5. juli 2013 kl i kvægteltet Landsskuet/ National Show

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. juli 2013 kl. 16.30 i kvægteltet Landsskuet/ National Show"

Transkript

1 terms Av & conditions l s dy r au k t i o n/ B r eed i n g St o c k S a l e 5. juli 2013 kl i kvægteltet Landsskuet/ National Show Dansk Limousine Forening/The Danish Limousin Society 5

2 regler program landsskuet betingelser2013 Tilmelding Onsdag 3. juli Alle Dyrene aktive er ankommet medlemmer og foreningen af Dansk er Limousine vært ved Limousinepølser Forening kan med tilmelde brød til alle dyr Limousineudstillere auktionen. Dansk og deres Limousine medhjælpere. Forening forbeholder sig ret til at afvise tilmeldte dyr. Torsdag 4. juli Aftaler 08:30 Morgenmøde ved Limousinestanden I forbindelse med godkendelse af dyre til auktionen skal sælger underskrive en skriftlig aftale om minimumspris, sædret- 09:00 Skuet åbner. tigheder, 09:00-14:00 drægtighed, Bedømmelse betalingsforhold Kødkvæg etc. 14:30 Afkomstfremstilling Købere 16:00 Rundvisning i stalden ved avlsudvalget. Auktionen 17:00 er Limousine åben for Ungdomsarrangement alle købere, uanset for børn medlemskab og unge af Dansk Limousine Forening. Torsdag aften: Gebyr Som traditionen byder, samler Limousinefolket sikkert bordene og Sælger spiser sammen betaler mellem et tilmeldingsgebyr campingvognene. på kr. 1000,- inkl. fotografering pr. dyr. Køber betaler 3 procent af budsummen i salær. limousine sommeraften Generelt Sælger er ansvarlig for, at dyr der sælges på auktionen er reelle i alle henseender. Dyrene skal være gode avlsdyr med eksteriør over Få en helstøbt racemiddel. Limousine De skal oplevelse være - tag trækvante til Herning og med lette Landsskue, at håndtere. Avlsdyr De auktion, tilmeldte Limousinefolk dyr skal og godt være til ganen. over 7 mdr. gamle, på auktionsdagen. Alle dyr skal være vejet ved fødsel, 200 dage og 365 dage. Bedømmelse og fremvisning af Limousine på Landsskuet bliver i år igen garneret med Elite avlsdyr auktion, hvor 15 prægtige Limousiner kommer under Stambogsføring Tyre hammeren. skal være Auktionen blodtypebestemte rundes af på festligste og manér stambogsførte. i ringen med champagne Hundyr skal til alle! være stambogsførte. Herefter indbydes til at få noget at spise ved vores uformelle aften-arrangement Drægtige ved staldene. dyr Maden er en kold buffet med lidt af hvert - og der er mulighed for Drægtige at købe drikkevarer dyr skal til rimelige ledsages priser. af Dansk en underskrevet Limousine Forening drægtighedsattest, som er underskrevet af en inseminør eller håber, rigtig dyrlæge. Sædrettigheder Sædrettigheder til sæd, som er produceret efter købet følger som udgangspunkt med tyren. Såfremt sælger ønsker at beholde rettighederne til fremtidig sædproduktion, skal det skriftligt meddeles auktionsledelsen samtidig med tilmelding af tyren til auktionen. Desuden skal det fremgå af købsaftalen, som køberen underskriver umiddelbart efter hammerslag. Tyre, der er godkendt til Dansk Limousine Forenings avlsprogram, må ikke sædtappes igen uden aftale med Dansk Limousine Forening. Minimumspris Sælger skal ved tilmelding af dyret oplyse krav til minimumspris. Ansvar Ansvaret for dyrene ligger hos sælger indtil hammerslag. Herefter er det købers ansvar. Forsikring Dansk Limousine Forening har ikke tegnet forsikring på dyrene. Fredag Transport 5. juli 08:30 Dansk Limousine Morgenmøde Forening ved arrangerer Limousinestanden transport indenfor Danmark 09:45-11:00 (Jylland Ærespræmiekonkurrence og brofaste øer) til en fast pris. Omkostninger fordeles 13:45-15:15 ligeligt Mønstring mellem køber og sælger for alle auktionens dyr. 14:30-15:30 Besætningsgrupper Limousine 16:30-18:00 Limousine Avlsdyr auktion Eksport af dyr 18:00 Champagne til alle - i auktionsringen Køber betaler salær og transport som ved salg inden for Danmark. 19:00 LIMOUSINE SOMMERAFTEN ved Limousine stalden Køber betaler alle omkostninger til karantæne, opstaldning, pasning, Lørdag 6. fodring, Juli veterinære omkostninger. Køber 08:30 har selv Morgenmøde ansvaret for ved at Limousine arrangere Standen og betale transport fra karantænestalden 10:00 Foreningen til bestemmelsessted giver kaffe og rundstykker i udlandet. ved limousine Dansk limousine standen forening til alle medlemmer. kan være behjælpelig med at anvise en 10:45-11:30 karantænestald. Interbreed Kødkvæg 16:30 Skuet lukker Dyr der ikke sælges Sælger betaler transport til og fra auktionen samt tilmeldingsgebyr. For dyr der ikke opnår salg på auktionen, men sælges på auktionsstedet efter auktionen inden hjemtransport, betaler køber og sælger gebyr og transport efter samme vilkår som ved handel mange på vil auktionen. tage imod tilbuddet og være med til at nyde denne sommeraften på landsskuet - sammen med Limousine interesserede fra hele landet. Derfor har Voldgift foreningen spyttet lidt i kassen og vi har skåret prisen helt ned. Der skal kun Enhver gives 75 kr. uenighed for maden og pr person tvist om over dyr, 12 år der ved er tilmelding handlet inden på auktionen, 30. juni. Man afgøres kan godt spise ved med, voldgift. selvom der ikke er tilmeldt. Da er prisen 100 kr. pr. pers. Følgende procedure for udpegning af voldgift er aftalt: Tilmelding for 75 kr. pr person senest 30. juni 2013 til Susanne Brandt. Helst på mail: Ellers på tlf.: Hver part udpeger en voldgiftsmand. Når den ene part har udpeget Nyd sommeren, sin voldgiftsmand nyd dyrene, nyd og hinanden. givet meddelelse Kom til Herning! herom til den anden part, og denne ikke inden 7 dage derefter har udpeget sin, er den første part berettiget til også at udpege den anden voldgiftsmand. Voldgiftsmændene kan udpege en opmand. Hvis der ikke kan opnås enighed, udpeges opmanden af den stedlige civildommer i ejerens retskreds. Hver af parterne har kun ret til to gange skriftligt at fremlægge sine bemærkninger, og har kun 14 dage hver gang til at udfærdige sådanne, medmindre voldgiftsmændene giver tilladelse til længere frist. Voldgiften bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang, herunder hvilke bevisligheder den yderligere måtte ønske tilvejebragt, samt om der skal berammes en mundtlig forhandling. Når voldgiften har optaget sagen til kendelse, er den forpligtet til inden fire uger derefter at afsige kendelsen. Voldgiften fastsætter i sin kendelse, hvem der skal udrede de udgifter, der er forbundet med den pågældende sags behandling. I den forbindelse tages samtidig hensyn til, hvem der taber sagen helt eller delvis. Den afsagte kendelse afgør sagen endeligt og kan således ikke indbringes for de ordinære domstole. 42

3 Velkommen terms & conditions til dansk limousine forenings avlsdyrsauktion Registration Det er med stor glæde at Dansk Limousine Forening kan byde velkommen til den All årlige active limousine members auktion, hvor of dyr the af den Danish bedste kvalitet Limousine vil blive Association solgt. can Årets register auktion vil blive animals afholdt for fredag the d. auction. 5. juli kl Danish i Landsskuets Limousine kvægtelt. Association Dyrene vil kunne reserves besigtiges the alle right landsskuets to reject dage, registered hvor de står sammen animals. med de øvrige limousine, dyr der er udstillet. Contracts In connection with the approval of the animal to the auction the seller must sign a written agreement on the minimum price, sperm rights, pregnancy, payment conditions, It etc. is a pleasure for the Danish Limousine association to welcome you all to the annual limousine stock sale, where some of the best animals will be sold. This Buyers years auction will be held Friday the 5 th July at at the National show in The Herning. auction is open to all buyers, regardless of membership of the Danish Limousine Association. Fee Seller pays an entering fee of DKK 1.000, - incl. photography per animal. Buyer pays a commission fee amounting to 3% of the final bid. General Seller is responsible for ensuring that animals sold at auction are okay in all respects. Animals must be good breeding stock with a confirmation above the breed s average. They must be well trained and easy to handle. The registered animals must be over 7 months old, on auction day. All animals must be weighed at birth, 200 days and 365 days. Insurance For at kunne gennemføre en limousine auktion, er der behov for sponsorer. Der Danish skal lyde en Limousine stor tak til de Association firmaer og besætninger, has not som taken støtter out foreningen insurance i dets on arrangementer. the animals. Vi håber at se jer alle til en vellykket auktion. Transport Danish Limousine Association arranges transport in Denmark (Jutland and the islands connected via bridges) at a fixed price. Costs shall be shared equally between buyer and seller for any auction animals. You can see all the animals on the national show, where they will be at the same Export place as where of animals the other limousine animals are. Buyer We would pays like to the thank same all the fees sponsors and and transport breeders, who costs have as helped á Danish to make buyer. it a good sale. Buyer Looking forward pays all to seeing costs you of all quarantine, at the sale. housing, care, feeding and veterinary costs. Buyer is responsible for arranging and paying transportation from the quarantine stable to the destination abroad. Danish Limousine Association can help to provide a quarantine stable. welcome to the danish limousine breeding stock sale Animals that are not sold by auction Seller pays transport to and from the auction and entry fee. For animals who do not achieve sales at the auction, but are sold on the auction site after the auction, pay the buyer and the seller fees and transportation under the same conditions as in trade at the auction. Arbitration Any disagreement and dispute about animals that are traded in the auction shall be settled by arbitration. Pedigree Bulls must be registered and paternity must have been determined. Rådgivningstilbud Females must be registered. agreed: Fordele The following for procedure deltagere for appointment iof arbitrator is rådgivningsaftale: Each party shall appoint one arbitrator. When one party Pregnant animal s has appointed its arbitrator Pregnant animals fra must be Dansk accompanied by a signed pregnancy test, which is signed by an inseminator veterina- not appointed it s arbitrator within 7 days then the first Gratis links and på Dansk given Limousine notice to the Forenings other party, hjemmeside, If the other værdi party 200 kr. has Gratis oprettelse af dyr på Dansk Limousine Forenings salgsliste, rian. party is entitled to also appoint the other arbitrator. Limousine Forening værdi 100 kr. pr. dyr. Rights to Semen Prisen inkluderer If no agreement besætningsgebyr is reached for the evt. arbitrators kåring i forbindelse may appoint med an Rights to semen that are produced after the auction follows rådgiv-ningsbesøget, umpire, appointed værdi 400 by the kr. local civil judge in the owner s jurisdiction. Each der inkluderer Party shall et be rådgivningsbesøg entitled to submit på in 2 timer, writing the bull. Rådgivningen If the seller kan wants omfatte: to retain rights to future sperm En rådgivningsaftale, production, Opstart it og must etablering be notified af besætning writing to the auction plus fri telefonrådgivning twice its observations, koster and has kr. Der only er 14 mulighed days each for tilkøb time to management while registering the bull for the auction. It reply unless the arbitrators shall authorize a longer period. Udarbejdelse af avlsstrategi for besætningen should also be stated in the contract, the purchaser shall af flere rådgiv-ningstimer The arbitration á provides 500 kr. Rådgivning in addition, og its evt. own kåring procedures, udføres sign immediately Udvælgelse af after kvier the til auction. indgang i besætningen ved samme including besøg. the evidence, and whether there must be set a Bulls Udvælgelse that are approved af dyr til salgsliste for Danish Limousine Society Inden besøget hearing. aftales de tidsmæssige rammer, samt hvilke emner breeding Udvælgelse program af may dyr til not Ålestrup be put into semen production der ønskes Once behandlet. the arbitration Dette af has hensyn taken til the forberedelse case to order, af besøget, it is obliged, within four weeks thereafter to issue the warrant. The again Rådgivning without agreement om reproduktion with the og Danish inseminering Limousine Association. Udarbejdelse af insemineringsplan arbitration shall determine in its judgment, who should pay samt ruteplanlægningen. Rådgivningen udføres af Dansk Limousine Forenings avlskonsulent Udvælgelse af foldtyr the costs associated with the proceedings. In this context, Minimum Price Jens Christian whilst Holgaard. also taking Aftalen account gælder of who for 12 loses måneder. the case in whole Nøgletalscheck Seller shall upon registration of the animal, state minimum or in part. price Fodringsrådgivning for the animal at the auction. Flere oplysninger The final og judgment tilmelding handed hos avlskonsulent down in the case, Jens can Christian not be Limousine Unik Holgaard, brought before mobil the ordinary courts. 17. Responsibilities Staldindretning Responsibility for the animals lies with the seller until the Alle beløb er excl. moms. auction. After the auction it is the buyer s responsibility 53

4 regler terms & og conditions betingelser Tilmelding Registration Alle active aktive members medlemmer of the Danish af Limousine Dansk Limousine Association can Forening register animals kan tilmelde the auction. dyr Danish til auktionen. Limousine Association Dansk Limousine reserves the Forening right to reject forbehol- registered for der animals. sig ret til at afvise tilmeldte dyr. Contracts Aftaler In connection with the approval of the animal to the auction the seller must sign I a forbindelse written agreement med on godkendelse the minimum price, af dyre sperm til rights, auktionen pregnancy, skal payment sælger conditions, underskrive etc. en skriftlig aftale om minimumspris, sædrettigheder, drægtighed, betalingsforhold etc. Buyers Købere The auction is open to all buyers, regardless of membership of the Danish Limousine Association. er åben for alle købere, uanset medlemskab af Auktionen Dansk Limousine Forening. Fee Seller pays an entering fee of DKK 1.000, - incl. photography per animal. Gebyr Buyer pays a commission fee amounting to 3% of the final bid. Sælger betaler et tilmeldingsgebyr på kr. 1000,- inkl. fotografering Generalpr. dyr. Køber Seller is betaler responsible 3 procent for ensuring af budsummen that animals sold i salær. at auction are okay in all respects. Animals must be good breeding stock with a confirmation above the Generelt breed s average. They must be well trained and easy to handle. The registered Sælger animals must er ansvarlig be over 7 months for, at old, dyr on der auction sælges day. på All auktionen animals must er be reelle weighed alle at henseender. birth, 200 days and Dyrene 365 days. skal være gode avlsdyr med eksteriør i over racemiddel. De skal være trækvante og lette at håndtere. Pedigree De tilmeldte dyr skal være over 7 mdr. gamle, på auktionsdagen. Bulls must be registered and paternity must have been determined. Females Alle must dyr be skal registered. være vejet ved fødsel, 200 dage og 365 dage. Stambogsføring Pregnant animal s Tyre Pregnant skal animals være must blodtypebestemte be accompanied by og a signed stambogsførte. pregnancy test, Hundyr which is skal signed være by an stambogsførte. inseminator or veterinarian. Drægtige Rights to Semen dyr Drægtige Rights to semen dyr that skal are ledsages produced after en the underskrevet auction follows drægtighedsattest, som er underskrevet af en inseminør eller dyrlæge. the bull. If the seller wants to retain rights to future sperm production, it must be notified in writing to the auction management while registering the bull for the auction. It should also be stated in the contract, the purchaser shall sign immediately Sædrettigheder after the auction. Sædrettigheder Bulls that are approved til sæd, for Danish som Limousine er produceret Society breeding efter købet program følger may som not be udgangspunkt put into semen production med tyren. again without agreement with the Danish Såfremt Limousine Association. sælger ønsker at beholde rettighederne til fremtidig sædproduktion, skal det skriftligt meddeles auktionsledelsen samtidig Minimum Price med tilmelding af tyren til auktionen. Desuden skal det Seller fremgå shall upon af registration købsaftalen, of the animal, som køberen state minimum underskriver price for the umiddelbart animal at the auction. efter hammerslag. Tyre, der er godkendt til Dansk Limousine Forenings avlsprogram, Responsibility må ikke for the sædtappes animals lies igen with the uden seller aftale until the med auction. Dansk Limou- Responsibilities sine After the Forening. auction it is the buyer s responsibility Minimumspris Insurance Sælger Danish Limousine skal ved Association tilmelding has not af taken dyret out oplyse insurance krav on til the minimumspris. animals. Transport Ansvar Danish Limousine Association arranges transport in Denmark (Jutland and the islands connected via bridges) at a fixed price. Ansvaret for dyrene ligger hos sælger indtil hammerslag. Herefter er det købers ansvar. Costs shall be shared equally between buyer and seller for any auction animals. Export of animals Forsikring Buyer pays the same fees and transport costs as á Danish buyer. Dansk Buyer pays Limousine all costs of quarantine, Forening housing, har ikke care, tegnet feeding and forsikring veterinary på costs. dyrene. Buyer is responsible for arranging and paying transportation from the quaran- Transport tine stable to the destination abroad. Dansk Danish Limousine Association Forening can help arrangerer to provide transport a quarantine indenfor stable. Danmark (Jylland og brofaste øer) til en fast pris. Omkostninger fordeles Animals that ligeligt are not mellem sold by køber auctionog sælger for alle auktionens Seller pays transport to and from the auction and entry fee. dyr. For animals who do not achieve sales at the auction, but are sold on the auction site after the auction, pay the buyer and the seller fees and transportation under Eksport the same conditions af dyr as in trade at the auction. Køber betaler salær og transport som ved salg inden for Danmark. Arbitration Køber Any disagreement betaler alle and dispute omkostninger about animals til karantæne, that are traded opstaldning, the auction pasning, shall be settled fodring, by arbitration. veterinære omkostninger. Køber The following har selv procedure ansvaret for appointment for at arrangere of arbitrator og is betale agreed: transport fra karantænestalden Each party shall appoint til one bestemmelsessted arbitrator. When one i party udlandet. has appointed its arbitrator Dansk limousine forening kan være behjælpelig med at anvise and given notice to the other party, If the other party has not appointed it s en karantænestald. arbitrator within 7 days then the first party is entitled to also appoint the other arbitrator. Dyr der ikke sælges Sælger If no agreement betaler is transport reached the til arbitrators og fra auktionen may appoint samt an umpire, tilmeldingsgebyr. the local civil judge in the owner s jurisdiction. Each Party shall be entitled to appointed For submit dyr in der writing ikke twice opnår its observations, salg på auktionen, and has only men 14 days sælges each time på to auktionsstedet unless the arbitrators efter auktionen shall authorize inden a longer hjemtransport, period. betaler køber reply og The sælger arbitration gebyr provides og in transport addition, its efter own procedures, samme vilkår including som the ved evidence, handel and whether på auktionen. there must be set a hearing. Once the arbitration has taken the case to order, it is obliged, within four weeks thereafter to issue the warrant. The arbitration shall determine in its judgment, Voldgift who should pay the costs associated with the proceedings. In this context, whilst Enhver also taking uenighed account of who og tvist loses om the case dyr, in der whole er or handlet in part. på auktionen, afgøres The final judgment ved voldgift. handed down in the case, can not be brought before the Følgende ordinary courts. procedure for udpegning af voldgift er aftalt: Hver part udpeger en voldgiftsmand. Når den ene part har udpeget sin voldgiftsmand og givet meddelelse herom til den anden part, og denne ikke inden 7 dage derefter har udpeget sin, er den første part berettiget til også at udpege den anden voldgiftsmand. Voldgiftsmændene kan udpege en opmand. Hvis der ikke kan opnås enighed, udpeges opmanden af den stedlige civildommer i ejerens retskreds. Hver af parterne har kun ret til to gange skriftligt at fremlægge sine bemærkninger, og har kun 14 dage hver gang til at udfærdige sådanne, medmindre voldgiftsmændene giver tilladelse til længere frist. Voldgiften bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang, herunder hvilke bevisligheder den yderligere måtte ønske tilvejebragt, samt om der skal berammes en mundtlig forhandling. Når voldgiften har optaget sagen til kendelse, er den forpligtet til inden fire uger derefter at afsige kendelsen. Voldgiften fastsætter i sin kendelse, hvem der skal udrede de udgifter, der er forbundet med den pågældende sags behandling. I den forbindelse tages samtidig hensyn til, hvem der taber sagen helt eller delvis. Den afsagte kendelse afgør sagen endeligt og kan således ikke indbringes for de ordinære domstole. 4

5 terms regler & og conditions betingelser Registration Tilmelding Alle aktive active medlemmer members af Dansk of the Limousine Danish Forening Limousine kan tilmelde Association dyr til auktionen. can register Dansk Limousine animals Forening for the forbeholder auction. sig Danish ret til at afvise Limousine tilmeldte dyr. Association reserves the right to reject registered animals. Aftaler I forbindelse med godkendelse af dyre til auktionen skal sælger underskrive en skriftlig Contracts aftale om minimumspris, sædrettigheder, drægtighed, betalingsforhold In connection etc. with the approval of the animal to the auction the seller must sign a written agreement on the minimum price, sperm rights, pregnancy, payment conditions, Købere Auktionen etc. er åben for alle købere, uanset medlemskab af Dansk Limousine Forening. Buyers Gebyr The auction is open to all buyers, regardless of membership of Sælger betaler the Danish et tilmeldingsgebyr Limousine på kr. Association. 1000,- inkl. fotografering pr. dyr. Køber betaler 3 procent af budsummen i salær. Generelt Fee Seller Sælger er pays ansvarlig entering for, at dyr der fee sælges of DKK på auktionen 1.000, - er incl. reelle photographder. per Dyrene animal. skal være gode avlsdyr med eksteriør over racemiddel. De skal være i alle henseen- Buyer trækvante pays og lette a commission at håndtere. De tilmeldte fee amounting dyr skal være to over 3% 7 mdr. of the gamle, final på bid. auktionsdagen. Alle dyr skal være vejet ved fødsel, 200 dage og 365 dage. General Stambogsføring Seller Tyre skal is være responsible blodtypebestemte for ensuring og stambogsførte. that animals Hundyr skal sold være at stambogsførte. auction are okay in all respects. Animals must be good breeding stock Drægtige with dyr a confirmation above the breed s average. They must Drægtige be dyr well skal ledsages trained af en and underskrevet easy to drægtighedsattest, handle. The som registered er underskrevet af en must inseminør be over eller dyrlæge. 7 months old, on auction day. All ani- animals mals must be weighed at birth, 200 days and 365 days. Sædrettigheder Pedigree Sædrettigheder til sæd, som er produceret efter købet følger som udgangspunkt Bulls med tyren. must be registered and paternity must have been determined. Såfremt sælger Females ønsker at must beholde be rettighederne registered. til fremtidig sædproduktion, skal det skriftligt meddeles auktionsledelsen samtidig med tilmelding af tyren til auktionen. Desuden skal det fremgå af købsaftalen, som køberen underskriver umiddelbart Pregnant animal s efter hammerslag. Pregnant Tyre, der er godkendt animals til Dansk must Limousine be accompanied Forenings avlsprogram, by a signed må ikke pregnanctappes igen test, uden which aftale med is signed Dansk Limousine by an inseminator Forening. or veterina- sædrian. Minimumspris Rights Sælger skal to ved Semen tilmelding af dyret oplyse krav til minimumspris. Rights to semen that are produced after the auction follows the Ansvar bull. If the seller wants to retain rights to future sperm production, Ansvaret for dyrene it must ligger hos be sælger notified indtil hammerslag. in writing Herefter to the er det auction købers ansvar. management while registering the bull for the auction. It should Forsikringalso be stated in the contract, the purchaser shall sign Dansk immediately Limousine Forening after har ikke the tegnet auction. forsikring på dyrene. Bulls that are approved for Danish Limousine Society breeding Transport program may not be put into semen production again Dansk Limousine without Forening agreement arrangerer with transport the indenfor Danish Danmark Limousine (Jylland Association. brofaste øer) til en fast pris. Omkostninger fordeles ligeligt mellem køber og og sælger for alle auktionens dyr. Minimum Price Eksport af dyr Seller shall upon registration of the animal, state minimum Køber betaler salær og transport som ved salg inden for Danmark. price Køber betaler for the alle animal omkostninger at the til auction. karantæne, opstaldning, pasning, fodring, veterinære omkostninger. Køber har selv ansvaret for at arrangere og betale Responsibilities transport fra karantænestalden til bestemmelsessted i udlandet. Responsibility Dansk limousine forening the kan animals være behjælpelig lies with med the at anvise seller en karantænestald. auction. After the auction it is the buyer s until the responsibility Insurance Dyr der ikke sælges Danish Sælger betaler Limousine transport Association til og fra auktionen has samt not tilmeldingsgebyr. taken out insurance on For dyr the der animals. ikke opnår salg på auktionen, men sælges på auktionsstedet efter auktionen inden hjemtransport, betaler køber og sælger gebyr og transport efter samme vilkår som ved handel på auktionen. Transport Danish Voldgift Limousine Association arranges transport in Denmark Enhver uenighed (Jutland og and tvist om the dyr, islands der er handlet connected på auktionen, via bridges) afgøres ved voldgift. price. Costs shall be shared equally between buyer at a fixed and seller for any auction animals. Følgende procedure for udpegning af voldgift er aftalt: Export Hver part udpeger of animals en voldgiftsmand. Når den ene part har udpeget sin voldgiftsmand pays og givet the meddelelse same fees herom and til den transport anden part, costs og denne as á ikke Danish inden Buyer buyer. 7 dage derefter har udpeget sin, er den første part berettiget til også at udpege Buyer den anden pays voldgiftsmand. all costs of quarantine, housing, care, feeding Voldgiftsmændene kan udpege en opmand. Hvis der ikke kan opnås enighed, and veterinary costs. udpeges opmanden af den stedlige civildommer i ejerens retskreds. Hver af parterne har is kun responsible ret til to gange for skriftligt arranging at fremlægge and sine paying bemærkninger, transporta- og har Buyer tion kun 14 from dage hver the gang quarantine til at udfærdige stable sådanne, to the medmindre destination voldgiftsmændene abroad. Danish giver tilladelse Limousine til længere Association frist. can help to provide a quarantine Voldgiften stable. bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang, herunder hvilke bevisligheder den yderligere måtte ønske tilvejebragt, samt om der skal berammes Animals en mundtlig that forhandling. are not sold by auction Seller Når voldgiften pays har transport optaget sagen to and til kendelse, from the er den auction forpligtet and til inden entry fire fee. uger For derefter animals at afsige who kendelsen. do not Voldgiften achieve fastsætter sales i sin at kendelse, the auction, hvem der but skal udrede de udgifter, der er forbundet med den pågældende sags behandling. I are sold on the auction site after the auction, pay the buyer den forbindelse tages samtidig hensyn til, hvem der taber sagen helt eller delvis. and Den afsagte the seller kendelse fees afgør and sagen transportation endeligt og kan således under ikke the indbringes same conditions ordinære domstole. as in trade at the for de auction. Arbitration Any disagreement and dispute about animals that are traded in the auction shall be settled by arbitration. A/S Net-Op The following procedure for appointment of arbitrator is agreed: Each party shall appoint one arbitrator. When one party has appointed its arbitrator and given notice to the other party, If the other party has not appointed it s arbitrator within 7 days then the first party is entitled to also appoint the other arbitrator. If no agreement is reached the arbitrators may appoint an umpire, appointed by the local civil judge in the owner s jurisdiction. Each Party shall be entitled to submit in writing twice its observations, and has only 14 days each time to reply unless the arbitrators shall authorize a longer period. The arbitration provides in addition, its own procedures, including the evidence, and whether there must be set a hearing. Once the arbitration has taken the case to order, it is obliged, within four weeks thereafter to issue the warrant. The arbitration shall determine in its judgment, who should pay the costs associated with the proceedings. In this context, whilst also taking account of who loses the case in whole or in part. The final judgment handed down in the case, can not be brought before the ordinary courts. Brogårdsvej 10 P.O. Box 22 DK-6920 Videbæk Tlf Fax

6 Indkøb regler af og dyr betingelser er den hurtige vej til fremgang i besætningen Tilmelding Af Susanne Brandt Alle aktive medlemmer af Dansk Limousine Forening kan tilmelde Erling Andersen dyr til fra auktionen. Mors er af Dansk de garvede, Limousine når det handler Forening om at forbeholder Dansk sig Limousine ret til at Forenings afvise tilmeldte avlsdyrsauktioner. dyr. Første gang Erling købte dyr på købe dyr på auktionen var i 2005, og igennem årene er der på foreningens auktioner blevet indkøbt ca. 10 dyr til besætningen Vanggaard Limousine. Aftaler I Vanggaard forbindelse Limousine med godkendelse af dyre til auktionen skal sælger Vanggaard underskrive Limousine en finder skriftlig man i landsbyen aftale om Tødsø minimumspris, på den østlige del sædrettigheder, Til ejendommen drægtighed, hører ca. 100 betalingsforhold hektar jord, hvoraf ca. etc. 5 hektar er engarealer. Der- af Mors. udover forpagtes yderligere 20 hektar agerjord og 5 hektar engarealer. De første Købere limousiner blev købt i Besætningen består i Auktionen dag af ca. 25 Limousine er åben for moderdyr alle købere, + opdræt. uanset benyttes medlemskab foldtyr i kombination af Dansk med Limousine insemine- Der ring. Forening. Fra besætningen er der solgt en del avlsdyr, heriblandt flere individafprøvede ungtyre. Dyr, der ikke bliver solgt til avl, afsættes igennem Limousine Gebyr Unik. Sælger Erling har betaler i mange år et arbejdet tilmeldingsgebyr fuldtids som murerarbejdsmand, 1000,- inkl. men fotografering har i dag kun deltids pr. udearbejde dyr. på kr. Køber i en virksomhed, betaler der 3 procent fremstiller af tegloverliggere budsummen og i lignende. salær. Resten af tiden går med limousinerne og landbruget. Hustruen Bente arbejder som afdelingsleder i et vikarbureau. Parret har en voksen søn. Generelt Sælger er ansvarlig for, at dyr der sælges på auktionen er reelle i alle hense- Auktion kontra handel i besætningen Det passer Erling Andersen rigtig fint at købe på ender. auktioner Dyrene frem for skal hjemme være i avlernes gode besætninger: For eksteriør det første har over kompetente racemiddel. folk foretaget De skal en avlsdyr med være udvælgelse trækvante af dyr, som og jeg lette er meget at tryg håndtere. ved. Dernæst tilmeldte kan jeg i ro dyr og mag skal selv være vurdere over og sammen- 7 mdr. De gamle, på auktionsdagen. Alle dyr skal være vejet ved fødsel, 200 dage og 365 dage. Stambogsføring Tyre skal være blodtypebestemte og stambogsførte. Hundyr skal være stambogsførte. Drægtige dyr Drægtige dyr skal ledsages af en underskrevet drægtighedsattest, som er underskrevet af en inseminør eller dyrlæge. Sædrettigheder Sædrettigheder til sæd, som er produceret efter købet følger som udgangspunkt med tyren. Såfremt sælger ønsker at beholde rettighederne til fremtidig sædproduktion, skal det skriftligt meddeles auktionsledelsen samtidig med tilmelding af tyren til auktionen. Desuden skal det fremgå af købsaftalen, som køberen underskriver umiddelbart efter hammerslag. Tyre, der er godkendt til Dansk Limousine Forenings avlsprogram, må ikke sædtappes igen uden aftale med Dansk Limousine Forening. Minimumspris Sælger skal ved tilmelding af dyret oplyse krav til minimumspris. 46 Ansvar Ansvaret for dyrene ligger hos sælger indtil hammerslag. Herefter ligne dyrene er det før købers selve auktionen. ansvar. Og endelig er der selve fremvisningen af dyrene, som også giver mig vigtig information. Forsikring Dansk Læser altid Limousine på lektienforening har ikke tegnet forsikring på dyrene. Før en avlsdyrauktion forbereder Erling sig altid grundigt. Det trykte auktionskatalog bliver studeret meget nøje. Afstamning og ikke mindst dyrenes udseende Transport vurderes. Med til forberedelsen hører også, at Erling noterer sig sine max priser i Dansk kataloget Limousine ud for de interessante Forening dyr. arrangerer transport indenfor Danmark (Jylland og brofaste øer) til en fast pris. Omkostninger fordeles Høj kåring ligeligt er vigtigmellem køber og sælger for alle auktionens dyr. For at Erling vil byde på en ko, skal den være højt kåret. En ny ko må ikke trække Eksport af dyr Køber betaler salær og transport som ved salg inden for Danmark. Køber betaler alle omkostninger til karantæne, opstaldning, pasning, fodring, veterinære omkostninger. Køber har selv ansvaret for at arrangere og betale transport fra karantænestalden til bestemmelsessted i udlandet. Dansk limousine forening kan være behjælpelig med at anvise en karantænestald. Dansk Limousine Forening vil gerne sige tak til både købere og sælgere fra Avlsdyrauktionen 2012 Sælgere Bent Svenning Jessen Søren Hedegård Jensen Lars Juellund Ejvind Svejstrup Per Laursen Charlotte Laursen Thomas Lomholt Keld Erik Jensen Løserupgård limousine Rasmus Rasmussen Per Laursen Dyr der ikke sælges Sælger betaler transport til og fra auktionen samt tilmeldingsgebyr. For dyr der ikke opnår salg på auktionen, men sælges på auktionsstedet efter auktionen inden hjemtransport, betaler køber og sælger gebyr og transport efter samme vilkår som ved handel på auktionen. Købere Niels Peter Pedersen Bo Bolding Tommy Jessing Jan Bielefeldt Jesper Frost Werner Hesse Naturstyrelsen Kronjylland Erling Andersen Flemming Jensen Michael Klemm Tage Schou Voldgift Enhver uenighed og tvist om dyr, der er handlet på auktionen, afgøres ved voldgift. Følgende procedure for udpegning af voldgift er aftalt: Hver part udpeger en voldgiftsmand. Når den ene part har udpeget sin voldgiftsmand og givet meddelelse herom til den anden part, og denne ikke inden 7 dage derefter har udpeget sin, er den første part berettiget til også at udpege den anden

7 Indkøb af dyr er den hurtige vej til fremgang i besætningen ned i den eksisterende besætning, siger Erling, der har en målsætning om, at køerne på Vanggaard Limousine i gennemsnit skal være kåret med 85 i helhed. Den hurtige vej til fremgang i egen besætning er at indkøbe gode dyr fra andre avlere, forsætter Erling og tilføjer: Jeg ved godt, at de allerbedste nok ikke er til salg, men med de næstbedste kommer man også langt. Fremvisning i ringen afslører dyrets temperament Rolige dyr er altafgørende for Erling, der ikke vil indkøbe dyr, der tydeligvis har et dårligt temperament. Et dyr, der kommer sidelæns ind i ringen, er ikke interessant for mig, siger Erling, der selvfølgelig til fulde er klar over, at fremvisning i ringen med publikum, højtalerlyd mv. kan være stressende for dyrene. Et dyr som i salgssituation finder sig i at blive rørt ved af fremmede, og som roligt følger trækkeren, der i øvrigt meget gerne må være en anden end ejeren ja, det er lige et dyr for mig, lyder det fra Erling Andersen. Har ikke haft brug for det med småt For det tilfælde at noget går galt i forbindelse med handlen, eller at dyret har handelsfejl, så er der et sæt nedskrevne regler at forholde sig til. Selvom Erling har indkøbt omkring 10 dyr på auktioner og også selv solgt en avlstyr, så har han aldrig haft brug for det, der står skrevet med småt i auktionskataloget. Alt er forløbet problemfrit, og der har ikke vist sig fejl på dyrene efterfølgende, siger Erling, der kun har ros til overs for den professionelle måde, som auktionen håndteres på. Den eneste negative oplevelse har været et dyr, som fik utilsigtede knubs under hjemtransporten, men det var fordi at chaufføren ved en fejl ikke havde fået adskilt dyrene rigtigt før transporten. glemte jeg alt om max prisen, fortæller Erling, og efterfølgende fik jeg et diplom for at have købt det dyreste dyr på en dansk limousineauktion! Limousineauktion i forbindelse med Landsskuet er et stort plus Limousineauktion i forbindelse med Landskuet er, ifølge Erling Andersen, rigtig godt. Som køber har man god tid til vurdere dyrene før auktionen. Det er også en god ting, at mange af dyrene er blevet bedømt på Landsskuet før de skal under hammeren, siger Erling og tilføjer: Publikums- og PR-mæssigt tænker jeg også, at det er en stor fordel at bruge Landsskuet som kulisse for auktionen. Jeg tror, at en Landsskueauktion vil tiltrække ekstra mange købere, og at den eksempelvis vil være særligt attraktiv for nybegyndere i limousineavl. Ja, og i det hele taget vil der være ekstra opmærksomhed om auktionen, når den er i forbindelse med Landsskuet. Er parat til at handle igen På spørgsmålet om Erling også vil handle ved dette års limousineauktion i Herning, så er svaret: Hvis jeg finder interessante emner blandt auktionsdyrene, så er jeg parat til at gøre en ny handel Auktionsstemning Erling kan godt lide det show og den stemning, der er i forbindelse med en limousineauktion. Han afviser dog, at stemningen får ham til at byde ekstra højt, for max prisen har han sat hjemmefra. Men Erling indrømmer dog, at budene en enkelt gang løb af med ham. Det var på en auktion på Fyn i 2007, hvor jeg bød over telefon, fordi jeg ikke selv kunne være til stede. Vi var tre der kæmpede om en ung ko efter Lino. Da jeg fik at vide, at det til sidst kun var en sjællænder og så mig, som kæmpede, så Vanggard Carlo solgt på Dansk Limousine Forenings avlsdyrauktion

8 Stenholm polled Limousine Salg af pollede avlsdyr Aage Skov Madsen Herningvej Skive Tlf.: / Åhøjgård Limousine Aktiv avlsbesætning Arne Brandstrup Flaskevejen Høng Tlf.: Bækgård Limousine Løbende salg af avlsdyr Drægtige køer og kvier efter Arkin sælges Pollede tyre og kvier efter Kloster polled Elias sælges Iver Nielsen Fristrupvej 148, 9760 Vrå Tlf.: / Fuglehøjs Baunebo Limousine Salg af avlsdyr fra Aktiv aktiv avlsbesætning avlsbesætning Avlsdyr sælges Jane og Ebbe Kofod Grevinge Karen Marie Bakker & Jørn Jessen Fuglehøjvej Grevinge 3, 6920 Videbæk Tlf.: Tlf.: 9717 / Fuglehøjs Elmely Limousine Pollede kvier Aktiv & avlsbesætning tyre sælges Afkom efter Engkær Gaston P Ny pollet avlstyr Avlsdyr i besætningen sælges = Tronsø Karen polled Marie Diamant & Jørn Jessen Fuglehøjvej 3, 6920 Videbæk Allan Lorentzen Stilundvej 24, Tlf.: Gesten Tlf.: Henrik Hjorth Hansen Mosehøj Avlsdyr sælges Besøgende altid velkomne efter aftale Høllvej 111, Gårslev 7080 Børkop Tlf.: Grønbjerg Limousine Avlsdyr sælges efter Alcapone og Østergård Flamme Pollede avlsdyr af høj kvalitet sælges. Dothe og Keld Jensen Mærskhusvej 4, 6830 Nørre Nebel Tlf.: Grunnet Birkely Limousine Afkom efter Besøg vores nye fransk hjemmeside importerede tyre Eden og Inge & Søren sælges. Grunnet Elkjærhøjevej 10, 7190 Billund Pia og Tlf: Jakob Ravn / Skovdalsvej 10, 8881 Thorsø Tlf.: / Grunnet Klegvanggård Limousine Limousine Løbende Besøg salg vores nye af hjemmeside pollede avlsdyr efter danske og udenlandske Inge & Søren Grunnet toptyre. Besøgende Elkjærhøjevej altid velkomne. 10, 7190 Billund Tlf: / Erik Kjær Carstensen Klegvanggård Esbjergvej 61, 6650 Brørup Tlf.: Højgaarden Limousine Enkelte gode avlsdyr m/ fransk afstamning sælges Besøgende altid velkomne efter aftale. Karin & Jørn Højgaard Sørensen Rolsøgårdvej 12, 8420 Knebel Tlf.: /

9 terms bremmerholm & conditions hugo p Registration All active members of the Danish Limousine Association can register animals for the auction. Danish Limousine Association reserves the right to reject registered animals. Contracts In connection with the approval of the animal to the auction the seller must sign a written agreement on the minimum price, sperm rights, pregnancy, payment conditions, etc. Buyers The auction is open to all buyers, regardless of membership of the Danish Limousine Association. Fee Seller pays an entering fee of DKK 1.000, - incl. photography per animal. Buyer pays a commission fee amounting to 3% of the final bid. General Seller is responsible for ensuring that animals sold at auction are okay in all respects. Animals must be good breeding Bremmerholm Hugo P stock with a confirmation above the breed s average. They must be well trained and easy to handle. The registered Sælger/Seller: animals must be over 7 months Bremmerholm old, on auction v/boje day. Vognstrup All animals must be weighed at birth, Margrethenborgvej 200 days and days Vejen Pedigree Fødselsdato/Date of Birth: Bulls CHR-nr./reg.no: must be registered and paternity must have been determined. Females must be registered. 200-dages vægt/weight at 200 days: 387 kg Pregnant 365-dages vægt/weight animal s at 365 days: 631 kg Pregnant animals must be accompanied by a signed pregnancy test, which is signed by an inseminator or veterina- S-indeks/Total merit index: 106 rian. T/tal/T-score: 102 U/tal/LD-area: 94 Rights FEF-tal/Feed to Semen efficiency 99 Rights to semen that are produced after the auction follows the Kåret/Classification: bull. If the seller wants to retain rights to future sperm production, it must be notified in writing uranusto the auction management engkjær while registering polled cilasthe bull for the auction. It engkjær vibe should bremmerholm also be stated hugo pin the contract, the purchaser shall sign immediately after the auction. picasso Bulls that are risvang approved sveet for Danish risvang Limousine olea Society breeding program may not be put into semen production again Egne without notater/notes: agreement with the Danish Limousine Association. Minimum Price Seller shall upon registration of the animal, state minimum price for the animal at the auction. Responsibilities Responsibility for the animals lies with the seller until the auction. After the auction it is the buyer s responsibility Insurance Danish Limousine Association has not taken out insurance on the animals. Transport Danish Limousine Association arranges transport in Denmark (Jutland and the islands connected via bridges) at a fixed price. Costs shall be shared equally between buyer and seller for any auction animals. Export of animals Buyer pays the same fees and transport costs as á Danish buyer. Buyer pays all costs of quarantine, housing, care, feeding and veterinary costs. Buyer is responsible for arranging and paying transportation from the quarantine stable to the destination abroad. Danish Limousine Association can help to provide a quarantine stable. Animals that are not sold by auction Seller pays transport to and from the auction and entry fee. For animals who do not achieve sales at the auction, but are sold on the auction site after the auction, pay the buyer and the seller fees and transportation under the same conditions as in trade at the auction. Mix til avlstype Individ afprøvet pollet tyr. Arbitration Hugo P er en stor og lang pollet tyr med en fornuftig afprøvning Any afsluttet disagreement med en høj and årsvægt dispute på 631 about kg og krydshøjde animals that på 142 are cm. traded Lang in stærk the auction ryg efterfulgt shall af be et settled velformet by kryds arbitration. med en utrolig god The dybde following i lårene, procedure indeholdene for masser appointment af kød.desuden of er arbitrator ryg og kam is agreed: bredt, så der er virkelig rammer for en stor pollet tyr. Each Det pollede party gen shall kommer appoint fra den one velkendte arbitrator. canadiske When tyr one Kana, party som has også appointed var far til its sæd arbitrator tyren Klevanggård Uranus. Desuden er der i and tyrens given afstamning notice en to del the fransk other islæt, party, der If iblandt the other LINO, party kendt has inseminerings not appointed tyr. it s arbitrator within 7 days then the first party Stor og is entitled flot pollet to tyr also med appoint en rigtig stærk the other kødsætning. arbitrator. If no agreement is reached the arbitrators may appoint an umpire, appointed by the local civil judge in the owner s jurisdiction. Each Party shall be entitled to submit in writing twice its observations, and has only 14 days each time to reply unless the arbitrators shall authorize a longer period. The arbitration provides in addition, its own procedures, including the evidence, and whether there must be set a hearing. Once the arbitration has taken the case to order, it is obliged, within four weeks thereafter to issue the warrant. The arbitration shall determine in its judgment, who should pay the costs associated with the proceedings. In this context, whilst also taking account of who loses the case in whole or in part. The final judgment handed down in the case, can not be brought before the ordinary courts. 1 59

10 2 regler og granly betingelser henne Tilmelding Alle aktive medlemmer af Dansk Limousine Forening kan tilmelde dyr til auktionen. Dansk Limousine Forening forbeholder sig ret til at afvise tilmeldte dyr. Aftaler I forbindelse med godkendelse af dyre til auktionen skal sælger underskrive en skriftlig aftale om minimumspris, sædrettigheder, drægtighed, betalingsforhold etc. Købere Auktionen er åben for alle købere, uanset medlemskab af Dansk Limousine Forening. Gebyr Sælger betaler et tilmeldingsgebyr på kr. 1000,- inkl. fotografering pr. dyr. Køber betaler 3 procent af budsummen i salær. Generelt Sælger er ansvarlig for, at dyr der sælges på auktionen er reelle i alle henseender. Dyrene skal være gode avlsdyr med eksteriør over racemiddel. De skal være trækvante og lette at håndtere. De tilmeldte dyr skal være over 7 mdr. gamle, på auktionsdagen. Alle dyr skal være vejet ved fødsel, 200 dage og 365 dage. Granly Henne Sælger/Seller: Stambogsføring Granly Limousine v/bent Kloster Tyre skal være blodtypebestemte Granlyvej og stambogsførte. 2 Hundyr skal være stambogsførte Vojens Fødselsdato/Date of Birth: Drægtige CHR-nr./reg.no: dyr Drægtige dyr skal ledsages af en underskrevet drægtighedsattest, 200-dages som vægt/weight er underskrevet at 200 days: af en 300 inseminør kg eller dyrlæge. 365-dages vægt/weight at 365 days: Sædrettigheder S-indeks/Total merit index: Sædrettigheder til sæd, som er produceret efter købet følger som udgangspunkt med tyren. Såfremt sælger ønsker at beholde rettighederne til fremtidig sædproduktion, skal det skriftligt meddeles auktionsledelsen samtidig med tilmelding af tyren til uralou auktionen. Desuden skal risvang dario det fremgå af købsaftalen, som køberen risvang underskriver perle umiddelbart granly efter henne hammerslag. Tyre, der er godkendt til Dansk Limousine kalkenbjerg Forenings p charles granly fleur avlsprogram, må ikke sædtappes igen uden Kalkenbjerg aftale med Dansk AlmaLimou- sine Forening. Minimumspris Sælger Egne notater/notes: skal ved tilmelding af dyret oplyse krav til minimumspris. Ansvar Ansvaret for dyrene ligger hos sælger indtil hammerslag. Herefter er det købers ansvar. Forsikring Dansk Limousine Forening har ikke tegnet forsikring på dyrene. Transport Dansk Limousine Forening Egne arrangerer notater: transport indenfor Danmark (Jylland og brofaste øer) til en fast pris. Omkostninger fordeles ligeligt mellem køber og sælger for alle auktionens dyr. Eksport af dyr Køber betaler salær og transport som ved salg inden for Danmark. Køber betaler alle omkostninger til karantæne, opstaldning, pasning, fodring, veterinære omkostninger. Køber har selv ansvaret for at arrangere og betale transport fra karantænestalden til bestemmelsessted i udlandet. Dansk limousine forening kan være behjælpelig med at anvise en karantænestald. Dyr der ikke sælges Sælger betaler transport til og fra auktionen samt tilmeldingsgebyr. For dyr der ikke opnår salg på auktionen, men sælges på auktionsstedet efter auktionen inden hjemtransport, betaler køber og sælger gebyr og transport efter samme vilkår som ved handel på auktionen. Voldgift Enhver uenighed og tvist om dyr, der er handlet på auktionen, Mix afgøres type ved kvie, voldgift. med et rigtig dejlig kryds. Bredte og dybde er som ønskes. Følgende procedure for udpegning af voldgift er aftalt: Overlinjen er stram og med en bred ryg og kam, gør det denne harmoniske Hver part kvie udpeger meget kødfuld. en voldgiftsmand. Lemmerne er Når velstillede,fine den ene part med har let udpeget grov knogle sin voldgiftsmand bygning. og givet meddelelse herom til den Kvien anden er part, meget og omgængelig denne ikke med inden et super 7 dage temperament. derefter har udpeget Afstamningen sin, er den første er stærk, part Uralou berettiget som især til også på hundyr at udpege siden har den vist anden sit værd voldgiftsmand. sammenholdt med Risvang Perle, en kendt avlsko efter Heros MN, gør faderen til GRANLY HENNE utrolig spændende. På moder siden Voldgiftsmændene er der også kendte kan tyre udpege som, Kalkenbjerg en opmand. P Charles, Hvis der Klarlund kan Osvald opnås enighed, og Hammel udpeges Osvald. opmanden af den stedlige civil- ikke Fremtidens dommer i avlsko ejerens kan retskreds. blive hende. Hver af parterne har kun ret til to gange skriftligt at fremlægge sine bemærkninger, og har kun 14 dage hver gang til at udfærdige sådanne, medmindre voldgiftsmændene giver tilladelse til længere frist. Voldgiften bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang, herunder hvilke bevisligheder den yderligere måtte ønske tilvejebragt, samt om der skal berammes en mundtlig forhandling. Når voldgiften har optaget sagen til kendelse, er den forpligtet til inden fire uger derefter at afsige kendelsen. Voldgiften fastsætter i sin kendelse, hvem der skal udrede de udgifter, der er forbundet med den pågældende sags behandling. I den forbindelse tages samtidig hensyn til, hvem der taber sagen helt eller delvis. Den afsagte kendelse afgør sagen endeligt og kan således ikke indbringes for de ordinære domstole. 410

11 terms & conditions Registration All active members of the Danish Limousine Association can register animals for the auction. Danish Limousine Association reserves the right to reject registered animals. Contracts In connection with the approval of the animal to the auction the seller must sign a written agreement on the minimum price, sperm rights, pregnancy, payment conditions, etc. Buyers The auction is open to all buyers, regardless of membership of the Danish Limousine Association. Fee Seller pays an entering fee of DKK 1.000, - incl. photography per animal. Buyer pays a commission fee amounting to 3% of the final bid. General Seller is responsible for ensuring that animals sold at auction are okay in all respects. Animals must be good breeding stock with a confirmation above the breed s average. They must be well trained and easy to handle. The registered animals must be over 7 months old, on auction day. All animals must be weighed at birth, 200 days and 365 days. Pedigree Bulls must be registered and paternity must have been determined. Females must be registered. Pregnant animal s Pregnant animals must be accompanied by a signed pregnancy test, which is signed by an inseminator or veterinarian. OrlA HAnSen A/S Insurance Danish Limousine Association has not taken out insurance on the animals. Transport Danish Limousine Association arranges transport in Denmark (Jutland and the islands connected via bridges) at a fixed price. Costs shall be shared equally between buyer and seller for any auction animals. Export of animals Buyer pays the same fees and transport costs as á Danish buyer. Buyer pays all costs of quarantine, housing, care, feeding and veterinary costs. Buyer is responsible for arranging and paying transportation from the quarantine stable to the destination abroad. Danish Limousine Association can help to provide a quarantine stable. Animals that are not sold by auction Seller pays transport to and from the auction and entry fee. For animals who do not achieve sales at the auction, but are sold on the auction site after the auction, pay the buyer and the seller fees and transportation under the same conditions as in trade at the auction. Arbitration Any disagreement and dispute about animals that are traded in the auction shall be settled by arbitration. The following procedure for appointment of arbitrator is agreed: Each party shall appoint one arbitrator. When one party has appointed its arbitrator and given notice to the other party, If the other party has not appointed it s arbitrator within 7 days then the first party is entitled to also appoint the other arbitrator. orlahansen.dk Rights to Semen If no agreement is reached the arbitrators may appoint an Rights to semen that are produced after the auction follows umpire, appointed by the local civil judge in the owner s jurisdiction. the er bull. If the meget seller wants to retain rights to future mere sperm end Each Party shall be entitled to submit in writing production, it must be notified in writing to the auction twice its observations, and has only 14 days each time to management while registering the bull for the auction. It reply unless the arbitrators shall authorize a longer period. should also be stated in the contract, the purchaser shall The arbitration provides in addition, its own procedures, sign immediately after the auction. including the evidence, and whether there must be set a Bulls that are approved for Danish Limousine Society hearing. breeding program may not be put into semen production Once the arbitration has taken the case to order, it is obliged, within four again Hos without Orla Hansen agreement A/S with ønsker the Danish vi Limousine at være Association. arbitration shall determine in its judgment, who should pay landmandens Orla weeks Hansen thereafter A/S to issue har the samlet warrant. sine The sparringspartner fra de første tanker om en ny stald, aktiviteter på agromarkedet. VJ Staldinventar, with som the proceedings. leverer alt i staldinventar In this context, the costs associated Minimum til dyrene Priceledes ind i deres nye omgivelser. Vores whilst rådgivning shall upon fokuserer registration på of optimal the animal, dyrevelfærd state minimum og løsninger, or part. er en af Danmarks største producenter also taking og account staldløsninger of who samt loses FLEX SILO, the case in som whole Seller price som for virker the animal tidsbesparende at the auction. for landmanden. Det The giver final judgment af siloer, handed er blevet down til in Orla the case, Hansen can A/S. not be den bedste produktionsøkonomi. brought before the ordinary courts. Responsibilities Responsibility for the animals lies with the seller until the auction. After the auction it is the buyer s responsibility Orla Hansen A/S Smedesvinget 15 DK-6880 Tarm Tlf StAldinventAr Og SilOer

12 3 regler og kalkenbjerg betingelser alexandra p Tilmelding Alle aktive medlemmer af Dansk Limousine Forening kan tilmelde dyr til auktionen. Dansk Limousine Forening forbeholder sig ret til at afvise tilmeldte dyr. Aftaler I forbindelse med godkendelse af dyre til auktionen skal sælger underskrive en skriftlig aftale om minimumspris, sædrettigheder, drægtighed, betalingsforhold etc. Købere Auktionen er åben for alle købere, uanset medlemskab af Dansk Limousine Forening. Gebyr Sælger betaler et tilmeldingsgebyr på kr. 1000,- inkl. fotografering pr. dyr. Køber betaler 3 procent af budsummen i salær. Generelt Sælger er ansvarlig for, at dyr der sælges på auktionen er reelle i alle henseender. Dyrene skal være gode avlsdyr med eksteriør over racemiddel. De skal være trækvante og lette at håndtere. De tilmeldte dyr skal være over 7 mdr. gamle, på auktionsdagen. Alle dyr skal være vejet ved fødsel, 200 dage og 365 dage. Kalkenbjerg Alexandra P Sælger/Seller: Stambogsføring Klevanggård Limousine Tyre skal være blodtypebestemte v/erik og og stambogsførte. Eva Carstensen Hundyr skal være stambogsførte. Esbjergvej Brørup Drægtige Fødselsdato/Date dyr of Birth: Drægtige CHR-nr./reg.no: dyr skal ledsages af en underskrevet drægtighedsattest, som er underskrevet af en inseminør eller dyrlæge. 200-dages vægt/weight at 200 days: 288 kg Sædrettigheder 365-dages vægt/weight at 365 days: 443 kg Sædrettigheder S-indeks/Total merit index: til sæd, som er 109 produceret efter købet følger som Kåret/Classification: udgangspunkt med tyren Såfremt sælger ønsker at beholde rettighederne til fremtidig sædproduktion, skal det skriftligt meddeles auktionsledelsen samtidig med tilmelding af tyren til 1-way auktionen. polled Desuden kana skal klevanggård uranus det fremgå af købsaftalen, som køberen bode pernople underskriver umiddelbart kalkenbjerg efter alexandra hammerslag. p Tyre, der er godkendt til Dansk Limousine sølyst Forenings rudolf kalkenbjerg ulrikke avlsprogram, må ikke sædtappes igen uden kaas aftale heidi med Dansk Limousine Forening. Transport Dansk Limousine Forening Egne arrangerer notater: transport indenfor Danmark (Jylland og brofaste øer) til en fast pris. Omkostninger fordeles ligeligt mellem køber og sælger for alle auktionens dyr. Eksport af dyr Køber betaler salær og transport som ved salg inden for Danmark. Køber betaler alle omkostninger til karantæne, opstaldning, pasning, fodring, veterinære omkostninger. Køber har selv ansvaret for at arrangere og betale transport fra karantænestalden til bestemmelsessted i udlandet. Dansk limousine forening kan være behjælpelig med at anvise en karantænestald. Dyr der ikke sælges Sælger betaler transport til og fra auktionen samt tilmeldingsgebyr. For dyr der ikke opnår salg på auktionen, men sælges på auktionsstedet efter auktionen inden hjemtransport, betaler køber og sælger gebyr og transport efter samme vilkår som ved handel på auktionen. Voldgift Enhver uenighed og tvist om dyr, der er handlet på auktionen, Kalkenbjerg afgøres ved Alexandra voldgift. P er en prægtig stor avlsko. Her er muligheden Følgende for at flytte procedure den pollede for udpegning avl. Koen har af et voldgift rigtig godt er aftalt: kryds med store rammer, velstillede fine lemmer og en størrelse udover det sædvanlige Hver part udpeger for en pollet en voldgiftsmand. ko. Avlsmæssig har Når koen den ene gjort part det har godt, udpeget bla. er den sin mor voldgiftsmand til Klegvanggård og givet Figo P, meddelelse der har været herom udstillet til og den en anden årsvægt part, på og 637 denne kg. Faderen ikke inden til hende 7 dage er Klegvanggård derefter har Uranus, udpeget som sin, er har den været første meget part brugt berettiget i Danmark til og også givet at polletheden udpege den et anden løft. Alexandra voldgiftsmand. P er drægtig ved Risvang Hamlet P, en pollet individafprøvet tyr efter Egon P og med Vagabond som morfar. Hamlet Voldgiftsmændene P havde en afprøvning kan udpege med et en samlet opmand. tal på 303 Hvis og der en årsvægt kan opnås 640 kg. enighed, udpeges opmanden af den stedlige civil- ikke Forventet dommer kælvning i ejerens medio retskreds. februar Hver af parterne har kun ret til to gange skriftligt at fremlægge sine bemærkninger, og har kun 14 dage hver gang til at udfærdige sådanne, medmindre voldgiftsmændene giver tilladelse til længere frist. Voldgiften bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang, herunder hvilke bevisligheder den yderligere måtte ønske tilvejebragt, samt om der skal berammes en mundtlig forhandling. Minimumspris Sælger Egne notater/notes: skal ved tilmelding af dyret oplyse krav til minimumspris. Ansvar Ansvaret for dyrene ligger hos sælger indtil hammerslag. Herefter er det købers ansvar. Forsikring Dansk Limousine Forening har ikke tegnet forsikring på dyrene. Når voldgiften har optaget sagen til kendelse, er den forpligtet til inden fire uger derefter at afsige kendelsen. Voldgiften fastsætter i sin kendelse, hvem der skal udrede de udgifter, der er forbundet med den pågældende sags behandling. I den forbindelse tages samtidig hensyn til, hvem der taber sagen helt eller delvis. Den afsagte kendelse afgør sagen endeligt og kan således ikke indbringes for de ordinære domstole. 412

13 terms & conditions Registration All active members of the Danish Limousine Association can register animals for the auction. Danish Limousine Association reserves the right to reject registered animals. Contracts In connection with the approval of the animal to the auction the seller must sign a written agreement on the minimum price, sperm rights, pregnancy, payment conditions, etc. Buyers The auction is open to all buyers, regardless of membership of the Danish Limousine Association. Fee Seller pays an entering fee of DKK 1.000, - incl. photography per animal. Buyer pays a commission fee amounting to 3% of the final bid. General Seller is responsible for ensuring that animals sold at auction are okay in all respects. Animals must be good breeding stock with a confirmation above the breed s average. They must be well trained and easy to handle. The registered animals must be over 7 months old, on auction day. All animals must be weighed at birth, 200 days and 365 days. Pedigree Bulls must be registered and paternity must have been determined. Females must be registered. Pregnant animal s Pregnant animals must be accompanied by a signed pregnancy test, which is signed by an inseminator or veterinarian. Insurance Danish Limousine Association has not taken out insurance on the animals. Transport Danish Limousine Association arranges transport in Denmark (Jutland and the islands connected via bridges) at a fixed price. Costs shall be shared equally between buyer and seller for any auction animals. Export of animals Buyer pays the same fees and transport costs as á Danish buyer. Buyer pays all costs of quarantine, housing, care, feeding and veterinary costs. Buyer is responsible for arranging and paying transportation from the quarantine stable to the destination abroad. Danish Limousine Association can help to provide a quarantine stable. Animals that are not sold by auction Seller pays transport to and from the auction and entry fee. For animals who do not achieve sales at the auction, but are sold on the auction site after the auction, pay the buyer and the seller fees and transportation under the same conditions as in trade at the auction. Arbitration Any disagreement and dispute about animals that are traded in the auction shall be settled by arbitration. The following procedure for appointment of arbitrator is agreed: Each party shall appoint one arbitrator. When one party has appointed its arbitrator and given notice to the other party, If the other party has not appointed it s arbitrator within 7 days then the first party is entitled to also appoint the other arbitrator. Rights to Semen Rights to semen that are produced after the auction follows the bull. If the seller wants to retain rights to future sperm production, it must be notified in writing to the auction management while registering the bull for the auction. It should also be stated in the contract, the purchaser shall sign immediately after the auction. Bulls that are approved for Danish Limousine Society breeding program may not be put into semen production again without agreement with the Danish Limousine Association. Minimum Price Seller shall upon registration of the animal, state minimum price for the animal at the auction. Responsibilities Responsibility for the animals lies with the seller until the auction. After the auction it is the buyer s responsibility If no agreement is reached the arbitrators may appoint an umpire, appointed by the local civil judge in the owner s jurisdiction. Each Party shall be entitled to submit in writing twice its observations, and has only 14 days each time to reply unless the arbitrators shall authorize a longer period. The arbitration provides in addition, its own procedures, including the evidence, and whether there must be set a hearing. Kalvevægt med EDI Once the arbitration has taken the case to order, it is obliged, within four weeks thereafter to issue the warrant. The arbitration shall determine in its judgment, who should pay the costs associated with the proceedings. In this context, whilst also taking account of who loses the case in whole or in part. Tlf The final judgment handed down in the case, can not be brought before the ordinary courts. Kreaturvægt Ring og hør nærmere 13 5

14 4 regler og birkely betingelser gucci Tilmelding Alle aktive medlemmer af Dansk Limousine Forening kan tilmelde dyr til auktionen. Dansk Limousine Forening forbeholder sig ret til at afvise tilmeldte dyr. Aftaler I forbindelse med godkendelse af dyre til auktionen skal sælger underskrive en skriftlig aftale om minimumspris, sædrettigheder, drægtighed, betalingsforhold etc. Købere Auktionen er åben for alle købere, uanset medlemskab af Dansk Limousine Forening. Gebyr Sælger betaler et tilmeldingsgebyr på kr. 1000,- inkl. fotografering pr. dyr. Køber betaler 3 procent af budsummen i salær. Generelt Sælger er ansvarlig for, at dyr der sælges på auktionen er reelle i alle henseender. Dyrene skal være gode avlsdyr med eksteriør over racemiddel. De skal være trækvante og lette at håndtere. De tilmeldte dyr skal være over 7 mdr. gamle, på auktionsdagen. Alle dyr skal være vejet ved fødsel, 200 dage og 365 dage. Birkely Gucci Sælger/Seller: Stambogsføring Birkely Limousine Tyre skal være blodtypebestemte v/jakob og stambogsførte. Ravn Hundyr skal være stambogsførte. Skovdalsvej Thorsø Drægtige Fødselsdato/Date dyr of Birth: Drægtige CHR-nr./reg.no: dyr skal ledsages af en underskrevet drægtighedsattest, som er underskrevet af en inseminør eller dyrlæge. 200-dages vægt/weight at 200 days: 286 kg Sædrettigheder 365-dages vægt/weight at 365 days: 478 kg Sædrettigheder S-indeks/Total merit index: til sæd, som er 105 produceret efter købet følger som udgangspunkt med tyren. Såfremt sælger ønsker at beholde rettighederne til fremtidig sædproduktion, skal det skriftligt meddeles auktionsledelsen samtidig med tilmelding af tyren til prodige auktionen. Desuden skal bastion det fremgå af købsaftalen, som køberen occitanne underskriver umiddelbart birkely efter gucci hammerslag. Tyre, der er godkendt til Dansk Limousine vittel birkely diore Forenings avlsprogram, må ikke sædtappes igen uden birkely aftale med ulrikka Dansk Limousine Forening. Minimumspris Sælger Egne notater/notes: skal ved tilmelding af dyret oplyse krav til minimumspris. Ansvar Ansvaret for dyrene ligger hos sælger indtil hammerslag. Herefter er det købers ansvar. Forsikring Dansk Limousine Forening har ikke tegnet forsikring på dyrene. Transport Dansk Limousine Forening arrangerer transport indenfor Danmark (Jylland og brofaste øer) til en fast pris. Omkostninger fordeles ligeligt mellem køber og sælger for alle auktionens dyr. Eksport af dyr Køber betaler salær og transport som ved salg inden for Danmark. Køber betaler alle omkostninger til karantæne, opstaldning, pasning, fodring, veterinære omkostninger. Køber har selv ansvaret for at arrangere og betale transport fra karantænestalden til bestemmelsessted i udlandet. Dansk limousine forening kan være behjælpelig med at anvise en karantænestald. Dyr der ikke sælges Sælger betaler transport til og fra auktionen samt tilmeldingsgebyr. For dyr der ikke opnår salg på auktionen, men sælges på auktionsstedet efter auktionen inden hjemtransport, betaler køber og sælger gebyr og transport efter samme vilkår som ved handel på auktionen. Voldgift Enhver uenighed og tvist om dyr, der er handlet på auktionen, Gucci afgøres er en ved kvie voldgift. af mixtype. Eksteriør Følgende mæssigt procedure er Gucci, for en udpegning absolut top af kvie. voldgift Hun har er aftalt: en lys farve, hendes ryg er bred og meget kødsat, lemmerne er fine og velstillede. Hver Hendes part udpeger kryds er af en fremragende voldgiftsmand. kvalitet, Når meget den bredt ene part velformet, har udpeget med dybe sin brede voldgiftsmand lår. og givet meddelelse herom til den Hun anden er efter part, den og fransk denne importerede ikke inden tyr 7 dage Bastion, derefter som er har tillagt udpeget hos avleren sin, er den Pimpin. første part berettiget til også at udpege den anden Moderen voldgiftsmand. Diore er efter Vittel, som er tillagt hos den franske avler Zerger, hvor Vittel s far Marquis RRE VS gjorde et godt job. I Voldgiftsmændene Guccis stamtavle er rigtig kan mange udpege af de en blodlinier opmand. limousine Hvis der avlen ikke er kan bygget opnås op enighed, omkring idag, udpeges Cæsar, opmanden Haricot, Ecu, Levrier af den m.m stedlige alle tyre civildommer danner i grundlag ejerens retskreds. for en stor del Hver af populationen. af parterne har kun ret til to der Gucci gange har skriftligt været udstillet at fremlægge på landbrugsmessen sine bemærkninger, GL. Estrup 2013, og har hvor kun hun 14 dage var nr hver 2 i holdet gang med til at 23 udfærdige p, samtidig sådanne, var hun en medmindre del af den besætningsgruppgiftsmændene der giver vandt tilladelse GL. Estrup til længere prisen. vold- frist. Voldgiften bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang, herunder hvilke bevisligheder den yderligere måtte ønske tilvejebragt, samt om der skal berammes en mundtlig forhandling. Når voldgiften har optaget sagen til kendelse, er den forpligtet til inden fire uger derefter at afsige kendelsen. Voldgiften fastsætter i sin kendelse, hvem der skal udrede de udgifter, der er forbundet med den pågældende sags behandling. I den forbindelse tages samtidig hensyn til, hvem der taber sagen helt eller delvis. Den afsagte kendelse afgør sagen endeligt og kan således ikke indbringes for de ordinære domstole. 414

15 terms & conditions Vitfoss har sammensat en række Registration mineralblandinger, All der active er members tilpasset of kødkvæg the Danish Limousine Association can og register deres animals mineralbehov for the auction. Danish Limousine Association reserves på forskellige the right to reject registered animals. årstider. Contracts In connection with the approval of the animal to the auction the seller must sign a written agreement on the minimum price, sperm rights, pregnancy, payment conditions, etc. MineralRocker MineralRocker er designet som en væltepeter, så mineralerne beskyttes mod både regnvand, Buyers gødning og urin. The auction is open to all buyers, regardless of membership of the Leveres Danish Limousine som en bund Association. og en top sammen med skruer og værktøj. MineralRocker er fremstillet af kraftig plast og Fee Seller pays kræver an entering derfor fee ingen of DKK vedligeholdelse , - incl. photography per animal. Buyer pays a commission fee amounting to 3% of the final bid. General Seller is responsible for ensuring that animals sold at auction are okay in all respects. Animals must be good breeding Kontakt vores pakkevarekonsulenter: Ib Karstensen tlf: stock Michael with T. a Sørensen confirmation tlf: above the breed s average. They must be well trained and easy to handle. The registered animals must be over 7 months old, on auction day. All animals must be weighed at birth, 200 days and 365 days. Pedigree Bulls must be registered and paternity must have been determined. Females must be registered. Pregnant animal s Pregnant animals must be accompanied by a signed pregnancy test, which is signed by an inseminator or veterinarian. Den rigtige mineralblanding på den rigtige måde Insurance Danish Limousine Association has not taken out insurance on the animals. Transport Danish Limousine Association arranges transport in Denmark (Jutland and the islands connected via bridges) at a fixed price. Costs shall be shared equally between buyer and BasisFeeder seller for any auction animals. Mineralerne i BasisFeeder er beskyttet af en Export gummiplade of animals mod bl.a. regnvand og gødning. Buyer BasisFeeder pays the er same opdelt fees i tre and rum transport som giver costs mulighed for at tilbyde forskellige mineraltyper på én as á Danish buyer. Buyer gang. pays all costs of quarantine, housing, care, feeding and De veterinary skrå kanter costs. og højden gør at dyrene hverken Buyer tipper is den responsible omkring for eller arranging træder and op paying i den. Basis- transportation Feeder from er the specielt quarantine velegnet stable to til kvæg the destination med horn. abroad. Danish Limousine Association can help to provide a quarantine stable. Animals that are not sold by auction Seller pays transport to and from the auction and entry fee. For animals who do not achieve sales at the auction, but are sold on the auction site after the auction, pay the buyer and the seller fees and transportation under the same conditions as in trade at the auction. Arbitration Any disagreement and dispute about animals that are traded in the auction shall be settled by arbitration. The following procedure for appointment of arbitrator is agreed: Each party shall appoint one arbitrator. When one party has appointed its arbitrator and given notice to the other party, If the other party has not appointed it s arbitrator within 7 days then the first party is entitled to also appoint the other arbitrator. Se mere på og Rights to Semen If no agreement is reached the arbitrators may appoint an Rights to semen that Kærlighed are produced after the auction follows til umpire, kødkvæg appointed by the local civil judge in the owner s jurisdiction. Each Party shall be entitled to submit in writing the bull. If the seller wants to retain rights to future sperm production, it must be notified in writing to the auction twice its observations, and has only 14 days each time to management while registering the bull for the auction. It reply unless the arbitrators shall authorize a longer period. should also be stated in the contract, the - purchaser få bedre shall The arbitration råd! provides in addition, its own procedures, sign immediately after the auction. including the evidence, and whether there must be set a Bulls that are approved for Danish Limousine Society hearing. breeding program may not be put into semen production Once the arbitration has taken the case to order, it is obliged, within four weeks thereafter to issue the warrant. The again without agreement with the Danish Tilskud Limousine til hegn As-osociation. Markplan/afgræsningplan arbitration shall determine in its judgment, who should pay græs Flex-regnskab the costs associated with the proceedings. In this context, Minimum Price Kameraovervågning whilst til din also kælvningsboks taking account of who loses the case in whole Seller shall upon registration of the animal, Optimering state minimum af tilvækst or in og part. kødproduktion price for the animal at the auction. The final judgment handed down in the case, can not be brought before the ordinary courts. Responsibilities Kontakt Sønderjysk Landboforening / Syddansk Kvæg Responsibility for the animals lies with the seller until the Billundvej Vojens Tlf auction. After the auction it is the buyer s responsibility Per Grønbæk Tlf Søren G. Olesen Tlf

16 5 regler og lynge betingelser harley P Tilmelding Alle aktive medlemmer af Dansk Limousine Forening kan tilmelde dyr til auktionen. Dansk Limousine Forening forbeholder sig ret til at afvise tilmeldte dyr. Aftaler I forbindelse med godkendelse af dyre til auktionen skal sælger underskrive en skriftlig aftale om minimumspris, sædrettigheder, drægtighed, betalingsforhold etc. Købere Auktionen er åben for alle købere, uanset medlemskab af Dansk Limousine Forening. Gebyr Sælger betaler et tilmeldingsgebyr på kr. 1000,- inkl. fotografering pr. dyr. Køber betaler 3 procent af budsummen i salær. Generelt Sælger er ansvarlig for, at dyr der sælges på auktionen er reelle i alle henseender. Dyrene skal være gode avlsdyr med eksteriør over racemiddel. De skal være trækvante og lette at håndtere. De tilmeldte dyr skal være over 7 mdr. gamle, på auktionsdagen. Alle dyr skal være vejet ved fødsel, 200 dage og 365 dage. Lynge Harley P Sælger/Seller: Stambogsføring Michael Poulsen Tyre skal være blodtypebestemte Hyltvej og 41 stambogsførte. Hundyr skal være stambogsførte Hadsund Fødselsdato/Date of Birth: Drægtige CHR-nr./reg.no: dyr Drægtige dyr skal ledsages af en underskrevet drægtighedsattest, som er underskrevet af en inseminør eller dyrlæge. 200-dages vægt/weight at 200 days: 348 kg 365-dages vægt/weight at 365 days: 645 kg Sædrettigheder S-indeks/Total merit index: Sædrettigheder til sæd, som er produceret efter købet følger som udgangspunkt med tyren. Såfremt sælger ønsker at beholde rettighederne til fremtidig sædproduktion, skal det skriftligt meddeles auktionsledelsen samtidig med tilmelding af tyren til ventoux auktionen. Desuden skal birkely elegant det fremgå af købsaftalen, som køberen ravnegård underskriver ofelia umiddelbart lynge harley efter hammerslag. P Tyre, der er godkendt til Dansk Limousine klevanggård Forenings uranus lynge egå avlsprogram, må ikke sædtappes igen uden klarlund aftale med amanda Dansk Limousine Forening. Minimumspris Sælger Egne notater/notes: skal ved tilmelding af dyret oplyse krav til minimumspris. Ansvar Ansvaret for dyrene ligger hos sælger indtil hammerslag. Herefter er det købers ansvar. Forsikring Dansk Limousine Forening har ikke tegnet forsikring på dyrene. Transport Dansk Limousine Forening arrangerer transport indenfor Danmark (Jylland og brofaste øer) til en fast pris. Omkostninger fordeles ligeligt mellem køber og sælger for alle auktionens dyr. Eksport af dyr Køber betaler salær og transport som ved salg inden for Danmark. Køber betaler alle omkostninger til karantæne, opstaldning, pasning, fodring, veterinære omkostninger. Køber har selv ansvaret for at arrangere og betale transport fra karantænestalden til bestemmelsessted i udlandet. Dansk limousine forening kan være behjælpelig med at anvise en karantænestald. Dyr der ikke sælges Sælger betaler transport til og fra auktionen samt tilmeldingsgebyr. For dyr der ikke opnår salg på auktionen, men sælges på auktionsstedet efter auktionen inden hjemtransport, betaler køber og sælger gebyr og transport efter samme vilkår som ved handel på auktionen. Voldgift Enhver uenighed og tvist om dyr, der er handlet på auktionen, Mix afgøres til avls ved type voldgift. pollet tyr. Lynge Følgende Harley procedure er en utrolig for lækker udpegning harmonisk af voldgift pollet tyr er med aftalt: et rigtig godt eksteriør. Tyren Hver har part et udpeger dejligt bredt en kryds voldgiftsmand. med en god Når lår dybde. den ene Ryg part og kam har er udpeget brede, med sin en voldgiftsmand god overlinje. og givet meddelelse herom til den Lemmerne anden part, er yderst og denne velstillede ikke inden og fine 7 dage derefter har udpeget Tyren sin, er har den en første god størrelse part berettiget og en meget til høj også vægt at udpege af sin alder. den anden Farve, voldgiftsmand. racepræg og temperament er helt i top. Derfor er Harley en oplagt pollet foldtyr. Faderen Voldgiftsmændene Birkely Elegant kan efter udpege den franske en opmand. tyr Ventoux, Hvis blev der på ikke sidste kan opnås elite auktion enighed, solgt udpeges til en tysk opmanden avler. af den stedlige civildommer pollede i ejerens gen kommer retskreds. gennem Hver moderen, af parterne som er har efter kun den ret dan- til to Det ske gange insemineringstyr skriftligt at fremlægge Klegvanggård sine Uranus. bemærkninger, og har kun Elegant 14 dage og hver eksteriør gang stærk til at pollet udfærdige tyr. sådanne, medmindre voldgiftsmændene giver tilladelse til længere frist. Voldgiften bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang, herunder hvilke bevisligheder den yderligere måtte ønske tilvejebragt, samt om der skal berammes en mundtlig forhandling. Når voldgiften har optaget sagen til kendelse, er den forpligtet til inden fire uger derefter at afsige kendelsen. Voldgiften fastsætter i sin kendelse, hvem der skal udrede de udgifter, der er forbundet med den pågældende sags behandling. I den forbindelse tages samtidig hensyn til, hvem der taber sagen helt eller delvis. Den afsagte kendelse afgør sagen endeligt og kan således ikke indbringes for de ordinære domstole. 416

17 terms søgård & conditions hekla Registration All active members of the Danish Limousine Association can register animals for the auction. Danish Limousine Association reserves the right to reject registered animals. Contracts In connection with the approval of the animal to the auction the seller must sign a written agreement on the minimum price, sperm rights, pregnancy, payment conditions, etc. Buyers The auction is open to all buyers, regardless of membership of the Danish Limousine Association. Fee Seller pays an entering fee of DKK 1.000, - incl. photography per animal. Buyer pays a commission fee amounting to 3% of the final bid. General Seller is responsible for ensuring that animals sold at auction are okay in all respects. Animals must be good breeding Søgård Hekla stock with a confirmation above the breed s average. They must be well trained and easy to handle. The registered Sælger/Seller: animals must be over 7 months Jan old, Søgård on auction day. All animals must be weighed at birth, Over 200 Søen days 19 and 365 days Brovst Pedigree Fødselsdato/Date of Birth: Bulls CHR-nr./reg.no: must be registered and paternity must have been determined. Females must be registered. 200-dages vægt/weight at 200 days: 274 kg Pregnant 365-dages vægt/weight animal s at 365 days: Pregnant animals must be accompanied by a signed pregnancy test, which is signed by an inseminator or veterina- S-indeks/Total merit index: 113 rian. Rights to Semen Rights to semen that are produced after illustre the auction rre vsfollows ulys mn the bull. If the seller wants to retain rights indolato future sperm production, søgård hekla it must be notified in writing to the auction management while registering the bull lino birkely ursula for the auction. It should also be stated in the contract, bakkely the purchaser sandra shall sign immediately after the auction. Bulls that are approved for Danish Limousine Society breeding program may not be put into semen production again Egne without notater/notes: agreement with the Danish Limousine Association. Minimum Price Seller shall upon registration of the animal, state minimum price for the animal at the auction. Responsibilities Responsibility for the animals lies with the seller until the auction. After the auction it is the buyer s responsibility Insurance Danish Limousine Association has not taken out insurance on the animals. Transport Danish Limousine Association arranges transport in Denmark (Jutland and the islands connected via bridges) at a fixed price. Costs shall be shared equally between buyer and seller for any auction animals. Export of animals Buyer pays the same fees and transport costs as á Danish buyer. Buyer pays all costs of quarantine, housing, care, feeding and veterinary costs. Buyer is responsible for arranging and paying transportation from the quarantine stable to the destination abroad. Danish Limousine Association can help to provide a quarantine stable. Animals that are not sold by auction Seller pays transport to and from the auction and entry fee. For animals who do not achieve sales at the auction, but are sold on the auction site after the auction, pay the buyer and the seller fees and transportation under the same conditions as in trade at the auction. Hekla er en kvie af avlstype Arbitration Faderen Ulys er fransk insemineringstyr med et meget højt indeks Any for fødsel. disagreement I hans stamtavle and dispute er der masser about af animals mælk, størrelse that are og moderegenskaber. traded in the auction shall be settled by arbitration. The Moderen following Bakkely procedure Ursula er en for top appointment ko, der har været of arbitrator udstillet flere is agreed: gange. Ursula har i avlen været helt enestående, da hun er mor til Each Søgård party Eli, Søgård shall Cesar appoint og Søgård one arbitrator. Goliat, vinder When tyr i Roskilde one party has Alle appointed er toptyre der its har arbitrator klaret sig godt både på skue og i avlen. and Hekla given er en notice stor lang to højstillet the other kvie, party, med fine If the lemmer other et langt party bredt has not kryds, appointed en absolut it s fremtidskvie, arbitrator som within man kan 7 days forvente then sig meget the first af. party Hekla is bliver entitled udstillet to also i Roskilde appoint og på the Landsskuet other arbitrator If no agreement is reached the arbitrators may appoint an umpire, appointed by the local civil judge in the owner s jurisdiction. Each Party shall be entitled to submit in writing twice its observations, and has only 14 days each time to reply unless the arbitrators shall authorize a longer period. The arbitration provides in addition, its own procedures, including the evidence, and whether there must be set a hearing. Once the arbitration has taken the case to order, it is obliged, within four weeks thereafter to issue the warrant. The arbitration shall determine in its judgment, who should pay the costs associated with the proceedings. In this context, whilst also taking account of who loses the case in whole or in part. The final judgment handed down in the case, can not be brought before the ordinary courts

18 regler og betingelser Tilmelding Alle aktive medlemmer af Dansk Limousine Forening kan tilmelde dyr til auktionen. Dansk Limousine Forening forbeholder sig ret til at afvise tilmeldte dyr. KAMPAGNE * TILBUD Aftaler I forbindelse med godkendelse af dyre til auktionen skal sælger underskrive en skriftlig aftale om minimumspris, sædrettigheder, drægtighed, betalingsforhold etc. fra VIK Shoppen gældende fra 1. juni: 299,- 420,- Stambogsføring være afgøres helt ved eller voldgift. delvis gnubbet af. Enkelt, simpelt, Tyre skal være blodtypebestemte og stambogsførte. Hundyr effektivt Følgende og procedure BILLIGT! for udpegning af voldgift er aftalt: skal være stambogsførte. VIK Shoppen Hver part er udpeger eneforhandler voldgiftsmand. i Danmark Når af den ene part har udpeget sin Tail voldgiftsmand Paint. Fås i 3 forskellige og givet meddelelse farver herom til den Drægtige dyr DETECT-HER Drægtige dyr skal ledsages af en underskrevet drægtighedsattest, som er underskrevet af en inseminør eller dyrlæge. Bestil hos sin, din er inseminør den første eller part på berettiget til også at udpege den anden part, og denne ikke inden 7 dage derefter har udpeget anden Sædrettigheder Sædrettigheder til sæd, som er produceret efter købet følger som udgangspunkt med tyren. Såfremt sælger ønsker at beholde rettighederne til fremtidig sædproduktion, skal det skriftligt meddeles auktionsledelsen samtidig med tilmelding af tyren til auktionen. Desuden skal det fremgå af købsaftalen, som køberen underskriver umiddelbart efter hammerslag. Tyre, der er godkendt til Dansk Limousine Forenings avlsprogram, må ikke sædtappes igen uden aftale med Dansk Limousine Forening. Transport Dansk Limousine Forening arrangerer transport indenfor Danmark (Jylland og brofaste øer) til en fast pris. Omkostninger fordeles ligeligt mellem køber og sælger for alle auktionens dyr. SÅ Eksport af dyr Køber betaler salær og transport som ved salg inden for Danmark. Køber betaler alle omkostninger til karantæne, opstaldning, pasning, fodring, veterinære er den omkostninger. Køber har selv ansvaret for at arrangere og betale transport fra karantænestalden her til bestemmelsessted i landet; i udlandet. Dansk limousine forening kan være behjælpelig med at anvise en karantænestald. TAIL PAINT (Halemaling) direkte Dyr der ikke sælges Sælger betaler transport til og auktionen samt tilmeldingsgebyr. importeret fra USA For dyr der ikke opnår salg på auktionen, men sælges på auktionsstedet DETCT-HER efter auktionen TailPaint inden er specielt hjemtransport, udviklet, betaler køber og sælger ikke-giftig gebyr vand-baseret og transport efter og klæbende samme vilkår latex som ved handel på auktionen. maling til observation for stående brunst. Påføres med et let tryk på tuben på haleroden Voldgift og er koen/kvien i stående brunst vil TailPint Enhver uenighed og tvist om dyr, der er handlet på auktionen, eller køb voldgiftsmand. direkte på Landsskuet juli i Herning. Introduktionspris 6 stk. Voldgiftsmændene kan udpege en opmand. Hvis der ikke kan opnås enighed, udpeges opmanden af den stedlige civildommer i ejerens retskreds. Hver af parterne har kun ret til to gange skriftligt at fremlægge sine bemærkninger, og har kun 14 dage hver gang til at udfærdige sådanne, medmindre voldgiftsmændene giver tilladelse til længere frist. Købere Auktionen er åben for alle købere, uanset medlemskab af Dansk Limousine Forening. Køb 6 ruller høj-kvalitets aftørrings papir fra Gebyr Kimberly-Clark og få en GRATIS holder Sælger med betaler i købet tilmeldingsgebyr (værdi 249,-) på kr. 1000,- inkl. fotografering pr. dyr. Køber 6 betaler ruller aftørringspapir 3 procent af budsummen i salær. incl. holder Generelt normal pris 669,- Kampagnepris Sælger er ansvarlig for, at dyr der sælges på auktionen er reelle i alle henseender. Dyrene skal være gode avlsdyr med eksteriør over racemiddel. De skal være trækvante og lette at håndtere. De tilmeldte dyr skal være over 7 mdr. gamle, på auktionsdagen. Alle dyr skal være vejet ved fødsel, 200 dage og 365 dage. Fås i farverne blå, mint-grøn og rød Voldgiften bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang, herunder hvilke bevisligheder den yderligere måtte ønske tilvejebragt, samt om der skal berammes en mundtlig forhandling. *Tilbuddet om køb af aftørringspapir og gratis Minimumspris holder gælder i perioden Sælger skal ved tilmelding af dyret oplyse krav til minimumspris. eller så længe lager haves. Kun ét tilbud pr. besætningsnummer. Ansvar Ansvaret for dyrene ligger hos sælger indtil hammerslag. Herefter er det købers ansvar. Forsikring Dansk Limousine Forening har ikke tegnet forsikring på dyrene. Når voldgiften har optaget sagen til kendelse, er den forpligtet til inden fire uger derefter at afsige kendelsen. Voldgiften fastsætter i sin kendelse, hvem der skal udrede de udgifter, der er forbundet med den pågældende sags behandling. I den forbindelse tages samtidig hensyn til, hvem der taber sagen helt eller delvis. Den afsagte kendelse afgør sagen endeligt og kan således ikke indbringes for de ordinære domstole. 418

19 terms & conditions Registration All active members of the Danish Limousine Association can register animals for the auction. Danish Limousine Association reserves the right to reject registered animals. General Seller is responsible for ensuring that animals sold at auction are okay in all respects. Animals must be good breeding stock with a confirmation above the breed s average. They must be well trained and easy to handle. The registered animals must be over 7 months old, on auction day. All animals must be weighed at birth, 200 days and 365 days. Pedigree Bulls must be registered and paternity must have been determined. Females must be registered. Pregnant animal s Pregnant animals must be accompanied by a signed pregnancy test, which is signed by an inseminator or veterinarian. Rights to Semen Rights to semen that are produced after the auction follows the bull. If the seller wants to retain rights to future sperm production, it must be notified in writing to the auction management while registering the bull for the auction. It should also be stated in the contract, the purchaser shall sign immediately after the auction. Bulls that are approved for Danish Limousine Society breeding program may not be put into semen production again without agreement with the Danish Limousine Association. Responsibilities Responsibility for the animals lies with the seller until the auction. After the auction it is the buyer s responsibility Insurance Danish Limousine Association has not taken out insurance on the animals. VIK SHOPPEN UDSTILLER på Landsskuet i Herning.. Transport Contracts Danish Limousine Association arranges transport in Denmark (Jutland and the islands connected via bridges) at a In connection with the approval of the animal to the auction the seller must sign a written agreement on the minimum price, sperm rights, pregnancy, payment conditions, and seller for any auction animals. fixed price. Costs shall be shared equally between buyer etc. VIK Shoppen giver dig % Landsskue rabat * Export of animals på udvalgte varer i vor VIK Shop på Landsskuepladsen Buyers Buyer pays the same fees and transport costs as á Danish The auction is open to all buyers, i regardless Herning of membership of the Danish Limousine Association. Buyer pays all costs of quarantine, housing, care, feeding i dagene buyer juli! Til de første 30 besøgende hver dag i VIK Shoppen and veterinary på Landsskuet costs. forærer Fee vi 1 gratis flaske VIKING Håndrens mod fremvisning Buyer is responsible af denne for arranging annonce. and paying transportation from the quarantine stable to the destination abroad. Seller pays an entering fee of DKK 1.000, - incl. photography per animal. Danish Limousine Association can help to provide a quarantine stable. Buyer pays a commission fee amounting to 3% of the final bid. Animals that are not sold by auction Seller pays transport to and from the auction and entry fee. For animals who do not achieve sales at the auction, but are sold on the auction site after the auction, pay the buyer and the seller fees and transportation under the same conditions as in trade at the auction. Arbitration Any disagreement and dispute about animals that are traded in the auction shall be settled by arbitration. The following procedure for appointment of arbitrator is agreed: Each party shall appoint one arbitrator. When one party has appointed its arbitrator and given notice to the other party, If the other party has not appointed it s arbitrator within 7 days then the first party is entitled to also appoint the other arbitrator. Køb også dyrskueartikler online på eller på selve Landsskuet. If no agreement is reached the arbitrators may appoint an umpire, appointed by the local civil judge in the owner s jurisdiction. Each Party shall be entitled to submit in writing twice its observations, and has only 14 days each time to reply unless the arbitrators shall authorize a longer period. The arbitration provides in addition, its own procedures, including the evidence, and whether there must be set a hearing. Once the arbitration has taken the case to order, it is obli- *Rabat og tilbud gælder kun ved personligt fremmøde og ged, køb within på selve four Landsskuepladsen weeks thereafter 4. to issue 6. juli! the warrant. The arbitration shall determine in its judgment, who should pay the costs associated with the proceedings. In this context, Minimum Price whilst also taking account of who loses the case in whole Seller shall upon registration of the animal, state minimum or in part. price for the animal at the auction. The final judgment handed down in the case, can not be brought before the ordinary courts. 19 5

20 7 regler og bækgård betingelser dangirl Tilmelding Alle aktive medlemmer af Dansk Limousine Forening kan tilmelde dyr til auktionen. Dansk Limousine Forening forbeholder sig ret til at afvise tilmeldte dyr. Aftaler I forbindelse med godkendelse af dyre til auktionen skal sælger underskrive en skriftlig aftale om minimumspris, sædrettigheder, drægtighed, betalingsforhold etc. Købere Auktionen er åben for alle købere, uanset medlemskab af Dansk Limousine Forening. Gebyr Sælger betaler et tilmeldingsgebyr på kr. 1000,- inkl. fotografering pr. dyr. Køber betaler 3 procent af budsummen i salær. Generelt Sælger er ansvarlig for, at dyr der sælges på auktionen er reelle i alle henseender. Dyrene skal være gode avlsdyr med eksteriør over racemiddel. De skal være trækvante og lette at håndtere. De tilmeldte dyr skal være over 7 mdr. gamle, på auktionsdagen. Alle dyr skal være vejet ved fødsel, 200 dage og 365 dage. Bækgård Dangirl Stambogsføring Tyre skal være blodtypebestemte og stambogsførte. Hundyr Sælger/Seller: Iver Nielsen skal være stambogsførte. Fristrupvej Vrå Drægtige dyr Drægtige Fødselsdato/Date dyr of skal Birth: ledsages af en underskrevet drægtighedsattest, CHR-nr./reg.no: som er underskrevet af en inseminør eller dyrlæge. 200-dages vægt/weight at 200 days: 317 kg Sædrettigheder Sædrettigheder 365-dages vægt/weight til at sæd, 365 days: som er 588 produceret kg efter købet følger som S-indeks/Total udgangspunkt merit index: med tyren. 113 Såfremt Kåret/Classification: sælger ønsker at beholde rettighederne til fremtidig sædproduktion, skal det skriftligt meddeles auktionsledelsen samtidig med tilmelding af tyren til parisien auktionen. mndesuden skal adrian det fremgå af købsaftalen, som køberen maitrisse underskriver umiddelbart bækgård efter dangirl hammerslag. Tyre, der er godkendt til Dansk Limousine kjeldgård Forenings sherif gjern vivian avlsprogram, må ikke sædtappes igen uden gjern aftale med serena Dansk Limousine Forening. Minimumspris Sælger Egne notater/notes: skal ved tilmelding af dyret oplyse krav til minimumspris. Ansvar Ansvaret for dyrene ligger hos sælger indtil hammerslag. Herefter er det købers ansvar. Forsikring Dansk Limousine Forening har ikke tegnet forsikring på dyrene. Transport Dansk Limousine Forening arrangerer transport indenfor Danmark (Jylland og brofaste øer) til en fast pris. Omkostninger fordeles ligeligt mellem køber og sælger for alle auktionens dyr. Eksport af dyr Køber betaler salær og transport som ved salg inden for Danmark. Køber betaler alle omkostninger til karantæne, opstaldning, pasning, fodring, veterinære omkostninger. Køber har selv ansvaret for at arrangere og betale transport fra karantænestalden til bestemmelsessted i udlandet. Dansk limousine forening kan være behjælpelig med at anvise en karantænestald. Dyr der ikke sælges Sælger betaler transport til og fra auktionen samt tilmeldingsgebyr. For dyr der ikke opnår salg på auktionen, men sælges på auktionsstedet efter auktionen inden hjemtransport, betaler køber og sælger gebyr og transport efter samme vilkår som ved handel på auktionen. Voldgift Enhver uenighed og tvist om dyr, der er handlet på auktionen, afgøres ved voldgift. Følgende procedure for udpegning af voldgift er aftalt: Bækgård Dangirl er en stor avlstype ko. Hendes far Adrian har avlet en lang række top hundyr. Farfaren Hver part udpeger en voldgiftsmand. Når den ene part har udpeget sin voldgiftsmand og givet meddelelse herom til den Parisien MN, har med den fransk importerede ko Utah, givet rigtig mange anden dyr part, af top og denne kvalitet. ikke inden 7 dage derefter har udpeget Moderen sin, er den Gjern første Vivian part er berettiget et godt eksempel til også på at et udpege auktionskøb, den anden hvor man voldgiftsmand. får hundyr af top kvalitet, da hun er solgt som kvie på en af foreningens auktioner. Dangirl Voldgiftsmændene har været udstillet kan rigtig udpege mange en gange, opmand. med Hvis utallige der fløjpladser ikke kan opnås og championater enighed, udpeges som resultat. opmanden af den stedlige civildommer Eksteriør mæssigt i ejerens er retskreds. her muligheden Hver for af at parterne købe en har ko af kun den ret absolutte til to gange elite. skriftligt Dangirl at er fremlægge en meget stor sine ko med bemærkninger, en lang stærk og overlinie, har kun et 14 meget dage bredt hver gang og velformet til at udfærdige kryds. Lemmerne sådanne, er velstillede. medmindre voldgiftsmændene Dangirl er drægtig giver ved Kloster tilladelse pollet til Elias længere og forventes frist. at have kælvet på auktionsdagen. Voldgiften bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang, herunder hvilke bevisligheder den yderligere måtte ønske tilvejebragt, samt om der skal berammes en mundtlig forhandling. Når voldgiften har optaget sagen til kendelse, er den forpligtet til inden fire uger derefter at afsige kendelsen. Voldgiften fastsætter i sin kendelse, hvem der skal udrede de udgifter, der er forbundet med den pågældende sags behandling. I den forbindelse tages samtidig hensyn til, hvem der taber sagen helt eller delvis. Den afsagte kendelse afgør sagen endeligt og kan således ikke indbringes for de ordinære domstole. 4

4. juli 2014 kl. 16.30 i Hal Q Landsskuet/ National Show

4. juli 2014 kl. 16.30 i Hal Q Landsskuet/ National Show terms Av & conditions l s dy r au k t i o n/ B r eed i n g St o c k S a l e 4. juli 2014 kl. 16.30 i Hal Q Landsskuet/ National Show Dansk Limousine Forening/The Danish Limousin Association www.dansklimousine.dk

Læs mere

terms Av & conditions l s dy r au k t i o n/ B r eed i n g St o c k S a l e 3. juli 2015 kl. 16.15 i Hal Q Landsskuet/National Show

terms Av & conditions l s dy r au k t i o n/ B r eed i n g St o c k S a l e 3. juli 2015 kl. 16.15 i Hal Q Landsskuet/National Show terms Av & conditions l s dy r au k t i o n/ B r eed i n g St o c k S a l e 3. juli 2015 kl. 16.15 i Hal Q Landsskuet/National Show Stand-up med Finn Nørbygaard kl. 16.15 10 års jubilæumsauktion Dansk

Læs mere

B REEDING STOCK S A LE

B REEDING STOCK S A LE TERMS AVLSDYRAUKTION/ & CONDITIONS B REEDING STOCK S A LE 1. juli 2016 kl. 16.45 i Hal Q Landsskuet/National Show Dansk Limousine Forening/The Danish Limousin Association www.dansklimousine.dk 5 42 Mindst

Læs mere

AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG

AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG LØRDAG DEN 8. MARTS 2014 Auktionsbetingelser 1. De på auktionen solgte tyre og kvier sælges med tilhørende stamtavler med de garantibestemmelser, der

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Tistou. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning. Chr. Erik Bøge. Redigeret december 2014

Tistou. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning. Chr. Erik Bøge. Redigeret december 2014 Tistou Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles Limousine Rådgivning 97 44 00 53 Chr. Erik Bøge Redigeret december 2014 Hercule NY SÆDTYR Hercule er søn af Frisson, som du kan læse om på side

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

6. juli 2012 kl. 17. Hal Q Landsskuet/ National Show. Dansk Limousine Forening/The Danish Limousin Society www.dansklimousine.dk

6. juli 2012 kl. 17. Hal Q Landsskuet/ National Show. Dansk Limousine Forening/The Danish Limousin Society www.dansklimousine.dk Av l s dy r au k t i o n/ B r eed i n g St o c k S a l e 6. juli 2012 kl. 17 Hal Q Landsskuet/ National Show Dansk Limousine Forening/The Danish Limousin Society www.dansklimousine.dk Limousine-Boden Sort

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Tistou. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning. Chr. Erik Bøge. Redigeret marts 2014

Tistou. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning. Chr. Erik Bøge. Redigeret marts 2014 Tistou Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles Limousine Rådgivning 97 44 00 53 Chr. Erik Bøge Redigeret marts 2014 Ryde Master Anxieux AIR Hollandais RJ Fanette Ryde Master Ryde Galla Hammel

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Tistou er vores nye sædtyr - læs mere side 3

Tistou er vores nye sædtyr - læs mere side 3 Tistou er vores nye sædtyr - læs mere side 3 Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles Limousine Rådgivning 97 44 00 53 Chr. Erik Bøge Redigeret december 2007 Ryde Master Afkoms gennemsnitsvægte

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Til rette vedkommende. Dansk fællesstand på IFAT-miljømessen i München 13. 17. september 2010

Til rette vedkommende. Dansk fællesstand på IFAT-miljømessen i München 13. 17. september 2010 Til rette vedkommende Dansk fællesstand på IFAT-miljømessen i München 13. 17. september 2010 Date: 30/10/2009 Det er med stor glæde, at WTC i samarbejde med den danske ambassade i Berlin inviterer jeres

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

CIRCUIT SHOW FOR LHASA APSO

CIRCUIT SHOW FOR LHASA APSO CIRCUIT SHOW FOR LHASA APSO Herning the 25. June 2010 Dommer/Judge: Ramon Podesta, Chile SUNDS SØ Søgårdvej 1 7451 Sunds Arrangør Organizer LHASA APSO CLUB IN DENMARK CIRCUIT SHOW FOR LHASA APSO Herning

Læs mere

Palle Preben Hansen Eksamensopgave Fagkommunikation 3. Sem. SIV Engelsk, Hold B 11/12 2014 FRANCHISE AGREEMENT

Palle Preben Hansen Eksamensopgave Fagkommunikation 3. Sem. SIV Engelsk, Hold B 11/12 2014 FRANCHISE AGREEMENT Opgave 1: FRANCHISE AGREEMENT An agreement made on the date hereof between CreAte Ltd., hereinafter referred to as the Franchisor, and NN Co. Ltd., hereinafter referred to as the Franchisee, whereby it

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

21 point 1624 Jørn Højgaard Sørensen, Rolsøgårdvej 12, Vrinners, 8420 Knebel. 23 point 1626 Bent Svenning Jessen, Risgårdvej 1, Gjerndrup, 6650 Brørup

21 point 1624 Jørn Højgaard Sørensen, Rolsøgårdvej 12, Vrinners, 8420 Knebel. 23 point 1626 Bent Svenning Jessen, Risgårdvej 1, Gjerndrup, 6650 Brørup Limousine Hold nr: 61,1 Tyre 8-10 mdr. 1622 Lill & Kim Andersen, Næstvedvej 19,, 4720 Præstø 1621 Per Laursen, St. Ardenvej 19, St. Arden, 9510 Arden 1624 Jørn Højgaard Sørensen, Rolsøgårdvej 12, Vrinners,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Kig på nettet. Limousine Rådgivning. www.limousine-konsulent.dk. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning

Kig på nettet. Limousine Rådgivning. www.limousine-konsulent.dk. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning Kig på nettet www.limousine-konsulent.dk Kig forbi hjemmesiden. Her kan du finde opdaterede salgslister, sædkatalog, dyrskuekalender og fotos og resultater fra dyrskuer siden 2002. Tistou Sæd efter andre

Læs mere

Martin Professional A/S. Analyse af Flash Component og renhed på printkort

Martin Professional A/S. Analyse af Flash Component og renhed på printkort Martin Professional A/S Analyse af Flash Component og renhed på printkort Title Analyse af Flash Component og renhed på printkort Project No. 0525a MartinProfessional (Flash component) Partner Martin Professional

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Vores standpersonale er tilstede under hele forløbet, klar til at modtage gæster og hjælpe, når I er optaget, assistere med evt. oversættelse etc.

Vores standpersonale er tilstede under hele forløbet, klar til at modtage gæster og hjælpe, når I er optaget, assistere med evt. oversættelse etc. Til den salgsansvarlige for Tyskland og Centraleuropa Danske fællesstande på IFAT Entsorga-miljømessen i München 7. 11. maj 2012 Date: 26/08/2011 På baggrund af successen med fællesstande på IFAT Entsorga

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Abonnementsordning. Opstart og etablering af besætning Behov/krav til mark og bygninger Bygningsindretning Fodringsvejledning Ambitionsniveau

Abonnementsordning. Opstart og etablering af besætning Behov/krav til mark og bygninger Bygningsindretning Fodringsvejledning Ambitionsniveau Abonnementsordning 2 årlige besøg samt fri telefonrådgivning Fri tilmelding af produktionen til salgslisten Fri tilmelding til eksport (ved eksport beregnes gebyr af salgsprisen) Opstart og etablering

Læs mere

Præmielister - Kødkvægsskuet 2014

Præmielister - Kødkvægsskuet 2014 Præmielister - Kødkvægsskuet 2014 Aberdeen Angus Holdnr: 1,11 Tyre under 1 år 3 Johan Knudsen Tranbjerg J 23 2 Johan Knudsen Tranbjerg J 23 1 Hans Jørgen Møller Jensen Hovedgård 22 Holdnr: 1,12 Tyre 2-3

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Læsestoffet til dig. Aca Green

Læsestoffet til dig. Aca Green Læsestoffet til dig Aca Green Bøger 2014/Books 2014 1 Politik/ Policy Kvalitets og servicepolitik Vi er meget glade for, at præsentere jer for vores nye børnetøjs katalog 2014. Vi køber og sælger varer

Læs mere

Penge til gode hos Gable Insurance. Tilbagebetaling af præmie

Penge til gode hos Gable Insurance. Tilbagebetaling af præmie Penge til gode hos Gable Insurance Tilbagebetaling af præmie Ristorno Præmien Ristorno præmien Tilbagebetaling af præmie for ubrugt ejerskifteforsikring. Her anvendes de regler, der også er gældende ved

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG Jeg håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

Engelsk købsaftale til udfyldelse (findes på de efterfølgende sider)

Engelsk købsaftale til udfyldelse (findes på de efterfølgende sider) Engelsk købsaftale til udfyldelse (findes på de efterfølgende sider) Denne købsaftale gælder fra den Maj 1 2013 Indhold: Introduktion og information ang. prisfastsættelse på hvalpe... Side 1 DKK Købsaftale

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteprognose september 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU

Læs mere

Rapport Tal om får og geder 2006

Rapport Tal om får og geder 2006 7 Rapport 117 Tal om får og geder 2006 2007 Tal om får og geder 2006 Tekst Lene Marcussen Stolberg Redaktion Lene Marcussen Stolberg, Jørn Pedersen Korrektur Hanne Mosbech Opsætning Christian Ertebjerg

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Vores standpersonale er tilstede under hele forløbet, klar til at modtage gæster og hjælpe, når I er optaget, assistere med evt. oversættelse etc.

Vores standpersonale er tilstede under hele forløbet, klar til at modtage gæster og hjælpe, når I er optaget, assistere med evt. oversættelse etc. Til den salgsansvarlige for Tyskland og Centraleuropa Danske fællesstande på IFAT Entsorga-miljømessen i München 7. 11. maj 2012 Date: 19/09/2011 På baggrund af successen med fællesstande på IFAT Entsorga

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr. 32 35 79 03, ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes The Board of Photocat A/S, Danish CVR No 32 35 79 03 (the Company ) hereby

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Karensminde Ellen er en ung ko af mix til avlstype. Koen har, udover et super godt temperament, et fantastisk godt. 6823 Ansager 42909-00719

Karensminde Ellen er en ung ko af mix til avlstype. Koen har, udover et super godt temperament, et fantastisk godt. 6823 Ansager 42909-00719 TERMS KARENSMINDE & CONDITIONS ELLEN Registration All active membs of the Danish Limousine Association can regist animals for the auction. Danish Limousine Association resves the right to reject registed

Læs mere

KUNDE-WEBPORTAL KOM GODT I GANG

KUNDE-WEBPORTAL KOM GODT I GANG Specialtrykkeriet Arco KUNDE-WEBPORTAL KOM GODT I GANG Vi håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15. FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574 ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.00 AMAGER STRANDVEJ 390, 2., KASTRUP. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Nordisk Gravhundevinder-udstilling i Lunden, Silkeborg søndag den 5 juli 2015

Nordisk Gravhundevinder-udstilling i Lunden, Silkeborg søndag den 5 juli 2015 Nordisk Gravhundevinder-udstilling i Lunden, Silkeborg søndag den 5 juli 2015 Kære udstiller. Mange tak for din tilmelding til udstillingen i Lunden. Der er tilmeldt 142 hunde til udstillingen, og de fordeles

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 November 2013 NU Forventningen til renteniveauet

Læs mere

CERTIFIKAT CERTIFICATE

CERTIFIKAT CERTIFICATE CERTIFIKAT CERTIFICATE GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.: 04/00102 UDSTEDT / DATE OF ISSUE: 17-05-2017 UDLØBER / EXPIRY DATE: 16-05-2022 Dette certifikat er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 1007 af

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Markedsguiden december 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU 2.0%

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

MARKEDSFØRINGS- PLAN

MARKEDSFØRINGS- PLAN MARKEDSFØRINGS- PLAN Karatbars Program for Affiliate Partnere Det er dig, der bestemmer hvilken type indkomst, du ønsker at få. Der er 7 muligheder at tjene penge på. 7 Indkomstmuligheder 1. Direkte Provision

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs.

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs. 2-a. Jeg har ikke modtaget de bestilte varer forretningen er gået konkurs Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Strategic Investements A/S CVR-nr./71 06 47 19 1 26. AUGUST 2013 C V R - N R. : D K 6 2 6 0 6 7 1

Læs mere

Hereford racen er en lukket stambog. v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011.

Hereford racen er en lukket stambog. v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011. Hereford racen er en lukket stambog. v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011. Denne artikel er en lille guide til opmærksomhedspunkter, når du læser en stamtavle på papir eller i Dyreregistrering, tiltænkt

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere