Fra Gåsebjerg til Thylands Ungdomsskole Helene Hansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra Gåsebjerg til Thylands Ungdomsskole Helene Hansen"

Transkript

1 Fra Gåsebjerg til Thylands Ungdomsskole Helene Hansen På Gåsebjerg ved Hundborg byggede den tyske værnemagt en telefunk -station med en kæmpestor radar - en Bernhard - der kunne holde øje med luftrummet over hele Danmark (Jf. Historisk Årbog 1992, s.125ff ) De efterladte bygninger dannede i 1947 ramme omkring oprettelsen af Thylands Ungdomsskole, den første frie efterskole på egnen. Helene Hansen, gift med skolens forstander gennem de første tyve år; Thorvald Hansen, erindrer i følgende artikel den usædvanlige skolestart under de vanskelige vilkår; der prægede efterkrigsårenes mangelsamfund. I 1946 så min far, daværende højskolelærer Kr. Kolding, St. Restrup, i et blad, at der blev averteret efter et par, der kunne tænke sig at lede en skole i fire grundmu rede bygninger. Man mente, at bygningerne var anvendelige til formålet. Far satte sig i forbindelse med min mand, Thorvald Hansen, og mig og spurgte, om han skulle undersøge, hvad det var for noget, og om det evt. kunne have vores interesse at se det. Far troede dengang, at der var tale om de gamle bygninger fra den tid, der var højskole i Thy. Vi var straks interesserede, og min far kontaktede gdr. Jens Kirk, Østerild, der havde været gymnastiklærer på St. Restrup. Sammen med Jens Kirk var vi oppe at bese bygningerne, som var i en meget dårlig stand. Det viste sig, at det drejede sig om de bygninger, tyskerne havde opført i forbindelse med det store radaranlæg ved Hundborg. Radaren stod der endnu i Selv om det hele var slemt forfaldent, kunne vi dog godt se, at bygningerne var anvendelige, når de blev gjort i stand. Det, der betog os mest, var den storslåede udsigt, som man skal lede længe efter at finde bedre. Den var i de tyve ar, vi fik lov at virke dér, en rig glæde for os. Mange skønne solopgange og -nedgange har vi oplevet fra Gåsebjerg. Især var det betagende at se gårdene dukke langsomt frem, når tågen lettede over mosen. Vi kom i forbindelse med den kreds, der var interesseret i at få en skole i gang. Der var mange, og det er mig umuligt at huske dem alle. Jeg vil derfor lade erindringen kredse om fhv. gårdejer Jens Yde, Ydesminde, som vist nok var den, der først havde fået tanken. Han havde været nærmeste nabo til den gamle højskole, der eksisterede fra 1895 til Allerede mens tyskerne endnu var der, fik Jens Yde den tanke, at de bygninger måske engang, når tyskerne var væk - hvad han ikke tvivlede på ville ske kunne bruges til noget fornuftigt, eventuelt en skole. Den kreds, der ønskede at oprette skolen, havde så vidt jeg husker - fået bygningerne tilbudt for kr. De lå på Lille Ydesminde, en ejendom med lidt jord til. Amtet mente, det var bedre at sælge billigt end at skulle rive bygningerne ned for at kunne aflevere jorden i samme stand, som tyskerne havde overtaget den. Det ville også have været en næsten uløselig opgave at bryde dem ned, kunne vi senere konstatere. Køb med et års forsinkelse Vi sagde vores plads op og var klar til at tage op for at hjælpe med istandsættelsen af bygningerne. Salget skulle imidlertid godkendes af staten, som fandt, at amtet ville sælge for billigt. Prisen blev derfor sat op til kr. Derfor blev planerne foreløbigt skrinlagt, da kredsen syntes, det var for meget at ofre på de ødelagte bygninger. Vi fik heldigvis i stedet en plads ved Bramming Efterskole. Her blev forstanderen syg ved skoleårets start og døde først i november, så Thorvald kom i høj grad til at stå som leder af skolearbejdet. Jeg havde også et hold elever. Året i Bramming blev en god øvelse i at stå som lederpar ved en skole. Ved overtagelsen i I løbet af sommeren 1947 blev forhandlingerne om skolen i Thy ført videre. Staten gik nu med til at sælge bygningerne for kr. Vi havde ikke midler til at købe skolen, men da handelen hurtigst kunne komme i stand, hvis vi stod som købere, påtog kredsen omkring skolen sig den store opgave at tage rundt i Thy og samle garanter for et lån. Der blev samlet garanter for ca kr.. Ud over dem fik vi et rentefrit lån på kr. af de såkaldte salpeterpenge, som Foreningen Norden havde modtaget. Baggrunden var, at Danmark havde sendt madvarer til Norge efter krigen, og som tak sendte de salpeter til Danmark. Pengene til Thisted kom så vidt jeg erindrer - fra venskabsbyen Skien. Salpeterpengene skulle bruges til kulturelle formål, og af dem blev skolen så betænkt med dette lån. I én af bankerne lånte vi så kr., hvoraf de så skulle gå til selve købet, resten til istandsættelse af bygningerne. Papirerne på købet af skolen blev skrevet på min mands fødselsdag, d. 26. august 1947, og det var selvsagt en stor dag for os. Vi flyttede ind kort efter. Alt var meget primitivt, men vi var unge endnu, og efter krigen var man ikke forvænt. Radartårnet var blevet taget ned i efteråret 1946, men bygningerne var blevet utroligt havarerede i det år, der var gået, siden vi først så dem. Alle vinduer var smadret, døre slået ind, el-installationer revet løs eller helt væk, og

2 toiletter og vaskekummer slået i stykker, så opgaven med at få det gjort brugbart så ret håbløst ud. Men takket være en mægtig indsats fra håndværkere og andre hjælpere lykkedes det at sætte privatlejligheden og én af bygningerne i stand, så der kunne holdes skole. Den første vinter måtte vi benytte folkeskolens gymnastiksal, ja, jeg tror også, sommerpigerne brugte den først på sommeren, indtil salen var færdig. Al vandalisme på bygningerne skyldtes desværre danskere, da tyskerne havde efterladt bygningerne i fineste stand. Om danskerne mente, de gjorde en samfundsnyttig gerning ved at ødelægge de tyske bygninger, ved jeg ikke. Men det kom i hvert fald til at koste mange penge at bøde på det. Sommeren inden handelen var gået i orden havde Thorvald opdaget, at der var en tank mellem det, der senere blev til skolebygningerne og gymnastiksalen. Han havde tiet med det af angst for, at prisen for området skulle blive sat i vejret, hvis det blev opdaget, at den var af værdi. Året efter fik vi den gravet op og solgt - den kunne vist rumme liter. Den indbragte os kr., hvilket var en god hjælp til økonomien den gang. Materialet fra radartårnet havde englænderne bjærget. Muligvis har der været teknik i det, som de kunne have udbytte af at undersøge. Uden om bygningerne - også på jord, der tilhørte nabogårde - havde der været mineret, og der var skyttegrave ud fra tårnet. Disse var blevet jævnet i 1945, og jorden renset for miner. I mange år kunne det på jordens farve ses, hvor skyttegravene havde været. Tyskerne havde bygget deres eget elektricitetsværk, så der kunne skaffes strøm til radartårnet. I bygningen, hvor der senere blev gymnastiksal, stod de store fundamenter til elektricitetsværkets maskiner. Maskinerne var fjernet, før vi kom, men fundamenterne fik vi selv sliddet med at fjerne. I skellet mellem skolens og Hedegaards jord havde tyskerne opført et transformatortårn. At tranformatoren stadig stod efter krigen var nok tysknernes held, for jeg har fået oplyst, at de stedlige frihedskæmpere havde haft planer om at sprænge det i luften i slutningen af Sprængstoffet dertil lå stadig gemt i laden på en nærliggende gård, men kom af grunde, jeg ikke kender, aldrig i brug. Nu blev det revet ned, og Thorvald og Hedegaard delte stenene mellem sig. Mange dygtige hjælpere Arbejdsmand Peter Oddershede og så gamle Kresten Krestensen. kaldet Bette Kresten, var blandt de første, der kom for at hjælpe os. Bette Kresten mødte op en dag og spurgte, om vi ikke manglede en arbejdsmand. Vi kiggede lidt på ham og tænkte vort, men han bedyrede, at han kunne hugge kvas og rense sten, så det blev bestemt, at han bare skulle komme. Han var ikke godt tilpas, hvis vi var stået op, før han mødte. Peter Oddershede rev overflødige skillemure ned, og Bette Kresten rensede sten. Peter Oddershede kørte i en tohjulet fladvogn, og når de skulle hjem, blev den vippet ned, så Bette Kresten kunne lægge sig på den. Når han havde lagt sig, blev vognen tippet op igen, og så gik turen mod Hundborg. En dag stillede Bette Kresten sig op foran Thorvald og sagde: I skal med til vort guldbryllup, men så skal du tage noget ordentligt tøj på, og så skal du holde en tale for os! Vi var med til den dejlige fest, de holdt, og min mand indfriede befalingen om talen. Guldbruden sang for med sin spinkle, men endnu klare stemme, på en sang, der var skrevet til deres bryllup. Lille Ydesminde. Mange håndværkere, især fra Hundborg, gjorde en stor indsats for at få bygningerne færdige til tiden. Murerarbejdet blev udført af Martinus Vestergaard og sønnen Holger Vestergaard, som i mange år var murermester i Hundborg. Tømrerarbejdet blev forestået af Marius Jensen og Thorvald Pedersen, begge fra Hundborg. Da det var meget svært at skaffe byggematerialer så kort efter krigen, gjaldt alle kneb. Bl.a. blev meget af køkkeninventaret lavet af garageporte og overflødige døre. Der skulle også skaffes inventar til skolestue, opholdsstue, spises tue og elevværelser. Snedker Steffensen, Thisted, havde fået en tildeling af træ, så denne opgave påtog han sig med fint resultat. Da alt ikke kunne nås, købte vi stole fra en fabrik, og skabe og borde til elevværelserne blev købt i forskellige forretninger, bl.a. hos møbelhandler Frøkjær Knudsen. Dengang var gamle karlekammerskabe ikke i så høj kurs som i dag. El-installatør Winther Sørensen sørgede for, at vi igen kunne få elektrisk lys og sætte de gamle petroleumslamper bort. Dem havde vi klaret os med et godt stykke tid. Winther Sørensens medhjælper havde et hårdt job med at få ledningerne i orden igen; især led han af en utålelig kløe, når han havde været oppe på loftet for at trække ledninger, da loftet var fyldt med glasuldsmåtter, hvoraf mange var gået i stykker. Ernst Nielsen, Hundborg, senere fabrikant på Sjørring Maskinfabrik, stod for saniteten. Jeg husker, at min mand af og til tog cyklen til Hundborg for at sikre sig, at Ernst Nielsen ikke tog ud til andre kunder. Tiden var jo knap for os, så dagene skulle anvendes på bedste måde - og helst hos os. Andre kunder har nok ikke altid haft lige blide tanker om min mand, som var så emsig. Malermester Reinholdt Gregersen og Aksel Plougman tog sig af malerarbejdet. Gregersen mindes, at den første tid gik med at feje glasskår op i alle rum, da ruderne jo var knust. De udførte et fint stykke arbejde trods materialer, der ikke var førsteklasses. En del ekstra arbejde havde de med det værelse, som blev vores private stue. Intet ville holde fast på væggene. Vi fik oplyst, at tyskerne havde ledt gas derind, og så skulle soldaterne prøve, hvem der kunne klare sig længst derinde med gasmasker på. Hvordan malerne klarede problemet, husker jeg ikke; men vi fik i hvert fald en dejlig stue. Marie Christensen og Stinne Falk skylder jeg også en stor tak. De stod sammen med mig for rengøringen, og der

3 var nok at se til. Rengøringsmidler var næsten ikke til at opdrive, men vi blev hjulpet af Linds kemiske fabrikker, hvorfra vi fik nogle bøtter med pimpstenssæbe. Ved hjælp af det og godt med vand og knofedt fik vi et rimeligt resultat ud af det. En skole er rejst. Gulvene blev også ferniseret. Hvad fernisen bestod af, var vist en hemmelighed. Den lugtede i hvert fald af sildeolie og var ikke særlig holdbar. Alle de smårudede vinduer gav også ekstra arbejde med pudsningen. Fra oktober fik jeg en ung pige til hjælp, og hun var ikke af den type, der holdt på en otte timers arbejdsdag; den blev snarere det dobbelte i den første tid. Stof til gardiner købte vi hos manufakturhandler Langgaard, der havde forretning i Thisted, hvor Jensen og Langballes farvehandel nu ligger. Stoffet var en slags gazestof med lidt mønster i. Det var svært at arbejde med, da trådene ofte lod sig trække. Gardinerne blev oftest syet om aftenen. Den første skolestue. Kakkelovne købte vi hos Aage Kær, Thisted. Til skolestuen og vores private stue fik vi dejlige nye ovne; de andre var meget brugte, men anvendelige. Til køkkenet fik vi et stort komfur med seks huller. Til elevværelserne havde vi nogle ganske små ovne - vist nok fra tyskertiden - og eleverne måtte kun fyre nogle få timer om aftenen. Den første vinter blev den bygning, der senere blev gymnastiksal, fyldt med gode tørv fra Hundborg Mose. De gav varme - nok ikke mindst til den, der skulle bære tørv ind og aske ud! Trods travlhed og meget besvær havde vi en god tid sammen. Ingen gik af vejen for at tage et ekstra nap, og de få håndværkere fra den gang, der endnu er levende, mindes tiden med glæde. Skolestart Endelig kom dagen - den tredje november - da vi kunne åbne dørene for det første hold elever. Håndværkerne havde foræret os en smuk talerstol, fremstillet af snedker Jens Jensen, Hundborg, og et medlem af støttekredsen skænkede flagstang og flag. Begge dele var med til at gøre dagen yderligere festlig. Skolestuen var fyldt til åbningsmødet, og der var en god stemning. Der blev udtrykt mange gode ønsker for den nye skole. Thorvald fremhævede, at det ikke var Hundborgs Ungdomsskole, men Thylands. Fra hans åbningstale vil jeg referere et lille udpluk: I disse bygninger; som tyskerne lod opføre i 1942 på Gåsebjerg, påbegyndes nu et arbejde, som er i så afgjort modsætning til bygningernes oprindelige bestemmelse. Vi vil arbejde for retfærdighed, fred og menneskelighed modsat tyskernes vold. Vi vil føre håndens arbejde i forbindelse med de åndelige værdier; og vor undervisning vil først og fremmest få et igangsættende præg. Desuden sagde Thorvald, at vi ikke ønskede skolen retningspræget, men at alle var velkomne inden for dens rammer. Det første hold bestod kun af ni elever, hvoraf én blev alvorligt syg få dage efter, vi var begyndt. Han måtte på sygehus, hvor han lå meget længe. En anden tog ind på realskolen i Thisted efter jul. Dengang var vi skuffede over, at der kom så få. I dag undrer det mig snarere, at der kom så mange, når man tænker på, hvordan forholdene var. Men sammen med de syv elever, medhjælperne og håndværkerne, som endnu langt fra var færdige, fik vi en god vinter. Eleverne tog også mangt et tag med. Bl.a. rensede de rundkørselen for græstørv, der var lagt over den for at camouflere den, så englænderne ikke kunne opdage, at der var en vej. Vejen var af cement lige som vejen fra Ydesminde og op til skolen. Det bed, der fremkom inden for vejen, gjorde eleverne også i stand. De gravede det og rensede for senegræs, så vi om foråret kunne anlægge en plæne. I yderkanten af plænen blev der plantet roser, et bed med lyserøde, et med mørkerøde og et med gule roser. På den nye plæne blev der i årenes løb afholdt mange gymnastikopvisninger. Ved gavlen af den bygning, der senere blev til gymnastiksal, stod en sten med indskriften: Hier ruhe Fritz. Vi fik at vide, at dette mindesmærke var sat over en hund, som tyskerne havde været meget glade for. Mange soldater fik næppe så fin en sten på deres grav. Vi havde søgt om at få indlagt telefon, men det var blevet os nægtet. Dengang én af eleverne var alvorligt syg, måtte vi flere gange om dagen cykle et godt stykke for at komme til en telefon, så vi kunne tilkalde lægehjælp. Efter den episode søgte vi igen, og 18. januar fik vi indlagt telefon. Den var også næsten uundværlig i det daglige arbejde. Det væsentligste, det, der oplevedes i undervisningen og i fritiden sammen med eleverne, kan ikke måles, men for mig står den første vinter i en egen glans. Disse syv elever var de første ungdomsskoleelever på en ungdomsskole i Thy i det hele taget. Thylands Ungdomsskole var den første af sin art i Thy og Hanherred. Siden er der kommet mange til. De første elever kan i høj grad være deres indsats bekendt. De tog de beskedne forhold med godt humør, og det er jeg dem stor tak skyldig for. At forældrene også var taknemmelige, fik vi gennem en af fædrene at vide, og det

4 kunne ikke andet end glæde os. Desværre er to af disse elever gået bort i en alt for ung alder. Sommerpigerne Da vi havde taget afsked med dette hold, gik det på livet løs for håndværkerne. Der var meget, der skulle nås, før vi var klar til at modtage sommerpigerne. I den bygning, der skulle bruges til gymnastiksal, stod der flere armerede fundamenter, hvor de maskiner, der skulle betjene radarstationen, havde stået Tømrer Alvin Harbo har sikkert bandet nogle gange over, hvor solidt de var lavet, men han fik da brudt så meget ned, at der kunne lægges gulv. Der måtte godt have været lidt højere til loftet, men det lod sig ikke gøre. De første sommerpiger. Vi fik lagt et smukt gulv, lagt af Thorvald Pedersen. Peter Oddershede har fortalt mig, at han ferniserede gulvene tre gange. Det har været en større omgang, men han gik ikke af vejen for noget. Bl.a. var han inde i køkkenet for at hjælpe os med at slibe det store komfur af; så vi kunne blive fri for at bruge sværte på det Det overgik vore kræfter, og Oddershede svedte også bravt over det. Men fint blev det til sidst! Inden håndværkerne gik i gang med salen, var der blevet bygget en mellembygning mellem skolebygningen og salen, så alt brændsel kunne komme derned. Endnu større vanskeligheder mødte der håndværkerne i den bageste bygning, der var bygget på opfyld. Jorden var sunket, og gulv og vægge havde slået dybe revner. Anders Damsgaard tog sammen med murerne et vældigt tag med udgravning og pilotering, som det kaldes i dag. De fik det til at holde, men rigtigt godt blev det aldrig, da jorden blev ved med at arbejde. I denne bygning blev der skolekøkken, systue og sløjdlokale. Ja, sløjdlokalet var allerede i orden, da drengeskolen begyndte i Den tredje maj mødte så det første pigehold. Ud over de fag, som drengene havde haft, var der nu også kommet syning og skolekøkkenundervisning til. Hver morgen travede pigerne en tur på ca. et kvarter for at få appetit til morgenmaden; det var også en god start på dagen. At det var blevet sommer, kunne nu mærkes på, at vi i høj grad kunne nyde naturen. Mange aftener gik turen ned til Hundborg Mose, som dengang var lidt af et paradis. Også andre ture rundt i Thy gav gode oplevelser. Dette hold skal også have en varm tak for deres indsats. Der kom i løbet af den første sommer mange gæster til skolen, og pigerne var flinke til at hjælpe med både servering og underholdning. Efter at salen var færdig, begyndte vi med folkedans en gang om ugen. Musikken klarede to unge mænd fra Hundborg. Unge fra omegnen var med, og efter dansen samledes vi til en kop kaffe i spisestuen, hvor der blev sunget med liv og lyst. De unge, der kom udefra, mødte tit op ca. én time før, dansen skulle begynde, og tog et tag med oprydningen. Der var stadig meget at rydde op efter besættelsesmagten, men alt blev gjort klar, så der kunne plantes læbælter og anlægges have. Thorvald og Peter Oddershede tog sig af læplantningen sammen med vores tolvårige søn, Aksel. Der blev plantet jordskokker mellem træerne for at hjælpe dem i gang. Thorvald var med sin sjællandske baggrund for optimistisk, så i haven blev der plantet for sarte træer. Vestenvinden og havgusen belærte ham om, at der skulle læ til, før de kunne klare sig. Husdyrhold og bødekasse De gamle staldbygninger, der hørte til Lille Ydesminde, trængte stærkt til renovering, så af materialerne fra den nedrevne transformatorstation hjalp Aksel og Thorvald hinanden med at rense stenene og bygge en lille stald. Aksel fik lov at bygge indermurene, da det ikke kunne ses, hvis de ikke var så akkurate. En ældre mand, Anders Thøgersen, kom og spurgte, om han ikke kunne blive bestyrer af Lille Ydesminde og altmu ligmand på skolen. Han var kort tid forinden blevet enkemand. Foråret 1948 flyttede Thøgersen med sine to yngste børn. Grethe og Anders, ind i det gamle spartanske stuehus. På loftet stillede Thøgersen sin væv op, og på den vævede han sivmåtter i sin fritid, da der i de første år efter krigen stadigvæk var afsætning på dem. Vi havde fået så mange dyr ind, køer, grise og høns, at vi det første år næsten var selvforsynende med landbrugsprodukter. Thøgersen med gamle Musse og Thormod. Thøgersen havde et vældigt tag på dyrene, og desuden hjalp han til overalt, hvor der var brug for ham. En kalv havde han fået gjort så tam, at den fulgte ham som en hund. Et andet morsomt træk har jeg også fra ham. En dag kom han trækkende med vores hest, som var gammel. Den gav sig til at græsse i grøftekanten. Thøgersen sagde til den: Kan du så komme, vi skal til at hjem, men det kan være, jeg også skal tygge græsset for dig, selv om jeg næsten ingen tænder har? Omme bag den bageste bygning, hvor der var en lille udbygning med skydeskår, fandt Thormod en stor granat. Thorvald blev ikke så begejstret, da han så sin femårige søn komme slæbende med den. Den blev tilintetgjort, uden

5 at der skete nogen skade; den blev forsigtigt lempet ned i en lille brønd ved Lille Ydesminde. Thorvald pløjede på et tidspunkt en mark, hvor der skulle dyrkes korn. Først bagefter fik han at vide, at den nok var eftersøgt for miner, men ikke kontrolpløjet. Heldigvis var den forsvarligt renset, og der skete ikke noget. Vi havde en bødekasse. Eleverne var betjente efter tur og krævede bøder ind, hvis de regler, vi havde fastlagt, ikke blev overholdt. En ung mand, der var fisker, kunne f.eks. ikke lade være med at bande. Han kom først i november og lagde 50 kr. i bødekassen, idet han sagde: Det kan vel slå til indtil jul! For de indkrævede penge blev der afholdt et gilde. I vinteren var eleverne meget påholdne med at bruge af kassen til deres fest. Forklaringen kom ved afslutningen, da eleverne mødte op med en smuk silkefane, fremstillet specielt til vores sal, hvor der ikke var så højt til loftet. Det var et bevægende øjeblik for Thorvald og mig, da de marcherede ind med den. Da skolen blev selvejende Det var et stort fremskridt, da skolen i 1956 fik indlagt centralvarme. Det skete i forbindelse med, at skolen gik over til selveje, og der blev valgt en bestyrelse, bestående af dels støttekredsmedlemmer, dels gamle elever. Thorvald Hansen, skoleleder Centralfyret skulle stilles op i kælderen. Det var et mægtigt arbejde at komme gennem soklen ned til kælderen. Som overalt i komplekset var der ikke sparet på cementen. Ved udgravningen af kælderen stødte vi på noget ejendommeligt. Vi kunne se, at jorden havde forskubbet sig, men i begge lag fandtes de samme striber. Bl.a. kunne man se to sorte striber med ret stort mellemrum. Der blev gisnet om, at det skulle være vulkansk aske, og vi hørte senere, at der skulle have været vulkaner på Mors og i Thy i meget gammel tid. Samme sommer blev mellembygningen, der nu ikke længere skulle bruges til brændsel, restaureret, og vi fik indrettet et dejligt skolekøkken. Komfurerne blev erstattet med el og gas, hvilket var et stort gode for arbejdet i køkkenet. Den udvidede skole Den sidste store udvidelse i vores tid var den store omog tilbygning Der var nu plads til 64 elever, og efter den tids målestok var det blevet en smuk og moderne skole. Ved denne om- og tilbygning føltes det, som var det halve Hundborg involveret i arbejdet, og det strakte sig tit til langt ud på aftenen. Vi var oppe på at have 48 i arbejde samtidig, så det var en stor flok at have inde til formiddags- og eftermiddagskaffe. Det var med vemod i sindet, vi rejste fra skolen i 1967 på grund af Thorvalds alvorlige sygdom. Han blev opereret og fik det tåleligt, men blev senere plaget af andre sygdomme. Han døde i Vi fik dog nogle gode år i det skønne Sennels, hvor vi boede i skovbrynet med udsigt ud over fjorden til de smukke skrænter på Mors. Meget er forandret, siden vi forlod skolen, og vore skridt var kun små i forhold til det, der senere er sket på skolen. Jeg har dog den glæde at se, at der stadig er elever fra vor tid i ledelsen, og flere forhenværende elever har deltaget aktivt i de sidste udvidelser. Det kan kun glæde mig, at sko len har udviklet sig i pagt med tiden. (Kilde: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1995, side 39-50).

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11.

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11. Spilguide Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. -. Lav en eller to grupper spillere - højest 5 spillere i hver. Fortæl spillerne at de skal arbejde sammen om at vælge, hvad en landsby i

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s Tre Huse Nu skal et jo ikke være kamp og heltedåd det hele og efter et hårdt

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Min søn skulle ikke se sin far som hjælpeløs

Min søn skulle ikke se sin far som hjælpeløs Min søn skulle ikke se sin far som hjælpeløs Per Dommerby Kristiansen, kredsformand for Dansk Blindesamfund Thy-Mors: Hvor der er en vilje, er der en vej Min søn var tre år, da det begyndte at ske. Han

Læs mere

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 BUDGET 2014 2015 2016 2017 Anlægsbudget 500.000 499.000 500.000 0 Driftsbudget 500.000 0 0 0 I alt: 1.000.000 499.000 500.000 0 I samarbejde med Teknik

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Gode råd der sælger din bolig

Gode råd der sælger din bolig Gode råd der sælger din bolig Giv dit hjem mere værdi Vi har lavet denne folder med boligtips til dig, så du nemt og overskueligt kan give dit hjem mere værdi inden fremvisning. På en fremvisning handler

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them Denne folder indeholder relevante oplysninger om LINDEHYTTEN og dens omgivelser. POSTADR.: Lindehytten, Ansøvej 4 A, 8653 Them UDLEJNING: Jens Clausen

Læs mere

Tema i storebørnsgruppen: Lave billeder

Tema i storebørnsgruppen: Lave billeder Uge: 2 Lave billeder Sted: Børnehavens fysioterapi-rum at male med fine bevægelser på småt papir at give sig tid til aktiviteter at udvikle de kreative evner En god oplevelse, hvor børnene var koncentreret

Læs mere

Plettens historie. Billedet må være fra 1965, bindingsværket er malet på.

Plettens historie. Billedet må være fra 1965, bindingsværket er malet på. Plettens historie Jeg har fundet et kladdehæfte hvor Karl Haahr har skrevet plettens historie Parenteserne er nogle jeg har sat. Billederne er med mine tekster. Ellers er teksten som i kladdehæftet: Førerne

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Hvordan kommer man i Himlen?

Hvordan kommer man i Himlen? Hvordan kommer man i Himlen? Opgave Giv teenagerne nogle få minutters stilhed til at tænke over følgende spørgsmål: Hvis du kunne gå hen til Jesus og stille ham ét spørgsmål, som han straks ville svare

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere