ABILD NYT 12. ÅRGANG MARTS-APRIL 2012 NR. 3-4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABILD NYT 12. ÅRGANG MARTS-APRIL 2012 NR. 3-4"

Transkript

1 ABILD NYT 12. ÅRGANG MARTS-APRIL 2012 NR. 3-4 Som forårssolen morgenrød stod Jesus op af jordens skød med liv og lys tillige; derfor, så længe verden står, nu efter vinter kommer vår livsalig i Guds rige. Tekst: N.F.S. Grundtvig 1846 Mel.: Emil Hartmann 1860 Jesus siger endnu i dag: Jeg er opstandelsen og livet; den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. (Johs. 11:25). Og endvidere: Men hvad det angår, at de døde opvækkes, har I da ikke læst i Mose bog, i stedet om tornebusken, hvordan Gud talte til ham og sagde; Jeg er Abrahams Gud, og Isaks Gud og Jakobs Gud? Han er ikke Gud for døde, men for levende (Markus 12:26-27).

2 Formålet med Abild Nyt - at du får lyst til at søge Gud - at du får lyst til at læse i Bibelen Jesus har sagt: Således elskede Gud verden, at Han gav sin Søn, den enbårne, for at enhver, som tror på Ham, ikke skal fortabes,, men have evigt liv. (Johs. 3:16) Dronningens 40-års jubilæum som regent den 14. januar, 2012 Dronningen ved nytåret og ved 40 årsregent-jubilæet * i retrospekt og med kommentarer af Moses Hansen Regnbuen den 1. januar, 2012: Jeg vil sige tak til vores dronning, som sluttede sin nytårstale med en dobbelt velsignelse ved at sige: Gud bevare jer alle! Gud bevare Danmark! - Danmarks største behov er nemlig et møde med den levende Gud for at vække os af vores humanistiske søvn til erkendelse af vores behov for Jesus Endnu et citat fra dronningen: Uanset hvilken alder, man har, vil et nytår altid være mulighedernes år! - ja, fordi Guds barmhjertighed (nåde) er ny hver morgen (Klagesangene 3:23), og som dine dage skal din styrke være (5. Mosebog 33:25). Derfor vil 2012 være et mulighedernes år for dig og mig Regnbuen den 16. januar, 2012: Jeg hørte ikke dronningens tale i aftes (ved gallamiddagen på Christiansborg), men en avis skriver følgende: I modsætning til statsministeren var det ikke hurraer, dronningen afsluttede sin tale med, men Jeg beder alle rejse sig, og med mig udtale et Gud bevare Danmark. Jeg ved ikke, hvor mange proklamerede Gud bevare Danmark! - men det var modigt og flot af dronningen at sige det ved en sådan middag - og især at bede alle tilstedeværende udtale det sammen med hende! Gud bevare os alle! Gud bevare Danmark! 2

3 Liv og Sjæl Beate Højlund, som nu er 86 år, blev enke som 45-årig efter 21 års ægteskab. Det virkede meningsløst, at hendes mand, sognepræst Asger Højlund (som var storebror til debattøren Niels Højlund), pludselig skulle dø som 48-årig fra hende og deres børneflok på syv, to sønner og fem døtre (I dag tæller familien 24 børnebørn, 10 oldebørn, og yderligere tre oldebørn er på vej). Men Beate Højlund tror på, at der var en mening med ægtefællens død, og i de 40 år, hun har været enke, har hun holdt fast ved, at mennesket ikke er overladt til tilfældighedernes spil. Beate Højlund er født og opvokset i Norge, men har siden 1950 været bosat i Danmark. Hun er cand. phil. i engelsk, forfatter og har oversat en række sange, som bl.a. er repræsenteret i Den Danske Salmebog. Daglig bibellæsning var en del af livet i familien, og det holdt Beate Højlund fast efter tabet af ægtefællen. Hun ville læse nogle vers fra Esajas Bog i Det Gamle Testamente, som hun huskede som trøsterige. Hun tog dog fejl af kapitlerne, men de ord, som hun læste i Esajas Bog, kapitel 54, vers 11-13, ser hun i dag som sin åndelige redningskrans efter dødsfaldet: Du hjælpeløse, du stormhærgede, du, som ikke finder trøst, se, jeg sætter din mur af malakit og lægger din grundvold med safirer. Jeg sætter dine murtinder med rubiner, dine porte med karfunkler, og hele din ringmur med ædelsten. Alle dine sønner skal være oplærte af Herren, dine sønner får stor lykke. - De ord ændrede min virkelighedsopfattelse. Efter tabet af min mand oplevede jeg Gud som fjern. Jeg tvivlede ikke på min kristne overbevisning, men jeg oplevede mig som et ligegyldigt fnug i universet, som ikke kunne være genstand for Guds omsorg. Ordene fra Esajas gjorde det tydeligt, at der var en Gud, som havde omsorg for mig. Gud var ikke fjern, men tæt på. Beate Højlund er flere gange blevet spurgt, hvordan hun kunne bevare troen på en skabende og opretholdende Gud. Hun afviser, at sorgen såede tvivl eller vrede i hendes sind. I dag er det nærmest moderne at skælde ud på Gud. Det kan have sin plads, men jeg har ikke haft behov for at være vred på Gud, men har holdt fast ved en tro på, at vi ikke er over- 3

4 ladt i tilfældighedernes vold. Jeg tror på, at der er en mening med Asgers død, om ikke andet så den, at vi skal opleve, hvem Gud er, og hvad Han kan. De senere år har Beate Højlund ofte tænkt på en kvinde, som hun lærte at kende, mens familien boede på Færøerne: Hun var enke og boede i et sorttjæret hus. Hun var meget fattig, for hun ejede kun en ko. Hun sagde ofte, at hun var glad, fordi hun var fattig, fordi hun mente, at det gav hende bedre mulighed for at opleve Guds velsignelse. - Tabet af min mand har vist mig, at når vi fratages alle ting, så kan vi meget håndgribeligt få lov at opleve Guds hjælp. For mine børn var tabet af deres far naturligvis en sorg, som har formet dem, men samtidig er de blevet præget af, at vi sammen har set, hvordan Guds støtte kunne opleves som en realitet. - Da jeg havde mistet min mand, var jeg frataget alt det, som ellers giver glæde i et menneskes liv. Jeg skal ikke forklejne, hvad vores børn betød, men min mand havde været en stor kilde til glæde i mit liv, og nu var han væk. I den situation oplevede jeg, at mit forhold til Kristus ændrede sig. Vi skal ikke glorificere lidelsen, men når man bogstaveligt talt er hjælpeløs og på bar bund, så oplever man, hvad Gud kan, og kilden til glæde kommer mere udelt fra Kristus... (Fra artikel i Kristeligt Dagblad fredag den 18. november 2011 af 4 Jeg ser frem til den dag, hvor jeg ser min mand igen. Hvordan det bliver, ved jeg ikke, men jeg glæder mig og er spændt... (Beate Højlund) Missionærberetning fra Kasakhstan af Allan Smith Jeg så Katja første gang i forbindelse med en møde-rejse, jeg havde i Dengang var hun kun 8 år, og jeg overnattede hos hendes forældre, hvor jeg fik anvist et lille værelse. Da jeg lagde mig på sengen, var den hård som en dør! - og da jeg løftede lagnet og tæppet, så jeg, til min store overraskelse, at det faktisk var en dør, jeg lå på! Jeg fjernede døren og lagde mig igen, men nu var sengen alt for blød, og jeg lå som en banan! Jeg klodsede derefter sengen op med min store kuffert og forsøgte at sove på denne konstruktion... Næste morgen måtte jeg tidligt videre, da jeg skulle nå et møde. Under morgenmaden spurgte min værtinde mig, hvordan jeg havde sovet. Jeg fortalte hende, at jeg havde opdaget, at der var en dør under tæppet! Å-å-åh nej! sagde hun, Jeg troede, min mand havde fået lagt madrassen ovenpå den! Det må du meget undskylde! - Hun fortalte så, at grunden til døren, var at deres datter Katja havde en meget deform ryg, og derfor lå bedst på et hårdt underlag. Jeg sagde, at jeg gerne ville bede for Katja, og lagde min hånd på hende og bad i tro, og Helligånden kom meget stærkt over hende, og hun sagde: Gud rørte ved mig! Derefter tog jeg afsked med familien. Jeg fik ikke senere lejlighed til at komme på de kanter. En dag i 2011, hvor jeg havde været til gudstjeneste i en meget stor kirke i Almaty, var der pludselig én blandt flere hundrede mennesker, der efter mødet, hilste: Hej Allan, hvordan har du det? Jeg kunne selvfølgelig ikke genkende, at det var Katja! Hun mindede mig da om den dag, hvor jeg havde bedt for hendes ryg og sagde: Gud helbredte mig den dag, og siden har mit liv været normalt og uden smerter! Tak, Gud! Og i dag er Katja en glad og helhjertet kristen, som er aktiv i kirkens ungdomsarbejde...

5 Er det tilfældigt at Babelstårnet og EU-parlamentet ligner hinanden? Dansk EU-formandskab i første halvår af 2012 af Jørn Nielsen I skolens bibelhistorietime husker jeg billedet af babelstårnet. I mit barnesind så jeg det som et påbegyndt byggeri, der ville nå op til Himlen i sikkerhed for en eventuel ny syndflod. Sådan svarede jeg da også, når læreren spurgte mig om grunden til dette tårn. Klassekammeraterne morede sig højlydt over mit svar, hvad jeg dog ikke forstod. Men min udlægning ramte måske ikke så meget ved siden af. Dengang var EU endnu fremtid, og en parlamentsbygning var ikke på noget tegnebræt. Men billedet af det påbegyndte babelstårn stod der. Det var et af den hollandske maler Pieter Bruegels bibelske motiver fra 1563 og kan ses på Kunsthistorisches Museum i Wien. Måske var Pieter Bruegels maleri ligefrem profetisk. For der er senere, med rette, blevet draget en sammenligning mellem babelstårnet og parlamentsbygningen i Bruxelles og gjort opmærksom på den påfaldende lighed i udseende. Dette tidens tegn tror jeg personligt ikke, vi kan komme uden om. Bibelens tekst lyder sådan: Derpå sagde de: Kom, lad os bygge os en by og et tårn, hvis top når til himmelen og skabe os et navn, for at vi ikke skal spredes ud over hele jorden (1. Mosebog 11:4). Det lykkedes som bekendt ikke. Herren tillod det ikke. Ånden i EU er den samme. En menneskeskabt enhed og et hovmodigt forsøg på at skabe sig et navn og guddommeliggøre sig selv i trods og ringeagt for Herrens navn og det navn, hvorved vi alene kan frelses, nemlig ved det fortabte menneskes eneste Frelser, vor Herre Jesus Kristus, som er stenen som blev agtet for intet af jer bygmestre, men som er blevet hovedhjørnesten. (Apostlenes Gerninger 4:11-12). (Fra klumme på Jørn Nielsens hjemmeside 5 9

6 Kommentar til H.C. Andersens Eventyr Snedronningen af Blom Salmonsen Dér sad den lille Kaj i Snedronningens slot med et hjerte som en isklump og tumlede med forstandsisspillet, nogle flade, skarpe isstykker, som han lagde sammen på alle mulige måder. Han drømte endnu drømmene fra syndefaldet: Almagt lagt i menneskets hånd. Fra Snedronningen, forstandens gudinde, lød ned til ham det løfte: Kan du finde mig den figur, der hedder evighed, så skal du være din egen herre, og jeg forærer dig hele verden og et par nye skøjter. Lad os bygge det tårn, der rager helt ind i himlen. Når de kemiske værksteders pionerer finder alle stoffets hemmeligheder, og kosmonauterne nu henter også himmelrummets goder, bliver kloden en velfærdsstat med lykke til alle. Friet for religiøse drømmes tågesnak vil vi træde ind i den store helhed, der gør alverdens mennesker til én slægt og realisere det virkelige paradis: de fagre riger på jorden. Da forråder vi ikke længer vort liv ved at brænde røgelse i stedet for at tjene mennesket. Og det vil undre os, at vi nogen sinde har ønsket en gud. - Sådan er det program, Snedronningen trykker den lille Kaj i hånden. Men det mærkelige sker: De fysiske undergerninger, vi strør om os, den almægtige teknik, der foreløbig har udløst de ny skøjter, hvormed kosmonauterne nu overfarer himlens isblå flade. Og den materialisme, vi er så glade for i vort daglige liv, har tømt os for tryghed og fyldt os med livsangst og fremtidsfrygt. Kærligheden er blevet kold - og hadet varmt. Hjertet blev gammelt ved kun at være klogt. Men også nu skal vort liv frelses ved, at vi bedende synger vor barndoms salmer, sådan som den lille Kaj engang lærte det. Kun som børn under den almægtige Faders øjne tåler vi at tumle med forstands-isspillet uden at tilbede vort eget virke og gøre os selv til Gud. (Skrevet af 73-årige Blom Salmonsen, tidligere skoleinspektør i Århus, i ny bog i 1964) Ligner det ikke vor tid?? Ve dem, der kalder ondt for godt og godt for ondt, gør mørke til lys og lys til mørke, gør beskt til sødt og sødt til beskt! Ve dem, der tykkes sig vise og er kloge i egne tanker! (Esajas Bog 5:20-21). 6

7 Et skibbrudsvarsel - et nyt Titanic? * af Johny Noer Det er for mig ingen tilfældighed, at jeg her til morgen ( ) vågnede med den klare tanke, at det var i 1912, at luksus-passagerskibet, Titanic, gik ned! Det vil sige, at det er 100 år siden, at den gigantiske synkefri luksusliner forliste den 14. April efter en kollision med et isbjerg i farvandet omkring Newfoundland. Ej heller ser jeg det som en tilfældighed, at den 14. Januar, 100 år efter Titanics undergang forliser luksus-cruiseren Costa Concordia ud for Italiens vestkyst. Passagererne har beskrevet ulykken som et nyt Titanic - og det skal nok i reportagerne blive omtalt, at dette forlis er et tragisk 100-års jubilæum Det er heller ikke for mig en tilfældighed, at jeg i dag - to dage efter krydstogtskibet med de mere end 4000 ombordværende forliste ved øen Giglio - i min daglige bibellæsning læste et afsnit i Ezekiels Bog (16:49-50), som henviser til illusionen om den synkefri luksusliner : Dette var Sodomas synd: De levede i storhed, overflod og sorgløs tryghed de blev hovmodige og gjorde, hvad der var afskyeligt for Mig. Det uforståelige skibbrud i 100-året efter Titanic rejser for mig spørgsmålet: Er dette endnu et varsel fra Gud? Vi sad i to timer i redningsbådene og græd, fortæller passagererne. Hvad skal der til før velfærdssamfundet vågner op til den grusomme virkelighed, at Sodomas synd fører til Sodomas dom? og Sodomas dom er hårdere end nogen anden dom, fordi Sodoma-afskyeligheden er værre end nogen anden synd (Ezek. 16:52). Titanics forlis af E.V. Det var natten mellem den 14. og 15. april, 1912, at verdens største og angiveligt sikreste skib, ejet af rederiet White Star Line, på sin jomfrurejse fra England til New York stødte på et isbjerg og sank kl efter at have holdt sig flydende i 2 timer og 40 minutter... Det har ikke været let at fastslå nøjagtigt hvor mange mennesker, der omkom. Det engelske handelsministeriums tal på 1503 er det mest sandsynlige, men tallene 1635, 1517, 1490 har også været nævnt. Der overlevede 139 besætningsmedlemmer, 119 mandlige passagerer, 339 kvinder og 54 børn, i alt 651 personer. 7

8 Danskerne er så tilfredse af redaktør Henri Nissen Når man betragter danskerne i dag, så er der rigtig mange, som har ondt i sjælen Vi er som folk forhutlede og faderløse. Vi er som får uden hyrder. Udover de fysiske sygdomme, florerer der så mange psykiske lidelser, som aldrig før. Relationerne bliver brudt, familierne falder fra hinanden Men samtidig giver danskerne mærkeligt nok udtryk for, at de er tilfredse. Faktisk er vi nogle af de mest tilfredse i verden, hvis man skal tro diverse undersøgelser. - Det er godt ar være taknemlige, men måske hænger danskernes overfladiske tilfredshed sammen med, at de ikke tror, det KAN være anderledes? Måske er det også udtryk for den danske jante-mentalitet. Vi skal jo ikke tro, vi er noget. Heller ikke, når vi er syge og elendige. Vi betyder jo ingenting Der er jo ingen, der bryder sig om os alligevel. - Så vi lider i stilhed. Men der er jo én, der bryder sig om os: Hvor ofte ville jeg ikke samle jer, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke, sagde Jesus, da Jerusalem afviste ham. - Og han profeterede, hvordan det ville gå dem, der afviste ham: Se, jeres hus bliver overladt til jer selv, øde og tomt. (Mattæus 23:37-38). - Det er også situationen i Danmark. Vi er overladt til os selv, fordi vi som folk har fravalgt Gud. Selv om mange er medlemmer af folkekirken eller en anden kirke, så er antallet af praktiserende, troende kirkegængere det laveste i verden. Vi er et af verdens mest ugudelige folk. Og som bekendt har vi for øjeblikket en regering og et flertal i folketinget, som har meget travlt med at udviske alle tegn efter Gud og den kristendom, som engang gjorde Danmark til et af de rigeste og mest sociale lande i verden Nu er vi overladt til os selv, som vi har ønsket det Men Jesus siger stadig - også til os danskere - Kom til mig (Mattæus 11:28). (Leder i Udfordringen den 16. Februar 2012) Under et besøg i januar i Cameroun skrev Henri Nissen bl.a.: I denne uge modtog en kristen med forbindelse til Udfordringens radio-arbejde i det nordlige Cameroun et trusselbrev fra bevægelsen Boko Haram. Han har selv været en meget aktiv fundamentalistisk muslim. Men efter et natligt syn begyndte han at læse i et lille Ny Testamente og blev kristen. Hvor han før prædikede omvendelse til islam og overholdelse af sharia-loven, prædiker han nu det kristne budskab om nåde og tilgivelse. Men hans nye tro har medført alvorlige konsekvenser: uretfærdig fængsling, forsøg på at tage hans kone fra ham, og at familien ikke vil kendes ved ham... Det er som regel livsfarligt, og i hvert fald forbundet med alvorlige konsekvenser, at stå offentligt frem og bekende sin tro som kristen i denne del af landet, som er 99,9 pct. muslimsk. Som regel forbliver de nye kristne hemmelige. Men det bemærkes, når de ikke møder op i moskéen til bøn, og så begynder forfølgelserne ofte Boko Haram, som betyder Skolen er forbandet (dvs. den vestlige i modsætning til Koranen), står bag urolighederne i Nigeria, hvor mange er blevet dræbt, og bevægelsen forfølges nu af myndighederne i Nigeria og andre lande. (Fra artikel i Udfordringen 19. Januar, 2012). 8

9 En dugfrisk hilsen fra Israel fra vore Middelfart-missionærer, Anne-Lise og Peter Løbner Madsen (Fænøsund Park 16, 1. tv., 5500 Middelfart) den 3. Februar, 2012 Vi hører, I er ved at få vinter derhjemme. Her er det koldt med regn, storm, lyn og torden, men Israel trænger til regn, så vi må ikke klage Her i Israel hører vi dagligt om trusler imod Guds folk. Raketter kommer jævnligt ind over landet fra Gaza, og Irans atomprogram bliver omtalt i pressen hver dag. Antisemitismen vokser over hele verden, så fjenderne kan angribe, så snart de får et signal. Vi er her for at minde jøderne om, hvad Guds ord siger, og opmuntre deres tro på Israels Gud. Og samtidig er der flere og flere, der søger Gud og begynder at bede hver dag. Der er lige kommet en anbefaling fra Knesset om, at folket her skal knytte tættere bånd til de evangeliske kristne. Den nye bibel, som indeholder både Det nye og Det gamle Testamente, er nu givet ud gratis til over forskellige ledere i Israel, og 40 af Knessets politikere har fået et eksemplar. Netanyahu har fået den, og Bibelselskabet har fået takkebrev fra ham. Vi takker Gud for, at han som landets leder går foran med at holde bibelstudier hver måned for alle i Knesset, der vil være med. Bed meget for ham og de andre ledere, som er udsat for hårde angreb fra mange sider, at de må søge deres tilflugt hos Gud og få visdom fra Ham. Vi har lejet en lejlighed i Natanya, da det ligger nærmere de nye projekter, vi er i gang med at hjælpe. Og vi vil gerne gøre så meget, vi kan i det første halvår af 2012, da vi føler, tiden er kort, og Israel trænger til trøst, opmuntring og støtte. Så vi regner med at blive hernede til 2. marts, hvor vi rejser hjem i 3 uger for bl.a. at fejre Peters 80 års fødselsdag. Derefter vil vi gerne være her i 3 måneder, så vi kan hjælpe de mange, der har henvendt sig til os om hjælp. I dag har vi været ude og besøge en organisation, der samler mad fra landmænd, supermarkeder og andre steder og deler ud til de fattige hver torsdag. De fleste medarbejdere arbejder frivilligt, og et stort indkøbscenter har stillet en stor parkeringskælder til rådighed, hvorfra uddelingen kan foregå hver uge ( E.V.: Nye projekter, der appellerer til Anne-Lise og Peter Madsen at støtte - med hjælp fra givende venner i bl.a. Danmark - er: 1) Mad til fattige immigranter, holocaustoverlevende, enlige forældre med små børn og andre 2) Handicappede børn og unge, samt sårede og invaliderede soldater, som alle nyder godt af et heste og hunde-træningscenter 3) En hel landsby, specielt bygget til børn, der er misbrugte og har dårlige nerver. (30% af dem er nye immigranter fra Etiopien) 4) o.s.v o.s.v - Det er fantastisk, hvad Anne Lise og Peter Løbner Madsen på denne måde har kunnet hjælpe med i årenes løb i Israel Man kan støtte gennem Missions-Nyt, Bank-konto , mærket Projekt

10 Syn for det vigtigste - af Beate Højlund E.V.: For nylig fik jeg en bog forærende af læserbrev/kommentator-skribent, pensioneret lærer, Kamma Ankjærø, Århus, der altid underskriver sine stykker med fuld adresse, Ny Munkegade 80. Vi er blevet meget gode venner, og den bog, hun sendte mig, vidste hun, ville falde helt i min smag. Det var En skål havregrød med (bramfri!) andagter af Beate Højlund (se artikel om hende på siderne 3 og 4). - I sit forord skriver hun, at det er et genoptryk af små stykker (53 i alt, har jeg talt), som hun med ugers eller måneders mellemrum har skrevet til Indre Missions Tidende, og at ideen til at samle dem i en bog ikke var hendes egen, men forlagsleder Thomas Bjerg Mikkelsens, som også har brugt hoved og mange timer på at finde billeder, der kunne understrege det skrevne. Og hun skriver til sidst: Disse strejftanker er ment som påmindelser om det grundlæggende i vor tilværelse: Guds tilværelse i hele vort liv, småt som stort. - Bogen udkom på Lohses Forlag i Et af Beate Højlunds små stykker med titlen ovenfor Det er svært, når synet begynder at svigte - uanset om man er ung eller gammel! Noget af det kan afhjælpes, men jo ikke altid, og det må være umådelig svært at få vejen til synet helt spærret. Så er det godt, at der er noget, der hedder det indre øje, hvis syn aldrig behøver at svækkes. Behøver at svækkes, siger jeg, men faktum er jo, at det netop tit bliver svækket. Såmænd også hos mennesker, der ikke engang behøver læsebriller! Svækkelse af det indre øje var en kendt sygdom, også på Jesu tid: De skal se, men intet forstå, sagde Jesus. De så, hvad han gjorde, men ikke hvem han var. Mange af os har engang set, hvem Jesus er, men som tiden går, og vanskelighederne tårner sig op, overser vi, hvad Jesus gør, og brillerne dugges af dagliglivets fortrædeligheder. Jovist tror vi, men troens kraft og glæde fordamper, fordi det indre øje er blevet svagt. O Jesus, åbne du mit øje, at jeg må se, hvor rig jeg er! Jeg har en fader i det høje, som faderomhu for mig bær. Jeg har en broder ved Guds side, som altid træder frem for mig Jeg har en talsmand midt i nøden Sådan synger Lina Sandell og slutter med den bøn, som alle disse kendsgerninger munder ud i: O Jesus, lær mig frydetonen for, hvad du gav til salighed Langt vigtigere end at det ydre syn bevares, er det, at det indre syn forbliver usvækket eller helbredes for sin blindhed. At have en almægtig far, der elsker mig og har omsorg for mig, at have en bror, der dækker mit ynkelige liv med sit, og at have hans ånd til at minde mig om alt dette og tænde håbet om evigt liv og fred i Jesu blod! Er der noget, der er vigtigere end alt dette? På næste side ses Lina Sandells vidunderlige sang i sin helhed

11 Lina Sandell ( ) På dansk fra Sangbok for norsk ungdom Ungdomsforbundets Forlag, Oslo, 1945 O Jesus, åbne du mit øje! O Jesus, åbne du mit øje, at jeg må se, hvor rig jeg er! Jeg har en fader i det høje, som faderomhu for mig bær. Jeg har en talsmand udi nøden, en trøster og husvaler god. Jeg har et evigt liv i døden, en evig fred i Jesu blod. Jeg har en broder ved Guds side, som altid træder frem for mig. Jeg har en nådestrøm så vide, som himlens hvælving strækker sig. Jeg har et evighedens rige, et nåderige, det er sandt! Jeg har en krone uden lige, en arv, som Jesus til mig vandt. Ej burde jeg da gå og sørge, jeg er en mægtig konges brud. Skønt vantroen mig tit mon spørge: Hvor er din højhed og dit skrud? O Jesus Krist forøg mig troen, at jeg må se min herlighed. Og aldrig, aldrig glemme kronen, du har beredt fra evighed

12 F R A E V I G H E D T I L E V I G H E D Antisemitismen og de sidste tider ny bog af læge Erik Fanøe Forlagets boganmeldelse: Intet andet emne i kristne forsamlinger, artikler og bøger er så meget fremme i tiden som Bibelens profetier om vor klodes sidste tid før de store omvæltninger, der vil føre til skabelsen af en ny jord, som forudsagt sidst i Johannes Åbenbaring - for intet andet i tiden er så vigtigt som at forstå, hvad der er sket, og hvad der vil ske for øjnene af os i TV: Israels genfødsel i 1948, naturkatastrofer som tørke, jordskælv, vulkanudbrud, oversvømmelser, sygdomme som AIDS, der affolker den 3. Verden, krige og oprør i Europa, Mellemøsten og Asien, verdensøkonomiens sammenbrud og den falske Messias Antikrists kommende fremtræden som verdensredningsmand. Alt sammen forudsagt af jødiske profeter og af Jesus selv i hans sidste store eskatologiske tale på Oliebjerget. Næste verdensomfattende tegn bliver sandsynligvis bortrykkelsen af den kristne menighed som forudsagt i 1. Tessalonikerbrev 4: Tiden er nær! Forfatteren til denne bog har gennem et langt liv beskæftiget sig med disse profetier og giver her en oversigt over Bibelens store linier med Israel som omdrejningspunktet. Kun gennem dette folk har den evige Gud kundgjort sine planer med menneskeheden og kun gennem dette folk vil han virkeliggøre dem trods verdensmodstand. Bogen kan købes i kristne boghandler eller direkte fra: Forlaget Ova, Skolevænget 1, 9550 Mariager. Tlf Bogen er på 102 sider og koster 145 kr. 12

13 I S kursus-annonce R A E L - rager det mig? fra Mariager Højskoles i Udfordringen Har du nogensinde undret dig over, hvorfor der er så megen ballade mellem israelerne og palæstinenserne? Hvem har ret til landet? Hvordan skal vi som kristne forholde os til det, der sker i Mellemøsten, og skal vi i det hele taget forholde os til det? - Du har nu mulighed for måske at få svar på de mange spørgsmål, der trænger sig på omkring hele mellemøstproblematikken. Først og fremmest er Israel stedet, hvor de fleste af Bibelens bøger er blevet skrevet, og det gamle testamente er også jødernes historie. Hele vor vestlige verdens åndelige rødder finder vi også i dette land. Jesus var først og fremmest jøde. Læsningen af det nye testamente får nye dybder, når man kender lidt til dets jødiske kontekst. Højskolekurset vil også indeholde undervisning i Mellemøstens historie, jødedommen og islam, zionismen og jødernes tilbagevenden, holocaust, sprog og kultur, demokrati og folkeoplysningens vilkår i Mellemøsten, med videre. Karen Margrethe Kirk (53) og Poul Kirk (61) vil være undervisere på kurset. De bosatte sig for 20 år siden i Israel et halvt år sammen med deres fire børn. De sidste 10 år har de tilbragt to måneder hvert år i landet, og i de senere år har de været rejseledere på ture til området. Karen Margrethe er især optaget af jødedommen, kulturen og sproget og har læst hebraisk både i København og i Jerusalem. Poul har i mange år arbejdet med Mellemøstens historie, politiske udvikling og kirkens særlige ansvar for Israel og det jødiske folk. Sted: Mariager Højskole, Hjulhusvej 12B, 9550 Mariager. Tlf.: Pris: To/tremandsværelse: kr ,- Eneværelse: kr ,- (begrænset antal) Tid: Søndag den 24. juni, 2012, kl. 15, til lørdag den 30. juni, 2012, kl. 15 Sidste tilmeldingsfrist er den 1. juni, 2012 Der vil efterfølgende være mulighed for at tage med på en rejse til Israel fra 4. juli til 11. juli Rejsen er ikke med i højskoleopholdet og den vil koste kr ,- 13

14 HVEM SIGER, GUD IKKE ER TIL? af Jim Bishop Der findes ingen Gud. Alt det forunderlige, vi ser omkring os, skyldes rene tilfældigheder. Ingen almægtig hånd har skabt universets myriader af stjerner. De er kommet af sig selv. Ingen holder dem fast i bestemte baner. Jordkloden har selv givet sig til at rotere, så havene bliver på deres plads og ikke løber ud i rummet. Nyfødte børn lærer selv at græde, når de er sultne eller føler smerte. En lille blomst har opfundet sig selv, for at vi kan udvinde digitalis af den og helbrede dårlige hjerter. Jorden har inddelt sin tid i dag og nat og har selv tippet sig en smule, så vi får vekslende årstider. Uden magnetiske poler ville menneskene aldrig have kunnet navigere over havet eller igennem luften - men polerne voksede bare frem uden videre. Hvordan med sukkerregulatoren i bugspytkirtlen? Den sørger for, at vi får tilstrækkeligt med blodsukker til at holde energien oppe. Uden den ville vi alle gå i koma og dø. Hvorfor ligger sneen oppe på bjergtoppene og venter på, at den lune forårssol skal smelte den lige præcis, når de nyspirede afgrøder på markerne nede i dalen har brug for de livgivende dråber? I sandhed en lykkelig tilfældighed. Menneskets hjerte slår uden ophør i 70, måske 80 år. Hvem sørger for, at det får tilstrækkelig hvile mellem hvert slag? Nyrerne filtrerer giftstofferne fra blodet og lader de gode og nyttige ting blive tilbage. Hvem har lært nyrerne at skelne det ene fra det andet? Hvem udstyrede mennesket med en tunge så smidig, at den kan forme ord, og sørgede for en hjerne til at forstå ordene med - noget som er nægtet alle andre skabninger? Hvem viste kvindens livmoder, hvordan den skulle tage imod to menneskers kærlighed og blive ved med at dele det lille bitte æg, indtil det spæde barn har det rette antal fingre, øjne og ører og hår på rette sted og kan komme ud i verden lige netop, når det er stærkt nok til at kunne klare tilværelsen? Hvem siger, Gud ikke er til? (Tilsendt af Alice Therkildsen, Skjern, som har fundet det i Det Bedste for januar 1989) 14

15 Den morsomme tegnings eneste tilknytning til artiklen nedenfor er, at forfatteren nævner Grønland, hvor han og hans familie boede en årrække. Hvor går vejen hen? af Bjarne Nederby Jessen I en anekdote om Albert Einstein fortælles det, at han ikke kunne finde sin togbillet under en togrejse, men konduktøren stolede på ham. Senere lå Einstein alligevel nede på gulvet og ledte under sæderne efter sin billet. Det behøver du slet ikke! sagde konduktøren. Jo, sagde Einstein, for jeg har glemt, hvor jeg skulle hen! Det er vigtigt, at vi ved, hvor vi skal hen - også i Og her er det vigtigt at huske på, at Jesus sagde: Jeg er vejen, sandheden og livet. Jesus er den vej, vi skal følge, hvis vi vil finde meningen med livet og vil leve i Skaberens ønsker med vores liv. Anekdoten om Albert Einstein minder mig om et citat af den dansk/grønlandske polarforsker Knud Rasmussen fra hans Laplandsrejse i 1907: Der var engang en Tid her på Jorden, da der var mindre Visdom og mere Lykke til, Menneskene var mere enfoldige og mere fornuftige end nu, og man fortæller, at de levede Livet for Livets egen Skyld. Hvor er der megen livsvisdom i det citat og noget af det oplevede vi under vores 13 år i Grønland blandt grønlændere, der har et andet og mere positivt forhold til livet og til tiden, end vi har i vores fortravlede, materialistiske vestlige verden. Vi må lære at forstå, at ikke al udvikling ER udvikling, i mange tilfælde er det afvikling - og det oplever vi i vores tid, hvor mennesker vender sig væk fra deres bestemmelse, at leve efter Skaberens anvisninger, sådan som vi finder dem i Bibelen. Gud har skabt os., men som Prædikeren siger i den gamle oversættelse: Gud skabte menneskene som de bør være, men de har så mange sære ting for. Vi har i sandhed mange sære ting for. Vi må standse op og vende om til livets Gud og hans søn, Jesus Kristus vores frelser. Vi har brug for, at det danske folk vender sig fra de mange sære ting og vender sig til Jesus, vores Frelser. Lad det ske. Lad 2012 blive året, hvor mange i Danmark finder tilbage til meningen med livet. Tænk, hvis kommende generationer (hvis ikke Jesus er kommet igen forinden) vil sige, at det var i 2012, vi så en ny folkelig og åndelig vækkelse bryde igennem i Danmark, hvor mennesker valgte at leve med og for Jesus og lod hele deres liv være præget af det - også i samfundslivet og i det politiske liv. (Fra leder i den tværkirkelige ugeavis Udfordringen torsdag, den 12. januar, 2012) 15

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Rigtig glædelig Jul! - og velsignet Nytår til alle! Salme 121:

Rigtig glædelig Jul! - og velsignet Nytår til alle! Salme 121: ABILD NYT 12. ÅRGANG JANUAR-FEBRUAR 2012 NR. 1-2 Rigtig glædelig Jul! - og velsignet Nytår til alle! Salme 121: Trøstefuld tillid til Gud - Sang til festrejserne Jeg løfter mine øjne til bjergene: hvorfra

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

LIV OG RELIGION 6 Grundbog

LIV OG RELIGION 6 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 6 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 6, Grundbog

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs Perspektiv K R I S T E N T 15. ÅRG. NR. 2, 2012 Kan en kristen miste troen? Dette spørgsmål dukker jævnligt op, og mange af os slås med det fra tid til anden. Når vi gør noget, der bedrøver Gud - og vi

Læs mere

BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk

BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk BEVAR DIT HJERTE David, den mest kendte konge i Israels historie, havde en søn, som var en utrolig klog mand. Hans navn var Salomon, - og det specielle ved hans klogskab og visdom, var, at den havde han

Læs mere

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne netværksbladet Nr. 1 Januar 2014 Til kristne kvinder i Skandinavien Kvindeprofilen: Skulle jeg klare det måtte jeg bede om hjælp Vækkelsens forløbere Forbederne Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

JORDEN RUNDT I 40 ÅR

JORDEN RUNDT I 40 ÅR JORDEN RUNDT I 40 ÅR TILEGNET Denne bog er tilegnet vores kære, trofaste venner og familiemedlemmer, der gennem alle de år, vi har været missionærer, har hjulpet og opmuntret os, støttet vort arbejde på

Læs mere

DE TI BUD UNDER ANGREB. Danny Shelton Shelley Quinn

DE TI BUD UNDER ANGREB. Danny Shelton Shelley Quinn DE TI BUD UNDER ANGREB Danny Shelton Shelley Quinn Danny Shelton og Shelley Quinn DE TI BUD UNDER ANGREB DE TI BUD 1. Du må ikke have andre guder end mig. 2. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form

Læs mere

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen Kære Bibeltimeholder Du sidder nu med ledermaterialet Saint and sinners mennesker, der mødte Jesus. Du skal som leder i gang med en meget vigtig opgave. Du skal nemlig til at forberede en eller flere bibeltimer.

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Førstehjælp til et såret ægteskab.

Førstehjælp til et såret ægteskab. Førstehjælp til et såret ægteskab. Af: Marilyn Phillipps Copyright 1987 / dansk 1997 ISBN 1-884794-00-9 / dansk 87-986739-0-4 Reprinted 1989, 1991, 1993 Revised 1992 /dansk 2001 Vi opfordrer dig til at

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Min Frugt er dit vidnesbyrd

Min Frugt er dit vidnesbyrd Min Frugt er dit vidnesbyrd Vidnesbyrd fra læsere af Sandt Liv i Gud i Danmark Introduktion til vidnesbyrd Sandt Liv i Gud Når man ser på kirkens historie, er der ikke megen tvivl om, at kristne profetskikkelser

Læs mere

11. ÅRGANG SEPTEMBER-OKTOBER 2011 NR. 9-10

11. ÅRGANG SEPTEMBER-OKTOBER 2011 NR. 9-10 ABILD NYT 11. ÅRGANG SEPTEMBER-OKTOBER 2011 NR. 9-10 Moses Hansen skriver i Regnbuen den 3. August, idet han citerer Esajas 60:22: Når tid er inde, vil jeg fremme det i hast : Den 11. September 2001, da

Læs mere

Troen & Ingen. Et udskolingsprojekt om sorg og sorgarbejde i kunsten. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti

Troen & Ingen. Et udskolingsprojekt om sorg og sorgarbejde i kunsten. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Troen & Ingen Et udskolingsprojekt om sorg og sorgarbejde i kunsten Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti 2011 Indhold Indledning Søren Huss: Troen & Ingen Hvad er Sorg? Døden i Bibelen Trøst

Læs mere

er som Menneskesønnen for at holde dom over de ugudelige og føre de frelste til Paradis, mens andre gik mere op i Jesus liv og lære, som de efter

er som Menneskesønnen for at holde dom over de ugudelige og føre de frelste til Paradis, mens andre gik mere op i Jesus liv og lære, som de efter Kære Alexander. Så sidder jeg endnu engang her i Betania, i det gamle hus, hvor vi kom så ofte, og minderne fylder mig med vemod. Her er så stille nu. Og dog kan jeg stadig smile med taknemmelighed, når

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL BIBEL B S STUDIUM Bibelstudium 1. kvartal 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS bibelstudium.dk Nådens klæ dning Klædedragtens historie i Bibel ens lys 2 Dansk Bogforlag TLF.: 4558 7758 www.danskbogforlag.dk 2. kvartal

Læs mere

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 A mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 I kan sjælen, begår alle det må. er Evangeliet, opdage, gjorde, en syntes, det må Det inspirerende budskab AF ÆLDSTE BOYD K. PACKER af de Tolv Apostles Råd DEM STJERNE

Læs mere

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller:

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller: En autentisk beretning fra en ung pige, der havde en stærk oplevelse ved at dø og blive vist både himmel og helvede, inden hun kom tilbage til livet. (Se forskellige links på sidste side) Er du i tvivl

Læs mere

Pottemagerens Hus. Glædelig Jul og Godt Nytår. Nyt fra. Glædelig Jul og Godt Dejlige vinterdage på PH.

Pottemagerens Hus. Glædelig Jul og Godt Nytår. Nyt fra. Glædelig Jul og Godt Dejlige vinterdage på PH. Nr. 1 feb. 2012 Nyt fra Pottemagerens Hus Glædelig Jul og Godt Nytår Glædelig Jul og Godt Dejlige vinterdage på PH. Lad dit liv forandre verden. Lad ikke verden forandre dit liv. Der er ikke noget forkert

Læs mere

Tales of Glory. Tekstgennemgang. Vi skal adlyde Gud mere end Mennesker Daniel og løverne. Til brug i kirke og klub. Tekst: Daniel 6,6-27

Tales of Glory. Tekstgennemgang. Vi skal adlyde Gud mere end Mennesker Daniel og løverne. Til brug i kirke og klub. Tekst: Daniel 6,6-27 1 Vi skal adlyde Gud mere end Mennesker Daniel og løverne Tekst: Daniel 6,6-27 Rekvisitter fra En løve, Daniel og en væg. Ledertanker: Kender du Daniels tro, mod og frimodighed? Hvis du havde været Daniel

Læs mere