Arbejdsliv.kk ET RASKT LIV PÅ KIRKEGÅRDEN. at opkvalificere rengøringspersonalet på de københavnske skoler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsliv.kk ET RASKT LIV PÅ KIRKEGÅRDEN. at opkvalificere rengøringspersonalet på de københavnske skoler."

Transkript

1 Arbejdsliv.kk D E B A T O M A R B E J D E O G L I V S K V A L I T E T UDGIVET AF KØBENHAVNS KOMMUNES FORVALTNINGER I SAMARBEJDE MED DE FAGLIGE ORGANISATIONER MARTS 2003 SIDE 15 SIDE 3 SIDE 9 ARBEJDSMILJØETS TROLDMAND ET RASKT LIV PÅ KIRKEGÅRDEN DET FAMILIEVENLIGE ARBEJDE Rent samarbejde Rengøringspersonalet på de københavnske skoler er begyndt at arbejde i team. Den nye organisering har øget arbejdsglæden og ansvarsfølelsen over for arbejdet på skolerne. Fatima Chehabi fortæller om hjemmeplejens lyksaligheder. FOTO: MIKLAS NJOR Hjemmeplejen hverver etniske minoriteter PERSONALE Indvandrere i hjemmehjælpen turnerede rundt på sprogskoler for at fortælle om deres arbejde med ældre borgere. Hjemmeplejen i Kgs. Enghave har i forbindelse med et EU-projekt haft stor succes med at rekruttere danskere med anden etnisk baggrund. Der er mange fordomme om arbejdet i hjemmeplejen blandt de nye danskere. Men mange bliver positivt overrasket, når de får mulighed for at stille spørgsmål om arbejdet. Borgerne i Kgs. Enghave tager godt imod hjemmehjælperne med udenlandsk baggrund. SIDE 6 Debat om arbejdsmiljø INDSTIK Københavns Kommunes forvaltninger og de faglige organisationer har sat gang i en debat om arbejdsmiljø. Denne avis er en del af debatten. Avisen er et symbol på, at kommunen gerne vil have alle ansatte med i debatten, og den er delt ud til alle ansatte i kommunen. Læs mere om debatten på midtersiderne. Toiletpassere får lort i hovedet BORGERKONTAKT Det er ikke altid skægt at passe kommunens offentlige toiletter. De ansatte bliver dynget til med verbalt skidt fra borgere, der er fornærmede over at skulle betale to kroner for et rent toiletbesøg. Selv pæne damer bruger ord som din gamle luder og smatso, og nogle spytter sågar de ansatte i hovedet. Men et kursus i at tackle krisesituationer, en direkte overfaldsalarm til politiet og en engageret leder, der er der for sine ansatte døgnet rundt, har forbedret arbejdsmiljøet på de offentlige toiletter og skabt et godt sammenhold blandt de ansatte. SIDE 16 Hver mand passer sig selv og sin moppe. Den tilgang til arbejdet var tidligere sædvane blandt rengøringspersonalet på de københavnske skoler. Det gav et dårligt arbejdsmiljø, stor udskiftning blandt personalet og dårlig rengøring.»tidligere var det normalt, at medarbejderne passede sig selv,«siger Jens Christian Larsen, der er afdelingsleder i Udviklings- og planlægningsområdet for Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. Han har været med til at udvikle projektet Fornuftig Rengøring, der sætter fokus på at opkvalificere rengøringspersonalet på de københavnske skoler. Et af projektets nøgleord har været samarbejde, og i dag arbejder rengøringspersonalet i selvfungerende team på de forskellige skoler, og er selv ansvarlige for planlægningen af arbejdet.»når folk arbejder i selvkørende team, hjælper de hinanden mere. Det øgede ansvar gør, at ingen går hjem før de er sikre på, at der er 100 procent rent,«siger Jens Christian Larsen og pointerer, at det større ansvar øger stoltheden over arbejdet hos den enkelte medar- BRANDVÆSENETS MEKANIKERE SKRUEDE SELV DERES VÆRKSTED SAMMEN bejder. De selvfungerende team planlægger i samarbejde med skoleinspektøren, hvordan arbejdet skal udføres. Udviklingen mod det samarbejdende regøringspersonale er dog ikke kommet af sig selv. Som en del af projektet skal personalet på skolebænken for at lære, hvad teamwork indebærer. For den store procentdel af personalet, der er af anden etnisk oprindelse medfører projektet, at de skal 12 uger på sprogkursus i dansk.»mange af dem har ringe danskkundskaber, og det er vigtigt, at man kan det samme sprog, når man skal arbejde sammen som et hold. Kommunikation mellem medarbejderne er i det hele taget vigtigt,«siger Jens Christian Larsen. KASPER HAUGAARD FORNUFTIG RENGØRING Projekt Fornuftig Rengøring er i sin tredje fase. Projektet omfatter 120 rengøringsassistenter og 18 skoler. Når projektet er slut, kommer det til at omfatte alle skoler i Københavns Kommune. FOTO: MIKLAS NJOR Sikkerhedsrepræsentant slog alarm, da nyt værksted blev forkert indrettet. SIDE 8 BEVAR BST Produktiviteten og arbejdsmiljøet bliver ramt, hvis regeringen udvander BST-ordningen, mener faglig sekretær i FOA Tage Christensen. SIDE 15 Sikkerhed spares væk ØKONOMI Sikkerheden forsvinder, når opgaverne udliciteres. Det mener en gartnerformand. Ifølge ham mangler forvaltningen en særlige organisation, der kan stille krav og følge sikkerheden løbende, når den benytter sig af private entreprenører. SIDE 5 Skru ned for støjen PASNING Den integrerede institution Akaciehuset i Valby har fået bugt med larmen fra højtråbende børn. Ved hjælp af ganske simple metoder har institutionen løst problemet. Trækasser, ny pædagogik og tæpper letter hverdagen for institutionens pædagoger. SIDE 12 Gymnastik på kontoret IDRÆT To gange om ugen rykker personalet i Pensions- og Omsorgskontoret skrivebordene til side for at dyrke gymnastik med hinanden. Englehop og strækøvelser i kontortiden kombineret med sund mad motiverer medarbejderne til at leve et sundere liv. SPORT SIDE 13

2 2 København marts 2003 Hvad kan kommunen gøre for at forbedre arbejdsmiljøet? Niels Jeppesen Formand for Dansk Metal i København Vi skal se på forhold, som ikke umiddelbart er synlige. I dag er det ikke støj og møg på arbejdspladserne, som er det store problem. De store problemer er, når medarbejderne ikke føler, at de slår til i forhold til de krav, der stilles til højere arbejdstempo, effektive arbejdsdage uden pauser, og ikke mindst evnen til at omstille sig. Jan Trojaborg Formand for Københavns lærerforening»kommunen skal værdsætte lærerne ved respektfuld inddragelse, ved at tage henvendelser og kritik alvorligt og ved at indrette rene, attraktive skoler med lærerarbejdspladser. Der skal være følelige personalegoder som kaffedamer, julefrokoster og ordentlige jubilæumsgratialer.«henrik Faursby Ahlers Chefkonsulent for arbejdsliv og -miljø i Akademikernes Centraladministration»Et af de store problemer, Københavns Kommune stadig slås med, er et meget højt sygefravær. Årsagen hertil skal blandt andet findes i organiseringen af arbejdet og ansvaret herfor, der er præget af centraliserede og meget hierarkiske beslutningsveje. Så Kommunen skal bruge tid og ressourcer på uddelegering af ansvar.«bst KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel ARBEJDSMILJØ PÅ NETTET Hvordan får vi et bedre indeklima? Hvordan indretter jeg bedst min computerarbejdsplads? Hvordan kommer vi i gang med vores arbejdspladsvurdering? Hvad gør vi ved stress? Læs om disse og mange andre emner på: BST København Kommunes Hjemmeside Her kan du finde artikler om arbejdsmiljø, stille spørgsmål til vores brevkasse, få information om vores rådgivning til Københavns Kommunes arbejdspladser, finde nyttige links og hente vores udgivelser. Find os på internettet: eller på Københavns Kommunes intranet: bst.kk Voldsom arbejdsdag I de seneste år er pædagoger, lærere, sagsbehandlere og andre, der har tæt tilknytning til kommunens borgere, i stigende grad blevet udsat for vold og trusler om vold. Vold skal tackles UDDANNELSE I Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil man med to nye projekter klæde medarbejderne i lokalcentrenes serviceteams og i kommunens døgninstitutioner for børn bedre på til at forebygge og tackle voldelige situationer. Projektet går ud på, at to ressourcepersoner fra de enkelte serviceteams og institutioner uddannes i at forebygge vold og tackle situationen, hvis en kollega udsættes for vold. Tal dig ud af angsten BEARBEJDNING Det kan være en meget belastende oplevelse at blive udsat for vold eller stå over for en truende bruger på sin arbejdsplads. Derfor er det ofte nødvendigt at søge professionel hjælp. Uddannelsesog Ungdomsforvaltningen har en aftale med Rigshospitalets Krisepsykologiske enhed. Psykologerne forbereder voldsofrene på, hvordan de kan forvente at reagere senere. Typiske reaktioner er handlingslammelse, sløvhed og mareridt. BST Københavns Kommune Enghavevej SV En forjaget hverdag har fået nerverne til at sætte sig yderst på overfrakken i det danske samfund. Og det kan mærkes på mange af kommunens arbejdspladser. I de seneste år er pædagoger, lærere, sagsbehandlere, parkeringsvagter og andre faggrupper, som har meget kontakt med borgerne, i stigende grad blevet udsat for vold og trusler fra vrede borgere. Det slider på psyken, og for nogle af kommunens medarbejdere betyder det lange fraværsperioder fra jobbet og måske endda i sidste ende et jobskifte. Det gjorde det blandt andet for parkeringsvagten, der blev holdt op med en pistol, og for opsynsmanden, der fik alvorlige bank af en psykisk syg patient. Derfor er voldsforebyggelse blevet en væsentlig del af arbejdsmiljøarbejdet på mange arbejdspladser, og mange nye forebyggelsesprojekter sættes i gang. På bocenteret Lindegården, der huser voksne med psykiske lidelser, har man længe arbejdet med voldsforebyggelse.»det bliver vi nødt til, hvis vi skal leve op til arbejdsmiljøloven. Vi skal skabe trygge og gode rammer, så folk ikke bliver syge af at være her. Det betyder, at vi også må tage fat om voldsproblematikken,«siger daglig sikkerhedsleder Gregers K. Bendorff. Lindegården har udarbejdet Sygefraværet parkeres»hvad fanden sker der her?«sådan lød reaktionen fra mange af de ansatte i Parkering København, da ledelsen blev skiftet ud. Mange frygtede, at de var den næste på fyringslisten. Men sådan blev det ikke. I stedet fik de en arbejdsplads, hvor man kan tale åbent om tingene, hygge sig med kollegerne og regne med, at ledelsen bakker op, når der er problemer.»hvor vi før så chefernes skosåler mere end noget andet, når der var problemer, fik vi pludselig en ledelse, der gik ind i arbejdsmiljøet med liv og sjæl. Først skabte det utryghed, fordi der næsten skete for meget, og sygefraværet steg faktisk. Men nu er de fleste glade for ændringerne,«siger tillidsrepræsentant Ole Juul. Et voksende sygefravær sendte i løbet af 2002 parkeringsvagterne til tops som de mest syge medarbejdere i Københavns Kommune. Mange overfald på parkeringsvagter, dårligt sammenhold blandt de knap 250 medarbejdere og en ledelse, der ikke gjorde nok ved det, var de væsentligste årsager, tror sikkerhedskonsulent Hanne Lassen, der nu er blevet ansat på fuld tid til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Med uddannelse af vagterne og nye uniformer er Parkering København ved at få bugt med de mange overfald. Og også det interne arbejdsmiljø er forbedret. Der er kommet fælles kantine med daglige morgenmøder, medarbejderne har fået en tavle, hvor de frit kan skrive ris og ros til ledelsen, man kan få massage i vagtpauserne, og der er computercafé og fitnessrum på vej. De ansatte må ofte lægge ryg til truende fagter. FOTO: MIKLAS NJOR»Det er hyggeligere at komme på arbejde nu. Den kultur, hvor enhver passede sit, er væk. Nu taler vi om at male fitnessrummet sammen,«siger Ole Juul. Arbejdstilsynet har bevilget kroner til arbejdsmiljøforbedringerne i Parkering København. TRINE REITZ BJERREGAARD en handleplan for, hvad medarbejderne skal gøre, hvis en kollega overfaldes. Samtidig sendes alle medarbejdere på konflikthåndteringskursus, hvor de får en bedre forståelse for beboernes reaktionsmønstre og bliver sat ind i lovgivningen.»det gælder om at vide, hvordan man skal håndtere en situation, der er ved at køre op i en spids. Og hvis det går galt, skal det være klart, hvordan man kan hjælpe den angrebne og beboeren,«siger Gregers K. Bendorff. På Lindegården gør man også meget ud af at registrere og analysere hver enkelt hændelse, så erfaringen kan bruges til at undgå gentagelse. TRINE REITZ BJERREGAARD Med fokus på trivsel og arbejdsmiljø forsøger Parkering København at komme af med kommunens højeste fravær. Parkeringsassistenterne Johnny Nielsen og Sandra Petersen i nye blå uniformer, som skaber mere respekt. FOTO: MIKLAS NJOR FALD I OVERFALD Antallet af overfald mod p-vagterne er faldet med 70 procent, efter vagterne har fået nye uniformer. I årets første to måneder har der været fire overfald mod 13 sidste år.

3 Sygefravær stadig i fokus FRAVÆR Sygefraværet stiger og folk er syge i stadig længere tid. Det kan mærkes på det offentliges udgifter til sygedagpenge. I perioden er udgifterne steget med cirka 1,4 milliarder kroner.»det er chokerende, for det er virkelig mange ressourcer, der går tabt,«siger beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V). En del af stigningen skyldes ændrede regler. Elektronisk registrering Borgmesterstolen ANMELDELSE 3. februar i år blev første fase af EASY elektronisk anmeldesystem sat i drift. EASY kan bruges af virksomheder og læger til anmeldelse af arbejdsulykker til Arbejdsskadestyrelsen, forsikringsselskaber og Arbejdstilsynet. Det er muligt at få adgang til EASY ved at kontakte Arbejdsskadestyrelsen. Åbent plan i nyt energihus INDRETNING Københavns Energi planlægger at bygge et nyt hus til hele administrationen. Det giver nye muligheder for indretning af arbejdspladsen med kontorer i åbent plan. Målet er at forbedre kommunikationen og vidensdelingen i virksomheden. Men der er nogle, der er bekymrede for, om man kan finde arbejdsro i et kontor, man deler med mange andre, og om indeklimaet kan reguleres. Derfor kræver det god forberedelse at iværksætte sådan en forandring. I de næste to måneder bliver 200 ud af 500 medarbejdere interviewet om deres samarbejdsrelationer og ønsker til en ny arbejdsplads både fysisk og organisatorisk. Et nyt regnskab starter MÅLING Lige i disse dage modtager medarbejdere i kommunen et spørgeskema om arbejdet i kommunen. Det er startskuddet på det fjerde personalepolitiske regnskab. Jens Kramer Mikkelsen siger, at der skal tages fat om problemerne med aktiviteter, som støtter personale- og ledelsesudviklingen. Regnskabet skal bruges til at se, om indsatsen har en effekt. Københavnere er mere syge end jyder, kommunalt ansatte har dårligere helbred end privatansatte, og bibliotekarernes immunforsvar er bedre end parkeringsvagternes. Sådan ser det i hvert fald ud, hvis man alene dømmer på mængden af sygefravær. Sygefraværet er 30 procent højere i København end i resten af landet, og kommunalt ansatte bliver gennemsnitligt i sengen 13 dage om året, mens medarbejdere i private virksomheder nøjes med ni dage under dynen. Og ser man på fraværstallene i Københavns Kommune, er der store forskelle på antallet af sygefraværsdage alt efter hvor, man er ansat. Men når hjemmeplejen og Parkering København gennemsnitligt måtte undvære sine medarbejdere mere end 25 dage i år 2001, var det ikke fordi, at medarbejderne der er af en specielt skrøbelig støbning. Forklaringen er langt Arbejdet kan give mavepine Meget fravær på arbejdspladsen kan skyldes dårligt arbejdsmiljø. Eksperter anslår, at 38 procent af alt fravær kan tilskrives arbejdsmiljøet. mere kompliceret.»der kan være mange grunde til, at man har ondt i maven. Noget af det skyldes selvfølgelig reel sygdom, men når sygefraværet er så højt, er det fordi, der er noget galt på arbejdspladsen. Nogle forhold i arbejdsmiljøet, der ikke er i GRAFIK: RENE LYNGE orden. Det kan være alt lige fra det klassiske problem med ensidigt arbejde eller dårlige arbejdsstillinger over dårlig ledelse til mobning fra kolleger,«siger Bent Vogensen, vicekontorchef i Økonomiforvaltningen. I en undersøgelse fra For 10 år siden blev medarbejderne på Vestre Kirkegård hjemme under dynen 25 dage om året i gennemsnit. I dag møder de gerne op med snue og halsbetændelse bare for at være sikre på, at kirkegården bliver passet ordentligt. En gennemgribende omorganisering af ledelse og samarbejdsformer har fået sygefraværet helt ned på 7,2 dage om året og har gjort kirkegården til en populær arbejdsplads.»hvor vi før havde en meget stor udskiftning i personalet, har vi nu sæsonarbejdere, der vender tilbage år efter år. Vi havde endda en specialarbejder, der sagde nej tak til fast arbejde, fordi han hellere ville være her en sæson mere,«fortæller gartner Jan Lassen, der har været med til at forvandle Vestre Kirkegård fra en fagopdelt kampplads til en rar arbejdsplads. Projektet startede, da medarbejderne i et spørgeskema gav udtryk for, at den var helt gal med det psykiske arbejdsmiljø. Både ledelse og Arbejdsmiljøinstituttet fra november sidste år estimeres det, at 38 procent af sygefraværet kan tilskrives arbejdsmiljøet. Men netop fordi der kan være tale om mange forskellige problemer med arbejdsmiljøet, er det svært at gøre noget ved det fra centralt hold. Derfor er det vigtigt, at alle arbejdspladser ser sig selv i kortene, mener Bent Vogensen.»Den vigtigste forudsætning for en ordentlig arbejdsplads er, at der er lavet en vurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, en såkaldt APV, hvor man kan lokalisere problemer på den enkelte arbejdsplads,«siger han. Hvordan problemerne bedst løses er individuelt fra arbejdsplads til arbejdsplads, vurderer Bent Vogensen.»Nogen vil have fitnessrum, mens andre får nye uniformer,«siger han. TRINE REITZ BJERREGAARD Det dårlige humør blev begravet Kirkegårdsgravere har nedsat sygefraværet, efter de fik et bedre samarbejde. På Vestre Kirkegård har man på 10 år nedbragt sygefraværet med 18 årlige fraværsdage per medarbejder. FOTO: MIKLAS NJOR København marts ansatte var kede af det manglende samarbejde og det dårlige forhold faggrupperne imellem.»vi viskede simpelthen tavlen ren og startede helt forfra med nye ledelses- og samarbejdsformer,«siger Jan Lassen. Allerede fra dag et faldt sygefraværet blandt de ansatte, der ville have nye tider. Flextid, medindflydelse på planlægningen af arbejdet, medarbejdermøder og fælles frokoststue er blandt de tiltag, der har jaget begravelsesstemningen på flugt og fået smilene frem på kirkegården.»i dag spiser vi frokost sammen, og det er helt normalt at se en specialarbejder luge ved et gravsted og en gartner i en traktor,«siger Jan Lassen. TRINE REITZ BJERREGAARD Kultur- og Fritidsborgmester Martin Geertsen (V) Har du haft ubehagelige oplevelser med borgere? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg synes, at borgerne tager vores job seriøst og har tillid til, at vi varetager opgaverne og tager beslutninger til det fælles bedste. Tænker I nok på arbejdsmiljøet, når I træffer beslutninger i Borgerrepræsentationen? Det er op til forvaltningerne at sikre, at de beslutninger, vi tager i Borgerrepræsentationen, opfylder kravene til, at vi har så optimale arbejdsvilkår som muligt. Vores beslutninger har også indbygget en forudgående miljøvurdering, så det vil jeg sige, at vi tænker på. Kan I gøre det bedre? Selvfølgelig kan vi gøre det bedre. Det handler om hele tiden at styrke og forbedre vores arbejdsvilkår. Det kræver selvfølgelig også, at vi har en løbende dialog om, hvad der skal gøres bedre. Og det er en dialog, der skal være præget af realistiske holdninger til, hvad vi kan gennemføre og hvordan. SYGEFRAVÆR Sygefravær i Københavns Kommune 2001: Kvinder har 16,8 fraværsdage og mænd 13,4 De mest syge: Hjemmeplejen: 25,8 Parkeringsvagten: 25,2 Handicapcentre: 22,7 Ejendomsdriften: 20,4 Tallene er opgjort i gennemsnitlige sygefraværsdage per ansat i % af de ansatte står for 80% af fraværet, mens 33% intet sygefravær har. Det skyldes, at kommunen har mange ansat, der er langtidssyge. INDSEND 5 GODE RÅD - og deltag i konkurrencen! Information Baggrund Formål Debatoplæg Inspiration Aktivitetsoversigt Opsamling

4 4 København marts 2003 Stress kan også være godt Lyt til din krop Symptomer på stress kan være, at du føler dig anspændt, rastløs og har svært ved at sove. Sig fra Ting, man ikke når, giver frustration. Derfor er det god medicin at sige fra over for opgaver. Gør én ting ad gangen og nyd det, du når. Husk at holde pauser. Man bliver syg af for meget stress, men lidt stress øger energien. Stress er et fænomen, som er alt for kendt på de kommunale arbejdspladser. Særligt Københavns Kommunes sagsbehandlere inden for uddannelses- og ungdom samt på familieog arbejdsmarkedsområdet føler sig ramt af en voksende arbejdsbyrde, og modsat de fleste andre faggrupper er de mere generet af arbejdsmængde og -tempo i 2001, end de var i Det viser personalepolitisk regnskab. Men stress behøver ikke at være noget problem. Faktisk kan kortvarig stress være stimulerende og udviklende. Er man derimod stresset i længere tid, kan kroppen blive så belastet, at man bliver virkelig syg af det.»når vi bliver stressede, frigøres store mængder af kamphormonet adrenalin og stresshormonet kortisol fra binyrerne. De øger puls og blodtryk, og stofskiftet mobiliserer store mængder energi, så vi kan klare belastningen. Men får vi ikke lov til at slappe af indimellem, vil den store adrenalin- og kortisolproduktion i kroppen på længere sigt øge risikoen for åreforkalkning, højt blodtryk, mavesår, infektionstendens og opblussen af en i forvejen bestående kronisk sygdom,«siger Bo Netterstrøm, der er overlæge på Arbejdsmedicinsk Klinik på Hillerød Sygehus. TRINE REITZ BJERREGAARD KØBENHAVNS KOMMUNES KOORDINATIONSUDVALG Koordinationsudvalget arbejder for: At sikre arbejdsfastholdelse af virksomheders ansatte, f.eks. ved sygdom og ulykke. At mindske udstødning, f.eks. ved forebyggelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. At fremme integrationen på arbejdsmarkedet af handicappede, personer med nedsat arbejdsevne, mennesker med anden etnisk baggrund og andre med svag eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet. Koordinationsudvalget består af: Borgmesteren for Familie- og Arbejdsmarkedsområdet, repræsentanter fra DA, LO, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Praktiserende Lægers Organisation (PLO), De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) samt Arbejdsformidlingen (AF). Kontakt til Koordinationsudvalget: Oplysninger om Koordinationsudvalget kan findes på: Koordinationsudvalgets sekretariat, tlf.: Find årsagen Stress opstår, når der i en længere periode er ubalance mellem de krav, der stilles til dig, og de ressourcer, du har. Udtryk dine følelser Det er en god idé at fortælle om dine følelser. Bare det at få formuleret, hvad din situation handler om, virker stressreducerende. Bunker, der hober sig op, telefoner, der bliver ved og ved med at ringe og klienter, der brokker sig over, at tingene går for langsomt. Sådan ser hverdagen ud for mange sagsbehandlere rundt omkring på lokalcentrene, og det giver god grobund for stress. Men på Lokalcenter Ryvang har stressen fået kamp til stregen med en ny organisering baseret på teamwork.»vi fordeler ikke længere klienterne imellem os, sådan at vi har hver vores faste CPR-numre. I stedet arbejder vi i team på fire personer, som deler en gruppe klienter. På den måde sidder vi ikke alene med store bunker af sager,«fortæller socialrådgiver og tillidsrepræsentant Yvonne Solgård. Brugerne mærker ikke til skiftet, for hver person i teamet har sine egne faste klienter. Men når der skal skrives breve eller betales regninger, som ikke forudsætter direkte kontakt med Råd om stress brugeren, kan alle i teamet klare opgaven. Alle kender til alles sager, og hvis en medarbejder er inde i en stresset periode, kan de andre tage fra.»vi er meget mere opmærksomme på hinanden i dag. Hvis der er en, der har det svært, træder vi andre til. I gamle dage kunne vi ikke drømme om at røre ved vores kollegers bunker så hellere trille tommelfingre,«siger Yvonne Solgård. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har besluttet at sætte ekstra fokus på organisering i team. Det skal medarbejderne glæde sig til, mener Yvonne Solgård også selv om det kan være en svær overgang.»det er klart, at for folk, der i mange år har arbejdet Støt hinanden Snak med din kollega, hvis der er tegn på stress, og undersøg, om hun eller han har brug for støtte. Omsorg betyder meget. Indflydelse er medicin Ledelsen kan forebygge stress ved at skabe klarhed og dialog. Stressrisikoen mindskes, hvis du har indflydelse på dine egne arbejdsopgaver. Gruppearbejde kan stresse stressen væk Samarbejde holder stressen i skak for sagsbehandlere. STRESS Blandt faktorer, der kan føre til stress, er højt tempo, overarbejde, skifteholdsarbejde, utryghed i ansættelsen, alenearbejde, voldsrisiko, ringe lederstøtte, uklar rollefordeling, manglende indflydelse, mobning og chikane. KILDE: BO NETTERSTRØM KILDE: CASA GRAFIK: RENE LYNGE Når bunkerne hober sig op på sagsbehandlernes borde, hober stressen sig op på kontoret. Hvis man deles om bunkerne, kan stressen holdes nede. FOTO: MIKLAS NJOR for sig selv, kan det være svært at have tillid til, at kollegerne godt kan klare ens sager. Og det kræver, at man lukker andre ind i sine egne arbejdsprocesser,«siger hun. En væsentlig stressfaktor er alenearbejde, hvor man sidder isoleret med ansvaret for en bunke sager, og det har teamwork gjort op med. Samtidig har det givet andre gode midler mod stress, som eksempelvis større indflydelse på det daglige arbejde og bredere faglig indsigt, mener Yvonne Solgård. Men helt fri for stress er hun ikke blevet.»det får jo ikke telefonen til at ringe mindre. Og det stresser stadig, når den konstant afbryder det arbejde, man er igang med,«siger hun. TRINE REITZ BJERRREGAARD Medarbejder Leder MUS på KKnet Fleksibelt skema til medarbejdersamtaler tilpas det til jeres egne behov Find skemaet under Værktøjskassen Hvis I ikke har adgang til KK net, så send en mail til Udvikling Samtale

5 Fald i alvorlige ulykker DØD Antallet af dødsulykker og alvorlige ulykker på arbejdspladser rundt omkring i Danmark er faldet igennem de seneste fem år. I 1997 mistede 82 mennesker livet på arbejdspladsen, mens det gjaldt 50 personer sidste år, viser tal fra Arbejdstilsynet. Antallet af andre alvorlige ulykker, hvor der er mistet legemsdele, knust knogler eller lignende, er faldet med 13 procent i samme periode. Kommunen tørster efter råd ARBEJDSMILJØ Københavns Kommune forsøger at udvikle en debat om arbejdsmiljøet på kommunens arbejdspladser. Derfor opfordrer de samtlige af kommunens ansatte til at komme med gode råd til, hvordan man kan gøre arbejdsmiljøet bedre. Gode råd kan gives via internettet på adressen: Bossen er mere populær LEDELSE Håndværkere og gartnere i kommunen er blevet bemærkelsesværdigt gladere for deres ledere. I 1999 var hele 70 procent utilfredse med chefens evner til at løse samarbejdsproblemer, men stemningen vendte markant ved personalepolitisk regnskab i Her er det kun 24 procent, der giver ledelsen dårlige point. Også i de fleste andre fag er ledelsen blevet mere populær i 2001 i forhold til Kun pædagoger på døgninstitutioner er blevet mindre tilfredse med cheferne. Museskader på standby ARBEJDSSKADER Den Sociale Ankestyrelse har behandlet fire sager om museskader, som Arbejdsskadestyrelsen i første omgang har afvist som erstatningsberettigede. Nu har myndighederne besluttet at afvente resultaterne fra den store danske NUTADAundersøgelse, der først bliver afgjort engang til efteråret. Mål for arbejdsmiljøet FORBEDRINGER Færre dødsulykker på arbejdspladsen, mindre ensidigt arbejde og bedre psykisk arbejdsmiljø. Det er de tre hovedmål, beskæftgelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har sat for at skabe et bedre arbejdsmiljø. Forbedringerne skal ske i perioden 2000 til København marts Prisen vejer tungere end sikkerheden Når private entreprenører konkurrerer med KTK om Vej & Parks kommunale opgaver, bliver sikkerheden glemt. Forvaltningen fokuserer kun på prisen, mener gartnerformand. Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) kan give langt bedre arbejdsmiljø. Især hvis man forbereder dem ordentligt. Derfor drager 12 nyuddannede MUS-instruktører ud på Sundhedsforvaltningens arbejdspladser og får ledelse og medarbejdere til at tænke over MUS-samtalerne.»Når vi bliver kontaktet af en arbejdsplads, tager vi på besøg. Vi prøver at lure stemningen på arbejdspladsen. Har folk det godt eller skidt. Har de været der kort eller lang tid,«siger sygeplejerske Kate Jensen, der er en af de 12 instruktører. Når hun tager ud sammen med sin instruktørmakker, holder de først møde med ledelsen og derefter med de ansatte for at give begge parter gode råd til samtalen. Noget af det vigtigste er at forberede samtalen.»tænk over, hvad der kan gå galt. Hvis man har mobil, så sluk for den. Sørg for ikke at komme til at aflyse mødet. Spis godt inden Sikkerheden og arbejdsmiljøet lider under den særlige bestiller-udførermodel. Her skal forskellige kommunale afdelinger konkurrere med private entreprenører om de kommunale opgaver ved at give det billigste tilbud. Men mens de kommunale afdelinger skal leve op til kommunens krav om arbejdsmiljø, er de private ikke bundet på samme måde. Det gør det svært at konkurrere, mener gartnerformand Ole Møller.»Det er ultimativt liberalistisk. Når Pind og Kramer ikke kan blive enige om at stille krav, kan småentreprenørerne vælge at skide højt og flot på sikkerheden,«siger han. Som eksempel nævner Ole Møller fældningen af nogle lindetræer ved legepladsen på Baldersgade. Hvis man skal overholde kommunens sikkerhedsregler, skal træer i tæt bebyggelse skæres ned fra en lift. Og toppen skal skæres ned i mindre stykker for at undgå, at stammen rammer nogen under fældningen. Men den private entreprenør overholdt ikke sikkerhedsforanstalningerne. I stedet sendte man en mand op i træet med en sav for at skære det værste væk. Derefter blev træet lagt ned, som om det foregik i en afspærret park. Det er farligt både for de forbipasserende og få røget nogle cigaretter, hvis det er det, der er nødvendigt,«siger Kate Jensen. Hun instruerer de ansatte i at udfylde et skema inden samtalen, så de tænker over, hvad de kan få ud af den.»udviklingen skal komme ud af noget godt. Man må ikke tage udgangspunkt i noget skidt. Hvis der er store problemer, skal de og for de ansatte.»der springer elastikken simpelthen. De er jo også på en måde kommunen og burde derfor have de samme forpligtelser,«siger Ole Møller, der er sikkerhedsansvarlig for det grønne område i byservicedistrikt 4. Han mener, at Vej & Park bør oprette en særlig organisation, der kan stille krav om sikkerhed og kontrollere, at de overholdes. KRISTOFFER GRAVGAARD Når der går MUS i arbejdet Mere end halvdelen af medarbejderne i Sundhedsforvaltningen fik ikke tilbud om en medarbejdersamtale i En vellykket MUS-samtale kan gøre arbejdslivet lettere for både ledere og medarbejdere. FOTO: MIKLAS NJOR Folkeskolen har ondt i psyken Folkeskolelærerne mangler anerkendelse og ressourcer. Kommunens personalepolitiske udvalg arbejder på en løsning. Store klasser, opmærksomhedskrævende børn og en ledelse, der ikke magter deres opgave, er hverdag for de fleste lærere i kommunen. Ifølge en undersøgelse fra Arbejdstilsynet føler mange lærere, at ledelsen er for dårlig. Den er nærmest usynlig, fordi lederne er begravet i administrativt arbejde. Samtidig er de store klasser med opmærksomhedskrævende børn et problem. Der er ikke ressourcer til at tage nogle timer med en ekstra lærer og dele børnene op i grupper, så man kan give dem mere opmærksomhed. Og når børn har problemer af enten faglig eller social karakter, er der ofte lang ventetid hos skolepsykologen.»lærerne har et meget dårligt psykisk arbejdsmiljø i København. De føler simpelthen ikke, at rammerne for deres arbejde er gode nok,«siger næstformand i Københavns Lærerforening Michael Olsen. Både lærerforeningen og Københavns Kommune er derfor i fuld gang med at rette op på lærernes psykiske rammer.»vi er i øjeblikket i gang med nogle løsninger i det personalepolitiske udvalg,«siger han. Udvalget ser blandt andet på lederne. De skal uddannes i personlig og pædagogisk ledelse frem for udelukkende at fokusere på administration. Og de skal lære at uddele ansvar i form at opgaver, der kan løses i team, så lærerne kan udnytte hinandens kompetencer. Samtidig skal lærerne have vejledning i, hvordan de for eksempel skal forholde sig til særligt opmærksomhedskrævende børn.»lærere i specialklasser skal have kompetencer i adfærd, kontakt og trivsel. Ofte er de børn, der umiddelbart er fagligt svage, hæmmet af adfærdsvanskeligheder,«siger Michael Olsen. Han regner med, at personalepolitisk udvalg har sine nye tiltag klar efter sommerferien. KRISTOFFER GRAVGAARD tages op inden MUS-samtalen. Ellers kan den ikke komme til at fungere ordentligt,«siger Kate Jensen. Under MUS-samtalen lægger de to parter i fællesskab en udviklingsplan for medarbejderen. Den skal hjælpe til, at han eller hun i større grad når de mål, der er sat, og dermed får et bedre arbejdsmiljø. KRISTOFFER GRAVGAARD EN MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE Skal være en dialog. Skal være fremadrettet med udgangspunkt i den tidligere samtale og den hidtidige arbejdssituation. Skal slutte med, at begge parter aftaler konkrete mål og aktiviteter for den kommende periode S2-02A Ja. I dag får vi en miljøog økonomisk vurdering af de enkelte forslag. Måske man også skulle lave en vurdering af arbejdsmiljøet. Men man kunne selvfølgelig frygte, at det ender med en alenlang liste med vurdering af alle mulige gode ting, som ender med at blive helt uoverskuelig. Borgmesterstolen Uddannelses- og ungdomsborgmester Per Bregengaard (EnL) Kan du blive stresset i dit job som borgmester? Det kan jeg godt. Typisk sker det, når der skal tages store beslutninger, hvor det er svært at komme igennem med det, jeg står for. Så føler jeg mig lidt utilstrækkelig, fordi jeg måske kunne få noget igennem. Jeg prøver at gøre mit bedste. Tænker I nok på arbejdsmiljøet, når I træffer beslutninger i Borgerrepræsentationen? Det kunne godt være bedre. Især fokus på det psykiske arbejdsmiljø kunne være bedre. Fokus er jo i dag i høj grad på, hvordan beslutningerne virker på borgerne. Måske dynger man de ansatte til med for mange opgaver. Kan I gøre det bedre?

PersonalePol. rent 2003 05/08/03 14:05 Side 1. Personalepolitisk Regnskab 2003 Københavns Kommune

PersonalePol. rent 2003 05/08/03 14:05 Side 1. Personalepolitisk Regnskab 2003 Københavns Kommune PersonalePol. rent 05/08/03 14:05 Side 1 Personalepolitisk Regnskab Københavns Kommune PersonalePol. rent 05/08/03 14:05 Side 2 INDHOLD FORORD Københavns Kommunes Værdigrundlag København er som Danmarks

Læs mere

Blå blink og blå mærker. voldsomudtryksform. Autoritetstab skaber konflikt. Nyt fra NFA: Voldspolitik skal målrettes. Nyhedsmagasin nr.

Blå blink og blå mærker. voldsomudtryksform. Autoritetstab skaber konflikt. Nyt fra NFA: Voldspolitik skal målrettes. Nyhedsmagasin nr. Nyhedsmagasin nr. 1 Gør vold på din arbejdsplads til historie Autoritetstab skaber konflikt Blå blink og blå mærker Nyt fra NFA: Voldspolitik skal målrettes voldsomudtryksform 2 Dialog på afveje Bestil

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress Stress magasinet Xxx BO NETTERSTRØM: VIRKSOMHEDER VIL BLIVE TVUNGET TIL AT TAGE STRESS ALVORLIGT KEND DIN STRESS LÆG ET PUSLESPIL Du kan selv gøre meget for at undgå stress Nr. 04 august 2006 Indhold Indhold

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Et inspirationshæfte www.sus.dk Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Indhold 2 Forord............................................... 3................................... 4 Samarbejde

Læs mere

STRESS MAGASINET DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE

STRESS MAGASINET DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE STRESS MAGASINET XXX HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE CLAUS HJORT FREDERIKSEN: DIREKTØRERNE SKAL GÅ FORREST DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS NR. 02 FEBRUAR 2006 1 INDHOLD

Læs mere

Aikido hjælper de ansatte med at tackle konflikter på genbrugspladsen.

Aikido hjælper de ansatte med at tackle konflikter på genbrugspladsen. 2/2010KONZENS U D G I V E T A F K L O G K T O Aikido hjælper de ansatte med at tackle konflikter på genbrugspladsen. VI SKAL LYTTE Frank Jensen parat til anerkendende ledelse. Vejen gennem chokket Tilbage

Læs mere

Styr på det? Fortællinger fra grafiske arbejdspladser

Styr på det? Fortællinger fra grafiske arbejdspladser Styr på det? Fortællinger fra grafiske arbejdspladser GRAFISK BAR Historier til inspiration om psykisk arbejdsmiljø i den grafiske branche Medlemmer i Grafisk BAR: Grafisk Arbejdsgiverforening Danske Mediers

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet: F O A f a g o g a r b e j d e Pas på dig selv 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet

Læs mere

grafisk bar nummer oktober 2010 1

grafisk bar nummer oktober 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 19. nummer oktober 2010 Den nye arbejdsmiljølov fire skarpe til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg Den positive vej Det betaler sig, siger

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Fælles Handling Lokal beskæftigelsesindsats i udsatte byområder

Fælles Handling Lokal beskæftigelsesindsats i udsatte byområder Fælles Handling Lokal beskæftigelsesindsats i udsatte byområder Integrations- og beskæftigelsesprojekt. LO Storkøbenhavn og Jobcenter København 2007 2008 Evalueringsrapport Indhold Indledning...3 Vi gir

Læs mere

Mere viden - bedre arbejdsmiljø. Beretninger om ti kommuners vej til et bedre arbejdsmiljø

Mere viden - bedre arbejdsmiljø. Beretninger om ti kommuners vej til et bedre arbejdsmiljø v Mere viden - bedre arbejdsmiljø Beretninger om ti kommuners vej til et bedre arbejdsmiljø side 3 Indhold - - - - - - - - - - - Greve Kommune Peace & Love i Nældebjerg Plejecenter Side 5 - - - - - - -

Læs mere

- Tag fokus væk fra det, du har mistet. Jonathan Richter efter lynnedslaget:

- Tag fokus væk fra det, du har mistet. Jonathan Richter efter lynnedslaget: Nr. 1. 2013 Jonathan Richter efter lynnedslaget: - Tag fokus væk fra det, du har mistet Bilulykke stoppede succesfuld karriere side 10 Når arbejdet stjæler din søvn side 15 Klædt på til lønforhandling

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

GODE RÅD. Sæt fokus på trivslen MAGASINET. Vi skal give plads til det, folk brænder for 4. Positive forventninger hjælper på stress 6

GODE RÅD. Sæt fokus på trivslen MAGASINET. Vi skal give plads til det, folk brænder for 4. Positive forventninger hjælper på stress 6 MAGASINET JANUAR 2009 TILLÆG 5 GODE RÅD Sæt fokus på trivslen 5 Vi skal give plads til det, folk brænder for 4 Positive forventninger hjælper på stress 6 Succes med at mindske volden 10 MAGASINET TILLÆG

Læs mere

En ting ad gangen, tak22. 6 Sådan håndterer du afbrydelser. Vi kan lære meget af amerikanerne 36. Afbrydelser MAGASINET

En ting ad gangen, tak22. 6 Sådan håndterer du afbrydelser. Vi kan lære meget af amerikanerne 36. Afbrydelser MAGASINET MAGASINET NR. 1 2011 interview IKEA-chef Pernille Spiers-Lopez Vi kan lære meget af amerikanerne 36 6 gode råd Sådan håndterer du afbrydelser 25 Afbrydelser TEMA En ting ad gangen, tak22 Farvet lys gør

Læs mere

Nul ulykker. andet er ikke godt nok GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE. Forkæl dine medarbejdere det betaler sig på bundlinien

Nul ulykker. andet er ikke godt nok GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE. Forkæl dine medarbejdere det betaler sig på bundlinien GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE SCA Packaging: Nul ulykker andet er ikke godt nok Forkæl dine medarbejdere det betaler sig på bundlinien Findes der en balance mellem arbejdsliv

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

Den perfekte arbejdsplads?18. Sådan indretter du dit hjemme - kontor MAGASINET

Den perfekte arbejdsplads?18. Sådan indretter du dit hjemme - kontor MAGASINET MAGASINET NR. 1 2010 Hoteldirektør Alexander Kølpin: Hellere en sød medarbejder uden uddannelse end et uddannet røvhul 30 4 gode råd TEMA Hjemmearbejde Den perfekte arbejdsplads?18 Sådan indretter du dit

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

arbejdstid og arbejdsmiljø

arbejdstid og arbejdsmiljø temahæfte arbejdstid og arbejdsmiljø viden, inspiration og gode råd Indhold Vagtplanen er en del af vores arbejdsmiljø side 3 Fysiske påvirkninger 4 Psykiske og sociale påvirkninger 6 14 anbefalinger til

Læs mere

Fængselsfunktionæren 5. Fængselsforbundet Maj 2010

Fængselsfunktionæren 5. Fængselsforbundet Maj 2010 Fængselsfunktionæren 5 Fængselsforbundet Maj 2010 Nr. 5-2010 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Udvidelse af fodlænkeordningen skaber problemer 26 Trivsel: Medarbejdere og ledelse skal tale samme sprog 18

Læs mere