sidder i lokalet og lytter med, er samtalen levende. Den 60-årige ambassadør er lattermild og engageret, og hun fortæller gerne om sin personlige danske forbindelse. De danske aner Min mors kusiner er danske, så jeg har jævnligt besøgt Danmark. Første gang var i Jeg har derved fulgt både den almindelige dansker og den almindelige amerikaners syn på Frihandel under Obama forholdet mellem Danmark og USA over tid. Det er et meget vigtigt forhold, understreger Laurie S. Fulton. Hun lægger stor vægt på den udveksling af studerende, der sker landene imellem. Der er allerede mange danskere, som tager til USA for at studere, og en del amerikanere tager også hertil for at læse på eksempelvis DTU. Men hun vil gerne have endnu flere amerikanske studerende til Danmark. Vi har nemlig en vigtig viden: USA kan lære meget om vedvarende energi af Danmark, for I har års erfaring på området. Jeg ser derfor frem til at samarbejde med danske og amerikanske forskere, danske ICC Danmark: USA s ambassadør i Danmark, Laurie S. Fulton, bliver gæstetaler, når medlemmerne af ICC Danmark - det internationale handelskammers danske afdeling - holder deres årlige sammenkomst mandag den 23. november. Ambassadøren vil tale over emnet USA s engagement i frihandel under præsident Obama. Under arrangementet, der finder sted i Dansk Erhvervs hovedsæde, Børsbygningen i København, vil Tietgen Fondens æresmedalje i guld også blive overrakt. Modtagerens identitet vil først blive afsløret ved overrækkelsen. Æresmedaljen gives til en medborger der ved initiativ og foretagsomhed har gjort sig særlig fortjent af vort land, som der står i fondens fundats. Medaljen uddeles ikke hvert år, men hæderen gik sidste gang, og det var i 2007, til medstifterne af transportkoncernen DSV, Kurt K. Larsen og Leif Tullberg. Laurie S. Fulton: Uanset om præsident Obama deltager eller ej, er USA klar til at deltage i COP15 og indtage en central rolle. USA har forpligtet sig til at nå et positivt resultat på konferencen. (Foto: Jesper Westley Jørgensen). og amerikanske studerende og med danske og amerikanske energiselskaber, så vi kan drage nytte af hinandens viden og sammen udvikle nye løsninger, forklarer hun. USA kan lære meget om vedvarende energi af Danmark, for I har års erfaring på området. Laurie S. Fulton Et fælles verdenssyn På det mere overordnede politiske plan fremhæver hun Danmarks deltagelse i kampen mod terror som et vigtigt bånd imellem USA og Danmark: Vore regeringer har et godt samarbejde - et partnerskab. Både i forbindelse med NATO og med indsatsen i Afghanistan. Selv om Danmark er et lille land, er det et land, der tager ansvar. Danmark er en vigtig global aktør, ikke mindst fordi vi har et fælles verdenssyn og et fælles syn på sikkerhed, påpeger Laurie S. Fulton. Hun fremhæver i den forbindelse udvekslingen af oplysninger mellem vore sikkerhedstjenester. Det kom konkret til udtryk for nylig i forbindelse med planerne om en terroraktion mod Jyllands-Posten. Når det kommer til samhandel, spiller det fælles verdenssyn også en rolle, forklarer hun og nævner herefter andre faktorer, som gør Danmark interessant for amerikanske virksomheder: Der er en række kriterier, der gør sig gældende, når amerikanske virksomheder beslutter, hvor de vil investere. Vi tager nok en del af dem som en selvfølge her i Danmark. Men det er vigtigt, at den politiske beslutningsproces er gennemsigtig, og at man kan orientere sig i ansættelsesforhold og skattebetaling. Men derudover er det også vigtigt, at danskerne er veluddannede og gode til engelsk, pointerer den amerikanske ambassadør, som allerede har stiftet bekendtskab med det danske erhvervsliv gennem besøg på forskellige virksomheder og via AmCham Denmark - det amerikanske handelskammer i Danmark - og The Danish-American Business Forum. Hun ser et stort potentiale for samhandel: Der er muligheder for investeringer begge veje. Det er et godt tidspunkt for danske virksomheder at komme ind på det amerikanske marked. Omvendt er der også amerikanske virksomheder, der er interesserede i Danmark. På nuværende tidspunkt har over 300 amerikanske virksomheder investeret i Danmark. Især inden for medicinalindustrien er der et stort potentiale, siger ambassadøren. Kommer Obama? Laurie S. Fulton har været amerikansk ambassadør i Danmark siden juli. Hun har allerede haft besøg af præsident Obama i forbindelse med IOC, hvor han ganske kort lagde vejen forbi i sit Air Force One. Om hun får besøg igen til december i forbindelse med klimakonferencen, ved hun ikke: Jeg tror ikke, at det er blevet besluttet endnu. Men vi vil nok få det at vide om ganske få dage. Det kommer helt an på, hvilke andre forpligtelser han har i december. Men uanset om præsident Obama deltager eller ej, er USA klar til at deltage i COP15 og indtage en central rolle. USA har forpligtet sig til at nå et positivt resultat på konferencen, slår hun fast. Men Laurie S. Fulton er knap så entydig i sine udtalelser, når det handler om, hvorvidt det bliver en bin-

5 DANSK ERHVERV interview november 2009 S 5 Laurie S. Fulton > Hun er 60 år og skilt fra Thomas Andrew Daschle, der er tidligere senator i South Dakota. Sammen har de to voksne børn. > Før hun blev udnævnt som ambassadør, var hun partner i advokatfirmaet Williams & Connolly LLP og blev i 2004 udnævnt som en af Washington s Top Lawyers af Washingtonian Magazine. > Hendes mors kusiner er danske, så det var ikke et helt fremmed land, hun flyttede til i juli 2009, da hun tiltrådte som USA s ambassadør i Danmark. > Hendes mål som ambassadør er at fastholde og videreudvikle det gode forhold mellem Danmark og USA. Det vil hun blandt andet gøre ved at komme mere uden for København. Hun har allerede besøgt Lolland og har planlagt rejser til Odense, Århus, Bornholm og Færøerne. Herudover har hun to gange besøgt Grønland. portræt dende aftale, repræsentanterne for de 192 lande når frem til i Bella Center: Rammen for en klimaaftale på COP15 er der i store træk bred opbakning til. Her tænker jeg på de fire store temaer: Reduktion af udledningen af drivhusgasser, genplantning af skov, deling af teknologi og viden samt hjælp til udviklingslandene. Men det er kun de store træk. Spørgsmålet er, hvordan aftalen specifikt udformes. Under alle omstændigheder tror jeg, at alle er indstillet på, at der også skal arbejdes på aftalen efter konferencen, siger Laurie S. Fulton. Hun fortæller, at hun netop har haft besøg fra USA. Gæsterne kunne fortælle, at klimaspørgsmålet på trods af finanskrisen også er højt prioriteret i USA - især blandt den yngre del af befolkningen. USA er verdens største udleder af CO2, og derfor er klima-bevidstheden af stor betydning: Det er uhyre vigtigt, at der er sket et skred på området. Ikke bare i befolkningen, men også blandt store virksomheder som eksempelvis General Electric, der støtter klimalovgivningen. Det gør virksomhederne ikke kun ud fra et moralsk perspektiv, men simpelthen fordi de kan se, at det har økonomiske fordele, og at fremtidens job er grønne job, pointerer ambassadøren. Laurie S. Fulton: Jeg ser frem til at samarbejde med danske og amerikanske forskere, danske og amerikanske studerende og med danske og amerikanske energiselskaber. (Foto: Jesper Westley Jørgensen). Hun nævner i den forbindelse, at præsident Obama har gjort mere end nogen af hans forgængere for at minimere USA s udslip af drivhusgasser. Eksempelvis indeholder hans stimulus-pakke strenge restriktioner for biler og deres udstødning. På rette vej Laurie S. Fulton mener alt i alt, at USA - og resten af verden - er på rette kurs. På spørgsmålet om, hvad Obama-administrationen skal stille op med USA s historisk dårlige økonomi, stigende ledighed og kampen mod terror, som koster penge og menneskeliv, svarer hun: Obama har opstillet klare retningslinjer. De skal sikre, at amerikanerne kan blive i deres hjem og sikre dem arbejde, herunder grønne job. Jeg mener, at hans politik har været succesfuld. I det sidste kvartal er bruttonationalproduktet steget med 3,5 %. Det er den største stigning i USA i to år og den eneste stigning i et år. Jeg ser det som et positivt tegn, og Obama har allerede vist en ny vej for, hvilken rolle USA skal spille i verden, slutter hun. Vi giver hånd foran den mørkeblå fotovæg. Det bliver spændende at se, hvad der trykkes hænder på til COP15.

6 DANSK ERHVERV finansiering november 2009 S 6 Vækstfonden skaffer endnu flere penge til SMV erne Vækstfondens økonomiske ramme for lånegarantien Vækstkaution er blevet 10- doblet, og iværksætteres muligheder for at få Kom-igang-lån er udvidet betydeligt. Dansk Erhverv kvitterer for tiltagene under den nye erhvervspakke. Af Malene Billund Den nye erhvervspakke rummer flere gode nyheder for SMV erne - de små og mellemstore virksomheder. Det er glædeligt, at regeringens vækstpakke afsætter midler til at løse op for den nuværende kreditsituation. Flere virksomheder får nu gennem Vækstfonden mulighed for at hente nødvendig finansiering, så hjulene holdes i gang, og muligheder ikke forspildes, siger cheføkonom Jens Brendstrup, Dansk Erhverv. Vækstfondens økonomiske ramme for Vækstkaution er blevet 10-doblet. Fonden kan nu kautionere for 75 % af lån til forretningsudvikling op til 10 millioner kr. Tidligere var loftet på 5 millioner. Som noget helt nyt kan Vækstfonden også kautionere for lån til driften knyttet til forretningsudvikling. Vores ramme for Vækstkaution er blevet både større og bredere til virksomhedernes fordel. Det er min klare forventning, at de nye rammer vil gøre det lettere for rigtig mange virksomheder at få finansieringen af Som noget helt nyt kan Vækstfonden også kautionere for lån til driften knyttet til forretningsudvikling. forretningsudviklingen til at hænge sammen, siger underdirektør Rolf Hauge Kjærgaard, Vækstfonden. Godt nyt til iværksættere Til iværksætterne rummer erhvervspakken ekstra midler til de såkaldte Kom-i-gang-lån. Pengeinstitutter, som har tilsluttet sig ordningen, kan yde lån på op til én million kr., hvor Vækstfonden kautionerer for 75 % af det samlede beløb. De enkelte lån skal ikke godkendes af Vækstfonden, men iværksætterne må ikke have haft cvr-nr. i mere end tre år. Pengeinstituttet skal i tillæg til lånet tilbyde rådgivning, der går ud over normal bankrådgivning - eksempelvis fra revisor eller advokat. Fakta om de statslige lånegarantier Om Vækstkaution > Målgruppen er virksomheder med op til 100 ansatte. > Vækstfonden kautionerer for 75 % af lån op til 10 millioner kr. > Lånet ydes af virksomhedens pengeinstitut og skal gå til forretningsudvikling og drift relateret til forretningsudvikling. > Alle pengeinstitutter kan søge om Vækstkaution på vegne af deres kunder. Kom-i-gang-lån > Kombineret lånegaranti- og rådgivningsordning for iværksættere, der har haft et cvr-nr. i op til tre år. > Vækstfonden kautionerer for 75 % af lån op til 1 million kr. > Pengeinstituttet skal i tillæg til lånet tilbyde rådgivning, der går ud over normal bankrådgivning - eksempelvis fra advokat, revisor eller forretningskonsulent. Se mere på: Nu må bankerne spille med Dansk Erhverv har hele tiden haft fokus på erhvervslivets behov for kapital. Organisationen forventer, at bankerne nu i højere grad vil spille med og gøre brug af de muligheder, der ligger i erhvervspakken og Vækstfondens kautionsordninger: Vi er optaget af, at den offentlige kapital, der er til rådighed, både som lånefinansiering og som risikovillig kapital, målrettes det brede erhvervsliv. Det må således ikke være nogle ganske få sektorer, som får gavn af det boost, tilførslen af kapital kan betyde, slutter Jens Brendstrup. Dansk Erhverv har nedlagt sin voldgiftsdomstol Organisationen anbefaler nu sine medlemmer at få Det Danske Voldgiftsinstitut indføjet i kontrakter Af Kristian Kongensgaard Erhvervsdrivende kan ikke længere få afgjort eventuelle tvister ved Dansk Erhvervs voldgift. Den blev nedlagt tidligere på året i forbindelse med, at Dansk Erhverv indtrådte i Det Danske Voldgiftsinstituts bestyrelse. Da der i gennemsnit kun har været 1-2 sager om året, kunne det ikke svare sig at opretholde et beredskab, fortæller advokat og erhvervsjuridisk fagchef Sven Petersen, der er Dansk Erhvervs repræsentant i Det Danske Voldgiftsinstituts bestyrelse. Han anbefaler de medlemmer, der hidtil har aftalt Dansk Erhvervs voldgiftsinstitut til konfliktløsning, at ændre deres kontrakter. Således at der fremover eksempelvis benyttes følgende klausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved Det Danske Voldgiftsinstitut efter de af instituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg. Flere forslag til klausuler - også på engelsk - findes på instituttets hjemmeside: > CO2-konferencens diskussionspanel bestod af politikere fra Folketingets Trafikudvalg: Fra venstre Pia Olsen-Dyhr - SF, Flemming Damgaard-Larsen - Venstre, Helge Adam Møller - Konservative, Magnus Heunicke - Socialdemokraterne, og Kim Christiansen - Dansk Folkeparti. (Foto: Kaj Bonne). CO2-udslip på Børsen Erhvervsorganisationer i fælles kamp for klimaet: Dansk Erhverv, Energi- og olieforum (det tidligere Oliebranchens Fællesrepræsentation), Danske Speditører, Dansk Transport og Logistik samt IT-Branchen samlede sig forleden om en fælles konference på Børsen i København. Konferencen havde fokus på, hvordan erhvervslivet kan reducere CO2-udslippet inden for godstransporten. Transportminister Lars Barfoed var blandt oplægsholderne til konferencen, der desuden talte erhvervsfolk, forskere og embedsmænd samt et panel bestående af politikere fra Folketingets Trafikudvalg.

7 DANSK ERHVERV november 2009 S 7 Visse vasse. Selvfølgelig gør vi det. Har du et fornuftigt projekt, får du Jyske Bank er lig med helhedsrådgivning. Det betyder, at vi sammen med din virksomhed kan komme omkring fx indhentning af de nødvendige af den løbende drift, risikostyring, investeringer og planlægning af generationsskifte. Jyske Bank er en anderledes bankoplevelse også for erhvervskunder. Find inspiration i de mange erhvervspakker og i en innovativ bank, der giver ideerne luft under vingerne. Er virksomhedens hjul velsmurte, er visionerne skarpslebne, og har vi en fælles forståelse for, hvad der skal til for at nå målene ja, så er Bestil et møde på jyskebank.dk/nykunde så kontakter vi dig.

8 DANSK ERHVERV iværksætteri november 2009 S 8 Opskriften på succes Konkurrencen Entrepreneur of the Year slutter torsdag den 19. november i Bella Center i København. Ifølge Dansk Erhverv bliver vinderne de virksomheder, der har opskriften på succes - selv i hårde tider. Af Morten Pedersen Danmark har brug for vækstvirksomheder eller såkaldte entrepreneurs. Det står klart for mange. Men hvordan sikrer man, at der til stadighed kommer flere entrepreneurs, og hvor lærer man opskriften på entrepreneurship? En måde at få svar på disse spørgsmål er ved at kigge lidt nærmere på den globalt anerkendte vækstskaberkonkurrence Entrepreneur of the Year, der fejrer dygtighed og innovation. Bag konkurrencen står revisions- og rådgivningsvirksomheden Ernst & Young og støttes af blandt andre Dansk Erhverv. Baggrunden for konkurrencen er at seminar sætte fokus på vækstvirksomheder og entrepreneurer, deres vilkår og bidrag til samfundsvæksten. Men konkurrencen handler også om at få synliggjort, hvordan vækstvirksomhederne faktisk opnår deres resultater. Blandt andet ved at identificere ledelsesstil, anvende innovation og overvinde økonomiske og markedsmæssige barrierer, forklarer direktør Søren Strøm, Entrepreneur of the Year. Men fokus er også bredere end det. Søren Strøm tilføjer da også, at konkurrencen i høj grad også handler om synlighed - både for Ernst & Young og for deltagerne. Denne holdning bakkes op af direktør Kaare Danielsen, Jobindex. Han har delta- Medarbejder- og brugerdrevet innovation i servicevirksomheder > Torsdag den 3. december 2009 > Kl > DGI-byen, Tietgensgade 65, København V Seminaret arrangeres af projektet ICE - Når kunden møder medarbejderen. Projektet udforsker mødet mellem kunder og medarbejdere i servicevirksomheder, og undersøger hvordan dette møde kan understøtte innovation. Projektet gennemføres som et samarbejde mellem Roskilde Universitet og Ålborg Universitet i Ballerup og finansieres af Det Strategiske Forskningsråd. Der vil være oplæg fra danske og internationale forskere, og i workshops vil forskellige servicevirksomheder præsentere og diskutere deres erfaringer med medarbejder- og brugerdrevet innovation. Blandt oplægsholderne vil være Kim Østrup, der er vicedirektør i IBM Danmark A/S og medlem af Dansk Erhvervs bestyrelse. Desuden deltager Dansk Erhvervs forskningspolitiske chef, Jannik Schack Linnemann, i paneldiskussionen. Det er gratis at deltage i seminaret, men det kræver tilmelding senest torsdag den 26. november til: > Yderligere information om seminaret kan fås ved henvendelse til Post Doc Flemming Sørensen, Center for Servicestudier, Roskilde Universitet: > Konkurrencen Entrepreneur of the Year er landsdækkende, og de regionale kåringer er efterhånden ved at være overstået. Fremme venter den nationale kåring, der finder sted torsdag den 19. november 2009 i Bella Center i København. (Foto fra Entrepreneur of the Year s præmieoverrækkelse i 2008). get ad flere omgange og værdsætter både synligheden og netværket, som konkurrencen kan afføde: Det er en god mulighed for inspiration, og så holdes der en række gode arrangementer, der er givende såvel fagligt som netværksmæssigt, påpeger han. Det handler om fokus Udover det forretningsmæssige fokus er der dog en større mening med det hele. Det er også årsagen til, at Dansk Erhverv støtter konkurrencen. Direktør Christian Tanggaard Ingemann mener således, at konkurrencen tjener et højere formål: Det handler om fokus. Hvis Danmarks position i den globale økonomi ikke skal svækkes yderligere, er det nødvendigt at styrke og forbedre iværksætter- og entrepreneurkulturen i Danmark. For Dansk Erhverv er det et vigtigt fokusområde, og med Entrepreneur of the Year er der jo endnu en stemme, der bidrager til at skabe vedvarende opmærksomhed på det, siger han. Også Kaare Danielsen påpeger vigtigheden af dette fokus, og hos arrangørerne selv hersker der ingen tvivl om den brede nytte af konkurrencen. Søren Strøm tilføjer, at et konstant fokus på netop vækstvirksomhedernes meget høje andel af samfundsbidraget, eksempelvis gennem at skabe arbejdspladser og ny teknologi, skaber grobund for, at nye virksomheder bliver etableret. Det bakkes op af Christian Tanggaard Ingemann: Det er oplagt, at de virksomheder, der vinder en sådan konkurrence, er de virksomheder, der har opskriften på succes - selv i hårde tider. Netop den type virksomheder må der gerne være flere af. Se også: Dansk Erhverv skifter direktør Christian Tanggaard Ingemann. Vicedirektør forfremmes: I forbindelse med en omstrukturering af Dansk Erhverv er det ikke lykkedes at nå til enighed om fordelingen af direktionens opgaver. Kim Munch Lendal har derfor fundet anledning til at søge nye græsgange og fratrådte som direktør med virkning fra den 1. november I stedet blev den hidtidige vicedirektør Christian Tanggaard Ingemann, der umiddelbart fylder 45 år, udnævnt til direktør og optaget i direktionen med ansvar for den politiskøkonomiske afdeling samt for EU- og Globaliseringsafdelingen. Den øvrige direktion i Dansk Erhverv består af administrerende direktør Jens Klarskov, administrerende direktør for Dansk Erhverv Arbejdsgiver Laurits Rønn og direktør Katia Knipschildt Østergaard.

9 DANSK ERHVERV arbejdsmarked november 2009 S 9 1 million job til dem der tænker anderledes Thorkil Sonne har med virksomheden Specialisterne ApS på seks år skabt en platform for arbejdsdygtige personer med autisme. Han har en vision om på globalt plan at skabe 1 million job baseret på de danske erfaringer. Til formålet er oprettet Specialist People Foundation, der om kort tid lægger ud i Glasgow i Skotland. Af Kristian Kongensgaard Det var med hans egne ord meget skræmmende, da Thorkil Sonne erfarede, at familiens yngste, Lars på tre år, havde ASF - autismespektrumsforstyrrelser. Drengen forstod ikke, hvordan verden var indrettet, og verden kunne ikke forstå ham. Da Thorkil Sonne så sig omkring i samfundet, kunne han konstatere, at der stort set intet blev gjort på arbejdsmarkedet for at drage nytte af de kompetencer, personer med ASF og andre unormale besidder. De var på forhånd dømt til en tilværelse på livslang pension. Den korte version er, at han satte familiens hus på højkant og stiftede Specialisterne ApS uden ekstern finansiering. Her kan både unge og voksne med ASF i et 5 måneders træningsforløb få afklaret, afprøvet og udviklet deres kompetencer med henblik på at udføre konsulentopgaver for Specialisternes virksomhedskunder. Konsulenterne udfører deres arbejdsopgaver enten ude i de enkelte virksomheder eller i Specialisternes domicil i Ballerup. Organiseres ofte i fleksjob Pt. er der omkring 25 i arbejde ude i virksomhederne og en halv snes hjemme hos Specialisterne. Anpartsselskabet drives med en fast stab på 10 neurotypiske, som Thorkil Sonne og de øvrige medarbejdere kalder sig. Konsulenterne arbejder typisk ikke på fuld tid, fordi det at have ASF er krævende i sig selv i hverdagen. Deres tilknytning til arbejdsmarkedet organiseres derfor ofte som et fleksjob. Thorkil Sonne udfordrer med sit pionérarbejde ikke kun et lille hjørne af arbejdsmarkedet men hele erhvervslivets fremherskende tankesæt omkring kravene til medarbejdernes kvalifikationer, og hvordan personalepolitikken skal se ud: Virksomhederne stiller stadig større rigide krav om fleksibilitet, omstil- lingsparathed, sociale kompetencer og hvad ved jeg. Hvad er der galt i blot at påtage sig en opgave, som man er god til at løse, spørger han. Ifølge Thorkil Sonne kan 1-5 % af enhver virksomheds arbejdsopgaver løses af konsulenter som dem, Specialisterne kan tilbyde. Specialisterne er grundlagt på IT-opgaver, men han vil gerne invitere endnu flere forskellige brancher og virksomheder til langsigtede samarbejder for at udvide beskæftigelsesmulighederne: Det kan eksempelvis være i medicinalbranchen omkring kvalitetssikring og dokumentation, og det kan være logistik - men ikke kundekontakt og forretningsmæssige opgaver. Vore konsulenter er karakteriseret ved at have en god hukommelse med styr på detaljerne og med vedholdenhed følge de givne instruktioner. Det er typisk rutineprægede opgaver, som kræver meget omhyggelighed, for eksempel produkttest eller pakning. Virksomhederne kan ofte have svært ved at motivere deres egne medarbejdere til at løse disse opgaver. Men det kræver noget særligt af kunderne at tage vore konsulenter ind i virksomheden. Som arbejdsgiver skal man være meget tydelig og tale uden indforståethed og ironi. Man skal ikke forvente, at de kan engagere sig socialt på arbejdspladsen. Det er ikke ensbetydende med, at de ikke kan udvikle sociale kompetencer, men det skal være fuldt ud på deres egne præmisser. Arbejdsopgaverne skal beskrives meget nøje, og der skal være struktur på arbejdsdagen. Ikke noget med pludseligt overarbejde eller hurtige opgaveskift. Vore konsulenter kan godt arbejde i lokaler, hvor der er flere, men ikke i storrum med støj og snak og kimende telefoner, pointerer Thorkil Sonne og fortsætter: Det er imidlertid vores erfaring, at disse hensyn smitter af på hele virksomheden. De øvrige medarbejdere sætter også stor pris på, at arbejdspladsen indrettes på den enkeltes præmisser. Så spørgsmålet er, om ikke Specialisterne er ved at udvikle den ultimative ledelsesfilosofi og HR-politik, hvor medarbejderen er i centrum uanset evner, kompetencer, arbejdsopgaver og organisatoriske placering. Hvor normalitetsbegrebet udvides så meget, at det ikke længere eksisterer. Thorkil Sonne og Specialist People Foundation > Thorkil Sonne har en fortid i TDC, hvor han var ansat i 15 år, senest som teknisk direktør i et datterselskab. > I 2004 forlod han TDC og stiftede Specialisterne ApS for at skabe job til personer med såkaldt autismespektrumsforstyrrelser og beslægtede diagnoser. > Specialisterne ApS er nu en del af Specialist People Foundation, som Thorkil Sonne oprettede i fjor, og som han er direktør for og bestyrelsesmedlem i. > Specialist People Foundation vil udvikle og udbrede Specialisternes visioner i udlandet. > Det første projekt begynder om kort tid i Skotland. De næste projekter er ikke besluttet endnu, men de kan blive i for eksempel Norge, Tyskland, Island og Schweiz. > Desuden er der allerede otte andre projekter i udlandet, der er startet på inspiration af Specialisterne. Specialist People Foundation Thorkil Sonnes visioner er nu ved at blive udmøntet som en eksportartikel. I fjor stiftede han Specialist People Foundation for på verdensplan at skabe 1 million job til personer uden for normalbegrebet og med efterspurgte kompetencer. Samtidig solgte han Specialisterne ApS for 1 krone til fonden. Den har status som en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål og må dermed modtage skattefrie donationer. Første stop ude i verden bliver Glasgow i Skotland. Organisationen og finansieringen er på plads med et lokalt konsulentfirma: Vi bidrager med en pakke med erfaringer, support og opsamling af data. Konsulentfirmaet har kontakten til myndigheder og virksomhedskunder. Vores model i Danmark tilpasses den lokale kultur og velfærdsmodel. Målet er i løbet af de første tre år at få 50 personer med autisme i arbejde. Over fem år vil det spare de sociale myndigheder for over to millioner pund, når disse personer bliver skatteydere i stedet for modtagere af sociale ydelser, fortæller Thorkil Sonne. Jeg er 49 år i dag, og målet på en million job vil jeg nå, inden jeg går på pension. Mange job vil blive skabt i Specialisternes franchise selskaber på globalt plan. Men størstedelen vil blive skabt ved at uddanne og certificere store og små virksomheder i at ansætte og lede specialistpersonligheder, som ikke lever op til virksomhedernes nuværende ideal af en social stærk medarbejder. I dag er sønnen Lars, der satte det hele i gang, 12 år og går på en autismeskole: Lars har en supergod hukommelse, han er god til at strukturere og til at finde afvigelser. De evner er der meget brug for, så jeg ser meget fortrøstningsfuld på hans fremtid og voksenliv. Thorkil Sonne, nr. 2 fra højre, omgivet af nogle af sine Specialister, der vil få kolleger over hele verden.

10 DANSK ERHVERV POLITIK november 2009 S 10 Fornuftig aftale om fødevarekontrol Fødevarekontrollen bliver bedre men ikke mere omfattende, og det bakker Dansk Erhverv op. seminar Enterprise hvis du har ambitioner om vækst > Onsdag den 25. november 2009 > Kl > Børsbygningen, Slotsholmsgade, København K Enterprise 2.0 er en fællesbetegnelse for, hvordan virksomheder anvender web 2.0 internt. Dansk Erhverv og FDIH - Foreningen for Distance- og Internethandel har inviteret to af verdens førende eksperter til Danmark for at tale på den første Enterprise 2.0 konference. Begrebet Enterprise 2.0 blev lanceret af professor Andrew McAfee fra Harvard Business School i Han er i dag den førende ekspert i, hvordan virksomheder kan udnytte web 2.0 til at skabe vækst og højere produktivitet. Web 2.0 systemer som Facebook, LinkedIn, blogs, Twitter og Googles mange værktøjer er kendt og brugt af de fleste. I stigende grad tager virksomheder lignende systemer i brug. På samme måde, som Facebook og Google har gjort det nemmere at kommunikere og finde information, vil Enterprise 2.0 systemer gøre det enklere at drive moderne virksomhed. Professor Andrew McAfee, der besøger Danmark for første gang, vil dele ud af sine mange erfaringer om virksomheders succes er og fiaskoer med Enterprise 2.0. David Weinberger er en af verdens førende eksperter inden for virksomheders anvendelse af internet. Han vil på konferencen tale om, hvordan søgeteknologi og Enterprise 2.0 kan bruges til at skabe ny viden, vækst og innovation. Politisk forlig om fødevarer: Dansk Erhverv bakker op om det fødevareforlig, som regeringen og Folketingets partier er nået til enighed om. For os er det afgørende, at Fødevarekontrollen skal blive bedre til at opdage bevidst svindel, og det lægger forliget op til. Det rammer hele branchen negativt, når nogle få svindler, siger Dansk Erhvervs fødevare- og forbrugerpolitiske chef, Lone Rasmussen. Forliget lægger op til flere målrettede kampagner, inddragelse af flere faglige kompetencer og en mere effektiv tilrettelæggelse af arbejdet. Det er netop nogle af de elementer, Dansk Erhverv har efterlyst. Den hidtidige fokus på antallet af kontrolbesøg har efter organisationens opfattelse været alt for snæver, fordi rutinebesøg ikke afslører bevidst svindel. Parterne bag forliget er enige om, at det generelle niveau for fødevaresikkerheden i Danmark er højt. Styrkelsen af fødevarekontrollen handler derfor om at indføre en mere intelligent kontrol og altså ikke indføre mere kontrol. Lone Rasmussen peger på, at de seneste kedelige sager om ompakning af kød har ramt hele dagligvarebranchen hårdt, selv om det kun er foregået i nogle få butikker: Langt de fleste butikker vil få besøg af kontrolkampagnerne uden anmærkninger. Det vil være med til at styrke forbrugernes tillid til det store flertal af virksomheder med orden i baglokalerne, siger hun. Korn og kunst Overborgmester Ritt Bjerregaard holdt velkomsttalen under The European Commodities Exchanges gallamiddag i Statens Museum for Kunst. Her er hun i selskab med, til venstre, Torben Christensen - direktør for Copenhagen Merchants og medlem af formandskabet i DAKOFO, og Asbjørn Børsting - administrerende direktør for DLG og formand for DAKOFO. Foto: Pernille Ringsing. DAKOFO: Danske Korn- og Foderstof- Im- og Eksportørers Fællesorganisation var for nylig vært for branchens årlige internationale forum, The European Commodities Exchange, der i år fandt sted i København. Selve generalforsamlingen blev gennemført i Kuppelsalen i Danske Bank, mens Statens Museum for Kunst dannede rammen om gallamiddagen for cirka 750 deltagere. Velkomsttalen blev holdt af Københavns Kommunes overborgmester Ritt Bjerregaard, som mange af de udenlandske gæster huskede fra hendes tid som EU-kommissær for miljø. Selve Børsdagen - Exchange Day - fandt sted i Bella Center i København med knap deltagere fra 58 forskellige lande. På 58 stande var mange store nationale og internationale virksomheder inden for blandt andet råvarehandel med landbrugsprodukter, transport, kontrol, analyse og finansiering repræsenteret. Desuden havde 31 virksomheder hver et business table, hvor de kunne have kontakt med de deltagende personer. DAKOFO blev udpeget som vært allerede i 2004, og ifølge direktør Fritz Hansen har brancheorganisationen især det seneste år været meget optaget af forberedelserne: Men vi har modtaget rigtig mange positive tilkendegivelser om afviklingen af dette store internationale arrangement, så vi er også ganske godt tilfredse, siger han. I 2010 er den spanske by Reus målet for The European Commodities Exchange. Hvad koster det at deltage? > Kr ,- + moms for medlemmer af FDIH og Dansk Erhverv. > Kr ,- + moms for ikke-medlemmer. Virksomheder, der tilmelder 3 personer, betaler kun for 2. Tilmelding og yderligere oplysninger Tilmeldingsfrist: Fredag den 20. november. Selve The European Commodities Exchange fandt sted i Bella Center med knap deltagere fra 58 forskellige lande. (Foto: Pernille Ringsing).

11 DANSK ERHVERV globalisering november 2009 S 11 En af de virksomheder, regentparret og den danske erhvervsdelegation besøgte i Vietnam, var Mascot International Vietnam. Denne virksomhed, der fremstiller arbejdstøj, er udflyttet fra Silkeborg. (Foto: Thomas Bo Pedersen/Mascot Int. Vietnam). En aftale er en aftale - også i Vietnam I forbindelse med det danske statsbesøg i Vietnam underskrev Dansk Erhverv en ny handelsaftale med det vietnamesiske handelskammer. Af Malene Billund Knap 70 virksomheder har netop været på officielt statsbesøg i Vietnam, og med på rejsen var formanden for Dansk Erhverv, Poul-Erik Pedersen. På spørgsmålet om, hvad der har gjort størst indtryk i Vietnam, svarer han: Der er helt klart nogle rigtig gode business muligheder, og vi oplever en helt utrolig åbenhed fra befolkningens side. Det virker ret ukompliceret at samarbejde med vietnameserne til sammenligning med for eksempel kineserne. Du har samtidig den gode vækst i den vietnamesiske økonomi. Vietnam er Asiens nyeste tigerøkonomi og noget af et vækstmirakel. På trods af krisen går det fortsat fremad i landet. I første kvartal af 2009 voksede det vietnamesiske bruttonationalprodukt med 3,9 %, og Dansk Erhverv forventer en vækst på 4,2 % i hele Nøgleordet er troværdighed Tallene rimer på eksporteventyr for danske virksomheder. Ifølge Poul- Erik Pedersen skal de ikke holde sig tilbage fra at få en bid af den vietnamesiske vækstkage på baggrund af fordomme om Asien generelt: Troværdighed er et vigtigt nøgleord, når man gør forretning i Vietnam. Når man indgår en aftale, så bliver den overholdt. Den aftale, man indgik for 3 måneder siden, gælder altså også i dag, understreger Poul-Erik Pedersen. Der er gode muligheder for at booste vores samhandel med vietnameserne. Poul-Erik Pedersen, formand, Dansk Erhverv Under dette interview sad han i en bus syd for Hanoi på vej ud for at besøge endnu en vietnamesisk virksomhed på turen: Det er klart, at der vil være nogle udfordringer i forhold til, at vi jo har med et land at gøre, som udviklingsmæssigt fortsat står noget tilbage i forhold til den vestlige verden. Men jeg vil nu se det som en mulighed frem for en barriere. Vietnameserne kæmper en daglig kamp for deres forretning, så de kan få brød på bordet. Det kan vi danskere, der ind i mellem tager tingene lidt for givet, lære noget af, mener han. Vietnam globalisering Handelsaftale med hjem Til spørgsmålet om, hvad han selv tager med sig hjem fra Vietnam, fremhæver Poul-Erik Pedersen den nye handelsaftale mellem Dansk Erhverv og det vietnamesiske handelskammer, som han har underskrevet på turen: Jeg tager en række gode kontakter til både virksomheder og søsterorganisationer med fra Vietnam. Men nu skal vi hjem og arbejde videre på det fundament, vi har fået lagt med den nye handelsaftale. Der er ingen tvivl om, at der er gode muligheder for at booste vores samhandel med vietnameserne, slutter han. > kvadratkilometer gange større end Danmark. > 86,1 million indbyggere. > Største by er Ho Chi Minh City med 6,347 millioner indbyggere. > Hanoi er hovedstad med 3,289 millioner indbyggere. > Blev medlem af World Trade Organization i > De største fremstillingssektorer er forarbejdning af fødevarer, tobak, tekstiler, kemikalier og elektriske produkter. Råolie og kul er de vigtigste mineraleksportvarer. > På nuværende tidspunkt fokuserer Vietnam på de to faser af produktionen, som er forarbejdning og montering. > Andre tjenester, såsom forskning, design og markedsføring er kun så småt ved at skyde op. > Vietnam er under konstant pres for at skaffe arbejdspladser til de nye 1,7 millioner arbejdstagere hvert år. > Modtog i millioner besøgende, og turistindustrien beskæftiger omkring 1,5 millioner mennesker direkte, mens yderligere 3,4 millioner mennesker arbejder inden for turismerelaterede virksomheder og industrier. Der er imidlertid plads til en betydelig vækst. > Servicesektoren er underudviklet og ukonkurrencedygtig, men kan blive Vietnams nye generator for vækst, hvis regeringen retter fokus på IT og kommunikationsteknologi, uddannelse, forretningsservice og turisme.

12 DANSK ERHVERV klima november 2009 S 12 Grøn omtanke og sort bundlinje Virksomheden 7-Technologies udvikler miljørigtige softwareløsninger til drikkevandsforsyning og fjernvarmestyring og har succes med det. Af Kathrine Læsøe Engberg Hist hvor vejen slår en bugt. Man bliver uvilkårlig nostalgisk, når man ankommer til Bistruphave 3 i Birkerød. Det stråtækte bindingsværkshus er en af de ældste bygninger i byen, men bag de hvidkalkede vægge udvikles fremtidens softwareløsninger. Her har virksomheden 7-Technologies, som producerer miljørigtige løsninger inden for drikkevandsforsyning og fjernvarmestyring, nemlig til huse. Administrerende direktør Jens Krogh Løppenthien byder velkommen i det lyse mødelokale, og så snart vi har sat os, begynder han ivrigt at tegne og fortælle om virksomhedens produkter. På blokken bliver der tegnet et vandværk, pumper og rør for at illustrere AQUIS. Det er kort fortalt et vandstyringssystem, der gør det muligt at sørge for vandkvalitet, vandtryk, hindre lækager og dermed spare på vandet. Stort set alle danske vandværker anvender AQUIS, men også på verdensplan er 7-Technologies konkurrencedygtige: Kuala Lumpur og Bangkok er eksempler på to storbyer, som bruger AQUIS i deres vandforsyninger. Men problemerne, som skal løses, er meget anderledes end i Danmark. Eksempelvis har Bangkok 50 % lækage på sit vand, mens vi i Danmark næsten intet mister. Med AQUIS kan vi gå ind og hjælpe med at finde lækagestedet. Det gør vi ved at inddele byen i zoner - eksempelvis er der 700 zoner i Bangkok. Vi kan så gå ind og finde den zone, lækagen er i, forklarer Jens Krogh Løppenthien. Denne softwareløsning sparer både på vandet, brugen af kemikalier og CO2. Produktet, der hjælper med at styre fjernvarmen, hedder TERMIS og markeres på Jens Krogh Løppenthiens blok med røde og blå linjer. Det unikke ved systemet er, at vi kan justere temperaturen, så vi reducerer ledningstabet. Normalt er der et varmetab på 25 %, og vi kan reducere det til 20. Det er cirka 5 % mindre energi, du skal poste ud i nettet og altså en direkte besparelse. Det er total return on investment, konkluderer Jens Krogh Løppenthien begejstret. 7-Technologies og Jens Krogh Løppenthien Savner forståelse af grøn IT Det kan med andre ord godt betale sig at tænke grønt, og 7-Technologies går i år fra 33 millioner kroner til 40 millioner kroner på omsætningsniveau. Jens Krogh Løppenthien kom til virksomheden i dengang hørte den under LICenergy A/S. Han har en baggrund som kemiingeniør og har tidligere arbejdet i Mærsk Olie & Gas, hvor han designede off-shore platforme. I 1999 blev Jens Krogh Løppenthien salgsdirektør i LICenergys danske selskab. Imidlertid gik det ikke særlig godt for LICenergy A/S, og i 2000 gennemførte han sammen med 14 medarbejdere og 2 ventureselskaber et Management Buy-Out af 7-Technologies og produkterne AQUIS og TERMIS: Jeg kunne se kæmpe muligheder i produkterne og de dygtige medarbejdere. I dag synes jeg, at vi har bevist, at produkterne har et stort potentiale, slår Jens Krogh Løppenthien fast og fortsætter: COP15 og det øgede fokus på miljø og CO2 er klart til vores fordel forretningsmæssigt. Der er fra politisk hold kommet en større forståelse af, at alt ikke handler om Vestas og vindmøller, når vi taler miljø og energibesparelser. Alligevel savner vi en forståelse af, hvad grøn IT vil sige. Mange tror stadig, at det handler om besparelser på serverstationer, men det er ikke dér, det batter. Der er fra politisk hold kommet en større forståelse af, at alt ikke handler om Vestas og vindmøller, når vi taler miljø og energibesparelser. Jens Krogh Løppenthien, administrerende direktør, 7-Technologies Kineserne slipper for at koge Softwareløsninger fra 7-Technologies er som nævnt at finde verden over, men først nu har virksomheden bevæget sig til Kina. I knap et år har den gennem Danida været involveret i et B2B-projekt i den kinesiske Guangdong provins, som ligger tæt på Shanghai og har en befolkning på 100 millioner mennesker. Næste år forventer vi at være færdige, så er vores partner uddannet og > 7-Technologies har 40 medarbejdere. > Virksomhedens produkter bliver anvendt verden over, og den årlige omsætning er på cirka 40 millioner kroner. > Administrerende direktør er Jens Krogh Løppenthien. > Han er født i 1960 og uddannet kemiingeniør. > I en årrække arbejdede han hos Mærsk Olie & Gas, hvor han designede offshore platforme. > I 1999 kom Jens Krogh Løppenthien til LICenergy som salgsdirektør. > I 2000 stod han i spidsen for et Management Buy-Out af 7-Technologies og produkterne AQUIS og TERMIS, der er softwareprodukter til henholdsvis drikkevandsstyring og fjernvarmeforsyning. Jens Krogh Løppenthien: COP15 og det øgede fokus på miljø og CO2 er klart til vores fordel forretningsmæssigt. i stand til at sælge og implementere AQUIS løsninger. Vi har valgt provinsen, da den har det rette modningsniveau. Der er imidlertid også kulturelle og traditionsbetingede udfordringer, blandt andet koger man vandet i Kina for at undgå bakterier. Da vi begyndte projektet, sagde jeg til vores kinesiske partner, at målet skulle være, at han kunne drikke vandet direkte fra hanen. Men det ville han ikke gå med til. Han troede simpelthen ikke på, at det kunne lade sig gøre, fortæller Jens Krogh Løppenthien og smiler. Men det kan det, tilføjer han og slutter: Vores tagline hedder: For a Cleaner Tomorrow, og det mener vi. Hvis vi kan være med til at forbedre miljøet og sørge for, at alle har rent drikkevand, så vil vi være stolte. Men det kan ikke ske overnight, da rørnettet skal være udbygget - og så skal det også være en god forretning. Foto: Peter Elmholt. 7-Technologies har udviklet vandstyringssystemet AQUIS, der gør det muligt at sørge for vandkvalitet, vandtryk, hindre lækager og dermed spare på vandet. Stort set alle danske vandværker anvender AQUIS, og ude i verden anvendes det eksempelvis i storbyerne Kuala Lumpur og Bangkok. Desuden er det kinesiske marked under forberedelse. (Foto: 7-Technologies).

13 DANSK ERHVERV november 2009 S 13 En rigtig god deal til Dansk Erhverv Mobildeal er enkel mobiltelefoni til medlemmer af Dansk Erhverv. Mobildeal giver både overblik over udgifterne og billigere telefoni. Du kan vælge mellem flere forskellige abonnementspakker alt efter behov. For eksempel får du med Mobildeal 499 ubegrænset taletid og en rigtig god pris på din nye mobil. Det kunne være den nye smartphone HTC Hero, som du kan tilpasse præcis efter dine ønsker. Som medlem af Dansk Erhverv får du 10% rabat ved 24 måneders binding og 15% rabat ved 36 måneders binding. Det er da en god deal. SPAR 15% på Mobildeal Mobildeal til Dansk Erhverv 0 kr. i oprettelse resten af 2009 Lave minutpriser og billige mobiltelefoner Fri intern tale og fri sms Spar 10 eller 15% rabat på hele regningen ved hhv. 24 og 36 måneders kontrakt Ring og bestil direkte på eller læs mere på HTC Hero 999,- * Oplev de mange tilpasningsmuligheder med HTC Hero, og skab en personlig telefon, der passer nøjagtig til dig. Bemærk: Engelsk styresystem. Kan dog opgraderes til dansk. Fås også i brun. Særlige funktioner: Android med HTC Sense Mobilt bredbånd (Turbo 3G) Google Market Stereo Bluetooth Bluetooth: trådløs tale/data 5,0 Mobildeal Ingen overraskelser på regningen Mobildeal minutpakker Mobildeal 99 Mobildeal 199 Mobildeal 299 Mobildeal 399 Mobildeal 499 Pris pr. md. 99 kr. 199 kr. 299 kr. 399 kr. 499 kr. Inkl. min Ubegrænset Ekstra min. 74 øre 64 øre 54 øre 44 øre Ubegrænset** *Telefontilbuddet gælder ved samtidig oprettelse af Mobildeal 399 med 12 mdr. kontrakt, i perioden 19. oktober november Oprettelsen koster 0 kr. resten af Alle priser er oplyst i DKK og er ekskl. moms. Tilbuddene er gældende til virksomheder med CVR-nummer. ** Ved opkald over 60 min. varighed, takseres 0,39 kr. pr. minut. Forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer.

14 DANSK ERHVERV lønadministration november 2009 S 14 Forbedringer for arbejdsgiver omkring refusion af sygedagpenge Blandt de seneste ændringer af loven om sygedagpenge er der også visse forbedringer for arbejdsgiver. På Dansk Erhvervs kommende kursus i lønadministration rettes fokus blandt andet på reglerne om refusion af sygedagpenge fra kommunen. Af Kristian Kongensgaard Tidligere kunne en arbejdsgiver ikke nægte at tage en sygemeldt medarbejder tilbage på deltid i en overgangsperiode uden ligeledes delvist at miste retten til sygedagpengerefusion. Men siden den 5. oktober 2009 har arbejdsgiver haft muligheden for at Mød advokatfuldmægtig Lotte Odgaard Jacobsen og advokatfuldmægtig Anders Roskvist Vind Petersen på Dansk Erhvervs kursus i Lønadministration. sige nej tak til den sygemeldtes arbejdskraft uden at gå glip af sygedagpenge fra kommunen. Også på andre punkter sker der forbedringer for arbejdsgiver. Hidtil har det været arbejdsgiver, der har måttet holde for, hvis en sygemeldt medarbejder ikke har levet op til kommunens krav om opfølgning. I så fald har kommunen været berettiget til at afslå sygedagpengerefusion til arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren er med de nye regler nu væsentligt bedre stillet. Alle regler omkring sygdom, barsel og dagpengerefusion bliver gennemgået på Dansk Erhvervs kursus i Lønadministration. Det gælder også lægeerklæringens afløser - mulighedserklæringen - og de nye lovpligtige sygesamtaler mellem medarbejder og arbejdsgiver, som træder i kraft den 4. januar Kurset er opdelt i to overordnede emner, hvor den første del tager udgangspunkt i arbejdsgivers ret til refusion i forbindelse med medarbejderens sygdomsforløb. Anden del af kurset behandler medarbejderens barselsorlov - herunder optjening af ferie, arbejdsgivers rettigheder og pligter samt en gennemgang af refusionsmuligheder ved barselsfonde. Den juridiske gennemgang vil blive suppleret med principielle domme på området samt små øvelsesopgaver. Kursus i lønadministration Århus > Tirsdag den 1. december 2009 > Kl > Dansk Erhverv, Nordhavnsgade 1, Århus København > Tirsdag den 8. december 2009 > Kl > Dansk Erhverv, Slotsholmsgade 3, København K Indhold > Sygdom, herunder reglerne om udbetaling af løn eller dagpenge under sygdom. > Refusion af sygedagpenge fra kommunen. Herunder mulighed for at refusionen genoptages, når medarbejderen er skyld i, at den stopper. > 4-ugers sygesamtaler. > Ny lægeerklæring - mulighedserklæring. > Deltidssygemeldinger. > Fastholdelsesplaner. > Varsling og afholdelse af barselsog forældreorlov, herunder muligheden for at holde fleksibel orlov og at udskyde orlov til senere brug. > Barselsfondene - indbetaling af bidrag samt refusion. > Ferie i forbindelse med sygdom og barsel. > Aktuelle emner/domme. Hvem kan deltage? Alle der i det daglige arbejder med reglerne omkring refusion ved sygefravær og barsel. Kurser efterår 2009 Undervisere > Advokatfuldmægtig Lotte Odgaard Jacobsen. > Advokatfuldmægtig Anders Roskvist Vind Petersen. > Begge fra Dansk Erhverv. Hvad koster det? > Kr ,- + moms for medlemmer af Dansk Erhverv. > Kr ,- + moms for ikkemedlemmer. Tilmelding Fristen er en uge før det pågældende arrangement til Helle Houth på: > Hjemmeside: > > Telefax: > Telefon: Andre kurser Dansk Erhvervs øvrige kurser i efteråret 2009 kan man orientere sig om på: En stor sag for løn- og personaleafdelingen > Løn- og personaleadministration - Håndbogen 2009 > 482 sider Af Kristian Kongensgaard At DA Forlags reviderede udgave af Løn- og personaleadministration skulle være en håndbog er så meget sagt. Den er både vægt- og omfangsmæssigt en stor sag. Men bogen er også et unikt værdifuldt opslagsværk til administratorer og andre, der har berøring med de daglige løn- og personaleopgaver i praksis. Bogen behandler de juridiske aspekter, som en lønadministrator skal kende for at kunne foretage den korrekte sagsbehandling. Håndbogen er opdelt i tre hovedafsnit: > Ansættelse > Forhold for ansatte > Fratrædelse. Den er forsynet med margintekster og indeholder et veludbygget stikordsregister. Centrale blanketter og Løn- og personaleadministration - Håndbogen 2009 Bogen om løn- og personaleadministration koster kr. 295,- + moms + forsendelse for medlemmer af Dansk Erhverv. Den kan bestilles hos Hotline på: > Telefon: Eller via: > eksempler er medtaget som bilag - alt sammen med henblik på at gøre bogen til et praktisk redskab i hverdagen. eindkomst og eskattekort 2008 bød på flere nye administrative tiltag og har for mange arbejdsgivere og udbydere af lønsystemer været præget af de udfordringer, som eindkomst og det nye eskattekort førte med sig. De erfaringer, der er blevet gjort med indkomstregistret gennem 2008 og de første måneder af 2009, er taget med i denne udgave. Afsnittet om de lovpligtige lønstatistikker er endnu engang blevet væsentligt redigeret. De typiske spørgsmål, der kommer fra virksomhederne, er i tæt samarbejde med DA Statistik indarbejdet i afsnittet. Hermed er der endnu bedre mulighed for at få hjælp, hvis man bliver i tvivl om, hvor en løndel skal opsamles og placeres i statistiksammenhæng. Håndbogen om Løn- og personaleadministration er forfattet af chefkonsulent Anne-Lise Heidelberg, Dansk Arbejdsgiverforening.

15 DANSK ERHVERV fakta november 2009 S 15 MF_ann_tryk.pdf 17/08/06 10:11:48 Tjen penge på dit medlemskab Dansk Erhverv har blandt andet rabataftaler med følgende selskaber C M UDNYT DINE MEDLEMSFORDELE BENYT VORE FORSIKRINGS- OG PENSIONSPROGRAMMER Y TDC CY Fastnet Indlandssamtaler og opkaldsafgift % Udlandssamtaler % K Opkald til mobiltelefon 6-7 % Mobil Indlandssamtaler og opkaldsafgift % Udlandssamtaler 25 % Abonnement % Tillæg Intern kommunikation - Ekstra minimum 50 % Bredbånd TDC Bredbånd Professionel 12 % Statoil Detail Benzin kontokort - inkl. moms Diesel kontokort - inkl. moms Diesel Routex/Truckkort - inkl. moms Mulighed for attraktiv ekstrarabat til storkunder, som forhandles individuelt. En gros Miljødiesel - ekskl. moms 460,- kr ,- kr. pr. m 3 Fyringsolie - ekskl. moms 470,- kr ,- kr. pr. m 3 CM MY CMY 0,28 kr. rabat + 0,02 kr. bonus pr. l 0,90 kr. rabat + 0,10 kr. bonus pr. l 0,90 kr. rabat + 0,15 kr. bonus pr. l Dansk Erhverv tilbyder flere rabatter på andre teleprodukter, og vi tilbyder også rabatter på for eksempel forskellige forsikringer samt kvalitetskontrol fra SGS Danmark. For yderligere oplysninger eller tilmelding: Gode råd om APV og spam Dansk Erhverv har udgivet endnu to pjecer i serien GODE RÅD OM. Hvad har APV og spam at gøre med hinanden? Umiddelbart ikke ret meget. Men Dansk Erhverv har her i efteråret udgivet endnu to pjecer med gode råd, og de handler om henholdsvis arbejdspladsvurdering og uanmodede henvendelser og spam. APV Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en arbejdspladsvurdering, også kaldet APV. Det er en systematisk gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø og skal sikre, at forholdene lever op til arbejdsmiljølovens krav. Pjecen giver dig overblik over, hvordan du som arbejdsgiver skal gribe arbejdet med APV en an, og hvilke krav der stilles til en APV. Korrekt markedsføring Må virksomheder uden videre kontakte personer eller virksomheder med henblik på salg? Kræver det forhåndssamtykke at sende nyhedsbreve? Få svarene i pjecen, der beskriver de grundliggende regler i markedsføringsloven. Eller kontakt: Nat Valente, telefon: Mette Herskind, telefon: GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... uanmodede henvendelser og spam Afskedsreception Kim Munch Lendal har efter 15 år som direktør ønsket at fratræde sin stilling i Dansk Erhverv. Der er afskedsreception: SIDE 1 SIDE 1 > Fredag den 27. november 2009 > Kl > Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, 1217 København K Hvordan får jeg fat i GODE RÅD OM-pjecerne? Find dem på Dansk Erhvervs hjemmeside: Eller bestil pjecerne, der er gratis for Dansk Erhvervs medlemmer, på

16 DANSK ERHVERV klumme november 2009 Af Ole Krohn Finansredaktør TV 2 News Ryst posen og undgå en ny nedtur Detailsalget skuffer måned for måned, og med en dansk økonomi, der i den grad er afhængig af, at der kommer gang i det indenlandske forbrug, er der ikke nogen hurtig vej ud af krisen. På et tidspunkt kommer erkendelsen: Det er fint med at udbetale SP-penge og give skattelettelser, men effekten har været skuffende. Forleden nedjusterede OECD væksten fra 4 til 4,5 % - og der skal et stort minus foran. Antallet af konkurser og tvangsauktioner steg til nyt rekordniveau. Det bør regeringen ikke kun tænke på ved finanslovsforhandlinger, men også ved det løbende kriseberedskab, hvor doseringerne i dansk økonomi kan justeres. Erhvervsorganisationerne har været ude at kræve udsættelse af skatte- og momsbetalinger til staten. Det er en mulighed, men allerbedst var det, hvis der blev åbnet for at tænke ud af boksen. I flere lande har kreativiteten været større end herhjemme, blandt andet med skrotpræmier på biler. Vismændene vil have gang i de offentlige investeringer. På et tidspunkt havde min visionære bekendte i Goldman Sachs, Erik Nielsen, en spændende idé: En koordineret momsnedsættelse i hele Europa i en begrænset periode. Det ville godt nok på den korte bane betyde et indtægtstab men få forbrugerne ud af den angst for at blive arbejdsløse, der får dem til at holde pungen lukket nu. Jeg siger ikke, at det er forslaget, men opfordrer blot til at posen bliver rystet. Det kunne være interessant, hvis de dybfrosne linier mellem regeringen og oppositionen blev tøet op, så man i stedet for at diskutere vækstpakker eller ej fandt ud af, om man kunne blive enige om konkrete forslag. Ellers risikerer vi det dobbelte dyk, hvor økonomien i en kort periode flader ud, og alle tror, at den vil rette sig, hvorefter vi får en ny nedtur. Den situation skal vi for alt i verden undgå. tronskifte Ritt abdicerer i København efter kommunevalget og overlader tronen til Frank Jensen. Det har inspireret andre. (Tegning: Lars Andersen). DANSK ERHVERV. BØRSEN KØBENHAVN K.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V)

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning som eksporterhverv udfordringer og muligheder Konference 31. oktober 2013 klokken 10.00 16.00 på Christiansborg Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere Organisation for erhvervslivet 19. februar 2009 Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere højtuddannede AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ,

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere TRAFIK- KONFERENCE 08 Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere fra Folketinget Rejsekortet Bestillerrollen kommunerne og trafikselskaberne i dialog Infrastrukturkommissionen giver

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt?

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt? Jagten på talent Hvad gør årets gazeller rigtigt? Vi fungerer godt i en krisetid, da vi er svaret på krisen Gazelleejer Hvad kan vi lære af årets gazelleundersøgelse? Gazellerne har opskriften på at fordoble

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Fødevarestyrelsens 13 strategi 16

Fødevarestyrelsens 13 strategi 16 Fødevarestyrelsens 13 strategi 16 Fødevarestyrelsen i en ny tid En af Fødevarestyrelsens fornemmeste opgaver er at fremme sunde og sikre fødevarer og skabe vækst i hele fødevaresektoren. Sådan har det

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København

SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København SUNDHED 2010 SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København Lægemiddelindustri foreningen inviterer til debat Danmark er begun stiget af en international stærk sundhedsbranche,

Læs mere

INVITATION til konference om brugerdreven innovation og design i handel og service

INVITATION til konference om brugerdreven innovation og design i handel og service INVITATION til konference om brugerdreven innovation og design i handel og service Kan du svare 'ja' til disse spørgsmål? Har du fået nok af skåltaler om brugerdreven innovation og savner konkrete løsninger,

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr Smart Energy Campaign cosmo flash_flickr Hvad er SMERGY En europæisk EU-støttet energikampagne for 18-29 årige Danmark: Cirka 0,7 millioner personer - 12 % af befolkningen. I studiebyerne Århus og København

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED

FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED Dokumenttype b Inspirationskatalog udarbejdet af Rambøll Management Consulting Dato September 2017 FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED INDLEDNING VI SKAL HAVE FLERE BORGERE

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Kompetencerne sidder i Rotary. Der er ca. 40 medlemmer i hver af de 272 klubber, så.. hvis ikke Rotary kan hvem kan så?

Kompetencerne sidder i Rotary. Der er ca. 40 medlemmer i hver af de 272 klubber, så.. hvis ikke Rotary kan hvem kan så? Rotary iværksætter kampagne Der er fokus på iværksætter kultur i Danmark det er de gode idéer, der skal løfte os ud af den økonomiske krise, skabe arbejdspladser og internationalt skal vi have sat fokus

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

bliver forsøgskanin på området.

bliver forsøgskanin på området. NYHEDSBREV NR. 20, 5. NOVEMBER 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Spændende kig bag Nordsøens kulisser side 2 Uge 46: Iværksætterpris og fremtidens vindere side 3 Gymnasiet vil

Læs mere

Liberalisering og øget konkurrence på postområdet

Liberalisering og øget konkurrence på postområdet Analyse: Liberalisering og øget konkurrence på postområdet Sammenfatning 1 Om analysen Denne analyse er gennemført af Lauritzen Consulting v/ Finn Lauritzen for CEPOS. Analysen af postområdet indgår i

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund » Invitation vækst og velfærd I et højhastigheds samfund » Mød Foto: Stig Stasig Tid Mandag den 26. april 2010 kl. 13 17.30 Hans Skov Christensen DI Jens Klarskov Dansk Erhverv Claus Hjort Frederiksen

Læs mere

Kina vinder frem i kapløbet om robotter

Kina vinder frem i kapløbet om robotter Industrielle robotter Kina vinder frem i kapløbet om robotter Ny analyse foretaget af Teknologisk Institut viser at særligt Kina vinder frem på forskning i robotter Med 984 patenter i 2013, en stigning

Læs mere

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Viden om innovation Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Tirsdag d. 22. september kl. 8.15 13.30 Moltkes Palæ Dronningens Tværgade 2 1302 Kbh. K. Program < 08.15 Netværksmorgenmad

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere