Statoil ind på det danske gasmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statoil ind på det danske gasmarked"

Transkript

1 Nr. 2 april årgang Temamøde om energimarkedet Dansk Gas Forening og Dansk Energi Brancheforening samlede 19. marts ca. 100 deltagere til et fælles temamøde om åbningen af det danske gasog energimarked. Side Statoil ind på det danske gasmarked En samarbejdsaftale med Naturgas Fyn om etablering af et fælles selskab sikrer nu norske Statoil fodfæste på det danske gasmarked. Målet er en andel på 20%, oplyser de to selskaber. Side 20 - det danske tidsskrift for gasinformation og -debat

2 Formlen for sikkerhed i gasinstallationer = ( ) DUNGS fh fh Magnetventiler Pressostater Tryktransmittere Max. tilgangstryk 500 mbar Hurtig eller langsom åben Mængdeindstilling Et- eller to-trins Spænding volt Hz Dimension 3/8 - DN 200 Til gas og luft Trykområde 0, mbar Spænding Volt Kapsling IP 54 og 65 CE godkendte Betjeningsvenlige Funktionssikre Vedligeholdelsesfri Trykområde Pa Udgangssignal: Lineær karakteristik 0-10V Forsyningsspænding: 24V AC/DC Kapsling: IP 54 Leveres incl. monteringssæt fh-teknik a/s Ingeniør- og handelsfirma Toldbodgade Randers Tlf Fax fh

3 Synspunkt: El- og VVS-installatører som energileverandører 4 Debat: For dyrt ikke at være godkendt som kompetent virksomhed 5 Indregulering af gasluftbrændere 6-7 Status for udviklingen med mikro-gasturbiner 8-9 Mærkningsordning for små gaskedler Anvendelse af F-gas i køleanlæg 12 Supplerende energispareudstyr - er det godt? 13 Dansk Fabrik vil lave protein af naturgas Temadag: Gasbranchen klar til konkurrence? Kedelstatistik: Fald i udskiftningsmarkedet 18 Flaskegassen på museum 19 Statoil i samarbejde med Naturgas Fyn 20 Branchenyt Kort nyt 24 Nyt fra IGU 26 Medlem af INDHOLD Sponsorer for Dansk Gas Forening: LEDER Naturgassen og Kyoto Danmark har under Kyoto-protokollen og tilhørende aftale i EU forpligtet sig til at reducere den årlige udledning af drivhusgasser i perioden med 21% i forhold til udledningen i referenceåret Det er en af de hårdeste forpligtelser noget land i verden har påtaget sig og er et udtryk for ønsket om at gå foran, når det drejer sig om miljø og energibesparelser. I forbindelse med offentliggørelsen af regeringens klimastrategi ultimo februar i år er der foretaget et kasseeftersyn vedrørende CO 2 -regnskabet. Det viser desværre, at der er en betydelig manko.forskellen mellem den forventede udledning med de kendte sparetiltag og Kyoto-forpligtelsen vil udgøre mio. tons CO 2. Der er behov for nye tiltag, og klimastrategien er regeringens oplæg til bud på en løsning. Udgangspunktet er, at reduktionen skal ske omkostningseffektivt og koste mindst muligt for landets virksomheder og skatteborgere. Rapporten vurderer, at køb af kvoter og miljøprojekter i udlandet, som giver mere miljø pr. krone end projekter i Danmark, hvor alle de billige miljøtiltag allerede er indregnet, vil være den billigste kur. Da klimaeffekten ikke kender nogen grænser, er det sund fornuft at sætte ind der, hvor der opnås den største effekt. Det er dog samtidig vigtigt, at Danmark ikke risikerer at blive fanget i en situation, hvor virksomhederne reelt ikke har andre muligheder end at købe kvoter på et knapt marked, hvor CO 2 -kvoterne er meget dyre, f.eks. som følge af, at Rusland udnytter sin markedsposition vedrørende udbud af varm luft (dvs. CO 2 -kvoter, som Rusland ikke selv har brug for). Derfor vil danske projekter, der er målrettede og effektive, også være relevante. Konvertering fra kul og olie til naturgas er globalt et vigtigt virkemiddel til opfyldelsen af Kyoto-aftalen og vil også kunne få en stor rolle i Danmark.Det hænger sammen med, at naturgas ved forbrænding udleder 25-30% mindre CO 2 end olie og 40-50% mindre CO 2 end kul. Konvertering fra disse brændsler til naturgas reducerer derfor CO 2 -emissionen. Naturgassen yder allerede i dag et væsentligt bidrag til reduktionen af Danmarks emission af drivhusgasser. Uden naturgas ville emissionen være 5-6 mio. tons CO 2 -ækvivalenter større. Og der er mere at hente ved øget naturgasanvendelse både i Danmark og i udlandet. Regeringens beregninger viser ganske vist, at konvertering af yderligere el-produktion fra kul til gas i Danmark ikke kan konkurrere med den forventede pris på varm luft. Den store usikkerhed er, om prisen på varm luft eller andre udenlandske CO 2 -kvoter er estimeret rigtigt. Andre undersøgelser kommer således frem til andre skøn end dem, der er i Klimarapporten, men sandheden er, at ingen p.t. kender niveauet. Derfor er det hensigtsmæssigt at arbejde med flere løsningsmodeller. Konvertering af el-produktion fra kul til gas har et imponerende stort potentiale i Danmark, og omkostningerne ved dette tiltag er i højere grad under dansk kontrol. Og så vil et øget gasforbrug kunne gavne alle andre danske gasforbrugere, fordi gastransportudgifterne deles mellem flere forbrugere. Derfor er det hensigtsmæssigt ikke alene at satse på de udenlandske virkemidler, men også på at konvertere dansk el-produktion fra kul til gas. Uden for landets grænser er der endnu større miljøgevinster at hente ved konvertering af forældede anlæg til fyring med naturgas. EU opererer med en målsætning om en fordobling af kraftvarmeandelen i den europæiske el-produktion fra 9% til 18% inden Langt størstedelen af den nye produktionskapacitet må forventes at blive gasfyret. Så uanset om det bliver indenlands eller udenlands, vil naturgassen få en vigtig rolle i opfyldelsen af Kyoto-forpligtelserne. Og det kan vi kun være godt tilfredse med i DGF. Povl Asserhøj, formand Nr ISSN

4 SYNSPUNKT El- og vvs-installatørerne som energileverandører El- og vvs-installatørerne i ELFO og Dansk VVS etablerede for godt et år siden organisationen TEKNIQ, der nu omfatter el- og vvsinstallatører med medarbejdere og en samlet omsætning på mere end 30 mia. kr. TEKNIQ består af små og store virksomheder og er både arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for disse. Når vi anskuer liberaliseringen af elmarkedet fra 1. januar i år og af gasmarkedet fra 1. januar 2004, er det ud fra en samlet vurdering af el- og vvsinstallatørernes interesser. Liberaliseringen betyder mange store ændringer for branchen forårsaget både af de strukturændringer, der nu foregår blandt energiselskaberne, og forårsaget af de kommercielle aktiviteter, A-HF 19/12/02 selskaberne 13:13 enten Side 1 Adgangen til kunder ansatte i 3000 virksomheder, der allerede har et brand hos forbrugerne, nemlig de autoriserede og dygtige el- og vvs-installatører. El- og vvs-installatørerne i TEKNIQ sælger herefter el, olie og gas, udfører installationer og service over for kunder. Jeg opfordrer de nye spillere på el- og gasmarkedet til at bakke op om dette erfarne salgsled og ikke ødelægge det med bulldozer-strategier, der ønsker magten fra borehullet i Nordsøen til fru Hansens gasinstallation. STRÅLE- VARM E der dur! - på gas eller vand CELSIUS 360 STRÅLEVARMEANLÆG Ensartet temperatur i hele rummet. Højt komfortniveau. Stor energibesparelse. Den ideelle løsning til større lokaler med loftshøjder fra 3 til 25 meter. Vi er specialister i strålevarme på gas og vand, med mange år erfaring. INDUSTRIVARME VEST ØST vælger at iværksætte, eller som ændres grundlæggende. Energiselskaberne både på el- og gassiden har f.eks. en del myndighedsopgaver over for sikkerheden i installationerne, som ikke kan blandes sammen med at være kommercielt aktive på installationsområdet. På elmarkedet har man ønsket en større grad af kundeadgang. Man har opkøbt installationsvirksomheder eller åbnet installationsafdelinger m.m. Det betyder, at elinstallatørerne har fået nye konkurrenter på markedet og velkommen til det. Afgørende er imidlertid, at energiselskaberne ikke blander deres monopole og kommercielle del sammen, således at den konkurrence, der skal foregå, ikke sker på fair vilkår. Det er vi optaget af og behandler sammen med Energitilsynet. DONG vil overtage servicekontrakterne På gasmarkedet har DONG ønsket at profilere sig kraftigt hos slutbrugerne for at imødegå eventuel konkurrence udefra som indefra. Konkret har DONG ønsket at overtage alle gasservicekontrakter i de to områder, DONG købte, nemlig på Sjælland og i det sydlige Jylland. Installatørerne må ikke have egne kunder. De skal have DONGs navn stående på bilerne og på arbejdstøjet. Det, DONG i virkeligheden TEKNIQ afviser krav fra DONG om selv at overtage gasservicekontrakter og hilser Statoil Gazelle velkommen på naturgasmarkedet AF FLEMMING PREISLELR, DIREKTØR FOR TEKNIQ gør, er at konfiskere den goodwill, der er i virksomheden for gasservice og formodentlig i løbet af få år smide disse installatører ud af markedet. Det er helt utilfredsstillende for TEKNIQ. Velkommen til Statoil Vi har derfor med tilfredshed set etableringen af Statoil Gazelle A/S som et samarbejde mellem Naturgas Fyn og Statoil. Flere spillere vil formodentlig komme på markedet i den kommende tid. Naturgas Fyn har meldt ud, at man ønsker et samarbejde med vvs-installatørerne. Et samarbejde, der på den anden side fra selskabets side vil stille krav om produktsortiment, definition af gasservice m.m. Dette samarbejdskoncept hilser vi velkommen, og vi undrer os over, at DONG på sin måde ønsker at genere de gasambassadører i vvs-installatørernes virksomheder, der i driftsfasen af gasprojektet har gjort så meget for gassens udbredelse i Danmark kontrakter VVS-installatørerne har i dag ca gasservicekontrakter. Det er rigtigt set af Statoil Gazelle A/S, at disse ambassadører skal man samarbejde med, således at produkterne bliver relevante for forbrugerne, og således at der bliver en bedre fokus på valg af gasleverandør. Elinstallatørerne har indgået en aftale med Dan Energi om elhandel, der virker fra dette forår. Det er klart, at vvs-installatørerne også ønsker en aftale om salg af gas og olie, og her passer de nye initiativer glimrende ind. El- og vvs-installatørerne i TEKNIQ ønsker på denne måde at være leverandører af el, olie og gas på det nye liberaliserede marked. 4 Gasteknik 2/2003

5 DEB AT For dyrt ikke at være godkendt som en kompetent virksomhed i forbindelse med Vand- og afløbsledninger er specielt 1 og 2 interessant, da der heri klart fremgår at: Loven skal sikre og opretholde et acceptabelt sikkerhedsniveau for gasinstallationer af hensyn til sikkerheden for personer og beskyttelse mod tab af værdier og sikre kvaliteten af det udførte installationsarbejde og fremme anvendelsen af energi- og ressourcebesparende udstyr som led i den overordnede miljø- og sundhedsindsats. Loven finder anvendelse på: alle former for gasinstallationer, hvor der anvendes by-, natur- og flaskegas eller lignende brandbare gasser til anvendelse i husholdning, erhverv, kraftvarmeanlæg, industri m.m Gasinstallationer regnes fra og med tilslutning til distributionsledninger (hovedledninger) eller forsyningsanlæg og omfatter stik- og husledninger samt gasmonteret, herunder apparater og disses ventilationer- og aftrækssystemer. Krav om godkendt kompetence I 4 står at gasinstallationer kun må udføres og serviceres af virksomheder, der har opnået autorisation eller som er godkendt som kompetent virksomhed til udførelse eller servicering af særlige typer af gasinstallationer. Det vil kort og godt sige, at alle der installerer og servicerer gasinstallationer, hvad enten det er til husinstallationer, gasmateriel eller alle former for produktionsanlæg, distributionsledninger og øvrige anlæg til forsyning af gas, skal have de nødvendige godkendelser. Gasteknik 2/2003 Det ville måske være ønskeligt, at det i loven anvendte sprogbrug blev lidt mere specificeret, da der anvendes følgende i 4: af særlige typer af gasinstallationer. I 6 står der at, ministeren kan fastsætte bestemmelser om undtagelser af det stillede autorisationskrav for arbejder, som gasforsyningsselskaber selv udfører med eget personale ved installationer. Omfanget af disse arbejder er dog begrænset til arbejder, der udgør et naturligt led hos selskaberne som forsyningsvirksomhed eller som led i administration af Gasreglementets bestemmelser. Udførelse af alle øvrige installations-, indreguleringseller serviveopgaver kræver godkendelse som kompetent virksomhed, såfremt arbejderne relateres til lovens gyldighedsområde. Det burde være let at være aktive aktører på gasmarkedet, men som det gerne skulle fremgå af tidligere artikler (Gasteknisk nr. 6, 2002 og nr. 1, 2003) samt denne, er det ikke helt så enkelt endda, men forhåbentlig har disse artikler bidraget til at få en debat/overvejelse i gang, så nogen gør en indsats for at få de allerede godkendte værktøjer gjort anvendelige og brugbare til gavn for det danske gassystem og ikke mindst forbrugerne deraf. For det kan vel enkelt sammenfattes i følgende: Ikke mindst af hensyn til vore kunder er det nødvendigt, at alle virksomheder synliggør deres kompetencer AF ERIK HYLDAHL, IGA A/S Ifølge lov nr. 206 af 27. marts 2000 med titlen Lov om Gasinstallationer og Installationer Kompetencer bør synliggøres En gaskomponent, der ønskes anvendt i det danske gassystem kræver en typegodkendelse efter EU/CEN standard, og af de firmaer der vil fremstille, afprøve, installere, idriftsætte og servicere kræves ikke bare et godkendt kvalitetssystem, men at man også skal være fagligt godkendt til det, man vil deltage eller arbejde med. Ikke mindst af hensyn til vore kunder er det nødvendigt, at alle virksomheder synliggør deres kompetencer. De nævnte artikler har været et forsøg på at give hjælp/retningslinier og ikke mindst et forsøg på at videregive de erfaringer og indtryk, som jeg har fået gennem min deltagelse i diverse internationale arbejder (TC 237 plenum SFG I SFGII) udpeget af DS, Facogaz eller deciderede arbejdsgrupper for udarbejdelse af produktstandarder. Professionelt gasalarmeringudstyr til store og små anlæg ISO9001/2000 & ATEX Certificeret geopal SYSTEM A/S D.B.I. godkendt Gasalarmeringsudstyr Skelstedet 10B, 2950 Vedbæk Tlf Fax #0054 5

6 GASSERVICE Indregulering af Gasblæseluftbrændere Allerede fra starten af naturgasprojektet var gasblæseluftbrændere populære, da de umiddelbart kunne erstatte en oliebrænder på en eksisterende kedel og derved sikre, at naturgassen hurtigt og billigt kunne vinde indpas i den danske energiforsyning. Imidlertid var der også fra starten problemer af skiftende karakter med disse brændere. I modsætning til atmosfæriske gasbrændere, som ofte er en integreret del af gaskedlen, skal en gasblæseluftbrænder indreguleres separat til den specifikke kedel, den er monteret på. Endvidere skal man tilpasse både gas og luft individuelt ud fra kedlens ydelse, husets varmebehov, skorstensforhold samt de målinger, man skal udføre på røggassens kvalitet. Meget følsomme Gasblæseluftbrænderen er også særlig følsom for klimatiske ændringer (træk/tryk variationer i skorstenen) variationer i gaskvaliteten, tilsmudsning af kedel og brænder samt gasbrænderens stabilitet generelt. Ændringer af nogle af disse forhold kan give dårlig forbrænding med CO-udvikling til følge. De sikkerhedsmæssige kontroller, som gasselskaberne regelmæssigt udfører på gasinstallationer, viser da også, at der er forholdsvis mange fejl på installationer med gasblæseluftbrændere. Derfor blev der da også for år tilbage stillet krav i Gasreglementet om, at denne type installationer skulle serviceres med mindst to års intervaller. DGC for gasselskabernes FAU- GI (Fagudvalg for gasinstallationer) nogle vejledninger, som skulle hjælpe med at udføre korrekt service på brænderne. Der er udarbejdet vejledninger for små installationer (GR A), for store installationer (GR B) samt en vejledning for Boxbrænderen, da denne brænder udviste flest fejl. Disse vejledninger er introduceret gennem artikler i fagblade, udsendt af gasselskaberne til alle VVS installatører ligesom de er implementeret i undervisningen på de tekniske skoler. Stadig mange fejl Gasblæseluftbrændere har fra starten af naturgasprojektet været en populær brænder, der dog har givet anledning til en del panderynker. En korrekt indregulering har været meget vanskelig, og der ses ofte flere fejl på anlæg, der er servicerede, end på anlæg, der passer sig selv!!! AF BJARNE SPIEGELHAUER, AFDELINGSCHEF, DANSK GASTEKNISK CENTER A/S Desværre har nye stikprøvekontroller vist, at der stadig er mange fejl på gasblæseluftbrændere. På det følgende diagram ses, at de fleste fejl er relateret til CO dannelse. Stikprøverne viste desværre også, at der blev fundet flere fejl på de anlæg, der var underkastet regelmæssigt service i forhold til de anlæg, der ikke havde service. Derfor reviderede DGC og FAU GI i efteråret 2002 de ovennævnte vejledninger, hvorved der blev præciseret en række forhold, man skal tage hensyn til ved kontrol og indregulering af gasblæseluftbrændere. Vejledningerne, som kan rekvireres hos gasselskaberne eller downloades fra DGCʼs hjemmeside har numrene 2 og 3 med revision i oktober Vejledningernes indhold: Ved service på gasblæseluftbrændere KONTROLLER FØLGENDE: Brænderens tilstand; brænderhoved, renhed mv. Kedlens tilstand; isolering, renhed, tæthed Frisklufttilførsel; åbningsareal, tilstand, placering Fyrrummet; støv, mv. Aftrækkets tilstand; renhed, funktion NB. Hvis det er nødvendigt med rensning eller ændringer på brænderen, skal dette udføres inden reguleringen. Inden målingerne påbegyndes, skal kedlen have opnået normal driftstemperatur (10-15 min. drift) Vejledninger Samtidig udarbejdede vi i Kilde: MN/HNG 6 Gasteknik 2/2003

7 GASSERVICE ført løbende konstruktive ændringer. Brænderen kan være vanskelig at indstille og indregulere, så der skal udvises stor omhyggelighed ved dette arbejde Kontroller indfyret effekt i forhold til kedelydelse og røgtemperatur. For at sikre stabil drift, bør afgangstryk fra regulator normalt være min. 4 mbar Find brænderens kippunkt (se bagsiden) Indreguler brænderen til et nyt luftoverskud, hvor O2% eller CO2% ved kippunktet ændres Kippunktmetoden Find brænderens kippunkt ved trinvis at lukke for luftspjældet*) og samtidig måle CO og O2%/CO2%. Når CO-indholdet i røggassen stiger brat, dvs. op til ppm(0,02-0,05%), registrer da den målte O2%/CO2%. Dette er brænderens kippunkt *) Enkelte brændere har kombineret luft-/gasregulering. Kippunktet for disse typer findes ved trinvis at hæve gastrykket. Ny indregulering: O2-kippunkt +3,5 NB! Brænderkappe/kabinet skal være påmonteret, og døre og vinduer i fyrrum samt kabinet til kedel skal være lukket Bemærk at O2 værdien er sat lidt lavere end i den tidligere vejledning på grund af naturgaskvaliteten samt for at opnå en passende afstand til CO dannelsen Husk at holde en passende stor belastning på gasblæseluftbrænderen, hvilket giver en stabil forbrænding. Kedlens ydelse eller brænderens belastningsområde må dog ikke overskrides. BOX-brænderen Den anden vejledning omhandler korrekt kontrol og indregulering af Boxbrænderen BOX-brænderen har, siden den kom på markedet i 1981, givet anledning til en række vanskeligheder, som har med- Arbejdsgang: Kontroller brænderdysen samt brænderhovedets indstillingsmål, herunder tændelektrode og ioniseringsstav Kontroller dysetryk. Husk, at dysetrykket skal være større end 4 mbar (kan dette ikke opnås, skal dysen skiftes) Find kippunktet Juster brænderen til korrekt forbrænding NB! Brænderen er mest stabil ved stor belastning, fx ca. 20 kw Spjældet på Boxbrænderen kan være meget følsomt at indregulere. Vær derfor sikker på, at det er monteret korrekt, at det er rent samt smurt med et meget tyndt lag olie (må dog ikke sejle i olie, da det tiltrækker smuds) Følg endvidere de indstillingsmål, som er nævnt i vejledningen. Kippunktmetoden skal stadig anvendes ved indregulering Afslutning Selvom gasblæseluftbrænderne nok er på vej ud af markedet, vil de dog alligevel i endnu en årrække være at finde i de danske gasinstallationer. Det er derfor meget vigtigt at følge ovennævnte vejledninger ved servicering af disse brændere, således at gasselskaberne ved næste sikkerhedseftersyn i denne gruppe brændere kan sige: Servicerede brændere har langt færre fejl end ikke servicerede brændere og, hvad der er endnu vigtigere, at Gasteknik 2/2003 7

8 MINDRE ANLÆG Status for udviklingen med mikro-gasturbiner Baggrund Hvad er en mikrogasturbine? Et naturligt spørgsmål al den stund at mini- og mikronavnet bruges i flæng for flere af de kendte mindre kraftvarmeteknologier. Et endegyldigt svar findes næppe, men som udgangspunkt bruges mikro navnet ofte om de teknologier, der kan anvendes til at dække el-behovet i en- eller tofamilie huse. D.v.s. små gasmotorer, fuel cells, og sterlingmotorer, med en elektrisk effekt op til 10 kw. Dog er effektstørrelsen for en mikro turbine jf. den internationale litteratur betydeligt større, nemlig op 200 kw. Gasturbineteknologien er kendt og afprøvet. Teknologien findes her i landet anvendt i en række større kraftvarmeværker, men de fleste kender dog nok bedre teknologien fra flyvemaskiner (jetfly), hvor gasturbinen siden anden verdenskrig har afløst stempelmotoren (propelfly). Den nedre grænse for gasturbiner lå indtil for få år siden på 2-4 MW, hvorfor gasmotorer blev foretrukket i udbygningen med de mindre decentrale kraft varme anlæg. Gennem de senere år er dog sket en hastig udvikling i retning mod gasturbiner i effektområdet kw. Udviklingen skyldes primært udviklingen af nye materialer og design i rekuperatorer, som har hævet elvirkningsgraden for denne effektstørrelse fra de daværende 15-20% til dagens ca 30%. Funktionen af en mikrogasturbine er i al korthed at luft komprimeres (se nedenstående skitse), og ledes gennem en rekuperator hvor den forvarmes. Den tryksatte og opvarmede luft tilføres forbrændingskammeret, hvor den blandes med naturgas (biogas, methanol, LPG og gasolie kan også anvedes) og forbrændingen foregår. Udstødsgasserne ekspanderer gennem en turbine hvorved energi overføres til drift af kompressor og vekselstrømsgenerator. Generatoren roterer typisk Principskitse for mikroturbine Driftserfaringer fra DONGs anlæg og oversigt over det europæiske OMESprojekt, hvor de fleste anlæg først for nylig er sat i drift AF AKSEL HAUGE PEDERSEN, DONG A/S Anlægs- og driftsdata kw microturbine på Lynge M/R stationen med rpm. Endelig føres røggasserne gennem rekuperatoren for at overføre varme til forbrændingsluften, og til en kedel eller anden varmeveksler for afgive energi til brugsvand, absorptionskøleanlæg m.v. Driftserfaringer DONG installerede i marts 1999 en prototype af en 80 kw microturbine (fabrikat Turbec) på en Måler og Regulatorstation i Lynge. Turbinen skulle supplere stationens eksisterende varmeforsyning, og den herved producerede elektricitet sælges til det offentlige net. Anlægget blev i år 2000 udskiftet med en seriefremstillet 100 kw turbine af samme fabrikat. Per marts 2003 er der med samme seriefremstillede model Anlæg Ejere opnået driftstimer. Driftserfaringer Lynge M/ R stationen (status pr. marts 2003) Varmetransportmediet er en vand/glycol opløsning, som reducerer den specifikke varme fra 1 to Dette resulterer i en reduktion i varmeoverførsels koefficient, og dermed meget lav totalvirkningsgrad for turbinen. Dette modsvares dog delvist af at det tilstrækkelige gastryk (6-8bar) er til disposition på M/ R stationen. Brændkammer udskiftet efter 3000 timers drift på grund af erosion. Rekuperator udskiftet efter 1300 timers drift på grund af materiale fejl. Problemer med oliefilter. Olieforbrug >> 5 liter / 1000 drifts timer. Ny type oliefilter installeret. Olieforbrug (smøreolie) reduceret til ca 1 liter / 1000 timer. Løbende problemer med kraftelektronik. Fungerer nu tilfredsstillende. Lynge M/R station Dansk Olie og Naturgas A/S Installeret April 2000 Installationsomkostninger: Turbine kr Installation kr Driftstimer, Dec. 31, Brændsel Naturgas Funktion Forvarmning af naturgas før trykreduktion El produktion ( ) 1,1 GWh Varme produktion 1,7 GWh * virkningsgrad el 31,1% virkningsgrad total 72,1% Vand temp ud 77 C Vand temp ind 67 C Vedligeholdelse 11,25øre/kWh 8 Gasteknik 2/2003

9 MINDRE ANLÆG Demo anlæg i OMES-projektet Land Enh. Vært Ejer Installation Bemærkninger DK 2 Kbh. Lufthavn Kbh. Lufthavn CHP -Varmecentral Opstart 1 februar 2003 DK 5 Etagebyg., Køge Energi E2 CHP - Cluster Opstart April 2003 DK 1 M/R station, Lynge DONG CHP - M/R station driftstimer N 1 Statoil, Stavanger Statoil CHP - Køling, Opstart marts 2003 N 1 Fjell Borettslag Statoil + partnere CHP - Methanol Opstart marts 2003 S 1 Mariestads Avl. Rg. Mariestads Avl. Rg. CHP - Biogas Opstart jan 2002 S 1 Klitte & Lundh Klitte & Lundh CHP - CO 2 Opstart jan 2002 (Gartneri) til væksthus - status report juli 2002 S 1 Skole i Kävlinge Kävlinge kommune CHP - Varmecentr driftstim. ult 2002 SF 1 VTT VTT + Fortum CHP - køling Opstart oktober 2002 Dansk Gasteknisk center har registreret nedenstående emissionsdata for mikroturbinen. Ved fuldlast er disse data i god overensstemmelse med de af turbinefabrikanten opgivne værdier. Belastning 100 kw O 2 (aktuel) % vol 18,0 CO ppm 6 NO+NO 2 (NO x ) ppm 17 NO ppm 16 UHC ppm 0 Emissionsdata ved 15 vol% O 2 EU projektet OMES Med det formål at demonstrere mikroturbinens mange anvendelsesmuligheder, og at opnå pålidelige driftsdata, blev det i 2001 besluttet at igangsætte et EU projekt med ialt 18 demonstrationsanlæg spredt over de fire nordiske lande Finland, Sverige, Norge og Danmark. Da de økonomiske vilkår for KV anlæg er blevet forringet siden Mikroturbineinstallation i Københavns Lufthavn (en del af OMES projektet) projektets start, har det også været nødvendigt at inddrage demonstrationsanlæg i Tyskland og Irland. DONG optræder i relation til EU og projektdeltagerne som overordnet projektkoordinator. Fra dansk side medvirker endvidere Energi E2 som projektdeltager og anlægsejer. DGC, Naturgas MidtNord, dk Teknik og Ålborg Universitetscenter som rådgivere og endelig bør også nævnes Københavns Lufthavn, der er vært for to demonstrationsanlæg. Ovenstående ses en samlet oversigt for alle de involverede demonstrationsanlæg. Som det ses er mange af de omtalte demonstrationsanlæg først igangsat indenfor de seneste måneder, hvorfor der ikke findes specielt mange driftserfaringer fra dette projekt. Indtil videre er DONGs mikroturbine i Lynge anlægget med de fleste driftstimer. International udvikling Internationalt er det kun en håndfuld gasturbinefabrikanter, der har markeret sig. Blandt disse er det eneste rene europæiske, Turbec, som anvendes i nævnte OMES projekt. Markedet er stærkt præget af de amerikanske produkter Capstone, IR (Ingersoll Rand) samt Elliot, medens Bowman er et engelskt firma der dog anvender amerikansk fremstillede turbiner. Et fabrikat skiller sig ud, nemlig Capstone, der som den eneste har luftkølede lejer. En Capstone mikroturbine blev i 2002 installeret hos Lactosan i Ringe. Alle har fabrikater der markedsføres kommercielt, og i 2002 er der solgt ca 3000 mikroturbiner world wide. De nævnte anlægspriser skal tillægges installationsomkostninger der typisk vil ligge på kr. Afslutning Mikrogasturbinen har i forhold til den nærmeste konkurrerende teknologi - gasmotoren - klare drifts- og miljømæssige fordele. Er nemmere at installere, støjer mindre, har lavere emissioner af NO x og uforbrændte kulbrinter, lavere vedligeholdelsesudgifter og en større fleksibilitet hvad angår svingninger i gaskvalitet. Teknologiens største problem er de relativt lave el- og totalvirkningsgrader, få driftserfaringer samt det forhold, at teknologien først nu er ved at være færdigudviklet. Det bliver derfor spændende at følge driftserfaringerne fra OMES projektet. Fabrikat Størrelse kwel nyttev. el % nyttev. total % ppm NO x v. 15% O 2 Kommerciel, år Ca. pris i kr/kwel Bowman Turbec < Capstone 28/60 26/ Gasteknik 2/2003 9

10 MINDRE ANLÆG Mærkning af små gaskedler rolle med hensyn til energisparerådgivning og øvrig information til kunderne, igangsatte gasselskabernes Fagudvalg for Gasanvendelse og Installationer (FAU GI) primo 2002 aktiviteter, der skulle sikre et grundlag for indførelse af en frivillig mærkningsordning af nye små gaskedler på det danske marked. Grundlaget er nu dokumenteret i form af en rapport, der beskriver et forslag til en operationel og objektiv energi- og miljømærkningsmodel for nye små gaskedler /1/. Dokumentationen omfatter en række analyser af, hvilke parametre der er relevante i forbindelse med mærkning af nye små gaskedler, i stil med A-G mærkning af elapparater. Og med udgangspunkt heri er der udarbejdet en model, hvori der indgår en delbedømmelse af den enkelte kedels energiforbrug, miljøpåvirkning og komfortegenskaber. Energimærkning Mht. valg af kriterier for energibedømmelse har en tilpasset årsnyttevirkningsmodel for afprøvning, måleusikkerheder og kendte oplysninger om kedler på markedet spillet en afgørende rolle. Tilpasning af afprøvningsprocedurerne for små kedler betyder, at den kendte CEafprøvning af en kedel på blot et akkrediteret laboratorium i EU og en BOILSIM-beregning kan bruges ved bestemmelse af mærkningen. Det skal dog bemærkes, at modellen kræver, at der skal udføres enkelte supplerende målinger mht. varmtvandsproduktion. Måleusikkerheden på måleudstyr betyder endvidere, at årsnyttevirkningen i dag kan fastlægges med en reproducerbar usikkerhed på 3%-point, og derfor er kriterierne valgt med intervaller, der er større end det, nemlig på 4%-point. Vægtet forbrug Energimærkningen er vægtet ud fra det samlede energiforbrug (gas og el) til produktion af kwh varme kwh varmt brugsvand. Elforbruget vægtes med en faktor 2,75 og gasforbruget med en faktor 1 (forholdet svarer til en gaspris på 6 kr./m3 = 11 kwh og en elpris på 1,5 kr./kwh). Det skal bemærkes, at nyttiggjort pumpeenergi trækkes fra gasforbruget. For en ideel kedel med 101% årsnyttevirkning for varmeproduktion, 75% årsnyttevirkning for produktion af varmt brugsvand og 450 kwh Artiklen beskriver kort grundlaget for at indføre en frivillig energi- og miljømærkningsordning for små gaskedler i Danmark, herunder bedømmelse af kedlerne mht. komfort AF KARSTEN VINKLER FREDERIKSEN, DGC A/S Set i lyset af at mærkningsordninger for gaskedler har eksisteret i udlandet i mange år og på baggrund af gasselskabernes nye elforbrug, er det samlede vægtede energiforbrug kwh (revideret/afrundet ~ kwh). På samme måde kan energiforbruget for kedler i de andre kategorier beregnes (se Tabel 1). Med bedømmelse ud fra det samlede reviderede kriteriefilter for mærkning vil 7% af alle kedlerne fra DGCʼs database opnå mærkningen A. En liste med bedømmelse af alle gaskedlerne fra DGCʼ database ses i Figur 1. Miljømærkning Mht. valg af kriterium for model er bidraget fra forskellige forurenende stoffer fra gaskedlen opgjort som personækvivalenter (PE), hvilket betyder den forurening, som en gennemsnitsdansker udleder om året. Som bidrag til driveffekten svarer 1 PE til kg CO 2 pr. år, og som Tabel 1: Energiforbrug Gas,varme Gas, brugsvand El Samlet Samlet (rev.) [kwh] 1 [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] A B C D E bidrag til forsuring bidrager 1 PE til 87 kg NO x pr år. De valgte kriterier for miljøbedømmelse betyder eksempelvis, at en kedel installeret på et gennemsnitshus og målt til at udlede kg CO 2 pr. år og 5 kg NO x pr. år, svarende til 0,59 PE, lige netop kan opnå miljømærkningen A. En liste med miljøbedømmelse af gaskedler fra DGCʼs database ses i Figur 1. Komfortmærkning Komfortbedømmelse af gaskedler (inkl. varmtvandsbeholder) baseres på anlæggets evne til produktion af varmt vand i ønsket mængde og ønsket tid, men også på den nødvendige tid til genopvarmning af varmtvandsbeholderen efter varmtvandsforbruget. Den valgte klasseindeling af kedel og varmtvandsbeholder baseres på de varmtvandsflow på 40 C i 15 minutter som ses i Tabel 2. Hvis genopvarmning tager mere end 15 minutter, bliver klasseangivelsen forøget med 1, og hvis genopvarmningen tager mere end 30 minutter, bliver klasseangivelsen forhøjet med 2. Klasse 1 svarer til, at der samtidigt kan tappes vand til to brusebade i 15 minutter eller fyldes 270 liter 40 C varmt vand i et stort badekar i løbet af 15 minutter. Disse betingelser for mærkningen kan illustreres som vist i diagrammet i Figur 2, hvor kurverne angiver kombinationer af varmtvandsbeholderstørrelse og overført effekt fra Tabel 2: Varmtvandsflow Klasse Gasteknik 2/2003

Velkommen til DFG-årsmøde 11.-12. november

Velkommen til DFG-årsmøde 11.-12. november Nr. 5 november 2004 93. årgang Velkommen til DFG-årsmøde 11.-12. november Sikkerhedsstyrelsen på plads i Esbjerg > - det danske tidsskrift for gasinformation

Læs mere

Nordiske energister. Lighter-samling til Gasmuseet. Nr. 1 februar 2003 92. årgang. - det danske tidsskrift for gasinformation og -debat

Nordiske energister. Lighter-samling til Gasmuseet. Nr. 1 februar 2003 92. årgang. - det danske tidsskrift for gasinformation og -debat Nr. 1 februar 2003 92. årgang Lighter-samling til Gasmuseet Et ægtepar i Bjerringbro har samlet over 90.000 lightere, som de har testamenteret til Gasmuseet i Hobro. Museet har foreløbigt udstillet et

Læs mere

Bosch klar til vækst igen. Mange snyder for energimærkning. Nr. 5 november 2003 92. årgang. Side 34-36. Side 32-33

Bosch klar til vækst igen. Mange snyder for energimærkning. Nr. 5 november 2003 92. årgang. Side 34-36. Side 32-33 Nr. 5 november 2003 92. årgang Bosch klar til vækst igen Bosch Thermoteknik har haft et par vanskelige år på det danske marked, men er nu klar til vækst igen - bakket op af sit tyske moderselskab, der

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2008

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2008 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2008 I Skive laver de selv gassen til kraftvarmeanlægget Gastech-Energi. Alt til proff er Digital manometer ecom-uno 0-200hpa (mbar) min, max og hold funktion

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2014. Mere gas fra Københavns spildevand

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2014. Mere gas fra Københavns spildevand Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2014 Mere gas fra Københavns spildevand Gas Innovations Inspiring Clean Energy International Gas Union Research Conference 17.-19. september 2014 i Tivoli

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret. Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret. Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 2 Juni 2012 Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres?

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres? Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008 Naturgassen under pres? VIGTIGT Opdag CO-udslip og undgå ulykker! Dårlig vedligeholdelse af gasfyr og forbrændingsanlæg har på det seneste ført til

Læs mere

På sporet af fremtiden

På sporet af fremtiden Nr. 3 juni 2006 95. årgang På sporet af fremtiden Brintværksted på Gasmuseet Side 14 Er A-certifikatet i vanskeligheder? Side 6 Fælles vagtcentral for HNG og Midt-Nord Side 8-9 - det danske tidsskrift

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2009

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2009 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2009 Gastekniske dage i Vejle blev en succes ENERGI I forandring Vi tager toppen af kulforbruget Vi har fået halm og kraftværker til at arbejde sammen

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011. Optimisme blandt internationale gasforskere i København

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011. Optimisme blandt internationale gasforskere i København Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011 Optimisme blandt internationale gasforskere i København Jubilæumsårsmøde i Dansk Gas Forening 17. - 18. nov. 2011 på Hotel Nyborg Strand Tema: Gas

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012 DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 3 September - 2012 Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012 gasapparater 12 Nye

Læs mere

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010 Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Klimakommissionens formand 12 Situationen

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2008. Dansk Gas Forening ønsker glædelig jul og et lykkebringende nytår

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2008. Dansk Gas Forening ønsker glædelig jul og et lykkebringende nytår Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2008 Dansk Gas Forening ønsker glædelig jul og et lykkebringende nytår Vigtigt Opdag CO-udslip og undgå ulykker! Dårlig vedligeholdelse af gasfyr og forbrændingsanlæg

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Naturgas ofte billigere end fjernvarme Årets gaskonference 2013 Danmarks fremtid som gasland 14.-15. november 2013 Hotel Scandic Sydhavnen København

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015 Tema: Energibesparelser Gaskunder er bedst til at spare på energien Gasselskaber tæt på energisparemål Rekorddeltagelse til Gastekniske Dage +15 %

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015 TEMA: Har kraftvarme fortsat en chance? Dansk minikraftvarme boomer i Europa Hejre-feltet vil fordoble dansk F-gasproduktion Flere fordele ved at

Læs mere

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 1 Marts 2011 Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud Kedelanlæg 15 Ny eftersynsordning er klar DEBRA, Dansk Energi Brancheforening

Læs mere

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 AnsvArlighedsrApport 2006 Indhold Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 Klimaet under pres 19 Hjælp til at spare på energien 25 DONG Energy og miljøet 29 Investering

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2014

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2014 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2014 Den nye DGF-formand: Mere fokus på gassens rolle i samfundet Gas Innovations Inspiring Clean Energy International Gas Union Research Conference 17.-19.

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010 www.dongenergy.dk VI FINDER ENERGIEN OVER OG UNDER VANDET DONG Energy har været med i efterforskning efter og produktion af olie og naturgas i mere

Læs mere

Politisk klimakurs efterlyses

Politisk klimakurs efterlyses Program 2010 Nordens største kølekonference Politisk klimakurs efterlyses Topmødet i København efterlod flere spørgsmål end svar om konsekvenserne for den danske kølebranche Klimatopmødet i København efterlod

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2011

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2011 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2011 Naturgassen står fortsat stærkt Jubilæumsårsmøde i Dansk Gas Forening 17. - 18. november 2011 på Hotel Nyborg Strand Gas i fortid og fremtid Et spændende

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012 Vellykket Verdensgaskonference 2012 Den kreative gas Årsmøde i Dansk Gas Forening 22.-23. november 2012 Årsmødet er i år stedet, hvor det Internationale

Læs mere

Spar på energien! Spar på energien!

Spar på energien! Spar på energien! Spar på energien! Kraftvarme Spar på energien! lllll NYT lll Spar på energien! Foreningen Danske Kraftvarmeværker og DFP har sammen taget initiativ til et nyt branchetilbud omkring opfyldelse af fjernvarmeselskabernes

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Europas største biogasanlæg klar til indkøring I n d h o l d L e d e r Gasteknik nr. 1 februar 2012 101. årgang Af Ole Albæk Pedersen, formand for

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 + Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: Maj 2012 Sagsnr.: 2011-64354 Dok.nr.: 2012-115328 Titel: Strategiplan for

Læs mere

Fremtidens vedvarende energisystem

Fremtidens vedvarende energisystem Fremtidens vedvarende energisystem - et lysegrønt og et mørkegrønt scenarie Udarbejdet af: Bent Sørensen Lars Henrik Nielsen Sigurd Lauge Pedersen Klaus Illum Poul Erik Morthorst Indhold Henriette Hye-Knudsen

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Forbedret kvalitet af hovedeftersyn. Energibranchen.dk. INdividuel opvarmning eller fjernvarme 8 Forbrugerne i total vildrede

DEBRA EnergiNyt. Forbedret kvalitet af hovedeftersyn. Energibranchen.dk. INdividuel opvarmning eller fjernvarme 8 Forbrugerne i total vildrede DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 1 Marts 2012 INdividuel opvarmning eller fjernvarme 8 Forbrugerne i total vildrede Markkonrol i DEBRAS KS-service 10

Læs mere

Bilag 3: Svar på åbne surveyspørgsmål

Bilag 3: Svar på åbne surveyspørgsmål Marts 2015 Bilag 3: Svar på åbne surveyspørgsmål Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Energiselskaberne 3 2. Eksterne aktører 45 2.1. Eksterne aktører der har været en del af indsatsen 45 2.2. Kontrolgruppe

Læs mere