Først, da jeg fik læst i nedenstående tidsskrift, gik der en prås op for mig..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Først, da jeg fik læst i nedenstående tidsskrift, gik der en prås op for mig.."

Transkript

1 Der var engang for 100 år siden Jeg har atter engang været ved at kigge i den kasse papirer, som Erik Danielsen gav mig kort før han døde han håbede, jeg kunne få nytte af materialet. Kassen huser mestendels papirer, som Købmand Sv.Teilmann har samlet. Hans enke, Aase Teilmann, skriver, at hun håber, man kan få gavn af materialet og siger i samme åndedrag, at pointeren er den dejligste hund, hun kender. Erik er her flankeret af Jens Rasmussen på vores 90 års jubilæumsprøve ved Ringe. Begge var pointerentusiaster med stort P. Eriks force var nok avl og udstilling. Han havde altid meget smukke hunde, var særdeles kyndig. Jens havde den store triumf kort før sin død at vinde derbyet. Han var da mærket af sygdom, men når han kom i små sko, gik det derudad - pløre eller ej. Efter finaleslippet modtog Jens folkets hyldest fra guldstol. Poul Vestervang og Ole Schmidt var hurtigt ude i marken at hente ham. Hvor var det et smukt og uforglemmelig t øjeblik. Købmand Teilmann var medlem af bestyrelsen i mange år og en meget aktiv dommer i marken. I kassen er der talrige makprøvereferater. Jeg er i denne omgang undret mig over nogle sammenhængende sider med billeder/tegninger af diverse hunde, og kunne i første omgang ikke greje i hvilken sammenhæng, de var trykt.- og selvfølgelig også, hvor hundene stammede fra. Først, da jeg fik læst i nedenstående tidsskrift, gik der en prås op for mig.. Dansk Pointer-og Setterklub blev dannet i 1904 efter en strid med Dansk Jagtforening og Kennelklubben. Jagtforeningen arrangerede markprøver og Kennelklubben tog sig af 1

2 stambogsføring og udstilling. En række mennesker af det store hartkorn ønskede flere markprøver, men mødte ikke forståelse herfor, hvorfor de sluttede sig sammen i ovennævnte klub. De havde vind i sejlene, allerede året efter havde de 300 medlemmer. I 1905 afholdt de den første markprøve på Lerchenborg. Erik Danielsen var drivkraften bag den 100 årige jubilæumsprøve i 2005, en brugsprøve, som jeg for øvrigt efter opfordring af Erik skrev om baggrunden for på vor klubs hjemmeside Klubben geråder i strid med Kennelklubben i spørgsmålet om fælles regler for markprøver og udstillinger i Norden. Man opsiger overenskomsten af stambogsføring med Kennelklubben og ekskluderer i samme ombæring dennes formand, Carl Lund. På en stormfuld generalforsamling i 1918 går bølgerne højt, flere udvandrer i vrede. Besindige folk reber sejlene, og Dansk Pointer Klub og Engelsk Setter Klub i Danmark bliver stiftet. I 1905 var pointerklubbens første formand, N.C.Breit og Karl Brandt på hundeudstilling i London. Her mødte de navnkundige William Arkwright, forfatteren til pointerbiblen : The Pointer and his Predescessors. Det var ved samme lejlighed, Mr. Sawtell, Melsham Kennel bortsolgte 200 pointere! I de første åringe i klubben tyede man til Sverige efter hunde og blodfornyelse. De var en tak foran DK. Senere gik strømmen den anden vej, men det er en anden historie. I Finland var der også grøde i pointeravlen, men man mødte ikke finner på prøver, som vi mødte vore svenske naboer.i ovennævnte tidsskrift skriver Friherre Bertel Gripenberg en fyldig artikel: Snabba hönshundar. Sidenhen kommer også det sorte finske blod ind i vore pointere. 2

3 I Teilmanns kasse er der en række hunde trykt på glittet papir. Nogle af hundene har jeg stødt på, da jeg sammenskrev pointerhistorie, men alligevel var billederne nu gådefulde, ind til jeg bladede i tidsskriftet. 3

4 Det vil føre for vidt her, at bringe alle referater af nedenstående hunde, hvoraf flere heller ikke er omtalt fra prøver eller udstillinger. Jeg synes, det er spændende at se på de meget forskellige typer, der enten er fotograferet eller tegnet, så her bringes de alle. Teilmann arbejdede meget i stamtavler og skrev nogle alenlange anetavler. Det må have taget oceaner af tid. 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 Det er fortrinsvis hunde af svensk afstamning, som man her har medtaget. Man har i høj grad deltaget i markprøver og udstillinger på kryds og tværs i Danmark og Sverige. Markprøvesporten i hine tid var præget af det store hartkorn, overklassen. I DPK. var der også rigtig mange grosserere, hvoraf mange havde hyret professionelle dressører til at føre deres hunde frem. Der lød da også et ramaskrig, da Landsjagtforeningen af 1923 blev stiftet. Tænk, de var så formastelige, at de krævede, at ejerne selv skulle føre deres hunde i marken. Der er dog ingen tvivl om, at vor klub i høj grad nød gavn af, at der var en gruppe velhavere som brændte for pointeren, som var villige til at bruge mange penge på denne lidenskab. Omdrejnigspunktet i disse år var København og omegn. Som man kan læse kostede en parring med klubbens stamhund 80,-kr. Der var kvalitetskrav til tæven, som dog kunne fraviges ussel mammon trak også i hine tider. I 1914 var timelønen for en ufaglært arbejder 50 øre. Pointerne som type var uensartede, og dette var klubbens ledelse sig meget bevidst. Her måtte sættes ind. 9

10 Karl Brandt var gennem et langt liv en meget dygtig og kompetent mentor. Han var med helt fra DPK s start. Som nævnt også på besøg hos William Arkwright sammen med N.C.Breit. Arkwright havde på Sutton Hall over 300 pointere i sin kennel omkring Brandt var meget opmærksom på, at nok skulle hundesporten udvikle sig, men det måtte ikke ske hurtigere, end hundemateriale og førere kunne bære det. I 1930 er Brandt på Svensk Kennel Klubs prøve ved Øved Kloster. Her er et ypperligt terræn med lyng og småmarker. Brandt mener, at denne prøve er den ypperste i Norden. Svenske jagthunde er på et meget højt plan, men evnen til at finde vildt, fart og udholdenhed er ikke forbedret mærkbart de seneste år. Her har man stort set nået målet, men det er glædeligt, at stilen er blevet mærkbart forbedret. Brandt mener naturligvis, at man altid skal bruge den bedste hanhund i avlen og ikke smedens hund. I 1935 skriver han, at man skal passe på med at se gennem fingre med grove fejl i eksteriør, for de kan begynde at opstå som almindelige fejl, der har det med at gro fast. I 1937var denne standard medtaget i Årbogen. Til manges fortrydelse med en tekst fra 1918.Det blev rettet næste år. 10

11 Karl Brandt lyttede man til, man anerkendte hans ekspertise og viden, men klubbens ledelse var i det hele taget gode til at melde ud, hvilke veje man skulle gå. Ikke mindst Aage Steenbjerge,som var sekretær, og P.Brokholm, som var formand i mange år, udtalte sig flittigt om avl. De gik i offensiven og fik givet hug nu og da. Interessant er det i Årbogen at læse om, hvordan navnkundige Dr.Waldemar Marr, Kennel Blackfield, Berlin på klubbens jubilæumsprøve i 1938 ikke var synderlig begejstret for de danske hunde, når man lige ser bort fra Oksby Treff, en god hund, men dressuren kunne godt være mere afsleben. A.P.Andersen, Kennel Oksby, vandt på denne prøve den kostelige Lejla Statuette til ejendom. 11

12 I 1937 dømte Marr udstillingen i Forum.. Her lærte Brokholm som ringsekretær meget. Marr kunne udpege hunden med de rette vinkler, der giver høj hovedføring, hurtig, elastisk og udholdende galop Jeg er ikke i tvivl om, at bølgerne har gået højt, når man har diskuteret avl i pointerkredse førhen. Det gør de fortsat, hvor det tilsyneladende gælder mere om at jorde hinanden end at lytte. Skrig og skrål gavner i den sammenhæng overhovedet ikke vor race! Det økonomiske incitament spillede en større rolle i forne tider, men Brandt syntes at hæve sig over fnidder og trakasserier. Han afstak en kurs på ikke mindst bænken, men var også en meget anerkendt dommer i marken. Lige efter anden verdenskrig var udstilling et sandt tilløbsstykke. Det var jo godt nok, men bestyrelsen fandt, at bedømmelserne trængte til at blive strammet op. Det blev den, og så var det pludselig ikke længere så attraktiv at komme på udstilling. Deltagerantallet raslede ned de følgende år. Det fik være, eksteriøret skulle strammes op og blev det. 12

13 Denne smukke nekrolog over hædersmanden, Karl Brandt blev bragt i Årbogen Hundene Sancho Pansa og Champion Unkas var begge stamhunde. I årskkrift Årbogen 1920 siges der om stamhunde: Betegnelsen stamhund kan tildeles en hanhund, om hvilken man har grund til at formode, at den gennem skønsom anvendelse, til den her i landet forhåndenværende stammer af tæver vil være i stand til, indenfor de forskellige stammer, at forbedre racen og befæste de gode egenskaber, den er i besiddelse af, såvel med hensyn til brugsegenskaber som exteriør. Se, det var jo gode intentioner, men de led skibbrud. Allerede i Årsskriftet i 1920 kunne man læse, at Unkas afkom var for stridigt, og Sancho Panza var blevet blind. Et af de helt store sats avlsmæssigt i vor klub sker i 1946, hvor Fieldborn Giant Killer parrer 20 tæver, Fieldborn Golden Hope parrer 10 tæver. Man kan læse mere herom i Træk af Dansk Pointerklubs Historie Storm P. sagde engang, at næst efter kønsdriften var jernbanedriften den vanskeligste at styre. Jeg tror, at lidt af det samme gælder for pointeravlen. I generationer har det gavnet vore pointere umådeligt meget, at mange landmænd har været markante avlere. De har haft evne til at bedømme dyr og set muligheder. De har afstukket en kurs, som de har fulgt og har formået at justere avlen, hvis det har været formålstjentligt, og de har fremfor alt haft plads til et hundehold. Jeg tror ikke på et decideret avlsråd, men jeg savner nogle udmeldinger fra vor ledelse om, hvor vi skal bevæge os hen med vore pointere, det være sig i mark og på bænk. - Omsider nåede jeg bunden i Teimanns/Eriks kasse med diverse materialer. De har sat mange tanker i gang. En del af dem har du lige læst. NB! Nå, der er forresten også et eksemplar af Fælles Markprøveregler fra 1943.Tænk, dengang kunne man nøjes med 11 sider. Dommerens frie skøn og sund fornuft var i højsædet. I dag må dommerne have hele 32 sider at støtte sig til. NMO november

Oplægget rummer en bred vifte af punkter, man ønsker en fordomsfri drøftelse af, inden man laver nye planer og ændringer.

Oplægget rummer en bred vifte af punkter, man ønsker en fordomsfri drøftelse af, inden man laver nye planer og ændringer. Tid til forandring!?? Jeg synes, det var et spændende initiativ, der blev taget på FJDs fællesmøde den 14.maj d.å., hvor der bliver lagt op til en intern debat om organisationens virke og dermed indflydelse

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

JDK 207 B26 Agnes Ruben

JDK 207 B26 Agnes Ruben Jeg vil gerne prøve at starte med at spørge dig noget omkring din egen og familiens baggrund. Hvornår kom familien til Danmark? Altså min fars familie, de har boet i Danmark siden syttenhundrede et eller

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken.

Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken. Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken. I denne workshop inviteres du til at arbejde med og diskutere overvejelser,

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Min søn skulle ikke se sin far som hjælpeløs

Min søn skulle ikke se sin far som hjælpeløs Min søn skulle ikke se sin far som hjælpeløs Per Dommerby Kristiansen, kredsformand for Dansk Blindesamfund Thy-Mors: Hvor der er en vilje, er der en vej Min søn var tre år, da det begyndte at ske. Han

Læs mere

HVAD NATUREN DOG SIGER

HVAD NATUREN DOG SIGER NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN HVAD NATUREN DOG SIGER ET MODERNE EVENTYR OM BIOINVASION OG MORAL Af Christian Coff FOTO:BIOFOTO/BAUER Der var engang to riger som lå tæt ved

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

»Som lærer får lov man til at dele liv med liv«

»Som lærer får lov man til at dele liv med liv« »Som lærer får lov man til at dele liv med liv«i ægte forkyndelse tilbyder man tilhøreren muligheden for at tage imod eller at forkaste. Det andet er manipulation eller indoktrinering; det kan jeg ikke

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012)

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012) Personlig POWER Anita Hummelshøj Mikkelsen. Professionel person- og relaionsudvikler Korrektur: Buttle Sprog & Formidling. Illustrationer: Michelle Erdmann ISBN: 978-87-994057-2-5 Udgivelsesår: 2012, 1.

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Når uenigheden gør ondt

Når uenigheden gør ondt Når uenigheden gør ondt Morten Hinz er DOKS-organist og desuden uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning. Her beskæftiger han sig med samarbejdets svære kunst og forskellige måder at tackle

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

At gøre mig selv stille

At gøre mig selv stille Artikel i Muskelkraft nr. 1, 1999 At gøre mig selv stille Møde med en melankolsk musiker Af Jørgen Jeppesen Første gang jeg mødte Tom var hjemme på cd-afspilleren. Hans stemme og spil på flyglet lavede

Læs mere

http://www.per-olof.dk mailto:mail@per-olof.dk Blog: http://perolofdk.wordpress.com/ Min madkasse med Carl Larsson motiv

http://www.per-olof.dk mailto:mail@per-olof.dk Blog: http://perolofdk.wordpress.com/ Min madkasse med Carl Larsson motiv http://www.per-olof.dk mailto:mail@per-olof.dk Blog: http://perolofdk.wordpress.com/ Min Carl Larsson Per-Olof Johansson Min madkasse med Carl Larsson motiv Engang for mange år siden - efter i nogen tid

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere