Indhold INTRODUKTION TIL BOGSAMLINGEN SKØ N LITTERATUR PÅ DANSK FAGLITTERATUR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold INTRODUKTION TIL BOGSAMLINGEN SKØ N LITTERATUR PÅ DANSK FAGLITTERATUR"

Transkript

1 Indhold INTRODUKTION TIL BOGSAMLINGEN SKØ N LITTERATUR PÅ DANSK FAGLITTERATUR

2 Introduktion til bogsamlingen

3 Bogsamlingen En vigtig del af Niels Hansen Jacobsens mindestuer på Vejen Kunstmuseum er en mindre bogsamling, som har tilhørt kunstneren og hans hustruer, l tiden inden fjernsynets fødsel, har fordybelsen i en bog utvivlsomt hørt til aftenens fornøjelser, hvis der ikke blev fristet med et slag ak eller en god symfonikoncert i radioen. Bøgerne i Hansen Jacobsens samling er bragt sammen over en lang årrække, hvilket dateringer på bøgernes forreste sider afslører. Her ser man, foruden de værker, som parrene selv må have anaffet sig, at nogle er gået i arv fra slægtninge og familie, samt at en stor del er givet som gaver fra forfatterne. Mange kulturpersonligheder hørte til deres vennekreds, så som f.eks. forfatterne Marie Bregendahl, Johan Skjoldborg og Jeppe Aakjær. Foran museet i Vejen. Jeppe Aakjær yderst til venstre, og yderst til højre Niels Hansen Jacobsen. De to personer i midten er desværre ukendte. Ca De mange dedikationer på bøgernes første sider vidner om rig udveksling forfatterne og kunstnerparret imellem, men også om Niels og Kaja Hansen Jacobsens fælles kærlighed til bøger, når de til jul begavede hinanden med deres yndlingsforfatteres nyeste udgivelser. Ved sådanne lejligheder, kan man se, at de kaldte hinanden kælenavnene "Ugl" og "Ørn". Måe Kajas kælenavn stammer fra hendes familienavn Fuglede kombineret med hendes lidenab for viden og litteratur? Herosdyrkelsen Hansen Jacobsen har været bredt orienteret og hans viden velfunderet indenfor såvel ønlitteratur som faglitteratur. e som Nietzsche, Kierkegaard og Brandes men også Dante Alighieri, Shakespeare og Platon 1

4 har udgjort en filosofi platform, hvor ud fra han har beæftiget sig kriti med såvel den ældre som samtidens kunst og kultur. Interessant er det også at finde Carlyle's "Om herosdyrkelse eller store mænd, deres væsen og betydning" - et værk, også kunstneren J. F. Willumsen havde læst, og som satte dybe spor i hans kunst, l dette værk finder man ideen om kunstneren som den store geniale aber, om heroen, der bag sin hvælvede pande og under det store, tilbagestrøgne hår tænker store tanker. Sideløbende med Nietsches arbejder og Georg Brandes argumenterne for en "aristokrati radikalisme" var - særligt i kunstnerkredse - heroikkelsen stærkt oppe i tiden. Dette ser man bl.a. i den udbredte dyrkelse af komponisten Beethoven - en prototype for dette ideal. Men også i Axel Hou's portræt af Hansen Jacobsen (Malerisalen), eller billedhuggerens keramie selvpotrætmaer i Mindestuerne, kan man genkende denne type, ligesom i ulpturen "Convention", placeret ovenpå den høje bogreol. Betragter man Hansen Jacobsens buste af den store modernistie fornyer Georg Brandes (Skulptursalen) og måe særligt i den giftigt grønne mae (Keramikafdelingen), finder man også her heroens udtryksfulde ansigt. Den folkelige inspiration Vellidt som han var i Vejen, har Hansen Jacobsen dog ikke været en mand, der har villet tilpasse sig det etablerede samfund. Oprør i sin tankegang med en stærk republikan overbevisning har han beæftiget sig med, hvad han fandt rigtigt. Ligesom hos mange af tidens forfattere bliver hovedpersonerne i kunsten den almindelige lægmand, og den etablerede kristne kirke får modspil af bondestandens tro på trolde, vølve og dryader hentet i folkesagn og eventyr. Inspiration har han kunnet finde i udgivelser som "Dane Folkeæventyr", og "Nordi Mythologie" - og måe ikke mindst ved foredrag på Aov Højole. Kvinderne og bøgerne Om end der fokuseres meget på Niels Hansen Jacobsen, må en stor del af bogsamlingen dog tilrives hans to hustruer, Gabriele og Kaja. Begge var de vidende og belæste med en stor interesse for litteraturen. Anna Gabriele Rohde var provstedatter fra Mariager, og kom fra et kunstinteresseret hjem. Hun var selv malerinde og mødte Niels Hansen Jacobsen på Kunstakademiet i København. Da de blev gift i 1891 bragte hun flere kuntsbøger med sig ind i ægteabet. Gabriele havde flair for sprog, og talte flydende fran. Titler som "Nana" og "Au Bonheur des Dames" af Émile Zola samt "Les Lys dans la Valle" af Balzac viser hendes interesse også for den 2

5 nyeste frane litteratur, som er kommet til samlingen under deres ophold i Paris Anna Gabriele og Niels Hansen Jacobsen i deres Atelier på Boulevard Arago i Paris. Endnu i samme år som det Hansen-Jacobsen'e ægtepar vendte hjem fra Paris, døde Gabriele efter en kræftoperation, kun fyrre år gammel. Efter nogle år alene, giftede Hansen Jacobsen sig i 1908 med købmandsdatteren Kaja Jørgensen fra Vamdrup. Til brylluppet med den unge, engagerede kvinde, rev Jeppe Aakjær sangen "Sydsol og Vestsol", hvor "Våren" blev berevet således: Solen er saa elovsfuld, den favner jorden bred, kysser lærkens spæde kuld, saa duggen triller ned. Mødet med Herman Bang Kajas interesse for litteraturen kom allerede tidligt til udtryk. Som beundrer af Herman Bang havde hun læst alle hans bøger (allerede som i6-årig, i 1901, rev hun sit navn i sin første Herman Bang roman) og havde affet sig et portræt af digteren. Således ulle det også have været på hendes initiativ, at der blev arrangeret et foredrag med den karismatie forfatter i 1904 i Vamdrup. Foredraget blev arrangeret af "Sønderjyd Forening for Vamdrup og Omegn", hvor Kajas far, købmand H. J. Jørgensen var formand. Herman Bang var gæst i købmandshjemmet under opholdet, og indtrykkene fra begivenhederne i den sønderjyde stationsby gav Herman Bang inspiration til romanen "De uden Fædreland". 3

6 l denne ildring optræder Bang selv i ikkelse af den ungare violinvirtuos Grev Joan Ujhåzy, der bringer et pust af en fremmed og rigere tankeverden ind i et dan provinsmiljø. Kaja genkendes i en af nøglefigurerne som købmandsdatteren Gerda Johansen, der fascineres af den eksotie kunstnergreve. Det er historien om to verdener, der drages mod hinanden, men som aldrig lader sig forene.

7 Kaja Hansen Jacobsen i Skulptursalen. Kaja Hansen Jacobsen og Biblioteksforeningens bestyrelse Mange af bøgerne på hylderne er godt slidte, til tider mangler der både omslag og sider inde i bøgerne - et tegn på at de er blevet læst flittigt. Spørgsmålet er, om Kaja og Niels Hansen Jacobsen var med i en af tidens mange læsekredse. Interessen for at abe adgang for den brede befolkning til det revne ord viser sig i Kajas engagement i Vejen Biblioteksforening, hvor hun blev valgt som næstformand på det konstituerende bestyrelsesmøde d , for senere at blive udnævnt som formand efter Biblioteksforeningens generalforsamling d en post hun beholdt de kommende tre år. Grundstammerne i biblioteksforeningen var den tidligere Sognebogsamling samt et legat fra familien Lauridsen i 1916, som ulle sikre lokaler til læse rum samt indkøb af nye bøger. På samme tidspunkt gik kommunen ind i samarbejdet. l museets arkiver findes der en notits fra Folkebladet i 1925, hvor Kaja på det kraftigste opfordrer medlemmer til at betale deres kontingent, da det "kun er de færreste af os, der har Raad som vi har Lyst, til selv at anaffe os de Haandbøger, Billedværker og Litteratur, vi har brug for til Hjælp i vor Arbejde eller til Glæde og Berigelse i vor Fritid". Opfordringen blev fulgt af et digt, som berev læsningens glæder: 4

8 Bøgernes Verden er som stille gemmer, rummer til Undre, Øjeblikket glemmer, mangen en at, maae fra Dragen vunden, ligger paa Bunden. O - der er de gamle Bind med blanke Spænder, fra deres Blade gamle Luer brænder, Hænder, som rev dem og blev Støv i Graven, rækker dig Gaven. Blomster fra Tider langvejs ladt tilbage, dufter endnu af døde Sommerdage. Al deres sødme, hvis du Sejlet bryder, løfter og fryder. Nutidens duft af Glæden og Sorgen ligger og bier til Fremtidens Morgen, altid i stand til at slynge af sin Dvale Toner og Tale. Mangen en Evne, mangen en kostbar Viden bæres af Bogens Tavshed ud i Tiden; maae din Søn, din Sønnesøn den bringer løftede Vinger Lad os da vogte Skatte, vi har arvet, vogte paa andre, af vor Samtid farvet, Aandslivets Høst på Bøgers fulde Blade sanke i Lade. Niels Hansen Jacobsen og Biblioteksforeningen Museet lagde ved flere lejligheder lokaler til bestyrelsesmøder i Biblioteksforeningen, og det faldt naturligt at overgive enkelte opgaver til Niels Hansen Jacobsen. Det fremgår af bestyrelsesreferaterne, at han indvilligede i at "tegne en Ramme til Opslag, man agter at ophænge i Biblioteket". Hvorvidt disse rammer blev udførte og om de stadig eksisterer, vides ikke. Af biblioteksforeningens bestyrelsesreferater fremgår det, at foreningen ihærdigt forsøgte at finde veje til at affe flere medlemmer. Man bestilte f.eks bogmærker ved boghandler Bruun-Møller, som ulle bære på- 5

9 riften: "Enhver bør være medlem af Biblioteksforeningen. Ethvert medlemsbidrag drager et ligesaa stort Statstilud med sig. Mindste Kontingent: Enkeltperson 2 Kr., Ægtepar 3 Kr.". Om Hansen Jacobsen fik til opgave at udforme disse bogmærker vides ikke med sikker-hed, men der findes to små blyantstegninger fra hans hånd med en del af den pågæld-ende ordlyd. Kaja og Niels Hansen Jacobsen i atelieret i Skibelund, ca Hansen Jacobsen kan naturligvis også have kendt til ideen og på eget initiativ leget lidt med et udkast, l disse tegninger går et af Hansen Jacobsen hyppigt brugte gravstensmotiver igen: livstræet, som også her vokser op af de golde sten, men som nu bærer frugt i form af den viden, der ligger gemt i bøgerne. Bogmærker tegnet af Niels Hansen Jacobsen med påriften: Vejen Biblioteksforening. Enhver bør være medlem. Lokalhistori arkiv, Vejen.

10 Museets og Biblioteksforeningens fælles interesser - og målgruppe - viser sig bl. a. også i en lille reklamefolder, som delvist oplyser om museets samlinger og åbningstider og delvist gør opmærksom på bibliotekets faciliteter. Lille reklamefolder for biblioteket og kunstmuseet i Vejen Boghandel og galleri Naturlig adgang til nye udgivelser har det Hansen Jacobsen'e hjem haft i Hans Bruun- Møllers Boghandel. Indehaveren var gift med en niece til Niels Hansen Jacobsen, og var billedhuggerens nærmeste familie, da han ikke selv havde nogen børn. Hans Bruun-Møller arbejdede som boghandlersvend ved Arnums Boghandel i Aov, men i 1907 besluttede han at blive selvstændig og åbnede en konkurrerende forretning i Vejen. Boghandelen har naturligvis forsynet Biblioteksforeningen med litteratur, men Hans Bruun-Møller var tillige som privatperson engageret i foreningen, da han i øvrigt over stort set samme periode som Kaj a - sad i dens bestyrelse. Boghandelen førte et righoldigt sortiment med alt fra bøger over papirvarer til taer, men også kunstgenstande og -tryk kunne findes på hylderne, l samarbejde med Niels Hansen Jacobsen solgte boghandelen løbende af hans keramik og udstillede det til tider i sidevinduet, eller som her, i det store vindue ud mod gaden. Særligt ved juletid var der gang i salget fra billedhuggerens seneste "julebagning". 7

11 Vinduesudstilling med Hansen Jacobsens keramik i Bruun Møllers Boghandel. Men selvom der har været et sammenfald af familiære forbindelser og rent forretningsmæssige interesser med foreningsarbejdet, er det ikke ensbetydende med, at man ikke har bragt kræfter ind udefra, hvor disse kunne levere et bedre og smukkere arbejde. Sådanne overvejelser må have ligget bag Bruun-Møllers beslutning, da han har fået den i København bosiddende arkitekt Zacha Friis til at udforme forslag til boghandelens bomærke. For i øvrigt samme person, som sidenhen har udformet Vejen Kommunes segl med Hansen Jacobsens trold som byens vartegn. Udkast til bomærke for Bruun-Møllers Boghandel. Ca Christina Rauh, juni

12 Forklaring til brug af bogsamlingens registrering angiver bogens placering i forhold til bibliotekernes ordningssystem. Er bogen udstyret med et nummer, tilhører det et bestemt fagområde, mens placeringen viser, at det drejer sig om ønlitteratur. Den frane, nore og de enkelte tye ønlitterære værker er dog placeret i forhold til det faglige ordningssystem. Ud over de rent formelle oplysninger som forfatter, titel og udgiver, er der under angivet, hvad der med håndrift er tilføjet i eller udenpå bøgernes omslag. Her finder man bl.a. signeringer og dedikationer. Der kan tillige være gjort bemærkninger om bogens tilstand eller gjort opmærksom på forhold, der berører museet. Ved feltet er det angivet, om der ulle ligge eventuelle løsark, artikler eller breve inde i bogen. henviser til bogens placering i Mindestuerne, hvor den lave reol er angivet som nummer et, mens den høje reol ind mod museet er angivet som nummer to. Bøgerne er nummererede efter deres plads i reolerne, hvilket vil sige, at 1 står i reol 1, på øverste hylde længst til venstre, hvorefter der er arbejdet videre, så bog. nr. 403 står i reol 2. - hylde 6. Registrering er foretaget af Poul Erik Hansen. Indledende tekst og redigering ved Christina Rauh 9

13 Skønlitteratur på dan

14 Alighieri, Dante Dante Alighieris Guddommelige Komedie / oversat af Chr. K. F. Molbech Kjøbenhavn: Forlagsbureauet, bd. Heri: Anna G. Rohde 2 - hylde 2 (nr ) Bang, Herman Det graa hus København: Schubothee, 1901 Heri: Kaja Jensen Julen 1901 : reol 2 - hylde 1 (nr. 151) Bang, Herman Ludvigsbakke 2. udgave København: Schubothee, 1903 Heri: Hansen Jacobsen : reol 2 - hylde 1 (nr. 150) Bang, Herman Mikaël København: Gyldendal, 1904 Heri: Kaja Jørgensen : reol 2 - hylde 1 (nr. 152) Bang, Herman Ravnene: to fortællinger København: Gyldendal, hylde 1 (nr. 153)

15 Bang, Herman De uden fædreland København: Gyldendal, 1906 Heri: Kaja Jørgensen 2 - hylde 1 (nr. 154) Baudelaire, Charles Digte / 1 oversættelse ved Sophus Clausen, Sophus Michaëlis, Kai Hoffmann, Johannes Jørgensen og Kai Friis-Møller København: Gyldendal, 1917 Nr. 443 af 500 ex. Heri: Fru Kaja Hansen-Jacobsen Glædelig Jul øner Bezdechi Jørgensen indreg. Tinna 2 - hylde 3 (nr. 293) Bauditz, Sophus Historier fra Skovridergaarden: en novelle-cyclus. Kjøbenhavn: Gyldendal, 1897 Heri: Kaja Jørgensen Vamdrup 2 - hylde 1 (nr. 156) Belgiens lyre / udgivet af Kai Friis Møller. København: Pios Boghandel, hylde 2 (nr. 39) Bjørnson, Bjørnstjerne Over /Evne: andet Stykke Kjøbenhavn: Gyldendal, 1895 Heri: Ingeborg Jørgensen Vamdrup 2 - hylde 1 (n r. 159)

16 Bjørnson, Bjørnstjerne Arnljot Gelline - 2. udg. København: Gyldendal, 1871 Heri: Jakob Jakobsen Vejen ved Vejen Station 2 - hylde 1 (n r. 157) Bjørnson, Bjørnstjerne På Guds Veje. Kjøbenhavn: Gyldendal, 1889 Heri: Gabr. Jacobsen, Henriksensgade 8, IV Kbh. Ø 1 - hylde 2 (nr. 23) Blicher, St. St. Digte i udvalg / med en indledning om Blicher som lyri digter ved F. Ronning. Kjøbenhavn: Gad, 1899 Heri på omslag: Maria Louisa Muller 2 hylde 1 (nr. 179) Blicher, St. St. Udvalgte Noveller - 1. bd. Kjøbenhavn: Gyldendal, 1898 Heri: Malvina ligger begravet på Sulsted Kirkegaard. Billedkort, St. St. Blicher, 33 øre 2 - hylde 1 (nr. 160) Blicher, St. St. Udvalgte Noveller - 2. bd. Kjøbenhavn: Gyldendal, (18?) side mangler 2 - hylde 1 (nr. 161) Bojer, Johan Liv: roman Kjøbenhavn: Gyldendal, 1911 Heri: N. Hansen-Jacobsen, Jul hylde 3 (nr. 108)

17 Bojer, Johan Vort Rige: roman Kjøbenhavn: Gyldendal, 1908 Her: Til Ørn Juleaften hylde 3 (nr. 109) Brahm, Harriet Bag forhænget: seks billeder Kolding: Gyldendal, 1924 Heri: Hansen-Jacobsen 1 - hylde 3 (nr. 106) Brandmose, Aage Muld og Skæbner: dane fortællinger København: Aschehoug, 1924 Her: Hr. Billedhugger Niels Hansen-Jacobsen ærbødigst Aage Brandmose hylde 3 (nr. 112) Bregendahl, Marie Naar jul er nær. Heri: Til Hansen-Jacobsen og Hustru og en lille fredelig og beeden Bog med venlig Hilsen og "glædelig Jul" Deres hengivne Marie Bregendahl. Hjertelig Tak for Deres begges elværdige Hilsen og gode Øner i Fødselsdagens Anledning Nov hylde 2 (nr. 28) Bregendahl, Marie Den blinde Rytter. København: Gyldendal 1927 Heri: Til Niels-Hansen-Jacobsen og Hustru, med mange venlige Hilsner og Tak. Deres begges Hengivne Marie Bregendahl. April hylde 2 (nr. 29)

18 Bregendahl, Marie En dødsnat. Kjøbenhavn: Gyldenal, 1912 Heri: Julen 1912 fra lille Søster til Bente 1 - hylde 2 (nr. 33) Bregendahl, Marie Blandt de unge: billeder af Sødalfolkenes liv. Kjøbenhavn: Aschehoug, hylde 2 (nr. 34) Bregendahl, Marie Hendrik i bakken: et billede. Kjøbenhavn: Gyldendal, 1927 Heri: Til Niels Hansen-Jacobsen og Hustru, en gammel Bog i nye Klær med venlig hilsen fra Deres begges hengivne Marie Bregendahl Nov hylde 2 (nr.27) Bregendahl, Marie Med aabne sind: to smaa pigers oplevelser og indtryk. København: Gyldendal, 1926 Heri: Til Billedhugger Hansen-Jacobsen og Hustru med mange venlige Hilsner fra Deres hengivne Marie Bregendahl 1 - hylde 2 (nr. 30) Bregendahl, Marie Mens aarene gik: billeder af Sødalsfolkenes liv Kjøbenhavn: Gyldendal, hylde 2 (nr. 31)

19 Bregendahl, Marie Den gamle provst: billeder af Sødalfolkenes liv. Kjøbenhavn: Gyldendal, 1923 Heri: Hansen-Jacobsen 1 - hylde 2 (nr. 32) Bregendahl, Marie Peter Guldgraver og hans eneste Ven: billeder af Sødalfolkenes liv. Kjøbenhavn: Aschehoug, 1917 Heri: Til Niels-Hansen-Jacobsen og Hustru med venlig hilsen og Tak for det hyggelige og gode Samvær. Marie Bregendahl hylde 2 (nr. 35) Buchholtz, Johannes De smaa pile. Kjøbenhavn: Gyldendal, 1923 Heri: Hansen-Jacobsen 20/ hylde 2 (nr. 36) Bødtcher, Ludvig Digte København: Det Nordie Forlag, 1902 Heri: Kaja Jørgensen Juleaften hylde 1 (nr. 195) Dickens Charles Strenge tider. København: (?), (19?) side mangler 2 - hylde 1 (nr. 165) Digte fra Verdenrigen / udvalgte og oversat af Valdemar Rørdam. Kjøbenhavn: Aschehoug, hylde 3 (nr. 98)

20 Drachmann, Holger Ungdomsdigte: Digte. Dæmpede melodier. Sange ved havet. Ranker og Roser. Kjøbenhavn: Gyldendal, hylde 3 (nr. 262) Feuchtwanger, Lion Den hæslige hertuginde Margarete Maultasch / paa dan ved Maria Garland København: Gyldendal hylde 3 (nr. 123) Frensen, Gustav Jørn Uhl. 2. oplag København: Gyldendal, hylde 1 (n r. 166) Freuchen, Peter Storfanger København: Hasselbalch, 1927 Heri: Hansen Jacobsen 1 - hylde 2 (nr. 40) Geijerstam, Gustaf af Bogen om Lille-Bror: et Ægteabs roman København: Gyldendal, hylde 1 (nr. 168) Goethe, Johann Wolfgang von Faust 1. del, bd. 1 / oversat af P. Hansen - 2. oplag Kjøbehavn: Gyldendal, 1887 Heri: N. Hansen-Jacobsen 2 - hylde 4 (nr. 303)

21 Goethe Faust: tragedie af Goethe / oversat af P. Hansen Kjøbenhavn: Gyldendal, hylde 4 (nr. 304) Goldschmidt, M. Arvingen Kjøbenhavn: Chr. Steen, hylde 1 (nr. 167) Graves, Robert Claudius og Messalina Købehavn: Gyldendal, hylde 4 (nr. 305) Grønbech, Vilh. Solen har mange veje: sange: Privattryk København: Poul Branner, 1941 Heri: Til Niels Hansen Jacobsens 80 års Fødselsdag fra O. Vang Lauritzen i Beundring - i Taknemmelighed 1 - hylde 2 (nr. 43) Gunnarson, Gunnar Varg i Veum Kjøbenhavn: Gyldendal, hylde 2 (nr. 44) Hamsun, Knut Redaktør Lynge København: Philipsen, 1893 På omslag: Niels H. Jacobsen. På titelside: Gabr. Jacobsen 65 Boulv. 2 - hylde 1 (nr. 171)

22 Hamsun, Knut Segelfoss by l-ll Kjøbenhavn: Gyldendal, 1915 Heri: Hansen Jacobsen Jul hylde 1 (nr ) Hamsun, Knut Victoria: en kærlighedshistorie København: Gyldendal, 1911 Heri: Kaja Hansen-Jacobsen Jul hylde 1 (nr. 172) Hauch, C. En pol familie: roman i 2 dele Kjøbenhavn: Gyldendal, 1904 Heri: K. Fuglede Jørgensen Vamdrup 1 - hylde 3 (nr. 124) Hesse, Hermann Peter Camenzind Kjøbenhavn: Gyldendal, hylde 3 (nr. 136) Hichens, Robert Allahs have. Kjøbenhavn: Gyldendal, 1924 Heri: Hansen Jacobsen marts hylde 3 (nr. 125) Hoffmann, Eline Fjern strand: digte. København: Levin & Munksgaard, 1923 Heri: Til Kaja og Niels Hansen-Jacobsen venligst fra Eline Hoffmann 1 - hylde 2 (nr. 46)

23 Hoffmann, Kai Blaa strande: digte. København: Gyldendal, hylde 2 (nr. 45) Hoffmann, Kai Under solen: digte. København, 1907 Heri: Hansen-Jacobsen 1 - hylde 2 (nr. 47) Hoffmann, Kai Hav og rum: digte Kjøbenhavn: Gyldendal, hylde 2 (nr. 48) Hoffmann, Kai Hjem og hjemland: digte København: Gyldendal, hylde 2 (nr. 49) Hoffmann, Ulf Foraarsflugt: digte København: Woel, hylde 1 (nr. 178) Hugo, Victor De elendige København: Martin, bd. 2 - hylde 3 (nr. 282, 283, 284, 285)

24 Ibsen, Henrik Digte - 7. oplag København: Gyldendal, 1896 Heri: Julie Bel (?) 2 - hylde 1 (nr. 173) Ingemann, B. S. Morgen- og aftensange København: V. Prior, 1918 Heri: Kaja Hansen-Jacobsen 2 - hylde 1 (nr. 175) Jacobsen, J.P. Samlede Skrifter - 3. udgave Kjøbenhavn: Gyldendal, bd. Heri: Kaja Jørgensen (side mangler på bd. 1) 2 - hylde 2 (nr ) Jelusich, Mirko Cæsar Kjøbenhavn: Nyt Nordi Forlag, hylde 4 (nr. 312) Jensen, Johannes V. Den jyde blæst: digte København: Gyldendal, hylde 2 (nr. 53) Jensen, Johs. v. Digte København: Gyldendal, 1906 Heri: Hansen-Jacobsen 2 - hylde 2 (nr. 211)

25 Jensen, Johannes V. Himmerlandshistorier: 3. samling København: Gyldendal, hylde 2 (nr. 52) Jensen, Johs. V. Hjulet København: Gyldendal, hylde 2 (nr. 209) Jensen, Johannes V. Myter og jagter. København: Gyldendal, 1907 Heri: Hansen Jacobsen 1 hylde 2 (nr. 50) Jensen, Johannes V. Myter: 4. samling København: Gyldendal, 1912 Heri: N. Hansen - Jacobsen hylde 2 (nr. 54) Jensen, Johs. V. Nye Myter København: Gyldendal, 1908 Heri: Hansen - Jacobsen med Haandslag fra Johannes V Jensen hylde 2 (nr. 210) Jensen, Thit Kongen fra Sande København: Nyt Nordi Forlag, hylde 2 (nr. 55)

26 Jensen, Thit Ørkenvandring: samfundsroman. København: Gyldendal, 1907 Heri: Til Kaja 20.oct hylde 2 (nr. 212) Kidde, Harald Loven. København: Gyldendal, 1908 Heri: Til Kaja fra Hytten Juleaften 2 - hylde 2 (nr. 216) Kipling, Rudyard Jungle-bogen / oversættelse ved A. Halling - 2. oplag København: Pio, 1899 Heri: N. Hansen-Jacobsen 2 - hylde 2 (nr. 215) Knudsen, Jakob En Ungdom København: Gyldendal, 1913 Heri: Mathilde Jørgensen 2 - hylde 2 (nr. 217) Krag, Thomas Gunvor Kjeld: Præstens Datter København: Gyldendal, hylde 2 (nr. 218) Kaalund, H. D. Efterladte digte Kjøbenhavn: Gyldendal, 1885 Heri: Gabrielle : tryk AEM: Øner Anne E. Munch 2 - hylde 1 (nr. 174)

27 Lagerlöf, Selma En Herregaardshistorie København: Gyldendal, hylde 2 (nr. 223) Lagerlöf, Selma Gösta Berlings Saga København: Det Nordie Forlag, [1903] Heri: Kaja Jørgensen Julen hylde 4 (nr. 314) Lagerlöf, Selma Legender og fortællinger: 4. udg. København: Gyldendal, 1918 Heri: Hansen-Jacobsen 1 - hylde 2 (nr. 56) Lagerlöf, Selma Trolde og menneer - 3. oplag Kjøbenhavn: Gyldendal, 1915 Heri: Kaja Hansen-Jacobsen 2 - hylde 2 (nr. 222) Lange, Thor Gjennem farvet glas: Smaating på vers Kjøbenhavn: Gyldendal, 1894 Heri: Kaja Jørgensen hylde Lange, Thor Sarniza: Stemninger fra slavie og andre lande Kjøbenhavn: Gyldendal, 1896 Heri: Med venlig Julehilsen til Fru og Her Hansen Jacobsen fra Deres meget hengivne N. Thor Lange Juleaften hylde 2 (nr. 221)

28 Lange, Thor Udvalgte digte / ved Otto Borchsenius København: Gyldendal, 1915 Heri: Hansen Jacobsen - den Dag 8.10 den ønne Edith kom ud af... (Tidn?) To kort med blå. mindesten på Grathe Hede rejst af Thor Lange. Hånrevet artikel for mindesten i Skibelund til Thor Langes minde. Jyllandsposten H. G. Brøndsted Gentofte blassensvej hylde 2 (nr. 60) Lange, Thor Aaret og andre digte Odense: Milo'e Boghandel, 1919 Heri: Fru Hansen Jacobsen med Hilsen fra Axel Lange 2 - hylde 1 (nr. 177) Larsen, Thøger Søndéngalm: digte fra Italiensrejsen København: Gyldendal, hylde 2 (nr. 57) Larsen, Thøger Det fjerne: digte København: Gyldendal, hylde 2 (nr. 58) Larsen, Thøger Udvalgte digte Kjøbenhavn: Gyldendal, 1917 Heri: H. Hansen-Jacobsen Jul hylde 1 (nr. 196) Lauesen, Marcus Og nu venter vi paa ib København: Gyldendal, 1931 Heri: N Hansen Jacobsen 1 - hylde 6 (nr. 133)

29 Lembcke, Edv. Digte og sange Kjøbenhavn: Schubothes Boghandel, 1870 Heri: N. H. Jacobsen, 1901 (sider efter s. 80 mangler) 2 - hylde 1 (nr. 180) Lembcke, Edvard Digte / med indledning og anmærkninger af Vilhelm Andersen København: Det Nordie Forlag, 1901 Heri: Til Lembckes Billedhugger venligst fra V. A. 2 - hylde 1 (nr. 194) Lie, Jonas Østenfor sol, vesten for maane og bagom Babylons taarn! : streif paa jagtgebetet. Kjøbenhavn: Gyldendal, 1905 Heri: Kaja Jørgensen 2 - hylde 2 (nr. 224) Meresjkowij, Dmitrij Leonardo da Vinci: Gudernes Gjenopvækkelse / oversat af L. H. Bing Kristiania: Olaf Norlis Forlag, 1905 Heri: N. Hansen Jacobsen 2 - hylde 3 (nr. 296) Michaélis, Karin Barnet København: Gyldendal, 1902 Heri: Kaja Jørgensen tyve - Aar- 2 - hylde 2 (nr. 228) Michaélis, Sophus Solblomster - 2. udgave København: Det Nordie Forlag, 1901 Heri: Til min egen kære Mis hylde 1 (nr. 193)

30 Michaélis, Sophus Solblomster København: Jakob H. Mansas, 1893 Heri: Kaja Jørgensen Vamdrup 2 - hylde 2 (nr. 229) Molbech, Chr. H. F. Ambrosius: uespil i fire akter 711. oplag København: Gyldendal, 1898 Heri: Kaja Jørgensen. Vamdrup 1 - hylde 2 (nr. 64) Moltesen, Eva Fra Kalevalas Lunde: Finlands nationalepos i genfortælling ved Eva Moltesen. København: Gad, 1908 Her: Billedhugger Hansen Jacobsen fra Sophie Breum aug hylde 3 (nr. 111) Mukerji, Dhan Gopal Jægeren Ghond København: Jespersen og Pio, 1935 Heri: Til Hansen-Jacobsen med Tak for gamle dage. Deres Meta Lassen 1 - hylde 3 (nr. 102) Nielsen, Karl Et aabent angreb København: Hagerup, hylde 3 (nr. 113) Nielsen, L. C. Rejsen til Rom: rejserim København: Gyldendal, 1904 Heri: Til lille Kaja med Tak for Julen hylde 3 (nr. 116)

31 Nielsen, L C. Thurah's Park: digte København: Hasselbalch, hylde 3 (nr. 120) Oehlenschläger, Adam Digte København: Gyldendal, 1921 Heri: Fru Hansen-Jacobsen med venligst tak fra S. A. 2 - hylde 1 (nr. 197) Oehlenschläger Hakon Jarl hin Rige: et Sørgespil / udgivet af F. L. Liebenberg København: Det Nordie Forlag, 1903 Heri: Kaja Jørgensen 2 - hylde 1 (nr. 204) Oehlenschläger Sanct-Hansaften-Spil Kjøbenhavn: Philipsen, 1884 Heri: S. Alkærsig 2 - hylde 1 (nr. 199) Oehlenschläger Sancthansaftens-spil / udgivet af F. L. Liebenberg København: Gyldendal, 1904 Heri: Kaja Jensen 2 - hylde 1 (nr. 203) Pontoppidan, Henrik Det forjættede land: et tidsbillede København: Philipsen, 1892 Heri: på titelside: Gabr. Jacobsen På 1. side: N. H. Jacobsen. 65 Boulevard Arago 1 - hylde 2 (nr. 73)

32 Poulsen, Frederik Mors dreng: fortælling fra halvfemsernes tid. København: Gyldendal, 1900 Heri: Til Hr. N. Jacobsen venabeligst fra en 1 - hylde 3 (nr. 110) Richardt, Christian Nyere digte Kjøbenhavn: Gyldendal, 1875 Heri: håndreven hilsen til Anna i anledning af 28. april 1877 med en venlig hilsen fra onkel og tante i Thisted 2 - hylde 1 (nr. 186) Richepin, Jean Les Truands: drama en cinq actes en vers Paris: Charpentier et Fasquelle, hylde 3 (nr. 143) Rodenbach, Georges Det døde Briigge / oversat af Bolette og Jens Lund med et forord af Johannes Jørgensen (tegninger af Jens Lund) København: V. Pios Boghandel; Poul Branner, 1912 Heri: Til Billedhuggeren N. Hansen-Jacobsen og frue fra Bolette og Jens Lund 2 - hylde 3 (nr. 297) Schneider, Marinus Forår: mellem mure København: Gyldendal, 1909 Heri: Til Ørn fra Ugl Side fra Verden og Vi: Koch K: Den julte at på øen Trinidad + Emil Bønnelycke: Lokomotivet 1 - hylde 2 (nr. 74) Seedorf, Hans Hartvig Fra Danmark til Dvina Kjøbenhavn: Piois Boghandel, 1920 reol 2 - hylde2 (nr. 232)

33 Seedorf, Hans Hartvig Hyben: digte - 5. udg. København: Pios Boghandel, hylde 2 (nr. 72) Sk Seedorf, Hans Hartvig Mod fremmede stjærner: en håndfuld nye digte. - 2.oplag København: Pios hylde 1 (nr. 187) Seedorf, Hans Hartvig Vinløv og Vedbend. København: Pios Boghandel, hylde 2 (nr. 233) Shakespeare, William Dramatie værker / oversatte af P. Foersom / omarbejdet af Edv. Lembcke Kjøbenhavn: Schubothes Boghandel, del, 2. del, 4. del, 5. del, 8. del, 11. del -6bd. Heri: A. Rohde _2 - hylde 4 (nr. 315, 316, 317, 318, 319, 320) Skjoldborg, Johan Almue: billeder afsides fra - 3. oplag Kjøbenhavn, hylde 2 (nr. 234) Skjoldborg, Johan Bjærregaarden: fortælling - 4. oplag Kjøbenhavn: Gyldendal, hylde 2 (nr. 238)

34 Skjoldborg, Johan En Stridsmand: fortælling - 4. oplag Kjøbenhavn: Gyldendal, hylde 2 (nr. 240) Skjoldborg, Johan Ensomme folk: fortællinger - 2. oplag Kjøbenhavn, hylde 2 (nr. 235) Skjoldborg, Johan Gyldenholm: arbejderroman - 3. oplag Kjøbenhavn: Gyldendal, hylde 2 (nr. 236) Skjoldborg, Johan l Skyggen: fortællinger - 3. oplag Kjøbenhavn: Gyldendal, 1912 Heri: Til Billedhugger Hansen-Jacobsen! Jeg beder dem modtage denne Folkeudgave af mine udv. Skrifter med Tak for Deres Kunst, ikke mindst "Modersmaalet", der er det Skulpturarbejde i Landabet jeg har haft mest Glæde af - og med Tak for Kruset Deres heng. Johan Skjoldborg 2 - hylde 2 (nr. 239) Skjoldborg, Johan Kragehuset: fortælling - 3. oplag Kjøbenhavn, hylde 2 (nr. 237)

35 Stone, Irving Van Gogh København: Gyldendal, 1935 Heri: N. Hansen Jacobsen 1 - hylde 3 (nr. 140) Stuckenberg, Viggo Sne København: Det Nordie Forlag, 1901 Heri: Hr. Hansen-Jacobsen Viggo Stuckenberg: Lykke - leg og drømme døsen hylde 1 (nr. 192) Tagore, Rabindranath Flakkende fugle København: Pios forlag, 1917 Heri: Hansen-Jacobsen september med håndrevne citater forrest i bogen. 2 - hylde 1 (nr. 184) Tolstoj, Leo Fader og Søn og andre Fortællinger/ oversat fra russi af W. Gerstenberg; med illustrationer af R. Christiansen. København: Gyldendal (19?) Heri s. 143: Brev til Ejnar Nielsen 1 - hylde 3 (nr. 138) Vedsted, H. C. Lyng - Leif: en Zigeunersjæls historie / vignetter af Louis Moe København: Lohse, hylde 3 (nr. 101) Vibe, Niels Jyde digte Aarhus, København: Albert Bayers Forlag, hylde 3 (nr. 290)

36 Vries, Theum de Rembrandt København: Poul Branner, hylde 3 (nr. 139) Wessel, Johan Herman Digte / ved J. Levin Kjøbenhavn: Bøjesen, 1896 Heri: Jens Lund; julegave fra (?) 18(?) 1 - hylde 2 (nr. 89) Yamata, Kikou Masako København: Haase, 1926 N. H. Jacobsen: Hermed mindes fra GI. Grund. Hjem VI Indklæbet medlemsliste bogliste 1927 (læsekreds?) 2 - hylde 3 (nr. 299) Aakjær, Jeppe Bag hjemmets gavl: samlede digte 1 København: Gyldendal, hylde 2 (nr. 80) Aakjær, Jeppe Bonden og hans jord - et digt Holstebro: Niels P. Thomsen, 1923 Heri: Kjære Hansen- Jacobsen! Glædelig Jul Din hengivne Jeppe Aakjær 1 - hylde 2 (nr. 76) Aakjær, Jeppe Den ny klokke: En historie fra heden Holstebro: Niels P. Thomsen, 1921 Heri: Kjære Hansen-Jacobsen og Hustru! Min Hjerteligste Julehilsen! Deres hengivne Jeppe Aakjær 1 - hylde 2 (nr. 79)

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Anker Olesen Tenor - koncertsanger

Anker Olesen Tenor - koncertsanger Anker Olesen Tenor - koncertsanger Han må have været en, som man regnede med, eftersom han har både Helge Bonnén på flygel og Fini Henriques på violin. En smuk og klar tenor, med den fineste udtale. Anker

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Sopran, Mezzo-sopran, Alt Johanne Karstens

Sopran, Mezzo-sopran, Alt Johanne Karstens Sopran, Mezzo-sopran, Alt Det er ikke lykkedes at finde biografiske data på. Sangeren Thøger Rasmussen fortæller i sin lille bog (pamflet) om følgende episode, som involverer (formentlig fra omkring 1920):

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Oldtidskundskab niveau C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: daglig På mailadressen: rz@kvuc.dk Eller telefonnr.:

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Tir Nan Og Punkt 1 Se filmen Punkt 2 Tal om filmen i gruppen TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Punkt 3 Læs om forskellige opfattelser af hvad der sker, når vi dør i teksterne nedenfor. Svar på de spørgsmål,

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986.

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986. CV Sonny Tronborg (født 1953 i København, død 2009) Sonny Tronborg. Født 1953 i København N. Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978- Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker RIBE KUNST MUSEUM 2005 August Paula Modersohn-Becker RIBE KUNSTFORENING 2 ARRANGEMENTSKALENDER 14. maj 6. november 2005 Udstillingen Hvad med en god historie? Den helt store satsning i sommeren 2005 er

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Sent ankomne elever i de ældste klasser-hvordan kommer vi i gang med tekstlæsning?

Sent ankomne elever i de ældste klasser-hvordan kommer vi i gang med tekstlæsning? Sent ankomne elever i de ældste klasser-hvordan kommer vi i gang med tekstlæsning? 1 Indhold Hvor dygtig skal eleven være for at kunne læse og forstå en længere tekst? Hvordan sikrer vi, at eleven forstår

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

søskende strides! KAIN og ABEL

søskende strides! KAIN og ABEL Rembrandt: Kain slår Abel ihjel 1650 Når søskende strides! KAIN og ABEL Der var engang en dreng. Han hed KAIN. Han fik en lillebror. Han hed ABEL. KAIN syntes ikke, at hans forældre lagde mærke til ham

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Flere gode bøger 18 måneder

Flere gode bøger 18 måneder Flere gode bøger 18 måneder Lån dem på biblioteket. Køb dem i boghandlen. På nettet. I supermarkedet. Børn elsker bøger En sandwich med 10 lag Af Annette Herzog og Kamilla Christiansen En tællebog med

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993 Dante i 1993 11.januar 1993 Der indkaldes herved til generalforsamling 4.februar 1993 i Biblioteket på Viborg Katedralskole kl.19.30. Dagsorden ifølge lovenes $ 9: 1.Formandens beretning. 2.Foreningens

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

GUTTERMANN KULTURPRODUKTION

GUTTERMANN KULTURPRODUKTION GUTTERMANN KULTURPRODUKTION GK Books GK Live www.guttermann-kultur.dk Skriv til os på: guttermannkultur@gmail.com Eller ring på: mobil +45 23 72 31 22, mobil +45 40 59 22 83 eller fastnet +45 33 24 02

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

J.F. Willumsen. 1885 Willumsen forlader Kunstakademiet efter tre forgæves forsøg på at få afgang.

J.F. Willumsen. 1885 Willumsen forlader Kunstakademiet efter tre forgæves forsøg på at få afgang. J.F. Willumsen 1863 Jens Ferdinand Willumsen fødes den 7. september 1863 i Han er søn af værthusholder, senere herreekviperingshandler, Hans Willumsen og Ane Kirstine Jensdatter. Uddannelse 1877 78 Elev

Læs mere

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og Før dateringerne [I oversigtskalenderen er de fire første uger i januar streget ud med diagonale linjer; d. 5., 12., 19. og 26. januar, samt d. 2., 9., 16. og 23. februar og d. 2. og 9. marts er streget

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B Introduktion af Netavis Netavis Vi, elevrådet, er gået sammen om at lave en avis. I avisen har vi tænkt os at skrive om, hvad der sker på skolen. Vi skriver om de arrangementer og aktiviteter, som foregår

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27.

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27. Velkommen til El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup I Ballerup Super Arena torsdag kl: 19.00-22.00 Løbsdag: torsdag kl: 19.00-22.00 Kl: 19.00 1. Start Damer Pointløb

Læs mere