HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 66. ÅRGANG NR. NOVEMBER 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 66. ÅRGANG NR. NOVEMBER 2008"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 66. ÅRGANG NR. NOVEMBER 2008

2 Ladegaard Jensen. Mandag d. 8. december kl Julemøde i Langenæs-kirkens lokaler. STADSGILDET Onsdag d. 12. november kl Gildehal med ridderoptagelse. Onsdag den 26. november. Modtagelse af Fredslyset på Århus Hovedbanegård. Se annonce i bladet. 1./7. GILDE Mandag d. 8. december kl Julestue hos Birgitte og Jan. 4. GILDE Mandag d. 3. novemberkl Gildehal i Tranbjerg Sognegård. Eftergildehal: "Tranbjergs historie" v/olaf B. Knudsen, Lokalhistorisk forening. Mandag d. 1. december. Julestue i Tranbjerg Sognegård. 5. GILDE Tirsdag d. 11. november kl Gildemøde i Egå Sognegård. Foredrag ved overlæge Jens Winther Jensen, leder af Traumacentret og Akut Medicinsk Koordination ved Århus Universitetshospital. Mandag d. 8. december kl Gildemøde i Egå Sognegård. Julemøde med "lidt" godt til mund og mave samt godt humør med juletræ og julesange. 6. GILDE Mandag d. 3. november kl Gildehal i Langenæs-kirkens lokaler. Eftergildehal: Hvad laver en sygehuspræst? v/sygehuspræst Karin 8. GILDE Søndag den 9. november. Flygtningehjælp. Mandag den 24. november kl Gildets traditionsrige julefest. Onsdag den 26. november. Festlig modtagelse af Fredslyset på Århus Hovedbanegård med efterfølgende højtidelighed. Søndag den 30. november kl Fredslyset bringes til Ellevang Kirke Lørdag den 6. december. Juletur med start fra Ellens hus, Fedet. 10. GILDE Tirsdag d. 11. november. Kreativ aften. ( rød gruppe ) FRIMÆRKELAUGET Torsdag d. 6. november kl Møde i DDS s spejderhytte, Skovgårdsvænget 97A, Tranbjerg. Vi får besøg af Torben Adamsson, der vil indvi os i emnet: Russisk posthistorie. Gildeår Hanne Kristiansen, 4. G. 25 år Jørgen Kristiansen, 4. G. 25 år. Fødselsdage Kaj Andersen, 4. G. 80 år. 2

3 Indbydelse. Århus Stadsgilde indbyder til Gildehal med Ridderoptagelse. Onsdag den 12. november 2008 kl Logen Hans Broge s lokaler, Truevej 11, Brabrand. Læs mere i sidste nummer af Fredslyset 2008 ankommer til Århus onsdag den 26. november kl på Banegården. Vi går samlet til Rådhushallen, hvor vi ca. kl som sædvanlig vil overdrage det til Århus by ved en lille ceremoni. I år skal vi også til Vor Frue Kirke på Klostertorv. Der vil være en lille andagt i krypten kl. 17, hvor vi håber at se rigtig mange gildebrødre, spejdere og venner - alle er velkommen. Sct. Georgs Gilderne i Århus. 3

4 4

5 Gildemøde d Gildemester Niels Blicher kunne denne aften byde velkommen til tidl. højskoleforstander på Hadsten Højskole Ole Brusbjerg (OB), som denne aften skulle fortælle om den nye højskolesangbog, som udkom den Dette er den 18. udgave, den 17. udgave har holdt i 17 år, og hvor mange år denne 18. udgave vil vare, er meget svært at sige. 80 % af højskolesangbogen sælges til ikke skoler, ikke mindst sognegårde har købt den, Danmarks mest solgte bog. OB var formand for højskolebogsudvalget, udvalget bestod af 8 personer, 6 med stemmeret og 2 fra Wilhelm Hansens forlag, som ikke havde stemmeret. De brugte 4 år i alt på at revidere og finde nye sange til højskolesangbogen, de mødtes 2 hele dage per måned, hvor de havde lektier for, og skulle have læst sangene igennem inden mødet. I udvalget deltog bl.a. også Michael Boysen, chefdirigent for radioens pigekor, en meget professionel musiker, der er uddannet dirigent og kordirigent. Det var også ham der udnævnte 2008 til sangens år. Endvidere findes der en sanghåndbog, hvor der står ca. 1 side om hver sang i højskolesangbogen, hvor der bl.a. kan være ordforklaring til en sang, hvor der står noget om forfatteren og der kan også være fortolkning af en sang, den er beregnet til bl.a. sanglærer, men kan også bruges i ethvert hjem, hvor man interesserer sig for fællessang. I 70 erne afskaffede lærerne morgensangen, men det er en tidsalder, der 5 er ovre, og morgensangen er heldigvis ved at vende tilbage igen, da det at synge giver fysisk og psykisk glæde, og også skærper indlæringsevnen. I den nye sangbog er der 166 nye sange incl. 5 danske sange, der er oversat til engelsk, der er 572 sange i alt. Overskriften for udvalget var tradition/fornyelse, hvis ikke traditionen fornyes dør den ud, så det var de kriterier, de bl.a. havde at gå ud fra. Ophavsretten er 70 år efter forfatterens død. Forlaget Wilhelm Hansen har købt mange ophavsretter. Til slut sang vi nogle af de nye sange, der var kommet til bl.a. Johs. Møllehaves Denne morgens mulighed, som OB tror, vil blive en af vores nye morgensange og også Bertel Haardes Der er et lille venligt land sang vi. Efter foredraget råbte vi et tikkerlikker for vores 2 50 års jubilarer Grethe Langhoff og Jan Omø, som også fik overrakt en lille gave. NB takkede Ole Brusbjerg for en meget spændende og hyggelig aften med megen fællessang. Birthe Mandag d. 6. oktober fejrede vi vores 20 års fødselsdag. Vi havde inviteret vore venner fra 8. Gilde til fødselsgildehal. Som optakt til gildemestertalen sang vi: "Frihed er det bedste guld". Den er skrevet af en svensk biskop - Thomas af Strängnäs i Sødermanland i Sverige, han døde i Gildemester Erik havde valgt denne sang, fordi hans tale drejede sig om ansvar. Ansvar er nævnt i gildeloven. Der er forskellige slags ansvar. Fortsættes på side 8

6 Kulturnatten 2008 Fredag den 10. oktober Gilderne havde i år fået lov til at deltage i spejdernes aktiviteter på Rådhuspladsen. Vi havde ansvaret for bålet (med grillkul), hvor børn og unge kunne riste pølser på snobrødspinde og bage brød på en vikingepande. Uhm!!! var dog ikke at foragte, da vinden af og til gjorde sit indtog. Som de første bar vi de nye gildetørklæder, som Stadsgildet har indkøbt. Vi blev ikke overbebyrdet med arbejde, så der var også tid til at hygge os med hinanden og få en lille snak med de andre hjælpere på pladsen. Ved 22-tiden var det slut og tid til oprydning. På pladsen var der desuden en spejdercafé, en smedje, en bod fra Spejdersport samt en scene med forskellig optræden. Der var underholdning af bandet Falling angels, gospelkor og Relic Fuzz. Hele pladsen var indrammet med flagermuslygter, som skabte en hyggelig atmosfære. Regnen var heldigvis stoppet kort tid før opstillingen gik i gang kl. 17, og vejret var relativt mildt. Et par uldne sokker, en varm sweater og en vindtæt jakke Tak til Hanne Brissing, Poul Kallesø, Aage Mathiesen, Pia Stokholm og Grete Gjerulff for jeres indsats. Desuden tak til Peer Ebling for indkøb af pølser og Henrik Mejer for deltagelse i planlægningen. Marianne Eskildsen Spejderudvalget 6

7 Kulturnatten 2008 fortsat Billeder fra arrangementet med drager som omtalt i sidste nummer 7

8 Fortsat fra side 5 At have ansvar, at få ansvar, tage ansvar og at give ansvar. Man taler om frihed under ansvar. Ansvar har man hver dag. Det er ligesom en selvfølge. Man har ansvar i familien, man har ansvar på arbejdspladsen, eller man har ansvar overfor de mennesker, man er sammen med i foreninger. G.M. var engang en tur i Christiania. Et par drenge på ca. 13 år solgte og røg hash på Pusherstreet. Hvem har ansvar for dem, og hvor er forældrene henne? En gang besatte unge mennesker bygningerne på området i Christiania. Der svigtede politikerne deres ansvar. Og hvor var de som havde ansvaret for Jagtvej 69, bl.a. overborgmesteren? At få ryddet Jagtvej 69 kostede politiet 100 millioner kroner. Nu hvor der er finanskrise, hører man om banker, som ansvarsløst har udlånt mange penge uden sikkerhed. Efter GM. talen hørte vi en folkemelodi, "Shenandoah" spillet på den smukkeste måde. Floden Shenandoah, løber gennem staten Virginia. Efter at man har fundet originalteksten fra 1800 tallet hvor floden med sit udspring i Virginia nævnes er Shenandoah blevet Virginias nationalmelodi. Niels fra 8. Gilde havde lovet at holde 5. min. Sct. Georg. Han fortalte, hvordan han i sit hjem oplevede, hvordan hans far og nogle venner jævnligt samledes og klippede frimærker af breve. Det gav ham interesse for frimærker. Da hans far døde i 1960 overtog han faderens frimærkesamling. Nu er Niels formand for Gildets frimærkebank. Musikken herefter var Mozarts piano koncert nr. 21, andante, bedre kendt som temamelodien fra filmen om 8 Elvira Madigan og Sixten Sparre. Jette læste Gildeloven for os. Gruppe 51 var værter for det kulinariske indslag, som bestod af dejligt brød med pålæg og lun leverpostej. Til kaffen serverede de 4 fantastiske lagkager. 8. Gildes gildemester holdt lykønskningstale og causerede over oplevelser fra gildemesterstævnet. Så var det Hennings tur til at fortælle og vise film fra ferie på Fiji-øerne, som er en øgruppe bestående af 834 øer. Man har fundet potteskår fra omkring så tidligt som fra år 1000 f. k. I 1874 kom englænderne og overtog øerne. De ville dyrke sukkerrør, men fijianerne ville ikke, kunne ikke, havde ikke tradition for at arbejde så meget. Briterne som også havde herredømmet i Indien eksporterede arbejdskraft til Fiji. Nu er Fiji-øerne en selvstændig stat. Magtfordelingen gav flertal til fijianerne, men den reelle magt, viden og økonomi til indvandrerne. Dette gav selvfølgelig spændinger, med flere demokratiske valg og ineffektive og korrupte regeringer med efterfølgende kup fra hæren. Fra verdenssamfundet og englændernes side var dette ikke acceptabelt og Fiji blev udstødt af Commonwealth i Det seneste og ublodige militære kup foregik i sommeren 2007 hvilket medførte at Australien og New Zealand boykotter øerne. Henning med familie havde dog en dejlig ferie. Vi sluttede som sædvanlig en dejlig aften med " Nu er jord og himmel stille. Hanne.

9 Gildemødet den 15. september bød på rejseforedrag. Kirsten og Ole Ravn fra Grenå gildet ville fortælle om deres rejse til Gambia, som de foretog i Ole styrede en fin fotoserie og startede med at fortælle om landet, som ligger i Vest Afrika helt omgivet af Senegal, men med kystlinje til Atlanterhavet. Landet har en størrelse svarende til halvdelen af Jylland. Gambia gennemstrømmes af floden af samme navn. Befolkningen ca. 1,4 millioner er stammefolk med hver sit sprog, hvilket vanskeliggør samarbejde. Størstedelen af befolkningen er muslimer. Det er et 1andbrugsland med stor eksport af jordnødder. Kirsten fortsatte foredraget, hvor hun især fortalte om de igangværende skole- og undervisningsprojekter, som Karin og Peter Boldsen står i spidsen for. Her vil jeg, ligesom der stod i Herolden, henvise til de indlæg, som stod i Sct. Georg nr. 4. Rejsen havde været oplysende med besøg på de forskellige skoler, men da turen rundt i landet blev foretaget i en lille bus, blev der også tid til at være turister. Vi klager over huller i vejene i Danmark, men sammenlignet med huller i Gambias veje, er vores huller små. Det betød, at det tog lang tid at køre få kilometer. Men selskabet nåede dog at besøge mange glade børn, naturreservater, en krokodillefarm, sejltur på floden og besøg på slaveøen James Island. Til slut ren luksus på hotel med alle faciliteter, såsom swimmingpool og vand til bad og tandbørstning. Kirsten og Ole sagde, det havde været anstrengende men en stor oplevelse. De havde 9 fået et godt indblik i, hvor behovene er, og hvad der ikke skal samles ind og sendes den lange vej, for befolkningen evner ikke at vedligeholde og reparere for komplicerede ting. Vi takkede for et fint foredrag. Aftenen sluttede vi med smørrebrød og lidt sang. Lørdag den 4. oktober - heldagsudflugt. Endnu engang havde gildeledelsen arrangeret udflugt for os. Vi mødtes hos Inger og Robin i Voldum kl De havde forberedt et dejligt morgenbord, som vi nød rigtig meget. Vi blev fordelt i fire biler, hvorefter vi begav os af sted, via Randers nordpå mod Mariager. Første stop gjorde vi i Broløs ved Vester Tørslev, hvor vi skulle se Den Italienske Have. Rundvisningen begyndte vi i stuehuset, hvor ejeren viste rundt. Det er svært at beskrive denne bolig; den skal ses. Alt indbo er købt på auktioner og i antikvitetsforretninger. Det er møbler, tæpper, gardiner, malerier, lamper og kunst fra forskellige lande, alt rokokopræget. Haven ligeledes perfekt med mange italienske skulpturer, deraf navnet, vandbassiner, springvand og et væld af blomster og planter. I en spisesal, indrettet i en af gårdens længer, indtog vi den medbragte frokost. Mætte kørte vi videre til Mariager og Alstrup Krat, hvor vi koncentrerede os om Hohøj, som er Danmarks største gravhøj. Vi besteg højen 110 m over havet og med en fantastisk udsigt. På nedturen blev vi ramt af en regn- og haglbyge, ellers var vejret pænt, selv om vi kunne mærke, at efteråret banker på. Næste stop var Dania by, hvor vi skulle på rundvisning med guide. Fore-

10 komsterne af det fine skrivekridt ved Mariager fjord har været udnyttet i over 500 år. Den første cementfabrik Cimbria blev anlagt i 1873, senere fulgte Dania i 1886 og endelig Kongsdal i Forholdet var spændt mellem de konkurrerende fabrikker. Kamp om graverettigheder og råvaremangel betød at Cimbria lukkede i Dania og Kongsdal indledte et samarbejde som i trediverne gik sammen med Aalborg Portland. Dania lukkede helt i Vi gik rundt og så bygningerne og området hvor udgravningerne havde fundet sted; nu grønt område. Direktørboliger og fabriksbygninger anvendes i dag til forskellige formål. En af bygningerne er lejet af to arbejdende kunstnere, som gæstfrit bød os indenfor og efter aftale med Sonja bød på kaffe og hjemmebagte boller. En lille tur omkring Kongsdal lystbådehavn nåede vi også, før vi kørte ti1 Hadsund. På Færgekroen sluttede vi turen med Biksemad m/spejlæg, og der var rigeligt. En stor tak til gildeledelsen for endnu en dejlig udflugt. Tove Mandag den 29. september afholdt vi fælles gildemøde med 5. Gilde, så alle pladser var besat. Vi havde besøg af tidligere præst Raymond Olsen, som holdt en spændende foredrag om sit livsforløb under titlen Et sporløst liv fyldt med spor. Det var en anden slags slægtsforskning, som handlede om at finde sine rødder og slægtninge efter en barndom på børnehjem og senere adoption. Om hvordan 10 Raymond Olsen via gamle fotografier og breve utrætteligt søgte efter sine forældre og i denne søgen kom til USA og Sverige. Som i Tv-serien Sporløs sluttede historien med en genforening af både søskende og forældre og dermed også en klarhed over årsagerne til dette barns forældreløse opvækst. Raymond Olsen er i dag bl.a. korleder og forsanger ved aftenens sange. Gruppe 8.3 stod for aftenens traktement bestående af indbagt laks med hvidvinsstuvet spinat. Dertil 2 slags salat og som dessert Inger Margrethes bagte æblekage med creme fraiche. Ved kaffen fortalte Frits om sin deltagelse i gildemesterstævnet 2008 og de planer man på landsplan arbejder med. Eva fik overrakt gildets gave i anledning af hendes runde fødselsdag. Der var en livlig debat, hvor bl.a. Thøger fortalte om det netop afholdte museums arrangement med deltagere fra hele landet. Desuden berettede Per om gildernes hjælp i forbindelse med spejderne fra 2. Højbjerg gruppes 50-års jubilæum, også beskrevet i oktober udgaven af Herolden. Det blev en dejlig dag for både spejdere og gildebrødre og et bevis på at både unge og gamle kan være til fælles glæde og støtte. Aftenen bød på mange gode indlæg og informationer om, hvad gildebrødre i 8. Gilde tager del i, både på ledelsesplan og enkeltvis. Mandag den 6. oktober var vi igen samlet til 5. Gildes 20 års fødselsdags gildehal i Egå. Det blev som vanligt en festlig aften hvor Henning fortalte og viste billeder fra deres tur sammen med Kirsten og Per til Fiji-øerne. Henning er en ypperlig fortæller og fotograf, som kan få os alle til ikke alene at være tilskuere, men nærmest at føle, at vi selv

11 er med på turen. 5. Gilde bød på lækkert pølsebord med alt hvad dertil hører og sluttelig en overflod af fødselsdagslagkager. 8. Gilde siger tak for en dejlig aften i Egå. HW Gildeaften, , Dette møde holdt vi ved Jeksen hytten. Et glædeligt gensyn for os alle, da vi ikke har været her siden hytten blev solgt. Gildet har haft mange gode oplevelser her, så forventningerne var store, vi blev bestemt ikke skuffede. Det var dejligt at se, at der er brugt kærlig hånd, såvel i og omkring hytten samt i skoven. Nede i gryden havde vi et rigtigt stort spejderbål, og her opholdt vi os hele aftenen med de mange stjerner som vidne, og som tidligere med de smukkeste spejlbilleder af skyerne ned i søen. Man kan simpelthen ikke se sig mæt, det er trylleri. Poul ledede på bedste spejdermanér aftenen, hvorfor vi alle er ham en stor tak skyldig for et anderledes gildeengagement. Han fortalte legenden om Sct. Georg og Dragen og vi fik til opgave at danne lydkulisse, hvilket var en ny og fin oplevelse for os alle. Det hele fik en anden dimension. Vi fik alle snittet en pind, så de resterende pølser fra hiken kunne fortæres. Det var virkelig svært at løsrive sig fra så smuk en mørk efterårsaften, hvor mosekonen var vågnet op. Jeg glæder mig til næste møde, hvad gør du? Gildemøde Dette møde holdt vi i Kongsvang spejderhytte, 11 som er vores tilholdssted, når vi ikke er ude. 65 % af vores møder holder vi ude. Det er altid hyggeligt at komme i en rigtig spejderhytte, det lugter af savsmuld. I hytten har vi vores egen patrulje rum med alle vore ting. Vi starter altid med en sang, som vi skiftes til at have med på tryk. Sådan kommer der afveksling og nye sange, som ikke findes i gildesangbogen. Vi har alle gemt sange fra de mange gildeoplevelser vi har haft. Sangene bliver gemt og samlet til et nyt sanghefte til vores gilde. Aftenens tema: vi lavede hver især Arosmasken i læder. Resultatet blev perfekt, nu behøver vi ikke købe masken på Moesgård. Vi havde stor glæde ved at lave dem. Det er altid hyggeligt, når vi laver opgaver og går rundt og summer + der falder meget hyggelig og sjov snak. Efter kaffen diskuterede vi det udsendte emne Forandring. Vi havde en rigtig god snak omkring bordet og kort refereret: Vi er alle enige om, at med de forudsætninger 10. Gilde har, har gildet ikke noget ønske om forandring. En hyggelig hytteaften! Ulla K. August. Er en dejlig tid at være udendørs i, men man kan også dyrke de indendørs sysler. Vi mødtes til filmaften den 26. august. Først en rigtig dejlig fiskeret direkte fra Skagen, og så over i sofaerne og se filmen "Drageløberen". Alle var meget optaget af filmen, så det eneste man kunne høre var gnasken af vindruer, som blev sendt rundt. Det er en film, som sætter mange tanker i gang og som skal bundfælde

12 Afsender: Grøndalsvej Viby J. B sig, før vi tager en diskussion om indholdet. A. F. Torsdag d. 2. oktober var der månedsmøde i DDS s spejderhytte i Tranbjerg. Vi havde endnu en gang besøg af Thorvald, der denne gang viste sin samling med breve og kort, der ud fra frimærkernes placering talte frimærkesprog. Frimærker anbragt på skrå, på hovedet, på langs o.s.v., havde hver sit budskab. F.eks.: Jeg elsker dig, jeg savner dig, kommer snart, kys o.s.v. Skikken kommer angivelig fra Tyskland og florerede især i første halvdel af 1900-tallet. Der er unægtelig mange måder at vinkle en frimærkesamling. En sjov og hyggelig aften. Uffe Denne måneds forside prydes af et foto fra byen Ferrara i Norditalien, og motivet er fundet på lynetten ved indgangen til byens domkirke. Billedet er indsendt af Marianne Eskildsen, 10. Gilde udkommer næste gang ca. 1. december 2008 og dækker december, januar og februar Deadline 15. november. Redaktør Ole Andreasen, Grøndalsvej 170, 8260 Viby J. Telefon

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 1./7. GILDE Mandag d. 18. marts kl. 19.30. Gildeting i Langenæs. Afbud til Birgitte og Jan. 2. GILDE Mandag den 25. marts kl. 19.

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 6 SEPTEMBER 2010

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 6 SEPTEMBER 2010 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 6 SEPTEMBER 2010 STADSGILDET Projekt LGT 2011. Onsdag den 29. september kl. 19.00. I Langenæskirkens lille mødelokale: Projektmøde for projektgruppeledelser.

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 4 MAJ 2015

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 4 MAJ 2015 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 4 MAJ 2015 1./7. GILDE Tirsdag d. 5. maj. Stadsgildeting (se Herolden). Tilmelding til Birgitte og Jan Lørdag d. 30. maj. Stadsgildets tur til

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2015

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2015 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2015 1./7. GILDE. Mandag d. 23. marts kl. 19.30. Gildeting i Langenæskirkens lokaler. Afbud til Birgitte og Jan. 2. GILDE Mandag d. 23.

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 2. GILDE Onsdag d. 21. april kl. 19.30. Sct. Georgs gildehal med 6. og 9. Gilde i Fredenskirken. Vært 9. Gilde. 4. GILDE Fredag

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2015

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2015 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2015 1./7. GILDE Tirsdag d. 30. juni kl. 14.00. Sommermøde hos Birgitte og Jan i Lyngsbæk. 4. GILDE Mandag d. 15. juni. Gildetur m/friluftsgildehal.

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 57 Januar 2009 Nr. 6 ARRANGEMENTER I FEBRUAR ALLE Tirsdag den 27. januar 2009 kl. 19,30 Distriktsgildehal, se Æ Binderi november 2008 Fredag den 30. januar 2009

Læs mere

Gildeposten. Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. Nr. 1 februar 2015 68. årgang

Gildeposten. Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. Nr. 1 februar 2015 68. årgang Gildeposten Sct. Georgs Gilderne i Aalborg Nr. 1 februar 2015 68. årgang prepress l offset l bogtryk l digital farveprint og -kopi Budolfi Grafisk tlf. 98 16 90 22 l info Blytækkervej 7 9000 Aalborg www.budolfi-grafisk.dk

Læs mere

Nr. 1 19. årgang Februar 2013. Bramming Esbjerg Fanø Grindsted Hjedding Hærvejen Ringkøbing Skjern/Tarm Varde

Nr. 1 19. årgang Februar 2013. Bramming Esbjerg Fanø Grindsted Hjedding Hærvejen Ringkøbing Skjern/Tarm Varde Nr. 1 19. årgang Februar 2013 Bramming Esbjerg Fanø Grindsted Hjedding Hærvejen Ringkøbing Skjern/Tarm Varde 1 1 Nu er julen og nytåret vel overstået, og vi er alle klar til at begynde på et frisk år.

Læs mere

Gildemøde. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Torsdag den 9. oktober 2014 i Gildegården kl. 19.00

Gildemøde. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Torsdag den 9. oktober 2014 i Gildegården kl. 19.00 Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Ingen mærkedage 51. Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre okt. 2014 Kontingent indbetaling Reg.nr.2277 Konto 0727-471-502 Betalingsterminer Jan. - April - Juli

Læs mere

Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang. Årets sidste frilandstomat?

Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang. Årets sidste frilandstomat? Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang Årets sidste frilandstomat? Centrum oktober 2008 Side 2 Gildemester: Jytte Mikkelsen Nørregade 29, 2. tv., 8300 Odder Telefon 86 55 32 55 Skatmester: Linda Svendsen Pilevænget

Læs mere

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET Glædelig jul FRA FAMILIEN NEBEL I HOLSTEBRO BRYLLUP EN FANTASTISK DAG, AT TÆNKE TILBAGE PÅ NYT HUS ANNA ANCHERS VEJ 138 I HOLSTEBRO INGEN KRÆFT VI HAR MEGET AT TAKKE GUD FOR JULEKORTET Kære familie og

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 5 August 2014

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 5 August 2014 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 5 August 2014 Aktivitetsgruppen byder på en aften med karakterdanser Jette Buchwald onsdag d. 5. november - se invitationen side 3. Referat

Læs mere

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Marts 2008 Centrum marts 2008. Side 2 kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Onsdag den 23. april 2008 kl. 19:00 Sct. Georgs Aften i Spejderhytten Vi siger tillykke med

Læs mere

NØGLEN. Nr. 6 - August 2015-46. årgang. Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege. Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege

NØGLEN. Nr. 6 - August 2015-46. årgang. Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege. Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege NØGLEN Nr. 6 - August 2015-46. årgang Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege 8. september 7. september 16. september Gildehal Gildehal Scleroseaften 27. september

Læs mere

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier..

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier.. MÅNEDSBREV Nummer 3 45. årgang Marts 2012 Marts Denne måneds aktiviteter Gildeting tirsdag den 20. marts kl. 19:00 i Spejderhytten. NB: Er flyttet fra Kirkecenteret OBS! Ta service og bestik med som sædvanlig.

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09.

Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09. Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09. Det er nu over 30 år siden at skolens første skoleblad udkom. Siden dengang er skolebladet udkommet hvert eneste år. Indhold Side I starten

Læs mere

København Hvidovre. Februar 2014

København Hvidovre. Februar 2014 Februar 2014 København Hvidovre om sædvanlig er jeg i tvivl om, hvad jeg skal skrive, for jeg har to virkelig gode ting jeg kunne bruge. Derfor har jeg besluttet at bruge begge. Steen gav mig disse visdomsord:

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL Nr. 121 Juni 2010 31. Årgang I midten af april kunne en meget stolt National Repræsentant overrække kommunikationschef Line Grove Hermansen fra SOS-Børnebyerne en check

Læs mere

Nye gilder Landsgildeting 2011 SOS-børnebyerne

Nye gilder Landsgildeting 2011 SOS-børnebyerne NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Nye gilder Landsgildeting 2011 SOS-børnebyerne Sct. Georg LANDSGILDETING 2011 Februar 2011 78. ÅRGANG 1 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

25. årgang December 2013 Nr. 3

25. årgang December 2013 Nr. 3 25. årgang December 2013 Nr. 3 Gildemester: Hans Jensen, Kløvervej 12, 8450 Hammel - 86 96 94 60 mail: post@hans-jensen.dk Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472 Sporup - 86 96 88 08 mail:

Læs mere

Side 1. Koltnyt nr. 4/ 2014

Side 1. Koltnyt nr. 4/ 2014 Side 1 Redaktionen: Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) e-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk Kirsten Vork Nielsen e-mail: kvorkn@gmail.com Inge Pedersen e-mail: ingeblak@mail.dk Deadline for indlæg til

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Charles-Louis de Secondat Montesquieu

Charles-Louis de Secondat Montesquieu Liljen 64. årg Oktober 2012 Nr. 11 Kvinders selskab er farligt for mandens moral og nyttigt for hans manerer. Charles-Louis de Secondat Montesquieu (1689-1755) fransk forfatter og politisk filosof Lolland

Læs mere

Gildehal i november. Torsdag den 13. november kl. 19:30 i spejderhytten, Ellemosevej, Hadsten. Bak op om Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling 2014

Gildehal i november. Torsdag den 13. november kl. 19:30 i spejderhytten, Ellemosevej, Hadsten. Bak op om Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling 2014 Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten November 2014 www.sctgeorg-hadsten.dk Gildehal i november Torsdag den 13. november kl. 19:30 i spejderhytten, Ellemosevej, Hadsten Gruppe 2 vil gerne invitere til

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK VESTVOLD GILDET

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK VESTVOLD GILDET Overskrift 9,4 fortsætter 18,1 Tekst indrykket venstre/højre 1 cm. lederen 12 pkt. Bundrude 19,5 cm 49. årgang 1. Okt. Nr. 10 2011 Dit Valg Livet er fuldt af muligheder og efterfølgende valg for den enkelte.

Læs mere

Oktober 2008. Jubilæums-udgave

Oktober 2008. Jubilæums-udgave Nummer 41 11. årgang Oktober 2008 Jubilæums-udgave Udvikling over 10 år Brevdue på rekreation Besøg på stadion Dannebrog Faldskærmsspring Haver Kirkenyt Sommerlejr Åben Merko Win City 1 Læs om : 2 3 3

Læs mere

Liljen. 65. årg September 2013 Nr. 9

Liljen. 65. årg September 2013 Nr. 9 Liljen 65. årg September 2013 Nr. 9 Svampe skyder frem I denne blæst falder en del blade af Menneskelig lykke frembringes ikke så meget af de store lykketræf, der sjældent sker, som af de små ting, man

Læs mere