Svendborg Teater, Teatergade 5, Svendborg Opført Tegnet af Emil Schwanenflügel og Th. Hoffmann.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svendborg Teater, Teatergade 5, Svendborg Opført 1897. Tegnet af Emil Schwanenflügel og Th. Hoffmann."

Transkript

1 Svendborg Teater, Teatergade 5, Svendborg Opført Tegnet af Emil Schwanenflügel og Th. Hoffmann. Svendborg Teaters nuværende udseende Fredningsforslaget omfatter: Teaterbygningen, opført i Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, på vegne af Teaterforeningen Svendborg, ved Jørgen Bo Jørgensen (daglig leder) og Svendborgs borgmester Jørgen Henningsen. Indholdsfortegnelse: Begrundelse for forslaget Baggrunden for forslaget Beskrivelse Oprindelighed og ændringer Bygningshistorie Arkitekten Emil Schwanenflügel Vedligeholdelsesstand Identifikation Kilder Bilag: 1. plan, snit og matrikelkort. 2. Svendborg Teater, Alette Scavenius, endnu ikke udgivet teaterleksikon, Gyldendals Forlag. 3. s , Dansk Teaterbyggeri , Lise Funder, Kbh festskrift fra indvielsen af det nyrenoverede teater i støtteskrivelse, Svendborg Kommune 6. støtteskrivelse, Det Danske Teater v. Waage Sandø 1

2 7. støtteskrivelse fra Svendborg Teaters Venner 8. støtteskrivelse, Alette Scavenius, teaterhistoriker 9. uddrag fra Weilbachs Kunstnerleksikon, s SAVE bygningsskema. Begrundelse for fredningsforslaget: Velbevaret og typisk repræsentant for dansk teaterbyggeris storhedstid i sidste halvdel af 1800-tallet. Navnlig salen må fremhæves for sin originalitet og store anvendelighed. Svendborgs Borgerforening dannede forbillede for resten af landets provinsteatre, da man opførte det nye Svendborg Teater i 1897, og det blev dengang som nu betragtet som et af provinsens bedste teatre. I dag på grund af en af landets mest velfungerende og velkonsoliderede teaterforeninger, de optimale faciliteter for skuespillerne og publikum og endelig den massive opbakning i lokalbefolkningen. På landsplan er Rønne, Viborg og Århus Teater fredede. Borgerforeningen Hoveddøren Facadedetaljering Baggrund: Bygningen står foran udførelsen af større facadearbejder samt vinduesrenovering. Der er til dette arbejde bevilget kr. fra Fyens Amt, under betingelse af, at bevillingen bruges i indeværende år, 2006, inden amtet nedlægges. Projekteringen, der udarbejdes af arkitekterne Clausen og Weber bliver finansieret af Realdania. Man regner med, at arbejderne kommer til at beløbe sig til kr., og Svendborg Kommune har givet forhåndstilsagn om, at kommunen vil betale de resterende kr., såfremt Realdania beslutter sig for, ikke at yde tilskud ud over projekteringen. Begrundet i de økonomiske forhold, skitseret ovenfor, er det vigtigt, at få afklaret fredningsspørgsmålet snarest, hvorfor landsforeningen By og Land håber på en hurtig sagsbehandling. Beskrivelse: Italiensk historicisme med balkoner, spir og lodrette, indrammede vinduesbånd. Det helvalmede tag var oprindeligt behængt med naturskifer, men fremstår i dag med eternitskifer. Facaderne er opført i gule sten, en overflade, der dog senere er blevet pudset over, som følge af omfattende sætningsskader. Samtlige vinduer er de 2

3 oprindelige, og på nær sceneindgangen og branddøren fra garderobe til balkon på 1. sal er også alle dørene bevarede. Hvor bygningens ydre er ret afdæmpet, fremtræder det indre, navnlig selve teatersalen, overdådigt udsmykket med bladguld, bladornamentik, vingede genier og svaner. Sidstnævnte var arkitekten Schwanenflügels særlige signatur, også anvendt i Odense Sommerteater. Publikumsarealerne, herunder foyer og garderoberum er bevaret i deres grundplan og dekorative elementer, dog er valget af overfladebehandling og farvevalg ikke faldet heldigt ud, ved renoveringen i 92, ligesom man kunne have forestillet sig en mere nænsom udformning af de tilføjede branddøre. Den renoverede foyer Teaterets rigt dekorerede balkoner Ændringer: Stolene er skiftet, første gang i 1939, senere i Badeværelser fornyet i 1970 Scenegulvet ændres i 1970 fra skråt til horisontalt, dels af hensyn til aktørerne, dels for at skabe mulighed for balletforestillinger. Skifertaget er skiftet til eternitskifer, ved den store renovering i Facaden pudses op og males i Samtidig får foyeren sine nuværende farver. En glasdør har erstattet den oprindelige jerndør fra skuespillergarderoben på 1. sal ud til brandaltanen. Balustraden over indgangen var oprindeligt udsmykket med guirlander i relief, og en centralt placeret maske (iflg. foto fra 1905). Sceneindgangen er forsynet med en nyere, tofløjet fyldingsdør. 3

4 Postkort, visende Svendborg teater omkring år Bygningshistorie: Det Kongelige Teater i Købehavn havde opført den nye scene på Kongens Nytorv i årene , hvilket i fællesskab med den samfundsmæssige udvikling, borgerskabets opblomstring og konjukturændringer i almindelighed kom til at danne grobund for en kulturel opblomstring/renæssance i de mere velhavende dele af landet, hvor handelen eller de fede jorder lå. Frem til 1. verdenskrig opførtes således ni væsentlige teaterbygninger rundt om i landet (Østjylland, Fyn og Sjælland): Aalborg Teater (opr. opført i 1878, men væsentligt ombygget til formålet i 1890) Svendborg Teater 1897(afløste et ældre teater, tegnet af N.S. Nebelong) Aarhus Teater, 1901 Hobro Teater, 1902 Randers Teater, 1905 Viborg Teater, 1909 Hjørring Teater, 1907 Horsens Teater, 1909 Odense Teater, 1914 Da Aalborg Teater egentlig var en ombygning (bygningen husede oprindeligt et mere folkeligt etablissement, med skiftende former for underholdning og udskænkning) er Svendborg Teater således det første af de nye, store teaterscener i provinsen, der fulgte i kølvandet på Dahlerups Kgl. Teater i København. Af disse ni teatre er i øvrigt Det kgl. Teater, Århus Teater og Viborg Teater fredede. Endvidere er Rønne Teater (1783/1823) fredet. Det første teater i Svendborg var tegnet af N.S. Nebelong, og lå i Fruestræde. I 1894 var forholdene imidlertid så kritisable, at byfoged Lund nedlagde forbud mod at benytte teatret, på grund af brandfaren. Det var Svendborgs Borgerforening, der påtog sig den store opgave, at skaffe byen et nyt teater. Byggegrunden lå i Borgerforeningens have, og de økonomiske midler kom dels fra Borgerforeningens egenkapital og et tilskud fra byrådet, dels fra aktietegning blandt de lokale. Herved skaffedes de kr. der var nødvendige for teaterets 4

5 opførelse, og arkitekterne Emil Schwanenflügel og Theodor Hoffmann påbegyndte arbejdet. Sidstnævnte var en lokal arkitekt, der formentlig har fungeret som byggeleder, og om hvem der ikke har kunnet skaffes yderligere oplysninger. I forbindelse med byggeriet blev Borgerforeningens bygning fra 1883 og teaterbygningen forbundet med hinanden, via en mellembygning. Ved teaterets indvielse 29. oktober 1897 rummede salen 505 pladser. I dag rummer salen 447, med muligheden for, at fjerne de to forreste rækker (34 stole), for derved at give plads for et symfoniorkester. I 1939 foretages en påtrængt renovering, hvor stolene udskiftes, og i 1967 stiftes Svendborg Teaterforening med over 2000 medlemmer, efter flere års stagnation. Teaterbygningen henlå i en tilstand af gennemgribende forfald indtil 1968, hvor en lovændring gav mulighed for rentefri lån til kulturelle formål. Teaterforeningen iværksatte herefter en gennemgribende renovering til 1,4 mil (arkitekten hed Lars Mindedahl, og er søn af den tidligere arkitekt, tilknyttet teateret), hvor stolene endnu engang skiftedes, varmeanlæg, el installationer, teknik og badefaciliteter moderniseredes og det gamle, utætte skifertag skiftes ud til fordel for eternitskifer. Svendborg Teater genindvies 31. oktober 1970, nu med fladt scenegulv, for at give mulighed for balletforestillinger ( Nini Theilade åbnede sit Dansk Balletakademi på Thurø omtrent samtidig). Ventilationstårnet rekonstrueres ud fra gamle fotos i slutningen af 80 erne, ved arkitekterne Klausen og Weber (der er dog fotos af to forskellige udformninger af dette tårn, og det står hen i det uvisse, hvilken, der er den mest oprindelige, se historiske fotos bagest i forslaget). I forbindelse med TV2 Fyns byggearbejder i 1992, klods op ad Svendborg Teater, påføres bygningen så store sætningsskader, at vidtrækkende facadearbejder bliver nødvendige. Arkitekten Per Weber lader sig inspirere af teaterets italienske formsprog (og Paul Gernes?), og lader det ydre pudse op i to gule nuancer, med hvide indfatninger og gesimsbånd. Foyeren bliver ved denne lejlighed frisket op i dristige farver, angiveligt med udgangspunkt i undersøgelser af tidligere farvelag, og forgyldningen udføres på ny i ægte bladguld. Svendborg byvåben som dekorativ detalje Niels Johannes Emil von Schwanenflügel ( ): Underviste i bygningslære og fagtegning ved Odense Tekniske Skole Ved siden af hans selvstændige virksomhed var han bl.a. medarbejder hos V. Tvede i tre år, konduktør hos Lendorf og Herholdt ved Odense Rådhus, samt tilsynsførende ved opførelsen af Industripalæet, også i Odense. 5

6 Schwanenflügel var en meget produktiv arkitekt, der fandt de fleste af sine opgaver i de fynske kystbyer, som han kom til at præge med sit solide og tidstypiske formsprog. Han har bl.a. tegnet Teknisk Skole i Nyborg, Kerteminde og Ærøskøbing, Odense Folketeater, Odd Fellow - loger i Rudkøbing, Ringkøbing og Svendborg, Hotel Nyborg Strand, Vandtårnet i Nyborg, hovedsædet for Kreditforen. af Grundejere i Fyens Stift i St. Gråbrødrestræde, Odense og endelig adskillige skoler, realskoler og villaer. På trods af Schwanenflügels store produktivitet, er det kun Nyborg Vandtårn der er fredet i dag. Schwanenflügels varemærke Bevaret dørgreb Dekorativ konsol i foyeren Vedligeholdelsesstand: Teaterbygningen er i god, vedligeholdelsesmæssig stand, facaderne står dog foran en større afrensning og filtsning/oppudsning, og et mere klassisk farvevalg er under overvejelse, ligesom vinduerne skal renoveres og males op i den originale farve (portgrøn). Det er arkitektfirmaet Clausen og Weber, der udarbejder projektmaterialet til dette arbejde. Projekteringen er finansieret af Realdania, der efterfølgende tager stilling til, i hvilket omfang fonden vil støtte arbejdets fysiske udførelse. På sigt ønsker teaterforeningen at skifte tagets overflader til naturskifer. Kommuneatlas: Kommuneatlas for Svendborg kommune er udarbejdet, men ikke udgivet endnu (jeg afventer udskrift fra kommunen). Identifikation: Amt: Fyns amt Kommune: Svendborg kommune Adresse: Teatergade 5, Svendborg Matr. nr.: 324c, Svendborg Bygrunde Ejerforhold: Privat fond, Svendborg Teaterforening, Centrumpladsen 10, 5700 Svendborg. Tlf

7 Kilder: Svendborg Købstads Historie, vol. 2, Ove Marcussen. Svendborg S , Alette Scavenius: teaterleksikon under udgivelse på Gyldendals forlag. Alette Scavenius Teater i hundrede år, artikel i anledning af Svendborg Teaters 100-års jubilæum, Berlingske Tidende Dansk Teaterbyggeri , Lise Funder. Kbh. 1987, s Svendborg og Omegns Museum, ved Bente Schwartz. Kontaktpersoner: Alette Scavenius, mag. art. i teatervidenskab, teaterleksikon under udgivelse på Gyldendals forlag. Adresser: Karensbyvej 3, 4791 Borre/Larslejsstræde 15,3, 1451 Kbh. K. Tlf Jørgen Bo, teaterdirektør, pædagogisk central. Tlf. arb , Arkitekt på Svendborg Kommune, Marianne Christiansen, tlf Svendborg og Omegns Museum, Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg. Bente Schwartz, tlf

8 HISTORISKE BILLEDER: Byskolen til venstre og Teatret til højre, omkring Borgerforeningen og Svendborg Teater, Luftfoto af Byskolen; teatret ses øverst til venstre. 8

BYGNINGSREGISTRANT 1

BYGNINGSREGISTRANT 1 1 BYGNINGSREGISTRANT BYGNINGSREGISTRANT Bygningsregistranten er udarbejdet som bilag til Lokalplan 9-9A af Ærøskøbing Kommunes Tekniske Forvaltning i samarbejde med Sven Allan Jensen as, Aalborg Redaktionen

Læs mere

Det offentlige bygger og vedligeholder

Det offentlige bygger og vedligeholder Det offentlige bygger og vedligeholder Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet B Y G N I N G S K U L T U R O G H Å N D V Æ R K 2 0 0 2 1 Det offentlige bygger og vedligeholder Bygningskultur og Håndværk

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere

Det Classenske Fideicommis, baghuset, Amaliegade 40 A, København Arkitekt Frederik Vilhelm Tvede, 1869-70

Det Classenske Fideicommis, baghuset, Amaliegade 40 A, København Arkitekt Frederik Vilhelm Tvede, 1869-70 Det Classenske Fideicommis, baghuset, Amaliegade 40 A, København Arkitekt Frederik Vilhelm Tvede, 1869-70 Fredningsforslaget omfatter: Forslag til fredningsudvidelse, således at den nuværende fredning

Læs mere

Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930

Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Titel Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Udgivet af Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Manuskript

Læs mere

Kontaktperson: Louise Seerup (UBST), tlf.: 72 26 56 23 el. Tina Pipa (Det kgl. Bibliotek) tlf.: 3347 4747

Kontaktperson: Louise Seerup (UBST), tlf.: 72 26 56 23 el. Tina Pipa (Det kgl. Bibliotek) tlf.: 3347 4747 Region: Hovedstaden Kommune: København Adresse: Gothersgade 140, 1123 København K Matr.nr.: 162, Nørrevold Kvarter Ejer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Kontaktperson: Louise Seerup (UBST),

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2010 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010

Læs mere

SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2001 BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf.: 96 84 84 84 Udgivelsesår: 2001 Titel: Redaktion: Layout:

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 november 07/05 Indhold NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 Kulturarvskommuner søges s. 2 Finanslov: Adgang til kulturarven s. 3 Holbæk-arkitekts hus fredes s.4 Hesselø retableret s.5 Restaurering af styrelsens

Læs mere

Boldklubben af 1893 s tennishal

Boldklubben af 1893 s tennishal Boldklubben af 1893 s tennishal Gunnar Nu Hansens Plads 11, 2100 København Ø også Per Henrik Lings Allé 10 (tidl. Idræts Allé) Ill. 1. Bag karnap ligger klublokaler Ill. 2. Vue mod Parken A/S. Ill. 3.

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Randers Kommune sætter fokus på bevaringsværdige bygninger Denne pjece udsendes til samtlige ejere af bevaringsværdige ejendomme, der er registreret i Randers

Læs mere

Vartovs bygningshistorie 1990 2006

Vartovs bygningshistorie 1990 2006 Vartovs bygningshistorie 1990 2006 Udarbejdet af Benneth Østergaard Petersen Indledning I forbindelse med det store renoverings- og restaureringsarbejde på Vartov fra begyndelsen af 1990- erne har det

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Teatersalen i Odder Den gamle teatersal i Centalhotellet på torvet i Odder skal reddes og gøres til en levende kulturscene igen. Foreningen Teatersalens Venner har i den forbindelse udarbejdet dette projektoplæg

Læs mere

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S 1 Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Realea A/S 2007 Tekst og

Læs mere

Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer

Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer Region: Region Sjælland Kommune: Holbæk Kommune Adresse: Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Matr.nr.: 138 b, Holbæk Bygrunde Arkitekt:

Læs mere

Region: Region Midtjylland. Kommune: Randers. Adresse: Hobrovej 84 B, 8920 Randers NV. Matr.nr.: 164M, RANDERS MARKJORD.

Region: Region Midtjylland. Kommune: Randers. Adresse: Hobrovej 84 B, 8920 Randers NV. Matr.nr.: 164M, RANDERS MARKJORD. Region: Region Midtjylland Kommune: Randers Adresse: Hobrovej 84 B, 8920 Randers NV Matr.nr.: 164M, RANDERS MARKJORD Ejer: Verdo A/S Kontaktperson: Verdo, Claus Nicolai Løvgreen e post: clo@verdo tlf.:

Læs mere

Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A. 1890-1959

Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A. 1890-1959 09/06/11 12:06 Side 33 Jens Andreas Foged arkitekt M.A.A. 1890-1959 af Asger Thomsen Jens Andreas Foged var som arkitekt med til at præge såvel Thisted by som hele Thy gennem fem årtier i den første halvdel

Læs mere

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg Af Marianne Goral Krogh I forbindelse med det landsdækkende arrangement Bygningskulturens Dag 2005 blev der sat fokus på modernisme, nærmere

Læs mere

GODT BYGGERI ODENSE 2007

GODT BYGGERI ODENSE 2007 GODT BYGGERI ODENSE 2007 BYENS MANGFOLDIGHED Opmærksomhed overfor byens udvikling, dens historie og bygningsmæssige karakteristika er stigende i disse år. Efter en periode hvor fokus i arkitekturen har

Læs mere

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år Elværks-krøniken 1914-2014 Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år 1 Redaktion: Anne-Marie Jørgensen Kenneth Jensen 2 Layout og offset: Kenneth Jensen - kennethjensen.dk Udgivet af Kulturhuset Elværket

Læs mere

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 1 Indhold Hvorfor og hvordan Hovedregler og målsætninger Bebyggelsens ydre fremtræden Indledning... 3 Baggrund... 4-7 Hvor og hvornår skal man søge?... 8 Hovedregler

Læs mere

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E S k i l t e o g F a c a d e r Lokalplan nr. 0-0112 Eksisterende lovlige skilte og facader kan forblive som hidtil. Ønsker du at foretage ændringer, skal lokalplanen følges - kontakt da kommunen. SØNDERBORG

Læs mere

DESIGNMANUAL FOR VARDE MIDTBY 2011

DESIGNMANUAL FOR VARDE MIDTBY 2011 FOR 2011 side 2 Udarbejdet af: Poul Erik Bech Statsaut.ejendm. & Valuar, MRICS, MDE Mobil : 40 31 40 81 e-mail : peb@edc.dk Simon Klinkby Arkitekt MAA Mobil : 26 82 95 15 e-mail : simon-klinkby@jubii.dk

Læs mere

TEATRENE I DANMARK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF REGERINGEN DEN 26. JANUAR 1954 NEDSATTE TEATERKOMMISSION BETÆNKNING NR. 278

TEATRENE I DANMARK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF REGERINGEN DEN 26. JANUAR 1954 NEDSATTE TEATERKOMMISSION BETÆNKNING NR. 278 TEATRENE I DANMARK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF REGERINGEN DEN 26. JANUAR 1954 NEDSATTE TEATERKOMMISSION BETÆNKNING NR. 278 1961 S. L. MOLLERS HOGTRYKKtRI, KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning

Læs mere

Arkitektoniske perler lang udgave

Arkitektoniske perler lang udgave 1 Banegården Den første jernbaneforbindelse blev etableret i Aarhus i 1862. Den nuværende banegård er imidlertid nummer tre i rækken af banegårde på dette sted. Den blev indviet i 1929. I 1920'erne ønskede

Læs mere

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur AlmenVejledning B 1 Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1 Titel Udgave Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1. udgave Indhold Udgivelsesår 2011 Arbejdsgruppe Torben Hangaard,

Læs mere

Kochs Tinghus i Store Heddinge

Kochs Tinghus i Store Heddinge Kochs Tinghus i Store Heddinge Udgivet af Realdania Byg Indhold FORORD... 5 NY ENERGI TIL DET GAMLE TINGHUS Restaurering af råd-, tingog arresthuset i Store Heddinge Af arkitekt m.a.a. Camilla Løntoft

Læs mere

års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F.

års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. 1914-15. november - 2014 Dr.med., Fysikus Erik Holst (1828-1907) Logens embedsmænd Øverst fra venstre: Storrepræsentant Henning Nielsen,

Læs mere

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKEBYGNINGER Publikationen er udgivet af Realdania og Kirkefondet. Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv og Varmings Tegnestue. Oplag:

Læs mere