Kronborgvejens Kirkecenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kronborgvejens Kirkecenter"

Transkript

1 Kronborgvejens Kirkecenter 2015

2 1. uge - Tema: Når I beder - ind i stilheden Ugens bibelord: Matt 6,5-15 Ugens bøn: Skab et rent hjerte i mig, Gud. Giv mig på ny en fast ånd! Kast mig ikke bort fra dig, og tag ikke din hellige ånd fra mig! Lad mig atter frydes over din frelse. Styrk mig med en villig ånd. (Sl 51,12-14) Bøn er forbindelseslinien til Gud. Uden bøn dør vi åndelig talt. En levende kristen og en levende menighed må derfor være en bedende menighed. Vi begynder disse 21 dage med at sætte fokus på at søge Guds ansigt - at bede og at være sammen med Gud. I bønnen kommunikerer vi med Gud. Vi taler og lytter. Vi formes, udrustes, inspireres og fornyes i vores tro. Giv derfor dig selv tid til at søge Gud. Spørgsmål til eftertanke: Hvordan kan jeg fremme bønnen i mit eget liv? Hvordan kan jeg fremme bønnen i menigheden? Dag 1 - Mandag 26. januar 'Herre, lær os at bede'. Bibeltekst: Luk 11,1-4 Af Dennis Deleuran Bøn, det at bede, er noget af det vigtigste i ens relation til Gud, vores Fader. Det er den daglige samtale, det er der vi fortæller vores Far, hvad det er vi har på hjertet, vi siger de tinger der tynger os, og bekymrer os. Bøn er en tid hvor det er dig og Gud tid. Men hvordan skal man bede? I skriftstedet kan vi se, Jesus her lærer sine disciple hvordan de skal bede til Gud. Bøn kan være svært hvis man ikke har lært det. Hvis vi har nogle under vores vinger, nogle vi discipler, er det vigtigt at vi lærer dem at bede, ligesom Jesus lærte hans disciple. Må vi få tættere relation til Gud, må vi være stærkere i bøn. Alt her i livet starter i bøn. Så sæt tid af hver dag, til at være sammen med din Far. Dag 1 i kampagnen. Bed for 21 dage- perioden generelt: Bed for at kampagnen må få stor betydning for det åndelige klima i vores by og menigheder fremover. Dag 2 - Tirsdag 27. januar 'Mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene'. Bibeltekst: Mark 11,15-18 Af Svend Ryborg Det første jeg kom til at tænke på, da jeg læste teksten var, om det nu også var passende at Jesus hidsede sig sådan op? Burde han ikke lige have talt til 10 først, og så se om han kunne få gang i en dialog? Han væltede vekselerernes boder, og jog både dem der solgte og dem der købte ud af templet. Må Guds søn godt det? Ja, for det vi er vidne til i beretningen, er kærlighed i aktion. Jesus elskede sin far, og han kunne ikke holde ud at se på, at disse mennesker udnyttede templet der var beregnet til at tilbede og ære hans far, til at drive handel og tjene penge. "Mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene? Men I har gjort det til en røverkule." Når vi ser på kirken i vores land i dag overordnet set, kunne vi stille os selv spørgsmålet: "Er det et bedehus, eller en røverkule?". I mange sammenhænge er det nok mest det sidste, da der foregår mange ting i kirken, som ikke er med til at ære Gud. Mange andre end Gud får lov til at sætte Side 2

3 dagsordenen for hvad kirken skal. Spørgsmålet er, om vi elsker vores far i himlen lige så meget som Jesus gjorde? Er vores kærlighed så stærk, at den udmønter sig i handling? Er vi villige til at rydde røverkulen, så det igen bliver et bedehus? Albert Einstein sagde engang: "Verden bliver ikke ødelagt af dem der gør ondt, men af dem som ser på uden at gøre noget". Til overvejelse: Findes der noget i dit liv, eller i vores menighed som bør udsættes for "kærlighed i aktion?" Omslut i dag alle byens kirker med forbøn. Bed for præsterne, lederne og enhver, som påtager sig en tjeneste. Velsign kirkernes enhed i mangfoldigheden. Dag 3 - Onsdag 28. januar 'Bed, så skal der gives jer'. Bibeltekst: Matt 7,7-11 Af Hans Bager Min forlovede og jeg rejste til Sverige som gæstearbejdere for et år, men blev der og vi giftede os i Vi fik tre dejlige drenge. Vi springer nu til 1962 da var Lillebror begyndt i skolen, men det viste sig at en lille ny var på vej, og alle ønskede en Lillesøster, og det blev det. Da vores lille pige var ca. fem uger gammel fik hun høj feber, og vi sendte bud efter lægen, og da han havde lyttet til hendes lunger sagde han at hun skulle på sygehuset omgående, men han syntes vi selv skulle køre med hende de 12 km. så ville han melde at vi kom. Da lægerne havde undersøgt hende fik vi at vide at kun den ene lunge var gået i gang ved fødslen, og der var gået betændelse i den anden, men hvis man kunne slå feberen ned kunde man fjerne den syge lunge, og så kunde hun leve et helt normalt liv. Da vores pige var brystbarn blev hendes Mor også indlagt. Efter 5 dage kom der telefon fra en læge at han havde sendt min kone hjem da betændelsen var gået over i den friske lunge, og der var intet håb. Da min kone kom sagde jeg, skal vi ikke bøje vore knæ og bede om at Gud vil slå feberen ned, men hun svarede- er Gud så stor så kan Han også give hende 2 friske lunger, og nu forstod jeg at min kone havde kæmpet i sit Kammer på sygehuset, og da jeg ringede næste dag var svaret = hun ånder med 2 friske lunger. Ja Gud er stor. Vi tog hinandens hænder og priste Gud og vi fik en så kraftig fylde at Helligånden så vort kristenliv fik en helt ny dimension efter den oplevelse Bed i dag for ægteskaber og relationer. Bed om hjælp og styrke til de ægteskaber, som kæmper med relationen og står med tanker om skilsmisse tæt inde på livet. Dag 4 - Torsdag 29. januar 'Derfor bøjer jeg mine knæ for Faderen'. Bibeltekst: Ef 3,14-21 Af Elis Pedersen Når mennesker hører ordet At bede til Gud, så forbinder mange det med, at vi taler til Gud, Han skal høre på os og Han skal give os noget. Ofte har vi så travlt med at bringe alle vore ønsker ind foran Ham, og det må vi også gerne, men jeg tror også at Det at Bede til Gud også indebærer, at jeg ophøjer, lovpriser, udtrykker min taknemlighed over den vundne frelse, Ære Ham for alt hvad han har gjort for mig, at Han har skabt mig, at Han er med mig, at der er intet i denne verden, der kan skille os fra Guds kærlighed i Jesus Kristus. Bøn er ikke bare mine ord til Herren, men også min villighed til at være stille og for Ham og lytte til hvad Han siger til mig, at lade Ham tale ind i mit liv. Bed i dag for børnene i vores by. Bed for dem, der kommer fra brudte hjem. Bed for børn, der kæmper med dårligt selvværd og ensomhed. Side 3

4 Dag 5 - Fredag 30. januar 'Vær udholdende i bøn'. Bibeltekst: Kol 4, Af Lars Grønhøj For nogle år siden var der en pige på Mariager højskole, som havde rygproblemer, nogle bad for hende, men hun blev ikke helbredt, hun indgik en aftale med en dreng, at hver morgen når de stod i køen til morgenmaden, skulle han ligge hånden på hendes ryg og bede kort for hende. Efter nogle måneder hvor de havde gjort det, i alle hverdagene blev hun en dag helbredt. Det er vigtig at være udholdende i bøn, for tro flytter bjerge, selv en meget lille tro kan have stor betydning. Det skal ikke være din egen præstation, men på troens autoritet præsentere Gud sig. Bed i dag for teenagerne og de unge i vores by. Bed for de unge mennesker, der befinder sig i eller er på vej ud i misbrug og kriminalitet. Bed om Guds omsorg. Dag 6 - Lørdag 31. januar 'Bed for konger og alle i høje stillinger'. Bibeltekst: 1. Tim 2,1-8 Af Gunnar Bonnerup I vores, tilfælde må det være: Dronningen, vores præstepar, borgmesteren, byråd, menighedsråd, o.lign, For som det fremgår af ordet, må vi tro på og regne med det som vor forpligtelse. For som Jesus Kristus er vor forløser og banebryder, er vi forpligtigede til at bede for alle vore ansatte, for at vi kan forvente Guds rige velsignelse over vor dag og fremtid. Så må det være op til den enkelte, at bringe disse personer frem for nådens trone hver eneste dag. Og være i forbøn for nådens trone for disse hver dag. Bed i dag for skoler, undervisning og uddannelsessystemet i vores by. Bed for inspiration til lærere og pædagoger og andre undervisere. Dag 7 - Søndag 1. februar 'En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er'. Bibeltekst: Jak 5,7-20 Af Lilian Ryborg Mange af os møder modgang og udfordres i det at være menneske, men Gud siger, at vi skal være tålmodige og gøre vores hjerter stærke, for Herrens komme er nær. At gøre hjertet stærkt tænker jeg betyder, at vores tro styrkes. Vores tro kan afspejle sig i, hvilke bønner vi beder, og om vi holder fast i Guds løfter selv når livet gør ondt. Vores kristne fællesskab skal gerne være et sted, hvor vi kan være autentiske. Det betyder, at vi skal kunne bede sammen, når nogen i vores fællesskab har det svært og lider ondt. Er nogen glade, skal vi kunne glædes sammen gennem lovsang og tilbedelse, og er nogen i fællesskabet syge, skal vi have frimodighed til at tilkalde menighedens ældste, så den syge kan blive salvet med olie og bedt for til helbredelse. Der er store løfter knyttet til troendes bøn. "En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er". Gennem bøn kan vi erfare lægedom for sjæl og krop, ja selv vores syndere vil blive tilgivet, når vi bekender dem. Bed i dag for de ældre og gamle i vor by og samfund. Bed for dem, der kæmper med sygdom og ensomhed. Bed om, at de må opleve glæde og livskraft i tilværelsen. Side 4

5 2. uge - Tema: Når I faster - ændret prioritering Ugens bibelord: Matt 6,16-18 Ugens bøn: Herre, vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig. (2. Krøn 20,12) At faste er, at du for en tid giver afkald på én eller flere af de goder i livet, som binder dig til denne verden. Det kan være mad, søvn, tv, film, computerspil, facebook m.v. Du gør det med det formål at åbne dit sind for Gud. Måske er der en bestemt sag, der ligger dig på sinde. Du beslutter i en periode at prioritere anderledes i dit liv. Du skal faste for at lade dig fylde af Helligånden. Derfor går faste hånd i hånd med at søge Gud i bøn og at lade sig fylde af Guds ord. I Matt kobler Jesus faste sammen med bøn: 'Den slags fordrives kun ved bøn og faste'. Og i Matt. 4.4 kobler Jesus faste sammen med Guds ord, da Djævelen fristede ham efter 40 dages faste: "Der står skrevet: 'Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.'" En anden væsentlig side ved fasten er omvendelse og bekendelse af synd. På vores hjemmeside kkirkecenter.dk, kan du finde en vejledning om faste. Her får du både en bibelsk begrundelse og praktiske råd. Spørgsmål til eftertanke: Hvordan er din faste? Er den sand eller falsk? Esajas 58,1-14 Tjener du Gud i Åndens kraft eller i din egen? Lukas 4,14 Dag 8 - Mandag 2. februar 'Faste er et middel til at åbne op for Guds kraft'. Bibeltekst: Matt 17,14-21 Af Gunner Andersen I Joh. Ev. Kap 15 siger Jesus, Jeg er vintræet, i er grenene. Den der bliver i mig, og jeg i ham, bærer megen frugt, for skilt fra mig kan i slet intet gøre. Hver gren som ikke bærer frugt fjernes og tilintetgøres og hver gren som bærer frugt, renser han for vildskud, for at det kan bære endnu mere frugt. Må vi bruge disse 3 uger i bøn og faste, til at hente kraft og styrke for at skelne mellem ægte og uægte skud, de kan meget let ligne hinanden. Er jeg villige til at lade mig beskære, få det ryddet væk som vil tage opmærksomheden væk fra Jesus? Hvis i bliver i mig, og handler på mine befalinger, så bed om, hvad i vil, og det vil ske. Må vi finde ind i den afhængigheds forhold. Bed i dag for dem, der træffer vigtige beslutninger, der vedrører borgerne i byen. Bed for borgmesteren, rådmændene, alle kommunalpolitikerne og regionsrådet. Dag 9 - Tirsdag 3. februar 'Guds ord er livsvigtig føde for et menneske'. Bibeltekst: Matt 4,1-11 Af Samuel Henning Guds prøvelse. Der står af Ånden ført ud i for at fristes. Det var Guds plan at Jesus blev sat i en situation hvor djævelen kunne friste ham. Og ved at følge Guds ånd havnede han der. Som Satan fik lov Side 5

6 at være en torn i kødet på Job (Job.1-2), på Paulus (2.Kor.12:7) og her på Jesus, får han også i dag lov at være det på os. Og ved at faste disponere du dig, som Jesus, for yderligere fristelse. Men hvorfor gør Gud det? Og hvorfor ønsker han at vi skal søge ham i faste, selvom det kan være svært?... Her kommer nogle elementer i det. Et; udholdenhed (Jak.1:2-4), så vi kan holde ud til enden og frelses! (Jak.1:12). To; for at vi kan få ydmyghed (1.Kor.12:7-10), igennem oplevelsen af hvor svær fristelse kan være, så vi ikke dømmer andre for at kæmpe med fristelser. Tre; for at virke sin kraft i vores magtesløshed (2.Kor.12:9), ved at virke i os at vi kan holde ud og styrkes, og det netop som vores legeme er svagest og mest udsat; under faste. Alt dette gør Gud ud af kærlighed til os, for sit navns skyld, dvs. for at vinde ære og kærlighed. Bed i dag om faldende kriminalitet i vores by. Bed for politiet og deres arbejde, især med at forebygge kriminalitet. Bed om fred i byens gader og hjem. Dag 10 - Onsdag 4. februar 'Han tjente Gud i åndens kraft''. Bibeltekst: Luk 4, Af Michael Christensen Vær med til bære hinandens byrder. På den måde opfylder I Kristi kærlighedslov. (Gal. 6:1) Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd siger Herren den almægtige (Zakarias 4:6) For mange år siden skulle jeg sammen med menighedsrådet i Fr.værk ud til en familien og salve deres lille dreng med olie som det foreskrives i Jakobs brev. Et par dage inden vi skulle derud, kom jeg pludselig i tvilv om jeg havde tro nok til at kunne bede en troens bøn Jeg talte med en præstekollega om det og han sagde noget som har fulgt mig i forbønstjenesten lige siden. Han fortalte, at det ikke handlede om troen på min tro men troen på at Gud formår at helbrede den syge som vi i bøn lægger frem for ham. Og det tror jeg på af hele mit hjerte. Det er altså ikke ved vor magt eller vore rigtige ord og bønner og ikke gennem vor styrke eller anstrengelser men det er ved Guds Ånd at underet sker. Ps. Den lille dreng blev helbredt Bed for alle, der arbejder for at helbrede og forebygge sygdom og lidelse. Bed for læger, sygeplejersker, og øvrig sundhedspersonale på hospitaler og lægehuse. Dag 11 - Torsdag 5. februar 'Nøden for Guds folk udmønter sig i faste og bøn'. Bibeltekst: Neh 1,1-11 Af Rita Kjær Nielsen At faste er ikke noget jeg har tænkt så meget på, men når Jesus siger at vi skal faste så må det være vigtigt at fordybe sig i hvad det vil sige. I Esajas 58, vers 6 7 står der: den faste jeg ønsker er at løse ondskabens lænker og sprænge ågets bånd at sætte de undertrykte i frihed, og bryde hvert åg, ja, at du deler dit brød med den sultne, og giver husly til hjemløse stakler, at du klæder den nøgne og ikke vender ryggen til dine egne At faste kan også være at afstå fra noget der betyder meget for os. Det kan f.eks. være tv. Computer, mad eller hvad der binder os. Fasten i sig selv hjælper ikke hvis ikke tiden udnyttes til noget bedre. Faste og bøn siger Jesus til sine disciple er nødvendigt, men også at bekende sine synder og vende om til Gud. I det gl. testamente læser vi om Nehemias at da han hørte hvor stor nød Jøderne levede i fastede og bad han: Ak Herre himlens Gud lad dit øre lytte og dine øjne være åbne så du hører din tjeners bøn, jeg bekender de synder som vi Israelitter har begået mod dig. Hjælp os at holde fokus på dig Himlens Gud så vi faster på den måde du ønsker. Side 6

7 Vi beder for alle fremmede i vor by og vores land, alle asylansøgere der gennem tiden har været en del af vor kirke. Gud du kender dem du ved hvor de er nu. Vær dem nær og omslut dem med din kærlighed. Hjælp os at møde vore medmennesker med kærlighed og respekt. Vi beder om din fred mellem mennesker af forskellig race og folkeslag i vor by. Bed i dag for alle der er kommet som fremmede til vores by og vores land. Bed for flygtninge og indvandrere. Bed for fred mellem racer og folkeslag i vores by. Dag 12 - Fredag 6. februar 'Beskrivelse af sand og falsk faste'. Bibeltekst: Es 58,1-14 Af Thomas Hansen Det er et utroligt opmuntrende kapitel fyldt med løfter, som vi bare skal handle på. Men Gud starter lige med at sætte os på plads. For hvor ofte går vi ikke rundt og prøver at være kristne og samtidig spørger Gud, hvad vi dog skal med vores liv. Oven i det er vi også nogle gange frustrerede, for vi går og venter på, at Gud skriver på vægen og taler fra en tordnende sky fyldt med lynild, så vi virkelig kan se, at det ER ham der har talt. Og jeg kan endda finde på at spørge Gud (selv om det så er sket) om ikke han lige vil give mig endnu et tegn, fordi jeg vil være helt sikker. Gud gentager faktisk hans vilje og kald for vores liv igen og igen i bibelen, og derfor bliver jeg så lettet når jeg læser dette skriftsted. Det fjerner alt det komplicerede, alle forventningerne og al præstationen. for det eneste jeg skal gøre er, at tage mig af den nøgne, den faderløse og den hjemløse stakkel osv. Og så skal jeg få gennembrud i mit liv og navlepilleriet forsvinder. Bed i dag for god og sund økonomi i vores by. Bed for at flere arbejdspladser må blive skabt i byen. Bed for dem, hvis privatøkonomi er truet eller ødelagt. Dag 13 - Lørdag 7. februar 'Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig'. Bibeltekst: 2. Krøn 20,1-30 Af Svend Ryborg Har du nogen sinde stået i en situation, hvor du ikke ser nogen løsning? Så er du i godt selskab når du læser i din bibel, for der har både Moses, David, Kong Joshafat og mange andre stået. Det fantastiske er, at når vi har lært vores himmelske far at kende, så ved vi hvor vi skal søge hjælp. Joshafat udtrykker sig således: "Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig." - og det er det helt rigtige sted at se hen, for umulige situationer er Guds speciale. Gud møder da også Kong Joshafat med et "Vær ikke bange", et udtryk der bruges 365 gange i bibelen - en til hver dag. Gud sørgede for en spektakulær sejr for Joshafat, som fik store konsekvenser for tiden der kom: "Og Guds rædsel kom over alle riger og lande, da de hørte, at Herren havde ført krig mod Israels fjender. Så havde Joshafats rige ro, og hans Gud skaffede ham fred til alle sider." (2 Krøn. 20:29 30). Så Gud vendte en umulig situation, til en overvældende sejr. Spørgsmålet til dig i dag er: Hvor ser du hen når du står i en umulig situation? Det kan være en vision Gud har lagt dig på hjerte, som du ikke ved hvad du skal gøre ved. Det kan være personlige problemer, eller noget helt andet. Er du villig til ligesom Kong Joshafat at kalde dine nærmeste sammen, faste og søge Herren med ordene: "Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig." Dagens tekst er en opmuntring, til at se hen til Ham som rent faktisk kan gøre noget ved de situationer, der for os kan se umulige ud. Og det gælder ikke kun for konger. Gud siger til dig:»min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed.«(2. Kor. 12:og dele af v9) Side 7

8 Bed i dag for alle de sociale tiltag i vores by, som arbejder for at bekæmpe fattigdom og social nød. Bed for både kommunale og kirkelige organisationer. Dag 14 - Søndag 8. februar 'De bad og fastede'. Bibeltekst: ApG 13,1-3 Af Carsten Gunst Her ser vi at hele menigheden, stod sammen, om at faste og bede. Det får mig til at tænke på, at det er nemmere at faste sammen med nogle. Tilbage i slut 80er ne var jeg på højskole, hvor vi var nogle der besluttede at vi ville faste i 40 dage, lige som Jesus havde gjort. Vi var en flok på 10 der gennemførte det, hvor jeg var en af dem. Det var faste uden mad, kaffe, te og ikke mindst cigaretter. I den første uge, som var den sværeste, samledes vi når de andre fik morgenmad, for at høre hvordan hver enkelt havde det, og hvilken påvirkning det havde på os. Det var den uge hvor de fleste havde drømme om mad der forfulgte dem. Og så bad vi sammen for at komme tættere på Jesus. Da den første uge var ovre, var der ikke nogen af os 10 der tænkte på mad, men vi prøvede at få en større forståelse for Jesus tid i ørkenen Det var ikke helt så nemt, da vi jo ikke var afskåret fra andre mennesker, men levede på en højskole. Men det gav alligevel en stor forståelse af faste. Det vi alle var enige om efter de 40 dage, var at det ikke var noget vi havde gemmeført, hvis vi skulle havde gjort det alene. Bed i dag for gudstjenesterne i byens kirker. Bed for ordets forkyndelse og lovsangen og tilbedelsen. Bed om, at Guds nærvær må opleves stærkt og konkret. 3. uge - Tema: Når I giver - ræk ud til dit medmenneske Ugens bibelord: Matt 6, Ugens bøn: Lær mig din vilje, så jeg kan gøre det rette, hjælp mig til at tjene dig helt og fuldt. (Sl 86,11) Der tales alt for meget om penge i kirken! hører man ofte folk sige. Sagen er, at der tales alt for lidt om penge - set i forhold til Jesu undervisning. Vi kan ikke tjene både Gud og mammon, men det er oftest mammon, der styrer vore handlinger og beslutninger: 'Hvad koster det?' Vi stoler mere på vore penge og pensionsordninger end på Gud. Vi er sat her på jorden som forvaltere - og ikke som ejere. I Bibelens undervisning om penge og forvalterskab er der en stor udfordring til at fordele goderne og række mere ud til vore medmennesker. Spørgsmål til eftertanke: 'Fattig er ikke den, der har lidt, men den der aldrig kan få nok' - hvordan passer den sætning ind i dine holdninger og værdier? Hvordan vurderer du forholdet mellem en bibelsk nøjsomheds- etik og moderne forbruger- etik? Hvordan kan vi praktisere nøjsomhed i dag? Side 8

9 Dag 15 - Mandag 9. februar 'Søg først Guds rige'. Bibeltekst: Matt 6,24-34 Af Bodil Marie Fodgaard Det er udfordrende, at vi skal søge Guds rige før alt andet. Jeg tror, at jeg ofte tænker på alt andet først, fordi jeg har så mange behov, jeg gerne vil have opfyldt. Men det er ikke Guds plan. Guds plan med vore liv er, at vi skal være sammen med ham allerførst. Men hvordan er det så, vi gør det? For alle vore ord, tanker, intentioner og alle de handlinger vi skal have udført, optager vores tid. Vi tager os ikke tid til at søge Guds nærvær først. Vi skulle måske bare bede bønnen i Fader Vor: komme dit rige. Sidde stille og mærke Guds nærvær. Få paraderne ned og sidde ved Jesu fødder. Jeg tænker, at det er i dette nærvær, tilgiften kommer til os. En vision om et værested for utilpassede unge er ved at tage form blandt nogle kristne i byen. Bed for denne vision, og at Gud viser de næste skridt. Dag 16 - Tirsdag 10. februar 'Økonomisk hjælp som test på kærlighed'. Bibeltekst: 2. Kor 8,1-15 Af Bent Fodgaard Min umiddelbare indskydelse er, det som Jesus siger om de rige i Markus 10. De har vanskeligt ved at komme ind i Guds rige, ja en kamel går lettere gennem et nåleøje - det er det som kommer til udtryk i Korinter menigheden her. Menigheden var startet godt med at vise kærlighed og generøsitet, men blev optaget af at samle til sig selv. Vi har svært ved at dele med andre, selvom det vi selv har fået er rigeligt, ja endda mere end vi kan bruge. Vi formår ikke at besvare, den kærlighed vi selv er mødt med, til vor næste. I glimt får vi lov til at se offervilje iblandt os, men vi kan alle give mere, til Guds rige. Hos os, drejer det sig ikke alene om penge, men også at engagere sig i andre menneskers liv. Ser vi nøden omkring os, eller er vi blevet for selvoptaget. Bed i dag om generøsitet og offervilje blandt kristne. At vi må ønske at give af vores ressourcer. At vi må velsigne med alt det, vi er blevet velsignet med. Dag 17 - Onsdag 11. februar 'Den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt'. Bibeltekst: 2. Kor 9,1-15 Af Jack Egeberg Det er et spændene kapitel, hvor Paulus sætter fokus på et af menneskets svagheder. Vi kan så let blive begejstret over en god sag eller idé; alle er med på det, det bliver så godt. Når så tiden går og hverdagen igen melder sig, kan det halte med at få alle ideerne og de gode intentioner ført ud i livet og det ''færdige'' resultat kan nemt blive en skygge af det der var tiltænkt. Med en blanding af ros og formaning fortæller Paulus om hans tanker om kirken i Korinth. Paulus er en leder og han ved Guds hus (menigheden) er bygget af mennesker. Mennesker der ønsker at gøre det så godt, men gang på gang kommer til kort og har brug for et skub eller en peptalk for at nå i mål. Side 9

10 Han er ikke for "åndelig" til at bruge sin overtalelsesevne og indsigt i menneskers tanke mønstre. Korintherne måtte have følt, at de ville snyde sig selv, hvis de ikke gav rigeligt og havde en stor gave parat når Paulus kom! Bed i dag om Guds hjælp til at prioritere vores ressourcer rigtigt: vores tid, kræfter og penge. Bed om hjælp til at kunne og ville velsigne, hvor der er behov. Dag 18 - Torsdag 12. februar 'Vær rig på gode gerninger, vær gavmild, del med andre'. Bibeltekst: 1. Tim 6, Af Dennis Deleuran Det er helt klart et mål for mig, at være rig på gode gerninger, og det at være gavmild. Hellere stræbe efter dette, frem for at stræbe efter en tom rigdom i penge, som sådan ikke giver dig andet end materielle goder. Personligt kan jeg godt lide at dele med andre, eller give noget til nogen, hvad enten det er min tid, min hjælp eller noget andet, der kan hjælpe en person. Jeg beder til Gud om, at Han må åbne mine øjne mere for at se andres behov, ikke kun for personer jeg kender, men også personer jeg ikke kender. Ikke at vi er/bliver frelst gennem gode gerninger, men vi skal kendes på dem. For Jesus siger, det som i har gjort mod selv den mindste imellem jer, det har i også gjort mod mig. Hvornår har du sidst gjort en uselvisk gerning? Bed i dag om at Gud vil åbne vores øjne for de nære og umiddelbare behov, der møder os lige udenfor vores dør. Og at vi må være villige til at møde disse behov. Dag 19 - Fredag 13. februar 'Har Gud da ikke udvalgt de fattige i denne verden?'. Bibeltekst: Jak 2,1-13 Af Jorunn Misund Gud gav os hver især vor frie vilje, derfor er menneskenes levevilkår blevet så forskellige. Dette fordi nogle har taget magten over andre. Midlerne er blevet så ulige fordelt. En konsekvens af syndefaldet? I Guds øjne er vi lige. Derfor har vi som Guds forvaltere specielt i den rige del af verden forpligtelse til at dele med dem der er fattige. Velsignede er de som har gavmildhedens nådegave! Må Gud åbne vore øjne, så den enkelte må se velsignelsen i at give, ikke bare med økonomiske midler (når indsamlingskurven går rundt) Det at give et smil, en opmuntring og en håndsrækning er med til at gøre en forskel for et andet menneske lige her og nu. Jeg vil opfordre til at vi må opøve vores indre øre, så vi hører når Gud giver os opgaver at handle på i hverdagen. Det giver dobbelt velsignelse og glæde. Guds rige er nær, siger Jesus til os. Bed om, at vi må stræbe efter at se mere af Gudsrigets værdier og kendetegn, både i vores personlige liv og i vores by. Dag 20 - Lørdag 14. februar 'Fælles om alt'. Bibeltekst: ApG 2, ApG 4,32-37 Af Lisbeth Heuer Side 10

11 Når jeg læser versene i apostlenes gerninger, som omhandler, hvorledes nye troende sluttede sig til apostlene og levede i fællesskab med hinanden, ledes mine tanker uvilkårligt tilbage til min tid som volontør i en israelsk kibbutz. Trods det, at vi volontører boede adskilt fra kibbutznikkerne spiste og arbejdede vi med dem til daglig og fik derved et indblik i en noget anderledes livsstil, end vi havde set herhjemme. Mange kibbutznikker havde jobs i de omkringliggende byer, og kom hjem med gode lønninger, andre bidrog til de fælles opgaver med madlavning, rengøring af fælleslokaler mm. Andre var gamle, og bidrog måske slet ikke rent økonomisk. Men det mest fascinerende af det hele var, at de delte det hele LIGELIGT. Og så vidt vi forstod, gav det ikke anledning til de store konflikter mellem denne meget forskelligartede flok. Alle uanset job og status spiste de tre hovedmåltider sammen med hinanden og os volontører i den fælles spisesal. Også bilerne var fælleseje, og bortset fra en mindsket standard i renligheden i disse, gav ikke engang dette anledning til uoverensstemmelser. Jeg havde den fornøjelse flere dage at være på bil- rengøringsholdet, hvor jeg sammen med en kibbutznik gjorde 5-7 fællesejede biler rene. Tænk sig bare at overflytte f.eks tanken om fællesejede biler til vores egne kredse? Jeg tror, der ville være lidt at arbejde med, inden vi ville være helt i mål ;o) Måske behøver vi ikke gå til yderligheder for at lære af dette. Men der er ingen tvivl om,at det er Gud velbehageligt, når kristne brødre og søstre retter fokus væk fra, hvad de hver især kan præstere/fremvise, og i stedet bliver et i hjerte og sind, med det fælles fokus at føje flere til som det står i ApG 2, 47 Det er Gud, der giver væksten, og vi sår, planter og vander, siger bibelen. Bed om at vi må være trofaste og udholdende i arbejdet for Guds rige i vores by. Dag 21 - Søndag 15. februar 'ALT det hun ejede'. Bibeltekst: Mark 12,41-44 Af Henrik Engelbrechtsen Hvordan og med hvilket formål giver vi? Førhen kaldte vi det altid Offergave, når vi samlede penge ind ved vor nadvergudstjeneste. Men spørgsmålet er. Er det et offer for os, eller giver vi af vor overflod. Hvordan er vore prioriteter? Giver vi fordi vi først og fremmest vil give til Guds rige. Jesus har givet alt for os, ja sit eget liv. Derfor bør v også som det første give til ham. Det gælder både penge og liv Den fattige enke gav alt hvad hun ejede og havde, selv om det var lidt i andres øjne, var det ufattelig meget for hende, det var de sidste penge hun havde tilbage. Fra nu af måtte hun leve af Guds hjælp og menneskers nåde. Fra Missionsforbundets første tid, fortælles der om to søstre der boede sammen. De havde sparet sammen til et nyt gulvtæppe, som de trængte til. På samme tid var der en indsamling til et fremstød. Da indsamlerne nåede deres hjem, bestemte de at give pengene. Gulvtæppet kunne vente et par år mere. Guds rige var vigtigere. Da vi var i Baptistkirken og havde fælles julefrokost, kom der en flygtning ind, han insisterede på at komme til at tale med nogen. Jeg gik neden under hvor vi talte og bad sammen. På et tidspunkt fik jeg det sådan at jeg skulle give ham nogle penge. Det var måske naivt. Men jeg følte at Gud sagde det, og jeg har aldrig savnet dem. Bed i dag for alle relationer, du har med mennesker, hvor du prøver at være et vidne om Guds kærlighed. Bed om at de må kunne opleve Guds nåde gennem dig. Side 11

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Fastelavnssøndag. Hvad betyder fastelavn?

Fastelavnssøndag. Hvad betyder fastelavn? Fastelavnssøndag Hvad betyder fastelavn? Fastelavn kommer af det plattyske ord vastelavent, der betyder fasteaften, og henviser til den 40 dages lange faste, som starter straks efter fastelavnstiden og

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003

Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003 Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003 Cellegruppeoplægget tager udgangspunkt i første del af menighedens mission nemlig Mødested og i første punkt under dette punkt: Mødested mellem Gud og

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn.

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED 1 MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED Kim Torp, søndag d. 29. juni 2014 Menigheden er ikke underlagt nogen lov, undtagen kærlighedens lov. Romerbrevet 2:16 på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Du skal elske Herren.. (TILBEDELSE)

Du skal elske Herren.. (TILBEDELSE) Menighedsvision 2002 ark 1 Odder Frimenigheds vision er bygget op over to bibelsteder nemlig Mt. 22,37-40 og Mt 28,18-20. Menighedsvision 2002 Det dobbelte Kærlighedsbud Mat 22, 37-40. Du skal elske Herren..

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 1 1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

ibelong Er vi fælles om at være alene?

ibelong Er vi fælles om at være alene? ibelong Er vi fælles om at være alene? Formål: Teenagerne skal se, at de ikke står alene midt i deres liv med både op- og nedture. De er en del af et kristent fællesskab på flere måder. Forslag til programforløb:

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

hjulpet dem. Men Jesus tvister fortællingen, og tvinger den lovkyndige til at pege på samaritaneren som en, der skal elskes.

hjulpet dem. Men Jesus tvister fortællingen, og tvinger den lovkyndige til at pege på samaritaneren som en, der skal elskes. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 10. sept. 2017 HØST Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: 3 Mos 19,1-2+9-18; Gal 2,16-21; Luk 10,23-37 Salmer: SK: Nu går vi glad * 447 * 730 * 729 * 728 LL: Nu

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 25. september 2016

18. søndag efter trinitatis 25. september 2016 Kl. 9.00 Kl. 10.30 Kl. 14.00 Bjolderup Kirke (med nadver) Burkal Kirke (høst, uden nadver) Tinglev Kirke Tema: Forenet med Kristus Salmer: Bjolderup: 730, 310; 368, 335 Burkal: 730, 728, 368; 729, 11 Tinglev:

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

ROMERBREVET SESSIONSMATERIALE OG LEDERGUIDE

ROMERBREVET SESSIONSMATERIALE OG LEDERGUIDE ROMERBREVET SESSIONSMATERIALE OG LEDERGUIDE Men vi bliver erklæret skyldfri på grund af Guds nåde. Det er en gave til os. Gaven består i, at Jesus Kristus påtog sig den straf, vi skulle have haft ROM 3:24

Læs mere

Mandag d. 2. november 2015. Salme DDS nr. 266: Mægtigste Kriste, menighedens Herre. Tema: Citater af U2. Forkyndelse:

Mandag d. 2. november 2015. Salme DDS nr. 266: Mægtigste Kriste, menighedens Herre. Tema: Citater af U2. Forkyndelse: Mandag d. 2. november 2015 Jørgen Lasgaard Salme DDS nr. 266: Mægtigste Kriste, menighedens Herre Tema: Citater af U2 Forkyndelse: Vil vi nogensinde leve i fred med hinanden? Men dem, der ikke selv kan

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Troens lydighed MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Fordi vores kulturs forståelse af ordet tro er anderledes end Bibelens forståelse af ordet tro, er mange der misforstår hvad det vil sige at

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Studie 7 Guds lov 41

Studie 7 Guds lov 41 Studie 7 Guds lov 41 Åbningshistorie Lav en liste over de ti største problemer, verden står over for i dag. Når du tænker på verdens udfordringer, så tænk over, hvad mediemogulen Ted Turner havde at sige

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Joh 16,23-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 5 s e påske / 21. maj 2017 Tekst: Joh 16,23b-28 DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Afskedstaler handler som regel mest om fortiden, om fælles erfaringer

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Trosbekendelsen? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

RG Grindsted Kirke 24/ kl

RG Grindsted Kirke 24/ kl 1 RG Grindsted Kirke 24/9-2017 kl. 16.00 Emne: God s Kingdom - NOW Præludium: Du regerer (se en smagsprøve her: https://www.youtube.com/watch?v=d7a6gxbgmzi) Velkomst v. Steen - mulighed for bøn nævnes

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus.

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus. 1 Herredømme og liv Romerne 5:17 Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste,

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Den første dimension: RÆK OP

Den første dimension: RÆK OP Den første dimension: RÆK OP Jesus har forklaret, hvordan hver enkelt person bør prioritere: Søg først Guds rige og hans retfærdighed (Matt. 6:25-34). Hvad er dette rige, hvor er det, og hvem er kongen?

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Velkommen tilbage fra sommerferie og til en ny spændende sæson i Odder Frimenighed. Hvert efterår starter menighedens celler med et fælles oplæg. Som kirke har vi en drøm,

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Vielse af par af samme køn

Vielse af par af samme køn Vielse af par af samme køn Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 2012 TILSPØRGSEL og ERKLÆRING Præsten siger: Så spørger jeg dig, NN: Vil du elske og ære hende/ham og følges med hende/ham både i

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 1 Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 Åbningshilsen Trinitatis søndag, Hellig Trefoldigheds Fest. En søndag, hvor vi fejrer GUD, glæder

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere