Hornbæk Idrætsforening Informerer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hornbæk Idrætsforening Informerer"

Transkript

1 Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Maj 2002, 27. årgang 1 Nr. 4

2 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen Kleinsmedevej 11 HOVEDAFDELINGEN Næstformand H.H. Schmidt Hattemagervej 1 hatten Kasserer Jørn Lien Sauntevej Sekretær Dorthe Lykkegaard Holmegårdsvej 3 Suppleant Anne Marie Jørgensen Kleinsmedevej samt Afdelingsformændene Nye klubhus & Hornbækhallen fax: kontortid: hverdage kl.9-11 Carl Bødker Nielsens Vej Gl. klubhus Halinspektør Stig Petersen Mobil Drejervej 15 Hjemmeside: Redaktør: Lone Schmidt Hattemagervej 1 Sats og tryk: A-Print, Bybjergvej 15, 3060 Espergærde OPLAG: 3700 Stof til næste nummer senest lørdag d. 8. juni kl Nyt fra Hovedafdelingen Med en velfungerende hovedbestyrelse og forretningsudvalg er det en fornøjelse at være Hovedformand for Kommunes største idrætsforening med medlemmer og dermed har Hornbæk Idrætsforening 710 flere medlemmer end Espergærde Idrætsforening, der har medlemmer. Efter en vel overstået hovedgeneralforsamling den 28. april, tager vi nu fat på en ny periode, hvor der hen over foråret og sommeren som sædvanlig er mange forskellige aktiviteter i regi af Hornbæk Idrætsforening. Hovedbestyrelsen og forretningsudvalget vil arbejde videre i samme spor som vi har været i gang med det sidste år. Sekretær Dorthe Lykkegaard og undertegnede som Hovedformand blev genvalgt for en ny 2-årige periode og endelig vil Henrik Mau Mau Vindahl Andersen fortsat være idrætsforeningens fanebærer. Den 12 sider lange beretning blev enstemmigt godkendt. Det blev ligeledes enstemmigt vedtaget at underafdelingernes kontingent til Hovedafdelingen i 2002, bliver uændret på 25 kr. pr. medlem. Her ses holdet fra Hornbæk Badminton, som var på tur til venskabsklubben i Tyskland. 2

3 Hovedafdelingens regnskab blev også enstemmigt godkendt og udviste et flot overskud på kr. Beretningen for 2001/2002 kan læses på Hornbæk Idrætsforenings hjemmeside Hornbæk Idrætsanlæg Der er dagligt mange idrætsmæssige og sociale arrangementer i og omkring idrætsanlægget, så ingen kan komme og sige, at vi ikke benytter vores faciliteter fuldt ud tværtimod kunne vi godt bruge en træningshal mere, både til afvikling af volleyball, gymnastik, indendørs tennis og fodbold samt petanque m.m., men sådan som den økonomiske prioritering er eller måske mangel på samme i Helsingør kommunes idrætsudvalg, skal vi næppe forvente, at vi i de kommende år får realiseret en træningshal mere. Dog er det magtpåliggende for mig at sige, at Hornbæk hallens gulv alvorligt trænger til at blive udskiftet, da der er mange revner i gulvet. Det eneste rigtige vil være at lave et nye affjedrede trægulv, men den million det koster at lave, skal vi nok heller ikke forvente og dog. Foreningernes dag Uden at kæde det sammen med havnefesten, har havnefestkomiteen, efter en drøftelse med de formænd fra de foreninger, der står bag havnefesten, besluttet, at man i år lørdag den 27. juli på Hornbæk havn vil gennemføre en såkaldt Foreningernes dag. Her får alle Hornbæks mange foreninger mulighed for at komme og lave forskellige aktiviteter og gøre reklame for sig selv. Jeg skal ved denne lejlighed opfordre så mange af HIF s afdelinger til at deltage i arrangementet med en eller anden form for aktivitet. Der vil også være mulighed for at lave aktiviteter i samarbejde med DGI, Frederiksborg amt, som efter vores ønske har indvilget i at være med til foreningsdagen. sider og der vil blive trykt 1000 ekstra eksemplarer, som således kan bruges til uddeling på Foreningsdagen den 27. juli på Hornbæk Havn. Jeg vil opfordre samtlige afdelinger til at målrette deres indlæg i næste nummer af klubbladet, således at man gør opmærksom på hvad den enkelte afdeling kan tilbyde af idrætsmæssige og kulturelle aktiviteter samt diverse oplysninger om hvem der er kontaktpersoner i de enkelte afdelinger. Helsingør Kommunes elite og talentprojekt Jeg ved snart ikke hvad jeg skal mene om det for nyligt præsenterede elite og talentprojekt. Et projekt som efter min mening har været alt for lang tid under vejs og uden kommunes mange idrætsforeninger har haft mulighed for at komme med indspark hertil, hvilket dog nok havde været på sin plads at vi havde haft mulighed for. Men en ting er sikkert, hvis man vil have kommunes mange breddeidrætsforeninger med på projektet, så skal der skabes bedre og flere idrætsfaciliteter i kommunen generelt, og der skal også gøres en væsentlig forbedring for de mange frivillige ledere og trænere, hvis vi skal formå at fastholde disse i foreningslivet. ANNONCER I den forbindelse har forretningsudvalget besluttet at næste nummer af klubbladet der udkommer i juni måned bliver målrettet til at bruge på Foreningernes dag. Dette indebære at dette nummer af klubbladet bliver med en 4-farvet forside samt 12 ekstra 3 V

4 Der skal også tages højde for den talentudvikling der foregå ude i disse foreninger. Et eksempel på den talentudvikling er Hornbæk Idrætsforenings håndboldafdeling, der i gennem de senere år har satset meget højt på ungdommen og bl.a. skabt kommunes højst rangerende ynglingehold, nemlig de såkaldte Blå Djævle som de seneste år har vundet mange titler og nyder stor opbakning og bevågenhed fra bl.a. forældre og håndboldafdelingens øvrige unge samt fra andre foreninger. Et meget godt eksempel på hvordan der skabes talent i en breddeidrætsforening og hvor samtidig det sociale element fastholdes og indgår som en vigtig del af hele processen. Det er derfor også en vigtig fakta, at sikre det sociale element og sammenhold, som man bl.a. ser i en forening som vores. Og lad mig understrege at vi får ikke skabt en elite uden også at sikre bredden og omvendt. Hornbæk Idrætsforening vil gerne aktivt være med i projektet og gerne bakke op om en kommende elite, men det skal ske på en måde så vores identitet fastholdes og ikke forsvinder op i den blå luft, til fordel for nogle få et helt andet sted i kommunen. Med hensyn til eventuelle kommunepenge i projektet, så må der for min skyld hellere end gerne afsættes store midler hertil, blot det ikke bliver på bekostning af midler til breddeidrætten generelt. Men selvfølgelig skal erhvervslivet også spytte i kassen og gerne med meget mere end man har gjort i form af sponsorpenge de senere år. Erhvervslivet har jo også en interesse i, at en kommune af Helsingørs størrelse er på elite landkortet indenfor idrættens verden. Jeg er også af den opfattelse at både kommunes mindste og største idrætsforeninger, skal være repræsenteret med omkring bordet i den kommende bestyrelse der skal være i forbindelse med elite og talentprojektet, dette bl.a. for at sikre helhed og sammenhæng med det der i øvrigt foregår i kommunes mange idrætsforeninger. Man kunne samtidig overveje jf. mine tidligere bemærkninger om Helsingør Sports Union, at nedlægge HSU og herefter lade de opgaver som 4 HSU burde have udført, at de fremover varetages af denne nye bestyrelseskonstruktion eventuelt med nedsættelse af en række underudvalg. En ting er sikkert, hvis ikke der gøres noget nu så kommer Helsingør kommune ikke på elite landkortet igen de næste mange år, og spørgsmålet er alligevel om vi gør det, med det projekt der nu ligger eller er det bare et fata mogana projekt, som nogen har kaldt det. Man skal der ske noget, så skal vi i gang nu det haster. Forslag til lokalplan nr for boligbebyggelse på et areal ved Carl Bødker Nielsens Vej i Hornbæk I forbindelse med lokalplan nr har Hornbæk Idrætsforening den 2. maj 2002 skrevet følgende til Helsingør Kommune, Teknisk Forvaltning: På vegne af Hornbæk Idrætsforening skal jeg ikke gøre indsigelser mod lokalplan nr Jeg skal blot meddele, at såfremt lokalplanen gennemføres og arealet bliver bebygget med boliger, forventer Hornbæk Idrætsforening, at man gør det helt klart overfor kommende beboere, at man bliver nabo til Hornbæk Idrætsanlæg, hvor der gennemføres og afholdes mange aktiviteter og arrangementer, hvilket kan/vil medføre ulemper og støj fra udendørs idrætsaktiviteter, kræmmermarked, koncerter og lign. Når vi finder anledning til at påpege dette allerede nu, er det selvfølgelig ud fra, at vi ikke efterfølgende efter eventuelle klager fra kommende beboere, vil acceptere nogen former for indskrænkning i vores aktiviteter og arrangementer, idet vi forventer at disse kan afvikles som hidtil. Peter Poulsen Hovedformand

5 HORNBÆK BRIDGEKLUB Formand Steen Jacobsen Månevej 13B Kasserer Pia Knak Jacobsen Sekretær Lise Ebsen Best. medlem Erik Grønvald Best. medlem Aase Haagensen Jubilæumssæsonen er forbi. Alle de planlagte arrangementer er blevet afviklet med stor succes. Sjællandsmesterskab Hornbæk var flot repræsenteret med 6 spillere ved SM for mixed par, der blev afviklet i Slagelse den 6.-7, april Klavs Kierulff opnåede en flot 2. plads - Pia og Steen Jacobsen blev nr. 6 Michael Zinglersen blev nr. 9 Kirsten Isbrand nr. 14 og Ninna Nielsen nr. 31. Der var 13 par, der kvalificerede sig til DM, der afvikles i Ballerup den maj Holdfinale Der blev spillet i to rækker med 8 hold i hver. Resultatet blev: A-rk. 1 Ulla og Ruddy Phillipsen Pia og Steen Jacobsen 2 Henny og Niels-Jørgen Svinth Ulla og Poul Balslev-Jørgensen B-rk. 1 Brita Samuelson Else Ovesen Vivi Benthin Inger Egedam 2 Marianne Larsen Vagn Hansen Bente Friis Lise Lehrmann Parfinale Efterårets kvalifikation havde opdelt feltet i 4 rækker á 8 spillere, hvor man spillede alle mod alle over 6 aftener. Resultatet blev: A-rk. 1 Pia og Steen Jacobsen 2 Jørgen Andersen-Lars Alexander 3 Anette Vilsen Erik Grønvald B-rk. 1 Tanya Eybye Eigil Dihver 2 Karen Prange Grete Stenhøj 3 Kirsten og Per Isbrand C-rk. 1 Aase Haagensen - Jan Møller 2 Henny og Niels-Jørgen Svinth 3 Jytte Schiøler Peter Alexander D-rk. 1 Lise Ebsen Johnna Petersen 2 Vivi Benthin Inger Egedam 3 Ulla Vinkel Kate Schmidt 5

6 BENZIN OG NÆRKØB TIL NETTO PRISER Super 95 oktan efter Fyringsolie lån gratis trailer Udlejning af DVD og video Friskbagt brød Pølser m/mos Hos Kirsten og Lars Hverdage Weekend Ndr. Strandvej 312 Tlf HORNBÆK KØRESKOLE Kirsten Stilling Øresundsvej 20 Små hold DVD undervisningsudstyr medlem af DKU 6

7 Påsketurnering I påsken spillede vi en hyggelig turnering efter at have indtaget en gang skipperlabskovs. Resultatet blev: A-rk. 1 Muddi og Otto Madsen Pia og Steen Jacobsen B-rk. 1 Bente Friis Freddy Jensen 2 Hanne Alexander Otto Ebsen C-rk. 1 Aase Haagensen Jan Møller 2 Henny og Niels-Jørgen Svinth D-rk. 1 Lis Christoffersen-Kristina Grumstrup 2 Bodil Jeppesen Kirsten Nommesen Afslutning Som afslutning på en flot jubilæumssæson afholdte Hornbæk bridgeklub en middag i klublokalet, hvor der blev serveret en lækker oksetyndsteg med svampesauce, smørstegte kartofler, grøntsager og salat. Til dessert var der en delikat jordbærkage. Efter denne dejlige middag blev der spillet kort i klublokalet. Resultatet blev: A-rk. 1 Pia og Steen Jacobsen 2 Anette Vilsen - Erik Grønvald 3 Ulla og Poul Balslev Jørgensen B-rk. 1 Ninna Nielsen Poul Erik Larsen 2 Kirsten Bæk Jette Møbius 3 Henny og Niels-Jørgen Svinth C-rk. 1 Lis Christofferse-Kristina Grumstrup 2 Ulla Vinkel - Jan Tuxen 3 Lilian og Erik Jensen SOMMERBRIDGE I HORNBÆK Hver fredag fra kl. 19 til ca. 23 i Hornbækhallen Tilmelding senest fredag kl. 15 Pia og Steen Jacobsen I år tilbydes desuden røgfri eftermiddagsbridge torsdag kl. 13 til ca. 17 i Borgernes hus, Apperupvej 22, Ålsgårde Tilmelding senest torsdag kl. 10 Erik Grønvald / Pia Jacobsen Pris: kr. 40 pr. spiller Der spilles om vinpræmier og bronzepoint begge steder 7

8 BADMINTON Bestyrelsen: Formand Niels Fritzbøger Rødtjørnevej 8, Næstformand Kjeld Hansen Jupitervej 67, Sekretær Liselotte Kartman direkte: Holmevænget 2C, Kasserer Karin Mathiesen Havreholmvej Banefordeler Margit Fritzbøger Bødkervej 18, Suppleant Spilleudvalg: Motionistformand Hans Jørgen Beck Ole Piis Vej 4, Seniorformand Mette Fritzbøger Lyngbyvej tv. København Ø Juniorformand Christine Bogattke Videvænget 1 Mobil Turneringsudvalg Anette Christoffersen Holmegårdsvej 5 Kan I alle have en rigtig god sommer ferie Nu er badmintons sæsonen ved sin afslutning, men der er nok nogle af jer, der har nogle turneringer her i maj, vi ønsker jer held og lykke. Og selvfølgelig er der badmintons lejr i juli, dem glæder vi os til at høre og læse om. Vi ser frem til at se jer igen, til en frisk start på en ny badmintons sæson d. 12 August. Vi vil lige informere om: at der er Intro Weekend d. 30/7-01/8, så sæt allerede kryds i kalenderen. Vi kan også fortælle: at vi afholder en åben tunering for U17 Mester række. D september, hvor vi godt kan bruge en masse hjælp fra børn og unge spillere. Vi ses! Ha en god sommer.. Hilsen Mette & Tudse Besøg I Tyskland Hornbæk Badminton har i mange år haft en venskabsklub i en lille by kaldet Hercheid. Nu var turen så kommet til, at det var vores tur til at besøge dem. Så med 14 tilmeldte, drog den sølle flok til Tyskland torsdag d.25.4 i privat biler. Da vi havde kørt i 8 timer, valgte vinduesviskerne i silende regnvejr at stå af, men takket være Niller-drengen alias Niels Fritzbøger og Keller-drengen alias Keld Hansen ankom vi dog i godt behold. Vi blev indlogeret i en skøn lille knaldhytte og Pia-mor var allerede gået i gang i køkkenet. Dagen efter var det tid til, at udfordre tyskerne til en gang badminton, og da dette kapitel af turen ikke er noget at skrive hjem om, vælger vi at holde det for os selv. Om aftenen var der arrangeret pizza hjemme hos de to tyske værter, Günther og Rosvitta, flinke folk kan i tro. Om Lørdagen havde Günther arrangeret en klatre seance. Og på lige præcis klatrevæggen var der specielt to der gjorde sig bemærket, det var Fritter-drengen (Andreas Fritzen) og Mathilde Fritzbøger. Vi her på redaktionen er ikke helt sikre på om disse to individer ikke har været aber i deres tidligere liv. Efter turen på klatrevæggen var det igen blevet tid til, at spille badminton og denne gang skulle Pia-mor endelig i gang med at røre sig, dog blev det ikke den succes hun selv havde regnet med. Den følgende aften var det blevet vores tur til, at have tyskerne på middag, selvom det var Günther der sørgede for den alligevel. Menuen stod på grillede würst og dertil hørende kartoffelsalat. Søndag var det tid til at vende snuden hjemad, efter Pia-mor og Lille Pia, her snakker vi selvfølgelig ikke om Mathilde, men den meget skrappe Mette Fritzbøger. Ej, det er bare gas, men hele fire Fritzbøger på en gang det går virkelig ikke. Endnu engang valgte vinduesviskerne at stå af, Hans Jørgen Beck se nu at få skiftet det gamle lort. Så igen måtte 8

9 Niller-drengen og Keller-drengen nødt til at bruge fingerkræfterne, denne gang ved hjælp af klips og en sikring. Vinduesviskerne blev fikset og alle 14 inklusiv Nicklas, som flere gange var ved at blive kørt ned af Tudse og Mette, ankom trætte men i godt behold søndag aften i Hornbæk hallen. Jason alias Nicolaj Sevel og Lillemor alias Andreas Sevel vil gerne takke af for denne gang, men vender frygteligt tilbage. Samtidig vil vi her på redaktionen gerne have lov til, at give vores store tak til Hans Jørgen Beck for lån af et styk gammel Espace, husk lige at tjekke bagsædet og vi håber du stadig kan bruge viskerne ellers må du ringe til Niller-drengen efter nye klips og en sikring. Den sølle flok på 14 bestod af: Pia-mor (Pia Fritzbøger), Niller-drengen (Niels Fritzbøger), Keller-drengen (Keld Hansen), Tudse (Christine Bogattke), Lille Pia (Mette Fritzbøger), Mathilde Fritzbøger(Aben), Heidi Hansen, Nikker-drengen (Nicklas Stovgaard), Lille Frit (Mathias Fritzen), Store Frit (Aben Andreas Fritzen), Maller drengen (Martin Christoffersen), Terkel (Peter Drachman), Jason (Nicolaj Sevel) og Lillemor (Andreas Sevel) SEJT & SMART 2-16 ÅR v/ Lone Schmidt Helsingør Bycenter

10 Snedker/tømrer kontor værksted Margit Fritzbøger A.R Friisvej 2 Tlf Tlf Hornbæk Stationsvej 11 Service Fjernvarme Naturgas Badeværelser JAN BORG VVS INSTALLATØR Tlf Mobil Støberens Vænge 19 A ØLPAUSE..! BK -revision Registrerede Revisorer williams as Bjarne Kring R dtj rnevej 11, 3100 HornbÊk Tlf

11 FODBOLD Postadresse: Hornbæk IF Postbox 48 Formand: Peter Østbjerg Stolemagervej Fodboldskoler Årets fodboldskole for de ældste blev som de tidligere år hurtigt udsolgt. Salget til årets mikrofodboldskole er gået i gang. Skolen er i år for spillere født i årgangene 1995 og både piger og drenge. Den afvikles i weekenden 30. august - 1. september og der er stadig ledige pladser. Yderligere oplysninger kan fås hos ungdomsformand Steen Nilsson, eller på Kasserer: Betina Porsgaard Søvænget Ungdomsformand: Steen Nilsson Løvvænget 29 B Seniorformand: Isak Lejbowicz Hybenvej Piger: Bjørn Hoffmann Hornebyvej Sponsorer/Reklame: Henrik Blom P.S.Krøyersvej Diverse: Kim Porsgaard Søvænget Diverse: Thomas Lynge Sauntevej 55 B Sekretær: Peter Clausen Saturnvej Træningstider Ugedag Tidspunkt Mandag 16,00-18,00 17,30-18,30 17,00-18,30 18,00-19,30 17,30-19,00 Tirsdag 17,00-18,30 17,00-18,00 17,30-18,30 18,00-19,30 19,00-20,30 Onsdag 17,30-18,30 17,30-18,30 17,00-18,00 18,00-19,00 Torsdag ,30 17,00-18,30 17,30-19,00 19,00-20,30 Fredag 16,00-18,00 18,00-19,30 11 Hold Lilleput Mikroput (94) Drenge Miniput (92) Piger Miniput (93) Mikroput (95) Poder Junior Alle seniorer Mikroput (94) Miniputpiger Drenge Poder Junior Miniput (93) Piger Alle seniorer Lilleput Miniput (92) Træner Jørgen Olsen/ Torben Jensen Carsten Nielsen/ Henrik Timmner/ Christian Palm/ Anders Fossvald Rolf Thorngaard/ Morten Nygaard Henrik Kristensen Bjørn Hoffmann Richard Lilja/Leif Høy/Gert Poulsen Steen Egesø Per Juel Hansen/ Steen Egesø Simor Olsen/ Lars Fisker Brian I Steen/Thor Carsten Nielsen/ Christian Plam Anne Marsengo Rolf Thorngaard/ Morten Nygaard Per Juel Hansen Simon Olsen/ Lars Fisker Richard Lilla/Leif Høy/Gert Poulsen Bjørn Hoffmann Brian/Steen/Thor Jørgen Olsen/ Torben Jensen Henrik Kristensen

12 Trænere og ledere i fodboldafdelingen Førstehold Brian Clemmensen, Horsensvej 3, 3000 Helsingør Henrik Jensen, Hornebyvej 80, Hornbæk Andethold Steen Jørgensen, Sabroesvej 13 A, 1 th., 3000 Helsingør Lars Christensen, Smedemosevej 4, 3000 Helsingør eller Tredjehold Thor Lundgren, Villingebækvej 9 A, Jens Ole Berthelsen, Ndr. Strandvej 341, Målmænd Jørgen Kamstrup, Pilevang 21, 3250 Gilleleje Massør Christine Bogattke, Videvænget 1, Old Boys hold 1 Jens Andersen, Drachmannsvej 8, Jan Andersen, Kirkevej 8, Old Boys hold 2 Jesper Lorensen, Uranusvej 1, Veteran Jens Age Sørensen, Sauntevej 38, Ynglinge årgang Træner og spiller med senior eller junior. Junior årgang Simon Olsen, Mælkevejen 1, 3100 Hombæk Lars Fisker, Vestre Stejlebakke 26, eller Drenge årgang Rolf Thorngaard, Skovkrogen 7, 2 th., 2920 Charlottenlund arb Morten Nygaard, Pilevej 2, Lilleput årgang 91 Jørgen Olsen, Bødkervej 2, arb Torben Jensen, Stjernevej 29, 3100 Hombæk Miniput årgang 92 Henrik Kristensen, Heimdalsvej 2, 3000 Helsingør arb Miniput årgang 93 Leif Høy, Løvvænget 12, Gert Poulsen, Søvej 18, Richard Lilja, Spicavej 11, og Mikroput årgang 94 Carsten Nielsen, Spicavej 25, Anders Fossvald, Møllehatten 14, 3140 Ålsgårde Christian Palm, Plantagevej 21, Henrik Timmner, Månevej 21, Mikroput 95 Steen Egesø, Bretagnevej 12 B, Poder årgang 96 og yngre Per Juel Hansen, Stjernevej 15, 3100 Hombæk Piger årgang og Bjørn Hoffmann, Hornebyvej 7, Henrik Jensen, Løvvænget 21,, Miniput piger årgang 91 og yngre Anne Marsengo, Holmevænget 3 A, Ole Raslow, Gørtiervej 64, Tøj og rekvisitter Otto Jørgensen, Bretagnevej 3, Medlemsregistrering og kontingent - Kontakt Peter Clausen, Saturnvej 24, Bussen Henning Jørgensen, Kleinsmedevej 6, Sponsor/Reklame Henrik Blom, P.S. Krøyersvej 4, John Larsen, Plantagevej 17 B, Hornbæk Tøjvask Inge Pedersen, Karetmagervej 17, Hornbæk

13 FODBOLDENs VENNER Stig Petersen (formand) Drejervej 15 tlf arb mob Gitte Pedersen (kasserer) Hornebyvej 40 tlf arb John Sørensen Toftemosevej 7 a tlf arb Brian Joe Johnston Ndr. Strandvej 343, I. tlf / Hans Strand Jupitervej 73 tlf Kræmmermarked 2002 Fodboldens Venner holder kræmmermarked den 15. og 16. juni hvis der skulle være kræmmere der endnu ikke har fået et stade, kan man nå det endnu ved henvendelse til John Larsen på tlf eller Prisen er kr. 90 pr. facademeter (min. 3 m.). Hjørnestand kr. 200 ekstra. Stadernes dybde er ca. 7m. El for hele week-enden koster kr Igen i år vil der være et stort tivoli og underholdning for enhver smag. Underholdningsprogrammet er endnu ikke helt på plads, men det kan oplyses, at Sunshine Boys underholder i teltet lørdag aften og Brdr. Møller underholder ved kræmmerpladsen. Overskuddet fra kræmmermarkedet går primært til fodbolden i Hornbæk, men andre foreninger støttes også. For at få det hele til at løbe rundt, har vi også i år brug for en masse frivillige hjælpere, og vi håber at vi igen kan trække på mange af de erfarne, men jeg vil også opfordre nye hjælpere til at melde sig. Det er en god anledning til at komme ind i det gode sociale sammenhold der findes og skabes omkring årets kræmmermarked, så hold jer endelig ikke tilbage. Man behøver ikke at bruge hele week-enden mindre kan også gøre det, så hvis du synes, det kunne være sjovt at være med så kontakt en fra bestyrelsen. 13

14 Hornbæk Installationsforretning A/S Ahrendt-Jensen & Søn... Havnevej 6, Telefax Alt i elektriske anlæg Hvidevareservice EDB-installationer TV og antenner Simon Jørgensen & Søn A/S Tømrer- og snedkerfirma Agernvej Kvistgård Anette Nielsen MANDAG LUKKET Stil krav. Det gør vi 5 % dividende HORNBÆK Sauntevej

15 Næstformand Ellen Jørgensen Skovvej 2 Kasserer Michael Kørner Løvvænget 18 B Sekretær Thomas Jørgensen Holmegårdsvej 21 Best. Medlem Lone Bruun Holmegårdsvej 18 Best. Medlem Henning Andersen Hornebyvej 59 Golf på LO-skolen Et tilløbsstykke! Kl. 07,00. Det regner og ser mørkt ud horisonten rundt. Min opfattelse af golf er noget med solskin og korte bukser. Vi (Kirsten skal med) skal have pakket det sædvanlige og regntøj - og så er det en af de dage hvor Peter Storminger ikke må låne bilen så han vil ankommer kl. 07,45. Det regner. Hvad med håret? Det er der da ingen der ser under kasket og hætte! Peter som er ret kvik konstaterer: Det regner, jeg ville give meget for at få lov til at blive hjemme. Om det nu er fordi han er for nærig eller det er min bemærkning om at banen sikkert er lukket ved jeg ikke; men han stiger i hvert fald på. 8,00 Morgenkomplet på LO-skolen flot arrangeret i separat lokale, der er nu forsamlet en stor flok på 36 deltagere. Det må konstateres, at Golf er 18 gange så populært som visesang. Mødeprocenten er et stykke over 100. Det regner stadig. Næstformanden og hendes 2 tunge hjælpere går tungt rundt med tunge hoveder luende mellem skuldrene og med dystre miner taler de om alternative konkurrencer inden døre. På mit spørgsmål, om Peter Poulsen var blevet forhenværende eller om det rent faktisk var ham der var værten - blev det oplyst at også nuværende formænd var inviteret. Som en anden Margaret Tatcher (jernlady) fortsatte næstformanden ufortrødent og beslutsomt dagens program. Der var ingen tvivl i hendes sind hellere golf i regnvejr end.. Der uddeles scorekort og kuglepenne og oplæses holdopstilling. 9 jævnbyrdige hold, ledet af 9 holdkaptajner med handicap fra 9,8 til 22. Banen åbnes og gunstart kl. 09,00. Der spilles 18 huller Texas Scrample. Mit hold manglede Anders Drachmann. Men ved hjælp af flere telefonopringninger blev han guidet direkte til Hul 3, vor han netop ankom til tee off. Han forklarede senere at hans forsinkelse skyldtes at han ikke kunne finde golfkasketten i samlingen. Vi gik ca. 9 huller i regnvejr, så klarede det op. Det var mit indtryk at der ikke blev scoret mange birdies. Man fornemmede en våd, men koncentreret, tyst flok, som kæmpede for at holde sig på par. Indtil luften pludselig sønderrives af et råb, som kan høres over hele banen. Bagen skal placeres på den rigtige side af green, og se så at få lidt fart på. Det var Per Svendsen, der et kort øjeblik mistede etiketten og drømte at han befandt sig på sin højt elskede selvkørende el-drevne golftank, hvorfra han til dagligt hersker over alt og alle på Hornbæk Golfbane. Kl. 12,00 var matchen afsluttet og alle kunne i god behold begive sig til det velkendte frokostbord, der som Kisser sagde, er den væsentligste årsag til at Peter i dag let forveksles med en bodybuilder. Præmieuddeling, Winnner s speach v. Jørgen Haagen, Takketale fra de nuværende formænd ved Peter Poulsen (Der takkede på vegne af 6 formænd og Kisser, som for resten er formand for gymnastikken) kaffe og kage. Resultater: Der var præmie til Palle Mandrup for at være mest 15

16 Engholmvej 3 Tlf.: Fax Forsikringsarbejde Alm. Termoruder Energi Termoruder Reparationsarbejde Fortsatsruder Alm. Glassalg * Kvistgaard Tæppemarked Kongevejen Kvistgård Tlf Inspiration til gulve DANSK SIKKERHEDS SERVICE Nordsjællands største Vagt og Alarm firma Vagtsikring - Tyverisikring tlf NærKØB Havnen * HAVNEKIOSKEN * Hornbæk Byens eneste rigtige slikbutik! Ta -selv-slik (75 boxe) - Hjemmelavet chokolade og flødeboller Is - øl/vand - Tobak - Konfekture - Aviser - Ugeblade - Telekort Taletidskort - Skrabelodder - Varelotteriet - Renseservice Nordkystens største bladudvalg Tef.: Fax:

17 nævnt på flagene og til Jørgen Haagen for flest gange nærmest flaget. Matchresultatet: 3. præmie: Hold nr. 1 Jørgen Grumstrup, Kirsten Haagen, Jens Madsen og Kirsten Bang. 2. præmie: Hold nr. 8 Kristina Grumstrup, Thomas Jørgensen, Henrik Vindahl og Palle Mandrup. 1. præmie: Hold nr. 3 Jørgen Haagen, Anders Drachmann, Mariann Christensen og Peter Østbjerg. Et godt team der supplerede hinanden fortræffeligt tak til alle. Øvrige resultater kan findes på foreningens hjemmeside. Pokalen vil foreløbig være udstillet på A. C. Friis Vej 2 C. Der var flotte præmier, som bestod i rødvinsresterne fra J, Jensens julefrokost den må have været kedelig med så mange rester. Tak til JJ. Igen en meget hyggelig dag, samt et godt og velarrangeret og velgennemført arrangement. Tusind tak til næstformand og de 2, men også Lisa, som jeg fornemmede havde en finger med i spillet i kulissen. Jørgen Haagen 17

18 SAG : Generalforsamling. EMNE: Referat. TID : Søndag den 14. april 2002, kl STED : Hornbæk-Hallen, Stenstrupvej, Hornbæk. DELTAGERE : Ellen Petersen ; Henning Andersen ; Thomas Jørgensen ; Lone Bruun Michael Kørner ; Dan Lipzack ; Ole Fritzen ; Peter Storminger Per Svendsen ; Flemming V. Andersen ; Palle Mandrup 0 VELKOMST. Ellen Jørgensen bød de fremmødte hjertelig velkommen, hvorefter fruen foreslog Dan som dirigent. 1 VALG AF DIRIGENT. Dan Lipzack blev valgt med stort bifald. 2 ÅRSBERETNING. Ellen gav en grundig gennemgang af årets aktiviteter, både possitive og negative indtryk. Det negative gik på, at en del arrangementer måtte aflyses pga. for lille tilslutning, men alle blev hurtigt enige om, at det samlede aktivitetsniveau i Hornbæk er kolosalt, og at foreningens medlemmer hører til de mest aktive i byen - så det er jo ikke så mærkeligt, at vi indimellem må aflyse. Konklusionen blev, at foreningen i fremtiden vil indbyde nuværende formænd til de fleste af vore arrangementer - de skal jo være medlem på et tidspunkt. Ellen fik megen ros for sin beretning, som blev godkendt UG. 3 ÅRSREGNSKABET. Alle i forsamlingen var meget spændt på Michaels tal-forklaringer. Det var et utroligt flot regnskab, der var tal i alle farver ikke bare røde. Man gik fra forsamlingens side megen grundigt til værks - Michael forklarede om diverse posteringer - ja selvfrimærkekontoen passede (det var første gang). Michael fik også megen ros og det varede lidt før bifaldet lagde sig. 4 FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT. Generalforsamlingen foreslog uændret kontingent - dette vedtogs. 5 INDKOMNE FORSLAG. Udover Hennings forslag til at skylle mund og hals var der ingen. 6 VALG TIL BESTYRELSEN. Henning og Thomas var på valg - uden modkandidater - altså genvalg. 7 EVENTUELT. Dan Lipzack fortalte om Hornbæk Samvirkes arbejde - næsten lige så grundigt som tidligere år. Man arbejdede med planer om hovedgadens forskønnelse - bålplads på stranden og meget meget mere. Efter ca. 2 timers hyggelig samvær, takkede dirigenten for god ro og orden, og gav herefter ordet til næstformanden for en kort bemærkning: Tak for i dag - og rigtig god sommer. Med venlig hilsen sekretæren Aktivitetskalender august. Store legedag. Vi mødes i det gamleklubhus kl Vi skal lege i den helt store stil og spise bagefter. 12. oktober. Efterårs golf på Lo - Skolen. Vi mødes i Sundstuen op Lo Skolen kl Dagsorden som vi plejer. 18

19 GEDDEN Klubhus : Per Bjørnsvej 20 Bestyrelse: Formand Thomas Ratzlaff / Torvegade 5 D Helsingør (Adm. & koordination ) Kasserer Flemming Nielsen Kagerupvej Hillerød ( Økonomi ) Best. medl. Erik Ibsen Ll. Ewaldsvej 3 ( Klubhus ) Best. medl. Henning Blom Nielsen Kobbersmedevej 13 ( Arrangementer og skuropsætning) Best. medl. Børge Nilsson Karetmagervej 34 Best. medl. Henrik Willum Petersen Karetmagervej 23 ( Miljø ) Kriminalforsorgen.dk Best. medl. Bjørn Andersen Søvænget 23 ( Klubture ) Internet 1 maj 2002 Vi plejer jo at have strålende sommervejr til vores 1. maj arrangement, men sådan var det absolut ikke i år!! Selv startede jeg kl. 21 dagen før, med at vælge en plads og sætte grejet op. Jeg havde medbragt en drømmeseng og en parasol til at få lidt søvn inden konkurrencen gik i gang kl Den hårde blæst gjorde dog, at jeg kun fik ca. 15 minutters søvn, inden jeg skulle op og kaste tacklerne ud. Blæsten blev dog ofte overdøvet af nogle af vores unge medlemmer, som også tilbragte natten ved søbredden. Det var dejligt at se engagementet hos vores juniorer, og det bragte mig mange minder tilbage til dengang, hvor jeg selv startede som ung junior. De 4 juniorer, jeg var ovre hos for at sige godnat, overnattede på Pynten i sovepose under en stor presenning. Det så hyggeligt ud, og de frøs i alt fald ikke!! Ud på natten blev jeg passeret af mange morgenfriske, så jeg forventede faktisk at se søbredden sort af mennesker, når det blev lyst. Kl kastede jeg 4 åletackler ud med skallestykker. Der gik ikke mange øjeblikke, ca. 1½ minut, så kom det første hug. De var dog svære at kroge, men ud af 6 hug fik jeg en enkelt lille slange på land. Vinden var taget til og det blæste en frisk til hård vind fra sydøst, hvilket ikke kan være værre i søen. Den nordlige bred var virkelig vindeksponeret, så selvom jeg havde store problemer var jeg glad for, at jeg ikke sad derovre. Den første gedde blev fanget kl af Niels Serup. Den huggede faktisk fra den nordlige bred, og der blev mistet flere fisk på den side også. Helt op til 5 hug blev der mistet, forlød det. Kl fik jeg et kraftigt hug. Jeg nåede ikke engang at se flåddet gå ned, men lige pludselig ræsede linen af hjulet med ekspresfart. Jeg gav tilslag og krogede fisken. Jeg fightede den hårdt og kontant, da der var mange åkander i området, så efter et par korte udløb var jeg klar til at nette vindergedden. Men jeg blev klogere Fisken som endte i nettet var ingen gedde, men i stedet en kæmpe sandart. Jeg vejede den til 4,35 kg. Mig bekendt er det den største dokumenterede sandart fra søen nogensinde. Men sandart er fredet 19

20 ANNONCER Tagrenovering Døre-vinduer Sommerhuse Om- og tilbygning TØMRERFIRMAET OLE FØGE JENSEN HORNBÆK TLF FAX BIL Værksted: Engholmvej 3 Tømrer - og Snedkerfirmaet FRITZEN Ole Piisvej 1 B Tlf: Fax:

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Oktober 2001, 26. årgang 1 Nr. 8 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen... 49701103 Kleinsmedevej 11 E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Marts 2001, 26. årgang 1 Nr. 2 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen...49701103 Kleinsmedevej 11 E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand Henrik

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Hornbæk Idrætsforening Informerer April 2003, 28. årgang Nr. 3 1 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen... 49701103 Løvvænget 16, E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand H.H.

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22. Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 Juni 2004 29. årgang

Hornbæk Idrætsforening. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22. Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 Juni 2004 29. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 Juni 2004 29. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 8 oktober 2003 28. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11 03

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22. Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang

Hornbæk Idrætsforening. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22. Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 9 november 2003 28. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 September 2006 31. årgang

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 September 2006 31. årgang Naturprojektet Hornbæk Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 September 2006 31. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 4 juni 2011 36. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 4 juni 2011 36. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 4 juni 2011 36. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget 16,

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2012 37. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2012 37. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2012 37. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hovedafdelingen HORNBÆK IDRÆTSFORENING ØNSKER ALLE ET GODT OG LYKKEBRINGENDE NYTÅR HIF Hovedbestyrelse

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 Juni 2008 33. årgang. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 29-36

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 Juni 2008 33. årgang. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 29-36 Naturprojektet Hornbæk Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 Juni 2008 33. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 29-36 Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.:

Læs mere

HORNBÆK CUP 2014. Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2014 39. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

HORNBÆK CUP 2014. Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2014 39. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD HORNBÆK CUP 2014 Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2014 39. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hovedafdelingen Badminton HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen,

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 oktober 2012 37. årgang

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 oktober 2012 37. årgang Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 oktober 2012 37. årgang Hovedafdelingen Badminton HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget 16, peterp@danskmetal.dk

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 3 april 2010 35. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 3 april 2010 35. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Naturprojektet Hornbæk Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 3 april 2010 35. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.:

Læs mere

HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 6 September 2014 39. årgang

HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 6 September 2014 39. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 6 September 2014 39. årgang Hovedafdelingen Badminton HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Løvvænget 16, Tlf.:

Læs mere

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 1 / M a r t s 2 0 0 9 4 1. Å r g a n g KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 For alle der vil have en god aften Billetter kan købes ved Per Hvid Knudsen

Læs mere

medlemsblad for: blokhus golf klub nr. 3 november 2012

medlemsblad for: blokhus golf klub nr. 3 november 2012 medlemsblad for: blokhus golf klub nr. 3 november 2012 Der blev spillet Fodboldgolf under årets sommerlejr. Her er Niels, Marc og Sebastian i sving! 1 Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115 9492 Blokhus Tlf.

Læs mere

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING F G A KONTAKTLINSEN GYMNASTIKFORENING 4 / November 2011 43. Årgang HANGARFEST I SIGTE Sæt kryds i kalenderen 31. august OG 1.-2. september 2012 FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK

Læs mere

Låsbybladet. Nr. 32 Maj 2007 Årgang 7. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nr. 32 Maj 2007 Årgang 7. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nr. 32 Maj 2007 Årgang 7 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF. Redaktion

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk bgc@tiscali.dk Sekretariatet/ Golf Manager: Michael Klose

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang Dorthe Larsen og den lokale Keld Petersen på scenen ved operakoncerten på den gamle sportsplads FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G

G E N E R A L F O R S A M L I N G Greve Golfklub Bestyrelsen G E N E R A L F O R S A M L I N G Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Greve Golfklub TORSDAG DEN 27. MARTS 2014 kl. 19.00 i TUNE MENIGHEDSCENTER, Tune Center 17,

Læs mere

LEMVIG GOLFKLUB. Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. www.lemviggolfklub.dk

LEMVIG GOLFKLUB. Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. www.lemviggolfklub.dk ÅRSSKRIFT 2013 3. årgang LEMVIG GOLFKLUB Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. Bestyrelse Formand Flemming Nielsen... 9782 2127 Næstformand Bente Knudsen...

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere