Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 10 december årgang. N a t u r p r o j e k t e t H o r n b æ k

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 10 december 2009 34. årgang. N a t u r p r o j e k t e t H o r n b æ k"

Transkript

1 N a t u r p r o j e k t e t H o r n b æ k Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 10 december årgang

2 Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: Løvvænget 16, Næstformand Lars Fisker, tlf.: V. Stejlebakke 26, 3100 Honbæk Kasserer Betina Porsgaard Tlf.: Søvænget 29, Sekretær Dorthe Lykkegaard Holmegårdsvej 3, FU medlem Karsten Bo Baden Drachmannsvej 17, samt Afdelingsformændene Nye klubhus & Hornbækhallen Tlf.: , fax: Carl Bødker Nielsens Vej Birthe Larsen, tlf.: Pia Fritzbøger, tlf.: Vagttelefon Hallen Tlf.: Halinspektør Stig Petersen, mobil Drejervej 15, Hjemmeside: Redaktør: Peter Poulsen (ansvarsh.) Tlf.: Redaktion: Harry Duus, DUUS & KOMPAGNI Tlf.: Annoncer: Michael Sørensen, tlf.: Layout og tryk: KLS Grafisk Hus Forsidefotos: Kirsten Grønlund Oplag: Værterfest Lørdag den 6. marts 2010 afholdes der værterfest for de mange frivillige klubhusværter, der passer klubhuset og kiosken året rundt. Sæt derfor allerede nu X i kalenderen ved den 6. marts Vi håber, at så mange som muligt vil tage imod indbydelsen til dette traditionsrige festarrangement, hvor der både bydes på et underholdende indslag samt musik og dans til Sunshine Boys. Indbydelserne vil blive udsendt direkte til samtlige klubhusværter i februar måned. Timefordelingsmøde Der afholdes timefordelingsmøde tirsdag den 2. marts 2010 kl i mødelokalet på 2. sal i klubhuset. På mødet skal vi både drøfte timefordeling i hallen, multisalen, gl. klubhus og på Hornbæk skole. Så alle afdelinger, der har ønsker om timer et eller flere af disse steder, anmodes om at møde op. Idræts- og Kulturpris 2010 Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris uddeles på hovedgeneralforsamlingen søndag den 25. april 2010, og kandidatforslag til denne pris skal være hovedafdelingen i hænde senest søndag den 11. april Idræts- og Kulturprisen gives til en person, en gruppe af personer eller en afdeling, der har gjort et særligt stort og betydningsfuldt arbejde for idræts- eller kulturlivet i Hornbæk IF.Indstillinger til Idræts- og Kulturprisen kan komme fra afdelinger og enkeltpersoner, hvorefter Forretningsudvalget tager den endelige beslutning.forretningsudvalget fastsætter størrelsen på årets Idræts- og Kulturpris. HIF-Informerer 2009 Deadlines: Februar Deadline søndag den.17. januar Marts Deadline søndag den 14. februar Indlæg sendes til: Post: Havnevej 22, 2 Hornbæk Idrætsforening December 2009

3 God jul & godt nytår Atter et år er ved at rinde ud, og Hornbæk Idrætsforening har igen markeret sig på fornemmeste vis i mange sammenhænge. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at takke alle, der på en eller anden måde, i stort og småt, har været med til at gøre en indsats i og for Hornbæk Idrætsforening, og ikke mindst de mange sponsorer og annoncører, som fortsat støtter os på uvurderlig vis. Uden de mange frivillige trænere, instruktører, ledere, klubhusværter og andre hjælperes store indsats ville meget af vores arbejde ikke kunne lade sig gøre. Jeg er helt sikker på, at vi også i 2010 er parate til de mange udfordringer, det vil være både sportsligt og socialt og ikke mindst etableringen af vores nye fitnesscenter bliver en af nøgleopgaverne i Jeg vil ønske alle en god jul samt et godt og lykkebringende nytår og på gensyn til nye sportslige, kulturelle og andre store udfordringer og oplevelser i Næste nummer af klubbladet udkommer i februar Peter Poulsen Hovedformand Ungdomsfonden har uddelt følgende beløb efter ansøgninger i oktober måned: Gedden 2.000kr til junioraktiviteter. Fodbold kr til deltagelse i Lions Cup. Fodbold 8.000kr til deltagelse i fodboldstævne i Holland u. 19. Hovedafd kr til Idrætsskolen. Deadline for ansøgninger til foråret er Peter Storminger formand Hornbæk Idrætsforening December

4 Hornbæk bådeklub Formand William Leedgaard Tlf.: Skovvænget 7 Webmaster/sekretær Julian Isherwood Willemoesvej 17a Kasserer Tonny Lauritsen tlf / Pilegårdsvej 25 Katamaran Flemming Nilsson tlf Løvvænget 13 Feva Peter Leander tlf Søvænget 21 klubhus & udlejning Nis Kragelund Tlf.: Skovvænget 16C Hornbæk Bådeklub Tlf.: Havnevej 30 Evaluering af aktiviteterne 2009 Vi benyttede i år de nye DH-tal. Når man ser variationen blandt vinderne, tyder det på, at andre og større faktorer spiller ind, så det er en forbedring. Derudover kom der nye regler i praksis kun en ændring af regel 18. Efter inspiration fra Thomas Jakobsen, som viste os, hvordan vi skal sejle, har vi har sejlet med 2 løb, én start og 2 korte sejladser på udlagt op/ned-bane. Der er en generel tilfredshed med denne løsning, da det giver lidt mere spænding. Vejret var præget af mange dage med enten ingen vind/kun lidt vind. Dog måtte vi aflyse et par sejladser pga. for megen vind, så det var enten eller. Tilsandingen af havnehullet var en stor del af foråret et stort problem. Således var Sjøløven tæt på at havarere pga. grundstødning ved Brændevinssejladsen, som blev vundet af Hippie. Bestyrelsen er i dialog med havnen om problemet. Krebsesejladsen blev aflyst pga. hård vind, så der var ingen vinder i år. Det relativt tørre land-arrangement blev holdt i klubhuset. Klubmesterskabet blev afviklet i flot sensommervejr med let vind. Klubmestre blev Magda og Kristina. Deltagelsen blev lidt mindre end sidste år, da én båd er solgt og et par stykker er blevet passive bådejere.der er en tendens mod større både. Sam-sejling med Gilleleje glippede. Dels mangler der en koordinator, dels var Store Bjørn lidt ustabil på startknappen.store Bjørn har dog generelt fungeret godt, når man ser bort fra problemerne med start-knappen. Der blev forsøgt etableret et par efterårssejladser, men både vejrudsigt og baneleders tid skal koordineres. Sæson 2010 Vi sejler som udgangspunkt 2 løb, 1 start og 2 sejladser på en udlagt op/ ned-bane, den endelige bane vil fremgå af tavlen inden start. Der skal være mindst 3 både i et løb. Det overvejes, om der skal flyttes lidt rundt på bådene i de to løb. Vi anvender også i 2010 DH. Klubmesterskabet skal bestå af 4 6 sejladser, hvor mindst 5 sejladser giver 1 fratrækker på op/ned-bane. Umiddelbart efter hjemkomst fra sidste sejlads vil der være sociale rammer (øl), derefter grill og til sidst præmieoverrækkelse. Der vil ikke længere blive skudt med startpistol. I stedet anvendes horn og signalet sendes over VHF på kanal 72. Evt. tyvstartende både vil blive nævnt umiddelbart efter starten. Referat: KØLBÅDSMØDE 13. november 2009.Kølbådsudvalget er 2009/2010: Stig Rahbek Formand Steen Hoffmann Pointsystem Peter Byskov Baneledelse Bent Hinhede Praktik materiel Hornbæk Idrætsforening December 2009

5 Sæsonen starter d. 5. maj og slutter d. 29. september. Sommerpause fra og med d. 7. juli til og med d. 28. juli. Pinsetur til Hallands Väderö lørdag d. 22. maj Brændevinsssejlads lørdag d. 12. juni Krebsesejlads lørdag d. 14. august Klubmesterskab september Der vil blive forsøgt med sam-sejling med Gilleleje 1 eller 2 onsdage i sæsonen, hvor banen lægges ud for Dronningemølle. Det skal undersøges, om sejllofterne vil bidrage med noget praktisk træning en onsdag aften. Havnen Kølbådene stiller sig positive overfor muligheden for, at kommunen overtager havnen med henblik på en tidligere indgriben over for tilsanding og en løsning på beskadigede moler. Dog ønskes fortsat en lokal tilknytning til bådepladserne. Sikkerhed På baggrund af en episode i sensommeren, hvor Marsk tabte skipperen i vandet, har der i bestyrelsen været diskussioner om tiltag, der kan øge vort beredskab, når sådanne situationer opstår. Kun få tilfældigheder hindrede denne gang en alvorlig ulykke. Det er suverænt skippers ansvar, at: Båden er isikkerhedsmæssig forsvarlig stand Båden har det fornødne sikkerhedsudstyr Besætningen er informeret om sikkerhedsudstyr, nødsignaler og procedurer Skipper og besætning har den fornødne evne til at føre båden også selv om der mangler en person Herudover vil klubben stille krav om, at: Personer kan bjærges i hård sø (badestige og/eller hejsesystem) VHF-radio til kanal 16 og 72 Under kapsejlads skal der lyttes (hørbart i cockpit) på kanal 72 Short handed sejlads kun med redningsvest og nødsignal alternativt VHF Ligeledes skal Store Bjørn kunne aflytte VHF en udendørs Vi prøver at skaffe et godt tilbud på håndholdte VHF er. Stig Rahbek BYENS BILLIGSTE BENZIN, DIESEL OG OGFYRINGSOLIE NYTNYT NYT HOS OK SÆLGES NU NORDSJÖ maling SPaR OPTiL 25% BYENS MINIMARKED BEDSTE MEDBRØD ALT HVAD DU BEDSTE MANGLER BAGER AF DAGLIGVARER SELV STORT FRANSKE UDVALG HOTDOG STOR DVD UDLEJNING -ØKOLOGISK BRØD BRIKETTER MED HØJ BRÆNDVÆRDI IHØJKVALITET OG TØRT PEJSEBRÆNDE OG NU OGSÅ FORHANDLER AF TIPS & LOTTO OG SKRAB NDR. STRANDVEJ 312 V/PLANTAGEN TLF Altid friskbagt bagerbrød skrab batterier til bilen til bilen taletidskort spillehal altid kolde med vine 5 maskiner Hornbæk Idrætsforening December

6 Badminton Formand Niels Fritzbøger Rødtjørnevej 8, Næstformand Morten Røn Harboesvej 9, / Sekretær Liselotte Kartman Holmevænget, Kaserer Karin Mathiesen Havreholmvej 25, Banefordeler Margit Fritzbøger Holmevænget Suppleant Ninna Juellund Sørensen Toftemosevej 7A Spilleudvalg: Motionistformand Tina Hillestrøm Johannes Ewaldsvej Seniorformand Peter Drachmann Frederiksberg Juniorformand Christine Bogattke Sct. Olaigade 9b, Helsingør Badminton Motionist lørdage på skolen. Kl Efter flere opfordringer tilbyder badmintonafdelingen nu igen motionist lørdage. Klubben lægger bolde til. Det koster 100 kr. for et klippekort med 4 klip, som betales første gang man møder op. Alle er velkomne såvel nye som gamle medlemmer. Motionistlørdage er dage, hvor man blot møder op og så mikser vi rundt sådan, at der spilles med forskellige makkere. Forårsprogrammet ser ud som følger: 9/1 Frit spil 16/1 Frit spil 23/1 Frit spil 30/1 Frit spil 6/2 Frit spil 27/2 Frit spil 6/3 Frit spil 13/3 Frit spil Sæt allerede nu kryds i din kalender udfor ovennævnte datoer. Har du nogle spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig mob Tina Hillestrøm Turneringsudvalg Jette Beck Ole Piis Vej 4, Web-master Nicklas Stougaard Saunte Bygade 15, 3100 Hornbæk Hornbæk Idrætsforening December 2009

7 FØDSELSDAG I SVØMMEHALLEN Her ville en annonce fra jer blive læst - kontakt Michael Sørensen på Tlf: Helsingør Svømmehal er det perfekte sted til en helt uforglemmelig og anderledes børnefødselsdag FOR ALLE VILDE DRENGE OG SØDE PIGER HVORDAN: Svømmehallens medarbejdere sørger for opstilling af borde, stole, flag, balonner, m.m. Du har så mulighed for selv at medbringe boller, lagkage, is mv. samt kaffe, chokolade og saftevand o.lign. med nødvendig service. PRIS: Der betales et grundgebyr på 150 kr pr. fødselsdagsbarn, samt normal billetpris for deltagerne. Fødselsdagsbarnet + 1 voksen (der ikke bader) kommer gratis ind. Alle øvrige deltagere betaler indgang, uanset om de bader eller ej. FÅ EN PLASKENDE SJOV FØDSELSDAG Helsingør Svømmehal Borgmester P. Christensensvej Helsingør Tlf Se åbningstider på vores hjemmeside Salon Musette Margit Fritzbøger A. R. Friisvej 2 Tlf Advokat Jeannette Eilertsen MØDERET FOR HØJESTERET A.R.Friis vej 9, Tlf.: Fax: Hjemmeside: Møde efter aftale Hornbæk Idrætsforening December

8 Fodbold POSTADRESSE Hornbæk IF fodbold Postbox 48 Formand Kaj Flyger Ndr.Strandvej 285 B, 3140 Ålsgårde Kasserer Tonny Støvring Lauritsen Pilegårdsvej 25, Seniorspillerne Seniorspillerne indleder forårets træning tirsdag 26. januar. Trænerstaben omkring førsteholdet styrkes i det spændende forår, hvor anden halvdel af sæsonen i serie 2 skal afvikles. Udover cheftræner John Larsen er både Kaj Flyger og Steen Egesø tilknyttet førsteholdet. Kaj Flyger har ansvaret for holdet i vintertræningen frem til turneringsstart, og i hele foråret skal Steen Egesø fungere som assistenttræner. En stærk besætning som gør det endnu mere spændende at være Hornbæk-spiller. Det forventes at det meste af træningen i januar, februar og marts afvikles på kunstgræs i Helsingør. Se mere om forberedelserne på Sekretær Peter Clausen Saturnvej 24, Seniorformand Lars Vindahl Andersen Nordlandsvej Helsingør Styregruppe, ungdom Carsten Nielsen (Ungdomsudvalg, Sportschef) Støberens Vænge 8, DGI-holdet efter den samlede sejr ved stævnet i Borsholm. Bagerst fra venstre: Karla, Majbritte, Per (træner), Signe og Ida. Forrest fra venstre: Maj, Mie, Cecilie, Mari-Louise og Sandra H. Desuden har Jasmin, Sandra N. og Sofia deltaget på holdet. Ulrich Hjorth-Moritzsen (Ungdomsudvalg, Sportschef) Klokkestøbervej 8, Arb Torben Pilely (Ungdomsudvalg, drenge) , Claus Nelsson (Ungdomsudvalg, drenge) Solvej Jeannett Rantzau Nielsen (Ungdomsudvalg, piger) SBU-holdet efter afsluttende sejr over Espergærde og mesterskabet i hus. Bagerst: Sandra N., Chanel, Olivia, Cecilie, Jeannett (træner), Signe, Karla og Sofia. Forrest fra venstre: Maj og Mie. 8 Hornbæk Idrætsforening December 2009

9 Carl Bødker Nielsens Vej 53, Henrik Olsen (Ungdomsudvalg, Administrator) Drejervej 17, Mobil: SBU-holdet efter finalesejren over Melby-Liseleje på Bagerst: Sofia, I midten fra venstre: Signe, Mie, Chanel, Cecilie og Sandra N. Forrest fra venstre: Olivia og Maj. Desuden er Karla og Sandra H. en del af holdet. U11-pigerne gjorde rent bord i efteråret og vandt rækken i SBU og DGI Hornbæks talentfulde U11-piger havde en forrygende efterårssæson og viste sand klasse ved både at vinde guld i B-rækken i SBU og stævneturneringen i DGI. Med en bruttotrup på godt femten spillere blev to turneringshold tilmeldt ved hhv. et 7-mandshold af øvede spillere i B-rækken i SBU og et 5-mandshold af fortrinsvis nyere spillere i DGI. Det blev starten på en fantastisk sæson, hvor SBU-holdet gik ubesejret igennem og vandt den afgørende match (finale) i en flot, velspillede kamp mod Melby-Liseleje på hele Samlet blev det til syv sejre, en uafgjort og en målscore på DGI-holdet skulle igennem fire tætte stævner, hvor de længe lå og kæmpede med Nivå-Kokkedal og Allerød om top-3 placeringerne, inden de ved det sidste stævne en temmelig stormende og iskold dag i Borsholm trak fra og kunne hyldes som turneringsmestre. Et stort TILLYKKE til pigerne for en indsats, der bestemt lover godt for det kommende. Vi er netop startet på indendørssæsonen, hvor vi har tilmeldt to turneringshold i DGI (række A/B og C), samt udvalgt en lille håndfuld endagsstævner, så der bliver godt med tilbud om fodbold til alle. Vi træner lørdag kl , og hvis du er pige, er født i (eller går i 3-4. klasse) og har lyst til at være med og spille fodbold, er du meget velkommen. For nærmere information ring til Per på mobil eller Jeannett på mobil Eller tag et kik på holdets aktivitetsplan på klubbens hjemmeside. Lars Christensen (Dommere, 7-mands) Priv: kriminalforsorgen.dk Sponsorer Steen Poulsen Sennepsbakken 24, Se mere info på Generalforsamling Fodboldafdelingen afholder den ordinære Generalforsamling Lørdag 27. marts kl i klubhuset. Sæt kryds i kalenderen Hornbæk Idrætsforening December

10 HUSK! Søndagsåbent Hornbæk hele året Åbent: Mandag-fredag kl Lørdag + søndag kl S trandpavillionen I t a l i e n s k B u f f e t f o r ø v e d e D ø m s e l v ;O ) V i t e l l o t o n a t t o (marineret kalvekød m/ tunmousse) G rillet ungkalv m. ristede svampe Urtemarineret unghanebryst m. ratatouille Røget lakserulle S m å k a r t o f l e r s t e g t m. o l i v e n o g r o s m a r i n T a g l i a t e l l e p a s t a m. ruccola, langtidsbagte tomater & oliven vendt i pesto Honning marinerede artiskok hjerter T o m a t t r æ f tomater m. mozzarella & frisk basilikum U d v a l g a f i t a l i e n s k e p ø l s e r & o s t e m. oliventappanade & syltede valnødder F r i s k l a v e t b r ø d o g a i o l i P r i s p r. p e r s o n 2 4 9, - I n k l. d e s s e r t 2 9 9, - O g s å u d a f h u s e t ( M i n i m u m. 1 5 p e r s o n e r ) S t r a n d P a v i l l i o n e n A.R. Friisvej 10 -Hornbæk www.strandp.dk C a f é K r o n e n V e l k o m s t d r i n k Cava m. hyldeblomst / Bloody Mary 49,- B r u n c h B u f f e t : Scrambled egg`s & bacon. Stegte brunch pølser. Kartoffel tortillia. Amerikanske pandekager bagt m. blåbær. Økologisk youghurt m. bærkompot. 2 slags lækre pølser. 2 slags oste. Røget laks m. grov tzaziki Hjemmelavet marmelade. Udvalgte eksotiske frugter. Chokolade muffins. Hjemmebagte brød. Inkl. juice, kaffe/the ad lib. i 3 timer P r i s p r. p e r s o n 2 0 9, - O g s å u d a f h u s e t u. k a f f e / t h e 1 8 9, - C a f é K r o n e n V. Kronborg Slot www.cafekronen.dk 10 Hornbæk Idrætsforening December 2009

11 Flügger farver støtter sporten Hornbæk materialhandel ndr. strandvej 342a 3100 hornbæk tlf.: MATASstøtter idrætten ihornbæk Flügger farver Ny indehaver -Kig ind Malermester Malerfirmaet Flemming Henrik Lund Larsen ApS Vesterbrogade Gefionsvej 45 C. 42, Helsingør Gilleleje. Tlf. Tlf Åben Åben , , fredag , lørdag fredag 9-18, lørdag 9-13 Ndr. Nordre Strandvej Strandvej 343, 348. Tlf Hornbæk Åben , Tlf Åben , fredag 9-18, lørdag 9-13 lørdag DRACHMANN ADVOKATER AUT. BOBESTYRER Læs mere om os på: WWW drachmann-advokater.dk NORDHAVNSVEJ HELSINGØR FAX TEL Træfældning Beskæring Stubfræsning Hækkeklipning Flishugning Faguddannet Ansvarsforsikret Nordsjællands Park og Haveservice Tlf Hornbæk Idrætsforening November

12 Gedden Klubhus: Per Bjørnsvej 20 Formand: Per Gørtz Kleinsmedevej 11 tlf / Kasserer: Lone Nielsen Plantagevej 17 C tlf Ansvar for klubhus: Erik Ibsen Li. Ewaldsvej 3 tlf Børge Nilsson Karetmagervej 19 tlf / Ansvar for arrangementer: Peter Lyngh Larsen Hindsehovgården Dronningmølle tlf Sekretær: Lone Kjeldsen Karetmagervej 19 tlf Bo Nue Bretagnevej 34A Tlf / HORNBÆK OPEN GEDDEFES Søndag d. 18. oktober afholdte Gedden sin traditionsrige geddekonkurrence Hornbæk Open i Hornbæk Sø. Vejret var fantastisk, og fremmødet med hen ved 40 parat-duelige lystfiskere stort. Efter indskrivning og et velarrangeret morgenbord med kaffe og rundstykker startede konkurrencen kl. 8.00, og lige fra starten blev der gået til den med stor entusiasme og fiskelyst. I år måtte der kun anvendes kunstagn, og snart blev søens gedder præsenteret for alskens isenkram fra grejboksen, mens bestyrelsen stod klar med vægt og målebånd til fisk, der efter registrering skulle genudsættes. Spændingen hang i luften, alt imens dagen tændte op med solskin, der langsomt jog rimfrosten bort og overstrålede den nærmest spejlblanke sø. Trods nærmest ideelle forhold var gedderne ikke just i hugget, og først efter 2½ time var der action i det fjerneste hjørne langs åkandebæltet. Børge havde overlistet en af de glubske gedder på en hjemmelavede 12 Hornbæk Idrætsforening December 2009

13 IVAL IHORNBÆK SØ spinner og var superstolt. Vægten stoppede på 2,64 kg, og efter et par pletskud strøg gedden retur ud i søen. Lidt senere var det Jacobs tur, der fik hug midt i et åkandebælte og kort efter kunne fremvise en gedde lige over 60 cm på knapt 1,8 kg. Derefter gik fiskeriet i stå, og trods stor ihærdighed blev det ved de to fisk, samt en undermåler. Men dagens deltagere hyggede sig, fik masser af sol, og der var den gode stemning ved præmieoverrækkelsen, hvor Børge som dagens Champ modtog førstepræmien - en lækker spinnestang, samt en sponsorpræmie fra Jan og Bos Lystfiskershop for første fisk på land i form af en grejæske med fede woblere. Jacob modtog et godt fastspolehjul for dagens anden største gedde, og cementerede samtidig klubmesterskabet Til dagens seks brave juniorer blev der trukket lod om nok en sponsorgave fra shoppen, en stor Hi-Lo wobler, der gik til Anders, der havde været med lige fra morgenstunden. Traditionen tro blev der efterfølgende budt på frisklavede geddefrikadeller med tilbehør i klublokalet. Gedden takker for en rigtig dejlig dag, den gode hjælp og indstilling, samt store opbakning til arrangementet. På bestyrelsens vegne Formand Per Gørtz Hornbæk Idrætsforening December

14 Gedden Foto: Jacob Thorman - Klubmester Klubmesterskab 2009 Iseniorrækken blev årets klubmesterskab isuveræn stil vundet af Jacob Thorman, der for tredje år itræk kan kalde sig klubmester. Bestyrelsen ønsker Jacob et STORT tillykke. I juniorrækken blev der ikke fanget pointgivende fisk på de ture, der indgik i klubmesterskabet, så overrækkelsen af vandrepokal venter til næste års mesterskab. Point 1. maj 2009 Fangst 25 p Christian Westring (42 fiske point) Gedde 4,75 kg Gedde 2,36 kg 15 p Mads Rasmussen (26 fiske point) Gedde 3,5 kg 10 p Jacob Thorman (23 fiske point) Gedde 2,3 kg Ål 0,6 kg Ål 1,0 kg 8 p Lasse Christensen (17 fiske point) Gedde 3,16 kg 6 p Børge Nilsson (13 fiske point) Gedde 2,78 kg 4 p Jens Åge Sørensen (3 fiske point) Gedde 1,76 kg 2 p Henning Blom (2 fiske point) Gedde 1,65 kg Point Kyst konkurrencen 15. maj 25 p Jacob Thorman (11 fiske point) Div Hornfisk 15 p Lone Kjeldsen (3 fiske point) Div Hornfisk Point Put & Take 14. juni 25 p Jacob Thorman (10 fiske point) Ørred 1,9 kg Point Havtur 6. sep 25 p Per Gørtz (1 fiske point) Makrel 610 g Point Hornbæk Open 25 p Børge Nilsson (12 fiske point) Gedde 2,64 kg 15 p Jacob Thorman (3 fiske point) Gedde 1,76 kg 14 Hornbæk Idrætsforening December 2009

15 Foto: ørredmester. MEDDELELSE Læs i næste nummer: Med ørredmesteren til Karup Å. Fototekst. Henning Blom med havørred 3,3 kg fra Karup Å. Jeg ønsker en god start på måneden og god arbejdslyst. Indlæggene kommer over et mails. Mvh. Per Gørtz, Formand i Gedden Indkaldelse til 26. ordinære generalforsamling i Lystfiskerforeningen GEDDEN Fredag den 5. februar 2010 kl Klubhuset Per Bjørnsvej 20, Hornbæk Under henvisning til lovenes 4, indvarsles hermed den 26. ordinære generalforsamling som ovenfor anført. Jf. 4, fastsættes hermed dagsordenen: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Kasserens aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Valg af bestyrelse og suppleanter. 5. Valg af revisorer og 1. suppleant. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Eventuelt. Herunder kåring af 16. klubmester og juniorklubmester. En tak for hjælp til juniorarbejdet Hornbæk Ungdomsfund har besluttet at yde tilskud til klubbens juniorarbejde med kr Tilskuddet skal gå til juniorfisketure. Bestyrelsen takker mange gange for den gode hjælp. Per Gørtz Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den , jf. 6. Efter generalforsamlingen vil foreningen GEDDEN byde på frisklavede frikadeller med tilbehør Peters berømte gedde-frikadeller. Øl og vand kan købes på stedet. Medlemskab kan tegnes på stedet. På bestyrelsens vegne Per Gørtz Formand Hornbæk Idrætsforening December

16 Golf Hornbæk Golfklub: Bøtterupvej 2C Tlf: Fax: Andematch stor succes Årets sidste rigtige match med fuldt hus på alle huller! Administrative medarbejdere: Susanne Vinter Peter Anderskou Web-adresse: Webmaster: Christian Sørensen Tlf: / Cheefgreenkeeper: Mads Pontoppidan Restaurant: Lone og Luffe (Lone Åberg og Elof Christiansen) Tlf: Shoppen: Lisbeth Worm Tlf: Begynderudvalget Flemming Vindahl Andersen Tlf: Sponsorudvalget Steen Jespersen Tlf: friske golfere tog fat på den traditionsrige andematch søndag den 8. november kl og efter en hyggelig og hurtig Greensome turnering kunne deltagerne sætte sig til bords i restauranten, hvor Luffe og hans personale diskede op med en herlig andesteg med alt tilbehør. Og æblekage til dessert! Par-matchen var opdelt i række A og række B, og turneringsleder Leif Erdmann kunne overrække præmier som følger: A-Rækken Brian Panduro/Mikkel Andersen nettoslag Anton Nielsen/Lucas Nygaard Kristensen nettoslag Jesper Martin Jørgensen/Kent Christensen nettoslag B-Rækken Jesper Thaning/Andreas B. Thaning...31 points Frank Dufke/Xenia N. Dufke...31 points Gunnar Larsen/Mikkel Christensen...29 points Derudover var der præmier til Andrea Kali, som var nærmest hullet på Hul 4 Mikkel Andersen, som var nærmest hullet på Hul 14 Jesper M. Jørgensen, som var nærmest hullet på Hul 17 Alle resultater kan ses på GolfBox under Turneringer, Klubturneringer, Andematch. Med venlig hilsen Turneringsudvalget 16 Hornbæk Idrætsforening December 2009

17 Formand: Jens Peter Nielsen Tlf: / Kasserer: Torben Fritzbøger Tlf Brian og Mikkel Andrea Jesper Kent og Jesper Baneudvalget: Claus Meulengratht Tlf Bygningsudvalget: Henning Porsild: Tlf: Eliteudvalget: Jens Peter Nielsen Tlf: / Turneringsudvalget: Leif Erdmann Tlf: Ungdomsudvalget: Thomas Rulis: Tlf: Anton og Lucas Frank og Xenia Jesper og Andreas Mikkel Hornbæk Idrætsforening December

18 Golf Julematch ud over stepperne! Søndag den 6. december afholdes årets sidste match: Julematchen også kaldet Cross Country Som det antydes i overskriften spilles der på kryds og tværs af banen, hvilket giver en helt speciel oplevelse. Der er Gun-Start kl og der spilles stableford over 9 (specielle) huller. Tilmeldingsfristen er 1. december og turneringsfee er kr. 200,- som også inkluderer den efterfølgende Julebuffet i klubhuset. Deltagere fra andre DGU-klubber betaler desuden greenfee kr. 100,- Med venlig hilsen Matchudvalget Vinterbane HUSK at der nu er lavet vinterbane. Det betyder bl.a. at der ikke må benyttes vogn på banen og der SKAL anvendes måtter på fairways. 18 Hornbæk Idrætsforening December 2009

19 Simon Jørgensen & Søn A/S Tømrer- og snedkerfirma Agernvej Kvistgård Viden er god medicin spørg på apoteket GLARMESTERFIRMAET J. JENSEN & SØN A/S Espergærde Helsingør Sauntevej Kvalitets sommerhuse i alle prislag udlejes Havnevej 20, Tlf fax Hornbæk Idrætsforening December

20 Håndbold Gymnastik Bestyrelse: Formand Kirsten Grønlund Tlf Kasserer Helle Boldsen tlf mobil Sekretær Anne-Marie Jørgensen Tlf Bestyrelsesmedlem Mette Berggreen Tlf Bestyrelsesmedlem og medlemsregistrering Jette Hildebrandt Knudsen Tlf Bestyrelsesmedlem Helle Andersen Tlf Gymnastik Gymnastik er også for babyer. Hver onsdag, fra kl og ca. 1 time frem, mødes 4-5 mødre med deres babyer, på 3-5 måneder, i Hornbæk Hallens Multisal, for at lave babygymnastik. Og det er virkelig gymnastik for baby. Der bliver sunget sange, hvor det er baby der bliver rørt og bevæget. Baby slår kolbøtter, ned af mor og sidder/ligger på de store bolde. Men hvorfor lave gymnastik for så små børn, og får de noget ud af det? Det primære i babygym, er gennem gymnastik, leg og bevægelse at stimulere barnets sanser og styrke dets motoriske udvikling. Babyer kan tåle mere end man lige tror, de er ikke små porcelænsdukker, som kun er til pynt. Det er vigtigt at baby bliver leget med og på holdet lærer forældrene, hvordan de kan lege og tumle med deres børn på en sikker og lærerig måde. Der starter et nyt hold d. 6. januar Tilmelding kan ske hos medlems-ansvarlig Jette Hildebrandt Knudsen på tlf eller pr.mail Spørgsmål om holdet kan rettes til instruktør Malene Ølbye Nielsen På tlf eller mail Bestyrelsesmedlem Hanne Gordon Tlf Bestyrelsesmedlem Sofie Breengård Tlf Bestyrelsesmedlem Karin Hvid Tlf Hornbæk Idrætsforening December 2009

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 oktober 2012 37. årgang

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 oktober 2012 37. årgang Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 oktober 2012 37. årgang Hovedafdelingen Badminton HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget 16, peterp@danskmetal.dk

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2012 37. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2012 37. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2012 37. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hovedafdelingen HORNBÆK IDRÆTSFORENING ØNSKER ALLE ET GODT OG LYKKEBRINGENDE NYTÅR HIF Hovedbestyrelse

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 4 juni 2011 36. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 4 juni 2011 36. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 4 juni 2011 36. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget 16,

Læs mere

HORNBÆK CUP 2014. Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2014 39. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

HORNBÆK CUP 2014. Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2014 39. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD HORNBÆK CUP 2014 Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2014 39. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hovedafdelingen Badminton HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen,

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 Juni 2008 33. årgang. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 29-36

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 Juni 2008 33. årgang. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 29-36 Naturprojektet Hornbæk Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 Juni 2008 33. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 29-36 Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.:

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 3 april 2010 35. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 3 april 2010 35. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Naturprojektet Hornbæk Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 3 april 2010 35. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.:

Læs mere

HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 6 September 2014 39. årgang

HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 6 September 2014 39. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 6 September 2014 39. årgang Hovedafdelingen Badminton HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Løvvænget 16, Tlf.:

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 September 2006 31. årgang

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 September 2006 31. årgang Naturprojektet Hornbæk Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 September 2006 31. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Oktober 2001, 26. årgang 1 Nr. 8 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen... 49701103 Kleinsmedevej 11 E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Marts 2001, 26. årgang 1 Nr. 2 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen...49701103 Kleinsmedevej 11 E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand Henrik

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Hornbæk Idrætsforening Informerer April 2003, 28. årgang Nr. 3 1 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen... 49701103 Løvvænget 16, E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand H.H.

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22. Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang

Hornbæk Idrætsforening. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22. Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 8 oktober 2003 28. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11 03

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22. Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 Juni 2004 29. årgang

Hornbæk Idrætsforening. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22. Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 Juni 2004 29. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 Juni 2004 29. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 9 november 2003 28. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11

Læs mere

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang Dorthe Larsen og den lokale Keld Petersen på scenen ved operakoncerten på den gamle sportsplads FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING F G A KONTAKTLINSEN GYMNASTIKFORENING 4 / November 2011 43. Årgang HANGARFEST I SIGTE Sæt kryds i kalenderen 31. august OG 1.-2. september 2012 FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

INDSIGT. Klubbens indstilling til prisen var: HOG Hinnerup vil gerne indstille klubbens formand, Søren Eriksen, som Årets Ildsjæl.

INDSIGT. Klubbens indstilling til prisen var: HOG Hinnerup vil gerne indstille klubbens formand, Søren Eriksen, som Årets Ildsjæl. NR.17 ANNONCETILLÆG TIL LOKALAVISEN FAVRSKOVPOSTEN UGE 21 ÅR 2015 INDSIGT Formand for Favrskov Idrætssamvirke Gert Jensen overrakte prisen på 5.000 kr. til Søren Eriksen FOTO: Michael Hejlskov Favrskov

Læs mere

NYT. Hestemarked.dk. ammel. U15 drenge jyske mestre. www. NYHED: Mit barnebarn og jeg 2-4 år. Se mere om arrangementet på side 10-11

NYT. Hestemarked.dk. ammel. U15 drenge jyske mestre. www. NYHED: Mit barnebarn og jeg 2-4 år. Se mere om arrangementet på side 10-11 Specialsektion til FavrskovPosten 3. august 2010 - uge 31 NYT SVØMNING BADMINTON GYMNASTIK FODBOLD LØB & MOTION VOLLEYBALL KARATE HÅNDBOLD MOTION UNGE ÆLDRE NR. 59 August 2010 U15 drenge jyske mestre Efter

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Thomas Aagaard 28 19 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI. April 2009-26.

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Thomas Aagaard 28 19 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI. April 2009-26. VI BORG 67-nyt April 2009-26. årgang Her Viborg B67s nyvalgte bestyrelse: Forrest fra venstre: Preben Graversen (klubhusformand), Daniel Andersen (hovedformand), Jørgen Christensen (sekretær) Bagest fra

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. Marts 2014 33. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. Marts 2014 33. årgang 1964 Marts 2014 33. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Årgang 2010 Nummer 1 Februar Frederikssund Golfklub Klubbladet Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Nummer 1 Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side... 3 Info

Læs mere