INDHOLDSOVERSIGT. MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: Fax: Hjemmeside:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSOVERSIGT. MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi."

Transkript

1 Efteråret 2014

2

3 MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: Fax: Hjemmeside: INDHOLDSOVERSIGT Velkomsthilsen... 3 Semesterindledning... 4 Undervisningstilbud Introduktion til undervisningstilbud... 5 BA 2011-årgangen... 6 BA årgangen... 9 Lektionsplan TEMA undervisning, De første kristnes tro og menighedsliv Øvrige arrangementer og undervisningstilbud Mini-informatur til Aalborg, sponsorløb Foredrags- og debataften, semesterforelæsning Spotlights, Teolkursus CKA-foredrag, dobbeltforedrag om det globale kirkeliv Foredragsserie om Kristendommen i kulturen Foredragsserie om træthed, kedsomhed og langsomhed Andagter, Speakers Lounge, bibliotek, rengøring Læseplads på MF, mailgruppe og mentorordning Studievejledning og studierejselegater Kontaktoplysninger MF-kalenderen Forside: 3 skulpturer ved billedhugger og maler Bente Polano - 2

4 Velkommen til et nyt semester Da jeg havde studeret teologi i nogle få år, havde jeg en kort overgang en fornemmelse af at have styr på det meste: systemerne passede, syntes jeg, resten af det teologiske studium ville, forudså jeg, gå som en leg. Men det var jo også lidt kedelige fremtidsudsigter, for var der virkelig ikke flere opdagelser at gøre? Jo, jeg blev hurtigt og i tiltagende grad bevidst om, at der var meget, meget mere at opdage! Ikke mindst at kristendommen slet ikke er så enkel og ligetil. Den rummer blandt andet nogle indbyggede modsætninger. Set fra én side er kristendommen eksempelvis det naturligste af alt. Den harmonerer med virkeligheden, sådan som vi kan iagttage den i os og omkring os.. Bl.a. derfor er det meningsfyldt at drive kristen apologetik. Men set fra en anden synsvinkel repræsenterer kristendommen også på mange måder en venden på hovedet af alt det, som er naturligt for os. Det kommer måske allertydeligst til udtryk i kristendommens helt centrale begivenhed: Jesu død på korset. Det, som umiddelbart ser ud som et forsmædeligt nederlag for Jesus-bevægelsen, har kristne til alle tider forstået som den afgørende sejr over synd, død og Djævel. Denne kristendommens tilsyneladende fordrejning af tingene havde filosoffen Friedrich Nietzsche et skarpt øje for og havde på den baggrund en målsætning om at få omvurderet alle værdier, en umwertung aller Werte sådan, at tingene kom tilbage til det, som han anså for at være den naturlige orden sådan, at eksempelvis styrke, og ikke svaghed, var idealet. Et andet aspekt ved kristendommens tilsyneladende venden alt på hovedet kommer til udtryk i titlen på en af tidligere biskop Jan Lindhardts erindringsbøger: En biperson i mit liv. Erindringer i utide (2003). Den titel har altid fascineret mig, fordi den giver udtryk for et perspektiv på tilværelsen, som er så rigtigt og på samme tid så unaturligt for os. Vi er så tilbøjelige til at betragte os selv som hovedpersoner på verdens scene og da i alle tilfælde som hovedpersoner i vort eget liv. Og så er sandheden, sådan som Jan Lindhardt udtrykker det og som det blandt andet fremgår af det dobbelte kærlighedsbud, at det er eller burde være Gud og vores næste, som indtager hovedrollerne, og os selv som er bipersonerne. Det teologiske studium giver rig anledning til sådanne vigtige overvejelser: hvordan ser tingenes naturlige orden ud? Kan lidelse og død virkelig være sejr? Kan svaghed være styrke? Er vi ret beset bipersoner eller hovedpersoner i vort liv? Hvem som har ret: Nietzsche eller Lindhardt? Velkommen til et nyt spændende semester! Kurt Christensen Professor dr. theol, lærerrådsformand 3

5 SEMESTERINDLEDNING Mandag den 1. september 2014 Velkommen til det nye studieår 2014/15! PROGRAM Kaffe m.m Semesteråbningsforelæsning v/ Kirk Franklin, leder af Wycliffe Global Alliance. Emne: How has the translatability of the Christian faith influenced a paradigm shift from Christendom to a global Christianity? Sponsorløb Hennings grillbar Offentligt møde og foredrag v/ Kirk Franklin Emne: "Modersmaal er vort Hjertesprog" - Mission er en ustyrlig oversættelsesbevægelse - Bibeloversættelsens betydning for udbredelsen af Guds Ord i dag TORVETs organisationer er sammen med Wycliffe Danmark arrangør. 4

6 UNDERVISNINGSTILBUD Vi har to kategorier af undervisning på MF: BA - Undervisning for studerende på MF s bacheloruddannelse i teologi BA-uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at være adgangsgivende til fortsatte teologistudier i ind- eller udland. Den undervisning, der tilbydes i nærværende læseplan, og som indgår i BA-studiet på MF, er åben for alle interesserede i den udstrækning, der er plads på holdene. Tema - Temaundervisning Vi arrangerer desuden undervisning, som skønnes relevant for alle teologi- og religionsvidenskabsstuderende. Der er her tale om emner, som kan være med til at udvide ens horisont og fremme refleksionen over såvel teologiske emner som kirkens praksis. Inden for denne gruppe undervisning vil der findes tilbud, som på en særlig måde kan være relevante at følge for såvel teologistuderende som andre interesserede. - Ugentligt timetal 5

7 BA (2011-årgangen) Undervisning for studerende på MF s bacheloruddannelse i teologi BAT603-2 DOGMATIK II 5 timer i uger (undervisningsfri i uge pga. af praktik) BA v/ Professor teol. dr. Asger Chr. Højlund Kurset er en fortsættelse af forårets dogmatikundervisning. Med baggrund i forårssemesterets arbejde med skabelsen og mennesket skal vi i dette semester se på Guds frelsende gerning (soteriologien). På baggrund af Bibelen og vigtige afgørelser i kirkens historie skal vi arbejde med kristologien, dvs. forståelsen af Kristi forhold til Gud (Kristi person) og indholdet af hans tjeneste (Kristi gerning). Endvidere skal vi arbejde med Ånden og dens rolle som formidler af frelsen. Det involverer bl.a. den grundlæggende forståelse af frelsen (retfærdiggørelse/helliggørelse) og forståelsen af sakramenterne og kirken som vigtige redskaber for Åndens gerning. Kurset afsluttes med et forløb om de sidste ting (eskatologien). Litteratur: Lærebogen vil igen være Regin Prenter, Skabelse og genløsning (København: Gad 1955 eller senere). Da der er en del artikler fra CA, der har relevans for især 3. trosartikel, vil Leif Grane, Confessio Augustana (København: Gyldendal 1959 eller senere) fylde en del, ligesom Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche (BSELK) (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1998; 12. ed. [19301]). Vi vil bruge en del tekster fra Teologiske tekster (Århus: Aarhus Universitetsforlag 1989 eller senere). De øvrige tekster vil komme til at ligge på emf fra slutningen af august. BAT604 HOMILETIK OG SJÆLESORG HOMILETIK 5 timer i 5 uger (ugerne ) BA v/ Lektor Leif Andersen 6

8 For mig er prædiketjenesten det højeste og det største og det mest ærefulde kald, hvortil noget menneske overhovedet kan kaldes. (Martyn Lloyd-Jones). Undervisningen vil tage afsæt i Skjeveslands bog, men ikke gennemgå den; den forudsættes læst selvstændigt og omhyggeligt. Herudfra vil undervisningen se på og diskutere: prædikenens opgave og egenart prædikantens person prædikenens tilhører prædiken og retorik prædikenens materiale og budskab forberedelse og gennemførelse I forlængelse af undervisningen afholdes der en prædikenøvelse (i grupper á 4). Den fungerer som semesteropgave, ligesom bedømmelsen tæller med i karaktergivningen. Pensum: Olav Skjevesland: Det skapende ordet: en prekenlære, Universitetsforlaget, Oslo ISBN Anbefalet litteratur: Leif Andersen: Teksten og tiden: en midlertidig bog om forkyndelsen I-II, Fredericia 2006, ISBN: og ISBN: , særligt kapitlerne Intro, kap 3, kap 5, kap 6, kap 8, kap 9 samt Extro. Halvor Nordhaug: Så mitt hus kan bli fullt: en bok om prekenen, Luther Forlag, Oslo 2000, ISBN: SJÆLESORG 4 timer i 6 uger (ugerne 44-49) BA v/ Lektor Leif Andersen sjelesorgen kan stå som en samlende og utfordrende overskrift over alle kirkens livsytringer (Tor Johan Grevbo). Undervisningen vil tage afsæt i Okkenhaugs bog, men ikke gennemgå den; den forudsættes læst selvstændigt og omhyggeligt. Herudfra vil undervisningen se på og diskutere: sjælesorgens egenart den trinitariske sjælesorg sjælesørgeren den hjælpsøgende viatorisk sjælesorg 7

9 terapi, psykologi, åndelig vejledning sjælesorgens spørgsmål Pensum: Berit Okkenhaug: Når jeg ser dit ansigt: indføring i kristen sjælesorg, Unitas Forlag 2008, ISBN Anbefalet litteratur: Irvin Yalom: Eksistentiel psykoterapi, Hans Reitzel 2005, ISBN Henri J M Nouwen: Den sårede læge, Forlaget Boedal 2013, ISBN BIBELSK TEOLOGI 4 timer i 9 uger BA v/ Lektor Morten Hørning Jensen og lektor Carsten Vang Inden for de to eksegetiske hovedfag GT og NT har GT-teologi eller NT-teologi traditionelt stået som det afsluttende kursus, der skulle give et sammenhængende billede oven på de enkelte detaileksegetiske gennemgange. I de senere år er denne stolte tradition for at tænke på tværs af enkeltskrifterne imidlertid blevet problematiseret, da mange ikke mener at kunne finde en teologisk sammenhæng på tværs, men hellere vil tale om teologier i flertal. Vi går derfor mod strømmen, når vi i dette fag ikke alene vil lede efter linjer på tværs inden for testamenterne, men også mellem dem. Gives der en sammenhængende rød tråd en bibelsk teologi? Og hvis, hvad er den da i forhold til specifikke emner som skabelse, udfrielse, pagt og lov, templet, soning, evangeliet, Messias, Helligånden, menighed og mission? I dette fag vil vi i fællesskab arbejde med den store linje og gøre forsøget på at samle de eksegetiske anstrengelser så langt. Pensum vil i al hovedsag blive hentet fra Scobie, The Ways of Our God (Eerdmans 2003). Undervisningen vil inkludere gruppearbejde og løbende interaktive diskussionsvinduer som kendt fra teologisk intro. Pensumlitteratur: Charles H. H. Scobie, The Ways of Our God: An Approach to Biblical Theology (Grand Rapids: Eerdmans 2003). Her opgives ca. 500 sider som lærebogspensum. Det konkrete pensum vil blive meddelt på emf i begyndelsen af august. Anden litteratur: Reinhard Feldmeier og Hermann Spieckermann God of the Living: A Biblical Theology. Waco, TX: Baylor University Press (står på biblioteket under II B). Som igangsættende læsning anbefales: Chris Wright Guds folks mission. Lohse forlag. Se i øvrigt Studiehåndbogen for anden relevant litteratur. 8

10 BA (2013-årgangen) Undervisning for studerende på MF s bacheloruddannelse i teologi BAT601 NY TESTAMENTE GRÆSK (UDVIDET) 2 timer BA v/ Studielektor, cand.mag. Svend Fodgaard Jensen Der læses 25 sider NT-græsk: a) Matt 8,1 12,14 (12 sider) og b) 1 Kor 1,1 8,8 (13 sider). Forløbet er et sprogligt forløb med vægt på oversættelse, morfolgisk og syntaktisk analyse samt tekstkritik. Forløbet afsluttes med en firetimers skriftlig eksamen. Litteratur Novum Testamentum Graece, ed. Nestle-Aland, 28. udg. Blass/Debrunner/Rehkopf: Grammatik des neutestamentlichen Griechiesch Barclay M. Newman. Jr.: Greek-English Dictionary of the New Testament W. Bauer: Wörterbuch zum neuen Testament BAT601-1 KIRKE OG MISSIONISHISTORIE I 3 timer BA v/ Lektor Kurt E Larsen En gennemgang af hovedlinjer i kirke- og missionshistorien frem til ca Pensumlitteratur: P. Ingesman og N. A. Pedersen: Kirkens historie, bind 1, Hans Reitzels forlag, København M. S. Lausten: Danmarks Kirkehistorie, 3. udgave, København 2004, Gyldendals forlag. 9

11 BAT603-1 ETIK & RELIGIONSFILOSOFI I 4-6 timer v/ Professor dr. theol Kurt Christensen BA Undervisningen i Etik 1 tager sigte på at give en grundlæggende indføring i teologisk etik. Dette sker dels via en indføring i principiel etik, hvor også relationen til andre former for etik drøftes, dels via en gennemgang af udvalgte material-etiske emner. Undervisningen vil blandt andet søge at afdække, hvordan man som kristen teolog kan nå til et velfunderet synspunkt vedrørende etiske problemstillinger. Religionsfilosofien er blandt andet stedet, hvor forholdet mellem kristendommen og samtidens tænkning søges belyst. Undervisningen i religionsfilosofi vil give en grundlæggende indføring i en række problemområder så som religion, gudstanken, teodiceproblemet, religionskritikken m.m. Det vil i den forbindelse løbende blive overvejet, hvordan man som kristen teolog bør stille sig til de udfordringer, som disse problemområder rummer. Litteratur: Heiene, Gunnar; Thorbjørnsen, Svein Olaf: Kristen Etikk en innføring. Universitetsforlaget, Oslo Andersen, Grønkjær, Nørager: Religionsfilosofi Kristendom og tænkning. Gads Forlag 2002 eller senere. 10

12 Lektionsplan E 2014 rød = 11-årgangen blå = 13-årgangen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag BAT605 Bibelsk teologi CV+MJH Aud 1 Hebraisk 1 TU BAT605 Bibelsk teologi CV+MJH Aud Hebraisk 1 TU BAT605 Bibelsk teologi CV+MJH Aud Hebraisk 1 TU Andagt ( ) BAT602-1 Kirke- og missionshistorie 1 KEL Aud 2 BAT Dogmatik II ACH Aud BAT602-1 Kirke- og missionshistorie 1 KEL Aud 2 BAT Dogmatik II ACH Aud BAT601 NT Græsk II SFJ Aud 2 BAT603-1 Etik og Rel.fil.I KCH Aud 2 BAT605 Bibelsk teologi CV+MJH Aud 1 Andagt ( ) BAT603-1 Etik og Rel.fil.I KCH Aud 2 BAT604 Homiletik og sjælesorg LA Aud 1 BAT601 NT Græsk II SFJ Aud 2 BAT604 Homiletik og sjælesorg LA Aud 1 BAT602-1 Kirke- og missionshistorie 1 KEL Aud 2 BAT Dogmatik II ACH Aud. 1 BAT603-1 Etik og Rel.fil.I KCH Aud 2 BAT Dogmatik II ACH Aud. 1 BAT603-1 Etik og Rel.fil.I KCH Aud 2 BAT604 Homiletik og sjælesorg Homilet. Øvelser LA Andagtsrum Andagt ( ) BAT604 Homiletik og sjælesorg LA Aud 1 Hebraisk 1 TU BAT604 Homiletik og sjælesorg LA Aud 1 BAT603-1 Etik og Rel.fil.I KCH Aud 2 BAT604 Homiletik og sjælesorg LA Aud 1 Speakers Lounge ( ) BAT603-1 Etik og Rel.fil.I KCH Aud 2 BAT Dogmatik II ACH Aud. 1 11

13 TEMA Temaundervisning DE FØRSTE KRISTNES TRO OG MENIGHEDSLIV 2 timer i 6 uger Tema v/ Lektor Kurt E Larsen Skriftet Den Apostolske Tradition, der undertiden er blevet tilskrevet kirkefaderen Hippolyt (ca. 220), giver et indtryk af den tidlige kirkes liv. I seks dobbelttimer vil vi læse skriftet i en ny dansk oversættelse, og derved få et førstehåndsindtryk af de første kristnes traditioner vedrørende oplæring af nye kristne, gudstjeneste, bøn og diakoni. Desuden også om deres syn på forholdet mellem tro og hverdagsliv og på det karismatiske. Til hver enkelt af disse seks temaer vil der være et oplæg med inddragelse af andre tekster fra kirkens to første århundreder (De Apostolske Fædre m.m.). I fællesskab vil vi drøfte, hvad vi i dag kan lære af de første kristne. Kurset kræver ingen forudsætninger og er åbent for alle interesserede. Kurset tænkes umiddelbart placeret onsdage eller torsdage kl Send gerne en mail til hvis du har tænkt dig at deltage, men har særlige ønsker til tidspunkter. STUDIEGRUPPE FOR TU-STUDERENDE Såfremt der er behov for én eller flere studiegrupper for TU-studerende, kan henvendelse ske til lektor Carsten Vang. (se s. 21) 12

14 ØVRIGE ARRANGEMENTER MINI-INFORMATUR TIL AALBORG D august En lille delegation studerende med informationsmedarbejder Julie Kajgaard i spidsen rejser til Aalborg for at besøge ungdomsgrupper, forkynde Guds ord og fortælle om MF. Vil du med i det gode selskab og høste værdifulde prædikenerfaringer? Kontakt Julie snarest på SPONSORLØB Mandag den 1. september kl Årets største sociale event med løb og cykelløb og nu også med muligheden for at gå - til fordel for stipendiepuljen. Det er både hyggeligt og festligt samt et meget vigtigt bidrag til MF s økonomi. Alle deltagere finder selv sponsorer, der betaler per omgang. Sponsorløbet foregår på cykelstier og fortove lige uden for MF. Der er gode præmier til de deltagere, der skaffer flest penge til MF. Hovedpræmien er en ipad. Bagefter hygger vi os med grillmad, sodavand og is på MFs regning. Kontakt Nils Andersen på eller for tilmelding eller nærmere oplysninger. FOREDRAGS- OG DEBATAFTEN Torsdag den 23. oktober kl Vær smuk og vær trist! - Om melankoli, kunst og skønhed v/ Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder, ph.d., Menighedsfakultetet, billedkunstner og forfatter Der udkommer særskilt program senere. Sted: Studenternes Hus, Nrd. Ringgade 3, Aarhus Universitet Arrangør: Areopagos/Areopagos Torvet SEMESTERFORELÆSNING Mandag d. 27. oktober kl Christian Ethics in a Pluralist Society Ved Vinoth Ramachandra, IFES-sekretær for dialog & socialt engagement, Sri Lanka. 13

15 SPOTLIGHTS 2014 EN FORSVARLIG TRO Fredag d. 14. november kl Kl.19.00: Fællesforedrag: Kristendommen - en forsvarlig tro v. professor Kurt Christensen Kl : Seminarer: 1. Findes Gud i den virkelige verden? Er al snak om Gud ikke blot ønsketænkning uden hold i virkeligheden? V. stud.theol. Emil Børty Nielsen og stud.theol. Jakob Laugesen 2. Hvorfor netop Jesus? Hvorfor netop vælge den kristne tro, når nu der er så mange andre muligheder? v. professor Kurt Christensen 3. Hvorfor tro på en gammel bog? Hvordan kan begavede mennesker tro på en oldgammel samling skrifter som Bibelen? Om Bibelens troværdighed v. lektor i Gammel Testamente Carsten Vang Kl.21-23: Café hygge Spotlights er en aften på Menighedsfakultetet, hvor den kristne tro, teologi og unge mødes i et spændende og aktuelt skæringsfelt. Med temaet: En forsvarlig tro vil vi gerne pege på kristendommens bæredygtighed og livsduelighed og vise, at den kristne tro både er relevant og troværdig og kan forsvares over for indvendinger. I forlængelse af både fællesforedrag og de tre seminarer bliver der tid til debat. Spotlights munder ud i en hyggelig café, hvor man kan snakke videre og nyde fællesskabet med andre unge. Fri entré! TEOLKURSUS TEOLOGISKE OG LEDELSES- OG RELIGIONSPÆDAGOGISKE EMNER ER I FOKUS januar 2015 Medvirkende er bl.a. Paul Otto Brunstad, Leif Andersen, Carsten Hjorth Pedersen og Jens Ole Christensen. Program udkommer i august/september. 14

16 Foredragsserier CKA-FOREDRAG: EN VERDEN TIL FORSKEL OM KRISTENDOM I MØDET MED ANDRE VERDENSBILLEDER Mandag d. 8. september kl Det panteistiske/hinduistiske verdensbillede v/ forfatter Leif Asmark Jensen Mandag d. 15. september kl Det naturalistiske/ateistisk verdensbillede v/ Repræsentant for Ateistisk Selskab Mandag d. 22. september kl Det teistiske/kristne verdensbillede v/ ph.d., lærer på Mariager Højskole David Jakobsen Mandag d. 29. september kl Er de nytestamentlige skrifter troværdige? Med særlig fokus på Jesu opstandelse v/ professor Peter V. Legarth Tilmelding er nødvendig - en uge før det enkelte foredrag. Pris: 50 kr. pr. aften (MF-studerende deltager gratis) TO DOBBELTFOREDRAG OM DET GLOBALE KIRKELIV Serien om det globale kirkeliv fortsætter: Hvordan står den kristne kirke i nogle af verdens brændpunkter i dag? Hvilke retninger af kristne kirker findes der? Hvad er den historiske baggrund for tilstanden i dag? Hvad kan vi i Danmark lære af disse kirker? Mandag d. 6. oktober kl Kristne i Israel/Palæstina v/ generalsekretær i Den danske Israelsmission Bodil Skjøtt Mandag d. 20.oktober kl Det stærke kirkeliv i Ukraine v/ lektor, ph. d., Kurt E Larsen Tilmelding er nødvendig - en uge før det enkelte foredrag. Pris: 50 kr. pr. aften (MF-studerende deltager gratis) 15

17 FOREDRAGSSERIE OM KRISTENDOMMEN I KULTUREN Kristendommens historie i Danmark har gjort, at Bibelens fortællinger og billedverden har øvet konstant indflydelse på kulturen de sidste århundreder. Men hvordan er forholdet mellem kristendommen og kulturen i dag? De planlagte dobbeltforedrag sætter fokus på kristendommens indflydelse på tre udvalgte områder, nemlig litteratur, billedkunst og musik. Mandag den 3. nov. kl Kristendom og litteratur v/ Erik Skyum-Nielsen, lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, forfatter og kritiker ved Dagbladet Information Mandag den 10. nov. kl Kristendom og billedkunst v/ Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder, ph.d., Menighedsfakultetet, billedkunstner og kunstkritiker ved Magasinet Kunst Mandag den 17. nov. kl Kristendom og musik v/ Elisabeth Hartman Evald, stud.theol., Menighedsfakultetet Tilmelding er nødvendig - en uge før det enkelte foredrag. Pris: 50 kr. pr. aften (MF-studerende deltager gratis) 16

18 FOREDRAGSSERIE OM TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED 3 dobbeltforedrag v/ Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder, ph.d., billedkunstner Foredragene afholdes både i Emdrup i København og på Aarhus Universitet på følgende datoer og tidspunkter: Emdrup (Danmarks Pæd. Univ.): 21.10, og kl Aarhus (Aarhus Univ.): 11.11, og kl Hvorfor har vi det så dårligt, når vi har det så godt? Hvad er det, der gør, at vi ikke bliver tilfredse, selv om vores drømme og længsler går i opfyldelse? Hvorfor er vi ikke lykkelige, når de fleste forudsætninger for at være lykkelige er til stede, men kun lykken mangler? Tidens træthed, en epidemi Hvordan løse problemet med lede, nedstemthed og træthed? Kedsomhed som springbræt eller hindring Hvordan udholde oplevelsen af kedsomhed? Langsom tid nu! Hvad gør vi, når livet bliver stakåndet? Livslede, nedstemthed og træthed virker som tungt ørkensand. Sorgen opleves som sorg uden årsag. Tungsindet ses som den skuffende indsigt i alt det, jeg ikke har nået, det der er slået fejl eller blot er en urealistisk drøm. Det er sagt, at vi lever i kedsomhedens tidsalder, fordi også kedsomheden spreder sig som en epidemi, der udvikler erfaring af tomhed og mangel på mening i livet. Kedsomheden skåner ikke noget menneske. Den sætter sig som kedsomhed uden efterklang midt i en stadig mere opfindsom underholdningskultur. Hvordan lære kunsten at kede sig, så kedsomhed igen bliver en skabende kraft? Og hvad er det lige den hurtige tid gør med os og vort liv med hinanden? Skal vi vente med at leve vores liv til den dag, hvor vi får tid? Svaret giver sig selv. Eller gør det nu også det, når vi kan se, hvordan hurtighedens dyre pris består i fravær og tab, som igen svækker erindringen om alt det vigtige her i livet. Arrangeret af Folkeuniversitetet i Aarhus - se - med flere info om lokale, adresse, tilmelding m.v. Foredragsserien indgår også i rækken af Menighedsfakultetets foredragsserier i efterårssemestret

19 ANDAGTER Deltag i vore fællesandagter på MF og oplev dem som et åndehul midt i hverdagen. Mandag kl : Andagt Tirsdag kl : Skriftemålsandagt Onsdag kl : Andagt Torsdag kl : Speaker s Lounge med indledende bøn Mandag, tirsdag og onsdag holdes andagterne i andagtsrummet på 1. sal. Speaker s Lounge holdes i frokoststuen. SPEAKER S LOUNGE Der er Speaker s Lounge (SL) hver torsdag kl SL arrangeres af studenterrådet og er et forum, hvor man kan tage forskellige relevante, men ikke nødvendigvis faglige, emner op. Gennem debat, diskussion og samtale udvikles man som menneske og ikke mindst som teolog, og vi vil derfor gerne fremme en god debatkultur på MF. Emnerne er som regel foreslået af studerende. Oplæggene bliver holdt af studerende, undervisere eller af inviterede gæster. Da de fleste studerende og ansatte i huset deltager, fungerer Speaker s Lounge som et ugentligt samlingspunkt for hele MF og TORVET. BIBLIOTEK Biblioteket er fysiskt indrettet med muligheder for at arbejde enkeltvist eller i grupper. Det rummer ca bøger og ca. 75 løbende tidsskrifter, lydbibliotek samt computere med relevant software. Det fungerer som præsensbibliotek, dvs. at bøgerne ikke må lånes med hjem. Bibliotekets hjemmeside er Her finder du bl.a. link til bibliotekets database, Axis, hvor tidsskrifter, links og størstedelen af bøgerne er registreret. Håndbøger og kildeskrifter indkøbt før 1993, findes i kortkartoteket. RENGØRING Alle studerende med daglig gang på MF dvs. studerende på MF s bacheloruddannelse samt øvrige studerende med læseplads på MF - deltager i det daglige liv på MF, og dermed også i vedligeholdelse og rengøringen af MF. Det betyder 10 timers rengøring/vedligehold per semester. Dette kan også afregnes med 100 kr. pr. time på kontoret. Fordeling af rengøringsområder og -tidspunkter sker på ophængte sedler i rengøringsrummet. Hvis man ikke selv har skrevet sig på listerne senest én måned efter semesterstart, bliver man faktureret for 100 kr. pr. time. Studerende er selv ansvarlig for at bytte, hvis man bliver forhindret. Spørgsmål vedr. dette rettes til husinspektøren. (se s. 21) 18

20 LÆSEPLADS Alle studerende på MF s Bacheloruddannelse (MFB ere) kan efter ansøgning få læseplads på MF med fast hyldeplads til bøger, enten i form af fast plads eller i form af en deleplads. Der skal søges ved hver semesterstart for det kommende semester. Overskydende læsepladser kan søges af andre studerende for et semester ad gangen mod betaling af 10 timers rengøring / 100 kr. pr. time. Ansøgninger fra teologi- og religionsvidenskabsstuderende vil komme i første række ved tildelingen. Læsepladsansøgning findes på kontoret. MAILGRUPPEN mf-diverse Alle studerende på MF bliver automatisk tilmeldt mailgruppen som er MF s mailgruppe for oplysninger og informationer til og fra studerende og ansatte. Du skal aktivt melde fra til kontoret, hvis du ikke ønsker at være med i gruppen. Husk også at melde til kontoret, hvis du skifter mailadresse. MENTORORDNING MF tilbyder mentoring til alle teologi- og religionsvidenskabsstuderende. Hver studerende får tilbud om at tilknyttes en af MF s ansatte som mentor. Mentor og studerende mødes normalt en eller to gange pr. semester til samtale. Mentorsamtalens særlige fokus er udvikling af den enkeltes menneskelige og åndelige udrustning og potentiale. Mentoring er, ligesom sjælesorg, underlagt tavshedspligt. Mentorrelationen gælder normalt hele studieforløbet. Henvendelse til fakultetsleder Jørn Henrik Olsen. STUDIEVEJLEDNING Hvis du har problemer med at overskue studiet eller har spørgsmål i øvrigt til studiet, så snak med studiekoordinatoren, som er studievejleder på BA-uddannelsen. Hvis du er studerende på universitetet, så spørg kontaktpersonen til universitetet: Lisbeth Hvass Jønsson: tlf.: STUDIEREJSELEGATER MF s stipendium kan søges af alle teologi- og religionsstuderende, som kan tilslutte sig MF s basis og formål. Det kan f.eks. tildeles studerende, der som et led i deres studium ønsker at studere en periode ved en udenlandsk uddannelsesinstitution, eller som gennem en rejse ønsker mulighed for kontakt med en udenlandsk fagmand eller deltage i en konference i ind- eller udland. Det forventes, at modtageren af stipendiet om muligt formidler den modtagne inspiration videre til medstuderende og andre på MF. 19

21 I ansøgningen anføres, hvad der søges om støtte til, begrundelsen for ansøgningen samt et overslag over de forventede udgifter. Det skal ligeledes anføres, hvor meget der søges i støtte, samt hvor den studerende er i sit studieforløb. Der skal ansøges i god tid før rejsen. Ansøgningen indgives til fakultetsleder Jørn Henrik Olsen eller lærerrådsformand Kurt Christensen. (se s. 21) 20

22 KONTAKTOPLYSNINGER MENIGHEDSFAKULTETET eller TELEFAX MF Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke MF-bladet MF-lokalnr. Privat tlf Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder Walther P. Hansen, forretningsfører Henning Thorlund, administrationsmedarbejder 244 Iben Andersen, kontorsekretær Kit J. Hvergel, kontorsekretær Henning Maagaard, husinspektør Nils Andersen, landssekretær Per Kolstrup, studiekoordinator Karin Christensen, bibliotekar Peter V. Legarth, professor Asger Chr. Højlund, professor Kurt Christensen, professor, LRformand Kurt E Larsen, lektor Carsten Vang, lektor Morten Hørning Jensen, lektor Jeppe Bach Nikolajsen, adjunkt Andreas Ø. Nielsen, ph.d. Klaus Vibe, kandidatstipendiat Leif Andersen, lektor Milan Ganesan, SR-formand

23 MF-KALENDEREN AUGUST Mini-informatur til Aalborg SEPTEMBER 1. Semesterindledning og Sponsorløb 8. CKA-foredrag: En verden til forskel v/ Leif Asmark Jensen 15. CKA-foredrag: En verden til forskel v/ Repræsentant for Ateistisk Selskab 22. CKA-foredrag: En verden til forskel v/ David Jakobsen TORVET s Højskole, Virksund 29. CKA-foredrag v/ Peter V. Legarth OKTOBER 6. Dobbeltforedrag om det globale kirkeliv v/ Bodil Skjøtt 20. Dobbeltforedrag om det globale kirkeliv v/ Kurt E Larsen 23. Foredrags- og debataften v/ Jørn Henrik Olsen 27. Semesterforelæsning NOVEMBER 3. Foredragsserie: Kristendommen i kulturen 10. Foredragsserie: Kristendommen i kulturen 11. Dobbeltforedrag: Træthed, kedsomhed og langsomhed, Aarhus Universitet 14. Spotlights 17. Foredragsserie: Kristendommen i kulturen 18. Dobbeltforedrag: Træthed, kedsomhed og langsomhed, Aarhus Universitet 25. Dobbeltforedrag: Træthed, kedsomhed og langsomhed, Aarhus Universitet DECEMBER 11. Semesterafslutning kl

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag Menighedsfakultetets tilbud om foredrag 1 Bestil en taler fra Menighedsfakultetet Menighedsfakultetet uddanner teologer for kirkens skyld. Derfor stiller vore lærere, så langt tid og ressourcer rækker,

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Efterår 2017 Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet forløb: Foråret

Læs mere

INDHOLDSOVERSIGT. MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi.

INDHOLDSOVERSIGT. MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi. Efteråret 2015 MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi.dk INDHOLDSOVERSIGT Velkomsthilsen... 3 Semesterindledning...

Læs mere

Eksamensordning for Menighedsfakultetets bachelorstudium i teologi (almen) (2013-ordningen)

Eksamensordning for Menighedsfakultetets bachelorstudium i teologi (almen) (2013-ordningen) Eksamensordning for Menighedsfakultetets bachelorstudium i teologi (almen) (2013-ordningen) Forklaring: 24-timers opgave senest kl. 9 den efterfølgende dag 36-timers opgave senest kl. 21 den efterfølgende

Læs mere

Kirkehøjskole i Sønderjylland

Kirkehøjskole i Sønderjylland Kirkehøjskole i Sønderjylland 2017-2018 Velkommen til Kirkehøjskole i Sønderjylland! Program Kirkehøjskole i Sønderjylland er et unikt tilbud til dig, der er kommet på sporet af Jesus og gerne vil lære

Læs mere

Bibeltro i den akademiske verden

Bibeltro i den akademiske verden MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2014 Bibeltro i den akademiske verden 02 Nej tak til selvglade idioter 04 bibeltroskab og videnskabelighed 08 troen udfordres i studiet 1 Leder Nej tak til selvglade

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift

Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig orientering om kristendommens idé-indhold og historie. Undervisningen

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2013 2014 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark elkursus 2011 Teolkursus 2012 1 Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark De udfordringer, som den kristne kirke står overfor i Danmark, kræver, at kristne drøfter, hvordan kirken

Læs mere

Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC

Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC Det kristendomsfaglige område Februar 2015 3K-uddannelsen ved VIA University College udbyder indenfor loven om åben uddannelse en række enkeltfag. Udbuddet indenfor

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

Program for overbygningen - Forår 2016

Program for overbygningen - Forår 2016 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for overbygningen - Forår 2016 Evangelierne læst som litteratur/ Hvad gør vi!? - Etik i teori og praksis/ De gnostiske evangelier/ Litteratur og teologi/ Johannesbrevene og

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC

Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC Det kristendoms- og kirkefaglige område 2016 3K-uddannelsen ved VIA University College udbyder indenfor loven om åben uddannelse en række enkeltfag. Udbuddet indenfor

Læs mere

MENIGHEDSFAKULTETET INDHOLDSOVERSIGT

MENIGHEDSFAKULTETET INDHOLDSOVERSIGT Foråret 2016 1 MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi.dk INDHOLDSOVERSIGT Velkomsthilsen... 2 Semesterindledning...

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

MENIGHEDSFAKULTETET INDHOLDSOVERSIGT

MENIGHEDSFAKULTETET INDHOLDSOVERSIGT Foråret 2015 1 MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi.dk INDHOLDSOVERSIGT Velkomsthilsen... 2 Semesterindledning...

Læs mere

teologi PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 TEOLOGI INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

teologi PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 TEOLOGI INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET teologi PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 TEOLOGI INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 TEOLOGI AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN PÅ TEOLOGI Ansatte og studerende på teologi vil gerne byde dig

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Studieordning af 14. okt. 1997 for

Studieordning af 14. okt. 1997 for Studieordning af 14. okt. 1997 for Institut for Teologi Ilisimatusarfik Revideret juni 1999 og december 2006 1 Adgangskrav 01.01.2004 GU/HF/HHX/HTX-eksamen, lærereksamen eller anden tilsvarende uddannelse.

Læs mere

Lektionskatalog. Forårssemestret 2015

Lektionskatalog. Forårssemestret 2015 Lektionskatalog Forårssemestret 2015 Maannguaq Dalager og Minik Schmidt blev bachelorer i Teologi i henholdsvis 2005 og 2011 de er nu begge præster i Den grønlandske Kirke, i Nuuk og Paamiut Ansatte, forår

Læs mere

TEOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

TEOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET københavns universitet det teologiske fakultet Dyk ned i livets store spørgsmål TEOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET og bliv klogere på historie, sprog, religion, filosofi, litteratur, etik og samfund Jeg

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

Jeg læser teologi, men hvilke bøger bør jeg egentlig læse?

Jeg læser teologi, men hvilke bøger bør jeg egentlig læse? Jeg læser teologi, men hvilke bøger bør jeg egentlig læse? På MF s studentermøde 2002 opfordrede de studerende MF s faglærere til at udarbejde en liste over væsentlige bøger, som en teologistuderende bør

Læs mere

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Folkeuniversitetet Slagelse Martin Luther Et kursus om Martin Luther 24. 26. marts 2017 Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Liselund Møde-og Kursussted, Slotsalléen

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Programlægning: Bestyrelsen: Hjemmeside Missionær: og Layout:

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Programlægning: Bestyrelsen: Hjemmeside  Missionær: og Layout: P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten Christensen Formand

Læs mere

EFTERÅRSPROGRAM 2016

EFTERÅRSPROGRAM 2016 EFTERÅRSPROGRAM 2016 Når reformationen fortolker sig selv. Fejringer gennem 400 år. Foredrag v. Carsten Bach-Nielsen, lektor kirkehistorie, AU Da det første hundrede år var gået, siden reformationen tog

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

En politiseret kirke eller en social-etisk ansvarlig kirke? Et økumenisk perspektiv

En politiseret kirke eller en social-etisk ansvarlig kirke? Et økumenisk perspektiv FORÅRSPROGRAM 2016 En politiseret kirke eller en social-etisk ansvarlig kirke? Et økumenisk perspektiv Debatmøde med Biskop Christian Alsted fra Metodistkirken i Norden og Baltikum, Biskop Tine Lindhardt

Læs mere

INDHOLDSOVERSIGT. MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: Fax: Hjemmeside:

INDHOLDSOVERSIGT. MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: Fax: Hjemmeside: Efteråret 2016 1 MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi.dk INDHOLDSOVERSIGT Velkomsthilsen... 2 Semesterindledning...

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Religion på Rygaards skole

Religion på Rygaards skole Religion på Rygaards skole FAGFORMÅL: Formålet med undervisningen i religion er: At eleven opnår forståelse for den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold

Læs mere

Kristendoms kundskab Livsoplysning. lars - henrik schmidt helle krogh madsen mikael rothstein svend andersen john rydahl

Kristendoms kundskab Livsoplysning. lars - henrik schmidt helle krogh madsen mikael rothstein svend andersen john rydahl Kristendoms kundskab Livsoplysning lars - henrik schmidt helle krogh madsen mikael rothstein svend andersen john rydahl Kristendomskundskab/livsoplysning Kristendomskundskab/ livsoplysning Lars-Henrik

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

Meditation & Selvudvikling

Meditation & Selvudvikling Nordisk Sjælesorgssymposium om Meditation & Selvudvikling Den 3.-5. oktober 2012 Med bl.a. biskop Kjeld Holm, professor Steen Hildebrandt, lektor Klaus B. Bærentsen idehistoriker Michael Jahn og hospitalspræst

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

TROEN - MISTET OG GENFUNDEN

TROEN - MISTET OG GENFUNDEN Luk 24,13-35 s.1 Prædiken af Morten Munch 2. påskedag / 17. april 2017 Tekst: Luk 24,13-35 TROEN - MISTET OG GENFUNDEN Vi havde håbet... Vi hører i dag om to af Jesu disciple, der er på vej væk fra Jerusalem

Læs mere

Fra årsplan til emneudtrækning

Fra årsplan til emneudtrækning Fra årsplan til emneudtrækning Tema Problemstilling Tekster/andre udtryksformer Udvalgte Færdighedsog vidensmål Bibelske fortællinger/lig- nelser Hvad er lignelser og hvad kendetegner denne udtryksform?

Læs mere

2. SEMESTER POL & ADM. - SAMF. SEKRETARIAT

2. SEMESTER POL & ADM. - SAMF. SEKRETARIAT https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=10952 Page 1 of 4 2. SEMESTER POL & ADM. - SAMF. SEKRETARIAT Velkommen til 2. Semester for pol-adm og samfundsfag I vil her på 2. semester blive præsenteret

Læs mere

Studieordning for Kateketuddannelsen

Studieordning for Kateketuddannelsen Studieordning for Kateketuddannelsen Biskopeqarfik Kalaallit Nunaat Hans Egedesvej 9, Postboks 90 3900 Nuuk Tlf: 321134 Fax: 321061 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Studiets faglige

Læs mere

Med horisont og vidde mission og teologi mødes

Med horisont og vidde mission og teologi mødes MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2011 Med horisont og vidde mission og teologi mødes Ordet OG Ånden 02 03 byggeriet er påbegyndt 04 fem skarpe til kirkehistorikeren 1 Åndens blæst og Ordets muld!

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

En e-bog fra. AROS Forlag. Se flere titler på www.arosforlag.dk

En e-bog fra. AROS Forlag. Se flere titler på www.arosforlag.dk En e-bog fra AROS Forlag Se flere titler på www.arosforlag.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal

Læs mere

Dugfriske bacheloropgaver 2013

Dugfriske bacheloropgaver 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2013 Dugfriske bacheloropgaver 2013 Omvendelser 04 den tomme grav 06 vores evige skæbne 081 Afkast Bacheloropgaver viser, hvad et teologisk studium kan kaste af

Læs mere

Category. 20.80 Kristendom kristendom mystik gamle_teologisk_litteratur 20.90 Kristendom helgener historie biografie middelalder

Category. 20.80 Kristendom kristendom mystik gamle_teologisk_litteratur 20.90 Kristendom helgener historie biografie middelalder Decimal classification 01.56 Forfatter Leksikoner Danmark 01.62 Aszetische Literatur 03.00 Leksikoner og ordbøger 03.50 Leksikoner og ordbøger Teologiske Lexsika 03.81 Leksikoner og ordbøger Græske og

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

ANIS. En e-bog fra. Se flere titler på www.anis.dk

ANIS. En e-bog fra. Se flere titler på www.anis.dk En e-bog fra ANIS Se flere titler på www.anis.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal derfor passe

Læs mere

BÅRINGMØDET 2013. Kursus for religionslærere, præster, seminarielærere, lærerstuderende m.fl. på. Løgumkloster Refugium

BÅRINGMØDET 2013. Kursus for religionslærere, præster, seminarielærere, lærerstuderende m.fl. på. Løgumkloster Refugium BÅRINGMØDET 2013 Kursus for religionslærere, præster, seminarielærere, lærerstuderende m.fl. på Løgumkloster Refugium 21. - 24. juli 2013 Kurset støttes af Grundtvigsk Forum 50. gang På dybt vand Årets

Læs mere

Indhold. Forord Indledning... 17

Indhold. Forord Indledning... 17 Indhold Forord... 14 Indledning... 17 I. Forståelsen af sandhed (virkelighed og erkendelse) i den postmoderne kultur... 28 1. De store fortællingers fallit... 29 2. Afvisning af den rationelle sandhedsforståelse...

Læs mere

MF-bladet 06 2011. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011. Guds rige er nær. Torvet tager form. Gudsriget via korset. kaldet blev forstærket

MF-bladet 06 2011. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011. Guds rige er nær. Torvet tager form. Gudsriget via korset. kaldet blev forstærket MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011 Guds rige er nær Torvet tager form 03 Gudsriget via korset 04 kaldet blev forstærket 081 Komme dit rige i himlen som på jorden! Leder Og så diskuterede vi

Læs mere

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 I denne folder tilbyder folk fra Aarhus Valgmenighed at undervise en aften i jeres klynge om emner, de brænder for, og som er helt centrale for den måde,

Læs mere

Enkeltfag Åben Uddannelse Diakonhøjskolen & 3K/VIA UC Det kristendoms- og kirkefaglige område

Enkeltfag Åben Uddannelse Diakonhøjskolen & 3K/VIA UC Det kristendoms- og kirkefaglige område Enkeltfag Åben Uddannelse Diakonhøjskolen & 3K/VIA UC Det kristendoms- og kirkefaglige område Efteråret 2017/Forår 2018 Diakonhøjskolen og 3K-uddannelsen ved VIA University College udbyder inden for loven

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Nutidig forkyndelse. Vi vil:

Nutidig forkyndelse. Vi vil: Nutidig forkyndelse Evighedsorienteret Forkynde, at Jesus er både nødvendig og tilstrækkelig til evigt fællesskab med Gud Forkynde muligheden for frelse og fortabelse Målet er ikke bare en bestemt kristelig

Læs mere

Det følgende er en meget let bearbejdet version af det oplæg, jeg holdt på temadagen. 2

Det følgende er en meget let bearbejdet version af det oplæg, jeg holdt på temadagen. 2 Forløsning fra synd, død og djævel på nudansk tak! [Temadag om dåb, torsdag den 29. oktober kl. 9-15, Markus Kirken 1 ] Svend Andersen (teosa@cas.au.dk) Hvis der er problemer med dåben i den danske folkekirke,

Læs mere

Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af gudstjenester med temaer inden for kategorien etiske dilemmaer.

Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af gudstjenester med temaer inden for kategorien etiske dilemmaer. 1 Prædiken til Tema gudstjeneste d.11.4.2010 kl.16.00 i Lyngby Kirke Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: [Joh 21,15 19] Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af

Læs mere

Enkeltfag Åben Uddannelse Diakonhøjskolen & 3K/VIA UC Det kristendoms- og kirkefaglige område

Enkeltfag Åben Uddannelse Diakonhøjskolen & 3K/VIA UC Det kristendoms- og kirkefaglige område Enkeltfag Åben Uddannelse Diakonhøjskolen & 3K/VIA UC Det kristendoms- og kirkefaglige område Efteråret 2017 Diakonhøjskolen og 3K-uddannelsen ved VIA University College udbyder inden for loven om åben

Læs mere

Efteråret 2016 I ÅVM

Efteråret 2016 I ÅVM Efteråret 2016 I ÅVM KURSER ALPHA Alpha er et forløb for dig, som vil vide mere om den kristne tro. Alpha er for dig, som ikke er kristen, som er ny i troen, eller som bare har lyst til at udforske, hvad

Læs mere

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn August 2015 Juni 2016 August Program for Nicolaifællesskabet 26.08 Bibelundervisning ApG. 1,1-14 Optakt til den åndelige krig! Gudsriget

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

PROGRAM FOR VETERANKURSUS TEOLOGI FOR LÆGFOLK

PROGRAM FOR VETERANKURSUS TEOLOGI FOR LÆGFOLK PROGRAM FOR VETERANKURSUS 2010 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Kære tidligere kursister ved Teologi for Lægfolk Højbjerg, den 3. maj 2010 Det er en glæde igen i år at kunne indbyde tidligere kursister på TFL til sommerkursus

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler.

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. Det skal medvirke til, at eleverne bliver i stand til at

Læs mere

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE JOA J. Oskar Andersen 150 år Kirkehistorisk eftermiddag mandag den 14. november 2016 kl. 13-16. Det Teologiske Fakultet i København. Kældercafeen, Købmagergade 44,

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

Gram Menighedshus. Kirkealle 4. Program for 2017 Alle er velkommen. Gram. Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk.

Gram Menighedshus. Kirkealle 4. Program for 2017 Alle er velkommen. Gram. Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk. Gram Menighedshus Kirkealle 4 Program for 2017 Alle er velkommen Gram Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk. Januar: Kaffehold 3.Uge 1 Mandag d. 9. kl. 14 16 Café Mandag d. 9. til

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld

bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld MAJ 2005 3 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld leder side 2 Teologi for kirkens skyld Bachelorbrochure tilgængelig Brochuren over MF s nye bacheloruddannelse kan rekvireres fra MF

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET. Til medlemmerne af. Studienævnet for Teologi

DET TEOLOGISKE FAKULTET. Til medlemmerne af. Studienævnet for Teologi DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi: Stud.theol. Bo Chen Stud.theol. Jonas Hennild (næstformand) Stud.theol. NN Professor Mette Birkedal Bruun Lektor

Læs mere

Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små!

Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små! PRÆDIKEN SØNDAG DEN 14. FEBRUAR 2016 1.SIF VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: 1. Mos. 4,1-12; Jak. 1,9-16; Luk. 22,24-32 Salmer: 749,624,639,292,206 Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

L Æ R E R U D D A N N E L S E N I N Ø R R E N I S S U M

L Æ R E R U D D A N N E L S E N I N Ø R R E N I S S U M V E L K O M M E N P Å L Æ R E R U D D A N N E L S E N I N Ø R R E N I S S U M TUTORHOLDET 2011 PROGRAM INTRO 1. årgang Kære nye studerende på Læreruddannelsen i Nørre Nissum Vi glæder os til at se dig,

Læs mere

Decimal klassification - DK5. Kategori 2. kategori 3. kategori

Decimal klassification - DK5. Kategori 2. kategori 3. kategori Decimal klassification - DK5 Kategori 2. kategori 3. kategori 01.56 Forfatter Leksikoner Danmark 01.62 Aszetische Literatur 03.00 Leksikoner og ordbøger 03.50 Leksikoner og ordbøger Teologiske Lexsika

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

DET TEOLOGISKE STUDIUM Bacheloruddannelsen

DET TEOLOGISKE STUDIUM Bacheloruddannelsen DET TEOLOGISKE STUDIUM Bacheloruddannelsen 2012-ordningen i henhold til bekendtgørelse af 29. juni 20 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne Gældende fra 1. september 2012 STUDIENÆVNET

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efteråret 2011 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge A k a d e m i e t Program for foråret 2011 Årgang Akademiet Mørkhøjvej 78 2700 Brønshøj Tlf: 4454 4736 info@ungetalenter.dk www.ungetalenter.dk Akademiet er støttet af Region Hovedstaden Forår 1.g Akademisk

Læs mere

FORÅRSPROGRAM Teologisk Forening

FORÅRSPROGRAM Teologisk Forening FORÅRSPROGRAM 2014 KARABIN OG EVANGELIUM Fællesforedrag med Religionsvidenskabelig Forening v. tidligere feltpræst Victor Greve At være feltpræst er at lytte og tale med soldaterne om deres frustrationer

Læs mere

Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION! APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING

Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION! APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING m/ Nationalråd 2014 - Apostolsk Kirkes Netværk Årsmøde 2014 - Apostolsk Kirkes

Læs mere

24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277

24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277 1 24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke på 24. søndag

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

TFL 25/ EMNE: DIAKONI OG VELFÆRDSSTAT

TFL 25/ EMNE: DIAKONI OG VELFÆRDSSTAT TFL 25/9 2016 EMNE: DIAKONI OG VELFÆRDSSTAT Disposition Del I: Fra kateder til Kirkens Korshær et personligt afsæt Del II: Kirkens Korshær historiske nedslag Del III: Diakoni og Velfærdsstat forskellige

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger.

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger. Religion Der undervises i religion på 2.- 8. klassetrin. Fra 5.- 8. klasse afholdes en ugentlig fagtime, hvor det i 2.- 4. klasse er integreret i den øvrige undervisning. Kompetencemål efter 9. klasse

Læs mere