HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 66. ÅRGANG NR. NOVEMBER 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 66. ÅRGANG NR. NOVEMBER 2008"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 66. ÅRGANG NR. NOVEMBER 2008

2 Ladegaard Jensen. Mandag d. 8. december kl Julemøde i Langenæs-kirkens lokaler. STADSGILDET Onsdag d. 12. november kl Gildehal med ridderoptagelse. Onsdag den 26. november. Modtagelse af Fredslyset på Århus Hovedbanegård. Se annonce i bladet. 1./7. GILDE Mandag d. 8. december kl Julestue hos Birgitte og Jan. 4. GILDE Mandag d. 3. novemberkl Gildehal i Tranbjerg Sognegård. Eftergildehal: "Tranbjergs historie" v/olaf B. Knudsen, Lokalhistorisk forening. Mandag d. 1. december. Julestue i Tranbjerg Sognegård. 5. GILDE Tirsdag d. 11. november kl Gildemøde i Egå Sognegård. Foredrag ved overlæge Jens Winther Jensen, leder af Traumacentret og Akut Medicinsk Koordination ved Århus Universitetshospital. Mandag d. 8. december kl Gildemøde i Egå Sognegård. Julemøde med "lidt" godt til mund og mave samt godt humør med juletræ og julesange. 6. GILDE Mandag d. 3. november kl Gildehal i Langenæs-kirkens lokaler. Eftergildehal: Hvad laver en sygehuspræst? v/sygehuspræst Karin 8. GILDE Søndag den 9. november. Flygtningehjælp. Mandag den 24. november kl Gildets traditionsrige julefest. Onsdag den 26. november. Festlig modtagelse af Fredslyset på Århus Hovedbanegård med efterfølgende højtidelighed. Søndag den 30. november kl Fredslyset bringes til Ellevang Kirke Lørdag den 6. december. Juletur med start fra Ellens hus, Fedet. 10. GILDE Tirsdag d. 11. november. Kreativ aften. ( rød gruppe ) FRIMÆRKELAUGET Torsdag d. 6. november kl Møde i DDS s spejderhytte, Skovgårdsvænget 97A, Tranbjerg. Vi får besøg af Torben Adamsson, der vil indvi os i emnet: Russisk posthistorie. Gildeår Hanne Kristiansen, 4. G. 25 år Jørgen Kristiansen, 4. G. 25 år. Fødselsdage Kaj Andersen, 4. G. 80 år. 2

3 Indbydelse. Århus Stadsgilde indbyder til Gildehal med Ridderoptagelse. Onsdag den 12. november 2008 kl Logen Hans Broge s lokaler, Truevej 11, Brabrand. Læs mere i sidste nummer af Fredslyset 2008 ankommer til Århus onsdag den 26. november kl på Banegården. Vi går samlet til Rådhushallen, hvor vi ca. kl som sædvanlig vil overdrage det til Århus by ved en lille ceremoni. I år skal vi også til Vor Frue Kirke på Klostertorv. Der vil være en lille andagt i krypten kl. 17, hvor vi håber at se rigtig mange gildebrødre, spejdere og venner - alle er velkommen. Sct. Georgs Gilderne i Århus. 3

4 4

5 Gildemøde d Gildemester Niels Blicher kunne denne aften byde velkommen til tidl. højskoleforstander på Hadsten Højskole Ole Brusbjerg (OB), som denne aften skulle fortælle om den nye højskolesangbog, som udkom den Dette er den 18. udgave, den 17. udgave har holdt i 17 år, og hvor mange år denne 18. udgave vil vare, er meget svært at sige. 80 % af højskolesangbogen sælges til ikke skoler, ikke mindst sognegårde har købt den, Danmarks mest solgte bog. OB var formand for højskolebogsudvalget, udvalget bestod af 8 personer, 6 med stemmeret og 2 fra Wilhelm Hansens forlag, som ikke havde stemmeret. De brugte 4 år i alt på at revidere og finde nye sange til højskolesangbogen, de mødtes 2 hele dage per måned, hvor de havde lektier for, og skulle have læst sangene igennem inden mødet. I udvalget deltog bl.a. også Michael Boysen, chefdirigent for radioens pigekor, en meget professionel musiker, der er uddannet dirigent og kordirigent. Det var også ham der udnævnte 2008 til sangens år. Endvidere findes der en sanghåndbog, hvor der står ca. 1 side om hver sang i højskolesangbogen, hvor der bl.a. kan være ordforklaring til en sang, hvor der står noget om forfatteren og der kan også være fortolkning af en sang, den er beregnet til bl.a. sanglærer, men kan også bruges i ethvert hjem, hvor man interesserer sig for fællessang. I 70 erne afskaffede lærerne morgensangen, men det er en tidsalder, der 5 er ovre, og morgensangen er heldigvis ved at vende tilbage igen, da det at synge giver fysisk og psykisk glæde, og også skærper indlæringsevnen. I den nye sangbog er der 166 nye sange incl. 5 danske sange, der er oversat til engelsk, der er 572 sange i alt. Overskriften for udvalget var tradition/fornyelse, hvis ikke traditionen fornyes dør den ud, så det var de kriterier, de bl.a. havde at gå ud fra. Ophavsretten er 70 år efter forfatterens død. Forlaget Wilhelm Hansen har købt mange ophavsretter. Til slut sang vi nogle af de nye sange, der var kommet til bl.a. Johs. Møllehaves Denne morgens mulighed, som OB tror, vil blive en af vores nye morgensange og også Bertel Haardes Der er et lille venligt land sang vi. Efter foredraget råbte vi et tikkerlikker for vores 2 50 års jubilarer Grethe Langhoff og Jan Omø, som også fik overrakt en lille gave. NB takkede Ole Brusbjerg for en meget spændende og hyggelig aften med megen fællessang. Birthe Mandag d. 6. oktober fejrede vi vores 20 års fødselsdag. Vi havde inviteret vore venner fra 8. Gilde til fødselsgildehal. Som optakt til gildemestertalen sang vi: "Frihed er det bedste guld". Den er skrevet af en svensk biskop - Thomas af Strängnäs i Sødermanland i Sverige, han døde i Gildemester Erik havde valgt denne sang, fordi hans tale drejede sig om ansvar. Ansvar er nævnt i gildeloven. Der er forskellige slags ansvar. Fortsættes på side 8

6 Kulturnatten 2008 Fredag den 10. oktober Gilderne havde i år fået lov til at deltage i spejdernes aktiviteter på Rådhuspladsen. Vi havde ansvaret for bålet (med grillkul), hvor børn og unge kunne riste pølser på snobrødspinde og bage brød på en vikingepande. Uhm!!! var dog ikke at foragte, da vinden af og til gjorde sit indtog. Som de første bar vi de nye gildetørklæder, som Stadsgildet har indkøbt. Vi blev ikke overbebyrdet med arbejde, så der var også tid til at hygge os med hinanden og få en lille snak med de andre hjælpere på pladsen. Ved 22-tiden var det slut og tid til oprydning. På pladsen var der desuden en spejdercafé, en smedje, en bod fra Spejdersport samt en scene med forskellig optræden. Der var underholdning af bandet Falling angels, gospelkor og Relic Fuzz. Hele pladsen var indrammet med flagermuslygter, som skabte en hyggelig atmosfære. Regnen var heldigvis stoppet kort tid før opstillingen gik i gang kl. 17, og vejret var relativt mildt. Et par uldne sokker, en varm sweater og en vindtæt jakke Tak til Hanne Brissing, Poul Kallesø, Aage Mathiesen, Pia Stokholm og Grete Gjerulff for jeres indsats. Desuden tak til Peer Ebling for indkøb af pølser og Henrik Mejer for deltagelse i planlægningen. Marianne Eskildsen Spejderudvalget 6

7 Kulturnatten 2008 fortsat Billeder fra arrangementet med drager som omtalt i sidste nummer 7

8 Fortsat fra side 5 At have ansvar, at få ansvar, tage ansvar og at give ansvar. Man taler om frihed under ansvar. Ansvar har man hver dag. Det er ligesom en selvfølge. Man har ansvar i familien, man har ansvar på arbejdspladsen, eller man har ansvar overfor de mennesker, man er sammen med i foreninger. G.M. var engang en tur i Christiania. Et par drenge på ca. 13 år solgte og røg hash på Pusherstreet. Hvem har ansvar for dem, og hvor er forældrene henne? En gang besatte unge mennesker bygningerne på området i Christiania. Der svigtede politikerne deres ansvar. Og hvor var de som havde ansvaret for Jagtvej 69, bl.a. overborgmesteren? At få ryddet Jagtvej 69 kostede politiet 100 millioner kroner. Nu hvor der er finanskrise, hører man om banker, som ansvarsløst har udlånt mange penge uden sikkerhed. Efter GM. talen hørte vi en folkemelodi, "Shenandoah" spillet på den smukkeste måde. Floden Shenandoah, løber gennem staten Virginia. Efter at man har fundet originalteksten fra 1800 tallet hvor floden med sit udspring i Virginia nævnes er Shenandoah blevet Virginias nationalmelodi. Niels fra 8. Gilde havde lovet at holde 5. min. Sct. Georg. Han fortalte, hvordan han i sit hjem oplevede, hvordan hans far og nogle venner jævnligt samledes og klippede frimærker af breve. Det gav ham interesse for frimærker. Da hans far døde i 1960 overtog han faderens frimærkesamling. Nu er Niels formand for Gildets frimærkebank. Musikken herefter var Mozarts piano koncert nr. 21, andante, bedre kendt som temamelodien fra filmen om 8 Elvira Madigan og Sixten Sparre. Jette læste Gildeloven for os. Gruppe 51 var værter for det kulinariske indslag, som bestod af dejligt brød med pålæg og lun leverpostej. Til kaffen serverede de 4 fantastiske lagkager. 8. Gildes gildemester holdt lykønskningstale og causerede over oplevelser fra gildemesterstævnet. Så var det Hennings tur til at fortælle og vise film fra ferie på Fiji-øerne, som er en øgruppe bestående af 834 øer. Man har fundet potteskår fra omkring så tidligt som fra år 1000 f. k. I 1874 kom englænderne og overtog øerne. De ville dyrke sukkerrør, men fijianerne ville ikke, kunne ikke, havde ikke tradition for at arbejde så meget. Briterne som også havde herredømmet i Indien eksporterede arbejdskraft til Fiji. Nu er Fiji-øerne en selvstændig stat. Magtfordelingen gav flertal til fijianerne, men den reelle magt, viden og økonomi til indvandrerne. Dette gav selvfølgelig spændinger, med flere demokratiske valg og ineffektive og korrupte regeringer med efterfølgende kup fra hæren. Fra verdenssamfundet og englændernes side var dette ikke acceptabelt og Fiji blev udstødt af Commonwealth i Det seneste og ublodige militære kup foregik i sommeren 2007 hvilket medførte at Australien og New Zealand boykotter øerne. Henning med familie havde dog en dejlig ferie. Vi sluttede som sædvanlig en dejlig aften med " Nu er jord og himmel stille. Hanne.

9 Gildemødet den 15. september bød på rejseforedrag. Kirsten og Ole Ravn fra Grenå gildet ville fortælle om deres rejse til Gambia, som de foretog i Ole styrede en fin fotoserie og startede med at fortælle om landet, som ligger i Vest Afrika helt omgivet af Senegal, men med kystlinje til Atlanterhavet. Landet har en størrelse svarende til halvdelen af Jylland. Gambia gennemstrømmes af floden af samme navn. Befolkningen ca. 1,4 millioner er stammefolk med hver sit sprog, hvilket vanskeliggør samarbejde. Størstedelen af befolkningen er muslimer. Det er et 1andbrugsland med stor eksport af jordnødder. Kirsten fortsatte foredraget, hvor hun især fortalte om de igangværende skole- og undervisningsprojekter, som Karin og Peter Boldsen står i spidsen for. Her vil jeg, ligesom der stod i Herolden, henvise til de indlæg, som stod i Sct. Georg nr. 4. Rejsen havde været oplysende med besøg på de forskellige skoler, men da turen rundt i landet blev foretaget i en lille bus, blev der også tid til at være turister. Vi klager over huller i vejene i Danmark, men sammenlignet med huller i Gambias veje, er vores huller små. Det betød, at det tog lang tid at køre få kilometer. Men selskabet nåede dog at besøge mange glade børn, naturreservater, en krokodillefarm, sejltur på floden og besøg på slaveøen James Island. Til slut ren luksus på hotel med alle faciliteter, såsom swimmingpool og vand til bad og tandbørstning. Kirsten og Ole sagde, det havde været anstrengende men en stor oplevelse. De havde 9 fået et godt indblik i, hvor behovene er, og hvad der ikke skal samles ind og sendes den lange vej, for befolkningen evner ikke at vedligeholde og reparere for komplicerede ting. Vi takkede for et fint foredrag. Aftenen sluttede vi med smørrebrød og lidt sang. Lørdag den 4. oktober - heldagsudflugt. Endnu engang havde gildeledelsen arrangeret udflugt for os. Vi mødtes hos Inger og Robin i Voldum kl De havde forberedt et dejligt morgenbord, som vi nød rigtig meget. Vi blev fordelt i fire biler, hvorefter vi begav os af sted, via Randers nordpå mod Mariager. Første stop gjorde vi i Broløs ved Vester Tørslev, hvor vi skulle se Den Italienske Have. Rundvisningen begyndte vi i stuehuset, hvor ejeren viste rundt. Det er svært at beskrive denne bolig; den skal ses. Alt indbo er købt på auktioner og i antikvitetsforretninger. Det er møbler, tæpper, gardiner, malerier, lamper og kunst fra forskellige lande, alt rokokopræget. Haven ligeledes perfekt med mange italienske skulpturer, deraf navnet, vandbassiner, springvand og et væld af blomster og planter. I en spisesal, indrettet i en af gårdens længer, indtog vi den medbragte frokost. Mætte kørte vi videre til Mariager og Alstrup Krat, hvor vi koncentrerede os om Hohøj, som er Danmarks største gravhøj. Vi besteg højen 110 m over havet og med en fantastisk udsigt. På nedturen blev vi ramt af en regn- og haglbyge, ellers var vejret pænt, selv om vi kunne mærke, at efteråret banker på. Næste stop var Dania by, hvor vi skulle på rundvisning med guide. Fore-

10 komsterne af det fine skrivekridt ved Mariager fjord har været udnyttet i over 500 år. Den første cementfabrik Cimbria blev anlagt i 1873, senere fulgte Dania i 1886 og endelig Kongsdal i Forholdet var spændt mellem de konkurrerende fabrikker. Kamp om graverettigheder og råvaremangel betød at Cimbria lukkede i Dania og Kongsdal indledte et samarbejde som i trediverne gik sammen med Aalborg Portland. Dania lukkede helt i Vi gik rundt og så bygningerne og området hvor udgravningerne havde fundet sted; nu grønt område. Direktørboliger og fabriksbygninger anvendes i dag til forskellige formål. En af bygningerne er lejet af to arbejdende kunstnere, som gæstfrit bød os indenfor og efter aftale med Sonja bød på kaffe og hjemmebagte boller. En lille tur omkring Kongsdal lystbådehavn nåede vi også, før vi kørte ti1 Hadsund. På Færgekroen sluttede vi turen med Biksemad m/spejlæg, og der var rigeligt. En stor tak til gildeledelsen for endnu en dejlig udflugt. Tove Mandag den 29. september afholdt vi fælles gildemøde med 5. Gilde, så alle pladser var besat. Vi havde besøg af tidligere præst Raymond Olsen, som holdt en spændende foredrag om sit livsforløb under titlen Et sporløst liv fyldt med spor. Det var en anden slags slægtsforskning, som handlede om at finde sine rødder og slægtninge efter en barndom på børnehjem og senere adoption. Om hvordan 10 Raymond Olsen via gamle fotografier og breve utrætteligt søgte efter sine forældre og i denne søgen kom til USA og Sverige. Som i Tv-serien Sporløs sluttede historien med en genforening af både søskende og forældre og dermed også en klarhed over årsagerne til dette barns forældreløse opvækst. Raymond Olsen er i dag bl.a. korleder og forsanger ved aftenens sange. Gruppe 8.3 stod for aftenens traktement bestående af indbagt laks med hvidvinsstuvet spinat. Dertil 2 slags salat og som dessert Inger Margrethes bagte æblekage med creme fraiche. Ved kaffen fortalte Frits om sin deltagelse i gildemesterstævnet 2008 og de planer man på landsplan arbejder med. Eva fik overrakt gildets gave i anledning af hendes runde fødselsdag. Der var en livlig debat, hvor bl.a. Thøger fortalte om det netop afholdte museums arrangement med deltagere fra hele landet. Desuden berettede Per om gildernes hjælp i forbindelse med spejderne fra 2. Højbjerg gruppes 50-års jubilæum, også beskrevet i oktober udgaven af Herolden. Det blev en dejlig dag for både spejdere og gildebrødre og et bevis på at både unge og gamle kan være til fælles glæde og støtte. Aftenen bød på mange gode indlæg og informationer om, hvad gildebrødre i 8. Gilde tager del i, både på ledelsesplan og enkeltvis. Mandag den 6. oktober var vi igen samlet til 5. Gildes 20 års fødselsdags gildehal i Egå. Det blev som vanligt en festlig aften hvor Henning fortalte og viste billeder fra deres tur sammen med Kirsten og Per til Fiji-øerne. Henning er en ypperlig fortæller og fotograf, som kan få os alle til ikke alene at være tilskuere, men nærmest at føle, at vi selv

11 er med på turen. 5. Gilde bød på lækkert pølsebord med alt hvad dertil hører og sluttelig en overflod af fødselsdagslagkager. 8. Gilde siger tak for en dejlig aften i Egå. HW Gildeaften, , Dette møde holdt vi ved Jeksen hytten. Et glædeligt gensyn for os alle, da vi ikke har været her siden hytten blev solgt. Gildet har haft mange gode oplevelser her, så forventningerne var store, vi blev bestemt ikke skuffede. Det var dejligt at se, at der er brugt kærlig hånd, såvel i og omkring hytten samt i skoven. Nede i gryden havde vi et rigtigt stort spejderbål, og her opholdt vi os hele aftenen med de mange stjerner som vidne, og som tidligere med de smukkeste spejlbilleder af skyerne ned i søen. Man kan simpelthen ikke se sig mæt, det er trylleri. Poul ledede på bedste spejdermanér aftenen, hvorfor vi alle er ham en stor tak skyldig for et anderledes gildeengagement. Han fortalte legenden om Sct. Georg og Dragen og vi fik til opgave at danne lydkulisse, hvilket var en ny og fin oplevelse for os alle. Det hele fik en anden dimension. Vi fik alle snittet en pind, så de resterende pølser fra hiken kunne fortæres. Det var virkelig svært at løsrive sig fra så smuk en mørk efterårsaften, hvor mosekonen var vågnet op. Jeg glæder mig til næste møde, hvad gør du? Gildemøde Dette møde holdt vi i Kongsvang spejderhytte, 11 som er vores tilholdssted, når vi ikke er ude. 65 % af vores møder holder vi ude. Det er altid hyggeligt at komme i en rigtig spejderhytte, det lugter af savsmuld. I hytten har vi vores egen patrulje rum med alle vore ting. Vi starter altid med en sang, som vi skiftes til at have med på tryk. Sådan kommer der afveksling og nye sange, som ikke findes i gildesangbogen. Vi har alle gemt sange fra de mange gildeoplevelser vi har haft. Sangene bliver gemt og samlet til et nyt sanghefte til vores gilde. Aftenens tema: vi lavede hver især Arosmasken i læder. Resultatet blev perfekt, nu behøver vi ikke købe masken på Moesgård. Vi havde stor glæde ved at lave dem. Det er altid hyggeligt, når vi laver opgaver og går rundt og summer + der falder meget hyggelig og sjov snak. Efter kaffen diskuterede vi det udsendte emne Forandring. Vi havde en rigtig god snak omkring bordet og kort refereret: Vi er alle enige om, at med de forudsætninger 10. Gilde har, har gildet ikke noget ønske om forandring. En hyggelig hytteaften! Ulla K. August. Er en dejlig tid at være udendørs i, men man kan også dyrke de indendørs sysler. Vi mødtes til filmaften den 26. august. Først en rigtig dejlig fiskeret direkte fra Skagen, og så over i sofaerne og se filmen "Drageløberen". Alle var meget optaget af filmen, så det eneste man kunne høre var gnasken af vindruer, som blev sendt rundt. Det er en film, som sætter mange tanker i gang og som skal bundfælde

12 Afsender: Grøndalsvej Viby J. B sig, før vi tager en diskussion om indholdet. A. F. Torsdag d. 2. oktober var der månedsmøde i DDS s spejderhytte i Tranbjerg. Vi havde endnu en gang besøg af Thorvald, der denne gang viste sin samling med breve og kort, der ud fra frimærkernes placering talte frimærkesprog. Frimærker anbragt på skrå, på hovedet, på langs o.s.v., havde hver sit budskab. F.eks.: Jeg elsker dig, jeg savner dig, kommer snart, kys o.s.v. Skikken kommer angivelig fra Tyskland og florerede især i første halvdel af 1900-tallet. Der er unægtelig mange måder at vinkle en frimærkesamling. En sjov og hyggelig aften. Uffe Denne måneds forside prydes af et foto fra byen Ferrara i Norditalien, og motivet er fundet på lynetten ved indgangen til byens domkirke. Billedet er indsendt af Marianne Eskildsen, 10. Gilde udkommer næste gang ca. 1. december 2008 og dækker december, januar og februar Deadline 15. november. Redaktør Ole Andreasen, Grøndalsvej 170, 8260 Viby J. Telefon

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 2. GILDE Onsdag d. 21. april kl. 19.30. Sct. Georgs gildehal med 6. og 9. Gilde i Fredenskirken. Vært 9. Gilde. 4. GILDE Fredag

Læs mere

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg.

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2013 Fellowship Day 2013 Kære Gildebrødre og giner i gilderne: Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten September 2015 www.sctgeorg-hadsten.dk Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Vi mødes til fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 kl.

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 65 SEPTEMBER 2016 Nr. 3 ARRANGEMENTER I OKTOBER 2016 1. GILDE Mandag den 26. september 2016 kl.19.00. Gildehal i Paradislejren. Mandag den 24. oktober 2016 kl. 19:00

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47.

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47. MÅNEDSBREV Nummer 4 47. årgang April 2014 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften onsdag den 23. april 2014 kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj

Læs mere

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august September 2010 September September 2010 2 å er vi atter Så klar er til vi atter skrive klar et til nyt at skrive kapitel et nyt kapitel vores gildehistorie.. i vores gildehistorie.. uppe g hvad skal Og

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 67. ÅRGANG NR. 8 NOVEMBER 2009

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 67. ÅRGANG NR. 8 NOVEMBER 2009 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 67. ÅRGANG NR. 8 NOVEMBER 2009 STADSGILDET Onsdag den 25. november kl. 14.10. kommer Fredslyset til Århus. 1./7. GILDE Mandag d. 16. november kl. 19.30. Langenæs.

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april   forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o April 2011 Med foråret kommer Lillebrorlotteriet! Siden 1984 har 4. gilde deltaget i salget af de før så karakteristiske lodder. Moderne tider har også præget lotteriet, således, at der i de senere år

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus.

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. juli - august 2013 København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. Fødselsdage i juni: Engsig, Jan Helge 02-07 Karl Kæraa, 06-07 Nicolai E. Bach 25-07

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

MÅNEDSBREV. November 2011. Nummer 10 44. årgang. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter

MÅNEDSBREV. November 2011. Nummer 10 44. årgang. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter MÅNEDSBREV Nummer 10 44. årgang November 2011 Denne måneds aktiviteter November Gildemøde Foredrag ved Hans Peter Tams tirsdag den 15. november 2011 kl. 19:00 i Kirkecentret. Y s-men er inviteret som gæster.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU December DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr. 325 Side 1 Birgitte Friis-Mikkelsen 18. December Redaktionen ønsker tillykke Nye SØS aktiviteter december

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 Østjysk Distrikt indbyder til Distriktsgildehal med indsættelse af den nye ledelse Mandag den 3. september

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 Sommersjov i juni 2007: 1. Gilde konkurrerede i smøring af landgangsbrød. 1. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Torsdag

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Et nyt år er blevet til

Et nyt år er blevet til Overskrift 9,4 fortsætter 18,1 Tekst indrykket venstre/højre 1 cm. lederen 12 pkt. Bundrude 19,5 cm 52. årgang Januar Nr. 1 2014 Et nyt år er blevet til Så er der gået endnu et år, og vi skal nu skrive

Læs mere

Velkommen tilbage til skolen!

Velkommen tilbage til skolen! ildeskolenyt! - f jo O Velkommen tilbage til skolen! Godt Nytår! En dejlig juleferie er overstået og vi skal i gang med anden halvdel af skoleåret 2007-2008. Januar 2008 8. årgang nummer 1 Kildeskolen

Læs mere

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 98 Marts 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark 1864, første verdenskrig, og min familie. Jeg blev

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Nyt fra gildeledelsen.

Nyt fra gildeledelsen. Juni og juli 2006 Centrum juni og juli 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Sommertur til 3. Horsens hytte. Sted: Spejdercenter Wigwam Silkeborgvej 37, 8700Horsens Dato: Onsdag den 28. juni Mødested: Ole

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. INDBYDELSE til NYTÅRSGILDEHAL. Lørdag den 10.januar 2015 kl. 11,00 i Gildehuset, Sct. Agnes 2 B.

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. INDBYDELSE til NYTÅRSGILDEHAL. Lørdag den 10.januar 2015 kl. 11,00 i Gildehuset, Sct. Agnes 2 B. Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 7 November 2014 INDBYDELSE til NYTÅRSGILDEHAL Lørdag den 10.januar 2015 kl. 11,00 i Gildehuset, Sct. Agnes 2 B. Mary Ørts fra 1. gilde kan

Læs mere

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye.

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye. BE 2010 BENTLEY USER KONFERENCE I PHILADELPHIA Det sjove. Vi var 3 fra VD, Kåre Friis-Christensen, VDS, Allan Lundgren, VDK og jeg, Jette Voigt, VDS. Kåre og jeg startede fra Skanderborg kl. 04:50 lørdag

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 7 Januar 2016

1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 7 Januar 2016 GildeNyt 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 7 Januar 2016 Stafetten Tale er sølv tavshed er guld. Sct. Georgs Gilderne I Danmark Et gammelt dansk ordsprog. 1. Gilde Gildemester

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Januar Febuar

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Januar Febuar MÅNEDSBREV Nummer 1 46. årgang Januar 2013 Denne måneds aktiviteter Januar Nytårsgildehal onsdag den 16. januar kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Febuar Æ

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Hold Øje uge 39. Aften- BØF fortsat. Hver torsdag er der Aften- BØF.

Hold Øje uge 39. Aften- BØF fortsat. Hver torsdag er der Aften- BØF. Hold Øje uge 39 Aften- BØF første udgave. Torsdag eftermiddag/aften var der aktivitet på Næringen 98. John, Helen, Mia, undertegnede og ikke mindst Birthe Hansen var trukket i arbejdstøjet. Med hjælp fra

Læs mere

DEN KNU Juni. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU Juni. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Juni DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 341 Side 1 Kaj Holdrup Lisbeth Christensen Lis Larsen Jens Moestrup Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul Erik

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

København Hvidovre. juli - august 2014. Kære alle gildebrødre i 4. gilde.

København Hvidovre. juli - august 2014. Kære alle gildebrødre i 4. gilde. juli - august 2014 København Hvidovre Kære alle gildebrødre i 4. gilde. En ny gildesæson begynder med nye grupper og dermed nye/gamle kammerater at være sammen med. Det er altid spændende at starte gildeåret

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Centrum maj 2008 Side 2. kalenderen. Torsdag den 22. maj 2008 kl. 19:00 Fokusgruppemøde i Hytten Torsdag den 12. juni 2008 Sommerudflugt til Ryekol

Centrum maj 2008 Side 2. kalenderen. Torsdag den 22. maj 2008 kl. 19:00 Fokusgruppemøde i Hytten Torsdag den 12. juni 2008 Sommerudflugt til Ryekol Maj 2008 Centrum maj 2008 Side 2 kalenderen Torsdag den 22. maj 2008 kl. 19:00 Fokusgruppemøde i Hytten Torsdag den 12. juni 2008 Sommerudflugt til Ryekol Obs. Jette Grandahl har skiftet adresse til Nørreled

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

September 2005. Septembers himmel er så blå. Foto: Birte Brynning

September 2005. Septembers himmel er så blå. Foto: Birte Brynning September 2005 Septembers himmel er så blå Foto: Birte Brynning Centrum september 2005 Side 2 Nyt fra gildeledelsen Reminder: Virksomhedsbesøg onsdag den 28. september på Søvind Mejeri. Vi mødes kl. 19:00

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Juni og juli Sammen med dette nummer får du:

Juni og juli Sammen med dette nummer får du: Juni og juli 2007 Sammen med dette nummer får du: Folder med adresser, grupper og madgrupper Årsprogram 2007/2008 Orientering fra gruppen Åbent hus 30.09.2007 Centrum juni og juli 2007. Side 2 kalenderen

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

UGEBREV nr. 54 uge 48

UGEBREV nr. 54 uge 48 UGEBREV nr. 54 uge 48 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Julefest Husk, det er på lørdag den 6. december, at vi har vores årlige julefest. Dagen er en skoledag, dvs. at der er mødepligt som til alle

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

4. Gilde ønsker tillykke

4. Gilde ønsker tillykke Efter at have set efterladenskaberne for forskellige festivals i aviser og fjernsyn, f. eks. Pinsekarnevalet, Roskilde festivalen, Jazz festival, var det dejligt at se billeder fra Blå Sommer 2009, området

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Januar. Nytårsfest. Ski tur. I uge 4 drager LAVUK til Italien iført ski huer og slalom ski! Turen er for dem der har lyst og som kan stå på ski!

Januar. Nytårsfest. Ski tur. I uge 4 drager LAVUK til Italien iført ski huer og slalom ski! Turen er for dem der har lyst og som kan stå på ski! Januar Nytårsfest. I fritidsklubben markeres det nye års begyndelse med nytårs sjov og diskotek den første fredag i det nye år. Klubben byder på kransekage og saft, og der er festlige konkurrencer med

Læs mere

BUDSTIKKEN. Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016. Kommende arrangementer. Indholdsfortegnelse

BUDSTIKKEN. Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016. Kommende arrangementer. Indholdsfortegnelse BUDSTIKKEN 1. Sct. Georgs Gilde, Herning Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016 Kommende arrangementer 26. oktober Fellowshipdag, Rømersvej 6 B, Ikast In 8. november Dansk Flygtningehjælp, kl.

Læs mere

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 33. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 33. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 33. Årgang Nr. 345 Side 1 Jeg vil gerne sige tak, for Sct Georgs Gildernes støtte til min hidtil bedste og største spejderoplevelse.

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langgaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

FALKEPOSTEN. December

FALKEPOSTEN. December FALKEPOSTEN December 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt

Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt Schandtorp 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG SOMMER 2013 NUMMER 6-7 Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt mandag d. 17. juni 2013 Vi mødes kl. 18.45 ved Byparken 10 i Skanderborg (nedenfor

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Maj 2011 MAJ 2011 MAJ 2011

Maj 2011 MAJ 2011 MAJ 2011 Maj 2011 MAJ 2011 MAJ 2011 Drømmen om en verden! Drømmen om en verden! Forestil dig en verden, en verden uden Forestil krig, dig uden verden, sult, uden en fattigdom verden. uden krig, uden sult, uden

Læs mere

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse.

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Cykelferie August 2016 Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Jeg siger gerne for sjov at jeg er medlem

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Foreningens bestyrelse

Foreningens bestyrelse Nr.21 Oktober 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Brian Johansen, næstformand 6070 9750 Per Petersen 4586 3517 Danseleder:

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Julemarked på Lyngparken.

Julemarked på Lyngparken. December 13 Januar 14 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december måned onsdag, den 4. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag, den 5. kl. 10.00 Sct. Jacobi Skoles Kor underholder tirsdag,

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

September 2011. September 2011

September 2011. September 2011 September 2011 September 2011 Velkommen tilbage til en ny gildesæson efter en lang sommer! Jeg tror, at sommeren 2011 vil blive husket på mange måder, jeg er lige gået ind ude fra haven, hvor jeg sad under

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere