Ældre- og handicapboliger LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældre- og handicapboliger LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 Ældre- og handicapboliger LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

2 2014 Lyngby-Taarbæk Kommune Trykt på Rådhustrykkeriet Grafik Layout & foto: Ole Lund Andersen Intern Service

3 INDHOLD Ældre- og handicapboliger i Lyngby-Taarbæk Kommune 5 Hvem kan søge en ældrebolig? 5 Hvordan søges en ældrebolig? 6 Hvordan tildeles en ældrebolig? 7 Boligydelse 7 Lån til beboerindskud 8 Ansøgning om ældre-/plejebolig i anden kommune 8 Klagemulighed 8 Borgere, som ikke har behov for en ældrebolig 8 Plejeboliger 9 Beskyttede boliger 9 Visitation 9 Ældre- og handicapboliger kategorier 10 Kort over ældre- og handicapboliger 11 Boligerne 12 3

4

5 ÆLDRE- OG HANDICAPBOLIGER i Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune råder over 256 boliger forbeholdt ældre og handicappede med særlige behov. Boligerne er opdelt i 2 kategorier: Kategori 1: Ældrebolig - Handicapindrettet bolig til borgere med betydelig nedsat gangfunktion og afhængighed af gangredskab. Kategorien omfatter i alt 230 boliger. Kategorien omfatter i alt 26 boliger fordelt på Carl Lunds Vænge, Toftegærdet og på Emil Pipers Vej. Hvem kan søge en ældrebolig? Alle borgere, som først og fremmest af fysiske, men også i særlige tilfælde af psykiske årsager, ikke kan bebo deres nuværende bolig, eller en anden almindelig og hensigtsmæssig bolig, kan søge en ældrebolig eller en ældrevenlig bolig. Kategori 2: Ældrebolig - Ældrevenlig bolig til borgere med mindre ganghandicap eller andre årsager til særlige behov for anden bolig gennem kommunen. 5

6 Hvordan søges en ældrebolig? Henvendelse om ældrebolig sker til: Center for Sundhed og Omsorg Ældreboligrådgiverne Telefon Godkendelse til ældrebolig sker ved en visitation af en ældreboligrådgiver, oftest ved et hjemmebesøg. Kriterier for godkendelse til boliger i kategori 1: Borgeren skal have behov for en handicapindrettet bolig. Borgeren skal have særlige helbredsmæssige problemer, der medfører, at borgeren er gangbesværet i en sådan grad, at denne inden døre er afhængig af gangredskab som for eksempel rollator eller kørestol. Borgeren kan ikke bebo en almindelig hensigtsmæssig bolig i stueplan eller med elevator. Borgere, som er godkendt til denne kategori bolig, er omfattet af muligheden for frit valg af bolig i anden kommune, jf. Lov om Almene Boliger 58 a. Kriterier for godkendelse til boliger i kategori 2: Borgeren er alderspensionist. Borgeren har helbredsmæssige og andre - for eksempel sociale eller økonomiske problemer, der medfører behov for anden bolig herunder en bolig med f.eks. forbedret indretning, placering eller adgangsforhold. Borgere som ikke på anden vis kan skaffe/komme i betragtning til en anden hensigtsmæssig bolig 6

7 Borgere, som er godkendt til denne kategori bolig, er ikke omfattet af muligheden for frit valg af ældrebolig i anden kommune. Godkendelse til ældrebolig eller ældrevenlig bolig sker altid ud fra en vurdering af et aktuelt behov for boligskift, da der kun arbejdes med en aktiv venteliste. Hvordan tildeles en ældrebolig? Ældrebolig tildeles efter en konkret vurdering af, hvilken borger der på det givne tidspunkt har størst behov for den specialindrettede bolig. Fælles for alle boliger er, at tildeling kun kan finde sted, hvis der er tale om et aktuelt behov for boligskift hos borgeren uanset dennes anciennitet på ventelisten. Derved sikres, at den borger, som har størst behov for den aktuelle ledige bolig, altid tilbydes bolig først. Boligydelse Folke- og førtidspensionister har, efter skriftlig ansøgning, mulighed for at få boligydelse som hjælp til boligudgifterne. Boligydelse beregnes på grundlag af husstandens sammensætning, indtægts- og formueforhold, boligens bruttoareal (antal m2) samt boligudgiftens størrelse. Boligydelse kan udbetales til husstande, hvor mindst et af husstandens medlemmer modtager social pension eller forskud på social pension. Boligydelse udbetales månedsvis forud enten til din nemkonto eller boligselskabet. Der kan gælde særlige gunstige beregningsregler for beboere i ældreboliger. Ansøgning om boligydelse sker ved henvendelse til Udbetaling Danmark på telefon

8 Lån til beboerindskud Folke- og førtidspensionister har mulighed for at søge lån til beboerindskud til lejemål i almene boligselskaber. Ansøgninger vurderes på grundlag af husstandens sammensætning og indtægtsforhold, nuværende lejemåls størrelse og standard sammenholdt med det lejemål, der søges lån til. Ansøgning om lån til beboerindskud sker ved henvendelse til Borgerservice telefon Adresse: Lyngby-Taarbæk Kommune Toftebæksvej Kgs. Lyngby Ansøgning om ældre-/plejebolig i anden kommune Såfremt betingelserne for tildeling af ældrebolig/plejebolig er til stede, har ældre og handicappede ret til at søge en ældrebolig eller plejebolig med kommunal anvisningsret i en anden kommune. Klagemulighed Kommunens afgørelser vedrørende anvisning af ældreboliger til borgere, som ønsker at flytte til en anden kommune, kan påklages til Ankestyrelsen Aalborg. Adresse: Ankestyrelsen Aalborg Social 7998 Statsservice Borgere, som ikke har behov for en ældrebolig Borgere, som ikke opfylder betingelserne for en ældrebolig, kan søge råd og vejledning om mulighederne for at få deres boligbehov og ønsker løst på en anden måde. Dette sker ved at kontakte Center for Sundhed og Omsorg, Ældreboligrådgiveren på telefon eller på 8

9 F.eks. er det en god idé, at lade sig skrive op til bolig i almene boligselskaber. Ældre og handicappede, som bor i almene boliger, og som har behov for en mere hensigtsmæssig bolig, har fortrinsret til en anden bolig i samme boligafdeling. Visitation Tildeling af plejebolig eller beskyttet bolig forudsætter en visitation af Center for Sundhed og Omsorg. Plejeboliger En særlig form for boliger er plejeboliger. Tildeling af disse boliger foregår efter særlig vurdering, idet boligerne er forbeholdt borgere med en helbredstilstand, der umuliggør ophold i anden boligform. Beskyttede boliger Beskyttede boliger er forbeholdt borgere, der har behov for vedvarende tilsyn og bistand, dog ikke i et omfang, der nødvendiggør indflytning i plejebolig. 9

10 Ældre- og handicapboliger kategorier Kategori 1 - Handicapindrettede boliger, der er egnede for borgere med betydelig nedsat gangfunktion. Kategori 2 - Ældrevenlige boliger, der er egnede for borgere med mindre ganghandicap. Kategori 1: 1 Bøgeparken Caroline Amalie Vej 118, 120 og Hjortholmsvej 2 og 8 4 Valmue-, Senneps- og Solsikkemarken Skolebakken 2-18/Virum Stationsvej 150 A-E, 152 A-G og 154 A-C 6 Geels Plads, Cedervænget 47 7 Taarbæk, Fønssvej 2-8, Axel Løvdals Vej 3-7 Kategori 1 og 2: 8 Carl Lunds Vænge Toftegærdet Emil Pipers Vej 17A-19D 10

11 6 5 4 Lyngby omfartsvej Re Klampenborg St Ældre- og handicapboliger i Lyngby-Taarbæk Kommune 11

12 12

13 Bøgeparken Bøgeparken Kgs. Lyngby Kategori 1 Antal boliger i alt: 25 boliger, 2 vær. Faciliteter: Med elevator 1 13

14 14

15 Caroline Amalie Vej Caroline Amalie Vej 118, 120 og Kgs. Lyngby Kategori 1 Antal boliger i alt: 9 boliger, 3 vær. 27 boliger, 2 vær. Faciliteter: Stueplan eller med elevator 2 15

16 16

17 Hjortholmsvej Hjortholmsvej 2 og Virum Kategori 1 Antal boliger i alt: 12 boliger, 2 vær. Faciliteter: Stueplan eller med elevator 3 17

18 18

19 Kollektivboliger ved Virumgård Valmue-, Senneps- og Solsikkemarken Virum Kategori 1 Antal boliger i alt: 75 boliger, 2 vær. 3 boliger, 3 vær Faciliteter: Stueplan eller med elevator 4 19

20 20

21 Skolebakken og Virum Stationsvej Skolebakken 2-18 Virum Stationsvej 150A-E, 152A-G og 154A-C 2830 Virum Kategori 1 Antal boliger i alt: 24 boliger, 2 vær. Faciliteter: Stueplan 5 21

22 22

23 Geels Plads Cedervænget Virum Kategori 1 Antal boliger i alt: 6 boliger, 2 vær. 12 boliger, 3 vær. Faciliteter: Stueplan eller med elevator 6 23

24 24

25 Taarbæk Fønssvej 2-8, Axel Løvdals Vej Klampenborg Kategori 1 Antal boliger i alt: 14 boliger, 2 vær. Faciliteter: Stueplan eller med elevator Taarbækborgere har fortrinsret. 7 25

26

27 Carl Lunds Vænge Carl Lunds Vænge Kgs. Lyngby Kategori 1 Antal boliger i alt: 4 boliger, 2 vær. Faciliteter: Med elevator Kategori 2 Antal boliger i alt: 8 boliger, 2 vær. Faciliteter: Uden elevator 8 27

28 28

29 Toftegærdet Toftegærdet Kgs. Lyngby Kategori 1 Antal boliger i alt: 9 boliger, 2 vær. Faciliteter: Stueplan eller med elevator Kategori 2 Antal boliger i alt: 5 boliger, 2 vær. Faciliteter: Uden elevator 9 29

30 30

31 Emil Pipers Vej Emil Pipers Vej 17A -19D 2800 Kgs. Lyngby Kategori 1 Antal boliger i alt: 12 boliger, 2 vær. Faciliteter: Med elevator Kategori 2 Antal boliger i alt: 8 boliger, 2 vær. 4 boliger, 2½ vær. Faciliteter: Uden elevator 10 31

32 CENTER FOR SUNDHED OG OMSORG 6 7 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE November 2014

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune Pleje & Sundhed Myndighed Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune 2 Indholdsfortegnelse BOLIGTYPER... 4 GENERELLE OPLYSNINGER... 4 NÅR EN ANSØGNING MODTAGES... 4 VENTETID... 5 PLEJEBOLIGGARANTI... 5

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Når du vil leje en almen bolig

Når du vil leje en almen bolig Når du vil leje en almen bolig Når du vil leje en almen bolig de væsentligste regler for udlejning I Danmark er der omkring en halv million almene boliger, som bliver administreret af ca. 710 boligorganisationer.»boligorganisationer«er

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Information om plejebolig 1

Information om plejebolig 1 gladsaxe.dk gladsaxe.dk Information om plejebolig 1 Indhold Ansøgning om plejebolig... 3 Tilbud... 4 Ansøgning om plejebolig i en anden kommune... 5 Seniorcenter Bakkegården... 6 Seniorcenter Egegården...

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE

ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE Bakkeboparken - ældreboliger i Hornbæk INDHOLD INDLEDNING... 3 FORDEL AT FLYTTE MENS DU SELV KAN BESTEMME... 3 HAR DU BEHOV FOR EN ÆLDREBOLIG?... 4 VENTELISTE... 4 SÅDAN

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Nødvendige merudgifter Serviceloven 100 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Ydelsens formål er, at yde kompensation til borgere

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger At bo i en almen bolig bl danmarks almene boliger 2 At bo i en almen bolig Karina med børn i AAB s afdeling 6. Foto: Harry Nielsen. Velkommen i din almene bolig! Almene boliger er et tilbud til alle. Denne

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Til ældre flygtninge og indvandrere: En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Dansk Forord Dansk flygtningehjælp og Ældre Sagen har udarbejdet denne informationspjece, som fortæller lidt om

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere