Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete)."

Transkript

1 Rypen Årgang 31 Nummer 124 Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Efterår Side 2 Lederen Side 3 14 Referat fra afdelingsmødet Side 15 Dit skrald Side 16 Opslagstavlen Side Informationer Er der nogen smukkere årstid end efteråret? Det mener jeg ikke. Naturen viser sig fra sin smukkeste, mest farvestrålende side. Vejret kan være både vildt og voldsomt, men også mildt og solrigt. Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete). Nogen vil være uenig i at efteråret er den smukkeste årstid - men hvad søren, det er lige meget for de 3 andre årstider kommer jo også med sikkerhed en gang om året. Og - sådan er det med mange ting. Vi skal blot huske på, at når noget er et vilkår, så er det tidsspilde at forsøge at ændre på det. Rypen nr. 124 side

2 Lederen Det er helt okay at man sætte sig ind i regler, for hvordan visse ting fungerer. Ja! faktisk er det ikke i orden, når man ikke gør det. Vi lever i et samfund sammen med andre mennesker og det er derfor alt afgørende for vores fællesskab at vi accepterer og forstår visse regler. Her i Ryparken II har vi egentligt mange regler - måske for mange. Men de regler vi har, har vi for langt største delen, selv besluttet på et afdelingsmøde hvor alle beboere har ret til at være medbestemmende. Den seneste regel vi har besluttet er husordenen. Alle beboere har haft muligheder for at være medbestemmende, men kun 19 husstande valgte at deltager på det afdelingsmøde. Nu gælder husorden så alligevel for alle 164 husstande og overholder du den ikke, kan konsekvensen være at dit lejemål kan blive opsagt. Og det er faktisk uanset om du måske synes at disse regler er rimelige eller ej. Vi har i Ryparken II, på beboermøder truffet beslutninger om regler for paraboler, om haver og om vedligeholdelse af vores lejligheder - og dem skal du også følge uansat om du synes de er rimelige eller ej. Du bor alment og det vil sige, at der faktisk også er rigtigt mange regler, der er lovgivningsstof. Et eksempel er fremlejning af dit lejemål. Det må du kun under ganske særlige omstændigheder og det er derfor en god ide at du henvender dig på udlejningen eller ejendomskontoret, inden du fremlejer din lejlighed. Konsekvensen af en ulovlig fremleje, er at lejemålet opsiges. Der er også regler der faktisk ikke er nedskrevet - men det er også regler der i et vist omfang skal overholdes. Primært tænker jeg på hensyn til hinanden. Vi kan lave regler her fra og til evigheden, men i sidste ende handler det, om at vis hensyn og tale sammen. Jeg synes egentligt at jeg har sagt dette mange gange og jeg må da også undre mig over, at jeg igen finder det nødvendigt at gentage det - men det gør jeg. NÅ! Jeg vil vælge at se fremad - så hvilke regler har du brug for, at vi forklarer, ændrer eller fjerner. Skal vi holde en temadag, om kollektiv råderet, om indvendig vedligehold eller andet. Skriv til bestyrelsen (mailadresser kan findes på bagsiden af Rypen) eller skriv til Rypen Anita Heisterberg Rypen nr. 124 side 2

3 Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forslag til forretningsorden 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Godkendelse af referat fra afdelingsmøderne 21/5 og 19/ (Udsendt med Rypen nr. 122, men kan også ses på 6. Beretning fra bestyrelsen og godkendelse heraf 7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (for en ½ periode) 8. Behandling af indkomne forslag 9. Godkendelse af regnskab for 2012 vedr. afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb samt afdelingens aktivitetsbeløb 10. Godkendelse af budget for 2014 vedr. afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb samt afdelingens aktivitetsbeløb 11. Godkendelse af driftsbudget for Eventuelt 19 lejemål var repræsenteret på mødet. Ad. 1 Steen Søndergaard Thomsen blev valgt som dirigent. Ad. 2 Forretningsordenen blev godkendt. Ad. 3 Anita Heisterberg blev valgt som referent. Ad. 4 Lisbeth og Lizzi blev valgt som stemmeudvalg Ad. 5 Referatet for afdelingsmødet den 21/5 og 19/ blev godkendt. Ad. 6 Beretning Formanden indledte beretningen med at omtale det, som allerede var omtalt i Rypen som alle beboere har fået. Nemlig at Dorte flytter og derfor træder ud af bestyrelsen efter mange års tro tjeneste. Dorte har været et mønstereksempel på en aktiv beboer, Rypen nr. 124 side 3

4 som har gjort en stor forskel. Ikke kun i bestyrelsen, hvor hun med et hav af spørgsmål har stillet skarpt på ting som andre ikke lige havde overvejet, men også i områdeudvalget, hvor hun sammen med resten af udvalget har gjort rigtig meget for de skønne grønne området vi alle kan nyde hver dag. Dorte har ligeledes varetaget udlejningen af vores gæsterum og café og ikke mindst sørget for, at alt er i perfekt stand - malet med nye møbler etc. Også sofamøblerne mv. i selskabslokalerne er hun bagkvinde for. Det kan ikke påskønnes højt nok og vi er mange der vil savne det engagement hun har udvist. Fra bestyrelsens side og på beboernes vegne blev der sagt tusinde tak for det arbejde der er ydet og alt held og lykke det nye sted som Dorte har valgt at slå sig ned. Derefter gik formanden til selve beretningen. Vi har nu haft de nye vaskemaskiner i nogle år. Derfor er det også helt uacceptabelt, at der stadig er problemer der ikke er løst. Der pågår en stadig kamp fra både ejendomskontor og bestyrelse for at få tingene bragt i orden, men vi må desværre nok efterhånden konstatere, at det har været et uheldigt køb med SANIVAs maskiner. Udover diverse vaskeproblemer med sæberester, tøj der ikke har været rent efter vask osv. er maskinerne ikke specielt solide. Relæerne på maskinerne sidder f.eks. ikke ordentligt fast. Det har heller ikke været muligt frem til dette møde, at finde frem til økonomien i vaskeriet, der som bekendt skal hvile i sig selv. Umiddelbart ligner det et underskud og i så tilfælde skal priserne justeres, hvilket formentlig vil sige tørretumblere. IT-projektet har faktisk kørt på skinner indtil nu og udbuddet er færdigt. Vi havde som bekendt et ekstraordinært afdelingsmøde i juni som omhandlede finansiering og mulig brug af egen trækningsret fra landsbyggefonden. Vi har nu fået bekræftet, at vi modtager lidt over kr. til projektet, hvilket gør at vi lander på det vi tidligere besluttede nemlig en samlet pris på ca. 1,3 mio. kr. Da vi samtidig efter en hård kamp har mulighed for at låne pengene til projektet af os selv og dermed undgå at optage eksternt lån med dyre renter betyder det, at vi får en samlet omkostning pr måned pr bolig på ca. 49 kr. (Incl. Driftsomkostninger). Altså en væsentlig mindre mdr. ydelse end de oprindelige 75 kr. Og det er jo dejligt positivt. Projektet starter i uge 39 og vil herefter forløbe frem til ca. uge 5 i Der vil naturligvis komme yderligere information undervejs bl.a. via et temamøde. Også om opsigelse af nuværende internetabonnementer, køb af router mv. Terrænjusteringen er nu færdig. Og nu venter vi så bare på det næste skybrud for at Rypen nr. 124 side 4

5 se om det fungerer som forventet. Parkeringsforhold. Vi fik på sidste møde præsenteret parkeringsudvalgets arbejde og havde egentlig forventet, at adm. havde fulgt op i forhold til at få optegnet de eksisterende P-pladser. Men som så ofte før, så går det ikke helt som aftalt med adm. Bestyrelsen vil naturligvis følge op på sagen. Herudover overvejer vi også at få arrangeret et P-vagtfirma. Der parkeres konstant ulovligt på brandvejen og politiet har åbenbart ikke tid, så det vil vi se på. Solcelleanlæg. Vi er blevet inviteret til at være evt. forsøgsafdeling i forhold til at få etableret solcelleanlæg på vores ejendom. Projektet er meget interessant både ud fra en miljømæssig og økonomisk vinkel, så Jesper fra bestyrelsen er nu i gang med at undersøge muligheder/konsekvenser yderligere. Det er klart, at hvis vi kan spare en masse penge ved sådan en investering, så er det interessant. Der vil på et tidspunkt blive indkaldt til et temamøde, når der er større afklaring om projektet. Hjemmesiden. Vi har nu fået etableret en kalenderfunktion på hjemmesiden og tanken er på sigt, at udlejning af selskabslokaler, gæsterum og cafe mv. skal sættes ind her så alle kan se om der er optaget af anden udlejning. Herudover arbejdes der på at konvertere hjemmesiden til en nyere version, hvilket Anders har fornøjelsen af. Samarbejdet med administrationen. Lad os bare sige det som det er. Det fungerer på ingen måde optimalt! Der er stadig alt for mange ting, som der ikke følges op på, hvilket en alenlang aktionsliste vidner om. Tingene tager simpelthen for lang tid. Kommunikation er en vanskelig ting, men vi forsøger nu at få systematiseret og fastlagt procedurer for beboerhenvendelser til ejendomskontoret; få lavet kommissorium for diverse nedsatte udvalg etc. Og så må vi se, hvordan det fungerer. Men som bestyrelsen ser det, står man overfor en enorm udfordring i administrationen. Og det gælder ikke kun Ryparken 2! Det nytter f.eks. ikke noget, at man i så stor en organisation som fsb, ikke har faste procedurer for, hvordan man sikrer overlevering af aftaler/projekter til nye medarbejdere. Og så er der behov for, at der arrangeres nogle aktiviteter i afdelingen, således at folk lærer hinanden at kende på en mere afslappet måde end til et afdelingsmøde. Festudvalg mv. er en ting, Naboer på tværs et super initiativ, loppemarkeder sjovt (men måske lige larmende nok i sin nuværende form!). Bare kom med ideerne. Rypen nr. 124 side 5

6 Det blev på sidste afdelingsmøde besluttet, at indkøbe en industriopvaskemaskine til selskabslokalerne, hvilket dog med en pris på kr. er blevet lidt dyrere end de kr. som blev afsat. Imidlertid er regningen for køb af nye møbler til cafeen blevet væsentligt billigere end forventet, hvorfor bestyrelsen har besluttet at der - trods ekstrapris købes den nødvendige opvaskemaskine til selskabslokalerne. Vi glæder os til den bliver sat op. Der har været en del polemik om vores supplementrum. Fsb kan åbenbart ikke finde ud af, at der faktisk er besluttet en tidsfrist for leje af disse lokaler, som fortrinsvist er beregnet for unge fra Ryparken II, som skal til at flytte hjemmefra. Endnu en sag vi bør følge op på. Vores udenrigsminister (Pia) tog herefter ordet for at orientere om det eksterne. Den 27. juni 2013 blev der afholdt et dialogmøde om Tryghed i Ryparken. I mødet deltog 17 repræsentanter for de lokale boligforeninger, Østerbro og Bispebjerg Lokaludvalg, Ungerådgivningen i Kbh. Kommune, Kultur og fritidsforvaltningen i Kbh. Kommune og for fsb s boligsociale projekt Liv i Lundevænget. Ryparken II s afdelingsbestyrelse var repræsenteret ved Anita og Jesper samt Michael Hjorthøj fra ejendomskontoret. Dialogmødet var kommet i stand på baggrund af en henvendelse fra afdelingsbestyrelse i Rymarksvænge til direktionen og selskabsbestyrelsen hos fsb. Rymarksvængets afdelingsbestyrelse så et behov for, at der blev gjort noget for at imødegå utrygheden i Ryparken. Den boligsociale helhedsplan Liv i Lundevænget tog opgaven op ved at invitere repræsentanter for afdelingsbestyrelserne og ejendomskontorerne, politiet og kommunen. De tilstedeværende orienterede om, hvad de hver for sig så som problemer og udfordringer i området, og repræsentanterne fra Lokaludvalgene fortalte, hvad de kunne bistå med, og hvilke tanker de gjorde sig for en samlet indsats for Ryparken. Der er indkaldt til et nyt dialogmøde i Ryparken den 31. oktober Bispebjerg Lokaludvalg som Pia er medlem af har i sin nye bydelsplan et projektforslag, der skal tilgodese en lokal udvikling af Ryparken/Lundehus området. Det langsigtede mål er, at få gennemført en udviklingsindsats i området, der sikrer, at Ryparken/Lundehus Intet bliver overset og glemt men kobles på den øvrige udvikling i kommunen og bliver et attraktivt og aktivt byområde i København. Der skal ske en styrket indsats overfor områdets sociale problemer. Rypen nr. 124 side 6

7 Der skal skabes en bedre infrastruktur og forbindelse til og fra Ryparken/Lundehus. Der skal etableres en attraktion i området, som kan tiltrække besøgende, beboere, ildsjæle og erhverv. Lokaludvalget har udarbejdet en slagplan for at få Ryparken-Lundehus på Københavns Kommunes budget i Over de kommende måneder vil Lokaludvalget arbejde på forskellige fronter for at få politisk fokus på Ryparken/Lundehus og skabe det politiske grundlag for at Teknik- og Miljøforvaltningen i kommunen kan begynde at arbejde med en langsigtet udviklingsstrategi for området, der føjer sig til eksisterende indsatser i Boligsocialt Forum i Bispebjerg. Der skal ske politisk lobby, og her er det selvfølgelig vigtigt at udnytte det snarlige kommunalvalg i november. Lokaludvalget har inviteret til valgmøde i Biblioteket på Rentemestervej den 1. oktober og Ryparken er specifikt nævnt som fokusområde i invitationen. Det er vigtigt, at vi får gjort politikerne opmærksomme på vort område, og de problemer og udfordringer vi står med. Der er også planer om at afholde et valgmøde i Ryparken i midten af november. Derudover vil det være rigtig godt, hvis vi som bor i området sender læserbreve til Østerbro Avis og gør opmærksom på de problemer vi oplever herude. Politikerne i Borgerrepræsentationen er flittige læsere af lokalaviserne. Det er vigtigt, at politikerne bliver klar over, at Ryparken/Lundehus potentielt rummer mange muligheder men at området skal have hjælpe og støtte og derfor skal på kommunens budget nu, så en positiv udvikling sikres i tide. I maj tog Ole Rasmussen fra Lundevænget initiativ til at skrive endnu et brev til overborgmester Frank Jensen om vores store utilfredshed med busbetjeningen i Ryparken- Emdrup, efter at bus 15 er blevet nedlagt og vi har fået bus 14. Brevet var underskrevet af samtlige formænd for beboerforeningerne i Ryparken og for grundejerforeningerne i Emdrup. Frank Jensen svarede i et brev af 12. august bl.a., at selv om han gerne medgav, at borgerne i Ryparken/ Emdrupområdet ville opleve en lidt ringere busservice efter omlægningen af busdriften, så mente han dog stadig, at busbetjeningen i området var acceptabel. Jeg tror, at det er vigtigt, at vi her op til kommunalvalget virkelig får givet udtryk for vores vrede og frustration over den busbetjening vi har nu. Beretningen blev godkendt. Rypen nr. 124 side 7

8 Ad. 7 Der blev ikke valgt en suppleant til bestyrelsen. I pausen var der dog nogen som nævnte, at de måske ville have meldt sig, hvis der var kommet en forklaring på, hvad bestyrelsesarbejde indebærer. Det forsøger bestyrelsen at give på næste møde. Ad.8 Forslag nr. 1 Afdelingsbestyrelsen ønsker afdelingsmødets godkendelse af, at kassererposten pr. 1. januar 2014 overtages af Lena Månsson, 47, 1 tv og at udlejningen af gæsterummet overtages af Lisbeth F Nielsen, 21, 2 th. pr. 1. oktober Årsagen er, at afdelingsbestyrelsens medlemmer pt. Ikke har tid til disse to meget vigtige opgaver. Afdelingsmødets godkendelse ønskes fordi Lena og Lisbeth pt. ikke sidder i afdelingsbestyrelsen. Økonomisk konsekvens: ingen Forslag indstillet af afdelingsbestyrelsen. Forslaget vedtaget. Forslag nr. 2 (genfremsat forslag) Det foreslås, at der opsættes videoovervågning ved affalds- og containergården på parkeringspladsen ved Lyngbyvej/Gartnerivej for at forhindre hærværk, tyveri samt hensætning af uvedkommendes affald. Forslaget blev fremsendt på afdelingsmøde i maj 2013 og blev ikke vedtaget. Der har dog henover sommeren vist sig et stort behov for denne type overvågning af vores affaldsgård. Vores containerområde og øvrige affaldscontainer er privatområde. Desværre er der en del der bruger affaldsgården og container til erhvervsaffald. Endvidere har der gentagende gange været udefrakommende, der har planket den for at nå til vores affald og flere gange er personer kravlet helt ned i affaldscontainer for at finde brugbare ting. Konsekvensen af denne uhensigtsmæssige adfærd, er en større arbejdsbelastning for ejendomskontoret med oprydning og når plankeværk plankes ødelægges det. For at få fat i personerne der har dette adfærd synes det desværre nødvendigt med videoovervågning. Videoovervågningen vil kun blive gennemset af ansatte fra fsb administration samt evt. politiet. Kameraer: For overvågning af områder ved containerpladsen, leveres og installeres 3. stk. HD Dag/nat kameraer, Kameraerne leveres i udendørs kamerahuse med indbygget Rypen nr. 124 side 8

9 IR belysning samt varme og der etableres eget video netværk. Billedlagring: For lagring af billeder fra ovennævnte kameraer leveres 1. stk. video server Serveren tilgås via netværk lokalt, fra af dem leverede PC der tilsluttes netværket. Video serveren leveres med indbygget 2 TB harddisk, netkort for tilslutning til Deres netværk, samt management software. Video serveren placeres et centralt sted i en af bygningen, og tilgås via. medfølgende client software, der kan installeres på en vilkårlig pc der har adgang til netværket. Video softwaret indeholder en række søgemuligheder, der i den daglige betjening gør det nemt at finde frem til den ønskede sekvens. Søgningen foregår hurtigt og præcist, idet systemet er af nyeste 2 generation teknologi, der bla. ligger flere funktioner ud i kameraet, og derved sparer båndbrede mv. Specifikation: 2. stk. HIK vandalsikker dag/nat kamera, 1. stk. HIKBox dag/nat kamera i udendørs hus, optik 5 50 mm, 1. stk. PoE netværksswitz, 1. stk Video server, 3. stk. Licenser for Video software, -//- Kabling, installation, programmering, idriftsættelse og dokumentation. Økonomisk konsekvens: kr. Det tilstræbes at arbejdet med kabling forsøges lagt sammen med kabling til IT og dermed formindsker udgiften. Forslag stillet af afdelingsbestyrelsen Forslaget vedtaget. Forslag nr. 3 Forslaget er her gengivet i den udgave den blev vedtaget på afdelingsmødet. Husordens regler for Ryparken II. Vedtaget på afdelingsmøde onsdag den 25. september 2013 Tag hensyn til dine naboer. 1 Musik og støj a) Boring med såvel almindelig boremaskine som slagboremaskine samt hamrene må kun foregå hverdage i tiden kl lørdage i tiden kl Det samme gælder for brug af motoriserede haveredskaber, såsom græsslåmaskiner mv. Rypen nr. 124 side 9

10 b) Brug af radio, TV, musikinstrumenter o.l. skal ske med hensyntagen til øvrige beboere. Der må ikke spilles musik for åbne døre og vinduer. Musik og sang, der har karakter af undervisning og øvelser, er ikke tilladt, hvis det er til gene for andre beboere. I tidsrummet kl. 22:00 8:00 skal der generelt vises særligt hensyn til dine naboer, vedr. musik og støj. 2 Pas på vores område og ting a) Det er ikke tilladt, at ødelægge områdets træer, buske og andre planter, såvel på fællesarealet som i private haver. Alle former for hærværk på lamper, cykler, knallerter, kælderrum m.m. vil blive anmeldt til FSB. Konsekvensen af hærværk kan være opsigelse af lejemål og/eller politianmeldelse med deraf følgende erstatningsansvar. b) Alle former for beskæring af områdets træer og buske må kun foretages efter tilladelse fraområdeudvalget eller i henhold til de eksisterende plejeplaner. c) Der må ikke køres i motoriserede køretøjer herunder knallerter på stisystemet i Ryparken II. d) Organiseret fodboldspil skal foregå på fodboldbanen og ikke på ejendommens græsarealer. Boldspil på fodboldbanen efter kl er ikke tilladt. 3 Anvendelse af udendørs grill Ved anvendelse af udendørs grill må kun anvendes lugtfri optændingsvæske og trækul. Når der grilles, skal der tages særlige hensyn til naboer med hensyn til røg og lugtgener. Gril uden ben må ikke placeres direkte på borde eller græsplæne. Bl.a. af hensyn til børnene må anvendelse af gril ikke foregå uden opsyn. Umiddelbart efter anvendelsen af grill skal der altid ryddes helt op. Man må aldrig efterlade en varm grill. 4 Affald Ejendomskontorets retningslinjer for håndtering af affald skal følges. (Kan fås ved henvendelse til ejendomskontoret eller findes på vores hjemmeside Rypen nr. 124 side 10

11 Det er ikke tilladt at benytte affaldsskakten mellem kl. 23:00 7:00 5 Husdyr a) Det er ikke tilladt at holde husdyr, ligesom det ikke er tilladt, at fodre fugle og katte i området. (Det er naturligvis tilladt at medbringe hund eller kat på kortere besøg i ejendommen. Ved kortere besøg forstås timer, ikke hver dag, ikke over flere dage eller overnatninger.) Kæledyr (f.eks. marsvin, kaniner, mus, ildere, hamstere, fugle etc.) skal holdes inden døre. 6 Leg Leg i kælderen og i vaskekælderen er forbudt. Farlig leg med slangebøsse, bue og pil, karatestave, softguns m.m. er ikke tilladt. 7 Brug af ejendommens fællesvaskeri og egen vaskemaskine/tørretumbler a) Brug af vaskemaskiner og tørretumblere må kun foregå mellem kl og kl Gælder også ved brug af vaskemaskine og tørretumbler i eget hjem. b) Ved brug af ejendommens fællesvaskeri skal man følge de opsatte regler og anvisninger i vaskeriet. c) Børn under 12 år har ikke adgang til vaskeriet uden følgeskab med voksne. 8 Cykler, barnevogne og knallerter a) Iflg. brandvedtægterne må der ikke stilles cykler, barnevogne eller andet i opgangene eller i indgangspartierne hertil. Alle henstillede ting vil blive fjernet og vil herefter kunne hentes førstkommende fredag i åbningstiden på ejendomskontoret mod betaling af gebyr. Ved gentagen henstilling af effekter i opgange/ indgangspartier har ejendomskontoret pligt til at indberette sagen til fsb som husordensag, hvilet kan medføre opsigelse af lejemål. b) Cykler skal placeres i cykelstativerne eller i cykelkælderen. Der er særlige rum til cykler og barnevogne, der er aflåst. Ladcykler (Christianiacykler) kan henstilles i det særlige cykel/barnevognsskur ud mod Gartnerivej (ud for Ryparken 47).Nøgle kan hentes gratis på ejendomskontoret. Information om diverse rum til cykler og barnevogne kan fås sammesteds. c) Defekte cykler skal fjernes fra cykelstativerne og kælderen. Rypen nr. 124 side 11

12 d) Parkering samt kørsel på knallerter/scootere er forbudt i Ryparken II s indre gårdareal. Med hensyn til parkering af knallerter/scootere henvises til de ydre parkeringsområder på ejendommen. Der må under ingen omstændigheder parkeres knallerter/scootere i kælderen (på grund af brandfare!) 9 Fyrværkeri og leg med ild a) Det er forbudt at affyre fyrværkeri på ejendommens område. Undtaget er dog nytårsaften. b) Det er ligeledes forbudt at lege med ild / tænde bål på ejendommens område. 10 Fællesareal, private haver og altaner a) Hold rent og ryd op efter dig. Anvend de opsatte papirkurve. Brug af legetøj, badebassin mv. skal fjernes fra fællesområdet umiddelbart efter brug. b) Det forpligter at have en privat have og altan. Sørg derfor for, at der altid er ryddet op. c) Der er udarbejdet et havereglement, som skal følges Havereglementet kan fås ved henvendelse på ejendomskontoret eller ses på Ryparken II s hjemmeside. Bemærk især, at ejendomskontoret ved overtrædelse af havereglementet har kompetence til at iværksætte initiativer på beboernes regning, således at reglerne bliver overholdt. 11 Parabolregler Der er vedtaget regler for opsætning af paraboler. Disse skal følges. Parabolreglementet kan fås ved henvendelse til ejendomskontoret eller ses på ryparkens 2 s hjemmeside. Klagevejledning Hvis du som beboer føler dig generet af andre beboeres adfærd, bør du altid selv kontakte dem først. Forklar stille og roligt, hvad sagen drejer sig om. Erfaringen viser, at dette løser langt de fleste problemer. Såfremt dette ikke hjælper, kan du klage skriftligt til fsb. En klage skal være skriftlig. Du kan skrive et brev eller en . Men det er bedst at udfylde fsb s klageskema og aflevere på ejendomskontoret, der måske kan hjælpe med at løse konflikten. Klageskema kan fås på ejendomskontoret eller på Det er vigtigt, at du skriver, hvad du klager over med konkrete eksempler og hvem, du klager over med angivelse af navn og adresse. Husk dato og underskrift på klagen. Du kan også, via dit ejendomskontor, blive henvist til fsb s konfliktmæglere. Så længe en sag behandles internt i fsb, er du som klager anonym. Få sager ender i be- Rypen nr. 124 side 12

13 boerklagenævnet eller hos domstolene, hvor man dog ikke kan være anonym. Se mere om behandling af klager på Forslag nr. 4, 5,6 og 7 Disse forslag var udkast til kommissorium for de beboerudvalg som afdelingsmødet har nedsat, samt for et udvalg vedr. affald som ønskes nedsat. Anita forklarede at det af fsb s vedtægter fremgår, at beboernedsatte udvalg skal have et sådan. Anita foreslog, at kommissorium for de enkelte udvalg blev gennemarbejdet til næste afdelingsmøde af de enkelte udvalg og vedtaget på førstkommende afdelingsmøde, hvilket blev accepteret af forsamlingen. Ad. 9 og 10 Der forelå ikke regnskaber og alle håber med udnævnelsen af Lena, at disse i fremtiden kommer til tiden. Ad. 11 Anita fremlagde driftsbudget for Afdelingsmødet har tidligere besluttet at vaskeriregnskabet skal balancerer hvilket med nuværende prognose for kommende år betyder en merudgift for brugerne af vaskeriet på kr Administrationen har indsat administrationsbidrag for et antal kælderrum af dem der betales leje for, hvilket betyder en merudgift for afdelingen på kr Denne afgørelse mener bestyrelsen dog er helt hen i vejret og vil selvfølgelig anfægte den administrative beslutning. Der er i lovgivningen taget beslutning om, at der via dispositionsfonden kan bidrages til konto for tab ved flyttelejligheder. Det betyder for Ryparken II, at vi har fået kr indsat på den konto. Men det betyder også at alle afdelinger igen efter mange års pause skal betale til dispositionsfonden. Hvilket giver en udgift på kr for Ryparken II. Fordi, at der ikke lå et konkret forslag til budget for rådighed- og aktivitetsbeløb anmodede Anita om at budgetter for rådigheds- og aktivitetsbeløb for 2014 blev godkendt som et rammebeløb med de kr. beløb som fremgår af det sammentrængte budget der var husstandsomdelt. Den samlede huslejestigning ligger på 1,7 % og årsagen ligger primært på stigning i offentlige og andre faste udgifter. Driftsbudget 2014 blev vedtaget. Rypen nr. 124 side 13

14 Ad. 12 Jesper fortalte, at administrationen desværre ikke havde produceret de forslag til afdelingsmødet vedr. parkeringsbåsoptegning som driftschef Michael W lovede på afdelingsmødet i maj Jesper forsatte videre med at fortælle, at der ville komme meget mere om solcelleprojektet. Der mangler på nuværende tidspunkt nogle troværdige målinger af soltimer på vore tage hvilket KUBEN ville fremskaffe. Med de oplysninger som pt. foreligger, er projektet økonomisk set en nul-løsning i de første 10 år. Dette fordi, afdelingens investeringer til projektet vil blive dækket af et rentefri lån fra en særlig energifond i fsb og afdragene til lånet vil svare til den indtægt som solcellerne vil kunne producer. Den videre proces er, at Jesper, efter møde med administrationen, KUBEN og afdelingsbestyrelsen producerer spørgsmål, som ønskes belyst. Såfremt projektet bliver til noget vil der først blive indkaldt til et temamøde og derefter til et afdelingsmøde, hvor vi tager de endelige beslutninger. Rypen nr. 124 side 14

15 Dit affald! Kære beboere i Ryparken II Man kan mene meget om genbrug. De fleste har en holdning. Men det, er sikkert vi kommer til at give vores affald meget mere opmærksomhed. Københavns kommune bestemmer, hvordan vi som et minimum skal sorterer vores affald og i dag er det sådan, at du som beboere i Ryparken II skal sorterer dit affald i følgende forskellige dele: Dagrenovation, papir, elektronik, farligt affald, hård plast, pap, metal og glas. Der er nedsat et udvalg, som skal se på vores affaldssortering, det består i dag af Jan og mig. Dette udvalg har brug for flere flittige hænder og klare hjerner. Så! har du interessen og lidt tid i overskud, så kan du, vælge at kigge forbi selskabslokalet onsdag den 13. november fra kl. 16 til 17. Her skulle vi gerne have, første opstart på hvad vi egentligt skal foretage os for at øge opmærksomheden omkring det at sortere vores affald. Hilsen Anita Heisterberg I 2018 har Københavns Kommune reduceret affaldsmængden med godt ton gennem mere direkte genbrug, mindre spild og ved at understøtte udviklingen af renere produkter i partnerskaber. Rypen nr. 124 side 15

16 Opslagstavlen Du har som beboere mulighed for at skrive i Rypen. Det kan være om alt mellem himmel og jord Det kan være kritik, ros, gode råd, en efterlysning eller lige hvad du synes, kunne være interessant for os andre beboere. Alt du skal gøre er at sende en mail til: eller ligge dit indlæg i papirform i min postkasse i Ryparken 53,2 tv. Man kan godt være anonym, men reaktionen skal kende dit navn. Med venlig hilsen Anita Heisterberg På en brandvej, er det faktisk ulovligt at parkere - bare lige du ved det, når du få en bøde. Det er ikke lovligt at installere el og vand til vaske- og opvaskemaskine, uden dette godkendes af ejendomskontoret. Så inden du starter på at installere nogen af disse maskiner, vil det være en god ide at kontakte ejendomskontoret. Rypen nr. 124 side 16

17 Ved akut og absolut nødvendig hjælp til vandskader og El-skader, varmemangel eller andet af teknisk karakter og uden for ejendomskontorets åbningstid skal du ringe til: DANSK TOTALVAGT Som tidligere gøres beboerne opmærksom på, at Det KUN er til brug i AKUTTE situationer, hvor NØDHJÆLP er nødvendig. Ved unødvendige opkald, f.eks. ved en vandhane der drypper, en vask der er stoppet eller lignende, skal beboeren selv betale regningen. DANSK TOTALVAGT kan kontaktes i følgende tidsrum: Mandag torsdag kl Udlån af selskabslokale m.m Udlejning af gæsterummet Udlejningen af gæsterummet, som befinder sig i nr. 19 st tv sker ved henvendelse til Lisbeth Nielsen. Ryparken 21, 2 th enten ved en seddel i postkassen eller ved at ringe på tlf mandag - onsdag mellem kl Pris pr. overnatning er 100 kr. samt 300 kr. i depositum. Udlejning af selskabslokaler & Cafe henvendelse til ejendomskontoret i deres kontortid. BEMÆRK! Man har først bestilt leje af ovenstående lokaler, når der er underskrevet en kontrakt samt betalt et depositum. Der er særlige regler for leje af selskabslokaler og gæsterum - disse fremgår af kontrakten. Overholdes reglerne ikke kan bestyrelsen fratage beboeren retten til i fremtiden at leje lokalerne. De anførte tidspunkter for bestilling af lokale mv. bedes overholdt! Vaskekort, kældernøgle samt cykelværksted Smider man sit vaskebrik eller kældernøgle væk skal man henvende sig på ejendomskontoret En nyt vaskebrik koster 150 kr.. Ansvarshavende redaktør af Rypen er Anita Heisterberg (Red.) Vil du have optaget et indlæg eller kommer med kritik/ros kan du sende en mail til Anita - eller lægge en seddel i postkassen nr. 53,2 tv. Rypen nr. 124 side 17

18 Ryparken II Afdelingsbestyrelsen september 2013 Formand Svend W. Johannsen (SJ) (Valgt for ) Ryparken 27 st tv Tlf Næstformand Anita Heisterberg (AH) (Valgt for ) Ryparken 53,2 tv Tlf Edna Kira Nielsen (Valgt for ) Ryparken 37, 1 th. . Pia Liske (PL) (Valgt for ) Ryparken 39, 1 tv Tlf Anders de Voss (Valgt for 2013) Ryparken 21, 3 tv Suppleant Jesper Hjort (Valgt for 2013) Ryparken 53, 2 tv Revisor Betty Sørensen (Valgt for regnskabsår 2013) Ryparken 41,1 th Revisorsupp. Jacob Norvig (Valgt for regskabsår 2013) Ryparken 39,3 tv Anita Heisterberg Edna Kira Nielsen Svend W Johannsen Pia Liske Her kommer der ikke et billede. Anders de Voss Jesper Hjort Ejendomskontoret Når de har kontortid er de i Ryparken 21, st th. Michael Nørhave Hjorthøj, driftsleder Torben Willer, ejendomsfunktionær Michael N Hjorthøj Åbningstider for personlig henvendelse: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 7:30-8:00 Onsdag kl Åbningstider for telefonisk henvendelse: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8:30-9:00 Onsdag kl. 15:30-16:00 Torben Willer Rypen nr. 124 side 18

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Affald... 4 Altaner... 4 Antenneanlæg / Parabol... 4 Badning mv.... 4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v.... 5 Forurening... 5 Fugle og andre dyr...

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014

Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014 Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan man tager hensyn til de omkringboende, og hvordan de skal tage hensyn til

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde Ejerforeningen Odense Maj 2010 Vedtagelse af husorden Ifølge 5 i lov om ejerlejligheder Samt 9 stk. stk. 2. i ejerforeningens vedtægter (bestyrelsen) Kan ejerforeningen i en husorden fastsætte almindelige

Læs mere

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER.

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER. Husorden afdeling 20 vedtaget på afdelingsmøde d. 1.9.2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om ændring af regler for Reglement for Beboerhuset. Forslag

Læs mere

Husorden 1-1018 Hjortegården

Husorden 1-1018 Hjortegården Husorden 1-1018 Hjortegården August 1995 Layout revideret november 2010 Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser herom, er enhver beboer pligtig til at iagttage god skik og orden i ejendommen,

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 http://www.islandsplads.dk Tilstede: Tony (dirigent), Vagn, Ulla, Frederikke, Svend, Henning og Niels (referent)

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN Rengøring & vedligeholdelse af altan VIBO AFDELING 142 BAGERGÅRDEN VEDTAGET PÅ BEBOER/BUDGETMØDE D. 10. FEBRUAR 2005 REV. 19. JANUAR 2010 1. Færdsel på

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009

Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009 Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Nygårdsparken. Husordenskatalog. Administreret af

Nygårdsparken. Husordenskatalog. Administreret af Nygårdsparken Husordenskatalog Administreret af KÆRE BEBOER! Velkommen til Nygårdsparken. Når man bor i en lejlighed, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere som overhovedet

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Vejledning til lejerne

Vejledning til lejerne Vejledning til lejerne Postadresse: TDC Pensionskasse, Aarhus afd. Ejendomsservice Sletvej 30, 6-044 8310 Tranbjerg J e-mail: pensionejendom@tdc.dk telefon: 66 66 44 44 CVR-nr. 71967611 www.tdcpensionskasse.dk

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Askerød afdeling 11 HUSORDEN

Askerød afdeling 11 HUSORDEN Vridsløselille Andelsboligforening v. BO-VEST Askerød afdeling 11 HUSORDEN Formål: Formålet med denne husorden er, at Askerød skal være et godt og trygt sted at bo. Her bør den enkelte tage hensyn til

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B INGOLF

HUSORDEN FOR A/B INGOLF HUSORDEN FOR A/B INGOLF Forord Som andelsboligforening er vi fælles. I fællesskab har vi også et individuelt ansvar for, at vores forening fungerer. Og for at fungere ikke mindst fordi vi er mange i huset

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 10. FEBRUAR 2004 REV. DEN 4. FEBRUAR 2015 1. INDLEDNING En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement.

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

2. indkaldelse til ordinært afdelingsmøde i Ryparken II. Tirsdag den 25. september 2012 kl. 19.00. Ryparken 21. st.tv.

2. indkaldelse til ordinært afdelingsmøde i Ryparken II. Tirsdag den 25. september 2012 kl. 19.00. Ryparken 21. st.tv. 2. indkaldelse til ordinært afdelingsmøde i Ryparken II Tirsdag den 25. september 2012 kl. 19.00. Ryparken 21. st.tv. 18. september 2012 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forslag til forretningsorden

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

Dette numre af Rypen indeholder bestyrelsens beretning, forslag mv. til afdelingsmødet tirsdag den 31. maj 2011

Dette numre af Rypen indeholder bestyrelsens beretning, forslag mv. til afdelingsmødet tirsdag den 31. maj 2011 Beboerblad for Ryparken II Årgang 29 Nummer 118 Rypen 24. maj 2011 Dette numre af Rypen indeholder bestyrelsens beretning, forslag mv. til afdelingsmødet tirsdag den 31. maj 2011 Er det dyr du kan li?

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Vedbæk, den 01. september 2013 Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 7 Vedtaget på det ordinære afdelingsmøde d. 30. august 2012

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 7 Vedtaget på det ordinære afdelingsmøde d. 30. august 2012 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 7 Vedtaget på det ordinære afdelingsmøde d. 30. august 2012 Bebyggelsen, der består af 29 lejligheder på i alt 1874 etagemeter samt 4 erhvervslejemål på 245, blev taget

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2009. april 2009. Afdeling 16

AAB Afdeling 16. Beretning 2009. april 2009. Afdeling 16 AAB Afdeling 16 april 2009 Beretning 2009 Afdeling 16 Postkasser Fra den 1. januar 2010 skal alle etageejendomme være udstyret med postkasser i stueplan. Afdelingen har modtaget et særdeles godt tilbud

Læs mere

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Tilstede: 15 husstande REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen Thomas Hansen, formand bød velkommen. 15 ud af 33 lejemål var til stede ved mødet. Valg af dirigent Thomas Hansen

Læs mere

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens 1 December 2012 gælder radio og tv. Husorden for Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum. Der henvises endvidere til foreningens vedtægter. Orden Enhver beboer må iagttage, hvad der hører til god husorden

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 3. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling

Læs mere

Husorden 1-6076 Bryggergården

Husorden 1-6076 Bryggergården Husorden 1-6076 Bryggergården Husordenen er revideret på afdelingsmødet den 16. september 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller

Læs mere

Husorden. For Søndermarken Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. For Søndermarken Frederiksberg forenede Boligselskaber For Søndermarken Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: Kab@ kab-bolig.dk. Hjemmeside: www. Kab-bolig.dk 1 GENERELT Byggeriet Søndermarken er en af 17 ejendomme i den selvejende organisation Frederiksberg

Læs mere