Nr /12. Maj 2012 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på under menupunktet Skolebladet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 2011/12. Maj 2012 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Skolebladet"

Transkript

1 Maj 2012 Mariager Skoles kontaktblad Nr /12 Læs bl.a. om: Nyt fra skolebestyrelsen Privatøkonomi og flødeboller Vikingetiden i flexugen Påske-projekt i Lynet Forårsuge i Lynet Besøg af naturvejlederen Stilhed i biografen Gotfreds dyrehandel Stomp koncert Forældreråd i SFO Se bladet i farver på under menupunktet Skolebladet 1

2 "Frikvarter" er Mariager Skoles og skolebestyrelses kontaktblad, hvis formål er at orientere om skolen. Bladet udarbejdes af en redaktion bestående af: Susanne Mikkelsen, Jens Chr. Schou og et medlem fra SKB samt to elever. Ansvarshavende: Jesper Heibøll. (Mariager Skoles tryk). Stof til næste nummer af Frikvarter skal fremsendes digitalt til senest fredag d. 1/ Ferieplan frem til juli 2013 kan ses på skolens hjemmeside. Ringetider 1. Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Nyt fra skolebestyrelsen... Valget til skolebestyrelsen er afsluttet. Som det har fremgået af Forældreintra m.v. så har der været afholdt valg til skolebestyrelsen. Da vi nu har forskudt valg på Mariager Skole betyder dette, at 3 af 7 forældrerepræsentanter er på valg i år (2012) og de øvrige 4 forældrerepræsentanter om 2 år. De nye forældre-repræsentanter skal starte en 4-årig periode pr. 1. august. Og som en konsekvens af de nye specialklasser som starter på Mariager Skole fra næste skoleår, så skal én af de ledige pladser besættes af forældrekredsen i specialklasserne. Af de 3 afgående forældrerepræsentanter - Gitte Pedersen, Jannie Tranum Villadsen og Klaus Gotthjælp stillede Klaus (barn i 2.a) op til en ny periode. Samtidig meldte Mette Thun Albertsen (børn i 1.a og 3.a) sig som ny kandidat til skolebestyrelsen. Og da ikke andre meldte sig som kandidater, blev resultatet afgjort uden egentlig valghandling: Klaus Gotthjælp 2

3 og Mette Thun Albertsen er valgt til skolebestyrelsen for den næste 4-års periode. Da special-klasserne med elever og forældre først netop er blevet fordelt til bla. Mariager Skole, har vi endnu ikke fundet/valgt en repræsentant til den ledige plads for specialklasserne. Pladsen vil stå vakant indtil videre, og vi håber så at vi snarest finder en repræsentant til denne plads. Det er vigtigt at vi i skolebestyrelsen også kender oplevelserne af skolehverdagen for disse klasser, så vi kan skabe den bedste skole for alle elever på Mariager Skole. Til sidst vil jeg opfordre alle til at følge skolebestyrelsens arbejde, bla. via referater fra skolebestyrelsesmøderne, som findes på skolens hjemmeside. Og at bringe spørgsmål, idéer og ønsker for Mariager Skole frem via medlemmerne i skolebestyrelsen. Det er sådan vi kan sikre, at vi udvikler Mariager Skole på vegne af elever og forældre. Klaus Gotthjælp Skolebestyrelsesformand Pr. 1. august er forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen derfor flg. personer, som sammen med 2 elev- og 2 lærer-repræsentanter udgør skolebestyrelsen: Anni Grønborg Jensen ( ) Klaus Gotthjælp ( ) Lene Niss ( ) Morten Sejr Jensen ( ) Mette Thun Albertsen ( ) Søren Kruse ( ) Vakant for specialklasser ( ) 3

4 Privatøkonomi og flødeboller... Normalt plejer finans- og privatøkonomi at være ret tungt stof, især for en flok femten-sekstenårige unge, men da 9.x, den 16. april, var på besøg i Sparekassen Kronjylland, for at lære om ovenstående, formåede Jeanette Leth Neldorf, souschef i Sparekassen Kronjylland, Mariager, at lave et udmærket foredrag om den finansielle krise og privatøkonomi, så eleverne i 9.x havde noget at forholde sig til. Jeanette talte hurtigt, så man skulle være opmærksom for at følge med, da hun i første halvdel af foredraget fortalte om finanskrisen. Eleverne viste da også stor begejstring, da hun - taktisk meget klogt - offentliggjorde, at hun havde lagt en flødebollepause halvvejs inde i foredraget. Efter at have spist flødeboller og indåndet en smule frisk luft, var eleverne igen klar til næste del om privatøkonomi, nærmere bestemt; aktier og lån. Læg et budget og pas på hurtiglån, var de afsluttende ord fra Jeanette. Bagefter spillede eleverne Et Spil om Penge. Et matadorlignende spil, hvor investeringerne er uddannelse og butiksindkøb, og hvor alt koster penge, selv transporten fra et felt til et andet. Eleverne hyggede sig, og da spillet sluttede havde klassens vinder skrabet for over kr. værdier sammen, og var da også den med allermest uddannelse. Dagen sluttede af med nogle lækre sandwichs fra bageren og sodavand. Vibeke S. Nielsen 9.x 4

5 Vikingetiden i flexugen... Alle os 4. klasser havde en flexuge om vikingetiden. Først blev vi delt op i grupper, så vi var sammen med de andre 4. klasser. Vi lavede vikinge håndværk i 3 dage. Et værksted var madlavning. Vi lavede ost ud af kærnemælk og kyllingesuppe med mælkebøtter og brændenælder. Vi bagte også brød af korn og valle fra osten. Vi kan ikke helt blive enige om hvad der smagte bedst. Vi havde bål ved SFO en. Et værksted var våben og skjolde, det foregik i sløjd. Først skulle vi save et rundt skjold, så skulle vi dekorere det. Vi lavede også våben, det var ikke som de gjorde i vikingetiden for vi brugte MEGET gaffatape. Et andet værksted foregik i håndarbejde. Vi lavede en halskæde med en Thors hammer i og vi filtede bolde med brun sæbe og kogende vand. Nogle lavede også armbånd ved at kaste fire snore til hinanden. Der var også læse/ skriveværksteder, hvor vi skulle læse om vikingetiden. Vi skulle også skrive med runer og løse opgaver f.eks. skriften på Jellingestenen skulle vi oversætte. Torsdag havde vi de store vikingekampe på sportspladsen. Vi brugte de våben vi havde lavet til at kæmpe med. Vi kæmpede mod de andre klasser og lærerne var med. Det var en rigtig god flexuge fordi emnet var spændende, og det var sjovt at finde ud af hvordan de levede i vikingetiden. 4.c 5

6 Påskeprojekt i Lynet... I uge 13 holdt vi Påske-projekt i Lynet og det overordnede mål var kulturelle værdier og viden og indsigt i traditioner i relation til påske og aktiviteter forbundet med påske. Vi gik en tur tilbage i tiden og så på forskellige typer af gækkebreve, deres formål og historik, og børnene lavede selv en masse flotte eksemplarer. Udenfor legede vi nye og gamle påskelege, og så var der dem, vi selv havde opfundet. Der er sikkert ikke mange som har hørt om Æggebattle før! Men der var masser af fart over feltet, og børnene fik prøvet kræfter med hinanden, og ikke mindst, måtte finde måder at samarbejde på, for at løse opgaven. Og årets påskeløb var svære gåder, der skulle løses, men det lykkedes og børnene fik et velfortjent påskeæg! 6

7 Forældrerådet i SFO... Skolebestyrelsen vil gerne opfordre forældregruppen i SFO en Lynet til at stille op til forældrerådet. SFO forældrerådet er det officielle bindeled mellem forældregruppen og personalet/ledelsen i SFO. Det er her, vi som forældre kan være med til at påvirke tilbuddene, både hverdagens og de ekstraordinære. Arbejdet i forældrerådet består af mødeaktivitet, 4 møder årligt, som indeholder information og debatter om det der foregår i SFO en. I det forløbne år, har vi brugt en del mødetid på at udarbejde en kostpolitik og har debatteret, hvordan måltiderne skal forgå og hvad der spises. Læs mere om dette på Mariager Skoles hjemmeside.vi har også brugt tid på at diskutere forskellige aktivitetstilbud, som kan være med til at skabe en god dag for de børn der bruger SFO en. Valget til forældrerådet finder sted torsdag 6. september i forbindelse med den årlige sommerfest i SFO en. 7

8 Forårsuge... I uge 11 havde vi Forårsuge i Lynet med udgangspunkt i natur og naturfænomener. Børnene skulle finde tegn på foråret og det blev til en masse spændende og sansende aktiviteter og flotte billeder om forårets komme. Desuden havde vi fokus på motoriske færdigheder bl.a. ved at snitte og skrælle. Og så smagte vi lidt på foråret med en grøntsags-bålsuppe. Alle de fantastiske ting blev udstillet til Forårsopvisningen i Mariager hallen søndag den 25. marts. Projektbeskrivelse emne: Forårsprojekt uge 11 Vi finder tegn på foråret Overordnet formål med emnet i forhold til de 6 indholdstemaer (Personlig udvikling, Social udvikling, Sprog og kommunikation, Sundhed og bevægelse, Kulturelle udtryksformer og værdier, Natur og naturfænomener): Vi vil arbejde med projektet Forår under emnet Natur og naturfænomener, med det overordnede mål, at give børnene indblik og forståelse for de forskellige årstider. Mål med aktiviteterne/ værkstederne: Gennem de forskellige sanser skal børnene opleve foråret. Viden om naturens spiren. Motorisk træning ved at skære grøntsager og snitte i træ. Bål-aktivitet som skaber rammer for den sociale og sproglige udvikling og styrker børnenes samarbejdsevne. 8

9 Tegn på at målene er nået: At børnene reflekterer over det de har oplevet i naturen gennem projektet, og kan sætte ord på det de har lært. At børnene er blevet mere sikre i deres skære- og snitte teknik. At børnene udviser større tolerance overfor hinanden og samarbejder bedre omkring bålaktivitet. deres skære- og snitteteknik og selv har sat højere standarder for deres produktioner. Ved guidning viste børnene samarbejdsvilje og hjælpsomhed, og udtrykte glæde ved samværsformen om bål-aktiviteten. Evaluering af projektet i forhold til mål hvordan kan vi se at målene er nået?: Gennem børnenes spørgsmål under aktiviteterne er der tegn på, at de har fået ny viden og har reflekteret over det de har oplevet. Gennem vejledning og øvelse, kan vi se at børnene har udviklet 9

10 Besøg af naturvejlederen... Naturvejleder Mikkel Rødvig Vestergaard var på besøg i 0. klasse Seje Mikkel havde 3 mus med. Julie skulle vælge, hvilken mus han skulle slå ihjel. Seje Mikkel slog musen ned mod bordkanten, så den døde. Han flåede skindet af musen og tog indvolde og organer ud. Så nu har vi museskindet i klassen. Resten af musen blev lagt ned til melorme i et glasbur. Der var også hvide melorme, fordi de havde skiftet ham. Dagen efter var der kun knogler og kranium tilbage, fordi melormene havde spist alt det andet. Seje Mikkel havde også mange knogler og kranier fra andre dyr med. Vi var på tur til Stenarmen, hvor vi fandt mange sjove ting bl.a. et skelet fra en svane og mange forstenede søpindsvin. Vi synes, det var sjovt at have besøg af Seje Mikkel, og vi lærte mange spændende ting. Hilsen 0. klasserne 10

11 11

12 Når jeg bliver... stor Hvad vil jeg være, når jeg bliver STOR? 5.a har studeret om, hvad de ville være, når de blev større, og de lavede spørgsmål til 9. om, hvad de skulle lave efter 9. klasse Johannes og Jonathan interviewede Anne-Katrine fra 9.. Efter folkeskole ville hun gerne på gymnasium fordi det giver en lidt bredere uddannelse. Hun ville gerne have et job som hjalp andre, men stadig gav penge nok til at forsørge sig selv. Hun vidste ikke med 100 procent sikkerhed hvad hun ville være, men det skulle være noget indenfor samfund og sprogligt. Når hun flytter hjemmefra vil hun stadig bo i Danmark enten Mariager eller en lidt større by. Hun vidste ikke hvilken branche hun skulle arbejde indenfor. Og når hun flytter hjemmefra vil hun i starten kun bruge bus, tog og cykel først når hun bliver lidt ældre vil hun have en bil. Hun ville gerne have børn men max 3., hvis hun selv måtte bestemme sit barns køn ville hun gerne have en af hver. Hun vil gerne ud og rejse sådan at hun kunne få noget mere erfaring. Og hun vil lære i 6-8 år før hun er klar til at blive det hun gerne vil være. Og før alt det havde Johannes fundet ud af at han ville være missionær og Jonathan ved ikke hvad han vil være. Jonathan og Johannes Vi har arbejdet med et emne, der handler om, hvad man gerne vil være, når man er færdig med at gå i skole. Noa vil gerne være Politimand. Man skal være 21 år for at blive 12

13 det og uddannelsen tager 4-5 år. Noa kunne godt tænke sig at arbejde som politimand i Amerika. Mathias vil gerne være tømrer fordi han elsker at arbejde med træ og det er spændende at bygge nye ting. For at blive tømrer skal man på teknisk skole 3 år. Herefter skal man i praktik i 2 år. Engang vil Mathias gerne have sit eget tømrerfirma. I forbindelse med emnet har vi interviewet 9. B på skolen for at finde ud af, hvad de vil være. Kenny vil gerne være bankmand og arbejde med tal. Efter 9. Klasse vil Kenny i gymnasiet. Mathias fra 9. Vil gerne være murer. Mathias fortalte, at hans også er murer og Mathias synes, det lyder rigtig spændende. Mathias synes, det vil være tilfredsstillende at komme forbi et hus ti år efter han har bygget det og se at det stadig står der. Carina vil gerne være pædagog, fordi hun godt kan lide at arbejde med børn. Kenneth vil gerne være tømrer, fordi han kan godt lide at arbejde med træ og vil gerne lægge tag på husene. Han vil også gerne være med til at bygge huse op. Gennem arbejdet med emnet, har vi fundet ud af noget mere om, hvad vi vil bruge skolen til og hvad vi vil bagefter 9. klasse. Det har været spændende at arbejde med emnet, fordi det er nogle ting vi ikke vidste før. Vi har arbejdet med nogle nye makkere og vi har fundet ud af, hvad hinanden i klassen gerne vil være. Noa og Mathias 5.a Vi har arbejdet med, hvad vi vil være. Johan vil godt være dyrlæge. For at blive det skal man være god til matematik og latin og engelsk. Jeg vil være dyrlæge fordi jeg elsker dyr og elsker at møde mennesker. Hjalte vil godt være programmør fordi han elsker edb 13

14 teknologi og det tager ca.7 år at uddanne du programør i c++ hvis du er advanceret til det jeg elsker at arbejde, nemli html og dls server computer=dns cmd betyder commandoprompt program og progrmeres i.bat der også java som er html cmd kommandoer du der url som betyder hyberlink som er en hjemmeside spillemaskiner programmeres sommetider lua eller c++ der er nogen der opfinder deres egne database system for deres spil/app ikke skal kopieres. Vi var ovre ved smukke piger og seje drenge i 9.b for at spørge om det de ville. En ville være tømmer en anden pædagog, en tredje fysioterapeut og det fik vi måske ikke noget ud af. Hjalte og Johan 14 Uddannelses emne 5.A uge 5-6. Vi har i 5.A arbejdet med uddannelse. Først har vi undersøgt, hvad vi selv kunne tænke sig at være. Cathrine vil gerne være pædagog i en dagpleje/småbørns pædagog. Jeg skal være omsorgsfuld og skal kunne tåle at høre om andres problemer, hvis jeg tilfældigvis kom til at arbejde med store børn så skal jeg være god til at lytte på deres sociale problemer. Uddannelsen varer 3 ½ år, hvor jeg opnår faglig indsigt og forståelse for forskellige menneskers levevilkår og udviklingsmuligheder. Nadia syntes det er svært at vælge, men hun syntes det lyder spændene at være frisør. Og til sidst har vi interviewet 9.B. Vi snakkede med Alexander. Alexander fra 9.B vil efter 9 klasse i 10 klasse. Også vil han gerne være tømrer. Han vil gerne være det samme som nogle af hans venner. Han syntes, det lyder spændende at være tømrer. Han vil hellere have et job hvor han tjener mange penge end at han trives godt. Han vil hellere være tømrer fordi han syntes det hans forældre laver er kedeligt. Så snakkede vi også med Lærke. Hun har ikke valgt hvad hun skal efter 9 klasse, men hun ved hun skal på efterskole og gymnasium. Og hun syntes det lyder spændene med et job hvor hun skal arbejde med mennesker og hvor hun trives godt. Cathrine og Nadia 5.A. Vi har i 5. A et projekt om hvad gerne vil være når man går ud af 9, klasse. Vi vil gerne være journalist og ejendomsmægler. For at blive journalist skal man først og fremmest gå i skole til 9, klasse. Efter det skal man på gymnasiet og dernæst på journalist højskole. For at blive ejendomsmægler skal have gymnasial eksamen eller erhvervs uddannelse + specifikke adgangs krav. Det tager 2 år at uddanne sig til finansøkonom. På uddannelsen til finansøkonom lære man bl.a. om finansiering, for-

15 sikring og ejendomsadministration m.m. Vi var over og snakke med 9.b om, hvad de godt ville være. Vi snakkede bl.a. med en som gerne ville være læge, det lød som om, hun vidste, hvad man skulle efter 9. klasse. For at blive læge skulle man på gymnasiet og dernæst 7 år på universitetet. I denne uge har vi tænkt over. hvad vi gerne vil være efter 9, klasse. Og hvad man skulle gøre for at få den uddannelse. Det har været en super duper, hyggelig uge, og tak til 9. B. Hanna og Astrid Stilhed i biografen Når Mariager nævnes flere gange i en film, og handlingen passer til temaet i historieundervisningen, så må 9.y i biografen, sådan tænkte Thomas og Susanne. Derfor drog vi til Hvidsten en blæsende kold martsdag, hvor det oveni købet sneede, her mødte vi Hans Nejsum, der tog imod os ved Mindelunden. Han fortalte om Hvidstens-heltenes gravsted, og dermed fik vi slutningen på historien først. Hans Nejsum er en fremragende fortæller, der fortsatte beretningen om Hvidstengruppen i Gertruds stue på Hvidsten Kro. 16 elever og to lærere rundt om bordet betragtede de mange gamle, fine møbler og spændende ting på væggene, medens Hans levende berettede om gruppens dannelse, bedrifter og endelig. Hans Nejsum fortalte så levende, at man næsten følte man var med i historien, og det gjorde det bare 15

16 endnu bedre, at vi sad i de rigtige omgivelser og fik stemningen med, siger eleverne. Midt i beretningerne blev der serveret æggekage efter Gudrun Fiils opskrift af piger i folkedragter, det var i sig selv en særlig oplevelse, der blev spist med velbehag, selvom nogle på forhånd havde været skeptiske. Min mor kan bare lære at lave en ordentlig æggekage, så kan jeg godt lide det, var meldingen fra en af pigerne. I hast måtte vi videre med bussen til Randers, hvor i skulle se filmen. Men inden var der lige en af eleverne, der sneg sig tilbage til Hans Nejsum og takkede for det gode foredrag. Godt våde af den sjaskede sne ankom vi til BioCity, hvor vi trods æggekagen forsynede os med popcorn og sodavand. Jeg har aldrig oplevet, at biografen var så fuld, sagde en af pigerne, og det var ganske rigtigt, et par ledige pladser på forreste rækker, men ellers fyldte sæder. Så mange mennesker, og alligevel var der meget stille under hele filmen. Lidt snøft hist og her, man fornemmede alvoren og indlevelsen fra alle gæster i salen. Aldersspredningen var stor, men indlevelsen den samme. Det var næsten ikke til at holde ud, da de sang Altid frejdig når du går på vej til deres henrettelse, siger flere, det vil jeg huske fremover, når jeg hører den. Efter filmen var der først helt stille, men så begyndte snakken så småt. Vi blev hentet af nogle af forældrene, og snakken gik livligt i bilerne hjem. Det var en god eftermiddag og aften, og det var ikke lige til at slippe filmen igen. Filmen gjorde stort indtryk, og man kunne ikke undgå at mærke et eller andet, uanset, hvor hardcore man er, slutter et par piger. Sammenskrivning af 9.ys noter om turen. 16

17 17

18 Stomp koncert Humor og fantastisk musik er overskriften for den koncert, som det fynske stomporkester STAMP underholdte 5. til 7. årgang med en en times tid. Her blev spillet rytmisk musik på alt fra kosteskaft over gamle bildele til blikspande. Alt sammen krydret med et humørfyldt show, der fik alle til at trække på smilebåndene og leve sig ind i koncerten. Koncerten var arrangeret i samarbejde med Levende Musik i Skolen. Skolebiblioteket. 18

19 19

20 TELEFONLISTE Kontoret Skoleleder Jesper Sommer Heibøll Viceskoleleder Kim Egebjerg Johansen Afdelingsleder Trine Gaarden Jørgensen SFO-leder Annie Brøndum Andersen Skolefritidsordningen Skolesekretær Helle Storm Sørensen Lærerværelset Teknisk serviceleder Lars Brink, Teknisk serviceleder kontor Teknisk serviceleder mobilnr Klinisk psykolog Anne D. Kristensen Læsekonsulent Jens Ole Nyvang Sundhedsplejerske Helle Dahlgaard Socialrådgiver Helle Sørensen Skoletandlæge Kirsten Andersen Skolebibliotekar Nils Carlsen / Skolebibliotekar Niels Randrup-Thomsen UU-vejleder Hanne Christensen Mariagerfjord Ungdomsskole Færdselskontaktlærer Marlene Lykkegaard Jensen AKT/SSP-kontaktlærer Ellen Myhrmann SKOLEBESTYRELSEN pr. 01/ Formand Klaus Gothjælp Nielsen, Rinddalen 33, 9550 Mariager Anni Grønborg Jensen, Ny Havnevej 5 A, 9550 Mariager Morten Sejr Fledelius Stisen, Frydensbjergvej 12, 9550 Mariager Gitte Meiries Fuchs Pedersen, Carl Nielsens Vej 4, 9550 Mariager Søren Kruse, Skovbrynet 3, 9550 Mariager Lene Mette Niss, Katbjerg Oddevej 6, 9550 Mariager Martin Kjær Sørensen, Rinddalen 23, 9550 Mariager Lærerrepræsentanter: Ole Mark Christensen, Juulsmarken 11 Valsgård, 9500 Hobro Heidi Nielsen, Vesterskoven 3, 9550 Mariager Elevrepræsentant: Redigeret d

Nr. 3 2011/12. juni 2012 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Skolebladet

Nr. 3 2011/12. juni 2012 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Skolebladet juni 2012 Mariager Skoles kontaktblad Nr. 3 2011/12 Læs bl.a. om: Nyt fra skolens kontor 4. klasse i flexugen 1. årgangs oplevelser i flex-ugen Legepatruljen søger frivillige 9. klasse takker af OL i skolen

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014 Velkommen tilbage. Så er vi i fuld gang igen. SFO og skole er i fuld sving igen. En særlig velkomst skal lyde til alle jer nye børn og forældre! Vi har set jer og mødt jer flere gange i foråret; nu er

Læs mere

Interview-rundtur på fritten

Interview-rundtur på fritten Special Edition! Marts 2013 Projekt Genbrug din verden Interview-rundtur på fritten Vi har været ude og interviewe børn og vokse fra fritten fra genbrugs værkstederne Først besøgte vi Angelica og Cecelie

Læs mere

Nr. 3 2009/10. Marts 2010 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Publikationer Dokumenter

Nr. 3 2009/10. Marts 2010 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Publikationer Dokumenter Marts 2010 Mariager Skoles kontaktblad Nr. 3 2009/10 Læs bl.a. om: Kulturtur Førstehjælp 100 dages fest Lys og Liv Fastelavn i 3.-5. klasse H.C.Andersen og 0.A Fastelavn i Lynet Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Evaluering brobygning

Evaluering brobygning or_6739.mdb Evaluering brobygning November 2008 Sydvestjyllands Efterskole SELVEVALUERING 2008-09 Evaluering brobygning [ S Y D V E S T J Y L L A N D S E F T E R S K O L E N O V E M B E R 2 0 0 8 ] I ugerne

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer

Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. Så er det allerede igen tid til meget spændende historier fra elevernes hverdag.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Skolebladet. God sommerferie

Skolebladet. God sommerferie Skolebladet God sommerferie Sommerferie I skrivende stund er der helt stille på Torslev Skole. Forberedelserne til aftenens brag af en dimissionsfest er på plads, og vi glæder os til det sidste hyggelige

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud N t y d t å o r G Januar Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud Sidste måneds vinder af konkurrencen blev Tugba og Rikke 9.a tillykke! 2 Løsning: 1. Den

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 KALENDER FOR : NOVEMBER

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

KONTAKTEN. UlkebølSkole. Vindere af Skolefodboldstævnet

KONTAKTEN. UlkebølSkole. Vindere af Skolefodboldstævnet KONTAKTEN UlkebølSkole Vindere af Skolefodboldstævnet April 2011 Fasefest på mellemtrinnet også i år en stor succes! Af Erik Kiil For andet år i træk blev der holdt fasefest for 4.-6. årgang i år afviklet

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nr. 2 2010/11. Ungdomsparlament 2011. April 2011 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Skolebladet

Nr. 2 2010/11. Ungdomsparlament 2011. April 2011 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Skolebladet April 2011 Mariager Skoles kontaktblad Nr. 2 2010/11 Læs bl.a. om: Nyt fra kontoret Nyt fra skolebestyrelsen Ungdomsparlamentet 2011 Praktikant i 3. klasse Far skal på banen Malerier af danske landskaber

Læs mere

Lærerguide Beretning

Lærerguide Beretning Lærerguide Beretning Det er en stor hjælp for eleverne at få vist en tydelig tekststruktur. Det gør det lettere for dem, at få en forståelse for, at tekster er bygget op af forskellige tekstdele med forskelligt

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Nyt fra Redaktionen. Velkommen til det 10 nummer af Heldagsnyt i år 2010.

Nyt fra Redaktionen. Velkommen til det 10 nummer af Heldagsnyt i år 2010. November 2010 Nyt fra Redaktionen Velkommen til det 10 nummer af Heldagsnyt i år 2010. HeldagsNyt er et blad med mange funktioner og en god mulighed for at finde ud af hvad der rør sig i heldagsskolen.

Læs mere

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 FÆLLES Sommerferien nærmer sig og vi vil være i det Gl. Hus hele ferien. Med mindre andet er aftalt skal børnene være her senest klokken 9.30. Hvis tilmeldte børn ikke møder i

Læs mere

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B Introduktion af Netavis Netavis Vi, elevrådet, er gået sammen om at lave en avis. I avisen har vi tænkt os at skrive om, hvad der sker på skolen. Vi skriver om de arrangementer og aktiviteter, som foregår

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Så fik endnu en uge ben at gå på. Ben at gå på, skulle man også have i SFO en i den forgangne uge. Her ses Århus Friskole børn i BLÅ, hvor der blev

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Find gerne selv på flere!

Find gerne selv på flere! D. 31. marts 2012 kl. 20:30 går Earth Hour kloden rundt. Fra Sidney til Seoul og Brazil til Bangkok sætter kommuner, byer og virksomheder sammen fokus på klimakampen med én times mørke. Vi har samlet en

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Det første månedsbrev i et nyt skoleår, med en helt anderledes indrettet skole end den skole, vi gik på ferie med i juni måned:

Det første månedsbrev i et nyt skoleår, med en helt anderledes indrettet skole end den skole, vi gik på ferie med i juni måned: Det første månedsbrev i et nyt skoleår, med en helt anderledes indrettet skole end den skole, vi gik på ferie med i juni måned: Nye elever i 0. klasse og nye elever i 8. klasse fra Hjerm + 2 nye kolleger,

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, February 06, 2012 1:22 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten februar 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind!

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind! En hjemmelavet gave siger meget mere end en færdigkøbt fidus. Den fortæller, at man har brugt tid og kræfter. Den fortæller, det er noget personligt. Den fortæller, at man får for lidt i lommepenge. Citat;

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

OM FILMEN. Det er et stærkt cast, der spiller nogle af de største ikoner fra besættelsestiden.

OM FILMEN. Det er et stærkt cast, der spiller nogle af de største ikoner fra besættelsestiden. OM FILMEN Det er et stærkt cast, der spiller nogle af de største ikoner fra besættelsestiden. Det er et stærkt cast instruktøren Anne-Grethe Bjarup Riis har samlet omkring sig til at spille nogle af de

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle Amitheswary I Danmark er der respekt for alle Amitheswary er 46 år og kommer fra Sri Lanka. Hun har været i Danmark siden 1992 34 Livet i Sri Lanka I Sri Lanka boede jeg sammen med min familie. Jeg har

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Mandag d. 29. juni fredag d. 3. juli 2015 Vesterhavsgde 8 Thorsminde 97 49 71 54

Mandag d. 29. juni fredag d. 3. juli 2015 Vesterhavsgde 8 Thorsminde 97 49 71 54 SOMMERSJOV I VEST Aktiviteterne afholdes i den første uge af din sommerferie, uge 27 Mandag d. 29. juni fredag d. 3. juli 2015 Der er sjov for både store og små, så skynd dig at melde dig til, så du kan

Læs mere

Nr. 2 2009/10. Klima-klip. December 2009 Mariager Skoles kontaktblad

Nr. 2 2009/10. Klima-klip. December 2009 Mariager Skoles kontaktblad December 2009 Mariager Skoles kontaktblad Nr. 2 2009/10 Læs bl.a. om: En våd Jul Trivsel på Mariager Skole Fritterens fødselsdag Bevægelsesuge Børns kørsel på vej til skole Snekastning Hvis vejret driller

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Invitationer, gæster og fester, s. 5-12 Invitation til Julefrokost Så er det tid til den årlige julefrokost. Denne gang foregår festen i vores lokaler på

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Afbud: Tanja Pejstrup, Kathrine Rækby, Peter Thygesen og Pia Barksdale Referat med kursiv

Afbud: Tanja Pejstrup, Kathrine Rækby, Peter Thygesen og Pia Barksdale Referat med kursiv Referat af skolebestyrelsesmødet torsdag d. 05.03.15 kl. 19.00 21.30 i mødelokalet, Nørre Nissum skole ******************************************************************************** Deltagere: Forældrerepræsentanter:

Læs mere

Månedsinformation Karup skole og SFO Februar og marts 2015

Månedsinformation Karup skole og SFO Februar og marts 2015 Månedsinformation Karup skole og SFO Februar og marts 2015 Siden sidst Kære forældre, elever og andre interesserede. Vi har igen valgt at slå to månedsinformationer sammen, da der ikke var så meget fyld

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013 Fælles info Lektiecafe. Efter jul ændrede vi flere ting ved vores lektiecafe. Bl.a. at det blev frivilligt at komme der og at tidspunktet blev lige efter 5. lektion (kl. 12.40) tirsdag, onsdag og torsdag.

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma.

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma. Ugebrev 48 Indskoling mandag 26.nov-fredag d.30.nov Kære forældre i indskolingen: De første nisser har indfundet sig - vi gør ellers hvad vi kan for at holde dem hen til næste fredag, hvor vi holder bedsteforældredag.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013 Fælles info kan huske, hvad jeg syntes var det vigtigste de havde lært! Husk: At vi holder åbent hele sommerferien i SFO, men at vi lukker allerede kl. 16 i ugerne 28, 29 og 30. Sommerferie. Så står skolernes

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Århus Friskole leverer kultur til midtbyen

Århus Friskole leverer kultur til midtbyen Århus Friskole leverer kultur til midtbyen En dejlig dag i solskin sætter punktum på en uge med gøgl, dans, stylter, trommerytmer, diabolo, hatte, blæs, sang med mere Fedt optog, I er bare for fede på

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere