Reference: Hvad er matematik? C, i-bog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reference: Hvad er matematik? C, i-bog"

Transkript

1 Reference: Romerne. Dagligliv i det romerske imperium Peter Ørsted Gyldendal, 1991 (copyright Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag) 3. Udgave s Byens sociale liv Livet i kroerne, på gaden og i thermopolierne var en væsentlig del af dagligdagen, men det var i ikke ringe grad mandens dagligdag. Det var den spontane, ikke planlagte kontakt, der foregik på gader og stræder. Nok ville man have set en del børn løbe omkring og lege, men kvinderne ville haste af sted, udveksle korte hilsner, og i det hele taget færdes mere målbevidst. På indkøb, på vej efter vand måske, eller i gang med at slæbe vasketøj mod vaskepladsen. Men byen havde også et planlagt socialt liv fælles for alle. Da Saio igen trådte ud på gaden og fortsatte op ad den øst-vest gående vej, ville han ud mod højre kunne skimte de øverste kanter af Aquincums amphiteater over bymuren, og til venstre - på hjørnet af den øst-vest og den nord-syd gående vej kunne han se livlig trafik på vej ind og ud af et af Aquincums fornemste badeanlæg. Som en effektfuld baggrund strakte byens akvædukt sine buer mod himlen. 1

2 Den opmærksomme Romarejsende vil på sin vandring gennem Basilica Julia på Forum Romanum kunne finde dette og lignende»mølle«spil indridsede i gulvets stenbeklædning. Bade, amphiteater og i øvrigt også teater, som for Aquincums vedkommende lå i den sydlige del af byen, var byens tilbud til alle borgere, mænd, kvinder og børn. De udgjorde den institutionaliserede sociale ramme og fandtes som sådan i enhver by på et vist niveau. Medens teater og amphiteater kun var i brug på festdage, blev badene benyttet dagligt og var måske byens allervæsentligste samlingssted. Derfor havde en by heller ikke kun ét eller to bade, men ofte betragteligt flere, fordi badenes kapacitet på grund af den flittige brug måtte svare nogenlunde til antallet af indbyggere. I Aquincum har man således lokaliseret ialt 14 bade. Et bad kunne få en romer til at bære over med meget. Den romerske satiriker Martial, som levede i slutningen af det 1. årh. e.kr., udtrykte det således: Hvad er værre end Nero, men hvad er bedre end Nero's bade? Men intet bad og i det hele taget intet byliv uden vand. Aquincum var ikke vokset frem tilfældigt. Enhver bys placering var baseret på et skøn over mulighederne for at sikre en ordentlig vandforsyning. Og vand var der rigeligt af. Mange kildevæld havde deres løb nord og vest for Aquincum. Så mange, at man normalt antager, at byens navn er dannet over det latinske Aqua (kilde/vand). Oven i købet findes thermalkilder, således som den tilrejsende også i dag vil kunne konstarere, hvis Budapests tyrkiske bad aflægges et besøg. Et i øvrigt ikke dårligt sted, hvis man ønsker at få et indtryk af, hvorledes et romersk bad har fungeret. Og akvædukten i Aquincum har netop ført varmt vand til byen, ikke drikkevand. Til opsamling af det varme vand byggede romerne et opsamlingsbassin nord 2

3 for byenfor på denne måde at tage noget af trykket af vandet. Dernæst blev det ledt ind i akvædukten, som fortsatte ind i Aquincum med afstikker til badene dér; den fortsatte derefter mod syd for at ende i legionslejren. Også her var bade og i øvrigt også et lazaret, som på denne måde fik frisk varmt vand. Selve akvædukten kan man følge over 5 km, og ikke mindre end piller til at bære selve vandledningen er blevet sporet. Man har altså investeret kraftigt i denne side af bylivet, men det er dog et relativt beskedent anlæg, hvis man sammenligner med imperiets længste akvædukt. Den løb fra Djebel Zaghouan i Tunesien til Karthago, en strækning på omkring 132 km. Men også de mere nordlige egne kunne være med. Köln blev forsynet med vand gennem en ledning, som kom fra Eifelbjergene omkring Nettersheim, en strækning på ca. 100 km. Bag bygningen af disse ækvædukter, som findes overalt i det romerske imperium, har ikke blot ligget eminent ingeniørarbejde, men også utroligt nøjagtige beregninger. Problemet var at bringe vandet frem under et ganske bestemt tryk, hvilket indebar, at akvæduktens fald fra kildens udspring til ækvæduktens mål måtte udregnes meget omhyggeligt. Det kunne dreje sig om centimeter selv på afstande op mod een kilometer. Dette betød, at sænkninger i terrænet måtte overbygges med ofte kolossale konstruktioner, således som vi kender dem fra f.eks. Pont dugard i Provence og fra Segovia i Spanien. Omvendt måtte man andre steder ned i jorden og konstruere kilometerlange underjordiske kanaler med mandehuller til oprensning. Opbygningen og administrationen af disse 3

4 Den såkaldte Pont du Gard, aquaedukten, som førte vand ind til antikkens Nimes. Her føres ledningen over floden Gard. Vandet løb i den rende, som kan ses helt for oven. Den nedre del har senere tider udvidet en smule, så den kunne fungere som bro. vandfordelingssystemer var næsten aldrig privatiseret. Fra Rom, som var badenes by par excellence, kender vi denne forvaltning ganske godt, fordi én af mange vanddirektører, Frontinus, gjorde sig den umage at forfatte et skrift "Om Roms Vandforsyning". En dansk forsker, Jørgen Hansen, har udgivet, oversat og kommenteret dette skrift (Roms Akvædukter, Museum Tusculanum, 1986), som i lange passager er rent teknisk. Et eksempel: Vandforsyningens rørdimensioner er indrettet enten med tomme eller unse som måleenhed. Tommer bruges i Campanien og flere andre steder i Italien, unser bruges i Apuliens byer. En tomme er ifølge praksis 1/16 fod, en unse 1/12 fod. På samme måde som der er forskel på en unse og en tomme, er betegnelsen tomme ikke éntydig. Én tomme kaldes kvadratisk, en anden rund. Den kvadratiske er 3/14 af sig selv større end den runde, og den runde er 3/11 af sig selv mindre end den kvadratiske, da hjørnerne jo går fra. Senere afskaffede man i Rom de gamle rørdimensioner og tog et nyt rør i brug, som ikke var dimensioneret efter unsen eller en af de to tommer. Det blev kaldt quinarien (5-røret)... 4

5 ... Det andet princip anvendes, når røret ikke vokser med et givet antal quinarier, men med diameterens størrelse, hvorefter røret dels får sit navn, dels øger sin kapacitet. Quinarien bliver f.eks. til en senarie (6-rør), når der lægges 1/4 tomme (ca. 5 mm) til dens diameter. Den forøger ikke sin kapacitet med en hel enhed: den tager nemlig 1 quinarie plus 5/12 plus 1/48 (57,4 m³/døgn). Og på samme måde øger 7-røret og 8-røret lige til 20-røret deres kapacitet, idet der - som ovenfor nævnt - lægges 1/4 tomme til deres diameter. Så følger den metode, som bestemmer og benævner en given rørdimension efter det antal kvadrattommer, som indeholdes i dens areal, dvs. lysning... (Frontinus, kap. 24 og 28. Oversættelse Jørgen Hansen). Den omfattende underliggende forvaltning og kontrol, der fagligt måtte udføres, afspejles i samme skrift, kap. 117 (oversættelse Åse Bay): Hver gruppe har forskellige specialarbejder: der er tilsynsmænd, inspektører ved vandreservoirerne, vagter, brolæggere, stukkatører og andre håndværkere. Af disse må nogle være stationeret uden for byen for at tage sig af de ting, som ikke kræver det store slid, men dog forekommer at kræve hurtig udrykning. De inde i byen, der er stationeret rundt ved vandreservoirer og fontæner, må stadig hænge i med de forskellige specialopgaver, navnlig med henblik på akutte situationer, for at der fra mange kvarterer kan ledes rigeligt med vand til hjælp for et, der rammes af vandmangel. Det var blevet almindeligt, at de mange slaver fra de to grupper, når deres foresatte ønskede at blive populære eller bare så igennem fingre med det, beskæftigedes ved private foretagender, men jeg besluttede at bringe orden i forholdene igen og få dem beskæftiget ved de offentlige arbejder på den måde, at jeg dagen før skrev ned, hvad hver gruppe skulle lave næste dag, og lod føre regnskab over, hvad den havde fået lavet hver dag. Det er muligt, at Saio på sin vej op gennem de dødes by kan have fået en stram ligstank i næsen fra de fattiges grave i bageste række. Men inde i byen har der takket være den omfattende kloakering og de meget rigelige tilførsler af vand været både rent og lugtfrit. Følger vi igen Martial, har han i et af sine epigrammer skrevet, at vandet lyser så hvidt og så klart, at du ikke aner, at der er vand i bassinet, men tror, at det er det rene marmor, der stråler dig i møde. Vandet har været friskt og rent og rigeligt. Tyske forskere har beregnet, at den før omtalte akvædukt fra Eifelbjergene til Köln sammen med en række mindre tilførsler har sikret det antikke en daglig forsyning på m³ frisk kildevand, hvilket svarer liter til 200 liter i sekundet. Hvis man forestiller sig, at der har boet måske mennesker i og ved Köln, har hver enkelt person kunnet have et forbrug på 2000 liter om dagen. 5

6 Så meget har den enkelte naturligvis ikke brugt. En stor del af vandet blev fordelt gennem terrakottarør eller blyrør ud til fontæner og bassiner i selve byen - og herfra ud i kloaksystemet. Dels kunne man - hvis man ikke havde indlagt vand i sit hus - hente vand ved fontænerne, dels måtte man af hensyn til brandfaren stadig have vand parat. Også værksteder, som arbejdede med fremstilling af jernværktøj, støberier, keramikværksteder, glaspusterier og eventuelle valkere og tøjvaskerier havde brug for store mængder vand. Langt størsteparten gik dog til byernes badeanlæg. Som nævnt havde Aquincum i al fald 14 sådanne anlæg, og hvis man forestiller sig, at langt størsteparten af befolkningen har taget et bad dagligt, og at dette er sket i rindende vand, må der have været tale om meget store mængder. For et romersk bad er ikke kun ét bad, det er mange. Nok vasker man sig grundigt, alligevel besøgte man ikke badene blot af hygiejniske grunde. Juvenal har forfattet en ofte misforstået og meget forkætret sentens: En sund sjæl i et sundt legeme. En romer eller græker ville aldrig associere denne tankegang med kolde afvaskninger, disciplin eller sportslige og gymnastiske aktiviteter, som skulle holde udøveren på rette vej. For dem var sjæl og krop to sider af samme sag, og de ville nikke genkendende til mere moderne lægevidenskabelige betragtninger om psykosomatiske sygdomme. I ro og mag plejede man sig selv; tog bade, gjorde gymnastik, snakkede, hvilede i solen eller skyggen, så på kunst, bøger, eller nød en enkelt drink og en pølse. Et bad eller et thermeanlæg lå langt nærmere vores medborgerhuse eller kulturhuse end vore moderne svømmehaller. I dette bad tilbragte en gennemsnits bybo i det romerske imperium op til et par timer om dagen i selskab med andre mennesker, altså nogenlunde lige så lang tid som en gennemsnitsdansker bruger på at se fjernsyn. Følger læseren grundplanen over badet i Aquincum, og er han med Saio drejet om hjørnet og gået mod syd ned ad den nordsydgående hovedakse, vil han i rum nr. 1 kunne skimte opsynsmanden og billetsælgeren i sit lille aflukke. For det var ikke altid gratis at gå i bad. Byens rigmænd eller eventuelt den person, som havde givet byen badet, kunne helt eller delvist udstede fribilletter til badet ved særlige lejligheder, men normalt måtte man af med et beskedent beløb. Fra en indskrift fundet nær det moderne Aljustrel i Portugal - det antikke Vipasca - ved vi, at billetten i al fald der kostede ½ as. Besynderligt nok kostede den samme billet for kvinder 1 as. Kvinder har således tilsyneladende måttet betale dobbelt så meget som mænd for at gå i bad. Ingen har kunnet finde en rimelig forklaring herpå. Der er næppe tale om kønspolitisk diskriminering i moderne forstand, og en forklaring må sikkert søges i praktiske forhold omkring organiseringen af henholdsvis mænds og kvinders badetid. Forklaringer, som går på "hygiejniske" grunde, det vil sige kvindens menstruation, er fremført, men mangler, så vidt jeg kan se, indre logik. Det står fast, at mænd og kvinder kunne bade sammen, men det er lige så klart, at det bestemt ikke var 6

7 nogen dydsattest for kvinden. Mændene badede nøgne, og kvinder var iført en slags bikini. Men normen var - som vi ved det fra f.eks. Pompeii - at der fandtes mandsbade og kvindebade, eller at mænd badede på et tidspunkt af dagen, kvinder på et andet. Besøger man det ovenfor omtalte tyrkiske bad i Budapest, vil man parallelt hermed finde, at dette er forbeholdt kvinder på bestemte ugedage, mænd på andre. Men en sådan deling ville have været i strid med den romerske grundtanke om et dagligt bad. Grundplan. Det offentlige bad i Aquincum. Se teksten. Den stiplede linje angiver den vej, som den nutidige besøgende skal gå. Efter at have betalt, bevægede man sig ind i rum nr. 2, det såkaldte apodyterium. Det betyder afklædningsrum, og her anbragte man sit tøj og sine småpenge i en lille niche i væggen. Som det vil fremgå af det lille citat nedenfor om livet i et thermeanlæg, var det nødvendigt at have en opsynsmand her til at passe på tingene. Ellers kunne de blive stjålet. Så kunne selve badeprocessen begynde. Første bad, rum nr. 3, foregik i caldarium, det varme bad, som ordet siger. Som det ses på grundplanen, har den besøgende måttet gå bag om de to andre bade, som man normalt fortsatte videre igennem. Det er rum nr. 4, det halvvarme bad (tepidarium) og rum nr. 5 frigidarium, det kolde bad. Derfra kunne man så gå ud og tage sit tøj. Men det kan ikke afvises, at man i 7

8 Aquincum har taget badene i den modsatte rækkefølge dvs. koldt-lunkent-varmt og så måske koldt igen. Denne turnus går igen i ethvert bad, og uanset om man står i badene i Timgad, i Rom eller i llier, vil man uden besvær kunne genfinde disse tre hovedrum. Men derudover kom varianterne. Særlige svede- eller dampbade som nr. 6 i Aquincum, sauna'er, altså tørluftsbade, og derudover små rum til massage eller medicinske bade såsom svovlbade. Endelig også mindre rum til den stedlige medicus, til lægen. Lægen er en interessant person. Man kan i visse perioder spore en tendens til, at læger bliver "offentligt ansatte" og som sådan lønnet af staten eller byen eller i al fald er skattefri. Men normalt har man måttet betale for en konsultation og for en eventuel behandling. Righoldige fund af skalpeller, knive og andre kirurgiske instrumenter giver et frygtindgydende indtryk af de smerter, som må have været forbundet med de kirurgiske indgreb, man rent faktisk foretog. Repræsenteret med navne som Hippokrates, Celsus og Galen har vi en righoldig lægevidenskabelig litteratur fra antikken, som demonstrerer den ofte dybe forståelse for de mekanismer, som holder sammen på det skrøbelige menneskelige legeme. Forsøg foretog man også. Det kan løbe en koldt ned ad ryggen, når man hos Celsus kan læse, at han tager afstand fra vivisektion på levende - selv om det var dødsdømte kriminelle. Men normalt har man indskrænket sig til at fjerne dårlige tænder og skære bylder etc. De antikke vivisektioner havde ikke til formål at udvikle kirurgiske teknikker og helbredelse gennem kirurgi, men at uddybe kendskabet til de indre organer og deres funktion for derigennem at kunne finde den rette medicinske behandling. Og denne form for behandling blev uhyre meget brugt og misbrugt. Den antikke grundopfattelse var, at medicus curat, natura sanat, det vil sige, at lægen lindrer (eller måske snarere "lapper"), naturen helbreder. Sygdomme skulle altså bekæmpes med naturens egne midler: thermalbade, urter, urtesalver, omslag af forskellig art etc. Igen i thermeanlæg har man fundet forskellige lægestempler i bronce, som har karakter af recepter. De viser i øvrigt, at forskellige former for øjensygdomme, som oftest betændelse, har været meget udbredt. Men hvem var lægen, og hvorfra havde han sin viden? Plinius den ældre skriver i sin Naturhistorie (29. bog, kap. 17), at... Medicin er den eneste af de græske videnskaber, som seriøse romere endnu ikke er begyndt at dyrke, skønt man kan tjene gode penge... Og de, der begynder (på medicin) går hurtigt over til den græske skole. Og ikke nok med det. Hvis de beskæftiger sig med det på noget andet sprog end græsk, så mister de deres autoritet selv hos lægmænd. Lægerne var ofte grækere, uddannet i Østen, ikke sjældent tidligere slaver, som var blevet frigivne. Og med sin betragtning om det græske er Plinius inde på den usikkerhed, som også kan gribe det moderne menneske, når en læge taler latin. For over hvad dækker det egentlig? Plinius fortsætter: 8

9 ... For det forholder sig jo sådan, ved himlens skyld, at medicin er den eneste videnskab, i forbindelse med hvilken man kritikløst overgiver sit liv til en hvilken som helst person, der kalder sig læge, uanset at der ikke er nogen form for bedrag, som indebærer større fare. Læser man videre hos Plinius, kan man finde hundreder af opskrifter på salver og medikamenter, som kan helbrede alt lige fra sindssygdom til et brækket ben. Denne læsning bekræfter Plinius' egen tvivl. Grænsen mellem seriøse læger og kvaksalvere har været flydende, og ingen har rigtigt været i Vue ud over svedebadet i Aquincum (6). Hulrummet under gulvet til den cirkulerende stærkt opvarmede luft ses tydeligt. I højre hjørne et lille badebassin til køligt vand. I baggrunden skimtes den moderne museumsbygning. stand til at trække den skarpt op. Derfor finder man også hyppigt en statue for lægeguden Aesculap i thermeanlæggets søjlegang, og ved mange templer kan man finde store depoter af offergaver, som syge mennesker har bragt pågældende gud som tak for helbredelse. Disse votivgaver har ofte form efter den legemsdel, der er blevet helbredt og giver således sammenholdt med skriftlige kilder- som f.eks. Celsus og Plinius - et ganske godt indtryk af, hvad man har fejlet i antikken. Sammenlignes dette med oplysninger på gravsten om dødsalder, kan man udlede visse data om den romerske families fysiske liv. Bortset fra spørgsmålet om levealder og børnedødelighed, som jeg vil vende tilbage til, er 9

10 det helhedsbillede, man kan udlede deraf ikke overraskende. Man led ikke af det moderne samfunds hovedsygdomme, som jo i ikke ringe grad er styret af kostvaner og livsformer, som var antikken fremmed. Først og fremmest - med fællesbadet i tankerne - kendte man ikke kønssygdomme som gonore og syfilis. Heller ikke AIDS naturligvis. Kredsløbssygdomme kendte man udmærket, men de har ikke haft nær det samme omfang som i dag. Det samme gælder kræft. Man var ikke udsat for luftforurening eller kemikaliefyldt kost. Generelt må man sige, at det antikke menneske levede sundt, (se afsnittet om mad nedenfor) meget tæt på den direkte produktion af fødemidler. Forskellige former for betændelsestilstande må dog have været en prøvelse, og ikke blot det, men en næsten uhelbredelig lidelse, som ofte måtte ende med døden. 10

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P.

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P. M3 1. Tryk I beholderen på figur 1 er der en luftart, hvis molekyler bevæger sig rundt mellem hinanden. Med jævne mellemrum støder de sammen med hinanden og de støder ligeledes med jævne mellemrum mod

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser Undervisning i varmtvandsbassin Med øvelser 2 Undervisning i varmtvandsbassin Undervisning i varmtvandsbassin Mange mennesker med gigt har stor gavn og glæde af undervisning i varmt vand. Det styrker muskler,

Læs mere

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning INGO FROBÖSE Akut rygtræning Lær de rigtige teknikker og få en bedre træning i fitness centeret. Forstå hvordan de forskellige øvelser virker på din krop. Sammensæt dit helt personlige program ud fra dine

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede elever? Af Lars Jensen, Lars Kjær, Jacob Svarre og Mie Hersted, lærere og pædagoger på Ådalsskolen i Ringsted. Flere klasser på specialskolen Ådalskolen i Ringsted

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

IUniversitätsklinikum I

IUniversitätsklinikum I IUniversitätsklinikum I Hamburg-Eppendorf I Spørgeskema vedrørende patientens sundhedstilstand (SF-36) I dette spørgeskema drejer det sig om din vurdering af din egen sundhedstilstand. Skemaet gør det

Læs mere

De seje kvinders fodspor

De seje kvinders fodspor Årstid: Hele året rundt Forløbets varighed: 4 trin + en dag Trin for trin Formål Det har ikke altid været en selvfølge, at kvinder kunne få lov til lige så meget som mænd. Derfor findes der en lang række

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

For drenge og piger i alderen 10-15. Løbet viser og lærer børnene og de unge, hvor svært det kan være at få fat i medicin, når man er ramt af aids.

For drenge og piger i alderen 10-15. Løbet viser og lærer børnene og de unge, hvor svært det kan være at få fat i medicin, når man er ramt af aids. Pilleløb For drenge og piger i alderen 10-15. Løbet viser og lærer børnene og de unge, hvor svært det kan være at få fat i medicin, når man er ramt af aids. Formålet med løbet er at virkeliggøre for børnene,

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

KODE OG KOMPAS AKTIVITET

KODE OG KOMPAS AKTIVITET KODE OG KOMPAS AKTIVITET KODE OG KOMPAS AKTIVITET Nedenfor er beskrevet delaktiviteterne. I opbygningen af aktiviteterne er der lagt vægt på følgende forhold: 1. Opgaverne skal løses samlet. Det vil sige,

Læs mere

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder.

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder. Månedens skeletfund - januar 2012 Af Peter Tarp, forskningsassistent, ADBOU Denne måneds skeletfund omhandler ikke kun et enkelt individ, men derimod data fra to kirkegårdsudgravninger i Horsens. Fra 2007

Læs mere

Bibelløb med spørgsmål

Bibelløb med spørgsmål Bibelløb med spørgsmål Ved gennemførelsen af dette bibelløb bliver der et spørgsmål til hvert kapitel i Børnebibelen. Ubemandede poster Løbet lægger op til poster uden bemanding, hvor børnene i stedet

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Regning med enheder. Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17. Regning med enheder Side 10

Regning med enheder. Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17. Regning med enheder Side 10 Regning med enheder Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17 Regning med enheder Side 10 Måleenheder Du skal kende de vigtigste måleenheder for vægt, rumfang og længde. Vægt

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

STRESS SOM EN MULIGHED. Hvordan kan vi vende stress til arbejdsglæde og livsglæde? Ét bud er at se stress som en mulighed.

STRESS SOM EN MULIGHED. Hvordan kan vi vende stress til arbejdsglæde og livsglæde? Ét bud er at se stress som en mulighed. STRESS, III AF LINE HVILSTED OG ANDREAS GRANHOF JUHL STRESS SOM EN MULIGHED Hvordan kan vi vende stress til arbejdsglæde og livsglæde? Ét bud er at se stress som en mulighed. Vi er optaget af de mange

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

4. VAND I JORDEN RUNDT/LANDFAKTA

4. VAND I JORDEN RUNDT/LANDFAKTA Opgaver til Agent Footprint 4. til 6. klasse Nedenstående findes en oversigt over alle opgaver til materialet Agent Footprint primært tiltænkt elever på mellemtrinnet. Opgaverne er samlet under to temaer:

Læs mere

Basalcelle hudkræft. Hudlægen informerer om. Dansk dermatologisk Selskab. cb.htm

Basalcelle hudkræft. Hudlægen informerer om. Dansk dermatologisk Selskab. cb.htm Hudlægen informerer om Basalcelle hudkræft Dansk dermatologisk Selskab http://www.danderm-pdv.is.kkh.dk/dds/infofolders/cb/cb.htm (1 of 5)04-01-2006 08:02:05 BASALCELLE HUDKRÆFT Huden er den del af kroppen,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Casa Lucentum. Denne lille guide har til formål at give dig nogle praktiske oplysninger og gode fif:

Casa Lucentum. Denne lille guide har til formål at give dig nogle praktiske oplysninger og gode fif: Casa Lucentum Kære gæster! Vi byder Jer hermed velkommen til huset: Casa Lucentum! Området du nu befinder dig i, hedder Gran Alacant, og bebyggelsen hedder Brisas Del Faro. Adressen er: Calle Brisas Del

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen Vandladnings problemer og polio Lise Kay, Anne Marie Eriksen Kontrol af kroppens funktioner Blærens dobbelt funktion Vandladnings symptomer Start besvær Bydende vandladnings trang Slap stråle Mangelfuld

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER

OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER Denne oversigt inkluderer alle udvidelserne i Carcassonne Big Box 2, samt TÅRNE og den seneste udvidelse, BROER, BORGE OG BASARER, som er udgivet i 2010.

Læs mere

Kortlægning af rækkeafstanden

Kortlægning af rækkeafstanden Kortlægning af rækkeafstanden Fra ryg til forkanten af kroppen: 15 cm Fra ryg til overgangen mellem grønt og gult område: 30 cm Fra ryg til overgangen mellem gult og rødt område: 45 cm Den maksimale rækkeafstand:

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Hvad er forhøjet kolesterolindhold i blodet? Det er ikke en sygdom i sig selv at have forhøjet kolesterolindhold i blodet. Kolesterol er et livsnødvendigt

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1.

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1. ERGONOMSIK Om ergonomisk Når noget er ergonomisk designet betyder det at det er behageligt for kroppen at arbejde med. Det kan være et håndtag der er formet efter fingrene eller det kan være et par sko

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Udviklet for www.endozone.org af Ellen T. Johnson, med bidrag fra professor Philippe Koninckx, universitetsprofessor Jörg Keckstein

Læs mere

side 1 af 7 Din biologiske alder

side 1 af 7 Din biologiske alder side 1 af 7 Din biologiske alder En ting er din kronologiske alder, altså hvor mange år, der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

Din biologiske alder. side 1 af 6

Din biologiske alder. side 1 af 6 Din biologiske alder side 1 af 6 En ting der din kronologiske alder, altså hvor mange år der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

UGEBREV nr. 46 uge 39

UGEBREV nr. 46 uge 39 UGEBREV nr. 46 uge 39 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Vi havde en rigtig god arbejdslørdag, tusinde tak til alle fremmødte. Man kan virkelig se, at der blev lavet en masse. Vi er ved at have så meget

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Birgit Lynge 2012 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Jeg flyver

Læs mere

1 www.regionshospitalet-horsens.dk

1 www.regionshospitalet-horsens.dk 1 www.regionshospitalet-horsens.dk Arkitektur & Lindring, PAVI 2014 Hvorfor er omgivelserne vigtige? Projektet finansieres af: Familien Hede Nielsens Fond, Hospitalsenheden Horsens og Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

Linjefag på Hillerødsholmskolen

Linjefag på Hillerødsholmskolen Linjefag på Hillerødsholmskolen Et godt sted at lære - et godt sted at være Linjefagsinformation Skoleåret 2015/2016 Velkommen tilvalg af linjefag Siden skoleåret 2011/2012 har Hillerødsholmskolen haft

Læs mere

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Helende Arkitektur lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Anne Kathrine Frandsen, arkitekt maa., Ph.d., forsker Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet helende arkitektur Stress:

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen.

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Nidstangen Skrevet af Åsa Larsson og Ingela Korsell, illustreret af Henrik Jonsson. Resume De to brødre Alrik og Viggo kommer i pleje hos

Læs mere

Sikker senior - bag rattet

Sikker senior - bag rattet Sikker senior - bag rattet Side 1 Side 2 Sikker bag rattet Bare fordi du er kommet lidt op i årene, har du ikke nødvendigvis problemer som bilist. Men det kan være rart at vide, hvad du kan gøre for at

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11, 4220 Korsør Tlf. 29367429 E-mail: palle@flebo.dk www.de25.dk DOKUMENT 1

Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11, 4220 Korsør Tlf. 29367429 E-mail: palle@flebo.dk www.de25.dk DOKUMENT 1 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11, 4220 Korsør Tlf. 29367429 E-mail: palle@flebo.dk www.de25.dk DOKUMENT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Til bestyrelsen i Christiansgave 1 Kikkertundersøgelse

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde.

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Sporarbejde for begyndere Sakset fra nettet, oversat fra tysk af Finn Kristiansen Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Det er fuldstændig underordnet

Læs mere

5 veje til et godt liv

5 veje til et godt liv 5 veje til et godt liv Styrk dit netværk... Lær noget nyt... Lev dit liv aktivt... Vær til stede i nuet... Giv af dig selv... 5 VEJE TIL ET GODT LIV Styr yrk dit netv tvær ærk Lær noge get nyt Lev dit

Læs mere

Modul 1-2: Astronauten Andreas

Modul 1-2: Astronauten Andreas Modul 1-2 Modul 1-2: Astronauten Andreas Forestil dig at komme ud i rummet og bo på et hotel, der hele tiden drejer rundt om Jorden. Sådan bliver det for Andreas Mogensen, når han den 1. september 2015

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere