INDHOLDSOVERSIGT. MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: Fax: Hjemmeside:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSOVERSIGT. MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi."

Transkript

1 Efteråret 2014

2

3 MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: Fax: Hjemmeside: INDHOLDSOVERSIGT Velkomsthilsen... 3 Semesterindledning... 4 Undervisningstilbud Introduktion til undervisningstilbud... 5 BA 2011-årgangen... 6 BA årgangen... 9 Lektionsplan TEMA undervisning, De første kristnes tro og menighedsliv Øvrige arrangementer og undervisningstilbud Mini-informatur til Aalborg, sponsorløb Foredrags- og debataften, semesterforelæsning Spotlights, Teolkursus CKA-foredrag, dobbeltforedrag om det globale kirkeliv Foredragsserie om Kristendommen i kulturen Foredragsserie om træthed, kedsomhed og langsomhed Andagter, Speakers Lounge, bibliotek, rengøring Læseplads på MF, mailgruppe og mentorordning Studievejledning og studierejselegater Kontaktoplysninger MF-kalenderen Forside: 3 skulpturer ved billedhugger og maler Bente Polano - 2

4 Velkommen til et nyt semester Da jeg havde studeret teologi i nogle få år, havde jeg en kort overgang en fornemmelse af at have styr på det meste: systemerne passede, syntes jeg, resten af det teologiske studium ville, forudså jeg, gå som en leg. Men det var jo også lidt kedelige fremtidsudsigter, for var der virkelig ikke flere opdagelser at gøre? Jo, jeg blev hurtigt og i tiltagende grad bevidst om, at der var meget, meget mere at opdage! Ikke mindst at kristendommen slet ikke er så enkel og ligetil. Den rummer blandt andet nogle indbyggede modsætninger. Set fra én side er kristendommen eksempelvis det naturligste af alt. Den harmonerer med virkeligheden, sådan som vi kan iagttage den i os og omkring os.. Bl.a. derfor er det meningsfyldt at drive kristen apologetik. Men set fra en anden synsvinkel repræsenterer kristendommen også på mange måder en venden på hovedet af alt det, som er naturligt for os. Det kommer måske allertydeligst til udtryk i kristendommens helt centrale begivenhed: Jesu død på korset. Det, som umiddelbart ser ud som et forsmædeligt nederlag for Jesus-bevægelsen, har kristne til alle tider forstået som den afgørende sejr over synd, død og Djævel. Denne kristendommens tilsyneladende fordrejning af tingene havde filosoffen Friedrich Nietzsche et skarpt øje for og havde på den baggrund en målsætning om at få omvurderet alle værdier, en umwertung aller Werte sådan, at tingene kom tilbage til det, som han anså for at være den naturlige orden sådan, at eksempelvis styrke, og ikke svaghed, var idealet. Et andet aspekt ved kristendommens tilsyneladende venden alt på hovedet kommer til udtryk i titlen på en af tidligere biskop Jan Lindhardts erindringsbøger: En biperson i mit liv. Erindringer i utide (2003). Den titel har altid fascineret mig, fordi den giver udtryk for et perspektiv på tilværelsen, som er så rigtigt og på samme tid så unaturligt for os. Vi er så tilbøjelige til at betragte os selv som hovedpersoner på verdens scene og da i alle tilfælde som hovedpersoner i vort eget liv. Og så er sandheden, sådan som Jan Lindhardt udtrykker det og som det blandt andet fremgår af det dobbelte kærlighedsbud, at det er eller burde være Gud og vores næste, som indtager hovedrollerne, og os selv som er bipersonerne. Det teologiske studium giver rig anledning til sådanne vigtige overvejelser: hvordan ser tingenes naturlige orden ud? Kan lidelse og død virkelig være sejr? Kan svaghed være styrke? Er vi ret beset bipersoner eller hovedpersoner i vort liv? Hvem som har ret: Nietzsche eller Lindhardt? Velkommen til et nyt spændende semester! Kurt Christensen Professor dr. theol, lærerrådsformand 3

5 SEMESTERINDLEDNING Mandag den 1. september 2014 Velkommen til det nye studieår 2014/15! PROGRAM Kaffe m.m Semesteråbningsforelæsning v/ Kirk Franklin, leder af Wycliffe Global Alliance. Emne: How has the translatability of the Christian faith influenced a paradigm shift from Christendom to a global Christianity? Sponsorløb Hennings grillbar Offentligt møde og foredrag v/ Kirk Franklin Emne: "Modersmaal er vort Hjertesprog" - Mission er en ustyrlig oversættelsesbevægelse - Bibeloversættelsens betydning for udbredelsen af Guds Ord i dag TORVETs organisationer er sammen med Wycliffe Danmark arrangør. 4

6 UNDERVISNINGSTILBUD Vi har to kategorier af undervisning på MF: BA - Undervisning for studerende på MF s bacheloruddannelse i teologi BA-uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at være adgangsgivende til fortsatte teologistudier i ind- eller udland. Den undervisning, der tilbydes i nærværende læseplan, og som indgår i BA-studiet på MF, er åben for alle interesserede i den udstrækning, der er plads på holdene. Tema - Temaundervisning Vi arrangerer desuden undervisning, som skønnes relevant for alle teologi- og religionsvidenskabsstuderende. Der er her tale om emner, som kan være med til at udvide ens horisont og fremme refleksionen over såvel teologiske emner som kirkens praksis. Inden for denne gruppe undervisning vil der findes tilbud, som på en særlig måde kan være relevante at følge for såvel teologistuderende som andre interesserede. - Ugentligt timetal 5

7 BA (2011-årgangen) Undervisning for studerende på MF s bacheloruddannelse i teologi BAT603-2 DOGMATIK II 5 timer i uger (undervisningsfri i uge pga. af praktik) BA v/ Professor teol. dr. Asger Chr. Højlund Kurset er en fortsættelse af forårets dogmatikundervisning. Med baggrund i forårssemesterets arbejde med skabelsen og mennesket skal vi i dette semester se på Guds frelsende gerning (soteriologien). På baggrund af Bibelen og vigtige afgørelser i kirkens historie skal vi arbejde med kristologien, dvs. forståelsen af Kristi forhold til Gud (Kristi person) og indholdet af hans tjeneste (Kristi gerning). Endvidere skal vi arbejde med Ånden og dens rolle som formidler af frelsen. Det involverer bl.a. den grundlæggende forståelse af frelsen (retfærdiggørelse/helliggørelse) og forståelsen af sakramenterne og kirken som vigtige redskaber for Åndens gerning. Kurset afsluttes med et forløb om de sidste ting (eskatologien). Litteratur: Lærebogen vil igen være Regin Prenter, Skabelse og genløsning (København: Gad 1955 eller senere). Da der er en del artikler fra CA, der har relevans for især 3. trosartikel, vil Leif Grane, Confessio Augustana (København: Gyldendal 1959 eller senere) fylde en del, ligesom Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche (BSELK) (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1998; 12. ed. [19301]). Vi vil bruge en del tekster fra Teologiske tekster (Århus: Aarhus Universitetsforlag 1989 eller senere). De øvrige tekster vil komme til at ligge på emf fra slutningen af august. BAT604 HOMILETIK OG SJÆLESORG HOMILETIK 5 timer i 5 uger (ugerne ) BA v/ Lektor Leif Andersen 6

8 For mig er prædiketjenesten det højeste og det største og det mest ærefulde kald, hvortil noget menneske overhovedet kan kaldes. (Martyn Lloyd-Jones). Undervisningen vil tage afsæt i Skjeveslands bog, men ikke gennemgå den; den forudsættes læst selvstændigt og omhyggeligt. Herudfra vil undervisningen se på og diskutere: prædikenens opgave og egenart prædikantens person prædikenens tilhører prædiken og retorik prædikenens materiale og budskab forberedelse og gennemførelse I forlængelse af undervisningen afholdes der en prædikenøvelse (i grupper á 4). Den fungerer som semesteropgave, ligesom bedømmelsen tæller med i karaktergivningen. Pensum: Olav Skjevesland: Det skapende ordet: en prekenlære, Universitetsforlaget, Oslo ISBN Anbefalet litteratur: Leif Andersen: Teksten og tiden: en midlertidig bog om forkyndelsen I-II, Fredericia 2006, ISBN: og ISBN: , særligt kapitlerne Intro, kap 3, kap 5, kap 6, kap 8, kap 9 samt Extro. Halvor Nordhaug: Så mitt hus kan bli fullt: en bok om prekenen, Luther Forlag, Oslo 2000, ISBN: SJÆLESORG 4 timer i 6 uger (ugerne 44-49) BA v/ Lektor Leif Andersen sjelesorgen kan stå som en samlende og utfordrende overskrift over alle kirkens livsytringer (Tor Johan Grevbo). Undervisningen vil tage afsæt i Okkenhaugs bog, men ikke gennemgå den; den forudsættes læst selvstændigt og omhyggeligt. Herudfra vil undervisningen se på og diskutere: sjælesorgens egenart den trinitariske sjælesorg sjælesørgeren den hjælpsøgende viatorisk sjælesorg 7

9 terapi, psykologi, åndelig vejledning sjælesorgens spørgsmål Pensum: Berit Okkenhaug: Når jeg ser dit ansigt: indføring i kristen sjælesorg, Unitas Forlag 2008, ISBN Anbefalet litteratur: Irvin Yalom: Eksistentiel psykoterapi, Hans Reitzel 2005, ISBN Henri J M Nouwen: Den sårede læge, Forlaget Boedal 2013, ISBN BIBELSK TEOLOGI 4 timer i 9 uger BA v/ Lektor Morten Hørning Jensen og lektor Carsten Vang Inden for de to eksegetiske hovedfag GT og NT har GT-teologi eller NT-teologi traditionelt stået som det afsluttende kursus, der skulle give et sammenhængende billede oven på de enkelte detaileksegetiske gennemgange. I de senere år er denne stolte tradition for at tænke på tværs af enkeltskrifterne imidlertid blevet problematiseret, da mange ikke mener at kunne finde en teologisk sammenhæng på tværs, men hellere vil tale om teologier i flertal. Vi går derfor mod strømmen, når vi i dette fag ikke alene vil lede efter linjer på tværs inden for testamenterne, men også mellem dem. Gives der en sammenhængende rød tråd en bibelsk teologi? Og hvis, hvad er den da i forhold til specifikke emner som skabelse, udfrielse, pagt og lov, templet, soning, evangeliet, Messias, Helligånden, menighed og mission? I dette fag vil vi i fællesskab arbejde med den store linje og gøre forsøget på at samle de eksegetiske anstrengelser så langt. Pensum vil i al hovedsag blive hentet fra Scobie, The Ways of Our God (Eerdmans 2003). Undervisningen vil inkludere gruppearbejde og løbende interaktive diskussionsvinduer som kendt fra teologisk intro. Pensumlitteratur: Charles H. H. Scobie, The Ways of Our God: An Approach to Biblical Theology (Grand Rapids: Eerdmans 2003). Her opgives ca. 500 sider som lærebogspensum. Det konkrete pensum vil blive meddelt på emf i begyndelsen af august. Anden litteratur: Reinhard Feldmeier og Hermann Spieckermann God of the Living: A Biblical Theology. Waco, TX: Baylor University Press (står på biblioteket under II B). Som igangsættende læsning anbefales: Chris Wright Guds folks mission. Lohse forlag. Se i øvrigt Studiehåndbogen for anden relevant litteratur. 8

10 BA (2013-årgangen) Undervisning for studerende på MF s bacheloruddannelse i teologi BAT601 NY TESTAMENTE GRÆSK (UDVIDET) 2 timer BA v/ Studielektor, cand.mag. Svend Fodgaard Jensen Der læses 25 sider NT-græsk: a) Matt 8,1 12,14 (12 sider) og b) 1 Kor 1,1 8,8 (13 sider). Forløbet er et sprogligt forløb med vægt på oversættelse, morfolgisk og syntaktisk analyse samt tekstkritik. Forløbet afsluttes med en firetimers skriftlig eksamen. Litteratur Novum Testamentum Graece, ed. Nestle-Aland, 28. udg. Blass/Debrunner/Rehkopf: Grammatik des neutestamentlichen Griechiesch Barclay M. Newman. Jr.: Greek-English Dictionary of the New Testament W. Bauer: Wörterbuch zum neuen Testament BAT601-1 KIRKE OG MISSIONISHISTORIE I 3 timer BA v/ Lektor Kurt E Larsen En gennemgang af hovedlinjer i kirke- og missionshistorien frem til ca Pensumlitteratur: P. Ingesman og N. A. Pedersen: Kirkens historie, bind 1, Hans Reitzels forlag, København M. S. Lausten: Danmarks Kirkehistorie, 3. udgave, København 2004, Gyldendals forlag. 9

11 BAT603-1 ETIK & RELIGIONSFILOSOFI I 4-6 timer v/ Professor dr. theol Kurt Christensen BA Undervisningen i Etik 1 tager sigte på at give en grundlæggende indføring i teologisk etik. Dette sker dels via en indføring i principiel etik, hvor også relationen til andre former for etik drøftes, dels via en gennemgang af udvalgte material-etiske emner. Undervisningen vil blandt andet søge at afdække, hvordan man som kristen teolog kan nå til et velfunderet synspunkt vedrørende etiske problemstillinger. Religionsfilosofien er blandt andet stedet, hvor forholdet mellem kristendommen og samtidens tænkning søges belyst. Undervisningen i religionsfilosofi vil give en grundlæggende indføring i en række problemområder så som religion, gudstanken, teodiceproblemet, religionskritikken m.m. Det vil i den forbindelse løbende blive overvejet, hvordan man som kristen teolog bør stille sig til de udfordringer, som disse problemområder rummer. Litteratur: Heiene, Gunnar; Thorbjørnsen, Svein Olaf: Kristen Etikk en innføring. Universitetsforlaget, Oslo Andersen, Grønkjær, Nørager: Religionsfilosofi Kristendom og tænkning. Gads Forlag 2002 eller senere. 10

12 Lektionsplan E 2014 rød = 11-årgangen blå = 13-årgangen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag BAT605 Bibelsk teologi CV+MJH Aud 1 Hebraisk 1 TU BAT605 Bibelsk teologi CV+MJH Aud Hebraisk 1 TU BAT605 Bibelsk teologi CV+MJH Aud Hebraisk 1 TU Andagt ( ) BAT602-1 Kirke- og missionshistorie 1 KEL Aud 2 BAT Dogmatik II ACH Aud BAT602-1 Kirke- og missionshistorie 1 KEL Aud 2 BAT Dogmatik II ACH Aud BAT601 NT Græsk II SFJ Aud 2 BAT603-1 Etik og Rel.fil.I KCH Aud 2 BAT605 Bibelsk teologi CV+MJH Aud 1 Andagt ( ) BAT603-1 Etik og Rel.fil.I KCH Aud 2 BAT604 Homiletik og sjælesorg LA Aud 1 BAT601 NT Græsk II SFJ Aud 2 BAT604 Homiletik og sjælesorg LA Aud 1 BAT602-1 Kirke- og missionshistorie 1 KEL Aud 2 BAT Dogmatik II ACH Aud. 1 BAT603-1 Etik og Rel.fil.I KCH Aud 2 BAT Dogmatik II ACH Aud. 1 BAT603-1 Etik og Rel.fil.I KCH Aud 2 BAT604 Homiletik og sjælesorg Homilet. Øvelser LA Andagtsrum Andagt ( ) BAT604 Homiletik og sjælesorg LA Aud 1 Hebraisk 1 TU BAT604 Homiletik og sjælesorg LA Aud 1 BAT603-1 Etik og Rel.fil.I KCH Aud 2 BAT604 Homiletik og sjælesorg LA Aud 1 Speakers Lounge ( ) BAT603-1 Etik og Rel.fil.I KCH Aud 2 BAT Dogmatik II ACH Aud. 1 11

13 TEMA Temaundervisning DE FØRSTE KRISTNES TRO OG MENIGHEDSLIV 2 timer i 6 uger Tema v/ Lektor Kurt E Larsen Skriftet Den Apostolske Tradition, der undertiden er blevet tilskrevet kirkefaderen Hippolyt (ca. 220), giver et indtryk af den tidlige kirkes liv. I seks dobbelttimer vil vi læse skriftet i en ny dansk oversættelse, og derved få et førstehåndsindtryk af de første kristnes traditioner vedrørende oplæring af nye kristne, gudstjeneste, bøn og diakoni. Desuden også om deres syn på forholdet mellem tro og hverdagsliv og på det karismatiske. Til hver enkelt af disse seks temaer vil der være et oplæg med inddragelse af andre tekster fra kirkens to første århundreder (De Apostolske Fædre m.m.). I fællesskab vil vi drøfte, hvad vi i dag kan lære af de første kristne. Kurset kræver ingen forudsætninger og er åbent for alle interesserede. Kurset tænkes umiddelbart placeret onsdage eller torsdage kl Send gerne en mail til hvis du har tænkt dig at deltage, men har særlige ønsker til tidspunkter. STUDIEGRUPPE FOR TU-STUDERENDE Såfremt der er behov for én eller flere studiegrupper for TU-studerende, kan henvendelse ske til lektor Carsten Vang. (se s. 21) 12

14 ØVRIGE ARRANGEMENTER MINI-INFORMATUR TIL AALBORG D august En lille delegation studerende med informationsmedarbejder Julie Kajgaard i spidsen rejser til Aalborg for at besøge ungdomsgrupper, forkynde Guds ord og fortælle om MF. Vil du med i det gode selskab og høste værdifulde prædikenerfaringer? Kontakt Julie snarest på SPONSORLØB Mandag den 1. september kl Årets største sociale event med løb og cykelløb og nu også med muligheden for at gå - til fordel for stipendiepuljen. Det er både hyggeligt og festligt samt et meget vigtigt bidrag til MF s økonomi. Alle deltagere finder selv sponsorer, der betaler per omgang. Sponsorløbet foregår på cykelstier og fortove lige uden for MF. Der er gode præmier til de deltagere, der skaffer flest penge til MF. Hovedpræmien er en ipad. Bagefter hygger vi os med grillmad, sodavand og is på MFs regning. Kontakt Nils Andersen på eller for tilmelding eller nærmere oplysninger. FOREDRAGS- OG DEBATAFTEN Torsdag den 23. oktober kl Vær smuk og vær trist! - Om melankoli, kunst og skønhed v/ Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder, ph.d., Menighedsfakultetet, billedkunstner og forfatter Der udkommer særskilt program senere. Sted: Studenternes Hus, Nrd. Ringgade 3, Aarhus Universitet Arrangør: Areopagos/Areopagos Torvet SEMESTERFORELÆSNING Mandag d. 27. oktober kl Christian Ethics in a Pluralist Society Ved Vinoth Ramachandra, IFES-sekretær for dialog & socialt engagement, Sri Lanka. 13

15 SPOTLIGHTS 2014 EN FORSVARLIG TRO Fredag d. 14. november kl Kl.19.00: Fællesforedrag: Kristendommen - en forsvarlig tro v. professor Kurt Christensen Kl : Seminarer: 1. Findes Gud i den virkelige verden? Er al snak om Gud ikke blot ønsketænkning uden hold i virkeligheden? V. stud.theol. Emil Børty Nielsen og stud.theol. Jakob Laugesen 2. Hvorfor netop Jesus? Hvorfor netop vælge den kristne tro, når nu der er så mange andre muligheder? v. professor Kurt Christensen 3. Hvorfor tro på en gammel bog? Hvordan kan begavede mennesker tro på en oldgammel samling skrifter som Bibelen? Om Bibelens troværdighed v. lektor i Gammel Testamente Carsten Vang Kl.21-23: Café hygge Spotlights er en aften på Menighedsfakultetet, hvor den kristne tro, teologi og unge mødes i et spændende og aktuelt skæringsfelt. Med temaet: En forsvarlig tro vil vi gerne pege på kristendommens bæredygtighed og livsduelighed og vise, at den kristne tro både er relevant og troværdig og kan forsvares over for indvendinger. I forlængelse af både fællesforedrag og de tre seminarer bliver der tid til debat. Spotlights munder ud i en hyggelig café, hvor man kan snakke videre og nyde fællesskabet med andre unge. Fri entré! TEOLKURSUS TEOLOGISKE OG LEDELSES- OG RELIGIONSPÆDAGOGISKE EMNER ER I FOKUS januar 2015 Medvirkende er bl.a. Paul Otto Brunstad, Leif Andersen, Carsten Hjorth Pedersen og Jens Ole Christensen. Program udkommer i august/september. 14

16 Foredragsserier CKA-FOREDRAG: EN VERDEN TIL FORSKEL OM KRISTENDOM I MØDET MED ANDRE VERDENSBILLEDER Mandag d. 8. september kl Det panteistiske/hinduistiske verdensbillede v/ forfatter Leif Asmark Jensen Mandag d. 15. september kl Det naturalistiske/ateistisk verdensbillede v/ Repræsentant for Ateistisk Selskab Mandag d. 22. september kl Det teistiske/kristne verdensbillede v/ ph.d., lærer på Mariager Højskole David Jakobsen Mandag d. 29. september kl Er de nytestamentlige skrifter troværdige? Med særlig fokus på Jesu opstandelse v/ professor Peter V. Legarth Tilmelding er nødvendig - en uge før det enkelte foredrag. Pris: 50 kr. pr. aften (MF-studerende deltager gratis) TO DOBBELTFOREDRAG OM DET GLOBALE KIRKELIV Serien om det globale kirkeliv fortsætter: Hvordan står den kristne kirke i nogle af verdens brændpunkter i dag? Hvilke retninger af kristne kirker findes der? Hvad er den historiske baggrund for tilstanden i dag? Hvad kan vi i Danmark lære af disse kirker? Mandag d. 6. oktober kl Kristne i Israel/Palæstina v/ generalsekretær i Den danske Israelsmission Bodil Skjøtt Mandag d. 20.oktober kl Det stærke kirkeliv i Ukraine v/ lektor, ph. d., Kurt E Larsen Tilmelding er nødvendig - en uge før det enkelte foredrag. Pris: 50 kr. pr. aften (MF-studerende deltager gratis) 15

17 FOREDRAGSSERIE OM KRISTENDOMMEN I KULTUREN Kristendommens historie i Danmark har gjort, at Bibelens fortællinger og billedverden har øvet konstant indflydelse på kulturen de sidste århundreder. Men hvordan er forholdet mellem kristendommen og kulturen i dag? De planlagte dobbeltforedrag sætter fokus på kristendommens indflydelse på tre udvalgte områder, nemlig litteratur, billedkunst og musik. Mandag den 3. nov. kl Kristendom og litteratur v/ Erik Skyum-Nielsen, lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, forfatter og kritiker ved Dagbladet Information Mandag den 10. nov. kl Kristendom og billedkunst v/ Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder, ph.d., Menighedsfakultetet, billedkunstner og kunstkritiker ved Magasinet Kunst Mandag den 17. nov. kl Kristendom og musik v/ Elisabeth Hartman Evald, stud.theol., Menighedsfakultetet Tilmelding er nødvendig - en uge før det enkelte foredrag. Pris: 50 kr. pr. aften (MF-studerende deltager gratis) 16

18 FOREDRAGSSERIE OM TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED 3 dobbeltforedrag v/ Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder, ph.d., billedkunstner Foredragene afholdes både i Emdrup i København og på Aarhus Universitet på følgende datoer og tidspunkter: Emdrup (Danmarks Pæd. Univ.): 21.10, og kl Aarhus (Aarhus Univ.): 11.11, og kl Hvorfor har vi det så dårligt, når vi har det så godt? Hvad er det, der gør, at vi ikke bliver tilfredse, selv om vores drømme og længsler går i opfyldelse? Hvorfor er vi ikke lykkelige, når de fleste forudsætninger for at være lykkelige er til stede, men kun lykken mangler? Tidens træthed, en epidemi Hvordan løse problemet med lede, nedstemthed og træthed? Kedsomhed som springbræt eller hindring Hvordan udholde oplevelsen af kedsomhed? Langsom tid nu! Hvad gør vi, når livet bliver stakåndet? Livslede, nedstemthed og træthed virker som tungt ørkensand. Sorgen opleves som sorg uden årsag. Tungsindet ses som den skuffende indsigt i alt det, jeg ikke har nået, det der er slået fejl eller blot er en urealistisk drøm. Det er sagt, at vi lever i kedsomhedens tidsalder, fordi også kedsomheden spreder sig som en epidemi, der udvikler erfaring af tomhed og mangel på mening i livet. Kedsomheden skåner ikke noget menneske. Den sætter sig som kedsomhed uden efterklang midt i en stadig mere opfindsom underholdningskultur. Hvordan lære kunsten at kede sig, så kedsomhed igen bliver en skabende kraft? Og hvad er det lige den hurtige tid gør med os og vort liv med hinanden? Skal vi vente med at leve vores liv til den dag, hvor vi får tid? Svaret giver sig selv. Eller gør det nu også det, når vi kan se, hvordan hurtighedens dyre pris består i fravær og tab, som igen svækker erindringen om alt det vigtige her i livet. Arrangeret af Folkeuniversitetet i Aarhus - se - med flere info om lokale, adresse, tilmelding m.v. Foredragsserien indgår også i rækken af Menighedsfakultetets foredragsserier i efterårssemestret

19 ANDAGTER Deltag i vore fællesandagter på MF og oplev dem som et åndehul midt i hverdagen. Mandag kl : Andagt Tirsdag kl : Skriftemålsandagt Onsdag kl : Andagt Torsdag kl : Speaker s Lounge med indledende bøn Mandag, tirsdag og onsdag holdes andagterne i andagtsrummet på 1. sal. Speaker s Lounge holdes i frokoststuen. SPEAKER S LOUNGE Der er Speaker s Lounge (SL) hver torsdag kl SL arrangeres af studenterrådet og er et forum, hvor man kan tage forskellige relevante, men ikke nødvendigvis faglige, emner op. Gennem debat, diskussion og samtale udvikles man som menneske og ikke mindst som teolog, og vi vil derfor gerne fremme en god debatkultur på MF. Emnerne er som regel foreslået af studerende. Oplæggene bliver holdt af studerende, undervisere eller af inviterede gæster. Da de fleste studerende og ansatte i huset deltager, fungerer Speaker s Lounge som et ugentligt samlingspunkt for hele MF og TORVET. BIBLIOTEK Biblioteket er fysiskt indrettet med muligheder for at arbejde enkeltvist eller i grupper. Det rummer ca bøger og ca. 75 løbende tidsskrifter, lydbibliotek samt computere med relevant software. Det fungerer som præsensbibliotek, dvs. at bøgerne ikke må lånes med hjem. Bibliotekets hjemmeside er Her finder du bl.a. link til bibliotekets database, Axis, hvor tidsskrifter, links og størstedelen af bøgerne er registreret. Håndbøger og kildeskrifter indkøbt før 1993, findes i kortkartoteket. RENGØRING Alle studerende med daglig gang på MF dvs. studerende på MF s bacheloruddannelse samt øvrige studerende med læseplads på MF - deltager i det daglige liv på MF, og dermed også i vedligeholdelse og rengøringen af MF. Det betyder 10 timers rengøring/vedligehold per semester. Dette kan også afregnes med 100 kr. pr. time på kontoret. Fordeling af rengøringsområder og -tidspunkter sker på ophængte sedler i rengøringsrummet. Hvis man ikke selv har skrevet sig på listerne senest én måned efter semesterstart, bliver man faktureret for 100 kr. pr. time. Studerende er selv ansvarlig for at bytte, hvis man bliver forhindret. Spørgsmål vedr. dette rettes til husinspektøren. (se s. 21) 18

20 LÆSEPLADS Alle studerende på MF s Bacheloruddannelse (MFB ere) kan efter ansøgning få læseplads på MF med fast hyldeplads til bøger, enten i form af fast plads eller i form af en deleplads. Der skal søges ved hver semesterstart for det kommende semester. Overskydende læsepladser kan søges af andre studerende for et semester ad gangen mod betaling af 10 timers rengøring / 100 kr. pr. time. Ansøgninger fra teologi- og religionsvidenskabsstuderende vil komme i første række ved tildelingen. Læsepladsansøgning findes på kontoret. MAILGRUPPEN mf-diverse Alle studerende på MF bliver automatisk tilmeldt mailgruppen som er MF s mailgruppe for oplysninger og informationer til og fra studerende og ansatte. Du skal aktivt melde fra til kontoret, hvis du ikke ønsker at være med i gruppen. Husk også at melde til kontoret, hvis du skifter mailadresse. MENTORORDNING MF tilbyder mentoring til alle teologi- og religionsvidenskabsstuderende. Hver studerende får tilbud om at tilknyttes en af MF s ansatte som mentor. Mentor og studerende mødes normalt en eller to gange pr. semester til samtale. Mentorsamtalens særlige fokus er udvikling af den enkeltes menneskelige og åndelige udrustning og potentiale. Mentoring er, ligesom sjælesorg, underlagt tavshedspligt. Mentorrelationen gælder normalt hele studieforløbet. Henvendelse til fakultetsleder Jørn Henrik Olsen. STUDIEVEJLEDNING Hvis du har problemer med at overskue studiet eller har spørgsmål i øvrigt til studiet, så snak med studiekoordinatoren, som er studievejleder på BA-uddannelsen. Hvis du er studerende på universitetet, så spørg kontaktpersonen til universitetet: Lisbeth Hvass Jønsson: tlf.: STUDIEREJSELEGATER MF s stipendium kan søges af alle teologi- og religionsstuderende, som kan tilslutte sig MF s basis og formål. Det kan f.eks. tildeles studerende, der som et led i deres studium ønsker at studere en periode ved en udenlandsk uddannelsesinstitution, eller som gennem en rejse ønsker mulighed for kontakt med en udenlandsk fagmand eller deltage i en konference i ind- eller udland. Det forventes, at modtageren af stipendiet om muligt formidler den modtagne inspiration videre til medstuderende og andre på MF. 19

21 I ansøgningen anføres, hvad der søges om støtte til, begrundelsen for ansøgningen samt et overslag over de forventede udgifter. Det skal ligeledes anføres, hvor meget der søges i støtte, samt hvor den studerende er i sit studieforløb. Der skal ansøges i god tid før rejsen. Ansøgningen indgives til fakultetsleder Jørn Henrik Olsen eller lærerrådsformand Kurt Christensen. (se s. 21) 20

22 KONTAKTOPLYSNINGER MENIGHEDSFAKULTETET eller TELEFAX MF Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke MF-bladet MF-lokalnr. Privat tlf Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder Walther P. Hansen, forretningsfører Henning Thorlund, administrationsmedarbejder 244 Iben Andersen, kontorsekretær Kit J. Hvergel, kontorsekretær Henning Maagaard, husinspektør Nils Andersen, landssekretær Per Kolstrup, studiekoordinator Karin Christensen, bibliotekar Peter V. Legarth, professor Asger Chr. Højlund, professor Kurt Christensen, professor, LRformand Kurt E Larsen, lektor Carsten Vang, lektor Morten Hørning Jensen, lektor Jeppe Bach Nikolajsen, adjunkt Andreas Ø. Nielsen, ph.d. Klaus Vibe, kandidatstipendiat Leif Andersen, lektor Milan Ganesan, SR-formand

23 MF-KALENDEREN AUGUST Mini-informatur til Aalborg SEPTEMBER 1. Semesterindledning og Sponsorløb 8. CKA-foredrag: En verden til forskel v/ Leif Asmark Jensen 15. CKA-foredrag: En verden til forskel v/ Repræsentant for Ateistisk Selskab 22. CKA-foredrag: En verden til forskel v/ David Jakobsen TORVET s Højskole, Virksund 29. CKA-foredrag v/ Peter V. Legarth OKTOBER 6. Dobbeltforedrag om det globale kirkeliv v/ Bodil Skjøtt 20. Dobbeltforedrag om det globale kirkeliv v/ Kurt E Larsen 23. Foredrags- og debataften v/ Jørn Henrik Olsen 27. Semesterforelæsning NOVEMBER 3. Foredragsserie: Kristendommen i kulturen 10. Foredragsserie: Kristendommen i kulturen 11. Dobbeltforedrag: Træthed, kedsomhed og langsomhed, Aarhus Universitet 14. Spotlights 17. Foredragsserie: Kristendommen i kulturen 18. Dobbeltforedrag: Træthed, kedsomhed og langsomhed, Aarhus Universitet 25. Dobbeltforedrag: Træthed, kedsomhed og langsomhed, Aarhus Universitet DECEMBER 11. Semesterafslutning kl

INDHOLDSOVERSIGT. MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi.

INDHOLDSOVERSIGT. MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi. Efteråret 2015 MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi.dk INDHOLDSOVERSIGT Velkomsthilsen... 3 Semesterindledning...

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Med horisont og vidde mission og teologi mødes

Med horisont og vidde mission og teologi mødes MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2011 Med horisont og vidde mission og teologi mødes Ordet OG Ånden 02 03 byggeriet er påbegyndt 04 fem skarpe til kirkehistorikeren 1 Åndens blæst og Ordets muld!

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

Dugfriske bacheloropgaver 2013

Dugfriske bacheloropgaver 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2013 Dugfriske bacheloropgaver 2013 Omvendelser 04 den tomme grav 06 vores evige skæbne 081 Afkast Bacheloropgaver viser, hvad et teologisk studium kan kaste af

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet

bladet fra menighedsfakultetet AUG 2005 5 bladet fra menighedsfakultetet informationsnummer 2005 2006 MF til eksamen side 3 38 år undervejs om Menighedsfakultetets spændende historie På vejen til SU side 8 De, der i sin tid tog initiativ

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

Teologi. Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff.

Teologi. Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff. Teologi Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff. Teologi og religion er navnet på et åbent og vidtspændende fagområde, der beskæftiger sig med kristen tro og andre religiøse tilværelsesforståelser

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

MF uddanner ledere til kirke og mission

MF uddanner ledere til kirke og mission MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2014 MF uddanner ledere til kirke og mission MF et lokomotiv 02 Teologi ud af boksen 08 Et prik blev et kald 101 Leder MF - et lokomotiv Christian Backer Mogensen

Læs mere

Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 03

Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 03 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2014 Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv Nyt center for trosforsvar på MF For og imod gengiftning 08 MF-tidsskrift i førertrøjen 1 Når sandheden om

Læs mere

MF-bladet MF-bladet Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e.

MF-bladet MF-bladet  Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december Studerende engagerer sig i diakoni 03 Fakultetsleder stopper 04 Studerende blandt udsatte borgere 12 Kurt E. Larsen forsvarer 1 doktorafhandling Leder Diakoni

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt.

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010 Missionsfakultetet 02 Missional i en højere tjeneste 04 Drømmen om MF-værket 06 nyt samarbejde med internationalt 1 udblik En højere tjeneste Asger Højlund

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Teologi og bifag i Religion ved Institut for Kultur, Sprog og Historie

Studieordning for bacheloruddannelsen i Teologi og bifag i Religion ved Institut for Kultur, Sprog og Historie Studieordning for bacheloruddannelsen i Teologi og bifag i Religion ved Institut for Kultur, Sprog og Historie Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013 Frelse og fortabelse 03 Headhuntet af Norsk MF 04 Bliver alle frelst? 11 Økonomien bekymrer 1 Frelse eller fortabelse Ny bog kan føre mange vild Leder Peter

Læs mere

Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission. Bethesdas Formiddagshøjskole

Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission. Bethesdas Formiddagshøjskole Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission Bethesdas Formiddagshøjskole Bethesdakurser Kursuskatalog 2015-2016 Bethesdakurser Bethesdakurser er Københavns Indre Missions kursusvirksomhed Undervisningen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Det meningsfulde liv

Det meningsfulde liv MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2012 Det meningsfulde liv i teologisk lys Lykken ved bækken 02 03 Missional kirke en introduktion 04 Det meningsfulde liv et teologisk lys 1 Lykken ved bækken Leder

Læs mere

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Arbejdsdokument Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Baggrund Der blæser mange vinde ind over Den kristne kirke i vor tid, og ofte

Læs mere

Læs teologi på MF! MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015. MF-bladet 01 2015. Glæden ved at være præst. Kaldet til at være præst

Læs teologi på MF! MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015. MF-bladet 01 2015. Glæden ved at være præst. Kaldet til at være præst MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015 Læs teologi på MF! 02 Kaldet til at være præst 13 Glæden ved at være præst Ny fakultetsleder 161 Leder Kaldet til at være præst Jørgen Jørgensen Bestyrelsesformand

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efterår 2013 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013 MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn Ny bog af Morten 03 04 Toregimentelæren sikrer balance 08 Eriks skifte fra universitetet til MF 1 Er toregimentelæren

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010 Giv dig rig! grønsager og 04 gavmildhed forvalteransvaret 06 samtale på skinner 081 Giv dig rig! GIV Dig RIG MF-bladet 01 2010 Ingolf Henoch Pedersen Fakultetsleder

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Forkynderkonference i Bramming den 28. 30. januar 2016

Forkynderkonference i Bramming den 28. 30. januar 2016 Gud talte. Og verden blev til. Ud af intet kom der et mylder af liv. Ved Guds ords kraft. Og Gud blev ved med at tale. Først gennem sine profeter, som formidlede Guds ord til sit folk. Dernæst gennem Jesus,

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet Vi vurderer de nye bibeloversættelser

bladet fra menighedsfakultetet Vi vurderer de nye bibeloversættelser MAR 2008 2 bladet fra menighedsfakultetet Kristendom under angreb Læs s. 6 Vi vurderer de nye bibeloversættelser Fordommene om Menighedsfakultetet faldt Læs s. 7 I 2007 fik vi i Danmark to nye bibeloversættelser

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 gudstjenestefornyelse 04 en åbenbaring af kristus 06 menneskelige gudstjenester 08 frimesser i et landsogn 1 Ud med gudstjenesten! Jørn Henrik Olsen Fakultetsleder

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet OKT 2006 7 bladet fra menighedsfakultetet Nyt bibliotek Se side 3 Bogens plads i teologistudiet Se side 4 Årets teolog 2006 Biskop Steen Skovsgaard blev ved Menighedsfakultetets årsfest den 16. september

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Kirken. - et anderledes folk. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010. MF-bladet 02 2010. BA-studerende vil bringe evangeliet

Kirken. - et anderledes folk. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010. MF-bladet 02 2010. BA-studerende vil bringe evangeliet MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010 Kirken - et anderledes folk 04 bidrager til international forskning 06 Kirken må genvinde sin egenart 08 BA-studerende vil bringe evangeliet 1 til Laos Den ulykkelige

Læs mere

FFU. Oprettelse af uddannelsesfond i Apostolsk Kirke

FFU. Oprettelse af uddannelsesfond i Apostolsk Kirke FFU Oprettelse af uddannelsesfond i Apostolsk Kirke 15. nov. 2011 Resume Oprettelse af uddannelsesfond Sammen skal vi sikre teologisk uddannelse af kommende tjenester i Apostolsk Kirke ved oprettelse af

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION! APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING

Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION! APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING m/ Nationalråd 2014 - Apostolsk Kirkes Netværk Årsmøde 2014 - Apostolsk Kirkes

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier Skrive-/fototeam Fortæl hele KLF, Kirke & Medier, hvad vi laver. Tag med til arrangementer eller følg med i debatter, og lav en artikel til hjemmesiden og nyhedsbrevet. Hvorfor har KLF et skrive/foto-team

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2012 Åndelig dannelse teologisk inspiration 03 04 4 skarpe om Åndelig dannelse 08 ved vores tro - eller ved hans trofasthed? 1 Åndelig dannelse Leder Leif Andersen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores missionshuse rundt om i regionen. Her er jeres forslag

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet

bladet fra menighedsfakultetet OKT 2005 7 bladet fra menighedsfakultetet Støt MF-studerende uden SU Se resultatopgørelse side 4 15 af de 19 bachelorstuderende, der begyndte 1. september Bo Giertz - få har betydet så meget for så mange

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

Menighedsudviklingskonferencen

Menighedsudviklingskonferencen Menighedsudviklingskonferencen Velkommen til 4 intensive og inspirerende dage! Menighedsudviklingskonferensen er et af de væsentlige steder, hvor fremtiden for Metodistkirken i Norden bliver formet, og

Læs mere

MF bygger sammen med

MF bygger sammen med MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2011 MF bygger sammen med DEM og DIM 03 Teologi og mission i interaktion 06 Indretningen af tilbygningen 15 Sammen kan vi løfte opgaven 1 Internationalt udblik gavner

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efteråret 2012 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Jesus opstod med kød og knogler

Jesus opstod med kød og knogler MF-bladet Menighedsfakultetet 02 juni 2015 Jesus opstod med kød og knogler 02 Budskab eller begivenhed? Med kød og knogler 04 15 Dobbelt op på nye gavebreve 1 Leder Budskab eller begivenhed? Peter Søes

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Du skal kende den grundlæggende opbygning af Bibelen og have en viden om det vigtigste af Bibelen indehold. Du skal derfor vide noget om jøderne og deres historie

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Det var en god prædiken!

Det var en god prædiken! Det var en god prædiken! En pjece for tilhørere og forkyndere Børge Haahr Andersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 1 En god prædiken forudsætter et godt budskab Det er snart fyrre

Læs mere

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014 Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014 For tilmelding til arrangementer: telefon nr. 2366 7494 - bedst pr. sms, eller e-mail cpuviborg@gmail.com, skriv arrangement og medlems nr.

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lektor Lise Lyngbye, Studieleder for Master i Journalistik Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation eller formidling?

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Ambassadør-/ungdomsambassadørteam

Ambassadør-/ungdomsambassadørteam Ambassadør-/ungdomsambassadørteam Engagerede KLF ere, som tager ud og repræsenterer foreningen ved forskellige arrangementer. Hvorfor har KLF et ambassadør-team i mit netværksområde? Vi ønsker, at flere

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13 Frikirkeleder KONFERENCE Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager VELKOMMEN TIL ÅRETS KONFERENCE! Det er en stor glæde, at vi endnu engang kan invitere dig og dit lederteam til en fantastisk

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole Til alle frimenigheder i Luthersk Mission Velkommen til frimenighedskonference i Børkop lørdag

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

MF-bladet 03 2015. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR. 23 nye studerende. Islam og terror. Tak for uvurderlig støtte!

MF-bladet 03 2015. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR. 23 nye studerende. Islam og terror. Tak for uvurderlig støtte! MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR 03 23 nye studerende Islam og terror 04 15 Tak for uvurderlig støtte! 1 Leder Menighedsfakultetet ønsker at uddanne præster til hele landet Thomas

Læs mere

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke)

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Indholdsfortegnelse 1. Hvad betyder ordet diakoni? 2. Hvad er diakoni?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere

DSR-aftale Kolding. Åbningsforelæsning... 2. Filosofi, religion og teologi... 2. Historie og samfund... 3

DSR-aftale Kolding. Åbningsforelæsning... 2. Filosofi, religion og teologi... 2. Historie og samfund... 3 DSR-aftale Kolding Åbningsforelæsning... 2 FOLK OG FRIHED - TID TIL 2 STORE TÆNKEPAUSER...2 Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED...2 Historie og samfund... 3 NETVÆRKSSAMFUNDET

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere