Kirke&Sogn Falslev-Vindblæs sogn Nr. 1 Årgang 52 Februar til juli 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirke&Sogn Falslev-Vindblæs sogn Nr. 1 Årgang 52 Februar til juli 2013"

Transkript

1 Kirke&Sogn Falslev-Vindblæs sogn Nr. 1 Årgang 52 Februar til juli

2 Sådan begyndte det Det kan næppe overraske, at de første danske kirker var bygget af træ. Den første kirke lå i Hedeby. Vi kender det i nutiden som Slesvig syd for grænsen. Også Ribe fik en trækirke i samme periode. Manden der havde det kristne budskab med var munken Ansgar (Nordens Apostel ), men det var først under den danske konge Harald Blåtand (ca ), at der kom skred i kirkebyggeriet. Selv mente Harald, at det var ham, der skulle have æren, for han lod skrive på den store sten i Jelling, at det var ham, der gjorde danerne kristne. Det er nok lidt af en røverhistorie, for de nordiske guder som Odin og Thor holdt skansen de fleste steder. Og danerne lod sig ikke kristne fra den ene til den næste. At Harald Blåtand tog den nye tro til sig skyldtes vistnok, at han havde mødt Poppo, en munk. Poppo kunne noget andre ikke kunne, nemlig bære gloende jern i sine hænder, uden at hænderne tog skade. Det er Vorherres skyld, sagde han. Harald Blåtand lod sig overbevise, herefter lod han sig døbe og bød dermed den kristne tro velkommen. Forskeren der kom forbi For en del år siden rejste en mand med forstand på danske kirker rundt på egnen her, dvs. i området mellem Randers og Mariager fjord. Han kom også til Vindblæs. Besøgte kirken i sin ensomme majestæt på områdets højeste punkt, og foretog her som alle andre steder en nærmere granskning af kirkens mange stenbilleder. Han ledte efter relieffer og andre udsmykninger, som kirkens håndværkere havde forsynet den med for mange hundrede år siden. Til det formål foretog forskeren aftryk af det, han fandt. Såkaldte frottager, dvs. gnidebilleder. Da aftrykkene blev fremkaldt, var der artige overraskelser imellem. Og en del år senere skrev forskeren Søren Nancke-Krogh, at Vindblæs Kirke var en af landets ældste stenkirker! Sikkert en oplysning, der overraskede de fleste. Minikonfirmander tirsdage kl i Falslev ved sognepræst Judith Legarth, Hobro første gang den 26. februar. 2

3 Vindblæs og Jelling Forskeren kom frem til, at Vindblæs Kirke er bygget før år Da havde vi vikingetid herhjemme. Det er for stærkt at tro, at Harald Blåtand byggede Vindblæs Kirke. Det gjorde andre, men der er i kirkens stenbilleder spor, der leder tilbage til Jelling, tilbage til det første stenkirkebyggeri herhjemme. Søren Nancke-Krogh, forskeren, fik fra Vindblæs glimrende billeder af bl.a nogle løver. Løvernes fødder er af samme slags lavet på samme måde som de, der findes på kong Harald Jelling sten. Det samme er en portal. Ud fra det konkluderer Nancke- Krogh, at Vindblæs kirke kan dateres til samme tid som Jellingstenen, dvs. omkring 965. Han offentliggjorde sine iagttagelser og sine stenbilleder (frottager) i et værk fra 1995 Stenbilleder i danske kirker. Siden er en del vand løbet til Mariager Fjord, og tidens tand har arbejdet ihærdigt. For kommer man i dag til Vindblæs (2011) for at se stenbillederne, skal man kigge mere end godt efter. to slanger. De er hugget ud hele kirken rundt. Og kigger man godt efter på sydsiden kan man fornemme to hoveder. Begge med slikkende tunger. Den ene slange vender nakken nedad, den anden er retvendt. På kirkens nordside kan man ane en slags knude. Det er udlagt til, at slangen føder en unge. Det kan igen oversættes ved, at det onde kan være svært at komme af med slangen kunne være det onde selv. På sydsiden af kirken ses en tilmuret dør. Den blev i hine dage brugt af præsten. Omkring døren er fyldt med billeder. Dyremotiver, løver? Væsen med spillende tunge. Et mandehoved. Søren Nancke-Krogh slår fast, at en af løverne har fødder som løven på Jellingstenen fra 965. Det udlægges til, at Vindblæs Kirke er fra samme tid, dermed en af landets ældste stenkirker. Jørgen Toubro, journalist, Hadsund Det virker som om et meget stort viskelæder har været i brug. Man skal gætte sig til det meste og det er ikke altid nok. Det er en skam, for Vindblæs er en af de rigeste udsmykkede stenkirker i miles omkreds og sandsynligvis også den ældste. Man kan begynde ved soklen: Her findes Midgårdsormen eller Lindormen eller bare 3

4 Nyt fra menighedsrådet Det nye menighedsråd på syv medlemmer er valgt for en fireårig periode. Kon stituering og valg til enkeltposter skal efter loven ske før periodens begyndelse. Falslev-Vindblæs menighedsråd konstituerede sig på et møde den 14. november således: Formand: Gudrun Laub Næstformand og kasserer: Astrid Kragh Kontaktperson: Susanne Gommesen Kirkeværge: Frank Wagner Bygningskyndig: Henning Hjeronymus Underskriftberettiget: Gudrun Laub og Astrid Kragh Formand for valgbestyrelsen: Gudrun Laub Kirkegårds- og bygningsudvalg: Susanne Gommesen (formand), Stephan Pindstrup og Henning Walberg Larsen. Aktivitetsudvalg: Henning Walberg Larsen (formand), Frank Wagner, Stephan Pindstrup og Alma Kolditz Hansen. Kirkebladsudvalg: Astrid Kragh (formand), Karsten Karstensen og Henning Walberg Larsen. Hjemmesideudvalg: Karsten Karstensen (formand), Stephan Pindstrup, Susanne Gommesen og Vivi Sommer Jensen. Valgbestyrelse: Astrid Kragh, Stephan Pindstrup og Henning Walberg Larsen. Første søndag i advent, den 2. december 2012, tiltrådte det nye menighedsråd og kunne på festlig vis begynde med at deltage i julefest for pensionister den 7. december og fælles julesammenkomst for medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer med ledsagere den 9. december. 4

5 Den 12. december blev der igen holdt menighedsrådsmøde, hvor opgaverne og organisationens struktur blev drøftet. Det resulterede i nedsættelse af supplerende udvalg: Økonomiudvalg: Astrid Kragh (formand), Karsten Karstensen og Gudrun Laub Personaleudvalg: Susanne Gommesen (formand), Karsten Karstensen og Gudrun Laub. Mødeplan for 2013 blev vedtaget. Derefter er menighedsrådet godt i gang med arbejdet. Perioden har været begivenhedsrig. Der er indviet nyt orgel i Vindblæs, der er opført en tilbygning til Assens kirke og der er kommet nyt orgel i Assens kirke. De gamle sogne Vindblæs og Falslev har haft fælles menighedsråd med ni medlemmer, og er nu lagt sammen til ét sogn med navnet Falslev-Vindblæs sogn. De fleste af de gamle mangeårige menighedsrådsmedlemmer har i den forbindelse valgt at stoppe, dels fordi mange planer for byggeri og struktur er gennemført, dels fordi det var et passende tidspunkt at få nye med i arbejdet. Vi siger tak for indsatsen til den mangeårige formand for Vindblæs sogn Kurt Bager Johansen, kasserer Paul Bager og tidligere formand i Falslev Oscar Holst Jensen, samt Hanne Hansen i Vindblæs og for de sidste fire år tak til Steen Westergaard og Sofie Schmedes i det fælles menighedsråd. Det er et stort stykke frivilligt arbejde, de har lagt i menighedsrådet, og det er vigtigt at nogen vil påtage sig opgaven med at sørge for vores kirker og kirkegårde og for gode rammer for forkyndelse og kirkeliv. Menighedsråd kommer og går kirken består! Gudrun Laub, formand Danske Kirkedage 2013 Sæt kryds i kalenderen maj! 5000 mennesker samles i Kristi Himmelfartsferien 2013 i Aalborg til et brag af en kirkefest. Danmarks største tværkirkelige arrangement Danske Kirkedage byder velkommen under temaet "Menneske, hvor er du?" Knirkerevy, øjenåbnende kunst, seje kirkekoncerter og varm gospel. Danske Kirkedage i Aalborg kommer til at foregå i Aalborg Kongres- og Kulturcenter, på havnefronten og rundt i byens kirker. Danske Kirkedage i Aalborg er for alle aldre. Vi byder på mere end 200 programpunkter for alle aldersgrupper: Engagerende foredrag, alternative gudstjenester, glødende diskussioner, kompetente paneldebatter, lattervækkende Derfor: "Menneske, hvor er du?" - i Aalborg maj Læs mere på og på facebook.com/kirkedage 5

6 Mit navn er Marina Dalgaard Jeg er pr. 1/ ansat som organist og korleder i Falslev og Vindblæs sogne. Allerførst vil jeg sige tak for den varme modtagelse jeg har fået ved min ansættelse. Jeg er født i 1963 i Krasnodar (ved Sorte Havet) i Rusland og er opvokset i Dubna tæt ved Moskva. Jeg er gift med Carsten Høj Hansen, som er musiklærer og guitarist, og vi bor i Mariager. Carsten og jeg har tilsammen 5 børn, hvor af jeg har døtrene Julia og Victoria. Min fritid bruger jeg bl.a. på klassisk musik, yoga, dans, strikning og min interesse for blomster og skovsvampe. Jeg ser frem til, som organist og korleder, at blive en del af det gode og kreative team i Falslev Vindblæs sogn. Jeg vil arbejde for at skabe et godt og bredt musikliv, både i kirken og til kulturelle arrangementer i sognet. Jeg føler at jeg kan bidrage med ny inspiration og fornyelse til kirken, og glæder mig til at indgå i et spændende og kreativt samarbejde med menighedsråd, præst og de øvrige medarbejdere. Med venlige musikalske hilsner Marina Dalgaard Marina Den 1. januar tiltrådte Marina Dalgaard som organist i Falslev-Vindblæs sogn. Marina er født i Rusland, uddannet ved musikkonservatorium i Lithauen og har arbejdet som musiklærer i Rusland indtil hun i 2003 flyttede til Danmark. Udover sin klassiske uddannelse som pianist og korleder har Marina taget uddannelsen som Præliminær Organist ved Vestervig Kirkemusikskole og i Danmark arbejdet som musiklærer og organist, senest ved Hem, Sem, Svenstrup og Vester Tørslev kirker. Vi byder Marina velkommen. 6

7 Aktiviteter forår 2013 Mandag den 4. marts 2013 kl i Falslev Sognehus. Foredrag. Højskoleforstander på Thestrup Højskole, Jørgen Carlsen, kommer og holder foredraget Søren Kierkegaard og vor tid. Tirsdag den 30. april 2013 kl Valborgsaften på engen ved Henning Larsen, Granlyvej Hadsund (Haderup). Arndt Jessen Hansen vil fortælle om den gamle skik med at fejre Valborgsaften, hvorefter der tændes bål. Lørdag den 4. maj 2013 kl i Assens kirke. Filmaften. I anledningen af Danmarks befrielse denne aften i 1945, vil præst Edith Paulsen, Hørby, holde en lille andagt, hvorefter der vil blive vist en dansk film om 2. verdenskrig. Tirsdag den 4. juni 2013 kl i Falslev Sognehus. Sangaften. For at fejre sommerens komme, holdes der sangaften, hvor vi i fællesskab vil synge sange som handler om sommer og natur. Konfirmationer Konfirmationerne i sognet i dette forår finder sted den 7. april i Vindblæs Kirke, hvor det er konfirmanderne fra Friskolen som konfirmeres. Den 14. april er der konfirmation i Assens Kirke, hvor det er eleverne fra Assens Skole som konfirmeres. Ved redaktionel deadline til kirkebladet, var det desværre ikke muligt at offentliggøre navnene på konfirmanderne. 7

8 Pensionisternes julefest Traditionen tro holdt menighedsrådet i Falslev-Vindblæs sogn julefest for pensionisterne, fredag den 7. december. Der var ca. 100 personer der blev bespist. Menuen består hvert år af suppe med flute, oksekød/hønsekød med kartofler og sur/sød sauce, risalamande med kirsebærsovs og med god rød- og hvidvin til maden. Senere på aftenen bliver der serveret kaffe med varm kringle og klejner. Der var fin stemning lige fra starten, mange fortalte, at de havde glædet sig meget til denne aften. Menighedsrådsmedlemmerne og kirkens personale stod, traditionen tro, for serveringen. Der har igennem årene været mange hjælpere ude fra, de har været en uvurderlig hjælp, dem vil vi endnu engang sige mange tak til. Traditionen stammer fra cementfabrikkernes tid, hvor de afgående cementarbejdere fra trediverne, hvert år blev inviteret til julefest i Marketenderiet, i daglig tale Tutten. I de første år blev arbejderne hentet og bragt i hestevogn, senere blev det en bus der hentede dem. Nu foregår det i opvarmede taxaer. Menighedsrådet overtog opgaven i 1984, da cementfabrikken lukkede, og julefesten er blevet holdt hvert år siden. Akzo Nobel Salt og Sparekassen Kronjylland sponsorerer et beløb til musikken. I starten leverede Pastor Knud Winther og hustru musikken, deres datter Helle har også været med dem et par gange for at synge julesange. Vi har bl.a haft fornøjelsen af Hans Kålø til at spille, måske kan det også blive en tradition. Menighedsråd forgår - altså udskiftes i ny og næ - traditionen består. Alma Kolditz Hansen Kirkebil Kirkebilen kan bestilles til gudstjenester og arrangementer som menighedsrådet indbyder til. Kørslen bliver varetaget af: Fjordens Taxa og Bus og kan bestilles på Tlf:

9 Ny identitet Assens Kirken har en naturlig plads i lokalsamfundet. Med tilbygningen og det nye orgel har Assens kirke fået et løft, og kirken er ramme om mange vigtige begivenheder i livet, bryllupper, barnedåb, konfirmationer og begravelser. Derfor har menighedsrådet også deltaget i projektet om at få mere samarbejde mellem foreningerne og et nyt brand af Assens by. Der er bevilget penge fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til afholdelse af udgifterne til konsulent og til møderne. Dette initiativ er kommet i forlængelse af kommunens plan om fornyelse og forskønnelse af centrum i Assens by. Planerne har af kommunens udvalg for teknik og miljø og planafdelingen været forelagt på flere borgermøder og er nu på vej igennem systemet for at få udløst finansiering fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter sammen med kommunen. Kommunen har i den forbindelse købt den gamle kro med henblik på nedrivning og bevilget penge til nedrivning af den gamle Kvik Spar. Det vil pynte på byen at få de huse revet ned! Hvis alt går planmæssigt (og hvorfor skulle det ikke gøre det) så vil planerne blive realiseret i løbet af sommeren Menighedsrådet er repræsenteret af Frank Wagner og Stephan Pindstrup, ligesom jeg har været aktiv og positiv overfor de glimrende tiltag. Gudrun Laub, formand Præstesituationen Desværre skete der før jul det, at sognepræst Helle Myken blev sygemeldt med stress. Arbejdssituationen har været hård efter at sognepræst Lise Palstrøm rejste, og menighedsrådet arbejder nu på igen at få en "halv" præst mere til sognet. Stress er i dag et velkendt sygdomsbegreb, selv om ikke alle har forståelse for den type sygdom, og bedre kan forholde sig til et brækket ben. Med stress er det vigtigt ikke at gå i gang igen for tidligt. Det blev så en lidt speciel jul med afløsere, idet organisten først tiltrådte den 1. januar og kirkesangeren også var sygemeldt, heldigvis dog kun kortvarigt. Men det blev jul alligevel, og vi siger tak til de gode folk, der har hjulpet os i sognet som afløsere. Gudrun Laub, formand 9

10 Min yndlingssalme Første gang jeg hørte - og sang - salmen "Spænd over os dit himmelsejl" var til FDF. Jeg har sunget den mange gange, nogle af gangene husker jeg særligt godt. En af dem var på FDF s landslejr i 1991 på "Sletten" ved Julsø, hvor vi stod ca FDF ere og sang salmen sammen. Det var stort, flot og betagende. For et par år siden, valgte Bjarne og jeg den som én af salmerne til vores bryllup i Assens Kirke. Der var flokken af sangerne væsentligt mindre, men det gjorde ikke oplevelsen mindre. For mig står salmen for fællesskab og troskab, meget af det som jeg har oplevet i FDF igennem mange år. Og så fortæller den mig, at der er én som griber mig hvis jeg snubler. At der er én, som følger mig og som passer på mig. Og det er alt sammen pakket ind i en smuk tekst og en dejlig melodi. Astrid Kragh Salmebogen nr Spænd over os dit himmelsejl. Rør jorden med din finger. Lad himmelbuen være spejl for lyset, som du bringer. Sæt fredens bue som et skjold mod mørke, død og krigens vold - du himmelbuens Herre. 2. Skænk os det klare kildevæld, som skaber liv i strømmen. Vi finder ikke kilden selv, så hold os fast på drømmen: At du er livets kilde, som får blinde til at se sig om - du underfulde Herre. 3. Vær sol på vores mælkevej, og varm os i din sfære. Lad Hellig-ilden brede sig, så vi får mod at bære vor klode som en blomstereng, et liv i broget sammenhæng - du fællesskabets Herre. Leif Rasmussen Menighedsrådsmøder Onsdag den 20. februar Onsdag den 20. marts Onsdag den 24. april Onsdag den 15. maj Onsdag den 19. juni Møderne afholdes i Sognehuset i Falslev og starter altid kl

11 Siden sidst Døbte: Vindblæs Kirke: Simon Kronborg Kragh Emma Mønsted Alma Nygaard Kondrup Julie Mohr Engberg Madsen Assens kirke: Axel Schmidt Jensen Falslev Kirke Bertil Brandt Kristensen Viede: Vindblæs Kirke: Charlotte Therkildsen og Jimmy Schultz Nielsen Mette Jørgensen og Søren Helmer Pedersen Begravede/bisatte: Assens Kirke: Knud Christian Frimand Larsen Gerda Pedersen Birgitte Skousgaard Harry Erhard Pedersen Svend Aage Bugge Poula Oda Jørgensen Vindblæs Kirke: Niels Hvass Kristensen Falslev Kirke: Ole Edvard Olesen Begravede/bisatte fra andre kirker: Kirsten Jakobsen Karl Aage Jensen Vejviser for Falslev-Vindblæs Sogn Alle henvendelser vedr. kirkelige handlinger, og hvis der er problemer med levering af kirkebladet bedes rettet til: Kirkekontoret: Storegade 25A, Assens Mandag og fredag kl Sekretær Vivi Sommer Jensen Onsdag kl tlf Sognepræst: Helle Myken, Falslev Præstegård, tlf: , Graver: Jørgen Bager, tlf: , Kirkegårdskontor: Assens Kirkegård, Niels Madsens Vej 11, 9550 Mariager, tlf: ( for alle 3 kirkegårde) Menighedsrådet: Formand Gudrun Laub, Fyrrebakken 3, 9550 Mariager, tlf , Kirkebil: Fjordens Taxa og Bus, tlf: Kirke & Sogn: Redaktionsudvalg v/astrid Kragh, Askevej 5, 9550 Mariager, (ansv.) Layout & tryk: Buch's, Randers tlf:

12 Gudstjenester Falslev Assens Vindblæs Februar 03. Seksagesima Fastelavn s. i fasten s. i fasten Marts s. i fasten Midfastesøndag Mariæ Bebudelsesdag Palmesøndag Skærtorsdag Langfredag Påskedag April Påskedag s.e. påske konfirmation s.e. påske konfirmation s.e. påske Bededag s.e. påske Maj s.e. påske Kr. Himmelfartsdag s. e. påske Pinsedag Trinitatis KE Under sognepræst Helle Mykens sygeperiode forestås gudstjenesterne af skiftende præster. Konfirmation den 7.april kl i Vindblæs ved sognepræst Jacob Krogh Rasmussen, Mariager og konfirmation den 14. april kl i Assens ved sognepræst Aksel Breinegaard, Hem Se hjemmesiden

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 27. ÅRGANG NR. 4 DECEMBER 2012 Lys i mørket Fra begyndelsen af september stod vi uden sognepræst, og mange spørgsmål rejste sig, bl.a. hvordan de kirkelige aktiviteter i sognet

Læs mere

Marts, April og Maj 2013. Årgang 57. Hasseris Sogneblad

Marts, April og Maj 2013. Årgang 57. Hasseris Sogneblad Marts, April og Maj 2013. Årgang 57 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens kontor:

Læs mere

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE 8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE Marts April Maj 2013 Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde

Læs mere

KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby.

KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby. Indeholder: FORÅR Opstandelsen Præsentation af menighedsrådsmedlemmer Siden sidst i Hammel/Voldby I Luthers fodspor Indvielsen af Tinghuset Arrangementer Koncerter Gudstjenester Hammel - Voldby KIRKEBLAD

Læs mere

Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011

Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011 Gistrup Sogn Nr. 55 April Maj 2011 25 Gistrup Kirke 25 år 25 Jubilæumsarrangementer for alle Onsdag den 23. marts kl. 16.30 Fyraftens-musik-andagt i kirken Palmesøndag den 23. marts 1986 blev Gistrup Kirke

Læs mere

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke.

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke. Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE Mou Kirke. Dokkedal Kirke. APRIL JULI 2013 BEKENDTGØRELSER FØDSEL Forældrene får tilsendt en fødselsattest indenfor barnets første 14 dage. Dersom forældrene ikke

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1 SogneNYT Godt nytår Vi skal hen sidst i januar, så begynder man at ku mærke det. Sådan siger min 90-årige svigermor., som tager sig en lille

Læs mere

Gjøl kirkeblad. Nr. 1 marts - april - maj 2013. Nyt menighedsråd Danske Kirkedage 2013 Folkekirkens nye logo Fælles sogneaften med Anders Agger

Gjøl kirkeblad. Nr. 1 marts - april - maj 2013. Nyt menighedsråd Danske Kirkedage 2013 Folkekirkens nye logo Fælles sogneaften med Anders Agger Gjøl kirkeblad Nr. 1 marts - april - maj 2013 Nyt menighedsråd Danske Kirkedage 2013 Folkekirkens nye logo Fælles sogneaften med Anders Agger Præsentation af nyt menighedsråd Bente Skole Som jeg har fortalt

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Monica Drøhse Munkeparken 60, Lgkl. tlf. 74 74 38 18 KFUM og KFUK på Vesteregnen Formand:

Læs mere

Kunst og babyer i Årby kirke og sognegård

Kunst og babyer i Årby kirke og sognegård AARBY SOGNEBLAD Nr. 1 2011 Marts april maj Kunst og babyer... Side 1 3 LOKALE KUNSTNERE... Side 2 Brydegrave... Side 4 Saddelmageren... Side 6 LOKALHISTORISK FORENING... Side 7 NYT FRA AARBY SKOLE... Side

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST 2013 14. ÅRGANG NR. 2 Sommerkirke Vi længes efter at åbne vinduer, at hejse flag, hænge tøj op, komme i haven og råbe hej til naboen, høre børn i haverne

Læs mere

Det sker i FOLKEKIRKEN. Marts April Maj 2007. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

Det sker i FOLKEKIRKEN. Marts April Maj 2007. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i FOLKEKIRKEN Marts April Maj 2007 Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken 2 2 2007 Folkekirkens Nødhjælps

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 1 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler skal anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen har bopæl senest 2 hverdage efter fødslen. Hvis

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg.

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LERBJERG September Oktober November 2014 Nr. 3 34. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side 2 Set

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Attende årgang Nr. 1 Februar - Marts 2013 2 Indholdsfortegnelse side Leder......................... 2 Havbakken..................... 3 Vidstrup Borgerforening...........

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Ny hjælpepræst Nyt kirkeblad Sogneeftermiddage MOK-ROCK Nyt fra menigshedsråd Sogneudflugt Musik i kirken Interview Præstens spalte Spejder Indre Missions møder Gudstjenester December

Læs mere

kirke & sogn Tak for hver ny dag dagen April - juni 2015 Tema: At blive gammel Kirkeblad for Aaby og Vedsted sogne

kirke & sogn Tak for hver ny dag dagen April - juni 2015 Tema: At blive gammel Kirkeblad for Aaby og Vedsted sogne kirke & sogn April - juni 2015 Tema: At blive gammel Kirkeblad for Aaby og Vedsted sogne Få det bedste ud af dagen Årgang 1929 Tak for hver ny dag Menighedsrådene informerer Afsked med kirkegårdsleder

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Viborg Domkirke Marts April Maj 2013 Nr. 2 KIRKEBLAD I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 28. årgang Nr. 3 September/Oktober/November 2009 Nyt fra menighedsrådene Kirkens Teambuilding seminar Caféeftermiddage på Klippen Organist ved Brædstrup Kirke Ny sognepræst Nyt fra kontaktpersonen Kirkebladet

Læs mere

KIRKEBLAD EFTERÅR. Hammel - Voldby. www.hammel-voldbykirke.dk. Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder

KIRKEBLAD EFTERÅR. Hammel - Voldby. www.hammel-voldbykirke.dk. Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder EFTERÅR Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder Hjertestarter Fra præst til provst Præsentation af menighedsrådsmedlemmer Kirkecafè Arrangementer Gudstjenester www.hammel-voldbykirke.dk

Læs mere