5. juli 2013 kl i kvægteltet Landsskuet/ National Show

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. juli 2013 kl. 16.30 i kvægteltet Landsskuet/ National Show"

Transkript

1 terms Av & conditions l s dy r au k t i o n/ B r eed i n g St o c k S a l e 5. juli 2013 kl i kvægteltet Landsskuet/ National Show Dansk Limousine Forening/The Danish Limousin Society 5

2 regler program landsskuet betingelser2013 Tilmelding Onsdag 3. juli Alle Dyrene aktive er ankommet medlemmer og foreningen af Dansk er Limousine vært ved Limousinepølser Forening kan med tilmelde brød til alle dyr Limousineudstillere auktionen. Dansk og deres Limousine medhjælpere. Forening forbeholder sig ret til at afvise tilmeldte dyr. Torsdag 4. juli Aftaler 08:30 Morgenmøde ved Limousinestanden I forbindelse med godkendelse af dyre til auktionen skal sælger underskrive en skriftlig aftale om minimumspris, sædret- 09:00 Skuet åbner. tigheder, 09:00-14:00 drægtighed, Bedømmelse betalingsforhold Kødkvæg etc. 14:30 Afkomstfremstilling Købere 16:00 Rundvisning i stalden ved avlsudvalget. Auktionen 17:00 er Limousine åben for Ungdomsarrangement alle købere, uanset for børn medlemskab og unge af Dansk Limousine Forening. Torsdag aften: Gebyr Som traditionen byder, samler Limousinefolket sikkert bordene og Sælger spiser sammen betaler mellem et tilmeldingsgebyr campingvognene. på kr. 1000,- inkl. fotografering pr. dyr. Køber betaler 3 procent af budsummen i salær. limousine sommeraften Generelt Sælger er ansvarlig for, at dyr der sælges på auktionen er reelle i alle henseender. Dyrene skal være gode avlsdyr med eksteriør over Få en helstøbt racemiddel. Limousine De skal oplevelse være - tag trækvante til Herning og med lette Landsskue, at håndtere. Avlsdyr De auktion, tilmeldte Limousinefolk dyr skal og godt være til ganen. over 7 mdr. gamle, på auktionsdagen. Alle dyr skal være vejet ved fødsel, 200 dage og 365 dage. Bedømmelse og fremvisning af Limousine på Landsskuet bliver i år igen garneret med Elite avlsdyr auktion, hvor 15 prægtige Limousiner kommer under Stambogsføring Tyre hammeren. skal være Auktionen blodtypebestemte rundes af på festligste og manér stambogsførte. i ringen med champagne Hundyr skal til alle! være stambogsførte. Herefter indbydes til at få noget at spise ved vores uformelle aften-arrangement Drægtige ved staldene. dyr Maden er en kold buffet med lidt af hvert - og der er mulighed for Drægtige at købe drikkevarer dyr skal til rimelige ledsages priser. af Dansk en underskrevet Limousine Forening drægtighedsattest, som er underskrevet af en inseminør eller håber, rigtig dyrlæge. Sædrettigheder Sædrettigheder til sæd, som er produceret efter købet følger som udgangspunkt med tyren. Såfremt sælger ønsker at beholde rettighederne til fremtidig sædproduktion, skal det skriftligt meddeles auktionsledelsen samtidig med tilmelding af tyren til auktionen. Desuden skal det fremgå af købsaftalen, som køberen underskriver umiddelbart efter hammerslag. Tyre, der er godkendt til Dansk Limousine Forenings avlsprogram, må ikke sædtappes igen uden aftale med Dansk Limousine Forening. Minimumspris Sælger skal ved tilmelding af dyret oplyse krav til minimumspris. Ansvar Ansvaret for dyrene ligger hos sælger indtil hammerslag. Herefter er det købers ansvar. Forsikring Dansk Limousine Forening har ikke tegnet forsikring på dyrene. Fredag Transport 5. juli 08:30 Dansk Limousine Morgenmøde Forening ved arrangerer Limousinestanden transport indenfor Danmark 09:45-11:00 (Jylland Ærespræmiekonkurrence og brofaste øer) til en fast pris. Omkostninger fordeles 13:45-15:15 ligeligt Mønstring mellem køber og sælger for alle auktionens dyr. 14:30-15:30 Besætningsgrupper Limousine 16:30-18:00 Limousine Avlsdyr auktion Eksport af dyr 18:00 Champagne til alle - i auktionsringen Køber betaler salær og transport som ved salg inden for Danmark. 19:00 LIMOUSINE SOMMERAFTEN ved Limousine stalden Køber betaler alle omkostninger til karantæne, opstaldning, pasning, Lørdag 6. fodring, Juli veterinære omkostninger. Køber 08:30 har selv Morgenmøde ansvaret for ved at Limousine arrangere Standen og betale transport fra karantænestalden 10:00 Foreningen til bestemmelsessted giver kaffe og rundstykker i udlandet. ved limousine Dansk limousine standen forening til alle medlemmer. kan være behjælpelig med at anvise en 10:45-11:30 karantænestald. Interbreed Kødkvæg 16:30 Skuet lukker Dyr der ikke sælges Sælger betaler transport til og fra auktionen samt tilmeldingsgebyr. For dyr der ikke opnår salg på auktionen, men sælges på auktionsstedet efter auktionen inden hjemtransport, betaler køber og sælger gebyr og transport efter samme vilkår som ved handel mange på vil auktionen. tage imod tilbuddet og være med til at nyde denne sommeraften på landsskuet - sammen med Limousine interesserede fra hele landet. Derfor har Voldgift foreningen spyttet lidt i kassen og vi har skåret prisen helt ned. Der skal kun Enhver gives 75 kr. uenighed for maden og pr person tvist om over dyr, 12 år der ved er tilmelding handlet inden på auktionen, 30. juni. Man afgøres kan godt spise ved med, voldgift. selvom der ikke er tilmeldt. Da er prisen 100 kr. pr. pers. Følgende procedure for udpegning af voldgift er aftalt: Tilmelding for 75 kr. pr person senest 30. juni 2013 til Susanne Brandt. Helst på mail: Ellers på tlf.: Hver part udpeger en voldgiftsmand. Når den ene part har udpeget Nyd sommeren, sin voldgiftsmand nyd dyrene, nyd og hinanden. givet meddelelse Kom til Herning! herom til den anden part, og denne ikke inden 7 dage derefter har udpeget sin, er den første part berettiget til også at udpege den anden voldgiftsmand. Voldgiftsmændene kan udpege en opmand. Hvis der ikke kan opnås enighed, udpeges opmanden af den stedlige civildommer i ejerens retskreds. Hver af parterne har kun ret til to gange skriftligt at fremlægge sine bemærkninger, og har kun 14 dage hver gang til at udfærdige sådanne, medmindre voldgiftsmændene giver tilladelse til længere frist. Voldgiften bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang, herunder hvilke bevisligheder den yderligere måtte ønske tilvejebragt, samt om der skal berammes en mundtlig forhandling. Når voldgiften har optaget sagen til kendelse, er den forpligtet til inden fire uger derefter at afsige kendelsen. Voldgiften fastsætter i sin kendelse, hvem der skal udrede de udgifter, der er forbundet med den pågældende sags behandling. I den forbindelse tages samtidig hensyn til, hvem der taber sagen helt eller delvis. Den afsagte kendelse afgør sagen endeligt og kan således ikke indbringes for de ordinære domstole. 42

3 Velkommen terms & conditions til dansk limousine forenings avlsdyrsauktion Registration Det er med stor glæde at Dansk Limousine Forening kan byde velkommen til den All årlige active limousine members auktion, hvor of dyr the af den Danish bedste kvalitet Limousine vil blive Association solgt. can Årets register auktion vil blive animals afholdt for fredag the d. auction. 5. juli kl Danish i Landsskuets Limousine kvægtelt. Association Dyrene vil kunne reserves besigtiges the alle right landsskuets to reject dage, registered hvor de står sammen animals. med de øvrige limousine, dyr der er udstillet. Contracts In connection with the approval of the animal to the auction the seller must sign a written agreement on the minimum price, sperm rights, pregnancy, payment conditions, It etc. is a pleasure for the Danish Limousine association to welcome you all to the annual limousine stock sale, where some of the best animals will be sold. This Buyers years auction will be held Friday the 5 th July at at the National show in The Herning. auction is open to all buyers, regardless of membership of the Danish Limousine Association. Fee Seller pays an entering fee of DKK 1.000, - incl. photography per animal. Buyer pays a commission fee amounting to 3% of the final bid. General Seller is responsible for ensuring that animals sold at auction are okay in all respects. Animals must be good breeding stock with a confirmation above the breed s average. They must be well trained and easy to handle. The registered animals must be over 7 months old, on auction day. All animals must be weighed at birth, 200 days and 365 days. Insurance For at kunne gennemføre en limousine auktion, er der behov for sponsorer. Der Danish skal lyde en Limousine stor tak til de Association firmaer og besætninger, has not som taken støtter out foreningen insurance i dets on arrangementer. the animals. Vi håber at se jer alle til en vellykket auktion. Transport Danish Limousine Association arranges transport in Denmark (Jutland and the islands connected via bridges) at a fixed price. Costs shall be shared equally between buyer and seller for any auction animals. You can see all the animals on the national show, where they will be at the same Export place as where of animals the other limousine animals are. Buyer We would pays like to the thank same all the fees sponsors and and transport breeders, who costs have as helped á Danish to make buyer. it a good sale. Buyer Looking forward pays all to seeing costs you of all quarantine, at the sale. housing, care, feeding and veterinary costs. Buyer is responsible for arranging and paying transportation from the quarantine stable to the destination abroad. Danish Limousine Association can help to provide a quarantine stable. welcome to the danish limousine breeding stock sale Animals that are not sold by auction Seller pays transport to and from the auction and entry fee. For animals who do not achieve sales at the auction, but are sold on the auction site after the auction, pay the buyer and the seller fees and transportation under the same conditions as in trade at the auction. Arbitration Any disagreement and dispute about animals that are traded in the auction shall be settled by arbitration. Pedigree Bulls must be registered and paternity must have been determined. Rådgivningstilbud Females must be registered. agreed: Fordele The following for procedure deltagere for appointment iof arbitrator is rådgivningsaftale: Each party shall appoint one arbitrator. When one party Pregnant animal s has appointed its arbitrator Pregnant animals fra must be Dansk accompanied by a signed pregnancy test, which is signed by an inseminator veterina- not appointed it s arbitrator within 7 days then the first Gratis links and på Dansk given Limousine notice to the Forenings other party, hjemmeside, If the other værdi party 200 kr. has Gratis oprettelse af dyr på Dansk Limousine Forenings salgsliste, rian. party is entitled to also appoint the other arbitrator. Limousine Forening værdi 100 kr. pr. dyr. Rights to Semen Prisen inkluderer If no agreement besætningsgebyr is reached for the evt. arbitrators kåring i forbindelse may appoint med an Rights to semen that are produced after the auction follows rådgiv-ningsbesøget, umpire, appointed værdi 400 by the kr. local civil judge in the owner s jurisdiction. Each der inkluderer Party shall et be rådgivningsbesøg entitled to submit på in 2 timer, writing the bull. Rådgivningen If the seller kan wants omfatte: to retain rights to future sperm En rådgivningsaftale, production, Opstart it og must etablering be notified af besætning writing to the auction plus fri telefonrådgivning twice its observations, koster and has kr. Der only er 14 mulighed days each for tilkøb time to management while registering the bull for the auction. It reply unless the arbitrators shall authorize a longer period. Udarbejdelse af avlsstrategi for besætningen should also be stated in the contract, the purchaser shall af flere rådgiv-ningstimer The arbitration á provides 500 kr. Rådgivning in addition, og its evt. own kåring procedures, udføres sign immediately Udvælgelse af after kvier the til auction. indgang i besætningen ved samme including besøg. the evidence, and whether there must be set a Bulls Udvælgelse that are approved af dyr til salgsliste for Danish Limousine Society Inden besøget hearing. aftales de tidsmæssige rammer, samt hvilke emner breeding Udvælgelse program af may dyr til not Ålestrup be put into semen production der ønskes Once behandlet. the arbitration Dette af has hensyn taken til the forberedelse case to order, af besøget, it is obliged, within four weeks thereafter to issue the warrant. The again Rådgivning without agreement om reproduktion with the og Danish inseminering Limousine Association. Udarbejdelse af insemineringsplan arbitration shall determine in its judgment, who should pay samt ruteplanlægningen. Rådgivningen udføres af Dansk Limousine Forenings avlskonsulent Udvælgelse af foldtyr the costs associated with the proceedings. In this context, Minimum Price Jens Christian whilst Holgaard. also taking Aftalen account gælder of who for 12 loses måneder. the case in whole Nøgletalscheck Seller shall upon registration of the animal, state minimum or in part. price Fodringsrådgivning for the animal at the auction. Flere oplysninger The final og judgment tilmelding handed hos avlskonsulent down in the case, Jens can Christian not be Limousine Unik Holgaard, brought before mobil the ordinary courts. 17. Responsibilities Staldindretning Responsibility for the animals lies with the seller until the Alle beløb er excl. moms. auction. After the auction it is the buyer s responsibility 53

4 regler terms & og conditions betingelser Tilmelding Registration Alle active aktive members medlemmer of the Danish af Limousine Dansk Limousine Association can Forening register animals kan tilmelde the auction. dyr Danish til auktionen. Limousine Association Dansk Limousine reserves the Forening right to reject forbehol- registered for der animals. sig ret til at afvise tilmeldte dyr. Contracts Aftaler In connection with the approval of the animal to the auction the seller must sign I a forbindelse written agreement med on godkendelse the minimum price, af dyre sperm til rights, auktionen pregnancy, skal payment sælger conditions, underskrive etc. en skriftlig aftale om minimumspris, sædrettigheder, drægtighed, betalingsforhold etc. Buyers Købere The auction is open to all buyers, regardless of membership of the Danish Limousine Association. er åben for alle købere, uanset medlemskab af Auktionen Dansk Limousine Forening. Fee Seller pays an entering fee of DKK 1.000, - incl. photography per animal. Gebyr Buyer pays a commission fee amounting to 3% of the final bid. Sælger betaler et tilmeldingsgebyr på kr. 1000,- inkl. fotografering Generalpr. dyr. Køber Seller is betaler responsible 3 procent for ensuring af budsummen that animals sold i salær. at auction are okay in all respects. Animals must be good breeding stock with a confirmation above the Generelt breed s average. They must be well trained and easy to handle. The registered Sælger animals must er ansvarlig be over 7 months for, at old, dyr on der auction sælges day. på All auktionen animals must er be reelle weighed alle at henseender. birth, 200 days and Dyrene 365 days. skal være gode avlsdyr med eksteriør i over racemiddel. De skal være trækvante og lette at håndtere. Pedigree De tilmeldte dyr skal være over 7 mdr. gamle, på auktionsdagen. Bulls must be registered and paternity must have been determined. Females Alle must dyr be skal registered. være vejet ved fødsel, 200 dage og 365 dage. Stambogsføring Pregnant animal s Tyre Pregnant skal animals være must blodtypebestemte be accompanied by og a signed stambogsførte. pregnancy test, Hundyr which is skal signed være by an stambogsførte. inseminator or veterinarian. Drægtige Rights to Semen dyr Drægtige Rights to semen dyr that skal are ledsages produced after en the underskrevet auction follows drægtighedsattest, som er underskrevet af en inseminør eller dyrlæge. the bull. If the seller wants to retain rights to future sperm production, it must be notified in writing to the auction management while registering the bull for the auction. It should also be stated in the contract, the purchaser shall sign immediately Sædrettigheder after the auction. Sædrettigheder Bulls that are approved til sæd, for Danish som Limousine er produceret Society breeding efter købet program følger may som not be udgangspunkt put into semen production med tyren. again without agreement with the Danish Såfremt Limousine Association. sælger ønsker at beholde rettighederne til fremtidig sædproduktion, skal det skriftligt meddeles auktionsledelsen samtidig Minimum Price med tilmelding af tyren til auktionen. Desuden skal det Seller fremgå shall upon af registration købsaftalen, of the animal, som køberen state minimum underskriver price for the umiddelbart animal at the auction. efter hammerslag. Tyre, der er godkendt til Dansk Limousine Forenings avlsprogram, Responsibility må ikke for the sædtappes animals lies igen with the uden seller aftale until the med auction. Dansk Limou- Responsibilities sine After the Forening. auction it is the buyer s responsibility Minimumspris Insurance Sælger Danish Limousine skal ved Association tilmelding has not af taken dyret out oplyse insurance krav on til the minimumspris. animals. Transport Ansvar Danish Limousine Association arranges transport in Denmark (Jutland and the islands connected via bridges) at a fixed price. Ansvaret for dyrene ligger hos sælger indtil hammerslag. Herefter er det købers ansvar. Costs shall be shared equally between buyer and seller for any auction animals. Export of animals Forsikring Buyer pays the same fees and transport costs as á Danish buyer. Dansk Buyer pays Limousine all costs of quarantine, Forening housing, har ikke care, tegnet feeding and forsikring veterinary på costs. dyrene. Buyer is responsible for arranging and paying transportation from the quaran- Transport tine stable to the destination abroad. Dansk Danish Limousine Association Forening can help arrangerer to provide transport a quarantine indenfor stable. Danmark (Jylland og brofaste øer) til en fast pris. Omkostninger fordeles Animals that ligeligt are not mellem sold by køber auctionog sælger for alle auktionens Seller pays transport to and from the auction and entry fee. dyr. For animals who do not achieve sales at the auction, but are sold on the auction site after the auction, pay the buyer and the seller fees and transportation under Eksport the same conditions af dyr as in trade at the auction. Køber betaler salær og transport som ved salg inden for Danmark. Arbitration Køber Any disagreement betaler alle and dispute omkostninger about animals til karantæne, that are traded opstaldning, the auction pasning, shall be settled fodring, by arbitration. veterinære omkostninger. Køber The following har selv procedure ansvaret for appointment for at arrangere of arbitrator og is betale agreed: transport fra karantænestalden Each party shall appoint til one bestemmelsessted arbitrator. When one i party udlandet. has appointed its arbitrator Dansk limousine forening kan være behjælpelig med at anvise and given notice to the other party, If the other party has not appointed it s en karantænestald. arbitrator within 7 days then the first party is entitled to also appoint the other arbitrator. Dyr der ikke sælges Sælger If no agreement betaler is transport reached the til arbitrators og fra auktionen may appoint samt an umpire, tilmeldingsgebyr. the local civil judge in the owner s jurisdiction. Each Party shall be entitled to appointed For submit dyr in der writing ikke twice opnår its observations, salg på auktionen, and has only men 14 days sælges each time på to auktionsstedet unless the arbitrators efter auktionen shall authorize inden a longer hjemtransport, period. betaler køber reply og The sælger arbitration gebyr provides og in transport addition, its efter own procedures, samme vilkår including som the ved evidence, handel and whether på auktionen. there must be set a hearing. Once the arbitration has taken the case to order, it is obliged, within four weeks thereafter to issue the warrant. The arbitration shall determine in its judgment, Voldgift who should pay the costs associated with the proceedings. In this context, whilst Enhver also taking uenighed account of who og tvist loses om the case dyr, in der whole er or handlet in part. på auktionen, afgøres The final judgment ved voldgift. handed down in the case, can not be brought before the Følgende ordinary courts. procedure for udpegning af voldgift er aftalt: Hver part udpeger en voldgiftsmand. Når den ene part har udpeget sin voldgiftsmand og givet meddelelse herom til den anden part, og denne ikke inden 7 dage derefter har udpeget sin, er den første part berettiget til også at udpege den anden voldgiftsmand. Voldgiftsmændene kan udpege en opmand. Hvis der ikke kan opnås enighed, udpeges opmanden af den stedlige civildommer i ejerens retskreds. Hver af parterne har kun ret til to gange skriftligt at fremlægge sine bemærkninger, og har kun 14 dage hver gang til at udfærdige sådanne, medmindre voldgiftsmændene giver tilladelse til længere frist. Voldgiften bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang, herunder hvilke bevisligheder den yderligere måtte ønske tilvejebragt, samt om der skal berammes en mundtlig forhandling. Når voldgiften har optaget sagen til kendelse, er den forpligtet til inden fire uger derefter at afsige kendelsen. Voldgiften fastsætter i sin kendelse, hvem der skal udrede de udgifter, der er forbundet med den pågældende sags behandling. I den forbindelse tages samtidig hensyn til, hvem der taber sagen helt eller delvis. Den afsagte kendelse afgør sagen endeligt og kan således ikke indbringes for de ordinære domstole. 4

5 terms regler & og conditions betingelser Registration Tilmelding Alle aktive active medlemmer members af Dansk of the Limousine Danish Forening Limousine kan tilmelde Association dyr til auktionen. can register Dansk Limousine animals Forening for the forbeholder auction. sig Danish ret til at afvise Limousine tilmeldte dyr. Association reserves the right to reject registered animals. Aftaler I forbindelse med godkendelse af dyre til auktionen skal sælger underskrive en skriftlig Contracts aftale om minimumspris, sædrettigheder, drægtighed, betalingsforhold In connection etc. with the approval of the animal to the auction the seller must sign a written agreement on the minimum price, sperm rights, pregnancy, payment conditions, Købere Auktionen etc. er åben for alle købere, uanset medlemskab af Dansk Limousine Forening. Buyers Gebyr The auction is open to all buyers, regardless of membership of Sælger betaler the Danish et tilmeldingsgebyr Limousine på kr. Association. 1000,- inkl. fotografering pr. dyr. Køber betaler 3 procent af budsummen i salær. Generelt Fee Seller Sælger er pays ansvarlig entering for, at dyr der fee sælges of DKK på auktionen 1.000, - er incl. reelle photographder. per Dyrene animal. skal være gode avlsdyr med eksteriør over racemiddel. De skal være i alle henseen- Buyer trækvante pays og lette a commission at håndtere. De tilmeldte fee amounting dyr skal være to over 3% 7 mdr. of the gamle, final på bid. auktionsdagen. Alle dyr skal være vejet ved fødsel, 200 dage og 365 dage. General Stambogsføring Seller Tyre skal is være responsible blodtypebestemte for ensuring og stambogsførte. that animals Hundyr skal sold være at stambogsførte. auction are okay in all respects. Animals must be good breeding stock Drægtige with dyr a confirmation above the breed s average. They must Drægtige be dyr well skal ledsages trained af en and underskrevet easy to drægtighedsattest, handle. The som registered er underskrevet af en must inseminør be over eller dyrlæge. 7 months old, on auction day. All ani- animals mals must be weighed at birth, 200 days and 365 days. Sædrettigheder Pedigree Sædrettigheder til sæd, som er produceret efter købet følger som udgangspunkt Bulls med tyren. must be registered and paternity must have been determined. Såfremt sælger Females ønsker at must beholde be rettighederne registered. til fremtidig sædproduktion, skal det skriftligt meddeles auktionsledelsen samtidig med tilmelding af tyren til auktionen. Desuden skal det fremgå af købsaftalen, som køberen underskriver umiddelbart Pregnant animal s efter hammerslag. Pregnant Tyre, der er godkendt animals til Dansk must Limousine be accompanied Forenings avlsprogram, by a signed må ikke pregnanctappes igen test, uden which aftale med is signed Dansk Limousine by an inseminator Forening. or veterina- sædrian. Minimumspris Rights Sælger skal to ved Semen tilmelding af dyret oplyse krav til minimumspris. Rights to semen that are produced after the auction follows the Ansvar bull. If the seller wants to retain rights to future sperm production, Ansvaret for dyrene it must ligger hos be sælger notified indtil hammerslag. in writing Herefter to the er det auction købers ansvar. management while registering the bull for the auction. It should Forsikringalso be stated in the contract, the purchaser shall sign Dansk immediately Limousine Forening after har ikke the tegnet auction. forsikring på dyrene. Bulls that are approved for Danish Limousine Society breeding Transport program may not be put into semen production again Dansk Limousine without Forening agreement arrangerer with transport the indenfor Danish Danmark Limousine (Jylland Association. brofaste øer) til en fast pris. Omkostninger fordeles ligeligt mellem køber og og sælger for alle auktionens dyr. Minimum Price Eksport af dyr Seller shall upon registration of the animal, state minimum Køber betaler salær og transport som ved salg inden for Danmark. price Køber betaler for the alle animal omkostninger at the til auction. karantæne, opstaldning, pasning, fodring, veterinære omkostninger. Køber har selv ansvaret for at arrangere og betale Responsibilities transport fra karantænestalden til bestemmelsessted i udlandet. Responsibility Dansk limousine forening the kan animals være behjælpelig lies with med the at anvise seller en karantænestald. auction. After the auction it is the buyer s until the responsibility Insurance Dyr der ikke sælges Danish Sælger betaler Limousine transport Association til og fra auktionen has samt not tilmeldingsgebyr. taken out insurance on For dyr the der animals. ikke opnår salg på auktionen, men sælges på auktionsstedet efter auktionen inden hjemtransport, betaler køber og sælger gebyr og transport efter samme vilkår som ved handel på auktionen. Transport Danish Voldgift Limousine Association arranges transport in Denmark Enhver uenighed (Jutland og and tvist om the dyr, islands der er handlet connected på auktionen, via bridges) afgøres ved voldgift. price. Costs shall be shared equally between buyer at a fixed and seller for any auction animals. Følgende procedure for udpegning af voldgift er aftalt: Export Hver part udpeger of animals en voldgiftsmand. Når den ene part har udpeget sin voldgiftsmand pays og givet the meddelelse same fees herom and til den transport anden part, costs og denne as á ikke Danish inden Buyer buyer. 7 dage derefter har udpeget sin, er den første part berettiget til også at udpege Buyer den anden pays voldgiftsmand. all costs of quarantine, housing, care, feeding Voldgiftsmændene kan udpege en opmand. Hvis der ikke kan opnås enighed, and veterinary costs. udpeges opmanden af den stedlige civildommer i ejerens retskreds. Hver af parterne har is kun responsible ret til to gange for skriftligt arranging at fremlægge and sine paying bemærkninger, transporta- og har Buyer tion kun 14 from dage hver the gang quarantine til at udfærdige stable sådanne, to the medmindre destination voldgiftsmændene abroad. Danish giver tilladelse Limousine til længere Association frist. can help to provide a quarantine Voldgiften stable. bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang, herunder hvilke bevisligheder den yderligere måtte ønske tilvejebragt, samt om der skal berammes Animals en mundtlig that forhandling. are not sold by auction Seller Når voldgiften pays har transport optaget sagen to and til kendelse, from the er den auction forpligtet and til inden entry fire fee. uger For derefter animals at afsige who kendelsen. do not Voldgiften achieve fastsætter sales i sin at kendelse, the auction, hvem der but skal udrede de udgifter, der er forbundet med den pågældende sags behandling. I are sold on the auction site after the auction, pay the buyer den forbindelse tages samtidig hensyn til, hvem der taber sagen helt eller delvis. and Den afsagte the seller kendelse fees afgør and sagen transportation endeligt og kan således under ikke the indbringes same conditions ordinære domstole. as in trade at the for de auction. Arbitration Any disagreement and dispute about animals that are traded in the auction shall be settled by arbitration. A/S Net-Op The following procedure for appointment of arbitrator is agreed: Each party shall appoint one arbitrator. When one party has appointed its arbitrator and given notice to the other party, If the other party has not appointed it s arbitrator within 7 days then the first party is entitled to also appoint the other arbitrator. If no agreement is reached the arbitrators may appoint an umpire, appointed by the local civil judge in the owner s jurisdiction. Each Party shall be entitled to submit in writing twice its observations, and has only 14 days each time to reply unless the arbitrators shall authorize a longer period. The arbitration provides in addition, its own procedures, including the evidence, and whether there must be set a hearing. Once the arbitration has taken the case to order, it is obliged, within four weeks thereafter to issue the warrant. The arbitration shall determine in its judgment, who should pay the costs associated with the proceedings. In this context, whilst also taking account of who loses the case in whole or in part. The final judgment handed down in the case, can not be brought before the ordinary courts. Brogårdsvej 10 P.O. Box 22 DK-6920 Videbæk Tlf Fax

6 Indkøb regler af og dyr betingelser er den hurtige vej til fremgang i besætningen Tilmelding Af Susanne Brandt Alle aktive medlemmer af Dansk Limousine Forening kan tilmelde Erling Andersen dyr til fra auktionen. Mors er af Dansk de garvede, Limousine når det handler Forening om at forbeholder Dansk sig Limousine ret til at Forenings afvise tilmeldte avlsdyrsauktioner. dyr. Første gang Erling købte dyr på købe dyr på auktionen var i 2005, og igennem årene er der på foreningens auktioner blevet indkøbt ca. 10 dyr til besætningen Vanggaard Limousine. Aftaler I Vanggaard forbindelse Limousine med godkendelse af dyre til auktionen skal sælger Vanggaard underskrive Limousine en finder skriftlig man i landsbyen aftale om Tødsø minimumspris, på den østlige del sædrettigheder, Til ejendommen drægtighed, hører ca. 100 betalingsforhold hektar jord, hvoraf ca. etc. 5 hektar er engarealer. Der- af Mors. udover forpagtes yderligere 20 hektar agerjord og 5 hektar engarealer. De første Købere limousiner blev købt i Besætningen består i Auktionen dag af ca. 25 Limousine er åben for moderdyr alle købere, + opdræt. uanset benyttes medlemskab foldtyr i kombination af Dansk med Limousine insemine- Der ring. Forening. Fra besætningen er der solgt en del avlsdyr, heriblandt flere individafprøvede ungtyre. Dyr, der ikke bliver solgt til avl, afsættes igennem Limousine Gebyr Unik. Sælger Erling har betaler i mange år et arbejdet tilmeldingsgebyr fuldtids som murerarbejdsmand, 1000,- inkl. men fotografering har i dag kun deltids pr. udearbejde dyr. på kr. Køber i en virksomhed, betaler der 3 procent fremstiller af tegloverliggere budsummen og i lignende. salær. Resten af tiden går med limousinerne og landbruget. Hustruen Bente arbejder som afdelingsleder i et vikarbureau. Parret har en voksen søn. Generelt Sælger er ansvarlig for, at dyr der sælges på auktionen er reelle i alle hense- Auktion kontra handel i besætningen Det passer Erling Andersen rigtig fint at købe på ender. auktioner Dyrene frem for skal hjemme være i avlernes gode besætninger: For eksteriør det første har over kompetente racemiddel. folk foretaget De skal en avlsdyr med være udvælgelse trækvante af dyr, som og jeg lette er meget at tryg håndtere. ved. Dernæst tilmeldte kan jeg i ro dyr og mag skal selv være vurdere over og sammen- 7 mdr. De gamle, på auktionsdagen. Alle dyr skal være vejet ved fødsel, 200 dage og 365 dage. Stambogsføring Tyre skal være blodtypebestemte og stambogsførte. Hundyr skal være stambogsførte. Drægtige dyr Drægtige dyr skal ledsages af en underskrevet drægtighedsattest, som er underskrevet af en inseminør eller dyrlæge. Sædrettigheder Sædrettigheder til sæd, som er produceret efter købet følger som udgangspunkt med tyren. Såfremt sælger ønsker at beholde rettighederne til fremtidig sædproduktion, skal det skriftligt meddeles auktionsledelsen samtidig med tilmelding af tyren til auktionen. Desuden skal det fremgå af købsaftalen, som køberen underskriver umiddelbart efter hammerslag. Tyre, der er godkendt til Dansk Limousine Forenings avlsprogram, må ikke sædtappes igen uden aftale med Dansk Limousine Forening. Minimumspris Sælger skal ved tilmelding af dyret oplyse krav til minimumspris. 46 Ansvar Ansvaret for dyrene ligger hos sælger indtil hammerslag. Herefter ligne dyrene er det før købers selve auktionen. ansvar. Og endelig er der selve fremvisningen af dyrene, som også giver mig vigtig information. Forsikring Dansk Læser altid Limousine på lektienforening har ikke tegnet forsikring på dyrene. Før en avlsdyrauktion forbereder Erling sig altid grundigt. Det trykte auktionskatalog bliver studeret meget nøje. Afstamning og ikke mindst dyrenes udseende Transport vurderes. Med til forberedelsen hører også, at Erling noterer sig sine max priser i Dansk kataloget Limousine ud for de interessante Forening dyr. arrangerer transport indenfor Danmark (Jylland og brofaste øer) til en fast pris. Omkostninger fordeles Høj kåring ligeligt er vigtigmellem køber og sælger for alle auktionens dyr. For at Erling vil byde på en ko, skal den være højt kåret. En ny ko må ikke trække Eksport af dyr Køber betaler salær og transport som ved salg inden for Danmark. Køber betaler alle omkostninger til karantæne, opstaldning, pasning, fodring, veterinære omkostninger. Køber har selv ansvaret for at arrangere og betale transport fra karantænestalden til bestemmelsessted i udlandet. Dansk limousine forening kan være behjælpelig med at anvise en karantænestald. Dansk Limousine Forening vil gerne sige tak til både købere og sælgere fra Avlsdyrauktionen 2012 Sælgere Bent Svenning Jessen Søren Hedegård Jensen Lars Juellund Ejvind Svejstrup Per Laursen Charlotte Laursen Thomas Lomholt Keld Erik Jensen Løserupgård limousine Rasmus Rasmussen Per Laursen Dyr der ikke sælges Sælger betaler transport til og fra auktionen samt tilmeldingsgebyr. For dyr der ikke opnår salg på auktionen, men sælges på auktionsstedet efter auktionen inden hjemtransport, betaler køber og sælger gebyr og transport efter samme vilkår som ved handel på auktionen. Købere Niels Peter Pedersen Bo Bolding Tommy Jessing Jan Bielefeldt Jesper Frost Werner Hesse Naturstyrelsen Kronjylland Erling Andersen Flemming Jensen Michael Klemm Tage Schou Voldgift Enhver uenighed og tvist om dyr, der er handlet på auktionen, afgøres ved voldgift. Følgende procedure for udpegning af voldgift er aftalt: Hver part udpeger en voldgiftsmand. Når den ene part har udpeget sin voldgiftsmand og givet meddelelse herom til den anden part, og denne ikke inden 7 dage derefter har udpeget sin, er den første part berettiget til også at udpege den anden

4. juli 2014 kl. 16.30 i Hal Q Landsskuet/ National Show

4. juli 2014 kl. 16.30 i Hal Q Landsskuet/ National Show terms Av & conditions l s dy r au k t i o n/ B r eed i n g St o c k S a l e 4. juli 2014 kl. 16.30 i Hal Q Landsskuet/ National Show Dansk Limousine Forening/The Danish Limousin Association www.dansklimousine.dk

Læs mere

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009 1 KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2009 i faglig voldgiftssag nr. 2008.155 Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) som mandatar for A (advokat Poul Heidmann) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DELDOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DELDOM - LCA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DELDOM Afsagt den 21. april 2015 H-42-13 1) Lego System A/S og 2) Lego Trading s r.o. (advokat Jesper Windahl for begge) mod 1) Kuehne + Nagel A/S og 2) Kühne

Læs mere

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING TRANSLATION

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING TRANSLATION J.nr. 95170-001 TRANSLATION V E D T Æ G T E R for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING ARTICLES OF ASSOCIATION OF LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. december

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad August 2011 Årgang 38. Nr. 6, Nyt fra Beboerrådet Infomøde for Nye beboere Torsdag d. 15 september kl. 19.00 er der infomøde for nye beboere. Der vil blive

Læs mere

Informationsmappe Outbounds

Informationsmappe Outbounds Informationsmappe Outbounds Indholdsoversigt: 2. Danish RotaryYouthExchange Committee, adresser og telefonnumre 3. Rotary Youth Exchange Program, Rules and Guidelines, dansk oversættelser og fortolkning

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder

Læs mere

Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget

Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Dansk/Engelsk Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget 2 Velkommen.......................................

Læs mere

Generationsskifte i Musik og Film A/S

Generationsskifte i Musik og Film A/S Helle Hedegaard Rasmussen Generationsskifte i Musik og Film A/S Aalborg Universitet Cand.merc.aud Speciale 26. november 2009 Vejleder: Torben Bagge Indholdsfortegnelse 1. SUMMARY...3 2. FORORD...6 3. INDLEDNING...7

Læs mere

kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3

kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3 kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3 auktion 103 kunst og design malerier, møbler og varia A U K T I O N / A U C T I O N Tirsdag 16. august kl.

Læs mere

Landsskuet 2015. Bovi-Denmark laver rammerne i staldene.. og på eksportmarkedet for danske avlsdyr

Landsskuet 2015. Bovi-Denmark laver rammerne i staldene.. og på eksportmarkedet for danske avlsdyr Landsskuet 2015 Bovi-Denmark laver rammerne i staldene.. og på eksportmarkedet for danske avlsdyr Velkommen til et godt Landsskue 2015 Mødetidspunkt og afbud Alle dyr møder på Landsskuepladsen i henhold

Læs mere

REGISTRATORUNDERSØGELSE NOVEMBER 2012 TABELRAPPORT BILAG B

REGISTRATORUNDERSØGELSE NOVEMBER 2012 TABELRAPPORT BILAG B Til DK Hostmaster Dokumenttype Tabelrapport Dato December 2012 REGISTRATORUNDERSØGELSE NOVEMBER 2012 TABELRAPPORT BILAG B INDHOLD 1. Metode 3 2. Svarprocent 3 3. Frekvenser 4 3.1 Baggrund 4 3.2 Tilfredshed

Læs mere

Auktions Katalog. Viegård Sport Horses ApS. For auktionen lørdag d. 3. maj 2008 kl. 14.00 på Viegård Stutteri. Charmonix V katalog nr.

Auktions Katalog. Viegård Sport Horses ApS. For auktionen lørdag d. 3. maj 2008 kl. 14.00 på Viegård Stutteri. Charmonix V katalog nr. Auktions Katalog For auktionen lørdag d. 3. maj 2008 kl. 14.00 på Viegård Stutteri Charmonix V katalog nr. 24 Akeem, Helene Melsen Complete, Cian O Connor Languster Prydsholm, Nona Garson Viegård Sport

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad September 2011 Årgang 38. Nr. 7, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer søges Jobbet er aflønnet til ca. 5 timer om måneden Alle interesserede bedes melde sig hurtigst

Læs mere

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Miljøprojekt Nr. 853 2003 Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Jørn LethEspensen Danmark Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION FOR OF FCM Holding A/S CVR.nr. 83 56 74 14 FCM Holding A/S Company registration number 83 56 74 14 The English text in this document is an unofficial translation of the

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

udlændinge snydes så vandet driver

udlændinge snydes så vandet driver l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 03 August 2013 www.lejerneslo.dk udlændinge snydes så vandet driver Foreigners in Denmark pay way too much Flere og flere ulovlige gebyrer 19 kommuner

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

Haraldvangen - en perle i det Norske.

Haraldvangen - en perle i det Norske. John Lyngby Jepsen, 06V1 og Rio Hensel (R.). Erasmus-studerende Haraldvangen, Hurdal, Norge Haraldvangen - en perle i det Norske. Vi er to studerende, som har valgt, at tage vores, henholdsvis 1. og 2.

Læs mere

Konsekvenser ved ændring i sambeskatningskredsen

Konsekvenser ved ændring i sambeskatningskredsen Copenhagen Business School 2011 Cand.merc.aud. kandidatafhandling Konsekvenser ved ændring i sambeskatningskredsen Jesper Teddy Christiansen Kristina Bisgaard Bohnstedt-Petersen Vejleder: Christen Amby

Læs mere

Stor opbakning til dyrskue

Stor opbakning til dyrskue Dyrskueavis Det Østjyske Dyrskue 13. - 14. juni 2014 Nr. 144 15-årige Mathilde Jepsen fra Bjerre trækker kalve og køer på dyrskuet, og hun ser frem til to hyggelige og sjove dage. Stor opbakning til dyrskue

Læs mere

DSG Dansk Selskab for Geriatri

DSG Dansk Selskab for Geriatri Dagsorden Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 15. marts 2013 Tid 9.00-11.30 Sted First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C 1. Velkomst og valg

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

DanAvl Magasinet. SPÆNDENDE AT VÆRE PRODUKTUDVIKLER FOR DANSK SVINEPRODUKTION Hvad gør man, når man har en lille avler i maven Læs mere side 3

DanAvl Magasinet. SPÆNDENDE AT VÆRE PRODUKTUDVIKLER FOR DANSK SVINEPRODUKTION Hvad gør man, når man har en lille avler i maven Læs mere side 3 WWW.DANAVL.DK DanAvl Magasinet Magasinet for danske svineproducenter AUGUST 2004 LÆS BLANDT ANDET... SPÆNDENDE AT VÆRE PRODUKTUDVIKLER FOR DANSK SVINEPRODUKTION Hvad gør man, når man har en lille avler

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

2014 Udgivet den 24. januar 2014

2014 Udgivet den 24. januar 2014 Lovtidende C 2014 Udgivet den 24. januar 2014 23. januar 2014. Nr. 3. Bekendtgørelse af overenskomst af 5. november 2009 med Bangladesh om fremme og gensidig beskyttelse af investeringer Den 5. november

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 I sag nr. AR2015.0083: Landsorganisationen i Danmark for Serviceforbundet (advokat Peter Nisbeth) mod Ryanair Ltd. (advokat Michael Møller Nielsen) Dommere: Poul Dahl

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Afgifts-, moms- og skattemæssige regler vedrørende brugen af gulpladebiler

Afgifts-, moms- og skattemæssige regler vedrørende brugen af gulpladebiler Vejleder: Anders Lützhøft Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012, juridisk institut Underskrift Afgifts-, moms- og skattemæssige regler vedrørende brugen af gulpladebiler Jens

Læs mere