ABILD NYT 12. ÅRGANG MARTS-APRIL 2012 NR. 3-4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABILD NYT 12. ÅRGANG MARTS-APRIL 2012 NR. 3-4"

Transkript

1 ABILD NYT 12. ÅRGANG MARTS-APRIL 2012 NR. 3-4 Som forårssolen morgenrød stod Jesus op af jordens skød med liv og lys tillige; derfor, så længe verden står, nu efter vinter kommer vår livsalig i Guds rige. Tekst: N.F.S. Grundtvig 1846 Mel.: Emil Hartmann 1860 Jesus siger endnu i dag: Jeg er opstandelsen og livet; den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. (Johs. 11:25). Og endvidere: Men hvad det angår, at de døde opvækkes, har I da ikke læst i Mose bog, i stedet om tornebusken, hvordan Gud talte til ham og sagde; Jeg er Abrahams Gud, og Isaks Gud og Jakobs Gud? Han er ikke Gud for døde, men for levende (Markus 12:26-27).

2 Formålet med Abild Nyt - at du får lyst til at søge Gud - at du får lyst til at læse i Bibelen Jesus har sagt: Således elskede Gud verden, at Han gav sin Søn, den enbårne, for at enhver, som tror på Ham, ikke skal fortabes,, men have evigt liv. (Johs. 3:16) Dronningens 40-års jubilæum som regent den 14. januar, 2012 Dronningen ved nytåret og ved 40 årsregent-jubilæet * i retrospekt og med kommentarer af Moses Hansen Regnbuen den 1. januar, 2012: Jeg vil sige tak til vores dronning, som sluttede sin nytårstale med en dobbelt velsignelse ved at sige: Gud bevare jer alle! Gud bevare Danmark! - Danmarks største behov er nemlig et møde med den levende Gud for at vække os af vores humanistiske søvn til erkendelse af vores behov for Jesus Endnu et citat fra dronningen: Uanset hvilken alder, man har, vil et nytår altid være mulighedernes år! - ja, fordi Guds barmhjertighed (nåde) er ny hver morgen (Klagesangene 3:23), og som dine dage skal din styrke være (5. Mosebog 33:25). Derfor vil 2012 være et mulighedernes år for dig og mig Regnbuen den 16. januar, 2012: Jeg hørte ikke dronningens tale i aftes (ved gallamiddagen på Christiansborg), men en avis skriver følgende: I modsætning til statsministeren var det ikke hurraer, dronningen afsluttede sin tale med, men Jeg beder alle rejse sig, og med mig udtale et Gud bevare Danmark. Jeg ved ikke, hvor mange proklamerede Gud bevare Danmark! - men det var modigt og flot af dronningen at sige det ved en sådan middag - og især at bede alle tilstedeværende udtale det sammen med hende! Gud bevare os alle! Gud bevare Danmark! 2

3 Liv og Sjæl Beate Højlund, som nu er 86 år, blev enke som 45-årig efter 21 års ægteskab. Det virkede meningsløst, at hendes mand, sognepræst Asger Højlund (som var storebror til debattøren Niels Højlund), pludselig skulle dø som 48-årig fra hende og deres børneflok på syv, to sønner og fem døtre (I dag tæller familien 24 børnebørn, 10 oldebørn, og yderligere tre oldebørn er på vej). Men Beate Højlund tror på, at der var en mening med ægtefællens død, og i de 40 år, hun har været enke, har hun holdt fast ved, at mennesket ikke er overladt til tilfældighedernes spil. Beate Højlund er født og opvokset i Norge, men har siden 1950 været bosat i Danmark. Hun er cand. phil. i engelsk, forfatter og har oversat en række sange, som bl.a. er repræsenteret i Den Danske Salmebog. Daglig bibellæsning var en del af livet i familien, og det holdt Beate Højlund fast efter tabet af ægtefællen. Hun ville læse nogle vers fra Esajas Bog i Det Gamle Testamente, som hun huskede som trøsterige. Hun tog dog fejl af kapitlerne, men de ord, som hun læste i Esajas Bog, kapitel 54, vers 11-13, ser hun i dag som sin åndelige redningskrans efter dødsfaldet: Du hjælpeløse, du stormhærgede, du, som ikke finder trøst, se, jeg sætter din mur af malakit og lægger din grundvold med safirer. Jeg sætter dine murtinder med rubiner, dine porte med karfunkler, og hele din ringmur med ædelsten. Alle dine sønner skal være oplærte af Herren, dine sønner får stor lykke. - De ord ændrede min virkelighedsopfattelse. Efter tabet af min mand oplevede jeg Gud som fjern. Jeg tvivlede ikke på min kristne overbevisning, men jeg oplevede mig som et ligegyldigt fnug i universet, som ikke kunne være genstand for Guds omsorg. Ordene fra Esajas gjorde det tydeligt, at der var en Gud, som havde omsorg for mig. Gud var ikke fjern, men tæt på. Beate Højlund er flere gange blevet spurgt, hvordan hun kunne bevare troen på en skabende og opretholdende Gud. Hun afviser, at sorgen såede tvivl eller vrede i hendes sind. I dag er det nærmest moderne at skælde ud på Gud. Det kan have sin plads, men jeg har ikke haft behov for at være vred på Gud, men har holdt fast ved en tro på, at vi ikke er over- 3

4 ladt i tilfældighedernes vold. Jeg tror på, at der er en mening med Asgers død, om ikke andet så den, at vi skal opleve, hvem Gud er, og hvad Han kan. De senere år har Beate Højlund ofte tænkt på en kvinde, som hun lærte at kende, mens familien boede på Færøerne: Hun var enke og boede i et sorttjæret hus. Hun var meget fattig, for hun ejede kun en ko. Hun sagde ofte, at hun var glad, fordi hun var fattig, fordi hun mente, at det gav hende bedre mulighed for at opleve Guds velsignelse. - Tabet af min mand har vist mig, at når vi fratages alle ting, så kan vi meget håndgribeligt få lov at opleve Guds hjælp. For mine børn var tabet af deres far naturligvis en sorg, som har formet dem, men samtidig er de blevet præget af, at vi sammen har set, hvordan Guds støtte kunne opleves som en realitet. - Da jeg havde mistet min mand, var jeg frataget alt det, som ellers giver glæde i et menneskes liv. Jeg skal ikke forklejne, hvad vores børn betød, men min mand havde været en stor kilde til glæde i mit liv, og nu var han væk. I den situation oplevede jeg, at mit forhold til Kristus ændrede sig. Vi skal ikke glorificere lidelsen, men når man bogstaveligt talt er hjælpeløs og på bar bund, så oplever man, hvad Gud kan, og kilden til glæde kommer mere udelt fra Kristus... (Fra artikel i Kristeligt Dagblad fredag den 18. november 2011 af 4 Jeg ser frem til den dag, hvor jeg ser min mand igen. Hvordan det bliver, ved jeg ikke, men jeg glæder mig og er spændt... (Beate Højlund) Missionærberetning fra Kasakhstan af Allan Smith Jeg så Katja første gang i forbindelse med en møde-rejse, jeg havde i Dengang var hun kun 8 år, og jeg overnattede hos hendes forældre, hvor jeg fik anvist et lille værelse. Da jeg lagde mig på sengen, var den hård som en dør! - og da jeg løftede lagnet og tæppet, så jeg, til min store overraskelse, at det faktisk var en dør, jeg lå på! Jeg fjernede døren og lagde mig igen, men nu var sengen alt for blød, og jeg lå som en banan! Jeg klodsede derefter sengen op med min store kuffert og forsøgte at sove på denne konstruktion... Næste morgen måtte jeg tidligt videre, da jeg skulle nå et møde. Under morgenmaden spurgte min værtinde mig, hvordan jeg havde sovet. Jeg fortalte hende, at jeg havde opdaget, at der var en dør under tæppet! Å-å-åh nej! sagde hun, Jeg troede, min mand havde fået lagt madrassen ovenpå den! Det må du meget undskylde! - Hun fortalte så, at grunden til døren, var at deres datter Katja havde en meget deform ryg, og derfor lå bedst på et hårdt underlag. Jeg sagde, at jeg gerne ville bede for Katja, og lagde min hånd på hende og bad i tro, og Helligånden kom meget stærkt over hende, og hun sagde: Gud rørte ved mig! Derefter tog jeg afsked med familien. Jeg fik ikke senere lejlighed til at komme på de kanter. En dag i 2011, hvor jeg havde været til gudstjeneste i en meget stor kirke i Almaty, var der pludselig én blandt flere hundrede mennesker, der efter mødet, hilste: Hej Allan, hvordan har du det? Jeg kunne selvfølgelig ikke genkende, at det var Katja! Hun mindede mig da om den dag, hvor jeg havde bedt for hendes ryg og sagde: Gud helbredte mig den dag, og siden har mit liv været normalt og uden smerter! Tak, Gud! Og i dag er Katja en glad og helhjertet kristen, som er aktiv i kirkens ungdomsarbejde...

5 Er det tilfældigt at Babelstårnet og EU-parlamentet ligner hinanden? Dansk EU-formandskab i første halvår af 2012 af Jørn Nielsen I skolens bibelhistorietime husker jeg billedet af babelstårnet. I mit barnesind så jeg det som et påbegyndt byggeri, der ville nå op til Himlen i sikkerhed for en eventuel ny syndflod. Sådan svarede jeg da også, når læreren spurgte mig om grunden til dette tårn. Klassekammeraterne morede sig højlydt over mit svar, hvad jeg dog ikke forstod. Men min udlægning ramte måske ikke så meget ved siden af. Dengang var EU endnu fremtid, og en parlamentsbygning var ikke på noget tegnebræt. Men billedet af det påbegyndte babelstårn stod der. Det var et af den hollandske maler Pieter Bruegels bibelske motiver fra 1563 og kan ses på Kunsthistorisches Museum i Wien. Måske var Pieter Bruegels maleri ligefrem profetisk. For der er senere, med rette, blevet draget en sammenligning mellem babelstårnet og parlamentsbygningen i Bruxelles og gjort opmærksom på den påfaldende lighed i udseende. Dette tidens tegn tror jeg personligt ikke, vi kan komme uden om. Bibelens tekst lyder sådan: Derpå sagde de: Kom, lad os bygge os en by og et tårn, hvis top når til himmelen og skabe os et navn, for at vi ikke skal spredes ud over hele jorden (1. Mosebog 11:4). Det lykkedes som bekendt ikke. Herren tillod det ikke. Ånden i EU er den samme. En menneskeskabt enhed og et hovmodigt forsøg på at skabe sig et navn og guddommeliggøre sig selv i trods og ringeagt for Herrens navn og det navn, hvorved vi alene kan frelses, nemlig ved det fortabte menneskes eneste Frelser, vor Herre Jesus Kristus, som er stenen som blev agtet for intet af jer bygmestre, men som er blevet hovedhjørnesten. (Apostlenes Gerninger 4:11-12). (Fra klumme på Jørn Nielsens hjemmeside 5 9

6 Kommentar til H.C. Andersens Eventyr Snedronningen af Blom Salmonsen Dér sad den lille Kaj i Snedronningens slot med et hjerte som en isklump og tumlede med forstandsisspillet, nogle flade, skarpe isstykker, som han lagde sammen på alle mulige måder. Han drømte endnu drømmene fra syndefaldet: Almagt lagt i menneskets hånd. Fra Snedronningen, forstandens gudinde, lød ned til ham det løfte: Kan du finde mig den figur, der hedder evighed, så skal du være din egen herre, og jeg forærer dig hele verden og et par nye skøjter. Lad os bygge det tårn, der rager helt ind i himlen. Når de kemiske værksteders pionerer finder alle stoffets hemmeligheder, og kosmonauterne nu henter også himmelrummets goder, bliver kloden en velfærdsstat med lykke til alle. Friet for religiøse drømmes tågesnak vil vi træde ind i den store helhed, der gør alverdens mennesker til én slægt og realisere det virkelige paradis: de fagre riger på jorden. Da forråder vi ikke længer vort liv ved at brænde røgelse i stedet for at tjene mennesket. Og det vil undre os, at vi nogen sinde har ønsket en gud. - Sådan er det program, Snedronningen trykker den lille Kaj i hånden. Men det mærkelige sker: De fysiske undergerninger, vi strør om os, den almægtige teknik, der foreløbig har udløst de ny skøjter, hvormed kosmonauterne nu overfarer himlens isblå flade. Og den materialisme, vi er så glade for i vort daglige liv, har tømt os for tryghed og fyldt os med livsangst og fremtidsfrygt. Kærligheden er blevet kold - og hadet varmt. Hjertet blev gammelt ved kun at være klogt. Men også nu skal vort liv frelses ved, at vi bedende synger vor barndoms salmer, sådan som den lille Kaj engang lærte det. Kun som børn under den almægtige Faders øjne tåler vi at tumle med forstands-isspillet uden at tilbede vort eget virke og gøre os selv til Gud. (Skrevet af 73-årige Blom Salmonsen, tidligere skoleinspektør i Århus, i ny bog i 1964) Ligner det ikke vor tid?? Ve dem, der kalder ondt for godt og godt for ondt, gør mørke til lys og lys til mørke, gør beskt til sødt og sødt til beskt! Ve dem, der tykkes sig vise og er kloge i egne tanker! (Esajas Bog 5:20-21). 6

7 Et skibbrudsvarsel - et nyt Titanic? * af Johny Noer Det er for mig ingen tilfældighed, at jeg her til morgen ( ) vågnede med den klare tanke, at det var i 1912, at luksus-passagerskibet, Titanic, gik ned! Det vil sige, at det er 100 år siden, at den gigantiske synkefri luksusliner forliste den 14. April efter en kollision med et isbjerg i farvandet omkring Newfoundland. Ej heller ser jeg det som en tilfældighed, at den 14. Januar, 100 år efter Titanics undergang forliser luksus-cruiseren Costa Concordia ud for Italiens vestkyst. Passagererne har beskrevet ulykken som et nyt Titanic - og det skal nok i reportagerne blive omtalt, at dette forlis er et tragisk 100-års jubilæum Det er heller ikke for mig en tilfældighed, at jeg i dag - to dage efter krydstogtskibet med de mere end 4000 ombordværende forliste ved øen Giglio - i min daglige bibellæsning læste et afsnit i Ezekiels Bog (16:49-50), som henviser til illusionen om den synkefri luksusliner : Dette var Sodomas synd: De levede i storhed, overflod og sorgløs tryghed de blev hovmodige og gjorde, hvad der var afskyeligt for Mig. Det uforståelige skibbrud i 100-året efter Titanic rejser for mig spørgsmålet: Er dette endnu et varsel fra Gud? Vi sad i to timer i redningsbådene og græd, fortæller passagererne. Hvad skal der til før velfærdssamfundet vågner op til den grusomme virkelighed, at Sodomas synd fører til Sodomas dom? og Sodomas dom er hårdere end nogen anden dom, fordi Sodoma-afskyeligheden er værre end nogen anden synd (Ezek. 16:52). Titanics forlis af E.V. Det var natten mellem den 14. og 15. april, 1912, at verdens største og angiveligt sikreste skib, ejet af rederiet White Star Line, på sin jomfrurejse fra England til New York stødte på et isbjerg og sank kl efter at have holdt sig flydende i 2 timer og 40 minutter... Det har ikke været let at fastslå nøjagtigt hvor mange mennesker, der omkom. Det engelske handelsministeriums tal på 1503 er det mest sandsynlige, men tallene 1635, 1517, 1490 har også været nævnt. Der overlevede 139 besætningsmedlemmer, 119 mandlige passagerer, 339 kvinder og 54 børn, i alt 651 personer. 7

8 Danskerne er så tilfredse af redaktør Henri Nissen Når man betragter danskerne i dag, så er der rigtig mange, som har ondt i sjælen Vi er som folk forhutlede og faderløse. Vi er som får uden hyrder. Udover de fysiske sygdomme, florerer der så mange psykiske lidelser, som aldrig før. Relationerne bliver brudt, familierne falder fra hinanden Men samtidig giver danskerne mærkeligt nok udtryk for, at de er tilfredse. Faktisk er vi nogle af de mest tilfredse i verden, hvis man skal tro diverse undersøgelser. - Det er godt ar være taknemlige, men måske hænger danskernes overfladiske tilfredshed sammen med, at de ikke tror, det KAN være anderledes? Måske er det også udtryk for den danske jante-mentalitet. Vi skal jo ikke tro, vi er noget. Heller ikke, når vi er syge og elendige. Vi betyder jo ingenting Der er jo ingen, der bryder sig om os alligevel. - Så vi lider i stilhed. Men der er jo én, der bryder sig om os: Hvor ofte ville jeg ikke samle jer, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke, sagde Jesus, da Jerusalem afviste ham. - Og han profeterede, hvordan det ville gå dem, der afviste ham: Se, jeres hus bliver overladt til jer selv, øde og tomt. (Mattæus 23:37-38). - Det er også situationen i Danmark. Vi er overladt til os selv, fordi vi som folk har fravalgt Gud. Selv om mange er medlemmer af folkekirken eller en anden kirke, så er antallet af praktiserende, troende kirkegængere det laveste i verden. Vi er et af verdens mest ugudelige folk. Og som bekendt har vi for øjeblikket en regering og et flertal i folketinget, som har meget travlt med at udviske alle tegn efter Gud og den kristendom, som engang gjorde Danmark til et af de rigeste og mest sociale lande i verden Nu er vi overladt til os selv, som vi har ønsket det Men Jesus siger stadig - også til os danskere - Kom til mig (Mattæus 11:28). (Leder i Udfordringen den 16. Februar 2012) Under et besøg i januar i Cameroun skrev Henri Nissen bl.a.: I denne uge modtog en kristen med forbindelse til Udfordringens radio-arbejde i det nordlige Cameroun et trusselbrev fra bevægelsen Boko Haram. Han har selv været en meget aktiv fundamentalistisk muslim. Men efter et natligt syn begyndte han at læse i et lille Ny Testamente og blev kristen. Hvor han før prædikede omvendelse til islam og overholdelse af sharia-loven, prædiker han nu det kristne budskab om nåde og tilgivelse. Men hans nye tro har medført alvorlige konsekvenser: uretfærdig fængsling, forsøg på at tage hans kone fra ham, og at familien ikke vil kendes ved ham... Det er som regel livsfarligt, og i hvert fald forbundet med alvorlige konsekvenser, at stå offentligt frem og bekende sin tro som kristen i denne del af landet, som er 99,9 pct. muslimsk. Som regel forbliver de nye kristne hemmelige. Men det bemærkes, når de ikke møder op i moskéen til bøn, og så begynder forfølgelserne ofte Boko Haram, som betyder Skolen er forbandet (dvs. den vestlige i modsætning til Koranen), står bag urolighederne i Nigeria, hvor mange er blevet dræbt, og bevægelsen forfølges nu af myndighederne i Nigeria og andre lande. (Fra artikel i Udfordringen 19. Januar, 2012). 8

9 En dugfrisk hilsen fra Israel fra vore Middelfart-missionærer, Anne-Lise og Peter Løbner Madsen (Fænøsund Park 16, 1. tv., 5500 Middelfart) den 3. Februar, 2012 Vi hører, I er ved at få vinter derhjemme. Her er det koldt med regn, storm, lyn og torden, men Israel trænger til regn, så vi må ikke klage Her i Israel hører vi dagligt om trusler imod Guds folk. Raketter kommer jævnligt ind over landet fra Gaza, og Irans atomprogram bliver omtalt i pressen hver dag. Antisemitismen vokser over hele verden, så fjenderne kan angribe, så snart de får et signal. Vi er her for at minde jøderne om, hvad Guds ord siger, og opmuntre deres tro på Israels Gud. Og samtidig er der flere og flere, der søger Gud og begynder at bede hver dag. Der er lige kommet en anbefaling fra Knesset om, at folket her skal knytte tættere bånd til de evangeliske kristne. Den nye bibel, som indeholder både Det nye og Det gamle Testamente, er nu givet ud gratis til over forskellige ledere i Israel, og 40 af Knessets politikere har fået et eksemplar. Netanyahu har fået den, og Bibelselskabet har fået takkebrev fra ham. Vi takker Gud for, at han som landets leder går foran med at holde bibelstudier hver måned for alle i Knesset, der vil være med. Bed meget for ham og de andre ledere, som er udsat for hårde angreb fra mange sider, at de må søge deres tilflugt hos Gud og få visdom fra Ham. Vi har lejet en lejlighed i Natanya, da det ligger nærmere de nye projekter, vi er i gang med at hjælpe. Og vi vil gerne gøre så meget, vi kan i det første halvår af 2012, da vi føler, tiden er kort, og Israel trænger til trøst, opmuntring og støtte. Så vi regner med at blive hernede til 2. marts, hvor vi rejser hjem i 3 uger for bl.a. at fejre Peters 80 års fødselsdag. Derefter vil vi gerne være her i 3 måneder, så vi kan hjælpe de mange, der har henvendt sig til os om hjælp. I dag har vi været ude og besøge en organisation, der samler mad fra landmænd, supermarkeder og andre steder og deler ud til de fattige hver torsdag. De fleste medarbejdere arbejder frivilligt, og et stort indkøbscenter har stillet en stor parkeringskælder til rådighed, hvorfra uddelingen kan foregå hver uge ( E.V.: Nye projekter, der appellerer til Anne-Lise og Peter Madsen at støtte - med hjælp fra givende venner i bl.a. Danmark - er: 1) Mad til fattige immigranter, holocaustoverlevende, enlige forældre med små børn og andre 2) Handicappede børn og unge, samt sårede og invaliderede soldater, som alle nyder godt af et heste og hunde-træningscenter 3) En hel landsby, specielt bygget til børn, der er misbrugte og har dårlige nerver. (30% af dem er nye immigranter fra Etiopien) 4) o.s.v o.s.v - Det er fantastisk, hvad Anne Lise og Peter Løbner Madsen på denne måde har kunnet hjælpe med i årenes løb i Israel Man kan støtte gennem Missions-Nyt, Bank-konto , mærket Projekt

10 Syn for det vigtigste - af Beate Højlund E.V.: For nylig fik jeg en bog forærende af læserbrev/kommentator-skribent, pensioneret lærer, Kamma Ankjærø, Århus, der altid underskriver sine stykker med fuld adresse, Ny Munkegade 80. Vi er blevet meget gode venner, og den bog, hun sendte mig, vidste hun, ville falde helt i min smag. Det var En skål havregrød med (bramfri!) andagter af Beate Højlund (se artikel om hende på siderne 3 og 4). - I sit forord skriver hun, at det er et genoptryk af små stykker (53 i alt, har jeg talt), som hun med ugers eller måneders mellemrum har skrevet til Indre Missions Tidende, og at ideen til at samle dem i en bog ikke var hendes egen, men forlagsleder Thomas Bjerg Mikkelsens, som også har brugt hoved og mange timer på at finde billeder, der kunne understrege det skrevne. Og hun skriver til sidst: Disse strejftanker er ment som påmindelser om det grundlæggende i vor tilværelse: Guds tilværelse i hele vort liv, småt som stort. - Bogen udkom på Lohses Forlag i Et af Beate Højlunds små stykker med titlen ovenfor Det er svært, når synet begynder at svigte - uanset om man er ung eller gammel! Noget af det kan afhjælpes, men jo ikke altid, og det må være umådelig svært at få vejen til synet helt spærret. Så er det godt, at der er noget, der hedder det indre øje, hvis syn aldrig behøver at svækkes. Behøver at svækkes, siger jeg, men faktum er jo, at det netop tit bliver svækket. Såmænd også hos mennesker, der ikke engang behøver læsebriller! Svækkelse af det indre øje var en kendt sygdom, også på Jesu tid: De skal se, men intet forstå, sagde Jesus. De så, hvad han gjorde, men ikke hvem han var. Mange af os har engang set, hvem Jesus er, men som tiden går, og vanskelighederne tårner sig op, overser vi, hvad Jesus gør, og brillerne dugges af dagliglivets fortrædeligheder. Jovist tror vi, men troens kraft og glæde fordamper, fordi det indre øje er blevet svagt. O Jesus, åbne du mit øje, at jeg må se, hvor rig jeg er! Jeg har en fader i det høje, som faderomhu for mig bær. Jeg har en broder ved Guds side, som altid træder frem for mig Jeg har en talsmand midt i nøden Sådan synger Lina Sandell og slutter med den bøn, som alle disse kendsgerninger munder ud i: O Jesus, lær mig frydetonen for, hvad du gav til salighed Langt vigtigere end at det ydre syn bevares, er det, at det indre syn forbliver usvækket eller helbredes for sin blindhed. At have en almægtig far, der elsker mig og har omsorg for mig, at have en bror, der dækker mit ynkelige liv med sit, og at have hans ånd til at minde mig om alt dette og tænde håbet om evigt liv og fred i Jesu blod! Er der noget, der er vigtigere end alt dette? På næste side ses Lina Sandells vidunderlige sang i sin helhed

11 Lina Sandell ( ) På dansk fra Sangbok for norsk ungdom Ungdomsforbundets Forlag, Oslo, 1945 O Jesus, åbne du mit øje! O Jesus, åbne du mit øje, at jeg må se, hvor rig jeg er! Jeg har en fader i det høje, som faderomhu for mig bær. Jeg har en talsmand udi nøden, en trøster og husvaler god. Jeg har et evigt liv i døden, en evig fred i Jesu blod. Jeg har en broder ved Guds side, som altid træder frem for mig. Jeg har en nådestrøm så vide, som himlens hvælving strækker sig. Jeg har et evighedens rige, et nåderige, det er sandt! Jeg har en krone uden lige, en arv, som Jesus til mig vandt. Ej burde jeg da gå og sørge, jeg er en mægtig konges brud. Skønt vantroen mig tit mon spørge: Hvor er din højhed og dit skrud? O Jesus Krist forøg mig troen, at jeg må se min herlighed. Og aldrig, aldrig glemme kronen, du har beredt fra evighed

12 F R A E V I G H E D T I L E V I G H E D Antisemitismen og de sidste tider ny bog af læge Erik Fanøe Forlagets boganmeldelse: Intet andet emne i kristne forsamlinger, artikler og bøger er så meget fremme i tiden som Bibelens profetier om vor klodes sidste tid før de store omvæltninger, der vil føre til skabelsen af en ny jord, som forudsagt sidst i Johannes Åbenbaring - for intet andet i tiden er så vigtigt som at forstå, hvad der er sket, og hvad der vil ske for øjnene af os i TV: Israels genfødsel i 1948, naturkatastrofer som tørke, jordskælv, vulkanudbrud, oversvømmelser, sygdomme som AIDS, der affolker den 3. Verden, krige og oprør i Europa, Mellemøsten og Asien, verdensøkonomiens sammenbrud og den falske Messias Antikrists kommende fremtræden som verdensredningsmand. Alt sammen forudsagt af jødiske profeter og af Jesus selv i hans sidste store eskatologiske tale på Oliebjerget. Næste verdensomfattende tegn bliver sandsynligvis bortrykkelsen af den kristne menighed som forudsagt i 1. Tessalonikerbrev 4: Tiden er nær! Forfatteren til denne bog har gennem et langt liv beskæftiget sig med disse profetier og giver her en oversigt over Bibelens store linier med Israel som omdrejningspunktet. Kun gennem dette folk har den evige Gud kundgjort sine planer med menneskeheden og kun gennem dette folk vil han virkeliggøre dem trods verdensmodstand. Bogen kan købes i kristne boghandler eller direkte fra: Forlaget Ova, Skolevænget 1, 9550 Mariager. Tlf Bogen er på 102 sider og koster 145 kr. 12

13 I S kursus-annonce R A E L - rager det mig? fra Mariager Højskoles i Udfordringen Har du nogensinde undret dig over, hvorfor der er så megen ballade mellem israelerne og palæstinenserne? Hvem har ret til landet? Hvordan skal vi som kristne forholde os til det, der sker i Mellemøsten, og skal vi i det hele taget forholde os til det? - Du har nu mulighed for måske at få svar på de mange spørgsmål, der trænger sig på omkring hele mellemøstproblematikken. Først og fremmest er Israel stedet, hvor de fleste af Bibelens bøger er blevet skrevet, og det gamle testamente er også jødernes historie. Hele vor vestlige verdens åndelige rødder finder vi også i dette land. Jesus var først og fremmest jøde. Læsningen af det nye testamente får nye dybder, når man kender lidt til dets jødiske kontekst. Højskolekurset vil også indeholde undervisning i Mellemøstens historie, jødedommen og islam, zionismen og jødernes tilbagevenden, holocaust, sprog og kultur, demokrati og folkeoplysningens vilkår i Mellemøsten, med videre. Karen Margrethe Kirk (53) og Poul Kirk (61) vil være undervisere på kurset. De bosatte sig for 20 år siden i Israel et halvt år sammen med deres fire børn. De sidste 10 år har de tilbragt to måneder hvert år i landet, og i de senere år har de været rejseledere på ture til området. Karen Margrethe er især optaget af jødedommen, kulturen og sproget og har læst hebraisk både i København og i Jerusalem. Poul har i mange år arbejdet med Mellemøstens historie, politiske udvikling og kirkens særlige ansvar for Israel og det jødiske folk. Sted: Mariager Højskole, Hjulhusvej 12B, 9550 Mariager. Tlf.: Pris: To/tremandsværelse: kr ,- Eneværelse: kr ,- (begrænset antal) Tid: Søndag den 24. juni, 2012, kl. 15, til lørdag den 30. juni, 2012, kl. 15 Sidste tilmeldingsfrist er den 1. juni, 2012 Der vil efterfølgende være mulighed for at tage med på en rejse til Israel fra 4. juli til 11. juli Rejsen er ikke med i højskoleopholdet og den vil koste kr ,- 13

14 HVEM SIGER, GUD IKKE ER TIL? af Jim Bishop Der findes ingen Gud. Alt det forunderlige, vi ser omkring os, skyldes rene tilfældigheder. Ingen almægtig hånd har skabt universets myriader af stjerner. De er kommet af sig selv. Ingen holder dem fast i bestemte baner. Jordkloden har selv givet sig til at rotere, så havene bliver på deres plads og ikke løber ud i rummet. Nyfødte børn lærer selv at græde, når de er sultne eller føler smerte. En lille blomst har opfundet sig selv, for at vi kan udvinde digitalis af den og helbrede dårlige hjerter. Jorden har inddelt sin tid i dag og nat og har selv tippet sig en smule, så vi får vekslende årstider. Uden magnetiske poler ville menneskene aldrig have kunnet navigere over havet eller igennem luften - men polerne voksede bare frem uden videre. Hvordan med sukkerregulatoren i bugspytkirtlen? Den sørger for, at vi får tilstrækkeligt med blodsukker til at holde energien oppe. Uden den ville vi alle gå i koma og dø. Hvorfor ligger sneen oppe på bjergtoppene og venter på, at den lune forårssol skal smelte den lige præcis, når de nyspirede afgrøder på markerne nede i dalen har brug for de livgivende dråber? I sandhed en lykkelig tilfældighed. Menneskets hjerte slår uden ophør i 70, måske 80 år. Hvem sørger for, at det får tilstrækkelig hvile mellem hvert slag? Nyrerne filtrerer giftstofferne fra blodet og lader de gode og nyttige ting blive tilbage. Hvem har lært nyrerne at skelne det ene fra det andet? Hvem udstyrede mennesket med en tunge så smidig, at den kan forme ord, og sørgede for en hjerne til at forstå ordene med - noget som er nægtet alle andre skabninger? Hvem viste kvindens livmoder, hvordan den skulle tage imod to menneskers kærlighed og blive ved med at dele det lille bitte æg, indtil det spæde barn har det rette antal fingre, øjne og ører og hår på rette sted og kan komme ud i verden lige netop, når det er stærkt nok til at kunne klare tilværelsen? Hvem siger, Gud ikke er til? (Tilsendt af Alice Therkildsen, Skjern, som har fundet det i Det Bedste for januar 1989) 14

15 Den morsomme tegnings eneste tilknytning til artiklen nedenfor er, at forfatteren nævner Grønland, hvor han og hans familie boede en årrække. Hvor går vejen hen? af Bjarne Nederby Jessen I en anekdote om Albert Einstein fortælles det, at han ikke kunne finde sin togbillet under en togrejse, men konduktøren stolede på ham. Senere lå Einstein alligevel nede på gulvet og ledte under sæderne efter sin billet. Det behøver du slet ikke! sagde konduktøren. Jo, sagde Einstein, for jeg har glemt, hvor jeg skulle hen! Det er vigtigt, at vi ved, hvor vi skal hen - også i Og her er det vigtigt at huske på, at Jesus sagde: Jeg er vejen, sandheden og livet. Jesus er den vej, vi skal følge, hvis vi vil finde meningen med livet og vil leve i Skaberens ønsker med vores liv. Anekdoten om Albert Einstein minder mig om et citat af den dansk/grønlandske polarforsker Knud Rasmussen fra hans Laplandsrejse i 1907: Der var engang en Tid her på Jorden, da der var mindre Visdom og mere Lykke til, Menneskene var mere enfoldige og mere fornuftige end nu, og man fortæller, at de levede Livet for Livets egen Skyld. Hvor er der megen livsvisdom i det citat og noget af det oplevede vi under vores 13 år i Grønland blandt grønlændere, der har et andet og mere positivt forhold til livet og til tiden, end vi har i vores fortravlede, materialistiske vestlige verden. Vi må lære at forstå, at ikke al udvikling ER udvikling, i mange tilfælde er det afvikling - og det oplever vi i vores tid, hvor mennesker vender sig væk fra deres bestemmelse, at leve efter Skaberens anvisninger, sådan som vi finder dem i Bibelen. Gud har skabt os., men som Prædikeren siger i den gamle oversættelse: Gud skabte menneskene som de bør være, men de har så mange sære ting for. Vi har i sandhed mange sære ting for. Vi må standse op og vende om til livets Gud og hans søn, Jesus Kristus vores frelser. Vi har brug for, at det danske folk vender sig fra de mange sære ting og vender sig til Jesus, vores Frelser. Lad det ske. Lad 2012 blive året, hvor mange i Danmark finder tilbage til meningen med livet. Tænk, hvis kommende generationer (hvis ikke Jesus er kommet igen forinden) vil sige, at det var i 2012, vi så en ny folkelig og åndelig vækkelse bryde igennem i Danmark, hvor mennesker valgte at leve med og for Jesus og lod hele deres liv være præget af det - også i samfundslivet og i det politiske liv. (Fra leder i den tværkirkelige ugeavis Udfordringen torsdag, den 12. januar, 2012) 15

16 Det levende vand af Johny Noer t (fra Tavlerne, den ): I dybet af hver menneskesjæl er der en længsel, ja, et begær efter det absolutte., hvilket viser, at de dødelige bærer evigheden i deres hjerter. For nogle er dette uudholdeligt, og de forsøger af al magt og med alle læskende midler, de kender til, at slukke denne brændende tørst. Men den kan kun stilles fra den hemmelighedsfulde (og dog så krystalklare) drik, der kaldes det levende vand. Jesus siger om vandet fra denne verdens brønde, at: Enhver, som drikker (deraf), vil tørste igen, mens han om det levende vand siger: men den, som drikker af det vand, jeg giver ham, han skal til evig tid ikke tørste (Johs. 4:13-14). Her er der ikke tale om overfladevand, eller vand, der udspringer fra Lovens Tavler : de 10 bud på Sinais bjerg, men om vand, der giver den tørstende og drikkende en ny indre frihed! - Det vand, som jeg giver ham, erklærer Jesus, skal i ham blive et kildespring til evigt liv. (v. 14). De politiske, religiøse og filosofiske brønde, vi kender til, er alle sprukne, og de skinnende gulddukater, som ligger fristende på bunden, kan slet ikke stille hjertets råb... Om nogen tørster! (råbte Jesus på festens sidste dag), han komme til mig og drikke! Den, som tror på mig, fra hans indre skal der, som skriften har sagt, rinde strømme af levende vand. (Johs. 7:37-38). Regnbuen ( ) af Moses Hansen Et ugeblad i denne uge fortæller om en 14-årig pige, som begik selvmord, fordi hun syntes, hendes liv var værdiløst. Hun er desværre ikke en undtagelse. Mange mennesker i alle aldre begår selvmord, eller forsøger derpå, fordi de oplever sig værdiløse. Efter forskellige rusmidler forsøger de at drukne tanken om at være værdiløs. - Kære ven! Du er elsket af Gud. Du er dyrebar for Ham - og du er utrolig værdifuld. Lad denne sandhed plante sig dybt i dit liv - og fortæl andre den samme sandhed. Derved er du med til at redde liv. (pottermagerens-hus.dk). Redaktion og layout: Eva Vosegaard, Storebæltsvænget 182, 5500 Middelfart Tlf Mobil: Danske Bank: Reg.: 3420 Konto: Tryk: Friheden, Nors

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725 Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, 298--283, 292 (alterg.) 725 Lad os bede! Kærligheds og sandheds ånd! Vi beder dig: Kom over os, nu mens vi hører ordet,

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 28. august 2016

14. søndag efter trinitatis 28. august 2016 Kl. 9.00 Bjolderup Kirke 750, 41; 157, 483 Kl. 10.30 Burkal Kirke 749, 658, 60; 157, 70 Tema: Oprejsning Evangelium: Joh. 5,1-15 "Vil du være rask?" Ved en af jødernes fester kom Jesus til Jerusalem. Han

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005 Denne prædiken blev holdt ved konfi rmationerne i Allerslev kirke fredag den 22. april og i Osted kirke torsdag den 5. maj 2005 med enkelte lokale varianter. PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26..

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Det var sådan lidt underligt at vælge første salme til gudstjenesten i dag. Jeg skulle måske have

Læs mere

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Søndag d. 19. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække Salmer DDS 290: I al sin glans nu stråler solen DDS 299: Ånd over ånder, kom ned fra

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39 1 Anden juledag, Sankt Stefans dag I. Sct. Pauls kirke 26. december 2015 kl. 10.00. Salmer:123/434/102/122//124/439/112/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /129 Åbningshilsen Festen for Undernes

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

2. søndag efter trinitatis 25. juni 2017

2. søndag efter trinitatis 25. juni 2017 Kl. 9.00 Kl. 10.30 Burkal Kirke Bjolderup Kirke (med nadver) Tema: Undskyldninger er der nok af Salmer: 747, (596), 289; 385, 356 Evangelium: Luk. 14,16-24 En stor og fantastisk fest. Sådan er Guds rige.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15 1 14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. august 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/30/428/508//5/439/319/427 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Om at rykkes ud af selv og slå

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene.

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 17. maj 2015 Kirkedag: 6.s.e.påske/A Tekst: Joh 15,26-16,4 Salmer: SK: 254 * 683 * 281 * 473 * 251 LL: 254 * 260 * 683 * 281 * 473 * 251 Der skal komme

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Midfaste søndag 6. marts 2016

Midfaste søndag 6. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke 15, 41; 369, 13 (dåb) Kl. 14.00 Tinglev Kirke 30,298; 662, 31 Tema: Livets brød fuld tilfredsstillelse Evangelium: Joh. 6,24-37 "I can't get no satisfaction... Cause I try and I

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Joel 3,1-5, Rom 8,31b-39, Joh 17,20-26 Salmer: Lihme 9.00 749 I Østen, 292 Kærligheds og sandheds Ånd!, 365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Lem 10.30 749 I Østen, Dåb: 448, 292

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

3. søndag i advent 11. december 2016

3. søndag i advent 11. december 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke (dåb) Tema: Forventning skuffelse Salmer: 84, 78, 448; 86, 87 Evangelium: Matt. 11,2-10 Johannes Døberen havde fuldstændigt helliget sig den store opgave, som Gud havde givet ham:

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen, d. 2. november 2014 Stine Munch

Prædiken til Alle Helgen, d. 2. november 2014 Stine Munch Prædiken til Alle Helgen, d. 2. november 2014 Stine Munch Bøn før prædiken: Du griber os i mørket og blidt mod lyset vender. For selv om vi er adskilt, er vi i dine hænder. Og du var selv i mørket den

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Døm os. o Gud, men gør os fri i dommen. I din tilgivelse bli r frihed til. AMEN

Døm os. o Gud, men gør os fri i dommen. I din tilgivelse bli r frihed til. AMEN 3. søndag i advent 2016, Hurup og Gettrup Mattæus 11, 2-10 Døm os. o Gud, men gør os fri i dommen. I din tilgivelse bli r frihed til. AMEN Jeg kan ikke gå på vandet, synger Bamse i en kendt sang. men jeg

Læs mere

Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754

Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754 Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da Jesus så skarerne,

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Trosbekendelsen? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 1 Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 Åbningshilsen Trinitatis søndag, Hellig Trefoldigheds Fest. En søndag, hvor vi fejrer GUD, glæder

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere