Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Midtjylland. Center for Folkesundhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Midtjylland. Center for Folkesundhed"

Transkript

1 En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Midtjylland 2010 Center for Folkesundhed

2 Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at kortlægge sundhed og sygdom hos borgerne i Region Midtjylland. Resultaterne vil blive brugt i den løbende indsats for at forbedre folkesundheden. Det er en del af en landsdækkende undersøgelse, der laves samtidigt i alle landets kommuner. Nogle af oplysningerne sendes til Statens Institut for Folkesundhed, som så beskriver sundhedstilstanden i Danmark. Det er naturligvis frivilligt at deltage i undersøgelsen. Har man udfyldt spørgeskemaet, kan man til enhver tid anmode om at udgå af undersøgelsen og få sine data slettet. For at mindske antallet af spørgsmål henter vi supplerende oplysninger om lægebesøg, indlæggelse på sygehus, receptmedicin og andre oplysninger om helbredsforhold fra offentlige databaser. Dine svar behandles fortroligt. Alle som arbejder med undersøgelsen har tavshedspligt. Oplysningerne anvendes udelukkende til statistik. Resultaterne offentliggøres i en form, så enkeltpersoner ikke kan genkendes. Undersøgelsen er godkendt af Datatilsynet. Region Midtjylland er dataansvarlig. Undersøgelsen laves ved Center for Folkesundhed, Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N. Nummeret øverst på side 28 er med for at vi kan holde rede på, hvem der har svaret. For at få pålidelige resultater er det vigtigt, at så mange som muligt udfylder skemaet. Vi udsender derfor en påmindelse til alle, vi ikke har modtaget svar fra efter to uger. Vi trækker lod om præmier blandt de modtagne skemaer som tak for deltagelse. Der er to biografbilletter til de første 1.000, der svarer. Se hvad du kan vinde på præmieoversigten. Har du spørgsmål om undersøgelsen, er du velkommen til at ringe på telefon (man-fre 10-20, lør-søn 10-15) eller sende en til: Venlig hilsen Finn Breinholt Larsen, Projektansvarlig Sådan udfylder du spørgeskemaet Brug venligst en sort eller blå kuglepen eller tynd filtpen. Svarene bliver scannet ind på en maskine, så alle tal og kryds skal være nemme at tolke, som vist i nedenstående eksempler. Sæt tydelige X Hvis et felt er udfyldt forkert, skraveres den pågældende kasse, og krydset sættes i den rigtige RIGTIGT! FORKERT! Tallene skrives i felterne Tallene rettes ved helt at overstrege det forkerte tal og skrive det rigtige ovenover år år år år tak, jeg vil gerne orienteres om undersøgelsens resultater på . Skriv din mailadresse her. Vi videregiver ikke din mailadresse til andre. Skriv venligst med blokbogstaver.

3 Køn, alder og modersmål 1 1. Er du: 2. Hvornår er du født? Mand Kvinde Dato Måned År 3. Hvad er dit modersmål? Det sprog du som barn har lært at tale i dit hjem. Dansk Andet Hvis andet, skriv hvad: Helbred og trivsel 4. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. 5. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget?, meget, lidt, slet ikke (Sæt ét X i hver linje) begrænset begrænset begrænset Krævende aktiviteter, som f.eks. at løbe, løfte tunge ting, deltage i anstrengende sport Lettere aktiviteter så som at flytte et bord, støvsuge eller cykle At gå flere etager op ad trapper Gå i bad eller tage tøj på region midtjylland voksne

4 2 6. Har du inden for de seneste 4 uger haft nogen af følgende problemer med dit arbejde eller andre daglige aktiviteter på grund af dit fysiske helbred? Hele Det meste Noget Lidt På intet (Sæt ét X i hver linje) tiden af tiden af tiden af tiden tidspunkt Jeg har nået mindre, end jeg gerne ville Jeg har været begrænset i hvilken slags arbejde eller andre aktiviteter, jeg har kunnet udføre 7. Har du inden for de seneste 4 uger haft nogen af følgende problemer med dit arbejde eller andre daglige aktiviteter på grund af følelsesmæssige problemer? Hele Det meste Noget Lidt På intet (Sæt ét X i hver linje) tiden af tiden af tiden af tiden tidspunkt Jeg har nået mindre, end jeg gerne ville Jeg har udført mit arbejde eller andre aktiviteter mindre omhyggeligt, end jeg plejer 8. Hvor stærke fysiske smerter har du haft i de seneste 4 uger? Ingen smerter Meget lette smerter Lette smerter Middelstærke smerter Stærke smerter Meget stærke smerter 9. Inden for de seneste 4 uger, hvor meget har fysisk smerte vanskeliggjort dit daglige arbejde? Både arbejde uden for hjemmet og husarbejde. Slet ikke Lidt Noget En hel del Virkelig meget voksne region midtjylland

5 10. Hvor stor en del af tiden i de seneste 4 uger har du: 3 Hele Det meste Noget Lidt På intet (Sæt ét X i hver linje) tiden af tiden af tiden af tiden tidspunkt Følt dig rolig og afslappet? Været fuld af energi? Følt dig trist til mode? 11. Inden for de seneste 4 uger, hvor stor en del af tiden har dit fysiske helbred eller følelsesmæssige problemer gjort det vanskeligt at se andre mennesker? F.eks. besøge venner, familie osv Hele tiden Det meste af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Ulykker 12. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for ulykker eller uheld uden for arbejdstiden, som gjorde det besværligt eller umuligt for dig at udføre de daglige gøremål? F.eks. forstuvet en ankel, blevet forbrændt, været udsat for en kemisk forgiftning og lignende., en trafikulykke, en hjemmeulykke, en ulykke ved idræt, sport, anden fritidsulykke (Sæt ét eller flere X ) 13. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for ulykker eller uheld i arbejdstiden, som gjorde det besværligt eller umuligt for dig at udføre dine daglige gøremål? region midtjylland voksne

6 4 Behov for støtte og hjælp 14. Har du på grund af sygdom eller andre problemer med helbredet brug for hjælp fra venner, familie eller f.eks. hjemmehjælp til at klare dine daglige gøremål?, jeg har ikke brug for hjælp Gå til spørgsmål 17 side 5, jeg har brug for hjælp 15. Hvad har du brug for hjælp til? Angiv først hvad du har brug for hjælp til. Dernæst hvad du faktisk får hjælp til. (Sæt ét eller flere X ) (Sæt ét eller flere X ) Jeg har brug for hjælp til at Jeg får hjælp til at Lave mad Spise Jeg får ingen hjælp Lave mad Spise Vaske mig Klæde mig på Vaske mig Klæde mig på Købe ind Betale regninger Købe ind Betale regninger Gøre rent Besøge bekendte Gøre rent Besøge bekendte Gå til læge Gå en tur Andet, skriv hvad: Gå til læge Gå en tur Andet, skriv hvad: 16. Hvem hjælper dig? (Sæt ét eller flere X ) Min familie Ven, veninde Nabo Hjemmehjælp, plejepersonale En besøgsven Andre Jeg får ingen hjælp voksne region midtjylland

7 Dagligdagens stress Spørgsmålene drejer sig om din oplevelse af belastende eller stressende situationer inden for den seneste måned. Næsten En gang Meget (Sæt ét X i hver linje) Aldrig aldrig imellem Ofte ofte Hvor ofte er du blevet bragt ud af ligevægt over noget, der skete uventet? Hvor ofte har du følt, at du var ude af stand til at kontrollere de vigtige ting i dit liv? Hvor ofte har du følt dig nervøs og stresset? Hvor ofte har du følt, at du var i stand til at klare dine personlige problemer? Hvor ofte har du følt, at tilværelsen formede sig efter dit hoved? Hvor ofte har du oplevet, at du ikke kunne overkomme alle de ting, du skulle? Hvor ofte har du været i stand til at håndtere dagligdagens irritationer? Hvor ofte har du følt, at du havde styr på tingene? Hvor ofte er du blevet vred på grund af ting, du ikke var herre over? Hvor ofte har du følt, at problemerne hobede sig op, så du ikke kunne magte dem? region midtjylland voksne

8 6 Smerter og ubehag de seneste 14 dage 18. Har du inden for de seneste 14 dage været generet af nogle af de nævnte former for smerter og ubehag? Var du meget eller lidt generet af det?, meget, lidt (Sæt ét X i hver linje) generet generet Smerter eller ubehag i skulder eller nakke Smerter eller ubehag i arme, hænder, ben, knæ, hofter eller led Smerter eller ubehag i ryg eller lænd Træthed Hovedpine Søvnbesvær, søvnproblemer Nedtrykthed, deprimeret, ulykkelig Ængstelse, nervøsitet, uro eller angst Vold og trusler 19. Er du inden for det seneste år blevet udsat for trusler om vold, som var så alvorlige, at du blev bange? 20. Er du inden for det seneste år blevet udsat for fysisk vold? 21. Hvis du var udsat for trusler eller vold, hvor skete det henne? (Sæt ét eller flere X) Jeg var ikke udsat for trusler eller vold På arbejde eller uddannelsessted I hjemmet Hjemme hos en anden På offentligt sted, værtshus, i tog eller bus Andet sted voksne region midtjylland

9 Langvarig sygdom og eftervirkninger Har du nogen langvarig sygdom, langvarig eftervirkning af skade, handicap eller anden langvarig lidelse? 23. For hver af de følgende sygdomme og helbredsproblemer bedes du angive, om du har den nu eller har haft den tidligere. Hvis du har haft den tidligere, bedes du også angive, om du har eftervirkninger. (Sæt ét X i hver linje) (Sæt ét X i hver linje) Hvis du har haft, det, det har det tidligere: har jeg, det har jeg haft Har du stadig aldrig haft jeg nu tidligere eftervirkninger? JA NEJ Astma Allergi (ikke astma) Sukkersyge (diabetes) Forhøjet blodtryk Blodprop i hjertet Hjertekrampe Hjerneblødning, blodprop i hjernen Kronisk bronkitis, for store lunger, rygerlunger (emfysem, KOL) Slidgigt Leddegigt Knogleskørhed (osteoporose) Kræft Migræne eller hyppig hovedpine Forbigående psykisk lidelse (f.eks. let depression eller angst) Vedvarende psykisk sygdom eller mentale forstyrrelser Diskusprolaps eller andre rygsygdomme Grå stær Tinnitus (hyletone, susen for ørerne) region midtjylland voksne

10 8 24. Har du andre langvarige sygdomme nu, eller har du haft det tidligere? Hvis ja, skriv hvilke sygdomme. Hvis nej Gå til spørgsmål Hvis du har haft Jeg har det tidligere: Jeg har haft det Har du stadig det nu tidligere eftervirkninger? JA NEJ 25. Er du hæmmet i din daglige udfoldelse af sygdom, skader eller eftervirkninger af disse?, en smule en gang imellem, en smule hele tiden, meget en gang imellem, hele tiden 26. Hvor mange dage har du måttet blive hjemme fra arbejde på grund af sygdom, skader eller gener inden for de seneste 14 dage og inden for det seneste år? Medregn kun arbejdsdage, hvis ingen sygefraværsdage skriv 00. Jeg har ikke arbejde Gå til spørgsmål 27 side 9 Inden for de seneste 14 dage Skriv antal sygefraværsdage hvis ved ikke skriv 99 Inden for det seneste år (inkl. de seneste 14 dage) Skriv antal sygefraværsdage hvis ved ikke skriv 999 voksne region midtjylland

11 Søvn Hvordan synes du alt i alt, du sover? Virkelig godt Godt Nogenlunde Dårligt 28. I de seneste 4 uger: Hvor mange timer og minutter sov du cirka på et almindeligt hverdagsdøgn? Timer Minutter 29. I de seneste 4 uger: Har du fået søvn nok til at føle dig udhvilet?, som regel, men ikke tit nok, aldrig (næsten aldrig) 30. De følgende spørgsmål handler om, hvordan du har sovet i de seneste 4 uger. Ikke i de Mindre end gange 3 gange eller (Sæt ét X i hver linje) seneste 4 uger gang om ugen om ugen flere om ugen Har du haft svært ved at vågne, når du skulle op? Har du haft svært ved at falde i søvn? Er du vågnet flere gange om natten og haft svært ved at falde i søvn igen? Er du vågnet tidligt uden at kunne falde i søvn igen? Har du sovet dårligt og uroligt? Hvor ofte har du sovet mindre end 5 timer i døgnet? Hvor ofte har du sovet mere end 9 timer i døgnet? Har du brugt sovemedicin? Har du været så søvnig, at du har haft svært ved at lave dine daglige gøremål? region midtjylland voksne

12 10 Rygning 31. Ryger du?, hver dag, mindst én gang om ugen Gå til spørgsmål 34, sjældnere end hver uge Gå til spørgsmål 34, jeg er holdt op Gå til spørgsmål 36, jeg har aldrig røget Gå til spørgsmål 40 side Hvor meget ryger du i gennemsnit pr. dag? Antal cigaretter Antal cerutter Antal cigarer Antal pibestop 33. Hvor gammel var du, da du begyndte at ryge hver dag? Kan du ikke huske det nøjagtigt, så skriv en cirka alder. Skriv alder år Gå til spørgsmål 38 side 11 UDFYLDES HVIS DU RYGER SJÆLDNERE END HVER DAG 34. Har du tidligere røget hver dag?, jeg har aldrig røget hver dag Gå til spørgsmål 38 side 11, jeg har tidligere røget hver dag 35. Hvor gammel var du, da du begyndte at ryge hver dag? Kan du ikke huske det nøjagtigt, så skriv en cirka alder. Skriv alder år Gå til spørgsmål 38 side 11 UDFYLDES HVIS DU ER HOLDT OP MED AT RYGE 36. Har du tidligere røget hver dag?, jeg har aldrig røget hver dag Gå til spørgsmål 40 side 11, jeg har tidligere røget hver dag voksne region midtjylland

13 37. Hvor gammel var du, da du begyndte at ryge hver dag? Kan du ikke huske det nøjagtigt, så skriv en cirka alder. 11 Skriv alder år Hvornår holdt du op med at ryge? Skriv årstal Skriv måned hvis det er inden for de seneste 12 måneder } Gå til spørgsmål 40 UDFYLDES HVIS DU RYGER HVER DAG ELLER SJÆLDNERE 38. Vil du gerne holde op med at ryge? Gå til spørgsmål 40, men jeg har ikke planlagt hvornår, jeg planlægger rygeophør inden for 6 måneder, jeg planlægger rygeophør inden for 1 måned 39. Hvis du vil holde op med at ryge, vil du så gerne have støtte og hjælp til at gennemføre det? F.eks. rygestopkursus, støtte fra din læge. UDFYLDES AF ALLE UANSET OM DU RYGER ELLER EJ 40. Bliver der røget indendørs i dit hjem?, hver dag, nogle gange om ugen, men sjældnere end hver uge, aldrig eller næsten aldrig 41. Er det tilladt at ryge på din arbejdsplads? Jeg arbejder ikke Det er tilladt at ryge overalt Rygning er begrænset til enkelte rygeområder Rygning er kun tilladt i særlige rygerum og udendørs Rygning er kun tilladt udendørs Rygning er helt forbudt region midtjylland voksne

14 12 Alkohol 42. Har du drukket alkohol inden for de seneste 12 måneder? Gå til spørgsmål 52 side Har du inden for de seneste 12 måneder følt, at du burde nedsætte dit alkoholforbrug? 44. Er der nogen, inden for de seneste 12 måneder, der har brokket sig over, at du drikker for meget? 45. Har du inden for de seneste 12 måneder følt dig skidt tilpas eller skamfuld på grund af dine alkoholvaner? 46. Har du inden for de seneste 12 måneder jævnligt taget en genstand som det første om morgenen for at berolige nerverne eller blive tømmermændene kvit? 47. Hvor mange dage om ugen drikker du alkohol? (Kun ét X) 0-1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage 6 dage 7 dage 48. Drikker du alkohol uden for måltiderne på hverdage? voksne region midtjylland

15 En genstand vil sige: 13 1 pilsner 1 glas vin 1 glas hedvin 1 glas spiritus (33 cl) (12 cl) (8 cl) (4 cl) 1 flaske stærk øl = 1,5 genstand 1 flaske rødvin/hvidvin = 6 genstande 1 flaske hedvin 70 cl = 10 genstande 1 flaske spiritus 70 cl = 20 genstande 49. Hvor mange genstande drikker du typisk på hver af dagene i løbet af ugen? Der er mulighed for at svare inden for kategorierne øl, vin/hedvin og spiritus. Start med mandag og tag en dag ad gangen (udfyld alle felter også selv om svaret er 0). Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Antal Antal Antal genstande genstande genstande øl vin/hedvin spiritus 50. Hvor tit drikker du mere end 5 genstande ved samme lejlighed? Næsten dagligt eller dagligt Ugentligt Månedligt Sjældent Aldrig 51. Vil du gerne nedsætte dit alkoholforbrug? Ved ikke region midtjylland voksne

16 14 Mad Sæt kryds ved de svar, som passer bedst til dine spisevaner. 52. Hvor ofte spiser du brød med følgende slags fedtstof på? Mere end 2 gange 1-2 gange 4-6 gange 1-3 gange Sjældnere/ (Sæt ét X i hver linje) om dagen om dagen om ugen om ugen aldrig Smør, Kærgården eller tilsvarende Minarine eller plantemargarine Fedt Spiser brød uden fedtstof på 53. Hvor ofte spiser du følgende slags pålæg? Mere end 2 gange 1-2 gange 4-6 gange 1-3 gange Sjældnere/ (Sæt ét X i hver linje) om dagen om dagen om ugen om ugen aldrig Pålæg, kød Fiskepålæg Æg Pålægssalater eller mayonnaisesalater 54. Hvor ofte spiser du følgende slags varm mad? Mere end 1 gang 5-7 gange 3-4 gange 1-2 gange Sjældnere/ (Sæt ét X i hver linje) om dagen om ugen om ugen om ugen aldrig Kød (okse, kalv, svin eller lam) Fjerkræ Fisk Grøntsags- eller vegetarretter 55. Hvor ofte spiser du følgende slags grøntsager? Mere end 1 gang 5-7 gange 3-4 gange 1-2 gange Sjældnere/ (Sæt ét X i hver linje) om dagen om ugen om ugen om ugen aldrig Blandet salat, råkost Andre rå grøntsager Tilberedte grøntsager (kogte, bagte, stegte, sammenkogte eller wokretter) voksne region midtjylland

17 56. Hvor ofte bruger du eller andre i din husholdning følgende slags fedtstof i madlavningen? 15 Mere end 1 gang 5-7 gange 3-4 gange 1-2 gange Sjældnere/ (Sæt ét X i hver linje) om dagen om ugen om ugen om ugen aldrig Stegemargarine Plantemargarine Smør, Kærgården og lignende Fedt/palmin Olivenolie Majs-, solsikke- eller vindruekerneolie Rapsolie, madolie, salatolie Laver mad uden fedtstof Hvis du ikke ved det, f.eks. fordi du får mad udefra, sæt X her 57. Hvor mange portioner frugt plejer du at spise? 1 portion = 1 stk eller 1 dl medregn også frugtgrød og frugtmos. Mere end 6 om dagen 5-6 om dagen 3-4 om dagen 1-2 om dagen 5-6 om ugen 3-4 om ugen 1-2 om ugen Ingen 58. Hvordan vurderer du dine kostvaner alt i alt? Meget sunde Sunde Nogenlunde sunde Usunde Meget usunde (Kun ét X) 59. Vil du gerne spise mere sundt? Ved ikke region midtjylland voksne

18 16 Bevægelse i dagligdagen 60. Hvor mange dage om ugen er du fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen? Medregn moderat eller hård fysisk aktivitet, hvor du trækker vejret hurtigere, får rørt dine muskler og bruger dine kræfter f.eks. motions- eller konkurrenceidræt, tungt havearbejde, rask gang, cykling i moderat eller hurtigt tempo eller fysisk anstrengende arbejde. Medregn både arbejde og fritid. Ingen dage 1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage 6 dage Hver dag 61. Dyrker du idræt i din fritid, eller deltager du regelmæssigt i andre aktiviteter, der giver motion? Hvis ja, skriv hvad: 62. Hvis du ser på det seneste år, hvad ville du så sige passer bedst som beskrivelse af din fysiske aktivitet i fritiden? Træner hårdt og dyrker konkurrenceidræt regelmæssigt og flere gange om ugen Dyrker motionsidræt eller udfører tungt havearbejde eller lignende mindst 4 timer om ugen Spadserer, cykler eller har anden lettere motion mindst 4 timer om ugen (medregn også søndagsture, lettere havearbejde og cykling/gang til arbejde) Læser, ser fjernsyn eller har anden stillesiddende beskæftigelse voksne region midtjylland

19 63. På en almindelig uge: Hvor tit cykler du til og fra dine daglige gøremål? Arbejde, uddannelse, fritidsaktiviteter m.m. 17 Vinter Sommer 0 dage 0 dage 1 dag 1 dag 2 dage 2 dage 3 dage 3 dage 4 dage 4 dage 5 dage 5 dage 6 dage 6 dage 7 dage 7 dage 64. Hvad er dit vigtigste transportmiddel, når du skal til og fra arbejde eller uddannelse? Jeg er ikke i arbejde eller under uddannelse Bil Bus Tog Knallert, scooter, motorcykel Cykel Jeg går Andet 65. Hvor langt har du til arbejde eller uddannelse? Medregn kun den ene vej. Skriv antal km Jeg er ikke i arbejde eller under uddannelse 66. Hvordan vurderer du din fysiske form? Virkelig god God Nogenlunde Mindre god Dårlig 67. Vil du gerne være mere fysisk aktiv? Ved ikke region midtjylland voksne

20 18 Højde og vægt 68. Hvor høj er du (uden sko)? Skriv højde cm ( f.eks. 172 cm) 69. Hvor meget vejer du i hele kg (uden tøj)? Skriv vægt kg 70. Hvordan vurderer du selv din vægt? Alt for lav Lidt for lav Tilpas Lidt for høj Alt for høj 71. Vil du gerne tabe dig?, i høj grad, i nogen grad Ved ikke Området du bor i 72. Er der noget, du personligt savner i det område, hvor du bor? Flere gangstier Flere cykelstier Flere muligheder for udendørs motion Flere muligheder for indendørs motion Flere muligheder for at købe sund mad Flere legepladser til børn Flere fritidstilbud for unge Flere fritidstilbud for ældre Bedre offentlig transport, i høj grad, i nogen grad voksne region midtjylland

21 Hos lægen Har du været ved din egen læge i løbet af de seneste 12 måneder? Gå til spørgsmål Har din egen læge i løbet af de seneste 12 måneder rådet dig til: (Sæt ét X i hver linje) Kan ikke huske/ved ikke At holde op med at ryge At tabe dig At tage på i vægt At dyrke motion At nedsætte dit alkoholforbrug At ændre dine kostvaner At tage den med ro 75. Vi har alle bøvl med helbredet nu og da. Forestil dig, at du døjer med noget af det følgende. Hvad vil du gøre? Jeg vil Jeg vil Jeg vil søge Jeg vil gå til behandle anden form ikke gøre (Sæt ét X i hver linje) læge mig selv for hjælp noget Du har følt dig konstant nedtrykt i tre uger Du har haft svært ved at sove i en uge Du har en kraftig forkølelse med feber og dryppende næse Du har haft hovedpine mere end én gang om ugen i den seneste måned Du har haft meget ondt i halsen i tre dage og har ikke andre symptomer Du har en byld, der ikke er forsvundet i løbet af en uge Du har haft hold i ryggen i nogle dage og er noget besværet af det 76. Tænk på de seneste 3 år: Har du fået fysisk genoptræning for noget, du har fejlet? Gå til spørgsmål 78 side 20 region midtjylland voksne

22 77. Var du tilfreds med den genoptræning, du fik? 20, helt tilfreds, men jeg kunne godt have brugt noget mere Hvis nej, skriv hvorfor: 78. Tænk på de seneste 3 år: Har du haft brug for fysisk genoptræning uden at kunne få det? Hvis ja, skriv hvilken genoptræning du havde brug for: Holdninger 79. Forestil dig, at to personer diskuterer forskellige spørgsmål. En person udtaler én holdning, og en anden person udtaler en anden holdning. Angiv hvem du er mest enig med: Ulla: Anna: Der skal ikke indføres flere begrænsninger på rygning Rygning burde være helt forbudt Angiv hvem du er mest enig med: Lise: Anne: Afgifterne på alkohol skal hæves for at få folk til at drikke mindre Der er ingen grund til at hæve afgifterne på alkohol Angiv hvem du er mest enig med: Ole: Per: Afgifterne på slik og sodavand skal hæves, så folk køber mindre slik og sodavand Det er nu engang folks eget valg, hvor meget slik og sodavand de vil spise og drikke derfor skal afgifterne på slik og sodavand ikke forhøjes Angiv hvem du er mest enig med: thor: niels: Folks sundhed er nu engang deres eget ansvar, det skal politikerne ikke blande sig i Det er samfundets ansvar, at befolkningen er sund og rask voksne region midtjylland

23 Samvær med familie og venner Hvor ofte er du i kontakt med venner, bekendte og familie, som du ikke bor sammen med? Med kontakt menes der, at I er sammen, taler i telefon sammen, skriver til hinanden m.v. Dagligt eller 1 eller 2 1 eller 2 Sjældnere end næsten gange gange om 1 gang om (Sæt ét X i hver linje) dagligt om ugen måneden måneden Aldrig Familie som du ikke bor sammen med Venner Kolleger eller studiekammerater i fritiden Naboer eller beboere i dit lokalområde Personer du mest kender fra internettet (mail, chatforum og lignende) 81. Sker det nogensinde, at du er alene, selvom du mest har lyst til at være sammen med andre?, ofte, en gang imellem, men sjældent 82. Har du nogen at tale med, hvis du har problemer eller brug for støtte?, ofte, for det meste, nogle gange, aldrig eller næsten aldrig region midtjylland voksne

24 Har du inden for de seneste 12 måneder følt dig belastet af nogle af de følgende ting? (Sæt ét X i hver linje), lidt, en del, meget Din økonomi Din boligsituation Din arbejdssituation Forholdet til din partner Forholdet til familie og venner Sygdom hos dig selv Sygdom hos partner, familie eller nære venner Dødsfald blandt dine nærmeste Andre belastninger Hvis andre, skriv hvad: Børn, parforhold, uddannelse og arbejde 84. Hvad er din ægteskabelige stilling rent juridisk? Gift Gå til spørgsmål 86 Registreret partnerskab Gå til spørgsmål 86 Separeret } skriv hvornår du blev alene Skilt Enke(mand) Årstal Ugift 85. Er du fast samlevende i papirløst samliv? Hvis nej, har du tidligere haft en fast samlever? 86. Har du børn? Medregn både børn der bor hjemme, og børn der ikke bor hjemme. 87. Hvor mange børn på 15 år og derunder bor der i din husstand? Skriv antal voksne region midtjylland

25 88. Når du tæller dig selv med, hvor mange personer på 16 år og derover bor der i din husstand? En To Tre Fire Fem eller flere Hvilken skoleuddannelse har du? Går stadig i skole 7 eller færre års skolegang 8-9 års skolegang års skolegang Studenter-, HF-eksamen (inkl. HHX, HTX) Andet (herunder udenlandsk skole) 90. Har du fuldført en erhvervsuddannelse? Gå til spørgsmål 92 side 24 Et eller flere kortere kurser (specialarbejderkursus, arbejdsmarkedskurser m.v.) Faglært inden for håndværk, handel, kontor m.v. (lærlinge- eller efg-uddannelse) Kort videregående uddannelse, under 3 år (f.eks. social- og sundhedsassistent, tekniker, merkonom) Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (f.eks. skolelærer, politibetjent, journalist, socialrådgiver, fysioterapeut) Lang videregående uddannelse, mere end 4 år (f.eks. civilingeniør, cand.mag., læge, psykolog) Anden uddannelse 91. Hvad er din uddannelse mere præcist? Skriv hvad: region midtjylland voksne

26 92. Hvad er din erhvervsmæssige stilling? 24 Der skal i alt kun sættes ét X på denne side. Udfyldes kun hvis du er i beskæftigelse Selvstændig landmand Selvstændig i øvrigt Medhjælpende ægtefælle Arbejder faglært Arbejder ufaglært Funktionær, tjenestemand (f.eks. læge, kontorassistent, skolelærer) Anden beskæftigelse Hvis anden, skriv hvilken: Udfyldes kun hvis du er arbejdsløs eller arbejdsløs i aktivering Arbejdsløs eller arbejdsløs i aktivering Udfyldes kun hvis du er under uddannelse Lærling, elev Studerende Skoleelev Skriv hvilken uddannelse du er i gang med: Udfyldes kun hvis du er pensionist Alderspensionist Førtidspensionist Anden form for pension Efterlønsmodtager, overgangsydelse Udfyldes kun af andre end de ovennævnte Hjemmearbejdende husmor, husfar Langtidssyg (3 måneder eller mere) Værnepligtig På kontanthjælp, bistandshjælp Under revalidering Andet Hvis andet, skriv hvad: voksne region midtjylland

27 De følgende spørgsmål skal kun udfyldes, hvis du ikke er i beskæftigelse nu, ellers Gå til spørgsmål 99 side Har du tidligere haft hovedbeskæftigelse som lønmodtager, selvstændig eller medhjælpende ægtefælle? Gå til spørgsmål 105 side Hvornår var du senest i beskæftigelse? År Måned 95. Hvad var din seneste beskæftigelse? Selvstændig landmand Selvstændig i øvrigt Medhjælpende ægtefælle Arbejder faglært Arbejder ufaglært Funktionær, tjenestemand (f.eks. læge, kontorassistent, skolelærer) Anden beskæftigelse 96. Hvad var din stilling mere præcist? Nøjagtig angivelse: eksempelvis butiksassistent i supermarked (ikke blot ansat i butik), kontorchef i kreditforening (ikke blot kontorchef). Skriv hvad: 97. Var du offentligt ansat i din seneste beskæftigelse? 98. Var din seneste beskæftigelse et lederjob? Gå til spørgsmål 105 side 27, jeg havde 1-9 underordnede Gå til spørgsmål 105 side 27, jeg havde underordnede Gå til spørgsmål 105 side 27, jeg havde 20 underordnede eller mere Gå til spørgsmål 105 side 27 region midtjylland voksne

28 26 De følgende spørgsmål skal kun udfyldes, hvis du er i beskæftigelse nu, ellers Gå til spørgsmål 105 side Hvad er din stilling mere præcist? Nøjagtig angivelse: eksempelvis butiksassistent i supermarked (ikke blot ansat i butik), kontorchef i kreditforening (ikke blot kontorchef). Skriv hvad: 100. Er du offentligt ansat? 101. Har du et lederjob?, jeg har 1-9 underordnede, jeg har underordnede, jeg har 20 underordnede eller mere 102. Hvor mange timers erhvervsarbejde plejer du at have om ugen? Skriv antal timer om ugen 103. Her følger nogle spørgsmål om, hvordan du oplever dit nuværende arbejde. Aldrig/ Somme- næsten (Sæt ét X i hver linje) Altid Ofte tider Sjældent aldrig Hvor ofte sker det, at du ikke når alle dine arbejdsopgaver? Sker det, at der er konflikt mellem dit arbejde og privatliv, sådan at du helst vil være begge steder på én gang? Føler du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over privatlivet? Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid, at det går ud over privatlivet? Siger familie eller venner til dig, at du arbejder for meget? voksne region midtjylland

29 103. Her følger nogle spørgsmål om, hvordan du oplever dit nuværende arbejde. Fortsat fra side I meget I høj I ringe I meget (Sæt ét X i hver linje) høj grad grad Delvist grad ringe grad Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde? Føler du, at dit arbejde slider på dig rent fysisk? Føler du, at dit arbejde slider på dig rent psykisk? Føler du, at du får anerkendelse for dit arbejde? Er du alt i alt tilfreds med dit arbejde? 104. Hvordan vil du beskrive den fysiske belastning i din hovedbeskæftigelse? Hovedsageligt stillesiddende arbejde, som ikke kræver legemlig anstrengelse (Kun ét X) Arbejde, som i stor udstrækning udføres stående eller gående, men ellers ikke kræver legemlig anstrengelse Stående eller gående arbejde med en del løfte- eller bærearbejde Tungt eller hurtigt arbejde som er anstrengende De følgende spørgsmål skal udfyldes, uanset om du har arbejde eller ej Føler du, at din arbejdsevne er nedsat? Her tænkes på en mere varig nedsættelse af arbejdsevnen, ikke nedsættelse som følge af forbigående sygdom m.v., en smule, en del, meget (Kun ét X) region midtjylland voksne

30 Hvordan vil du beskrive det område, du bor i? By (1.000 indbyggere eller flere) Landsby (under indbyggere) Landområde 107. Ejer du selv eller andre i din husstand: den bolig, du bor i? en bil? 108. Hvilke indkomstkilder har du for tiden? (Sæt ét X i hver linje) Lønindkomst Anden erhvervsindkomst (f.eks. indtægter fra egen virksomhed) Indkomst, der ikke kommer fra erhverv (f.eks. pension, SU, efterløn) 109. Hvor stor var din og din husstands indkomst i 2009 før skat og andre fradrag? Bruttoindkomst. (Kun ét X) (Kun ét X) Din husstands indkomst Din egen indkomst (inkl. din egen indkomst) kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. og derover kr. og derover Så er der ikke flere spørgsmål men har du lyst til at uddybe noget eller kommentere undersøgelsen, kan det gøres her: voksne region midtjylland

31 Tak for hjælpen! Riv denne side af. Returnér venligst det udfyldte skema i svarkuverten, portoen er betalt. Det er Center for Folkesundhed i Region Midtjylland, der koordinerer undersøgelsen. Og det er kun forskere herfra, der får adgang til spørgeskemaerne, som bliver behandlet anonymt. Du kan læse om undersøgelsen og dens resultater på hjemmesiden: Har du spørgsmål om undersøgelsen, er du velkommen til at ringe på telefon (man-fre 10-20, lør-søn 10-15) eller sende en til Det er os, der laver undersøgelsen. Vi glæder os til at modtage dine svar. Forside: Hanne Ravn Hermansen Illustrationer: Hans Henrik Ruus Foto: Claus Haagensen/Chili foto

32

4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget?

4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget? Køn og alder 1. Er du: 2. Hvornår er du født? Mand Kvinde Dato Måned År Helbred og trivsel 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. De følgende

Læs mere

Udarbejdelse af kommunale og regionale sundhedsprofiler - forslag til en landsdækkende model for sundhedsprofiler og et standardspørgeskema

Udarbejdelse af kommunale og regionale sundhedsprofiler - forslag til en landsdækkende model for sundhedsprofiler og et standardspørgeskema 1 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Udarbejdelse af kommunale og regionale sundhedsprofiler - forslag til en landsdækkende model for sundhedsprofiler

Læs mere

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Midtjylland. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Midtjylland. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Midtjylland 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at kortlægge borgernes sundhed

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 1.a Angiv din alder år 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt De følgende spørgsmål

Læs mere

Selvvurderet helbred et spørgeskema

Selvvurderet helbred et spørgeskema Green Network Selvvurderet helbred et spørgeskema Uddrag af Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 - Statens Institut for Folkesundhed, august 2006 Juli 2010. Selvvurderet helbred Spørgeskema Generelt:

Læs mere

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune (afleveres til screeningsygeplejersken) CPR-nr : Navn : Efternavn : TLF : 1. Hvad er din højde? cm Hvad er din vægt? kg

Læs mere

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge i Region Midtjylland. Center for Folkesundhed

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge i Region Midtjylland. Center for Folkesundhed En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge i Region Midtjylland 2010 Center for Folkesundhed Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at kortlægge sundhed og sygdom hos borgerne i

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. Er du på grund af dit helbred begrænset

Læs mere

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Midtjylland DEFACTUM. Du kan også svare på nettet se bagsiden

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Midtjylland DEFACTUM. Du kan også svare på nettet se bagsiden En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Midtjylland 2017 Du kan også svare på nettet se bagsiden DEFACTUM Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at kortlægge borgernes

Læs mere

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i din kommune og Region Sjælland 2010 K VALITET OG UDVIKLING

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i din kommune og Region Sjælland 2010 K VALITET OG UDVIKLING Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i din kommune og Region Sjælland 2010 K VALITET OG UDVIKLING Oplysninger om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at

Læs mere

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 Spring turen til postkassen over. Udfyld spørgeskemaet på internettet på www.hvordanhardudet.dk

Læs mere

Hvordan har du det? 2013

Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom i Region Nordjylland 2 HVORDAN HAR DU DET? 2013 Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at kortlægge trivsel, sundhed og sygdom

Læs mere

Hvordan har du det? Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Hvordan har du det? Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Spørgeskema 2010 Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i din kommune og Region Hovedstaden 2010

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskema til sundhedsprofilundersøgelsen. Hvordan har du det? 2010

Bilag 1: Spørgeskema til sundhedsprofilundersøgelsen. Hvordan har du det? 2010 Bilag 1: Spørgeskema til sundhedsprofilundersøgelsen Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom i Region Nordjylland 2010 + + anmark et er naturligvis frivilligt

Læs mere

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i din kommune og Region Sjælland 2010 K VALITET OG UDVIKLING

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i din kommune og Region Sjælland 2010 K VALITET OG UDVIKLING Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i din kommune og Region Sjælland 2010 K VALITET OG UDVIKLING Oplysninger om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge i Region Midtjylland. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge i Region Midtjylland. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge i Region Midtjylland 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at kortlægge borgernes sundhed

Læs mere

HVORDAN HAR DU DET? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i Region Nordjylland 2017

HVORDAN HAR DU DET? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i Region Nordjylland 2017 HVORDAN HAR DU DET? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i Region Nordjylland 2017 Spring turen til postkassen over. Udfyld spørgeskemaet på nettet: www.svar2017.dk Dit svar

Læs mere

Hvordan har du det? Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Hvordan har du det? Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Spørgeskema 2010 Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i din kommune og Region Hovedstaden

Læs mere

Hvordan har du det? - 2013

Hvordan har du det? - 2013 Hvordan har du det? - 2013 En undersøgelse af sundhed og trivsel i din kommune og Region Sjælland Spring turen til postkassen over. Udfyld spørgeskemaet på internettet på www.hvordanhardudet.dk Information

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Definition: Hvad forstår vi ved social ulighed i sundhed? Årsager: Hvorfor er der social ulighed

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om sundhedsvaner og trivsel for borgere mellem 16 og 75 år i Nyborg kommune

Spørgeskemaundersøgelse om sundhedsvaner og trivsel for borgere mellem 16 og 75 år i Nyborg kommune Spørgeskemaundersøgelse om sundhedsvaner og trivsel for borgere mellem 16 og 75 år i Nyborg kommune De fleste spørgsmål besvares ved at sætte kryds i den boks, der passer bedst. Nogle gange er der en linje

Læs mere

HVORDAN HAR DU DET? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i Region Syddanmark 2017

HVORDAN HAR DU DET? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i Region Syddanmark 2017 HVORDAN HAR DU DET? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i Region Syddanmark 2017 Udfyld venligst spørgeskemaet og brug vedlagte svarkuvert. Du kan også springe turen til

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i din kommune og Region Hovedstaden

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i din kommune og Region Hovedstaden Hvordan har du det? 2007 En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i din kommune og Region Hovedstaden Oplysninger om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at beskrive sundhedstilstanden

Læs mere

Hvordan har du det? DEFACTUM EN UNDERSØGELSE AF TRIVSEL, SUNDHED OG SYGDOM BLANDT UNGE I REGION MIDTJYLLAND. Du kan også svare på nettet se bagsiden

Hvordan har du det? DEFACTUM EN UNDERSØGELSE AF TRIVSEL, SUNDHED OG SYGDOM BLANDT UNGE I REGION MIDTJYLLAND. Du kan også svare på nettet se bagsiden EN UNDERSØGELSE AF TRIVSEL, SUNDHED OG SYGDOM BLANDT UNGE I REGION MIDTJYLLAND 2017 Du kan også svare på nettet se bagsiden DEFACTUM Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at kortlægge borgernes

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Folkesundhed Aarhus Dit Liv - Din Sundhed

Folkesundhed Aarhus Dit Liv - Din Sundhed Side 1 1. CPR-nummer - 2. Angiv din alder år 3. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 De følgende spørgsmål handler om rygning 4. Ryger du? (dette gælder også e-cigaretter og vandpibe), hver dag, mindst

Læs mere

Modelspørgeskema. Kommunal sundhedsprofil. Statens Institut for Folkesundhed Socialforskningsinstituttet

Modelspørgeskema. Kommunal sundhedsprofil. Statens Institut for Folkesundhed Socialforskningsinstituttet Modelspørgeskema Kommunal sundhedsprofil Statens Institut for Folkesundhed Socialforskningsinstituttet 1 Tekst 1. De første spørgsmål drejer sig om personlige forhold. 1. Hvornår er du født? Dato Måned

Læs mere

Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede

Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede Anders Arnfred Pia Vivian Pedersen Maria Holst Algren Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede Indhold 1 2 Forord 3 Sammenfatning og konklusion

Læs mere

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Kapitel 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Dette afsnit handler om forekomsten af en række specifikke sygdomme og lidelser, som svarpersonerne angiver at have på nuværende

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom U - FU Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Opfølgningsskema regionmidtjylland FU HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

Spring turen til postkassen over. Udfyld spørgeskemaet på internettet:

Spring turen til postkassen over. Udfyld spørgeskemaet på internettet: Spring turen til postkassen over Udfyld spørgeskemaet på internettet: www.svar2017.dk Information om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at kortlægge borgernes trivsel, sundhed og sygdom. Resultaterne

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Spørgeskema omhandler dig og din livsstil. Besvarelserne vil blive behandlet fortroligt, og vil ikke kunne føres tilbage til dig. Spørgeskemaet tager under

Læs mere

Spørgeskema side 1 Dato: SF-36 Spørgeskema om helbredstilstand

Spørgeskema side 1 Dato: SF-36 Spørgeskema om helbredstilstand side 1 SF-36 om helbredstilstand Vejledning: Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre

Læs mere

Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål.

Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål. Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom X - COBASIS Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Spørgeskema regionmidtjylland Basis HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet.

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Kære deltager Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Hvad spørger vi om? Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Læs mere

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet behandlet med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i opfølgningen på behandlingen har vi brug for nogle oplysninger

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

1. Hvornår er du født? (dato og år) mand... 1 kvinde... 2

1. Hvornår er du født? (dato og år) mand... 1 kvinde... 2 ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Sundhedsprofilens resultater

Sundhedsprofilens resultater Sundhedsprofilens resultater Knud Juel Comwell, Middelfart 8. marts 2011 Syddansk Universitet SIF: Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Ola Ekholm Stig Eiberg Hansen Maria Holst Knud Juel RSD: Ann

Læs mere

Spørgeskema. Aalborg Kommune. Randfordeling

Spørgeskema. Aalborg Kommune. Randfordeling Spørgeskema Aalborg Kommune Randfordeling 2007 Da spørgeskemaet bliver scannet automatisk, er det, at du sætter dine kryds omhyggeligt inden for felterne. Det er desuden, at du udfylder skemaet med kuglepen

Læs mere

Dit Helbred og Velbefindende

Dit Helbred og Velbefindende Løbe-nummer: Opstart Afslutning Dit Helbred og Velbefindende Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom COP-2847 Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Afslutningsskema regionmidtjylland Slut HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit

Læs mere

0 Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet +

0 Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet + + 0 0 Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet + + 1 Tekst 1. De første spørgsmål drejer sig om personlige forhold. 1. Hvornår er du født? Dato Måned År Skriv... 2. Er du? Mand... 44,0 Kvinde...

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato åå mm-dd Dit studieløbenummer Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde EuroQol Angiv ved at sætte kryds i een

Læs mere

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det?

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Dato 03.03.14 Dok.nr. 31375-14 Sagsnr. 14-2398 Ref. anfi Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Varde Kommune Demografiske tal Aldersfordeling 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet.

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Kære deltager Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Hvad spørger vi om? Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Læs mere

Sådan gør du! Kære medarbejder i ældreplejen

Sådan gør du! Kære medarbejder i ældreplejen Sådan gør du! Kære medarbejder i ældreplejen Du har fået dette spørgeskema, fordi din arbejdsplads deltager i projektet "Nye tider i ældreplejen". Derfor har vi brug for endnu flere oplysninger fra dig

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND

SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND VEJLEDNING: Dette spørgeskema handler om din opfattelse dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at

Læs mere

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen Kære borger Struer Kommune har valgt at sætte fokus på kvaliteten af de sociale være- og cafetilbud Parasollen og Værestedet TROIA, som i dag tilbydes borgere med social, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Læs mere

Horsens kommunes sundhedsprofil. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Horsens kommunes sundhedsprofil. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Horsens kommunes sundhedsprofil Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Hvad er sundhed? WHO s definition af sundhed - Sundhed er en tilstand af fuldkommen fysisk, psykisk og social trivsel og ikke

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Dags dato åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Dags dato åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der netop er begyndt på Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Sådan udfyldes skemaet Vi håber, at du vil besvare nedenstående

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

X - APKORT. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

X - APKORT. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet X - APKORT En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Sundhedsprofil 2013 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal

Læs mere

Instruktion. Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Instruktion. Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred. Instruktion Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred. De fleste spørgsmål kan besvares ved blot at sætte et kryds. Ved nogle spørgsmål skal du skrive et tal eller

Læs mere

Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september

Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september Sundhedskonsulent Cand.comm PhD Lucette Meillier Center for Folkesundhed Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Der er ophobet 135.000

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom

Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom NMU-2 Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Neurologisk Ambulatorium

Læs mere

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Arbejdsmedicinsk Afdeling Lykkebækvej 1 4600 Køge Tlf.: 5663 1500 sghnord@regionsjaelland.dk Direkte tlf.: 4732 2900 Fax: 4632 2073 E-Mail: koe-arbmed@regionsjaelland.dk

Læs mere

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder Er du...? Mand 2172 48,0% Kvinde 2351 52,0% Alder 15-19 år 351 7,8% 20-29 år 631 14,0% 30-39 år 760 16,8% 40-49 år 816 18,0% 50-59 år 725 16,0% 60-69 år 782 17,3% 70+ 458 10,1% Region Hovedstaden 1343

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014 Spørgeskema til udfyldelse ved start Randomiseringsnummer: Initialer for forsøgsdeltager: CPR: - Dato for udfyldelse af skema: / - 20 Navn: Hvad er din civilstand? (1) Gift / samlevende (2) Enke / enkemand

Læs mere

Patient Details. Evaluation Date: / / Section to be completed by the RITAZAREM Participant

Patient Details. Evaluation Date: / / Section to be completed by the RITAZAREM Participant Evaluation Date: Section to be completed by the RITAZAREM Participant VEJLEDNING: Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det,

Læs mere

Mental Sundhed i Danmark

Mental Sundhed i Danmark Mental Sundhed i Danmark Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Mette Kjøller Knud Juel 11. februar 2010 Redaktion Anna Paldam Folker, Line Raahauge Madsen, Ole Nørgaard og Jette Abildskov Hansen,

Læs mere

Udfordringer for sundhedsarbejdet

Udfordringer for sundhedsarbejdet Bilag 1 Sundhedsprofil af Faaborg-Midtfyn kommune I 2010 gennemførtes en undersøgelse af borgernes sundhed i kommunerne i Danmark som er samlet i regionale opgørelser, hvor kommunens egne tal sammenholdes

Læs mere

Sundhedsprofilens resultater

Sundhedsprofilens resultater Sundhedsprofilens resultater Knud Juel Comwell, Kolding 10. februar 2011 Syddansk Universitet SIF: Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Ola Ekholm Stig Eiberg Hansen Maria Holst Knud Juel RSD: Ann

Læs mere

2. RYGNING. Hvor mange ryger?

2. RYGNING. Hvor mange ryger? SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 2. RYGNING Rygning er den væsentligste forebyggelige risikofaktor i forhold til langvarig sygdom og dødelighed. I gennemsnit dør en storryger 8- år tidligere

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Resumé

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Resumé Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Resumé Resumé PLS RAMBØLL Management præsenterer i dette resume resultaterne af en undersøgelse af befolkningens

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

sundhedscenter for kræftramte Baseline-spørgeskema

sundhedscenter for kræftramte Baseline-spørgeskema sundhedscenter for kræftramte Baseline-spørgeskema Navn Fødselsdato Sådan udfyldes skemaet Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om blandt andet kost, fysisk aktivitet, kontakt med andre mennesker,

Læs mere

spørgeskema om din epilepsi

spørgeskema om din epilepsi AER-1001 spørgeskema om din epilepsi Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. du kan læse mere i det vedlagte brev. på forhånd tak! neurologisk ambulatorium OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Løbenummer: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Løbenummer: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Løbenummer: Instruktion Spørgsmålene i dette skema handler mest om helbred, trivsel og arbejdsforhold. Hvis du ikke er i arbejde, skal du udfylde de første 9 sider i skemaet. Skemaet handler om dine forhold

Læs mere

Svarene bliver skannet ind på en maskine, så alle tal og kryds skal være nemme at tolke som vist i nedenstående eksempler.

Svarene bliver skannet ind på en maskine, så alle tal og kryds skal være nemme at tolke som vist i nedenstående eksempler. 1 Inden du besvarer et spørgsmål, bedes du læse spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte kryds i den kasse, hvor du synes, svaret passer bedst. Kun hvis det

Læs mere

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn... ! Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...3 Langvarig sygdom og alder...3 Langvarig sygdom og erhvervsuddannelse...4

Læs mere

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Danmark

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Danmark Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Danmark 2013 Spring turen til postkassen over. Udfyld spørgeskemaet på internettet på www.hvordanhardudet.dk Oplysninger

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE]

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Sundhedsprofil BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Personlig sundhedsprofil Barnets navn Alder Antal søskende: Alder: Dato for Indledende samtale: Vægt: Højde: BMI: Dato for 3. måneders samtale: Vægt: Højde:

Læs mere

IUniversitätsklinikum I

IUniversitätsklinikum I IUniversitätsklinikum I Hamburg-Eppendorf I Spørgeskema vedrørende patientens sundhedstilstand (SF-36) I dette spørgeskema drejer det sig om din vurdering af din egen sundhedstilstand. Skemaet gør det

Læs mere

Rubrik. Hvordan har du det? Sønderborg Kommune. - trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 1/14

Rubrik. Hvordan har du det? Sønderborg Kommune. - trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 1/14 Rubrik Hvordan har du det? - trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 Sønderborg Kommune 1/14 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND... 3 2. SUCCESER OG UDFORDRINGER... 3 3. ULIGHED I

Læs mere

Patient Details. Section to be completed by the RITAZAREM Participant

Patient Details. Section to be completed by the RITAZAREM Participant Section to be completed by the RITAZAREM Participant VEJLEDNING: Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du

Læs mere

Instruktion. Med venlig hilsen

Instruktion. Med venlig hilsen Instruktion Spørgsmålene i dette skema handler mest om helbred, trivsel og arbejdsforhold. Hvis du ikke er i arbejde, skal du udfylde de første 9 sider i skemaet. Skemaet handler om dine forhold og din

Læs mere

Resultater af 12 nærmiljø-sundhedsprofiler Hovedrapport FOREBYGGELSESINDSATSER I NÆRMILJØET

Resultater af 12 nærmiljø-sundhedsprofiler Hovedrapport FOREBYGGELSESINDSATSER I NÆRMILJØET Resultater af 12 nærmiljø-sundhedsprofiler Hovedrapport FOREBYGGELSESINDSATSER I NÆRMILJØET Maj 2011 For SUNDHEDSSTYRELSEN, ENHED FOR BORGERRETTET FOREBYGGELSE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM NMU-2 SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM SØVN OG

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed

FOA-medlemmernes sundhed FOA Kampagne og Analyse 9. juni 2015 FOA-medlemmernes sundhed Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har for FOA foretaget en undersøgelse af FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på den store nationale

Læs mere

Tekst 1. De næste spørgsmål drejer sig om dit helbred. 1. Føler du dig frisk nok til at gennemføre det, som du har lyst til at gøre?

Tekst 1. De næste spørgsmål drejer sig om dit helbred. 1. Føler du dig frisk nok til at gennemføre det, som du har lyst til at gøre? Tekst 1. De næste spørgsmål drejer sig om dit helbred. 1. Føler du dig frisk nok til at gennemføre det, som du har lyst til at gøre? Ja, for det meste 1 Ja, af og til 2 Nej (næsten aldrig) 3 Ved ikke 8

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere