ABILD NYT 12. ÅRGANG MARTS-APRIL 2012 NR. 3-4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABILD NYT 12. ÅRGANG MARTS-APRIL 2012 NR. 3-4"

Transkript

1 ABILD NYT 12. ÅRGANG MARTS-APRIL 2012 NR. 3-4 Som forårssolen morgenrød stod Jesus op af jordens skød med liv og lys tillige; derfor, så længe verden står, nu efter vinter kommer vår livsalig i Guds rige. Tekst: N.F.S. Grundtvig 1846 Mel.: Emil Hartmann 1860 Jesus siger endnu i dag: Jeg er opstandelsen og livet; den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. (Johs. 11:25). Og endvidere: Men hvad det angår, at de døde opvækkes, har I da ikke læst i Mose bog, i stedet om tornebusken, hvordan Gud talte til ham og sagde; Jeg er Abrahams Gud, og Isaks Gud og Jakobs Gud? Han er ikke Gud for døde, men for levende (Markus 12:26-27).

2 Formålet med Abild Nyt - at du får lyst til at søge Gud - at du får lyst til at læse i Bibelen Jesus har sagt: Således elskede Gud verden, at Han gav sin Søn, den enbårne, for at enhver, som tror på Ham, ikke skal fortabes,, men have evigt liv. (Johs. 3:16) Dronningens 40-års jubilæum som regent den 14. januar, 2012 Dronningen ved nytåret og ved 40 årsregent-jubilæet * i retrospekt og med kommentarer af Moses Hansen Regnbuen den 1. januar, 2012: Jeg vil sige tak til vores dronning, som sluttede sin nytårstale med en dobbelt velsignelse ved at sige: Gud bevare jer alle! Gud bevare Danmark! - Danmarks største behov er nemlig et møde med den levende Gud for at vække os af vores humanistiske søvn til erkendelse af vores behov for Jesus Endnu et citat fra dronningen: Uanset hvilken alder, man har, vil et nytår altid være mulighedernes år! - ja, fordi Guds barmhjertighed (nåde) er ny hver morgen (Klagesangene 3:23), og som dine dage skal din styrke være (5. Mosebog 33:25). Derfor vil 2012 være et mulighedernes år for dig og mig Regnbuen den 16. januar, 2012: Jeg hørte ikke dronningens tale i aftes (ved gallamiddagen på Christiansborg), men en avis skriver følgende: I modsætning til statsministeren var det ikke hurraer, dronningen afsluttede sin tale med, men Jeg beder alle rejse sig, og med mig udtale et Gud bevare Danmark. Jeg ved ikke, hvor mange proklamerede Gud bevare Danmark! - men det var modigt og flot af dronningen at sige det ved en sådan middag - og især at bede alle tilstedeværende udtale det sammen med hende! Gud bevare os alle! Gud bevare Danmark! 2

3 Liv og Sjæl Beate Højlund, som nu er 86 år, blev enke som 45-årig efter 21 års ægteskab. Det virkede meningsløst, at hendes mand, sognepræst Asger Højlund (som var storebror til debattøren Niels Højlund), pludselig skulle dø som 48-årig fra hende og deres børneflok på syv, to sønner og fem døtre (I dag tæller familien 24 børnebørn, 10 oldebørn, og yderligere tre oldebørn er på vej). Men Beate Højlund tror på, at der var en mening med ægtefællens død, og i de 40 år, hun har været enke, har hun holdt fast ved, at mennesket ikke er overladt til tilfældighedernes spil. Beate Højlund er født og opvokset i Norge, men har siden 1950 været bosat i Danmark. Hun er cand. phil. i engelsk, forfatter og har oversat en række sange, som bl.a. er repræsenteret i Den Danske Salmebog. Daglig bibellæsning var en del af livet i familien, og det holdt Beate Højlund fast efter tabet af ægtefællen. Hun ville læse nogle vers fra Esajas Bog i Det Gamle Testamente, som hun huskede som trøsterige. Hun tog dog fejl af kapitlerne, men de ord, som hun læste i Esajas Bog, kapitel 54, vers 11-13, ser hun i dag som sin åndelige redningskrans efter dødsfaldet: Du hjælpeløse, du stormhærgede, du, som ikke finder trøst, se, jeg sætter din mur af malakit og lægger din grundvold med safirer. Jeg sætter dine murtinder med rubiner, dine porte med karfunkler, og hele din ringmur med ædelsten. Alle dine sønner skal være oplærte af Herren, dine sønner får stor lykke. - De ord ændrede min virkelighedsopfattelse. Efter tabet af min mand oplevede jeg Gud som fjern. Jeg tvivlede ikke på min kristne overbevisning, men jeg oplevede mig som et ligegyldigt fnug i universet, som ikke kunne være genstand for Guds omsorg. Ordene fra Esajas gjorde det tydeligt, at der var en Gud, som havde omsorg for mig. Gud var ikke fjern, men tæt på. Beate Højlund er flere gange blevet spurgt, hvordan hun kunne bevare troen på en skabende og opretholdende Gud. Hun afviser, at sorgen såede tvivl eller vrede i hendes sind. I dag er det nærmest moderne at skælde ud på Gud. Det kan have sin plads, men jeg har ikke haft behov for at være vred på Gud, men har holdt fast ved en tro på, at vi ikke er over- 3

4 ladt i tilfældighedernes vold. Jeg tror på, at der er en mening med Asgers død, om ikke andet så den, at vi skal opleve, hvem Gud er, og hvad Han kan. De senere år har Beate Højlund ofte tænkt på en kvinde, som hun lærte at kende, mens familien boede på Færøerne: Hun var enke og boede i et sorttjæret hus. Hun var meget fattig, for hun ejede kun en ko. Hun sagde ofte, at hun var glad, fordi hun var fattig, fordi hun mente, at det gav hende bedre mulighed for at opleve Guds velsignelse. - Tabet af min mand har vist mig, at når vi fratages alle ting, så kan vi meget håndgribeligt få lov at opleve Guds hjælp. For mine børn var tabet af deres far naturligvis en sorg, som har formet dem, men samtidig er de blevet præget af, at vi sammen har set, hvordan Guds støtte kunne opleves som en realitet. - Da jeg havde mistet min mand, var jeg frataget alt det, som ellers giver glæde i et menneskes liv. Jeg skal ikke forklejne, hvad vores børn betød, men min mand havde været en stor kilde til glæde i mit liv, og nu var han væk. I den situation oplevede jeg, at mit forhold til Kristus ændrede sig. Vi skal ikke glorificere lidelsen, men når man bogstaveligt talt er hjælpeløs og på bar bund, så oplever man, hvad Gud kan, og kilden til glæde kommer mere udelt fra Kristus... (Fra artikel i Kristeligt Dagblad fredag den 18. november 2011 af 4 Jeg ser frem til den dag, hvor jeg ser min mand igen. Hvordan det bliver, ved jeg ikke, men jeg glæder mig og er spændt... (Beate Højlund) Missionærberetning fra Kasakhstan af Allan Smith Jeg så Katja første gang i forbindelse med en møde-rejse, jeg havde i Dengang var hun kun 8 år, og jeg overnattede hos hendes forældre, hvor jeg fik anvist et lille værelse. Da jeg lagde mig på sengen, var den hård som en dør! - og da jeg løftede lagnet og tæppet, så jeg, til min store overraskelse, at det faktisk var en dør, jeg lå på! Jeg fjernede døren og lagde mig igen, men nu var sengen alt for blød, og jeg lå som en banan! Jeg klodsede derefter sengen op med min store kuffert og forsøgte at sove på denne konstruktion... Næste morgen måtte jeg tidligt videre, da jeg skulle nå et møde. Under morgenmaden spurgte min værtinde mig, hvordan jeg havde sovet. Jeg fortalte hende, at jeg havde opdaget, at der var en dør under tæppet! Å-å-åh nej! sagde hun, Jeg troede, min mand havde fået lagt madrassen ovenpå den! Det må du meget undskylde! - Hun fortalte så, at grunden til døren, var at deres datter Katja havde en meget deform ryg, og derfor lå bedst på et hårdt underlag. Jeg sagde, at jeg gerne ville bede for Katja, og lagde min hånd på hende og bad i tro, og Helligånden kom meget stærkt over hende, og hun sagde: Gud rørte ved mig! Derefter tog jeg afsked med familien. Jeg fik ikke senere lejlighed til at komme på de kanter. En dag i 2011, hvor jeg havde været til gudstjeneste i en meget stor kirke i Almaty, var der pludselig én blandt flere hundrede mennesker, der efter mødet, hilste: Hej Allan, hvordan har du det? Jeg kunne selvfølgelig ikke genkende, at det var Katja! Hun mindede mig da om den dag, hvor jeg havde bedt for hendes ryg og sagde: Gud helbredte mig den dag, og siden har mit liv været normalt og uden smerter! Tak, Gud! Og i dag er Katja en glad og helhjertet kristen, som er aktiv i kirkens ungdomsarbejde...

5 Er det tilfældigt at Babelstårnet og EU-parlamentet ligner hinanden? Dansk EU-formandskab i første halvår af 2012 af Jørn Nielsen I skolens bibelhistorietime husker jeg billedet af babelstårnet. I mit barnesind så jeg det som et påbegyndt byggeri, der ville nå op til Himlen i sikkerhed for en eventuel ny syndflod. Sådan svarede jeg da også, når læreren spurgte mig om grunden til dette tårn. Klassekammeraterne morede sig højlydt over mit svar, hvad jeg dog ikke forstod. Men min udlægning ramte måske ikke så meget ved siden af. Dengang var EU endnu fremtid, og en parlamentsbygning var ikke på noget tegnebræt. Men billedet af det påbegyndte babelstårn stod der. Det var et af den hollandske maler Pieter Bruegels bibelske motiver fra 1563 og kan ses på Kunsthistorisches Museum i Wien. Måske var Pieter Bruegels maleri ligefrem profetisk. For der er senere, med rette, blevet draget en sammenligning mellem babelstårnet og parlamentsbygningen i Bruxelles og gjort opmærksom på den påfaldende lighed i udseende. Dette tidens tegn tror jeg personligt ikke, vi kan komme uden om. Bibelens tekst lyder sådan: Derpå sagde de: Kom, lad os bygge os en by og et tårn, hvis top når til himmelen og skabe os et navn, for at vi ikke skal spredes ud over hele jorden (1. Mosebog 11:4). Det lykkedes som bekendt ikke. Herren tillod det ikke. Ånden i EU er den samme. En menneskeskabt enhed og et hovmodigt forsøg på at skabe sig et navn og guddommeliggøre sig selv i trods og ringeagt for Herrens navn og det navn, hvorved vi alene kan frelses, nemlig ved det fortabte menneskes eneste Frelser, vor Herre Jesus Kristus, som er stenen som blev agtet for intet af jer bygmestre, men som er blevet hovedhjørnesten. (Apostlenes Gerninger 4:11-12). (Fra klumme på Jørn Nielsens hjemmeside 5 9

6 Kommentar til H.C. Andersens Eventyr Snedronningen af Blom Salmonsen Dér sad den lille Kaj i Snedronningens slot med et hjerte som en isklump og tumlede med forstandsisspillet, nogle flade, skarpe isstykker, som han lagde sammen på alle mulige måder. Han drømte endnu drømmene fra syndefaldet: Almagt lagt i menneskets hånd. Fra Snedronningen, forstandens gudinde, lød ned til ham det løfte: Kan du finde mig den figur, der hedder evighed, så skal du være din egen herre, og jeg forærer dig hele verden og et par nye skøjter. Lad os bygge det tårn, der rager helt ind i himlen. Når de kemiske værksteders pionerer finder alle stoffets hemmeligheder, og kosmonauterne nu henter også himmelrummets goder, bliver kloden en velfærdsstat med lykke til alle. Friet for religiøse drømmes tågesnak vil vi træde ind i den store helhed, der gør alverdens mennesker til én slægt og realisere det virkelige paradis: de fagre riger på jorden. Da forråder vi ikke længer vort liv ved at brænde røgelse i stedet for at tjene mennesket. Og det vil undre os, at vi nogen sinde har ønsket en gud. - Sådan er det program, Snedronningen trykker den lille Kaj i hånden. Men det mærkelige sker: De fysiske undergerninger, vi strør om os, den almægtige teknik, der foreløbig har udløst de ny skøjter, hvormed kosmonauterne nu overfarer himlens isblå flade. Og den materialisme, vi er så glade for i vort daglige liv, har tømt os for tryghed og fyldt os med livsangst og fremtidsfrygt. Kærligheden er blevet kold - og hadet varmt. Hjertet blev gammelt ved kun at være klogt. Men også nu skal vort liv frelses ved, at vi bedende synger vor barndoms salmer, sådan som den lille Kaj engang lærte det. Kun som børn under den almægtige Faders øjne tåler vi at tumle med forstands-isspillet uden at tilbede vort eget virke og gøre os selv til Gud. (Skrevet af 73-årige Blom Salmonsen, tidligere skoleinspektør i Århus, i ny bog i 1964) Ligner det ikke vor tid?? Ve dem, der kalder ondt for godt og godt for ondt, gør mørke til lys og lys til mørke, gør beskt til sødt og sødt til beskt! Ve dem, der tykkes sig vise og er kloge i egne tanker! (Esajas Bog 5:20-21). 6

7 Et skibbrudsvarsel - et nyt Titanic? * af Johny Noer Det er for mig ingen tilfældighed, at jeg her til morgen ( ) vågnede med den klare tanke, at det var i 1912, at luksus-passagerskibet, Titanic, gik ned! Det vil sige, at det er 100 år siden, at den gigantiske synkefri luksusliner forliste den 14. April efter en kollision med et isbjerg i farvandet omkring Newfoundland. Ej heller ser jeg det som en tilfældighed, at den 14. Januar, 100 år efter Titanics undergang forliser luksus-cruiseren Costa Concordia ud for Italiens vestkyst. Passagererne har beskrevet ulykken som et nyt Titanic - og det skal nok i reportagerne blive omtalt, at dette forlis er et tragisk 100-års jubilæum Det er heller ikke for mig en tilfældighed, at jeg i dag - to dage efter krydstogtskibet med de mere end 4000 ombordværende forliste ved øen Giglio - i min daglige bibellæsning læste et afsnit i Ezekiels Bog (16:49-50), som henviser til illusionen om den synkefri luksusliner : Dette var Sodomas synd: De levede i storhed, overflod og sorgløs tryghed de blev hovmodige og gjorde, hvad der var afskyeligt for Mig. Det uforståelige skibbrud i 100-året efter Titanic rejser for mig spørgsmålet: Er dette endnu et varsel fra Gud? Vi sad i to timer i redningsbådene og græd, fortæller passagererne. Hvad skal der til før velfærdssamfundet vågner op til den grusomme virkelighed, at Sodomas synd fører til Sodomas dom? og Sodomas dom er hårdere end nogen anden dom, fordi Sodoma-afskyeligheden er værre end nogen anden synd (Ezek. 16:52). Titanics forlis af E.V. Det var natten mellem den 14. og 15. april, 1912, at verdens største og angiveligt sikreste skib, ejet af rederiet White Star Line, på sin jomfrurejse fra England til New York stødte på et isbjerg og sank kl efter at have holdt sig flydende i 2 timer og 40 minutter... Det har ikke været let at fastslå nøjagtigt hvor mange mennesker, der omkom. Det engelske handelsministeriums tal på 1503 er det mest sandsynlige, men tallene 1635, 1517, 1490 har også været nævnt. Der overlevede 139 besætningsmedlemmer, 119 mandlige passagerer, 339 kvinder og 54 børn, i alt 651 personer. 7

8 Danskerne er så tilfredse af redaktør Henri Nissen Når man betragter danskerne i dag, så er der rigtig mange, som har ondt i sjælen Vi er som folk forhutlede og faderløse. Vi er som får uden hyrder. Udover de fysiske sygdomme, florerer der så mange psykiske lidelser, som aldrig før. Relationerne bliver brudt, familierne falder fra hinanden Men samtidig giver danskerne mærkeligt nok udtryk for, at de er tilfredse. Faktisk er vi nogle af de mest tilfredse i verden, hvis man skal tro diverse undersøgelser. - Det er godt ar være taknemlige, men måske hænger danskernes overfladiske tilfredshed sammen med, at de ikke tror, det KAN være anderledes? Måske er det også udtryk for den danske jante-mentalitet. Vi skal jo ikke tro, vi er noget. Heller ikke, når vi er syge og elendige. Vi betyder jo ingenting Der er jo ingen, der bryder sig om os alligevel. - Så vi lider i stilhed. Men der er jo én, der bryder sig om os: Hvor ofte ville jeg ikke samle jer, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke, sagde Jesus, da Jerusalem afviste ham. - Og han profeterede, hvordan det ville gå dem, der afviste ham: Se, jeres hus bliver overladt til jer selv, øde og tomt. (Mattæus 23:37-38). - Det er også situationen i Danmark. Vi er overladt til os selv, fordi vi som folk har fravalgt Gud. Selv om mange er medlemmer af folkekirken eller en anden kirke, så er antallet af praktiserende, troende kirkegængere det laveste i verden. Vi er et af verdens mest ugudelige folk. Og som bekendt har vi for øjeblikket en regering og et flertal i folketinget, som har meget travlt med at udviske alle tegn efter Gud og den kristendom, som engang gjorde Danmark til et af de rigeste og mest sociale lande i verden Nu er vi overladt til os selv, som vi har ønsket det Men Jesus siger stadig - også til os danskere - Kom til mig (Mattæus 11:28). (Leder i Udfordringen den 16. Februar 2012) Under et besøg i januar i Cameroun skrev Henri Nissen bl.a.: I denne uge modtog en kristen med forbindelse til Udfordringens radio-arbejde i det nordlige Cameroun et trusselbrev fra bevægelsen Boko Haram. Han har selv været en meget aktiv fundamentalistisk muslim. Men efter et natligt syn begyndte han at læse i et lille Ny Testamente og blev kristen. Hvor han før prædikede omvendelse til islam og overholdelse af sharia-loven, prædiker han nu det kristne budskab om nåde og tilgivelse. Men hans nye tro har medført alvorlige konsekvenser: uretfærdig fængsling, forsøg på at tage hans kone fra ham, og at familien ikke vil kendes ved ham... Det er som regel livsfarligt, og i hvert fald forbundet med alvorlige konsekvenser, at stå offentligt frem og bekende sin tro som kristen i denne del af landet, som er 99,9 pct. muslimsk. Som regel forbliver de nye kristne hemmelige. Men det bemærkes, når de ikke møder op i moskéen til bøn, og så begynder forfølgelserne ofte Boko Haram, som betyder Skolen er forbandet (dvs. den vestlige i modsætning til Koranen), står bag urolighederne i Nigeria, hvor mange er blevet dræbt, og bevægelsen forfølges nu af myndighederne i Nigeria og andre lande. (Fra artikel i Udfordringen 19. Januar, 2012). 8

9 En dugfrisk hilsen fra Israel fra vore Middelfart-missionærer, Anne-Lise og Peter Løbner Madsen (Fænøsund Park 16, 1. tv., 5500 Middelfart) den 3. Februar, 2012 Vi hører, I er ved at få vinter derhjemme. Her er det koldt med regn, storm, lyn og torden, men Israel trænger til regn, så vi må ikke klage Her i Israel hører vi dagligt om trusler imod Guds folk. Raketter kommer jævnligt ind over landet fra Gaza, og Irans atomprogram bliver omtalt i pressen hver dag. Antisemitismen vokser over hele verden, så fjenderne kan angribe, så snart de får et signal. Vi er her for at minde jøderne om, hvad Guds ord siger, og opmuntre deres tro på Israels Gud. Og samtidig er der flere og flere, der søger Gud og begynder at bede hver dag. Der er lige kommet en anbefaling fra Knesset om, at folket her skal knytte tættere bånd til de evangeliske kristne. Den nye bibel, som indeholder både Det nye og Det gamle Testamente, er nu givet ud gratis til over forskellige ledere i Israel, og 40 af Knessets politikere har fået et eksemplar. Netanyahu har fået den, og Bibelselskabet har fået takkebrev fra ham. Vi takker Gud for, at han som landets leder går foran med at holde bibelstudier hver måned for alle i Knesset, der vil være med. Bed meget for ham og de andre ledere, som er udsat for hårde angreb fra mange sider, at de må søge deres tilflugt hos Gud og få visdom fra Ham. Vi har lejet en lejlighed i Natanya, da det ligger nærmere de nye projekter, vi er i gang med at hjælpe. Og vi vil gerne gøre så meget, vi kan i det første halvår af 2012, da vi føler, tiden er kort, og Israel trænger til trøst, opmuntring og støtte. Så vi regner med at blive hernede til 2. marts, hvor vi rejser hjem i 3 uger for bl.a. at fejre Peters 80 års fødselsdag. Derefter vil vi gerne være her i 3 måneder, så vi kan hjælpe de mange, der har henvendt sig til os om hjælp. I dag har vi været ude og besøge en organisation, der samler mad fra landmænd, supermarkeder og andre steder og deler ud til de fattige hver torsdag. De fleste medarbejdere arbejder frivilligt, og et stort indkøbscenter har stillet en stor parkeringskælder til rådighed, hvorfra uddelingen kan foregå hver uge ( E.V.: Nye projekter, der appellerer til Anne-Lise og Peter Madsen at støtte - med hjælp fra givende venner i bl.a. Danmark - er: 1) Mad til fattige immigranter, holocaustoverlevende, enlige forældre med små børn og andre 2) Handicappede børn og unge, samt sårede og invaliderede soldater, som alle nyder godt af et heste og hunde-træningscenter 3) En hel landsby, specielt bygget til børn, der er misbrugte og har dårlige nerver. (30% af dem er nye immigranter fra Etiopien) 4) o.s.v o.s.v - Det er fantastisk, hvad Anne Lise og Peter Løbner Madsen på denne måde har kunnet hjælpe med i årenes løb i Israel Man kan støtte gennem Missions-Nyt, Bank-konto , mærket Projekt

10 Syn for det vigtigste - af Beate Højlund E.V.: For nylig fik jeg en bog forærende af læserbrev/kommentator-skribent, pensioneret lærer, Kamma Ankjærø, Århus, der altid underskriver sine stykker med fuld adresse, Ny Munkegade 80. Vi er blevet meget gode venner, og den bog, hun sendte mig, vidste hun, ville falde helt i min smag. Det var En skål havregrød med (bramfri!) andagter af Beate Højlund (se artikel om hende på siderne 3 og 4). - I sit forord skriver hun, at det er et genoptryk af små stykker (53 i alt, har jeg talt), som hun med ugers eller måneders mellemrum har skrevet til Indre Missions Tidende, og at ideen til at samle dem i en bog ikke var hendes egen, men forlagsleder Thomas Bjerg Mikkelsens, som også har brugt hoved og mange timer på at finde billeder, der kunne understrege det skrevne. Og hun skriver til sidst: Disse strejftanker er ment som påmindelser om det grundlæggende i vor tilværelse: Guds tilværelse i hele vort liv, småt som stort. - Bogen udkom på Lohses Forlag i Et af Beate Højlunds små stykker med titlen ovenfor Det er svært, når synet begynder at svigte - uanset om man er ung eller gammel! Noget af det kan afhjælpes, men jo ikke altid, og det må være umådelig svært at få vejen til synet helt spærret. Så er det godt, at der er noget, der hedder det indre øje, hvis syn aldrig behøver at svækkes. Behøver at svækkes, siger jeg, men faktum er jo, at det netop tit bliver svækket. Såmænd også hos mennesker, der ikke engang behøver læsebriller! Svækkelse af det indre øje var en kendt sygdom, også på Jesu tid: De skal se, men intet forstå, sagde Jesus. De så, hvad han gjorde, men ikke hvem han var. Mange af os har engang set, hvem Jesus er, men som tiden går, og vanskelighederne tårner sig op, overser vi, hvad Jesus gør, og brillerne dugges af dagliglivets fortrædeligheder. Jovist tror vi, men troens kraft og glæde fordamper, fordi det indre øje er blevet svagt. O Jesus, åbne du mit øje, at jeg må se, hvor rig jeg er! Jeg har en fader i det høje, som faderomhu for mig bær. Jeg har en broder ved Guds side, som altid træder frem for mig Jeg har en talsmand midt i nøden Sådan synger Lina Sandell og slutter med den bøn, som alle disse kendsgerninger munder ud i: O Jesus, lær mig frydetonen for, hvad du gav til salighed Langt vigtigere end at det ydre syn bevares, er det, at det indre syn forbliver usvækket eller helbredes for sin blindhed. At have en almægtig far, der elsker mig og har omsorg for mig, at have en bror, der dækker mit ynkelige liv med sit, og at have hans ånd til at minde mig om alt dette og tænde håbet om evigt liv og fred i Jesu blod! Er der noget, der er vigtigere end alt dette? På næste side ses Lina Sandells vidunderlige sang i sin helhed

11 Lina Sandell ( ) På dansk fra Sangbok for norsk ungdom Ungdomsforbundets Forlag, Oslo, 1945 O Jesus, åbne du mit øje! O Jesus, åbne du mit øje, at jeg må se, hvor rig jeg er! Jeg har en fader i det høje, som faderomhu for mig bær. Jeg har en talsmand udi nøden, en trøster og husvaler god. Jeg har et evigt liv i døden, en evig fred i Jesu blod. Jeg har en broder ved Guds side, som altid træder frem for mig. Jeg har en nådestrøm så vide, som himlens hvælving strækker sig. Jeg har et evighedens rige, et nåderige, det er sandt! Jeg har en krone uden lige, en arv, som Jesus til mig vandt. Ej burde jeg da gå og sørge, jeg er en mægtig konges brud. Skønt vantroen mig tit mon spørge: Hvor er din højhed og dit skrud? O Jesus Krist forøg mig troen, at jeg må se min herlighed. Og aldrig, aldrig glemme kronen, du har beredt fra evighed

12 F R A E V I G H E D T I L E V I G H E D Antisemitismen og de sidste tider ny bog af læge Erik Fanøe Forlagets boganmeldelse: Intet andet emne i kristne forsamlinger, artikler og bøger er så meget fremme i tiden som Bibelens profetier om vor klodes sidste tid før de store omvæltninger, der vil føre til skabelsen af en ny jord, som forudsagt sidst i Johannes Åbenbaring - for intet andet i tiden er så vigtigt som at forstå, hvad der er sket, og hvad der vil ske for øjnene af os i TV: Israels genfødsel i 1948, naturkatastrofer som tørke, jordskælv, vulkanudbrud, oversvømmelser, sygdomme som AIDS, der affolker den 3. Verden, krige og oprør i Europa, Mellemøsten og Asien, verdensøkonomiens sammenbrud og den falske Messias Antikrists kommende fremtræden som verdensredningsmand. Alt sammen forudsagt af jødiske profeter og af Jesus selv i hans sidste store eskatologiske tale på Oliebjerget. Næste verdensomfattende tegn bliver sandsynligvis bortrykkelsen af den kristne menighed som forudsagt i 1. Tessalonikerbrev 4: Tiden er nær! Forfatteren til denne bog har gennem et langt liv beskæftiget sig med disse profetier og giver her en oversigt over Bibelens store linier med Israel som omdrejningspunktet. Kun gennem dette folk har den evige Gud kundgjort sine planer med menneskeheden og kun gennem dette folk vil han virkeliggøre dem trods verdensmodstand. Bogen kan købes i kristne boghandler eller direkte fra: Forlaget Ova, Skolevænget 1, 9550 Mariager. Tlf Bogen er på 102 sider og koster 145 kr. 12

13 I S kursus-annonce R A E L - rager det mig? fra Mariager Højskoles i Udfordringen Har du nogensinde undret dig over, hvorfor der er så megen ballade mellem israelerne og palæstinenserne? Hvem har ret til landet? Hvordan skal vi som kristne forholde os til det, der sker i Mellemøsten, og skal vi i det hele taget forholde os til det? - Du har nu mulighed for måske at få svar på de mange spørgsmål, der trænger sig på omkring hele mellemøstproblematikken. Først og fremmest er Israel stedet, hvor de fleste af Bibelens bøger er blevet skrevet, og det gamle testamente er også jødernes historie. Hele vor vestlige verdens åndelige rødder finder vi også i dette land. Jesus var først og fremmest jøde. Læsningen af det nye testamente får nye dybder, når man kender lidt til dets jødiske kontekst. Højskolekurset vil også indeholde undervisning i Mellemøstens historie, jødedommen og islam, zionismen og jødernes tilbagevenden, holocaust, sprog og kultur, demokrati og folkeoplysningens vilkår i Mellemøsten, med videre. Karen Margrethe Kirk (53) og Poul Kirk (61) vil være undervisere på kurset. De bosatte sig for 20 år siden i Israel et halvt år sammen med deres fire børn. De sidste 10 år har de tilbragt to måneder hvert år i landet, og i de senere år har de været rejseledere på ture til området. Karen Margrethe er især optaget af jødedommen, kulturen og sproget og har læst hebraisk både i København og i Jerusalem. Poul har i mange år arbejdet med Mellemøstens historie, politiske udvikling og kirkens særlige ansvar for Israel og det jødiske folk. Sted: Mariager Højskole, Hjulhusvej 12B, 9550 Mariager. Tlf.: Pris: To/tremandsværelse: kr ,- Eneværelse: kr ,- (begrænset antal) Tid: Søndag den 24. juni, 2012, kl. 15, til lørdag den 30. juni, 2012, kl. 15 Sidste tilmeldingsfrist er den 1. juni, 2012 Der vil efterfølgende være mulighed for at tage med på en rejse til Israel fra 4. juli til 11. juli Rejsen er ikke med i højskoleopholdet og den vil koste kr ,- 13

14 HVEM SIGER, GUD IKKE ER TIL? af Jim Bishop Der findes ingen Gud. Alt det forunderlige, vi ser omkring os, skyldes rene tilfældigheder. Ingen almægtig hånd har skabt universets myriader af stjerner. De er kommet af sig selv. Ingen holder dem fast i bestemte baner. Jordkloden har selv givet sig til at rotere, så havene bliver på deres plads og ikke løber ud i rummet. Nyfødte børn lærer selv at græde, når de er sultne eller føler smerte. En lille blomst har opfundet sig selv, for at vi kan udvinde digitalis af den og helbrede dårlige hjerter. Jorden har inddelt sin tid i dag og nat og har selv tippet sig en smule, så vi får vekslende årstider. Uden magnetiske poler ville menneskene aldrig have kunnet navigere over havet eller igennem luften - men polerne voksede bare frem uden videre. Hvordan med sukkerregulatoren i bugspytkirtlen? Den sørger for, at vi får tilstrækkeligt med blodsukker til at holde energien oppe. Uden den ville vi alle gå i koma og dø. Hvorfor ligger sneen oppe på bjergtoppene og venter på, at den lune forårssol skal smelte den lige præcis, når de nyspirede afgrøder på markerne nede i dalen har brug for de livgivende dråber? I sandhed en lykkelig tilfældighed. Menneskets hjerte slår uden ophør i 70, måske 80 år. Hvem sørger for, at det får tilstrækkelig hvile mellem hvert slag? Nyrerne filtrerer giftstofferne fra blodet og lader de gode og nyttige ting blive tilbage. Hvem har lært nyrerne at skelne det ene fra det andet? Hvem udstyrede mennesket med en tunge så smidig, at den kan forme ord, og sørgede for en hjerne til at forstå ordene med - noget som er nægtet alle andre skabninger? Hvem viste kvindens livmoder, hvordan den skulle tage imod to menneskers kærlighed og blive ved med at dele det lille bitte æg, indtil det spæde barn har det rette antal fingre, øjne og ører og hår på rette sted og kan komme ud i verden lige netop, når det er stærkt nok til at kunne klare tilværelsen? Hvem siger, Gud ikke er til? (Tilsendt af Alice Therkildsen, Skjern, som har fundet det i Det Bedste for januar 1989) 14

15 Den morsomme tegnings eneste tilknytning til artiklen nedenfor er, at forfatteren nævner Grønland, hvor han og hans familie boede en årrække. Hvor går vejen hen? af Bjarne Nederby Jessen I en anekdote om Albert Einstein fortælles det, at han ikke kunne finde sin togbillet under en togrejse, men konduktøren stolede på ham. Senere lå Einstein alligevel nede på gulvet og ledte under sæderne efter sin billet. Det behøver du slet ikke! sagde konduktøren. Jo, sagde Einstein, for jeg har glemt, hvor jeg skulle hen! Det er vigtigt, at vi ved, hvor vi skal hen - også i Og her er det vigtigt at huske på, at Jesus sagde: Jeg er vejen, sandheden og livet. Jesus er den vej, vi skal følge, hvis vi vil finde meningen med livet og vil leve i Skaberens ønsker med vores liv. Anekdoten om Albert Einstein minder mig om et citat af den dansk/grønlandske polarforsker Knud Rasmussen fra hans Laplandsrejse i 1907: Der var engang en Tid her på Jorden, da der var mindre Visdom og mere Lykke til, Menneskene var mere enfoldige og mere fornuftige end nu, og man fortæller, at de levede Livet for Livets egen Skyld. Hvor er der megen livsvisdom i det citat og noget af det oplevede vi under vores 13 år i Grønland blandt grønlændere, der har et andet og mere positivt forhold til livet og til tiden, end vi har i vores fortravlede, materialistiske vestlige verden. Vi må lære at forstå, at ikke al udvikling ER udvikling, i mange tilfælde er det afvikling - og det oplever vi i vores tid, hvor mennesker vender sig væk fra deres bestemmelse, at leve efter Skaberens anvisninger, sådan som vi finder dem i Bibelen. Gud har skabt os., men som Prædikeren siger i den gamle oversættelse: Gud skabte menneskene som de bør være, men de har så mange sære ting for. Vi har i sandhed mange sære ting for. Vi må standse op og vende om til livets Gud og hans søn, Jesus Kristus vores frelser. Vi har brug for, at det danske folk vender sig fra de mange sære ting og vender sig til Jesus, vores Frelser. Lad det ske. Lad 2012 blive året, hvor mange i Danmark finder tilbage til meningen med livet. Tænk, hvis kommende generationer (hvis ikke Jesus er kommet igen forinden) vil sige, at det var i 2012, vi så en ny folkelig og åndelig vækkelse bryde igennem i Danmark, hvor mennesker valgte at leve med og for Jesus og lod hele deres liv være præget af det - også i samfundslivet og i det politiske liv. (Fra leder i den tværkirkelige ugeavis Udfordringen torsdag, den 12. januar, 2012) 15

16 Det levende vand af Johny Noer t (fra Tavlerne, den ): I dybet af hver menneskesjæl er der en længsel, ja, et begær efter det absolutte., hvilket viser, at de dødelige bærer evigheden i deres hjerter. For nogle er dette uudholdeligt, og de forsøger af al magt og med alle læskende midler, de kender til, at slukke denne brændende tørst. Men den kan kun stilles fra den hemmelighedsfulde (og dog så krystalklare) drik, der kaldes det levende vand. Jesus siger om vandet fra denne verdens brønde, at: Enhver, som drikker (deraf), vil tørste igen, mens han om det levende vand siger: men den, som drikker af det vand, jeg giver ham, han skal til evig tid ikke tørste (Johs. 4:13-14). Her er der ikke tale om overfladevand, eller vand, der udspringer fra Lovens Tavler : de 10 bud på Sinais bjerg, men om vand, der giver den tørstende og drikkende en ny indre frihed! - Det vand, som jeg giver ham, erklærer Jesus, skal i ham blive et kildespring til evigt liv. (v. 14). De politiske, religiøse og filosofiske brønde, vi kender til, er alle sprukne, og de skinnende gulddukater, som ligger fristende på bunden, kan slet ikke stille hjertets råb... Om nogen tørster! (råbte Jesus på festens sidste dag), han komme til mig og drikke! Den, som tror på mig, fra hans indre skal der, som skriften har sagt, rinde strømme af levende vand. (Johs. 7:37-38). Regnbuen ( ) af Moses Hansen Et ugeblad i denne uge fortæller om en 14-årig pige, som begik selvmord, fordi hun syntes, hendes liv var værdiløst. Hun er desværre ikke en undtagelse. Mange mennesker i alle aldre begår selvmord, eller forsøger derpå, fordi de oplever sig værdiløse. Efter forskellige rusmidler forsøger de at drukne tanken om at være værdiløs. - Kære ven! Du er elsket af Gud. Du er dyrebar for Ham - og du er utrolig værdifuld. Lad denne sandhed plante sig dybt i dit liv - og fortæl andre den samme sandhed. Derved er du med til at redde liv. (pottermagerens-hus.dk). Redaktion og layout: Eva Vosegaard, Storebæltsvænget 182, 5500 Middelfart Tlf Mobil: Danske Bank: Reg.: 3420 Konto: Tryk: Friheden, Nors

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? 34 Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? ISLAMS UDFORDRING TIL FORKYNDELSEN I FOLKEKIRKEN * BISKOP OVER LOLLAND-FALSTER STEEN SKOVSGAARD Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? Og nu skal du ikke

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 18. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 422: Hellig,

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere