Opslag Senior- og fratrædelsesordninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opslag Senior- og fratrædelsesordninger"

Transkript

1 Opslag Senior- og fratrædelsesordninger Opslag Senior- og fratrædelsesordninger Overblik Introduktion I dette Opslag, kan du se hvilke overordnede regler der gælder, og hvornår og hvordan du bruger forskellige løndele mv. i lønsystemet i forbindelse med senior- og fratrædelsesordninger. Beskrivelsen indeholder følgende emneområder: Gradvis tilbagetrækning (aftrapning i tid/deltid) Aftrapning i job/charge (retræte) Frivillig fratræden Seniorbonus Indhold Dette dokument indeholder følgende emner: Overblik... 1 Overordnede regler... 2 Aftrapning... 5 Frivillig fratræden... 7 Indbetaling til pensionsordning... 9 Personlig indkomst Seniorbonus...15 Seneste ændring Den nye elektroniske beskrivelse er første gang lagt på nettet den 31. marts 2003, og der er foretaget ændring den 6. maj Side 1 af 17

2 Overordnede regler Overordnede regler Indledning Her kan du se lidt om de overordnede regler der gælder i forbindelse med senior- og fratrædelsesordninger. Hvis du vil læse mere, så se i PAV s kapitel 35 og 38, hvor du finder mere om de regler der gælder for senior- og fratrædelsesordninger. Kort om aftalen Her kan du se lidt om hvad aftalen om senior- og fratrædelsesordninger omhandler: Ledetekst Anvendelse Hvem er omfattet? Ordningen omfatter Beskrivelse Aftalen kan anvendes, når ansættelsesmyndigheden vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt at etablere en seniorordning for den enkelte ansattes gradvise tilbagetrækning. Endvidere kan aftalen anvendes til at etablere fratrædelsesordninger i de tilfælde, hvor ansættelsesmyndigheden vurderer, at personalereduktioner er eller forudses at blive nødvendige, eller i særlige tilfælde, hvor personaletilpasninger kan forudses at blive nødvendige for at rette op på en skæv aldersfordeling. Aftalen er gældende for tjenestemænd, overenskomstansatte m.fl. i Staten og Folkekirken. Gradvis tilbagetrækning, dvs. aftrapning i tid/deltid Aftrapning i job/charge (retræte) Frivillig fratræden Hovedregler for gradvis tilbagetrækning Gælder for ansatte, der er fyldt 55 år, når det efter arbejdsgivers vurdering vil være muligt og hensigtsmæssigt at etablere en seniorordning for den enkelte ansattes gradvise tilbagetrækning, i form af aftrapning i tid- og/eller aftrapning i job/charge. BEMÆRK: Gradvis tilbagetrækning er ikke nærmere beskrevet i vores emnebeskrivelse. Side 2 af 17

3 Overordnede regler Overordnede regler, fortsat Hovedregler for aftrapning Her kan du se hvilke forudsætninger der er for hhv. aftrapning af tid (deltid) og i jobindhold (retræte): Aftrapning Tid (deltid) Job (retræte) Beskrivelse Forudsætning: At den ansatte i de seneste 10 år har været ansat inden for staten og folkeskolen m.v. Arbejdstiden skal udgøre mindst 15 timer pr. uge efter nedsættelsen. Forudsætning: At den ansatte efter ansøgning overgår til en lavere placeret stilling, efter i de seneste 10 år at have været ansat på fuld tid i en stillling med ledelsesansvar eller arbejdsledelse eller i en tilsvarende krævende stilling inden for aftalens dækningsområde. Hovedregler for frivillig fratræden Ret til fratrædelsesbeløb i forbindelse med frivillig fratræden på grund af alder, når medarbejder er mellem år: I henhold til cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger, kan der anvises fratrædelsesgodtgørelse: Svarende til 1, 2, 3, 4 eller 6 måneders løn Som supplerende ydelse der afhænger af hvilket skalatrin medarbejder er aflønnet efter (kun for tjenestemænd). Som pensionsalderforhøjelse (max. 4 års forhøjelse), hvor godtgørelsen indbetales til en pensionsordning (kun for tjenestemænd og tjenestemandslignende). Som tjenestefrihed med løn i op til 7 måneder (ansættelsesform 9) (PDF) Indrapporteres via Ansættelsesforhold i vinduet Statistik. Som ekstra pensionsbidrag, svarende til 2, 3 eller 4 års bidrag (eget bidrag + arbejdsgivers bidrag), hvor godtgørelsen indbetales til pensionsordning (kun for overenskomstansatte og tjenestemandslignende med en forsikringsmæssig pensionsordning). BEMÆRK: Regler og ordninger afhænger af medarbejderens ansættelsesforhold, eksempelvis overenskomst: Afskedigelse Endvidere gælder, at der i henhold til Funktionærloven i forbindelse med at arbejdsgiver afskediger en medarbejder, kan udbetales fratrædelsesbeløb svarende til 1, 2 eller 3 måneders løn. Side 3 af 17

4 Overordnede regler Overordnede regler, fortsat Særlig beskatning Til fratrædelsesgodtgørelse knytter der sig nogle særlige beskatningsregler, som fremgår af Ligningslovens 7U: Der gælder særlige regler for beregning af AMbidrag og A-skat af fratrædelsesgodtgørelser (frivillige fratrædelsesordninger og fratrædelsesgodtgørelser iht. funktionærlovens par. 2a og par.3), gaver, gratialer mv. Vigtigt Pr. 1/ skal lønmodtagere kun betale AMBI af den beskattede del. NOTE: 7U omfatter også jubilæumsgratialer. Eksempel Forestil dig, at du skal anvise fratrædelsesgodtgørelse til en medarbejder med et samlet beløb på kr ,00. Her kan du se hvor stor en del af beløbet der vil blive beskattet: Ledetekst Beløb Fratrædelsesgodtgørelses/-beløb ,00 minus skattefrit beløb 8.000,00 Grundlag efter det skattefrie beløb ,00 minus AM-bidrag (8 % af kr ,00) ,00 Grundlag for beregning af A-skat, jf. medarbejderens trækprocent ,00 Side 4 af 17

5 Aftrapning Aftrapning Indledning Her kan du se lidt om de specifikke regler der gælder i forbindelse med aftrapning, herunder de lønkoder som du kan bruge i lønsystemet. Ændring af tid/jobindhold for seniorer Her kan du se hvordan du skal forholde dig i forhold til lønsystemet, hvis du skal behandle en sag vedr. aftrapning: Aftrapning LKO Beskrivelse Tid (deltid) LKO 0675 tjenestemænd LKO 0679 overenskomst ansatte LKO 7108 (kr.) eller LKO 7109 (%) Du skal naturligvis ændre på deltiden (tæller og nævner), fra den dato hvor aftalen træder i kraft. Arbejdsgiver kan bevilge tjenestemænd og ansatte med tjenestemandspensionsrettigheder fortsat optjening af pensionsalder op til den hidtidige beskæftigelsesgrad. For overenskomstansatte m.fl. med forsikringsmæssig pensionsordning kan arbejdsgiver indbetale et ekstra pensionsbidrag, der højst må svare til forskellen mellem det aktuelle, samlede pensionsbidrag og det samlede pensionsbidrag ved den hidtidige beskæftigelsesgrad. Side 5 af 17

6 Aftrapning Aftrapning, fortsat Ændring af tid/jobindhold for seniorer (fortsat) Aftrapning LKO Beskrivelse Job (retræte) LKO 0675 tjenestemænd LKO 0679 overenskomst ansatte LKO 7108 (kr.) eller LKO 7109 (%) Du skal muligvis, ud fra den nye jobbeskrivelse, ændre på eksempelvis klasse/trin og stillingsbetegnelse i lønsystemet. Arbejdsgiver kan bevilge, at tjenestemænd og ansatte med tjenestemandspensionsrettigheder kan bevare retten til at få pension beregnet efter den hidtidige, højere pensionsgivende løn. For overenskomstansatte m.fl. med forsikringsmæssig pensionsordning kan arbejdsgiver indbetale et ekstra pensionsbidrag, der højst må svare til forskellen mellem det samlede pensionsbidrag i den nye stilling og det samlede pensionsbidrag i den hidtidige stilling. Der kan ydes et personligt, ikkepensionsgivende tillæg, der højst må svare til forskellen mellem lønnen i den hidtidige stilling og lønnen i den nye stilling på tidspunktet for overgangen. Tillægget skal være aftrappet efter højst 3 år og skal aftrappes med mindst 1/3 for hver 12 måneder fra overgangen til den nye stilling. Tillægget bortfalder dog måneden efter, den ansatte er fyldt 65 år. Side 6 af 17

7 Frivillig fratræden Frivillig fratræden Indledning Her kan du se lidt om de specifikke regler der gælder i forbindelse med fratrædelsesbeløb og frivillig fratræden, herunder de lønkoder som du kan bruge i lønsystemet. Her kan du se hvilke medarbejdere der er omfattet af forskellige muligheder i forbindelse med senior- og fratrædelsesgodtgørelse, herunder hvilke lønkoder der knytter sig hertil: Ordning Lønkode mv. Bemærkninger Supplerende ydelse Pensionsalder forhøjelse Udbetales via: Fratrædelsesordninger Pensionskontoret i Økonomistyrelsen intet via SLS. LKO 1921 efter 1. april 2008 Udbetales til tjenestemænd mellem 60 og 64 år. Ydelsen udbetales med et fast, årligt kronebeløb. Udbetalingen finder sted en gang årligt til og med det 66. år. Ydelsen beskattes som A-indkomst. Konteres direkte på institutionens regnskabskonto Ydelsen vedrører tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte mellem 60 og 64 år. Ydelsen indbetales via lønsystemet til 36 pensionsvæsenet. Konteres på institutionens regnskabskontonumre 18.71, 43.10, og 36. Erhvervsskoler samt Selvejende institutioner grundet særlig kontering LKO 1922 Efter 1. april 2008 For selvejende institutioners konteres på regnskabskonto og Da løndelen alene konterer beløbet, skal afregningen til Personalestyrelsen foretages af institutionen på registrerings- og kontonummer Ydelsen beskattes som A-indkomst ifm. pensionsudbetalingen. Side 7 af 17

8 Frivillig fratræden Frivillig fratræden, fortsat Ordning Lønkode mv. Bemærkninger Tjenestefrihed med løn Ekstra pensionsbidrag Fratrædelsesbeløb Du bruger ansættelsesform = 9 LKO 7009 LKO 6946 (skattefri, dog max. kr ,00) LKO 6947 (skattepligtig) Ydelsen vedrørende overenskomstansatte, tjenestemandslignende m.fl. mellem 60 og 64 år. Ydelsen beskattes som A-indkomst ifm. udbetalingen Ydelsen udbetales via lønsystemet og konteres på institutionernes regnskabskonto Ydelsen vedrører overenskomstansatte og tjenestemandslignende ansatte med forsikringsmæssig pensionsordning mellem 60 og 64 år. Ydelsen beskattes som A-indkomst ifm. udbetalingen samtidig med, at også pensionsbidraget beskattes som (negativ) A-indkomst. Dette medfører, at der netto medgår kr. 0,00 til beskatning. Ydelsen indbetales via lønsystemet til pensionskassen og konteres på regnskabskonto Ydelsen vedrører tjenestemænd, tjenestemandslignende ansatte, overenskomstansatte m.fl. mellem 60 og 64 år. Ydelsen beskattes som særlig indkomst ifm. udbetalingen. Ydelsen udbetales via lønsystemet og konteres på institutionens regnskabskonto Løndelsbeskrivelser Du kan se mere om hvordan du skal bruge de forskellige løndele, ved at se i den enkelte løndelsbeskrivelse. Side 8 af 17

9 Indbetaling til pensionsordning Indbetaling til pensionsordning Indledning I dette afsnit kan du få hjælp til beregning af fratrædelsesbeløb eller jubilæumsgratiale der skal indbetales til en pensionsordning, med: Hele det skattepligtige beløb Med en del af det skattepligtige beløb Du får dels eksempler på beregningen, og dels hjælpeskemaer som du evt. kan bruge i forbindelse med sagsbehandling. Hele det skattepligtige beløb Her kan du se et eksempel på beregning i forbindelse med at det fulde skattepligtige beløb skal indbetales til en pensionsordning: Fratrædelsesbeløb mv. Minus skattefrit beløb (LKO 6946 sats 4) Skattepligtigt beløb (LKO 6947, sats 0 eller 1*) Minus indbetalt til pensionsordning (LKO 7150 el. 7208) A-indkomst Skattefri indkomst , , , ,48 0, ,00 kr. Til udbetaling 8000,00 TIP: Til manuel beregning, se hjælpeskema 1. *LKO 6947 Sats 0: almindelig fratrædelsesgodt. *LKO 6947 Sats 1: seniorordning Side 9 af 17

10 Indbetaling til pensionsordning Indbetaling til pensionsordning, fortsat Del af det skattepligtige beløb Her kan du se et eksempel på beregning i forbindelse med at en del af det skattepligtige beløb skal indbetales til en pensionsordning: Fratrædelsesbeløb mv. Minus skattefrit beløb (LKO 6946 sats 4) Skattepligtigt beløb (LKO 6947, sats 0 eller 1*) Minus indbetalt til pensionsordning (LKO 7150 el. 7208) Grundlag for arbejdsmarkedsbidrag AM-bidrag 8 % af ,48 = 3.921,08 (afrundes) A-indkomst heraf kildeskat 46 % af , , , , , , , , ,00 Fratrædelsesbeløb minus AM-bidrag (3.921,00) minus indbetalt til pensionsordning minus kildeskat Plus Skattefrit beløb (+) Til udbetaling , , , , , ,48 TIP: Til manuel beregning, se hjælpeskema 2. *LKO 6947 Sats 0: almindelig fratrædelsesgodt. *LKO 6947 Sats 1: seniorordning Side 10 af 17

11 Indbetaling til pensionsordning Indbetaling til pensionsordning, fortsat Hjælpeskema 1 Manuel beregning af medarbejders indbetaling af det fulde skattepligtige beløb til pensionsordning (fratrædelsesbeløb/jubilæumsgratiale). Medarbejder: Navn: Cpr.nr./lønnummer i lønsystemet: Ledetekst Fratrædelsesbeløb mv. (1) Minus skattefrit beløb (LKO 6946) Skattepligtigt beløb (LKO 6947) (2) Minus indbetalt til pensionsordning (3) A-indkomst Beløb Skattefri indkomst Minus AM-bidrag (4) Opgørelse af den samlede beregning: Fratrædelsesbeløb mv. (1) Minus indbetalt til pensionsordning (2) Minus AM-bidrag (4) Til udbetaling Evt. bemærkninger: Side 11 af 17

12 Indbetaling til pensionsordning Indbetaling til pensionsordning, fortsat Hjælpeskema 2 Manuel beregning af medarbejders indbetaling af en del af det skattepligtige beløb til pensionsordning (fratrædelsesbeløb/jubilæumsgratiale). Medarbejder: Navn: Cpr.nr./lønnummer i lønsystemet: Ledetekst Fratrædelsesbeløb mv. (1) Minus skattefrit beløb (LKO 6946) Skattepligtigt beløb (LKO 6947) Minus indbetalt til pensionsordning (2) Grundlag for AM-bidrag (3) Minus beregnet AM-bidrag af (3) (4) A-indkomst (5) Beregnet A-skat af (5) (6) Beløb. Skattefri indkomst Beregning af AM-bidrag (7) Opgørelse af den samlede beregning: Fratrædelsesbeløb mv. (1) Minus AM-bidrag (7) Minus AM-bidrag (4) Minus A-skat (6) Minus indbetalt beløb til pensionsordning (2) Til udbetaling Evt. bemærkninger: Side 12 af 17

13 Personlig indkomst Personlig indkomst Indledning I dette afsnit kan du få hjælp til beregning af fratrædelsesbeløb eller jubilæumsgratiale der fuldt ud skal beskattes som personlig indkomst. Du får dels et eksempel på beregning, og dels et hjælpeskema som du evt. kan bruge i forbindelse med sagsbehandling. Eksempel Her kan du se et eksempel på beregning i forbindelse med at det fulde skattepligtige beløb skal beskattes som personlig indkomst: LKO 6946, sats , sats 0 eller 1* Minus skattefrit beløb Skattepligtigt beløb 8 % af ,48 Heraf kildeskat 46 % af , , , , , ,54 Fratrædelsesbeløb Minus AM-bidrag Minus Kildeskat Plus Skattefrit beløb (+) Til udbetaling , , , , ,48 TIP: Til manuel beregning, se hjælpeskema 3. *LKO 6947 Sats 0: almindelig fratrædelsesgodt. *LKO 6947 Sats 1: seniorordning Side 13 af 17

14 Personlig indkomst Personlig indkomst, fortsat Hjælpeskema 3 Manuel beregning af medarbejders udbetaling af fratrædelsesbeløb, hvor hele beløbet beskattes som personlig indkomst. Medarbejder: Navn: Cpr.nr./lønnummer i lønsystemet: Ledetekst Fratrædelsesbeløb (1) Minus AM-bidrag af (1) (2) Resultat (1 minus 2) (3) Minus skattefrit beløb (4) Skattepligtig beløb (3 minus 4) (5) Beløb Beregnet A-skat af (5) (6) Fratrædelsesbeløb mv. (1) Minus AM-bidrag (2) Minus A-skat (6) Til udbetaling Evt. bemærkninger: Side 14 af 17

15 Personlig indkomst Seniorbonus Indledning Der henvises til Hjemmel vedrørende Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2008 (Perst.nr ). Hvilken løndel skal anvendes Indrapportering til SLS sker via løndel 6658 eller Du kan hente løndel 6658 og løndel 6659 via SLS-guiden. Hvornår opnås retten til seniorbonus? For PKAT under AC's forhandlingsområde opnås retten ved det fyldte 64. år. For følgende PKAT under OAO's forhandlingsområde opnås retten ved det fyldte 60. år: PKAT 136, 221, 247, 248, 291, 296, 603, 747 og 917. For øvrige PKAT under OAO samt PKAT under COII's, LC's og OC's forhandlingsområde opnås retten ved det fyldte 62. år. For PKAT 060, Journalister, opnås retten ved det fyldte 64. år. Side 15 af 17

16 Personlig indkomst Seniorbonus, fortsat Hvordan foregår beregningen i SLS Løndelene beregner automatisk af årslønnen inkl. faste tillæg, samlet pensionsbidrag, ATP-bidrag samt gruppelivspræmie. For tjenestemænd indgår endvidere 15% af den pensionsgivende skalatrinsløn. For PKAT under AC's forhandlingsområde beregnes bonussen som 3,00% af grundlaget. For PKAT under OAO's forhandlignsområde beregnes bonussen som 3,20% af grundlaget. For PKAT under COII's, LC's og OC's forhandlignsområde beregnes bonussen som 2,90% af grundlaget. For PKAT 060, Journalister, beregnes bonussen som 3,00 %. For tjenestemænd er det den klassificerede stillingskode, der bestemmer, hvilken procentdel, der anvendes, derfor er det vigtigt, at stillingskoden er korrekt på den enkelte lønmodtager. Timelønnede: Hvis den pågældende er ansat med et bestemt timetal, f.eks. 15 timer ugentlig kan beregningsgrundlaget fastsættes til 15/37 af årslønnen. Hvis den pågældende ikke er ansat med et bestemt timetal og derfor har usikker arbejdstid, udgør beregningsgrundlaget den samlede indtægt i det foregående år før fødselsdagen. Beløbet skal beregnes af institutionen og LKO 6658 skal anvendes. Sæsonarbejdere og tidsbegrænsede ansatte: Ansatte til sæsonarbejde bliver berettiget til seniorbonus, uanset om de har bonusrelevant fødselsdag i den periode af året, hvor de er i arbejde eller i den del af året, hvor de ikke er i arbejde. Bonussen til sæsonarbejdere og tids- eller opgavebegrænset ansatte beregnes på grundlag af den faktisk udbetalte løn i de seneste 12 måneders periode forud for den måned, hvori den bonusrelevante fødselsdag ligger. Beløbet skal beregnes af institutionen og LKO 6658 skal anvendes. Side 16 af 17

17 Personlig indkomst Seniorbonus, fortsat Udbetaling af seniorbonus Når en ansat har opnået ret til en seniorbonus, skal institutionen udbetale bonussen ved den først mulige lønudbetaling efter, at den ansatte har fremsat ønske herom. En seniorbonus skal derfor ikke udbetales automatisk, når en ansat opnår den alder, der giver ret hertil. Fremsætter den ansatte i løbet af det år, der begynder ved rettens indtræden, ikke ønske om udbetaling eller ønske om at veksle, skal I udbetale seniorbonussen til den ansatte ved dette års udløb. Beregningseksempel Eksempel på beregning: Eksempler kan ses under Seniorordning i Personalestyrelsen Omregning til % som kan indrapporteres på løndel Beløbet vedr. seniordage udgør kr. x 100 / kr. totalbeløbet på seniorbonus = 72,12% Indrapporteres med 72,12% på løndel 6659 og restbeløbet på 2.350,00 kr. vil blive udbetalt. U. 711 Udskrivning af U 711 styres via Faste felter, Diverse grundlagsfelter 2, i feltet: Seniorbonus. Via dette felt styres om der er registreret udbetalt seniorbonus (via løndel 6658 og 6659). Vi opsætter automatisk værdien 1, 2 eller 3, som angiver at der IKKE er registreret udbetalt hhv. 1., 2., 3. seniorbonus. Hvis du udbetaler seniorbonus på anden vis end via løndel 6658 og 6659 skal feltet: Seniorbonus 0-stilles manuelt. Vi opsætter en af ovenstående værdier 1-2 måneder før lønmodtagerens fødselsdag, hvis lønmodtageren i øvrigt opfylder betingelserne for at få udbetalt seniorbonus. Hvis feltet: Seniorbonus er udfyldt udskrives lønnummeret på U 711. Refusion løndel 618 af seniorbonus, sats 4, seniorbonus - konteres på 18.91/ Refusion af udgifter til seniorbonus. Side 17 af 17

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Senior- og fratrædelsesordninger Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer samt hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med senior- og fratrædelsesordninger. Du

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 8 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger.

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger. SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger. En seniorordning kan etableres, når universitetet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Herudover

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger FINANSMINISTERIET Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger 1999 1 CIRKULÆRE OM SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger 2005 Cirkulære af 7. oktober 2005 Perst.nr. 050-05 PKAT nr. J.nr. 05-347-37 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 3 2. Generelle bemærkninger... 3

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2008 Cirkulære af 12. december 2008 Perst. nr. 075-08 PKAT nr. J.nr. 08-646-8 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger 2002 Omtryk Indhold Cirkulære 1. Indledning... 3 2. Generelle bemærkninger... 4 3. Seniorordninger... 5 3.1. Deltid... 5 3.2.1. Retræte... 6 3.2.2. Seniorordning

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Senior- og fratrædelsesordninger HSU 15. juni 2015 Indhold 1. Rammer og retningslinjer... 3 2. Fastholdelse... 3 2.1 Seniorordninger (jf. cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger)...

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære af 29. august 2011 Perst.nr. 043-11 J.nr. 11-347-112 Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer i forhold

Læs mere

Cirkulære om aftale om senior- og fratrædelsesordninger

Cirkulære om aftale om senior- og fratrædelsesordninger Side 1 af 9 CIR nr 9394 af 29/08/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-08-2011 Finansministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Bilag 2a Den fulde tekst Cirkulære om aftale om senior-

Læs mere

Undervisningsministeriet har fra forskellige sider modtaget forespørgsler angående retningslinjerne for indgåelse af fratrædelsesaftaler.

Undervisningsministeriet har fra forskellige sider modtaget forespørgsler angående retningslinjerne for indgåelse af fratrædelsesaftaler. Institutioner for almengymnasiale uddannelser Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Fratrædelsesordninger

Læs mere

Cirkulære om aftale om senior- og fratrædelsesordninger

Cirkulære om aftale om senior- og fratrædelsesordninger CIR nr 9394 af 29/08/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. september 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 11-347-112 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer vedrørende seniormedarbejderes forhold på Københavns Universitet

Retningslinjer vedrørende seniormedarbejderes forhold på Københavns Universitet Retningslinjer vedrørende seniormedarbejderes forhold på Københavns Universitet 1. Baggrund, formål og indhold Disse retningslinjer vedrører lederes og medarbejderes muligheder for at træffe særlige aftaler

Læs mere

Bilag M, indrapportering og beregning i SLS

Bilag M, indrapportering og beregning i SLS Bilag M, indrapportering og beregning i SLS Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan pension iht. Bilag M indrapporteres og beregnes i SLS. Bilag M indeholder en aftale om pensionsforhold

Læs mere

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Side 1 af 17 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du forholde dig, hvis du har ansatte, der har grønlandske eller færøske indkomster - eller hvis du har

Læs mere

Bilag A til Aftale 2.08 af 01. april 2009 Retningslinjer for seniorpolitikken I det følgende beskrives mulighederne for seniorordninger for medarbejdere ved Aalborg Universitet samt retningslinjerne herfor.

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

Løninformation nr. 12 af 22. juni 2018 (LG 07/18, 2.)

Løninformation nr. 12 af 22. juni 2018 (LG 07/18, 2.) Løninformation nr. 12 af 22. juni 2018 (LG 07/18, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 07/18, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. juni 2018. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Opslag Funktioner Løbenummer 098 & 099

Opslag Funktioner Løbenummer 098 & 099 Økonomistyrelsen Funktioner Løbenummer 098 og 099 Overblik Opslag Funktioner Løbenummer 098 & 099 Introduktion I dette Opslag, kan du se; hvornår og hvordan du bruger funktioner (løbenummer 098 og 099),

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Rådighedsløn. Side 1 af 6

Rådighedsløn. Side 1 af 6 Rådighedsløn Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke overordnede regler der gælder for anvisning af rådighedsløn i lønsystemet, samt hvordan du indrapporterer rådighedsløn på PKAT 327.

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Pensionsbidrag Rettelser mv.

Pensionsbidrag Rettelser mv. Pensionsbidrag Rettelser mv. Side 1 af 9 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, når der er: indbetalt for meget til en pensionskasse indbetalt for meget til en IA pension indbetalt

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Side 1 Rammeaftale om seniorpolitik KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser...

Læs mere

Seniorpolitik ved Ingeniørhøjskolen i Århus

Seniorpolitik ved Ingeniørhøjskolen i Århus 1. august 2007/juni 2008/december 2010 Seniorpolitik ved Ingeniørhøjskolen i Århus 1. Definition Seniorpolitikken defineres som de personalepolitiske elementer, der retter sig mod ældre medarbejdere over

Læs mere

1. Regler for efterindtægt i lønsystemet... 1 2. Eksempel på PKAT 026... 4 3. Eksempel på PKAT 027... 7

1. Regler for efterindtægt i lønsystemet... 1 2. Eksempel på PKAT 026... 4 3. Eksempel på PKAT 027... 7 Efterindtægt Side 1 af 8 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke overordnede regler der gælder for anvisning af efterindtægt i lønsystemet, samt hvordan du indrapporterer efterindtægt på PKAT 026

Læs mere

Håndtering af medarbejdere fra kommunal løn til statslig løn

Håndtering af medarbejdere fra kommunal løn til statslig løn Håndtering af medarbejdere fra kommunal løn til statslig løn Med udgangspunkt i de spørgsmål der er indsendt, har hhv. Personalestyrelsen og Økonomistyrelsen forsøgt at beskrive hvordan rammerne er for

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Seniorbonus og seniorsamtaler - 2 nye muligheder for at fastholde seniorer

Seniorbonus og seniorsamtaler - 2 nye muligheder for at fastholde seniorer PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Seniorbonus og seniorsamtaler - 2 nye muligheder for at fastholde seniorer December 2008 Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg

Læs mere

Cirkulære om protokollat til

Cirkulære om protokollat til Cirkulære om protokollat til Aftale om nyt lønsystem for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse og aftale om lønsystem for lærere ved erhvervsskoler

Læs mere

SLS-guide PKAT-beskrivelse

SLS-guide PKAT-beskrivelse SLS-guide PKAT-beskrivelse Side 1 af 8 I dette vejledning kan du se hvilke oplysninger du kan læse i SLS-guiden på beskrivelserne for de enkelte PKAT - personalekategorier. Indhold 1. Hoved på PKAT-beskrivelsen...

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Opslag Nye lønsystemer og Lønforsøg

Opslag Nye lønsystemer og Lønforsøg Opslag Nye lønsystemer og Lønforsøg Opslag Nye lønsystemer og Lønforsøg Overblik Introduktion I dette Opslag, kan du se hvordan du skal indrapportere til lønsystemet i forbindelse med Nye lønsystemer og

Læs mere

Løninformation nr. 22 af 22. november 2016 (LG 12/16, 2.)

Løninformation nr. 22 af 22. november 2016 (LG 12/16, 2.) Løninformation nr. 22 af 22. nov. 2016 (LG 12/16, 2.) Side 1 af 11 Løninformation om lønkørsel for LG 12/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. november 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser...

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løninformation nr. 14 af 21. juli 2017 (LG 08/17, 2.)

Løninformation nr. 14 af 21. juli 2017 (LG 08/17, 2.) Løninformation nr. 14 af 21. juli 2017 (LG 08/17, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 08/17, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. juli 2017. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Som TR kan du forhandle en lokal aftale om seniorordninger, seniorjob og fratrædelsesordninger.

Som TR kan du forhandle en lokal aftale om seniorordninger, seniorjob og fratrædelsesordninger. Ergoterapeutforeningen Forhandling af seniorordninger Som TR kan du forhandle en lokal aftale om seniorordninger, seniorjob og fratrædelsesordninger. Seniorordninger Seniormedarbejdere i kommuner, regioner

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.)

Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.) Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.) Side 1 af 10 Løninformation om lønkørsel for LG 07/15, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. juni 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet 08.21 47/2011 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.21 47/2011 Side 2 Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde...

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Nr. 24 af 21. december 2010 (LG 01/11, 2.)

Nr. 24 af 21. december 2010 (LG 01/11, 2.) Nr. 24 af 21. december 2010 (LG 01/11, 2.) SLS-information om lønkørsel for LG 01/11, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. december 2010. Til denne lønkørsel er der følgende informationer 1. Ændringer

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Seniorordninger

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Seniorordninger UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Seniorordninger HSU 21. september 2015 Indhold 1. Rammer og retningslinjer... 3 2. Fastholdelse... 3 2.1 Seniorordninger (jf. cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger)...

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik. 05.21 O.11 35/2011 Side 1

Rammeaftale om seniorpolitik. 05.21 O.11 35/2011 Side 1 Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale tjenestemænd og overenskomstansatte 05.21 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.21 Side 2 Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen...

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 12 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne vejledning gælder kun for medarbejdere,

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge FINANSMINISTERIET Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge 2000 X.X.X 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten

Læs mere

SLS-guide løndelsbeskrivelse

SLS-guide løndelsbeskrivelse SLS-guide løndelsbeskrivelse Side 1 af 8 I dette vejledning kan du se hvilke oplysninger du kan læse i SLS-guiden på beskrivelserne for de enkelte løndele. Indhold 1. Hoved på løndelsbeskrivelsen... 2

Læs mere

Opslag Særlige feriedage, afregning

Opslag Særlige feriedage, afregning Opslag Særlige feriedage, afregning Opslag Særlige feriedage, afregning Overblik Introduktion I dette Opslag, kan du se hvordan du skal indrapportere til lønsystemet i forbindelse med afregning af særlige

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Administrationsgrundlag for fastholdelse af seniorers kompetencer

Administrationsgrundlag for fastholdelse af seniorers kompetencer Administrationsgrundlag for fastholdelse af seniorers kompetencer For at skabe gode og attraktive arbejdspladser, hvilket også er til gavn for de borgere, vi servicerer er det vigtigt løbende at have fokus

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme Seniorpolitik Delpolitik Det er Vejdirektoratets politik at sikre, at seniormedarbejdere er velkvalificerede, fleksible og en efterspurgt og accepteret arbejdskraft, indtil seniormedarbejderen ønsker at

Læs mere

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen 2006 Cirkulære af 12. oktober 2006 Perst. nr. 054-06 PKAT

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Løninformation nr. 24 af 20. december 2017 (LG 01/18, 2.)

Løninformation nr. 24 af 20. december 2017 (LG 01/18, 2.) Løninformation nr. 24 af 20. dec. 2017 (LG 01/18, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 01/18, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. december 2017. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Side 1 RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

Side 1 RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK 2008 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...4 1. HVEM ER OMFATTET AF AFTALEN...4 2. GYLDIGHEDSOMRÅDE...5

Læs mere

Funktioner i SLS, lbnr. 98 og 99

Funktioner i SLS, lbnr. 98 og 99 Funktioner i SLS, lbnr. 98 og 99 Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du kan udbetale funktionsvederlag i SLS. Indhold 1. Generelt om funktioner... 2 2. Oprettelse af løbenummer 98 og

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AC FOA FAG OG ARBEJDE RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT**

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

Løninformation nr. 16 af 23. august 2017 (LG 09/17, 2.)

Løninformation nr. 16 af 23. august 2017 (LG 09/17, 2.) Løninformation nr. 16 af 23. august 2017 (LG 09/17, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 09/17, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. august 2017. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2018 Cirkulære af 15. juni 2018 Modst. nr. 006-18 J.nr. 2018-4195 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Kontering i SLS og HR-Løn

Kontering i SLS og HR-Løn Kontering i SLS og HR-Løn Side 1 af 15 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer kontering i SLS og HR-Løn, samt hvilke regler der er gældende, hvis lønforbrug skal omposteres fra

Læs mere

Tillægget er ureguleret og nedsættes automatisk med enhver fremtidig stigning i løn og tillæg, herunder også stigninger i procentreguleringen.

Tillægget er ureguleret og nedsættes automatisk med enhver fremtidig stigning i løn og tillæg, herunder også stigninger i procentreguleringen. Udflytning af statsinstitutioner Cirkulære af 13. januar 2016 om aftale om udligningstillæg i forbindelse med regeringens udspil Bedre Balance med virkning fra 1. januar 2016 (Modst.nr. 002-16). I forbindelse

Læs mere

Seniormøder Marts Velkommen/Dagens program

Seniormøder Marts Velkommen/Dagens program Seniormøder Velkommen/Dagens program Program KL. 14.15 14.40 SENIOR I SKAT DTS Seniorordningen (lokal aftale i SKAT) Reglerne om seniorbonus Reglerne om skattenedslag KL. 14.40 15.05 PENSION DTS Tjenestemandspension

Læs mere

Løninformation nr. 7 af 7. april 2016 (LG 05/16, 1.)

Løninformation nr. 7 af 7. april 2016 (LG 05/16, 1.) Løninformation nr. 7 af 7. april 2016 (LG 05/16, 1.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 05/16, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. april 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om organisationsaftale for Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Foreløbig 2008 Cirkulære af 30. juni 2008 Perst. nr. 027-08 PKAT nr.

Læs mere

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.)

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/13, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. oktober 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

tat meddelelse 30.09.04 J. nr. 5.1./02-05-9

tat meddelelse 30.09.04 J. nr. 5.1./02-05-9 tat meddelelse 30.09.04 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Aftale om pensionsforhold for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde

Læs mere

Faste felter i SLS. Side 1 af 5

Faste felter i SLS. Side 1 af 5 Faste felter i SLS Side 1 af 5 I denne vejledning får du en overordnet beskrivelse af, hvad du kan se i de faste felter og hvordan du bruger de mest gængse af dem. Indhold 1. Faste felter... 2 2. Grupperinger...

Læs mere

Tillæg til protokollat om udmøntning af trepartsmidler til fastholdelse af seniorer i aftale om senior- og fratrædelsesordninger

Tillæg til protokollat om udmøntning af trepartsmidler til fastholdelse af seniorer i aftale om senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære om aftale om Tillæg til protokollat om udmøntning af trepartsmidler til fastholdelse af seniorer i aftale om senior- og fratrædelsesordninger (Seniorbonus til tids- eller opgavebegrænset ansatte

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved voksenuddannelsescentre

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved voksenuddannelsescentre 2007 Cirkulære af 13. april 2007 Perst. nr. 042-07 PKAT nr. 128 J.nr. 06-333/51-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning 2005 Cirkulære af 14. maj 2007 Perst. nr. 052-07 PKAT nr. 115

Læs mere

Nr. 19 af 8. oktober 2008 (LG 11/08, 1.)

Nr. 19 af 8. oktober 2008 (LG 11/08, 1.) Nr. 19 af 8. oktober 2008 (LG 11/08, 1.) Nr. 19 af 8. oktober 2008 (LG 11/08, 1.) Indledning Denne SLS-information indeholder emner og beskrivelser, der knytter sig til løngeneration 11/08, 1. lønkørsel.

Læs mere

Cirkulære af 14. juni Perst.nr PKAT 206, 211 og 260. J.nr /75-3. Cirkulære om aftale om

Cirkulære af 14. juni Perst.nr PKAT 206, 211 og 260. J.nr /75-3. Cirkulære om aftale om Cirkulære af 14. juni 2011 Perst.nr. 027-11 PKAT 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/75-3 Cirkulære om aftale om Tillæg mv. til tjenestemandslignende ansatte adjunkter, lektorer og studielektorer under AC s forhandlingsområde

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

Løninformation nr. 4 af 21. februar 2018 (LG 03/18, 2.)

Løninformation nr. 4 af 21. februar 2018 (LG 03/18, 2.) Løninformation nr. 4 af 21. februar 2018 (LG 03/18, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 03/18, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 28. februar 2018. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Løninformation nr. 6 af 18. marts 2016 (LG 04/16, 2.)

Løninformation nr. 6 af 18. marts 2016 (LG 04/16, 2.) Løninformation nr. 6 af 18. marts 2016 (LG 04/16, 2.) Side 1 af 7 Løninformation om lønkørsel for LG 04/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. marts 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan Skyldige beløb Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan se, hvordan du skal indrapportere i forskellige situationer. Indhold: 1. Indledning... 1 2. Skyldige

Læs mere

23.10 O.15 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

23.10 O.15 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Formål... 3 1... 3 Kapitel 2. Aftaler om supplerende pensionsordning...

Læs mere

Løninformation nr. 25 af 6. december 2013 (LG 01/14, 1.)

Løninformation nr. 25 af 6. december 2013 (LG 01/14, 1.) Løninformation nr. 25 af 6. december 2013 (LG 01/14, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 01/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 12. december 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere