INDHOLDSOVERSIGT. MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: Fax: Hjemmeside:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSOVERSIGT. MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi."

Transkript

1 Efteråret 2014

2

3 MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: Fax: Hjemmeside: INDHOLDSOVERSIGT Velkomsthilsen... 3 Semesterindledning... 4 Undervisningstilbud Introduktion til undervisningstilbud... 5 BA 2011-årgangen... 6 BA årgangen... 9 Lektionsplan TEMA undervisning, De første kristnes tro og menighedsliv Øvrige arrangementer og undervisningstilbud Mini-informatur til Aalborg, sponsorløb Foredrags- og debataften, semesterforelæsning Spotlights, Teolkursus CKA-foredrag, dobbeltforedrag om det globale kirkeliv Foredragsserie om Kristendommen i kulturen Foredragsserie om træthed, kedsomhed og langsomhed Andagter, Speakers Lounge, bibliotek, rengøring Læseplads på MF, mailgruppe og mentorordning Studievejledning og studierejselegater Kontaktoplysninger MF-kalenderen Forside: 3 skulpturer ved billedhugger og maler Bente Polano - 2

4 Velkommen til et nyt semester Da jeg havde studeret teologi i nogle få år, havde jeg en kort overgang en fornemmelse af at have styr på det meste: systemerne passede, syntes jeg, resten af det teologiske studium ville, forudså jeg, gå som en leg. Men det var jo også lidt kedelige fremtidsudsigter, for var der virkelig ikke flere opdagelser at gøre? Jo, jeg blev hurtigt og i tiltagende grad bevidst om, at der var meget, meget mere at opdage! Ikke mindst at kristendommen slet ikke er så enkel og ligetil. Den rummer blandt andet nogle indbyggede modsætninger. Set fra én side er kristendommen eksempelvis det naturligste af alt. Den harmonerer med virkeligheden, sådan som vi kan iagttage den i os og omkring os.. Bl.a. derfor er det meningsfyldt at drive kristen apologetik. Men set fra en anden synsvinkel repræsenterer kristendommen også på mange måder en venden på hovedet af alt det, som er naturligt for os. Det kommer måske allertydeligst til udtryk i kristendommens helt centrale begivenhed: Jesu død på korset. Det, som umiddelbart ser ud som et forsmædeligt nederlag for Jesus-bevægelsen, har kristne til alle tider forstået som den afgørende sejr over synd, død og Djævel. Denne kristendommens tilsyneladende fordrejning af tingene havde filosoffen Friedrich Nietzsche et skarpt øje for og havde på den baggrund en målsætning om at få omvurderet alle værdier, en umwertung aller Werte sådan, at tingene kom tilbage til det, som han anså for at være den naturlige orden sådan, at eksempelvis styrke, og ikke svaghed, var idealet. Et andet aspekt ved kristendommens tilsyneladende venden alt på hovedet kommer til udtryk i titlen på en af tidligere biskop Jan Lindhardts erindringsbøger: En biperson i mit liv. Erindringer i utide (2003). Den titel har altid fascineret mig, fordi den giver udtryk for et perspektiv på tilværelsen, som er så rigtigt og på samme tid så unaturligt for os. Vi er så tilbøjelige til at betragte os selv som hovedpersoner på verdens scene og da i alle tilfælde som hovedpersoner i vort eget liv. Og så er sandheden, sådan som Jan Lindhardt udtrykker det og som det blandt andet fremgår af det dobbelte kærlighedsbud, at det er eller burde være Gud og vores næste, som indtager hovedrollerne, og os selv som er bipersonerne. Det teologiske studium giver rig anledning til sådanne vigtige overvejelser: hvordan ser tingenes naturlige orden ud? Kan lidelse og død virkelig være sejr? Kan svaghed være styrke? Er vi ret beset bipersoner eller hovedpersoner i vort liv? Hvem som har ret: Nietzsche eller Lindhardt? Velkommen til et nyt spændende semester! Kurt Christensen Professor dr. theol, lærerrådsformand 3

5 SEMESTERINDLEDNING Mandag den 1. september 2014 Velkommen til det nye studieår 2014/15! PROGRAM Kaffe m.m Semesteråbningsforelæsning v/ Kirk Franklin, leder af Wycliffe Global Alliance. Emne: How has the translatability of the Christian faith influenced a paradigm shift from Christendom to a global Christianity? Sponsorløb Hennings grillbar Offentligt møde og foredrag v/ Kirk Franklin Emne: "Modersmaal er vort Hjertesprog" - Mission er en ustyrlig oversættelsesbevægelse - Bibeloversættelsens betydning for udbredelsen af Guds Ord i dag TORVETs organisationer er sammen med Wycliffe Danmark arrangør. 4

6 UNDERVISNINGSTILBUD Vi har to kategorier af undervisning på MF: BA - Undervisning for studerende på MF s bacheloruddannelse i teologi BA-uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at være adgangsgivende til fortsatte teologistudier i ind- eller udland. Den undervisning, der tilbydes i nærværende læseplan, og som indgår i BA-studiet på MF, er åben for alle interesserede i den udstrækning, der er plads på holdene. Tema - Temaundervisning Vi arrangerer desuden undervisning, som skønnes relevant for alle teologi- og religionsvidenskabsstuderende. Der er her tale om emner, som kan være med til at udvide ens horisont og fremme refleksionen over såvel teologiske emner som kirkens praksis. Inden for denne gruppe undervisning vil der findes tilbud, som på en særlig måde kan være relevante at følge for såvel teologistuderende som andre interesserede. - Ugentligt timetal 5

7 BA (2011-årgangen) Undervisning for studerende på MF s bacheloruddannelse i teologi BAT603-2 DOGMATIK II 5 timer i uger (undervisningsfri i uge pga. af praktik) BA v/ Professor teol. dr. Asger Chr. Højlund Kurset er en fortsættelse af forårets dogmatikundervisning. Med baggrund i forårssemesterets arbejde med skabelsen og mennesket skal vi i dette semester se på Guds frelsende gerning (soteriologien). På baggrund af Bibelen og vigtige afgørelser i kirkens historie skal vi arbejde med kristologien, dvs. forståelsen af Kristi forhold til Gud (Kristi person) og indholdet af hans tjeneste (Kristi gerning). Endvidere skal vi arbejde med Ånden og dens rolle som formidler af frelsen. Det involverer bl.a. den grundlæggende forståelse af frelsen (retfærdiggørelse/helliggørelse) og forståelsen af sakramenterne og kirken som vigtige redskaber for Åndens gerning. Kurset afsluttes med et forløb om de sidste ting (eskatologien). Litteratur: Lærebogen vil igen være Regin Prenter, Skabelse og genløsning (København: Gad 1955 eller senere). Da der er en del artikler fra CA, der har relevans for især 3. trosartikel, vil Leif Grane, Confessio Augustana (København: Gyldendal 1959 eller senere) fylde en del, ligesom Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche (BSELK) (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1998; 12. ed. [19301]). Vi vil bruge en del tekster fra Teologiske tekster (Århus: Aarhus Universitetsforlag 1989 eller senere). De øvrige tekster vil komme til at ligge på emf fra slutningen af august. BAT604 HOMILETIK OG SJÆLESORG HOMILETIK 5 timer i 5 uger (ugerne ) BA v/ Lektor Leif Andersen 6

8 For mig er prædiketjenesten det højeste og det største og det mest ærefulde kald, hvortil noget menneske overhovedet kan kaldes. (Martyn Lloyd-Jones). Undervisningen vil tage afsæt i Skjeveslands bog, men ikke gennemgå den; den forudsættes læst selvstændigt og omhyggeligt. Herudfra vil undervisningen se på og diskutere: prædikenens opgave og egenart prædikantens person prædikenens tilhører prædiken og retorik prædikenens materiale og budskab forberedelse og gennemførelse I forlængelse af undervisningen afholdes der en prædikenøvelse (i grupper á 4). Den fungerer som semesteropgave, ligesom bedømmelsen tæller med i karaktergivningen. Pensum: Olav Skjevesland: Det skapende ordet: en prekenlære, Universitetsforlaget, Oslo ISBN Anbefalet litteratur: Leif Andersen: Teksten og tiden: en midlertidig bog om forkyndelsen I-II, Fredericia 2006, ISBN: og ISBN: , særligt kapitlerne Intro, kap 3, kap 5, kap 6, kap 8, kap 9 samt Extro. Halvor Nordhaug: Så mitt hus kan bli fullt: en bok om prekenen, Luther Forlag, Oslo 2000, ISBN: SJÆLESORG 4 timer i 6 uger (ugerne 44-49) BA v/ Lektor Leif Andersen sjelesorgen kan stå som en samlende og utfordrende overskrift over alle kirkens livsytringer (Tor Johan Grevbo). Undervisningen vil tage afsæt i Okkenhaugs bog, men ikke gennemgå den; den forudsættes læst selvstændigt og omhyggeligt. Herudfra vil undervisningen se på og diskutere: sjælesorgens egenart den trinitariske sjælesorg sjælesørgeren den hjælpsøgende viatorisk sjælesorg 7

9 terapi, psykologi, åndelig vejledning sjælesorgens spørgsmål Pensum: Berit Okkenhaug: Når jeg ser dit ansigt: indføring i kristen sjælesorg, Unitas Forlag 2008, ISBN Anbefalet litteratur: Irvin Yalom: Eksistentiel psykoterapi, Hans Reitzel 2005, ISBN Henri J M Nouwen: Den sårede læge, Forlaget Boedal 2013, ISBN BIBELSK TEOLOGI 4 timer i 9 uger BA v/ Lektor Morten Hørning Jensen og lektor Carsten Vang Inden for de to eksegetiske hovedfag GT og NT har GT-teologi eller NT-teologi traditionelt stået som det afsluttende kursus, der skulle give et sammenhængende billede oven på de enkelte detaileksegetiske gennemgange. I de senere år er denne stolte tradition for at tænke på tværs af enkeltskrifterne imidlertid blevet problematiseret, da mange ikke mener at kunne finde en teologisk sammenhæng på tværs, men hellere vil tale om teologier i flertal. Vi går derfor mod strømmen, når vi i dette fag ikke alene vil lede efter linjer på tværs inden for testamenterne, men også mellem dem. Gives der en sammenhængende rød tråd en bibelsk teologi? Og hvis, hvad er den da i forhold til specifikke emner som skabelse, udfrielse, pagt og lov, templet, soning, evangeliet, Messias, Helligånden, menighed og mission? I dette fag vil vi i fællesskab arbejde med den store linje og gøre forsøget på at samle de eksegetiske anstrengelser så langt. Pensum vil i al hovedsag blive hentet fra Scobie, The Ways of Our God (Eerdmans 2003). Undervisningen vil inkludere gruppearbejde og løbende interaktive diskussionsvinduer som kendt fra teologisk intro. Pensumlitteratur: Charles H. H. Scobie, The Ways of Our God: An Approach to Biblical Theology (Grand Rapids: Eerdmans 2003). Her opgives ca. 500 sider som lærebogspensum. Det konkrete pensum vil blive meddelt på emf i begyndelsen af august. Anden litteratur: Reinhard Feldmeier og Hermann Spieckermann God of the Living: A Biblical Theology. Waco, TX: Baylor University Press (står på biblioteket under II B). Som igangsættende læsning anbefales: Chris Wright Guds folks mission. Lohse forlag. Se i øvrigt Studiehåndbogen for anden relevant litteratur. 8

10 BA (2013-årgangen) Undervisning for studerende på MF s bacheloruddannelse i teologi BAT601 NY TESTAMENTE GRÆSK (UDVIDET) 2 timer BA v/ Studielektor, cand.mag. Svend Fodgaard Jensen Der læses 25 sider NT-græsk: a) Matt 8,1 12,14 (12 sider) og b) 1 Kor 1,1 8,8 (13 sider). Forløbet er et sprogligt forløb med vægt på oversættelse, morfolgisk og syntaktisk analyse samt tekstkritik. Forløbet afsluttes med en firetimers skriftlig eksamen. Litteratur Novum Testamentum Graece, ed. Nestle-Aland, 28. udg. Blass/Debrunner/Rehkopf: Grammatik des neutestamentlichen Griechiesch Barclay M. Newman. Jr.: Greek-English Dictionary of the New Testament W. Bauer: Wörterbuch zum neuen Testament BAT601-1 KIRKE OG MISSIONISHISTORIE I 3 timer BA v/ Lektor Kurt E Larsen En gennemgang af hovedlinjer i kirke- og missionshistorien frem til ca Pensumlitteratur: P. Ingesman og N. A. Pedersen: Kirkens historie, bind 1, Hans Reitzels forlag, København M. S. Lausten: Danmarks Kirkehistorie, 3. udgave, København 2004, Gyldendals forlag. 9

11 BAT603-1 ETIK & RELIGIONSFILOSOFI I 4-6 timer v/ Professor dr. theol Kurt Christensen BA Undervisningen i Etik 1 tager sigte på at give en grundlæggende indføring i teologisk etik. Dette sker dels via en indføring i principiel etik, hvor også relationen til andre former for etik drøftes, dels via en gennemgang af udvalgte material-etiske emner. Undervisningen vil blandt andet søge at afdække, hvordan man som kristen teolog kan nå til et velfunderet synspunkt vedrørende etiske problemstillinger. Religionsfilosofien er blandt andet stedet, hvor forholdet mellem kristendommen og samtidens tænkning søges belyst. Undervisningen i religionsfilosofi vil give en grundlæggende indføring i en række problemområder så som religion, gudstanken, teodiceproblemet, religionskritikken m.m. Det vil i den forbindelse løbende blive overvejet, hvordan man som kristen teolog bør stille sig til de udfordringer, som disse problemområder rummer. Litteratur: Heiene, Gunnar; Thorbjørnsen, Svein Olaf: Kristen Etikk en innføring. Universitetsforlaget, Oslo Andersen, Grønkjær, Nørager: Religionsfilosofi Kristendom og tænkning. Gads Forlag 2002 eller senere. 10

12 Lektionsplan E 2014 rød = 11-årgangen blå = 13-årgangen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag BAT605 Bibelsk teologi CV+MJH Aud 1 Hebraisk 1 TU BAT605 Bibelsk teologi CV+MJH Aud Hebraisk 1 TU BAT605 Bibelsk teologi CV+MJH Aud Hebraisk 1 TU Andagt ( ) BAT602-1 Kirke- og missionshistorie 1 KEL Aud 2 BAT Dogmatik II ACH Aud BAT602-1 Kirke- og missionshistorie 1 KEL Aud 2 BAT Dogmatik II ACH Aud BAT601 NT Græsk II SFJ Aud 2 BAT603-1 Etik og Rel.fil.I KCH Aud 2 BAT605 Bibelsk teologi CV+MJH Aud 1 Andagt ( ) BAT603-1 Etik og Rel.fil.I KCH Aud 2 BAT604 Homiletik og sjælesorg LA Aud 1 BAT601 NT Græsk II SFJ Aud 2 BAT604 Homiletik og sjælesorg LA Aud 1 BAT602-1 Kirke- og missionshistorie 1 KEL Aud 2 BAT Dogmatik II ACH Aud. 1 BAT603-1 Etik og Rel.fil.I KCH Aud 2 BAT Dogmatik II ACH Aud. 1 BAT603-1 Etik og Rel.fil.I KCH Aud 2 BAT604 Homiletik og sjælesorg Homilet. Øvelser LA Andagtsrum Andagt ( ) BAT604 Homiletik og sjælesorg LA Aud 1 Hebraisk 1 TU BAT604 Homiletik og sjælesorg LA Aud 1 BAT603-1 Etik og Rel.fil.I KCH Aud 2 BAT604 Homiletik og sjælesorg LA Aud 1 Speakers Lounge ( ) BAT603-1 Etik og Rel.fil.I KCH Aud 2 BAT Dogmatik II ACH Aud. 1 11

13 TEMA Temaundervisning DE FØRSTE KRISTNES TRO OG MENIGHEDSLIV 2 timer i 6 uger Tema v/ Lektor Kurt E Larsen Skriftet Den Apostolske Tradition, der undertiden er blevet tilskrevet kirkefaderen Hippolyt (ca. 220), giver et indtryk af den tidlige kirkes liv. I seks dobbelttimer vil vi læse skriftet i en ny dansk oversættelse, og derved få et førstehåndsindtryk af de første kristnes traditioner vedrørende oplæring af nye kristne, gudstjeneste, bøn og diakoni. Desuden også om deres syn på forholdet mellem tro og hverdagsliv og på det karismatiske. Til hver enkelt af disse seks temaer vil der være et oplæg med inddragelse af andre tekster fra kirkens to første århundreder (De Apostolske Fædre m.m.). I fællesskab vil vi drøfte, hvad vi i dag kan lære af de første kristne. Kurset kræver ingen forudsætninger og er åbent for alle interesserede. Kurset tænkes umiddelbart placeret onsdage eller torsdage kl Send gerne en mail til hvis du har tænkt dig at deltage, men har særlige ønsker til tidspunkter. STUDIEGRUPPE FOR TU-STUDERENDE Såfremt der er behov for én eller flere studiegrupper for TU-studerende, kan henvendelse ske til lektor Carsten Vang. (se s. 21) 12

14 ØVRIGE ARRANGEMENTER MINI-INFORMATUR TIL AALBORG D august En lille delegation studerende med informationsmedarbejder Julie Kajgaard i spidsen rejser til Aalborg for at besøge ungdomsgrupper, forkynde Guds ord og fortælle om MF. Vil du med i det gode selskab og høste værdifulde prædikenerfaringer? Kontakt Julie snarest på SPONSORLØB Mandag den 1. september kl Årets største sociale event med løb og cykelløb og nu også med muligheden for at gå - til fordel for stipendiepuljen. Det er både hyggeligt og festligt samt et meget vigtigt bidrag til MF s økonomi. Alle deltagere finder selv sponsorer, der betaler per omgang. Sponsorløbet foregår på cykelstier og fortove lige uden for MF. Der er gode præmier til de deltagere, der skaffer flest penge til MF. Hovedpræmien er en ipad. Bagefter hygger vi os med grillmad, sodavand og is på MFs regning. Kontakt Nils Andersen på eller for tilmelding eller nærmere oplysninger. FOREDRAGS- OG DEBATAFTEN Torsdag den 23. oktober kl Vær smuk og vær trist! - Om melankoli, kunst og skønhed v/ Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder, ph.d., Menighedsfakultetet, billedkunstner og forfatter Der udkommer særskilt program senere. Sted: Studenternes Hus, Nrd. Ringgade 3, Aarhus Universitet Arrangør: Areopagos/Areopagos Torvet SEMESTERFORELÆSNING Mandag d. 27. oktober kl Christian Ethics in a Pluralist Society Ved Vinoth Ramachandra, IFES-sekretær for dialog & socialt engagement, Sri Lanka. 13

15 SPOTLIGHTS 2014 EN FORSVARLIG TRO Fredag d. 14. november kl Kl.19.00: Fællesforedrag: Kristendommen - en forsvarlig tro v. professor Kurt Christensen Kl : Seminarer: 1. Findes Gud i den virkelige verden? Er al snak om Gud ikke blot ønsketænkning uden hold i virkeligheden? V. stud.theol. Emil Børty Nielsen og stud.theol. Jakob Laugesen 2. Hvorfor netop Jesus? Hvorfor netop vælge den kristne tro, når nu der er så mange andre muligheder? v. professor Kurt Christensen 3. Hvorfor tro på en gammel bog? Hvordan kan begavede mennesker tro på en oldgammel samling skrifter som Bibelen? Om Bibelens troværdighed v. lektor i Gammel Testamente Carsten Vang Kl.21-23: Café hygge Spotlights er en aften på Menighedsfakultetet, hvor den kristne tro, teologi og unge mødes i et spændende og aktuelt skæringsfelt. Med temaet: En forsvarlig tro vil vi gerne pege på kristendommens bæredygtighed og livsduelighed og vise, at den kristne tro både er relevant og troværdig og kan forsvares over for indvendinger. I forlængelse af både fællesforedrag og de tre seminarer bliver der tid til debat. Spotlights munder ud i en hyggelig café, hvor man kan snakke videre og nyde fællesskabet med andre unge. Fri entré! TEOLKURSUS TEOLOGISKE OG LEDELSES- OG RELIGIONSPÆDAGOGISKE EMNER ER I FOKUS januar 2015 Medvirkende er bl.a. Paul Otto Brunstad, Leif Andersen, Carsten Hjorth Pedersen og Jens Ole Christensen. Program udkommer i august/september. 14

16 Foredragsserier CKA-FOREDRAG: EN VERDEN TIL FORSKEL OM KRISTENDOM I MØDET MED ANDRE VERDENSBILLEDER Mandag d. 8. september kl Det panteistiske/hinduistiske verdensbillede v/ forfatter Leif Asmark Jensen Mandag d. 15. september kl Det naturalistiske/ateistisk verdensbillede v/ Repræsentant for Ateistisk Selskab Mandag d. 22. september kl Det teistiske/kristne verdensbillede v/ ph.d., lærer på Mariager Højskole David Jakobsen Mandag d. 29. september kl Er de nytestamentlige skrifter troværdige? Med særlig fokus på Jesu opstandelse v/ professor Peter V. Legarth Tilmelding er nødvendig - en uge før det enkelte foredrag. Pris: 50 kr. pr. aften (MF-studerende deltager gratis) TO DOBBELTFOREDRAG OM DET GLOBALE KIRKELIV Serien om det globale kirkeliv fortsætter: Hvordan står den kristne kirke i nogle af verdens brændpunkter i dag? Hvilke retninger af kristne kirker findes der? Hvad er den historiske baggrund for tilstanden i dag? Hvad kan vi i Danmark lære af disse kirker? Mandag d. 6. oktober kl Kristne i Israel/Palæstina v/ generalsekretær i Den danske Israelsmission Bodil Skjøtt Mandag d. 20.oktober kl Det stærke kirkeliv i Ukraine v/ lektor, ph. d., Kurt E Larsen Tilmelding er nødvendig - en uge før det enkelte foredrag. Pris: 50 kr. pr. aften (MF-studerende deltager gratis) 15

17 FOREDRAGSSERIE OM KRISTENDOMMEN I KULTUREN Kristendommens historie i Danmark har gjort, at Bibelens fortællinger og billedverden har øvet konstant indflydelse på kulturen de sidste århundreder. Men hvordan er forholdet mellem kristendommen og kulturen i dag? De planlagte dobbeltforedrag sætter fokus på kristendommens indflydelse på tre udvalgte områder, nemlig litteratur, billedkunst og musik. Mandag den 3. nov. kl Kristendom og litteratur v/ Erik Skyum-Nielsen, lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, forfatter og kritiker ved Dagbladet Information Mandag den 10. nov. kl Kristendom og billedkunst v/ Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder, ph.d., Menighedsfakultetet, billedkunstner og kunstkritiker ved Magasinet Kunst Mandag den 17. nov. kl Kristendom og musik v/ Elisabeth Hartman Evald, stud.theol., Menighedsfakultetet Tilmelding er nødvendig - en uge før det enkelte foredrag. Pris: 50 kr. pr. aften (MF-studerende deltager gratis) 16

18 FOREDRAGSSERIE OM TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED 3 dobbeltforedrag v/ Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder, ph.d., billedkunstner Foredragene afholdes både i Emdrup i København og på Aarhus Universitet på følgende datoer og tidspunkter: Emdrup (Danmarks Pæd. Univ.): 21.10, og kl Aarhus (Aarhus Univ.): 11.11, og kl Hvorfor har vi det så dårligt, når vi har det så godt? Hvad er det, der gør, at vi ikke bliver tilfredse, selv om vores drømme og længsler går i opfyldelse? Hvorfor er vi ikke lykkelige, når de fleste forudsætninger for at være lykkelige er til stede, men kun lykken mangler? Tidens træthed, en epidemi Hvordan løse problemet med lede, nedstemthed og træthed? Kedsomhed som springbræt eller hindring Hvordan udholde oplevelsen af kedsomhed? Langsom tid nu! Hvad gør vi, når livet bliver stakåndet? Livslede, nedstemthed og træthed virker som tungt ørkensand. Sorgen opleves som sorg uden årsag. Tungsindet ses som den skuffende indsigt i alt det, jeg ikke har nået, det der er slået fejl eller blot er en urealistisk drøm. Det er sagt, at vi lever i kedsomhedens tidsalder, fordi også kedsomheden spreder sig som en epidemi, der udvikler erfaring af tomhed og mangel på mening i livet. Kedsomheden skåner ikke noget menneske. Den sætter sig som kedsomhed uden efterklang midt i en stadig mere opfindsom underholdningskultur. Hvordan lære kunsten at kede sig, så kedsomhed igen bliver en skabende kraft? Og hvad er det lige den hurtige tid gør med os og vort liv med hinanden? Skal vi vente med at leve vores liv til den dag, hvor vi får tid? Svaret giver sig selv. Eller gør det nu også det, når vi kan se, hvordan hurtighedens dyre pris består i fravær og tab, som igen svækker erindringen om alt det vigtige her i livet. Arrangeret af Folkeuniversitetet i Aarhus - se - med flere info om lokale, adresse, tilmelding m.v. Foredragsserien indgår også i rækken af Menighedsfakultetets foredragsserier i efterårssemestret

19 ANDAGTER Deltag i vore fællesandagter på MF og oplev dem som et åndehul midt i hverdagen. Mandag kl : Andagt Tirsdag kl : Skriftemålsandagt Onsdag kl : Andagt Torsdag kl : Speaker s Lounge med indledende bøn Mandag, tirsdag og onsdag holdes andagterne i andagtsrummet på 1. sal. Speaker s Lounge holdes i frokoststuen. SPEAKER S LOUNGE Der er Speaker s Lounge (SL) hver torsdag kl SL arrangeres af studenterrådet og er et forum, hvor man kan tage forskellige relevante, men ikke nødvendigvis faglige, emner op. Gennem debat, diskussion og samtale udvikles man som menneske og ikke mindst som teolog, og vi vil derfor gerne fremme en god debatkultur på MF. Emnerne er som regel foreslået af studerende. Oplæggene bliver holdt af studerende, undervisere eller af inviterede gæster. Da de fleste studerende og ansatte i huset deltager, fungerer Speaker s Lounge som et ugentligt samlingspunkt for hele MF og TORVET. BIBLIOTEK Biblioteket er fysiskt indrettet med muligheder for at arbejde enkeltvist eller i grupper. Det rummer ca bøger og ca. 75 løbende tidsskrifter, lydbibliotek samt computere med relevant software. Det fungerer som præsensbibliotek, dvs. at bøgerne ikke må lånes med hjem. Bibliotekets hjemmeside er Her finder du bl.a. link til bibliotekets database, Axis, hvor tidsskrifter, links og størstedelen af bøgerne er registreret. Håndbøger og kildeskrifter indkøbt før 1993, findes i kortkartoteket. RENGØRING Alle studerende med daglig gang på MF dvs. studerende på MF s bacheloruddannelse samt øvrige studerende med læseplads på MF - deltager i det daglige liv på MF, og dermed også i vedligeholdelse og rengøringen af MF. Det betyder 10 timers rengøring/vedligehold per semester. Dette kan også afregnes med 100 kr. pr. time på kontoret. Fordeling af rengøringsområder og -tidspunkter sker på ophængte sedler i rengøringsrummet. Hvis man ikke selv har skrevet sig på listerne senest én måned efter semesterstart, bliver man faktureret for 100 kr. pr. time. Studerende er selv ansvarlig for at bytte, hvis man bliver forhindret. Spørgsmål vedr. dette rettes til husinspektøren. (se s. 21) 18

20 LÆSEPLADS Alle studerende på MF s Bacheloruddannelse (MFB ere) kan efter ansøgning få læseplads på MF med fast hyldeplads til bøger, enten i form af fast plads eller i form af en deleplads. Der skal søges ved hver semesterstart for det kommende semester. Overskydende læsepladser kan søges af andre studerende for et semester ad gangen mod betaling af 10 timers rengøring / 100 kr. pr. time. Ansøgninger fra teologi- og religionsvidenskabsstuderende vil komme i første række ved tildelingen. Læsepladsansøgning findes på kontoret. MAILGRUPPEN mf-diverse Alle studerende på MF bliver automatisk tilmeldt mailgruppen som er MF s mailgruppe for oplysninger og informationer til og fra studerende og ansatte. Du skal aktivt melde fra til kontoret, hvis du ikke ønsker at være med i gruppen. Husk også at melde til kontoret, hvis du skifter mailadresse. MENTORORDNING MF tilbyder mentoring til alle teologi- og religionsvidenskabsstuderende. Hver studerende får tilbud om at tilknyttes en af MF s ansatte som mentor. Mentor og studerende mødes normalt en eller to gange pr. semester til samtale. Mentorsamtalens særlige fokus er udvikling af den enkeltes menneskelige og åndelige udrustning og potentiale. Mentoring er, ligesom sjælesorg, underlagt tavshedspligt. Mentorrelationen gælder normalt hele studieforløbet. Henvendelse til fakultetsleder Jørn Henrik Olsen. STUDIEVEJLEDNING Hvis du har problemer med at overskue studiet eller har spørgsmål i øvrigt til studiet, så snak med studiekoordinatoren, som er studievejleder på BA-uddannelsen. Hvis du er studerende på universitetet, så spørg kontaktpersonen til universitetet: Lisbeth Hvass Jønsson: tlf.: STUDIEREJSELEGATER MF s stipendium kan søges af alle teologi- og religionsstuderende, som kan tilslutte sig MF s basis og formål. Det kan f.eks. tildeles studerende, der som et led i deres studium ønsker at studere en periode ved en udenlandsk uddannelsesinstitution, eller som gennem en rejse ønsker mulighed for kontakt med en udenlandsk fagmand eller deltage i en konference i ind- eller udland. Det forventes, at modtageren af stipendiet om muligt formidler den modtagne inspiration videre til medstuderende og andre på MF. 19

21 I ansøgningen anføres, hvad der søges om støtte til, begrundelsen for ansøgningen samt et overslag over de forventede udgifter. Det skal ligeledes anføres, hvor meget der søges i støtte, samt hvor den studerende er i sit studieforløb. Der skal ansøges i god tid før rejsen. Ansøgningen indgives til fakultetsleder Jørn Henrik Olsen eller lærerrådsformand Kurt Christensen. (se s. 21) 20

22 KONTAKTOPLYSNINGER MENIGHEDSFAKULTETET eller TELEFAX MF Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke MF-bladet MF-lokalnr. Privat tlf Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder Walther P. Hansen, forretningsfører Henning Thorlund, administrationsmedarbejder 244 Iben Andersen, kontorsekretær Kit J. Hvergel, kontorsekretær Henning Maagaard, husinspektør Nils Andersen, landssekretær Per Kolstrup, studiekoordinator Karin Christensen, bibliotekar Peter V. Legarth, professor Asger Chr. Højlund, professor Kurt Christensen, professor, LRformand Kurt E Larsen, lektor Carsten Vang, lektor Morten Hørning Jensen, lektor Jeppe Bach Nikolajsen, adjunkt Andreas Ø. Nielsen, ph.d. Klaus Vibe, kandidatstipendiat Leif Andersen, lektor Milan Ganesan, SR-formand

23 MF-KALENDEREN AUGUST Mini-informatur til Aalborg SEPTEMBER 1. Semesterindledning og Sponsorløb 8. CKA-foredrag: En verden til forskel v/ Leif Asmark Jensen 15. CKA-foredrag: En verden til forskel v/ Repræsentant for Ateistisk Selskab 22. CKA-foredrag: En verden til forskel v/ David Jakobsen TORVET s Højskole, Virksund 29. CKA-foredrag v/ Peter V. Legarth OKTOBER 6. Dobbeltforedrag om det globale kirkeliv v/ Bodil Skjøtt 20. Dobbeltforedrag om det globale kirkeliv v/ Kurt E Larsen 23. Foredrags- og debataften v/ Jørn Henrik Olsen 27. Semesterforelæsning NOVEMBER 3. Foredragsserie: Kristendommen i kulturen 10. Foredragsserie: Kristendommen i kulturen 11. Dobbeltforedrag: Træthed, kedsomhed og langsomhed, Aarhus Universitet 14. Spotlights 17. Foredragsserie: Kristendommen i kulturen 18. Dobbeltforedrag: Træthed, kedsomhed og langsomhed, Aarhus Universitet 25. Dobbeltforedrag: Træthed, kedsomhed og langsomhed, Aarhus Universitet DECEMBER 11. Semesterafslutning kl

MF uddanner ledere til kirke og mission

MF uddanner ledere til kirke og mission MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2014 MF uddanner ledere til kirke og mission MF et lokomotiv 02 Teologi ud af boksen 08 Et prik blev et kald 101 Leder MF - et lokomotiv Christian Backer Mogensen

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet OKT 2006 7 bladet fra menighedsfakultetet Nyt bibliotek Se side 3 Bogens plads i teologistudiet Se side 4 Årets teolog 2006 Biskop Steen Skovsgaard blev ved Menighedsfakultetets årsfest den 16. september

Læs mere

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013 MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn Ny bog af Morten 03 04 Toregimentelæren sikrer balance 08 Eriks skifte fra universitetet til MF 1 Er toregimentelæren

Læs mere

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2012 Åndelig dannelse teologisk inspiration 03 04 4 skarpe om Åndelig dannelse 08 ved vores tro - eller ved hans trofasthed? 1 Åndelig dannelse Leder Leif Andersen

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet Vi vurderer de nye bibeloversættelser

bladet fra menighedsfakultetet Vi vurderer de nye bibeloversættelser MAR 2008 2 bladet fra menighedsfakultetet Kristendom under angreb Læs s. 6 Vi vurderer de nye bibeloversættelser Fordommene om Menighedsfakultetet faldt Læs s. 7 I 2007 fik vi i Danmark to nye bibeloversættelser

Læs mere

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010 Giv dig rig! grønsager og 04 gavmildhed forvalteransvaret 06 samtale på skinner 081 Giv dig rig! GIV Dig RIG MF-bladet 01 2010 Ingolf Henoch Pedersen Fakultetsleder

Læs mere

Tema Liv og lære om Dansk Oase

Tema Liv og lære om Dansk Oase 03 Maj 2008 Årgang 144 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Liv og lære om Dansk Oase Rummelighed Hvad kan vi lære af Dansk Oase? PREP for menigheder indhold; leder 02 Rummelighed tema

Læs mere

Teologi for Lægfolk. Kursus året 2014/2015

Teologi for Lægfolk. Kursus året 2014/2015 Teologi for Lægfolk Kursus året 2014/2015 Kursus året 2014/2015 Kursus året 2014/2015 Indhold: Teologi så enhver kan være med... side 3 Fag- / kursusforløb... side 4 Basisåret / Undervisning 1. år... side

Læs mere

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER 03 inspiration nærvær holdning 13. februar 2015 Årgang 115 Ejendomsvurdering Det kan være af afgørende betydning at få sin ejendom vurderet. Man går og venter på, hvad resultatet bliver. Hvis man er i

Læs mere

Dansk tidsskrift for teologi og kirke / 2013 / 03-04 / 40. årgang

Dansk tidsskrift for teologi og kirke / 2013 / 03-04 / 40. årgang Dansk tidsskrift for teologi og kirke / 2013 / 03-04 / 40. årgang #HolisTisK MissioN Teologi PrAKsis: Christopher J. H. Wright / Jonas Adelin Jørgensen / Mogens Jensen / Morten Munch / Tormod engelsviken

Læs mere

Reservestole kom frem

Reservestole kom frem 15 inspiration nærvær holdning 30. august 2013 Årgang 113 Hvile I Salme 131 siges det: Jeg bringer min sjæl til hvile og ro; som barnet hos sin mor, som barnet er min sjæl i mig. Israel, vent på Herren

Læs mere

Kristen børnehave i Esbjerg

Kristen børnehave i Esbjerg 19 inspiration nærvær holdning 25. oktober 2013 Årgang 113 Falmer Nu falmer skoven, synger vi trindt om land. Men gør den det? Når tøj falmer, så er det, fordi sollys har bleget det. Men en grøn trøje

Læs mere

Sukker. opnå et godt samarbejde, hvor arbejdsudvalg og konsulenter AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Sukker. opnå et godt samarbejde, hvor arbejdsudvalg og konsulenter AF BIRGER REUSS SCHMIDT 04 inspiration nærvær holdning 28. februar 2014 Årgang 114 Sukker På Lolland Falster og andre steder dyrkes sukkerroer, og de bliver til rigtig meget sukker. Sukker, sukker og atter sukker. Det hvide guld,

Læs mere

DSR-aftale Odense INDHOLDSFORTEGNELSE

DSR-aftale Odense INDHOLDSFORTEGNELSE DSR-aftale Odense INDHOLDSFORTEGNELSE Filosofi, religion og teologi... 3 Filosofien og de samfundsmæssige udfordringer... 3 Kierkegaard og Løgstrup... 3 Lykken og det gode liv i filosofisk betydning...

Læs mere

institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS

institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS Kære nye studerende! Velkommen til Institut for Tværkulturelle

Læs mere

Sex. forskud på Rosenius 200- års jubilæum i 2016. AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Sex. forskud på Rosenius 200- års jubilæum i 2016. AF BIRGER REUSS SCHMIDT 10 inspiration nærvær holdning 23. maj 2014 Årgang 114 Sex Sex er Guds gave til menneskene! Ægteparret bliver forenet fysisk og åndeligt og opnår at blive ét kød, så de sammen danner et mere komplet udtryk

Læs mere

RUS-TINGEN. If history has taught us anything, we can use that information to destroy it. En introduktion til Idéhistorie fra tutorerne

RUS-TINGEN. If history has taught us anything, we can use that information to destroy it. En introduktion til Idéhistorie fra tutorerne RUS-TINGEN 2013 If history has taught us anything, we can use that information to destroy it En introduktion til Idéhistorie fra tutorerne Udgivet for: Idéhistorie, Institut for Kultur og Samfund Redaktion

Læs mere

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK 4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION At bo i Skriften Autoritet, autoritær, autoritativ Værdien af et myndigt lægfolk BUDSKABET 4 2006 TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

DSR-aftale Kolding. Åbningsforelæsning... 2. Filosofi, religion og teologi... 2. Historie og samfund... 3

DSR-aftale Kolding. Åbningsforelæsning... 2. Filosofi, religion og teologi... 2. Historie og samfund... 3 DSR-aftale Kolding Åbningsforelæsning... 2 FOLK OG FRIHED - TID TIL 2 STORE TÆNKEPAUSER...2 Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED...2 Historie og samfund... 3 NETVÆRKSSAMFUNDET

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED

STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUS ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET

Læs mere

Stiftsbladet. Aktuel information om Helsingør Stift FRIHEDEN, FÆLLESSKABET OG HELLIGÅNDEN. 7 Sognet. 10 Kommunen.

Stiftsbladet. Aktuel information om Helsingør Stift FRIHEDEN, FÆLLESSKABET OG HELLIGÅNDEN. 7 Sognet. 10 Kommunen. Aktuel information om Helsingør Stift Stiftsbladet FRIHEDEN, FÆLLESSKABET OG HELLIGÅNDEN 7 Sognet 10 Kommunen 11 Konfirmanderne 15. årgang nr. 1 marts april maj 2010 Nyansættelser Karsten Lundbeck Garne,

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk en margin!

Nyhedsbrev. Husk en margin! Nyhedsbrev Nr. 2 Maj 2011 / 12. årgang ISSN: 1603-8983 Husk en margin! For mange bliver hverdagen effektiv og travl og prioritering en svær øvelse. Vigtige gøremål som indkøb, opdatering af nyheder, job,

Læs mere

Hus i Tiberias. Morten stod for undervisningen. sagen. Jeg havde morgenrefleksioner over nogle af Jesu lignelser samt didaktik

Hus i Tiberias. Morten stod for undervisningen. sagen. Jeg havde morgenrefleksioner over nogle af Jesu lignelser samt didaktik Nyhedsbrev Nr. 3 September 205 / 6. årgang ISSN: 603-8983 Årsskrift 204/5 Hele gruppen i Davidsbyen. Fotos Lars Birkmose KPI i Israel Den 0. til 7. maj 205 arrangerede Ordet og Israel i samarbejde med

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere