Indhold INTRODUKTION TIL BOGSAMLINGEN SKØ N LITTERATUR PÅ DANSK FAGLITTERATUR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold INTRODUKTION TIL BOGSAMLINGEN SKØ N LITTERATUR PÅ DANSK FAGLITTERATUR"

Transkript

1 Indhold INTRODUKTION TIL BOGSAMLINGEN SKØ N LITTERATUR PÅ DANSK FAGLITTERATUR

2 Introduktion til bogsamlingen

3 Bogsamlingen En vigtig del af Niels Hansen Jacobsens mindestuer på Vejen Kunstmuseum er en mindre bogsamling, som har tilhørt kunstneren og hans hustruer, l tiden inden fjernsynets fødsel, har fordybelsen i en bog utvivlsomt hørt til aftenens fornøjelser, hvis der ikke blev fristet med et slag ak eller en god symfonikoncert i radioen. Bøgerne i Hansen Jacobsens samling er bragt sammen over en lang årrække, hvilket dateringer på bøgernes forreste sider afslører. Her ser man, foruden de værker, som parrene selv må have anaffet sig, at nogle er gået i arv fra slægtninge og familie, samt at en stor del er givet som gaver fra forfatterne. Mange kulturpersonligheder hørte til deres vennekreds, så som f.eks. forfatterne Marie Bregendahl, Johan Skjoldborg og Jeppe Aakjær. Foran museet i Vejen. Jeppe Aakjær yderst til venstre, og yderst til højre Niels Hansen Jacobsen. De to personer i midten er desværre ukendte. Ca De mange dedikationer på bøgernes første sider vidner om rig udveksling forfatterne og kunstnerparret imellem, men også om Niels og Kaja Hansen Jacobsens fælles kærlighed til bøger, når de til jul begavede hinanden med deres yndlingsforfatteres nyeste udgivelser. Ved sådanne lejligheder, kan man se, at de kaldte hinanden kælenavnene "Ugl" og "Ørn". Måe Kajas kælenavn stammer fra hendes familienavn Fuglede kombineret med hendes lidenab for viden og litteratur? Herosdyrkelsen Hansen Jacobsen har været bredt orienteret og hans viden velfunderet indenfor såvel ønlitteratur som faglitteratur. e som Nietzsche, Kierkegaard og Brandes men også Dante Alighieri, Shakespeare og Platon 1

4 har udgjort en filosofi platform, hvor ud fra han har beæftiget sig kriti med såvel den ældre som samtidens kunst og kultur. Interessant er det også at finde Carlyle's "Om herosdyrkelse eller store mænd, deres væsen og betydning" - et værk, også kunstneren J. F. Willumsen havde læst, og som satte dybe spor i hans kunst, l dette værk finder man ideen om kunstneren som den store geniale aber, om heroen, der bag sin hvælvede pande og under det store, tilbagestrøgne hår tænker store tanker. Sideløbende med Nietsches arbejder og Georg Brandes argumenterne for en "aristokrati radikalisme" var - særligt i kunstnerkredse - heroikkelsen stærkt oppe i tiden. Dette ser man bl.a. i den udbredte dyrkelse af komponisten Beethoven - en prototype for dette ideal. Men også i Axel Hou's portræt af Hansen Jacobsen (Malerisalen), eller billedhuggerens keramie selvpotrætmaer i Mindestuerne, kan man genkende denne type, ligesom i ulpturen "Convention", placeret ovenpå den høje bogreol. Betragter man Hansen Jacobsens buste af den store modernistie fornyer Georg Brandes (Skulptursalen) og måe særligt i den giftigt grønne mae (Keramikafdelingen), finder man også her heroens udtryksfulde ansigt. Den folkelige inspiration Vellidt som han var i Vejen, har Hansen Jacobsen dog ikke været en mand, der har villet tilpasse sig det etablerede samfund. Oprør i sin tankegang med en stærk republikan overbevisning har han beæftiget sig med, hvad han fandt rigtigt. Ligesom hos mange af tidens forfattere bliver hovedpersonerne i kunsten den almindelige lægmand, og den etablerede kristne kirke får modspil af bondestandens tro på trolde, vølve og dryader hentet i folkesagn og eventyr. Inspiration har han kunnet finde i udgivelser som "Dane Folkeæventyr", og "Nordi Mythologie" - og måe ikke mindst ved foredrag på Aov Højole. Kvinderne og bøgerne Om end der fokuseres meget på Niels Hansen Jacobsen, må en stor del af bogsamlingen dog tilrives hans to hustruer, Gabriele og Kaja. Begge var de vidende og belæste med en stor interesse for litteraturen. Anna Gabriele Rohde var provstedatter fra Mariager, og kom fra et kunstinteresseret hjem. Hun var selv malerinde og mødte Niels Hansen Jacobsen på Kunstakademiet i København. Da de blev gift i 1891 bragte hun flere kuntsbøger med sig ind i ægteabet. Gabriele havde flair for sprog, og talte flydende fran. Titler som "Nana" og "Au Bonheur des Dames" af Émile Zola samt "Les Lys dans la Valle" af Balzac viser hendes interesse også for den 2

5 nyeste frane litteratur, som er kommet til samlingen under deres ophold i Paris Anna Gabriele og Niels Hansen Jacobsen i deres Atelier på Boulevard Arago i Paris. Endnu i samme år som det Hansen-Jacobsen'e ægtepar vendte hjem fra Paris, døde Gabriele efter en kræftoperation, kun fyrre år gammel. Efter nogle år alene, giftede Hansen Jacobsen sig i 1908 med købmandsdatteren Kaja Jørgensen fra Vamdrup. Til brylluppet med den unge, engagerede kvinde, rev Jeppe Aakjær sangen "Sydsol og Vestsol", hvor "Våren" blev berevet således: Solen er saa elovsfuld, den favner jorden bred, kysser lærkens spæde kuld, saa duggen triller ned. Mødet med Herman Bang Kajas interesse for litteraturen kom allerede tidligt til udtryk. Som beundrer af Herman Bang havde hun læst alle hans bøger (allerede som i6-årig, i 1901, rev hun sit navn i sin første Herman Bang roman) og havde affet sig et portræt af digteren. Således ulle det også have været på hendes initiativ, at der blev arrangeret et foredrag med den karismatie forfatter i 1904 i Vamdrup. Foredraget blev arrangeret af "Sønderjyd Forening for Vamdrup og Omegn", hvor Kajas far, købmand H. J. Jørgensen var formand. Herman Bang var gæst i købmandshjemmet under opholdet, og indtrykkene fra begivenhederne i den sønderjyde stationsby gav Herman Bang inspiration til romanen "De uden Fædreland". 3

6 l denne ildring optræder Bang selv i ikkelse af den ungare violinvirtuos Grev Joan Ujhåzy, der bringer et pust af en fremmed og rigere tankeverden ind i et dan provinsmiljø. Kaja genkendes i en af nøglefigurerne som købmandsdatteren Gerda Johansen, der fascineres af den eksotie kunstnergreve. Det er historien om to verdener, der drages mod hinanden, men som aldrig lader sig forene.

7 Kaja Hansen Jacobsen i Skulptursalen. Kaja Hansen Jacobsen og Biblioteksforeningens bestyrelse Mange af bøgerne på hylderne er godt slidte, til tider mangler der både omslag og sider inde i bøgerne - et tegn på at de er blevet læst flittigt. Spørgsmålet er, om Kaja og Niels Hansen Jacobsen var med i en af tidens mange læsekredse. Interessen for at abe adgang for den brede befolkning til det revne ord viser sig i Kajas engagement i Vejen Biblioteksforening, hvor hun blev valgt som næstformand på det konstituerende bestyrelsesmøde d , for senere at blive udnævnt som formand efter Biblioteksforeningens generalforsamling d en post hun beholdt de kommende tre år. Grundstammerne i biblioteksforeningen var den tidligere Sognebogsamling samt et legat fra familien Lauridsen i 1916, som ulle sikre lokaler til læse rum samt indkøb af nye bøger. På samme tidspunkt gik kommunen ind i samarbejdet. l museets arkiver findes der en notits fra Folkebladet i 1925, hvor Kaja på det kraftigste opfordrer medlemmer til at betale deres kontingent, da det "kun er de færreste af os, der har Raad som vi har Lyst, til selv at anaffe os de Haandbøger, Billedværker og Litteratur, vi har brug for til Hjælp i vor Arbejde eller til Glæde og Berigelse i vor Fritid". Opfordringen blev fulgt af et digt, som berev læsningens glæder: 4

8 Bøgernes Verden er som stille gemmer, rummer til Undre, Øjeblikket glemmer, mangen en at, maae fra Dragen vunden, ligger paa Bunden. O - der er de gamle Bind med blanke Spænder, fra deres Blade gamle Luer brænder, Hænder, som rev dem og blev Støv i Graven, rækker dig Gaven. Blomster fra Tider langvejs ladt tilbage, dufter endnu af døde Sommerdage. Al deres sødme, hvis du Sejlet bryder, løfter og fryder. Nutidens duft af Glæden og Sorgen ligger og bier til Fremtidens Morgen, altid i stand til at slynge af sin Dvale Toner og Tale. Mangen en Evne, mangen en kostbar Viden bæres af Bogens Tavshed ud i Tiden; maae din Søn, din Sønnesøn den bringer løftede Vinger Lad os da vogte Skatte, vi har arvet, vogte paa andre, af vor Samtid farvet, Aandslivets Høst på Bøgers fulde Blade sanke i Lade. Niels Hansen Jacobsen og Biblioteksforeningen Museet lagde ved flere lejligheder lokaler til bestyrelsesmøder i Biblioteksforeningen, og det faldt naturligt at overgive enkelte opgaver til Niels Hansen Jacobsen. Det fremgår af bestyrelsesreferaterne, at han indvilligede i at "tegne en Ramme til Opslag, man agter at ophænge i Biblioteket". Hvorvidt disse rammer blev udførte og om de stadig eksisterer, vides ikke. Af biblioteksforeningens bestyrelsesreferater fremgår det, at foreningen ihærdigt forsøgte at finde veje til at affe flere medlemmer. Man bestilte f.eks bogmærker ved boghandler Bruun-Møller, som ulle bære på- 5

9 riften: "Enhver bør være medlem af Biblioteksforeningen. Ethvert medlemsbidrag drager et ligesaa stort Statstilud med sig. Mindste Kontingent: Enkeltperson 2 Kr., Ægtepar 3 Kr.". Om Hansen Jacobsen fik til opgave at udforme disse bogmærker vides ikke med sikker-hed, men der findes to små blyantstegninger fra hans hånd med en del af den pågæld-ende ordlyd. Kaja og Niels Hansen Jacobsen i atelieret i Skibelund, ca Hansen Jacobsen kan naturligvis også have kendt til ideen og på eget initiativ leget lidt med et udkast, l disse tegninger går et af Hansen Jacobsen hyppigt brugte gravstensmotiver igen: livstræet, som også her vokser op af de golde sten, men som nu bærer frugt i form af den viden, der ligger gemt i bøgerne. Bogmærker tegnet af Niels Hansen Jacobsen med påriften: Vejen Biblioteksforening. Enhver bør være medlem. Lokalhistori arkiv, Vejen.

10 Museets og Biblioteksforeningens fælles interesser - og målgruppe - viser sig bl. a. også i en lille reklamefolder, som delvist oplyser om museets samlinger og åbningstider og delvist gør opmærksom på bibliotekets faciliteter. Lille reklamefolder for biblioteket og kunstmuseet i Vejen Boghandel og galleri Naturlig adgang til nye udgivelser har det Hansen Jacobsen'e hjem haft i Hans Bruun- Møllers Boghandel. Indehaveren var gift med en niece til Niels Hansen Jacobsen, og var billedhuggerens nærmeste familie, da han ikke selv havde nogen børn. Hans Bruun-Møller arbejdede som boghandlersvend ved Arnums Boghandel i Aov, men i 1907 besluttede han at blive selvstændig og åbnede en konkurrerende forretning i Vejen. Boghandelen har naturligvis forsynet Biblioteksforeningen med litteratur, men Hans Bruun-Møller var tillige som privatperson engageret i foreningen, da han i øvrigt over stort set samme periode som Kaj a - sad i dens bestyrelse. Boghandelen førte et righoldigt sortiment med alt fra bøger over papirvarer til taer, men også kunstgenstande og -tryk kunne findes på hylderne, l samarbejde med Niels Hansen Jacobsen solgte boghandelen løbende af hans keramik og udstillede det til tider i sidevinduet, eller som her, i det store vindue ud mod gaden. Særligt ved juletid var der gang i salget fra billedhuggerens seneste "julebagning". 7

11 Vinduesudstilling med Hansen Jacobsens keramik i Bruun Møllers Boghandel. Men selvom der har været et sammenfald af familiære forbindelser og rent forretningsmæssige interesser med foreningsarbejdet, er det ikke ensbetydende med, at man ikke har bragt kræfter ind udefra, hvor disse kunne levere et bedre og smukkere arbejde. Sådanne overvejelser må have ligget bag Bruun-Møllers beslutning, da han har fået den i København bosiddende arkitekt Zacha Friis til at udforme forslag til boghandelens bomærke. For i øvrigt samme person, som sidenhen har udformet Vejen Kommunes segl med Hansen Jacobsens trold som byens vartegn. Udkast til bomærke for Bruun-Møllers Boghandel. Ca Christina Rauh, juni

12 Forklaring til brug af bogsamlingens registrering angiver bogens placering i forhold til bibliotekernes ordningssystem. Er bogen udstyret med et nummer, tilhører det et bestemt fagområde, mens placeringen viser, at det drejer sig om ønlitteratur. Den frane, nore og de enkelte tye ønlitterære værker er dog placeret i forhold til det faglige ordningssystem. Ud over de rent formelle oplysninger som forfatter, titel og udgiver, er der under angivet, hvad der med håndrift er tilføjet i eller udenpå bøgernes omslag. Her finder man bl.a. signeringer og dedikationer. Der kan tillige være gjort bemærkninger om bogens tilstand eller gjort opmærksom på forhold, der berører museet. Ved feltet er det angivet, om der ulle ligge eventuelle løsark, artikler eller breve inde i bogen. henviser til bogens placering i Mindestuerne, hvor den lave reol er angivet som nummer et, mens den høje reol ind mod museet er angivet som nummer to. Bøgerne er nummererede efter deres plads i reolerne, hvilket vil sige, at 1 står i reol 1, på øverste hylde længst til venstre, hvorefter der er arbejdet videre, så bog. nr. 403 står i reol 2. - hylde 6. Registrering er foretaget af Poul Erik Hansen. Indledende tekst og redigering ved Christina Rauh 9

13 Skønlitteratur på dan

14 Alighieri, Dante Dante Alighieris Guddommelige Komedie / oversat af Chr. K. F. Molbech Kjøbenhavn: Forlagsbureauet, bd. Heri: Anna G. Rohde 2 - hylde 2 (nr ) Bang, Herman Det graa hus København: Schubothee, 1901 Heri: Kaja Jensen Julen 1901 : reol 2 - hylde 1 (nr. 151) Bang, Herman Ludvigsbakke 2. udgave København: Schubothee, 1903 Heri: Hansen Jacobsen : reol 2 - hylde 1 (nr. 150) Bang, Herman Mikaël København: Gyldendal, 1904 Heri: Kaja Jørgensen : reol 2 - hylde 1 (nr. 152) Bang, Herman Ravnene: to fortællinger København: Gyldendal, hylde 1 (nr. 153)

15 Bang, Herman De uden fædreland København: Gyldendal, 1906 Heri: Kaja Jørgensen 2 - hylde 1 (nr. 154) Baudelaire, Charles Digte / 1 oversættelse ved Sophus Clausen, Sophus Michaëlis, Kai Hoffmann, Johannes Jørgensen og Kai Friis-Møller København: Gyldendal, 1917 Nr. 443 af 500 ex. Heri: Fru Kaja Hansen-Jacobsen Glædelig Jul øner Bezdechi Jørgensen indreg. Tinna 2 - hylde 3 (nr. 293) Bauditz, Sophus Historier fra Skovridergaarden: en novelle-cyclus. Kjøbenhavn: Gyldendal, 1897 Heri: Kaja Jørgensen Vamdrup 2 - hylde 1 (nr. 156) Belgiens lyre / udgivet af Kai Friis Møller. København: Pios Boghandel, hylde 2 (nr. 39) Bjørnson, Bjørnstjerne Over /Evne: andet Stykke Kjøbenhavn: Gyldendal, 1895 Heri: Ingeborg Jørgensen Vamdrup 2 - hylde 1 (n r. 159)

16 Bjørnson, Bjørnstjerne Arnljot Gelline - 2. udg. København: Gyldendal, 1871 Heri: Jakob Jakobsen Vejen ved Vejen Station 2 - hylde 1 (n r. 157) Bjørnson, Bjørnstjerne På Guds Veje. Kjøbenhavn: Gyldendal, 1889 Heri: Gabr. Jacobsen, Henriksensgade 8, IV Kbh. Ø 1 - hylde 2 (nr. 23) Blicher, St. St. Digte i udvalg / med en indledning om Blicher som lyri digter ved F. Ronning. Kjøbenhavn: Gad, 1899 Heri på omslag: Maria Louisa Muller 2 hylde 1 (nr. 179) Blicher, St. St. Udvalgte Noveller - 1. bd. Kjøbenhavn: Gyldendal, 1898 Heri: Malvina ligger begravet på Sulsted Kirkegaard. Billedkort, St. St. Blicher, 33 øre 2 - hylde 1 (nr. 160) Blicher, St. St. Udvalgte Noveller - 2. bd. Kjøbenhavn: Gyldendal, (18?) side mangler 2 - hylde 1 (nr. 161) Bojer, Johan Liv: roman Kjøbenhavn: Gyldendal, 1911 Heri: N. Hansen-Jacobsen, Jul hylde 3 (nr. 108)

17 Bojer, Johan Vort Rige: roman Kjøbenhavn: Gyldendal, 1908 Her: Til Ørn Juleaften hylde 3 (nr. 109) Brahm, Harriet Bag forhænget: seks billeder Kolding: Gyldendal, 1924 Heri: Hansen-Jacobsen 1 - hylde 3 (nr. 106) Brandmose, Aage Muld og Skæbner: dane fortællinger København: Aschehoug, 1924 Her: Hr. Billedhugger Niels Hansen-Jacobsen ærbødigst Aage Brandmose hylde 3 (nr. 112) Bregendahl, Marie Naar jul er nær. Heri: Til Hansen-Jacobsen og Hustru og en lille fredelig og beeden Bog med venlig Hilsen og "glædelig Jul" Deres hengivne Marie Bregendahl. Hjertelig Tak for Deres begges elværdige Hilsen og gode Øner i Fødselsdagens Anledning Nov hylde 2 (nr. 28) Bregendahl, Marie Den blinde Rytter. København: Gyldendal 1927 Heri: Til Niels-Hansen-Jacobsen og Hustru, med mange venlige Hilsner og Tak. Deres begges Hengivne Marie Bregendahl. April hylde 2 (nr. 29)

18 Bregendahl, Marie En dødsnat. Kjøbenhavn: Gyldenal, 1912 Heri: Julen 1912 fra lille Søster til Bente 1 - hylde 2 (nr. 33) Bregendahl, Marie Blandt de unge: billeder af Sødalfolkenes liv. Kjøbenhavn: Aschehoug, hylde 2 (nr. 34) Bregendahl, Marie Hendrik i bakken: et billede. Kjøbenhavn: Gyldendal, 1927 Heri: Til Niels Hansen-Jacobsen og Hustru, en gammel Bog i nye Klær med venlig hilsen fra Deres begges hengivne Marie Bregendahl Nov hylde 2 (nr.27) Bregendahl, Marie Med aabne sind: to smaa pigers oplevelser og indtryk. København: Gyldendal, 1926 Heri: Til Billedhugger Hansen-Jacobsen og Hustru med mange venlige Hilsner fra Deres hengivne Marie Bregendahl 1 - hylde 2 (nr. 30) Bregendahl, Marie Mens aarene gik: billeder af Sødalsfolkenes liv Kjøbenhavn: Gyldendal, hylde 2 (nr. 31)

19 Bregendahl, Marie Den gamle provst: billeder af Sødalfolkenes liv. Kjøbenhavn: Gyldendal, 1923 Heri: Hansen-Jacobsen 1 - hylde 2 (nr. 32) Bregendahl, Marie Peter Guldgraver og hans eneste Ven: billeder af Sødalfolkenes liv. Kjøbenhavn: Aschehoug, 1917 Heri: Til Niels-Hansen-Jacobsen og Hustru med venlig hilsen og Tak for det hyggelige og gode Samvær. Marie Bregendahl hylde 2 (nr. 35) Buchholtz, Johannes De smaa pile. Kjøbenhavn: Gyldendal, 1923 Heri: Hansen-Jacobsen 20/ hylde 2 (nr. 36) Bødtcher, Ludvig Digte København: Det Nordie Forlag, 1902 Heri: Kaja Jørgensen Juleaften hylde 1 (nr. 195) Dickens Charles Strenge tider. København: (?), (19?) side mangler 2 - hylde 1 (nr. 165) Digte fra Verdenrigen / udvalgte og oversat af Valdemar Rørdam. Kjøbenhavn: Aschehoug, hylde 3 (nr. 98)

20 Drachmann, Holger Ungdomsdigte: Digte. Dæmpede melodier. Sange ved havet. Ranker og Roser. Kjøbenhavn: Gyldendal, hylde 3 (nr. 262) Feuchtwanger, Lion Den hæslige hertuginde Margarete Maultasch / paa dan ved Maria Garland København: Gyldendal hylde 3 (nr. 123) Frensen, Gustav Jørn Uhl. 2. oplag København: Gyldendal, hylde 1 (n r. 166) Freuchen, Peter Storfanger København: Hasselbalch, 1927 Heri: Hansen Jacobsen 1 - hylde 2 (nr. 40) Geijerstam, Gustaf af Bogen om Lille-Bror: et Ægteabs roman København: Gyldendal, hylde 1 (nr. 168) Goethe, Johann Wolfgang von Faust 1. del, bd. 1 / oversat af P. Hansen - 2. oplag Kjøbehavn: Gyldendal, 1887 Heri: N. Hansen-Jacobsen 2 - hylde 4 (nr. 303)

21 Goethe Faust: tragedie af Goethe / oversat af P. Hansen Kjøbenhavn: Gyldendal, hylde 4 (nr. 304) Goldschmidt, M. Arvingen Kjøbenhavn: Chr. Steen, hylde 1 (nr. 167) Graves, Robert Claudius og Messalina Købehavn: Gyldendal, hylde 4 (nr. 305) Grønbech, Vilh. Solen har mange veje: sange: Privattryk København: Poul Branner, 1941 Heri: Til Niels Hansen Jacobsens 80 års Fødselsdag fra O. Vang Lauritzen i Beundring - i Taknemmelighed 1 - hylde 2 (nr. 43) Gunnarson, Gunnar Varg i Veum Kjøbenhavn: Gyldendal, hylde 2 (nr. 44) Hamsun, Knut Redaktør Lynge København: Philipsen, 1893 På omslag: Niels H. Jacobsen. På titelside: Gabr. Jacobsen 65 Boulv. 2 - hylde 1 (nr. 171)

22 Hamsun, Knut Segelfoss by l-ll Kjøbenhavn: Gyldendal, 1915 Heri: Hansen Jacobsen Jul hylde 1 (nr ) Hamsun, Knut Victoria: en kærlighedshistorie København: Gyldendal, 1911 Heri: Kaja Hansen-Jacobsen Jul hylde 1 (nr. 172) Hauch, C. En pol familie: roman i 2 dele Kjøbenhavn: Gyldendal, 1904 Heri: K. Fuglede Jørgensen Vamdrup 1 - hylde 3 (nr. 124) Hesse, Hermann Peter Camenzind Kjøbenhavn: Gyldendal, hylde 3 (nr. 136) Hichens, Robert Allahs have. Kjøbenhavn: Gyldendal, 1924 Heri: Hansen Jacobsen marts hylde 3 (nr. 125) Hoffmann, Eline Fjern strand: digte. København: Levin & Munksgaard, 1923 Heri: Til Kaja og Niels Hansen-Jacobsen venligst fra Eline Hoffmann 1 - hylde 2 (nr. 46)

23 Hoffmann, Kai Blaa strande: digte. København: Gyldendal, hylde 2 (nr. 45) Hoffmann, Kai Under solen: digte. København, 1907 Heri: Hansen-Jacobsen 1 - hylde 2 (nr. 47) Hoffmann, Kai Hav og rum: digte Kjøbenhavn: Gyldendal, hylde 2 (nr. 48) Hoffmann, Kai Hjem og hjemland: digte København: Gyldendal, hylde 2 (nr. 49) Hoffmann, Ulf Foraarsflugt: digte København: Woel, hylde 1 (nr. 178) Hugo, Victor De elendige København: Martin, bd. 2 - hylde 3 (nr. 282, 283, 284, 285)

24 Ibsen, Henrik Digte - 7. oplag København: Gyldendal, 1896 Heri: Julie Bel (?) 2 - hylde 1 (nr. 173) Ingemann, B. S. Morgen- og aftensange København: V. Prior, 1918 Heri: Kaja Hansen-Jacobsen 2 - hylde 1 (nr. 175) Jacobsen, J.P. Samlede Skrifter - 3. udgave Kjøbenhavn: Gyldendal, bd. Heri: Kaja Jørgensen (side mangler på bd. 1) 2 - hylde 2 (nr ) Jelusich, Mirko Cæsar Kjøbenhavn: Nyt Nordi Forlag, hylde 4 (nr. 312) Jensen, Johannes V. Den jyde blæst: digte København: Gyldendal, hylde 2 (nr. 53) Jensen, Johs. v. Digte København: Gyldendal, 1906 Heri: Hansen-Jacobsen 2 - hylde 2 (nr. 211)

25 Jensen, Johannes V. Himmerlandshistorier: 3. samling København: Gyldendal, hylde 2 (nr. 52) Jensen, Johs. V. Hjulet København: Gyldendal, hylde 2 (nr. 209) Jensen, Johannes V. Myter og jagter. København: Gyldendal, 1907 Heri: Hansen Jacobsen 1 hylde 2 (nr. 50) Jensen, Johannes V. Myter: 4. samling København: Gyldendal, 1912 Heri: N. Hansen - Jacobsen hylde 2 (nr. 54) Jensen, Johs. V. Nye Myter København: Gyldendal, 1908 Heri: Hansen - Jacobsen med Haandslag fra Johannes V Jensen hylde 2 (nr. 210) Jensen, Thit Kongen fra Sande København: Nyt Nordi Forlag, hylde 2 (nr. 55)

26 Jensen, Thit Ørkenvandring: samfundsroman. København: Gyldendal, 1907 Heri: Til Kaja 20.oct hylde 2 (nr. 212) Kidde, Harald Loven. København: Gyldendal, 1908 Heri: Til Kaja fra Hytten Juleaften 2 - hylde 2 (nr. 216) Kipling, Rudyard Jungle-bogen / oversættelse ved A. Halling - 2. oplag København: Pio, 1899 Heri: N. Hansen-Jacobsen 2 - hylde 2 (nr. 215) Knudsen, Jakob En Ungdom København: Gyldendal, 1913 Heri: Mathilde Jørgensen 2 - hylde 2 (nr. 217) Krag, Thomas Gunvor Kjeld: Præstens Datter København: Gyldendal, hylde 2 (nr. 218) Kaalund, H. D. Efterladte digte Kjøbenhavn: Gyldendal, 1885 Heri: Gabrielle : tryk AEM: Øner Anne E. Munch 2 - hylde 1 (nr. 174)

27 Lagerlöf, Selma En Herregaardshistorie København: Gyldendal, hylde 2 (nr. 223) Lagerlöf, Selma Gösta Berlings Saga København: Det Nordie Forlag, [1903] Heri: Kaja Jørgensen Julen hylde 4 (nr. 314) Lagerlöf, Selma Legender og fortællinger: 4. udg. København: Gyldendal, 1918 Heri: Hansen-Jacobsen 1 - hylde 2 (nr. 56) Lagerlöf, Selma Trolde og menneer - 3. oplag Kjøbenhavn: Gyldendal, 1915 Heri: Kaja Hansen-Jacobsen 2 - hylde 2 (nr. 222) Lange, Thor Gjennem farvet glas: Smaating på vers Kjøbenhavn: Gyldendal, 1894 Heri: Kaja Jørgensen hylde Lange, Thor Sarniza: Stemninger fra slavie og andre lande Kjøbenhavn: Gyldendal, 1896 Heri: Med venlig Julehilsen til Fru og Her Hansen Jacobsen fra Deres meget hengivne N. Thor Lange Juleaften hylde 2 (nr. 221)

28 Lange, Thor Udvalgte digte / ved Otto Borchsenius København: Gyldendal, 1915 Heri: Hansen Jacobsen - den Dag 8.10 den ønne Edith kom ud af... (Tidn?) To kort med blå. mindesten på Grathe Hede rejst af Thor Lange. Hånrevet artikel for mindesten i Skibelund til Thor Langes minde. Jyllandsposten H. G. Brøndsted Gentofte blassensvej hylde 2 (nr. 60) Lange, Thor Aaret og andre digte Odense: Milo'e Boghandel, 1919 Heri: Fru Hansen Jacobsen med Hilsen fra Axel Lange 2 - hylde 1 (nr. 177) Larsen, Thøger Søndéngalm: digte fra Italiensrejsen København: Gyldendal, hylde 2 (nr. 57) Larsen, Thøger Det fjerne: digte København: Gyldendal, hylde 2 (nr. 58) Larsen, Thøger Udvalgte digte Kjøbenhavn: Gyldendal, 1917 Heri: H. Hansen-Jacobsen Jul hylde 1 (nr. 196) Lauesen, Marcus Og nu venter vi paa ib København: Gyldendal, 1931 Heri: N Hansen Jacobsen 1 - hylde 6 (nr. 133)

29 Lembcke, Edv. Digte og sange Kjøbenhavn: Schubothes Boghandel, 1870 Heri: N. H. Jacobsen, 1901 (sider efter s. 80 mangler) 2 - hylde 1 (nr. 180) Lembcke, Edvard Digte / med indledning og anmærkninger af Vilhelm Andersen København: Det Nordie Forlag, 1901 Heri: Til Lembckes Billedhugger venligst fra V. A. 2 - hylde 1 (nr. 194) Lie, Jonas Østenfor sol, vesten for maane og bagom Babylons taarn! : streif paa jagtgebetet. Kjøbenhavn: Gyldendal, 1905 Heri: Kaja Jørgensen 2 - hylde 2 (nr. 224) Meresjkowij, Dmitrij Leonardo da Vinci: Gudernes Gjenopvækkelse / oversat af L. H. Bing Kristiania: Olaf Norlis Forlag, 1905 Heri: N. Hansen Jacobsen 2 - hylde 3 (nr. 296) Michaélis, Karin Barnet København: Gyldendal, 1902 Heri: Kaja Jørgensen tyve - Aar- 2 - hylde 2 (nr. 228) Michaélis, Sophus Solblomster - 2. udgave København: Det Nordie Forlag, 1901 Heri: Til min egen kære Mis hylde 1 (nr. 193)

30 Michaélis, Sophus Solblomster København: Jakob H. Mansas, 1893 Heri: Kaja Jørgensen Vamdrup 2 - hylde 2 (nr. 229) Molbech, Chr. H. F. Ambrosius: uespil i fire akter 711. oplag København: Gyldendal, 1898 Heri: Kaja Jørgensen. Vamdrup 1 - hylde 2 (nr. 64) Moltesen, Eva Fra Kalevalas Lunde: Finlands nationalepos i genfortælling ved Eva Moltesen. København: Gad, 1908 Her: Billedhugger Hansen Jacobsen fra Sophie Breum aug hylde 3 (nr. 111) Mukerji, Dhan Gopal Jægeren Ghond København: Jespersen og Pio, 1935 Heri: Til Hansen-Jacobsen med Tak for gamle dage. Deres Meta Lassen 1 - hylde 3 (nr. 102) Nielsen, Karl Et aabent angreb København: Hagerup, hylde 3 (nr. 113) Nielsen, L. C. Rejsen til Rom: rejserim København: Gyldendal, 1904 Heri: Til lille Kaja med Tak for Julen hylde 3 (nr. 116)

31 Nielsen, L C. Thurah's Park: digte København: Hasselbalch, hylde 3 (nr. 120) Oehlenschläger, Adam Digte København: Gyldendal, 1921 Heri: Fru Hansen-Jacobsen med venligst tak fra S. A. 2 - hylde 1 (nr. 197) Oehlenschläger Hakon Jarl hin Rige: et Sørgespil / udgivet af F. L. Liebenberg København: Det Nordie Forlag, 1903 Heri: Kaja Jørgensen 2 - hylde 1 (nr. 204) Oehlenschläger Sanct-Hansaften-Spil Kjøbenhavn: Philipsen, 1884 Heri: S. Alkærsig 2 - hylde 1 (nr. 199) Oehlenschläger Sancthansaftens-spil / udgivet af F. L. Liebenberg København: Gyldendal, 1904 Heri: Kaja Jensen 2 - hylde 1 (nr. 203) Pontoppidan, Henrik Det forjættede land: et tidsbillede København: Philipsen, 1892 Heri: på titelside: Gabr. Jacobsen På 1. side: N. H. Jacobsen. 65 Boulevard Arago 1 - hylde 2 (nr. 73)

32 Poulsen, Frederik Mors dreng: fortælling fra halvfemsernes tid. København: Gyldendal, 1900 Heri: Til Hr. N. Jacobsen venabeligst fra en 1 - hylde 3 (nr. 110) Richardt, Christian Nyere digte Kjøbenhavn: Gyldendal, 1875 Heri: håndreven hilsen til Anna i anledning af 28. april 1877 med en venlig hilsen fra onkel og tante i Thisted 2 - hylde 1 (nr. 186) Richepin, Jean Les Truands: drama en cinq actes en vers Paris: Charpentier et Fasquelle, hylde 3 (nr. 143) Rodenbach, Georges Det døde Briigge / oversat af Bolette og Jens Lund med et forord af Johannes Jørgensen (tegninger af Jens Lund) København: V. Pios Boghandel; Poul Branner, 1912 Heri: Til Billedhuggeren N. Hansen-Jacobsen og frue fra Bolette og Jens Lund 2 - hylde 3 (nr. 297) Schneider, Marinus Forår: mellem mure København: Gyldendal, 1909 Heri: Til Ørn fra Ugl Side fra Verden og Vi: Koch K: Den julte at på øen Trinidad + Emil Bønnelycke: Lokomotivet 1 - hylde 2 (nr. 74) Seedorf, Hans Hartvig Fra Danmark til Dvina Kjøbenhavn: Piois Boghandel, 1920 reol 2 - hylde2 (nr. 232)

33 Seedorf, Hans Hartvig Hyben: digte - 5. udg. København: Pios Boghandel, hylde 2 (nr. 72) Sk Seedorf, Hans Hartvig Mod fremmede stjærner: en håndfuld nye digte. - 2.oplag København: Pios hylde 1 (nr. 187) Seedorf, Hans Hartvig Vinløv og Vedbend. København: Pios Boghandel, hylde 2 (nr. 233) Shakespeare, William Dramatie værker / oversatte af P. Foersom / omarbejdet af Edv. Lembcke Kjøbenhavn: Schubothes Boghandel, del, 2. del, 4. del, 5. del, 8. del, 11. del -6bd. Heri: A. Rohde _2 - hylde 4 (nr. 315, 316, 317, 318, 319, 320) Skjoldborg, Johan Almue: billeder afsides fra - 3. oplag Kjøbenhavn, hylde 2 (nr. 234) Skjoldborg, Johan Bjærregaarden: fortælling - 4. oplag Kjøbenhavn: Gyldendal, hylde 2 (nr. 238)

34 Skjoldborg, Johan En Stridsmand: fortælling - 4. oplag Kjøbenhavn: Gyldendal, hylde 2 (nr. 240) Skjoldborg, Johan Ensomme folk: fortællinger - 2. oplag Kjøbenhavn, hylde 2 (nr. 235) Skjoldborg, Johan Gyldenholm: arbejderroman - 3. oplag Kjøbenhavn: Gyldendal, hylde 2 (nr. 236) Skjoldborg, Johan l Skyggen: fortællinger - 3. oplag Kjøbenhavn: Gyldendal, 1912 Heri: Til Billedhugger Hansen-Jacobsen! Jeg beder dem modtage denne Folkeudgave af mine udv. Skrifter med Tak for Deres Kunst, ikke mindst "Modersmaalet", der er det Skulpturarbejde i Landabet jeg har haft mest Glæde af - og med Tak for Kruset Deres heng. Johan Skjoldborg 2 - hylde 2 (nr. 239) Skjoldborg, Johan Kragehuset: fortælling - 3. oplag Kjøbenhavn, hylde 2 (nr. 237)

35 Stone, Irving Van Gogh København: Gyldendal, 1935 Heri: N. Hansen Jacobsen 1 - hylde 3 (nr. 140) Stuckenberg, Viggo Sne København: Det Nordie Forlag, 1901 Heri: Hr. Hansen-Jacobsen Viggo Stuckenberg: Lykke - leg og drømme døsen hylde 1 (nr. 192) Tagore, Rabindranath Flakkende fugle København: Pios forlag, 1917 Heri: Hansen-Jacobsen september med håndrevne citater forrest i bogen. 2 - hylde 1 (nr. 184) Tolstoj, Leo Fader og Søn og andre Fortællinger/ oversat fra russi af W. Gerstenberg; med illustrationer af R. Christiansen. København: Gyldendal (19?) Heri s. 143: Brev til Ejnar Nielsen 1 - hylde 3 (nr. 138) Vedsted, H. C. Lyng - Leif: en Zigeunersjæls historie / vignetter af Louis Moe København: Lohse, hylde 3 (nr. 101) Vibe, Niels Jyde digte Aarhus, København: Albert Bayers Forlag, hylde 3 (nr. 290)

36 Vries, Theum de Rembrandt København: Poul Branner, hylde 3 (nr. 139) Wessel, Johan Herman Digte / ved J. Levin Kjøbenhavn: Bøjesen, 1896 Heri: Jens Lund; julegave fra (?) 18(?) 1 - hylde 2 (nr. 89) Yamata, Kikou Masako København: Haase, 1926 N. H. Jacobsen: Hermed mindes fra GI. Grund. Hjem VI Indklæbet medlemsliste bogliste 1927 (læsekreds?) 2 - hylde 3 (nr. 299) Aakjær, Jeppe Bag hjemmets gavl: samlede digte 1 København: Gyldendal, hylde 2 (nr. 80) Aakjær, Jeppe Bonden og hans jord - et digt Holstebro: Niels P. Thomsen, 1923 Heri: Kjære Hansen- Jacobsen! Glædelig Jul Din hengivne Jeppe Aakjær 1 - hylde 2 (nr. 76) Aakjær, Jeppe Den ny klokke: En historie fra heden Holstebro: Niels P. Thomsen, 1921 Heri: Kjære Hansen-Jacobsen og Hustru! Min Hjerteligste Julehilsen! Deres hengivne Jeppe Aakjær 1 - hylde 2 (nr. 79)

UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver

UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver Henrik Andersson, Flemming Conrad, Per Dahl og Jørgen Hunosøe: UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800 En redegørelse for behov, problemer og perspektiver Marts 1996 Udgivelse af danske litterære

Læs mere

Peter Grosell s Antiquariat

Peter Grosell s Antiquariat DANSK SKØNLITTERATUR ILLUSTREREDE BØGER DANISH FICTION ILLUSTRATED BOOKS 1. ANDERSEN NEXØ, MARTIN: Det bødes der for. Orig. udgave. Kbhvn. 1899. 198 s. Orig. komp. hellærred. solgt 4. ANDERSEN NEXØ, MARTIN:

Læs mere

100 ÅR MED SØLV GEORG JENSEN

100 ÅR MED SØLV GEORG JENSEN EGON SOMMERS IKONER 100 ÅR MED SØLV GEORG JENSEN NATURENS FORMER SKØNVIRKE HVAD SEKRETÆREN GEMTE GULDALDERFUND UDSTILLINGSAUKTUEL JØRN UTZON PÅ AUKTION MED MOGENS RUKOV KUNST I VERDENSKLASSE OLESEN SAMLINGEN

Læs mere

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN 1917 FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG H.H.THIELES BOGTRYKKERI INDHOLD MARIUS KRISTENSEN,

Læs mere

KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt,

KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt, KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt, Blæksprutten, 1914 ISBN 978-87-92994-00-4 Udgivet november

Læs mere

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 16

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 16 Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 16 Kan man være religiøs og sam dig ate ist? Kan tro og moderne viden forenes? FEJL PÅ GIROKORTET!! Nummeret +89215218 er forkert. Ændres l +86944472 Der

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere

Vejby-Tibirke årbog 1986. Af Hans Bohr. Tisvildelunde og»lynghuset«1

Vejby-Tibirke årbog 1986. Af Hans Bohr. Tisvildelunde og»lynghuset«1 Tisvildelunde og»lynghuset«af Hans Bohr Tisvildelunde og»lynghuset«1 Tisvildelunde og»lynghuset«2 Så langt jeg kan huske tilbage er det minder fra Tisvilde, der dukker op. Mine forældre havde lejet hus

Læs mere

Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001

Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001 Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001 Jubilæumsskrift udgivet i anledning af logens 50 års stiftelsesdag den 3. maj 2001 REDAKTION: Broder Exmester Knud Hersbøll. Broder Arkivar

Læs mere

Fra håndskrevne breve til Facebook

Fra håndskrevne breve til Facebook Fra håndskrevne breve til Facebook Om brevgenren fra 1700-tallet til i dag Bakkehusmuseet 2014 Tekst: Rikke Lagersted-Olsen Foto: Ole Akhøj og Stuart McIntyre Indhold 4 Forord 5 Hvad er brevet for en genre?

Læs mere

HUN VAR EN FLAMME! En læsning af Thit Jensens islandske forfatterskab med udgangspunkt i rejserne til Island i 1904 og 1905

HUN VAR EN FLAMME! En læsning af Thit Jensens islandske forfatterskab med udgangspunkt i rejserne til Island i 1904 og 1905 Hugvísindasvið HUN VAR EN FLAMME! En læsning af Thit Jensens islandske forfatterskab med udgangspunkt i rejserne til Island i 1904 og 1905 Ritgerð til B.A.prófs - maí 2010 Guðrún Jarþrúður Baldvinsdóttir

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 1. Carl Nielsen Brevudgaven

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 1. Carl Nielsen Brevudgaven Carl Nielsen Brevudgaven Carl Nielsen, 1890 Carl Nielsen Brevudgaven Bind 1 1886-1897 Redaktion, indledninger og noter: John Fellow Carl Nielsen Brevudgaven bind 1: 1886-1897 Redaktion, indledninger og

Læs mere

års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F.

års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. 1914-15. november - 2014 Dr.med., Fysikus Erik Holst (1828-1907) Logens embedsmænd Øverst fra venstre: Storrepræsentant Henning Nielsen,

Læs mere

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling 1 Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling Denne liste over personer, der har haft betydning for Martinus og hans arbejde Sagen, skal ikke opfattes som en fuldstændig

Læs mere

UDSIGTEN NYHEDSBREV JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET. Sept. 2011 9. Årg. Nr. 3

UDSIGTEN NYHEDSBREV JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET. Sept. 2011 9. Årg. Nr. 3 JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV Sept. 2011 9. Årg. Nr. 3 UDSIGTEN I sidste nummer af Nyhedsbrevet bragte vi et billede af pensione Chiusarelli vist udefra med vinduerne til Johannes Jørgensens

Læs mere

BLICHERNOTER. En digtdebut for 200 år siden.

BLICHERNOTER. En digtdebut for 200 år siden. BLICHERNOTER indeholder Om Blichers digtdebut 1814 Generalforsamling. Generalforsamlingsberetning Om Blicher-noveller der har tilknytning til Vestlig Profil. Eneboeren på Bolbjerg Henrik Ljungberg Kniplerinden

Læs mere

KUNST OMKRING TROLDEN NR.1, 23. ÅRGANG, FEBRUAR 2015

KUNST OMKRING TROLDEN NR.1, 23. ÅRGANG, FEBRUAR 2015 KUNST OMKRING TROLDEN NR.1, 23. ÅRGANG, FEBRUAR 2015 KOT NR. 1, 23 ÅRGANG 23 K.O.T. - Kunst omkring Trolden udgives i samarbejde mellem Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn og Vejen Kunstmuseum.

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Univers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/levnedbr03bran

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Univers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/levnedbr03bran ]lå Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Univers ity of Toronto http://www.archive.org/details/levnedbr03bran GEORG BRANDES LEVNED GEORG BRANDES LEVNED SNEVRINGER OG HORIZONTER

Læs mere

P. Jerndorff-Jessen - skolemand og autoriseret oversætter. Halvor Petersen

P. Jerndorff-Jessen - skolemand og autoriseret oversætter. Halvor Petersen P. Jerndorff-Jessen - skolemand og autoriseret oversætter Halvor Petersen 2005 1 P. Jerndorff-Jessen - skolemand og autoriseret oversætter Copyright 2005 Halvor Petersen Ejlskovvej 2, Himmelev 4000 Roskilde

Læs mere

Vejby-Tibirke årbog 1998

Vejby-Tibirke årbog 1998 Vejby-Tibirke årbog 1998 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 1998 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige tilladelse.

Læs mere

En kildesamling om Jens Immanuel Baggesen (1764-1826) og hans korte tid i Korsør.

En kildesamling om Jens Immanuel Baggesen (1764-1826) og hans korte tid i Korsør. Jens Immanuel Baggesen, pastel af Christian Hornemann, udført i 1806. Originalen måler 510 x 439 mm og tilhører Universitetsbiblioteket i Kiel. Se supplerende oplysninger side 22. En kildesamling om Jens

Læs mere

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 5 Jenle, den 1. april 2010. Jenle.dk BESØG JENLE!

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 5 Jenle, den 1. april 2010. Jenle.dk BESØG JENLE! Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 5 Jenle, den 1. april 2010 BESØG JENLE! Nanna og Jeppe Aakjærs kunstnerhjem Jenle er sommeråbent fra 1. juli til 31. august uden forudbestilling se mere!

Læs mere

Fra serien : Set Nedefra

Fra serien : Set Nedefra Fra serien : Set Nedefra Af Jørgen Olsen En betragtning OM, ----- ----- H. C. Andersen (1805-1875) Indholdsfortegnelse : Indledning: ----------------------------------- side 1 Barndommen: ------------------------------

Læs mere

KIRKEBLAD EFTERÅR. Hammel - Voldby. www.hammel-voldbykirke.dk. Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder

KIRKEBLAD EFTERÅR. Hammel - Voldby. www.hammel-voldbykirke.dk. Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder EFTERÅR Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder Hjertestarter Fra præst til provst Præsentation af menighedsrådsmedlemmer Kirkecafè Arrangementer Gudstjenester www.hammel-voldbykirke.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Julehilsen fra OM...Side 3-4. Julehilsen fra OB...Side 5-6. Julefortælling...Side 7-10. Hvem er vores embedsmænd...

Indholdsfortegnelse. Julehilsen fra OM...Side 3-4. Julehilsen fra OB...Side 5-6. Julefortælling...Side 7-10. Hvem er vores embedsmænd... Concordia 29 25/06/03 23:42 Side 1 Nr. 49 december 2013 28139_Blad nr 2 december 2013.indd1 Indholdsfortegnelse Julehilsen fra OM...Side 3-4 Julehilsen fra OB...Side 5-6 Julefortælling...Side 7-10 Hvem

Læs mere

Slægt & Data. 19. årgang

Slægt & Data. 19. årgang Slægt & Data December Nr. 4-2005 19. årgang Slægt Databehandling & december i Slægtsforskning 2005 1 Slægt & Data Indhold nr. 4 - december 2005 Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

Andreas Dolleris. Af Kristian Skammelsen, Hurup

Andreas Dolleris. Af Kristian Skammelsen, Hurup Andreas Dolleris Af Kristian Skammelsen, Hurup Rundt om i Danmark står der en masse mindesten over berømte danskere, H. C. Andersen, Hans Tavsen, Chr. D. 4. og mange andre. Men hvem kan forestille sig,

Læs mere

Victor Petersens Willumsen-samling. gennem 40 år. Ribe 1969-1989 Odden 1989-2009. Red. Gerda Rump Christensen

Victor Petersens Willumsen-samling. gennem 40 år. Ribe 1969-1989 Odden 1989-2009. Red. Gerda Rump Christensen Victor Petersens Willumsen-samling gennem 40 år Ribe 1969-1989 Odden 1989-2009 Red. Gerda Rump Christensen Victor Petersens Willumsen-samling Gennem 40 år Ribe 1969-1989 Odden 1989-2009 Fonde efter år

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Blomsterhilsen fra Lille Ida

Blomsterhilsen fra Lille Ida Blomsterhilsen fra Lille Ida af Anette Tonn-Petersen Eventyret Der var engang en lille pige der hed, Ida. Hun blev født i 1830 i Kongens København i en god familie, hvis omgangskreds talte tidens største

Læs mere