Hornbæk Idrætsforening Informerer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hornbæk Idrætsforening Informerer"

Transkript

1 Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Maj 2002, 27. årgang 1 Nr. 4

2 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen Kleinsmedevej 11 HOVEDAFDELINGEN Næstformand H.H. Schmidt Hattemagervej 1 hatten Kasserer Jørn Lien Sauntevej Sekretær Dorthe Lykkegaard Holmegårdsvej 3 Suppleant Anne Marie Jørgensen Kleinsmedevej samt Afdelingsformændene Nye klubhus & Hornbækhallen fax: kontortid: hverdage kl.9-11 Carl Bødker Nielsens Vej Gl. klubhus Halinspektør Stig Petersen Mobil Drejervej 15 Hjemmeside: Redaktør: Lone Schmidt Hattemagervej 1 Sats og tryk: A-Print, Bybjergvej 15, 3060 Espergærde OPLAG: 3700 Stof til næste nummer senest lørdag d. 8. juni kl Nyt fra Hovedafdelingen Med en velfungerende hovedbestyrelse og forretningsudvalg er det en fornøjelse at være Hovedformand for Kommunes største idrætsforening med medlemmer og dermed har Hornbæk Idrætsforening 710 flere medlemmer end Espergærde Idrætsforening, der har medlemmer. Efter en vel overstået hovedgeneralforsamling den 28. april, tager vi nu fat på en ny periode, hvor der hen over foråret og sommeren som sædvanlig er mange forskellige aktiviteter i regi af Hornbæk Idrætsforening. Hovedbestyrelsen og forretningsudvalget vil arbejde videre i samme spor som vi har været i gang med det sidste år. Sekretær Dorthe Lykkegaard og undertegnede som Hovedformand blev genvalgt for en ny 2-årige periode og endelig vil Henrik Mau Mau Vindahl Andersen fortsat være idrætsforeningens fanebærer. Den 12 sider lange beretning blev enstemmigt godkendt. Det blev ligeledes enstemmigt vedtaget at underafdelingernes kontingent til Hovedafdelingen i 2002, bliver uændret på 25 kr. pr. medlem. Her ses holdet fra Hornbæk Badminton, som var på tur til venskabsklubben i Tyskland. 2

3 Hovedafdelingens regnskab blev også enstemmigt godkendt og udviste et flot overskud på kr. Beretningen for 2001/2002 kan læses på Hornbæk Idrætsforenings hjemmeside Hornbæk Idrætsanlæg Der er dagligt mange idrætsmæssige og sociale arrangementer i og omkring idrætsanlægget, så ingen kan komme og sige, at vi ikke benytter vores faciliteter fuldt ud tværtimod kunne vi godt bruge en træningshal mere, både til afvikling af volleyball, gymnastik, indendørs tennis og fodbold samt petanque m.m., men sådan som den økonomiske prioritering er eller måske mangel på samme i Helsingør kommunes idrætsudvalg, skal vi næppe forvente, at vi i de kommende år får realiseret en træningshal mere. Dog er det magtpåliggende for mig at sige, at Hornbæk hallens gulv alvorligt trænger til at blive udskiftet, da der er mange revner i gulvet. Det eneste rigtige vil være at lave et nye affjedrede trægulv, men den million det koster at lave, skal vi nok heller ikke forvente og dog. Foreningernes dag Uden at kæde det sammen med havnefesten, har havnefestkomiteen, efter en drøftelse med de formænd fra de foreninger, der står bag havnefesten, besluttet, at man i år lørdag den 27. juli på Hornbæk havn vil gennemføre en såkaldt Foreningernes dag. Her får alle Hornbæks mange foreninger mulighed for at komme og lave forskellige aktiviteter og gøre reklame for sig selv. Jeg skal ved denne lejlighed opfordre så mange af HIF s afdelinger til at deltage i arrangementet med en eller anden form for aktivitet. Der vil også være mulighed for at lave aktiviteter i samarbejde med DGI, Frederiksborg amt, som efter vores ønske har indvilget i at være med til foreningsdagen. sider og der vil blive trykt 1000 ekstra eksemplarer, som således kan bruges til uddeling på Foreningsdagen den 27. juli på Hornbæk Havn. Jeg vil opfordre samtlige afdelinger til at målrette deres indlæg i næste nummer af klubbladet, således at man gør opmærksom på hvad den enkelte afdeling kan tilbyde af idrætsmæssige og kulturelle aktiviteter samt diverse oplysninger om hvem der er kontaktpersoner i de enkelte afdelinger. Helsingør Kommunes elite og talentprojekt Jeg ved snart ikke hvad jeg skal mene om det for nyligt præsenterede elite og talentprojekt. Et projekt som efter min mening har været alt for lang tid under vejs og uden kommunes mange idrætsforeninger har haft mulighed for at komme med indspark hertil, hvilket dog nok havde været på sin plads at vi havde haft mulighed for. Men en ting er sikkert, hvis man vil have kommunes mange breddeidrætsforeninger med på projektet, så skal der skabes bedre og flere idrætsfaciliteter i kommunen generelt, og der skal også gøres en væsentlig forbedring for de mange frivillige ledere og trænere, hvis vi skal formå at fastholde disse i foreningslivet. ANNONCER I den forbindelse har forretningsudvalget besluttet at næste nummer af klubbladet der udkommer i juni måned bliver målrettet til at bruge på Foreningernes dag. Dette indebære at dette nummer af klubbladet bliver med en 4-farvet forside samt 12 ekstra 3 V

4 Der skal også tages højde for den talentudvikling der foregå ude i disse foreninger. Et eksempel på den talentudvikling er Hornbæk Idrætsforenings håndboldafdeling, der i gennem de senere år har satset meget højt på ungdommen og bl.a. skabt kommunes højst rangerende ynglingehold, nemlig de såkaldte Blå Djævle som de seneste år har vundet mange titler og nyder stor opbakning og bevågenhed fra bl.a. forældre og håndboldafdelingens øvrige unge samt fra andre foreninger. Et meget godt eksempel på hvordan der skabes talent i en breddeidrætsforening og hvor samtidig det sociale element fastholdes og indgår som en vigtig del af hele processen. Det er derfor også en vigtig fakta, at sikre det sociale element og sammenhold, som man bl.a. ser i en forening som vores. Og lad mig understrege at vi får ikke skabt en elite uden også at sikre bredden og omvendt. Hornbæk Idrætsforening vil gerne aktivt være med i projektet og gerne bakke op om en kommende elite, men det skal ske på en måde så vores identitet fastholdes og ikke forsvinder op i den blå luft, til fordel for nogle få et helt andet sted i kommunen. Med hensyn til eventuelle kommunepenge i projektet, så må der for min skyld hellere end gerne afsættes store midler hertil, blot det ikke bliver på bekostning af midler til breddeidrætten generelt. Men selvfølgelig skal erhvervslivet også spytte i kassen og gerne med meget mere end man har gjort i form af sponsorpenge de senere år. Erhvervslivet har jo også en interesse i, at en kommune af Helsingørs størrelse er på elite landkortet indenfor idrættens verden. Jeg er også af den opfattelse at både kommunes mindste og største idrætsforeninger, skal være repræsenteret med omkring bordet i den kommende bestyrelse der skal være i forbindelse med elite og talentprojektet, dette bl.a. for at sikre helhed og sammenhæng med det der i øvrigt foregår i kommunes mange idrætsforeninger. Man kunne samtidig overveje jf. mine tidligere bemærkninger om Helsingør Sports Union, at nedlægge HSU og herefter lade de opgaver som 4 HSU burde have udført, at de fremover varetages af denne nye bestyrelseskonstruktion eventuelt med nedsættelse af en række underudvalg. En ting er sikkert, hvis ikke der gøres noget nu så kommer Helsingør kommune ikke på elite landkortet igen de næste mange år, og spørgsmålet er alligevel om vi gør det, med det projekt der nu ligger eller er det bare et fata mogana projekt, som nogen har kaldt det. Man skal der ske noget, så skal vi i gang nu det haster. Forslag til lokalplan nr for boligbebyggelse på et areal ved Carl Bødker Nielsens Vej i Hornbæk I forbindelse med lokalplan nr har Hornbæk Idrætsforening den 2. maj 2002 skrevet følgende til Helsingør Kommune, Teknisk Forvaltning: På vegne af Hornbæk Idrætsforening skal jeg ikke gøre indsigelser mod lokalplan nr Jeg skal blot meddele, at såfremt lokalplanen gennemføres og arealet bliver bebygget med boliger, forventer Hornbæk Idrætsforening, at man gør det helt klart overfor kommende beboere, at man bliver nabo til Hornbæk Idrætsanlæg, hvor der gennemføres og afholdes mange aktiviteter og arrangementer, hvilket kan/vil medføre ulemper og støj fra udendørs idrætsaktiviteter, kræmmermarked, koncerter og lign. Når vi finder anledning til at påpege dette allerede nu, er det selvfølgelig ud fra, at vi ikke efterfølgende efter eventuelle klager fra kommende beboere, vil acceptere nogen former for indskrænkning i vores aktiviteter og arrangementer, idet vi forventer at disse kan afvikles som hidtil. Peter Poulsen Hovedformand

5 HORNBÆK BRIDGEKLUB Formand Steen Jacobsen Månevej 13B Kasserer Pia Knak Jacobsen Sekretær Lise Ebsen Best. medlem Erik Grønvald Best. medlem Aase Haagensen Jubilæumssæsonen er forbi. Alle de planlagte arrangementer er blevet afviklet med stor succes. Sjællandsmesterskab Hornbæk var flot repræsenteret med 6 spillere ved SM for mixed par, der blev afviklet i Slagelse den 6.-7, april Klavs Kierulff opnåede en flot 2. plads - Pia og Steen Jacobsen blev nr. 6 Michael Zinglersen blev nr. 9 Kirsten Isbrand nr. 14 og Ninna Nielsen nr. 31. Der var 13 par, der kvalificerede sig til DM, der afvikles i Ballerup den maj Holdfinale Der blev spillet i to rækker med 8 hold i hver. Resultatet blev: A-rk. 1 Ulla og Ruddy Phillipsen Pia og Steen Jacobsen 2 Henny og Niels-Jørgen Svinth Ulla og Poul Balslev-Jørgensen B-rk. 1 Brita Samuelson Else Ovesen Vivi Benthin Inger Egedam 2 Marianne Larsen Vagn Hansen Bente Friis Lise Lehrmann Parfinale Efterårets kvalifikation havde opdelt feltet i 4 rækker á 8 spillere, hvor man spillede alle mod alle over 6 aftener. Resultatet blev: A-rk. 1 Pia og Steen Jacobsen 2 Jørgen Andersen-Lars Alexander 3 Anette Vilsen Erik Grønvald B-rk. 1 Tanya Eybye Eigil Dihver 2 Karen Prange Grete Stenhøj 3 Kirsten og Per Isbrand C-rk. 1 Aase Haagensen - Jan Møller 2 Henny og Niels-Jørgen Svinth 3 Jytte Schiøler Peter Alexander D-rk. 1 Lise Ebsen Johnna Petersen 2 Vivi Benthin Inger Egedam 3 Ulla Vinkel Kate Schmidt 5

6 BENZIN OG NÆRKØB TIL NETTO PRISER Super 95 oktan efter Fyringsolie lån gratis trailer Udlejning af DVD og video Friskbagt brød Pølser m/mos Hos Kirsten og Lars Hverdage Weekend Ndr. Strandvej 312 Tlf HORNBÆK KØRESKOLE Kirsten Stilling Øresundsvej 20 Små hold DVD undervisningsudstyr medlem af DKU 6

7 Påsketurnering I påsken spillede vi en hyggelig turnering efter at have indtaget en gang skipperlabskovs. Resultatet blev: A-rk. 1 Muddi og Otto Madsen Pia og Steen Jacobsen B-rk. 1 Bente Friis Freddy Jensen 2 Hanne Alexander Otto Ebsen C-rk. 1 Aase Haagensen Jan Møller 2 Henny og Niels-Jørgen Svinth D-rk. 1 Lis Christoffersen-Kristina Grumstrup 2 Bodil Jeppesen Kirsten Nommesen Afslutning Som afslutning på en flot jubilæumssæson afholdte Hornbæk bridgeklub en middag i klublokalet, hvor der blev serveret en lækker oksetyndsteg med svampesauce, smørstegte kartofler, grøntsager og salat. Til dessert var der en delikat jordbærkage. Efter denne dejlige middag blev der spillet kort i klublokalet. Resultatet blev: A-rk. 1 Pia og Steen Jacobsen 2 Anette Vilsen - Erik Grønvald 3 Ulla og Poul Balslev Jørgensen B-rk. 1 Ninna Nielsen Poul Erik Larsen 2 Kirsten Bæk Jette Møbius 3 Henny og Niels-Jørgen Svinth C-rk. 1 Lis Christofferse-Kristina Grumstrup 2 Ulla Vinkel - Jan Tuxen 3 Lilian og Erik Jensen SOMMERBRIDGE I HORNBÆK Hver fredag fra kl. 19 til ca. 23 i Hornbækhallen Tilmelding senest fredag kl. 15 Pia og Steen Jacobsen I år tilbydes desuden røgfri eftermiddagsbridge torsdag kl. 13 til ca. 17 i Borgernes hus, Apperupvej 22, Ålsgårde Tilmelding senest torsdag kl. 10 Erik Grønvald / Pia Jacobsen Pris: kr. 40 pr. spiller Der spilles om vinpræmier og bronzepoint begge steder 7

8 BADMINTON Bestyrelsen: Formand Niels Fritzbøger Rødtjørnevej 8, Næstformand Kjeld Hansen Jupitervej 67, Sekretær Liselotte Kartman direkte: Holmevænget 2C, Kasserer Karin Mathiesen Havreholmvej Banefordeler Margit Fritzbøger Bødkervej 18, Suppleant Spilleudvalg: Motionistformand Hans Jørgen Beck Ole Piis Vej 4, Seniorformand Mette Fritzbøger Lyngbyvej tv. København Ø Juniorformand Christine Bogattke Videvænget 1 Mobil Turneringsudvalg Anette Christoffersen Holmegårdsvej 5 Kan I alle have en rigtig god sommer ferie Nu er badmintons sæsonen ved sin afslutning, men der er nok nogle af jer, der har nogle turneringer her i maj, vi ønsker jer held og lykke. Og selvfølgelig er der badmintons lejr i juli, dem glæder vi os til at høre og læse om. Vi ser frem til at se jer igen, til en frisk start på en ny badmintons sæson d. 12 August. Vi vil lige informere om: at der er Intro Weekend d. 30/7-01/8, så sæt allerede kryds i kalenderen. Vi kan også fortælle: at vi afholder en åben tunering for U17 Mester række. D september, hvor vi godt kan bruge en masse hjælp fra børn og unge spillere. Vi ses! Ha en god sommer.. Hilsen Mette & Tudse Besøg I Tyskland Hornbæk Badminton har i mange år haft en venskabsklub i en lille by kaldet Hercheid. Nu var turen så kommet til, at det var vores tur til at besøge dem. Så med 14 tilmeldte, drog den sølle flok til Tyskland torsdag d.25.4 i privat biler. Da vi havde kørt i 8 timer, valgte vinduesviskerne i silende regnvejr at stå af, men takket være Niller-drengen alias Niels Fritzbøger og Keller-drengen alias Keld Hansen ankom vi dog i godt behold. Vi blev indlogeret i en skøn lille knaldhytte og Pia-mor var allerede gået i gang i køkkenet. Dagen efter var det tid til, at udfordre tyskerne til en gang badminton, og da dette kapitel af turen ikke er noget at skrive hjem om, vælger vi at holde det for os selv. Om aftenen var der arrangeret pizza hjemme hos de to tyske værter, Günther og Rosvitta, flinke folk kan i tro. Om Lørdagen havde Günther arrangeret en klatre seance. Og på lige præcis klatrevæggen var der specielt to der gjorde sig bemærket, det var Fritter-drengen (Andreas Fritzen) og Mathilde Fritzbøger. Vi her på redaktionen er ikke helt sikre på om disse to individer ikke har været aber i deres tidligere liv. Efter turen på klatrevæggen var det igen blevet tid til, at spille badminton og denne gang skulle Pia-mor endelig i gang med at røre sig, dog blev det ikke den succes hun selv havde regnet med. Den følgende aften var det blevet vores tur til, at have tyskerne på middag, selvom det var Günther der sørgede for den alligevel. Menuen stod på grillede würst og dertil hørende kartoffelsalat. Søndag var det tid til at vende snuden hjemad, efter Pia-mor og Lille Pia, her snakker vi selvfølgelig ikke om Mathilde, men den meget skrappe Mette Fritzbøger. Ej, det er bare gas, men hele fire Fritzbøger på en gang det går virkelig ikke. Endnu engang valgte vinduesviskerne at stå af, Hans Jørgen Beck se nu at få skiftet det gamle lort. Så igen måtte 8

9 Niller-drengen og Keller-drengen nødt til at bruge fingerkræfterne, denne gang ved hjælp af klips og en sikring. Vinduesviskerne blev fikset og alle 14 inklusiv Nicklas, som flere gange var ved at blive kørt ned af Tudse og Mette, ankom trætte men i godt behold søndag aften i Hornbæk hallen. Jason alias Nicolaj Sevel og Lillemor alias Andreas Sevel vil gerne takke af for denne gang, men vender frygteligt tilbage. Samtidig vil vi her på redaktionen gerne have lov til, at give vores store tak til Hans Jørgen Beck for lån af et styk gammel Espace, husk lige at tjekke bagsædet og vi håber du stadig kan bruge viskerne ellers må du ringe til Niller-drengen efter nye klips og en sikring. Den sølle flok på 14 bestod af: Pia-mor (Pia Fritzbøger), Niller-drengen (Niels Fritzbøger), Keller-drengen (Keld Hansen), Tudse (Christine Bogattke), Lille Pia (Mette Fritzbøger), Mathilde Fritzbøger(Aben), Heidi Hansen, Nikker-drengen (Nicklas Stovgaard), Lille Frit (Mathias Fritzen), Store Frit (Aben Andreas Fritzen), Maller drengen (Martin Christoffersen), Terkel (Peter Drachman), Jason (Nicolaj Sevel) og Lillemor (Andreas Sevel) SEJT & SMART 2-16 ÅR v/ Lone Schmidt Helsingør Bycenter

10 Snedker/tømrer kontor værksted Margit Fritzbøger A.R Friisvej 2 Tlf Tlf Hornbæk Stationsvej 11 Service Fjernvarme Naturgas Badeværelser JAN BORG VVS INSTALLATØR Tlf Mobil Støberens Vænge 19 A ØLPAUSE..! BK -revision Registrerede Revisorer williams as Bjarne Kring R dtj rnevej 11, 3100 HornbÊk Tlf

11 FODBOLD Postadresse: Hornbæk IF Postbox 48 Formand: Peter Østbjerg Stolemagervej Fodboldskoler Årets fodboldskole for de ældste blev som de tidligere år hurtigt udsolgt. Salget til årets mikrofodboldskole er gået i gang. Skolen er i år for spillere født i årgangene 1995 og både piger og drenge. Den afvikles i weekenden 30. august - 1. september og der er stadig ledige pladser. Yderligere oplysninger kan fås hos ungdomsformand Steen Nilsson, eller på Kasserer: Betina Porsgaard Søvænget Ungdomsformand: Steen Nilsson Løvvænget 29 B Seniorformand: Isak Lejbowicz Hybenvej Piger: Bjørn Hoffmann Hornebyvej Sponsorer/Reklame: Henrik Blom P.S.Krøyersvej Diverse: Kim Porsgaard Søvænget Diverse: Thomas Lynge Sauntevej 55 B Sekretær: Peter Clausen Saturnvej Træningstider Ugedag Tidspunkt Mandag 16,00-18,00 17,30-18,30 17,00-18,30 18,00-19,30 17,30-19,00 Tirsdag 17,00-18,30 17,00-18,00 17,30-18,30 18,00-19,30 19,00-20,30 Onsdag 17,30-18,30 17,30-18,30 17,00-18,00 18,00-19,00 Torsdag ,30 17,00-18,30 17,30-19,00 19,00-20,30 Fredag 16,00-18,00 18,00-19,30 11 Hold Lilleput Mikroput (94) Drenge Miniput (92) Piger Miniput (93) Mikroput (95) Poder Junior Alle seniorer Mikroput (94) Miniputpiger Drenge Poder Junior Miniput (93) Piger Alle seniorer Lilleput Miniput (92) Træner Jørgen Olsen/ Torben Jensen Carsten Nielsen/ Henrik Timmner/ Christian Palm/ Anders Fossvald Rolf Thorngaard/ Morten Nygaard Henrik Kristensen Bjørn Hoffmann Richard Lilja/Leif Høy/Gert Poulsen Steen Egesø Per Juel Hansen/ Steen Egesø Simor Olsen/ Lars Fisker Brian I Steen/Thor Carsten Nielsen/ Christian Plam Anne Marsengo Rolf Thorngaard/ Morten Nygaard Per Juel Hansen Simon Olsen/ Lars Fisker Richard Lilla/Leif Høy/Gert Poulsen Bjørn Hoffmann Brian/Steen/Thor Jørgen Olsen/ Torben Jensen Henrik Kristensen

12 Trænere og ledere i fodboldafdelingen Førstehold Brian Clemmensen, Horsensvej 3, 3000 Helsingør Henrik Jensen, Hornebyvej 80, Hornbæk Andethold Steen Jørgensen, Sabroesvej 13 A, 1 th., 3000 Helsingør Lars Christensen, Smedemosevej 4, 3000 Helsingør eller Tredjehold Thor Lundgren, Villingebækvej 9 A, Jens Ole Berthelsen, Ndr. Strandvej 341, Målmænd Jørgen Kamstrup, Pilevang 21, 3250 Gilleleje Massør Christine Bogattke, Videvænget 1, Old Boys hold 1 Jens Andersen, Drachmannsvej 8, Jan Andersen, Kirkevej 8, Old Boys hold 2 Jesper Lorensen, Uranusvej 1, Veteran Jens Age Sørensen, Sauntevej 38, Ynglinge årgang Træner og spiller med senior eller junior. Junior årgang Simon Olsen, Mælkevejen 1, 3100 Hombæk Lars Fisker, Vestre Stejlebakke 26, eller Drenge årgang Rolf Thorngaard, Skovkrogen 7, 2 th., 2920 Charlottenlund arb Morten Nygaard, Pilevej 2, Lilleput årgang 91 Jørgen Olsen, Bødkervej 2, arb Torben Jensen, Stjernevej 29, 3100 Hombæk Miniput årgang 92 Henrik Kristensen, Heimdalsvej 2, 3000 Helsingør arb Miniput årgang 93 Leif Høy, Løvvænget 12, Gert Poulsen, Søvej 18, Richard Lilja, Spicavej 11, og Mikroput årgang 94 Carsten Nielsen, Spicavej 25, Anders Fossvald, Møllehatten 14, 3140 Ålsgårde Christian Palm, Plantagevej 21, Henrik Timmner, Månevej 21, Mikroput 95 Steen Egesø, Bretagnevej 12 B, Poder årgang 96 og yngre Per Juel Hansen, Stjernevej 15, 3100 Hombæk Piger årgang og Bjørn Hoffmann, Hornebyvej 7, Henrik Jensen, Løvvænget 21,, Miniput piger årgang 91 og yngre Anne Marsengo, Holmevænget 3 A, Ole Raslow, Gørtiervej 64, Tøj og rekvisitter Otto Jørgensen, Bretagnevej 3, Medlemsregistrering og kontingent - Kontakt Peter Clausen, Saturnvej 24, Bussen Henning Jørgensen, Kleinsmedevej 6, Sponsor/Reklame Henrik Blom, P.S. Krøyersvej 4, John Larsen, Plantagevej 17 B, Hornbæk Tøjvask Inge Pedersen, Karetmagervej 17, Hornbæk

13 FODBOLDENs VENNER Stig Petersen (formand) Drejervej 15 tlf arb mob Gitte Pedersen (kasserer) Hornebyvej 40 tlf arb John Sørensen Toftemosevej 7 a tlf arb Brian Joe Johnston Ndr. Strandvej 343, I. tlf / Hans Strand Jupitervej 73 tlf Kræmmermarked 2002 Fodboldens Venner holder kræmmermarked den 15. og 16. juni hvis der skulle være kræmmere der endnu ikke har fået et stade, kan man nå det endnu ved henvendelse til John Larsen på tlf eller Prisen er kr. 90 pr. facademeter (min. 3 m.). Hjørnestand kr. 200 ekstra. Stadernes dybde er ca. 7m. El for hele week-enden koster kr Igen i år vil der være et stort tivoli og underholdning for enhver smag. Underholdningsprogrammet er endnu ikke helt på plads, men det kan oplyses, at Sunshine Boys underholder i teltet lørdag aften og Brdr. Møller underholder ved kræmmerpladsen. Overskuddet fra kræmmermarkedet går primært til fodbolden i Hornbæk, men andre foreninger støttes også. For at få det hele til at løbe rundt, har vi også i år brug for en masse frivillige hjælpere, og vi håber at vi igen kan trække på mange af de erfarne, men jeg vil også opfordre nye hjælpere til at melde sig. Det er en god anledning til at komme ind i det gode sociale sammenhold der findes og skabes omkring årets kræmmermarked, så hold jer endelig ikke tilbage. Man behøver ikke at bruge hele week-enden mindre kan også gøre det, så hvis du synes, det kunne være sjovt at være med så kontakt en fra bestyrelsen. 13

14 Hornbæk Installationsforretning A/S Ahrendt-Jensen & Søn... Havnevej 6, Telefax Alt i elektriske anlæg Hvidevareservice EDB-installationer TV og antenner Simon Jørgensen & Søn A/S Tømrer- og snedkerfirma Agernvej Kvistgård Anette Nielsen MANDAG LUKKET Stil krav. Det gør vi 5 % dividende HORNBÆK Sauntevej

15 Næstformand Ellen Jørgensen Skovvej 2 Kasserer Michael Kørner Løvvænget 18 B Sekretær Thomas Jørgensen Holmegårdsvej 21 Best. Medlem Lone Bruun Holmegårdsvej 18 Best. Medlem Henning Andersen Hornebyvej 59 Golf på LO-skolen Et tilløbsstykke! Kl. 07,00. Det regner og ser mørkt ud horisonten rundt. Min opfattelse af golf er noget med solskin og korte bukser. Vi (Kirsten skal med) skal have pakket det sædvanlige og regntøj - og så er det en af de dage hvor Peter Storminger ikke må låne bilen så han vil ankommer kl. 07,45. Det regner. Hvad med håret? Det er der da ingen der ser under kasket og hætte! Peter som er ret kvik konstaterer: Det regner, jeg ville give meget for at få lov til at blive hjemme. Om det nu er fordi han er for nærig eller det er min bemærkning om at banen sikkert er lukket ved jeg ikke; men han stiger i hvert fald på. 8,00 Morgenkomplet på LO-skolen flot arrangeret i separat lokale, der er nu forsamlet en stor flok på 36 deltagere. Det må konstateres, at Golf er 18 gange så populært som visesang. Mødeprocenten er et stykke over 100. Det regner stadig. Næstformanden og hendes 2 tunge hjælpere går tungt rundt med tunge hoveder luende mellem skuldrene og med dystre miner taler de om alternative konkurrencer inden døre. På mit spørgsmål, om Peter Poulsen var blevet forhenværende eller om det rent faktisk var ham der var værten - blev det oplyst at også nuværende formænd var inviteret. Som en anden Margaret Tatcher (jernlady) fortsatte næstformanden ufortrødent og beslutsomt dagens program. Der var ingen tvivl i hendes sind hellere golf i regnvejr end.. Der uddeles scorekort og kuglepenne og oplæses holdopstilling. 9 jævnbyrdige hold, ledet af 9 holdkaptajner med handicap fra 9,8 til 22. Banen åbnes og gunstart kl. 09,00. Der spilles 18 huller Texas Scrample. Mit hold manglede Anders Drachmann. Men ved hjælp af flere telefonopringninger blev han guidet direkte til Hul 3, vor han netop ankom til tee off. Han forklarede senere at hans forsinkelse skyldtes at han ikke kunne finde golfkasketten i samlingen. Vi gik ca. 9 huller i regnvejr, så klarede det op. Det var mit indtryk at der ikke blev scoret mange birdies. Man fornemmede en våd, men koncentreret, tyst flok, som kæmpede for at holde sig på par. Indtil luften pludselig sønderrives af et råb, som kan høres over hele banen. Bagen skal placeres på den rigtige side af green, og se så at få lidt fart på. Det var Per Svendsen, der et kort øjeblik mistede etiketten og drømte at han befandt sig på sin højt elskede selvkørende el-drevne golftank, hvorfra han til dagligt hersker over alt og alle på Hornbæk Golfbane. Kl. 12,00 var matchen afsluttet og alle kunne i god behold begive sig til det velkendte frokostbord, der som Kisser sagde, er den væsentligste årsag til at Peter i dag let forveksles med en bodybuilder. Præmieuddeling, Winnner s speach v. Jørgen Haagen, Takketale fra de nuværende formænd ved Peter Poulsen (Der takkede på vegne af 6 formænd og Kisser, som for resten er formand for gymnastikken) kaffe og kage. Resultater: Der var præmie til Palle Mandrup for at være mest 15

16 Engholmvej 3 Tlf.: Fax Forsikringsarbejde Alm. Termoruder Energi Termoruder Reparationsarbejde Fortsatsruder Alm. Glassalg * Kvistgaard Tæppemarked Kongevejen Kvistgård Tlf Inspiration til gulve DANSK SIKKERHEDS SERVICE Nordsjællands største Vagt og Alarm firma Vagtsikring - Tyverisikring tlf NærKØB Havnen * HAVNEKIOSKEN * Hornbæk Byens eneste rigtige slikbutik! Ta -selv-slik (75 boxe) - Hjemmelavet chokolade og flødeboller Is - øl/vand - Tobak - Konfekture - Aviser - Ugeblade - Telekort Taletidskort - Skrabelodder - Varelotteriet - Renseservice Nordkystens største bladudvalg Tef.: Fax:

17 nævnt på flagene og til Jørgen Haagen for flest gange nærmest flaget. Matchresultatet: 3. præmie: Hold nr. 1 Jørgen Grumstrup, Kirsten Haagen, Jens Madsen og Kirsten Bang. 2. præmie: Hold nr. 8 Kristina Grumstrup, Thomas Jørgensen, Henrik Vindahl og Palle Mandrup. 1. præmie: Hold nr. 3 Jørgen Haagen, Anders Drachmann, Mariann Christensen og Peter Østbjerg. Et godt team der supplerede hinanden fortræffeligt tak til alle. Øvrige resultater kan findes på foreningens hjemmeside. Pokalen vil foreløbig være udstillet på A. C. Friis Vej 2 C. Der var flotte præmier, som bestod i rødvinsresterne fra J, Jensens julefrokost den må have været kedelig med så mange rester. Tak til JJ. Igen en meget hyggelig dag, samt et godt og velarrangeret og velgennemført arrangement. Tusind tak til næstformand og de 2, men også Lisa, som jeg fornemmede havde en finger med i spillet i kulissen. Jørgen Haagen 17

18 SAG : Generalforsamling. EMNE: Referat. TID : Søndag den 14. april 2002, kl STED : Hornbæk-Hallen, Stenstrupvej, Hornbæk. DELTAGERE : Ellen Petersen ; Henning Andersen ; Thomas Jørgensen ; Lone Bruun Michael Kørner ; Dan Lipzack ; Ole Fritzen ; Peter Storminger Per Svendsen ; Flemming V. Andersen ; Palle Mandrup 0 VELKOMST. Ellen Jørgensen bød de fremmødte hjertelig velkommen, hvorefter fruen foreslog Dan som dirigent. 1 VALG AF DIRIGENT. Dan Lipzack blev valgt med stort bifald. 2 ÅRSBERETNING. Ellen gav en grundig gennemgang af årets aktiviteter, både possitive og negative indtryk. Det negative gik på, at en del arrangementer måtte aflyses pga. for lille tilslutning, men alle blev hurtigt enige om, at det samlede aktivitetsniveau i Hornbæk er kolosalt, og at foreningens medlemmer hører til de mest aktive i byen - så det er jo ikke så mærkeligt, at vi indimellem må aflyse. Konklusionen blev, at foreningen i fremtiden vil indbyde nuværende formænd til de fleste af vore arrangementer - de skal jo være medlem på et tidspunkt. Ellen fik megen ros for sin beretning, som blev godkendt UG. 3 ÅRSREGNSKABET. Alle i forsamlingen var meget spændt på Michaels tal-forklaringer. Det var et utroligt flot regnskab, der var tal i alle farver ikke bare røde. Man gik fra forsamlingens side megen grundigt til værks - Michael forklarede om diverse posteringer - ja selvfrimærkekontoen passede (det var første gang). Michael fik også megen ros og det varede lidt før bifaldet lagde sig. 4 FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT. Generalforsamlingen foreslog uændret kontingent - dette vedtogs. 5 INDKOMNE FORSLAG. Udover Hennings forslag til at skylle mund og hals var der ingen. 6 VALG TIL BESTYRELSEN. Henning og Thomas var på valg - uden modkandidater - altså genvalg. 7 EVENTUELT. Dan Lipzack fortalte om Hornbæk Samvirkes arbejde - næsten lige så grundigt som tidligere år. Man arbejdede med planer om hovedgadens forskønnelse - bålplads på stranden og meget meget mere. Efter ca. 2 timers hyggelig samvær, takkede dirigenten for god ro og orden, og gav herefter ordet til næstformanden for en kort bemærkning: Tak for i dag - og rigtig god sommer. Med venlig hilsen sekretæren Aktivitetskalender august. Store legedag. Vi mødes i det gamleklubhus kl Vi skal lege i den helt store stil og spise bagefter. 12. oktober. Efterårs golf på Lo - Skolen. Vi mødes i Sundstuen op Lo Skolen kl Dagsorden som vi plejer. 18

19 GEDDEN Klubhus : Per Bjørnsvej 20 Bestyrelse: Formand Thomas Ratzlaff / Torvegade 5 D Helsingør (Adm. & koordination ) Kasserer Flemming Nielsen Kagerupvej Hillerød ( Økonomi ) Best. medl. Erik Ibsen Ll. Ewaldsvej 3 ( Klubhus ) Best. medl. Henning Blom Nielsen Kobbersmedevej 13 ( Arrangementer og skuropsætning) Best. medl. Børge Nilsson Karetmagervej 34 Best. medl. Henrik Willum Petersen Karetmagervej 23 ( Miljø ) Kriminalforsorgen.dk Best. medl. Bjørn Andersen Søvænget 23 ( Klubture ) Internet 1 maj 2002 Vi plejer jo at have strålende sommervejr til vores 1. maj arrangement, men sådan var det absolut ikke i år!! Selv startede jeg kl. 21 dagen før, med at vælge en plads og sætte grejet op. Jeg havde medbragt en drømmeseng og en parasol til at få lidt søvn inden konkurrencen gik i gang kl Den hårde blæst gjorde dog, at jeg kun fik ca. 15 minutters søvn, inden jeg skulle op og kaste tacklerne ud. Blæsten blev dog ofte overdøvet af nogle af vores unge medlemmer, som også tilbragte natten ved søbredden. Det var dejligt at se engagementet hos vores juniorer, og det bragte mig mange minder tilbage til dengang, hvor jeg selv startede som ung junior. De 4 juniorer, jeg var ovre hos for at sige godnat, overnattede på Pynten i sovepose under en stor presenning. Det så hyggeligt ud, og de frøs i alt fald ikke!! Ud på natten blev jeg passeret af mange morgenfriske, så jeg forventede faktisk at se søbredden sort af mennesker, når det blev lyst. Kl kastede jeg 4 åletackler ud med skallestykker. Der gik ikke mange øjeblikke, ca. 1½ minut, så kom det første hug. De var dog svære at kroge, men ud af 6 hug fik jeg en enkelt lille slange på land. Vinden var taget til og det blæste en frisk til hård vind fra sydøst, hvilket ikke kan være værre i søen. Den nordlige bred var virkelig vindeksponeret, så selvom jeg havde store problemer var jeg glad for, at jeg ikke sad derovre. Den første gedde blev fanget kl af Niels Serup. Den huggede faktisk fra den nordlige bred, og der blev mistet flere fisk på den side også. Helt op til 5 hug blev der mistet, forlød det. Kl fik jeg et kraftigt hug. Jeg nåede ikke engang at se flåddet gå ned, men lige pludselig ræsede linen af hjulet med ekspresfart. Jeg gav tilslag og krogede fisken. Jeg fightede den hårdt og kontant, da der var mange åkander i området, så efter et par korte udløb var jeg klar til at nette vindergedden. Men jeg blev klogere Fisken som endte i nettet var ingen gedde, men i stedet en kæmpe sandart. Jeg vejede den til 4,35 kg. Mig bekendt er det den største dokumenterede sandart fra søen nogensinde. Men sandart er fredet 19

20 ANNONCER Tagrenovering Døre-vinduer Sommerhuse Om- og tilbygning TØMRERFIRMAET OLE FØGE JENSEN HORNBÆK TLF FAX BIL Værksted: Engholmvej 3 Tømrer - og Snedkerfirmaet FRITZEN Ole Piisvej 1 B Tlf: Fax:

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle Måneder. Her deltager Alle Årshjulet for 2014-2015 Version 3 Ting som der skal arbejdes med. August Instruktørmøde Dato søndag d. 10/8 sted I Røsnæshallen. Kl. 9-14 Kort info og uddeling af materiale.

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Referat. Generalforsamlingen i STK

Referat. Generalforsamlingen i STK Referat Generalforsamlingen i STK onsdag den 24. marts 2010 Referat af generalforsamling i Svendborg Tennisklub 24. marts 2010 1. Valg af dirigent - Gert Henningsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia Turnerings Program 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August 2015 SHIO TOUREN 16. August Nordea Championship Lillebælt 20. Sep. Design Rengøring Open

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Hornbæk Idrætsforening Informerer Februar 2002, 26. årgang Nr. 1 1 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen... 49701103 Kleinsmedevej 11 E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2014

Velkommen til Sydjysk Open 2014 Sydjysk Open 2014 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 26. juni Fredag den 27. juni Lørdag den 28. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Hovedsponsor:

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar Indhold: Nyt fra bestyrelsen UBI arrangement i Operaen Børnejulearrangement Genralforsamling 18. april Nr. 1 2007 Januar RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København)

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Hornbæk Idrætsforening Informerer September 2001, 26. årgang Nr. 7 1 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen... 49701103 Kleinsmedevej 11 E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere