Designguide for foldere m.m.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Designguide for foldere m.m."

Transkript

1 Designguide for foldere m.m. 55

2 Designguide for foldere og kort samt skiltning af rekreative stier og ruter 1. udgave, april 2009 Denne designguide er udarbejdet i et samarbejde mellem de nordjyske kommuner, Skov- og Naturstyrelsens enheder i Nordjylland, Rold Skov Natur- og Kulturcenter, Visit- Nordjylland samt de nordjyske turistbureauer. Guidens formål er at gøre det nemmere for brugerne at orientere sig via foldere og skiltning i naturen ved at sikre, at alle parter i samarbejdet bruger de samme symboler, farver etc. i deres formidling. Guiden indeholder også forslag til et fælles design i de tilfælde, hvor flere kommuner eller andre parter i fællesskab producerer en folder. Skabelonen til dette design kan findes på På samme hjemmeside vil den senest opdaterede udgave af designguiden også kunne findes. Andre udbydere af formidlingsmateriale til naturbrugere, turister etc. opfordres til at bruge designguiden, så brugerne i videst muligt omfang møder materiale, hvor de grundlæggende elementer er genkendelige. Designguiden er produceret og vedligeholdes af Kaj Bolvig Hansen, Mariagerfjord Kommune og Uffe Westerberg, Rold Skov Natur- og Kulturcenter. Afsnittet om skiltning af rekreative ruter og stier er udarbejdet af Ole Olesen, Thisted Kommune. Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kaj Bolvig Hansen, tlf Uffe Westerberg, tlf Ole Olesen, tlf

3 Forside af folder (M65) Alle foldere i omfang det kan indpasses i deres design skal indeholde disse elementer: Silhuet af (nord)jylland med streg eller prik (evt. frikant) afhængig af folderens geografiske areal og art. Piktogram af folderens art, for let genkendelighed fra folderens målgruppe: vandre cykel ride hestevogn kano kajak fiske surf løbe mountainbike golf adventurerace rapeling dykning Farven på folderen holdes i samme farve for hver af typerne/arten af folderen: Vandre - grøn Cykel - blå Ride/hestevogn - mørke rød Kano/kajak - lyse blå Fiske - lys lilla Surf - lys cyanblå Løbe - lys grøn Mountainbike - blå Golf - gul Adventurerace - grøncyan Rapeling - grøncyan Dykning - lys cyanblå

4 Forsat forside af folder (M65) For cykelfoldere skal cykelrute-skiltet indgå med det/de rigtige numre: 55 Evt. kan der sættes logo for afsender. 55 Eksempel på cykelrute folder

5 Bagside af folder (M65) Alle foldere i omfang det kan indpasses i deres design skal indeholde disse elementer: Et mere detalieret oversigtskort, afhængig af område udbredelse, med få by navne og stednavne. Eks.: Madum Sø folder (Rold Skov Kultur- og Naturcenter). Afsender af folderen: Kommune - organisation - turistbureau med videre. Vigtige oplysninger/regler for færdsel mm.

6 Det er især tørvemosser med det latinske slægtsnavn Det er især Sphagnum, der spiller Madum en stor Sø rolle Danmarks i dannelsen klareste af højmoser. sø Store Blåkilde Danmarks Sphagnum, med Tørvemosserne har en Da enestående indlandsisen evne trak til sig at tilbage opsuge for nedbøren og trives under store de sure klumper og næringsfattige is begravet som forhold, såkaldt der dødis, som også langsomt en af de mest børen vandrige. og triv Se år siden, Store Blåkilde blev er en Tørvemosser af Danmarks med tiden opstår. Tørvelaget smeltede har væk. i Langmosen Tilbage var en fordybning tykkelse i landskabet, 12 meter hvor bredt og 4 med meter tiden dybt. op på over 4 meter. Nogle klumpen steder havde findes ligget. der bløde partier, og kalkholdige sprækker på i undergrun over 4 m det frarådes at krydse mosen. På grund af tørvemossernes samles og presses frem det under frarådes try sugeevne kan mosens Mange centrale søer dele i Himmerland hæve sig et godt ligger stykke i dødishuller, og Madum sugeevne ka over randzonen; deraf Sø navnet formodes højmose. at være opstået sådan. Også den langstrakte Store Blåkilde var tidligere over randzon anset fo sænkning, hvor Langmosen findes, er skabt under at istiden. være Rold Skov områdets mes Kun ganske få plantearter trives i højmosens sure miljø. På de tør- vandrige, men det er Kun faktisk ganske Lill få re partier vokser især Madum hedelyng, Sø er klokkelyng, Himmerlands rosmarinlyng, næststørste sø. Den Blåkilde er ca. 200 og Blåhøl, der re skiftes partier til voa tranebær, og smalbladet ha stor kæruld, og største og i dybde de fugtige er 8 meter. lavninger Søen er omgivet være af de skov mest vandgivende tranebær, med om og findes sphagnum-arter og og hede, tuekæruld. og de eneste tilløb er fra et par skovmoser. kring Vandet 150 l i pr. sekund. findes Selve sphag Stor søen er rent grundvand, og vandstanden svinger Blåkilde i takt med giver omkring 80 l van grundvandsstanden og dermed også nedbørsmængden i sekundet, i men der er desude området. Kun i perioder med særlig høj vandstand mange har søen små kilder i kæret. afløb I mosens gennem sydlige Asp del Bæk. findes en åben tørvegrav. Den er det eneste menneskelige Vandet i kilden er krystalklart o indgreb i Langmosen, der er en af helt blåt. Bunden består flere stede Under Danmarks Madum mest Sø findes uforstyrrede kridt i og meters dybde, af ren kalk, men og sand- og kalkpartikle vandet velbevarede i søen højmoser. surt og fattigt på næringsstoffer. viser Væksten tydeligt, hvor vandet vælde af alger i søen er derfor meget ringe, og vandet frem. er usædvanligt Højmosens klart. Lyset særlige trænger plantesamfund helt ned på bunden bag af det søen blå vand, som året rund Kalken er hemmelighede og er giver meget gode sårbart. vækstbetingelser Hvis klimaet for bundplanter. 7-8 Denne varmt, bestemt af omg sjældne ændrer type sig, næringsfattige eller nedbørens søer indhold kaldes Lobeliesøer velsernes efter årlige gennemsnits-tem blomsten af næringsstoffer Tvepibet Lobelie, som ammoniak som vokser i bredzonens peratur. lave vand. stiger, I søen vil dette findes hurtigt flere kunne grundskudsplanter aflæses bl.a Brasenføde og i Strandbo, højmosens der vegetation. kan danne Højmosen nærmest undersøiske enge. I gemmer i ubrudt linie opskylszonen dokumentation kan der ligge Mange tusindvis steder står skrevet, at S Under Madum Sø findes kridt i meters dybde, men vandet i søen er surt og fattigt på næringsstoffer. Væksten af alger i søen er derfor meget ringe, og vandet er usædvanligt klart. Lyset trænger helt ned på bunden af søen og giver gode vækstbetingelser for bundplanter. Denne sjældne type næringsfattige søer kaldes Lobeliesøer efter blomsten Tvepibet Lobelie, som vokser i bredzonens lave vand. I søen findes flere grundskudsplanter bl.a Brasenføde og Strandbo, der kan danne nærmest undersøiske enge. I opskylszonen kan der ligge tusindvis Design af foldere (M65) Fælles design af foldere: Madum Sø er Himmerlands næststørste sø. Den er ca. 200 ha stor og største dybde er 8 meter. Søen er omgivet af skov og hede, og de eneste tilløb er fra et par skovmoser. Vandet i søen er rent grundvand, og vandstanden svinger i takt med grundvandsstanden og dermed også nedbørsmængden i området. Kun i perioder med særlig høj vandstand har søen afløb gennem Asp Bæk. Der er udformet et forslag til design af foldere til fri afbenyttelse, med henblik på foldere, hvor man ikke kan eller vil bruge egne design - f.eks. fællesfoldere for flere kommuner eller organisationer. Skabelonen findes på Langmosen Langmosen l år side ningsmose m blev omdann Forbindelsen afbrudt. Mose Mosen blev t Langmosen Langmosen ligger i en lavning uden naturlig afvanding. For år siden udviklede sig i dette dalstrøg en forsumpningsmose med kær- og sumpplanter. De døde plantedele blev omdannet til tørv, og tørvelaget voksede i tykkelse. Forbindelsen til det næringsrige grundvand blev til sidst afbrudt. Mosen fik derefter kun det vand, der faldt som nedbør. Mosen blev til højmose, en efterhånden sjælden naturtype. Mange søer i Himmerland ligger i dødishuller, og Madum Sø formodes at være opstået sådan. Også den langstrakte sænkning, hvor Langmosen findes, er skabt under istiden. Madum Sø Danmarks klareste sø Da indlandsisen trak sig tilbage for år siden, blev store klumper is begravet som såkaldt dødis, som langsomt smeltede væk. Tilbage var en fordybning i landskabet, hvor klumpen havde ligget. Cykelruter i Himmerland Cykelruter nr Madum Sø, Langmosen og Store Blåkilde Vandreture i de fredede områder og Store Blåkilde er en del af mråde, der dækker det meste rg ådal og Villestrup ådal. værk af særligt beskyttelses- EU har udpeget pga. forekomst sestruede arter og naturtyper. ansvar for at sikre og forbedre naturtyper i disse områder. mgivelser blev sammen med 86. Det fredede område udgør tore Blåkilde er fra 1951 og g Kulturmune og mere om Denne folder er udgivet af Rold Skov Natur- og Kulturcenter i samarbejde med Mariagerfjord Kommune og Rebild Kommune. Find flere kort, foldere, tip til ture og meget mere om Rold Skov området på Rold Skov Natur og Kulturcenter Telefon Mariagerfjord Kommune Telefon Rebild Kommune Telefon

7 Skov Bakke Skårup 83 Museum Rold Lindenborg Å 62 Rold Bavnehøj Møldrup 24 ARDEN Lille Arden Trinnerup Kro Kirkeskov Skole Savværk 56 Villestrup 60 Store Arden Nysum Ravnkilde 76 Ambjerg Stovhøj Brøndbjerg Store Arden Mark Hvarre Hede Nysum Hede Glerup Lerbæk Huse Tinghøj Borup Marienborg 67 Vejrholt Skole Korup Skovhuse 44 Astrup 24 Mølleskov Tisted 27 Kort over rute/tur/område. 114 Toruphede Skole Skårup Hede Fuglegårde 74 Langbjerg 51 Kongshøj Kortet skal i målforhold svarelundgårdtil folderensbredmosegård udbredelse. Gandrup Hvarre Mark Blegedy Skole 87 Låddenhøj 47 Vive Hede Farsdal Vrå Rostrup Stenstrup Hede En cykelrute-folder: Hvarre1: Huse Nørre True æ B rd Stenstrup Lundgå Kortet skal svare i udtryk 1: Vebbestrup til KMS s topografiske kortgrundlag Grevelund Grenen Røde True henhold til generalisering Præstegårde med af kortdata og stednavne/områdenavne. Huse Stokholm Fragdrup k Lille Rørbæk 1 Ha Koldb 34 Bradstrup Motorbane Hesseldam Hus 13 Savværk ste Vester Doense Finderup Tinghøj Korshøj 2 Døstrup Skole Hjeds Valsgård Mark Solhøj Tofte Kirketerp Hørby Skoleby Skole Store Oksenhøj 62 Hørby Hegedal 67 Vindø 14 Plejehjem Amerika Institutioner Fyrkat 1 Øls Onsild Å 14 okeshede Lokes Plantage 61 2 dal ge53 Mikkelborg Sparrehuse 58 Fabrik Motorbane Andrup Hobro Knold Karlby 58 Fjelsted 78 Regional cykelrute 18 Skole 62 Holmgård Odinshøj Sønder Onsild Kro Sønder Onsild Stationsby Kjellerup Skov Kjellerup Hovedgård Dyrby Krat SønderSkOnsild Enge Glenshøj Sjørring Kær 39 ring e g olhøj Å 47 Vesterkær Hvidding Skovagre 13 Fælleskær Krat 48 Hvidding Sønderhede Kåthede Østerkær 46 dige DanDandige 67 Galgehøj Plejehjem Hvidsten Vestermark Purhus Ørrild Bakkerne 36 Risagergård Ko ust Terp 18 e Allestrupgård 7 Plantage ed Birkemosegård SPENTRU Skole 48 Kro Å 49 Bjergby Kondrup 53 Vejlager Brastrupholm Jennu 36 Houmark Råsted Tinghøj 76 Kro Hastrup Svallinggård t Kous 55 Fabrik Kousted Gassum Hvidsten Asferg Søndermark 44 Dyrby Rejstrup Vihøje Asferg Rejstrupholm Rejstrup Plantage 59 bæk Asferg Nørremark 59 Ashøj Asferg Østermark Sibirien Haversdås Kæ 73 Balgårde Kåtrup Ejstrup k Kåt Buchtrops Plantage Kæpsmark 57 Skole 68 Kåtstenen Fårup Mark bæ Å Kro Hvidding Kragehøj Kåt FÅRUP Nørbæk Nørbæk Skovager jerg 36 Randrupgård Ska Hvidding Vorning Bavnehøj Gundestrup 9 Vorning Grønning Fårup Plantage 9 Gråkær Vorning Å Kastb 13 Randrup Kirke Tørslev Hede Skole ls Å als Sparrehuse 65 Dyssehuse Regiona 63 Handest 9 Holmen 56 Bolsbjerg Huse 66 Ulstrup Kransmarken Kvottrup Svenstrup 63 Hem Kærbybro Kongejorden Gunderup Tørslevstenen Glenstrup 54 Skals Å Søbjerg Strølægget Østerkær Bæk Sk Midtbjerg Væg Eks.: Mariager Fjordruten, cykelrute 32 (Mariagerfjord Kommune). Vester Tørslev True Glenstrup Sø Hem Skov 116 Sølehøj 81 Broløs Skrødstrup H Skole Skrødstrup Skov Bavnehøj Gettrup 27 Alstrup Krat og Hohøj Skalborg Huse Nonneholt 57 Terphøj Trinderup 53 Hohøj Marie Kilde 110 Hohøj Hal Klostermark Memstrup Hou Sommergård 61 Gettrup Mark Vestermark Rævbakke Huse Holbo Høj Grysbjerg rinderup Vintersbjerg 49 Motel Hou Kirke Sødisbakke 9 Alstrup Skole Katbjerg Nørre Onsild 57 Skole Vilhelmsminde Maren Mølle Museum 18 Højskole 54 Fladbjerg Mark 59 Assens Mark Hou Skov 28 MARIAGER Silleborg Hage Frandsbjerg 38 Voldstedlund Tvilling- 11 høje 64 Slesvig 17 Langsodde 19 Odde 35 Fladbjerg Stinesminde Krogen Røkkendal 16 Houskov Høllet Løvdal Skjellerup Kielstrup Sø 4 Lundshøj Strandholt 69 Alshøj Skovsgård Teglv 32 Katbjerg Odde 17 F J O R D 12 Katbjerg E R I A G R M A HOBRO 1 1 Rishøjgård ppe Bramslev5 Bakker Tostrup Hovgård Fyrkat Mølle Hald Tostrup Overkarls Staverslund Frisdal Hjerritsdal Vandmølle 4 Bramslevgård Hotel Søndergårde 3 Restr bygård Bramslev 61 8 Skaro 8 Ouebro Hage Houtved Nederkarls Ouegård Mølle 37 Kielstrup Brokhøje 65 Motel Grønhøj Karlseje Grøndal 2 Hjerritsdal Hørby Plantage 38 Vivebrogård Dania Ouegård Skov 3 85 Valsgård Ulstrup Tobberup 55 Redsø Bramslev Bakker, Hegedal og Valsgård Bæk Døstrup Søndermark Ouegård Bavnehøj Nørre Redsø 56 Barsbøl Vive Vivebrogård Skov Oue Savværk 71 Høndrup Stevn Å 63 Doverhøj rup Hærvejsruten - National cykelrute Tostrup Stubberup 74 Monstrup 112 Femhøj Hedegårde Øster Doense est i me 70 Fabrik Vill S då 59 Blushøjgård True Høje k gård 4 93

8 v rattet 73 Birkmose 68 Fuglsang Mylund En vandre/cykelrute-folder: 1: Kortet kan svare i udtryk til KMS s topografiske kortgrundlag 53 Mylund Kirke 1: med henhold til generalisering af kortdata Nejsum og Hede stednavne/områdenavne, 69 med tilføjelse af flere elementer. Grønskov h Kirkholt 87 s Øster Hjulskov Bollerruten - regional cykelrute Søhedens Bakke Musted 75 Pajhede Skov Sneverholt Nymølle Fjeldgård Kort - fortsat. 60 x 12 s s 11 Nymølle Bæk s s V o e r s Å Ørvad Brønden Ormholt Skov Lille Nejsum 19 Ormholt? 13 Ovnstrup 48 Damgren 54 Hejselt Try V o l d s B æ k t e d 25 K J Y S K 43 ndbjerg 54 Vestermarken reversvad Bro Hellum Kvindbjerg Høje Bollebakken Eks.: Cykel- og gangstier i Jyske Ås (Nordjyllands Amt). Korslund Hellevad Kirke Lemb Hellum Kirke Røgelhede Vendsysselruten - regional cykelrute 59 Kirkegård Holmgård Hellevad Klokkerholm Holskov x s s s Allerup s Storstensbakke Landvadhøj Stensbak Skov Skelbakken s Allerup 102 Stagsted Skov E Bakker Brøndens Mark Føltved Kirkeskov 71 Dannerhøj 93 Bovet ls Eskær 72 Å Stagsted 61 Stensholt Vesterskov 87 Avnkødt Bro S Stenbakken x Tvedegårde Sukkertoppen Dorfgade Solholt Mark Stagsted Hede 12 Flauenskjold Bitteby Voldbro Vo e r Vester Gårds Dorf Kirkeb Jespergå Løgtholtsled S J

9 Kort - fortsat. En vandrefolder: 1: : : Raget Kortet tegnes ud fra kommunernes tekniske kort/fot el. KMS s Top10/ Kort10 Katbjergtørven 38 Eks.: Katbjerg Odde (Mariagerfjord Kommune. Eghøj kort til vandretursfolder: 32 Rishøj Ormhøj Rødhøj Katbjerg 64 Jordhøj 32

10 Anden cykelrute Kort - fortsat. Cykelsti langs vej Grusvej/sti (græs) Turistbureau Campingplads Primitiv lejrplads Et kort skal samtidig indeholde signaturforklaring - nordpil - målforhold/ Vandrerhjem målstok Signaturforklaring: Skov Hede/overdrev Målestok: 1: km Kort- og Matrikelstyrelsen Eksempler Målestok: 1: Eng/mose Andre foldere Ruteforløb Alternativ rute Anden cykelrute Cykelsti langs vej Grusvej/sti (græs) Turistbureau Campingplads Primitiv lejrplads Vandrerhjem km Kort- og Matrikelstyrelsen Piktogrammer på kortet skal være de officielle fra vejdirektoratet på offentlige veje, symbolet i folderen skal være det samme som findes i virkeligheden. I naturområder skal Skov- og Naturstyrelsen s piktogrammer bruges. Se de øvrige på bilag 2

11 Kort - fortsat. Grundfarverne på kortet skal være afdæmpede som på de foregående eksempler. Farver og stregtykkelser: C M Y K R G B Land 2,47 0 8, Skov Hede Hav/Sø Søkant/Å Højdekurver Bebyggelse Bykerne Vej-brun Vej-stregtykkelser motorvej motortrafikvej 2 x 1,5 brun oven på 2 x 2,5 sort 2,5 brun oven på 3,0 sort 6 m vej 2,0 brun oven på 2,5 sort 3-6 m vej 1,5 hvid oven på 2,0 sort mindre veje 1,0 hvid oven på 1,5 sort Se øvrige stregtykkelser og lag inddeling for kort lavet i Adobe Illustrator i bilag 1

12 LØGSTØRVEJ HØRBY SKOLEBY SYRENVEJ SNE- BÆRVEJ SORTE- BÆRVEJ BLÅBÆR VEJ THOSTRUP HOVGAARD FYRKAT RIBESVEJ HYLDE BÆRV EJENEB ÆRVEJ VINCAVEJ GYVELVEJ HYBENVEJ FYRKATVEJ MORBÆRVEJ APOTEKERSKOVEN LØGSTØRVEJ KOLDBÆKSVEJ NYVEJ HOSTRUPKROGEN ENGVEJ HOVANGSVEJ HOBAKKEVEJ HOMARKSVEJ SKIVEVEJ VESTERFJORD AALYKKEVEJ SOLVEJ NYVEJ DIGTERPARKEN FORT UNAVEJ 541 HOSTRUPVÆNGET FORTUNA- VÆNGET SKIVEVEJ FORTUNAPARKEN ANE KATHRINESVEJ SVEJ VESTE R BAKKER STIEN SKOLEG ADE ERHVERVSPARKE N 180 SØN- DER- TEATER- TORV STORE TORV LILLEG ADE HADSUNDVEJ BØGEVEJ ELMEVEJ FRIHEDEN H I BIESGADE VINKELVEJ VEJ BIRKE- CHORSVEJ TEGLVÆRKSVEJ UDSIGTEN ØSTERGADE KIRKESTRÆDE GADE GADE HASSELKROGEN SOLBORG- CHRISTIANS- GADE VEJ VIBORG- PLADS SØNDER ALLE STOLDAL PARKEN GYDE LUCERNEVEJ VEJ STRANDVEJ HØ- STOLBJERGVEJ VEJ LÆRKE- VEJ VEJEN RUGMARKEN HORSØPARKEN FASANVEJ UGLEVEJ FALKEVEJ ØRNEVEJ VIBEVEJ MÅGEVEJ HØJDEVEJ SØNDRE KAJGADE PAKHUSSTRÆDE SKIBSGADE 180 SYGEHUSET TOBBERUPVEJ VED BANEN SKOVVEJ HÅNDVÆRKERPARKEN HOHØJE GADE HO HØJE 180 VEJ HIMMER- TVÆR- BØGE- SKIBSGADE GADE BELTOFT- WEDELS- GADE SKOVVEJ HØJ- AGER- SØNDER- VEJ MARKS- LANDSVEJ HUMLEMARKEN HVEDEMARKEN LYNG HØJ 180 RANDERSVEJ FJORDPARKEN KROGEN POPPEL- THURØVEJ DREJØVEJ HAVRAVÆNGET GAMMEL SKOV BRYNET 541 AMERIKAVEJ ÆRØVEJ LANGELANDSVEJ ANDRUPVEJ NY HADSUNDVEJ HOBRO SKOV SVERIGESVEJ 555 KIRKEDALS ALLE WIEGÅRDSVEJ AMERIKAVEJ BELLISVEJ RANUNKELVEJ VIOLVEJ VALMUEVEJ ØSTERSKOV AMERIKAVEJ MARIAGERVEJ ØRNEDALSVEJ 555 RØGELKNOLDEN MARIAGERVEJ BRAMSLEV BAKKER SKOVSGÅRDVEJ Skilte mm. I naturområder bruges skilte og afmærkningspæle efter skilteprogrammet fra Skov- og Naturstyrelsen. (Se: ) Der bruges forskellige farver afhængig af områdets ejerforhold. Skov- og Naturstyrelsen s arealer - Svenskrød Kommunalt ejede arealer - Sort Privat ejede arealer - Brun Fredningen Kongens Bøge VED BANEN Skovfogedens Gran Ullamcom modiam iril ulla adit, sim vel dit iusto dolor aliquat, vent inci esed te vullamet lum ilit velessi. SKIVEVEJ VIELSHØJEN RØNNEBÆRVEJ BÆRVEJ HEJREVEJ STORKEBAKKEN ØLSVEJ FORSYTHIAVEJ DØSTRUPVEJ DØSTRUPVEJ TYTTEBÆRVEJ LIGUSTERVEJ HYLDEVEJ JASMINVEJ ØLSVEJ TRANEVÆNGET TOBBERUPVEJ SLÅENVEJ SPIAEAVEJ TJØRNEVEJ ROSENDALS- VÆNGET SKIVEVEJ MISPELVEJ M A GNOLIAVEJ ROSEN- PARKEN THOSTRUP HOVGAARD KVÆDEPARKEN LØGSTØRVEJ ØLSVEJ MULTEBÆRVEJ AALYKKEVEJ HODAL BÆK HALDBAKKEN GATTENBORG AALYKKEVEJ 14 TOBBERUPVEJ NORDRE RINGVEJ Ullamcom modiam HOBRO 6 iril ulla 13 adit, sim vel 1 dit iusto dolor aliquat, vent 2 inci esed te vullamet lum ilit 11 velessi. ENGHAVEVEJ ONSILD Å STATIONSVEJ STATIONSVEJ MØLLEVANGEN JUULSVEJ KÆRVANGEN BROM- GODT- HODALSVEJ HAABSVEJ BAKKELY BANEGAARDSVEJ HOVANGSVEJ JERNBANEGADE THOSTRUP- HOVGRDV FYRKATVEJ NAURDALSVEJ KROGS VEJ FJORD- GADE ENGHAVEN KORS- GADE HOSTRUPVEJ SOLBAKKEN APOTEKER- NORDVESTVEJ RØRHOLMSGADE VESTER ALLE HØJLUND KORSGADE VESTER VESTER ALLE BAKKE SVINGET HOSTRUPVEJ HOSTRUPVEJ GADE ADELGADE GAMMELVEJ AALBORGVEJ ADELGADE VESTERGADE ONSILDGADE FRIHEDSVEJ ADELGADE MORELLGADE VESTER ALTAN FREDENS- HASSELKROGEN 12 STOLDAL NY HADSUNDVEJ BROGADE HAVNEGADE NYTORV MAJSMARKEN H I BIES LUPINVEJ AALBORGVEJ HEGEDALSVEJ KLØVERMARKSVEJ HADSUNDVEJ KORNVEJ WIEGÅRDSVEJ HEGEDALSPARKEN VALSGAARDVEJ TORNDALSVEJ HJERRITSDALVEJ Storkøbings Byskov HEGEDALSVEJ BLUSBA KKEN SKIBSGADE BANEN ADELGADE HORSØVEJ REBER- LERBAKKE- MARKEDS- GADE FUGLEBAKKEN SPURVE- DOKTOR- PARKEN STRANDPARKEN NEDRE STRANDVEJ NORDRE KAJGADE BROGADE RANDERSVEJ SØNDERTOFTEN SØNDERTOFTEN GRØNDALSVEJ VÆNGET GRØNDALS- MONTANA- WILH JENSENSVEJ WILH JENSENSVEJ MARIAGERVEJ HEGNET MØLLEBAKKEN FAYESGADE SKIBSBA KKEN MØLLEBAKKEN STRANDVEJ SALLINGVEJ GASVÆRKSVEJ BLÅKILDEVEJ ØSTERVANG SØNDRE RINGVEJ FYRBAKKEN NEDRE STRANDVEJ BYMARKS ALLE ØSTERLED LEDSAGERVEJ AGERKROGEN BLÅKILDEVEJ SØNDRE RINGVEJ AMERIKAVEJ MARIAGERVEJ FYNSVEJ NORGESVEJ FINLANDSVEJ JYLLANDSVEJ ØRNEDALSVEJ KIRKEDAL BÆK 8 7 MARIAGERVEJ KIRKETOFTEN VIOLVEJ MARIAGER FJORD HJERRITSDALVEJ ØRNEDAL BÆK VALSGÅRD BÆK SKOVSGÅRDVEJ Ullamcom modiam iril ulla adit, sim vel dit iusto dolor aliquat, vent inci esed te vullamet lum ilit velessi Im nis adit lam ex eugiat, qui tat do commod eu faccummy nonulla feummy nullandiam vero dolortie consed et, ver accum zzrillan utpat. Ut eraesectem vel euguer init ulla corem dunt nos ese mincillaore tin venim dio odignis duissequis dolore feugiat lorero consequis ent alit aliscip et nummolent ad tat, volortie feu feugiamet velit lum quisl iustio odiat. Dui blaorem irit la facillan utpatie ectem duis nis num zzriure vent praestrud do odolorperil in utpat, consed et dunt la ad modolore ming ex exeros ad dui tetuer sis nim vent lam, venim eugue dipsum at, vel et autat adip elit wis nulla am, sis duis atuero corero dolore corem veriure tem eugueriurem ipismolorem zzrit, volore magniat, commolorper sumsandio dunt erci tat ullut lore modiam dolor suscip esed magna faciliq uiscin hent niam zzril utat. SJÆLLANDSVEJ 10 9 FARVEVÆNGET SMEDEVEJ RANDERSVEJ D S INDUSTRIVEJ TÅSINGEVEJ BORNHOLMSVEJ SAMSØVEJ LANGELANDSVEJ GETTRUPVEJ SKELLERUPVEJ NR ONSILDVEJ RØGELKNOLDEN VESTERMARKEN GETTRUPVEJ NR ONSILDVEJ SKELLERUPVEJ A4 / A3 A2 Højskilt 99 x 74

13 Skilte mm. fortsat. Eksempler på skilte og vejvisningspæle på naturarealer fra Aalborg Kommune fra Rold Skov

14 Skiltning af rekreative ruter og stier Hvem skiltes der for (målgrupper): lokale borgere besøgende, indenlandske og udenlandske Skiltning af rute fra A til B Formål med skiltning: Skal lede brugeren sikkert og trygt fra A til B eller omvendt (skal være entydig brugeren må ikke være i tvivl) Skal kunne følges, også selvom brugeren ikke medbringer detaljeret rutekort Skal kunne forstås af såvel danskere som udlændinge Konkrete krav til skiltenes udformning: Skiltene forsynes med et tal, et navn eller et symbol (eks.: Nordsøstien, Pilgrimsruten). Tal, navn og symbol kan bruges på samme skilt. Dog kun to emner på samme skilt. Skiltene bærer altid enten en gåmand eller et cykelsymbol Skiltningen af en rute skal være den samme på hele ruten Skiltene skal være så store, at de opfattes tydeligt med den hastighed brugerne færdes med, dvs for fodgængere kan skiltes med 10 x 10 cm skilte. Mininmum for cyklister er 30 x 30 cm Skiltene skal ved retningsskift forsynes med pil, enten under nummeret/navnet eller som undertavle Skiltningen på samme type ruter, bør være ens inden for en region. Samme betegnelse eller nr må ikke bruges på forskellige ruter inden for den samme region (NB numrene 1 12 er nationale cykelruter og må ikke anvendes til andet) Skiltene skal leve op til de internationale vejregler - de skal være blå Konkrete krav til skiltenes placering Der skal skiltes ved retningsskift ved kryds, ved T-kryds og ved Y-kryds Der skal skiltes, så man kan følge skiltene både fra A til B og fra B til A Der kan skiltes i krydset eller før krydset (forvarslingsskilt) eller begge dele Ved retningsskift orienteres gåmanden/ cykelsymbolet i den nye færdselsretning Der kan opsættes bekræftelses-skiltning i så fald orienteres symbolet mod højre Der kan skiltes på særskilt stander eller en eksisterende stander kan benyttes (bør ofte foretrækkes) 1

15 Skiltning/ markering af rute fra A til A (rundture) Formål med skiltning: Skal lede brugeren sikkert og trygt fra A til B og tilbage til A (skal være entydig brugeren må ikke være i tvivl) Skal kunne følges begge veje Skal kunne følges, også selvom brugeren ikke medbringer detaljeret rutekort Skal kunne forstås af såvel danskere som udlændinge Konkrete krav til skiltningens/markeringens udformning: Fodgængere: Hvis det er kortere rundture i landskabet (naturområder og landbrugsland) kan hensigtsmæssigt anvendes farvede pletter eller pile Hvis det er rundture i byer bør det overvejes at bruge gåmand skiltet Cyklister: Det vil være mest hensigsmæssigt at anvende almindelige Cykeltavler med nr eller rutenavn Konkrete krav til skiltningens/markeringens placering: se ovenfor under fra A til B NB Husk at forskellige brugergrupper har forskellig sigtehøjde om man har ramt rigtigt ved valg af højde på markering kan tjekkes ved at lade repræsentanter for målgruppen teste on location Vejdirektoratet har udgivet en vejledning om vejvisning på cykel, ride og vandreruter: 2

16 Bilag 1 Laginddeling stregtykkelser - skriftstørrelser - 13 pkt. futura condensed medium - 12 pkt. futura condensed medium - 10 pkt. futura condensed medium - 9 pkt. futura condensed medium - 9 pkt. futura condensed medium - 7 pkt. futura condensed medium - 7 pkt. futura condensed light - 7 pkt. futura condensed light - 7 pkt. futura condensed light - 7 pkt. futura condensed light - 5 pkt. futura condensed light - 7 pkt. futura condensed medium - 1,7 pkt. Stipling 2 pkt. 2 pkt. -1,2 pkt. Stipling 3,5 pkt. 2 pkt. -2 pkt. -1 pkt. stipling 0,3 pkt. 5 pkt. -0,35 pkt. -1 pkt.

17 Bilag 1 Laginddeling stregtykkelser - skriftstørrelser - 1 pkt. - 2,5 pkt. - 2 pkt. - 2 pkt. - 1,5 pkt. - 1,5 pkt. - 1 pkt. - 2 pkt. - 3 pkt. - 2,5 pkt. - 2,5 pkt. - 2 pkt. - 2 pkt. - 1,5 pkt. - 0,75 pkt. stipling 3 pkt. 0,5 pkt. - 1,2 pkt. stipling 5 pkt. 3 pkt. - 1,5 pkt. - 0,75 pkt. - 0,5 pkt. - 0,18 pkt.

18 BILAG 2 OVERSIGT OVER M-TAVLER M 9 Containerhavn M 24 Tankanlæg M 10 Færge for cyklende og gående M 30 Primitiv teltplads for stitrafikanter M 11 Færge M 31 Campingplads M 12 Lufthavn M 32 Campingplads for autocampere M 13 Jernbanestation M 33 Campinghytter M 14 Busterminal M 34 Rasteplads M 15 Transportcenter M 35,1 Udendørs badested M 16 Parker og rejs M 35,2 Indendørs badested M 17 Posthus M 36 Golfbane M 21 Førstehjælp M 37 Fiskesø (Put and Take) M 22 Telefon M 41 Vandrerhjem M 23 Værksted M 42 Hotel (Motel/kro)

19 M 43 Restaurant M 61,2 Indendørs information M 45 Cafeteria M 100 Mindre virksomheder M 46 WC M 100,1 Dagligvareforretning M 46,1 WC for handicappede M 100,2 Værelse til leje M 47 Tømning af kemisk toilet M Campingplads for telte og vogne M 51 Kirke M Hotel og restaurant M 52,1 Lokal seværdighed E 21,1 Anbefalet rute for cykelister M 52,2 National seværdighed E 21,2 Anbefalet rute for gående M 53 UNESCO verdensarvsmonument E 21,3 Anbefalet rute for ridende M 57 Industriområde E 33,1 Parkering M 61,1 Udendørs information E 33,2 Parkering indendørs

20

21

22 Pictogramoversigt Forbud - advarsel

23 2005/2006 SKOV -& NATURSTYRELSEN FOLDERKASSER OG KORTBORD KAN BESTILLES HER.! Eksempler på sammensatte skilte i Rold Skov

24

25

26

27 LINKS TIL DESIGNGUIDENS VÆRKTØJER: Designguide: Seneste version findes på Skabelon til fælles folder findes på: Symbolbibliotek til Illustrator findes på: Vejledning til vejvisning på cykel-, vandre- og rideruter findes på: ride_vandre_(pub).pdf Oversigt over Skov- og Naturstyrelsens piktogramskilte med mulighed for download: Producenter - Hvor kan du få skilte: Region Nordjylland (Nordsøstien) P.E.A. skilte Nima Reklame

28 Designguiden er blevet til i et samarbejde mellem: Brønderslev Kommune Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Jammerbugt Kommune Læsø Kommune Mariagerfjord Kommune Morsø Kommune Rebild Kommune Thisted Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalborg Kommune Skov- og Naturstyrelsen, Himmerland Skov- og Naturstyrelsen, Thy Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Rold Skov Natur og Kulturcenter VisitNordjylland

Adgangsveje i landskabet

Adgangsveje i landskabet Adgangsveje i landskabet Danmarks Naturfredningsforening 1 Forord Naturoplevelser er for alle! Formålet med dette hæfte er at inspirere kommuner og aktive borgere til at skabe de bedst mulige adgangsforhold

Læs mere

PÅ SPORET AF NATIONALPARK THY

PÅ SPORET AF NATIONALPARK THY PÅ SPORET AF NATIONALPARK THY EN CYKEL- OG VANDREGUIDE NATIONALPARKTHY.DK VELKOMMEN TIL NATIONALPARK THY GUIDENS INDHOLD Velkommen til Nationalpark Thy... 5 Sådan bruger du guiden... 7 KOLOFON Udgiverne

Læs mere

Kulturmiljøer. ( For Aalborg Kommune )

Kulturmiljøer. ( For Aalborg Kommune ) Kulturmiljøer ( For Aalborg Kommune ) Indhold Indhold og forord...3 Aalborg Kommune...24 Øvrige kulturmiljøer... 228 4 Forord Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, som ved sin fremtræden afspejler

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsens Skiltehåndbog

Skov- og Naturstyrelsens Skiltehåndbog s Skiltehåndbog Indhold s skilteprogram 4 Opstilling 6 Undtagelser 8 Materialer til skiltestandere 9 10 Brug af piktogrammer 10 Bestilling af piktogrammer 10 Forbud og advarsel 11 Anvisning 12 Ruter 12

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

Find vej i Danmark. - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt!

Find vej i Danmark. - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt! Find vej i Danmark - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt! Inspiration og vejledning for kommuner, orienteringsklubber, naturvejledere, skoler og lokale lodsejere Find Sundt Sjovt Smukt vej! Find

Læs mere

Fremtidens natur i Aarhus Kommune

Fremtidens natur i Aarhus Kommune Fremtidens natur i Aarhus Kommune Fremtidens natur i Aarhus Kommune 1 Kreaturer på græs ved Egå Engsø. Danmarks Naturfredningsforening (DN) er Danmarks største grønne forening. Den er stiftet i 1911 og

Læs mere

Nationale cykelruter. ændringsforslag til ruteforløb. Cases: Københavnsområdet og Østersøruten. Jens Erik Larsen Foreningen Frie Fugle

Nationale cykelruter. ændringsforslag til ruteforløb. Cases: Københavnsområdet og Østersøruten. Jens Erik Larsen Foreningen Frie Fugle Nationale cykelruter ændringsforslag til ruteforløb 2012 Cases: Københavnsområdet og Østersøruten Jens Erik Larsen Foreningen Frie Fugle Indhold Indhold Side 3 Forord 4 Definitioner 5 Nationale og europæiske

Læs mere

Stier omkring Ryslinge

Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Udgivet af Stigruppen under Ryslinge Lokalråd: Steffen Høgild, Hanne Nissen, Ulla Christensen, Ruth Jepsen og Karl Top, 2009. Tekst Biolog Jesper Vagn Christensen

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL 3 over sø & land 2050 struktur- & helhedsplan for Over sø & land Udarbejdet

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & HelHedsplan For over sø & land udarbejdet

Læs mere

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp rer, keri iske ling rne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp 12/12/08 11:31:13 AM Indhold Favrskov Top Forord

Læs mere

TURISTFORENINGEN FOR HADSUND OG OMEGN HADSUND TURISTFORENING

TURISTFORENINGEN FOR HADSUND OG OMEGN HADSUND TURISTFORENING TURISTFORENINGEN FOR HADSUND OG OMEGN HADSUND TURISTFORENING Stiftet 30. september 1927 GENERALFORSAMLING - Torsdag, den 24. april 2014 Hadsund, Hadsund, - For hver turist et fund. (Kysten, Fjorden og

Læs mere

Plan for rekreative stier 2013. - vandrestier og cykelstier til motion og rekreation

Plan for rekreative stier 2013. - vandrestier og cykelstier til motion og rekreation Plan for rekreative stier 2013 - vandrestier og cykelstier til motion og rekreation Marts 2014 Plan for rekreative stier 2013 er udarbejdet af Teknisk Forvaltning, Ringsted Kommune, august 2013. Stiplanen

Læs mere

2014-15. Informations- og telefonbog for Ulfborg-Vemb og omegn. www.brocon.dk E-mail: post@brocon.dk. Tlf. 20 41 48 95

2014-15. Informations- og telefonbog for Ulfborg-Vemb og omegn. www.brocon.dk E-mail: post@brocon.dk. Tlf. 20 41 48 95 2014-15 Holstebrovej MØBLER - TÆPPER - GARDINER - MALING Tlf. 97 49 19 75 www.veigaard.dk 70 20 19 97 Tlf. 20 41 48 95 www.brocon.dk E-mail: post@brocon.dk Anlægsgartner Holm www.agholm.dk Informations-

Læs mere

LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1

LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1 LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1 FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

SKABT AF IS, VIND OG VAND

SKABT AF IS, VIND OG VAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SKABT AF IS, VIND OG VAND Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Skabt af is, vind og vand. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Formidlingskoncept Version 1.0. December 2012

Formidlingskoncept Version 1.0. December 2012 Formidlingskoncept Version 1.0. December 2012 1 OplevGudenaa Formidlingskoncept, version 1.0, december 2012 Til glæde for alle der har lyst til at færdes på eller ved Gudenåen vil OplevGudenaa udvikle

Læs mere

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30 Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af området...2 2. Udpegningsgrundlaget...4 3. Foreløbig trusselsvurdering...6

Læs mere

Ure. hoved. Borgnæs nakke SYGEHUS- VEJEN BORGNÆS. Vrå BY- TIVOLI STOKKEBY NOR. Vinde balle. Ornum. Tranderup. Stokkeby. Lille. Olde. Tranderup.

Ure. hoved. Borgnæs nakke SYGEHUS- VEJEN BORGNÆS. Vrå BY- TIVOLI STOKKEBY NOR. Vinde balle. Ornum. Tranderup. Stokkeby. Lille. Olde. Tranderup. ÆRØ GUIDE 07 ØVERSTE SKOVBYMARK SKOVBRYNET 2 ÆRØ GUIDE 2007 Velkommen til Ærø Ærø er en ø i Det Sydfynske Øhav med 6900 indbyggere. Øen har 3 byer Marstal, Ærøs købing og Søby. Ærø er et dynamisk og levende

Læs mere

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer.

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. CD LQ I CD i :1 I 7 / / / i I / / - 12 I Andre Beskyttet Noter FORORD INDHOLD Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. forbindelse med at Socialministeriet

Læs mere

Vandreruten Vejle-Bække og cykelruten Bindeballestien i Vejle Ådal

Vandreruten Vejle-Bække og cykelruten Bindeballestien i Vejle Ådal Vandreruten Vejle-Bække og cykelruten Bindeballestien i Vejle Ådal Vandrerute fra kyst til kyst Nu kan man gå ad afmærkede ruter fra Danmarks vestligste punkt, Blåvandshuk, tværs over Jylland til Vejle.

Læs mere

REGIONAL UDVIKLINGSPLAN FOR REGION SJÆLLAND

REGIONAL UDVIKLINGSPLAN FOR REGION SJÆLLAND DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI REGIONAL UDVIKLINGSPLAN FOR REGION SJÆLLAND 2008 DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDVIKLING & STRATEGI TEMASTRATEGIER DEN TILGÆNGELIGE

Læs mere

Nr. 3 september 2008 36. årg.

Nr. 3 september 2008 36. årg. Nr. 3 september 2008 36. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ØSTJYLLAND Søravnen er dit lokalblad - få det gratis tilsendt 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade

Læs mere

Lav en teltplads. En guide til teltpladsholdere

Lav en teltplads. En guide til teltpladsholdere Udarbejdet for ERFA-gruppen for primitive overnatningspladser Af Jens Erik Larsen, De Frie Fugle, oktober 2007 1 Lav en teltplads En guide til teltpladsholdere 2 Indhold Indledning...3 1. Hvad er en teltplads?...

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge - til gavn for naturen og glæde for mennesker

Nationalpark Mols Bjerge - til gavn for naturen og glæde for mennesker Udflugtsmål Nationalpark Mols Bjerge - til gavn for naturen og glæde for mennesker I vest står majestætiske skove som kulisse for Kalø Slotsruin. Mod øst ligger Jernhatten med udsigt fra toppen højt oppe

Læs mere

Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt. Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015

Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt. Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015 Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015 Udarbejdet af: Niels Riis Dato: 02-02-2014, Revideret: 23-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Velkommen til Riderute Sydfyn Din personlige rideoplevelse

Velkommen til Riderute Sydfyn Din personlige rideoplevelse Velkommen til Riderute Sydfyn Din personlige rideoplevelse De sydfynske godser Brahetrolleborg, Holstenshuus og Steensgaard har åbnet deres ejendomme for ryttere på en række anlagte ridestier. Sammen med

Læs mere