Designguide for foldere m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Designguide for foldere m.m."

Transkript

1 Designguide for foldere m.m. 55

2 Designguide for foldere og kort samt skiltning af rekreative stier og ruter 1. udgave, april 2009 Denne designguide er udarbejdet i et samarbejde mellem de nordjyske kommuner, Skov- og Naturstyrelsens enheder i Nordjylland, Rold Skov Natur- og Kulturcenter, Visit- Nordjylland samt de nordjyske turistbureauer. Guidens formål er at gøre det nemmere for brugerne at orientere sig via foldere og skiltning i naturen ved at sikre, at alle parter i samarbejdet bruger de samme symboler, farver etc. i deres formidling. Guiden indeholder også forslag til et fælles design i de tilfælde, hvor flere kommuner eller andre parter i fællesskab producerer en folder. Skabelonen til dette design kan findes på På samme hjemmeside vil den senest opdaterede udgave af designguiden også kunne findes. Andre udbydere af formidlingsmateriale til naturbrugere, turister etc. opfordres til at bruge designguiden, så brugerne i videst muligt omfang møder materiale, hvor de grundlæggende elementer er genkendelige. Designguiden er produceret og vedligeholdes af Kaj Bolvig Hansen, Mariagerfjord Kommune og Uffe Westerberg, Rold Skov Natur- og Kulturcenter. Afsnittet om skiltning af rekreative ruter og stier er udarbejdet af Ole Olesen, Thisted Kommune. Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kaj Bolvig Hansen, tlf Uffe Westerberg, tlf Ole Olesen, tlf

3 Forside af folder (M65) Alle foldere i omfang det kan indpasses i deres design skal indeholde disse elementer: Silhuet af (nord)jylland med streg eller prik (evt. frikant) afhængig af folderens geografiske areal og art. Piktogram af folderens art, for let genkendelighed fra folderens målgruppe: vandre cykel ride hestevogn kano kajak fiske surf løbe mountainbike golf adventurerace rapeling dykning Farven på folderen holdes i samme farve for hver af typerne/arten af folderen: Vandre - grøn Cykel - blå Ride/hestevogn - mørke rød Kano/kajak - lyse blå Fiske - lys lilla Surf - lys cyanblå Løbe - lys grøn Mountainbike - blå Golf - gul Adventurerace - grøncyan Rapeling - grøncyan Dykning - lys cyanblå

4 Forsat forside af folder (M65) For cykelfoldere skal cykelrute-skiltet indgå med det/de rigtige numre: 55 Evt. kan der sættes logo for afsender. 55 Eksempel på cykelrute folder

5 Bagside af folder (M65) Alle foldere i omfang det kan indpasses i deres design skal indeholde disse elementer: Et mere detalieret oversigtskort, afhængig af område udbredelse, med få by navne og stednavne. Eks.: Madum Sø folder (Rold Skov Kultur- og Naturcenter). Afsender af folderen: Kommune - organisation - turistbureau med videre. Vigtige oplysninger/regler for færdsel mm.

6 Det er især tørvemosser med det latinske slægtsnavn Det er især Sphagnum, der spiller Madum en stor Sø rolle Danmarks i dannelsen klareste af højmoser. sø Store Blåkilde Danmarks Sphagnum, med Tørvemosserne har en Da enestående indlandsisen evne trak til sig at tilbage opsuge for nedbøren og trives under store de sure klumper og næringsfattige is begravet som forhold, såkaldt der dødis, som også langsomt en af de mest børen vandrige. og triv Se år siden, Store Blåkilde blev er en Tørvemosser af Danmarks med tiden opstår. Tørvelaget smeltede har væk. i Langmosen Tilbage var en fordybning tykkelse i landskabet, 12 meter hvor bredt og 4 med meter tiden dybt. op på over 4 meter. Nogle klumpen steder havde findes ligget. der bløde partier, og kalkholdige sprækker på i undergrun over 4 m det frarådes at krydse mosen. På grund af tørvemossernes samles og presses frem det under frarådes try sugeevne kan mosens Mange centrale søer dele i Himmerland hæve sig et godt ligger stykke i dødishuller, og Madum sugeevne ka over randzonen; deraf Sø navnet formodes højmose. at være opstået sådan. Også den langstrakte Store Blåkilde var tidligere over randzon anset fo sænkning, hvor Langmosen findes, er skabt under at istiden. være Rold Skov områdets mes Kun ganske få plantearter trives i højmosens sure miljø. På de tør- vandrige, men det er Kun faktisk ganske Lill få re partier vokser især Madum hedelyng, Sø er klokkelyng, Himmerlands rosmarinlyng, næststørste sø. Den Blåkilde er ca. 200 og Blåhøl, der re skiftes partier til voa tranebær, og smalbladet ha stor kæruld, og største og i dybde de fugtige er 8 meter. lavninger Søen er omgivet være af de skov mest vandgivende tranebær, med om og findes sphagnum-arter og og hede, tuekæruld. og de eneste tilløb er fra et par skovmoser. kring Vandet 150 l i pr. sekund. findes Selve sphag Stor søen er rent grundvand, og vandstanden svinger Blåkilde i takt med giver omkring 80 l van grundvandsstanden og dermed også nedbørsmængden i sekundet, i men der er desude området. Kun i perioder med særlig høj vandstand mange har søen små kilder i kæret. afløb I mosens gennem sydlige Asp del Bæk. findes en åben tørvegrav. Den er det eneste menneskelige Vandet i kilden er krystalklart o indgreb i Langmosen, der er en af helt blåt. Bunden består flere stede Under Danmarks Madum mest Sø findes uforstyrrede kridt i og meters dybde, af ren kalk, men og sand- og kalkpartikle vandet velbevarede i søen højmoser. surt og fattigt på næringsstoffer. viser Væksten tydeligt, hvor vandet vælde af alger i søen er derfor meget ringe, og vandet frem. er usædvanligt Højmosens klart. Lyset særlige trænger plantesamfund helt ned på bunden bag af det søen blå vand, som året rund Kalken er hemmelighede og er giver meget gode sårbart. vækstbetingelser Hvis klimaet for bundplanter. 7-8 Denne varmt, bestemt af omg sjældne ændrer type sig, næringsfattige eller nedbørens søer indhold kaldes Lobeliesøer velsernes efter årlige gennemsnits-tem blomsten af næringsstoffer Tvepibet Lobelie, som ammoniak som vokser i bredzonens peratur. lave vand. stiger, I søen vil dette findes hurtigt flere kunne grundskudsplanter aflæses bl.a Brasenføde og i Strandbo, højmosens der vegetation. kan danne Højmosen nærmest undersøiske enge. I gemmer i ubrudt linie opskylszonen dokumentation kan der ligge Mange tusindvis steder står skrevet, at S Under Madum Sø findes kridt i meters dybde, men vandet i søen er surt og fattigt på næringsstoffer. Væksten af alger i søen er derfor meget ringe, og vandet er usædvanligt klart. Lyset trænger helt ned på bunden af søen og giver gode vækstbetingelser for bundplanter. Denne sjældne type næringsfattige søer kaldes Lobeliesøer efter blomsten Tvepibet Lobelie, som vokser i bredzonens lave vand. I søen findes flere grundskudsplanter bl.a Brasenføde og Strandbo, der kan danne nærmest undersøiske enge. I opskylszonen kan der ligge tusindvis Design af foldere (M65) Fælles design af foldere: Madum Sø er Himmerlands næststørste sø. Den er ca. 200 ha stor og største dybde er 8 meter. Søen er omgivet af skov og hede, og de eneste tilløb er fra et par skovmoser. Vandet i søen er rent grundvand, og vandstanden svinger i takt med grundvandsstanden og dermed også nedbørsmængden i området. Kun i perioder med særlig høj vandstand har søen afløb gennem Asp Bæk. Der er udformet et forslag til design af foldere til fri afbenyttelse, med henblik på foldere, hvor man ikke kan eller vil bruge egne design - f.eks. fællesfoldere for flere kommuner eller organisationer. Skabelonen findes på Langmosen Langmosen l år side ningsmose m blev omdann Forbindelsen afbrudt. Mose Mosen blev t Langmosen Langmosen ligger i en lavning uden naturlig afvanding. For år siden udviklede sig i dette dalstrøg en forsumpningsmose med kær- og sumpplanter. De døde plantedele blev omdannet til tørv, og tørvelaget voksede i tykkelse. Forbindelsen til det næringsrige grundvand blev til sidst afbrudt. Mosen fik derefter kun det vand, der faldt som nedbør. Mosen blev til højmose, en efterhånden sjælden naturtype. Mange søer i Himmerland ligger i dødishuller, og Madum Sø formodes at være opstået sådan. Også den langstrakte sænkning, hvor Langmosen findes, er skabt under istiden. Madum Sø Danmarks klareste sø Da indlandsisen trak sig tilbage for år siden, blev store klumper is begravet som såkaldt dødis, som langsomt smeltede væk. Tilbage var en fordybning i landskabet, hvor klumpen havde ligget. Cykelruter i Himmerland Cykelruter nr Madum Sø, Langmosen og Store Blåkilde Vandreture i de fredede områder og Store Blåkilde er en del af mråde, der dækker det meste rg ådal og Villestrup ådal. værk af særligt beskyttelses- EU har udpeget pga. forekomst sestruede arter og naturtyper. ansvar for at sikre og forbedre naturtyper i disse områder. mgivelser blev sammen med 86. Det fredede område udgør tore Blåkilde er fra 1951 og g Kulturmune og mere om Denne folder er udgivet af Rold Skov Natur- og Kulturcenter i samarbejde med Mariagerfjord Kommune og Rebild Kommune. Find flere kort, foldere, tip til ture og meget mere om Rold Skov området på Rold Skov Natur og Kulturcenter Telefon Mariagerfjord Kommune Telefon Rebild Kommune Telefon

7 Skov Bakke Skårup 83 Museum Rold Lindenborg Å 62 Rold Bavnehøj Møldrup 24 ARDEN Lille Arden Trinnerup Kro Kirkeskov Skole Savværk 56 Villestrup 60 Store Arden Nysum Ravnkilde 76 Ambjerg Stovhøj Brøndbjerg Store Arden Mark Hvarre Hede Nysum Hede Glerup Lerbæk Huse Tinghøj Borup Marienborg 67 Vejrholt Skole Korup Skovhuse 44 Astrup 24 Mølleskov Tisted 27 Kort over rute/tur/område. 114 Toruphede Skole Skårup Hede Fuglegårde 74 Langbjerg 51 Kongshøj Kortet skal i målforhold svarelundgårdtil folderensbredmosegård udbredelse. Gandrup Hvarre Mark Blegedy Skole 87 Låddenhøj 47 Vive Hede Farsdal Vrå Rostrup Stenstrup Hede En cykelrute-folder: Hvarre1: Huse Nørre True æ B rd Stenstrup Lundgå Kortet skal svare i udtryk 1: Vebbestrup til KMS s topografiske kortgrundlag Grevelund Grenen Røde True henhold til generalisering Præstegårde med af kortdata og stednavne/områdenavne. Huse Stokholm Fragdrup k Lille Rørbæk 1 Ha Koldb 34 Bradstrup Motorbane Hesseldam Hus 13 Savværk ste Vester Doense Finderup Tinghøj Korshøj 2 Døstrup Skole Hjeds Valsgård Mark Solhøj Tofte Kirketerp Hørby Skoleby Skole Store Oksenhøj 62 Hørby Hegedal 67 Vindø 14 Plejehjem Amerika Institutioner Fyrkat 1 Øls Onsild Å 14 okeshede Lokes Plantage 61 2 dal ge53 Mikkelborg Sparrehuse 58 Fabrik Motorbane Andrup Hobro Knold Karlby 58 Fjelsted 78 Regional cykelrute 18 Skole 62 Holmgård Odinshøj Sønder Onsild Kro Sønder Onsild Stationsby Kjellerup Skov Kjellerup Hovedgård Dyrby Krat SønderSkOnsild Enge Glenshøj Sjørring Kær 39 ring e g olhøj Å 47 Vesterkær Hvidding Skovagre 13 Fælleskær Krat 48 Hvidding Sønderhede Kåthede Østerkær 46 dige DanDandige 67 Galgehøj Plejehjem Hvidsten Vestermark Purhus Ørrild Bakkerne 36 Risagergård Ko ust Terp 18 e Allestrupgård 7 Plantage ed Birkemosegård SPENTRU Skole 48 Kro Å 49 Bjergby Kondrup 53 Vejlager Brastrupholm Jennu 36 Houmark Råsted Tinghøj 76 Kro Hastrup Svallinggård t Kous 55 Fabrik Kousted Gassum Hvidsten Asferg Søndermark 44 Dyrby Rejstrup Vihøje Asferg Rejstrupholm Rejstrup Plantage 59 bæk Asferg Nørremark 59 Ashøj Asferg Østermark Sibirien Haversdås Kæ 73 Balgårde Kåtrup Ejstrup k Kåt Buchtrops Plantage Kæpsmark 57 Skole 68 Kåtstenen Fårup Mark bæ Å Kro Hvidding Kragehøj Kåt FÅRUP Nørbæk Nørbæk Skovager jerg 36 Randrupgård Ska Hvidding Vorning Bavnehøj Gundestrup 9 Vorning Grønning Fårup Plantage 9 Gråkær Vorning Å Kastb 13 Randrup Kirke Tørslev Hede Skole ls Å als Sparrehuse 65 Dyssehuse Regiona 63 Handest 9 Holmen 56 Bolsbjerg Huse 66 Ulstrup Kransmarken Kvottrup Svenstrup 63 Hem Kærbybro Kongejorden Gunderup Tørslevstenen Glenstrup 54 Skals Å Søbjerg Strølægget Østerkær Bæk Sk Midtbjerg Væg Eks.: Mariager Fjordruten, cykelrute 32 (Mariagerfjord Kommune). Vester Tørslev True Glenstrup Sø Hem Skov 116 Sølehøj 81 Broløs Skrødstrup H Skole Skrødstrup Skov Bavnehøj Gettrup 27 Alstrup Krat og Hohøj Skalborg Huse Nonneholt 57 Terphøj Trinderup 53 Hohøj Marie Kilde 110 Hohøj Hal Klostermark Memstrup Hou Sommergård 61 Gettrup Mark Vestermark Rævbakke Huse Holbo Høj Grysbjerg rinderup Vintersbjerg 49 Motel Hou Kirke Sødisbakke 9 Alstrup Skole Katbjerg Nørre Onsild 57 Skole Vilhelmsminde Maren Mølle Museum 18 Højskole 54 Fladbjerg Mark 59 Assens Mark Hou Skov 28 MARIAGER Silleborg Hage Frandsbjerg 38 Voldstedlund Tvilling- 11 høje 64 Slesvig 17 Langsodde 19 Odde 35 Fladbjerg Stinesminde Krogen Røkkendal 16 Houskov Høllet Løvdal Skjellerup Kielstrup Sø 4 Lundshøj Strandholt 69 Alshøj Skovsgård Teglv 32 Katbjerg Odde 17 F J O R D 12 Katbjerg E R I A G R M A HOBRO 1 1 Rishøjgård ppe Bramslev5 Bakker Tostrup Hovgård Fyrkat Mølle Hald Tostrup Overkarls Staverslund Frisdal Hjerritsdal Vandmølle 4 Bramslevgård Hotel Søndergårde 3 Restr bygård Bramslev 61 8 Skaro 8 Ouebro Hage Houtved Nederkarls Ouegård Mølle 37 Kielstrup Brokhøje 65 Motel Grønhøj Karlseje Grøndal 2 Hjerritsdal Hørby Plantage 38 Vivebrogård Dania Ouegård Skov 3 85 Valsgård Ulstrup Tobberup 55 Redsø Bramslev Bakker, Hegedal og Valsgård Bæk Døstrup Søndermark Ouegård Bavnehøj Nørre Redsø 56 Barsbøl Vive Vivebrogård Skov Oue Savværk 71 Høndrup Stevn Å 63 Doverhøj rup Hærvejsruten - National cykelrute Tostrup Stubberup 74 Monstrup 112 Femhøj Hedegårde Øster Doense est i me 70 Fabrik Vill S då 59 Blushøjgård True Høje k gård 4 93

8 v rattet 73 Birkmose 68 Fuglsang Mylund En vandre/cykelrute-folder: 1: Kortet kan svare i udtryk til KMS s topografiske kortgrundlag 53 Mylund Kirke 1: med henhold til generalisering af kortdata Nejsum og Hede stednavne/områdenavne, 69 med tilføjelse af flere elementer. Grønskov h Kirkholt 87 s Øster Hjulskov Bollerruten - regional cykelrute Søhedens Bakke Musted 75 Pajhede Skov Sneverholt Nymølle Fjeldgård Kort - fortsat. 60 x 12 s s 11 Nymølle Bæk s s V o e r s Å Ørvad Brønden Ormholt Skov Lille Nejsum 19 Ormholt? 13 Ovnstrup 48 Damgren 54 Hejselt Try V o l d s B æ k t e d 25 K J Y S K 43 ndbjerg 54 Vestermarken reversvad Bro Hellum Kvindbjerg Høje Bollebakken Eks.: Cykel- og gangstier i Jyske Ås (Nordjyllands Amt). Korslund Hellevad Kirke Lemb Hellum Kirke Røgelhede Vendsysselruten - regional cykelrute 59 Kirkegård Holmgård Hellevad Klokkerholm Holskov x s s s Allerup s Storstensbakke Landvadhøj Stensbak Skov Skelbakken s Allerup 102 Stagsted Skov E Bakker Brøndens Mark Føltved Kirkeskov 71 Dannerhøj 93 Bovet ls Eskær 72 Å Stagsted 61 Stensholt Vesterskov 87 Avnkødt Bro S Stenbakken x Tvedegårde Sukkertoppen Dorfgade Solholt Mark Stagsted Hede 12 Flauenskjold Bitteby Voldbro Vo e r Vester Gårds Dorf Kirkeb Jespergå Løgtholtsled S J

9 Kort - fortsat. En vandrefolder: 1: : : Raget Kortet tegnes ud fra kommunernes tekniske kort/fot el. KMS s Top10/ Kort10 Katbjergtørven 38 Eks.: Katbjerg Odde (Mariagerfjord Kommune. Eghøj kort til vandretursfolder: 32 Rishøj Ormhøj Rødhøj Katbjerg 64 Jordhøj 32

10 Anden cykelrute Kort - fortsat. Cykelsti langs vej Grusvej/sti (græs) Turistbureau Campingplads Primitiv lejrplads Et kort skal samtidig indeholde signaturforklaring - nordpil - målforhold/ Vandrerhjem målstok Signaturforklaring: Skov Hede/overdrev Målestok: 1: km Kort- og Matrikelstyrelsen Eksempler Målestok: 1: Eng/mose Andre foldere Ruteforløb Alternativ rute Anden cykelrute Cykelsti langs vej Grusvej/sti (græs) Turistbureau Campingplads Primitiv lejrplads Vandrerhjem km Kort- og Matrikelstyrelsen Piktogrammer på kortet skal være de officielle fra vejdirektoratet på offentlige veje, symbolet i folderen skal være det samme som findes i virkeligheden. I naturområder skal Skov- og Naturstyrelsen s piktogrammer bruges. Se de øvrige på bilag 2

11 Kort - fortsat. Grundfarverne på kortet skal være afdæmpede som på de foregående eksempler. Farver og stregtykkelser: C M Y K R G B Land 2,47 0 8, Skov Hede Hav/Sø Søkant/Å Højdekurver Bebyggelse Bykerne Vej-brun Vej-stregtykkelser motorvej motortrafikvej 2 x 1,5 brun oven på 2 x 2,5 sort 2,5 brun oven på 3,0 sort 6 m vej 2,0 brun oven på 2,5 sort 3-6 m vej 1,5 hvid oven på 2,0 sort mindre veje 1,0 hvid oven på 1,5 sort Se øvrige stregtykkelser og lag inddeling for kort lavet i Adobe Illustrator i bilag 1

12 LØGSTØRVEJ HØRBY SKOLEBY SYRENVEJ SNE- BÆRVEJ SORTE- BÆRVEJ BLÅBÆR VEJ THOSTRUP HOVGAARD FYRKAT RIBESVEJ HYLDE BÆRV EJENEB ÆRVEJ VINCAVEJ GYVELVEJ HYBENVEJ FYRKATVEJ MORBÆRVEJ APOTEKERSKOVEN LØGSTØRVEJ KOLDBÆKSVEJ NYVEJ HOSTRUPKROGEN ENGVEJ HOVANGSVEJ HOBAKKEVEJ HOMARKSVEJ SKIVEVEJ VESTERFJORD AALYKKEVEJ SOLVEJ NYVEJ DIGTERPARKEN FORT UNAVEJ 541 HOSTRUPVÆNGET FORTUNA- VÆNGET SKIVEVEJ FORTUNAPARKEN ANE KATHRINESVEJ SVEJ VESTE R BAKKER STIEN SKOLEG ADE ERHVERVSPARKE N 180 SØN- DER- TEATER- TORV STORE TORV LILLEG ADE HADSUNDVEJ BØGEVEJ ELMEVEJ FRIHEDEN H I BIESGADE VINKELVEJ VEJ BIRKE- CHORSVEJ TEGLVÆRKSVEJ UDSIGTEN ØSTERGADE KIRKESTRÆDE GADE GADE HASSELKROGEN SOLBORG- CHRISTIANS- GADE VEJ VIBORG- PLADS SØNDER ALLE STOLDAL PARKEN GYDE LUCERNEVEJ VEJ STRANDVEJ HØ- STOLBJERGVEJ VEJ LÆRKE- VEJ VEJEN RUGMARKEN HORSØPARKEN FASANVEJ UGLEVEJ FALKEVEJ ØRNEVEJ VIBEVEJ MÅGEVEJ HØJDEVEJ SØNDRE KAJGADE PAKHUSSTRÆDE SKIBSGADE 180 SYGEHUSET TOBBERUPVEJ VED BANEN SKOVVEJ HÅNDVÆRKERPARKEN HOHØJE GADE HO HØJE 180 VEJ HIMMER- TVÆR- BØGE- SKIBSGADE GADE BELTOFT- WEDELS- GADE SKOVVEJ HØJ- AGER- SØNDER- VEJ MARKS- LANDSVEJ HUMLEMARKEN HVEDEMARKEN LYNG HØJ 180 RANDERSVEJ FJORDPARKEN KROGEN POPPEL- THURØVEJ DREJØVEJ HAVRAVÆNGET GAMMEL SKOV BRYNET 541 AMERIKAVEJ ÆRØVEJ LANGELANDSVEJ ANDRUPVEJ NY HADSUNDVEJ HOBRO SKOV SVERIGESVEJ 555 KIRKEDALS ALLE WIEGÅRDSVEJ AMERIKAVEJ BELLISVEJ RANUNKELVEJ VIOLVEJ VALMUEVEJ ØSTERSKOV AMERIKAVEJ MARIAGERVEJ ØRNEDALSVEJ 555 RØGELKNOLDEN MARIAGERVEJ BRAMSLEV BAKKER SKOVSGÅRDVEJ Skilte mm. I naturområder bruges skilte og afmærkningspæle efter skilteprogrammet fra Skov- og Naturstyrelsen. (Se: ) Der bruges forskellige farver afhængig af områdets ejerforhold. Skov- og Naturstyrelsen s arealer - Svenskrød Kommunalt ejede arealer - Sort Privat ejede arealer - Brun Fredningen Kongens Bøge VED BANEN Skovfogedens Gran Ullamcom modiam iril ulla adit, sim vel dit iusto dolor aliquat, vent inci esed te vullamet lum ilit velessi. SKIVEVEJ VIELSHØJEN RØNNEBÆRVEJ BÆRVEJ HEJREVEJ STORKEBAKKEN ØLSVEJ FORSYTHIAVEJ DØSTRUPVEJ DØSTRUPVEJ TYTTEBÆRVEJ LIGUSTERVEJ HYLDEVEJ JASMINVEJ ØLSVEJ TRANEVÆNGET TOBBERUPVEJ SLÅENVEJ SPIAEAVEJ TJØRNEVEJ ROSENDALS- VÆNGET SKIVEVEJ MISPELVEJ M A GNOLIAVEJ ROSEN- PARKEN THOSTRUP HOVGAARD KVÆDEPARKEN LØGSTØRVEJ ØLSVEJ MULTEBÆRVEJ AALYKKEVEJ HODAL BÆK HALDBAKKEN GATTENBORG AALYKKEVEJ 14 TOBBERUPVEJ NORDRE RINGVEJ Ullamcom modiam HOBRO 6 iril ulla 13 adit, sim vel 1 dit iusto dolor aliquat, vent 2 inci esed te vullamet lum ilit 11 velessi. ENGHAVEVEJ ONSILD Å STATIONSVEJ STATIONSVEJ MØLLEVANGEN JUULSVEJ KÆRVANGEN BROM- GODT- HODALSVEJ HAABSVEJ BAKKELY BANEGAARDSVEJ HOVANGSVEJ JERNBANEGADE THOSTRUP- HOVGRDV FYRKATVEJ NAURDALSVEJ KROGS VEJ FJORD- GADE ENGHAVEN KORS- GADE HOSTRUPVEJ SOLBAKKEN APOTEKER- NORDVESTVEJ RØRHOLMSGADE VESTER ALLE HØJLUND KORSGADE VESTER VESTER ALLE BAKKE SVINGET HOSTRUPVEJ HOSTRUPVEJ GADE ADELGADE GAMMELVEJ AALBORGVEJ ADELGADE VESTERGADE ONSILDGADE FRIHEDSVEJ ADELGADE MORELLGADE VESTER ALTAN FREDENS- HASSELKROGEN 12 STOLDAL NY HADSUNDVEJ BROGADE HAVNEGADE NYTORV MAJSMARKEN H I BIES LUPINVEJ AALBORGVEJ HEGEDALSVEJ KLØVERMARKSVEJ HADSUNDVEJ KORNVEJ WIEGÅRDSVEJ HEGEDALSPARKEN VALSGAARDVEJ TORNDALSVEJ HJERRITSDALVEJ Storkøbings Byskov HEGEDALSVEJ BLUSBA KKEN SKIBSGADE BANEN ADELGADE HORSØVEJ REBER- LERBAKKE- MARKEDS- GADE FUGLEBAKKEN SPURVE- DOKTOR- PARKEN STRANDPARKEN NEDRE STRANDVEJ NORDRE KAJGADE BROGADE RANDERSVEJ SØNDERTOFTEN SØNDERTOFTEN GRØNDALSVEJ VÆNGET GRØNDALS- MONTANA- WILH JENSENSVEJ WILH JENSENSVEJ MARIAGERVEJ HEGNET MØLLEBAKKEN FAYESGADE SKIBSBA KKEN MØLLEBAKKEN STRANDVEJ SALLINGVEJ GASVÆRKSVEJ BLÅKILDEVEJ ØSTERVANG SØNDRE RINGVEJ FYRBAKKEN NEDRE STRANDVEJ BYMARKS ALLE ØSTERLED LEDSAGERVEJ AGERKROGEN BLÅKILDEVEJ SØNDRE RINGVEJ AMERIKAVEJ MARIAGERVEJ FYNSVEJ NORGESVEJ FINLANDSVEJ JYLLANDSVEJ ØRNEDALSVEJ KIRKEDAL BÆK 8 7 MARIAGERVEJ KIRKETOFTEN VIOLVEJ MARIAGER FJORD HJERRITSDALVEJ ØRNEDAL BÆK VALSGÅRD BÆK SKOVSGÅRDVEJ Ullamcom modiam iril ulla adit, sim vel dit iusto dolor aliquat, vent inci esed te vullamet lum ilit velessi Im nis adit lam ex eugiat, qui tat do commod eu faccummy nonulla feummy nullandiam vero dolortie consed et, ver accum zzrillan utpat. Ut eraesectem vel euguer init ulla corem dunt nos ese mincillaore tin venim dio odignis duissequis dolore feugiat lorero consequis ent alit aliscip et nummolent ad tat, volortie feu feugiamet velit lum quisl iustio odiat. Dui blaorem irit la facillan utpatie ectem duis nis num zzriure vent praestrud do odolorperil in utpat, consed et dunt la ad modolore ming ex exeros ad dui tetuer sis nim vent lam, venim eugue dipsum at, vel et autat adip elit wis nulla am, sis duis atuero corero dolore corem veriure tem eugueriurem ipismolorem zzrit, volore magniat, commolorper sumsandio dunt erci tat ullut lore modiam dolor suscip esed magna faciliq uiscin hent niam zzril utat. SJÆLLANDSVEJ 10 9 FARVEVÆNGET SMEDEVEJ RANDERSVEJ D S INDUSTRIVEJ TÅSINGEVEJ BORNHOLMSVEJ SAMSØVEJ LANGELANDSVEJ GETTRUPVEJ SKELLERUPVEJ NR ONSILDVEJ RØGELKNOLDEN VESTERMARKEN GETTRUPVEJ NR ONSILDVEJ SKELLERUPVEJ A4 / A3 A2 Højskilt 99 x 74

13 Skilte mm. fortsat. Eksempler på skilte og vejvisningspæle på naturarealer fra Aalborg Kommune fra Rold Skov

14 Skiltning af rekreative ruter og stier Hvem skiltes der for (målgrupper): lokale borgere besøgende, indenlandske og udenlandske Skiltning af rute fra A til B Formål med skiltning: Skal lede brugeren sikkert og trygt fra A til B eller omvendt (skal være entydig brugeren må ikke være i tvivl) Skal kunne følges, også selvom brugeren ikke medbringer detaljeret rutekort Skal kunne forstås af såvel danskere som udlændinge Konkrete krav til skiltenes udformning: Skiltene forsynes med et tal, et navn eller et symbol (eks.: Nordsøstien, Pilgrimsruten). Tal, navn og symbol kan bruges på samme skilt. Dog kun to emner på samme skilt. Skiltene bærer altid enten en gåmand eller et cykelsymbol Skiltningen af en rute skal være den samme på hele ruten Skiltene skal være så store, at de opfattes tydeligt med den hastighed brugerne færdes med, dvs for fodgængere kan skiltes med 10 x 10 cm skilte. Mininmum for cyklister er 30 x 30 cm Skiltene skal ved retningsskift forsynes med pil, enten under nummeret/navnet eller som undertavle Skiltningen på samme type ruter, bør være ens inden for en region. Samme betegnelse eller nr må ikke bruges på forskellige ruter inden for den samme region (NB numrene 1 12 er nationale cykelruter og må ikke anvendes til andet) Skiltene skal leve op til de internationale vejregler - de skal være blå Konkrete krav til skiltenes placering Der skal skiltes ved retningsskift ved kryds, ved T-kryds og ved Y-kryds Der skal skiltes, så man kan følge skiltene både fra A til B og fra B til A Der kan skiltes i krydset eller før krydset (forvarslingsskilt) eller begge dele Ved retningsskift orienteres gåmanden/ cykelsymbolet i den nye færdselsretning Der kan opsættes bekræftelses-skiltning i så fald orienteres symbolet mod højre Der kan skiltes på særskilt stander eller en eksisterende stander kan benyttes (bør ofte foretrækkes) 1

15 Skiltning/ markering af rute fra A til A (rundture) Formål med skiltning: Skal lede brugeren sikkert og trygt fra A til B og tilbage til A (skal være entydig brugeren må ikke være i tvivl) Skal kunne følges begge veje Skal kunne følges, også selvom brugeren ikke medbringer detaljeret rutekort Skal kunne forstås af såvel danskere som udlændinge Konkrete krav til skiltningens/markeringens udformning: Fodgængere: Hvis det er kortere rundture i landskabet (naturområder og landbrugsland) kan hensigtsmæssigt anvendes farvede pletter eller pile Hvis det er rundture i byer bør det overvejes at bruge gåmand skiltet Cyklister: Det vil være mest hensigsmæssigt at anvende almindelige Cykeltavler med nr eller rutenavn Konkrete krav til skiltningens/markeringens placering: se ovenfor under fra A til B NB Husk at forskellige brugergrupper har forskellig sigtehøjde om man har ramt rigtigt ved valg af højde på markering kan tjekkes ved at lade repræsentanter for målgruppen teste on location Vejdirektoratet har udgivet en vejledning om vejvisning på cykel, ride og vandreruter: 2

16 Bilag 1 Laginddeling stregtykkelser - skriftstørrelser - 13 pkt. futura condensed medium - 12 pkt. futura condensed medium - 10 pkt. futura condensed medium - 9 pkt. futura condensed medium - 9 pkt. futura condensed medium - 7 pkt. futura condensed medium - 7 pkt. futura condensed light - 7 pkt. futura condensed light - 7 pkt. futura condensed light - 7 pkt. futura condensed light - 5 pkt. futura condensed light - 7 pkt. futura condensed medium - 1,7 pkt. Stipling 2 pkt. 2 pkt. -1,2 pkt. Stipling 3,5 pkt. 2 pkt. -2 pkt. -1 pkt. stipling 0,3 pkt. 5 pkt. -0,35 pkt. -1 pkt.

17 Bilag 1 Laginddeling stregtykkelser - skriftstørrelser - 1 pkt. - 2,5 pkt. - 2 pkt. - 2 pkt. - 1,5 pkt. - 1,5 pkt. - 1 pkt. - 2 pkt. - 3 pkt. - 2,5 pkt. - 2,5 pkt. - 2 pkt. - 2 pkt. - 1,5 pkt. - 0,75 pkt. stipling 3 pkt. 0,5 pkt. - 1,2 pkt. stipling 5 pkt. 3 pkt. - 1,5 pkt. - 0,75 pkt. - 0,5 pkt. - 0,18 pkt.

18 BILAG 2 OVERSIGT OVER M-TAVLER M 9 Containerhavn M 24 Tankanlæg M 10 Færge for cyklende og gående M 30 Primitiv teltplads for stitrafikanter M 11 Færge M 31 Campingplads M 12 Lufthavn M 32 Campingplads for autocampere M 13 Jernbanestation M 33 Campinghytter M 14 Busterminal M 34 Rasteplads M 15 Transportcenter M 35,1 Udendørs badested M 16 Parker og rejs M 35,2 Indendørs badested M 17 Posthus M 36 Golfbane M 21 Førstehjælp M 37 Fiskesø (Put and Take) M 22 Telefon M 41 Vandrerhjem M 23 Værksted M 42 Hotel (Motel/kro)

19 M 43 Restaurant M 61,2 Indendørs information M 45 Cafeteria M 100 Mindre virksomheder M 46 WC M 100,1 Dagligvareforretning M 46,1 WC for handicappede M 100,2 Værelse til leje M 47 Tømning af kemisk toilet M Campingplads for telte og vogne M 51 Kirke M Hotel og restaurant M 52,1 Lokal seværdighed E 21,1 Anbefalet rute for cykelister M 52,2 National seværdighed E 21,2 Anbefalet rute for gående M 53 UNESCO verdensarvsmonument E 21,3 Anbefalet rute for ridende M 57 Industriområde E 33,1 Parkering M 61,1 Udendørs information E 33,2 Parkering indendørs

20

21

22 Pictogramoversigt Forbud - advarsel

23 2005/2006 SKOV -& NATURSTYRELSEN FOLDERKASSER OG KORTBORD KAN BESTILLES HER.! Eksempler på sammensatte skilte i Rold Skov

24

25

26

27 LINKS TIL DESIGNGUIDENS VÆRKTØJER: Designguide: Seneste version findes på Skabelon til fælles folder findes på: Symbolbibliotek til Illustrator findes på: Vejledning til vejvisning på cykel-, vandre- og rideruter findes på: ride_vandre_(pub).pdf Oversigt over Skov- og Naturstyrelsens piktogramskilte med mulighed for download: Producenter - Hvor kan du få skilte: Region Nordjylland (Nordsøstien) P.E.A. skilte Nima Reklame

28 Designguiden er blevet til i et samarbejde mellem: Brønderslev Kommune Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Jammerbugt Kommune Læsø Kommune Mariagerfjord Kommune Morsø Kommune Rebild Kommune Thisted Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalborg Kommune Skov- og Naturstyrelsen, Himmerland Skov- og Naturstyrelsen, Thy Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Rold Skov Natur og Kulturcenter VisitNordjylland

M 10 Færge for gående og cyklende. M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer.

M 10 Færge for gående og cyklende. M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer. M 10 Færge for gående og cyklende M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer. M 12 Lufthavn Angiver flyveplads, der også må beflyves af taxifly. M 13 Jernbanestation Angiver station for persontog.

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD 1. Indledning 2 1.1 Næste års budgetter 2 2. Gennemgang af borgerhenvendelser 3 3. Vejprojekter 4 3.1 Status 4 3.2 Fremtidige projekter 4 4. Trafiksikkerhedsprojekter 5

Læs mere

Afmærkningsplan for. Vammenruten. Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune. Udarbejdet for Viborg Kommune. 2012 (revideret jan 2014)

Afmærkningsplan for. Vammenruten. Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune. Udarbejdet for Viborg Kommune. 2012 (revideret jan 2014) Afmærkningsplan for Vammenruten Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune Udarbejdet for Viborg Kommune 2012 (revideret jan 2014) af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari Kolofon Notatet er udarbejdet for

Læs mere

Opdateret tilbudsliste pr. 1.2.2013 NT's 20. udbud V-aftale

Opdateret tilbudsliste pr. 1.2.2013 NT's 20. udbud V-aftale Note Variabel Vogn- Køretid Ventetid Køretid Ventetid Køretid Ventetid Vogn- Antal Byder bud nr. tilslutning dag dag aften aften weekend weekend type vogne Hjemstedsadresse Postdistikt Kommune Supplerend

Læs mere

www.fbias.dk Kærvej 1 DK 8990 Fårup. Tlf. 86 45 20 88. Fax 86 45 20 04. www.fbias.dk

www.fbias.dk Kærvej 1 DK 8990 Fårup. Tlf. 86 45 20 88. Fax 86 45 20 04. www.fbias.dk www.fbias.dk Kærvej 1 DK 8990 Fårup. Tlf. 86 45 20 88. Fax 86 45 20 04. www.fbias.dk 02 fårup betonindustri Velkomsttekst Utat dolore ectem dit num do odolore esequamet, quisi eugue tet, consequis ent

Læs mere

Cykelstikort. Aalborg Kommune

Cykelstikort. Aalborg Kommune Cykelstikort Aalborg Kommune Aalborg Kommune forbedrer løbende forholdene for cyklister. Derfor udkommer dette cykelstikort nu med de nyeste ændringer. Tag kortet med på råd, når du overvejer at bruge

Læs mere

185 Alice Katcharian Multebærvej 17 8 Anders Andersen Andrupvev Anders Kjær Korsgaard Rosbjergvej 7, Volstrup 254 Anders Stegger Hobrovej 12c

185 Alice Katcharian Multebærvej 17 8 Anders Andersen Andrupvev Anders Kjær Korsgaard Rosbjergvej 7, Volstrup 254 Anders Stegger Hobrovej 12c 185 Alice Katcharian Multebærvej 17 8 Anders Andersen Andrupvev 29 183 Anders Kjær Korsgaard Rosbjergvej 7, Volstrup 254 Anders Stegger Hobrovej 12c 52 Anette Asp Fayesgade 15 76 Anita Helle Pedersen Hohøje

Læs mere

Gallerier, atelierer, kunstnere og kunsthåndværkere åbner dørene for en unik oplevelse

Gallerier, atelierer, kunstnere og kunsthåndværkere åbner dørene for en unik oplevelse 2015 Mariagerfjord Kunstrute Gallerier, atelierer, kunstnere og kunsthåndværkere åbner dørene for en unik oplevelse HOBRO ARDEN HADSUND MARIAGER Visbo Korup Vive Assens Gjerlev Kærby Broløs Skjellerup

Læs mere

Shelter og teltpladser. i Ferielandet Mariager Fjord

Shelter og teltpladser. i Ferielandet Mariager Fjord Shelter og teltpladser i Ferielandet Mariager Fjord Shelters & Teltpladser Aktiv ferie og friluftsliv er en populær fritidsfornøjelse og ferieform. I Ferielandet Mariager Fjord, der dækker hele Mariagerfjord

Læs mere

BILAG til trafikplan for Randers Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Randers Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 008 Indholdsfortegnelse: Side : Kort : Overblik Side : Kort : Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel og : Ruteoversigt for X bus

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Opdateret Tilbudsliste pr. 8.4.2011 NT's 16. udbud V-aftale

Opdateret Tilbudsliste pr. 8.4.2011 NT's 16. udbud V-aftale Note Variabel Vogn- Køretid Ventetid Køretid Ventetid Køretid Ventetid Vogn- Antal Byder bud nr. tilslutning dag dag aften aften weekend weekend type vogne Hjemstedsadresse Postdistikt Kommune 5 Asaa Taxa

Læs mere

Bed & Breakfast. overnatning i Mariagerfjord

Bed & Breakfast. overnatning i Mariagerfjord Bed & Breakfast overnatning i Mariagerfjord Bed & Breakfast - Sov godt... Hvis du mangler et sted at sove, så er der i Mariager Fjord området mange hyggelige B & B. På alle B & B er der mulighed for selv

Læs mere

Vejvisning og cykelkort

Vejvisning og cykelkort FOTO: Odense Kommune Vejvisning og cykelkort Planlægning for cyklister handler ikke kun om stier og veje. Vejvisning og information er også vigtige parametre. Endelig er det især hensigtsmæssigt at anlæg,

Læs mere

Badevandsprofil for Madum Sø

Badevandsprofil for Madum Sø Badevandsprofil for Madum Sø Myndighed Rebild Kommune Center Natur og Miljø Hobrovej 88 9530 Støvring Tlf.: 9988 9988 Email: cnm@rebild.dk Ejerforhold Arealerne ned til Madum Sø ejes af Lindenborg Gods

Læs mere

Bilag 1 til ansøgning til Grøn Vækst, region Nordjylland 03.09.2012. Hærvejene i Nordjylland projektbeskrivelse

Bilag 1 til ansøgning til Grøn Vækst, region Nordjylland 03.09.2012. Hærvejene i Nordjylland projektbeskrivelse Bilag 1 til ansøgning til Grøn Vækst, region Nordjylland 03.09.2012 Hærvejene i Nordjylland projektbeskrivelse Indledning Hærvejene i Nordjylland er et fælles kommunalt projekt omfattende otte kommuner

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

Hærvejen nord for Klosterlund

Hærvejen nord for Klosterlund Hærvejen nord for Klosterlund Fra Klosterlund er der ikke ret langt til de markerede hærvejsruter. Der findes en cykelrute, som går gennem Kragelund og der findes en vandrerute, der går gennem Stenholt

Læs mere

Vi producerer og leverer færdselstavler i henhold til Vejdirektoratets og Vejregelrådet s bestemmelser og bekendtgørelser.

Vi producerer og leverer færdselstavler i henhold til Vejdirektoratets og Vejregelrådet s bestemmelser og bekendtgørelser. t- in pr eb w w w.ic w dk e. sk ilt Vornæsvej 58 5700 vendborg Tlf. 35 108 109 www.icskilte.dk info@icskilte.dk Vi producerer og leverer færdselstavler i henhold til Vejdirektoratets og Vejregelrådet s

Læs mere

VANDRESTIER OG CYKELRUTER. i Mariagerfjord Kommune

VANDRESTIER OG CYKELRUTER. i Mariagerfjord Kommune VANDRESTIER OG CYKELRUTER i Mariagerfjord Kommune INDHOLD Si OPLEV NATUREN...4 VANDRERUTER 1 Nordsøstien 36 km... 8 2 Øster Hurup kyststi 0,5 km...9 3 nddalene 2,5 km...10 4 Ajstrup Bugt 5 km... 11 5 Alstrup

Læs mere

Outdoorstrategi. Handleplan 2. Ruter

Outdoorstrategi. Handleplan 2. Ruter Outdoorstrategi. Handleplan 2. Ruter Handleplan for indsatsområdet Styrke det rekreative rutenet, så vejen til destinationen bliver sikker og gerne en del af oplevelsen Handleplan (2-årig, 2017-2018).

Læs mere

Badevandsprofil for Vandet Sø

Badevandsprofil for Vandet Sø Badevandsprofil for Vandet Sø Ansvarlig Thisted Kommune, Plan og miljø myndighed Kirkevej 9 7760 Hurup Tlf. 99 17 17 17 Email: teknisk@thisted.dk Fysiske forhold Adgangsforhold til Vandet Sø På Klitmøllervej

Læs mere

Gallerier, atelierer, kunstnere og kunsthåndværkere åbner dørene for en unik oplevelse

Gallerier, atelierer, kunstnere og kunsthåndværkere åbner dørene for en unik oplevelse 2014-2015 Mariagerfjord Kunstrute Gallerier, atelierer, kunstnere og kunsthåndværkere åbner dørene for en unik oplevelse HOBRO ARDEN HADSUND MARIAGER Visborg Korup Vive Assens Norup Gjerlev Kærby Broløs

Læs mere

KONSTRUEREDE MINIVÅDOMRÅDER

KONSTRUEREDE MINIVÅDOMRÅDER KONSTRUEREDE MINIVÅDOMRÅDER 20-04- 2011 Screening for minivådområder i oplandet Mariager Fjord Dette dokument viser resultatet af en screeningsproces foretaget i hovedvandoplandet til Mariager fjord. Der

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg

Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg Pilgrimme fra Norden, dvs. Island, Norge og Sverige sejlede til Danmark for at komme på de europæiske vandreveje til de store pilgrimsmål.

Læs mere

Tilbudsliste NT's 23. udbud V-aftale

Tilbudsliste NT's 23. udbud V-aftale Note Variabel Vogn- Grundgebyr Køretid Ventetid Grundgebyr Køretid Ventetid Grundgebyr Køretid Ventetid Vogn- Antal Byder bud nr. tilslutning dag dag dag aften aften aften weekend weekend weekend type

Læs mere

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse Når man står oppe i Egebjerg Mølle mere end 100m over havet og kigger mod syd og syd-vest kan man se hvordan landskabet bølger og bugter sig. Det falder og stiger, men mest går det nedad og til sidst forsvinder

Læs mere

Knallerter på stier i eget tracé?

Knallerter på stier i eget tracé? Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 2. august 2007/LYA Knallerter på stier i eget tracé? Baggrunden for dette notat er en række henvendelser om knallertkørsel på Gjernstien igennem Resenbro. Regler

Læs mere

Hærvejene i Nordjylland

Hærvejene i Nordjylland Hærvejene i Nordjylland Projektets aktiviteter - analyser Kendskabsanalyse bl.a. : 86,3% af danskerne kender Hærvejen 56,7% forbinder Hærvejen med Viborg, 30,5% med Jelling 73,3% forbinder Hærvejen med

Læs mere

Gallerier, atelierer, kunstnere og kunsthåndværkere åbner dørene for en unik oplevelse

Gallerier, atelierer, kunstnere og kunsthåndværkere åbner dørene for en unik oplevelse 2012-2013 Mariagerfjord Kunstrute Gallerier, atelierer, kunstnere og kunsthåndværkere åbner dørene for en unik oplevelse HOBRO ARDEN HADSUND MARIAGER Visborg Korup Vive Assens Norup Gjerlev Kærby Broløs

Læs mere

Vandkvalitet i vandløb, Hobro Kommune.

Vandkvalitet i vandløb, Hobro Kommune. Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 Postboks 8300 9220 Aalborg Øst Telefon 9635 1000 - Telefax 9815 6089 Hobro Kommune Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Teknik og Miljø Vandmiljøkontoret E-mail nja@nja.dk Den 27.

Læs mere

Badevandsprofil for Førby Sø Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for Førby Sø Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for Ansvarlig myndighed Thisted Kommune, Natur og miljø Asylgade 30 7700 Thisted Tlf. 99 17 17 17 Email: thistedkommune@thisted.dk Fysiske forhold Adgangsforhold til På Vorupørvej (rute

Læs mere

Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune

Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune 24. september 2015 Ved Jens Erik Larsen Foreningen Frie Fugle Jens Erik Larsen er civilingeniør og

Læs mere

Bilag 9. Regionplantillæg

Bilag 9. Regionplantillæg Bilag 9 udarbejdes f.eks., når et særligt tema skal tages op imellem to regionplanrevisioner, eller når et givet anlæg ikke kan afvente optagelse i forbindelse med en revision. Endelig har VVM-bestemmelserne

Læs mere

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE:

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: Områder hvor Friluftsrådet har været aktivt med: 1: NATURRASTEPLADSEN VED HALSSKOV: Efter bygning af broen, var der et museum om byggeriet og spændende

Læs mere

1 Badevandsprofil: Birke Sø September 2015

1 Badevandsprofil: Birke Sø September 2015 1 Badevandsprofil: September 2015 2 Badevandsprofil: September 2015 3 Badevandsprofil: September 2015 Geografiske forhold ligger ved Dalgas plantage og Gammelstrup Hede i et kuperet terræn. Søen er ca.

Læs mere

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Arealvise beskrivelser Side 1 Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Arealerne ved Mariager Fjord består af

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

1 Bebyggelse 1.1 Lihme landsby, beliggenhed i dalstrøg, huse med stor aldersspredning

1 Bebyggelse 1.1 Lihme landsby, beliggenhed i dalstrøg, huse med stor aldersspredning Plan09: Områdeanalyser, Skive Kommune Områdeanalysen er udført september oktober 2008 som led i Plan09-processen. Formålet er at delområderne skal være referencearealer for samtale om, forståelse, planlægning

Læs mere

Højmose. Højmose i Holmegårds Mose. Foto: Miljøcenter Nykøbing.

Højmose. Højmose i Holmegårds Mose. Foto: Miljøcenter Nykøbing. fladen er ekstremt næringsfattig, idet den er hævet over grundvandet og modtager sit vand som nedbør. vegetationen er lysåben og består af tuer, som er højereliggende partier med dværgbuske, og høljer,

Læs mere

Grundvand og terrestriske økosystemer

Grundvand og terrestriske økosystemer Grundvand og terrestriske økosystemer Rasmus Ejrnæs & Bettina Nygaard D A N M A R K S M i L J Ø U N D E R S Ø G E L S E R A A R H U S U N I V E R S I T E T Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet Kildevæld

Læs mere

Bemærk: Uanset hvilket træningsprogram, du løber efter - så er distancen om torsdagen altid ens for alle løbere.

Bemærk: Uanset hvilket træningsprogram, du løber efter - så er distancen om torsdagen altid ens for alle løbere. Avis-maraton træningsprogram 2017 Hver torsdag kl. 19.00 Start fra Viborg Atletik stadion. Bemærk: Uanset hvilket træningsprogram, du løber efter - så er distancen om torsdagen altid ens for alle løbere.

Læs mere

Indhold. Logo...4. Grafiske elementer...5. Farver...6. Typografi...7. Billeder...8

Indhold. Logo...4. Grafiske elementer...5. Farver...6. Typografi...7. Billeder...8 DESIGNMANUAL 2 Indhold Logo...4 Grafiske elementer...5 Farver...6 Typografi...7 Billeder...8 Tryksager A4...9 21x21 cm brochure... 10 10x10 cm brochure... 11 Plakater... 12 Brevpapir... 13 Visitkort...

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr P Dato: Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området

Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr P Dato: Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr. 01.05.00-P00-12-17 Dato:17.8.2017 Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området Indledning og baggrund Sammenhæng med øvrige planer i

Læs mere

Gislinge Ruterne. Om Gislinge Ruterne. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel.

Gislinge Ruterne. Om Gislinge Ruterne. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Om Gislinge Ruterne Idéen bag Gislinge Ruterne opstod på et Dialogmøde i Gislinge, hvor Gislinge borgere fremkom med et ønske om,

Læs mere

Holbæk ruten. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne

Holbæk ruten. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Holbæk ruten Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Gislinge Ruterne Oversigtskort Om Gislinge Ruterne Idéen bag Gislinge Ruterne opstod på et Dialogmøde i Gislinge, hvor

Læs mere

Søer og vandløb. 2 slags ferskvandsområder

Søer og vandløb. 2 slags ferskvandsområder Søer og vandløb Ferskvandsområderne kan skilles i søer med stillestående vand og vandløb med rindende vand. Både det stillestående og det mere eller mindre hastigt rindende vand giver plantelivet nogle

Læs mere

1 Badevandsprofil: Rødding Sø September 2015

1 Badevandsprofil: Rødding Sø September 2015 1 Badevandsprofil: Rødding Sø September 2015 2 Badevandsprofil: Rødding Sø September 2015 3 Badevandsprofil: Rødding Sø September 2015 Geografiske forhold Stranden ved Rødding Sø Rødding Sø ligger umiddelbart

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. Dias 1 Cyklistprøve Rute Ulrikkenborg Engelsborgskolen, Billum Private Skole, Lyngby Private Skole Sankt Knud Lavard Skole og Lyngby Friskole Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten

Læs mere

Referat af Grønt Råds møde torsdag den 28. februar 2007

Referat af Grønt Råds møde torsdag den 28. februar 2007 Til medlemmer af Grønt Råd 6.1 Teknik og Miljøsekretariatet Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Referat af Grønt Råds møde torsdag den

Læs mere

Laugesens Have Designguide

Laugesens Have Designguide Kontakt I Kong Gulerod I Michael Ruby I Agerbækvej 9 I 7500 Holstebro T +45 4118 0688 I michael@konggulerod.dk I www.konggulerod.dk FORORD Denne designguide er netop det, ordet siger - en guide til at

Læs mere

31. ESBJERG RUNDT INCL. HAVNEN OG SKOVEN. Rundtur på stier og veje med rundtur på havnen til Gravlunden - Strandskoven - Vognbølsparken.

31. ESBJERG RUNDT INCL. HAVNEN OG SKOVEN. Rundtur på stier og veje med rundtur på havnen til Gravlunden - Strandskoven - Vognbølsparken. ESBJERG TANDEMKLUB Marts: Mødetidspunkt kl. 18.30 CYKELPLAN FOR 2009 31. ESBJERG RUNDT INCL. HAVNEN OG SKOVEN. Rundtur på stier og veje med rundtur på havnen til Gravlunden - Strandskoven - Vognbølsparken.

Læs mere

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. september 2015 Bettina Nygaard & Jesper Bladt Institut for Bioscience

Læs mere

Kommuneplantillæg 108

Kommuneplantillæg 108 Ø. Doense HADSUND Vive Hadsund Syd Oue trup Assens Kielstrup Valsgård Ajstrup Norup Stinesminde Hørby Skoleby Havndal MARIAGER y HOBRO Dalbyover Enslev Udbyhøj Råby Kærby Udbyhøj Sønder Onsild Gjerlev

Læs mere

1. Hammerknuden - Rønne Nordskov

1. Hammerknuden - Rønne Nordskov Hammerknuden Vang Sandvig Allinge Tejn Rutsker Højlyng 1. Hammerknuden - Rønne Nordskov Gudhjem Det markerede stiforløb på kortet er interaktivt. Klik et sted på stien og få et mere detaljeret kortudsnit.

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Gunderup syd for Mariager Velbevaret hustomt fra overgangen mellem bronze- og jernalder. J.nr. ÅHM 6495 December 2015 Ved Arkæolog Karen Povlsen Telefon:

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006.

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS bln@vd.dk 7244 3187 ÆNDRINGER I BEKENDTGØRELSE OM VEJAFMÆRKNING Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse

Læs mere

E - Oplysningstavler

E - Oplysningstavler E 11.1 indenfor byzone 1)) udenfor byzone Reflekstype Opstillingshøjde (materialetype) til underkant af tavle 2)) 4) 5) I E 11.4 I E 11.5 I E 11.6 I E 11.7 I E 11.8 I E 11.9 I E 15 Vognbaner ved kryds

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244 3333 Telefax 3315 6335 Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Dato:

Læs mere

Badevandsprofil for Nors Sø Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for Nors Sø Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for Ansvarlig myndighed Thisted Kommune, Natur og miljø Asylgade 30 7700 Thisted Tlf. 99 17 17 17 Email: thistedkommune@thisted.dk Fysiske forhold Adgangsforhold til ligger imellem Klitmøller

Læs mere

Introduktion. 1 Kort & Kompas. Søren P. Petersen, DVL Lyngby

Introduktion. 1 Kort & Kompas. Søren P. Petersen, DVL Lyngby Introduktion Søren P. Petersen DVL Lyngby 1 Søren P. Petersen, DVL Lyngby Program 11.00 Velkommen 11.30 Verdenshjørnerne 11.45 set - introduktion 12.00 Frokost 12.30 Pejling - introduktion 12:45 Øvelse

Læs mere

MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO

MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO DECEMBER 2015 MARIAGERFJORD KOMMUNE MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

5 Naturvejledning Vision: Naturvejledning Målet med naturvejledning er Direkte formidling

5 Naturvejledning Vision: Naturvejledning Målet med naturvejledning er Direkte formidling 5 Naturvejledning Vision: Skov-og Naturstyrelsens vision for naturvejledning er: Gennem et landsdækkende netværk af naturvejledere at give borgerne direkte oplevelser i naturen med det formål at øge deres

Læs mere

Oplevelse og udfoldelse i det fri Outdoorstrategi

Oplevelse og udfoldelse i det fri Outdoorstrategi Oplevelse og udfoldelse i det fri Outdoorstrategi Rammer Outdoorstrategi Både små og store oplevelser Oplevelserne i Kolding Kommune er mange og varierede. Nogle er store og nogle er små. Alle med deres

Læs mere

Bilag A Kort og visualiseringer

Bilag A Kort og visualiseringer Regionplan 2001-2012 Forslag til TILLÆG 13 Bilag A Kort og visualiseringer Ændring af international containerterminal og etablering af lokalhavn ved Stigsnæs Skælskør Kommune August 2004 Bilag A Kort og

Læs mere

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 53. Tid: 2.maj 2013, kl Mødested: Høstemark Skov.

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 53. Tid: 2.maj 2013, kl Mødested: Høstemark Skov. REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 53. Tid: 2.maj 2013, kl.18.00 Mødested: Høstemark Skov. Deltagere: Thyge Steffensen () Christian Kragh () Kristian Slyk () Randi Stub Petersen () Finn Frandsen (FF)

Læs mere

Afstand: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordjylland, Øst Aars - Skringstrup, 6-7. Aars - Skringstrup, 29 km

Afstand: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordjylland, Øst Aars - Skringstrup, 6-7. Aars - Skringstrup, 29 km Den danske Pilgrimsrute Nordjylland, Øst Aars - Skringstrup, 6-7 Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund.

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund. Paper til Vejforum 2010 Stiplan for åbent land, Mariagerfjord Kommune Stiplanlægning i åbent land hvordan får man mest for pengene? Forfattere: Aleks Danmark, Mariagerfjord Kommune, aldan@mariagerfjord.dk

Læs mere

3. Svaneke - Sandvig. Hammerknuden. Sandvig Allinge. Vang. Tejn. Rutsker Højlyng. Gudhjem. Hasle. Svaneke. Almindingen. Rønne Ølene Paradisbakkerne

3. Svaneke - Sandvig. Hammerknuden. Sandvig Allinge. Vang. Tejn. Rutsker Højlyng. Gudhjem. Hasle. Svaneke. Almindingen. Rønne Ølene Paradisbakkerne 3. Svaneke - Sandvig Hammerknuden Vang Sandvig Allinge Rutsker Højlyng Tejn Gudhjem Det markerede stiforløb på kortet er interaktivt. Klik et sted på stien og få et mere detaljeret kortudsnit. Ved kortudsnittene

Læs mere

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej.

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Oure Friskole - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Nuværende busholdeplads samt parkeringsplads Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej

Læs mere

Naturforbedring i Sandlyng Mose Projektresumé November 2016

Naturforbedring i Sandlyng Mose Projektresumé November 2016 Sorø Kommune Naturforbedring i Sandlyng Mose Projektresumé November 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BAGGRUND 1 2. PROJEKTBESKRIVELSE 3 3. PROJEKTETS KONSEKVENSER 5 1. BAGGRUND Sandlyng Mose er en tidligere

Læs mere

29. april 2009 Kollektiv Trafik Forum Direkte busser på Sjælland og øerne

29. april 2009 Kollektiv Trafik Forum Direkte busser på Sjælland og øerne 29. april 2009 Kollektiv Trafik Forum Direkte busser på Sjælland og øerne Claus Lund Andersen cla@moviatrafik.dk Trængslen mod København er stigende Vækst i biltrafikken frem mod 2030 To scenarier 270

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

BILAG til trafikplan for Viborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Viborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: oversigt for

Læs mere

Grave- og efterbehandlingsplan for Pindstrups arealer i Store Vildmose INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Indvindingsmetode 2

Grave- og efterbehandlingsplan for Pindstrups arealer i Store Vildmose INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Indvindingsmetode 2 Grave- og efterbehandlingsplan for Pindstrups arealer i Store Vildmose ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk GRAVE- EFTERBEHANDLINGSPLAN

Læs mere

Moser og enge. Højtstående grundvand

Moser og enge. Højtstående grundvand Moser og enge Enge kan være meget artsrige biotoper, mens moser ofte er fattigkær og har få forskellige arter. Her er tale om biotoper i tilbagegang på grund af bl.a. dræning. Moser og enge kan underinddeles,

Læs mere

Kortbilag 8 Randers Fjord.

Kortbilag 8 Randers Fjord. Kortbilag 8 Randers Fjord. Indhold: Randers Fjord (Århus amt) Side 02 Side 1 af 5 Randers Fjord Istidslandskab, Gudenåen og havbund fra stenalderen Danmarks længste å, Gudenåen, har sit udspring i det

Læs mere

Udkast: Skiltning af mountainbikeruter med sværhedsgrader

Udkast: Skiltning af mountainbikeruter med sværhedsgrader Udkast: Skiltning af mountainbikeruter med sværhedsgrader Fælles anbefalinger fra DGI, DCU og Naturstyrelsen. Med disse anbefalinger er sigtet, at der fremover skabes en for alle parter gennemskuelig standardiseret

Læs mere

Bike & Run 22. maj Fredericia C

Bike & Run 22. maj Fredericia C Hold / Deltager Info Bike & Run 22. maj Fredericia C Firmaidrætten er glade for at I har valgt at deltage i vores første Bike & Run i Fredericia. Vi har i det sidst år brugt mange ressourcer for at sikre

Læs mere

Grønne Cykelruter. Skiltning af

Grønne Cykelruter. Skiltning af Skiltning af Grønne Cykelruter Skiltedesign: 11Design A/S Foto: Kristina Funkeson 2. udgave Miljøproduktion: ISO 14001-FSC Trykkeri: Jønsson Grafisk Maj 2008 Pylonen og pullerten er to nye skilteformer

Læs mere

Fagdata vindue for Jord

Fagdata vindue for Jord Fagdata vindue for Jord Jordstykke Kortlægningsstatus Lokalit et numm er. Område klassificering Nuance ring Link til attest Bolig erklæring Jordstykke xx V1 Xx Analysefrit område (kategori 2) Jordstykke

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. december 2012 kl. 9.30 Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. december 2012 kl. 9.30 Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. december 2012 kl. 9.30 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 Grøftekanter langs de kommunale veje.... 2 Indvinding af hvidt sand.... 3 Kommunens rolle i forhold

Læs mere

Sundby Sø (Areal nr. 24)

Sundby Sø (Areal nr. 24) Sundby Sø (Areal nr. 24) 1 Beskrivelse Umiddelbart nordvest for Vildsund finder man de afvandede arealer i Sundby Sø og Tagkær Landvindingslag. Her er det besluttet at gennemføre et naturprojekt, der skal

Læs mere

SPORET VED HYLKE HYLKE SKOLE OG MULTIHUS. Start

SPORET VED HYLKE HYLKE SKOLE OG MULTIHUS. Start SORET VED HYLKE HYLKE SKOLE OG MULTIHUS er resultat af dygtige og flittige Hylkeborgeres frivillige hjælp med renovering af den gamle skole og tilbygning af nyt i samarbejde med Skanderborg Kommune. Varmepumper

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

VEJREGEL FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING. Hæfte 3. Servicevejvisning på almindelige veje. September 2010. Vejregelrådet

VEJREGEL FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING. Hæfte 3. Servicevejvisning på almindelige veje. September 2010. Vejregelrådet VEJREGEL FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING Hæfte 3. Servicevejvisning på almindelige veje September 2010 Vejregelrådet FORORD Nærværende vejregel er udarbejdet af vejregelgruppen om vejafmærkning. Vejreglerne

Læs mere

DANSK ISLANDSHESTEFORENING GUIDE. - til gode ridespor NATURUDVALGET. www.islandshest.dk

DANSK ISLANDSHESTEFORENING GUIDE. - til gode ridespor NATURUDVALGET. www.islandshest.dk DANSK ISLANDSHESTEFORENING GUIDE - til gode ridespor NATURUDVALGET Guide til gode ridespor Dansk Islandshesteforening (DI) er opmærksom på, at mange kommuner arbejder med friluftsstrategier, der blandt

Læs mere

Naturgenopretning ved Hostrup Sø

Naturgenopretning ved Hostrup Sø Naturgenopretning ved Hostrup Sø Sammenfatning af hydrologisk forundersøgelse Sammenfatning, 12. maj 2011 Revision : version 2 Revisionsdato : 12-05-2011 Sagsnr. : 100805 Projektleder : OLJE Udarbejdet

Læs mere

Fattigkær. Beskyttelse. Fattigkær i Tinning Mose. Foto: Århus Amt.

Fattigkær. Beskyttelse. Fattigkær i Tinning Mose. Foto: Århus Amt. ene er karakteriseret ved en græs-, star- og sivdomineret vegetation på vandmættede, moderat sure levesteder med en lav tilgængelighed af næringsstoffer. Man kan sige, at fattigkærene udgør en restgruppe

Læs mere

Fosdal-Telling-Lerup. Sted/Topografi Lerup sogn. Tema Jernalder, oldtid generelt, bosætning

Fosdal-Telling-Lerup. Sted/Topografi Lerup sogn. Tema Jernalder, oldtid generelt, bosætning Fosdal-Telling-Lerup Kulturmiljø nr. 61 Tema Jernalder, oldtid generelt, bosætning landet Emner Højkoncentrationer, agersystemer, rejst sten, landsby, kirke Sted/Topografi Lerup sogn Kulturmiljøarealet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort Bagsværd Sø Vurdering af hydraulisk påvirkning af Kobberdammene ved udgravning ved Bagsværd Sø. COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Christian d. 3. kanal ved Randers.

Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3 kanal blev - som navnet siger - anlagt i 1552-53 på foranledning af Kong Christian d. 3 (født1503) som regerede Danmark fra 1534 og til sin død 1559 (2+3).

Læs mere

Avis-maraton træningsprogram 2013 Hver torsdag kl Start fra Viborg Atletik stadion.

Avis-maraton træningsprogram 2013 Hver torsdag kl Start fra Viborg Atletik stadion. Avis-maraton træningsprogram 2013 Hver torsdag kl. 19.00 Start fra Viborg Atletik stadion. Bemærk: Uanset hvilket træningsprogram, du løber efter - så er distancen om torsdagen altid ens for alle løbere.

Læs mere