HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 66. ÅRGANG NR. NOVEMBER 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 66. ÅRGANG NR. NOVEMBER 2008"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 66. ÅRGANG NR. NOVEMBER 2008

2 Ladegaard Jensen. Mandag d. 8. december kl Julemøde i Langenæs-kirkens lokaler. STADSGILDET Onsdag d. 12. november kl Gildehal med ridderoptagelse. Onsdag den 26. november. Modtagelse af Fredslyset på Århus Hovedbanegård. Se annonce i bladet. 1./7. GILDE Mandag d. 8. december kl Julestue hos Birgitte og Jan. 4. GILDE Mandag d. 3. novemberkl Gildehal i Tranbjerg Sognegård. Eftergildehal: "Tranbjergs historie" v/olaf B. Knudsen, Lokalhistorisk forening. Mandag d. 1. december. Julestue i Tranbjerg Sognegård. 5. GILDE Tirsdag d. 11. november kl Gildemøde i Egå Sognegård. Foredrag ved overlæge Jens Winther Jensen, leder af Traumacentret og Akut Medicinsk Koordination ved Århus Universitetshospital. Mandag d. 8. december kl Gildemøde i Egå Sognegård. Julemøde med "lidt" godt til mund og mave samt godt humør med juletræ og julesange. 6. GILDE Mandag d. 3. november kl Gildehal i Langenæs-kirkens lokaler. Eftergildehal: Hvad laver en sygehuspræst? v/sygehuspræst Karin 8. GILDE Søndag den 9. november. Flygtningehjælp. Mandag den 24. november kl Gildets traditionsrige julefest. Onsdag den 26. november. Festlig modtagelse af Fredslyset på Århus Hovedbanegård med efterfølgende højtidelighed. Søndag den 30. november kl Fredslyset bringes til Ellevang Kirke Lørdag den 6. december. Juletur med start fra Ellens hus, Fedet. 10. GILDE Tirsdag d. 11. november. Kreativ aften. ( rød gruppe ) FRIMÆRKELAUGET Torsdag d. 6. november kl Møde i DDS s spejderhytte, Skovgårdsvænget 97A, Tranbjerg. Vi får besøg af Torben Adamsson, der vil indvi os i emnet: Russisk posthistorie. Gildeår Hanne Kristiansen, 4. G. 25 år Jørgen Kristiansen, 4. G. 25 år. Fødselsdage Kaj Andersen, 4. G. 80 år. 2

3 Indbydelse. Århus Stadsgilde indbyder til Gildehal med Ridderoptagelse. Onsdag den 12. november 2008 kl Logen Hans Broge s lokaler, Truevej 11, Brabrand. Læs mere i sidste nummer af Fredslyset 2008 ankommer til Århus onsdag den 26. november kl på Banegården. Vi går samlet til Rådhushallen, hvor vi ca. kl som sædvanlig vil overdrage det til Århus by ved en lille ceremoni. I år skal vi også til Vor Frue Kirke på Klostertorv. Der vil være en lille andagt i krypten kl. 17, hvor vi håber at se rigtig mange gildebrødre, spejdere og venner - alle er velkommen. Sct. Georgs Gilderne i Århus. 3

4 4

5 Gildemøde d Gildemester Niels Blicher kunne denne aften byde velkommen til tidl. højskoleforstander på Hadsten Højskole Ole Brusbjerg (OB), som denne aften skulle fortælle om den nye højskolesangbog, som udkom den Dette er den 18. udgave, den 17. udgave har holdt i 17 år, og hvor mange år denne 18. udgave vil vare, er meget svært at sige. 80 % af højskolesangbogen sælges til ikke skoler, ikke mindst sognegårde har købt den, Danmarks mest solgte bog. OB var formand for højskolebogsudvalget, udvalget bestod af 8 personer, 6 med stemmeret og 2 fra Wilhelm Hansens forlag, som ikke havde stemmeret. De brugte 4 år i alt på at revidere og finde nye sange til højskolesangbogen, de mødtes 2 hele dage per måned, hvor de havde lektier for, og skulle have læst sangene igennem inden mødet. I udvalget deltog bl.a. også Michael Boysen, chefdirigent for radioens pigekor, en meget professionel musiker, der er uddannet dirigent og kordirigent. Det var også ham der udnævnte 2008 til sangens år. Endvidere findes der en sanghåndbog, hvor der står ca. 1 side om hver sang i højskolesangbogen, hvor der bl.a. kan være ordforklaring til en sang, hvor der står noget om forfatteren og der kan også være fortolkning af en sang, den er beregnet til bl.a. sanglærer, men kan også bruges i ethvert hjem, hvor man interesserer sig for fællessang. I 70 erne afskaffede lærerne morgensangen, men det er en tidsalder, der 5 er ovre, og morgensangen er heldigvis ved at vende tilbage igen, da det at synge giver fysisk og psykisk glæde, og også skærper indlæringsevnen. I den nye sangbog er der 166 nye sange incl. 5 danske sange, der er oversat til engelsk, der er 572 sange i alt. Overskriften for udvalget var tradition/fornyelse, hvis ikke traditionen fornyes dør den ud, så det var de kriterier, de bl.a. havde at gå ud fra. Ophavsretten er 70 år efter forfatterens død. Forlaget Wilhelm Hansen har købt mange ophavsretter. Til slut sang vi nogle af de nye sange, der var kommet til bl.a. Johs. Møllehaves Denne morgens mulighed, som OB tror, vil blive en af vores nye morgensange og også Bertel Haardes Der er et lille venligt land sang vi. Efter foredraget råbte vi et tikkerlikker for vores 2 50 års jubilarer Grethe Langhoff og Jan Omø, som også fik overrakt en lille gave. NB takkede Ole Brusbjerg for en meget spændende og hyggelig aften med megen fællessang. Birthe Mandag d. 6. oktober fejrede vi vores 20 års fødselsdag. Vi havde inviteret vore venner fra 8. Gilde til fødselsgildehal. Som optakt til gildemestertalen sang vi: "Frihed er det bedste guld". Den er skrevet af en svensk biskop - Thomas af Strängnäs i Sødermanland i Sverige, han døde i Gildemester Erik havde valgt denne sang, fordi hans tale drejede sig om ansvar. Ansvar er nævnt i gildeloven. Der er forskellige slags ansvar. Fortsættes på side 8

6 Kulturnatten 2008 Fredag den 10. oktober Gilderne havde i år fået lov til at deltage i spejdernes aktiviteter på Rådhuspladsen. Vi havde ansvaret for bålet (med grillkul), hvor børn og unge kunne riste pølser på snobrødspinde og bage brød på en vikingepande. Uhm!!! var dog ikke at foragte, da vinden af og til gjorde sit indtog. Som de første bar vi de nye gildetørklæder, som Stadsgildet har indkøbt. Vi blev ikke overbebyrdet med arbejde, så der var også tid til at hygge os med hinanden og få en lille snak med de andre hjælpere på pladsen. Ved 22-tiden var det slut og tid til oprydning. På pladsen var der desuden en spejdercafé, en smedje, en bod fra Spejdersport samt en scene med forskellig optræden. Der var underholdning af bandet Falling angels, gospelkor og Relic Fuzz. Hele pladsen var indrammet med flagermuslygter, som skabte en hyggelig atmosfære. Regnen var heldigvis stoppet kort tid før opstillingen gik i gang kl. 17, og vejret var relativt mildt. Et par uldne sokker, en varm sweater og en vindtæt jakke Tak til Hanne Brissing, Poul Kallesø, Aage Mathiesen, Pia Stokholm og Grete Gjerulff for jeres indsats. Desuden tak til Peer Ebling for indkøb af pølser og Henrik Mejer for deltagelse i planlægningen. Marianne Eskildsen Spejderudvalget 6

7 Kulturnatten 2008 fortsat Billeder fra arrangementet med drager som omtalt i sidste nummer 7

8 Fortsat fra side 5 At have ansvar, at få ansvar, tage ansvar og at give ansvar. Man taler om frihed under ansvar. Ansvar har man hver dag. Det er ligesom en selvfølge. Man har ansvar i familien, man har ansvar på arbejdspladsen, eller man har ansvar overfor de mennesker, man er sammen med i foreninger. G.M. var engang en tur i Christiania. Et par drenge på ca. 13 år solgte og røg hash på Pusherstreet. Hvem har ansvar for dem, og hvor er forældrene henne? En gang besatte unge mennesker bygningerne på området i Christiania. Der svigtede politikerne deres ansvar. Og hvor var de som havde ansvaret for Jagtvej 69, bl.a. overborgmesteren? At få ryddet Jagtvej 69 kostede politiet 100 millioner kroner. Nu hvor der er finanskrise, hører man om banker, som ansvarsløst har udlånt mange penge uden sikkerhed. Efter GM. talen hørte vi en folkemelodi, "Shenandoah" spillet på den smukkeste måde. Floden Shenandoah, løber gennem staten Virginia. Efter at man har fundet originalteksten fra 1800 tallet hvor floden med sit udspring i Virginia nævnes er Shenandoah blevet Virginias nationalmelodi. Niels fra 8. Gilde havde lovet at holde 5. min. Sct. Georg. Han fortalte, hvordan han i sit hjem oplevede, hvordan hans far og nogle venner jævnligt samledes og klippede frimærker af breve. Det gav ham interesse for frimærker. Da hans far døde i 1960 overtog han faderens frimærkesamling. Nu er Niels formand for Gildets frimærkebank. Musikken herefter var Mozarts piano koncert nr. 21, andante, bedre kendt som temamelodien fra filmen om 8 Elvira Madigan og Sixten Sparre. Jette læste Gildeloven for os. Gruppe 51 var værter for det kulinariske indslag, som bestod af dejligt brød med pålæg og lun leverpostej. Til kaffen serverede de 4 fantastiske lagkager. 8. Gildes gildemester holdt lykønskningstale og causerede over oplevelser fra gildemesterstævnet. Så var det Hennings tur til at fortælle og vise film fra ferie på Fiji-øerne, som er en øgruppe bestående af 834 øer. Man har fundet potteskår fra omkring så tidligt som fra år 1000 f. k. I 1874 kom englænderne og overtog øerne. De ville dyrke sukkerrør, men fijianerne ville ikke, kunne ikke, havde ikke tradition for at arbejde så meget. Briterne som også havde herredømmet i Indien eksporterede arbejdskraft til Fiji. Nu er Fiji-øerne en selvstændig stat. Magtfordelingen gav flertal til fijianerne, men den reelle magt, viden og økonomi til indvandrerne. Dette gav selvfølgelig spændinger, med flere demokratiske valg og ineffektive og korrupte regeringer med efterfølgende kup fra hæren. Fra verdenssamfundet og englændernes side var dette ikke acceptabelt og Fiji blev udstødt af Commonwealth i Det seneste og ublodige militære kup foregik i sommeren 2007 hvilket medførte at Australien og New Zealand boykotter øerne. Henning med familie havde dog en dejlig ferie. Vi sluttede som sædvanlig en dejlig aften med " Nu er jord og himmel stille. Hanne.

9 Gildemødet den 15. september bød på rejseforedrag. Kirsten og Ole Ravn fra Grenå gildet ville fortælle om deres rejse til Gambia, som de foretog i Ole styrede en fin fotoserie og startede med at fortælle om landet, som ligger i Vest Afrika helt omgivet af Senegal, men med kystlinje til Atlanterhavet. Landet har en størrelse svarende til halvdelen af Jylland. Gambia gennemstrømmes af floden af samme navn. Befolkningen ca. 1,4 millioner er stammefolk med hver sit sprog, hvilket vanskeliggør samarbejde. Størstedelen af befolkningen er muslimer. Det er et 1andbrugsland med stor eksport af jordnødder. Kirsten fortsatte foredraget, hvor hun især fortalte om de igangværende skole- og undervisningsprojekter, som Karin og Peter Boldsen står i spidsen for. Her vil jeg, ligesom der stod i Herolden, henvise til de indlæg, som stod i Sct. Georg nr. 4. Rejsen havde været oplysende med besøg på de forskellige skoler, men da turen rundt i landet blev foretaget i en lille bus, blev der også tid til at være turister. Vi klager over huller i vejene i Danmark, men sammenlignet med huller i Gambias veje, er vores huller små. Det betød, at det tog lang tid at køre få kilometer. Men selskabet nåede dog at besøge mange glade børn, naturreservater, en krokodillefarm, sejltur på floden og besøg på slaveøen James Island. Til slut ren luksus på hotel med alle faciliteter, såsom swimmingpool og vand til bad og tandbørstning. Kirsten og Ole sagde, det havde været anstrengende men en stor oplevelse. De havde 9 fået et godt indblik i, hvor behovene er, og hvad der ikke skal samles ind og sendes den lange vej, for befolkningen evner ikke at vedligeholde og reparere for komplicerede ting. Vi takkede for et fint foredrag. Aftenen sluttede vi med smørrebrød og lidt sang. Lørdag den 4. oktober - heldagsudflugt. Endnu engang havde gildeledelsen arrangeret udflugt for os. Vi mødtes hos Inger og Robin i Voldum kl De havde forberedt et dejligt morgenbord, som vi nød rigtig meget. Vi blev fordelt i fire biler, hvorefter vi begav os af sted, via Randers nordpå mod Mariager. Første stop gjorde vi i Broløs ved Vester Tørslev, hvor vi skulle se Den Italienske Have. Rundvisningen begyndte vi i stuehuset, hvor ejeren viste rundt. Det er svært at beskrive denne bolig; den skal ses. Alt indbo er købt på auktioner og i antikvitetsforretninger. Det er møbler, tæpper, gardiner, malerier, lamper og kunst fra forskellige lande, alt rokokopræget. Haven ligeledes perfekt med mange italienske skulpturer, deraf navnet, vandbassiner, springvand og et væld af blomster og planter. I en spisesal, indrettet i en af gårdens længer, indtog vi den medbragte frokost. Mætte kørte vi videre til Mariager og Alstrup Krat, hvor vi koncentrerede os om Hohøj, som er Danmarks største gravhøj. Vi besteg højen 110 m over havet og med en fantastisk udsigt. På nedturen blev vi ramt af en regn- og haglbyge, ellers var vejret pænt, selv om vi kunne mærke, at efteråret banker på. Næste stop var Dania by, hvor vi skulle på rundvisning med guide. Fore-

10 komsterne af det fine skrivekridt ved Mariager fjord har været udnyttet i over 500 år. Den første cementfabrik Cimbria blev anlagt i 1873, senere fulgte Dania i 1886 og endelig Kongsdal i Forholdet var spændt mellem de konkurrerende fabrikker. Kamp om graverettigheder og råvaremangel betød at Cimbria lukkede i Dania og Kongsdal indledte et samarbejde som i trediverne gik sammen med Aalborg Portland. Dania lukkede helt i Vi gik rundt og så bygningerne og området hvor udgravningerne havde fundet sted; nu grønt område. Direktørboliger og fabriksbygninger anvendes i dag til forskellige formål. En af bygningerne er lejet af to arbejdende kunstnere, som gæstfrit bød os indenfor og efter aftale med Sonja bød på kaffe og hjemmebagte boller. En lille tur omkring Kongsdal lystbådehavn nåede vi også, før vi kørte ti1 Hadsund. På Færgekroen sluttede vi turen med Biksemad m/spejlæg, og der var rigeligt. En stor tak til gildeledelsen for endnu en dejlig udflugt. Tove Mandag den 29. september afholdt vi fælles gildemøde med 5. Gilde, så alle pladser var besat. Vi havde besøg af tidligere præst Raymond Olsen, som holdt en spændende foredrag om sit livsforløb under titlen Et sporløst liv fyldt med spor. Det var en anden slags slægtsforskning, som handlede om at finde sine rødder og slægtninge efter en barndom på børnehjem og senere adoption. Om hvordan 10 Raymond Olsen via gamle fotografier og breve utrætteligt søgte efter sine forældre og i denne søgen kom til USA og Sverige. Som i Tv-serien Sporløs sluttede historien med en genforening af både søskende og forældre og dermed også en klarhed over årsagerne til dette barns forældreløse opvækst. Raymond Olsen er i dag bl.a. korleder og forsanger ved aftenens sange. Gruppe 8.3 stod for aftenens traktement bestående af indbagt laks med hvidvinsstuvet spinat. Dertil 2 slags salat og som dessert Inger Margrethes bagte æblekage med creme fraiche. Ved kaffen fortalte Frits om sin deltagelse i gildemesterstævnet 2008 og de planer man på landsplan arbejder med. Eva fik overrakt gildets gave i anledning af hendes runde fødselsdag. Der var en livlig debat, hvor bl.a. Thøger fortalte om det netop afholdte museums arrangement med deltagere fra hele landet. Desuden berettede Per om gildernes hjælp i forbindelse med spejderne fra 2. Højbjerg gruppes 50-års jubilæum, også beskrevet i oktober udgaven af Herolden. Det blev en dejlig dag for både spejdere og gildebrødre og et bevis på at både unge og gamle kan være til fælles glæde og støtte. Aftenen bød på mange gode indlæg og informationer om, hvad gildebrødre i 8. Gilde tager del i, både på ledelsesplan og enkeltvis. Mandag den 6. oktober var vi igen samlet til 5. Gildes 20 års fødselsdags gildehal i Egå. Det blev som vanligt en festlig aften hvor Henning fortalte og viste billeder fra deres tur sammen med Kirsten og Per til Fiji-øerne. Henning er en ypperlig fortæller og fotograf, som kan få os alle til ikke alene at være tilskuere, men nærmest at føle, at vi selv

11 er med på turen. 5. Gilde bød på lækkert pølsebord med alt hvad dertil hører og sluttelig en overflod af fødselsdagslagkager. 8. Gilde siger tak for en dejlig aften i Egå. HW Gildeaften, , Dette møde holdt vi ved Jeksen hytten. Et glædeligt gensyn for os alle, da vi ikke har været her siden hytten blev solgt. Gildet har haft mange gode oplevelser her, så forventningerne var store, vi blev bestemt ikke skuffede. Det var dejligt at se, at der er brugt kærlig hånd, såvel i og omkring hytten samt i skoven. Nede i gryden havde vi et rigtigt stort spejderbål, og her opholdt vi os hele aftenen med de mange stjerner som vidne, og som tidligere med de smukkeste spejlbilleder af skyerne ned i søen. Man kan simpelthen ikke se sig mæt, det er trylleri. Poul ledede på bedste spejdermanér aftenen, hvorfor vi alle er ham en stor tak skyldig for et anderledes gildeengagement. Han fortalte legenden om Sct. Georg og Dragen og vi fik til opgave at danne lydkulisse, hvilket var en ny og fin oplevelse for os alle. Det hele fik en anden dimension. Vi fik alle snittet en pind, så de resterende pølser fra hiken kunne fortæres. Det var virkelig svært at løsrive sig fra så smuk en mørk efterårsaften, hvor mosekonen var vågnet op. Jeg glæder mig til næste møde, hvad gør du? Gildemøde Dette møde holdt vi i Kongsvang spejderhytte, 11 som er vores tilholdssted, når vi ikke er ude. 65 % af vores møder holder vi ude. Det er altid hyggeligt at komme i en rigtig spejderhytte, det lugter af savsmuld. I hytten har vi vores egen patrulje rum med alle vore ting. Vi starter altid med en sang, som vi skiftes til at have med på tryk. Sådan kommer der afveksling og nye sange, som ikke findes i gildesangbogen. Vi har alle gemt sange fra de mange gildeoplevelser vi har haft. Sangene bliver gemt og samlet til et nyt sanghefte til vores gilde. Aftenens tema: vi lavede hver især Arosmasken i læder. Resultatet blev perfekt, nu behøver vi ikke købe masken på Moesgård. Vi havde stor glæde ved at lave dem. Det er altid hyggeligt, når vi laver opgaver og går rundt og summer + der falder meget hyggelig og sjov snak. Efter kaffen diskuterede vi det udsendte emne Forandring. Vi havde en rigtig god snak omkring bordet og kort refereret: Vi er alle enige om, at med de forudsætninger 10. Gilde har, har gildet ikke noget ønske om forandring. En hyggelig hytteaften! Ulla K. August. Er en dejlig tid at være udendørs i, men man kan også dyrke de indendørs sysler. Vi mødtes til filmaften den 26. august. Først en rigtig dejlig fiskeret direkte fra Skagen, og så over i sofaerne og se filmen "Drageløberen". Alle var meget optaget af filmen, så det eneste man kunne høre var gnasken af vindruer, som blev sendt rundt. Det er en film, som sætter mange tanker i gang og som skal bundfælde

12 Afsender: Grøndalsvej Viby J. B sig, før vi tager en diskussion om indholdet. A. F. Torsdag d. 2. oktober var der månedsmøde i DDS s spejderhytte i Tranbjerg. Vi havde endnu en gang besøg af Thorvald, der denne gang viste sin samling med breve og kort, der ud fra frimærkernes placering talte frimærkesprog. Frimærker anbragt på skrå, på hovedet, på langs o.s.v., havde hver sit budskab. F.eks.: Jeg elsker dig, jeg savner dig, kommer snart, kys o.s.v. Skikken kommer angivelig fra Tyskland og florerede især i første halvdel af 1900-tallet. Der er unægtelig mange måder at vinkle en frimærkesamling. En sjov og hyggelig aften. Uffe Denne måneds forside prydes af et foto fra byen Ferrara i Norditalien, og motivet er fundet på lynetten ved indgangen til byens domkirke. Billedet er indsendt af Marianne Eskildsen, 10. Gilde udkommer næste gang ca. 1. december 2008 og dækker december, januar og februar Deadline 15. november. Redaktør Ole Andreasen, Grøndalsvej 170, 8260 Viby J. Telefon

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 2. GILDE Onsdag d. 21. april kl. 19.30. Sct. Georgs gildehal med 6. og 9. Gilde i Fredenskirken. Vært 9. Gilde. 4. GILDE Fredag

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 4 MAJ 2015

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 4 MAJ 2015 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 4 MAJ 2015 1./7. GILDE Tirsdag d. 5. maj. Stadsgildeting (se Herolden). Tilmelding til Birgitte og Jan Lørdag d. 30. maj. Stadsgildets tur til

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015

BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015 BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015 Gildeting tirsdag den 17. marts 2015 Vort første møde efter gildeting sidste år, var Sct. Georgs aften. Vi afholdt denne aften i Ensted spejdernes hytte, sammen med spejdere

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009.

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009. Ollerup den 17. december 2009. Nyhedsbrev nr. 5. Julen står for døren. Snart vil der falde lidt ro på os. Det glæder vi os alle til. Juleferien begynder i morgen, fredag den 18. december kl. 10.45. Vi

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S Indhold: Side 3 Blå Sommer 4 Sjovt, vildt, skægt 5 Mikro-/Mini 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mærkedage mikro/mini 8 Juniorprogram 9 Junior Nyt 10 Trop 11 Raftekunst 11

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Juli 2015 6. årg. Nr. 3 P-POSTEN NYHEDSAVIS

Juli 2015 6. årg. Nr. 3 P-POSTEN NYHEDSAVIS Juli 2015 6. årg. Nr. 3 P-POSTEN NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS Juli 2015 6. ÅRGANG NR. 3 Formanden har ordet En yndig og frydefuld sommertid i al sin herlighed den glæder og trøster så mangen

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 1./7. GILDE Mandag d. 18. marts kl. 19.30. Gildeting i Langenæs. Afbud til Birgitte og Jan. 2. GILDE Mandag den 25. marts kl. 19.

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Så fik endnu en uge ben at gå på. Ben at gå på, skulle man også have i SFO en i den forgangne uge. Her ses Århus Friskole børn i BLÅ, hvor der blev

Læs mere

Nyhedsbrev fra Seniorholdet.dk

Nyhedsbrev fra Seniorholdet.dk Nyhedsbrev fra Seniorholdet.dk Juli 2014 Alt i mens sommeren står for døren og mange nyder deres ferie, arbejder Seniorholdet.dk på højtryk for, at foreningens medlemmer skal forkæles med både Skagenturen,

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Velkommen til. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2014 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2014 på www.petersjuliribe.dk Velkommen til Peters Jul i Ribe Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2014 på www.petersjuliribe.dk Jeg glæder mig i denne tid... Det er indledningen til bogen Peters Jul, som handler om

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og

Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og den ene giver den anden en ørefigen. Sidstnævnte, som får ondt men ikke siger noget, skriver

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Østjylland. AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger

Østjylland. AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger Østjylland Medlemsområde AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger Side 2 Side 3 Side 4 FORÅR 2009 Tilbud og oplysninger Tilbud - kor og EDB Oplysninger Her holdes aktiviteterne

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår K U N S T I "VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT" Værebro Rådgivning Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, Danmark Telefon: 45 39 57 60 60 B E R L I N 2011 ART BEYOND BORDERS I BERLIN Kunstprojektet

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2015

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2015 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2015 1./7. GILDE Tirsdag d. 30. juni kl. 14.00. Sommermøde hos Birgitte og Jan i Lyngsbæk. 4. GILDE Mandag d. 15. juni. Gildetur m/friluftsgildehal.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Septembergildehal. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Indlæg til kæden modtages med glæde senest den. 25. september

Septembergildehal. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Indlæg til kæden modtages med glæde senest den. 25. september Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Hanne Borgstrøm Winnie Andersen 1. september 23. september Kontingent indbetaling Reg.nr.2277 Konto 0727-471-502 Betalingsterminer Jan. - April - Juli - Okt. Kontingentet

Læs mere

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E 21 S Ø U L K E. Sejlads med gaffelriggere. Kommende vinterarrangementer

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E 21 S Ø U L K E. Sejlads med gaffelriggere. Kommende vinterarrangementer 21 Kommende vinterarrangementer 13 Fødselsdag & kommende arrangementer F 24 S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E Gule ærter, Stegte sild & ømme fødder... S 25 40 S E J L A D S M E D G A F F E

Læs mere

DET BLIVER SOMMERSJOVT og HYGGELIGT

DET BLIVER SOMMERSJOVT og HYGGELIGT LIV OG LEDSAGELSE PÅ HAVNEN I LØGSTØR PSYKIATRI OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE JUNI - JULI - AUGUST 2015 Liv og ledsagelse er ferielignende sommeraktiviteter til dig med fysisk og/eller psykisk handicap

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Marts 2008 Centrum marts 2008. Side 2 kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Onsdag den 23. april 2008 kl. 19:00 Sct. Georgs Aften i Spejderhytten Vi siger tillykke med

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

MÅNEDSBREV. September. Oktober. Nummer 8 46. årgang September 2013. Næste måneds aktiviteter. Denne måneds aktiviteter.

MÅNEDSBREV. September. Oktober. Nummer 8 46. årgang September 2013. Næste måneds aktiviteter. Denne måneds aktiviteter. MÅNEDSBREV Nummer 8 46. årgang September 2013 Denne måneds aktiviteter September Distriktsgildehal Mandag den 2. september 2013 kl. 19:00 I Spejderhytten. Næste måneds aktiviteter Oktober Fellowship Day

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 8 ~ Nr. 4 Juni 2009 Åbningstider, ferie og tlf. nr. Mandag: Jette Sloth kl. 8.00-10.00 Viggo Jonasen kl. 10.00-12.00 Ferie uge 28, 29, 30, 31 Tirsdag:

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Å R H U S S K O V D I V I S I O N

Å R H U S S K O V D I V I S I O N Referat af, mikrogrenmøde 27/08/13 Sted: Holmespejdernes Hytte, Pottemagertoften 203 A, 8270 Højbjerg. Tid: Tirsdag d. 27. august kl. 19-21 Tilstede: Grupper repræsenteret: Giber Å, Erik Den Røde og Holmespejderne.

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

Julekursus - 22.12-28.12. Julehygge. Omsorg Nærvær Samvær

Julekursus - 22.12-28.12. Julehygge. Omsorg Nærvær Samvær 2013 Julekursus - 22.12-28.12 Julehygge Omsorg Nærvær Samvær Side 2 Julehygge på Livsstilshøjskolen For nogle mennesker er det slet ikke en selvfølge, at juledagene er ensbetydende med smilende hygge,

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere