Reference: Hvad er matematik? C, i-bog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reference: Hvad er matematik? C, i-bog"

Transkript

1 Reference: Romerne. Dagligliv i det romerske imperium Peter Ørsted Gyldendal, 1991 (copyright Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag) 3. Udgave s Byens sociale liv Livet i kroerne, på gaden og i thermopolierne var en væsentlig del af dagligdagen, men det var i ikke ringe grad mandens dagligdag. Det var den spontane, ikke planlagte kontakt, der foregik på gader og stræder. Nok ville man have set en del børn løbe omkring og lege, men kvinderne ville haste af sted, udveksle korte hilsner, og i det hele taget færdes mere målbevidst. På indkøb, på vej efter vand måske, eller i gang med at slæbe vasketøj mod vaskepladsen. Men byen havde også et planlagt socialt liv fælles for alle. Da Saio igen trådte ud på gaden og fortsatte op ad den øst-vest gående vej, ville han ud mod højre kunne skimte de øverste kanter af Aquincums amphiteater over bymuren, og til venstre - på hjørnet af den øst-vest og den nord-syd gående vej kunne han se livlig trafik på vej ind og ud af et af Aquincums fornemste badeanlæg. Som en effektfuld baggrund strakte byens akvædukt sine buer mod himlen. 1

2 Den opmærksomme Romarejsende vil på sin vandring gennem Basilica Julia på Forum Romanum kunne finde dette og lignende»mølle«spil indridsede i gulvets stenbeklædning. Bade, amphiteater og i øvrigt også teater, som for Aquincums vedkommende lå i den sydlige del af byen, var byens tilbud til alle borgere, mænd, kvinder og børn. De udgjorde den institutionaliserede sociale ramme og fandtes som sådan i enhver by på et vist niveau. Medens teater og amphiteater kun var i brug på festdage, blev badene benyttet dagligt og var måske byens allervæsentligste samlingssted. Derfor havde en by heller ikke kun ét eller to bade, men ofte betragteligt flere, fordi badenes kapacitet på grund af den flittige brug måtte svare nogenlunde til antallet af indbyggere. I Aquincum har man således lokaliseret ialt 14 bade. Et bad kunne få en romer til at bære over med meget. Den romerske satiriker Martial, som levede i slutningen af det 1. årh. e.kr., udtrykte det således: Hvad er værre end Nero, men hvad er bedre end Nero's bade? Men intet bad og i det hele taget intet byliv uden vand. Aquincum var ikke vokset frem tilfældigt. Enhver bys placering var baseret på et skøn over mulighederne for at sikre en ordentlig vandforsyning. Og vand var der rigeligt af. Mange kildevæld havde deres løb nord og vest for Aquincum. Så mange, at man normalt antager, at byens navn er dannet over det latinske Aqua (kilde/vand). Oven i købet findes thermalkilder, således som den tilrejsende også i dag vil kunne konstarere, hvis Budapests tyrkiske bad aflægges et besøg. Et i øvrigt ikke dårligt sted, hvis man ønsker at få et indtryk af, hvorledes et romersk bad har fungeret. Og akvædukten i Aquincum har netop ført varmt vand til byen, ikke drikkevand. Til opsamling af det varme vand byggede romerne et opsamlingsbassin nord 2

3 for byenfor på denne måde at tage noget af trykket af vandet. Dernæst blev det ledt ind i akvædukten, som fortsatte ind i Aquincum med afstikker til badene dér; den fortsatte derefter mod syd for at ende i legionslejren. Også her var bade og i øvrigt også et lazaret, som på denne måde fik frisk varmt vand. Selve akvædukten kan man følge over 5 km, og ikke mindre end piller til at bære selve vandledningen er blevet sporet. Man har altså investeret kraftigt i denne side af bylivet, men det er dog et relativt beskedent anlæg, hvis man sammenligner med imperiets længste akvædukt. Den løb fra Djebel Zaghouan i Tunesien til Karthago, en strækning på omkring 132 km. Men også de mere nordlige egne kunne være med. Köln blev forsynet med vand gennem en ledning, som kom fra Eifelbjergene omkring Nettersheim, en strækning på ca. 100 km. Bag bygningen af disse ækvædukter, som findes overalt i det romerske imperium, har ikke blot ligget eminent ingeniørarbejde, men også utroligt nøjagtige beregninger. Problemet var at bringe vandet frem under et ganske bestemt tryk, hvilket indebar, at akvæduktens fald fra kildens udspring til ækvæduktens mål måtte udregnes meget omhyggeligt. Det kunne dreje sig om centimeter selv på afstande op mod een kilometer. Dette betød, at sænkninger i terrænet måtte overbygges med ofte kolossale konstruktioner, således som vi kender dem fra f.eks. Pont dugard i Provence og fra Segovia i Spanien. Omvendt måtte man andre steder ned i jorden og konstruere kilometerlange underjordiske kanaler med mandehuller til oprensning. Opbygningen og administrationen af disse 3

4 Den såkaldte Pont du Gard, aquaedukten, som førte vand ind til antikkens Nimes. Her føres ledningen over floden Gard. Vandet løb i den rende, som kan ses helt for oven. Den nedre del har senere tider udvidet en smule, så den kunne fungere som bro. vandfordelingssystemer var næsten aldrig privatiseret. Fra Rom, som var badenes by par excellence, kender vi denne forvaltning ganske godt, fordi én af mange vanddirektører, Frontinus, gjorde sig den umage at forfatte et skrift "Om Roms Vandforsyning". En dansk forsker, Jørgen Hansen, har udgivet, oversat og kommenteret dette skrift (Roms Akvædukter, Museum Tusculanum, 1986), som i lange passager er rent teknisk. Et eksempel: Vandforsyningens rørdimensioner er indrettet enten med tomme eller unse som måleenhed. Tommer bruges i Campanien og flere andre steder i Italien, unser bruges i Apuliens byer. En tomme er ifølge praksis 1/16 fod, en unse 1/12 fod. På samme måde som der er forskel på en unse og en tomme, er betegnelsen tomme ikke éntydig. Én tomme kaldes kvadratisk, en anden rund. Den kvadratiske er 3/14 af sig selv større end den runde, og den runde er 3/11 af sig selv mindre end den kvadratiske, da hjørnerne jo går fra. Senere afskaffede man i Rom de gamle rørdimensioner og tog et nyt rør i brug, som ikke var dimensioneret efter unsen eller en af de to tommer. Det blev kaldt quinarien (5-røret)... 4

5 ... Det andet princip anvendes, når røret ikke vokser med et givet antal quinarier, men med diameterens størrelse, hvorefter røret dels får sit navn, dels øger sin kapacitet. Quinarien bliver f.eks. til en senarie (6-rør), når der lægges 1/4 tomme (ca. 5 mm) til dens diameter. Den forøger ikke sin kapacitet med en hel enhed: den tager nemlig 1 quinarie plus 5/12 plus 1/48 (57,4 m³/døgn). Og på samme måde øger 7-røret og 8-røret lige til 20-røret deres kapacitet, idet der - som ovenfor nævnt - lægges 1/4 tomme til deres diameter. Så følger den metode, som bestemmer og benævner en given rørdimension efter det antal kvadrattommer, som indeholdes i dens areal, dvs. lysning... (Frontinus, kap. 24 og 28. Oversættelse Jørgen Hansen). Den omfattende underliggende forvaltning og kontrol, der fagligt måtte udføres, afspejles i samme skrift, kap. 117 (oversættelse Åse Bay): Hver gruppe har forskellige specialarbejder: der er tilsynsmænd, inspektører ved vandreservoirerne, vagter, brolæggere, stukkatører og andre håndværkere. Af disse må nogle være stationeret uden for byen for at tage sig af de ting, som ikke kræver det store slid, men dog forekommer at kræve hurtig udrykning. De inde i byen, der er stationeret rundt ved vandreservoirer og fontæner, må stadig hænge i med de forskellige specialopgaver, navnlig med henblik på akutte situationer, for at der fra mange kvarterer kan ledes rigeligt med vand til hjælp for et, der rammes af vandmangel. Det var blevet almindeligt, at de mange slaver fra de to grupper, når deres foresatte ønskede at blive populære eller bare så igennem fingre med det, beskæftigedes ved private foretagender, men jeg besluttede at bringe orden i forholdene igen og få dem beskæftiget ved de offentlige arbejder på den måde, at jeg dagen før skrev ned, hvad hver gruppe skulle lave næste dag, og lod føre regnskab over, hvad den havde fået lavet hver dag. Det er muligt, at Saio på sin vej op gennem de dødes by kan have fået en stram ligstank i næsen fra de fattiges grave i bageste række. Men inde i byen har der takket være den omfattende kloakering og de meget rigelige tilførsler af vand været både rent og lugtfrit. Følger vi igen Martial, har han i et af sine epigrammer skrevet, at vandet lyser så hvidt og så klart, at du ikke aner, at der er vand i bassinet, men tror, at det er det rene marmor, der stråler dig i møde. Vandet har været friskt og rent og rigeligt. Tyske forskere har beregnet, at den før omtalte akvædukt fra Eifelbjergene til Köln sammen med en række mindre tilførsler har sikret det antikke en daglig forsyning på m³ frisk kildevand, hvilket svarer liter til 200 liter i sekundet. Hvis man forestiller sig, at der har boet måske mennesker i og ved Köln, har hver enkelt person kunnet have et forbrug på 2000 liter om dagen. 5

6 Så meget har den enkelte naturligvis ikke brugt. En stor del af vandet blev fordelt gennem terrakottarør eller blyrør ud til fontæner og bassiner i selve byen - og herfra ud i kloaksystemet. Dels kunne man - hvis man ikke havde indlagt vand i sit hus - hente vand ved fontænerne, dels måtte man af hensyn til brandfaren stadig have vand parat. Også værksteder, som arbejdede med fremstilling af jernværktøj, støberier, keramikværksteder, glaspusterier og eventuelle valkere og tøjvaskerier havde brug for store mængder vand. Langt størsteparten gik dog til byernes badeanlæg. Som nævnt havde Aquincum i al fald 14 sådanne anlæg, og hvis man forestiller sig, at langt størsteparten af befolkningen har taget et bad dagligt, og at dette er sket i rindende vand, må der have været tale om meget store mængder. For et romersk bad er ikke kun ét bad, det er mange. Nok vasker man sig grundigt, alligevel besøgte man ikke badene blot af hygiejniske grunde. Juvenal har forfattet en ofte misforstået og meget forkætret sentens: En sund sjæl i et sundt legeme. En romer eller græker ville aldrig associere denne tankegang med kolde afvaskninger, disciplin eller sportslige og gymnastiske aktiviteter, som skulle holde udøveren på rette vej. For dem var sjæl og krop to sider af samme sag, og de ville nikke genkendende til mere moderne lægevidenskabelige betragtninger om psykosomatiske sygdomme. I ro og mag plejede man sig selv; tog bade, gjorde gymnastik, snakkede, hvilede i solen eller skyggen, så på kunst, bøger, eller nød en enkelt drink og en pølse. Et bad eller et thermeanlæg lå langt nærmere vores medborgerhuse eller kulturhuse end vore moderne svømmehaller. I dette bad tilbragte en gennemsnits bybo i det romerske imperium op til et par timer om dagen i selskab med andre mennesker, altså nogenlunde lige så lang tid som en gennemsnitsdansker bruger på at se fjernsyn. Følger læseren grundplanen over badet i Aquincum, og er han med Saio drejet om hjørnet og gået mod syd ned ad den nordsydgående hovedakse, vil han i rum nr. 1 kunne skimte opsynsmanden og billetsælgeren i sit lille aflukke. For det var ikke altid gratis at gå i bad. Byens rigmænd eller eventuelt den person, som havde givet byen badet, kunne helt eller delvist udstede fribilletter til badet ved særlige lejligheder, men normalt måtte man af med et beskedent beløb. Fra en indskrift fundet nær det moderne Aljustrel i Portugal - det antikke Vipasca - ved vi, at billetten i al fald der kostede ½ as. Besynderligt nok kostede den samme billet for kvinder 1 as. Kvinder har således tilsyneladende måttet betale dobbelt så meget som mænd for at gå i bad. Ingen har kunnet finde en rimelig forklaring herpå. Der er næppe tale om kønspolitisk diskriminering i moderne forstand, og en forklaring må sikkert søges i praktiske forhold omkring organiseringen af henholdsvis mænds og kvinders badetid. Forklaringer, som går på "hygiejniske" grunde, det vil sige kvindens menstruation, er fremført, men mangler, så vidt jeg kan se, indre logik. Det står fast, at mænd og kvinder kunne bade sammen, men det er lige så klart, at det bestemt ikke var 6

7 nogen dydsattest for kvinden. Mændene badede nøgne, og kvinder var iført en slags bikini. Men normen var - som vi ved det fra f.eks. Pompeii - at der fandtes mandsbade og kvindebade, eller at mænd badede på et tidspunkt af dagen, kvinder på et andet. Besøger man det ovenfor omtalte tyrkiske bad i Budapest, vil man parallelt hermed finde, at dette er forbeholdt kvinder på bestemte ugedage, mænd på andre. Men en sådan deling ville have været i strid med den romerske grundtanke om et dagligt bad. Grundplan. Det offentlige bad i Aquincum. Se teksten. Den stiplede linje angiver den vej, som den nutidige besøgende skal gå. Efter at have betalt, bevægede man sig ind i rum nr. 2, det såkaldte apodyterium. Det betyder afklædningsrum, og her anbragte man sit tøj og sine småpenge i en lille niche i væggen. Som det vil fremgå af det lille citat nedenfor om livet i et thermeanlæg, var det nødvendigt at have en opsynsmand her til at passe på tingene. Ellers kunne de blive stjålet. Så kunne selve badeprocessen begynde. Første bad, rum nr. 3, foregik i caldarium, det varme bad, som ordet siger. Som det ses på grundplanen, har den besøgende måttet gå bag om de to andre bade, som man normalt fortsatte videre igennem. Det er rum nr. 4, det halvvarme bad (tepidarium) og rum nr. 5 frigidarium, det kolde bad. Derfra kunne man så gå ud og tage sit tøj. Men det kan ikke afvises, at man i 7

8 Aquincum har taget badene i den modsatte rækkefølge dvs. koldt-lunkent-varmt og så måske koldt igen. Denne turnus går igen i ethvert bad, og uanset om man står i badene i Timgad, i Rom eller i llier, vil man uden besvær kunne genfinde disse tre hovedrum. Men derudover kom varianterne. Særlige svede- eller dampbade som nr. 6 i Aquincum, sauna'er, altså tørluftsbade, og derudover små rum til massage eller medicinske bade såsom svovlbade. Endelig også mindre rum til den stedlige medicus, til lægen. Lægen er en interessant person. Man kan i visse perioder spore en tendens til, at læger bliver "offentligt ansatte" og som sådan lønnet af staten eller byen eller i al fald er skattefri. Men normalt har man måttet betale for en konsultation og for en eventuel behandling. Righoldige fund af skalpeller, knive og andre kirurgiske instrumenter giver et frygtindgydende indtryk af de smerter, som må have været forbundet med de kirurgiske indgreb, man rent faktisk foretog. Repræsenteret med navne som Hippokrates, Celsus og Galen har vi en righoldig lægevidenskabelig litteratur fra antikken, som demonstrerer den ofte dybe forståelse for de mekanismer, som holder sammen på det skrøbelige menneskelige legeme. Forsøg foretog man også. Det kan løbe en koldt ned ad ryggen, når man hos Celsus kan læse, at han tager afstand fra vivisektion på levende - selv om det var dødsdømte kriminelle. Men normalt har man indskrænket sig til at fjerne dårlige tænder og skære bylder etc. De antikke vivisektioner havde ikke til formål at udvikle kirurgiske teknikker og helbredelse gennem kirurgi, men at uddybe kendskabet til de indre organer og deres funktion for derigennem at kunne finde den rette medicinske behandling. Og denne form for behandling blev uhyre meget brugt og misbrugt. Den antikke grundopfattelse var, at medicus curat, natura sanat, det vil sige, at lægen lindrer (eller måske snarere "lapper"), naturen helbreder. Sygdomme skulle altså bekæmpes med naturens egne midler: thermalbade, urter, urtesalver, omslag af forskellig art etc. Igen i thermeanlæg har man fundet forskellige lægestempler i bronce, som har karakter af recepter. De viser i øvrigt, at forskellige former for øjensygdomme, som oftest betændelse, har været meget udbredt. Men hvem var lægen, og hvorfra havde han sin viden? Plinius den ældre skriver i sin Naturhistorie (29. bog, kap. 17), at... Medicin er den eneste af de græske videnskaber, som seriøse romere endnu ikke er begyndt at dyrke, skønt man kan tjene gode penge... Og de, der begynder (på medicin) går hurtigt over til den græske skole. Og ikke nok med det. Hvis de beskæftiger sig med det på noget andet sprog end græsk, så mister de deres autoritet selv hos lægmænd. Lægerne var ofte grækere, uddannet i Østen, ikke sjældent tidligere slaver, som var blevet frigivne. Og med sin betragtning om det græske er Plinius inde på den usikkerhed, som også kan gribe det moderne menneske, når en læge taler latin. For over hvad dækker det egentlig? Plinius fortsætter: 8

9 ... For det forholder sig jo sådan, ved himlens skyld, at medicin er den eneste videnskab, i forbindelse med hvilken man kritikløst overgiver sit liv til en hvilken som helst person, der kalder sig læge, uanset at der ikke er nogen form for bedrag, som indebærer større fare. Læser man videre hos Plinius, kan man finde hundreder af opskrifter på salver og medikamenter, som kan helbrede alt lige fra sindssygdom til et brækket ben. Denne læsning bekræfter Plinius' egen tvivl. Grænsen mellem seriøse læger og kvaksalvere har været flydende, og ingen har rigtigt været i Vue ud over svedebadet i Aquincum (6). Hulrummet under gulvet til den cirkulerende stærkt opvarmede luft ses tydeligt. I højre hjørne et lille badebassin til køligt vand. I baggrunden skimtes den moderne museumsbygning. stand til at trække den skarpt op. Derfor finder man også hyppigt en statue for lægeguden Aesculap i thermeanlæggets søjlegang, og ved mange templer kan man finde store depoter af offergaver, som syge mennesker har bragt pågældende gud som tak for helbredelse. Disse votivgaver har ofte form efter den legemsdel, der er blevet helbredt og giver således sammenholdt med skriftlige kilder- som f.eks. Celsus og Plinius - et ganske godt indtryk af, hvad man har fejlet i antikken. Sammenlignes dette med oplysninger på gravsten om dødsalder, kan man udlede visse data om den romerske families fysiske liv. Bortset fra spørgsmålet om levealder og børnedødelighed, som jeg vil vende tilbage til, er 9

10 det helhedsbillede, man kan udlede deraf ikke overraskende. Man led ikke af det moderne samfunds hovedsygdomme, som jo i ikke ringe grad er styret af kostvaner og livsformer, som var antikken fremmed. Først og fremmest - med fællesbadet i tankerne - kendte man ikke kønssygdomme som gonore og syfilis. Heller ikke AIDS naturligvis. Kredsløbssygdomme kendte man udmærket, men de har ikke haft nær det samme omfang som i dag. Det samme gælder kræft. Man var ikke udsat for luftforurening eller kemikaliefyldt kost. Generelt må man sige, at det antikke menneske levede sundt, (se afsnittet om mad nedenfor) meget tæt på den direkte produktion af fødemidler. Forskellige former for betændelsestilstande må dog have været en prøvelse, og ikke blot det, men en næsten uhelbredelig lidelse, som ofte måtte ende med døden. 10

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P.

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P. M3 1. Tryk I beholderen på figur 1 er der en luftart, hvis molekyler bevæger sig rundt mellem hinanden. Med jævne mellemrum støder de sammen med hinanden og de støder ligeledes med jævne mellemrum mod

Læs mere

Korte fakta om: Sundhed, kredsløb og hjerte

Korte fakta om: Sundhed, kredsløb og hjerte Korte fakta om: Sundhed, kredsløb og hjerte Når du arbejder med dette materiale, vil du støde på ord og begreber, som måske undrer dig, eller som du ikke kender. I det følgende kan du finde en forklaring

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

Det var første gang Jesus gik over menneskers grænse.

Det var første gang Jesus gik over menneskers grænse. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 22. JANUAR 2017 3. SEH VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: 5. Mos. 10,17-21; Rom. 12,16b-21; Matth. 8,1-13 Salmer: 739,52,365,582,400 Herre Jesus, kom at røre mig ved din den

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Lidt om romerne og vand

Lidt om romerne og vand Lidt om romerne og vand Vand kommer da fra vandhaner! - i dag i hvert fald. Hanerne er så godt nok koblet til et ledningsnet og vandværker. Disse henter for det meste vandet fra undergrunden eller fra

Læs mere

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 1 Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 290 I al sin glans nu stråler solen 291 Du som går ud 294 Talsmand 42 I underværkes land jeg bor En mand kommer gående hen ad vejen, han er på vej til Nidaros,

Læs mere

Ikke kun mennesket bygger veje

Ikke kun mennesket bygger veje Ikke kun mennesket bygger veje Stefan Jarnik Novelle 2 Stefan Jarnik, 2014 Alle rettigheder forbeholdes 3 Ikke kun mennesket bygger veje En gang for længe siden, flere århundreder tilbage i tiden, lå der

Læs mere

Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22-

Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22- Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22-33. Se om mennesker, der tilsyneladende kan overkomme alt og som ikke løber ind i modgang siger man undertiden, at de kan gå

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

Slip af med hovedpinen

Slip af med hovedpinen Slip af med hovedpinen Stort set alle danskere oplever at have hovedpine en gang imellem. Men der er faktisk noget, du selv kan gøre for at slippe af med den. Blandt andet kan for mange hovedpinepiller

Læs mere

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag.

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag. Opgaver til Borgen 1. Konge og tigger Se på tegningen side 5 øverst til højre. Skriv i pyramiden, hvem du mener, der er de øverste i samfundet i dag, og hvem der ligger i bunden. 2. Er det bedst hos far

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

KVK Mark. 16, Hvad er opstandelse egentlig? Hvis vi sådan i vores dagligdag tager ordet i vores mund, så handler det oftest om uro og oprør.

KVK Mark. 16, Hvad er opstandelse egentlig? Hvis vi sådan i vores dagligdag tager ordet i vores mund, så handler det oftest om uro og oprør. KVK Mark. 16,1-8 2015 Hvad er opstandelse egentlig? Hvis vi sådan i vores dagligdag tager ordet i vores mund, så handler det oftest om uro og oprør. Opstandelse kan opleves som et menneskehav, der skyller

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

SUSET. Hvad giver dig et sug i maven? Hvad får dig til at opleve suset?

SUSET. Hvad giver dig et sug i maven? Hvad får dig til at opleve suset? SUSET Når det drejer sig om højder, har vi tit grænser, der skal overvindes. Overvinder vi disse grænser, kan vi få et sug i maven, fordi vi gør noget, som vi ikke troede, vi turde. Også selv om det ikke

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

At konstruere et socialt rum. Annick Prieur og Lennart Rosenlund

At konstruere et socialt rum. Annick Prieur og Lennart Rosenlund At konstruere et socialt rum Annick Prieur og Lennart Rosenlund Vort sigte Vise hvorledes vi er gået frem, når vi har konstrueret et socialt rum ud fra surveydata fra en dansk by Aalborg efter de samme

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor.

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Med afsløring af de psykologiske spil, der spilles i familien og på arbejdspladsen. Forlaget BB KULTUR 1 KOPI eller ÆGTE Bodil Brændstrup, 2009

Læs mere

Prædiken til midfaste kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til midfaste kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til midfaste kl. 10.00 i Engesvang 736 - Den mørke nat forgangen er 298 Helligånden trindt på jord 457 Du som gik foran os 69 - Du fødtes på jord 439 O, du Guds lam 539 v 4: Af mit lys i mørke

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Hvorfor går sørøvere med klap for øjet?

Hvorfor går sørøvere med klap for øjet? Hvorfor går sørøvere med klap for øjet? Sørøvere går ikke kun med klap for øjet fordi de har skudt det i stykker. Faktisk gøres det for at de kan se hvor kanonkuglerne er, når de går under dæk for at hente

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Teknisk progression Kuglestød

Teknisk progression Kuglestød Teknisk progression Kuglestød Kuglestød kræver først og fremmest en god fornemmelse for at holde korrekt på kuglen og lave et korrekt udstød. Herefter skal man lære at finde den fornemmelse efter at have

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod En gang i mellem kan man som præst opleve at skulle skrive en begravelsestale over et menneske, der har levet sit liv, som om han eller hun var lige der, hvor han eller hun skulle være. Set ude fra kan

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning INGO FROBÖSE Akut rygtræning Lær de rigtige teknikker og få en bedre træning i fitness centeret. Forstå hvordan de forskellige øvelser virker på din krop. Sammensæt dit helt personlige program ud fra dine

Læs mere

Studie 18. Kristen adfærd

Studie 18. Kristen adfærd Studie 18 Kristen adfærd 98 Åbent spørgsmål Enig/uenig Kristne bør skille sig ud i vores verden på grund af deres principper for påklædning, underholdning og sundhed. Hvorfor svarede du, som du gjorde?

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Opdrift i vand og luft

Opdrift i vand og luft Fysikøvelse Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Opdrift i vand og luft Formål I denne øvelse skal vi studere begrebet opdrift, som har en version i både en væske og i en gas. Vi skal lave et lille forsøg,

Læs mere

Gør dette. Eksperimenter med

Gør dette. Eksperimenter med Version 2010 Kom ned i kajakken. Du må gerne få hjælp. Hold balancen i kajakken uden at holde fast i noget. Se om du samtidig kan holde en bold eller pagaj. Ro fremad. At styre kajakken. At ro fremad i

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

KODE OG KOMPAS AKTIVITET

KODE OG KOMPAS AKTIVITET KODE OG KOMPAS AKTIVITET KODE OG KOMPAS AKTIVITET Nedenfor er beskrevet delaktiviteterne. I opbygningen af aktiviteterne er der lagt vægt på følgende forhold: 1. Opgaverne skal løses samlet. Det vil sige,

Læs mere

321 O kristelighed. 367 Vi rækker vore hænder frem. 633 Har hånd du lagt. 726 Gak uf min sjæl. Lem O kristelighed

321 O kristelighed. 367 Vi rækker vore hænder frem. 633 Har hånd du lagt. 726 Gak uf min sjæl. Lem O kristelighed Tekster: Præd 5,9-19, 1 Tim 6,6-12, Luk 12,13-21 Salmer: Rødding 9.00: 321 O kristelighed 367 Vi rækker vore hænder frem 633 Har hånd du lagt 726 Gak uf min sjæl Lem 10.30 321 O kristelighed 307 Gud Helligånd,

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Nyhedsbrev d. 29. maj 2015 I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Hej Koi Team Enghavegaard Jeg har en bakki shower med en sieve foran, som jeg ikke

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Bibelløb med spørgsmål

Bibelløb med spørgsmål Bibelløb med spørgsmål Ved gennemførelsen af dette bibelløb bliver der et spørgsmål til hvert kapitel i Børnebibelen. Ubemandede poster Løbet lægger op til poster uden bemanding, hvor børnene i stedet

Læs mere

Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet En af de mest opsigtsvækkende opdagelser inden for astronomien er, at Universet udvider sig. Det var den

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

Men ikke alene er der måske ikke tre mænd, der kommer ridende, vi har heller ingen god grund til at tro, at de stolt og roligt bevægede sig frem mod

Men ikke alene er der måske ikke tre mænd, der kommer ridende, vi har heller ingen god grund til at tro, at de stolt og roligt bevægede sig frem mod I dag er det helligtrekongers søndag. Nu skulle man jo tro, at det i dag handler om de hellige tre konger, men faktisk var de hverken konger, tre eller hellige. Egentlig får vi bare at vide, at der var

Læs mere

1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10. Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v.

1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10. Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v. 1 1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v.4, 375 Gud, lad os leve af dit ord Som dagligt brød på denne

Læs mere

For drenge og piger i alderen 10-15. Løbet viser og lærer børnene og de unge, hvor svært det kan være at få fat i medicin, når man er ramt af aids.

For drenge og piger i alderen 10-15. Løbet viser og lærer børnene og de unge, hvor svært det kan være at få fat i medicin, når man er ramt af aids. Pilleløb For drenge og piger i alderen 10-15. Løbet viser og lærer børnene og de unge, hvor svært det kan være at få fat i medicin, når man er ramt af aids. Formålet med løbet er at virkeliggøre for børnene,

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1?

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1? Sandhed del 1 Relativ eller absolut sandhed 1? Dagens spørgsmål: Når det gælder sandhed findes der grundlæggende to holdninger. Den ene er, at sandhed er absolut, og den anden at sandhed er relativ. Hvad

Læs mere

Tunnelen på Samos udgravning af tunneler før og nu

Tunnelen på Samos udgravning af tunneler før og nu Tunnelen på Samos udgravning af tunneler før og nu Side 1 af 8 Tunnelen på Samos udgravning af tunneler før og nu Projektet handler om udgravning af tunneler og drejer sig om følgende enkle spørgsmål:

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

IUniversitätsklinikum I

IUniversitätsklinikum I IUniversitätsklinikum I Hamburg-Eppendorf I Spørgeskema vedrørende patientens sundhedstilstand (SF-36) I dette spørgeskema drejer det sig om din vurdering af din egen sundhedstilstand. Skemaet gør det

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang

Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang 478 Vi kommer til din kirke, Gud på Op al den ting 448 Fyldt af glæde 70 Du kom til vor runde jord 411 Hyggelig rolig Nadververs 69 v. 5 6 af Du fødtes på

Læs mere

Motionsplan: Uge 1-6

Motionsplan: Uge 1-6 Motionsplan: Uge 1-6 Her er en god workout, der passer til begyndere. Kan fuldstændigt tilpasses din livstil. Hvis du følger dette program, kan du gøre workout, når det passer dig bedst og uden et kostbart

Læs mere

Salt 2. ovenfor. x = Tid (minutter) y = gram salt i vandet

Salt 2. ovenfor. x = Tid (minutter) y = gram salt i vandet Projekt om medicindosering Fra http://www.ruc.dk/imfufa/matematik/deltidsudd_mat/sidefagssupplering_mat/rap_medicinering.pdf/ Lav mindst side 1-4 t.o.m. Med 7 Ar b ejd ssed d el 0 Salt 1 Forestil Jer at

Læs mere

MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN

MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN MODELSÆT ; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN Forberedende materiale Den individuelle skriftlige røve i matematik vil tage udgangsunkt i følgende materiale:. En diskette med to regnearks-filer og en MathCad-fil..

Læs mere

1. verdenskrig og Sønderjylland

1. verdenskrig og Sønderjylland Historiefaget.dk: 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig varede fra 1914-1918. Danmark deltog ikke i krigen, men Sønderjylland hørte dengang til Tyskland. Derfor

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG HØRHAVEGÅRDEN HAR BÅDE FUNGERET SOM BOLIG FOR SKOVFOGEDEN OG SOM AVLSGÅRD, HVORFOR DER KAN FINDES FÆLLES TRÆK MED BÅDE SKOFVOGEDBOLIGEN OG BONDEHUSET. I FØLGENDE AFSNIT UNDERSØGES

Læs mere

PLAN + OPSTALTER 1:100

PLAN + OPSTALTER 1:100 INTRO: Pavillonen er den første i en serie på tre pavilloner, med hver deres unikke tema, som skal opføres i Gl. Holtegaards bakokhave de næste tre år. Temaet for denne pavillon er Orangeri. Beskæftigelsen

Læs mere

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent Du må være med! -1 Den, der altid kommer for sent Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor. Men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Den måde, maleren bygger sit billede op på, kaldes billedets komposition.

Den måde, maleren bygger sit billede op på, kaldes billedets komposition. Komposition - om at bygge et billede op Hvis du har prøvet at bygge et korthus, ved du, hvor vigtigt det er, at hvert kort bliver anbragt helt præcist i forhold til de andre. Ellers braser det hele sammen.

Læs mere

Prædiken 7. s.e. Trinitatis

Prædiken 7. s.e. Trinitatis Prædiken 7. s.e. Trinitatis Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 401: Guds ord det er vort arvegods DDS 355: Gud har fra evighed givet sin søn // DDS 52: Du Herre Krist DDS 447: Herren strækker ud sin arm

Læs mere

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik.

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. M4 Dynamik 1. Kræfter i ligevægt Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. Fx har nøglen til forståelsen af hvad der foregår i det indre af en stjerne været betragtninger

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

Evaluering af koldtvandsforsøg i Ølgod Hallerne

Evaluering af koldtvandsforsøg i Ølgod Hallerne Dato 11.3.2013 Dok.nr. 39458-13 Sagsnr. 13-1314 Ref. MLPE Evaluering af koldtvandsforsøg i Ølgod Hallerne Indledning: Idræt og drikkevaner: Børn, unge og voksne skal drikke mindst 1-1½ liter væske om dagen.

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

VIKINGETIDENS RIBE Undervisningsmateriale

VIKINGETIDENS RIBE Undervisningsmateriale Ribe VikingeCenter VIKINGETIDENS RIBE Undervisningsmateriale Skoletjenesten Ribe VikingeCenter Tag dette undervisningsmateriale med, når I går rundt på Ribe VikingeCenter. I skal arbejde sammen i grupper

Læs mere

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Teknikmærke 1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Beskrivelse: Lav en almindelig forlæns kolbøtte! I det du lander laver du et hop, hvor du roterer en hel omgang rundt om dig selv. (360 grader.) Land i balance

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 21.s.e.trinitatis Prædiken til 21.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Johs. 4,46-53.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 21.s.e.trinitatis Prædiken til 21.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Johs. 4,46-53. Lindvig Osmundsen Side 1 11-11-2015 Prædiken til 21.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Johs. 4,46-53. Det er ikke let at bevare troen. Men kan vi leve uden troen? Den kamp kender vi. Der er ikke ret mange

Læs mere

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb 240 - Dig være ære 448 Fyldt af glæde 236 - Påskeblomst 224 Stat op min sjæl Nadververs: 245 v, 5 Opstandne herre du vil gå 218 Krist stod op af døde Jeg

Læs mere

Træningsdagbog. Hjerteinsufficiens/HIK. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien/MT

Træningsdagbog. Hjerteinsufficiens/HIK. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien/MT Træningsdagbog Hjerteinsufficiens/HIK Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien/MT Indhold Hjerteinsufficiens Træning Gode råd i forbindelse med træningen Hjemmeøvelser Andre

Læs mere

OG FORBUDT 180 KM ITIMEN! 90TONSSTÅL STRÆKNING:SVENDBORGBANEN AT KRYDSE SPORET ER DØDSENSFARLIGT

OG FORBUDT 180 KM ITIMEN! 90TONSSTÅL STRÆKNING:SVENDBORGBANEN AT KRYDSE SPORET ER DØDSENSFARLIGT STRÆKNING:SVENDBORGBANEN Et InterCity tog vejer 90 tons og skyder en tophastighed på 120 km/t. Så meget stål i så høj fart på et togspor udgør voldsomme kræfter. Ved at krydse sporet uden for de afmærkede

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin.

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates Lægen er den bedste medicin. I sin konsultation møder den holistiske læge sin patient sjæl til sjæl. Din holistiske læge vil spørge dig: Hvad ønsker

Læs mere

14. søndag efter Trinitatis

14. søndag efter Trinitatis 14. søndag efter Trinitatis Salmevalg 13: Måne og sol, vand, luft og vind 448: Dåbssalme: Fyldt af glæde 42: I underværkers land jeg bor 508: Bryd frem mit hjertes trang at lindre 14: Tænk, at livet koster

Læs mere

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed.

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 15.JULI 2012 6.SETRIN BRAHETROLLEBORG KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 AASTRUP KL. 14 (KIRKEKAFFE) Tekster: 2.Mos.20,1-17; Rom.3,23-28; Matth.19,16-26 Salmer: 392,512,493,621,444 Kom, Sandheds

Læs mere

Læs selv om LABYRINTER. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Mañana

Læs selv om LABYRINTER. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Mañana Læs selv om LABYRINTER Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Mañana Læs selv om LABYRINTER Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Mañana 2 Labyrinter Bare for sjov? Pynt, mystik, religion eller bare for

Læs mere

Niels Egelund (red.) Skolestart

Niels Egelund (red.) Skolestart Niels Egelund (red.) Skolestart udfordringer for daginstitution, skole og fritidsordninger Kroghs Forlag Indhold Forord... 7 Af Niels Egelund Skolestart problemer og muligheder... 11 Af Niels Egelund Forudsætninger

Læs mere

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet behandlet med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i opfølgningen på behandlingen har vi brug for nogle oplysninger

Læs mere

Prædiken Kristi Himmelfartsdag

Prædiken Kristi Himmelfartsdag Prædiken Kristi Himmelfartsdag Salmer: Indgangssalme: DDS 252: Til himmels for den ærens drot Salme mellem læsningerne: DDS 448: Fyldt af glæde over livets under Salme før dåb: DDS 674 v.1-3: Sov sødt,

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå r og baller Tillykke med dit nye træningsprogram på dvd EFFEKT puls er en del af EFFEKT programmet. Øvelserne er funktionelle

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

4. VAND I JORDEN RUNDT/LANDFAKTA

4. VAND I JORDEN RUNDT/LANDFAKTA Opgaver til Agent Footprint 4. til 6. klasse Nedenstående findes en oversigt over alle opgaver til materialet Agent Footprint primært tiltænkt elever på mellemtrinnet. Opgaverne er samlet under to temaer:

Læs mere

1. læsning: sl Evangelium

1. læsning: sl Evangelium 1. læsning: sl.31.2-6 Herre, hos dig søger jeg tilflugt, lad mig ikke for evigt blive til skamme, udfri mig i din retfærdighed! v3 Vend dit øre mod mig, red mig i hast, vær min tilflugts klippe, den borg,

Læs mere

Et besøg på Håndværktøjsmuseet

Et besøg på Håndværktøjsmuseet Et besøg på Håndværktøjsmuseet Vi benyttede søndag den 15. juni til et besøg på Håndværktøjsmuseet i Hørsholm. Når det lige blev den dag, er årsagen den, at den 3 søndag i juni er Mølledag overalt i landet,

Læs mere

Hvad sker der efter døden?

Hvad sker der efter døden? Lektion 10 Hvad sker der efter døden? Teorien om alles frelse bliver af modstandere skudt i skoene, at den har et svagt bibelsk belæg, og det er sandt, at skriftstederne, der taler for alles frelse, er

Læs mere