Korets historie. NIELS ANDERSEN lærer og organist

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korets historie. NIELS ANDERSEN lærer og organist"

Transkript

1 Korets historie Randers Bykor startede i 1918 og hed dengang Randers Motetkor. Læs her en meget interessant beretning om koret og dets første dirigent; NIELS ANDERSEN lærer og organist Niels Andersen fødtes d. 21. april 1879 i Mørke som 2. søn af møllebygger og snedkermester Johannes Andersen og hustru Anna Kirstine Nielsen, datter af boelsmand Niels Rasmussen Stæhr og hustru Ane Kirstine, født Møller. Johannes Andersen stammede fra gården "Langbak" i Saltum. Hans fader hed Anders Laursen.. Johannes Andersen arbejdede før sit giftermål i Randers på bygningen af en mølle, som derefter blev sejlet op til Mors. I ægteskabet fødtes 5 børn, hvoraf 2 døde som små, den ene før faderens død, den anden kort efter. Johannes Andersen døde af tuberkulose den 28. februar 1883, da Niels var 4 år gammel, og hans moder var nu sorn 26- årig enke med 4 små børn. Hun forblev enke, da hun ikke ville, at hendes børn skulle have en "stedfader". Hendes forældre, som boede i "Lykken" ved Rosenholm, hjalp hende, og de to drenge, Laurids og Niels tilbragte en meget stor del af deres barndom hos bedsteforældrene, hvor de legede i engene ved Rosenholm - en tid, de altid senere tænkte tilbage på med meget stor glæde. Efter skoletiden gik Niels Andersen på Mørke højskole hos forstander Appelt. Ved en kirkekoncert i Mørke med professor Nebelong solgte Niels Andersen billetter og var meget optaget af musikken. Professor Nebelung vekslede nogle ord med ham og inviterede han til at af1ægge sig et besøg, hvis han kom til København. Degnen, lærer Christensen, foreslog ham at lære at spille orgel, og som 17-årig begyndte han på undervisningen, da der blev købt et lille harmonium til ham. Begyndelsen faldt ham vanskelig, men interessen var stor, og senere hen vikarierede han ofte ved gudstjenesterne i Mørke kirke. Som 18-årig kom han i l897 til København for at blive uddannet til lærer. Det var på Vesterbro seminarium på Gasværksvej. Hans moder rejste med derover, og de lejede en lille lejlighed i Skydebanegade. En ung mand (seminarist) fik logi og kost hos dem for at hjælpe på økonomien, og desuden syede hans moder skjorter for Magasin du Nord. De gamle i Lykken sendte dem fødevarer til hjælp. Samtidig med Læreruddannelsen var Niels Andersen professor Nebelongs elev på Københavns organistskole og øvede sig tidligt orn morgenen på orgelet i Sct. Johannes kirke. 2 år efter, i 1899 tog han den såkaldte "udvidede organisteksamen". Censorer var Otto Malling og Gotfred Mathisson - Hansen. Året efter i 1900 tog han lærereksamen og blev derefter ansat ved Bogense private realskole, hvor han lærte organisten Th. M. Aagaard at kende. Han bevarede forbindelsen med organist Aagaard, der senere i en lang årrække var organist ved St. Hedinge kirke kom han til Randers Borgerskole, hvor han fik 27 ugentlige timer à 60 øre, og året efter i 1902 ansattes han som organist ved den nybyggede Sct. Peders kirke for en årlig løn på 250 kr. Han forblev ved Sct. Peders kirke til 1917, hvorefter han i 25 år var organist ved Sct. Mortens kirke. 14. juni 1905 holdt han bryllup med Ida Birgitte Weldingh, datter af stationsforstander Wilhelm Weldingh i Mørke og hustru Marie Sophie Frederikke Weldingh, født Ovesen byggede han en villa på. "Randers markjorde", oven for Gudenådalen, og 17. oktober 1910 flyttede han ind sammen med Ida og 4 børn + en "tjenestepige", som det dengang hed. Her var plads til familien og desuden til både have, høns, duer og senere kaniner, der fik til huse i de gamle svellekasser fra det kasserede orgel i Sct. Mortens kirke.

2 Som lærer underviste han nu 36 ugentlige timer i dansk, religion, geografi, tysk og efterhånden i sang. Efter at sanglærer O.A.M. Andersen holdt op, havde han en tid 35 ugentlige timer i sang. De første år havde han ofte elever hjemme i orgelspil og i teori. Senere opgav han elevundervisning hjemme, da organistembedet jo medførte mange begravelser og bryllupper foruden gudstjenesterne på alle helligdagene. Sommerferie eller "ferie-weekender" havde organister ikke dengang. Hvornår han selv begyndte at holde kirkekoncerter, ved jeg ikke bestemt, men i 1907 afholdt han flere koncerter til fordel for en udvidelse af orglet i Sct. Peders kirke, ofte med assistance af lokale sangere, f.eks. fru Mynster, fru Buhelt, fru Holleufer, kontorchef Hjelm, men også med et "blandet kor" eller en kvartet. Også regimentsmusikere assisterede. Efter i nogle år at have været dirigent for mandskoret "Håndværkersangforeningen", hvor han vist ikke altid var helt enig med koret, modnedes vistnok efterhånden hos ham ønsket om at arbejde med et blandet kor. Når nogen meldte sig til optagelse i koret, blev de som regel prøvet ved at skulle synge "Flyv, fugl, flyv!". Den 18. januar 1911 stiftedes da "Randers Motetkor" ved en sammenkomst i hjemmet, og torsdag d. 26. januar 1911 begyndte han sangøvelserne med koret. Torsdag blev i øvrigt fast sangaften fremover, men i begyndelsen af sæsonen var der altid to sangaftener, én for herrerne og én for damerne, og ofte først efter ca. 20 prøver e.l. begyndte sammensangen. Han førte nøje kontrol med koristernes fremmøde, noterede omhyggeligt de fraværende i sin lommebog, og de fik en opfordring bagefter og blev afæsket en forklaring om grunden til udeblivelsen. Var man forkølet, kunne man jo nøjes med at høre på. Skulle man til fest, kunne man sagtens nå det efter prøven!. En af korets (og organistens) trofaste og storartede støtter, fru Boje, erklærede således: "Organisten behandler os jo som skolebørn". Mandag d. 10. april 1911 opførtes "Påske-motetten" i Sct. Peders kirke: Påskemusik ved Motetkoret og fruerne Buhelt og Mynster og organist Andersen. Akkompagnement: frk. Ginnerskov. Af større værker opførte Motetkoret for musikforeningen "Brage" onsdag d. 20. marts 1912 I.P.E. Hartmann: "Dryadens Bryllup". Ved flygelet: fru Abildgaard. (ca. 900 tilhørere). Korets egen koncert fandt ligeledes sted i Håndværkerforeningen fredag d. 22. marts. Ved festen bagefter på hotel Randers overrakte koret dirigenten et smukt sølvbæger med 10 guldtikroner og med indskriften under en lyre "Tak! Motetkoret 22. Marts 1912". I løbet af 1912 afholdtes flere "frikoncerter", den femte holdtes d. 24. oktober. Den blev gentaget i Hobro kirke d. 14. november januar 1913 fejrede koret "stiftelsesfest" med forskelligt: duet, solo, kvartet og oplæsning. Derefter fælles kaffebord og bal. D. 2. marts s.å. opførtes N.W. Gade: "Korsfarerne" efter en afdeling solosang, i Håndværkerforeningen. Koncerten gentoges d. 14. marts. Søndag d. 22. juni s.å. kl. 5: Motetkorets koncert i Hadsund kirke med sange af Gade, Winding, Rung, Nebelong, N. Andersen m.fl. Mandag d. 24. november s.å. koncert i Sct. Mortens kirke: Kor à capella og til slut I.P.E. Hartmann: "Hinsides Bjergene" for solo (fru Mynster), kor og orkester (Randers philharmoniske orkester). 12. marts 1914 sang koret ved Randers Orkesterforenings koncert. 14. marts s.å. holdt Motetkoret koncert i Silkeborg: To afdelinger korsange og en afdeling kvartetsange. 18. april s.å.. holdtes koncert med samme program i Håndværkerforeningen. 22.maj s.å.: Motetkorets koncert ved skolemødet i Randers:"Gurre", "Flyv fugl", "Marsk Stigs døtre", "I Fyrreskoven" m.fl. 14. juni s.å.: koncert i Silkeborg. 4. november s.å. i Sct. Mortens kirke, 22. november s.å.: koncerter i Mørke og Hornslet.

3 26. marts 1915.: Ved en koncert i Randers Håndværkerforening opførtes bl.a. P. Heise: "Tornerose". Prinsessens parti blev sunget af koncertsangerinde Nora Elé, kongesønnen af koncertsanger Vilhelm Michelsen, eneboeren af inspektør Ingerslev, flygelledsagelse ved fru Elise Abildgaard. Søndag d. 20. juni s.å. holdt Motetkoret koncert i Mariager kirke med forskellige sange. Onsdag d. 5. april 1916 holdt koret koncert i Håndværkerforeningen. Program: "Efterårsstormene" af Heise, derefter Rob. Schumann: "Rosens Pilgrimsfærd", (Oversættelse v. adjunkt Haase). Solister: Frk. Lis Mogensen, hr. Ingerslev, fruerne Holleufer og Agnes Mynster. Ved flygelet: Mathilde Hannemann. Søndag d. 29. oktober s.å. koncert i Sct. Mortens kirke med korsange à capella, bl.a. Palæstrina: "Hymne" (Motet) og "Sanctus" (6-st. Motet) m.fl. Indledende orgelmusik: Toccata og fuga i d-mol af Bach. Torsdag d. 2. november s.å. gentoges koncerten. Torsdag d. 22. februar 1917 sang koret "Elverskud" ved Brages mindekoncert for 100 året for Niels W. Gades fødsel. Langfredag d. 6. april s.å.: "Passionskoncert" i Sct. Mortens kirke med musik af Händel, Beethoven, Gade, Hartmann m.fl. Søndag d. 18. november: koncert i Sct. Mortens kirke: korsange à capella. Assistance af hr. adjunkt Ottosen. Tirsdag d. 20. november s.å. gentoges koncerten som 12. "frikoncert". 18. februar 1918 koncert i Håndværkerforeningen med kor og orkester. Program: bl.a. Hartmann: "I Provence", N.W. Gade: "Agnethe og Havfruerne", Heise: "Kong Hakes Ligfærd", Schumann: "Zigeunerliv". Koncerten blev gentaget d. 21. februar (med fuldt hus). Koret forærede dirigenten et ur. 19. marts 1919: Koncert i Randers teater: Gade: "Korsfarerne" for soli, kor og orkester. Armida: Fru Hald, Peter Eremit: hr. adjunkt Ottosen, Rinaldo: hr. Thøger Rasmussen, samt Motetkoret. Koncerten blev gentaget den 25. marts. Tirsdag d. 1. oktober s.å. koncert i Sct. Mortens kirke: Korsange à capella, foruden orgelmusik af Bach og Max Reger. Til slut "Ave verum corpus" af Mozart, for kor og orgel. Mandag d. 10. november s.å. koncert i Sct. Mortens kirke, program: Widor: Symfoni nr. 4 for orgel og orkester. Dirigent: hr. Bjelke, C. Saint-Saëns: "Syndfloden", oratorium for soli, kor og orkester (opus 45). Assistance: Fruerne Holleufer og Mynster, herrerne adjunkt Ottosen og kontorchef Hjelm. (Dirigent: Nie1s Andersen). Onsdag d. 28. april 1920 koncert i Sct. Mortens kirke. Efter G.F. Händel: Koncert nr. 2 for strygeorkester, oboer, fagotter og orgel (dirigent hr. Bjelke) opførtes Enrico Bossi: "Højsangen" (Canticum Canticorum) for soli, kor og orkester. (Dirigent N. Andersen). Solister: Fru Johanne Karstens og hr. Vilhelm Michelsen. Søndag d. 31. oktober s.å. koncert i Hadsund kirke med følgende program: Efter Bach: Præludium og Fuga i c-mol, Palæstrina: "Tu es Petrus" (6-st. motet), Barnekow: "Vær stille Hjerte", "Farvel, farvel udlændigheds land" m.fl., senere Palæstrina: "O crux ave" (5-st. motette), Lange-Müller: "Madonna over bølgerne", Peterson-Berger: "Stemning", Asger Hamerik: "Aftensang". Koncerten gentoges søndag d. 7. november i Sct. Mortens kirke og søndag d. 21. november i Sct. Peders kirke, sidstnævnte sted med organist Alfred Nielsen ved orglet. Langfredag d. 25. marts 1921 koncert i Sct. Mortens kirke. Program: Johan Sebastian Bach: "Johannes-Passion" for soli, kor, orgel og orkester. Solister: Fruerne Ethelberg og Worm-Jørgensen, samt hr. Vilhelm Michelsen og organist Skytte Birkefeldt. 14. oktober s.å. koncert i Sct. Mortens kirke. Programmet omfattede forskelige værker af Mathisson-Hansen, Palæstrina, Otto Mailing, Grieg, Barnekow m.fl. Koret var bagefter samlet i Industricafeen. 15. oktober, altså dagen efter rejste Niels Andersen til Tysk1and en måned på legat for at studere kirkemusik. Rejsen gik over Lübeck og Hamburg til Leipzig, hvor han bl.a. hørte koncerter i Gewandhaus og Thomaskirken, videre til Dresden, hvor bl.a. operaen besøgtes, og til Berlin. 19. november var han hjemme igen. Onsdag d. 8. marts 1922 holdt koret koncert i Håndværkerforeningen og opførte Gluck: "Orfeus og Euridike", opera i 3 akter for soli, kor og orkester. Orfeus' parti blev sunget af fru Harriet Vendelhaven, Eros af fru Anna

4 Hein. Euridike af fru Ethelberg. Ved flygelet var frk. Jenny Drachmann. Onsdag d. 22. november s,å. holdt koret koncert i Sct. Mortens kirke med indledende orgelmusik af Bach: Fantasi i g-dur, derefter fulgte W.A. Mozart: Requiem i udtog for soli, kor, klaver og orkester, I.P.E. Hartmann: "Hinsides Bjergene". Mezzosopran, sopran, klaver, kor og orkester, N.W. Gade: "Ved Solnedgang". Søndag d. 25. marts 1923 holdt koret koncert i Sct. Mortens kirke med indledende orgelmusik af Bach: Tripelfuga i Es-dur, derefter fulgte Otto Malling: "Det hellige Land". Sopran: Fru Ethelberg, baryton: Cand. pharm. Budz. Dernæst G.F. Händel: "Te Leum laudamus" for 5-st. kor, flygel og orkester. Ved flygelet: Frk. Jenny Drachmann. D. 24. januar s.å. fejredes korets 12 års fødselsdag i Højskoleforeningen. Typograf Sørensen havde forfattet en sang til lejligheden. Tirsdag d. 13. november s.å. afholdtes koncert i Sct. Mortens kirke med et program omfattende en række mindre værker. Fredag d. 28. marts 1924 koncert i Sct. Mortens kirke. Orgel: Bach: Præludium i h-mol, derefter J.S. Bach: "Die hohe Messe" i udtog: I: Kyrie, II: Gloria, III: Credo, IV: Sanctus, V: Benedictus, VI: Agnus Dei. Onsdag d. 3. december s.å. koncert i Sct. Mortens kirke. Program: "Vågner op" (Kirkekantate nr. 140), derefter Saint-Saëns: "Syndfloden". En planlagt gentagelse af koncerten dagen efter i Viborg domkirke blev ikke til noget af ukendt grund. Domorganist Gunnar Foss skulle have indledet med Bach: Præludium og Fuga i c-mol. Torsdag d. 16. april 1925 koncert i Sct. Mortens kirke. Der opførtes Joseph Haydn: "Skabelsen". Medvirkende var: Johanne Karstens (sopran), Johannes Andersen (bas), Henrik Jochumsen (tenor), Ellen Ussing (klaver), samt Randers orkesterskole. Der var ca. 600 tilhørere. Dagen efter, 17. april genopførte koret "Skabelsen" i Vejlby kirke. I juni oversatte Niels Andersen korene af "Messias", og i efteråret afholdtes flre udenbys koncerter til fordel for Motetkorets Messias-opførelse, og fredag d. 2. oktober s.å. en koncert i Sct. Mortens kirke med samme formål. Solist var Thøger Rasmussen. Torsdag d. 15. april 1926 i Viborg domkirke opførte Motetkoret så Händels "Messias" og gentog opførelsen dagen efter d. 16. april i Sct. Mortens kirke. Solister var Johanne Karstens (sopran), Stella Hellemann (alt), hr. Budz (tenor), hr. Hjelm (bas). Endvidere medvirkede Randers orkesterskole. Koncerten gentoges søndag d. l8. april og mandag d. 19 april, henholdsvis i Vejlby kirke og Grenå kirke. Da det stadig kneb med penge til honorarerne, lånte far 500 kr. af min mors arv. D. 18. juni s.å. blev han færdig med oversættelsen af korene i "Israel i Ægypten", og hver dag skrev han korstemmer ud (i skolens sommerferie). Onsdag d. 2. september s.å. afholdtes koncert i Sct. Mortens kirke med assistance af lokale kunstnere for at styrke Motetkorets økonomi. Tirsdag d. 12. april 1927 koncert i Sct. Mortens kirke med opførelse af Händel: "Israel i Ægypten". Bagefter var koret på teatercafeen. Koncerten blev gentaget fredag d. 29. april. Fredag d. 3. december s.å. ved Brages 75 års jubilæum i Håndværkerforeningen opførte Motetkoret "Tornerose" med orkester med 35 musici, efter at flere kunstnere med tilknytning til Randers havde optrådt. Far besvimede efter den lange koncert, efter en lang arbejdsdag forud. Han måtte hvile ud i sengen i tre dage. Tirsdag d. 14. februar 1928 holdt far koncert i Sct. Mortens kirke med et børnekor og assistance af fru Vendelhaven. Koncerten gentoges senere i Bjerringbro og Fausing til fordel for orglet. Overskuddet 418 kr. indsattes i Sparekassen.

5 Fredag d 11. maj s.å. holdt Motetkoret koncert i Sct. Mortens kirke med à capella-sange. (Programmet findes ikke mere). D. 13. oktober s.å. holdtes koncert med børnekoret i Sct. Mortens kirke til fordel for orglets facadepiber. (Nettto indtægt 307 kr.). Torsdag d. 21. marts 1929 holdt Motetkoret koncert i Sct. Mortens kirke med opførelse af Händels oratorium "Jefta". Koncerten blev optaget af Radiofonien til transmission for et honorar af kr. Fars danske tekst blev bragt i "Radiolytteren". Koncerten gentoges dagen efter d. 22. marts. Solister var: Poul Wiedemann, Harriet Vendelhaven, Birgit Engel, Holger Byrding. Desuden medvirkede børnekoret fra den kommunale mellemskole og Randers Philharmoniske Orkester suppleret med udenbys fagot og obo. Ved klaveret var Jenny Drachmann. I de følgende år klaredes økonomien for koret ved Statsradiofoniens betaling for transmission, undertiden 1.200, somme tider 1.500, og en gang kr. For den fulde danske tekst betalte "Radiolytteren" 60 kr. Fra nu af benyttede Niels Andersen gerne skolesommerferien til at oversætte Händels oratorier fra den engelske tekst i dr. Crysanders udtog til dansk, hvoraf både kor og arier var på vers, et arbejde, som optog ham meget ud fra hans stærke følelse for smuk poesi. Han havde alt færdigt og parat, når ferien sluttede, indbefattet aftalerne med kammersanger Holm, Statsradiofonien, med solisterne i København, korstemmerne skrevet ud o.s.v., så prøverne kunne begynde den sidste torsdag i august. Torsdag d. 24. april 1930 kom korets første opføre1se af oratoriet "Saul", og anden opførelse fulgte dagen efter, d.. 2. april. Solister var: Holger Byrding, Else Schøtt, Thøger Rasmussen, Signe Becker. Ved klaveret: Jenny Drachmann. Desuden medvirkede Randers Philharmoniske Orkester. D. 2. marts 1331 kom første opførelse af "Israel i Ægypten". Den gentoges dagen efter d. 3. marts. Medvirkende var: Ingeborg Steffensen, Thøger Rasmussen, Jenny Drachmann og Randers Philharmoniske Orkester. D. 5. april 1932 opførtes "Josua" af Händel. Solister var: Otto Steenberg, Henry Skær, Holger Byrding, Kirsten Engquist. Desuden medvirkede Randers Philharmoniske Orkester og Jenny Drachmann ved klaveret. D. 10. maj 1933 opførtes oratoriet "Samson". Solister: Aage Thygesen, Holger Byrding, Ejnar Nørby, Else Schøtt, Ely Hjalmar, desuden Randers philharmoniske Orkester og ved klaveret Jenny Drachmann. Efter koncerten samledes koret til en fest i Håndværkerforeningen, og d. 18. juni s.å. foretog koret en udflugt til Rebild. D. 24. januar 1934 afholdt koret stiftelsesfest på Skydepavillonen. Torsdag d. 8. maj 1934 opførte Motetkoret Saint-Saëns: "Syndfloden". Solister: Ebba Wilton (i stedet for Else Schøtt, der var indisponeret), Else Jena, Thøger Rasmussen, Ejnar Nørby, samt Randers Philharmoniske Orkester. D. 20. januar 1935 holdt koret stiftelsesfest på Skydepavillonen. D. 27. april s.å. bragte Randers Amtsavis et interview med Niels Andersen i anledning af den kommende opførelse af Händels oratorium "Salomo", som opførtes, som mindekoncert i anledning af 250-året for Händels fødsel, d 3. maj 1935, i Sct. Mortens kirke. Solister var: Holger Byrding, Else Schøtt, Else Jena, Piddy Heilmann, Ebba Wilton, J.Chr. Sabro. Desuden medvirkede Randers Philharmoniske Orkester og ved klaveret Jenny Drachmann. D. 18. januar 1936 holdt Motetkoret sit 25 års jubilæum med blomster og gaver til dirigenten, og søndag d. 19. januar fejredes stiftelsenfesten på Skydepavillonen. Dirigenten fik overrakt en smuk sølvbakke. Hr. Lassen Landorf bemærkede, at det jo burde have været en "Händel", men at det altså blev en "Bak". Bagefter var der dans. D. 6. maj s.å. opførtes oratoriet "Judas Maccabæus. Solister var: Judas: Thyge Thygesen, Simon: Holger Byrding, en israelitisk kvinde: Else Schøtt (sopran), en israelitisk kvinde: Ingeborg Steffensen (alt), et bud: J.Chr.

6 Sabro. Endvidere Randers Philharmoniske Orkester. Ved klaveret: Jenny Drachmann. Efter koncerten var koret samlet på hotel Randers. 17. november s.å. afholdtes koncert med børnekoret og solist Karl Johan Klinge. Denne koncert blev også transmitteret. Fredag d. 29. april 1937 opførtes Mendelsohn-Bartholdy: "Elias". Solister var: Ely Hjalmar, Aage Thygesen, Holger Byrding, Else Schøtt. Endvidere medvirkede Randers Philharmoniske Orkester. Søndag d. 20. juni s.å. foretog Motetkoret sommerudflugt til Ahl strand. D. 18. august s.å. kom der afslag fra Statsradiofonien (nu Peder Gram) på transmission af Händels "Dettinger Te Deum". Niels Andersen skrev en artikel i avisen om korets ophør, da det ikke ville kunne fortsætte uden penge til solister m.m. og skrev til Holger Byrding om sagen. Der kom protester både lokalt fra fru Mynster, Carl Rasmussen m.fl. og også i københavnsk presse. Der kom meddelelse fra Byrding, at sagen kom for i radiorådet. D. 17. september kom brev fra Radiofonien, at man havde antaget "Dettinger Te Deum" til transmission i l938. Prøverne begyndte så d. 29. september. I slutningen af 1937 begyndte helbredet at svigte. Lægen rådede ham til undersøgelse på sygehuset. Han fortsatte imidlertid trods træthed, både med prøverne med Motetkoret og med børnekoret, hvis koncert skulle transmitteres d. 25. januar Men dagen før transmissionen var han så medtaget (uremi), at han måtte indlægges på sygehuset og aflyse transmissionen. En drøj og pinefuld tid fulgte nu i de fire måneder på sygehuset med to operationer. Den 12. maj kom han hjern, men måtte flere gange til behandling på sygehuset. Motetkorets koncert var blevet udsat til næste år. I løbet af sommeren fik han efterhånden nogenlunde kræfterne igen, og den 1. september begyndte han prøverne med koret. D. 17. december 1938 holdt børnekoret en transmitteret koncert i Sct. Mortens kirke, hvor Thøger Rasmussen sang, Harald W. Andersen spillede foruden han selv. Den 16. december s. å. udnævntes han til Ridder af Dannebrog, og d. 9. januar var han i audiens hos kong Christian d. 10. Turen til København benyttede han til samtaler med Byrding, Aksel Schøtz, Brems m.fl. Søndag d. 5. februar 1939 afholdtes stiftelsesfest i Håndværkerforeningen kl. 1. (Han noterer i sin lommebog: "Tre retter mad og kaffe - 4 kr"), underholdning og dans til kl april 1939 opførtes Händels "Te Deum" for bassolo, kor, cembalo, orgel og orkester. (1.500 kr. fra Radiofonien). Bagefter samledes koret med Byrding i Håndværkerforeningen. Randers Dagblad bragte et interview d. 17. april. Den 21. april s.å. på sin 60 års fødselsdag fik han mange blomster og telegrammer. Skoleinspektøren opfordrede ham til at søge afsked fra skolen, da han virkede træt efter sygdommen i 1938, og d. 1. juni indleverede han sin afskedsansøgning vedlagt en lægeerklæring. Han foreslog Radiofonien at opføre "Elias", men fik afslag. Derefter foreslog han Johannes-Passion og Mozarts Requiem, hvad man også afslog. D. 16. juli havde han oversat Max Bruchs "Hebraische Lieder" med henblik på en koncert. D. 25. september s.å. stod meddelelsen om hans afsked i avisen. Lørdag d. 30. september s.å. på sin sidste skoledag sang han med realklassens piger ved indvielsen af den nye Fabersvejs skole. D. 1. oktober s.å. sang børnekoret ved en folkekoncert med assistance af fru Gottlieb. D. 10. april 1940 skulle Motetkorets koncert have været, men d. 9. april havde tyskerne besat Danmark, så koncerten måtte udsættes. Den blev da afholdt søndag d. 26. maj kl. 16, da kirken ikke kunne mørkelægges. Programmet var: Max Bruch: Hebraiske sange, tekst efter Lord Byron (oversat af Niels Andersen), Franz Schubert: Davids 23. salme for 4-st. damekor og strygekvartet, P.E. Lange-Müller: 3 salmer for kor og orkester, Niels W. Gade: Ved Solnedgang, kor og orkester. Randers Philharmoniske Orkester medvirkede med 30 musici. Det blev Randers Motetkors sidste koncert.

7 Under tyskernes besættelse af Danmark blev det nødvendigt at rationere i mange retninger. Således fik kirkebetjenten ordre til, at temperaturen i Sct. Mortens kirke på søgnedagene ikke måtte sættes op over 11 grader. Min far fortsatte dog med at øve sig på orglet, som han havde været vant til igennem hele sin tid som organist. Den kolde luft i kirken gav ham i 1941 en begyndende bronchitis, som viste sig at blive kronisk og medførte efterhånden tiltagende åndedrætsbesværligheder, så at han sjældent fik ret megen nattesøvn. Et ophold i sornmeren 1942 i 6 uger med behandlinger på Gamle Skovridergård hos overlæge Viggo Starcke hjalp en del, så han hostede mindre, men han var blevet en svag mand på grund af sygdommen, det kneb ham at gå op ad Vestre Altanvej med sin cykle. Tungest faldt det ham vistnok at måtte opgive arbejdet med Motetkoret. Derimod fortsatte han med folkekoncerterne og med at arrangere koncerter for rnusikforeningen "Brage", hvor han var formand fra 1928 til sin død 1945, samt at spille til Odd Fellow-ordenens julekoncerter til fordel for "De tavse fattige i Randers". Her medvirkede han sidste gang i december Som organist ved Sct. Peders kirke og derefter ved Sct. Mortens kirke afholdt han i 43 år en lang række koncerter, undertiden til velgørende formål, f. eks. for menighedsplejen, for arbejdsløse, for Belgierne, Wienerne, skadelidte Italienere, en ny kirke i Dronningborg, men også til fordel for orglet i Sct. Peders kirke, og senere samlede han ved sine koncerter penge ind til det nye store orgel i Sct. Mortens kirke, og adskillige koncerter arrangerede han både i Randers og i omegnens byer for at skaffe penge til Motetkoret, så det kunne blive muligt at opføre f.eks. Oratoriet "Messias". Udenbys solister, samt orkester og pianisten skulle jo have honorar. Til folkekoncerterne havde han et kommunalt tilskud, så han kunne sikre sig god assistance, både koncertsangere og kgl. operasangere og -sangerinder, samt musikere. Blandt de assisterende kan nævnes: Professor Chonowitsch, Fini Henriques, Peder Møller, Louis Jensen, Thøger Rasmussen, Else Amentorp, Aksel Schøtz, Margaritha Flor, Elsa Sigfuss, Harriet Vendelhaven, Niels Rudolph Gade, Lilly Lamprecht, Aage Thygesen, Anders Brems, Albert Høeberg, Birgit Engel, Ejnar Nørby, Marius Jakobsen, Naval, Else Jena, Else Schøtt, Holger Byrding. Selv indledede han gerne med et præludium og fuga af Bach, spillede også gerne musik af Max Reger, Buxtehude m.fl. Undertiden havde hans børnekor en afdeling flerstemmige sange. Ved juleaftens gudstjenester havde han som regel et udvidet kor til Hartmanns juleliturgi, foruden at et børnekor sang. (f.eks. "En rose så jeg skyde"). Han placerede børnene så langt tilbage bag orglet, at klangen af de lyse barnestemmer gjorde en meget skøn virkning. I slutningen af februar 1945 sprængte tyskerne Randers Theater i luften, hvorfor sæsonens 4. og sidste Bragekoncert måtte afholdes på forsamlingsbygningen "Jylland". Efter koncerten følte han sig meget træt, da han gik hjem, og kl. 1. om natten døde han pludselig af en blodprop. Det var den 28. februar Drivkraften i hans arbejde synes mig at være kærligheden til musikken og til poesien. Derfor indeholder programmerne så mange dejlige stemningsbilleder og smuk naturlyrik. Randers i april Gerda W. Andersen

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Fredag 6. februar kl. 17.00 ARS NOVA COPENHAGEN Hindemiths Messe omkranses af skønne renæssanceværker af Eccard, Victoria, Goudimel, Wert og

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Musikalsk billedfortælling

Musikalsk billedfortælling B H Musikalsk Følg med os ind i komponisternes verden til de steder, de udfoldede deres geni. Mens billeder ruller over lærredet, fortæller vi medrivende og humoristisk om deres liv og spiller deres musik

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Anitta har ordet... ber at vi via denne forening kan få endnu

Anitta har ordet... ber at vi via denne forening kan få endnu Plejecenter Skovvænget Maj 2015 Anitta har ordet... I dette nummer: Anitta skriver 1 Fødselsdage mv. Venner af Skovvænget Bruger/ pårørende råd Høreomsorg Aktivitetens kalender Billeder fra forsk. arrangementer

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00.

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00. Plejecenter Skovvænget April 2015 har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes i cafeen kl. 16.00. I dette nummer: skriver 1 Fødselsdage mv. Skovvængets venner Bruger/ pårørende

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Rejs med os tilbage i musikhistorien!

Rejs med os tilbage i musikhistorien! Rejs med os tilbage i musikhistorien! Aarhus Symfoniorkester spiller klassisk musik. Noget af musikken er skrevet nu, men det meste af den klassiske musik er skrevet for flere hundrede år siden. I dette

Læs mere

Der er desuden fællessalmer indlagt i programmet. Næste koncert se side 2

Der er desuden fællessalmer indlagt i programmet. Næste koncert se side 2 Palmesøndag d. 16. marts kl. 16.00 Påsken synges ind Skt. Nikolai Kirkes Børnekor er delt i to et Lillekor med sangere fra 3.4. klasse og et Storekor med sangere fra 5.6. klasse. Jytte Lundbak leder Lillekoret,

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Inger Stender. Fra www.danskefilm.dk: Født 7. juni 1912 i Kbh. død 26. juni 1989.

Inger Stender. Fra www.danskefilm.dk: Født 7. juni 1912 i Kbh. død 26. juni 1989. Inger Stender Fra www.danskefilm.dk: Født 7. juni 1912 i Kbh. død 26. juni 1989. Inger Margueritha Stender var datter af bagermester A. Koefoed-Stender fra Valby og blev uddannet på Komediehusets og Det

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

Påske-blomster: Maj - Juni 2015

Påske-blomster: Maj - Juni 2015 Maj - Juni 2015 Påske-blomster: I en del år har Lyngparkens Venner uddelt en påskeblomst til hver beboer, og i år er ingen undtagelse. Dog er der en lille ændring, idet vi i år har fået en donation fra

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2012 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 4. oktober 5. oktober 8. oktober 9. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Vi mangler 2. basser. Der bliver udsendt PR-video i januar, der kommer måske noget.

Vi mangler 2. basser. Der bliver udsendt PR-video i januar, der kommer måske noget. Dagsorden 1) Godkendelse af dagsorden 2) Godkendelse af referat 3) Medlemssituation Sopranprøve inden generalforsamlingen, evt. kl. 16. Skriv rundt til alle der er tilmeldt, og bed dem om at tilmelde sig

Læs mere

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje August Hage Oremandsgaard Allé 2 4720 Præstø Tlf. 22878487 Hage@oremandsgaard.dk CVR: 182033 Bruger-ID:35711 26. januar 2014, Præstø Hermed tillader jeg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d

Referat fra bestyrelsesmøde d Referat fra bestyrelsesmøde d. 21-3- 2014 Tilstede: Ole, Louise, Nis, Kasper og Miriam. Afbud fra Ingeborg og Anne. Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden 2) Godkendelse af referat 3) Messias 4) Medlemssituation

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Dover Sogn TILBAGEBLIK TIL TIDEN OMKRING BESÆTTELSEN OG BEFRIELSEN DEN 5. MAJ 1945

Dover Sogn TILBAGEBLIK TIL TIDEN OMKRING BESÆTTELSEN OG BEFRIELSEN DEN 5. MAJ 1945 Til samtlige husstande i Dover sogn Dover Sogn 17. årgang nr. 2 Marts 2015 Tekst: Britta Andersen, Hinnerup. TILBAGEBLIK TIL TIDEN OMKRING BESÆTTELSEN OG BEFRIELSEN DEN 5. MAJ 1945 I min barndom var Pastor

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

KULTURKALENDER. Det sker i Brøndby. Esplanadeparken, Brøndby Strand

KULTURKALENDER. Det sker i Brøndby. Esplanadeparken, Brøndby Strand KULTURKALENDER JUNI 2014 Det sker i Brøndby Fredag den 13. juni til og med søndag den 15. juni, KulturWeekend 2014 Esplanadeparken, Brøndby Strand Kulturkalender juni 2014 Det sker i Brønd KULTURKALENDER

Læs mere

IDÉKATALOG. Sønderborg Provsti

IDÉKATALOG. Sønderborg Provsti IDÉKATALOG Sønderborg Provsti MARTS 2010 BØRN: Kirkeligt børnearbejde: Asserballe: I samarbejde med andre foreninger / børnehaver / dagpleje. Christine Terp, tlf. 74 47 32 28 Skolevandringer ved jule-

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G.

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G. Nyhedsbrev fra Hunne sog Nr. 6. Juni-Juli 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 22. juni 1. søndag 14.30, kl. ca. 16 sommermøde i Kirkeladen Birgit Lundholm Jensen Jytte Abildstrøm

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Prædiken til julesøndag, 1. tekstrække. Luk. 2,25,40.

Prædiken til julesøndag, 1. tekstrække. Luk. 2,25,40. 1 Nollund Kirke. Søndag d. 30. december 2012 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til julesøndag, 1. tekstrække. Luk. 2,25,40. Salmer. DDS 110 Nu vil vi sjunge og være glad. DDS 117 En rose så jeg skyde.

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003"

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til Den danske Salmebog 2003 ORGELBOG 2004 indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003" Bidragydere til samlingen er: Mikkel Andreassen, Povl Christian Balslev, Peter Gawol,

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

KIRKEFOLDER. Kirketjenester for 5. klasses drenge i Københavns Domkirke (Vor Frue kirke)

KIRKEFOLDER. Kirketjenester for 5. klasses drenge i Københavns Domkirke (Vor Frue kirke) KIRKEFOLDER Kirketjenester for 5. klasses drenge i Københavns Domkirke (Vor Frue kirke) Maj 2011 Til alle drenge i 4. klasse og til drengenes forældre 2 Med denne lille folder byder vi jer alle velkommen

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Kirkebladet. 8. september - 15. december. 64. årgang nr. 4 ØRUM VISKUM VEJRUM

Kirkebladet. 8. september - 15. december. 64. årgang nr. 4 ØRUM VISKUM VEJRUM ØRUM VISKUM VEJRUM 64. årgang nr. 4 2012 Kirkebladet 8. september - 15. december Døbte Ørum kirke 9. juni: Maja Søvsø Troelsen 24. juni: Victoria Trudslev Skriver Jonas Guldbæk Viland Elias Xavier Daquis

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på Ane nr. 13: Inger Mathilde Sophie Hansen (1869-død efter 1933) gift 12. maj 1894 med Ole Peter (1856-1905) Karin Andersen 2010-01 side - 1 År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling 2011 i Graabrødre kammerkor

Mødereferat. Generalforsamling 2011 i Graabrødre kammerkor Mødereferat fra Generalforsamling 2011 i Graabrødre kammerkor Tilstede: Alle aktive medlemmer i koret Afbud: Ingen Dato for møde: 24.01.2011 Sted: Holmens kirke Mødeleder og referent: Ordstyrer: Anni Mogensen

Læs mere

KONCERTER I RUDERSDAL

KONCERTER I RUDERSDAL KONCERTER I RUDERSDAL Forår 2015 Holte Kirke Solbakken 56 www.holtekirke.dk Søndag den 1. februar kl. 15 Gladiators of the Golden Lime: et klarinetensemble under Københavns Musikskole dirigeret af: Svend

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

På vores tur til Bad Bramsted var Hans Carl og Ronald med ledsager inviteret med, men det var kun Hans Carl og Kirsten der kunne.

På vores tur til Bad Bramsted var Hans Carl og Ronald med ledsager inviteret med, men det var kun Hans Carl og Kirsten der kunne. Vi har haft følgende aktiviteter: 3 Søndag den 13. nov. 2011, Tyrolermusik i Agerbæk. Fredag den 25. nov. 2011, jul i city, herefter julefrokost på Britannia. Søndag den 11. dec 2011, jul i city Søndag

Læs mere

Billeder fra familiealbummet

Billeder fra familiealbummet Billeder fra familiealbummet Note fra billedværkstedet: De følgende billeder er kopieret efter forlæg af meget forskellig kvalitet. De er først skannet og derefter nænsomt restaureret og justeret for at

Læs mere

PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM

PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM Mandag d.15. april - Lørdag d. 20. april. 2013 Foto: Livstræet af NORLYS FOTO Jubilæumsskrift i anledning af Billund Centrets 40 års jubilæum Jørgen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Padesø Kirke. 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Padesø Kirke. 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3 Padesø Kirke PRÆSTEN Sommerens gudstjenester Som det fremgår af gudstjenestelisten, så er der gudstjeneste hver søndag i sommermånederne, og

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

2016 blev i december måned rundet af med 3 velbesøgte arrangementer:

2016 blev i december måned rundet af med 3 velbesøgte arrangementer: Af Viggo Kaspersen. Foto: Henning Olsen 2016 blev i december måned rundet af med 3 velbesøgte arrangementer: Gudstjeneste i Andst kirke med efterfølgende kaffe i konfirmandstuen. Julefrokost på Linie Fem

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 8 Offentligt

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 8 Offentligt Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 8 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Syng for Livet 14.02.16 20.02.16 ASKOV HØJSKOLE

Syng for Livet 14.02.16 20.02.16 ASKOV HØJSKOLE Syng for Livet 14.02.16 20.02.16 ASKOV HØJSKOLE Søndag d. 14. februar 15.00 17.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe og boller i spisesalen 17.00 Rundvisning ved højskolelærer Kristian la Cour du hører lidt

Læs mere