Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed"

Transkript

1 Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde målrettet med at inddrage naturen i forhold til borgergrupper med forskellige sundhedsudfordringer og udnytte hele paletten af muligheder som uderummet giver, hvordan griber man det så an? Vores erfaring er, at hvis man som fagperson trænes i at anvende naturen fagligt og øver sig under supervision i praksis over en periode, så forstår man, ser man og føler sig tryg ved mulighederne for at arbejde med både fysiske, psykiske og sociale udfordringer i uderummet, og kan omsætte det til aktiviteter og meningsfulde forløb med borgerne. Det har vi arbejdet med på kurset Natur og Sundhed i et flerfagligt samarbejde, et 5-dages kompetenceudviklende kursusforløb med kommuners faglige personale, mulige samarbejdspartnere og frivillige i bl.a. Hjørring, Næstved og Ringsted Kommune.

2 2 Indledningsvis kommer tre fortællinger fra deltagerne om, hvordan kurset har været med til at ændre den måde, de anvender naturen på: Susanne, som er aktivitetsmedarbejder og arbejder indenfor ældreområdet, fortæller, at de altid har taget meget på tur i den bus, som står til rådighed. Men efter hun har deltaget på kurset, gør de det helt anderledes, når de tager på tur. Førhen kørte de f.eks. til p-pladsen ved stranden med den medbragte kaffe, åbnede døren og nød udsigten, mens de drak kaffen. Men sådan gør de ikke mere. I dag kører de til en p- plads, der ligger længere væk, så borgerne skal ud af bussen og være fysisk aktive for at komme ned til stranden. Borgerne inddrages i planlægningen af, hvor de skal hen, og hendes erfaring er, at borgerne bliver bedre og bedre til at erindre steder, de godt kunne lide at komme til tidligere, når de er med ude. Susanne og hendes kolleger har lært, hvordan de kan støtte og træne borgerne på forskellig måde ude i naturen, og føler sig dermed meget mere sikre på at tage dem med ud. De har kamera med, så de kan tage billeder og efterfølgende snakke med borgerne om det, de har oplevet. Muligheden for at komme med på et billede virker også motiverende for nogen. En kvindelig borger med rollator skulle alligevel med til stranden, da hun så kameraet - ellers kom hun jo ikke med på billedet!

3 3 Merete, sygeplejerske, holder sundhedssamtaler med borgerne og som noget nyt tilbyder hun nu samtaler udendørs, hvor hun går en tur med borgeren, mens de taler sammen om dagens emner. Det giver en helt anden slags samtaler. Samtalen bliver mere uformel, end når de foregår på hendes kontor. Det er lettere at få etableret kontakt med borgeren og at tale om svære ting, fordi de mødes mere lige i uderummet. Samtalen glider lettere, bl.a. fordi pauser virker mere naturlige. Når de f.eks. taler om noget svært eller lige har brug for at tænke sig om eller sunde sig, kan man snakke om anemoner, ænder, hundeluftere eller børn der leger og så vende tilbage til samtalen igen. Merete fortæller også, at der er nogen ting, som hun ikke behøver spørge til eller teste isoleret, når de er ude. Hvis hun f.eks. planlægger turen, så de skal over en bakke, virker den som en naturlig konditest. Borgerens oplevelse af at puste og have problemer med at klare bakken, giver en god start på at koble det oplevede til dagligdagen. Når de går tur tales oftere om borgerens ressourcer og ønsker for hverdagen, og sygdom fylder knap så meget. I samtalerne er der mere fokus på det, der lykkes for borgeren, og på det, der gør livet godt, og på mulighed for at skabe nye vaner. Og så er det en oplagt mulighed for at introducere den nære naturs muligheder for gåture, træning og smukke oplevelser. Marie er fysioterapeut. Hun er begyndt at have sine hold for borgere med kronisk lungelidelse ude i naturen. I starten var der lidt skepsis fra deltagerne i forhold til om de kunne klare at være ude i al slags vejr. Men netop det at tilpasse sit aktivitetsniveau til dagens vejr og omgivelserne er blevet en del af træningens temaer. Det betyder, at borgerne er blevet meget bedre til at passe på sig selv i træningen og tilpasse den indsats, de gør. Det er vigtig læring i forhold til deres hverdag og borgeren får større ansvar for sin egen proces. For alle gjaldt det, at starten var svær. For fagpersonerne fordi de følte sig usikre på, hvad de kunne lave i naturen, og hvor de kunne tage hen. Og for borgerne fordi de forventede, at seriøs træning foregår på et sundhedscenter eller en klinik.

4 4 Hvorfor? Det at kunne anvende naturens muligheder fagligt og professionelt i sundhedsfagligt arbejde kræver træning i at kunne planlægge, iscenesætte praksis og støtte hver enkelt borger undervejs i træningen. Vores erfaring viser at træning af fagligt personale bl.a. de sundhedsfaglige og frivillige i at kunne anvende naturen fagligt, seriøst og fokuseret øger værdien meget for de borgere, der tilbydes træning eller aktiviteter i naturen. At få lyst til at gøre noget på en ny måde kræver inspiration. Det er et niveau. Man tændes på en kursusdag. Men det er sjældent tilstrækkeligt til at give en reel ændring og ender ofte i en lille opblussen af ideer, som bliver en frustration, fordi man ikke reelt får gjort noget ved det, man gerne vil ændre. Vaner og rutiner sidder godt fast hos den enkelte og på institutionen, så der skal arbejdes i dybden og over en periode med at få mange værktøjer og ideer og med at afprøve sine nye tiltag under vejledning af erfarne trænere, for at få en reel praksisændring til at fungere. Derfor strækker kurset sig over en periode på 4 måneder. De kurser, vi har kørt, har etableret netværk mellem deltagerne bl.a. fra forskellige forvaltninger. Desuden er der startet flere samarbejder op mellem flere af kursusdeltagerne - bl.a. mellem frivillige, mellem frivillige og sundhedsforvaltningen, mellem ældreområdet og jobcentret, mellem træningen og hjerneskadecentret. Kursusdeltagerne er i flere tilfælde blevet brugt som ressourcepersoner, som indgår i udviklingen af nye tilbud og aktiviteter i kommunen og er med til at oplære eller inddrage andre ansatte i kommunen.

5 5 Deltagerne Vi lægger vægt på, at deltagerne på kurset repræsenterer forskellige faggrupper både indenfor det sundhedsfaglige område og fra andre forvaltninger samt naturvejledere, foreningsfolk og frivillige. Det har i flere kommuner betydet et nyt samarbejde mellem kommunens forskellige ydelser og tilbud til borgerne, med flere personer og institutioner, der har et fælles omdrejningspunkt, men med hver deres faglige fokus. Kendskab til hinandens tilbud gør det lettere at tilbyde sammenhæng i borgerens forløb. Hvad gør vi? Kurset varer 4-5 dage fordelt over 4 måneder. Kurserne er meget praksisorienterede. Bl.a. skal deltagerne mellem kursusgangene lave små forløb, hvor de øver sig i at tage borgerne med i naturen og får erfaring med hvad det betyder for borgeren og dem selv og med hvad de har brug for at støtte fra kolleger. Kursusforløbene formes i høj grad udfra og bygger videre på de praktiske erfaringer deltagerne har gjort sig mellem hver kursusgang. Det betyder, at deltagerne allerede er i fuld gang med at bruge naturen sammen med borgerne, når kurset slutter, og at de ikke først da skal til at omsætte kursusindholdet til deres hverdag. På kurserne arbejdes bl.a. med: Sundhedsforståelser Borger-inddragelse Eksempler på forskelige måder naturen kan inddrages Videndeling fra andre, der allerede har en fast praksis i naturen Praktiske aktiviteter med fokus på bevægelse med anvendelse af forskellige steder i naturen, at finde ro og steder for hvile, balance, leg, humor, sociale aktiviteter, aktiviteter med fokus på sanser, følelser og oplevelser samt på læring om naturen

6 6 Hver kursusdag slutter med, at den enkelte deltager beslutter, hvad hun/han vil arbejde med til næste gang. Efterfølgende kursusgang starter med, at alle præsenterer deres erfaringer med det, de har arbejdet med, og alle får vejledning udfra deres erfaringer. Kursusdagene foregår forskellige steder i kommunen, så deltagerne bliver introduceret til forskellige naturområder. Kursusforløbet afsluttes med en dag, hvor deltagerne viser billeder og fortæller om deres erfaring med at tage borgerne med ud i naturen. Deltagerne har mulighed for at invitere 1-3 personer, som er vigtige for deres videre arbejde f.eks. leder, kollega, samarbejdspartner, politiker, og vi supplerer med invitation til relevante personer i kommunen (f.eks. byrådet, forvaltningen). Det betyder, at erfaringer, begejstring og engagement formidles videre ud i kommunen til kollegaer og netværk - det giver stor spredningseffekt bl.a. ud på arbejdspladser, i kommunens forvaltninger og institutioner og til lokale borgere. Som kursusledere og undervisere repræsenterer vi to forskellige fagligheder - den sundhedsfaglige og den naturfaglige. Det giver en bred tilgang til at bruge naturen og forståelse for forskellige måder at arbejde med borgerne på. Vil du vide mere så er du velkommen til at kontakte os. Om forfatterne Nina Billenstein Schriver: Fysioterapeut, ph.d. og ORSC coach. Ejer og driver firmaet movementum. Nina har gennem de sidste 15 år specialiseret sig i at inddrage naturen i rehabilitering, genoptræning og sundhedsfremme. Hun har på baggrund af sin ph.d afhandling udviklet move nnature - et koncept, hvor der arbejdes i naturen med fokus på borgerinddragelse i samspil med faglig viden. Nina er desuden forsker i emnerne sundhed, bevægelse, erfaring, læring og forandringsprocesser særligt i naturen. Nina Schriver arbejder som konsulent for institutioner indenfor sundhedsområdet og det socialfaglige område. Eva Skytte: Naturvejleder og udviklingskonsulent i Dansk Skovforening. Uddannet cand.comm. med miljøbiologi, naturvejleder og psykoterapeut. Arbejder bl.a. med sundhed i naturen og har været sundhedskonsulent for naturvejlederordningen. Hun er tovholder for Sundhedsnetværket et åbent netværk for alle der interessere sig for sundhed i naturen (). Har de sidste mange år arbejdet med undervisning, sundhed og livskvalitet, naturvejledning, personlig udvikling og aktiviteter for mange forskellige målgrupper i naturen.

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE

SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Baggrund for projektet 3 1.2 Evalueringen 3 2. Foreningerne: 4 2.1 Foreningssamarbejder 4

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere