BIF nr qxd :38 Side årgang Nr. 1 marts Æresmedlemmernes pokal gik i år til Tove Tækker Jepsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38 Side 1. 31. årgang Nr. 1 marts 2008. Æresmedlemmernes pokal gik i år til Tove Tækker Jepsen."

Transkript

1 BIF nr qxd :38 Side årgang Nr. 1 marts 2008 Æresmedlemmernes pokal gik i år til Tove Tækker Jepsen. B r a b r a n d I d r æ t s f o r e n i n g

2 BIF nr qxd :38 Side 2 Hovedformand Niels Jakob Sennels Telefon Administration Huset Venture Stautrupvej 34, 8260 Viby J Lis Glipstrup og Niels Peter Jensen Telefon Brabrand-Hallen Telefon Cafeteria Telefon Kontor - håndbold Mette Pedersen eller Inger Søllingvraa torsdag kl Redaktionen består af: Lars Broni (ansvarh.) Telefon Børge Nielsen Telefon Jens Jørn Pedersen Telefon Aase Møller Telefon Anette Friis Telefon Bjarne Christensen Telefon Kontaktpersoner: Badminton Niels Quist Christensen Telefon Basketball Steen Søgaard Nielsen Telefon Fodbold Flemming Møller Telefon Gymnastik Trine-Maria Riis Damgaard Telefon Håndbold Bent Nielsen Telefon Pétanque Inge Peugeot Telefon Svømning Anne Thøgersen Telefon Tennis Niels Rytter Telefon Oplag stk. Tryk DeFacto AS DEADLINES For aflevering af materiale til de næste numre: Nr. 2 Deadline den 19. maj Udkommer omkring den 7. juni 2008 Nr. 3 Deadline den 11. august Udkommer omkring den 30. august 2008 Nr. 4 Deadline den 10. november Udkommer omkring den 29. november 2008 Stof til bladet fremsendes til: Bjarne Christensen, Voldbækvej 7, 8220 Brabrand, telefon , Nyt fra REDAKTIONEN Det spirende forår har så småt meldt sin ankomst, og det er ved at være tid for de udendørs sysler og - ikke mindst - de udendørs idrætsaktiviteter. Men selv om vi er på vej ud i det danske forår, har fokus i dagspressen på det seneste været rettet mod en indendørs aktivitet, der er ved at vinde indpas i flere idrætsforeninger til glæde for mange, men til irritation for andre, herunder den navnkundige bestyrelsesformand i Parken Sport & Entertainment, Flemming Østergaard. Det drejer sig om foreningsfitness, der beskyldes for at udøve unfair konkurrence i forhold til privatejede fitnesscentre som fx fitness.dk, der ejes af Parken Sport & Entertainment. Den unfair konkurrence består i, at idrætsforeninger, der udbyder foreningsfitness, ikke skal betale moms, de får offentlige tilskud pr. medlem og til lokaler, og nu kan de også opnå rentefri lån hos DIF og DGI, der bl.a. får penge fra tipsmidlerne. I Jyllands-Posten fra den 2. marts i år kan man oven i købet læse, at fitnesskæden Fitness Danmark om nødvendigt vil gå helt til EF- Domstolen, vist nok for at få standset den urimelige konkurrence, som foreningsfitness påfører de kommercielle fitnesscentre. Det er ganske tankevækkende, at motion og styrketræning, der klart må betragtes som traditionelle foreningsaktiviteter, ved at blive tilført en række moderne redskaber og en ny benævnelse (på engelsk, naturligvis), pludselig kan blive opfattet som forretningsmæssige koncepter, der eksklusivt skal være forbeholdt kommercielle interesser og oven i købet skal forsvares som sådanne ved EF-Domstolen. Det må være tilladt for idrætsforeningerne i Danmark at forny sig og tilpasse sig de moderne behov og efterspørgsel, uden at skulle mødes med indsigelser om urimelig konkurrence fra de professionelle udbydere af fitness-aktiviteter og andre, der kommercielt udbyder ydelser, som i større eller mindre grad dækker samme område som idrætsforeningen. Skal idrætsforeningen fx afstå fra at udbyde svømning i foreningsregi, fordi et nærliggende bade- og svømmeland er afhængig af betalende gæster? Eller skal et privat squashcenter kunne forhindre den lokale idrætsforening i at oprette en squashafdeling? Meningerne herom kan selvfølgelig være delte, men der er ingen grund til at bandlyse bestemte aktiviteter i idrætsforeningernes regi, blot fordi samme aktiviteter udbydes kommercielt. For det første er målgruppen næppe den samme. I foreningen, der som bekendt drives ved hjælp af frivillig arbejdskraft, stilles der krav (af varierende styrke) til det enkelte medlem, mens det i de kommercielle centre er brugerne, der - mod betaling - stiller krav til udbyderne. Og for det andet bør en aktivitet ikke være forbeholdt privatøkonomiske interesser, blot fordi der er mulighed for at tjene penge på aktiviteten. Nok skal det være muligt at drive forretning uden konkurrenceforvridende støtte til andre aktører på markedet, men adgangen til "den frie konkurrence" skal ikke kunne påberåbes til støtte for en indskrænkning af idrætsforeningernes udbud af traditionelle aktiviteter, heller ikke selv om de fremstår i en ny iklædning. Redaktionen ønsker godt forår til alle Brabrand IFs medlemmer. 2 Brabrand Idrætsforening Nr. 1 / 2008

3 BIF nr qxd :38 Side 3 I skrivende stund er den igen gal med Muhammedtegninger og hvad deraf følger af uroligheder. Træls er det, men jeg skal ikke kloge mig på, hvad man bør gøre for at forhindre tilsvarende i fremtiden, og spørgsmålet er i den sammenhæng også, hvad der er de egentlige realiteter bag de bevæggrunde, man har for at lave ballade og ildspåsættelser m.m. Dette skal man vel også have ordentlig styr på for at kunne sætte sig op mod problematikkerne. Som nævnt skal jeg ikke kloge mig alt for meget, men tankevækkende er det dog, at der med ganske få hundrede meters mellemrum kan eksistere to så vidt forskellige verdener. Et boligområde med en vis procentdel, dog ganske vist meget lille procentdel, som tilsyneladende ikke kan finde rod og fodfæste, og så et område omkring vore idrætsfaciliteter, hvor alt tilsyneladende ånder fred og ro. Når jeg skriver tilsyneladende, så er det netop helt bevidst - for vi har desværre, i den store sammenhæng ganske vist små problemer, men alligevel problemer, som, hvis der ikke tages fat om dem, kan eskalere. Ikke at jeg tror, at vi pludselig vil opleve bål og brand på vore anlæg, men dybest set har vore bittesmå problemer måske udgangspunkt det samme sted - at man ikke tager sig ordentlig af vore børn og unge, og at man ikke engagerer sig medmenneskeligt. At være en idrætsforening kræver et engagement, ja at være et ordentligt menneske i et demokratisk samfund kræver et engagement. Jamen, er der da ikke engagement i Brabrand IF? Jo bestemt, på mange områder er der, men når vi f.eks. har haft problemer med at folk - og her tænker jeg primært på nogle ungdomshold inden for fodbold og håndbold - efterlader omklædningsrummene i et syndigt rod, eller når der skal trues med lukninger af afdelinger, hvis der ikke kan findes folk til afdelingsbestyrelserne, ja, så er det efter min bedste overbevisning mangel på engagement. Lederen LEDER Af hovedformand Niels Jakob Sennels Samfundet begynder ved dig selv Alting begynder et sted, og når børn og unge ikke rydder op efter sig, og når voksne ikke vil deltage i et bestyrelsesarbejde, så er det bl.a., fordi man ikke føler et fælles ansvar. Dette ansvar er ikke noget, der nødvendigvis kommer af sig selv. Det kommer og befæstes gennem opdragelse i en kultur, der gennem årelang tradition har erkendt, at netop fællesskabet, og det at fællesskabet fungerer, skaber de optimale ramme for det enkelte menneske. Naturligvis har vi ikke alle de samme forudsætninger, vi bliver ikke landsholdsspillere alle sammen, og f.eks. ville jeg være en elendig gymnastikinstruktør, men jeg kan udmærket, og det kan alle, finde ud af at rydde op efter mig selv, og jeg er også i stand til at løfte øjenbrynene, hvis jeg observerer, at andre ikke rydder op efter sig selv. Og det sidste burde alle kunne gøre! Kortsigtet kan man naturligvis udelukke de medlemmer, der ikke kan opføre sig ordentlig, men reelt set er det ikke løsningen, for så sker netop det, som mange klandrer samfundet for - at man udelukker nogle fra fællesskabet, at nogen ikke har en mulighed for at deltage i fornuftige aktiviteter, og så i stedet begynder at lave unoder. Men pointen er, at vi alle er samfundet! Samfundet begynder ved dig selv og den holdning, du lægger for dagen, og du er, om du kan li' det eller ej, en del af det samfund, som begynder ved dig selv. Vi skal fastholde et samfund, der bygger på demokrati og ligeret, og herunder selvfølgelig også ytringsfrihed, men det har sin pris at bevare dette samfund, nemlig at vi alle deltager konstruktivt. Og skal jeg være helt ærlig, så mangler jeg nogen gange denne deltagelse i Brabrand IF. Jeg erkender klart, at vi ikke kan redde hele verden, og enkelte individer er måske så forsømte, eller uden for pædagogisk rækkevidde, at der kræves meget specielle indsatser, men dertil er vi selvfølgelig, og heldigvis, ikke kommet i Brabrand IF. Vi må dog ikke tro, at den hellige grav er velforvaret og alt ånder fred og idyl, vi kan og skal gøre det meget bedre! Jakob Sennels Brabrand Idrætsforening Nr. 1 /

4 BIF nr qxd :38 Side 4 4 Brabrand Idrætsforening Nr. 1 / 2008

5 BIF nr qxd :38 Side 5 Pétanque Formand: Thomas Basse Jensen Telefon En travl tid for Pétanque Foråret er på vej, men pétanque kan jo også spilles om vinteren - udendørs - eller inde, hvis der er klubber, der har muligheder for det. Kolt/Hasselager og DGI arrangerede en turnering i en ridehal lørdag den 2. februar doubler havde en god, men meget kold dag. Der blev spillet på bløde baner, hvilket er godt for nogle og mindre heldigt for andre, og så blev der spillet på tid med lidt anderledes regler, end vi er kendt med, og så en specialitet: Efter velkomsten blev alle bedt om at gå ned i den anden ende af hallen og derefter tilbage igen, for så kender alle jo banerne!! Der var 4 hold fra Brabrand, og bedst placerede var Andy og Henrik med en 2. plads. Curling Pétanque Udendørs turnering på vores stenbane den 9.2. med 14 deltagere. Det var en rigtig fin dag - selv solen viste sig fra sin bedste side, og det er sjovt at spille efter lidt andre regler end de normale. Vi trak lod om makkere, og de bedste lige den dag var: Thomas, Henrik, Verner og Johnny. Indendørs stævne i Nørre Lyndelse En kold men god oplevelse. Vi var 3 doubler fra Brabrand søndag den 24. februar. Der blev spillet på baner med meget lidt sand/grus og andre med sten og tungt sand. Alle fik 5 kampe i indledende runder - der blev spillet på tid. Cup-kampene spilledes på normal vis, og der blev virkelig gået til stålet. Mange spændende og tætte kampe, og Jean Claude og Thomas Basse kæmpede sig til at vinde A-rækken, godt gået. Husk på, at vi træner onsdag og lørdag på stenbanerne og glæd jer til opstart i april måned. Inge Peugeot Generalforsamling i Brabrand IF Pétanque den 1. februar 2008 Bestyrelsen i Brabrand IF Pétanque ser efter generalforsamlingen således ud: Formand : Thomas Basse Jensen Kasserer : Lene Peugeot Sekretær : Nina Jensen Bestyrelsesmedlemmer : Johnny Nielsen og Peter Nymann Nielsen Suppleanter: 1. suppleant Emi Jensen 2. suppleant Ole Schrøder Jensen Kontingentet stiger til 400 kr. pr. år gældende fra 1/5/2008 Brabrand Idrætsforening Nr. 1 /

6 BIF nr qxd :38 Side 6 Gymnastik Formand: Katrine Christensen Telefon En kasserer takker af Eva Pedersen. Så blev min periode som kasserer ved Brabrand IF gymnastikafdelingen afsluttet. Jeg vil derfor gerne sige tak til alle de, jeg har haft et sjovt, spændende og ind imellem udfordrende samarbejde med. Det gælder bestyrelseskolleger, nuværende som tidligere. Alle de dejlige og engagerede instruktører, de gamle i gårde såvel som alle de unge der har været igennem foreningen i den periode jeg har været aktiv. Idrætsmærket 2008 Og ikke mindst alle gymnasterne, de gamle med al deres lune og fantastiske samvær og sammenhold, og alle de nye der er startet som små glade tumlinger med en eksplosion af livsglæde, og hvoraf de mest engagerede senere er fortsat som vore unge hjælpetrænere og b/u trænere. I den periode, jeg har været med, er der sket en udvikling, således der i dag er flere børn og ældre medlemmer. Dvs. træet har fået en god rod og en stor livskraftig krone, men der mangler lidt på stammen. Heldigvis ser det ud til, at de nye tiltag med step og pilates kan rette lidt op på dette. Når så vi til næste sæson starter et nyt hold for de unge mødre, der vil lægge vægt på puls og bodytoning, er jeg helt sikker på at der er startet en ny trend. Det har været spændende at være med til at styrke Brabrand områdets motionstilbud, og derfor er det med vemod, at jeg er trådt tilbage i utide, men jeg er sikker på, I får en god afløser i Frank Larsen. Så tag vel imod ham. Eva Pedersen Eks. kasserer Den nye kasserer Frank Larsen. Kom og vær med Alle over 18 år kan deltage - sværhedsgrad efter alder og køn Træning BIF-medlemmer kr. 40,00. Andre kr. 40,00 Mærkepris Guld kr. 40,00 Yderligere oplysninger Leif Guldberg tlf ; mobil Ove Medum tlf ; mobil Ole Broch-Lips tlf ; mobil Gunnar Riis tlf ; MARTS Gymnastikprøver Kvinder og mænd G1: Engdalskolen Torsdag den 06. marts 2008 kl Torsdag den 27. marts 2008 kl OBS: G1 OG GII ER LUKKEDE I UGE 11 PGA MUSICAL. Toves normale gymnastiktime = opvarmning til prøverne APRIL Gang-, cykel-, rulleskøjte- og løbeprøver (Det er tilladt at bruge stave ved gangprøverne) Mødested v/kirken på Brabrandstien Onsdag den 16. april 2008 kl M&K Tirsdag den 22. april 2008 kl M&K MAJ OG JUNI Atletiktræningen Mødested: Engdalskolens baner begynder I år: Onsdag den 7. maj 2008 kl efterfølgende onsdage. SIDSTE TRÆNING ONSDAG DEN 11. JUNI 2008 Trænere/dommere: Leif Guldberg, Ove Medum, Gunnar Riis og Ole Broch-Lips JUNI OG AUGUST Atletikprøver M&K Mødested: Engdalskolens baner Onsdag den 18. juni 2008 kl Onsdag den 25. juni 2008 kl Opsamling: Løb, gang, rulleskøjter, cykling & atletik Mødested: Engdalskolens baner Onsdag den 13. august 2008 kl Opsamling: Gymnastik Mødested: G1Engdalskolen Torsdag den 04. sept kl Torsdag den 11. sept kl Brabrand Idrætsforening Nr. 1 / 2008

7 BIF nr qxd :38 Side 7 Gymnastik fortsat Hvad med en Ghettoblaster? Referat af generalforsamling 20. februar 2008 kl i Pejsestuen i Brabrand-Hallen. Antal fremmødte: 32 inkl. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent Erling Madsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt. 2. Beretning om den forløbne sæson til godkendelse Formand Katrine Christensen fremlagde beretning. Erling kommenterede på antal af gymnaster i foreningen i dag og spurgte til antallet af børn og unge gymnaster i foreningen i dag. Eva fortalte, at gruppen af medlemmer på 60+ er stadig voksende. Ydermere er antallet af børnegymnaster steget. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse Eva Pedersen fremlagde regnskab og gennemgik de enkelte poster Berettede blandt andet herunder om tilbagebetalte kontingenter, som skyldtes, at der var medlemmer, der modtog flere girokort samt tilskuddet fra Brabrand Kiosk, som skal bruges på Børn og Unge afdelingen - og er ligeledes blevet brugt til DGI Karavanen som blev afholdt i august. Der er afsat mere til lønninger i år end 2007, da lønnen til instruktører er steget. Brugt flere penge på kurser, blandt andet fordi Storkøbenhavn afholder flere relevante kurser end DGI Århus egnen, og det koster mere at sende instruktører af sted. Hartvig spurgte ind til tilskuddet fra kiosken - og det forklaredes, at tilskuddet bruges på Børn og Unge afdelingens medlemmer. Eva berettede om egenkapitalen. Erling kommenterede på overskuddet som skyldes tilskuddet, som skal bruges på børn og unge arbejdet og ikke nødvendigvis skal give overskud. Katrine fortalte, at sponsorpengene til gymnastikopvisningen ikke indgår i dette budget. Regnskabet godkendes. 4. Fastsættelse af forslag til budget Eva fremlagde forslag til budget og gennemgik posterne med ændret kontingent. Årets budget giver et underskud på kroner. Kontingentet godkendes. Ingen bemærkninger. 5. Behandling af eventuelle indkomne forslag, der er tilstillet bestyrelsesformanden senest 8 dage før generalforsamlingen Idrætsmærket ønsker selv at afholde juleafslutning, hvilket er godkendt af bestyrelsen - så længe det holder sig inden for en rimelig pris. 6. Valg af formand i lige år Katrine Christensen genvalgt som formand. 7. Valg af kasserer, da Eva Pedersen trækker sig i utide Frank Larsen valgt som kasserer for en 1-årig periode. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg for 2 år: Birgit Byg modtog genvalg. Gitte Holm er indtrådt i bestyrelsen. Anne-Lise Ottesen er udtrådt i utide. Valg for 1 år: Mona Larsen fortsætter. Nanna Østergaard og Kirsten Snog er indtrådt. Trine-Maria Damgaard udtræder af bestyrelsen. 9. Valg af to suppleanter Asker Bønløkke Andersen og Inge Nielsen er indtrådt i bestyrelsen som suppleanter. 10. Valg af repræsentantskabsmedlemmer Katrine er automatisk medlem. Mona Larsen og Hartvig indtræder som repræsentantskabsmedlemmer. 11. Valg af suppleanter for repræsentantskabsmedlemmer Birgit Byg og Nanna Østergaard vælges som suppleanter for repræsentantskabsmedlemmer. 12. Valg af mindst én revisor Jens Ove Christensen blev valgt. 13. Eventuelle udvalg. Festudvalget Ingen udtrykker ønske om at nedsætte et festudvalg. 14. Eventuelt Marlene Ølander spurgte bestyrelsen, hvordan det er muligt at holde styr på, hvem der er gymnast og hvem der ikke er, i forbindelse med opvisningen - hvem skal betale 20 kroner og hvem skal ikke. Katrine foreslog, at alle gymnaster får udleveret en billet, der afleveres ved indgangen til opvisningen. Marlene Ølander er ked af, at anlægget i den nye Brabrand Hal ikke dur og spurgte, om det er muligt at investere i et nyt og kommenterede ligeledes på, at anlægget på Gjellerup Skolen heller ikke fungerer ordentligt. Hartvig vil tage det op på næste repræsentantskabsmøde. Evas forslag er, at gymnastikafdelingen anskaffer en stor ghettoblaster, som også håndbold og fodboldafdelingen har gjort. En ghettoblaster som kun benyttes af egen afdeling og låses væk efter brug. Ydermere fortalte Eva, at det også er muligt at investere i eget anlæg, som også fjernes efter benyttelse. Dette tages op på næste bestyrelsesmøde. Erling vil gerne, at bestyrelsen takker nej til tilskuddet på 31 øre for ældre gymnaster, idet han mener at det er til grin. Erling modtager en flaske vin som tak for at være dirigent. Katrine overrækker en buket blomster til Camilla som tak, fordi hun videregav hende formandsposten. Eva Pedersen modtager en buket blomster som tak for hendes store indsats og arbejde som kasserer i BIF. Nanna Østergaard Brabrand Idrætsforening Nr. 1 /

8 BIF nr qxd :38 Side 8 Badminton Formand: Niels Quist Christensen Telefon Hjælp os med at give dine børn nogle gode badmintonoplevelser Vi er meget glade for at have fået så mange nye medlemmer på ungdomssiden i år. Det er også en stor glæde, at så mange ungdomsspillere har fået smag for stævnedeltagelse, og at vi rent faktisk vinder medaljer med hjem! Også turneringsmæssigt ser det godt ud for de fleste af vore hold. Dette skyldes til dels, at vi har 3 dygtige trænere i Rasmus, Dennis og Kristian, men også at børnene kommer til træning med stor gejst og har et ønske om at blive bedre badmintonspillere. Fremtiden for Brabrand Badminton Ungdom ser derfor lys ud. MEN desværre er vi i den situation, at vi ikke længere har noget ungdomsudvalg til at varetage ungdoms interesser og arbejdsopgaver. I mange år har Poul Mølgaard siddet på denne post og har gjort et stort arbejde for at gøre det muligt for dine børn at spille badminton. Poul valgte at stoppe sidste år. Der var ingen afløser og vi har derfor i år i bestyrelsen været på overarbejde - heldigvis har trænerne overtaget nogle af Pouls tidligere opgaver. Vi mangler derfor din hjælp! Jo flere vi er om at dele arbejdet, des mindre bliver arbejdsbyrden. Helt konkret mangler vi hjælp til følgende opgaver: En formand for ungdom (én til at samle trådene og repræsentere ungdom i bestyrelsen) Et ungdomsudvalg på 2-3 forældre (til at igangsætte nye aktiviteter, sørge for træneransættelser, sørge for holdansvarlige, i samarbejde med trænerne arrangere juleafslutning, familie-badmintondag, klubmesterskab osv.) Hjælp til dommerbordet 2-3 lørdage i løbet af sæsonen kl (til at igangsætte kampe, udfylde resultatlister, ringe og indsende resultater til forbundet) En kampfordeler (til at planlægge den kommende turnering for klubbens deltagende hold) Holdansvarlige til turneringskampene for følgende hold: U13C U15D Er der én af disse poster, hvor du har lyst at give en hånd med må du meget gerne give Dennis besked eller kontakte Annette Buhl på eller telefon Vi vil i bestyrelsen naturligvis være meget behjælpelige med at sætte jer ind i jeres opgaver og hjælpe, hvor vi kan, men vi kan ikke klare alt ungdomsarbejdet uden jeres hjælp! Magnus og Rasmus' forældre (Hanne og Bjarne) har påtaget sig rollen som stævnekoordinator samt holdleder for U11D, og Halfdans far (Morten) har meldt sig som holdleder for U13D. Vi vil gerne sige tak til disse tre personer og håber, at det kan inspirere andre forældre til i fællesskab at hjælpe os med at løfte arbejdet i klubbens ungdomsafdeling. Annette Buhl Det er bl.a. disse dejlige børn, du kan hjælpe til nogle gode badmintonoplevelser. 8 Brabrand Idrætsforening Nr. 1 / 2008

9 BIF nr qxd :38 Side 9 Badminton fortsat Fremgang for ungdomsmedlemstal Badmintonafdelingen afholdt 26. februar generalforsamling med en meget lille deltagelse - kun 13 personer (incl. bestyrelsen og dirigenten Henning Panduro). Formanden Niels Quist omtalte i beretningen medlemstilbagegangen for badmintonsporten. Tilbagegangen er på turneringsspillere og motionister, hvorimod det er lykkedes at få flere ungdomsspillere. Turneringsmedlemstallet er faldet fra 43 i 2006 til 35 i motionistmedlemstallet er faldet fra 211 i 2006 til 186 i Heldigvis står ungdomsmedlemstallet for en fremgang fra 71 i 2006 til 83 i Formanden efterlyste dog forældreengagement i ungdomsafdelingen, som stadig mangler en ungdomsudvalgsformand. (se også Annette Buhl's indlæg i bladet - red.). Afdelingens pæne resultat i 2007, som i stor udstrækning skyldes tilskud fra Brabrand Kiosk, vil i 2008 blive anvendt til styrkelse af ungdomsafdelingen med deltagelse i turneringer og stævner m.m. En stor tak til indehaveren af Brabrand Kiosk for tilskuddet. Spilleudvalgsformanden Jesper Nielsen nævnte i beretningen for spilleudvalget, at det kniber med turneringsspillernes deltagelse i mandagstræningen - langt de fleste ønsker kun at træne 1 gang om ugen. Man vil forsøge med et træningssamarbejde med mindre Århus-klubber i den kommende sæson. Førsteholdet blev nr. 2 i jyllandsserien og spiller p.t. om oprykning til danmarksserien - andetholdet er med i nedrykningsspil i serie 1. Vagner Haunstrup har lovet at stå for turneringsplanlægningen i den kommende sæson. Kassereren Jens Jørn Pedersen fremlagde regnskabet for 2007, der fremviste et overskud på kr. Der var for 2007 budgetteret med et underskud på kr. Der er for 2008 budgetteret med et underskud på over kr. idet der bliver skruet meget op for aktiviteterne for de unge. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2008 uanset kontingentet til hovedafdelingen er sat op. Dette blev vedtaget. Jesper Nielsen ønsker ikke genvalg. Nyvalgt blev Hanne Quist og Anja Bremholm. Jens Jørn Pedersen Brabrand Idrætsforening Nr. 1 /

10 BIF nr qxd :38 Side 10 Tennis Formand: Niels Rytter Telefon Flere og flere personer involverer sig i arbejdet Flere og flere personer involverer sig i arbejdet i tennisafdelingen. Det kom til udtryk på årets generalforsamling, hvor ikke alene formanden, men en række personer fortalte om aktiviteterne for de 35 fremmødte medlemmer. Næstformanden, Anders Barfod fortalte således om dialogen med Århus Kommune i forbindelse med Stenbæk-projektet. Især emnet om et eventuelt mageskifte, hvor de nordlige baner foreslås flyttet til baner nær klubhuset, blev livligt diskuteret. En af personerne i juniorudvalget, Marianne Rømer fortalte om de mange tilbud, som børn og unge fik tilbudt sidste år. Rygraden i arbejdet er ud over Martin Jaquet, som træner rigtig mange, også de mange unge trænere. Rigtig mange har deltaget i forskellige stævner. Gunnar Friedrichsen gennemgik årets sponsoraktiviteter i Støtteforeningen, Serve-Esset. Hvilke indtægter afdelingen har haft og ikke mindst, hvad pengene er anvendt til. Bl.a. har foreningen givet tilskud til nye træningsdragter til alle trænerne og et tilskud til juniorafdelingens tur til Ølstykke. Et forslag kom om flere aktiviteter, som kan give indtægter, f.eks. deltagelse i sponsorcykelløbet. Thyge Christensen fortalte om årets gang som banemand og udtrykte tak for en stor hjælp fra gruppen af seniorservere. Kassereren Allan Jaquet gennemgik regnskabet, som igen i år har givet et lille overskud. Allan gennemgik også budgettet, som viser et nogenlunde uændret aktivitetsniveau. En kommentar var, at der bør forsøges aftalt en højere rente med afdelingens bankforbindelse. Desuden kom der forslag om, hvordan en lille medlemstilbagegang kan ændres til ny fremgang. Et forslag var, at vi skal gøre os mere synlige i Helenelyst, hvorfra vi endnu ikke har fået særlig mange nye medlemmer. Endelig gennemgik repræsentanten for det udvalg, som har stået for renovering af klubhuset, Bodil Christensen de forbedringer, der er sket i løbet af vinteren. Udvalget glæder sig til at vise huset frem i forbindelse med standerhejsningen Bededag, den 18. april. Ny bestyrelse Gunnar valgte at trække sig fra bestyrelsesarbejdet, da han ikke længere bor i Brabrand og desuden har fået et tidskrævende nyt job. Hans aktiviteter i bestyrelsen overtages af Palle Schmidt, mens Jochim Kempe bliver tilknyttet ungdomsafdelingen. Alle andre i bestyrelsen blev genvalgt. Niels Rytter Brabrand Tennis forlænger med Marek Krasny som spillende træner Marek Krasny. 10 Brabrand Idrætsforening Nr. 1 / 2008

11 BIF nr qxd :38 Side 11 Tennis fortsat Sommeren nærmer sig - vi glæder os alle Louise Lyhne. Vi iler med en rettelse fra blad nr. 4, 2007: Her er det rigtige billede af den fremragende træner og spiller Louise Lyhne, der med stor glæde blev valgt til årets junior i tennisklubben Fra en herlig sommerdag, hvor ungdommen træner. Standerhejsning og åbent hus i tennisafdelingen Bededag Vi åbner den nye udendørs sæson Bededag, fredag den 18. april. Åbent hus finder sted kl , hvor alle nye interesserede kan besøge os på anlægget på Stenbækvej i Hans Broges Bakker. Alle er velkommen til standerhejsningen i tennisafdelingens nyrenoverede klubhus samme dag kl. 11. Umiddelbart derefter forventer vi, at medlemmerne kan benytte banerne til en ny spændende tennissæson. Bestyrelsen Brabrand Idrætsforening Nr. 1 /

12 BIF nr qxd :38 Side 12 Fodbold Formand: Flemming Møller Telefon Der udvises stor økonomisk ansvarlighed i afdelingen Referat fra generalforsamlingen Formand Flemming Møller bød velkommen til lidt flere fremmødte end tidligere år, hvorefter generalforsamlingen blev indledt efter vedtægterne. Lars Broni blev som næsten sædvane valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet. Derefter gav han ordet til formanden, som glædede sig over den lille stigning i tilslutning til generalforsamlingen. Han gav derefter sin beretning om årets gang i fodboldafdelingen. Formandens beretning Han indledte med at byde velkommen til generalforsamlingen i en dynamisk klub, hvor engagerede trænere og ledere hele tiden har gang i et eller andet til vore medlemmers bedste. Derefter berettede formanden om de forskellige afdelinger i klubben. 1. holdet blev ikke noget tophold i sæsonen, men rykkede ned i 2. division. Mange har haft den opfattelse, at det var AGF, der var skyld i nedrykningen, men formanden påpegede, at det var pga. ustabilitet. Der satses dog på oprykning allerede i denne sæson. Spillere og trænere samt andre i organisationen omkring holdet bliver. 2. holdet rykkede op i danmarksserien efter ét år i kval.-rækken efter oprykningen fra jyllandsserien. Holdet består af typisk andetholdsspillere, som kun har fodbold som 2. prioritet og hvis træningstilstand ikke er helt på rette niveau. Styregruppen omkring 3. holdet gav op, da der var for meget bøvl med at skaffe spillere. Men det betyder, at der ikke er fremtid for ynglingespillere. Det syntes Jesper Bertelsen og Sune Aamand var synd, og med hiv og sving og med brug af mange spillere lykkedes det at holde holdet kørende, men holdet rykkede ned i serie 5. René Iversen fortsætter som træner med et hold spillere af egen avl. Derved skabes en tråd fra mikroput til divisionsfodbold. I denne sæson sker en omstrukturering af fodboldsæsonen, der nu skal løbe fra sommer til sommer som resten af Europa blev et godt år for old boys med 6 hold i turneringen. I old boys afdelingen blev forsøgt med forskellige aktiviteter. Bl.a. førstehjælp med spisning bagefter. Fortsættes næste side 12 Brabrand Idrætsforening Nr. 1 / 2008

13 BIF nr qxd :38 Side 13 Fodbold fortsat Referat fortsat Ny digital måltavle i den nye sæson I 2007 blev turneringen lavet om for de mindste fodboldspillere, så det er stævneform. Det gav selvfølgeligt problemer med plads til omklædning med flere stævner samme dag. Fordelene er, at det hele er overstået på én gang, men det kræver mange hjælpere den samme dag. Det har især været et problem for U9, hvor vi har været nødt til at lukke for tilgang pga. manglende trænere. De ældste drenge har været mere spredt i niveau, idet flere spillere er vendt tilbage efter at være stoppet, så der er blevet en rigtig stor trup i disse årgange. Ved overgang fra børne- til seniorfodbold træder forældretrænere tilbage. Det betyder, at der skal findes kvalificerede trænere udefra. Det er svært, og der mangler stadigvæk trænere til nogle af holdene og hjælpere til næsten alle hold. Dog er nye og unge hjælpere trådt til. I årgangene U14, U16 og U18 har alle holdene klaret sig godt som forventet. Især skal det fremhæves, at det lykkedes at gennemføre turneringen med et ynglingehold, som i efteråret spiller i ynglinge 1. Fodboldskole og cykelløb Formanden fremhævede også de mange aktiviteter i fodboldafdelingen: Fodboldskoler både i sommerferien i en hel uge med 112 deltagere, mikrofodboldskolen og cykelløbet i forbindelse med Brabrand Festuge, hvor Mimmi Lund trådte til med stor hjælp og så naturligvis det store julestævne for de mindste årgange indendørs. I ungdomsafdelingen har der været holdt en række møder om klubudvikling, hvor der er skrevet en hel del ned om, hvordan det kan blive bedre at være i Brabrand IF fodbold. I pigeafdelingen blev det fremhævet, at der har været deltagelse i alle rækker fra poder 2002 til pigejunior mesterrækken. En stor mængde af forældre og ældre piger har skabt et godt fundament og en linie, der kan bygges videre på i fremtiden. Igen i 2007 har der været et samarbejde med Kolt/Hasselager IF i pigejunior under KoHBra, som har gjort holdet til det næststærkeste hold i Århusområdet. Det blev fremhævet, at KoHBra vandt den stærke internationale turnering Dana Cup i sommerferien. KoHBra fortsætter i 2008 med pigejunior og så vidt det kan lade sig gøre også med damesenior. Indendørs fodbold er populær blandt pigerne, som 3 ud af 5 mulige Århusmesterskaber viser. Også regionsmesterskaber blev det til, idet KoHBra tog flere titler. Til slut oplyste formanden, at der i 2008 er besøg af DBU pigeraket den 27.maj på idrætsanlægget. Mangel på baner Formanden pegede på fremtiden med tydelig mangel på baner - det kan blive nødvendigt at flytte ud, især senior. Noget af problemet kan dog løses med en ny grusbane bag ved kirken i Årslev sammen med græsbaner. Også på vores eksisterende anlæg skal der ske forbedringer. Banerne stod under vand i foråret, som gav en sen start og trods tilladelse til tromling med maskiner, måtte man til sidst tromle store områder af bane 1 og 2 med håndkraft pga. fugt. I den nye sæson kommer en ny digital måltavle. Sammen med en bredere trappe og en alternativ indgang for tilrejsende fans vil det forbedre især sikkerheden på vores anlæg. Et nyt højttaleranlæg hjælper også til, ligesom vaskemaskiner og indretning af køkkenet med skabe vil forbedre vilkårene for trænere og ledere. Sluttelig omtalte formanden de uhumske badeforhold, vi har. Kridtmand og kampfordeler Ligeledes nævnte han, at der i den nye sæson vil være såvel en ny kridtmand som en ny kampfordeler. Jan Asmussen er rejst fra byen og Poul Kastrup forlader jobbet som kampfordeler, som han har truet med i flere år. Der var en stor tak til begge. De tårnhøje portoudgifter har gjort udgivelse af vores klubblad for dyr, men nu uddeles det af tennisafdelingen, så det kan leve nogle år endnu. Fodboldafdelingens hjemmeside, som bruges flittigt af nogle få hold, vil i løbet af kort tid optræde i en ny form. Efter nedrykning til 2. division konstaterede formanden, at interessen fra de skrivende medier er faldet en smule. Formanden fremhævede, at økonomien er god. Vi står selv for kontingentopkrævningen, hvor restancer ikke findes mere - det styres af Harrie. Der udvises stor økonomisk ansvarlighed i klubben, og der er indtægter fra forskellige aktiviteter. Formanden sluttede sin beretning med en stor tak til alle, som har hjulpet til i klubben, sponsorer, hjælpere, forældre, trænere, bestyrelse osv. Ordstyreren roste omfanget af formandens beretning og opfordrede til bifald fra forsamlingen. Der blev spurgt om forholdet og kontakten til kommunen, som sker via Kirsten Laursen vedrørende den daglige vedligeholdelse. Desuden sker kontakt også til andre i kommunen, bl.a. til rådmanden. Der blev med bekymring spurgt om fortsat brug af anlægget til divisionsfodbold. Kommunen har tilkendegivet, at det er ét anlæg i kommunen til højt niveau for fodbold. Det blev oplyst, at der fra kommunens side prioriteres med flere baner til bredden end fine stadion til elitehold. Fortsættes side 15 Brabrand Idrætsforening Nr. 1 /

14 BIF nr qxd :38 Side Brabrand Idrætsforening Nr. 1 / 2008

15 BIF nr qxd :38 Side 15 Fodbold fortsat Referat fortsat Skyldigt kontingent er væsentligt mindsket Efterfølgende blev diskuteret muligheder for at træne på bane 1 og skolen, trekanten ved grusbanen, som ikke er god til fodbold, da den er meget ujævn. Formanden fremhævede, at signalværdien i at have en god bane til generelt 1. holdet er stor. Desuden blev diskuteret forskellige former for benyttelse af de midler, som tjenes ved de mange aktiviteter; fond for cykelløbet og andre aktiviteter, så indtægten ikke indgår i den daglige drift. Dette vil give mulighed for at lave forbedringer, der ikke hele tiden er afhængig af kontingentet. Der blev foreslået stigning i kontingentet, så det følger udviklingen i klubbens udgifter. Kontingentet var engang det samme som 2 par fodboldstøvler; nu er 2 års kontingent som ét par fodboldstøvler. Der var fra forsamlingen bifald til formanden for hans beretning, som blev enstemmigt godkendt uden kritiske kommentarer. Regnskab og budget Jakob Sennels gennemgik regnskabet for 2007, der udviste et meget tilfredsstillende overskud på kr. Der er en markant stigning i kontingentindbetalingerne, som ikke skyldes højere kontingent, men en stor indsats af Harrie Horsmans, som har betydet, at skyldigt kontingent er væsentligt mindsket. Regnskabet viser også en betydelig højere aktivitet i klubben, idet udgifter til møder og arrangementer er steget. Også udgifterne til materiel, trænere og andre arrangementer var forøget som følge af den større aktivitet i ungdomsafdelingen. Disse modsvares dog af væsentlige indtægter fra disse arrangementer, bl.a. cykelløbet og julestævnet. Ligeledes har et stort tilskud fra Brabrand kiosk ydet et væsentligt bidrag til årets overskud Senior 1. og 2. hold er overført til B & B, hvilket betyder, at også udgifter til holdene; trænere m.v.. afholdes af B & B. Efter korte afklaringer af andre detaljer blev regnskabet godkendt uden indsigelser og med bifald af generalforsamlingen. Budgettet for 2008 blev forelagt. Der er budgetteret forsigtigt, så tallene og resultatet ligner de tidligere år. Budgettet indeholder en lille stigning i kontingentet for alle aldersgrupper således, at det modsvarer udbud af den forhøjede aktivitet og tilbud. Det foreslåede budget og kontingent blev vedtaget. Nye forslag: Der var indkommet et forslag om nedsættelse af udvalg vedrørende etablering af kunststofbaneanlæg til Brabrand IF, fodbold. Forslaget indeholder ikke myndighed til økonomisk binding og nedsættelse af dette udvalg blev derfor vedtaget, da generalforsamlingen kunne se fordelene i et kunststofbaneanlæg. Valgene Der var genvalg til alle på valg i bestyrelsen og det betyder, at bestyrelsen ser således ud: Formand: Flemming Møller Kasserer: Jakob Sennels Bestyrelsesmedlemmer: Harrie Horsmans (ungdomsformand for drengene), Egon Laursen (leder for piger/- damer), Renè Jensen og Christoffer Magnussen. Thomas Andersen havde ønsket at trække sig ud af bestyrelsen og i stedet blev Michael Thøgersen valgt for ét år. Der var genvalg til alle øvrige poster: revisor og medlemmer af repræsentantskabet. Eventuelt Under dette punkt kan alt diskuteres, men en beslutning kan ikke tages. Det gav anledning for de fremmødte til at gøre opmærksom på, at låsene i klubbens faciliteter er meget slidte og burde udskiftes. Der var også en mening om, at det er muligt at skaffe flere sponsormidler med den rette indsats. Ligeledes oplyste bestyrelsen, at det i år har været muligt at afklare mange punkter meget hurtigt og effektivt ved at koordinere med de andre i bestyrelsen per mail. Efter denne diskussion takkede formanden Flemming Møller forsamlingen for fremmøde og for god styring af Lars Broni. Han afsluttede generalforsamlingen med et trefoldigt længe leve for Brabrand Idrætsforenings fodboldafdeling. Egon Laursen Aktivitetsdag i Brabrand IF Old Boys afdeling Lørdag, den 29. marts 2008 Kl Kl Kl Kl ? Program: Lodtrækning til fodbold. Five a side på grusbanen. Advokaterne fortæller om den nye arvelov og kommer med gode råd om forsikringsbegunstigelser, testamenter m.v. Vi slutter dagen af med lidt mad. Bindende tilmelding til Ole Rasmussen på tlf eller mail Senest den Brabrand Idrætsforening Nr. 1 /

16 BIF nr qxd :38 Side 16 Fodbold fortsat Invitation fra Caribien Ungdomsafdelingen i BIF har fået en invitation fra AYSO (American Youth Soccer Organization) på St. Croix (Virgin Islands) om et udvekslingsprojekt. Projektet går ud på, at vi hvert andet år sender et drenge- og et pigehold fra Brabrand i to uger til St. Croix og det andet år gæster to hold fra St. Croix Brabrand i en uge. Ud over BIF er det Boldklubben B93 i København, der deltager i udvekslingsprogrammet. Hvad skal der ske? I 2008 besøger St. Croix os i uge 28, efter at have været i København i uge 27. Holdene fra St. Croix kommer med 50 personer, som er fordelt på 18 drengespillere, 2 trænerer og 5 hjælpere og det samme på pigesiden. I 2009 sender vi så et drenge- og et pigehold den anden vej. Informationsmøder Men som bekendt er der ingenting, der kommer af sig selv. Der skal organiseres en hel del og der skal skaffes økonomi. Som startskud til nogle fantastiske år og oplevelser har vi inviteret spillere med deres forældre til informations- og brainstormmøder for at høre om projektet og for at få gode ideer. Det har givet bonus, idet mange allerede har tilmeldt sig, men der er stadig væk enkelte pladser. Hvem kan komme med? Vi har lagt os fast på, at det er årgangene hos drengene samt hos pigerne. I disse årgange har vi mange drenge, men da vi ikke har tilstrækkeligt mange piger i årgange er det naturligt, at Brabrand IF også henvender sig til den jævnaldrende gruppe af spillere i VIDUF Virgin Islands - Danmark Ungdomsudveksling Brabrand St. Croix 2009 Kolt/Hasselager IF under rammerne af KoHBra samarbejdet. Brabrand IF vil derfor efter aftale med KHIF give KHIF pigespillere i samme årgange mulighed for at komme med i dette projekt Hvordan kommer vi i gang? I første omgang har vi bestemt os for at lægge os tæt op ad B.93's organisation, som jo har prøvet dette flere gange før. Den administrative styregruppe består af Harrie Horsmans og Svend Vinkler (fra VIDUF). Organiseringen hos os er allerede i gang og på de første informationsmøder har vi allerede fået startet arbejdsgrupper for de forskellige opgaver og de er i gang med planlægningen. Der er stadig væk mulighed for at være med. Bindende aftaler Vi har besluttet, at spillerne og mindst én forælder binder sig til projektet for 2 år. Så dem, der tager imod gæsterne fra St. Croix i uge 28 i år, er også dem, der får muligheden for at rejse til St. Croix i Det er altså de samme forældre og spillere, der forpligter sig at hjælpe og deltage begge år. Hvad skal vi lave og hvordan gør vi det? I 2008 skal vi sørge for gode rammer for holdene fra St. Croix, når de besøger Danmark. Vi regner med, at der skal skaffes ca ,- til indkvartering, bespisning, oplevelser mm. Dette kan betragtes som vores første afdrag på rejsen i 2009, hvor vi får fri indkvartering, bespisning og oplevelser på St. Croix. Derudover vil vores spillere i år følge holdene fra St. Croix på udflugter og oplevelser i det Østjyske. På denne måde bliver uge 28 samtidig en hyggelig ferieuge for vores egne spillere! Her har de mulighed for at lave gode internationale kontakter, der kan vedligeholdes over internet og gentages i Vi skal ikke slutte med de første ,-. Vi skal også bruge mange penge i 2009, så turen til St. Croix ikke bliver for dyr. Der vil gennem begge årene være brug for aktive forældre, som kan forestå fundraising, planlægning og andre aktiviteter. Det kan kun blive til noget, hvis vi løfter i samlet flok! Spillere vil også blive sat til at arbejde: uddele reklamer, dømme ungdomskampe eller hvad der ellers kan findes af egnede opgaver. Til dette projekt har vi brug for alle de gode ideer og hjælpere, som vi kan få. Hvis dette projekt lykkes, vil der være grundlag for at fortsætte og organisere en lignende tur for drenge- og pigespillere om 2 år. Vi vil derfor gerne have hjælpere til uge 28, så vi får lyst til at gentage succes'en. B.93 har lavet en hjemmeside fra deres sidste besøg, hvor der findes dagbøger, billeder og videoklip (http://razzor.dk/carribean/). Yderligere information kan fås ved henvendelse til Harrie Horsmans eller Egon Laursen mail og følg med på vores hjemmeside Egon Laursen 16 Brabrand Idrætsforening Nr. 1 / 2008

17 BIF nr qxd :38 Side 17 Fodbold fortsat Fodbold vandt over julen i Brabrand Et af de vindende Brabrand-hold, lilleput drenge. Mens julen havde indtaget de fleste andre dele af Østjylland d. 22. og 23. december, stod der fodbold på programmet i Brabrandhallerne. Det er efterhånden ved at være en god tradition, at Brabrand IF arrangerer julestævne i indendørs fodbold, men det er første gang, at stævnet lå så tæt på julen. Det var derfor med stor spænding, at arrangørerne ventede på tilmeldingerne. Der var dog ingen grund til bekymring. 119 hold - heraf 30 Brabrandhold - fyldte de to haller fra tidlig morgen til sen aften både lørdag og søndag, og de mange frivillige hjælpere kunne først gå hjem og holde jul sidst på aftenen søndag d. 23. december. Det blev et par fornøjelige dage for spillere, ledere og forældre. Alle kampe blev afviklet i en afslappet og munter stemning, og udenfor selve banerne var hallerne forvandlet til forsamlingshus for forældre fra Brabrand og omegn, som ud over spændende kampe fik en hyggelig snak om stort og småt. Undervejs kom julemanden og uddelte karameller, og julens travleste mand havde endda taget sig tid til at uddele medaljer til mange af de vindende hold. Karameller fra julemanden til glade fodboldpiger. Ud over julemanden hjalp et stort antal forældre og venner af Brabrand IFs ungdomsfodbold til med at få det hele til at fungere. Enten som hjælpere med alt praktisk under stævnet eller som sponsorer kr. til Børn med gigt Resultatet var ikke bare glade timer for den århusianske fodbold-ungdom. Også gigtramte børn fik lidt glæde af julestævnet i Brabrand. En berømt pølsevogn, der har optrådt mange steder i verden og senest i sommeren 2007 har kørt tværs over USA, var under julestævnet parkeret uden for Brabrandhallerne. Herfra solgtes i løbet af weekenden så mange hotdogs, at Brabrand IF kunne sende 5000 kr. til foreningen Børn med gigt. Og efter en lang weekend med masser af fodbold kunne det omsider blive jul i Brabrand. Peter From Der var kø udenfor hallen, hvor verdens mest berejste pølsevogn leverede hotdogs til de fodbold-sultne. Julemanden lagde vejen forbi Brabrandhallerne, hvor han delte medaljer ud til de vindende hold. Brabrand Idrætsforening Nr. 1 /

18 :38 Side 18 LEO SØRENSEN BIF nr qxd 18 Brabrand Idrætsforening Nr. 1 / 2008

19 BIF nr qxd :38 Side 19 Håndbold Formand: Niels Bollesen Telefon: Håndboldskole i Brabrand i efterårsferien DHFs officielle håndboldskoler afvikles i skolernes sommerferie fra uge 27 til og med uge 32. I Brabrand IF Håndbold har vi besluttet at vi igen vil afvikle en sådan håndboldskole, men vi er travlt optaget i sommerferien. I uge 27 er der Partille Cup og i uge 32 er der fodboldskole i Brabrand. Derfor har vi besluttet at afprøve et nyt koncept i år og afvikler håndboldskole i skolernes efterårsferie i uge 42. Håndboldskolen afvikles i begge Brabrandhaller i hverdagene fra 9-15, og der bliver mulighed for masser af håndbold og sjov med en masse andre dygtige håndboldspillere. Gennemgående trænere bliver en del af vore egne dygtige trænere og spillere, og så kommer der forskellige gæstetrænere i løbet af ugen. Allerede nu er der aftaler på plads med landsholdsspillere, der deltager som gæstetrænere, så det skal nok blive sjovt. Håndboldskolen afvikles i samarbejde mellem JHF Kreds 5 og Brabrand IF og afvikles som nævnt forskudt for de øvrige håndboldskoler i DHF. På skolen er der kun plads til 80 spillere, og meldingerne fra tidligere års håndboldskoler går på, at rigtig mange forespørger på muligheden for at deltage på håndboldskole i andre perioder end lige sommerferien, så derfor forventer vi, at håndboldskolen i efterårsferien har en god chance for at blive en succes. Håndboldskolen afvikles for piger og drenge født i årgang 96, 97, 98 og 99. Tilmelding og deltagerbetaling er forskudt for de øvrige håndboldskoler, så derfor er der endnu ikke offentliggjort dato for, hvornår tilmeldingen åbner. Hvis man allerede nu ønsker et forspring i forhold til at deltage på håndboldskolen i efterårsferien, kan man skrive en mail til: og sikre sig information om tilmelding og deltagergebyr før dette offentliggøres andre steder. Anette Friis Brabrand Idrætsforening Nr. 1 /

20 BIF nr qxd :38 Side 20 Her er der plads til din annonce KONDI, DET ER NOGET VI DRIKKER 20 Brabrand Idrætsforening Nr. 1 / 2008

BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1. 31. årgang Nr. 2 juni 2008. En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton.

BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1. 31. årgang Nr. 2 juni 2008. En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton. BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1 31. årgang Nr. 2 juni 2008 En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton. B r a b r a n d I d r æ t s f o r e n i n g BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte.

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte. 1959-2009 Foreningens formål er at arbejde for en legemlig og åndelig sund ungdom - og dette søges nået gennem idrætsaktiviteter og andet opdragende ungdomsarbejde Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Nr. 6. December 2004. Fodbold for alle - hele året. www.jbu.dbu.dk

Nr. 6. December 2004. Fodbold for alle - hele året. www.jbu.dbu.dk 56 sider Nr. 6. December 2004 L E D E R R E K R U T T E R I N G P R O F I L E R Ø K O N O M I FA S T H O L D E L S E Fodbold for alle - hele året www.jbu.dbu.dk Den svære balancegang Når jeg ser tilbage

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Hornbæk Idrætsforening Informerer April 2003, 28. årgang Nr. 3 1 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen... 49701103 Løvvænget 16, E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand H.H.

Læs mere

57. årgang Nr. 3 Maj, juni, juli 2014. Forårsopvisning. Motion

57. årgang Nr. 3 Maj, juni, juli 2014. Forårsopvisning. Motion 57. årgang Nr. 3 Maj, juni, juli 2014 Forårsopvisning Motion TPI S HOVEDGENERALFORSAMLING DEN 24. APRIL 2014 Dagsorden i henhold til vedtægterne. 1. Valg af dirigent 2. Beretning om afdelingens virksomhed

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr.

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr. 31. årgang nr. 2 Maj 2004 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Idrætsforening Formanden - tak for en god sæson Generalforsamlingen - referat fra klubbens øverste myndighed Badminton - supersæson for

Læs mere

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golf Klubs Bestyrelse 2014: Lone Dahl Bilstrup Formand Mob.: 26 74 16 23 formand@skivegolfklub.dk Palle Nielsen Økonomiansvarlig Mob.: 31 20 92 61 kasserer@skivegolfklub.dk

Læs mere

riposten Håndbold Klubblad for Stautrup IF nr. 1 36. årgang februar 2013

riposten Håndbold Klubblad for Stautrup IF nr. 1 36. årgang februar 2013 riposten Klubblad for Stautrup IF nr. 1 36. årgang februar 2013 Håndbold Over 130 børn spiller minihåndbold i Stavtrup. Her er de kommende U10-spillere fra 2004. Læs mere på side 26 2 riposten februar

Læs mere

bjergposten Nr. 2 Medlemsblad for Christiansbjerg I.F.

bjergposten Nr. 2 Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Bjergposten vil også være at finde på vores hjemmeside WWW.CIF.DK og her er det også muligt at tilmelde sig en liste, for automatisk modtagelse af Bjergposten

Læs mere

Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING

Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING 1 Læs bl.a. om: Generalforsamling...

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 1 / M a r t s 2 0 0 9 4 1. Å r g a n g KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 For alle der vil have en god aften Billetter kan købes ved Per Hvid Knudsen

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: Bank og hovedsponsor for. LKB Gistrup. Fastelavnsfest i LKB BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK MOTIONSCENTER PETANQUE TENNIS

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: Bank og hovedsponsor for. LKB Gistrup. Fastelavnsfest i LKB BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK MOTIONSCENTER PETANQUE TENNIS KRATTEN Marts 2007 NR.1 Fastelavnsfest i LKB BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK MOTIONSCENTER PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup ÅRGANG 40 LÆS INDE I BLADET: Beretning fra hovedgeneralforsamling

Læs mere

NR. 1 2007 35. ÅRGANG KLUBBLAD

NR. 1 2007 35. ÅRGANG KLUBBLAD NR. 1 2007 35. ÅRGANG KLUBBLAD Ny start i seniorafdelingen Læs interviewet med cheftræner Søren Frederiksen Premierekamp i serie 3 med fem debutanter Bestyrelsen Formand: Claus Willadsen Thulebakken 65

Læs mere

&FORÅR 2006. Pigerne her stiller gerne op til fotografering.

&FORÅR 2006. Pigerne her stiller gerne op til fotografering. &FORÅR 2006 33 Blåt hvidt Pigerne her stiller gerne op til fotografering. 2 BLÅT OG HVIDT FORÅR 2006 INDHOLD Så ruller bolden igen...3 Generalforsamling med livlig debat...4 Nekrologer...7 Morten hører

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE FYN BOLD Nr. 5 Dec. 2009 16. årgang COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE BOLDKLUBBEN MARIENLYST SOM VALGFAG ÅRET 2009 I TAL 2 FYN BOLD 5/2009 FYN BOLD Nr. 5 December 2009 16. årgang

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63 NR. 3 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2008 Indkaldelse til Generalforsamling Nyt fra udvalg og projekter Hjemmesiden Det nye hit Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne Årets hold 2. ynglinge Rejsebrev fra

Læs mere

Vi er fanget af 2. Juledagsstævne! Februar 2011 31. årgang nr. 1 FREM

Vi er fanget af 2. Juledagsstævne! Februar 2011 31. årgang nr. 1 FREM Vi er fanget af 2. Juledagsstævne! Februar 2011 31. årgang nr. 1 FREM Gråsten Apotek Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf. 74 65 10 20 Broager Apotek Allégade 5 6310 Broager Tlf. 74 44 11 04 Broager og Gråsten

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken,

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere