Referat. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt"

Transkript

1 Forum: Brugergruppemøde - ekstraordinært Tid: Onsdag den 11. februar 2015, kl Formøde for Arbejdsgruppen kl Sted: Kommunalbestyrelsessalen Deltagere: Brugergruppen (se liste) Formand Leif Pedersen Borgmester Steen Christiansen Afdelingschef Susanne Kremmer Leder af Byg, Miljø & Forsyning Hans-Henrik Høg Sara Rosendal og Birte Kvamm fra Affald & Genbrug Afbud: Brugergruppen (se liste) Referent: Lissi Petersen Dato: 12. februar 2015 Sags nr.: 15/133 Sagsbehandler: lip 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Fremtidens affaldssystem i Albertslund Høringsmateriale Sara Rosendal takkede for de indsendte høringssvar, med dem som udgangspunkt, er der udarbejdet forslag til nye affaldsordninger, der er indarbejdet i en mødesag til politisk behandling. Milebuen v/jan Saltoft foreslog, at man startede med en kort kontrakt og så brugte tiden til at gennemarbejde materialet. Mener, forvaltningen har sovet i timen, når der trods to udsættelser af kontrakten ikke er kommet forslag tidligere. Herstedøster Villaby v/henning Lindhardt kunne ikke godkende materialet og mente man skulle vente med en ny affaldsordning. Kildesortering nu, forhindrer ikke REnesciene senere, når det er færdigudviklet. Leif Pedersen er ikke enig i, at forvaltningen har sovet i timen, udsættelserne har været helt bevidste, og året er brugt på udarbejdelse af forslag til nye affaldsordninger. Albertslund Vest 3 v/niels Schjødt-Hansen mener, det er vigtigere at komme i gang, så det synliggøres, hvad borgerne får ikke nødvendigvis i kroner og øre. VA Række 4 Syd v/hans-kristian Andersen var enig i, at det var på tide at komme videre. VA Hyldespjældet v/povl Markussen gjorde opmærksom på, at det handler om, at kan vi, så skal vi, og vi kan. Med hensyn til tidsplanen ville han vide, om alle skal starte 1. januar 2017 eller om kan det indfases i løbet i 2016, eventuelt allerede i løbet af 2015, hvortil Sara Rosendal svarede, at der vil være mulighed for implementering i 2016, mens der i 2015 mangler finansiering. VA Nord 4 v/henning Knudsen forventer problemer, afdelingen har nu fælles affaldsskure. Forvaltningen forventer ikke dette nødvendigvis er et problem. På forespørgsel fra Leif Pedersen, havde et stort flertal af Brugergruppen den holdning, at man skulle fortsætte med at behandle sagen, med den bemærkning, at et mindretal 2 medlemmer mente, sagen skulle sendes tilbage. BY, KULTUR, MILJØ & BESKÆFTIGELSE Albertslund Kommune Byg, Miljø & Forsyning Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund T

2 Madaffald: Arbejdsgruppen havde på formødet bedt om, at tropenatsordning blev taget med i det videre arbejde. Tropenatsordning medfører ugentlig tømning ved ekstraordinære høje temperaturer. Milebuen v/jan Saltoft er ikke enig i Miljøstyrelsens definition af nyttiggørelse og nytteværdi. Galgebakken v/leif Neergaard, gjorde opmærksom på, at vask af containere 2 gange årligt er for lidt, specielt på varme dage. Bioposerne er for store til husstande med én person, ønsker pris for vask af containere mere end 2 gange årligt. Rødager v/henning Dahlberg, det kan være svært for vognmanden at stå klar med materiel, hvad bliver prisen? Poppelhusene v/preben Pedersen foreslog, at forvaltningen kom med en objektiv vurdering af, hvor ofte en container burde vaskes. Vest 3 v/niels Schjødt-Hansen foreslog, at der skulle sættes midler af til materiel, hvis der så ikke blev brug for det, havde det ikke kostet noget. Vest 2 v/bent Jørgensen mener, det kræver samme udstyr at have ugentligt tømning i 3 sommermåneder, som hvis der er tropenatsordning VA Vest 6 v/curt Gotthard henviser til, at objektivitet ofte ender i subjektivitet, det er derfor vigtigt at samle fakta. Vest 1 v/pia Larsen mener, det er vigtigt med ugentlig tømning i sommerperioden. Gl. Vridsløse v/susanne Wester, Den Østrigske Villaby v/lene Hansen og Herstedvester Landsby v/jens-erik Larsen gik alle ind for ugentlig tømning i sommerperioden. Når der forhandles kontrakter, løber de som udgangspunkt i 5 år, men der kan altid lægges muligheden for en genforhandling ind. VA Galgebakken v/birthe Nielsen gjorde opmærksom på, at de havde oplevet hysteri omkring fluer, i sommeren Abildgården v/allan Nielsen har indtil nu kun hørt om positive erfaringer, efterlyser negative erfaringer. Herstedøster Villaby v/henning Lindhardt, går ind for fast ugetømning i sommerperioden. Miravænget v/hans-erik Sølby, foreslår en nedgravet beholder til madaffald. Brugergruppens endelige indstilling til forvaltningen er 14-dages tømning, med ugentlig tømning i sommerperioden juni, juli og august. Tømningsfrekvenser og fleksibilitet: Vest 2 v/bent Jørgensen, gjorde opmærksom på, at hvis alle kunne fravælge materiel, ville det ikke give mening. Herstedøster Villaby v/henning Lindhardt ville vide, hvem der holdt øje med taksten, den nuværende takst har allerede nu nået smertegrænsen. Leif Pedersen præciserede, at pris og service hang sammen. Rødager v/henrik Dahlberg, gjorde opmærksom på, at tømningsfrekvensen ikke måtte blive for lav, da det ville give den enkelte husstand problemer med plads. Vest 1 v/pia Larsen gjorde opmærksom på, at hvis man ønskede det nuværende serviceniveau, skal der stadig ske en øget sortering. Gl. Vridsløse v/susanne Wester gjorde opmærksom på, at det vil give udfordringer i landsbyerne med deres smalle veje, efterlyste samtidig en repræsentant fra forvaltningen til et møde i landsbyen. Sara Rosendal gjorde opmærksom på, at det var vigtigt, at man i de enkelte boligområder var enige, i tilfælde af manglende enighed, ville kommunalbestyrelsen træffe beslutningen. Abildgården v/allan Nielsen spurgte til tømningsfrekvenserne, er det baseret på et gennemsnitstal, eller er der taget højde for varianter? Side 2 af 6

3 Risby v/peter Riber forslog, at der gives mulighed for at fravælge materielet og selv køre på Genbrugsstationen. Milebuen v/jan Saltoft gjorde opmærksom på, at man ikke altid kan bruge gennemsnittet, samt at materialet ikke er gennemarbejdet, mener fortsat at materialet bør sendes tilbage til forvaltningen. Sara Rosendal redegjorde for, at tømningsfrekvensen her er baseret på en undersøgelse i 3 kommuner, undersøgelsen er endnu ikke frigivet til offentliggørelse. Vest 1 v/pia Larsen gjorde opmærksom på, at i stedet for 4 eller 8 ugers frekvens, kunne også vælges den sidste uge i måneden. På nogle områder bør der være mulighed for at tilmelde sig en sms/mailordning. Milebuen v/jan Saltoft utilfreds med, at der er ændret i fraktionerne, glas/plast til glas/papir og papir/metal til plast/metal. Sara Rosendal orienterede om, at der kan tilkøbes en rengøringsydelse fra Vestforbrænding. Brugergruppen tiltræder forvaltningens indstilling. SMART teknologier og affald: Fuldmeldeordninger kan med fordel bruges i starten, til man har fået en fornemmelse af, hvor ofte der skal tømmes. Vestforbrænding udlåner gerne teknologien for en periode. Milebuen v/jan Saltoft mener, at en fuldmeldeordning bør være en tilvalgsordning. Hyldespjældet v/povl Markussen forslår, at mulighederne undersøges nærmere. Brugergruppen tiltræder forvaltningens indstilling. Gangbesværede og handicappede: Milebuen v/jan Saltoft gjorde opmærksom på, at det går igen i mange af høringssvarene, at der er specielle udfordringer, det er ikke nævnt i indstillingen. Gl. Vridsløse v/susanne Wester gjorde opmærksom på, at specielle forhold kunne være i landsbyerne, hvad tænker forvaltningen her? Topperne v/bjarke Juul, der er ikke mange handicappede i hans boligområde, men har oplevet, at det i Hedemarken har været svært for kørestolsbrugere i forhold til nedgravede containere. Brugergruppen tiltræder forvaltningens indstilling. Indkøb og ejerskab af to-delte containere Hans-Henrik Høg orienterede om, at en leasningaftale på containere kan indgås via Vestforbrænding og omhandler 3 containere til en foreløbig pris på kr. 150,- inklusiv 2 gange vask.. Topperne v/bjarke Juul ville vide, om der kunne laves foringer til beholderne, der så kunne skiftes ud, i stedet for at vaske beholderne. Sara Rosendal svarede, at foringer i beholderne ville ødelægge sorteringen. Vest 1 v/pia Larsen, kr. 150,- x antal gange for vask af containere holder ikke i længden. Vest 2 v/bent Jørgensen, i leasingaftalen indgår vask af container 2 gange årligt, hvad hvis det er ens egen container? Milebuen v/jan Saltoft gjorde opmærksom på, at for at begrænse leasingudgifterne kunne der aftales mulighed for et efterfølgende køb. Vest 3 v/niels Schjødt-Hansen foreslog, at forvaltningen regnede mere på tallene. Vest 1 v/pia Larsen foreslog, at give den enkelte borger mulighed for selv at vælge mellem køb eller leasing. Brugergruppen indstillede, at der skulle være frit valg mellem at købe eller lease, men at det, af hensyn til pris og kvalitet, skal være samme type container i hele kommunen. Det skal være muligt at tilkøbe vask af beholdere uanset om de ejes eller leases. Containerskjul: Side 3 af 6

4 Agendacentret har udarbejdet et katalog, der er på Affald & Genbrugs hjemmeside, med inspiration til containerskjul, forvaltningen vil gerne hjælpe med inspiration, men kan ikke tilbyde standardløsninger. Vest 3 v/niels Schjødt-Hansen rejste spørgsmålet om standardløsninger, dels fordi containerne ikke er kønne og dels fordi der skal tages hensyn til tilgængeligheden for renovatøren. Birte Kvamm gjorde opmærksom på, at der er helt faste regler for tilgængelighed i forbindelse med afhentning af affald og henviste til hjemmesiden: Adgangsforhold og placering af stativ. Indendørs sorteringsløsninger: Agendacentret har også her udarbejdet et katalog, der er på Affald & Genbrugs hjemmeside. Her hjælper forvaltningen også gerne med inspiration, men kan heller ikke her tilbyde standardløsninger. Brugergruppen godkendte forvaltningens indstilling. Valg af ordning i det enkelte boligområde: Milebuen v/jan Saltoft mener, der bør være mulighed for at kombinere de 6 ordninger forvaltningen har foreslået. Hans-Henrik Høg svarede, at forvaltningen forventer, at det bliver muligt at kombinere de 6 ordninger. Brugergruppen godkender forvaltningens indstilling. Storskrald, pap og haveaffald: Herstedvester Landsby v/poul Have Nielsen, spurgte om til- og fravalg af storskrald og pap, skal gælde i hele boligområdet eller være individuelt? En mulighed kan være, at der i et boligområde med fravalg skal/kan være mulighed for individuelt tilvalg mod betaling. Sara Rosendal gjorde opmærksom på, at forvaltningen gerne vil holde fast i og arbejde videre med de forslag, der fremgår af høringsmaterialet vedrørende haveaffald og storskrald, og at formuleringen i første forslag var forkert.. VA Række 4 v/hans-kristian Andersen spurgte, om der skal være beholdere til pap i affaldsøerne, eller om det skal være husstandsnært. Gl. Vridsløse v/susanne Wester gjorde opmærksom på, at det ikke er miljøvenligt, hvis den enkelte borger selv skal køre til genbrugsstationen med sit haveaffald. Vest 3 v/niels Schjødt-Hansen gjorde opmærksom på, at fælles indsamling af haveaffald ikke er en mulighed i hans boligområde. Den Østrigske Villaby v/lene Hansen har indtryk af, at fællesindsamling af pap i deres område fungerer fint, og ønsker ordningen fortsat. Abildgården v/allan Nielsen ville vide om miljøstationer var tænkt inde eller ude? Forvaltningens indstilling er, at det skal være frivilligt for de enkelte boligområder, om de ønsker en miljøstation. Leif Pedersen gjorde opmærksom på, at hvis der gives mulighed for at fravælge allerede eksisterende miljøstationer, er der risiko for faldende genanvendelse.. VA bestyrelsen v/biba Schwoon gjorde opmærksom på, at der er meget man kan vænne sig til, og med muligheden for at vælge fra, er der risiko for at borgerne ikke prøver det nye, på den måde indhentes der ikke erfaringer. Platanparken v/mogens Andersen ville vide om halvdelen af et boligområde kunne vælge fra? VA Række 4 v/hans-kristian Andersen foreslog, at små boligområder eventuelt kunne gå sammen. Leif Pedersen foreslog, at punktet blev sendt videre med bemærkning om, at området ønskes yderligere belyst. Økonomi: Side 4 af 6

5 Milebuen v/jan Saltoft gjorde opmærksom på, at økonomien burde have været inde langt tidligere. Den videre proces: VA Hyldespjældet v/povl Markussen gjorde opmærksom på, at det er alle at-erne i dagsordenspunktet der indstilles. Robinievej v/ Knud Dahn havde en bøn til forvaltningen om, at det meget gerne måtte klippes ud i pap, hvilke muligheder der er for at vælge. Gl. Vridsløse v/susanne Wester ville vide, hvordan borgere, der ikke er medlem af en grundejerforening, er stillet. Steen Christiansen gjorde opmærksom på, at Affaldsbekendtgørelsen gælder for alle borgere, også dem der ikke er medlem af en grundejerforening. Risby v/arne Borg afventer behandling af punkt 3, som han har bedt om at få på dagsorden. Leif Pedersen takkede alle for det store arbejde, de mange høringssvar og indlæg under behandling af punktet, samt det ekstraordinært store fremmøde. 3. Principper for det videre forløb i 2015 Principper for planlægning og beslutninger, der skal gennemføres sammen med boligområderne i 2015 Grundejerforeningen i Risby v/arne Borg, havde bedt om at få punktet på. I enkelte boligområder, er det ikke et krav, at boligejeren er medlem af en grundejerforening. Grundejerforeningen i Risby, gjorde opmærksom på, at det var svært at vælge en ordning på vegne af beboere i Risby, der ikke var medlem af grundejerforeningen, vil gerne formidle kontakt til ikke-medlemmer. Forvaltningen kommer altid gerne ud til møder, når og hvis der er behov for det. Steen Christiansen, gjorde opmærksom på, at kommunalbestyrelsen drøfter beslutningerne for borgere, der ikke er medlem af en grundejerforening, formentlig vil kommunalbestyrelsen følge den indstilling, der er kommet fra områdets grundejerforening. Orientering: 4. Orientering fra formanden Leif Pedersen orienterede om, at - Sagen om tilbagebetaling af affaldsgebyr, for projekt Min By Ren By for perioden , blev tiltrådt på kommunalbestyrelsesmødet den 10. januar. 5. Orientering fra forvaltningen - Bemærkning til referat fra Brugergruppemødet den 27. november 2014 modtaget den 17. december fra Jan Saltoft, Andelsforeningen Milebuen: Jeg kan mildest talt ikke genkende min indlæg vedr. dagsordenens punkt 2 i referatet (sidste 3 linjer side 1 og første 2 linjer side 2). Det jeg sagde kan refereres på følgende måde: "Jan Saltoft Andersen, Andelsboligforeningen Milebuen påpegede, at høringsmaterialet meget bombastisk udelukkede enhver diskussion om hvilke fraktioner, de nye affaldsordninger skal indeholde. En beslutning der hverken fremgår af den gældende affaldsplan eller på anden vis er truffet af kommunalbestyrelsen. Det fremstår derfor som om forvaltningen træffer politiske beslutninger udenom Side 5 af 6

6 kommunalbestyrelsen. Han fandt at der i høj grad var behov for også at lade høringen omfatte spørgsmålet om hvilke fraktioner, der skal indgå. Endvidere påpegede han, at det er forkert, når det af høringsmaterialet fremgår, at der har været nedsat en arbejdsgruppe under Brugergruppen til behandling af materialet. Der har ikke været nedsat en ad-hoc arbejdsgruppe, og Brugergruppens arbejdsgruppe har ikke fået mandat af Brugergruppe til at behandle spørgsmål. Uanset dette, fremgår det af Brugergruppens retningslinjer og forretningsorden, at arbejdsgruppen og nedsatte ad-hoc arbejdsgrupper alene kan forelægge materiale for Brugergruppen, idet det kun er Brugergruppen, der kan udmelde en holdning videre i systemet. Udover dette fandt han, at materialets tekstdel ikke virkede gennemarbejdet, men som et uredigeret resultat af en løs brainstorming. Endelig påpegede han, at omtalen af rapporten "Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk dagrenovation, COWI og DTU" i dokumentet Fakta om økonomi og miljø i affaldssortering (publiceret 26/8-13 uden forfatter eller kildeangivelse) i materialet fra Jørgen Pedersen, måtte være skrevet af en person, der ikke havde læst rapporten, idet den netop konkluderer, at der ikke kan påvises miljøeller økonomiske fordele ved bioforgasning i forhold til forbrænding." Hans-Henrik Høg orienterede om, at - Forvaltningen har modtaget en bemærkning til referatet fra Brugergruppemødet den 27. november 2014 fra Andelsboligforeningen Milebuen v/jan Saltoft - Tilbagebetaling af affaldsgebyr for perioden sker på 2. eller 3. aconto-opkrævning i Andelsboligforeningen Milebuen v/jan Saltoft mener, at kommunen har fejlfortolket afgørelsen fra Økonomi- & Indenrigsministeriet, idet der henvises til en hjemmel, der aldrig har eksisteret. 6. Orientering fra Arbejdsgruppen Intet 7. Eventuelt Lissi Petersen fra Albertslund Forsyning orienterede kort om, at - der i januar er sendt mail til alle kendte ejer- andels- og lejerforeninger, med opfordring til at melde sig til Brugergruppen, der er komme ca. 5 nye medlemmer. - Der er ansat en ny energikonsulent i Albertslund Forsyning, han vil inden for de næste måneder kontakte de enkelte ejer- andels- og lejerforeninger. Side 6 af 6

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvorfor

Læs mere

Referat. Forum: Brugergruppemøde Tid: Torsdag den 26. marts 2015, kl Formøde for Arbejdsgruppen kl Sted: Kommunalbestyrelsessalen

Referat. Forum: Brugergruppemøde Tid: Torsdag den 26. marts 2015, kl Formøde for Arbejdsgruppen kl Sted: Kommunalbestyrelsessalen Forum: Brugergruppemøde Tid: Torsdag den 26. marts 2015, kl. 19.00 Formøde for Arbejdsgruppen kl. 18.00 Sted: Kommunalbestyrelsessalen Deltagere: Brugergruppen se deltagerliste Formand Leif Pedersen Afdelingschef

Læs mere

Dagsordenspunkt. MBU - Godkendelse af nye affaldsordninger for husstande

Dagsordenspunkt. MBU - Godkendelse af nye affaldsordninger for husstande MBU - Godkendelse af nye affaldsordninger for husstande Sagsnr.: 15/83 Sagsbehandler: SRH Sags nr.: 15/83 Sagsforløb: Brugergruppen - MBU - ØU - KB Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Baggrund Selvom

Læs mere

Referat. Mødesager: Forum: Brugergruppemøde Tid: Onsdag den 17. juni 2015, kl. 18.00

Referat. Mødesager: Forum: Brugergruppemøde Tid: Onsdag den 17. juni 2015, kl. 18.00 Forum: Brugergruppemøde Tid: Onsdag den 17. juni 2015, kl. 18.00 Sted: Mødelokalet v/spisestedet Mosen, Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk Deltagere: Brugergruppen se deltagerliste Formand Leif Pedersen Afdelingschef

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Referat. Forum: Brugergruppemøde Tid: Torsdag den 4. september 2014, kl Formøde for Arbejdsgruppen kl Sted: Kommunalbestyrelsessalen

Referat. Forum: Brugergruppemøde Tid: Torsdag den 4. september 2014, kl Formøde for Arbejdsgruppen kl Sted: Kommunalbestyrelsessalen Forum: Brugergruppemøde Tid: Torsdag den 4. september 2014, kl. 19.00 Formøde for Arbejdsgruppen kl. 18.00 Sted: Kommunalbestyrelsessalen Deltagere: Se liste Formand for Brugergruppen Leif Pedersen Afdelingschef

Læs mere

Referat. Forum: Tid: Brugergruppemøde Torsdag den 10. april 2014, kl.19.00 Formøde for Arbejdsgruppen fra kl. 18.00 Kommunalbestyrelsessalen.

Referat. Forum: Tid: Brugergruppemøde Torsdag den 10. april 2014, kl.19.00 Formøde for Arbejdsgruppen fra kl. 18.00 Kommunalbestyrelsessalen. Forum: Tid: Sted: Brugergruppemøde Torsdag den 10. april 2014, kl.19.00 Formøde for Arbejdsgruppen fra kl. 18.00 Kommunalbestyrelsessalen Deltagere: Se deltagerliste Formand for Brugergruppen Leif Pedersen

Læs mere

Notat. Brugergruppen. Brugergruppens Årsberetning 2014. Forord

Notat. Brugergruppen. Brugergruppens Årsberetning 2014. Forord Notat Brugergruppen Brugergruppens Årsberetning 2014 Forord I 2014 vedtog vi nye retningslinjer, og en ny forretningsorden, for Brugergruppen. Det var tid for en revision, da vand- og spildevandsforsyningen

Læs mere

Brugergruppen Repræsentant Suppleant Afbud Mødt

Brugergruppen Repræsentant Suppleant Afbud Mødt HUSK - marker afbud med gråt i navnefeltet 1 Brugergruppen AB bestyrelsen Per Mogensen AB Blommegården AB Capellavænget Leif Bjørkmann AB Capellavænget Kenn Nielsen AB Eskebuen Dorte Nejrup AB Eskebuen

Læs mere

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER Katalog over de nye affaldsordninger, der skal hjælpe dig med at beslutte hvilken affaldsordning dit boligområde skal vælge www.albertslund.dk/byen NY AFFALDSORDNING I DIT

Læs mere

Høringssvar: Nyt affaldssystem

Høringssvar: Nyt affaldssystem Høringssvar: Nyt affaldssystem Høringspart Høringssvar By, Kultur, Miljø & Beskæftigelses Vurdering/svar Høringssvar: 1 G/F Albertslund Vest, afd. 3 1. Positive overfor målsætningen og er glade for vi

Læs mere

Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden Forum: Brugergruppemøde - ekstraordinært Tid: Onsdag den 11. februar 2015, kl. 19.00 Formøde for Arbejdsgruppen kl. 18.00 Sted: Kommunalbestyrelsessalen Deltagere: Brugergruppen Formand Leif

Læs mere

Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles omkostninger kommunale institutioner (UDGÅET)

Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles omkostninger kommunale institutioner (UDGÅET) Takstforslag renovation 2015 Årlig pris/pris pr. ydelse Renovation/genbrug 2015 2015 2014 2014 Ex moms Inkl moms Ex moms inkl moms Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles

Læs mere

AB Blommegården AB Capellavænget Leif Bjørkmann X. AB Nord Bent Eriksen X AB Oldbuen. Albertslund Vest - afdeling 2

AB Blommegården AB Capellavænget Leif Bjørkmann X. AB Nord Bent Eriksen X AB Oldbuen. Albertslund Vest - afdeling 2 HUSK - marker afbud med gråt i navnefeltet 1 Brugergruppen AB bestyrelsen Per Mogensen AB Blommegården AB Capellavænget Leif Bjørkmann X AB Capellavænget Kenn Nielsen AB Eskebuen Dorte Nejrup X AB Eskebuen

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Fremtidens affaldssystem i Albertslund kommune Strateginotat (udkast)

Fremtidens affaldssystem i Albertslund kommune Strateginotat (udkast) Fremtidens affaldssystem i Albertslund kommune Strateginotat (udkast) Kommunalbestyrelsen har sammen med Brugergruppen vedtaget en ambitiøs affaldsplan, hvoraf det blandt andet fremgår, at vi i Albertslund

Læs mere

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en ambitiøs affaldsplan, herunder at vi skal genanvende mindst 50 % af vores husholdningsaffald senest i 2018. Det

Læs mere

Referat. Forum: Brugergruppemøde Tid: Torsdag den 2. juni 2016, kl Formøde for Arbejdsgruppen kl Sted: Kommunalbestyrelsessalen

Referat. Forum: Brugergruppemøde Tid: Torsdag den 2. juni 2016, kl Formøde for Arbejdsgruppen kl Sted: Kommunalbestyrelsessalen Forum: Brugergruppemøde Tid: Torsdag den 2. juni 2016, kl. 19.00 Formøde for Arbejdsgruppen kl. 18.00 Sted: Kommunalbestyrelsessalen Deltagere:Brugergruppen (se liste) Formand Leif Pedersen Afdelingschef

Læs mere

Sanne Hornecker AB Miravænget Hans Erik Sølby X AB Miravænget Helmer Omdal X

Sanne Hornecker AB Miravænget Hans Erik Sølby X AB Miravænget Helmer Omdal X HUSK - marker afbud med gråt i navnefeltet 1 Brugergruppen AB bestyrelsen Per Mogensen AB Blommegården AB Capellavænget Leif Bjørkmann X AB Capellavænget Kenn Nielsen X AB Eskebuen Dorte Nejrup X AB Eskebuen

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Den 12. juli 2012 Init. CBP/BEB Sagsnr. 12-01061 Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Baggrund Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Kære beboer i Herstedøster

Kære beboer i Herstedøster Kære beboer i Herstedøster Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med papcontainerprojektet, og svar på en række spørgsmål, der er blevet stillet.

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

Nyhedsbreve, informations- s og skrivelser i Albertslund Posten siden september 2016 i kronologisk rækkefølge.

Nyhedsbreve, informations- s og skrivelser i Albertslund Posten siden september 2016 i kronologisk rækkefølge. Nyhedsbreve, informations-e-mails og skrivelser i Albertslund Posten siden september 2016 i kronologisk rækkefølge. [01] Vores nye affaldsordninger: klistermærker til beholdere og containere Affald & Genbrug

Læs mere

Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2016 Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativerne for husholdnings- og erhvervsaffald.

Læs mere

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne.

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Baggrund Furesø Kommune ønsker at bidrage til opfyldelse af det nationale ressourcemål om at genanvende 50 % af

Læs mere

Hej. Vi har imidlertid en række spørgsmål, som vi håber at I hurtigt kan besvare:

Hej. Vi har imidlertid en række spørgsmål, som vi håber at I hurtigt kan besvare: Hej Tak for fremsendte materiale i forbindelse med høringerne omkring boligforeningernes holdning til de nye affaldsordninger, som vi vil sørge for at gennemgå og give feedback på indenfor høringsperioden.

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

BILAG 2 Forudsætninger... 17 2.1 Mængden af dagrenovation... 17 2.2 Indsamlingseffektiviteter...18 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner...

BILAG 2 Forudsætninger... 17 2.1 Mængden af dagrenovation... 17 2.2 Indsamlingseffektiviteter...18 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner... BILAG - oversigt BILAG 1 Beregninger af affaldsgebyret for de 6 scenarier.......................................................................................... 2 1.1 Affaldsgebyrets sammensætning for

Læs mere

Albertslund Forsyning

Albertslund Forsyning Forum: Brugergruppen Tid: Torsdag den 29. august 2013, kl. 19.00, formøde kl. 17.30 Sted: Kommunalbestyrelsessalen Deltagere: Se vedlagte navneliste Suppleant, for Brugergruppens formand, Mehmet Kücükakin

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 PROGRAM 1. Velkomst - rammerne for det fælles affaldsprojekt 2. Erfaringer fra forsøg med affaldssortering 3. Anbefaling til et nyt indsamlingssystem

Læs mere

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner BILAG - oversigt BILAG 1 Scenarieberegninger 1.1 Affaldsgebyret for scenarierne samlet oversigt 1.2 Affaldsgebyrets sammensætning de 6 scenarier 1.2.1 Affaldsgebyrets sammensætning for parcelhuse, parcelhuslignende

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG SCENARIER FOR FREMTIDEN

AFFALD OG GENBRUG SCENARIER FOR FREMTIDEN AFFALD OG GENBRUG SCENARIER FOR FREMTIDEN AFFALD OG GENBRUG ALBERTSLUND KOMMUNE VOGNPORTEN 9 2620 ALBERTSLUND WWW.ALBERTSLUND.DK/AFFALD AFFALDOGGENBRUG@ALBERTSLUND.DK AFFALD OG GENBRUG SCENARIER FOR FREMTIDEN

Læs mere

AB Blommegården AB Capellavænget Leif Bjørkmann X. Sanne Hornecker AB Miravænget Hans Erik Sølby X

AB Blommegården AB Capellavænget Leif Bjørkmann X. Sanne Hornecker AB Miravænget Hans Erik Sølby X HUSK - marker afbud med gråt i navnefeltet 1 Brugergruppen AB bestyrelsen Per Mogensen AB Blommegården AB Capellavænget Leif Bjørkmann X AB Capellavænget Kenn Nielsen AB Eskebuen Asgher Vosoughi AB Eskebuen

Læs mere

Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i 2015

Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i 2015 Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i Gladsaxe Kommunes Affaldsplan -2024 forventes godkendt i første halvår af. I affaldsplanen lægges der op til at Miljøudvalget hvert år godkender en Handlingsplan

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

Sammenfatning af ændringer som følge af høringssvarene

Sammenfatning af ændringer som følge af høringssvarene KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø BILAG 1 Sammenfatning af ændringer som følge af høringssvarene Ressource- og Affaldsplan 2018 har været i høring i perioden 24. august

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Albertslund Forsyning

Albertslund Forsyning Notat Brugergruppen Brugergruppens Årsberetning 2013 Forord Dato: 18. marts 2014 Sags nr.: 14/797 Sagsbehandler: lip Med udskillelsen af vand- og spildevandsforsyningen til selskaber, og dannelsen af HOFOR,

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Takster for husholdningsaffald

Takster for husholdningsaffald Holbæk forsyning Takster for husholdningsaffald Gebyrskema for husholdning Gebyrene er gældende fra 1. januar 2016 i henhold til regulativ for husholdningsaffald Gebyrer 2015 Gebyrer 2016 Grundgebyr fordelt

Læs mere

Takstforslag renovation midlertidig Årlig pris/pris pr. ydelse

Takstforslag renovation midlertidig Årlig pris/pris pr. ydelse Takstforslag renovation 2015 - midlertidig Årlig pris/pris pr. ydelse Indeks, Renovation/genbrug 2015 2014 2013 2012 2011 2015 2014 2013 2012 2011 Ex moms Ex moms Ex moms Ex moms Ex moms Ex moms Ex moms

Læs mere

Indledning. Byrådet. Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune

Indledning. Byrådet. Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune Byrådet Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 2208095 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune 28. oktober 2015 Dette notat er opdateret

Læs mere

Godkendelse af container til restaffald og madaffald

Godkendelse af container til restaffald og madaffald Punkt 7. Godkendelse af container til restaffald og madaffald 2015-038690 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets godkendelse, at de containere, der fra 2017 anvendes til

Læs mere

R Ø D O V R E KO M M U N E

R Ø D O V R E KO M M U N E R Ø D O V R E KO M M U N E Elvergaardens Grundejerforening Att.: Bestyrelsen Krusedinesen@privat.dk 16. november 2012 Opfølgning på møde vedr. implementering af nyt affaldssystem i Rødovre Kommune, Minervavej,

Læs mere

Hvidbog over behandling af afgivne høringssvar afgivet i høring om regulativ for husholdningsaffald ( )

Hvidbog over behandling af afgivne høringssvar afgivet i høring om regulativ for husholdningsaffald ( ) Bilag til behandling af regulativ for husholdningsaffald sagnr. 16/15422 Hvidbog over behandling af afgivne høringssvar afgivet i høring om regulativ for husholdningsaffald (1.12.2016 5.1.2017) Interessent

Læs mere

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten Referat Affaldsbasar 29.11.2012 - Stenløse Rådhus kl. 17-20 Deltagere: Borgere, se vedlagte liste over grupper. Fra Center for Teknik og Miljø: Ingela Karlsson, centerchef, Malene Leth Kobbernagel, Tina

Læs mere

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Sagsbehandlere Susanne Lindeneg

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Sagsbehandlere Susanne Lindeneg KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydækkende Strategier NOTAT 09-08-2016 Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. 2016-0066147 Dokumentnr. 2016-0066147-7 Sagsbehandlere Susanne Lindeneg

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Ny etablering af nedgravede affaldsløsninger til dagrenovation i sommerhusområderne Kongsmark, Kromose og Sønderstrand på Rømø

Ny etablering af nedgravede affaldsløsninger til dagrenovation i sommerhusområderne Kongsmark, Kromose og Sønderstrand på Rømø Ny etablering af nedgravede affaldsløsninger til dagrenovation i sommerhusområderne Kongsmark, Kromose og Sønderstrand på Rømø Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har i februar 2016 vedtaget "Revideret

Læs mere

Referat af møde den

Referat af møde den Næstved Kommune Team Affald www.naestved.dk Referat af møde den 20.8.2015 Mødedato 20-08- 2015 Tid 14-16 Sted Mødelokale 5, Rådmandshaven 20 Mødedeltagere Curtie, Lizzi, Varnny, Henning, Anne, Lisbeth,

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Referat. Forum: Brugergruppemøde Tid: Torsdag den 8. september 2016, kl Formøde for Arbejdsgruppen kl Sted: Kommunalbestyrelsessalen

Referat. Forum: Brugergruppemøde Tid: Torsdag den 8. september 2016, kl Formøde for Arbejdsgruppen kl Sted: Kommunalbestyrelsessalen Referat Forum: Brugergruppemøde Tid: Torsdag den 8. september 2016, kl. 19.00 Formøde for Arbejdsgruppen kl. 18.00 Sted: Kommunalbestyrelsessalen Deltagere: Brugergruppen se liste Afdelingschef Susanne

Læs mere

Kære beboer i Snebærhaven

Kære beboer i Snebærhaven Kære beboer i Snebærhaven Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med projektet med de nedgravede containere, og svar på en række problemstillinger,

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Forslag afdelingens hjemmeside Forslag om ansøgning til energisparepuljen Forslag om renovering af betondæk i varmecentralen Forslag om nyt

Forslag afdelingens hjemmeside Forslag om ansøgning til energisparepuljen Forslag om renovering af betondæk i varmecentralen Forslag om nyt Forslag afdelingens hjemmeside Forslag om ansøgning til energisparepuljen Forslag om renovering af betondæk i varmecentralen Forslag om nyt affaldssystem Forslag til afdelingsmøde i Voldparken den

Læs mere

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Den nationale ressourcestrategi, som kom i efteråret 2013 og sætter de samlede mål for

Læs mere

Galgebakken Genbruger

Galgebakken Genbruger Nyt om Galgebakken Genbruger Nyhedsbrev 1 Marts 2014 TEMA: Madaffald Galgebakkens Drift og Afdelingsbestyrelse Galgebakken Genbruger - Og sætter turbo på affaldssorteringen Alle beboere i Galgebakken går

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014 Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål. Bygnings- og Boligregistret

Læs mere

Notat. Status på de nye affaldsordninger i Albertslund Kommune. Baggrund. Modtager: Brugergruppen

Notat. Status på de nye affaldsordninger i Albertslund Kommune. Baggrund. Modtager: Brugergruppen Notat Modtager: Brugergruppen Status på de nye affaldsordninger i Albertslund Baggrund ACA = Agendacenter Albertslund AK = Forvaltningen, Albertslund VF = Vestforbrænding ML = M. Larsen (renovatør) HCL

Læs mere

REFERAT. Vedrørende: Dialogmøde om ny ordning med genbrugsbeholdere for haveboliger. Dato: 20. juni 2012

REFERAT. Vedrørende: Dialogmøde om ny ordning med genbrugsbeholdere for haveboliger. Dato: 20. juni 2012 Vedrørende: Dialogmøde om ny ordning med genbrugsbeholdere for haveboliger Dato: 20. juni 2012 Sted: Teatersalen, Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446 Deltagere: Cirka 55 fremmødte borgere Repræsentanter

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder

Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder Borgeren har mulighed for at gå op eller ned i beholder størrelse:

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Afrunding af test Af Anette Sejersen, Affald og Genbrug

Afrunding af test Af Anette Sejersen, Affald og Genbrug Afrunding af test 2016 Af Anette Sejersen, Affald og Genbrug Roskilde, oktober 2016 Hvad skal vi nå i dag? Velkomst Hvad har vi lært/resultater? Kommunikation/quiz/oplæg til gruppearbejde Gruppearbejde/sandwich

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Sådan bliver I bedre til at sortere virksomhedens affald

Sådan bliver I bedre til at sortere virksomhedens affald Sådan bliver I bedre til at sortere virksomhedens affald Det er ikke så svært, når man først får det lært mst.dk/kendditaffald Danmark uden affald 1 Danmark uden affald er et Danmark, hvor vi genanvender

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 29. oktober 2014. Starttidspunkt 17:30. Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1. Afbud fra

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 29. oktober 2014. Starttidspunkt 17:30. Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1. Afbud fra Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 11. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2014 - ÅBENT 19 12. - Virksomhedsplan 2015 - ÅBENT 21 13. -

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Madam Skrald nemt og bekvemt v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Hvad vil vi fortælle om i dag -Hvorfor Madam Skrald -Processen -Brugerdreven innovation -Foreløbige resultater -Udestående

Læs mere

Dagsordenspunkt. MBU - Tilskud til Agenda Center Albertslund (bevilling)

Dagsordenspunkt. MBU - Tilskud til Agenda Center Albertslund (bevilling) Dagsordenspunkt MBU - Tilskud til Agenda Center Albertslund (bevilling) Sagsnr.: 15/14104 Sagsbehandler: LIP Sags nr.: 15/14104 Sagsforløb: Brugergruppen - MBU - ØU - KB Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels Jørgensen,

Læs mere

Sådan bliver I bedre til at sortere virksomhedens affald

Sådan bliver I bedre til at sortere virksomhedens affald Sådan bliver I bedre til at sortere virksomhedens affald Det er ikke så svært, når man først får det lært mst.dk/kendditaffald Danmark uden affald 1 2 Danmark uden affald er et Danmark, hvor vi genanvender

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Er det ikke sådan et Danmark

Er det ikke sådan et Danmark Er det ikke sådan et Danmark Affaldsplaner vi gerne vil have? for Danmark AFFALDSPLANER FOR DANMARK Affaldsplaner for Danmark VIBORG KOMMUNE Affaldschef Poul Møller Oktober 2013 Er det ikke sådan et Danmark

Læs mere

DAGSORDEN. Bestyrelsen for AVV I/S. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl

DAGSORDEN. Bestyrelsen for AVV I/S. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl 16. oktober 2017 2122 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl. 9.00 12.00 Mødested: AVVs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen.

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen. 17-04-2015 Tom Hansen Direkte: 7257 7868 Mail: tha@jammerbugt.dk Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-13 Høringssvar til forslag til Affalds- og Ressourceplan 2014-2024 1. Indledning. Forslag til Affalds- og Ressourceplan

Læs mere

Grundejerforeningen Favrholm. Forslag til løsninger for affaldsordning

Grundejerforeningen Favrholm. Forslag til løsninger for affaldsordning Grundejerforeningen Favrholm Forslag til løsninger for affaldsordning Fælles oplysninger Der er opstillet fire løsningsforslag, som der skal stemmes om Der er fordele og ulemper ved hver løsning og økonomien

Læs mere

Albertslund Forsyning

Albertslund Forsyning Forum: Brugergruppen Tid: Torsdag den 28. november 2013, kl. 18.00, formøde kl. 17.00 Sted: Rådhusets kantine Deltagere: Brugergruppen se liste Brugergruppens formand Leif Pedersen Driftschef Hans-Henrik

Læs mere

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 Anmeldelse af jordflytning Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven 48 12,00 Dagrenovationsbeholder til rest eller organisk affald

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Beretning 2013-14 Det Grønne Miljøudvalg (GMU)

Beretning 2013-14 Det Grønne Miljøudvalg (GMU) Beretning 2013-14 Det Grønne Miljøudvalg (GMU) Med udgangspunkt i den Agendaplan / miljøhandleplan, der blev vedtaget af beboermødet i september 2013, følger her en gennemgang af GMU s aktiviteter i det

Læs mere

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 3. februar 2014 Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Læs mere