Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk"

Transkript

1 Boligmarkedet også i en international optik Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets

2 Boligkrisen i USA Kan det samme ske herhjemme?

3 Forskelle og ligheder Boligmarkedets rutsjetur Danmark: Prisfald rammer især lejligheder Ændring (%), å/å Udvikling i prisen på huse Udvikling i prisen på lejligheder Kilde: Realkreditrådet, Ecowin og Nykredit Markets

4 Forskelle og ligheder Boligmarkedets rutsjetur USA: Kraftigste tilbageslag siden 70'erne 20 Ændring å/å (%) Prisindeks Kilde: Realkreditrådet, Ecowin og Nykredit Markets

5 Forskelle og ligheder Boligmarkedets rutsjetur Danmark: Sunde strukturer 2008 Ledighed 2.0% Inflation 3.3% Betalingsbalancens løbende poster 1.4% 4.2% Offentlig saldo Kilde: Danmarks Statistik, Ecowin og Nykredit Markets

6 Forskelle og ligheder Boligmarkedets rutsjetur USA: Strukturel ubalance 2008 Ledighed 5.3% Offentlig saldo -2.7% -4.9% Betalingsbalancens løbende poster 4.0% Inflation Kilde: Danmarks Statistik, Ecowin og Nykredit Markets

7 Forskelle og ligheder Boligmarkedets rutsjetur Danmark: Moderat byggeaktivitet 6500 Antal Antal påbegyndte boliger Kilde: Danmarks Statistik, Ecowin og Nykredit Markets

8 Forskelle og ligheder Boligmarkedets rutsjetur USA: Rekordlav byggeaktivitet Påbegyndt boligbyggeri Kilde: Danmarks Statistik, Ecowin og Nykredit Markets

9 Forskelle og ligheder Boligmarkedets rutsjetur Antal Danmark: Tvangsauktionerne fortsat lave Antal private tvangsauktioner på månedsbasis Tendensen i udviklingen Kilde: Danmarks Statistik, Ecowin og Nykredit Markets

10 Forskelle og ligheder Boligmarkedets rutsjetur USA: Tvangsauktionerne rekordhøje enheder 250 Antal private tvangsauktioner på månedsbasis May-05 Sep-05 Jan-06 May-06 Sep-06 Jan-07 May-07 Sep-07 Jan-08 Kilde: Danmarks Statistik, Ecowin og Nykredit Markets

11 Forskelle og ligheder Forgreninger til økonomien Danmark: Fortsat robust forbrug 7 6 % Årlig vækst i den indenlandske efterspørgsel Kilde: Danmarks Statistik, Ecowin og Nykredit Markets

12 Forskelle og ligheder Forgreninger til økonomien USA: Økonomien har kurs mod nulvækst 7 6 % Årlig vækst i den indenlandske efterspørgsel Kilde: Danmarks Statistik, Ecowin og Nykredit Markets

13 Dansk økonomi balancerer på en knivsæg Risiko for en overophedning, men samtidig risiko for en brat vækstopbremsning

14 Danske udfordringer Ledighed 5,2% Ultimo 2007 Ultimo 2005 Lønstigning 4,6% 2,9% 2,7% 16,9 mia. kr. 67,5 mia. kr. Betalingsbalance 89% 84% Kapacitetsudnyttelse Kilde: Danmarks Statistik og Nykredit Markets

15 Danske udfordringer 5 % Vækst i BNP å/å % 25 4 Husprisvækst å/å, h.a Kilde: Danmarks Statistik og Nykredit Markets

16 Ledigheden forbliver lav, personer Ledighed Prognose Kilde: Danmarks Statistik og Nykredit Markets

17 og det er godt for tvangsauktionerne Antal Årlige antal tvangsauktioner Gennemsnit de seneste 10 år F Kilde: Danmarks Statistik og Nykredit Markets

18 de to er nemlig tæt korreleret Antal tvangsauktioner Ledighed (% af arbejdsstyrken) Kilde: Danmarks Statistik og Nykredit Markets

19 Rentefølsomheden falder - skyldes ændret låneadfærd

20 Rentefølsomheden falder, 3.5 Rentefølsomhed, procentpoint Hele porteføljen Apr-06 Sep-06 Apr-07 Sep-07 Dec-07 Apr-08 Kilde: Nykredit

21 og er nu lavest for de mest gældsbelastede, 0.8 Rentefølsomhed, procentpoint 0.75 Rentefølsomhed, ultimo Hele porteføljen LTV>75% Kilde: Nykredit

22 Det skyldes ændret låneadfærd 100% RenteMax Fast rente Variabel rente 80% 60% 40% 20% 0% 2005K1 2006K1 2007K1 2008K1 Kilde: Nykredit

23 Også blandt dem som vælger afdragsfrihed 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% RenteMax Fast rente Variabel rente 2005K1 2006K1 2007K1 2008K1 Kilde: Nykredit

24 Mest gældsbelastede søger sikkerhed Fast (m) Fast (u) Rmax (m) T-lån (u) Rmax (u) T-lån (m) Kilde: Nykredit

25 En gang fast rente altid fast rente T-lån (m) Rmax (u) T-lån (u) Rmax (m) Fast (m) Fast (u) Kilde: Nykredit

26 Husholdningerne er sunde

27 Pæn finansiel nettoformue 3500 Mia. kr. Finansielle aktiver Passiver Finansielle aktiver, netto - h.a. Mia. kr K4 2000K4 2002K4 2004K4 2006K4 0 Kilde: Danmarks Nationalbank

28 endnu pænere inkl. friværdier Mia. kr. Friværdier Finansielle aktiver, netto F Kilde: Danmarks Nationalbank og Nykredit

29 Laveste indkomster laveste gæld % % Disp. ink. 1. kvintil Disp. ink. 2. kvintil Disp. ink. 3. kvintil Disp. ink. 4. kvintil Disp. ink. 5. kvintil 150 Gældsandel Gældsbyrde (h.a.) Rentebyrde Kilde: Danmarks Nationalbank

30 Stresstest viser begrænset sårbarhed Basis Arbejdsløshed stiger med 1% Arbejdsløshed stiger med 3% Arbejdsløshed stiger med 5% Note: Rentestigning Rentestigning Rentestigning Rentestigning Basis på1% på2% på3% på4% 4,1 4,9 4,2 5,1 4, ,3 5,6 5,9 7,2 8,7 6,1 7,3 8,8 6,4 7,6 9,1 6,6 7,9 9,4 Definition af den økonomiske margin Økonomisk margin = + Husholdningernes disponible indkomst (efter renteudgifter og skat) - Standardiserede leveomkostninger - Boligudgifter (ekskl. afdrag på lån) Kilde: Danmarks Nationalbank

31 Vi forventer en blød landing

32 Kortvarige prisstigninger 35 %, å/å Huse Lejligheder Kilde: Realkreditrådet

33 Fald i friværdierne niveauet fortsat højt Mia. kr. Mia. kr Friværdier, h.a. Boliggæld Boligformue Kilde: Danmarks Nationalbank og Nykredit

34 Tegn på vending i lejlighedspriserne 10 Ændring (%), k/k 8 Lejligheder Fritidshuse 0 Huse Kilde: Realkreditrådet og Nykredit

35 Omsætningen er faldende Omsætning Lejligheder Omsætning Huse, h.a Fritidshuse Kilde: Realkreditrådet og Nykredit

36 Udbuddet stabiliseres for lejligheder 7 Udbud i % af bestand Lejligheder 4 Fritidshuse 3 2 Huse Kilde: Realkreditrådet og Nykredit

37 Boligbyrden peger nedad Boligindeks, % Huse - København Lejligheder - København Huse - hele landet Lejligheder - hele landet Kilde: Realkreditrådet, Danmarks Statistik og Nykredit

38 Rådighedsbeløbet stiger Kr./måned Rådighedsbeløb, førstegangskøber af lejlighed i København Kilde: Danmarks Statistik og Nykredit

39 Huspristilliden er fortsat negativ 60 Antal svar, % Nettotal for et år siden: -5,6 Nettotal i dag : -21, Meget lavere Lavere Samme niveau Højere Meget højere Kilde: Danmarks Statistik for Nykredit

40 Vi forventer den bløde landing 30 %, å/å Huse Lejligheder Kilde: Realkreditrådet og Nykredit

41 Politiske indgreb påvirker boligmarkedet! 28% 22% 16% Reale kontantpriser 10% 4% -2% -8% -14% -20% Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet

42 Skandinaviske boligpriser DK i front =indeks Norge Sverige Danmark Finland Kilde: Statistik Sentralbyrå, Statistika Centralbyrän, Statistics Finland, Realkreditrådet

43 Pris/indkomst også her fører Danmark Langtsigtsgennemsnit=100 Norge Finland Danmark Sverige Kilde: Statistik Sentralbyrå, Statistika Centralbyrän, Statistics Finland, Realkreditrådet

44 Disclosure & Disclaimer Disclosure Denne publikation er udarbejdet af Nykredit Markets, der er en del af Nykredit Bank. Nykredit Bank er et dansk aktieselskab, der er under tilsyn af Finanstilsynet. Nykredit Markets deltager i market maker-ordningen for danske stats- og realkreditobligationer. Nykredit Markets' investeringsanalyser er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings etiske regler og anbefalingerne fra Den Danske Børsmæglerforening. Nykredit Markets har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved udarbejdelse af investeringsanalyser og har indført interne regler til sikring af effektive kommunikationsbar-rierer. Analytikere i Nykredit Markets er blevet pålagt at overgive enhver henvendelse, der kan påvirke analysens objektivitet og uafhængighed, til chefen for analyseafdelingen tillige med compliance-funktionen. Analytikere ansat i Nykredit Markets arbejder uafhængigt af afdelingerne Debt Capital Markets og Corporate Finance og refererer ikke til andre forretningsområder i Nykredit koncernen. Analytikere er delvist aflønnet på baggrund af Nykredit Banks overordnede resultater, men modtager ikke bonus eller anden aflønning tilknyttet specifikke corporate finance- eller debt capital-transaktioner. Denne publikation blev første gang frigivet til distribution på den på forsiden angivne dato. Anvendte finansielle modeller og metoder Beregninger og præsentationer tager udgangspunkt i almindelige økonometriske og finansielle værktøjer og metoder samt offentligt tilgængelige kilder. Danske realkreditobligationer modelleres ved hjælp af en egenudviklet realkreditmodel. Realkreditmodellen består af en stokastisk rentestrukturmodel samt en statistisk konverteringsmodel, som er kalibreret til låntagernes historiske konverteringsadfærd. Rentestrukturmodellen kalibreres med likvide europæiske rentederivater. Risikoadvarsel Der kan være væsentlige risici forbundet med vurderingerne og eventuelle anbefalinger i denne publikation. Sådanne risici, herunder en følsomhedsanalyse med de relevante forudsætninger, er angivet i publikationen. Disclaimer Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets til personlig orientering for de investorer, som Nykredit Markets har udleveret materialet til. Materialet er udelukkende baseret på offentligt tilgængelige oplysninger. Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, og Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Nykredit Bank A/S og/eller andre selskaber i Nykredit koncernen kan have positioner i værdipapirer omtalt i materialet samt foretage køb eller salg af samme, ligesom disse selskaber kan være involveret i corporate finance-aktiviteter eller andre aktiviteter for virksomheder, der er omtalt i materialet. Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra Nykredit Markets. Ansvarshavende redaktør: Cheføkonom John Madsen Nykredit - Kalvebod Brygge København V - Tlf Fax

Danske covered bonds - set med investorøjne

Danske covered bonds - set med investorøjne Danske covered bonds - set med investorøjne Martin Hagelskjær Nielsen Nykredit Markets 8. marts 2007 1 Agenda Lånesiden nye muligheder Obligationsmarkedet efter covered bonds Hvilke realkreditsegmenter

Læs mere

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008 15. februar 2008 15. februar 2008 Kommentar Pari sikkerhed med fleksibilitet Pari-swappen er en konverterbar fastrenteswap, som giver låntager sikkerhed i form af en fast finansieringsrente Swappen giver

Læs mere

Aktieoptur med negative afkast

Aktieoptur med negative afkast 3. juni 2008 Aktieoptur med negative afkast Set på overfladen har danske private investorer fået ganske pæne afkast i de forgangne år Korrigerer man for, hvornår der købes og sælges aktier i forhold til

Læs mere

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden 3. december 2009 Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden Vi anbefaler at rentesikre dele af sin finansieringsportefølje Rentesikring med caps ved forventning om fortsat

Læs mere

Markedsfokus. Erhverv

Markedsfokus. Erhverv Markedsfokus Erhverv Uge 33 15. august 2005 Obligationer Anbefaling Risikosegment Afkast* 5% NYK 2035 Lav 3,5% 3,01% RM 2028 Mellem 3,0% 4% real 2035 Høj 4,2% Neutral vægt på obligationsporteføljen i den

Læs mere

Covered bonds. Usikkert om køreplanen for covered bonds holder Får vi SDO-udstedelse i 2007? Hvilke realkreditobligationer erstattes af SDO er?

Covered bonds. Usikkert om køreplanen for covered bonds holder Får vi SDO-udstedelse i 2007? Hvilke realkreditobligationer erstattes af SDO er? Covered bonds Usikkert om køreplanen for covered bonds holder Får vi SDO-udstedelse i 2007? Hvilke realkreditobligationer erstattes af SDO er? Af Martin Hagelskjær Nielsen, marn@nykredit.dk, 33 42 11 56

Læs mere

Danmark Husprisfaldet er slut

Danmark Husprisfaldet er slut 30. januar 2013 Danmark Husprisfaldet er slut Boligmarkedet stabiliserede sig i 2012 Huspriserne er i ligevægt for første gang siden 1998 I 2013-2014 forventes fortsat stabil husprisudvikling med beskedne

Læs mere

Credit Insight - investeringsanalyse

Credit Insight - investeringsanalyse 6. maj 2008 6. maj 2008 Credit Insight - investeringsanalyse Positiv korrektion er forbi i kreditmarkedet Af Head of Credit Research, Ole Trøst Nissen, otn@nykredit.dk, 44551866 Vi forventer en negativ

Læs mere

Globalisering som inflationsanker

Globalisering som inflationsanker Globalisering som inflationsanker Fokus på inflationspres Centralbankerne i dilemma Globaliseringens kræfter Deflation i varepriserne Pricing power er afgørende Lavrentemiljøet kan fortsætte D c 26. juni

Læs mere

Kommentar. Statsgaranterede bankudstedelser. 18. marts 2009. 18. marts 2009

Kommentar. Statsgaranterede bankudstedelser. 18. marts 2009. 18. marts 2009 18. marts 2009 18. marts 2009 Kommentar Statsgaranterede bankudstedelser Statsgaranterede bankudstedelser stormer frem Samlet volumen i markedet overstiger nu to trillioner kroner Overordnet set ligner

Læs mere

Danmark Bedre balance mellem eje og leje i Københavns by

Danmark Bedre balance mellem eje og leje i Københavns by 7. november 2011 Danmark Bedre balance mellem eje og leje i Københavns by Højere husleje samt lavere priser og renter favoriserer ejerlejligheder Københavnske huslejer i privat udlejningsbyggeri er steget

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet. marts 7 Huspriserne er under pres Christian Heinig, analytiker +4 33 44 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +4 33 44 21 3 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag 20. December 2012 Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag Dansk økonomi har balanceret på kanten af recession i over to år men når vi kigger fremad, så forventer vi, at krisen langsomt slipper

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet 27. februar 2007 Faresignaler på boligmarkedet Christian Heinig, analytiker +45 33 44 05 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Strategisk Fokus. Juni 2015

Strategisk Fokus. Juni 2015 Juni 2015 Cheføkonom Ulrik H. Bie, ulbi@nykredit.dk, 44 55 11 41 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, +45 44 55 18 10 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 76 Seniorøkonom Anna

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA

Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Investeringsanalyse generelle markedsforhold 31. juli 2015 Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Fokus i den kommende uge Næste uges mest betydningsfulde begivenhed i USA bliver den amerikanske arbejdsmarkedsrapport

Læs mere

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012 Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Konceptrådgivning 24-10-2012 1 Agenda Status på økonomien og lav rente Nykredits forventninger til

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende

Læs mere

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen 30. maj 2012 1 Aktuelle tendenser på det danske boligmarked Nye kraftige prisfald ramte

Læs mere