Indhold INTRODUKTION TIL BOGSAMLINGEN SKØ N LITTERATUR PÅ DANSK FAGLITTERATUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold INTRODUKTION TIL BOGSAMLINGEN SKØ N LITTERATUR PÅ DANSK FAGLITTERATUR"

Transkript

1 Indhold INTRODUKTION TIL BOGSAMLINGEN SKØ N LITTERATUR PÅ DANSK FAGLITTERATUR

2 Introduktion til bogsamlingen

3 Bogsamlingen En vigtig del af Niels Hansen Jacobsens mindestuer på Vejen Kunstmuseum er en mindre bogsamling, som har tilhørt kunstneren og hans hustruer, l tiden inden fjernsynets fødsel, har fordybelsen i en bog utvivlsomt hørt til aftenens fornøjelser, hvis der ikke blev fristet med et slag ak eller en god symfonikoncert i radioen. Bøgerne i Hansen Jacobsens samling er bragt sammen over en lang årrække, hvilket dateringer på bøgernes forreste sider afslører. Her ser man, foruden de værker, som parrene selv må have anaffet sig, at nogle er gået i arv fra slægtninge og familie, samt at en stor del er givet som gaver fra forfatterne. Mange kulturpersonligheder hørte til deres vennekreds, så som f.eks. forfatterne Marie Bregendahl, Johan Skjoldborg og Jeppe Aakjær. Foran museet i Vejen. Jeppe Aakjær yderst til venstre, og yderst til højre Niels Hansen Jacobsen. De to personer i midten er desværre ukendte. Ca De mange dedikationer på bøgernes første sider vidner om rig udveksling forfatterne og kunstnerparret imellem, men også om Niels og Kaja Hansen Jacobsens fælles kærlighed til bøger, når de til jul begavede hinanden med deres yndlingsforfatteres nyeste udgivelser. Ved sådanne lejligheder, kan man se, at de kaldte hinanden kælenavnene "Ugl" og "Ørn". Måe Kajas kælenavn stammer fra hendes familienavn Fuglede kombineret med hendes lidenab for viden og litteratur? Herosdyrkelsen Hansen Jacobsen har været bredt orienteret og hans viden velfunderet indenfor såvel ønlitteratur som faglitteratur. e som Nietzsche, Kierkegaard og Brandes men også Dante Alighieri, Shakespeare og Platon 1

4 har udgjort en filosofi platform, hvor ud fra han har beæftiget sig kriti med såvel den ældre som samtidens kunst og kultur. Interessant er det også at finde Carlyle's "Om herosdyrkelse eller store mænd, deres væsen og betydning" - et værk, også kunstneren J. F. Willumsen havde læst, og som satte dybe spor i hans kunst, l dette værk finder man ideen om kunstneren som den store geniale aber, om heroen, der bag sin hvælvede pande og under det store, tilbagestrøgne hår tænker store tanker. Sideløbende med Nietsches arbejder og Georg Brandes argumenterne for en "aristokrati radikalisme" var - særligt i kunstnerkredse - heroikkelsen stærkt oppe i tiden. Dette ser man bl.a. i den udbredte dyrkelse af komponisten Beethoven - en prototype for dette ideal. Men også i Axel Hou's portræt af Hansen Jacobsen (Malerisalen), eller billedhuggerens keramie selvpotrætmaer i Mindestuerne, kan man genkende denne type, ligesom i ulpturen "Convention", placeret ovenpå den høje bogreol. Betragter man Hansen Jacobsens buste af den store modernistie fornyer Georg Brandes (Skulptursalen) og måe særligt i den giftigt grønne mae (Keramikafdelingen), finder man også her heroens udtryksfulde ansigt. Den folkelige inspiration Vellidt som han var i Vejen, har Hansen Jacobsen dog ikke været en mand, der har villet tilpasse sig det etablerede samfund. Oprør i sin tankegang med en stærk republikan overbevisning har han beæftiget sig med, hvad han fandt rigtigt. Ligesom hos mange af tidens forfattere bliver hovedpersonerne i kunsten den almindelige lægmand, og den etablerede kristne kirke får modspil af bondestandens tro på trolde, vølve og dryader hentet i folkesagn og eventyr. Inspiration har han kunnet finde i udgivelser som "Dane Folkeæventyr", og "Nordi Mythologie" - og måe ikke mindst ved foredrag på Aov Højole. Kvinderne og bøgerne Om end der fokuseres meget på Niels Hansen Jacobsen, må en stor del af bogsamlingen dog tilrives hans to hustruer, Gabriele og Kaja. Begge var de vidende og belæste med en stor interesse for litteraturen. Anna Gabriele Rohde var provstedatter fra Mariager, og kom fra et kunstinteresseret hjem. Hun var selv malerinde og mødte Niels Hansen Jacobsen på Kunstakademiet i København. Da de blev gift i 1891 bragte hun flere kuntsbøger med sig ind i ægteabet. Gabriele havde flair for sprog, og talte flydende fran. Titler som "Nana" og "Au Bonheur des Dames" af Émile Zola samt "Les Lys dans la Valle" af Balzac viser hendes interesse også for den 2

5 nyeste frane litteratur, som er kommet til samlingen under deres ophold i Paris Anna Gabriele og Niels Hansen Jacobsen i deres Atelier på Boulevard Arago i Paris. Endnu i samme år som det Hansen-Jacobsen'e ægtepar vendte hjem fra Paris, døde Gabriele efter en kræftoperation, kun fyrre år gammel. Efter nogle år alene, giftede Hansen Jacobsen sig i 1908 med købmandsdatteren Kaja Jørgensen fra Vamdrup. Til brylluppet med den unge, engagerede kvinde, rev Jeppe Aakjær sangen "Sydsol og Vestsol", hvor "Våren" blev berevet således: Solen er saa elovsfuld, den favner jorden bred, kysser lærkens spæde kuld, saa duggen triller ned. Mødet med Herman Bang Kajas interesse for litteraturen kom allerede tidligt til udtryk. Som beundrer af Herman Bang havde hun læst alle hans bøger (allerede som i6-årig, i 1901, rev hun sit navn i sin første Herman Bang roman) og havde affet sig et portræt af digteren. Således ulle det også have været på hendes initiativ, at der blev arrangeret et foredrag med den karismatie forfatter i 1904 i Vamdrup. Foredraget blev arrangeret af "Sønderjyd Forening for Vamdrup og Omegn", hvor Kajas far, købmand H. J. Jørgensen var formand. Herman Bang var gæst i købmandshjemmet under opholdet, og indtrykkene fra begivenhederne i den sønderjyde stationsby gav Herman Bang inspiration til romanen "De uden Fædreland". 3

6 l denne ildring optræder Bang selv i ikkelse af den ungare violinvirtuos Grev Joan Ujhåzy, der bringer et pust af en fremmed og rigere tankeverden ind i et dan provinsmiljø. Kaja genkendes i en af nøglefigurerne som købmandsdatteren Gerda Johansen, der fascineres af den eksotie kunstnergreve. Det er historien om to verdener, der drages mod hinanden, men som aldrig lader sig forene.

7 Kaja Hansen Jacobsen i Skulptursalen. Kaja Hansen Jacobsen og Biblioteksforeningens bestyrelse Mange af bøgerne på hylderne er godt slidte, til tider mangler der både omslag og sider inde i bøgerne - et tegn på at de er blevet læst flittigt. Spørgsmålet er, om Kaja og Niels Hansen Jacobsen var med i en af tidens mange læsekredse. Interessen for at abe adgang for den brede befolkning til det revne ord viser sig i Kajas engagement i Vejen Biblioteksforening, hvor hun blev valgt som næstformand på det konstituerende bestyrelsesmøde d , for senere at blive udnævnt som formand efter Biblioteksforeningens generalforsamling d en post hun beholdt de kommende tre år. Grundstammerne i biblioteksforeningen var den tidligere Sognebogsamling samt et legat fra familien Lauridsen i 1916, som ulle sikre lokaler til læse rum samt indkøb af nye bøger. På samme tidspunkt gik kommunen ind i samarbejdet. l museets arkiver findes der en notits fra Folkebladet i 1925, hvor Kaja på det kraftigste opfordrer medlemmer til at betale deres kontingent, da det "kun er de færreste af os, der har Raad som vi har Lyst, til selv at anaffe os de Haandbøger, Billedværker og Litteratur, vi har brug for til Hjælp i vor Arbejde eller til Glæde og Berigelse i vor Fritid". Opfordringen blev fulgt af et digt, som berev læsningens glæder: 4

8 Bøgernes Verden er som stille gemmer, rummer til Undre, Øjeblikket glemmer, mangen en at, maae fra Dragen vunden, ligger paa Bunden. O - der er de gamle Bind med blanke Spænder, fra deres Blade gamle Luer brænder, Hænder, som rev dem og blev Støv i Graven, rækker dig Gaven. Blomster fra Tider langvejs ladt tilbage, dufter endnu af døde Sommerdage. Al deres sødme, hvis du Sejlet bryder, løfter og fryder. Nutidens duft af Glæden og Sorgen ligger og bier til Fremtidens Morgen, altid i stand til at slynge af sin Dvale Toner og Tale. Mangen en Evne, mangen en kostbar Viden bæres af Bogens Tavshed ud i Tiden; maae din Søn, din Sønnesøn den bringer løftede Vinger Lad os da vogte Skatte, vi har arvet, vogte paa andre, af vor Samtid farvet, Aandslivets Høst på Bøgers fulde Blade sanke i Lade. Niels Hansen Jacobsen og Biblioteksforeningen Museet lagde ved flere lejligheder lokaler til bestyrelsesmøder i Biblioteksforeningen, og det faldt naturligt at overgive enkelte opgaver til Niels Hansen Jacobsen. Det fremgår af bestyrelsesreferaterne, at han indvilligede i at "tegne en Ramme til Opslag, man agter at ophænge i Biblioteket". Hvorvidt disse rammer blev udførte og om de stadig eksisterer, vides ikke. Af biblioteksforeningens bestyrelsesreferater fremgår det, at foreningen ihærdigt forsøgte at finde veje til at affe flere medlemmer. Man bestilte f.eks bogmærker ved boghandler Bruun-Møller, som ulle bære på- 5

9 riften: "Enhver bør være medlem af Biblioteksforeningen. Ethvert medlemsbidrag drager et ligesaa stort Statstilud med sig. Mindste Kontingent: Enkeltperson 2 Kr., Ægtepar 3 Kr.". Om Hansen Jacobsen fik til opgave at udforme disse bogmærker vides ikke med sikker-hed, men der findes to små blyantstegninger fra hans hånd med en del af den pågæld-ende ordlyd. Kaja og Niels Hansen Jacobsen i atelieret i Skibelund, ca Hansen Jacobsen kan naturligvis også have kendt til ideen og på eget initiativ leget lidt med et udkast, l disse tegninger går et af Hansen Jacobsen hyppigt brugte gravstensmotiver igen: livstræet, som også her vokser op af de golde sten, men som nu bærer frugt i form af den viden, der ligger gemt i bøgerne. Bogmærker tegnet af Niels Hansen Jacobsen med påriften: Vejen Biblioteksforening. Enhver bør være medlem. Lokalhistori arkiv, Vejen.

10 Museets og Biblioteksforeningens fælles interesser - og målgruppe - viser sig bl. a. også i en lille reklamefolder, som delvist oplyser om museets samlinger og åbningstider og delvist gør opmærksom på bibliotekets faciliteter. Lille reklamefolder for biblioteket og kunstmuseet i Vejen Boghandel og galleri Naturlig adgang til nye udgivelser har det Hansen Jacobsen'e hjem haft i Hans Bruun- Møllers Boghandel. Indehaveren var gift med en niece til Niels Hansen Jacobsen, og var billedhuggerens nærmeste familie, da han ikke selv havde nogen børn. Hans Bruun-Møller arbejdede som boghandlersvend ved Arnums Boghandel i Aov, men i 1907 besluttede han at blive selvstændig og åbnede en konkurrerende forretning i Vejen. Boghandelen har naturligvis forsynet Biblioteksforeningen med litteratur, men Hans Bruun-Møller var tillige som privatperson engageret i foreningen, da han i øvrigt over stort set samme periode som Kaj a - sad i dens bestyrelse. Boghandelen førte et righoldigt sortiment med alt fra bøger over papirvarer til taer, men også kunstgenstande og -tryk kunne findes på hylderne, l samarbejde med Niels Hansen Jacobsen solgte boghandelen løbende af hans keramik og udstillede det til tider i sidevinduet, eller som her, i det store vindue ud mod gaden. Særligt ved juletid var der gang i salget fra billedhuggerens seneste "julebagning". 7

11 Vinduesudstilling med Hansen Jacobsens keramik i Bruun Møllers Boghandel. Men selvom der har været et sammenfald af familiære forbindelser og rent forretningsmæssige interesser med foreningsarbejdet, er det ikke ensbetydende med, at man ikke har bragt kræfter ind udefra, hvor disse kunne levere et bedre og smukkere arbejde. Sådanne overvejelser må have ligget bag Bruun-Møllers beslutning, da han har fået den i København bosiddende arkitekt Zacha Friis til at udforme forslag til boghandelens bomærke. For i øvrigt samme person, som sidenhen har udformet Vejen Kommunes segl med Hansen Jacobsens trold som byens vartegn. Udkast til bomærke for Bruun-Møllers Boghandel. Ca Christina Rauh, juni

12 Forklaring til brug af bogsamlingens registrering angiver bogens placering i forhold til bibliotekernes ordningssystem. Er bogen udstyret med et nummer, tilhører det et bestemt fagområde, mens placeringen viser, at det drejer sig om ønlitteratur. Den frane, nore og de enkelte tye ønlitterære værker er dog placeret i forhold til det faglige ordningssystem. Ud over de rent formelle oplysninger som forfatter, titel og udgiver, er der under angivet, hvad der med håndrift er tilføjet i eller udenpå bøgernes omslag. Her finder man bl.a. signeringer og dedikationer. Der kan tillige være gjort bemærkninger om bogens tilstand eller gjort opmærksom på forhold, der berører museet. Ved feltet er det angivet, om der ulle ligge eventuelle løsark, artikler eller breve inde i bogen. henviser til bogens placering i Mindestuerne, hvor den lave reol er angivet som nummer et, mens den høje reol ind mod museet er angivet som nummer to. Bøgerne er nummererede efter deres plads i reolerne, hvilket vil sige, at 1 står i reol 1, på øverste hylde længst til venstre, hvorefter der er arbejdet videre, så bog. nr. 403 står i reol 2. - hylde 6. Registrering er foretaget af Poul Erik Hansen. Indledende tekst og redigering ved Christina Rauh 9

13 Skønlitteratur på dan

14 Alighieri, Dante Dante Alighieris Guddommelige Komedie / oversat af Chr. K. F. Molbech Kjøbenhavn: Forlagsbureauet, bd. Heri: Anna G. Rohde 2 - hylde 2 (nr ) Bang, Herman Det graa hus København: Schubothee, 1901 Heri: Kaja Jensen Julen 1901 : reol 2 - hylde 1 (nr. 151) Bang, Herman Ludvigsbakke 2. udgave København: Schubothee, 1903 Heri: Hansen Jacobsen : reol 2 - hylde 1 (nr. 150) Bang, Herman Mikaël København: Gyldendal, 1904 Heri: Kaja Jørgensen : reol 2 - hylde 1 (nr. 152) Bang, Herman Ravnene: to fortællinger København: Gyldendal, hylde 1 (nr. 153)

15 Bang, Herman De uden fædreland København: Gyldendal, 1906 Heri: Kaja Jørgensen 2 - hylde 1 (nr. 154) Baudelaire, Charles Digte / 1 oversættelse ved Sophus Clausen, Sophus Michaëlis, Kai Hoffmann, Johannes Jørgensen og Kai Friis-Møller København: Gyldendal, 1917 Nr. 443 af 500 ex. Heri: Fru Kaja Hansen-Jacobsen Glædelig Jul øner Bezdechi Jørgensen indreg. Tinna 2 - hylde 3 (nr. 293) Bauditz, Sophus Historier fra Skovridergaarden: en novelle-cyclus. Kjøbenhavn: Gyldendal, 1897 Heri: Kaja Jørgensen Vamdrup 2 - hylde 1 (nr. 156) Belgiens lyre / udgivet af Kai Friis Møller. København: Pios Boghandel, hylde 2 (nr. 39) Bjørnson, Bjørnstjerne Over /Evne: andet Stykke Kjøbenhavn: Gyldendal, 1895 Heri: Ingeborg Jørgensen Vamdrup 2 - hylde 1 (n r. 159)

16 Bjørnson, Bjørnstjerne Arnljot Gelline - 2. udg. København: Gyldendal, 1871 Heri: Jakob Jakobsen Vejen ved Vejen Station 2 - hylde 1 (n r. 157) Bjørnson, Bjørnstjerne På Guds Veje. Kjøbenhavn: Gyldendal, 1889 Heri: Gabr. Jacobsen, Henriksensgade 8, IV Kbh. Ø 1 - hylde 2 (nr. 23) Blicher, St. St. Digte i udvalg / med en indledning om Blicher som lyri digter ved F. Ronning. Kjøbenhavn: Gad, 1899 Heri på omslag: Maria Louisa Muller 2 hylde 1 (nr. 179) Blicher, St. St. Udvalgte Noveller - 1. bd. Kjøbenhavn: Gyldendal, 1898 Heri: Malvina ligger begravet på Sulsted Kirkegaard. Billedkort, St. St. Blicher, 33 øre 2 - hylde 1 (nr. 160) Blicher, St. St. Udvalgte Noveller - 2. bd. Kjøbenhavn: Gyldendal, (18?) side mangler 2 - hylde 1 (nr. 161) Bojer, Johan Liv: roman Kjøbenhavn: Gyldendal, 1911 Heri: N. Hansen-Jacobsen, Jul hylde 3 (nr. 108)

17 Bojer, Johan Vort Rige: roman Kjøbenhavn: Gyldendal, 1908 Her: Til Ørn Juleaften hylde 3 (nr. 109) Brahm, Harriet Bag forhænget: seks billeder Kolding: Gyldendal, 1924 Heri: Hansen-Jacobsen 1 - hylde 3 (nr. 106) Brandmose, Aage Muld og Skæbner: dane fortællinger København: Aschehoug, 1924 Her: Hr. Billedhugger Niels Hansen-Jacobsen ærbødigst Aage Brandmose hylde 3 (nr. 112) Bregendahl, Marie Naar jul er nær. Heri: Til Hansen-Jacobsen og Hustru og en lille fredelig og beeden Bog med venlig Hilsen og "glædelig Jul" Deres hengivne Marie Bregendahl. Hjertelig Tak for Deres begges elværdige Hilsen og gode Øner i Fødselsdagens Anledning Nov hylde 2 (nr. 28) Bregendahl, Marie Den blinde Rytter. København: Gyldendal 1927 Heri: Til Niels-Hansen-Jacobsen og Hustru, med mange venlige Hilsner og Tak. Deres begges Hengivne Marie Bregendahl. April hylde 2 (nr. 29)

18 Bregendahl, Marie En dødsnat. Kjøbenhavn: Gyldenal, 1912 Heri: Julen 1912 fra lille Søster til Bente 1 - hylde 2 (nr. 33) Bregendahl, Marie Blandt de unge: billeder af Sødalfolkenes liv. Kjøbenhavn: Aschehoug, hylde 2 (nr. 34) Bregendahl, Marie Hendrik i bakken: et billede. Kjøbenhavn: Gyldendal, 1927 Heri: Til Niels Hansen-Jacobsen og Hustru, en gammel Bog i nye Klær med venlig hilsen fra Deres begges hengivne Marie Bregendahl Nov hylde 2 (nr.27) Bregendahl, Marie Med aabne sind: to smaa pigers oplevelser og indtryk. København: Gyldendal, 1926 Heri: Til Billedhugger Hansen-Jacobsen og Hustru med mange venlige Hilsner fra Deres hengivne Marie Bregendahl 1 - hylde 2 (nr. 30) Bregendahl, Marie Mens aarene gik: billeder af Sødalsfolkenes liv Kjøbenhavn: Gyldendal, hylde 2 (nr. 31)

19 Bregendahl, Marie Den gamle provst: billeder af Sødalfolkenes liv. Kjøbenhavn: Gyldendal, 1923 Heri: Hansen-Jacobsen 1 - hylde 2 (nr. 32) Bregendahl, Marie Peter Guldgraver og hans eneste Ven: billeder af Sødalfolkenes liv. Kjøbenhavn: Aschehoug, 1917 Heri: Til Niels-Hansen-Jacobsen og Hustru med venlig hilsen og Tak for det hyggelige og gode Samvær. Marie Bregendahl hylde 2 (nr. 35) Buchholtz, Johannes De smaa pile. Kjøbenhavn: Gyldendal, 1923 Heri: Hansen-Jacobsen 20/ hylde 2 (nr. 36) Bødtcher, Ludvig Digte København: Det Nordie Forlag, 1902 Heri: Kaja Jørgensen Juleaften hylde 1 (nr. 195) Dickens Charles Strenge tider. København: (?), (19?) side mangler 2 - hylde 1 (nr. 165) Digte fra Verdenrigen / udvalgte og oversat af Valdemar Rørdam. Kjøbenhavn: Aschehoug, hylde 3 (nr. 98)

20 Drachmann, Holger Ungdomsdigte: Digte. Dæmpede melodier. Sange ved havet. Ranker og Roser. Kjøbenhavn: Gyldendal, hylde 3 (nr. 262) Feuchtwanger, Lion Den hæslige hertuginde Margarete Maultasch / paa dan ved Maria Garland København: Gyldendal hylde 3 (nr. 123) Frensen, Gustav Jørn Uhl. 2. oplag København: Gyldendal, hylde 1 (n r. 166) Freuchen, Peter Storfanger København: Hasselbalch, 1927 Heri: Hansen Jacobsen 1 - hylde 2 (nr. 40) Geijerstam, Gustaf af Bogen om Lille-Bror: et Ægteabs roman København: Gyldendal, hylde 1 (nr. 168) Goethe, Johann Wolfgang von Faust 1. del, bd. 1 / oversat af P. Hansen - 2. oplag Kjøbehavn: Gyldendal, 1887 Heri: N. Hansen-Jacobsen 2 - hylde 4 (nr. 303)

21 Goethe Faust: tragedie af Goethe / oversat af P. Hansen Kjøbenhavn: Gyldendal, hylde 4 (nr. 304) Goldschmidt, M. Arvingen Kjøbenhavn: Chr. Steen, hylde 1 (nr. 167) Graves, Robert Claudius og Messalina Købehavn: Gyldendal, hylde 4 (nr. 305) Grønbech, Vilh. Solen har mange veje: sange: Privattryk København: Poul Branner, 1941 Heri: Til Niels Hansen Jacobsens 80 års Fødselsdag fra O. Vang Lauritzen i Beundring - i Taknemmelighed 1 - hylde 2 (nr. 43) Gunnarson, Gunnar Varg i Veum Kjøbenhavn: Gyldendal, hylde 2 (nr. 44) Hamsun, Knut Redaktør Lynge København: Philipsen, 1893 På omslag: Niels H. Jacobsen. På titelside: Gabr. Jacobsen 65 Boulv. 2 - hylde 1 (nr. 171)

22 Hamsun, Knut Segelfoss by l-ll Kjøbenhavn: Gyldendal, 1915 Heri: Hansen Jacobsen Jul hylde 1 (nr ) Hamsun, Knut Victoria: en kærlighedshistorie København: Gyldendal, 1911 Heri: Kaja Hansen-Jacobsen Jul hylde 1 (nr. 172) Hauch, C. En pol familie: roman i 2 dele Kjøbenhavn: Gyldendal, 1904 Heri: K. Fuglede Jørgensen Vamdrup 1 - hylde 3 (nr. 124) Hesse, Hermann Peter Camenzind Kjøbenhavn: Gyldendal, hylde 3 (nr. 136) Hichens, Robert Allahs have. Kjøbenhavn: Gyldendal, 1924 Heri: Hansen Jacobsen marts hylde 3 (nr. 125) Hoffmann, Eline Fjern strand: digte. København: Levin & Munksgaard, 1923 Heri: Til Kaja og Niels Hansen-Jacobsen venligst fra Eline Hoffmann 1 - hylde 2 (nr. 46)

23 Hoffmann, Kai Blaa strande: digte. København: Gyldendal, hylde 2 (nr. 45) Hoffmann, Kai Under solen: digte. København, 1907 Heri: Hansen-Jacobsen 1 - hylde 2 (nr. 47) Hoffmann, Kai Hav og rum: digte Kjøbenhavn: Gyldendal, hylde 2 (nr. 48) Hoffmann, Kai Hjem og hjemland: digte København: Gyldendal, hylde 2 (nr. 49) Hoffmann, Ulf Foraarsflugt: digte København: Woel, hylde 1 (nr. 178) Hugo, Victor De elendige København: Martin, bd. 2 - hylde 3 (nr. 282, 283, 284, 285)

24 Ibsen, Henrik Digte - 7. oplag København: Gyldendal, 1896 Heri: Julie Bel (?) 2 - hylde 1 (nr. 173) Ingemann, B. S. Morgen- og aftensange København: V. Prior, 1918 Heri: Kaja Hansen-Jacobsen 2 - hylde 1 (nr. 175) Jacobsen, J.P. Samlede Skrifter - 3. udgave Kjøbenhavn: Gyldendal, bd. Heri: Kaja Jørgensen (side mangler på bd. 1) 2 - hylde 2 (nr ) Jelusich, Mirko Cæsar Kjøbenhavn: Nyt Nordi Forlag, hylde 4 (nr. 312) Jensen, Johannes V. Den jyde blæst: digte København: Gyldendal, hylde 2 (nr. 53) Jensen, Johs. v. Digte København: Gyldendal, 1906 Heri: Hansen-Jacobsen 2 - hylde 2 (nr. 211)

25 Jensen, Johannes V. Himmerlandshistorier: 3. samling København: Gyldendal, hylde 2 (nr. 52) Jensen, Johs. V. Hjulet København: Gyldendal, hylde 2 (nr. 209) Jensen, Johannes V. Myter og jagter. København: Gyldendal, 1907 Heri: Hansen Jacobsen 1 hylde 2 (nr. 50) Jensen, Johannes V. Myter: 4. samling København: Gyldendal, 1912 Heri: N. Hansen - Jacobsen hylde 2 (nr. 54) Jensen, Johs. V. Nye Myter København: Gyldendal, 1908 Heri: Hansen - Jacobsen med Haandslag fra Johannes V Jensen hylde 2 (nr. 210) Jensen, Thit Kongen fra Sande København: Nyt Nordi Forlag, hylde 2 (nr. 55)

26 Jensen, Thit Ørkenvandring: samfundsroman. København: Gyldendal, 1907 Heri: Til Kaja 20.oct hylde 2 (nr. 212) Kidde, Harald Loven. København: Gyldendal, 1908 Heri: Til Kaja fra Hytten Juleaften 2 - hylde 2 (nr. 216) Kipling, Rudyard Jungle-bogen / oversættelse ved A. Halling - 2. oplag København: Pio, 1899 Heri: N. Hansen-Jacobsen 2 - hylde 2 (nr. 215) Knudsen, Jakob En Ungdom København: Gyldendal, 1913 Heri: Mathilde Jørgensen 2 - hylde 2 (nr. 217) Krag, Thomas Gunvor Kjeld: Præstens Datter København: Gyldendal, hylde 2 (nr. 218) Kaalund, H. D. Efterladte digte Kjøbenhavn: Gyldendal, 1885 Heri: Gabrielle : tryk AEM: Øner Anne E. Munch 2 - hylde 1 (nr. 174)

27 Lagerlöf, Selma En Herregaardshistorie København: Gyldendal, hylde 2 (nr. 223) Lagerlöf, Selma Gösta Berlings Saga København: Det Nordie Forlag, [1903] Heri: Kaja Jørgensen Julen hylde 4 (nr. 314) Lagerlöf, Selma Legender og fortællinger: 4. udg. København: Gyldendal, 1918 Heri: Hansen-Jacobsen 1 - hylde 2 (nr. 56) Lagerlöf, Selma Trolde og menneer - 3. oplag Kjøbenhavn: Gyldendal, 1915 Heri: Kaja Hansen-Jacobsen 2 - hylde 2 (nr. 222) Lange, Thor Gjennem farvet glas: Smaating på vers Kjøbenhavn: Gyldendal, 1894 Heri: Kaja Jørgensen hylde Lange, Thor Sarniza: Stemninger fra slavie og andre lande Kjøbenhavn: Gyldendal, 1896 Heri: Med venlig Julehilsen til Fru og Her Hansen Jacobsen fra Deres meget hengivne N. Thor Lange Juleaften hylde 2 (nr. 221)

28 Lange, Thor Udvalgte digte / ved Otto Borchsenius København: Gyldendal, 1915 Heri: Hansen Jacobsen - den Dag 8.10 den ønne Edith kom ud af... (Tidn?) To kort med blå. mindesten på Grathe Hede rejst af Thor Lange. Hånrevet artikel for mindesten i Skibelund til Thor Langes minde. Jyllandsposten H. G. Brøndsted Gentofte blassensvej hylde 2 (nr. 60) Lange, Thor Aaret og andre digte Odense: Milo'e Boghandel, 1919 Heri: Fru Hansen Jacobsen med Hilsen fra Axel Lange 2 - hylde 1 (nr. 177) Larsen, Thøger Søndéngalm: digte fra Italiensrejsen København: Gyldendal, hylde 2 (nr. 57) Larsen, Thøger Det fjerne: digte København: Gyldendal, hylde 2 (nr. 58) Larsen, Thøger Udvalgte digte Kjøbenhavn: Gyldendal, 1917 Heri: H. Hansen-Jacobsen Jul hylde 1 (nr. 196) Lauesen, Marcus Og nu venter vi paa ib København: Gyldendal, 1931 Heri: N Hansen Jacobsen 1 - hylde 6 (nr. 133)

29 Lembcke, Edv. Digte og sange Kjøbenhavn: Schubothes Boghandel, 1870 Heri: N. H. Jacobsen, 1901 (sider efter s. 80 mangler) 2 - hylde 1 (nr. 180) Lembcke, Edvard Digte / med indledning og anmærkninger af Vilhelm Andersen København: Det Nordie Forlag, 1901 Heri: Til Lembckes Billedhugger venligst fra V. A. 2 - hylde 1 (nr. 194) Lie, Jonas Østenfor sol, vesten for maane og bagom Babylons taarn! : streif paa jagtgebetet. Kjøbenhavn: Gyldendal, 1905 Heri: Kaja Jørgensen 2 - hylde 2 (nr. 224) Meresjkowij, Dmitrij Leonardo da Vinci: Gudernes Gjenopvækkelse / oversat af L. H. Bing Kristiania: Olaf Norlis Forlag, 1905 Heri: N. Hansen Jacobsen 2 - hylde 3 (nr. 296) Michaélis, Karin Barnet København: Gyldendal, 1902 Heri: Kaja Jørgensen tyve - Aar- 2 - hylde 2 (nr. 228) Michaélis, Sophus Solblomster - 2. udgave København: Det Nordie Forlag, 1901 Heri: Til min egen kære Mis hylde 1 (nr. 193)

30 Michaélis, Sophus Solblomster København: Jakob H. Mansas, 1893 Heri: Kaja Jørgensen Vamdrup 2 - hylde 2 (nr. 229) Molbech, Chr. H. F. Ambrosius: uespil i fire akter 711. oplag København: Gyldendal, 1898 Heri: Kaja Jørgensen. Vamdrup 1 - hylde 2 (nr. 64) Moltesen, Eva Fra Kalevalas Lunde: Finlands nationalepos i genfortælling ved Eva Moltesen. København: Gad, 1908 Her: Billedhugger Hansen Jacobsen fra Sophie Breum aug hylde 3 (nr. 111) Mukerji, Dhan Gopal Jægeren Ghond København: Jespersen og Pio, 1935 Heri: Til Hansen-Jacobsen med Tak for gamle dage. Deres Meta Lassen 1 - hylde 3 (nr. 102) Nielsen, Karl Et aabent angreb København: Hagerup, hylde 3 (nr. 113) Nielsen, L. C. Rejsen til Rom: rejserim København: Gyldendal, 1904 Heri: Til lille Kaja med Tak for Julen hylde 3 (nr. 116)

31 Nielsen, L C. Thurah's Park: digte København: Hasselbalch, hylde 3 (nr. 120) Oehlenschläger, Adam Digte København: Gyldendal, 1921 Heri: Fru Hansen-Jacobsen med venligst tak fra S. A. 2 - hylde 1 (nr. 197) Oehlenschläger Hakon Jarl hin Rige: et Sørgespil / udgivet af F. L. Liebenberg København: Det Nordie Forlag, 1903 Heri: Kaja Jørgensen 2 - hylde 1 (nr. 204) Oehlenschläger Sanct-Hansaften-Spil Kjøbenhavn: Philipsen, 1884 Heri: S. Alkærsig 2 - hylde 1 (nr. 199) Oehlenschläger Sancthansaftens-spil / udgivet af F. L. Liebenberg København: Gyldendal, 1904 Heri: Kaja Jensen 2 - hylde 1 (nr. 203) Pontoppidan, Henrik Det forjættede land: et tidsbillede København: Philipsen, 1892 Heri: på titelside: Gabr. Jacobsen På 1. side: N. H. Jacobsen. 65 Boulevard Arago 1 - hylde 2 (nr. 73)

32 Poulsen, Frederik Mors dreng: fortælling fra halvfemsernes tid. København: Gyldendal, 1900 Heri: Til Hr. N. Jacobsen venabeligst fra en 1 - hylde 3 (nr. 110) Richardt, Christian Nyere digte Kjøbenhavn: Gyldendal, 1875 Heri: håndreven hilsen til Anna i anledning af 28. april 1877 med en venlig hilsen fra onkel og tante i Thisted 2 - hylde 1 (nr. 186) Richepin, Jean Les Truands: drama en cinq actes en vers Paris: Charpentier et Fasquelle, hylde 3 (nr. 143) Rodenbach, Georges Det døde Briigge / oversat af Bolette og Jens Lund med et forord af Johannes Jørgensen (tegninger af Jens Lund) København: V. Pios Boghandel; Poul Branner, 1912 Heri: Til Billedhuggeren N. Hansen-Jacobsen og frue fra Bolette og Jens Lund 2 - hylde 3 (nr. 297) Schneider, Marinus Forår: mellem mure København: Gyldendal, 1909 Heri: Til Ørn fra Ugl Side fra Verden og Vi: Koch K: Den julte at på øen Trinidad + Emil Bønnelycke: Lokomotivet 1 - hylde 2 (nr. 74) Seedorf, Hans Hartvig Fra Danmark til Dvina Kjøbenhavn: Piois Boghandel, 1920 reol 2 - hylde2 (nr. 232)

33 Seedorf, Hans Hartvig Hyben: digte - 5. udg. København: Pios Boghandel, hylde 2 (nr. 72) Sk Seedorf, Hans Hartvig Mod fremmede stjærner: en håndfuld nye digte. - 2.oplag København: Pios hylde 1 (nr. 187) Seedorf, Hans Hartvig Vinløv og Vedbend. København: Pios Boghandel, hylde 2 (nr. 233) Shakespeare, William Dramatie værker / oversatte af P. Foersom / omarbejdet af Edv. Lembcke Kjøbenhavn: Schubothes Boghandel, del, 2. del, 4. del, 5. del, 8. del, 11. del -6bd. Heri: A. Rohde _2 - hylde 4 (nr. 315, 316, 317, 318, 319, 320) Skjoldborg, Johan Almue: billeder afsides fra - 3. oplag Kjøbenhavn, hylde 2 (nr. 234) Skjoldborg, Johan Bjærregaarden: fortælling - 4. oplag Kjøbenhavn: Gyldendal, hylde 2 (nr. 238)

34 Skjoldborg, Johan En Stridsmand: fortælling - 4. oplag Kjøbenhavn: Gyldendal, hylde 2 (nr. 240) Skjoldborg, Johan Ensomme folk: fortællinger - 2. oplag Kjøbenhavn, hylde 2 (nr. 235) Skjoldborg, Johan Gyldenholm: arbejderroman - 3. oplag Kjøbenhavn: Gyldendal, hylde 2 (nr. 236) Skjoldborg, Johan l Skyggen: fortællinger - 3. oplag Kjøbenhavn: Gyldendal, 1912 Heri: Til Billedhugger Hansen-Jacobsen! Jeg beder dem modtage denne Folkeudgave af mine udv. Skrifter med Tak for Deres Kunst, ikke mindst "Modersmaalet", der er det Skulpturarbejde i Landabet jeg har haft mest Glæde af - og med Tak for Kruset Deres heng. Johan Skjoldborg 2 - hylde 2 (nr. 239) Skjoldborg, Johan Kragehuset: fortælling - 3. oplag Kjøbenhavn, hylde 2 (nr. 237)

35 Stone, Irving Van Gogh København: Gyldendal, 1935 Heri: N. Hansen Jacobsen 1 - hylde 3 (nr. 140) Stuckenberg, Viggo Sne København: Det Nordie Forlag, 1901 Heri: Hr. Hansen-Jacobsen Viggo Stuckenberg: Lykke - leg og drømme døsen hylde 1 (nr. 192) Tagore, Rabindranath Flakkende fugle København: Pios forlag, 1917 Heri: Hansen-Jacobsen september med håndrevne citater forrest i bogen. 2 - hylde 1 (nr. 184) Tolstoj, Leo Fader og Søn og andre Fortællinger/ oversat fra russi af W. Gerstenberg; med illustrationer af R. Christiansen. København: Gyldendal (19?) Heri s. 143: Brev til Ejnar Nielsen 1 - hylde 3 (nr. 138) Vedsted, H. C. Lyng - Leif: en Zigeunersjæls historie / vignetter af Louis Moe København: Lohse, hylde 3 (nr. 101) Vibe, Niels Jyde digte Aarhus, København: Albert Bayers Forlag, hylde 3 (nr. 290)

36 Vries, Theum de Rembrandt København: Poul Branner, hylde 3 (nr. 139) Wessel, Johan Herman Digte / ved J. Levin Kjøbenhavn: Bøjesen, 1896 Heri: Jens Lund; julegave fra (?) 18(?) 1 - hylde 2 (nr. 89) Yamata, Kikou Masako København: Haase, 1926 N. H. Jacobsen: Hermed mindes fra GI. Grund. Hjem VI Indklæbet medlemsliste bogliste 1927 (læsekreds?) 2 - hylde 3 (nr. 299) Aakjær, Jeppe Bag hjemmets gavl: samlede digte 1 København: Gyldendal, hylde 2 (nr. 80) Aakjær, Jeppe Bonden og hans jord - et digt Holstebro: Niels P. Thomsen, 1923 Heri: Kjære Hansen- Jacobsen! Glædelig Jul Din hengivne Jeppe Aakjær 1 - hylde 2 (nr. 76) Aakjær, Jeppe Den ny klokke: En historie fra heden Holstebro: Niels P. Thomsen, 1921 Heri: Kjære Hansen-Jacobsen og Hustru! Min Hjerteligste Julehilsen! Deres hengivne Jeppe Aakjær 1 - hylde 2 (nr. 79)

Skønlitteratur. på dansk

Skønlitteratur. på dansk Skønlitteratur på dan Alighieri, Dante Dante Alighieris Guddommelige Komedie / oversat af Chr. K. F. Molbech Kjøbenhavn: Forlagsbureauet, 1866-2bd. Heri: Anna G. Rohde 2 - hylde 2 (nr. 250+251) Bang, Herman

Læs mere

MODERNE DANSKE KÆRLIGHEDSDIGTE

MODERNE DANSKE KÆRLIGHEDSDIGTE MODERNE DANSKE KÆRLIGHEDSDIGTE UDVALGT OG INDLEDET AF HAKON STANGERUP TEGNINGER AF EBBE SADOLIN JESPERSEN OG PIOS FORLAG KØBENHAVN MCMXLII INDHOLD INDLEDNING V KAI HOFFMANN Ensom Aften (»Liljer i Mørket«.

Læs mere

Litteratur kryds og tværs f

Litteratur kryds og tværs f Sven Hakon Rossel Litteratur kryds og tværs f Af digtere til alle tider fra B.S. Ingemann til James Joyce UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBiBLIOTHEK - Hovedland Indhold Indledning 11 "I Danmark er

Læs mere

FORLAGET VISTOFT. Den danske lejlighedssang fra Kingo til Rap. med forord af HKH Prins Henrik DEL 1 INDSIGT. 1. En lille lyrisk Aare...

FORLAGET VISTOFT. Den danske lejlighedssang fra Kingo til Rap. med forord af HKH Prins Henrik DEL 1 INDSIGT. 1. En lille lyrisk Aare... FORLAGET VISTOFT Den danske lejlighedssang fra Kingo til Rap med forord af HKH Prins Henrik DEL 1 INDSIGT 1. En lille lyrisk Aare... 11 INDLEDNING 11 Hvad taler vi om? 13 Sangkulturen er ændret 14 En ambitiøs

Læs mere

Center for Undervisningsmidler Litteratur i Sætsamlingen til kanon-læsning i gymnasiet Marts 2005 Kanonværker

Center for Undervisningsmidler Litteratur i Sætsamlingen til kanon-læsning i gymnasiet Marts 2005 Kanonværker Kanonværker Andersen, H.C. Det er ganske vist! 98 ex. Andersen, H.C. Eventyr, 1994 49 ex. Andersen, H.C. Eventyr, 1997 29 ex. Andersen, H.C. Den grimme ælling 49 ex. Andersen, H.C. Den lille havfrue, 1996

Læs mere

Kunstakademiets Bibliotek

Kunstakademiets Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek 300000199102 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER OG STUDIER FORHEN TILHØRENDE DR. ALFRED BRAMSEN UDSTILLEDE H OS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL I JANUAR 1904 KØBENHAVN

Læs mere

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG KØBENHAVN skildret af danske forfattere En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG Indhold Rastnus Ny er up: Danmark i Compendium*) 9 Fra»Kjøbenhavns Beskrivelse«, 1800 Jacob Paludan: Midnatsjunglen

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Forfatter Tekst Ideer til anvendelsesmuligheder, parallelle tekster m.m. H. C. Andersen (1805 1875) Herman Bang (1857 1912) Historien om en moder Det døende

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk Børge Riis Larsen Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen Liv og værk UNIVERSITÅT3BI3LIOTHEK KIEL - ZENTRALB1ELI0THEK - Syddansk Universitetsforlag 2013 Indhold Forord 11 Indledning 13 Afgrænsning af emnet

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Flemming Conrad og Lars P. Rømhild POESI OG PROSA. Under medvirken af Niels Ferlov. Billedredaktion: Hanne Finsen. Jul.

Flemming Conrad og Lars P. Rømhild POESI OG PROSA. Under medvirken af Niels Ferlov. Billedredaktion: Hanne Finsen. Jul. Flemming Conrad og Lars P. Rømhild POESI OG PROSA Under medvirken af Niels Ferlov Billedredaktion: Hanne Finsen Jul. Gjellerups Forlag 1972 INDHOLDSFORTEGNELSE FRIEDRICH SCHLEGEL Fragmenter (2,5 ns.) 11

Læs mere

N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING

N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING 1901 DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING f ' / ''Sr :C. Radering af A. Hou. N. HANSEN-JACOBSEN Medlem af Société Nationale des Beaux-Arts i Paris. Født i Vejen 1861. c KUNSTAKADEMIETS

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20)

Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20) Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20) 15.6. 1916 15.6. 1917 15.6. 1918 15.6. 1919 15.6. 1920 RESUMÉ: Forstander Thomas Bredsdorff, Roskilde højskole, talte

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Steinsland, Gro; Red.: Sørensen, Preben Meulengracht: Vølvens Spådom

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Steinsland, Gro; Red.: Sørensen, Preben Meulengracht: Vølvens Spådom 1 Red.: Steinsland, Gro; Red.: Sørensen, Preben Meulengracht: Vølvens Spådom 1 Kilde: Vølvens Spådom Høst & Søn, 2001 ISBN: 8714297612 2 Red.: Lund, Karin Birgitte; Red.: Lassen, Annette: Ravnkels saga

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2010-2011 Institution ZBC Vordingborg Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930. Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11)

15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930. Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11) Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11) 15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930 Forstander Alfred Povlsen, Ryslinge højskole, talte om sange, der betyder

Læs mere

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 29 11 2015 18:04:07 DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 Gevær, 15m. Mesterskab UNG Stilling 1 1 43346 Marianne Clausen 13 343 Grænseegnens Skytteforening 188/02 188/00 376/02

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010- juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

J.P. Jacobsen og kunsten

J.P. Jacobsen og kunsten J.P. Jacobsen og kunsten Faaborg Museum Aarhus Universitetsforlag J.P. Jacobsen og kunsten Tak for støtte til bogen og udstillingen J.P. Jacobsen og kunsten: 15. Juni Fonden A. P. Møller og Hustru Chastine

Læs mere

RESULTATER. den 9.dec 2010 på Sparbank Arena. Arrangør: Skive AM

RESULTATER. den 9.dec 2010 på Sparbank Arena. Arrangør: Skive AM RESULTATER den 9.dec 2010 på Sparbank Arena Arrangør: PIGER 10-11 ÅR - KUGLESTØD TORS KL. 18.00 ( 2.0 KG ) 1 6.28 Sarah Winther Jensen -99 AK Holstebro 2 6.20 Maria Roed Brodersen -99 3 4.82 Anika Husted

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n

Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Feens kys I dette hæfte skal vi beskæftige os med et musikværk, der hedder Feens kys. Det bliver spillet af et stort symfoniorkester. Musikken er

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Antikken i Europæisk Litteratur

Antikken i Europæisk Litteratur 1 NN: Reception 1 Kilde: The Oxford Classical Dictionary Oxford University Press, 2003 ISBN: 0198606419 2 Iser, Wolfgang: Tekstens appelstruktur 2 Kilde: Værk og læser: En antologi om receptionsforskning

Læs mere

Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder.

Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder. 1 Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder. Jacob Halgaard og Bent Bak - Januar 2014 2 3 Halgaard Skole 1916 - Elever og lærer Barbesgaard.

Læs mere

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune Frederiksværk d. 30.03.2012 Ansøgning vedr. sommerudstilling i Gjethuset: Sommerens store udstilling i Gjethuset,

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag.

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag. Opgaver til Borgen 1. Konge og tigger Se på tegningen side 5 øverst til højre. Skriv i pyramiden, hvem du mener, der er de øverste i samfundet i dag, og hvem der ligger i bunden. 2. Er det bedst hos far

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller OPGAVER TIL Sådan lå landet NAVN: Før du læser de tre noveller OPGAVE 1 Instruktion: Hvad kommer du til at tænke på, når du læser novellernes fælles titel Sådan lå landet? OPGAVE 2 Instruktion: Orienter

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger C a r l N i e l s e n E d v a r d G r i e g J e a n S i be l i u s Nordiske fortællinger m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Nordiske fortællinger I dette hæfte skal du arbejde med tre nordiske

Læs mere

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom 1 Kilde: Vølvens Spådom Høst & Søn, 2001 ISBN: 8714297612 2 Oversætter: Springborg, Peter; Lassen, Annette: Ravnkels saga 22

Læs mere

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Indholdsfortegnelse Efterkommere............. af.. Fritze..... Maren...... Caroline....... Leismann........................................... 1 Kildehenvisninger............................................................................

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen

Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen KANON i folkeskolen baggrund og tekstudvalg Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen Undervisningsministeriets kanonudvalg har i 2004 arbejdet med udvælgelsen af væsentlige danske forfatterskaber,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver:

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Tak for jeres arbejde med at ajourføre slægtsregnskabet. Jeg kan fortælle, at vores mor 6.7. Else Kirstine (Stinne)

Læs mere

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling 2014-2015 Klasse: Mester Silkeborg Grand Prix Skanderborg Grand Prix Grand Prix 1 Jan Pedersen, Skanderborg 6 1 17 6½ 1 17 34 2 Jackie Andersen, Skanderborg 4½

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte Fundrup

Læs mere