Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr Åboulevarden 31 Postboks Århus C Telefon Telefax Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007

2 Nørhald Golfklub Indholdsfortegnelse Side Årsberetning 2007 for Nørhald Golfbane, Støvringgaard 1 Den uafhængige revisors erklæring om review af regnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse for Balance pr Noter 7

3 Nørhald Golfklub 1 Årsberetning 2007 for Nørhald Golfbane, Støvringgaard 2007 blev ikke et jubelår som året før rent økonomisk. I 2006 havde vi en enorm tilgang af nye medlemmer samt aftaler med såvel Hobro som Mariager golfklubber, så vi overraskende kom ud med et overskud allerede i år 2. I 2007 havde vi en mere moderat tilgang af nye medlemmer, hvilket især kan ses som mindre indtægter i indskud samt en mindre stigning end forventet på kontingenter. Samtidig er alene renteudgifterne steget med godt kr. Mariager har opsagt samarbejdsaftalen, idet de nu selv har deres bane klar, og Hobro har opsagt deres aftale pr Færre nye medlemmer og større renteudgifter end budgetteret samt sygefravær blandt personalet svarer til det større underskud end budgetteret. Det blev på kr. Vi har stort set det samme mandskab på green-keeper-holdet den kommende sæson, men her har vi som nævnt haft en del sygefravær det seneste år, men vi håber, de snart er på toppen igen. Vi har forlænget aftalen med Nørgaards Højskole for den kommende sæson, endda med lidt flere uger end året før. Vi har et meget godt og gnidningsløst samarbejde med højskolen, som begge parter er meget tilfredse med. Vi kan glæde os over, at vi har forlænget aftalen med vores golftræner Jeppe Blegvad. Vi kan også glæde os over, at vi har en meget flot bane, og inden sommersæsonen starter for alvor, skulle vi også gerne have etableret en længe ventet toiletbygning ude på banen ved tee-stedet på hul 10. Vi fik i 2007 udvidet parkeringspladsen, men på de gode dage er der stadig ikke for megen plads. Efter ønske fra sidste års generalforsamling har vi haft en ordning med køb af 10 green-fee-billetter til rabatpris samt en aftale med andre golfklubber om halv green-fee. Disse ordninger forventes fortsat for den kommende sæson. Vi har i denne vinter haft meget gode betingelser for at spille golf. Det har vi medlemmer i høj grad benyttet os af, men vi har heldigvis også haft besøg af en hel del green-fee-spillere, så det skæpper lidt i kassen.

4 Nørhald Golfklub 2 Årsberetning 2007 for Nørhald Golfbane, Støvringgaard Golfklubben har igen i det forgangne år været begunstiget af megen frivillig arbejdskraft. Det vil vi fra bestyrelsens side gerne sige mange tak for, og vi håber på fortsat frivillig hjælp i den kommende sæson, så vi kan holde omkostningerne så lave som muligt. Bestyrelsen siger tak for godt samarbejde i det forløbne år og håber på en kommende god sæson Støvringgaard, den 27. marts 2008 Bestyrelse Herluf Skjøtt Allan Voigt Carl Søgaard formand næstformand Poul Torpe Niels Bugge Jesper Knapp Således vedtaget på generalforsamlingen, den / 2008 Dirigent

5 Nørhald Golfklub 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af regnskabet Til medlemmerne i Nørhald Golfklub Vi har udført review af regnskabet for Nørhald Golfklub for regnskabsåret 1. januar december Golfklubbens ledelse har ansvaret for regnskabet. Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en konklusion om regnskabet. Det udførte review Vi har udført vores review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til golfklubbens ledelse og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om regnskabet. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at regnskabet ikke giver et retvisende billede af golfklubbens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af golfklubbens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Århus, den 27. marts 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jesper Meto statsautoriseret revisor

6 Nørhald Golfklub 4 Anvendt regnskabspraksis Medlemsindskud resultatføres fra og med I opførelsesfasen blev medlemsindskud modregnet i baneanlæggets kostpris. Baneanlægget afskrives ikke. Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 5 år. Bagrum afskrives lineært over 10 år.

7 Nørhald Golfklub 5 Resultatopgørelse for Note kr. kr. Kontingenter Green-fee mv Udlejning bagrum mv Øl, vand og diverse udstyr Sponsor Indskud Indtægter Øl, vand og diverse udstyr (71.196) (79.151) Personaleudgifter ( ) ( ) Drift af maskiner 2 ( ) ( ) Lokale og baneomkostninger 1 ( ) ( ) Markedsførings- og administrationsomkostninger 3 ( ) ( ) Omkostninger ( ) ( ) Resultat før renter og afskrivninger Afskrivninger 4 ( ) (71.411) Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter 5 ( ) ( ) Årets resultat ( )

8 Nørhald Golfklub 6 Balance pr Note kr. kr. Driftsmidler og inventar Baneanlæg på lejet grund Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvider Aktiver Egenkapital ( ) ( ) Andelskassen, Harridslev Gjerlev-Enslev Sparekasse Sparekassen Kronjylland Langfristede gældsforpligtelser Kreditorer A-skat, AM-bidrag mv Feriepenge Periodeafgrænsningsposter Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Eventualforpligtelser 8

9 Nørhald Golfklub 7 Noter 1. Lokale- og baneomkostninger kr. kr. Leje af jord, bygninger og ejendomsskat Forsikringer El Vand Gødning, frø, jord mv Småanskaffelser Scorekort og baneudstyr Vedligeholdelse Rengøring mv Drift af maskiner Leje og leasing Olie og benzin Småanskaffelser Reparation og vedligeholdelse Erstatning, tyveri 0 (8.760) 3. Markedsførings- og administrationsomkostninger Markedsføring og annoncer Repræsentation og sponsorfest Kontorartikler og abonnement Porto og gebyrer Kursus og kontingenter Telefon og mobiltelefon Revision og regnskabsmæssig assistance Nyanskaffelser og edb mv Momsrefusion, netto (33.681) (33.474) 4. Driftsmidler og inventar Anskaffelsessum med årets tilgang Afskrivning, tidligere år ( ) (83.863) Afskrivning ( ) (71.411) Værdi,

10 Nørhald Golfklub 8 Noter 5. Renteudgifter kr. kr. Andelskassen, Harridslev Gjerlev-Enslev Sparekasse Sparekassen Kronjylland, Øster Tørslev Låneomkostninger Baneanlæg kr. Anlægsudgifter Arkitekt Diverse, herunder markedsføring EU-tilskud ( ) Medlemsindskud ( ) Anlæggelse af P-plads mv I alt Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter vedrører forudbetalte leasingydelser. Beløbet udgiftsføres over den resterende leasingperiode (36 måneder). 8. Eventualforpligtelser Eventualforpligtelser vedrører leasingforpligtelser. Disse udgør i alt kr. pr. år henholdsvis med en restløbetid på 30 måneder og med en restløbetid på 53 måneder. BC/ T:\AFD4103\128007\70\128007re001.doc

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78 99 17. Årsrapport 2014

Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78 99 17. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78

Læs mere

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT

MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT Ttf: 89 307800 aarhustobdo.dk MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på klubbens generalforsam ling, den / 2014 Dirigent CVR. NR. 16 46 04 00 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kluboplysninger Kluboplysninger..

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Uafhængigt medlem af revisorgruppen danmark & BKR International Roskilde Holbæk. GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN v/kasserer Jens Keiding Bakken 22 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2009 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk

Læs mere

SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A.

SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A. SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2006/07 Hasseris Bymidte 6 Postboks 9 DK-9100 Aalborg Tlf. (+45) 98 18 33 33 Fax (+45) 98 18 09 08 E-mail: aalborg@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2015 Steen Marslew Dirigent RIR«REVISION STATSAUTORISERET

Læs mere

Revi-Partner. Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62. Årsrapport for perioden 1. januar - 31.

Revi-Partner. Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62. Årsrapport for perioden 1. januar - 31. Revi-Partner Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2010 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab - CYR-nr. 25112822

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev

Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev Årsrapport pr. 31. 12. 2014 Sønderjyllands Golfklub Ledelsesberetning for sæsonen 2014. Foreningens regnskabsår er 1.1. 31.12. Hovedaktivitet

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsregnskab 2006

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsregnskab 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den selvejende institution Rudolf

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2007/2008. for

Årsrapport 2007/2008. for Årsrapport 2007/2008 for Indholdsfortegnelse 1. ÅRSRAPPORT...2 1.1. HOVEDTALSOVERSIGT...2 1.2. KOMMENTARER TIL RESULTATOPGØRELSEN...2 1.3. INDTÆGTER...3 1.4. UDGIFTER...3 1.5. AFSKRIVNINGER...3 1.6. INVESTERINGER...3

Læs mere

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Årsregnskab med tilhørende specifikationer for året 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN

TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN Stationsvej 2 DK_7830 Vinderup Tlf. 97 44 22 85 Fax 97 44 17 49 Giro 565-1387 Internet: www.visitholstebro.dk www.vinderupegnen.dk.dk E-mail: vinderup@visitholstebro.dk

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Foreningen Trianglen 33 98 53 39

Foreningen Trianglen 33 98 53 39 Foreningen Trianglen 33 98 53 39 Årsrapport for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Generalforsamlingen år 2014

Generalforsamlingen år 2014 Generalforsamlingen år 2014 Regnskabsåret 2013 Blokhus Vandværk A.m.b.a. www.blokhusvand.dk Side 1 Blokhus Vandværk A.m.b.a. indbyder hermed til ordinær generalforsamling på Restaurant Nordstjernen i Blokhus,

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010/2011 E S B Ø N D E R U P S K O V H U S E V A N D V Æ R K AMBA. Cvr: 10 57 95 97

ÅRSRAPPORT 2010/2011 E S B Ø N D E R U P S K O V H U S E V A N D V Æ R K AMBA. Cvr: 10 57 95 97 REVISOR FDR, P E T E R B R U U N ***************************************** Post: Sandbjergvej 33, 2970 Hørsholm. Mail: bruun@70200632.dk Tlf.: 70 20 06 32 Cvr: 8296 3928 ÅRSRAPPORT 2010/2011 E S B Ø N

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere