Hornbæk Idrætsforening Informerer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hornbæk Idrætsforening Informerer"

Transkript

1 Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Maj 2002, 27. årgang 1 Nr. 4

2 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen Kleinsmedevej 11 HOVEDAFDELINGEN Næstformand H.H. Schmidt Hattemagervej 1 hatten Kasserer Jørn Lien Sauntevej Sekretær Dorthe Lykkegaard Holmegårdsvej 3 Suppleant Anne Marie Jørgensen Kleinsmedevej samt Afdelingsformændene Nye klubhus & Hornbækhallen fax: kontortid: hverdage kl.9-11 Carl Bødker Nielsens Vej Gl. klubhus Halinspektør Stig Petersen Mobil Drejervej 15 Hjemmeside: Redaktør: Lone Schmidt Hattemagervej 1 Sats og tryk: A-Print, Bybjergvej 15, 3060 Espergærde OPLAG: 3700 Stof til næste nummer senest lørdag d. 8. juni kl Nyt fra Hovedafdelingen Med en velfungerende hovedbestyrelse og forretningsudvalg er det en fornøjelse at være Hovedformand for Kommunes største idrætsforening med medlemmer og dermed har Hornbæk Idrætsforening 710 flere medlemmer end Espergærde Idrætsforening, der har medlemmer. Efter en vel overstået hovedgeneralforsamling den 28. april, tager vi nu fat på en ny periode, hvor der hen over foråret og sommeren som sædvanlig er mange forskellige aktiviteter i regi af Hornbæk Idrætsforening. Hovedbestyrelsen og forretningsudvalget vil arbejde videre i samme spor som vi har været i gang med det sidste år. Sekretær Dorthe Lykkegaard og undertegnede som Hovedformand blev genvalgt for en ny 2-årige periode og endelig vil Henrik Mau Mau Vindahl Andersen fortsat være idrætsforeningens fanebærer. Den 12 sider lange beretning blev enstemmigt godkendt. Det blev ligeledes enstemmigt vedtaget at underafdelingernes kontingent til Hovedafdelingen i 2002, bliver uændret på 25 kr. pr. medlem. Her ses holdet fra Hornbæk Badminton, som var på tur til venskabsklubben i Tyskland. 2

3 Hovedafdelingens regnskab blev også enstemmigt godkendt og udviste et flot overskud på kr. Beretningen for 2001/2002 kan læses på Hornbæk Idrætsforenings hjemmeside Hornbæk Idrætsanlæg Der er dagligt mange idrætsmæssige og sociale arrangementer i og omkring idrætsanlægget, så ingen kan komme og sige, at vi ikke benytter vores faciliteter fuldt ud tværtimod kunne vi godt bruge en træningshal mere, både til afvikling af volleyball, gymnastik, indendørs tennis og fodbold samt petanque m.m., men sådan som den økonomiske prioritering er eller måske mangel på samme i Helsingør kommunes idrætsudvalg, skal vi næppe forvente, at vi i de kommende år får realiseret en træningshal mere. Dog er det magtpåliggende for mig at sige, at Hornbæk hallens gulv alvorligt trænger til at blive udskiftet, da der er mange revner i gulvet. Det eneste rigtige vil være at lave et nye affjedrede trægulv, men den million det koster at lave, skal vi nok heller ikke forvente og dog. Foreningernes dag Uden at kæde det sammen med havnefesten, har havnefestkomiteen, efter en drøftelse med de formænd fra de foreninger, der står bag havnefesten, besluttet, at man i år lørdag den 27. juli på Hornbæk havn vil gennemføre en såkaldt Foreningernes dag. Her får alle Hornbæks mange foreninger mulighed for at komme og lave forskellige aktiviteter og gøre reklame for sig selv. Jeg skal ved denne lejlighed opfordre så mange af HIF s afdelinger til at deltage i arrangementet med en eller anden form for aktivitet. Der vil også være mulighed for at lave aktiviteter i samarbejde med DGI, Frederiksborg amt, som efter vores ønske har indvilget i at være med til foreningsdagen. sider og der vil blive trykt 1000 ekstra eksemplarer, som således kan bruges til uddeling på Foreningsdagen den 27. juli på Hornbæk Havn. Jeg vil opfordre samtlige afdelinger til at målrette deres indlæg i næste nummer af klubbladet, således at man gør opmærksom på hvad den enkelte afdeling kan tilbyde af idrætsmæssige og kulturelle aktiviteter samt diverse oplysninger om hvem der er kontaktpersoner i de enkelte afdelinger. Helsingør Kommunes elite og talentprojekt Jeg ved snart ikke hvad jeg skal mene om det for nyligt præsenterede elite og talentprojekt. Et projekt som efter min mening har været alt for lang tid under vejs og uden kommunes mange idrætsforeninger har haft mulighed for at komme med indspark hertil, hvilket dog nok havde været på sin plads at vi havde haft mulighed for. Men en ting er sikkert, hvis man vil have kommunes mange breddeidrætsforeninger med på projektet, så skal der skabes bedre og flere idrætsfaciliteter i kommunen generelt, og der skal også gøres en væsentlig forbedring for de mange frivillige ledere og trænere, hvis vi skal formå at fastholde disse i foreningslivet. ANNONCER I den forbindelse har forretningsudvalget besluttet at næste nummer af klubbladet der udkommer i juni måned bliver målrettet til at bruge på Foreningernes dag. Dette indebære at dette nummer af klubbladet bliver med en 4-farvet forside samt 12 ekstra 3 V

4 Der skal også tages højde for den talentudvikling der foregå ude i disse foreninger. Et eksempel på den talentudvikling er Hornbæk Idrætsforenings håndboldafdeling, der i gennem de senere år har satset meget højt på ungdommen og bl.a. skabt kommunes højst rangerende ynglingehold, nemlig de såkaldte Blå Djævle som de seneste år har vundet mange titler og nyder stor opbakning og bevågenhed fra bl.a. forældre og håndboldafdelingens øvrige unge samt fra andre foreninger. Et meget godt eksempel på hvordan der skabes talent i en breddeidrætsforening og hvor samtidig det sociale element fastholdes og indgår som en vigtig del af hele processen. Det er derfor også en vigtig fakta, at sikre det sociale element og sammenhold, som man bl.a. ser i en forening som vores. Og lad mig understrege at vi får ikke skabt en elite uden også at sikre bredden og omvendt. Hornbæk Idrætsforening vil gerne aktivt være med i projektet og gerne bakke op om en kommende elite, men det skal ske på en måde så vores identitet fastholdes og ikke forsvinder op i den blå luft, til fordel for nogle få et helt andet sted i kommunen. Med hensyn til eventuelle kommunepenge i projektet, så må der for min skyld hellere end gerne afsættes store midler hertil, blot det ikke bliver på bekostning af midler til breddeidrætten generelt. Men selvfølgelig skal erhvervslivet også spytte i kassen og gerne med meget mere end man har gjort i form af sponsorpenge de senere år. Erhvervslivet har jo også en interesse i, at en kommune af Helsingørs størrelse er på elite landkortet indenfor idrættens verden. Jeg er også af den opfattelse at både kommunes mindste og største idrætsforeninger, skal være repræsenteret med omkring bordet i den kommende bestyrelse der skal være i forbindelse med elite og talentprojektet, dette bl.a. for at sikre helhed og sammenhæng med det der i øvrigt foregår i kommunes mange idrætsforeninger. Man kunne samtidig overveje jf. mine tidligere bemærkninger om Helsingør Sports Union, at nedlægge HSU og herefter lade de opgaver som 4 HSU burde have udført, at de fremover varetages af denne nye bestyrelseskonstruktion eventuelt med nedsættelse af en række underudvalg. En ting er sikkert, hvis ikke der gøres noget nu så kommer Helsingør kommune ikke på elite landkortet igen de næste mange år, og spørgsmålet er alligevel om vi gør det, med det projekt der nu ligger eller er det bare et fata mogana projekt, som nogen har kaldt det. Man skal der ske noget, så skal vi i gang nu det haster. Forslag til lokalplan nr for boligbebyggelse på et areal ved Carl Bødker Nielsens Vej i Hornbæk I forbindelse med lokalplan nr har Hornbæk Idrætsforening den 2. maj 2002 skrevet følgende til Helsingør Kommune, Teknisk Forvaltning: På vegne af Hornbæk Idrætsforening skal jeg ikke gøre indsigelser mod lokalplan nr Jeg skal blot meddele, at såfremt lokalplanen gennemføres og arealet bliver bebygget med boliger, forventer Hornbæk Idrætsforening, at man gør det helt klart overfor kommende beboere, at man bliver nabo til Hornbæk Idrætsanlæg, hvor der gennemføres og afholdes mange aktiviteter og arrangementer, hvilket kan/vil medføre ulemper og støj fra udendørs idrætsaktiviteter, kræmmermarked, koncerter og lign. Når vi finder anledning til at påpege dette allerede nu, er det selvfølgelig ud fra, at vi ikke efterfølgende efter eventuelle klager fra kommende beboere, vil acceptere nogen former for indskrænkning i vores aktiviteter og arrangementer, idet vi forventer at disse kan afvikles som hidtil. Peter Poulsen Hovedformand

5 HORNBÆK BRIDGEKLUB Formand Steen Jacobsen Månevej 13B Kasserer Pia Knak Jacobsen Sekretær Lise Ebsen Best. medlem Erik Grønvald Best. medlem Aase Haagensen Jubilæumssæsonen er forbi. Alle de planlagte arrangementer er blevet afviklet med stor succes. Sjællandsmesterskab Hornbæk var flot repræsenteret med 6 spillere ved SM for mixed par, der blev afviklet i Slagelse den 6.-7, april Klavs Kierulff opnåede en flot 2. plads - Pia og Steen Jacobsen blev nr. 6 Michael Zinglersen blev nr. 9 Kirsten Isbrand nr. 14 og Ninna Nielsen nr. 31. Der var 13 par, der kvalificerede sig til DM, der afvikles i Ballerup den maj Holdfinale Der blev spillet i to rækker med 8 hold i hver. Resultatet blev: A-rk. 1 Ulla og Ruddy Phillipsen Pia og Steen Jacobsen 2 Henny og Niels-Jørgen Svinth Ulla og Poul Balslev-Jørgensen B-rk. 1 Brita Samuelson Else Ovesen Vivi Benthin Inger Egedam 2 Marianne Larsen Vagn Hansen Bente Friis Lise Lehrmann Parfinale Efterårets kvalifikation havde opdelt feltet i 4 rækker á 8 spillere, hvor man spillede alle mod alle over 6 aftener. Resultatet blev: A-rk. 1 Pia og Steen Jacobsen 2 Jørgen Andersen-Lars Alexander 3 Anette Vilsen Erik Grønvald B-rk. 1 Tanya Eybye Eigil Dihver 2 Karen Prange Grete Stenhøj 3 Kirsten og Per Isbrand C-rk. 1 Aase Haagensen - Jan Møller 2 Henny og Niels-Jørgen Svinth 3 Jytte Schiøler Peter Alexander D-rk. 1 Lise Ebsen Johnna Petersen 2 Vivi Benthin Inger Egedam 3 Ulla Vinkel Kate Schmidt 5

6 BENZIN OG NÆRKØB TIL NETTO PRISER Super 95 oktan efter Fyringsolie lån gratis trailer Udlejning af DVD og video Friskbagt brød Pølser m/mos Hos Kirsten og Lars Hverdage Weekend Ndr. Strandvej 312 Tlf HORNBÆK KØRESKOLE Kirsten Stilling Øresundsvej 20 Små hold DVD undervisningsudstyr medlem af DKU 6

7 Påsketurnering I påsken spillede vi en hyggelig turnering efter at have indtaget en gang skipperlabskovs. Resultatet blev: A-rk. 1 Muddi og Otto Madsen Pia og Steen Jacobsen B-rk. 1 Bente Friis Freddy Jensen 2 Hanne Alexander Otto Ebsen C-rk. 1 Aase Haagensen Jan Møller 2 Henny og Niels-Jørgen Svinth D-rk. 1 Lis Christoffersen-Kristina Grumstrup 2 Bodil Jeppesen Kirsten Nommesen Afslutning Som afslutning på en flot jubilæumssæson afholdte Hornbæk bridgeklub en middag i klublokalet, hvor der blev serveret en lækker oksetyndsteg med svampesauce, smørstegte kartofler, grøntsager og salat. Til dessert var der en delikat jordbærkage. Efter denne dejlige middag blev der spillet kort i klublokalet. Resultatet blev: A-rk. 1 Pia og Steen Jacobsen 2 Anette Vilsen - Erik Grønvald 3 Ulla og Poul Balslev Jørgensen B-rk. 1 Ninna Nielsen Poul Erik Larsen 2 Kirsten Bæk Jette Møbius 3 Henny og Niels-Jørgen Svinth C-rk. 1 Lis Christofferse-Kristina Grumstrup 2 Ulla Vinkel - Jan Tuxen 3 Lilian og Erik Jensen SOMMERBRIDGE I HORNBÆK Hver fredag fra kl. 19 til ca. 23 i Hornbækhallen Tilmelding senest fredag kl. 15 Pia og Steen Jacobsen I år tilbydes desuden røgfri eftermiddagsbridge torsdag kl. 13 til ca. 17 i Borgernes hus, Apperupvej 22, Ålsgårde Tilmelding senest torsdag kl. 10 Erik Grønvald / Pia Jacobsen Pris: kr. 40 pr. spiller Der spilles om vinpræmier og bronzepoint begge steder 7

8 BADMINTON Bestyrelsen: Formand Niels Fritzbøger Rødtjørnevej 8, Næstformand Kjeld Hansen Jupitervej 67, Sekretær Liselotte Kartman direkte: Holmevænget 2C, Kasserer Karin Mathiesen Havreholmvej Banefordeler Margit Fritzbøger Bødkervej 18, Suppleant Spilleudvalg: Motionistformand Hans Jørgen Beck Ole Piis Vej 4, Seniorformand Mette Fritzbøger Lyngbyvej tv. København Ø Juniorformand Christine Bogattke Videvænget 1 Mobil Turneringsudvalg Anette Christoffersen Holmegårdsvej 5 Kan I alle have en rigtig god sommer ferie Nu er badmintons sæsonen ved sin afslutning, men der er nok nogle af jer, der har nogle turneringer her i maj, vi ønsker jer held og lykke. Og selvfølgelig er der badmintons lejr i juli, dem glæder vi os til at høre og læse om. Vi ser frem til at se jer igen, til en frisk start på en ny badmintons sæson d. 12 August. Vi vil lige informere om: at der er Intro Weekend d. 30/7-01/8, så sæt allerede kryds i kalenderen. Vi kan også fortælle: at vi afholder en åben tunering for U17 Mester række. D september, hvor vi godt kan bruge en masse hjælp fra børn og unge spillere. Vi ses! Ha en god sommer.. Hilsen Mette & Tudse Besøg I Tyskland Hornbæk Badminton har i mange år haft en venskabsklub i en lille by kaldet Hercheid. Nu var turen så kommet til, at det var vores tur til at besøge dem. Så med 14 tilmeldte, drog den sølle flok til Tyskland torsdag d.25.4 i privat biler. Da vi havde kørt i 8 timer, valgte vinduesviskerne i silende regnvejr at stå af, men takket være Niller-drengen alias Niels Fritzbøger og Keller-drengen alias Keld Hansen ankom vi dog i godt behold. Vi blev indlogeret i en skøn lille knaldhytte og Pia-mor var allerede gået i gang i køkkenet. Dagen efter var det tid til, at udfordre tyskerne til en gang badminton, og da dette kapitel af turen ikke er noget at skrive hjem om, vælger vi at holde det for os selv. Om aftenen var der arrangeret pizza hjemme hos de to tyske værter, Günther og Rosvitta, flinke folk kan i tro. Om Lørdagen havde Günther arrangeret en klatre seance. Og på lige præcis klatrevæggen var der specielt to der gjorde sig bemærket, det var Fritter-drengen (Andreas Fritzen) og Mathilde Fritzbøger. Vi her på redaktionen er ikke helt sikre på om disse to individer ikke har været aber i deres tidligere liv. Efter turen på klatrevæggen var det igen blevet tid til, at spille badminton og denne gang skulle Pia-mor endelig i gang med at røre sig, dog blev det ikke den succes hun selv havde regnet med. Den følgende aften var det blevet vores tur til, at have tyskerne på middag, selvom det var Günther der sørgede for den alligevel. Menuen stod på grillede würst og dertil hørende kartoffelsalat. Søndag var det tid til at vende snuden hjemad, efter Pia-mor og Lille Pia, her snakker vi selvfølgelig ikke om Mathilde, men den meget skrappe Mette Fritzbøger. Ej, det er bare gas, men hele fire Fritzbøger på en gang det går virkelig ikke. Endnu engang valgte vinduesviskerne at stå af, Hans Jørgen Beck se nu at få skiftet det gamle lort. Så igen måtte 8

9 Niller-drengen og Keller-drengen nødt til at bruge fingerkræfterne, denne gang ved hjælp af klips og en sikring. Vinduesviskerne blev fikset og alle 14 inklusiv Nicklas, som flere gange var ved at blive kørt ned af Tudse og Mette, ankom trætte men i godt behold søndag aften i Hornbæk hallen. Jason alias Nicolaj Sevel og Lillemor alias Andreas Sevel vil gerne takke af for denne gang, men vender frygteligt tilbage. Samtidig vil vi her på redaktionen gerne have lov til, at give vores store tak til Hans Jørgen Beck for lån af et styk gammel Espace, husk lige at tjekke bagsædet og vi håber du stadig kan bruge viskerne ellers må du ringe til Niller-drengen efter nye klips og en sikring. Den sølle flok på 14 bestod af: Pia-mor (Pia Fritzbøger), Niller-drengen (Niels Fritzbøger), Keller-drengen (Keld Hansen), Tudse (Christine Bogattke), Lille Pia (Mette Fritzbøger), Mathilde Fritzbøger(Aben), Heidi Hansen, Nikker-drengen (Nicklas Stovgaard), Lille Frit (Mathias Fritzen), Store Frit (Aben Andreas Fritzen), Maller drengen (Martin Christoffersen), Terkel (Peter Drachman), Jason (Nicolaj Sevel) og Lillemor (Andreas Sevel) SEJT & SMART 2-16 ÅR v/ Lone Schmidt Helsingør Bycenter

10 Snedker/tømrer kontor værksted Margit Fritzbøger A.R Friisvej 2 Tlf Tlf Hornbæk Stationsvej 11 Service Fjernvarme Naturgas Badeværelser JAN BORG VVS INSTALLATØR Tlf Mobil Støberens Vænge 19 A ØLPAUSE..! BK -revision Registrerede Revisorer williams as Bjarne Kring R dtj rnevej 11, 3100 HornbÊk Tlf

11 FODBOLD Postadresse: Hornbæk IF Postbox 48 Formand: Peter Østbjerg Stolemagervej Fodboldskoler Årets fodboldskole for de ældste blev som de tidligere år hurtigt udsolgt. Salget til årets mikrofodboldskole er gået i gang. Skolen er i år for spillere født i årgangene 1995 og både piger og drenge. Den afvikles i weekenden 30. august - 1. september og der er stadig ledige pladser. Yderligere oplysninger kan fås hos ungdomsformand Steen Nilsson, eller på Kasserer: Betina Porsgaard Søvænget Ungdomsformand: Steen Nilsson Løvvænget 29 B Seniorformand: Isak Lejbowicz Hybenvej Piger: Bjørn Hoffmann Hornebyvej Sponsorer/Reklame: Henrik Blom P.S.Krøyersvej Diverse: Kim Porsgaard Søvænget Diverse: Thomas Lynge Sauntevej 55 B Sekretær: Peter Clausen Saturnvej Træningstider Ugedag Tidspunkt Mandag 16,00-18,00 17,30-18,30 17,00-18,30 18,00-19,30 17,30-19,00 Tirsdag 17,00-18,30 17,00-18,00 17,30-18,30 18,00-19,30 19,00-20,30 Onsdag 17,30-18,30 17,30-18,30 17,00-18,00 18,00-19,00 Torsdag ,30 17,00-18,30 17,30-19,00 19,00-20,30 Fredag 16,00-18,00 18,00-19,30 11 Hold Lilleput Mikroput (94) Drenge Miniput (92) Piger Miniput (93) Mikroput (95) Poder Junior Alle seniorer Mikroput (94) Miniputpiger Drenge Poder Junior Miniput (93) Piger Alle seniorer Lilleput Miniput (92) Træner Jørgen Olsen/ Torben Jensen Carsten Nielsen/ Henrik Timmner/ Christian Palm/ Anders Fossvald Rolf Thorngaard/ Morten Nygaard Henrik Kristensen Bjørn Hoffmann Richard Lilja/Leif Høy/Gert Poulsen Steen Egesø Per Juel Hansen/ Steen Egesø Simor Olsen/ Lars Fisker Brian I Steen/Thor Carsten Nielsen/ Christian Plam Anne Marsengo Rolf Thorngaard/ Morten Nygaard Per Juel Hansen Simon Olsen/ Lars Fisker Richard Lilla/Leif Høy/Gert Poulsen Bjørn Hoffmann Brian/Steen/Thor Jørgen Olsen/ Torben Jensen Henrik Kristensen

12 Trænere og ledere i fodboldafdelingen Førstehold Brian Clemmensen, Horsensvej 3, 3000 Helsingør Henrik Jensen, Hornebyvej 80, Hornbæk Andethold Steen Jørgensen, Sabroesvej 13 A, 1 th., 3000 Helsingør Lars Christensen, Smedemosevej 4, 3000 Helsingør eller Tredjehold Thor Lundgren, Villingebækvej 9 A, Jens Ole Berthelsen, Ndr. Strandvej 341, Målmænd Jørgen Kamstrup, Pilevang 21, 3250 Gilleleje Massør Christine Bogattke, Videvænget 1, Old Boys hold 1 Jens Andersen, Drachmannsvej 8, Jan Andersen, Kirkevej 8, Old Boys hold 2 Jesper Lorensen, Uranusvej 1, Veteran Jens Age Sørensen, Sauntevej 38, Ynglinge årgang Træner og spiller med senior eller junior. Junior årgang Simon Olsen, Mælkevejen 1, 3100 Hombæk Lars Fisker, Vestre Stejlebakke 26, eller Drenge årgang Rolf Thorngaard, Skovkrogen 7, 2 th., 2920 Charlottenlund arb Morten Nygaard, Pilevej 2, Lilleput årgang 91 Jørgen Olsen, Bødkervej 2, arb Torben Jensen, Stjernevej 29, 3100 Hombæk Miniput årgang 92 Henrik Kristensen, Heimdalsvej 2, 3000 Helsingør arb Miniput årgang 93 Leif Høy, Løvvænget 12, Gert Poulsen, Søvej 18, Richard Lilja, Spicavej 11, og Mikroput årgang 94 Carsten Nielsen, Spicavej 25, Anders Fossvald, Møllehatten 14, 3140 Ålsgårde Christian Palm, Plantagevej 21, Henrik Timmner, Månevej 21, Mikroput 95 Steen Egesø, Bretagnevej 12 B, Poder årgang 96 og yngre Per Juel Hansen, Stjernevej 15, 3100 Hombæk Piger årgang og Bjørn Hoffmann, Hornebyvej 7, Henrik Jensen, Løvvænget 21,, Miniput piger årgang 91 og yngre Anne Marsengo, Holmevænget 3 A, Ole Raslow, Gørtiervej 64, Tøj og rekvisitter Otto Jørgensen, Bretagnevej 3, Medlemsregistrering og kontingent - Kontakt Peter Clausen, Saturnvej 24, Bussen Henning Jørgensen, Kleinsmedevej 6, Sponsor/Reklame Henrik Blom, P.S. Krøyersvej 4, John Larsen, Plantagevej 17 B, Hornbæk Tøjvask Inge Pedersen, Karetmagervej 17, Hornbæk

13 FODBOLDENs VENNER Stig Petersen (formand) Drejervej 15 tlf arb mob Gitte Pedersen (kasserer) Hornebyvej 40 tlf arb John Sørensen Toftemosevej 7 a tlf arb Brian Joe Johnston Ndr. Strandvej 343, I. tlf / Hans Strand Jupitervej 73 tlf Kræmmermarked 2002 Fodboldens Venner holder kræmmermarked den 15. og 16. juni hvis der skulle være kræmmere der endnu ikke har fået et stade, kan man nå det endnu ved henvendelse til John Larsen på tlf eller Prisen er kr. 90 pr. facademeter (min. 3 m.). Hjørnestand kr. 200 ekstra. Stadernes dybde er ca. 7m. El for hele week-enden koster kr Igen i år vil der være et stort tivoli og underholdning for enhver smag. Underholdningsprogrammet er endnu ikke helt på plads, men det kan oplyses, at Sunshine Boys underholder i teltet lørdag aften og Brdr. Møller underholder ved kræmmerpladsen. Overskuddet fra kræmmermarkedet går primært til fodbolden i Hornbæk, men andre foreninger støttes også. For at få det hele til at løbe rundt, har vi også i år brug for en masse frivillige hjælpere, og vi håber at vi igen kan trække på mange af de erfarne, men jeg vil også opfordre nye hjælpere til at melde sig. Det er en god anledning til at komme ind i det gode sociale sammenhold der findes og skabes omkring årets kræmmermarked, så hold jer endelig ikke tilbage. Man behøver ikke at bruge hele week-enden mindre kan også gøre det, så hvis du synes, det kunne være sjovt at være med så kontakt en fra bestyrelsen. 13

14 Hornbæk Installationsforretning A/S Ahrendt-Jensen & Søn... Havnevej 6, Telefax Alt i elektriske anlæg Hvidevareservice EDB-installationer TV og antenner Simon Jørgensen & Søn A/S Tømrer- og snedkerfirma Agernvej Kvistgård Anette Nielsen MANDAG LUKKET Stil krav. Det gør vi 5 % dividende HORNBÆK Sauntevej

15 Næstformand Ellen Jørgensen Skovvej 2 Kasserer Michael Kørner Løvvænget 18 B Sekretær Thomas Jørgensen Holmegårdsvej 21 Best. Medlem Lone Bruun Holmegårdsvej 18 Best. Medlem Henning Andersen Hornebyvej 59 Golf på LO-skolen Et tilløbsstykke! Kl. 07,00. Det regner og ser mørkt ud horisonten rundt. Min opfattelse af golf er noget med solskin og korte bukser. Vi (Kirsten skal med) skal have pakket det sædvanlige og regntøj - og så er det en af de dage hvor Peter Storminger ikke må låne bilen så han vil ankommer kl. 07,45. Det regner. Hvad med håret? Det er der da ingen der ser under kasket og hætte! Peter som er ret kvik konstaterer: Det regner, jeg ville give meget for at få lov til at blive hjemme. Om det nu er fordi han er for nærig eller det er min bemærkning om at banen sikkert er lukket ved jeg ikke; men han stiger i hvert fald på. 8,00 Morgenkomplet på LO-skolen flot arrangeret i separat lokale, der er nu forsamlet en stor flok på 36 deltagere. Det må konstateres, at Golf er 18 gange så populært som visesang. Mødeprocenten er et stykke over 100. Det regner stadig. Næstformanden og hendes 2 tunge hjælpere går tungt rundt med tunge hoveder luende mellem skuldrene og med dystre miner taler de om alternative konkurrencer inden døre. På mit spørgsmål, om Peter Poulsen var blevet forhenværende eller om det rent faktisk var ham der var værten - blev det oplyst at også nuværende formænd var inviteret. Som en anden Margaret Tatcher (jernlady) fortsatte næstformanden ufortrødent og beslutsomt dagens program. Der var ingen tvivl i hendes sind hellere golf i regnvejr end.. Der uddeles scorekort og kuglepenne og oplæses holdopstilling. 9 jævnbyrdige hold, ledet af 9 holdkaptajner med handicap fra 9,8 til 22. Banen åbnes og gunstart kl. 09,00. Der spilles 18 huller Texas Scrample. Mit hold manglede Anders Drachmann. Men ved hjælp af flere telefonopringninger blev han guidet direkte til Hul 3, vor han netop ankom til tee off. Han forklarede senere at hans forsinkelse skyldtes at han ikke kunne finde golfkasketten i samlingen. Vi gik ca. 9 huller i regnvejr, så klarede det op. Det var mit indtryk at der ikke blev scoret mange birdies. Man fornemmede en våd, men koncentreret, tyst flok, som kæmpede for at holde sig på par. Indtil luften pludselig sønderrives af et råb, som kan høres over hele banen. Bagen skal placeres på den rigtige side af green, og se så at få lidt fart på. Det var Per Svendsen, der et kort øjeblik mistede etiketten og drømte at han befandt sig på sin højt elskede selvkørende el-drevne golftank, hvorfra han til dagligt hersker over alt og alle på Hornbæk Golfbane. Kl. 12,00 var matchen afsluttet og alle kunne i god behold begive sig til det velkendte frokostbord, der som Kisser sagde, er den væsentligste årsag til at Peter i dag let forveksles med en bodybuilder. Præmieuddeling, Winnner s speach v. Jørgen Haagen, Takketale fra de nuværende formænd ved Peter Poulsen (Der takkede på vegne af 6 formænd og Kisser, som for resten er formand for gymnastikken) kaffe og kage. Resultater: Der var præmie til Palle Mandrup for at være mest 15

16 Engholmvej 3 Tlf.: Fax Forsikringsarbejde Alm. Termoruder Energi Termoruder Reparationsarbejde Fortsatsruder Alm. Glassalg * Kvistgaard Tæppemarked Kongevejen Kvistgård Tlf Inspiration til gulve DANSK SIKKERHEDS SERVICE Nordsjællands største Vagt og Alarm firma Vagtsikring - Tyverisikring tlf NærKØB Havnen * HAVNEKIOSKEN * Hornbæk Byens eneste rigtige slikbutik! Ta -selv-slik (75 boxe) - Hjemmelavet chokolade og flødeboller Is - øl/vand - Tobak - Konfekture - Aviser - Ugeblade - Telekort Taletidskort - Skrabelodder - Varelotteriet - Renseservice Nordkystens største bladudvalg Tef.: Fax:

17 nævnt på flagene og til Jørgen Haagen for flest gange nærmest flaget. Matchresultatet: 3. præmie: Hold nr. 1 Jørgen Grumstrup, Kirsten Haagen, Jens Madsen og Kirsten Bang. 2. præmie: Hold nr. 8 Kristina Grumstrup, Thomas Jørgensen, Henrik Vindahl og Palle Mandrup. 1. præmie: Hold nr. 3 Jørgen Haagen, Anders Drachmann, Mariann Christensen og Peter Østbjerg. Et godt team der supplerede hinanden fortræffeligt tak til alle. Øvrige resultater kan findes på foreningens hjemmeside. Pokalen vil foreløbig være udstillet på A. C. Friis Vej 2 C. Der var flotte præmier, som bestod i rødvinsresterne fra J, Jensens julefrokost den må have været kedelig med så mange rester. Tak til JJ. Igen en meget hyggelig dag, samt et godt og velarrangeret og velgennemført arrangement. Tusind tak til næstformand og de 2, men også Lisa, som jeg fornemmede havde en finger med i spillet i kulissen. Jørgen Haagen 17

18 SAG : Generalforsamling. EMNE: Referat. TID : Søndag den 14. april 2002, kl STED : Hornbæk-Hallen, Stenstrupvej, Hornbæk. DELTAGERE : Ellen Petersen ; Henning Andersen ; Thomas Jørgensen ; Lone Bruun Michael Kørner ; Dan Lipzack ; Ole Fritzen ; Peter Storminger Per Svendsen ; Flemming V. Andersen ; Palle Mandrup 0 VELKOMST. Ellen Jørgensen bød de fremmødte hjertelig velkommen, hvorefter fruen foreslog Dan som dirigent. 1 VALG AF DIRIGENT. Dan Lipzack blev valgt med stort bifald. 2 ÅRSBERETNING. Ellen gav en grundig gennemgang af årets aktiviteter, både possitive og negative indtryk. Det negative gik på, at en del arrangementer måtte aflyses pga. for lille tilslutning, men alle blev hurtigt enige om, at det samlede aktivitetsniveau i Hornbæk er kolosalt, og at foreningens medlemmer hører til de mest aktive i byen - så det er jo ikke så mærkeligt, at vi indimellem må aflyse. Konklusionen blev, at foreningen i fremtiden vil indbyde nuværende formænd til de fleste af vore arrangementer - de skal jo være medlem på et tidspunkt. Ellen fik megen ros for sin beretning, som blev godkendt UG. 3 ÅRSREGNSKABET. Alle i forsamlingen var meget spændt på Michaels tal-forklaringer. Det var et utroligt flot regnskab, der var tal i alle farver ikke bare røde. Man gik fra forsamlingens side megen grundigt til værks - Michael forklarede om diverse posteringer - ja selvfrimærkekontoen passede (det var første gang). Michael fik også megen ros og det varede lidt før bifaldet lagde sig. 4 FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT. Generalforsamlingen foreslog uændret kontingent - dette vedtogs. 5 INDKOMNE FORSLAG. Udover Hennings forslag til at skylle mund og hals var der ingen. 6 VALG TIL BESTYRELSEN. Henning og Thomas var på valg - uden modkandidater - altså genvalg. 7 EVENTUELT. Dan Lipzack fortalte om Hornbæk Samvirkes arbejde - næsten lige så grundigt som tidligere år. Man arbejdede med planer om hovedgadens forskønnelse - bålplads på stranden og meget meget mere. Efter ca. 2 timers hyggelig samvær, takkede dirigenten for god ro og orden, og gav herefter ordet til næstformanden for en kort bemærkning: Tak for i dag - og rigtig god sommer. Med venlig hilsen sekretæren Aktivitetskalender august. Store legedag. Vi mødes i det gamleklubhus kl Vi skal lege i den helt store stil og spise bagefter. 12. oktober. Efterårs golf på Lo - Skolen. Vi mødes i Sundstuen op Lo Skolen kl Dagsorden som vi plejer. 18

19 GEDDEN Klubhus : Per Bjørnsvej 20 Bestyrelse: Formand Thomas Ratzlaff / Torvegade 5 D Helsingør (Adm. & koordination ) Kasserer Flemming Nielsen Kagerupvej Hillerød ( Økonomi ) Best. medl. Erik Ibsen Ll. Ewaldsvej 3 ( Klubhus ) Best. medl. Henning Blom Nielsen Kobbersmedevej 13 ( Arrangementer og skuropsætning) Best. medl. Børge Nilsson Karetmagervej 34 Best. medl. Henrik Willum Petersen Karetmagervej 23 ( Miljø ) Kriminalforsorgen.dk Best. medl. Bjørn Andersen Søvænget 23 ( Klubture ) Internet 1 maj 2002 Vi plejer jo at have strålende sommervejr til vores 1. maj arrangement, men sådan var det absolut ikke i år!! Selv startede jeg kl. 21 dagen før, med at vælge en plads og sætte grejet op. Jeg havde medbragt en drømmeseng og en parasol til at få lidt søvn inden konkurrencen gik i gang kl Den hårde blæst gjorde dog, at jeg kun fik ca. 15 minutters søvn, inden jeg skulle op og kaste tacklerne ud. Blæsten blev dog ofte overdøvet af nogle af vores unge medlemmer, som også tilbragte natten ved søbredden. Det var dejligt at se engagementet hos vores juniorer, og det bragte mig mange minder tilbage til dengang, hvor jeg selv startede som ung junior. De 4 juniorer, jeg var ovre hos for at sige godnat, overnattede på Pynten i sovepose under en stor presenning. Det så hyggeligt ud, og de frøs i alt fald ikke!! Ud på natten blev jeg passeret af mange morgenfriske, så jeg forventede faktisk at se søbredden sort af mennesker, når det blev lyst. Kl kastede jeg 4 åletackler ud med skallestykker. Der gik ikke mange øjeblikke, ca. 1½ minut, så kom det første hug. De var dog svære at kroge, men ud af 6 hug fik jeg en enkelt lille slange på land. Vinden var taget til og det blæste en frisk til hård vind fra sydøst, hvilket ikke kan være værre i søen. Den nordlige bred var virkelig vindeksponeret, så selvom jeg havde store problemer var jeg glad for, at jeg ikke sad derovre. Den første gedde blev fanget kl af Niels Serup. Den huggede faktisk fra den nordlige bred, og der blev mistet flere fisk på den side også. Helt op til 5 hug blev der mistet, forlød det. Kl fik jeg et kraftigt hug. Jeg nåede ikke engang at se flåddet gå ned, men lige pludselig ræsede linen af hjulet med ekspresfart. Jeg gav tilslag og krogede fisken. Jeg fightede den hårdt og kontant, da der var mange åkander i området, så efter et par korte udløb var jeg klar til at nette vindergedden. Men jeg blev klogere Fisken som endte i nettet var ingen gedde, men i stedet en kæmpe sandart. Jeg vejede den til 4,35 kg. Mig bekendt er det den største dokumenterede sandart fra søen nogensinde. Men sandart er fredet 19

20 ANNONCER Tagrenovering Døre-vinduer Sommerhuse Om- og tilbygning TØMRERFIRMAET OLE FØGE JENSEN HORNBÆK TLF FAX BIL Værksted: Engholmvej 3 Tømrer - og Snedkerfirmaet FRITZEN Ole Piisvej 1 B Tlf: Fax:

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Simmersted og omegns Idrætsforening

Simmersted og omegns Idrætsforening Venlige hilsner Vinter aktiviteter 2014/2015 i og ønsket om en god sæson Simmersted og omegns Idrætsforening Familiesvømning 1. gang 4. september 2014 kl. 18.00 kl. 20.00 Pris for familiesvømning: Børn

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2014 NCC 2014-03-26 1 Agenda Velkomst & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2014-03-26 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015

Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015 Tilstede: 81 personer inkl. bestyrelsen: Svend Tøfting, Kim Johansen, Morten Bech, Jan Ulrik Hansen og John

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.!

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.! August 2006 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Høstfest Lørdag 30. september kl. 19.00 Slut op om den traditionsrige høstfest - invitér hele besætningen! Menu Hønsesalat m.

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 93 8. MARTS 2015

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 93 8. MARTS 2015 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. OIF INVITERER TIL GRATIS PØLSE OG OSTEBORD... 1 2. AFDELINGSGENERALFORSAMLINGERNE... 2 3. NYE TILTAG I BADMINTONAFDELINGEN... 2

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere

Nystrup Start Thisted Forsikring

Nystrup Start Thisted Forsikring Nystrup Start Thisted Forsikring De spillere kom nærmest flaget på par3-hullerne 4, 8 og 11. Det er fra venstre mod højre Else Thomsen, Mikkel T. Pedersen, Sigurd Skovborg, Thora Nielsen, Grethe Nystrup

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Så går vi videre med den ordinære generalforsamling og også velkommen til den. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

PEDERSKER IF. Bane indvielsen lørdag d. 16. maj 2015

PEDERSKER IF. Bane indvielsen lørdag d. 16. maj 2015 PEDERSKER IF Bane indvielsen lørdag d. 16. maj 2015 24 1 Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: Formand:??????? Næstformand????? Kasserer: : Preben Christoffersen, Strandvejen 10 Tlf. nr. 56978005 Sekretær:

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017 Faste timer i -hallen MANDAG 9.00-9.30 10.30 1100 Svend Jensen 11.00 1130 Arne Bode 11.30 1200 Ivan Olsen Ole Olsen Peter Rasmussen 17.00-17.30 17.30-18.00 19.30-20.00 Gert Plenge Michael Sørensen Thomas

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Åbent Hus. Brugt udstyr søges. Resultater fra SuperSenior. Resultater fra Åbningsturneringen

Åbent Hus. Brugt udstyr søges. Resultater fra SuperSenior. Resultater fra Åbningsturneringen MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus Brugt udstyr søges Resultater fra SuperSenior Resultater fra Åbningsturneringen Gahrn-Jensen Cup søndag den 17. april - sidste tilmelding torsdag

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson Start uge 38 GIF s Vintersæson 2010/2011 Velkommen til en ny sæson. Guldborg IF. byder alle velkommen - både nye og tidligere medlemmer. Vi har et aktivt instruktørteam, der står klar med motion, hyggeligt

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev sommer 2014 2013 Sommeren er for længst gået på hæld og efteråret er over os med gyldne farver, blæst og regn. Men vi har haft en dejlig sommer og som I kan se af dette

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 57 23. DECEMBER 2009

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 57 23. DECEMBER 2009 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 5 Indhold 1. GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR... 1 2. GENERALFORSAMLINGER 2010... 1 3. JULETRÆSFEST... 2 4. PETANQUEAFDELINGEN INFORMERER... 3 5. IGANGSÆTTELSE

Læs mere

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet En af HGK s talentfulde juniorer, 15-årige Anne Lasthein Hansen snuppede den samlede sejr i Girls Only Tour 2017. DGU turneringen "Girls Only Tour" består af

Læs mere

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev Hedens Golfklub juni. 2017 Hedens Golfklub xx. måned år Hedens golfklub 2017 Formanden har ordet Foråret er gået på held, og vi er nu godt på vej ind i sommerperioden. Vi håber derfor på mere stabilt vejr

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere