Kronborgvejens Kirkecenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kronborgvejens Kirkecenter"

Transkript

1 Kronborgvejens Kirkecenter 2015

2 1. uge - Tema: Når I beder - ind i stilheden Ugens bibelord: Matt 6,5-15 Ugens bøn: Skab et rent hjerte i mig, Gud. Giv mig på ny en fast ånd! Kast mig ikke bort fra dig, og tag ikke din hellige ånd fra mig! Lad mig atter frydes over din frelse. Styrk mig med en villig ånd. (Sl 51,12-14) Bøn er forbindelseslinien til Gud. Uden bøn dør vi åndelig talt. En levende kristen og en levende menighed må derfor være en bedende menighed. Vi begynder disse 21 dage med at sætte fokus på at søge Guds ansigt - at bede og at være sammen med Gud. I bønnen kommunikerer vi med Gud. Vi taler og lytter. Vi formes, udrustes, inspireres og fornyes i vores tro. Giv derfor dig selv tid til at søge Gud. Spørgsmål til eftertanke: Hvordan kan jeg fremme bønnen i mit eget liv? Hvordan kan jeg fremme bønnen i menigheden? Dag 1 - Mandag 26. januar 'Herre, lær os at bede'. Bibeltekst: Luk 11,1-4 Af Dennis Deleuran Bøn, det at bede, er noget af det vigtigste i ens relation til Gud, vores Fader. Det er den daglige samtale, det er der vi fortæller vores Far, hvad det er vi har på hjertet, vi siger de tinger der tynger os, og bekymrer os. Bøn er en tid hvor det er dig og Gud tid. Men hvordan skal man bede? I skriftstedet kan vi se, Jesus her lærer sine disciple hvordan de skal bede til Gud. Bøn kan være svært hvis man ikke har lært det. Hvis vi har nogle under vores vinger, nogle vi discipler, er det vigtigt at vi lærer dem at bede, ligesom Jesus lærte hans disciple. Må vi få tættere relation til Gud, må vi være stærkere i bøn. Alt her i livet starter i bøn. Så sæt tid af hver dag, til at være sammen med din Far. Dag 1 i kampagnen. Bed for 21 dage- perioden generelt: Bed for at kampagnen må få stor betydning for det åndelige klima i vores by og menigheder fremover. Dag 2 - Tirsdag 27. januar 'Mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene'. Bibeltekst: Mark 11,15-18 Af Svend Ryborg Det første jeg kom til at tænke på, da jeg læste teksten var, om det nu også var passende at Jesus hidsede sig sådan op? Burde han ikke lige have talt til 10 først, og så se om han kunne få gang i en dialog? Han væltede vekselerernes boder, og jog både dem der solgte og dem der købte ud af templet. Må Guds søn godt det? Ja, for det vi er vidne til i beretningen, er kærlighed i aktion. Jesus elskede sin far, og han kunne ikke holde ud at se på, at disse mennesker udnyttede templet der var beregnet til at tilbede og ære hans far, til at drive handel og tjene penge. "Mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene? Men I har gjort det til en røverkule." Når vi ser på kirken i vores land i dag overordnet set, kunne vi stille os selv spørgsmålet: "Er det et bedehus, eller en røverkule?". I mange sammenhænge er det nok mest det sidste, da der foregår mange ting i kirken, som ikke er med til at ære Gud. Mange andre end Gud får lov til at sætte Side 2

3 dagsordenen for hvad kirken skal. Spørgsmålet er, om vi elsker vores far i himlen lige så meget som Jesus gjorde? Er vores kærlighed så stærk, at den udmønter sig i handling? Er vi villige til at rydde røverkulen, så det igen bliver et bedehus? Albert Einstein sagde engang: "Verden bliver ikke ødelagt af dem der gør ondt, men af dem som ser på uden at gøre noget". Til overvejelse: Findes der noget i dit liv, eller i vores menighed som bør udsættes for "kærlighed i aktion?" Omslut i dag alle byens kirker med forbøn. Bed for præsterne, lederne og enhver, som påtager sig en tjeneste. Velsign kirkernes enhed i mangfoldigheden. Dag 3 - Onsdag 28. januar 'Bed, så skal der gives jer'. Bibeltekst: Matt 7,7-11 Af Hans Bager Min forlovede og jeg rejste til Sverige som gæstearbejdere for et år, men blev der og vi giftede os i Vi fik tre dejlige drenge. Vi springer nu til 1962 da var Lillebror begyndt i skolen, men det viste sig at en lille ny var på vej, og alle ønskede en Lillesøster, og det blev det. Da vores lille pige var ca. fem uger gammel fik hun høj feber, og vi sendte bud efter lægen, og da han havde lyttet til hendes lunger sagde han at hun skulle på sygehuset omgående, men han syntes vi selv skulle køre med hende de 12 km. så ville han melde at vi kom. Da lægerne havde undersøgt hende fik vi at vide at kun den ene lunge var gået i gang ved fødslen, og der var gået betændelse i den anden, men hvis man kunne slå feberen ned kunde man fjerne den syge lunge, og så kunde hun leve et helt normalt liv. Da vores pige var brystbarn blev hendes Mor også indlagt. Efter 5 dage kom der telefon fra en læge at han havde sendt min kone hjem da betændelsen var gået over i den friske lunge, og der var intet håb. Da min kone kom sagde jeg, skal vi ikke bøje vore knæ og bede om at Gud vil slå feberen ned, men hun svarede- er Gud så stor så kan Han også give hende 2 friske lunger, og nu forstod jeg at min kone havde kæmpet i sit Kammer på sygehuset, og da jeg ringede næste dag var svaret = hun ånder med 2 friske lunger. Ja Gud er stor. Vi tog hinandens hænder og priste Gud og vi fik en så kraftig fylde at Helligånden så vort kristenliv fik en helt ny dimension efter den oplevelse Bed i dag for ægteskaber og relationer. Bed om hjælp og styrke til de ægteskaber, som kæmper med relationen og står med tanker om skilsmisse tæt inde på livet. Dag 4 - Torsdag 29. januar 'Derfor bøjer jeg mine knæ for Faderen'. Bibeltekst: Ef 3,14-21 Af Elis Pedersen Når mennesker hører ordet At bede til Gud, så forbinder mange det med, at vi taler til Gud, Han skal høre på os og Han skal give os noget. Ofte har vi så travlt med at bringe alle vore ønsker ind foran Ham, og det må vi også gerne, men jeg tror også at Det at Bede til Gud også indebærer, at jeg ophøjer, lovpriser, udtrykker min taknemlighed over den vundne frelse, Ære Ham for alt hvad han har gjort for mig, at Han har skabt mig, at Han er med mig, at der er intet i denne verden, der kan skille os fra Guds kærlighed i Jesus Kristus. Bøn er ikke bare mine ord til Herren, men også min villighed til at være stille og for Ham og lytte til hvad Han siger til mig, at lade Ham tale ind i mit liv. Bed i dag for børnene i vores by. Bed for dem, der kommer fra brudte hjem. Bed for børn, der kæmper med dårligt selvværd og ensomhed. Side 3

4 Dag 5 - Fredag 30. januar 'Vær udholdende i bøn'. Bibeltekst: Kol 4, Af Lars Grønhøj For nogle år siden var der en pige på Mariager højskole, som havde rygproblemer, nogle bad for hende, men hun blev ikke helbredt, hun indgik en aftale med en dreng, at hver morgen når de stod i køen til morgenmaden, skulle han ligge hånden på hendes ryg og bede kort for hende. Efter nogle måneder hvor de havde gjort det, i alle hverdagene blev hun en dag helbredt. Det er vigtig at være udholdende i bøn, for tro flytter bjerge, selv en meget lille tro kan have stor betydning. Det skal ikke være din egen præstation, men på troens autoritet præsentere Gud sig. Bed i dag for teenagerne og de unge i vores by. Bed for de unge mennesker, der befinder sig i eller er på vej ud i misbrug og kriminalitet. Bed om Guds omsorg. Dag 6 - Lørdag 31. januar 'Bed for konger og alle i høje stillinger'. Bibeltekst: 1. Tim 2,1-8 Af Gunnar Bonnerup I vores, tilfælde må det være: Dronningen, vores præstepar, borgmesteren, byråd, menighedsråd, o.lign, For som det fremgår af ordet, må vi tro på og regne med det som vor forpligtelse. For som Jesus Kristus er vor forløser og banebryder, er vi forpligtigede til at bede for alle vore ansatte, for at vi kan forvente Guds rige velsignelse over vor dag og fremtid. Så må det være op til den enkelte, at bringe disse personer frem for nådens trone hver eneste dag. Og være i forbøn for nådens trone for disse hver dag. Bed i dag for skoler, undervisning og uddannelsessystemet i vores by. Bed for inspiration til lærere og pædagoger og andre undervisere. Dag 7 - Søndag 1. februar 'En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er'. Bibeltekst: Jak 5,7-20 Af Lilian Ryborg Mange af os møder modgang og udfordres i det at være menneske, men Gud siger, at vi skal være tålmodige og gøre vores hjerter stærke, for Herrens komme er nær. At gøre hjertet stærkt tænker jeg betyder, at vores tro styrkes. Vores tro kan afspejle sig i, hvilke bønner vi beder, og om vi holder fast i Guds løfter selv når livet gør ondt. Vores kristne fællesskab skal gerne være et sted, hvor vi kan være autentiske. Det betyder, at vi skal kunne bede sammen, når nogen i vores fællesskab har det svært og lider ondt. Er nogen glade, skal vi kunne glædes sammen gennem lovsang og tilbedelse, og er nogen i fællesskabet syge, skal vi have frimodighed til at tilkalde menighedens ældste, så den syge kan blive salvet med olie og bedt for til helbredelse. Der er store løfter knyttet til troendes bøn. "En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er". Gennem bøn kan vi erfare lægedom for sjæl og krop, ja selv vores syndere vil blive tilgivet, når vi bekender dem. Bed i dag for de ældre og gamle i vor by og samfund. Bed for dem, der kæmper med sygdom og ensomhed. Bed om, at de må opleve glæde og livskraft i tilværelsen. Side 4

5 2. uge - Tema: Når I faster - ændret prioritering Ugens bibelord: Matt 6,16-18 Ugens bøn: Herre, vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig. (2. Krøn 20,12) At faste er, at du for en tid giver afkald på én eller flere af de goder i livet, som binder dig til denne verden. Det kan være mad, søvn, tv, film, computerspil, facebook m.v. Du gør det med det formål at åbne dit sind for Gud. Måske er der en bestemt sag, der ligger dig på sinde. Du beslutter i en periode at prioritere anderledes i dit liv. Du skal faste for at lade dig fylde af Helligånden. Derfor går faste hånd i hånd med at søge Gud i bøn og at lade sig fylde af Guds ord. I Matt kobler Jesus faste sammen med bøn: 'Den slags fordrives kun ved bøn og faste'. Og i Matt. 4.4 kobler Jesus faste sammen med Guds ord, da Djævelen fristede ham efter 40 dages faste: "Der står skrevet: 'Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.'" En anden væsentlig side ved fasten er omvendelse og bekendelse af synd. På vores hjemmeside kkirkecenter.dk, kan du finde en vejledning om faste. Her får du både en bibelsk begrundelse og praktiske råd. Spørgsmål til eftertanke: Hvordan er din faste? Er den sand eller falsk? Esajas 58,1-14 Tjener du Gud i Åndens kraft eller i din egen? Lukas 4,14 Dag 8 - Mandag 2. februar 'Faste er et middel til at åbne op for Guds kraft'. Bibeltekst: Matt 17,14-21 Af Gunner Andersen I Joh. Ev. Kap 15 siger Jesus, Jeg er vintræet, i er grenene. Den der bliver i mig, og jeg i ham, bærer megen frugt, for skilt fra mig kan i slet intet gøre. Hver gren som ikke bærer frugt fjernes og tilintetgøres og hver gren som bærer frugt, renser han for vildskud, for at det kan bære endnu mere frugt. Må vi bruge disse 3 uger i bøn og faste, til at hente kraft og styrke for at skelne mellem ægte og uægte skud, de kan meget let ligne hinanden. Er jeg villige til at lade mig beskære, få det ryddet væk som vil tage opmærksomheden væk fra Jesus? Hvis i bliver i mig, og handler på mine befalinger, så bed om, hvad i vil, og det vil ske. Må vi finde ind i den afhængigheds forhold. Bed i dag for dem, der træffer vigtige beslutninger, der vedrører borgerne i byen. Bed for borgmesteren, rådmændene, alle kommunalpolitikerne og regionsrådet. Dag 9 - Tirsdag 3. februar 'Guds ord er livsvigtig føde for et menneske'. Bibeltekst: Matt 4,1-11 Af Samuel Henning Guds prøvelse. Der står af Ånden ført ud i for at fristes. Det var Guds plan at Jesus blev sat i en situation hvor djævelen kunne friste ham. Og ved at følge Guds ånd havnede han der. Som Satan fik lov Side 5

6 at være en torn i kødet på Job (Job.1-2), på Paulus (2.Kor.12:7) og her på Jesus, får han også i dag lov at være det på os. Og ved at faste disponere du dig, som Jesus, for yderligere fristelse. Men hvorfor gør Gud det? Og hvorfor ønsker han at vi skal søge ham i faste, selvom det kan være svært?... Her kommer nogle elementer i det. Et; udholdenhed (Jak.1:2-4), så vi kan holde ud til enden og frelses! (Jak.1:12). To; for at vi kan få ydmyghed (1.Kor.12:7-10), igennem oplevelsen af hvor svær fristelse kan være, så vi ikke dømmer andre for at kæmpe med fristelser. Tre; for at virke sin kraft i vores magtesløshed (2.Kor.12:9), ved at virke i os at vi kan holde ud og styrkes, og det netop som vores legeme er svagest og mest udsat; under faste. Alt dette gør Gud ud af kærlighed til os, for sit navns skyld, dvs. for at vinde ære og kærlighed. Bed i dag om faldende kriminalitet i vores by. Bed for politiet og deres arbejde, især med at forebygge kriminalitet. Bed om fred i byens gader og hjem. Dag 10 - Onsdag 4. februar 'Han tjente Gud i åndens kraft''. Bibeltekst: Luk 4, Af Michael Christensen Vær med til bære hinandens byrder. På den måde opfylder I Kristi kærlighedslov. (Gal. 6:1) Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd siger Herren den almægtige (Zakarias 4:6) For mange år siden skulle jeg sammen med menighedsrådet i Fr.værk ud til en familien og salve deres lille dreng med olie som det foreskrives i Jakobs brev. Et par dage inden vi skulle derud, kom jeg pludselig i tvilv om jeg havde tro nok til at kunne bede en troens bøn Jeg talte med en præstekollega om det og han sagde noget som har fulgt mig i forbønstjenesten lige siden. Han fortalte, at det ikke handlede om troen på min tro men troen på at Gud formår at helbrede den syge som vi i bøn lægger frem for ham. Og det tror jeg på af hele mit hjerte. Det er altså ikke ved vor magt eller vore rigtige ord og bønner og ikke gennem vor styrke eller anstrengelser men det er ved Guds Ånd at underet sker. Ps. Den lille dreng blev helbredt Bed for alle, der arbejder for at helbrede og forebygge sygdom og lidelse. Bed for læger, sygeplejersker, og øvrig sundhedspersonale på hospitaler og lægehuse. Dag 11 - Torsdag 5. februar 'Nøden for Guds folk udmønter sig i faste og bøn'. Bibeltekst: Neh 1,1-11 Af Rita Kjær Nielsen At faste er ikke noget jeg har tænkt så meget på, men når Jesus siger at vi skal faste så må det være vigtigt at fordybe sig i hvad det vil sige. I Esajas 58, vers 6 7 står der: den faste jeg ønsker er at løse ondskabens lænker og sprænge ågets bånd at sætte de undertrykte i frihed, og bryde hvert åg, ja, at du deler dit brød med den sultne, og giver husly til hjemløse stakler, at du klæder den nøgne og ikke vender ryggen til dine egne At faste kan også være at afstå fra noget der betyder meget for os. Det kan f.eks. være tv. Computer, mad eller hvad der binder os. Fasten i sig selv hjælper ikke hvis ikke tiden udnyttes til noget bedre. Faste og bøn siger Jesus til sine disciple er nødvendigt, men også at bekende sine synder og vende om til Gud. I det gl. testamente læser vi om Nehemias at da han hørte hvor stor nød Jøderne levede i fastede og bad han: Ak Herre himlens Gud lad dit øre lytte og dine øjne være åbne så du hører din tjeners bøn, jeg bekender de synder som vi Israelitter har begået mod dig. Hjælp os at holde fokus på dig Himlens Gud så vi faster på den måde du ønsker. Side 6

7 Vi beder for alle fremmede i vor by og vores land, alle asylansøgere der gennem tiden har været en del af vor kirke. Gud du kender dem du ved hvor de er nu. Vær dem nær og omslut dem med din kærlighed. Hjælp os at møde vore medmennesker med kærlighed og respekt. Vi beder om din fred mellem mennesker af forskellig race og folkeslag i vor by. Bed i dag for alle der er kommet som fremmede til vores by og vores land. Bed for flygtninge og indvandrere. Bed for fred mellem racer og folkeslag i vores by. Dag 12 - Fredag 6. februar 'Beskrivelse af sand og falsk faste'. Bibeltekst: Es 58,1-14 Af Thomas Hansen Det er et utroligt opmuntrende kapitel fyldt med løfter, som vi bare skal handle på. Men Gud starter lige med at sætte os på plads. For hvor ofte går vi ikke rundt og prøver at være kristne og samtidig spørger Gud, hvad vi dog skal med vores liv. Oven i det er vi også nogle gange frustrerede, for vi går og venter på, at Gud skriver på vægen og taler fra en tordnende sky fyldt med lynild, så vi virkelig kan se, at det ER ham der har talt. Og jeg kan endda finde på at spørge Gud (selv om det så er sket) om ikke han lige vil give mig endnu et tegn, fordi jeg vil være helt sikker. Gud gentager faktisk hans vilje og kald for vores liv igen og igen i bibelen, og derfor bliver jeg så lettet når jeg læser dette skriftsted. Det fjerner alt det komplicerede, alle forventningerne og al præstationen. for det eneste jeg skal gøre er, at tage mig af den nøgne, den faderløse og den hjemløse stakkel osv. Og så skal jeg få gennembrud i mit liv og navlepilleriet forsvinder. Bed i dag for god og sund økonomi i vores by. Bed for at flere arbejdspladser må blive skabt i byen. Bed for dem, hvis privatøkonomi er truet eller ødelagt. Dag 13 - Lørdag 7. februar 'Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig'. Bibeltekst: 2. Krøn 20,1-30 Af Svend Ryborg Har du nogen sinde stået i en situation, hvor du ikke ser nogen løsning? Så er du i godt selskab når du læser i din bibel, for der har både Moses, David, Kong Joshafat og mange andre stået. Det fantastiske er, at når vi har lært vores himmelske far at kende, så ved vi hvor vi skal søge hjælp. Joshafat udtrykker sig således: "Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig." - og det er det helt rigtige sted at se hen, for umulige situationer er Guds speciale. Gud møder da også Kong Joshafat med et "Vær ikke bange", et udtryk der bruges 365 gange i bibelen - en til hver dag. Gud sørgede for en spektakulær sejr for Joshafat, som fik store konsekvenser for tiden der kom: "Og Guds rædsel kom over alle riger og lande, da de hørte, at Herren havde ført krig mod Israels fjender. Så havde Joshafats rige ro, og hans Gud skaffede ham fred til alle sider." (2 Krøn. 20:29 30). Så Gud vendte en umulig situation, til en overvældende sejr. Spørgsmålet til dig i dag er: Hvor ser du hen når du står i en umulig situation? Det kan være en vision Gud har lagt dig på hjerte, som du ikke ved hvad du skal gøre ved. Det kan være personlige problemer, eller noget helt andet. Er du villig til ligesom Kong Joshafat at kalde dine nærmeste sammen, faste og søge Herren med ordene: "Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig." Dagens tekst er en opmuntring, til at se hen til Ham som rent faktisk kan gøre noget ved de situationer, der for os kan se umulige ud. Og det gælder ikke kun for konger. Gud siger til dig:»min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed.«(2. Kor. 12:og dele af v9) Side 7

8 Bed i dag for alle de sociale tiltag i vores by, som arbejder for at bekæmpe fattigdom og social nød. Bed for både kommunale og kirkelige organisationer. Dag 14 - Søndag 8. februar 'De bad og fastede'. Bibeltekst: ApG 13,1-3 Af Carsten Gunst Her ser vi at hele menigheden, stod sammen, om at faste og bede. Det får mig til at tænke på, at det er nemmere at faste sammen med nogle. Tilbage i slut 80er ne var jeg på højskole, hvor vi var nogle der besluttede at vi ville faste i 40 dage, lige som Jesus havde gjort. Vi var en flok på 10 der gennemførte det, hvor jeg var en af dem. Det var faste uden mad, kaffe, te og ikke mindst cigaretter. I den første uge, som var den sværeste, samledes vi når de andre fik morgenmad, for at høre hvordan hver enkelt havde det, og hvilken påvirkning det havde på os. Det var den uge hvor de fleste havde drømme om mad der forfulgte dem. Og så bad vi sammen for at komme tættere på Jesus. Da den første uge var ovre, var der ikke nogen af os 10 der tænkte på mad, men vi prøvede at få en større forståelse for Jesus tid i ørkenen Det var ikke helt så nemt, da vi jo ikke var afskåret fra andre mennesker, men levede på en højskole. Men det gav alligevel en stor forståelse af faste. Det vi alle var enige om efter de 40 dage, var at det ikke var noget vi havde gemmeført, hvis vi skulle havde gjort det alene. Bed i dag for gudstjenesterne i byens kirker. Bed for ordets forkyndelse og lovsangen og tilbedelsen. Bed om, at Guds nærvær må opleves stærkt og konkret. 3. uge - Tema: Når I giver - ræk ud til dit medmenneske Ugens bibelord: Matt 6, Ugens bøn: Lær mig din vilje, så jeg kan gøre det rette, hjælp mig til at tjene dig helt og fuldt. (Sl 86,11) Der tales alt for meget om penge i kirken! hører man ofte folk sige. Sagen er, at der tales alt for lidt om penge - set i forhold til Jesu undervisning. Vi kan ikke tjene både Gud og mammon, men det er oftest mammon, der styrer vore handlinger og beslutninger: 'Hvad koster det?' Vi stoler mere på vore penge og pensionsordninger end på Gud. Vi er sat her på jorden som forvaltere - og ikke som ejere. I Bibelens undervisning om penge og forvalterskab er der en stor udfordring til at fordele goderne og række mere ud til vore medmennesker. Spørgsmål til eftertanke: 'Fattig er ikke den, der har lidt, men den der aldrig kan få nok' - hvordan passer den sætning ind i dine holdninger og værdier? Hvordan vurderer du forholdet mellem en bibelsk nøjsomheds- etik og moderne forbruger- etik? Hvordan kan vi praktisere nøjsomhed i dag? Side 8

9 Dag 15 - Mandag 9. februar 'Søg først Guds rige'. Bibeltekst: Matt 6,24-34 Af Bodil Marie Fodgaard Det er udfordrende, at vi skal søge Guds rige før alt andet. Jeg tror, at jeg ofte tænker på alt andet først, fordi jeg har så mange behov, jeg gerne vil have opfyldt. Men det er ikke Guds plan. Guds plan med vore liv er, at vi skal være sammen med ham allerførst. Men hvordan er det så, vi gør det? For alle vore ord, tanker, intentioner og alle de handlinger vi skal have udført, optager vores tid. Vi tager os ikke tid til at søge Guds nærvær først. Vi skulle måske bare bede bønnen i Fader Vor: komme dit rige. Sidde stille og mærke Guds nærvær. Få paraderne ned og sidde ved Jesu fødder. Jeg tænker, at det er i dette nærvær, tilgiften kommer til os. En vision om et værested for utilpassede unge er ved at tage form blandt nogle kristne i byen. Bed for denne vision, og at Gud viser de næste skridt. Dag 16 - Tirsdag 10. februar 'Økonomisk hjælp som test på kærlighed'. Bibeltekst: 2. Kor 8,1-15 Af Bent Fodgaard Min umiddelbare indskydelse er, det som Jesus siger om de rige i Markus 10. De har vanskeligt ved at komme ind i Guds rige, ja en kamel går lettere gennem et nåleøje - det er det som kommer til udtryk i Korinter menigheden her. Menigheden var startet godt med at vise kærlighed og generøsitet, men blev optaget af at samle til sig selv. Vi har svært ved at dele med andre, selvom det vi selv har fået er rigeligt, ja endda mere end vi kan bruge. Vi formår ikke at besvare, den kærlighed vi selv er mødt med, til vor næste. I glimt får vi lov til at se offervilje iblandt os, men vi kan alle give mere, til Guds rige. Hos os, drejer det sig ikke alene om penge, men også at engagere sig i andre menneskers liv. Ser vi nøden omkring os, eller er vi blevet for selvoptaget. Bed i dag om generøsitet og offervilje blandt kristne. At vi må ønske at give af vores ressourcer. At vi må velsigne med alt det, vi er blevet velsignet med. Dag 17 - Onsdag 11. februar 'Den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt'. Bibeltekst: 2. Kor 9,1-15 Af Jack Egeberg Det er et spændene kapitel, hvor Paulus sætter fokus på et af menneskets svagheder. Vi kan så let blive begejstret over en god sag eller idé; alle er med på det, det bliver så godt. Når så tiden går og hverdagen igen melder sig, kan det halte med at få alle ideerne og de gode intentioner ført ud i livet og det ''færdige'' resultat kan nemt blive en skygge af det der var tiltænkt. Med en blanding af ros og formaning fortæller Paulus om hans tanker om kirken i Korinth. Paulus er en leder og han ved Guds hus (menigheden) er bygget af mennesker. Mennesker der ønsker at gøre det så godt, men gang på gang kommer til kort og har brug for et skub eller en peptalk for at nå i mål. Side 9

10 Han er ikke for "åndelig" til at bruge sin overtalelsesevne og indsigt i menneskers tanke mønstre. Korintherne måtte have følt, at de ville snyde sig selv, hvis de ikke gav rigeligt og havde en stor gave parat når Paulus kom! Bed i dag om Guds hjælp til at prioritere vores ressourcer rigtigt: vores tid, kræfter og penge. Bed om hjælp til at kunne og ville velsigne, hvor der er behov. Dag 18 - Torsdag 12. februar 'Vær rig på gode gerninger, vær gavmild, del med andre'. Bibeltekst: 1. Tim 6, Af Dennis Deleuran Det er helt klart et mål for mig, at være rig på gode gerninger, og det at være gavmild. Hellere stræbe efter dette, frem for at stræbe efter en tom rigdom i penge, som sådan ikke giver dig andet end materielle goder. Personligt kan jeg godt lide at dele med andre, eller give noget til nogen, hvad enten det er min tid, min hjælp eller noget andet, der kan hjælpe en person. Jeg beder til Gud om, at Han må åbne mine øjne mere for at se andres behov, ikke kun for personer jeg kender, men også personer jeg ikke kender. Ikke at vi er/bliver frelst gennem gode gerninger, men vi skal kendes på dem. For Jesus siger, det som i har gjort mod selv den mindste imellem jer, det har i også gjort mod mig. Hvornår har du sidst gjort en uselvisk gerning? Bed i dag om at Gud vil åbne vores øjne for de nære og umiddelbare behov, der møder os lige udenfor vores dør. Og at vi må være villige til at møde disse behov. Dag 19 - Fredag 13. februar 'Har Gud da ikke udvalgt de fattige i denne verden?'. Bibeltekst: Jak 2,1-13 Af Jorunn Misund Gud gav os hver især vor frie vilje, derfor er menneskenes levevilkår blevet så forskellige. Dette fordi nogle har taget magten over andre. Midlerne er blevet så ulige fordelt. En konsekvens af syndefaldet? I Guds øjne er vi lige. Derfor har vi som Guds forvaltere specielt i den rige del af verden forpligtelse til at dele med dem der er fattige. Velsignede er de som har gavmildhedens nådegave! Må Gud åbne vore øjne, så den enkelte må se velsignelsen i at give, ikke bare med økonomiske midler (når indsamlingskurven går rundt) Det at give et smil, en opmuntring og en håndsrækning er med til at gøre en forskel for et andet menneske lige her og nu. Jeg vil opfordre til at vi må opøve vores indre øre, så vi hører når Gud giver os opgaver at handle på i hverdagen. Det giver dobbelt velsignelse og glæde. Guds rige er nær, siger Jesus til os. Bed om, at vi må stræbe efter at se mere af Gudsrigets værdier og kendetegn, både i vores personlige liv og i vores by. Dag 20 - Lørdag 14. februar 'Fælles om alt'. Bibeltekst: ApG 2, ApG 4,32-37 Af Lisbeth Heuer Side 10

11 Når jeg læser versene i apostlenes gerninger, som omhandler, hvorledes nye troende sluttede sig til apostlene og levede i fællesskab med hinanden, ledes mine tanker uvilkårligt tilbage til min tid som volontør i en israelsk kibbutz. Trods det, at vi volontører boede adskilt fra kibbutznikkerne spiste og arbejdede vi med dem til daglig og fik derved et indblik i en noget anderledes livsstil, end vi havde set herhjemme. Mange kibbutznikker havde jobs i de omkringliggende byer, og kom hjem med gode lønninger, andre bidrog til de fælles opgaver med madlavning, rengøring af fælleslokaler mm. Andre var gamle, og bidrog måske slet ikke rent økonomisk. Men det mest fascinerende af det hele var, at de delte det hele LIGELIGT. Og så vidt vi forstod, gav det ikke anledning til de store konflikter mellem denne meget forskelligartede flok. Alle uanset job og status spiste de tre hovedmåltider sammen med hinanden og os volontører i den fælles spisesal. Også bilerne var fælleseje, og bortset fra en mindsket standard i renligheden i disse, gav ikke engang dette anledning til uoverensstemmelser. Jeg havde den fornøjelse flere dage at være på bil- rengøringsholdet, hvor jeg sammen med en kibbutznik gjorde 5-7 fællesejede biler rene. Tænk sig bare at overflytte f.eks tanken om fællesejede biler til vores egne kredse? Jeg tror, der ville være lidt at arbejde med, inden vi ville være helt i mål ;o) Måske behøver vi ikke gå til yderligheder for at lære af dette. Men der er ingen tvivl om,at det er Gud velbehageligt, når kristne brødre og søstre retter fokus væk fra, hvad de hver især kan præstere/fremvise, og i stedet bliver et i hjerte og sind, med det fælles fokus at føje flere til som det står i ApG 2, 47 Det er Gud, der giver væksten, og vi sår, planter og vander, siger bibelen. Bed om at vi må være trofaste og udholdende i arbejdet for Guds rige i vores by. Dag 21 - Søndag 15. februar 'ALT det hun ejede'. Bibeltekst: Mark 12,41-44 Af Henrik Engelbrechtsen Hvordan og med hvilket formål giver vi? Førhen kaldte vi det altid Offergave, når vi samlede penge ind ved vor nadvergudstjeneste. Men spørgsmålet er. Er det et offer for os, eller giver vi af vor overflod. Hvordan er vore prioriteter? Giver vi fordi vi først og fremmest vil give til Guds rige. Jesus har givet alt for os, ja sit eget liv. Derfor bør v også som det første give til ham. Det gælder både penge og liv Den fattige enke gav alt hvad hun ejede og havde, selv om det var lidt i andres øjne, var det ufattelig meget for hende, det var de sidste penge hun havde tilbage. Fra nu af måtte hun leve af Guds hjælp og menneskers nåde. Fra Missionsforbundets første tid, fortælles der om to søstre der boede sammen. De havde sparet sammen til et nyt gulvtæppe, som de trængte til. På samme tid var der en indsamling til et fremstød. Da indsamlerne nåede deres hjem, bestemte de at give pengene. Gulvtæppet kunne vente et par år mere. Guds rige var vigtigere. Da vi var i Baptistkirken og havde fælles julefrokost, kom der en flygtning ind, han insisterede på at komme til at tale med nogen. Jeg gik neden under hvor vi talte og bad sammen. På et tidspunkt fik jeg det sådan at jeg skulle give ham nogle penge. Det var måske naivt. Men jeg følte at Gud sagde det, og jeg har aldrig savnet dem. Bed i dag for alle relationer, du har med mennesker, hvor du prøver at være et vidne om Guds kærlighed. Bed om at de må kunne opleve Guds nåde gennem dig. Side 11

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke

Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke Tekst: 1 mos 3,1-19; Matt 4,1-11 Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22).

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). 4 TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 At være og at gøre Ugens vers Introduktion Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). William Niblo, også kendt som den store Blondin,

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk PENGE Nogle ser på penge som en velsignelse og andre ser

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005 Bibelen - Guds ord Joh.20.30-31. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn,

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Hvad er bibelsk ligestilling?

Hvad er bibelsk ligestilling? Hvad er bibelsk ligestilling? Af Alan G. Padgett Kristent Institut Artiklen bringes med tilladelse fra Christians for Biblical Equality kristent.dk 1 1 Hvad er bibelsk ligestilling? Det er den opfattelse,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Kristus og sabbatten

Kristus og sabbatten 5 TIL SABBATTEN 3. MAJ 2014 Kristus og sabbatten Ugens vers Introduktion Og Jesus sagde til dem: Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er Menneskesønnen

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24)

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 3 Et hul i taget Ugens tekst og referencer: Luk 5,17-26. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) Hovedformålet er, at

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere