Designguide for foldere m.m.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Designguide for foldere m.m."

Transkript

1 Designguide for foldere m.m. 55

2 Designguide for foldere og kort samt skiltning af rekreative stier og ruter 1. udgave, april 2009 Denne designguide er udarbejdet i et samarbejde mellem de nordjyske kommuner, Skov- og Naturstyrelsens enheder i Nordjylland, Rold Skov Natur- og Kulturcenter, Visit- Nordjylland samt de nordjyske turistbureauer. Guidens formål er at gøre det nemmere for brugerne at orientere sig via foldere og skiltning i naturen ved at sikre, at alle parter i samarbejdet bruger de samme symboler, farver etc. i deres formidling. Guiden indeholder også forslag til et fælles design i de tilfælde, hvor flere kommuner eller andre parter i fællesskab producerer en folder. Skabelonen til dette design kan findes på På samme hjemmeside vil den senest opdaterede udgave af designguiden også kunne findes. Andre udbydere af formidlingsmateriale til naturbrugere, turister etc. opfordres til at bruge designguiden, så brugerne i videst muligt omfang møder materiale, hvor de grundlæggende elementer er genkendelige. Designguiden er produceret og vedligeholdes af Kaj Bolvig Hansen, Mariagerfjord Kommune og Uffe Westerberg, Rold Skov Natur- og Kulturcenter. Afsnittet om skiltning af rekreative ruter og stier er udarbejdet af Ole Olesen, Thisted Kommune. Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kaj Bolvig Hansen, tlf Uffe Westerberg, tlf Ole Olesen, tlf

3 Forside af folder (M65) Alle foldere i omfang det kan indpasses i deres design skal indeholde disse elementer: Silhuet af (nord)jylland med streg eller prik (evt. frikant) afhængig af folderens geografiske areal og art. Piktogram af folderens art, for let genkendelighed fra folderens målgruppe: vandre cykel ride hestevogn kano kajak fiske surf løbe mountainbike golf adventurerace rapeling dykning Farven på folderen holdes i samme farve for hver af typerne/arten af folderen: Vandre - grøn Cykel - blå Ride/hestevogn - mørke rød Kano/kajak - lyse blå Fiske - lys lilla Surf - lys cyanblå Løbe - lys grøn Mountainbike - blå Golf - gul Adventurerace - grøncyan Rapeling - grøncyan Dykning - lys cyanblå

4 Forsat forside af folder (M65) For cykelfoldere skal cykelrute-skiltet indgå med det/de rigtige numre: 55 Evt. kan der sættes logo for afsender. 55 Eksempel på cykelrute folder

5 Bagside af folder (M65) Alle foldere i omfang det kan indpasses i deres design skal indeholde disse elementer: Et mere detalieret oversigtskort, afhængig af område udbredelse, med få by navne og stednavne. Eks.: Madum Sø folder (Rold Skov Kultur- og Naturcenter). Afsender af folderen: Kommune - organisation - turistbureau med videre. Vigtige oplysninger/regler for færdsel mm.

6 Det er især tørvemosser med det latinske slægtsnavn Det er især Sphagnum, der spiller Madum en stor Sø rolle Danmarks i dannelsen klareste af højmoser. sø Store Blåkilde Danmarks Sphagnum, med Tørvemosserne har en Da enestående indlandsisen evne trak til sig at tilbage opsuge for nedbøren og trives under store de sure klumper og næringsfattige is begravet som forhold, såkaldt der dødis, som også langsomt en af de mest børen vandrige. og triv Se år siden, Store Blåkilde blev er en Tørvemosser af Danmarks med tiden opstår. Tørvelaget smeltede har væk. i Langmosen Tilbage var en fordybning tykkelse i landskabet, 12 meter hvor bredt og 4 med meter tiden dybt. op på over 4 meter. Nogle klumpen steder havde findes ligget. der bløde partier, og kalkholdige sprækker på i undergrun over 4 m det frarådes at krydse mosen. På grund af tørvemossernes samles og presses frem det under frarådes try sugeevne kan mosens Mange centrale søer dele i Himmerland hæve sig et godt ligger stykke i dødishuller, og Madum sugeevne ka over randzonen; deraf Sø navnet formodes højmose. at være opstået sådan. Også den langstrakte Store Blåkilde var tidligere over randzon anset fo sænkning, hvor Langmosen findes, er skabt under at istiden. være Rold Skov områdets mes Kun ganske få plantearter trives i højmosens sure miljø. På de tør- vandrige, men det er Kun faktisk ganske Lill få re partier vokser især Madum hedelyng, Sø er klokkelyng, Himmerlands rosmarinlyng, næststørste sø. Den Blåkilde er ca. 200 og Blåhøl, der re skiftes partier til voa tranebær, og smalbladet ha stor kæruld, og største og i dybde de fugtige er 8 meter. lavninger Søen er omgivet være af de skov mest vandgivende tranebær, med om og findes sphagnum-arter og og hede, tuekæruld. og de eneste tilløb er fra et par skovmoser. kring Vandet 150 l i pr. sekund. findes Selve sphag Stor søen er rent grundvand, og vandstanden svinger Blåkilde i takt med giver omkring 80 l van grundvandsstanden og dermed også nedbørsmængden i sekundet, i men der er desude området. Kun i perioder med særlig høj vandstand mange har søen små kilder i kæret. afløb I mosens gennem sydlige Asp del Bæk. findes en åben tørvegrav. Den er det eneste menneskelige Vandet i kilden er krystalklart o indgreb i Langmosen, der er en af helt blåt. Bunden består flere stede Under Danmarks Madum mest Sø findes uforstyrrede kridt i og meters dybde, af ren kalk, men og sand- og kalkpartikle vandet velbevarede i søen højmoser. surt og fattigt på næringsstoffer. viser Væksten tydeligt, hvor vandet vælde af alger i søen er derfor meget ringe, og vandet frem. er usædvanligt Højmosens klart. Lyset særlige trænger plantesamfund helt ned på bunden bag af det søen blå vand, som året rund Kalken er hemmelighede og er giver meget gode sårbart. vækstbetingelser Hvis klimaet for bundplanter. 7-8 Denne varmt, bestemt af omg sjældne ændrer type sig, næringsfattige eller nedbørens søer indhold kaldes Lobeliesøer velsernes efter årlige gennemsnits-tem blomsten af næringsstoffer Tvepibet Lobelie, som ammoniak som vokser i bredzonens peratur. lave vand. stiger, I søen vil dette findes hurtigt flere kunne grundskudsplanter aflæses bl.a Brasenføde og i Strandbo, højmosens der vegetation. kan danne Højmosen nærmest undersøiske enge. I gemmer i ubrudt linie opskylszonen dokumentation kan der ligge Mange tusindvis steder står skrevet, at S Under Madum Sø findes kridt i meters dybde, men vandet i søen er surt og fattigt på næringsstoffer. Væksten af alger i søen er derfor meget ringe, og vandet er usædvanligt klart. Lyset trænger helt ned på bunden af søen og giver gode vækstbetingelser for bundplanter. Denne sjældne type næringsfattige søer kaldes Lobeliesøer efter blomsten Tvepibet Lobelie, som vokser i bredzonens lave vand. I søen findes flere grundskudsplanter bl.a Brasenføde og Strandbo, der kan danne nærmest undersøiske enge. I opskylszonen kan der ligge tusindvis Design af foldere (M65) Fælles design af foldere: Madum Sø er Himmerlands næststørste sø. Den er ca. 200 ha stor og største dybde er 8 meter. Søen er omgivet af skov og hede, og de eneste tilløb er fra et par skovmoser. Vandet i søen er rent grundvand, og vandstanden svinger i takt med grundvandsstanden og dermed også nedbørsmængden i området. Kun i perioder med særlig høj vandstand har søen afløb gennem Asp Bæk. Der er udformet et forslag til design af foldere til fri afbenyttelse, med henblik på foldere, hvor man ikke kan eller vil bruge egne design - f.eks. fællesfoldere for flere kommuner eller organisationer. Skabelonen findes på Langmosen Langmosen l år side ningsmose m blev omdann Forbindelsen afbrudt. Mose Mosen blev t Langmosen Langmosen ligger i en lavning uden naturlig afvanding. For år siden udviklede sig i dette dalstrøg en forsumpningsmose med kær- og sumpplanter. De døde plantedele blev omdannet til tørv, og tørvelaget voksede i tykkelse. Forbindelsen til det næringsrige grundvand blev til sidst afbrudt. Mosen fik derefter kun det vand, der faldt som nedbør. Mosen blev til højmose, en efterhånden sjælden naturtype. Mange søer i Himmerland ligger i dødishuller, og Madum Sø formodes at være opstået sådan. Også den langstrakte sænkning, hvor Langmosen findes, er skabt under istiden. Madum Sø Danmarks klareste sø Da indlandsisen trak sig tilbage for år siden, blev store klumper is begravet som såkaldt dødis, som langsomt smeltede væk. Tilbage var en fordybning i landskabet, hvor klumpen havde ligget. Cykelruter i Himmerland Cykelruter nr Madum Sø, Langmosen og Store Blåkilde Vandreture i de fredede områder og Store Blåkilde er en del af mråde, der dækker det meste rg ådal og Villestrup ådal. værk af særligt beskyttelses- EU har udpeget pga. forekomst sestruede arter og naturtyper. ansvar for at sikre og forbedre naturtyper i disse områder. mgivelser blev sammen med 86. Det fredede område udgør tore Blåkilde er fra 1951 og g Kulturmune og mere om Denne folder er udgivet af Rold Skov Natur- og Kulturcenter i samarbejde med Mariagerfjord Kommune og Rebild Kommune. Find flere kort, foldere, tip til ture og meget mere om Rold Skov området på Rold Skov Natur og Kulturcenter Telefon Mariagerfjord Kommune Telefon Rebild Kommune Telefon

7 Skov Bakke Skårup 83 Museum Rold Lindenborg Å 62 Rold Bavnehøj Møldrup 24 ARDEN Lille Arden Trinnerup Kro Kirkeskov Skole Savværk 56 Villestrup 60 Store Arden Nysum Ravnkilde 76 Ambjerg Stovhøj Brøndbjerg Store Arden Mark Hvarre Hede Nysum Hede Glerup Lerbæk Huse Tinghøj Borup Marienborg 67 Vejrholt Skole Korup Skovhuse 44 Astrup 24 Mølleskov Tisted 27 Kort over rute/tur/område. 114 Toruphede Skole Skårup Hede Fuglegårde 74 Langbjerg 51 Kongshøj Kortet skal i målforhold svarelundgårdtil folderensbredmosegård udbredelse. Gandrup Hvarre Mark Blegedy Skole 87 Låddenhøj 47 Vive Hede Farsdal Vrå Rostrup Stenstrup Hede En cykelrute-folder: Hvarre1: Huse Nørre True æ B rd Stenstrup Lundgå Kortet skal svare i udtryk 1: Vebbestrup til KMS s topografiske kortgrundlag Grevelund Grenen Røde True henhold til generalisering Præstegårde med af kortdata og stednavne/områdenavne. Huse Stokholm Fragdrup k Lille Rørbæk 1 Ha Koldb 34 Bradstrup Motorbane Hesseldam Hus 13 Savværk ste Vester Doense Finderup Tinghøj Korshøj 2 Døstrup Skole Hjeds Valsgård Mark Solhøj Tofte Kirketerp Hørby Skoleby Skole Store Oksenhøj 62 Hørby Hegedal 67 Vindø 14 Plejehjem Amerika Institutioner Fyrkat 1 Øls Onsild Å 14 okeshede Lokes Plantage 61 2 dal ge53 Mikkelborg Sparrehuse 58 Fabrik Motorbane Andrup Hobro Knold Karlby 58 Fjelsted 78 Regional cykelrute 18 Skole 62 Holmgård Odinshøj Sønder Onsild Kro Sønder Onsild Stationsby Kjellerup Skov Kjellerup Hovedgård Dyrby Krat SønderSkOnsild Enge Glenshøj Sjørring Kær 39 ring e g olhøj Å 47 Vesterkær Hvidding Skovagre 13 Fælleskær Krat 48 Hvidding Sønderhede Kåthede Østerkær 46 dige DanDandige 67 Galgehøj Plejehjem Hvidsten Vestermark Purhus Ørrild Bakkerne 36 Risagergård Ko ust Terp 18 e Allestrupgård 7 Plantage ed Birkemosegård SPENTRU Skole 48 Kro Å 49 Bjergby Kondrup 53 Vejlager Brastrupholm Jennu 36 Houmark Råsted Tinghøj 76 Kro Hastrup Svallinggård t Kous 55 Fabrik Kousted Gassum Hvidsten Asferg Søndermark 44 Dyrby Rejstrup Vihøje Asferg Rejstrupholm Rejstrup Plantage 59 bæk Asferg Nørremark 59 Ashøj Asferg Østermark Sibirien Haversdås Kæ 73 Balgårde Kåtrup Ejstrup k Kåt Buchtrops Plantage Kæpsmark 57 Skole 68 Kåtstenen Fårup Mark bæ Å Kro Hvidding Kragehøj Kåt FÅRUP Nørbæk Nørbæk Skovager jerg 36 Randrupgård Ska Hvidding Vorning Bavnehøj Gundestrup 9 Vorning Grønning Fårup Plantage 9 Gråkær Vorning Å Kastb 13 Randrup Kirke Tørslev Hede Skole ls Å als Sparrehuse 65 Dyssehuse Regiona 63 Handest 9 Holmen 56 Bolsbjerg Huse 66 Ulstrup Kransmarken Kvottrup Svenstrup 63 Hem Kærbybro Kongejorden Gunderup Tørslevstenen Glenstrup 54 Skals Å Søbjerg Strølægget Østerkær Bæk Sk Midtbjerg Væg Eks.: Mariager Fjordruten, cykelrute 32 (Mariagerfjord Kommune). Vester Tørslev True Glenstrup Sø Hem Skov 116 Sølehøj 81 Broløs Skrødstrup H Skole Skrødstrup Skov Bavnehøj Gettrup 27 Alstrup Krat og Hohøj Skalborg Huse Nonneholt 57 Terphøj Trinderup 53 Hohøj Marie Kilde 110 Hohøj Hal Klostermark Memstrup Hou Sommergård 61 Gettrup Mark Vestermark Rævbakke Huse Holbo Høj Grysbjerg rinderup Vintersbjerg 49 Motel Hou Kirke Sødisbakke 9 Alstrup Skole Katbjerg Nørre Onsild 57 Skole Vilhelmsminde Maren Mølle Museum 18 Højskole 54 Fladbjerg Mark 59 Assens Mark Hou Skov 28 MARIAGER Silleborg Hage Frandsbjerg 38 Voldstedlund Tvilling- 11 høje 64 Slesvig 17 Langsodde 19 Odde 35 Fladbjerg Stinesminde Krogen Røkkendal 16 Houskov Høllet Løvdal Skjellerup Kielstrup Sø 4 Lundshøj Strandholt 69 Alshøj Skovsgård Teglv 32 Katbjerg Odde 17 F J O R D 12 Katbjerg E R I A G R M A HOBRO 1 1 Rishøjgård ppe Bramslev5 Bakker Tostrup Hovgård Fyrkat Mølle Hald Tostrup Overkarls Staverslund Frisdal Hjerritsdal Vandmølle 4 Bramslevgård Hotel Søndergårde 3 Restr bygård Bramslev 61 8 Skaro 8 Ouebro Hage Houtved Nederkarls Ouegård Mølle 37 Kielstrup Brokhøje 65 Motel Grønhøj Karlseje Grøndal 2 Hjerritsdal Hørby Plantage 38 Vivebrogård Dania Ouegård Skov 3 85 Valsgård Ulstrup Tobberup 55 Redsø Bramslev Bakker, Hegedal og Valsgård Bæk Døstrup Søndermark Ouegård Bavnehøj Nørre Redsø 56 Barsbøl Vive Vivebrogård Skov Oue Savværk 71 Høndrup Stevn Å 63 Doverhøj rup Hærvejsruten - National cykelrute Tostrup Stubberup 74 Monstrup 112 Femhøj Hedegårde Øster Doense est i me 70 Fabrik Vill S då 59 Blushøjgård True Høje k gård 4 93

8 v rattet 73 Birkmose 68 Fuglsang Mylund En vandre/cykelrute-folder: 1: Kortet kan svare i udtryk til KMS s topografiske kortgrundlag 53 Mylund Kirke 1: med henhold til generalisering af kortdata Nejsum og Hede stednavne/områdenavne, 69 med tilføjelse af flere elementer. Grønskov h Kirkholt 87 s Øster Hjulskov Bollerruten - regional cykelrute Søhedens Bakke Musted 75 Pajhede Skov Sneverholt Nymølle Fjeldgård Kort - fortsat. 60 x 12 s s 11 Nymølle Bæk s s V o e r s Å Ørvad Brønden Ormholt Skov Lille Nejsum 19 Ormholt? 13 Ovnstrup 48 Damgren 54 Hejselt Try V o l d s B æ k t e d 25 K J Y S K 43 ndbjerg 54 Vestermarken reversvad Bro Hellum Kvindbjerg Høje Bollebakken Eks.: Cykel- og gangstier i Jyske Ås (Nordjyllands Amt). Korslund Hellevad Kirke Lemb Hellum Kirke Røgelhede Vendsysselruten - regional cykelrute 59 Kirkegård Holmgård Hellevad Klokkerholm Holskov x s s s Allerup s Storstensbakke Landvadhøj Stensbak Skov Skelbakken s Allerup 102 Stagsted Skov E Bakker Brøndens Mark Føltved Kirkeskov 71 Dannerhøj 93 Bovet ls Eskær 72 Å Stagsted 61 Stensholt Vesterskov 87 Avnkødt Bro S Stenbakken x Tvedegårde Sukkertoppen Dorfgade Solholt Mark Stagsted Hede 12 Flauenskjold Bitteby Voldbro Vo e r Vester Gårds Dorf Kirkeb Jespergå Løgtholtsled S J

9 Kort - fortsat. En vandrefolder: 1: : : Raget Kortet tegnes ud fra kommunernes tekniske kort/fot el. KMS s Top10/ Kort10 Katbjergtørven 38 Eks.: Katbjerg Odde (Mariagerfjord Kommune. Eghøj kort til vandretursfolder: 32 Rishøj Ormhøj Rødhøj Katbjerg 64 Jordhøj 32

10 Anden cykelrute Kort - fortsat. Cykelsti langs vej Grusvej/sti (græs) Turistbureau Campingplads Primitiv lejrplads Et kort skal samtidig indeholde signaturforklaring - nordpil - målforhold/ Vandrerhjem målstok Signaturforklaring: Skov Hede/overdrev Målestok: 1: km Kort- og Matrikelstyrelsen Eksempler Målestok: 1: Eng/mose Andre foldere Ruteforløb Alternativ rute Anden cykelrute Cykelsti langs vej Grusvej/sti (græs) Turistbureau Campingplads Primitiv lejrplads Vandrerhjem km Kort- og Matrikelstyrelsen Piktogrammer på kortet skal være de officielle fra vejdirektoratet på offentlige veje, symbolet i folderen skal være det samme som findes i virkeligheden. I naturområder skal Skov- og Naturstyrelsen s piktogrammer bruges. Se de øvrige på bilag 2

11 Kort - fortsat. Grundfarverne på kortet skal være afdæmpede som på de foregående eksempler. Farver og stregtykkelser: C M Y K R G B Land 2,47 0 8, Skov Hede Hav/Sø Søkant/Å Højdekurver Bebyggelse Bykerne Vej-brun Vej-stregtykkelser motorvej motortrafikvej 2 x 1,5 brun oven på 2 x 2,5 sort 2,5 brun oven på 3,0 sort 6 m vej 2,0 brun oven på 2,5 sort 3-6 m vej 1,5 hvid oven på 2,0 sort mindre veje 1,0 hvid oven på 1,5 sort Se øvrige stregtykkelser og lag inddeling for kort lavet i Adobe Illustrator i bilag 1

12 LØGSTØRVEJ HØRBY SKOLEBY SYRENVEJ SNE- BÆRVEJ SORTE- BÆRVEJ BLÅBÆR VEJ THOSTRUP HOVGAARD FYRKAT RIBESVEJ HYLDE BÆRV EJENEB ÆRVEJ VINCAVEJ GYVELVEJ HYBENVEJ FYRKATVEJ MORBÆRVEJ APOTEKERSKOVEN LØGSTØRVEJ KOLDBÆKSVEJ NYVEJ HOSTRUPKROGEN ENGVEJ HOVANGSVEJ HOBAKKEVEJ HOMARKSVEJ SKIVEVEJ VESTERFJORD AALYKKEVEJ SOLVEJ NYVEJ DIGTERPARKEN FORT UNAVEJ 541 HOSTRUPVÆNGET FORTUNA- VÆNGET SKIVEVEJ FORTUNAPARKEN ANE KATHRINESVEJ SVEJ VESTE R BAKKER STIEN SKOLEG ADE ERHVERVSPARKE N 180 SØN- DER- TEATER- TORV STORE TORV LILLEG ADE HADSUNDVEJ BØGEVEJ ELMEVEJ FRIHEDEN H I BIESGADE VINKELVEJ VEJ BIRKE- CHORSVEJ TEGLVÆRKSVEJ UDSIGTEN ØSTERGADE KIRKESTRÆDE GADE GADE HASSELKROGEN SOLBORG- CHRISTIANS- GADE VEJ VIBORG- PLADS SØNDER ALLE STOLDAL PARKEN GYDE LUCERNEVEJ VEJ STRANDVEJ HØ- STOLBJERGVEJ VEJ LÆRKE- VEJ VEJEN RUGMARKEN HORSØPARKEN FASANVEJ UGLEVEJ FALKEVEJ ØRNEVEJ VIBEVEJ MÅGEVEJ HØJDEVEJ SØNDRE KAJGADE PAKHUSSTRÆDE SKIBSGADE 180 SYGEHUSET TOBBERUPVEJ VED BANEN SKOVVEJ HÅNDVÆRKERPARKEN HOHØJE GADE HO HØJE 180 VEJ HIMMER- TVÆR- BØGE- SKIBSGADE GADE BELTOFT- WEDELS- GADE SKOVVEJ HØJ- AGER- SØNDER- VEJ MARKS- LANDSVEJ HUMLEMARKEN HVEDEMARKEN LYNG HØJ 180 RANDERSVEJ FJORDPARKEN KROGEN POPPEL- THURØVEJ DREJØVEJ HAVRAVÆNGET GAMMEL SKOV BRYNET 541 AMERIKAVEJ ÆRØVEJ LANGELANDSVEJ ANDRUPVEJ NY HADSUNDVEJ HOBRO SKOV SVERIGESVEJ 555 KIRKEDALS ALLE WIEGÅRDSVEJ AMERIKAVEJ BELLISVEJ RANUNKELVEJ VIOLVEJ VALMUEVEJ ØSTERSKOV AMERIKAVEJ MARIAGERVEJ ØRNEDALSVEJ 555 RØGELKNOLDEN MARIAGERVEJ BRAMSLEV BAKKER SKOVSGÅRDVEJ Skilte mm. I naturområder bruges skilte og afmærkningspæle efter skilteprogrammet fra Skov- og Naturstyrelsen. (Se: ) Der bruges forskellige farver afhængig af områdets ejerforhold. Skov- og Naturstyrelsen s arealer - Svenskrød Kommunalt ejede arealer - Sort Privat ejede arealer - Brun Fredningen Kongens Bøge VED BANEN Skovfogedens Gran Ullamcom modiam iril ulla adit, sim vel dit iusto dolor aliquat, vent inci esed te vullamet lum ilit velessi. SKIVEVEJ VIELSHØJEN RØNNEBÆRVEJ BÆRVEJ HEJREVEJ STORKEBAKKEN ØLSVEJ FORSYTHIAVEJ DØSTRUPVEJ DØSTRUPVEJ TYTTEBÆRVEJ LIGUSTERVEJ HYLDEVEJ JASMINVEJ ØLSVEJ TRANEVÆNGET TOBBERUPVEJ SLÅENVEJ SPIAEAVEJ TJØRNEVEJ ROSENDALS- VÆNGET SKIVEVEJ MISPELVEJ M A GNOLIAVEJ ROSEN- PARKEN THOSTRUP HOVGAARD KVÆDEPARKEN LØGSTØRVEJ ØLSVEJ MULTEBÆRVEJ AALYKKEVEJ HODAL BÆK HALDBAKKEN GATTENBORG AALYKKEVEJ 14 TOBBERUPVEJ NORDRE RINGVEJ Ullamcom modiam HOBRO 6 iril ulla 13 adit, sim vel 1 dit iusto dolor aliquat, vent 2 inci esed te vullamet lum ilit 11 velessi. ENGHAVEVEJ ONSILD Å STATIONSVEJ STATIONSVEJ MØLLEVANGEN JUULSVEJ KÆRVANGEN BROM- GODT- HODALSVEJ HAABSVEJ BAKKELY BANEGAARDSVEJ HOVANGSVEJ JERNBANEGADE THOSTRUP- HOVGRDV FYRKATVEJ NAURDALSVEJ KROGS VEJ FJORD- GADE ENGHAVEN KORS- GADE HOSTRUPVEJ SOLBAKKEN APOTEKER- NORDVESTVEJ RØRHOLMSGADE VESTER ALLE HØJLUND KORSGADE VESTER VESTER ALLE BAKKE SVINGET HOSTRUPVEJ HOSTRUPVEJ GADE ADELGADE GAMMELVEJ AALBORGVEJ ADELGADE VESTERGADE ONSILDGADE FRIHEDSVEJ ADELGADE MORELLGADE VESTER ALTAN FREDENS- HASSELKROGEN 12 STOLDAL NY HADSUNDVEJ BROGADE HAVNEGADE NYTORV MAJSMARKEN H I BIES LUPINVEJ AALBORGVEJ HEGEDALSVEJ KLØVERMARKSVEJ HADSUNDVEJ KORNVEJ WIEGÅRDSVEJ HEGEDALSPARKEN VALSGAARDVEJ TORNDALSVEJ HJERRITSDALVEJ Storkøbings Byskov HEGEDALSVEJ BLUSBA KKEN SKIBSGADE BANEN ADELGADE HORSØVEJ REBER- LERBAKKE- MARKEDS- GADE FUGLEBAKKEN SPURVE- DOKTOR- PARKEN STRANDPARKEN NEDRE STRANDVEJ NORDRE KAJGADE BROGADE RANDERSVEJ SØNDERTOFTEN SØNDERTOFTEN GRØNDALSVEJ VÆNGET GRØNDALS- MONTANA- WILH JENSENSVEJ WILH JENSENSVEJ MARIAGERVEJ HEGNET MØLLEBAKKEN FAYESGADE SKIBSBA KKEN MØLLEBAKKEN STRANDVEJ SALLINGVEJ GASVÆRKSVEJ BLÅKILDEVEJ ØSTERVANG SØNDRE RINGVEJ FYRBAKKEN NEDRE STRANDVEJ BYMARKS ALLE ØSTERLED LEDSAGERVEJ AGERKROGEN BLÅKILDEVEJ SØNDRE RINGVEJ AMERIKAVEJ MARIAGERVEJ FYNSVEJ NORGESVEJ FINLANDSVEJ JYLLANDSVEJ ØRNEDALSVEJ KIRKEDAL BÆK 8 7 MARIAGERVEJ KIRKETOFTEN VIOLVEJ MARIAGER FJORD HJERRITSDALVEJ ØRNEDAL BÆK VALSGÅRD BÆK SKOVSGÅRDVEJ Ullamcom modiam iril ulla adit, sim vel dit iusto dolor aliquat, vent inci esed te vullamet lum ilit velessi Im nis adit lam ex eugiat, qui tat do commod eu faccummy nonulla feummy nullandiam vero dolortie consed et, ver accum zzrillan utpat. Ut eraesectem vel euguer init ulla corem dunt nos ese mincillaore tin venim dio odignis duissequis dolore feugiat lorero consequis ent alit aliscip et nummolent ad tat, volortie feu feugiamet velit lum quisl iustio odiat. Dui blaorem irit la facillan utpatie ectem duis nis num zzriure vent praestrud do odolorperil in utpat, consed et dunt la ad modolore ming ex exeros ad dui tetuer sis nim vent lam, venim eugue dipsum at, vel et autat adip elit wis nulla am, sis duis atuero corero dolore corem veriure tem eugueriurem ipismolorem zzrit, volore magniat, commolorper sumsandio dunt erci tat ullut lore modiam dolor suscip esed magna faciliq uiscin hent niam zzril utat. SJÆLLANDSVEJ 10 9 FARVEVÆNGET SMEDEVEJ RANDERSVEJ D S INDUSTRIVEJ TÅSINGEVEJ BORNHOLMSVEJ SAMSØVEJ LANGELANDSVEJ GETTRUPVEJ SKELLERUPVEJ NR ONSILDVEJ RØGELKNOLDEN VESTERMARKEN GETTRUPVEJ NR ONSILDVEJ SKELLERUPVEJ A4 / A3 A2 Højskilt 99 x 74

13 Skilte mm. fortsat. Eksempler på skilte og vejvisningspæle på naturarealer fra Aalborg Kommune fra Rold Skov

14 Skiltning af rekreative ruter og stier Hvem skiltes der for (målgrupper): lokale borgere besøgende, indenlandske og udenlandske Skiltning af rute fra A til B Formål med skiltning: Skal lede brugeren sikkert og trygt fra A til B eller omvendt (skal være entydig brugeren må ikke være i tvivl) Skal kunne følges, også selvom brugeren ikke medbringer detaljeret rutekort Skal kunne forstås af såvel danskere som udlændinge Konkrete krav til skiltenes udformning: Skiltene forsynes med et tal, et navn eller et symbol (eks.: Nordsøstien, Pilgrimsruten). Tal, navn og symbol kan bruges på samme skilt. Dog kun to emner på samme skilt. Skiltene bærer altid enten en gåmand eller et cykelsymbol Skiltningen af en rute skal være den samme på hele ruten Skiltene skal være så store, at de opfattes tydeligt med den hastighed brugerne færdes med, dvs for fodgængere kan skiltes med 10 x 10 cm skilte. Mininmum for cyklister er 30 x 30 cm Skiltene skal ved retningsskift forsynes med pil, enten under nummeret/navnet eller som undertavle Skiltningen på samme type ruter, bør være ens inden for en region. Samme betegnelse eller nr må ikke bruges på forskellige ruter inden for den samme region (NB numrene 1 12 er nationale cykelruter og må ikke anvendes til andet) Skiltene skal leve op til de internationale vejregler - de skal være blå Konkrete krav til skiltenes placering Der skal skiltes ved retningsskift ved kryds, ved T-kryds og ved Y-kryds Der skal skiltes, så man kan følge skiltene både fra A til B og fra B til A Der kan skiltes i krydset eller før krydset (forvarslingsskilt) eller begge dele Ved retningsskift orienteres gåmanden/ cykelsymbolet i den nye færdselsretning Der kan opsættes bekræftelses-skiltning i så fald orienteres symbolet mod højre Der kan skiltes på særskilt stander eller en eksisterende stander kan benyttes (bør ofte foretrækkes) 1

15 Skiltning/ markering af rute fra A til A (rundture) Formål med skiltning: Skal lede brugeren sikkert og trygt fra A til B og tilbage til A (skal være entydig brugeren må ikke være i tvivl) Skal kunne følges begge veje Skal kunne følges, også selvom brugeren ikke medbringer detaljeret rutekort Skal kunne forstås af såvel danskere som udlændinge Konkrete krav til skiltningens/markeringens udformning: Fodgængere: Hvis det er kortere rundture i landskabet (naturområder og landbrugsland) kan hensigtsmæssigt anvendes farvede pletter eller pile Hvis det er rundture i byer bør det overvejes at bruge gåmand skiltet Cyklister: Det vil være mest hensigsmæssigt at anvende almindelige Cykeltavler med nr eller rutenavn Konkrete krav til skiltningens/markeringens placering: se ovenfor under fra A til B NB Husk at forskellige brugergrupper har forskellig sigtehøjde om man har ramt rigtigt ved valg af højde på markering kan tjekkes ved at lade repræsentanter for målgruppen teste on location Vejdirektoratet har udgivet en vejledning om vejvisning på cykel, ride og vandreruter: 2

16 Bilag 1 Laginddeling stregtykkelser - skriftstørrelser - 13 pkt. futura condensed medium - 12 pkt. futura condensed medium - 10 pkt. futura condensed medium - 9 pkt. futura condensed medium - 9 pkt. futura condensed medium - 7 pkt. futura condensed medium - 7 pkt. futura condensed light - 7 pkt. futura condensed light - 7 pkt. futura condensed light - 7 pkt. futura condensed light - 5 pkt. futura condensed light - 7 pkt. futura condensed medium - 1,7 pkt. Stipling 2 pkt. 2 pkt. -1,2 pkt. Stipling 3,5 pkt. 2 pkt. -2 pkt. -1 pkt. stipling 0,3 pkt. 5 pkt. -0,35 pkt. -1 pkt.

17 Bilag 1 Laginddeling stregtykkelser - skriftstørrelser - 1 pkt. - 2,5 pkt. - 2 pkt. - 2 pkt. - 1,5 pkt. - 1,5 pkt. - 1 pkt. - 2 pkt. - 3 pkt. - 2,5 pkt. - 2,5 pkt. - 2 pkt. - 2 pkt. - 1,5 pkt. - 0,75 pkt. stipling 3 pkt. 0,5 pkt. - 1,2 pkt. stipling 5 pkt. 3 pkt. - 1,5 pkt. - 0,75 pkt. - 0,5 pkt. - 0,18 pkt.

18 BILAG 2 OVERSIGT OVER M-TAVLER M 9 Containerhavn M 24 Tankanlæg M 10 Færge for cyklende og gående M 30 Primitiv teltplads for stitrafikanter M 11 Færge M 31 Campingplads M 12 Lufthavn M 32 Campingplads for autocampere M 13 Jernbanestation M 33 Campinghytter M 14 Busterminal M 34 Rasteplads M 15 Transportcenter M 35,1 Udendørs badested M 16 Parker og rejs M 35,2 Indendørs badested M 17 Posthus M 36 Golfbane M 21 Førstehjælp M 37 Fiskesø (Put and Take) M 22 Telefon M 41 Vandrerhjem M 23 Værksted M 42 Hotel (Motel/kro)

19 M 43 Restaurant M 61,2 Indendørs information M 45 Cafeteria M 100 Mindre virksomheder M 46 WC M 100,1 Dagligvareforretning M 46,1 WC for handicappede M 100,2 Værelse til leje M 47 Tømning af kemisk toilet M Campingplads for telte og vogne M 51 Kirke M Hotel og restaurant M 52,1 Lokal seværdighed E 21,1 Anbefalet rute for cykelister M 52,2 National seværdighed E 21,2 Anbefalet rute for gående M 53 UNESCO verdensarvsmonument E 21,3 Anbefalet rute for ridende M 57 Industriområde E 33,1 Parkering M 61,1 Udendørs information E 33,2 Parkering indendørs

20

21

22 Pictogramoversigt Forbud - advarsel

23 2005/2006 SKOV -& NATURSTYRELSEN FOLDERKASSER OG KORTBORD KAN BESTILLES HER.! Eksempler på sammensatte skilte i Rold Skov

24

25

26

27 LINKS TIL DESIGNGUIDENS VÆRKTØJER: Designguide: Seneste version findes på Skabelon til fælles folder findes på: Symbolbibliotek til Illustrator findes på: Vejledning til vejvisning på cykel-, vandre- og rideruter findes på: ride_vandre_(pub).pdf Oversigt over Skov- og Naturstyrelsens piktogramskilte med mulighed for download: Producenter - Hvor kan du få skilte: Region Nordjylland (Nordsøstien) P.E.A. skilte Nima Reklame

28 Designguiden er blevet til i et samarbejde mellem: Brønderslev Kommune Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Jammerbugt Kommune Læsø Kommune Mariagerfjord Kommune Morsø Kommune Rebild Kommune Thisted Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalborg Kommune Skov- og Naturstyrelsen, Himmerland Skov- og Naturstyrelsen, Thy Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Rold Skov Natur og Kulturcenter VisitNordjylland

www.fbias.dk Kærvej 1 DK 8990 Fårup. Tlf. 86 45 20 88. Fax 86 45 20 04. www.fbias.dk

www.fbias.dk Kærvej 1 DK 8990 Fårup. Tlf. 86 45 20 88. Fax 86 45 20 04. www.fbias.dk www.fbias.dk Kærvej 1 DK 8990 Fårup. Tlf. 86 45 20 88. Fax 86 45 20 04. www.fbias.dk 02 fårup betonindustri Velkomsttekst Utat dolore ectem dit num do odolore esequamet, quisi eugue tet, consequis ent

Læs mere

Bilag 1 til ansøgning til Grøn Vækst, region Nordjylland 03.09.2012. Hærvejene i Nordjylland projektbeskrivelse

Bilag 1 til ansøgning til Grøn Vækst, region Nordjylland 03.09.2012. Hærvejene i Nordjylland projektbeskrivelse Bilag 1 til ansøgning til Grøn Vækst, region Nordjylland 03.09.2012 Hærvejene i Nordjylland projektbeskrivelse Indledning Hærvejene i Nordjylland er et fælles kommunalt projekt omfattende otte kommuner

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg

Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg Pilgrimme fra Norden, dvs. Island, Norge og Sverige sejlede til Danmark for at komme på de europæiske vandreveje til de store pilgrimsmål.

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Hærvejene i Nordjylland

Hærvejene i Nordjylland Hærvejene i Nordjylland Projektets aktiviteter - analyser Kendskabsanalyse bl.a. : 86,3% af danskerne kender Hærvejen 56,7% forbinder Hærvejen med Viborg, 30,5% med Jelling 73,3% forbinder Hærvejen med

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244 3333 Telefax 3315 6335 Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Dato:

Læs mere

Forord. Indhold. Kontakt vedr. Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale.

Forord. Indhold. Kontakt vedr. Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale. Designmanual_2009 Forord Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale. Indhold Manualen indeholder grafiske retningslinier for

Læs mere

Natursti Funder-Brande

Natursti Funder-Brande Natursti Funder-Brande Den gamle banestrækning mellem Funder og Brande er nu natursti for gående, cyklende og ridende. Strækningen er på 29km, hvor der er rige muligheder for at opleve en del af landskabet

Læs mere

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006.

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS bln@vd.dk 7244 3187 ÆNDRINGER I BEKENDTGØRELSE OM VEJAFMÆRKNING Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Sikkerhed frem for alt.

Sikkerhed frem for alt. ODOROX oxygen tilsat sporstof Sikkerhed frem for alt. Du kan ikke se lækagen, du kan ikke høre lækagen, men du kan lugte den med ODOROX oxygen tilsat sporstof. 02 ODOROX oxygen tilsat sporstof Du skal

Læs mere

Oplev naturen i Egedal Kommune

Oplev naturen i Egedal Kommune Oplev naturen i Egedal Kommune Vandre- og cykelture Overalt i Egedal er der mange muligheder for at opleve naturen til fods eller på cykel. Der findes et omfattende net af cykel- og gangstier i de bymæssige

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE

SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE HÅNDBOG SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2014 FORORD Denne vejregel om tavletyper for vejvisning på almindelige veje indgår i nedenstående serie af håndbøger om vejvisning:

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Stifortegnelse - private stier Dato: 19-11-2009 Init: LL Side 1 af 33

Stifortegnelse - private stier Dato: 19-11-2009 Init: LL Side 1 af 33 Amt: 0 Region Midt Vejbestyrelse: 601 Init: LL Side 1 af 33 543-27-A Horsensvej, sti, Tebstrup 0.000-0.047 47 601 Side 2 af 33 360-2-B Blegsø Banke 14-16, 0.019-0.075 56 Voerladegård Fra kom.vej 360-4-B

Læs mere

Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien. Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov

Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien. Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov Marts 2014 1 Indledning I forbindelse med myndighedsbehandlingen efter strandbeskyttelseslinien

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Bike & Run 22. maj Fredericia C

Bike & Run 22. maj Fredericia C Hold / Deltager Info Bike & Run 22. maj Fredericia C Firmaidrætten er glade for at I har valgt at deltage i vores første Bike & Run i Fredericia. Vi har i det sidst år brugt mange ressourcer for at sikre

Læs mere

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer):

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer): Notat Morsø Kommune INPUT TIL UDVIKLING AF FERIE- OG FRILUFTSLIV Oplevelsespotentialer på Mors NIRAS Konsulenterne A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Telefon 9630 6575 Fax 9630 6578

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Udlejning/ Uthyrning. HAJO TOOL Professionelt specielværktøj. Sortiment 2011. Vejledende priser er ekskl. moms, forsikring og fragt.

Udlejning/ Uthyrning. HAJO TOOL Professionelt specielværktøj. Sortiment 2011. Vejledende priser er ekskl. moms, forsikring og fragt. Professionelt specialværk Udlejning/ Uthyrning HAJO TOOL Professionelt specielværktøj Sortiment 2011 1 Register Affaser NITTO affaser MB-03... 04 NITTO affaser HB 15... 04 TRUMPF affaser TKA500... 04 Rørsave/-skære

Læs mere

Designguide. Designmanual for Tradium

Designguide. Designmanual for Tradium Designguide 1 Indhold Logo og navn............................... 3 Logo..................................... 4 Navn.... 5 Logo og navn, farvevarianter.................... 6 Logo og navn, farvevarianter,

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing Sø 7.... Gødstrup

Læs mere

November 2008. Retningslinjer for anvendelse af AJKS logo Logoet er tegnet af Designlab A/S. Det er beskyttet af lov om ophavsret.

November 2008. Retningslinjer for anvendelse af AJKS logo Logoet er tegnet af Designlab A/S. Det er beskyttet af lov om ophavsret. November 2008 Retningslinjer for anvendelse af AJKS logo Logoet er tegnet af Designlab A/S. Det er beskyttet af lov om ophavsret. AJKS logo skal altid gengives efter digital original. Varianter Logoet

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

Designmanual. Økonomi- og Erhvervsministeriet. 3. udgave

Designmanual. Økonomi- og Erhvervsministeriet. 3. udgave Designmanual Økonomi- og Erhvervsministeriet 3. udgave August 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Logo... 3 Danske... 4 Engelske... 5 Buen... 6 Typografi... 7 Skabeloner... 8 Brevpapir... 8 Visitkort... 10 Kuverter...

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard

Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard Rebild Kommune Administrationsbygningen i Nørager Center Natur og Miljø Att: John Mønsted / Susanne GregersenKeld Andersen 10. januar 2013 J. nr. LIFE02/ef.: LCA Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser

Læs mere

Rekreative Ruter. Hvis du vil gå hurtigt så gå alene. Hvis du vil gå langt så gå med andre. Erfaringer fra en Interreg projekt

Rekreative Ruter. Hvis du vil gå hurtigt så gå alene. Hvis du vil gå langt så gå med andre. Erfaringer fra en Interreg projekt Rekreative Ruter Hvis du vil gå hurtigt så gå alene. Hvis du vil gå langt så gå med andre. Erfaringer fra en Interreg projekt Partnere i Rekreative Ruter NORGE: Buskeruds Fylkeskommune, Akershus Fylkeskommune,

Læs mere

Bilag 2.2 Fredericia Havn

Bilag 2.2 Fredericia Havn Bilag 1 Bilag 2.1 Esbjerg Havn Fra E20, der fører direkte frem til havneområdet, må der køres ind i dette enten ad Taurusvej eller Østre Havnevej. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Havneområdets

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Trekantsområdets kystlejrpladser

Trekantsområdets kystlejrpladser Gl.Å bo v Selum Stederup Søderskov De østyske forde,, og forde, byder på uikke atur ser lags kyste. Alle e. Favetræspladse Jorde er god, og skove er derfor frodig og varieret. De markerede rute, der går

Læs mere

KØREPLAN. for Middelfart Bybusser. Gældende fra 1. august 2009. Side 1 Side 1

KØREPLAN. for Middelfart Bybusser. Gældende fra 1. august 2009. Side 1 Side 1 KØREPLAN for Middelfart Bybusser Gældende fra 1. august 2009 Side 1 Side 1 Side 1 Side 1 83 84 89 91 88 90 87 85 36 81 371 372 374 363 131 825 133 134 825 362 361 541 542 405 363F 373 408 401 361F 402

Læs mere

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Tlf.: 70 25 22 06 Nygade 7,4220 Korsør Købmandsgården Algade 11, 4230 Skælskør Løvegade 7, 4200 Slagelse Retningslinier for brug af lejrpladserne Teltplads Økofeen,

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Det Grønne Motionsrum

Det Grønne Motionsrum Det Grønne Motionsrum - til friluftsliv, naturoplevelser og bevægelse Friluftsliv og naturoplevelser i Hillerød Kommune Hillerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland og rummer både by- og kulturliv

Læs mere

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Notat om Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Greve Syd Køge Udarbejdet for Vejdirektoratet af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari August 2009 Indhold Indledning og oversigtsskema 3 Cykeltrafikken i Greve

Læs mere

Badevandsprofil for Store Økssø

Badevandsprofil for Store Økssø Badevandsprofil for Store Økssø Myndighed Rebild Kommune Center Natur og Miljø Hobrovej 88 9530 Støvring Tlf.: 9988 9988 Email: cnm@rebild.dk Ejerforhold Store Økssø ejes af Naturstyrelsen, og vedligeholdelse

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Lorem ipsum Lorem ipsum Overskrift til denne folder Lorem ipsum Lorem ipsum abcdefghijklmnopqrstuvwxzzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxzzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZÆØÅ Kontakt:

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

KONCEPT & GRAFIK // www.muuni.dk DESIGNGUIDE FRIE

KONCEPT & GRAFIK // www.muuni.dk DESIGNGUIDE FRIE DESIGNGUIDE FRIE skolers ledere de tre grundværdier Logoet for Frie Skolers Ledere signalerer: Frihed Sikkerhed Personlighed Frihed er det fundament, som alle frie skoler bygger på. Frihed til at have

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Er mindre bedre? Se eksempler på opgaver, vi har løst, på de følgende sider.

Er mindre bedre? Se eksempler på opgaver, vi har løst, på de følgende sider. Er mindre bedre? martinsonnedesign er en mindre grafisk virksomhed med et bredt netværk af samarbejdspartnere fra fotografer til trykkerier. Vi løser stort set alle grafiske opgaver fra idé til færdigt

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Skjern Å 20 21. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale )

Skjern Å 20 21. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale ) Skjern Å 20 21. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale ) Kræver: Udholdenhed [4/5] : En del udholdenhed (Har du før roet 40 km, på en dag og kommet nogenlunde igennem, kan du også være med her)

Læs mere

INDHOLD. Visuel identitet. Logo. Logoplacering. Typografi. Papirlinje. Brevpapir og visitkort. Konvolutter. Stillingsannoncer.

INDHOLD. Visuel identitet. Logo. Logoplacering. Typografi. Papirlinje. Brevpapir og visitkort. Konvolutter. Stillingsannoncer. DESIGN- MANUAL INDHOLD 03 04 05 06 07 07 08 09 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Visuel identitet Logo Logoplacering Typografi Papirlinje Brevpapir og visitkort Konvolutter Stillingsannoncer Publikationer

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter 2 Klintegården hotel & feriecenter 3 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg.

Læs mere

Med kærlighed. - til den gode fisk - til den autentiske mad - til havet og naturen - til Svaneke og Bornholm

Med kærlighed. - til den gode fisk - til den autentiske mad - til havet og naturen - til Svaneke og Bornholm Med kærlighed - til den gode fik - til den autentike mad - til havet og naturen - til Svaneke og Bornholm LOGO - Farver PRIMÆRFARVER VIOLET PANTONE: 5285 C E194-6 CMYK: 45-35-0-15 RGB: 138-145-187 BLÅ

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Rudolph Tegners Museum og Statuepark

Hvad er Find vej i Danmark? Rudolph Tegners Museum og Statuepark Find vej i Rusland Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i... er i skove og parker.

Læs mere

Weber isolerende facadesystem

Weber isolerende facadesystem Weber isolerende facadesystem - weber.therm plus ultra Fremtidens isoleringssystem - skær toppen af dine varmeudgifter med weber.therm plus ultra Hvor meget energi vil du spare? Familien Jensen er bekymret.

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011 GRØNNE PLETTER Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler 1. udgave, marts 2011 grønne pletter.dk 1 Nu får Danmark snart Grønne Pletter vær med til at gøre den nye kampagne fra Danske Planteskoler

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

4 Grethe Laursen, Vestre Alle 7, 9530 Støvring

4 Grethe Laursen, Vestre Alle 7, 9530 Støvring Indsigelser/ bemærkninger vedr. Lokalplan 19-001 Nr. Indsiger Kommentarer fra forvaltningen (ændringer foretaget i lokalplanen er markeret med fed) 1 Kulturarvsstyrelsen, bygninger Foreslået ændring til

Læs mere

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Udkast Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Teknik og Miljø Naturkontoret december 2003 2 Naturkontoret Indholdsfortegnelse: Side: 1. Grundlag for tillægsregulativet... 5 2. Betegnelse

Læs mere

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen.

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen. Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 22. maj 2012 Sagsbehandler Mette Keseler List Direkte telefon 79 79 74 47 E-mail meli@kolding.dk Emne: Outdoorstrategi / Oplevelsesplan Geografi: Omfatter

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2009 Weekendtur til Femø den 25.-26. april 2009 (Se vedlagte folder) & Kulturelle Vandreture i maj og juni 2009 Pensionist Idræts populære Kulturelle Vandreture omfatter

Læs mere

God arbejdslyst Venligst www.vores-fritid.dk

God arbejdslyst Venligst www.vores-fritid.dk Diagramløb Et lokalkort (evt. håndtegnet) over det område løbet skal lægges ud i. En lille skov, rundt om en stor P-plads, rundt i haven På dette kort indtegnes alle posterne. Kortet kan kopieres til alle

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Fast kørsel til Center for Kommunikation og Undervisning i Skive. Minimumskrav til vogntype: Vogntype 3 eller 4 eller 5.

Fast kørsel til Center for Kommunikation og Undervisning i Skive. Minimumskrav til vogntype: Vogntype 3 eller 4 eller 5. Aftaleform F: CKU PK 1 og 10. (ekskl. tomkørsel): 250. 3 om morgenen, 4 om eftermiddagen. Minimumskrav til vogntype: Vogntype 3 eller 4 eller 5. Kun én person på bagsæde på morgenturen samt hjemturen.

Læs mere

TIB. Side 9 eren historien man ikke gabte af tips. Region Sjælland Marts 2007 Nr. 2 2. årgang

TIB. Side 9 eren historien man ikke gabte af tips. Region Sjælland Marts 2007 Nr. 2 2. årgang TIB &Danmarks Bedste Fagforening 3 7 10 12 LokalNyt Side 9 eren historien man ikke gabte af tips Region Sjælland Marts 2007 Nr. 2 2. årgang TIB &Danmarks Bedste Fagforening Udgiver af TIB & tips Lan eugiamc

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Meddelelser fra Stiftet

Meddelelser fra Stiftet Meddelelser fra Stiftet Nogle tal om Stiftets økonomi i året der gik. Der er i årets løb godkendt adskillige større og mindre arbejder ved mange af stiftets kirker, hvoraf de nedenfor nævnte kirker og

Læs mere

Bedre Cykelruter Af civilingeniør Jens Erik Larsen, De Frie Fugle. JE@Friefugle.dk

Bedre Cykelruter Af civilingeniør Jens Erik Larsen, De Frie Fugle. JE@Friefugle.dk Bedre Cykelruter Af civilingeniør Jens Erik Larsen, De Frie Fugle. JE@Friefugle.dk Planlægning af de nationale og regionale cykelruter er en spændende udfordring, som kommunerne har fået tildelt efter

Læs mere

OPLEV NATUREN NATURTURE I BRØNDERSLEV KOMMUNE

OPLEV NATUREN NATURTURE I BRØNDERSLEV KOMMUNE OPLEV NATUREN NATURTURE I BRØNDERSLEV KOMMUNE 2012 Turene gennemføres under ledelse af: Brønderslev Kommunes Naturvejledere eller andre kompetente guider. Turene kræver ikke tilmelding og er gratis. Man

Læs mere

Hvordan sikre rent vand i en ny sø?

Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Dette spørgsmål blev jeg for nylig stillet af en søejer fra Djursland. Han havde gravet en ny 1,7 hektar stor og meter dyb sø, og ville nu gerne vide, hvordan han bedst

Læs mere

Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse

Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse Social- og sundhedshjælper (hovedforløb trin 1) Social- og sundhedsassistent (hovedforløb trin 2) Pædagogisk assistentuddannelse

Læs mere

Kære medlem af Viborg Innovation Fond

Kære medlem af Viborg Innovation Fond Kære medlem af Viborg Innovation Fond Her i vores juni-hilsen kan du se billeder og læse kort om nogle af vore aktiviteter: - 50 mio. kr. til De fem halder - Åbning af sønæs 20/6 - White Water Viborg -

Læs mere

Badevandsprofil. Grusgravssø ved Dyndet

Badevandsprofil. Grusgravssø ved Dyndet Badevandsprofil Grusgravssø ved Dyndet Maj 2012 Badevandets beliggenhed Medlemsstat Danmark Kommune Køge DKBW nr. 1086 Station nr. 593 Station Navn Grusgravsø ved Dyndet DKBW Navn Kort 593,B,Grusgravsø

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere