Kronborgvejens Kirkecenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kronborgvejens Kirkecenter"

Transkript

1 Kronborgvejens Kirkecenter 2015

2 1. uge - Tema: Når I beder - ind i stilheden Ugens bibelord: Matt 6,5-15 Ugens bøn: Skab et rent hjerte i mig, Gud. Giv mig på ny en fast ånd! Kast mig ikke bort fra dig, og tag ikke din hellige ånd fra mig! Lad mig atter frydes over din frelse. Styrk mig med en villig ånd. (Sl 51,12-14) Bøn er forbindelseslinien til Gud. Uden bøn dør vi åndelig talt. En levende kristen og en levende menighed må derfor være en bedende menighed. Vi begynder disse 21 dage med at sætte fokus på at søge Guds ansigt - at bede og at være sammen med Gud. I bønnen kommunikerer vi med Gud. Vi taler og lytter. Vi formes, udrustes, inspireres og fornyes i vores tro. Giv derfor dig selv tid til at søge Gud. Spørgsmål til eftertanke: Hvordan kan jeg fremme bønnen i mit eget liv? Hvordan kan jeg fremme bønnen i menigheden? Dag 1 - Mandag 26. januar 'Herre, lær os at bede'. Bibeltekst: Luk 11,1-4 Af Dennis Deleuran Bøn, det at bede, er noget af det vigtigste i ens relation til Gud, vores Fader. Det er den daglige samtale, det er der vi fortæller vores Far, hvad det er vi har på hjertet, vi siger de tinger der tynger os, og bekymrer os. Bøn er en tid hvor det er dig og Gud tid. Men hvordan skal man bede? I skriftstedet kan vi se, Jesus her lærer sine disciple hvordan de skal bede til Gud. Bøn kan være svært hvis man ikke har lært det. Hvis vi har nogle under vores vinger, nogle vi discipler, er det vigtigt at vi lærer dem at bede, ligesom Jesus lærte hans disciple. Må vi få tættere relation til Gud, må vi være stærkere i bøn. Alt her i livet starter i bøn. Så sæt tid af hver dag, til at være sammen med din Far. Dag 1 i kampagnen. Bed for 21 dage- perioden generelt: Bed for at kampagnen må få stor betydning for det åndelige klima i vores by og menigheder fremover. Dag 2 - Tirsdag 27. januar 'Mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene'. Bibeltekst: Mark 11,15-18 Af Svend Ryborg Det første jeg kom til at tænke på, da jeg læste teksten var, om det nu også var passende at Jesus hidsede sig sådan op? Burde han ikke lige have talt til 10 først, og så se om han kunne få gang i en dialog? Han væltede vekselerernes boder, og jog både dem der solgte og dem der købte ud af templet. Må Guds søn godt det? Ja, for det vi er vidne til i beretningen, er kærlighed i aktion. Jesus elskede sin far, og han kunne ikke holde ud at se på, at disse mennesker udnyttede templet der var beregnet til at tilbede og ære hans far, til at drive handel og tjene penge. "Mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene? Men I har gjort det til en røverkule." Når vi ser på kirken i vores land i dag overordnet set, kunne vi stille os selv spørgsmålet: "Er det et bedehus, eller en røverkule?". I mange sammenhænge er det nok mest det sidste, da der foregår mange ting i kirken, som ikke er med til at ære Gud. Mange andre end Gud får lov til at sætte Side 2

3 dagsordenen for hvad kirken skal. Spørgsmålet er, om vi elsker vores far i himlen lige så meget som Jesus gjorde? Er vores kærlighed så stærk, at den udmønter sig i handling? Er vi villige til at rydde røverkulen, så det igen bliver et bedehus? Albert Einstein sagde engang: "Verden bliver ikke ødelagt af dem der gør ondt, men af dem som ser på uden at gøre noget". Til overvejelse: Findes der noget i dit liv, eller i vores menighed som bør udsættes for "kærlighed i aktion?" Omslut i dag alle byens kirker med forbøn. Bed for præsterne, lederne og enhver, som påtager sig en tjeneste. Velsign kirkernes enhed i mangfoldigheden. Dag 3 - Onsdag 28. januar 'Bed, så skal der gives jer'. Bibeltekst: Matt 7,7-11 Af Hans Bager Min forlovede og jeg rejste til Sverige som gæstearbejdere for et år, men blev der og vi giftede os i Vi fik tre dejlige drenge. Vi springer nu til 1962 da var Lillebror begyndt i skolen, men det viste sig at en lille ny var på vej, og alle ønskede en Lillesøster, og det blev det. Da vores lille pige var ca. fem uger gammel fik hun høj feber, og vi sendte bud efter lægen, og da han havde lyttet til hendes lunger sagde han at hun skulle på sygehuset omgående, men han syntes vi selv skulle køre med hende de 12 km. så ville han melde at vi kom. Da lægerne havde undersøgt hende fik vi at vide at kun den ene lunge var gået i gang ved fødslen, og der var gået betændelse i den anden, men hvis man kunne slå feberen ned kunde man fjerne den syge lunge, og så kunde hun leve et helt normalt liv. Da vores pige var brystbarn blev hendes Mor også indlagt. Efter 5 dage kom der telefon fra en læge at han havde sendt min kone hjem da betændelsen var gået over i den friske lunge, og der var intet håb. Da min kone kom sagde jeg, skal vi ikke bøje vore knæ og bede om at Gud vil slå feberen ned, men hun svarede- er Gud så stor så kan Han også give hende 2 friske lunger, og nu forstod jeg at min kone havde kæmpet i sit Kammer på sygehuset, og da jeg ringede næste dag var svaret = hun ånder med 2 friske lunger. Ja Gud er stor. Vi tog hinandens hænder og priste Gud og vi fik en så kraftig fylde at Helligånden så vort kristenliv fik en helt ny dimension efter den oplevelse Bed i dag for ægteskaber og relationer. Bed om hjælp og styrke til de ægteskaber, som kæmper med relationen og står med tanker om skilsmisse tæt inde på livet. Dag 4 - Torsdag 29. januar 'Derfor bøjer jeg mine knæ for Faderen'. Bibeltekst: Ef 3,14-21 Af Elis Pedersen Når mennesker hører ordet At bede til Gud, så forbinder mange det med, at vi taler til Gud, Han skal høre på os og Han skal give os noget. Ofte har vi så travlt med at bringe alle vore ønsker ind foran Ham, og det må vi også gerne, men jeg tror også at Det at Bede til Gud også indebærer, at jeg ophøjer, lovpriser, udtrykker min taknemlighed over den vundne frelse, Ære Ham for alt hvad han har gjort for mig, at Han har skabt mig, at Han er med mig, at der er intet i denne verden, der kan skille os fra Guds kærlighed i Jesus Kristus. Bøn er ikke bare mine ord til Herren, men også min villighed til at være stille og for Ham og lytte til hvad Han siger til mig, at lade Ham tale ind i mit liv. Bed i dag for børnene i vores by. Bed for dem, der kommer fra brudte hjem. Bed for børn, der kæmper med dårligt selvværd og ensomhed. Side 3

4 Dag 5 - Fredag 30. januar 'Vær udholdende i bøn'. Bibeltekst: Kol 4, Af Lars Grønhøj For nogle år siden var der en pige på Mariager højskole, som havde rygproblemer, nogle bad for hende, men hun blev ikke helbredt, hun indgik en aftale med en dreng, at hver morgen når de stod i køen til morgenmaden, skulle han ligge hånden på hendes ryg og bede kort for hende. Efter nogle måneder hvor de havde gjort det, i alle hverdagene blev hun en dag helbredt. Det er vigtig at være udholdende i bøn, for tro flytter bjerge, selv en meget lille tro kan have stor betydning. Det skal ikke være din egen præstation, men på troens autoritet præsentere Gud sig. Bed i dag for teenagerne og de unge i vores by. Bed for de unge mennesker, der befinder sig i eller er på vej ud i misbrug og kriminalitet. Bed om Guds omsorg. Dag 6 - Lørdag 31. januar 'Bed for konger og alle i høje stillinger'. Bibeltekst: 1. Tim 2,1-8 Af Gunnar Bonnerup I vores, tilfælde må det være: Dronningen, vores præstepar, borgmesteren, byråd, menighedsråd, o.lign, For som det fremgår af ordet, må vi tro på og regne med det som vor forpligtelse. For som Jesus Kristus er vor forløser og banebryder, er vi forpligtigede til at bede for alle vore ansatte, for at vi kan forvente Guds rige velsignelse over vor dag og fremtid. Så må det være op til den enkelte, at bringe disse personer frem for nådens trone hver eneste dag. Og være i forbøn for nådens trone for disse hver dag. Bed i dag for skoler, undervisning og uddannelsessystemet i vores by. Bed for inspiration til lærere og pædagoger og andre undervisere. Dag 7 - Søndag 1. februar 'En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er'. Bibeltekst: Jak 5,7-20 Af Lilian Ryborg Mange af os møder modgang og udfordres i det at være menneske, men Gud siger, at vi skal være tålmodige og gøre vores hjerter stærke, for Herrens komme er nær. At gøre hjertet stærkt tænker jeg betyder, at vores tro styrkes. Vores tro kan afspejle sig i, hvilke bønner vi beder, og om vi holder fast i Guds løfter selv når livet gør ondt. Vores kristne fællesskab skal gerne være et sted, hvor vi kan være autentiske. Det betyder, at vi skal kunne bede sammen, når nogen i vores fællesskab har det svært og lider ondt. Er nogen glade, skal vi kunne glædes sammen gennem lovsang og tilbedelse, og er nogen i fællesskabet syge, skal vi have frimodighed til at tilkalde menighedens ældste, så den syge kan blive salvet med olie og bedt for til helbredelse. Der er store løfter knyttet til troendes bøn. "En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er". Gennem bøn kan vi erfare lægedom for sjæl og krop, ja selv vores syndere vil blive tilgivet, når vi bekender dem. Bed i dag for de ældre og gamle i vor by og samfund. Bed for dem, der kæmper med sygdom og ensomhed. Bed om, at de må opleve glæde og livskraft i tilværelsen. Side 4

5 2. uge - Tema: Når I faster - ændret prioritering Ugens bibelord: Matt 6,16-18 Ugens bøn: Herre, vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig. (2. Krøn 20,12) At faste er, at du for en tid giver afkald på én eller flere af de goder i livet, som binder dig til denne verden. Det kan være mad, søvn, tv, film, computerspil, facebook m.v. Du gør det med det formål at åbne dit sind for Gud. Måske er der en bestemt sag, der ligger dig på sinde. Du beslutter i en periode at prioritere anderledes i dit liv. Du skal faste for at lade dig fylde af Helligånden. Derfor går faste hånd i hånd med at søge Gud i bøn og at lade sig fylde af Guds ord. I Matt kobler Jesus faste sammen med bøn: 'Den slags fordrives kun ved bøn og faste'. Og i Matt. 4.4 kobler Jesus faste sammen med Guds ord, da Djævelen fristede ham efter 40 dages faste: "Der står skrevet: 'Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.'" En anden væsentlig side ved fasten er omvendelse og bekendelse af synd. På vores hjemmeside kkirkecenter.dk, kan du finde en vejledning om faste. Her får du både en bibelsk begrundelse og praktiske råd. Spørgsmål til eftertanke: Hvordan er din faste? Er den sand eller falsk? Esajas 58,1-14 Tjener du Gud i Åndens kraft eller i din egen? Lukas 4,14 Dag 8 - Mandag 2. februar 'Faste er et middel til at åbne op for Guds kraft'. Bibeltekst: Matt 17,14-21 Af Gunner Andersen I Joh. Ev. Kap 15 siger Jesus, Jeg er vintræet, i er grenene. Den der bliver i mig, og jeg i ham, bærer megen frugt, for skilt fra mig kan i slet intet gøre. Hver gren som ikke bærer frugt fjernes og tilintetgøres og hver gren som bærer frugt, renser han for vildskud, for at det kan bære endnu mere frugt. Må vi bruge disse 3 uger i bøn og faste, til at hente kraft og styrke for at skelne mellem ægte og uægte skud, de kan meget let ligne hinanden. Er jeg villige til at lade mig beskære, få det ryddet væk som vil tage opmærksomheden væk fra Jesus? Hvis i bliver i mig, og handler på mine befalinger, så bed om, hvad i vil, og det vil ske. Må vi finde ind i den afhængigheds forhold. Bed i dag for dem, der træffer vigtige beslutninger, der vedrører borgerne i byen. Bed for borgmesteren, rådmændene, alle kommunalpolitikerne og regionsrådet. Dag 9 - Tirsdag 3. februar 'Guds ord er livsvigtig føde for et menneske'. Bibeltekst: Matt 4,1-11 Af Samuel Henning Guds prøvelse. Der står af Ånden ført ud i for at fristes. Det var Guds plan at Jesus blev sat i en situation hvor djævelen kunne friste ham. Og ved at følge Guds ånd havnede han der. Som Satan fik lov Side 5

6 at være en torn i kødet på Job (Job.1-2), på Paulus (2.Kor.12:7) og her på Jesus, får han også i dag lov at være det på os. Og ved at faste disponere du dig, som Jesus, for yderligere fristelse. Men hvorfor gør Gud det? Og hvorfor ønsker han at vi skal søge ham i faste, selvom det kan være svært?... Her kommer nogle elementer i det. Et; udholdenhed (Jak.1:2-4), så vi kan holde ud til enden og frelses! (Jak.1:12). To; for at vi kan få ydmyghed (1.Kor.12:7-10), igennem oplevelsen af hvor svær fristelse kan være, så vi ikke dømmer andre for at kæmpe med fristelser. Tre; for at virke sin kraft i vores magtesløshed (2.Kor.12:9), ved at virke i os at vi kan holde ud og styrkes, og det netop som vores legeme er svagest og mest udsat; under faste. Alt dette gør Gud ud af kærlighed til os, for sit navns skyld, dvs. for at vinde ære og kærlighed. Bed i dag om faldende kriminalitet i vores by. Bed for politiet og deres arbejde, især med at forebygge kriminalitet. Bed om fred i byens gader og hjem. Dag 10 - Onsdag 4. februar 'Han tjente Gud i åndens kraft''. Bibeltekst: Luk 4, Af Michael Christensen Vær med til bære hinandens byrder. På den måde opfylder I Kristi kærlighedslov. (Gal. 6:1) Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd siger Herren den almægtige (Zakarias 4:6) For mange år siden skulle jeg sammen med menighedsrådet i Fr.værk ud til en familien og salve deres lille dreng med olie som det foreskrives i Jakobs brev. Et par dage inden vi skulle derud, kom jeg pludselig i tvilv om jeg havde tro nok til at kunne bede en troens bøn Jeg talte med en præstekollega om det og han sagde noget som har fulgt mig i forbønstjenesten lige siden. Han fortalte, at det ikke handlede om troen på min tro men troen på at Gud formår at helbrede den syge som vi i bøn lægger frem for ham. Og det tror jeg på af hele mit hjerte. Det er altså ikke ved vor magt eller vore rigtige ord og bønner og ikke gennem vor styrke eller anstrengelser men det er ved Guds Ånd at underet sker. Ps. Den lille dreng blev helbredt Bed for alle, der arbejder for at helbrede og forebygge sygdom og lidelse. Bed for læger, sygeplejersker, og øvrig sundhedspersonale på hospitaler og lægehuse. Dag 11 - Torsdag 5. februar 'Nøden for Guds folk udmønter sig i faste og bøn'. Bibeltekst: Neh 1,1-11 Af Rita Kjær Nielsen At faste er ikke noget jeg har tænkt så meget på, men når Jesus siger at vi skal faste så må det være vigtigt at fordybe sig i hvad det vil sige. I Esajas 58, vers 6 7 står der: den faste jeg ønsker er at løse ondskabens lænker og sprænge ågets bånd at sætte de undertrykte i frihed, og bryde hvert åg, ja, at du deler dit brød med den sultne, og giver husly til hjemløse stakler, at du klæder den nøgne og ikke vender ryggen til dine egne At faste kan også være at afstå fra noget der betyder meget for os. Det kan f.eks. være tv. Computer, mad eller hvad der binder os. Fasten i sig selv hjælper ikke hvis ikke tiden udnyttes til noget bedre. Faste og bøn siger Jesus til sine disciple er nødvendigt, men også at bekende sine synder og vende om til Gud. I det gl. testamente læser vi om Nehemias at da han hørte hvor stor nød Jøderne levede i fastede og bad han: Ak Herre himlens Gud lad dit øre lytte og dine øjne være åbne så du hører din tjeners bøn, jeg bekender de synder som vi Israelitter har begået mod dig. Hjælp os at holde fokus på dig Himlens Gud så vi faster på den måde du ønsker. Side 6

7 Vi beder for alle fremmede i vor by og vores land, alle asylansøgere der gennem tiden har været en del af vor kirke. Gud du kender dem du ved hvor de er nu. Vær dem nær og omslut dem med din kærlighed. Hjælp os at møde vore medmennesker med kærlighed og respekt. Vi beder om din fred mellem mennesker af forskellig race og folkeslag i vor by. Bed i dag for alle der er kommet som fremmede til vores by og vores land. Bed for flygtninge og indvandrere. Bed for fred mellem racer og folkeslag i vores by. Dag 12 - Fredag 6. februar 'Beskrivelse af sand og falsk faste'. Bibeltekst: Es 58,1-14 Af Thomas Hansen Det er et utroligt opmuntrende kapitel fyldt med løfter, som vi bare skal handle på. Men Gud starter lige med at sætte os på plads. For hvor ofte går vi ikke rundt og prøver at være kristne og samtidig spørger Gud, hvad vi dog skal med vores liv. Oven i det er vi også nogle gange frustrerede, for vi går og venter på, at Gud skriver på vægen og taler fra en tordnende sky fyldt med lynild, så vi virkelig kan se, at det ER ham der har talt. Og jeg kan endda finde på at spørge Gud (selv om det så er sket) om ikke han lige vil give mig endnu et tegn, fordi jeg vil være helt sikker. Gud gentager faktisk hans vilje og kald for vores liv igen og igen i bibelen, og derfor bliver jeg så lettet når jeg læser dette skriftsted. Det fjerner alt det komplicerede, alle forventningerne og al præstationen. for det eneste jeg skal gøre er, at tage mig af den nøgne, den faderløse og den hjemløse stakkel osv. Og så skal jeg få gennembrud i mit liv og navlepilleriet forsvinder. Bed i dag for god og sund økonomi i vores by. Bed for at flere arbejdspladser må blive skabt i byen. Bed for dem, hvis privatøkonomi er truet eller ødelagt. Dag 13 - Lørdag 7. februar 'Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig'. Bibeltekst: 2. Krøn 20,1-30 Af Svend Ryborg Har du nogen sinde stået i en situation, hvor du ikke ser nogen løsning? Så er du i godt selskab når du læser i din bibel, for der har både Moses, David, Kong Joshafat og mange andre stået. Det fantastiske er, at når vi har lært vores himmelske far at kende, så ved vi hvor vi skal søge hjælp. Joshafat udtrykker sig således: "Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig." - og det er det helt rigtige sted at se hen, for umulige situationer er Guds speciale. Gud møder da også Kong Joshafat med et "Vær ikke bange", et udtryk der bruges 365 gange i bibelen - en til hver dag. Gud sørgede for en spektakulær sejr for Joshafat, som fik store konsekvenser for tiden der kom: "Og Guds rædsel kom over alle riger og lande, da de hørte, at Herren havde ført krig mod Israels fjender. Så havde Joshafats rige ro, og hans Gud skaffede ham fred til alle sider." (2 Krøn. 20:29 30). Så Gud vendte en umulig situation, til en overvældende sejr. Spørgsmålet til dig i dag er: Hvor ser du hen når du står i en umulig situation? Det kan være en vision Gud har lagt dig på hjerte, som du ikke ved hvad du skal gøre ved. Det kan være personlige problemer, eller noget helt andet. Er du villig til ligesom Kong Joshafat at kalde dine nærmeste sammen, faste og søge Herren med ordene: "Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig." Dagens tekst er en opmuntring, til at se hen til Ham som rent faktisk kan gøre noget ved de situationer, der for os kan se umulige ud. Og det gælder ikke kun for konger. Gud siger til dig:»min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed.«(2. Kor. 12:og dele af v9) Side 7

8 Bed i dag for alle de sociale tiltag i vores by, som arbejder for at bekæmpe fattigdom og social nød. Bed for både kommunale og kirkelige organisationer. Dag 14 - Søndag 8. februar 'De bad og fastede'. Bibeltekst: ApG 13,1-3 Af Carsten Gunst Her ser vi at hele menigheden, stod sammen, om at faste og bede. Det får mig til at tænke på, at det er nemmere at faste sammen med nogle. Tilbage i slut 80er ne var jeg på højskole, hvor vi var nogle der besluttede at vi ville faste i 40 dage, lige som Jesus havde gjort. Vi var en flok på 10 der gennemførte det, hvor jeg var en af dem. Det var faste uden mad, kaffe, te og ikke mindst cigaretter. I den første uge, som var den sværeste, samledes vi når de andre fik morgenmad, for at høre hvordan hver enkelt havde det, og hvilken påvirkning det havde på os. Det var den uge hvor de fleste havde drømme om mad der forfulgte dem. Og så bad vi sammen for at komme tættere på Jesus. Da den første uge var ovre, var der ikke nogen af os 10 der tænkte på mad, men vi prøvede at få en større forståelse for Jesus tid i ørkenen Det var ikke helt så nemt, da vi jo ikke var afskåret fra andre mennesker, men levede på en højskole. Men det gav alligevel en stor forståelse af faste. Det vi alle var enige om efter de 40 dage, var at det ikke var noget vi havde gemmeført, hvis vi skulle havde gjort det alene. Bed i dag for gudstjenesterne i byens kirker. Bed for ordets forkyndelse og lovsangen og tilbedelsen. Bed om, at Guds nærvær må opleves stærkt og konkret. 3. uge - Tema: Når I giver - ræk ud til dit medmenneske Ugens bibelord: Matt 6, Ugens bøn: Lær mig din vilje, så jeg kan gøre det rette, hjælp mig til at tjene dig helt og fuldt. (Sl 86,11) Der tales alt for meget om penge i kirken! hører man ofte folk sige. Sagen er, at der tales alt for lidt om penge - set i forhold til Jesu undervisning. Vi kan ikke tjene både Gud og mammon, men det er oftest mammon, der styrer vore handlinger og beslutninger: 'Hvad koster det?' Vi stoler mere på vore penge og pensionsordninger end på Gud. Vi er sat her på jorden som forvaltere - og ikke som ejere. I Bibelens undervisning om penge og forvalterskab er der en stor udfordring til at fordele goderne og række mere ud til vore medmennesker. Spørgsmål til eftertanke: 'Fattig er ikke den, der har lidt, men den der aldrig kan få nok' - hvordan passer den sætning ind i dine holdninger og værdier? Hvordan vurderer du forholdet mellem en bibelsk nøjsomheds- etik og moderne forbruger- etik? Hvordan kan vi praktisere nøjsomhed i dag? Side 8

9 Dag 15 - Mandag 9. februar 'Søg først Guds rige'. Bibeltekst: Matt 6,24-34 Af Bodil Marie Fodgaard Det er udfordrende, at vi skal søge Guds rige før alt andet. Jeg tror, at jeg ofte tænker på alt andet først, fordi jeg har så mange behov, jeg gerne vil have opfyldt. Men det er ikke Guds plan. Guds plan med vore liv er, at vi skal være sammen med ham allerførst. Men hvordan er det så, vi gør det? For alle vore ord, tanker, intentioner og alle de handlinger vi skal have udført, optager vores tid. Vi tager os ikke tid til at søge Guds nærvær først. Vi skulle måske bare bede bønnen i Fader Vor: komme dit rige. Sidde stille og mærke Guds nærvær. Få paraderne ned og sidde ved Jesu fødder. Jeg tænker, at det er i dette nærvær, tilgiften kommer til os. En vision om et værested for utilpassede unge er ved at tage form blandt nogle kristne i byen. Bed for denne vision, og at Gud viser de næste skridt. Dag 16 - Tirsdag 10. februar 'Økonomisk hjælp som test på kærlighed'. Bibeltekst: 2. Kor 8,1-15 Af Bent Fodgaard Min umiddelbare indskydelse er, det som Jesus siger om de rige i Markus 10. De har vanskeligt ved at komme ind i Guds rige, ja en kamel går lettere gennem et nåleøje - det er det som kommer til udtryk i Korinter menigheden her. Menigheden var startet godt med at vise kærlighed og generøsitet, men blev optaget af at samle til sig selv. Vi har svært ved at dele med andre, selvom det vi selv har fået er rigeligt, ja endda mere end vi kan bruge. Vi formår ikke at besvare, den kærlighed vi selv er mødt med, til vor næste. I glimt får vi lov til at se offervilje iblandt os, men vi kan alle give mere, til Guds rige. Hos os, drejer det sig ikke alene om penge, men også at engagere sig i andre menneskers liv. Ser vi nøden omkring os, eller er vi blevet for selvoptaget. Bed i dag om generøsitet og offervilje blandt kristne. At vi må ønske at give af vores ressourcer. At vi må velsigne med alt det, vi er blevet velsignet med. Dag 17 - Onsdag 11. februar 'Den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt'. Bibeltekst: 2. Kor 9,1-15 Af Jack Egeberg Det er et spændene kapitel, hvor Paulus sætter fokus på et af menneskets svagheder. Vi kan så let blive begejstret over en god sag eller idé; alle er med på det, det bliver så godt. Når så tiden går og hverdagen igen melder sig, kan det halte med at få alle ideerne og de gode intentioner ført ud i livet og det ''færdige'' resultat kan nemt blive en skygge af det der var tiltænkt. Med en blanding af ros og formaning fortæller Paulus om hans tanker om kirken i Korinth. Paulus er en leder og han ved Guds hus (menigheden) er bygget af mennesker. Mennesker der ønsker at gøre det så godt, men gang på gang kommer til kort og har brug for et skub eller en peptalk for at nå i mål. Side 9

10 Han er ikke for "åndelig" til at bruge sin overtalelsesevne og indsigt i menneskers tanke mønstre. Korintherne måtte have følt, at de ville snyde sig selv, hvis de ikke gav rigeligt og havde en stor gave parat når Paulus kom! Bed i dag om Guds hjælp til at prioritere vores ressourcer rigtigt: vores tid, kræfter og penge. Bed om hjælp til at kunne og ville velsigne, hvor der er behov. Dag 18 - Torsdag 12. februar 'Vær rig på gode gerninger, vær gavmild, del med andre'. Bibeltekst: 1. Tim 6, Af Dennis Deleuran Det er helt klart et mål for mig, at være rig på gode gerninger, og det at være gavmild. Hellere stræbe efter dette, frem for at stræbe efter en tom rigdom i penge, som sådan ikke giver dig andet end materielle goder. Personligt kan jeg godt lide at dele med andre, eller give noget til nogen, hvad enten det er min tid, min hjælp eller noget andet, der kan hjælpe en person. Jeg beder til Gud om, at Han må åbne mine øjne mere for at se andres behov, ikke kun for personer jeg kender, men også personer jeg ikke kender. Ikke at vi er/bliver frelst gennem gode gerninger, men vi skal kendes på dem. For Jesus siger, det som i har gjort mod selv den mindste imellem jer, det har i også gjort mod mig. Hvornår har du sidst gjort en uselvisk gerning? Bed i dag om at Gud vil åbne vores øjne for de nære og umiddelbare behov, der møder os lige udenfor vores dør. Og at vi må være villige til at møde disse behov. Dag 19 - Fredag 13. februar 'Har Gud da ikke udvalgt de fattige i denne verden?'. Bibeltekst: Jak 2,1-13 Af Jorunn Misund Gud gav os hver især vor frie vilje, derfor er menneskenes levevilkår blevet så forskellige. Dette fordi nogle har taget magten over andre. Midlerne er blevet så ulige fordelt. En konsekvens af syndefaldet? I Guds øjne er vi lige. Derfor har vi som Guds forvaltere specielt i den rige del af verden forpligtelse til at dele med dem der er fattige. Velsignede er de som har gavmildhedens nådegave! Må Gud åbne vore øjne, så den enkelte må se velsignelsen i at give, ikke bare med økonomiske midler (når indsamlingskurven går rundt) Det at give et smil, en opmuntring og en håndsrækning er med til at gøre en forskel for et andet menneske lige her og nu. Jeg vil opfordre til at vi må opøve vores indre øre, så vi hører når Gud giver os opgaver at handle på i hverdagen. Det giver dobbelt velsignelse og glæde. Guds rige er nær, siger Jesus til os. Bed om, at vi må stræbe efter at se mere af Gudsrigets værdier og kendetegn, både i vores personlige liv og i vores by. Dag 20 - Lørdag 14. februar 'Fælles om alt'. Bibeltekst: ApG 2, ApG 4,32-37 Af Lisbeth Heuer Side 10

11 Når jeg læser versene i apostlenes gerninger, som omhandler, hvorledes nye troende sluttede sig til apostlene og levede i fællesskab med hinanden, ledes mine tanker uvilkårligt tilbage til min tid som volontør i en israelsk kibbutz. Trods det, at vi volontører boede adskilt fra kibbutznikkerne spiste og arbejdede vi med dem til daglig og fik derved et indblik i en noget anderledes livsstil, end vi havde set herhjemme. Mange kibbutznikker havde jobs i de omkringliggende byer, og kom hjem med gode lønninger, andre bidrog til de fælles opgaver med madlavning, rengøring af fælleslokaler mm. Andre var gamle, og bidrog måske slet ikke rent økonomisk. Men det mest fascinerende af det hele var, at de delte det hele LIGELIGT. Og så vidt vi forstod, gav det ikke anledning til de store konflikter mellem denne meget forskelligartede flok. Alle uanset job og status spiste de tre hovedmåltider sammen med hinanden og os volontører i den fælles spisesal. Også bilerne var fælleseje, og bortset fra en mindsket standard i renligheden i disse, gav ikke engang dette anledning til uoverensstemmelser. Jeg havde den fornøjelse flere dage at være på bil- rengøringsholdet, hvor jeg sammen med en kibbutznik gjorde 5-7 fællesejede biler rene. Tænk sig bare at overflytte f.eks tanken om fællesejede biler til vores egne kredse? Jeg tror, der ville være lidt at arbejde med, inden vi ville være helt i mål ;o) Måske behøver vi ikke gå til yderligheder for at lære af dette. Men der er ingen tvivl om,at det er Gud velbehageligt, når kristne brødre og søstre retter fokus væk fra, hvad de hver især kan præstere/fremvise, og i stedet bliver et i hjerte og sind, med det fælles fokus at føje flere til som det står i ApG 2, 47 Det er Gud, der giver væksten, og vi sår, planter og vander, siger bibelen. Bed om at vi må være trofaste og udholdende i arbejdet for Guds rige i vores by. Dag 21 - Søndag 15. februar 'ALT det hun ejede'. Bibeltekst: Mark 12,41-44 Af Henrik Engelbrechtsen Hvordan og med hvilket formål giver vi? Førhen kaldte vi det altid Offergave, når vi samlede penge ind ved vor nadvergudstjeneste. Men spørgsmålet er. Er det et offer for os, eller giver vi af vor overflod. Hvordan er vore prioriteter? Giver vi fordi vi først og fremmest vil give til Guds rige. Jesus har givet alt for os, ja sit eget liv. Derfor bør v også som det første give til ham. Det gælder både penge og liv Den fattige enke gav alt hvad hun ejede og havde, selv om det var lidt i andres øjne, var det ufattelig meget for hende, det var de sidste penge hun havde tilbage. Fra nu af måtte hun leve af Guds hjælp og menneskers nåde. Fra Missionsforbundets første tid, fortælles der om to søstre der boede sammen. De havde sparet sammen til et nyt gulvtæppe, som de trængte til. På samme tid var der en indsamling til et fremstød. Da indsamlerne nåede deres hjem, bestemte de at give pengene. Gulvtæppet kunne vente et par år mere. Guds rige var vigtigere. Da vi var i Baptistkirken og havde fælles julefrokost, kom der en flygtning ind, han insisterede på at komme til at tale med nogen. Jeg gik neden under hvor vi talte og bad sammen. På et tidspunkt fik jeg det sådan at jeg skulle give ham nogle penge. Det var måske naivt. Men jeg følte at Gud sagde det, og jeg har aldrig savnet dem. Bed i dag for alle relationer, du har med mennesker, hvor du prøver at være et vidne om Guds kærlighed. Bed om at de må kunne opleve Guds nåde gennem dig. Side 11

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2011

IBELCAMPING Bibeltimer 2011 LEDERHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2011 tema kære gud - hør lige her Dette hæfte tilhører: TEMA: Jesus lærer os om bønhørelse KÆRE GUD - HØR LIGE HER OM BØNHØRELSE Jesus ved selv, at det er godt at bede.

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs Perspektiv K R I S T E N T 15. ÅRG. NR. 2, 2012 Kan en kristen miste troen? Dette spørgsmål dukker jævnligt op, og mange af os slås med det fra tid til anden. Når vi gør noget, der bedrøver Gud - og vi

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL BIBEL B S STUDIUM Bibelstudium 1. kvartal 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS bibelstudium.dk Nådens klæ dning Klædedragtens historie i Bibel ens lys 2 Dansk Bogforlag TLF.: 4558 7758 www.danskbogforlag.dk 2. kvartal

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne netværksbladet Nr. 1 Januar 2014 Til kristne kvinder i Skandinavien Kvindeprofilen: Skulle jeg klare det måtte jeg bede om hjælp Vækkelsens forløbere Forbederne Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling

Læs mere

Førstehjælp til et såret ægteskab.

Førstehjælp til et såret ægteskab. Førstehjælp til et såret ægteskab. Af: Marilyn Phillipps Copyright 1987 / dansk 1997 ISBN 1-884794-00-9 / dansk 87-986739-0-4 Reprinted 1989, 1991, 1993 Revised 1992 /dansk 2001 Vi opfordrer dig til at

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk

BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk BEVAR DIT HJERTE David, den mest kendte konge i Israels historie, havde en søn, som var en utrolig klog mand. Hans navn var Salomon, - og det specielle ved hans klogskab og visdom, var, at den havde han

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Vejledende liturgihåndbog

Vejledende liturgihåndbog Vejledende liturgihåndbog Indholdsfortegnelse Forord...2 Vejledende gudstjenesteliturgi...5 Menighedsbøn...8 Skriftemål...11 Dåb...14 Konfirmation...27 Nadver...30 Vielse...33 Kirkelig velsignelse af borgerligt

Læs mere

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst.

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst. Bibelcamping Time 1 Kom - vi spiller fodbold en del af et hold er to ting, de skal gøre: De skal vende om til Gud og tage imod hans frelse (omvendelsen) og de skal blive døbt. Peters prædiken bevirker,

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22).

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). 4 TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 At være og at gøre Ugens vers Introduktion Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). William Niblo, også kendt som den store Blondin,

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

DE TI BUD UNDER ANGREB. Danny Shelton Shelley Quinn

DE TI BUD UNDER ANGREB. Danny Shelton Shelley Quinn DE TI BUD UNDER ANGREB Danny Shelton Shelley Quinn Danny Shelton og Shelley Quinn DE TI BUD UNDER ANGREB DE TI BUD 1. Du må ikke have andre guder end mig. 2. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form

Læs mere

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!«

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!« Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. Gud elsker Nexø og han elsker Bornholm og han længes efter at flere mennesker vil gengælde denne kærlighed ved at tro og følge ham. Stenen blev rullet væk

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2013

IBELCAMPING Bibeltimer 2013 LEDERHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2013 tema lad Dyrene fortælle Dette hæfte tilhører: Tema: Gud ville menneskers og dyrs overlevelse Lad dyrene fortælle Duen, ravnen og de øvrige dyr i Guds redningsbåd

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen Kære Bibeltimeholder Du sidder nu med ledermaterialet Saint and sinners mennesker, der mødte Jesus. Du skal som leder i gang med en meget vigtig opgave. Du skal nemlig til at forberede en eller flere bibeltimer.

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere