Korets historie. NIELS ANDERSEN lærer og organist

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korets historie. NIELS ANDERSEN lærer og organist"

Transkript

1 Korets historie Randers Bykor startede i 1918 og hed dengang Randers Motetkor. Læs her en meget interessant beretning om koret og dets første dirigent; NIELS ANDERSEN lærer og organist Niels Andersen fødtes d. 21. april 1879 i Mørke som 2. søn af møllebygger og snedkermester Johannes Andersen og hustru Anna Kirstine Nielsen, datter af boelsmand Niels Rasmussen Stæhr og hustru Ane Kirstine, født Møller. Johannes Andersen stammede fra gården "Langbak" i Saltum. Hans fader hed Anders Laursen.. Johannes Andersen arbejdede før sit giftermål i Randers på bygningen af en mølle, som derefter blev sejlet op til Mors. I ægteskabet fødtes 5 børn, hvoraf 2 døde som små, den ene før faderens død, den anden kort efter. Johannes Andersen døde af tuberkulose den 28. februar 1883, da Niels var 4 år gammel, og hans moder var nu sorn 26- årig enke med 4 små børn. Hun forblev enke, da hun ikke ville, at hendes børn skulle have en "stedfader". Hendes forældre, som boede i "Lykken" ved Rosenholm, hjalp hende, og de to drenge, Laurids og Niels tilbragte en meget stor del af deres barndom hos bedsteforældrene, hvor de legede i engene ved Rosenholm - en tid, de altid senere tænkte tilbage på med meget stor glæde. Efter skoletiden gik Niels Andersen på Mørke højskole hos forstander Appelt. Ved en kirkekoncert i Mørke med professor Nebelong solgte Niels Andersen billetter og var meget optaget af musikken. Professor Nebelung vekslede nogle ord med ham og inviterede han til at af1ægge sig et besøg, hvis han kom til København. Degnen, lærer Christensen, foreslog ham at lære at spille orgel, og som 17-årig begyndte han på undervisningen, da der blev købt et lille harmonium til ham. Begyndelsen faldt ham vanskelig, men interessen var stor, og senere hen vikarierede han ofte ved gudstjenesterne i Mørke kirke. Som 18-årig kom han i l897 til København for at blive uddannet til lærer. Det var på Vesterbro seminarium på Gasværksvej. Hans moder rejste med derover, og de lejede en lille lejlighed i Skydebanegade. En ung mand (seminarist) fik logi og kost hos dem for at hjælpe på økonomien, og desuden syede hans moder skjorter for Magasin du Nord. De gamle i Lykken sendte dem fødevarer til hjælp. Samtidig med Læreruddannelsen var Niels Andersen professor Nebelongs elev på Københavns organistskole og øvede sig tidligt orn morgenen på orgelet i Sct. Johannes kirke. 2 år efter, i 1899 tog han den såkaldte "udvidede organisteksamen". Censorer var Otto Malling og Gotfred Mathisson - Hansen. Året efter i 1900 tog han lærereksamen og blev derefter ansat ved Bogense private realskole, hvor han lærte organisten Th. M. Aagaard at kende. Han bevarede forbindelsen med organist Aagaard, der senere i en lang årrække var organist ved St. Hedinge kirke kom han til Randers Borgerskole, hvor han fik 27 ugentlige timer à 60 øre, og året efter i 1902 ansattes han som organist ved den nybyggede Sct. Peders kirke for en årlig løn på 250 kr. Han forblev ved Sct. Peders kirke til 1917, hvorefter han i 25 år var organist ved Sct. Mortens kirke. 14. juni 1905 holdt han bryllup med Ida Birgitte Weldingh, datter af stationsforstander Wilhelm Weldingh i Mørke og hustru Marie Sophie Frederikke Weldingh, født Ovesen byggede han en villa på. "Randers markjorde", oven for Gudenådalen, og 17. oktober 1910 flyttede han ind sammen med Ida og 4 børn + en "tjenestepige", som det dengang hed. Her var plads til familien og desuden til både have, høns, duer og senere kaniner, der fik til huse i de gamle svellekasser fra det kasserede orgel i Sct. Mortens kirke.

2 Som lærer underviste han nu 36 ugentlige timer i dansk, religion, geografi, tysk og efterhånden i sang. Efter at sanglærer O.A.M. Andersen holdt op, havde han en tid 35 ugentlige timer i sang. De første år havde han ofte elever hjemme i orgelspil og i teori. Senere opgav han elevundervisning hjemme, da organistembedet jo medførte mange begravelser og bryllupper foruden gudstjenesterne på alle helligdagene. Sommerferie eller "ferie-weekender" havde organister ikke dengang. Hvornår han selv begyndte at holde kirkekoncerter, ved jeg ikke bestemt, men i 1907 afholdt han flere koncerter til fordel for en udvidelse af orglet i Sct. Peders kirke, ofte med assistance af lokale sangere, f.eks. fru Mynster, fru Buhelt, fru Holleufer, kontorchef Hjelm, men også med et "blandet kor" eller en kvartet. Også regimentsmusikere assisterede. Efter i nogle år at have været dirigent for mandskoret "Håndværkersangforeningen", hvor han vist ikke altid var helt enig med koret, modnedes vistnok efterhånden hos ham ønsket om at arbejde med et blandet kor. Når nogen meldte sig til optagelse i koret, blev de som regel prøvet ved at skulle synge "Flyv, fugl, flyv!". Den 18. januar 1911 stiftedes da "Randers Motetkor" ved en sammenkomst i hjemmet, og torsdag d. 26. januar 1911 begyndte han sangøvelserne med koret. Torsdag blev i øvrigt fast sangaften fremover, men i begyndelsen af sæsonen var der altid to sangaftener, én for herrerne og én for damerne, og ofte først efter ca. 20 prøver e.l. begyndte sammensangen. Han førte nøje kontrol med koristernes fremmøde, noterede omhyggeligt de fraværende i sin lommebog, og de fik en opfordring bagefter og blev afæsket en forklaring om grunden til udeblivelsen. Var man forkølet, kunne man jo nøjes med at høre på. Skulle man til fest, kunne man sagtens nå det efter prøven!. En af korets (og organistens) trofaste og storartede støtter, fru Boje, erklærede således: "Organisten behandler os jo som skolebørn". Mandag d. 10. april 1911 opførtes "Påske-motetten" i Sct. Peders kirke: Påskemusik ved Motetkoret og fruerne Buhelt og Mynster og organist Andersen. Akkompagnement: frk. Ginnerskov. Af større værker opførte Motetkoret for musikforeningen "Brage" onsdag d. 20. marts 1912 I.P.E. Hartmann: "Dryadens Bryllup". Ved flygelet: fru Abildgaard. (ca. 900 tilhørere). Korets egen koncert fandt ligeledes sted i Håndværkerforeningen fredag d. 22. marts. Ved festen bagefter på hotel Randers overrakte koret dirigenten et smukt sølvbæger med 10 guldtikroner og med indskriften under en lyre "Tak! Motetkoret 22. Marts 1912". I løbet af 1912 afholdtes flere "frikoncerter", den femte holdtes d. 24. oktober. Den blev gentaget i Hobro kirke d. 14. november januar 1913 fejrede koret "stiftelsesfest" med forskelligt: duet, solo, kvartet og oplæsning. Derefter fælles kaffebord og bal. D. 2. marts s.å. opførtes N.W. Gade: "Korsfarerne" efter en afdeling solosang, i Håndværkerforeningen. Koncerten gentoges d. 14. marts. Søndag d. 22. juni s.å. kl. 5: Motetkorets koncert i Hadsund kirke med sange af Gade, Winding, Rung, Nebelong, N. Andersen m.fl. Mandag d. 24. november s.å. koncert i Sct. Mortens kirke: Kor à capella og til slut I.P.E. Hartmann: "Hinsides Bjergene" for solo (fru Mynster), kor og orkester (Randers philharmoniske orkester). 12. marts 1914 sang koret ved Randers Orkesterforenings koncert. 14. marts s.å. holdt Motetkoret koncert i Silkeborg: To afdelinger korsange og en afdeling kvartetsange. 18. april s.å.. holdtes koncert med samme program i Håndværkerforeningen. 22.maj s.å.: Motetkorets koncert ved skolemødet i Randers:"Gurre", "Flyv fugl", "Marsk Stigs døtre", "I Fyrreskoven" m.fl. 14. juni s.å.: koncert i Silkeborg. 4. november s.å. i Sct. Mortens kirke, 22. november s.å.: koncerter i Mørke og Hornslet.

3 26. marts 1915.: Ved en koncert i Randers Håndværkerforening opførtes bl.a. P. Heise: "Tornerose". Prinsessens parti blev sunget af koncertsangerinde Nora Elé, kongesønnen af koncertsanger Vilhelm Michelsen, eneboeren af inspektør Ingerslev, flygelledsagelse ved fru Elise Abildgaard. Søndag d. 20. juni s.å. holdt Motetkoret koncert i Mariager kirke med forskellige sange. Onsdag d. 5. april 1916 holdt koret koncert i Håndværkerforeningen. Program: "Efterårsstormene" af Heise, derefter Rob. Schumann: "Rosens Pilgrimsfærd", (Oversættelse v. adjunkt Haase). Solister: Frk. Lis Mogensen, hr. Ingerslev, fruerne Holleufer og Agnes Mynster. Ved flygelet: Mathilde Hannemann. Søndag d. 29. oktober s.å. koncert i Sct. Mortens kirke med korsange à capella, bl.a. Palæstrina: "Hymne" (Motet) og "Sanctus" (6-st. Motet) m.fl. Indledende orgelmusik: Toccata og fuga i d-mol af Bach. Torsdag d. 2. november s.å. gentoges koncerten. Torsdag d. 22. februar 1917 sang koret "Elverskud" ved Brages mindekoncert for 100 året for Niels W. Gades fødsel. Langfredag d. 6. april s.å.: "Passionskoncert" i Sct. Mortens kirke med musik af Händel, Beethoven, Gade, Hartmann m.fl. Søndag d. 18. november: koncert i Sct. Mortens kirke: korsange à capella. Assistance af hr. adjunkt Ottosen. Tirsdag d. 20. november s.å. gentoges koncerten som 12. "frikoncert". 18. februar 1918 koncert i Håndværkerforeningen med kor og orkester. Program: bl.a. Hartmann: "I Provence", N.W. Gade: "Agnethe og Havfruerne", Heise: "Kong Hakes Ligfærd", Schumann: "Zigeunerliv". Koncerten blev gentaget d. 21. februar (med fuldt hus). Koret forærede dirigenten et ur. 19. marts 1919: Koncert i Randers teater: Gade: "Korsfarerne" for soli, kor og orkester. Armida: Fru Hald, Peter Eremit: hr. adjunkt Ottosen, Rinaldo: hr. Thøger Rasmussen, samt Motetkoret. Koncerten blev gentaget den 25. marts. Tirsdag d. 1. oktober s.å. koncert i Sct. Mortens kirke: Korsange à capella, foruden orgelmusik af Bach og Max Reger. Til slut "Ave verum corpus" af Mozart, for kor og orgel. Mandag d. 10. november s.å. koncert i Sct. Mortens kirke, program: Widor: Symfoni nr. 4 for orgel og orkester. Dirigent: hr. Bjelke, C. Saint-Saëns: "Syndfloden", oratorium for soli, kor og orkester (opus 45). Assistance: Fruerne Holleufer og Mynster, herrerne adjunkt Ottosen og kontorchef Hjelm. (Dirigent: Nie1s Andersen). Onsdag d. 28. april 1920 koncert i Sct. Mortens kirke. Efter G.F. Händel: Koncert nr. 2 for strygeorkester, oboer, fagotter og orgel (dirigent hr. Bjelke) opførtes Enrico Bossi: "Højsangen" (Canticum Canticorum) for soli, kor og orkester. (Dirigent N. Andersen). Solister: Fru Johanne Karstens og hr. Vilhelm Michelsen. Søndag d. 31. oktober s.å. koncert i Hadsund kirke med følgende program: Efter Bach: Præludium og Fuga i c-mol, Palæstrina: "Tu es Petrus" (6-st. motet), Barnekow: "Vær stille Hjerte", "Farvel, farvel udlændigheds land" m.fl., senere Palæstrina: "O crux ave" (5-st. motette), Lange-Müller: "Madonna over bølgerne", Peterson-Berger: "Stemning", Asger Hamerik: "Aftensang". Koncerten gentoges søndag d. 7. november i Sct. Mortens kirke og søndag d. 21. november i Sct. Peders kirke, sidstnævnte sted med organist Alfred Nielsen ved orglet. Langfredag d. 25. marts 1921 koncert i Sct. Mortens kirke. Program: Johan Sebastian Bach: "Johannes-Passion" for soli, kor, orgel og orkester. Solister: Fruerne Ethelberg og Worm-Jørgensen, samt hr. Vilhelm Michelsen og organist Skytte Birkefeldt. 14. oktober s.å. koncert i Sct. Mortens kirke. Programmet omfattede forskelige værker af Mathisson-Hansen, Palæstrina, Otto Mailing, Grieg, Barnekow m.fl. Koret var bagefter samlet i Industricafeen. 15. oktober, altså dagen efter rejste Niels Andersen til Tysk1and en måned på legat for at studere kirkemusik. Rejsen gik over Lübeck og Hamburg til Leipzig, hvor han bl.a. hørte koncerter i Gewandhaus og Thomaskirken, videre til Dresden, hvor bl.a. operaen besøgtes, og til Berlin. 19. november var han hjemme igen. Onsdag d. 8. marts 1922 holdt koret koncert i Håndværkerforeningen og opførte Gluck: "Orfeus og Euridike", opera i 3 akter for soli, kor og orkester. Orfeus' parti blev sunget af fru Harriet Vendelhaven, Eros af fru Anna

4 Hein. Euridike af fru Ethelberg. Ved flygelet var frk. Jenny Drachmann. Onsdag d. 22. november s,å. holdt koret koncert i Sct. Mortens kirke med indledende orgelmusik af Bach: Fantasi i g-dur, derefter fulgte W.A. Mozart: Requiem i udtog for soli, kor, klaver og orkester, I.P.E. Hartmann: "Hinsides Bjergene". Mezzosopran, sopran, klaver, kor og orkester, N.W. Gade: "Ved Solnedgang". Søndag d. 25. marts 1923 holdt koret koncert i Sct. Mortens kirke med indledende orgelmusik af Bach: Tripelfuga i Es-dur, derefter fulgte Otto Malling: "Det hellige Land". Sopran: Fru Ethelberg, baryton: Cand. pharm. Budz. Dernæst G.F. Händel: "Te Leum laudamus" for 5-st. kor, flygel og orkester. Ved flygelet: Frk. Jenny Drachmann. D. 24. januar s.å. fejredes korets 12 års fødselsdag i Højskoleforeningen. Typograf Sørensen havde forfattet en sang til lejligheden. Tirsdag d. 13. november s.å. afholdtes koncert i Sct. Mortens kirke med et program omfattende en række mindre værker. Fredag d. 28. marts 1924 koncert i Sct. Mortens kirke. Orgel: Bach: Præludium i h-mol, derefter J.S. Bach: "Die hohe Messe" i udtog: I: Kyrie, II: Gloria, III: Credo, IV: Sanctus, V: Benedictus, VI: Agnus Dei. Onsdag d. 3. december s.å. koncert i Sct. Mortens kirke. Program: "Vågner op" (Kirkekantate nr. 140), derefter Saint-Saëns: "Syndfloden". En planlagt gentagelse af koncerten dagen efter i Viborg domkirke blev ikke til noget af ukendt grund. Domorganist Gunnar Foss skulle have indledet med Bach: Præludium og Fuga i c-mol. Torsdag d. 16. april 1925 koncert i Sct. Mortens kirke. Der opførtes Joseph Haydn: "Skabelsen". Medvirkende var: Johanne Karstens (sopran), Johannes Andersen (bas), Henrik Jochumsen (tenor), Ellen Ussing (klaver), samt Randers orkesterskole. Der var ca. 600 tilhørere. Dagen efter, 17. april genopførte koret "Skabelsen" i Vejlby kirke. I juni oversatte Niels Andersen korene af "Messias", og i efteråret afholdtes flre udenbys koncerter til fordel for Motetkorets Messias-opførelse, og fredag d. 2. oktober s.å. en koncert i Sct. Mortens kirke med samme formål. Solist var Thøger Rasmussen. Torsdag d. 15. april 1926 i Viborg domkirke opførte Motetkoret så Händels "Messias" og gentog opførelsen dagen efter d. 16. april i Sct. Mortens kirke. Solister var Johanne Karstens (sopran), Stella Hellemann (alt), hr. Budz (tenor), hr. Hjelm (bas). Endvidere medvirkede Randers orkesterskole. Koncerten gentoges søndag d. l8. april og mandag d. 19 april, henholdsvis i Vejlby kirke og Grenå kirke. Da det stadig kneb med penge til honorarerne, lånte far 500 kr. af min mors arv. D. 18. juni s.å. blev han færdig med oversættelsen af korene i "Israel i Ægypten", og hver dag skrev han korstemmer ud (i skolens sommerferie). Onsdag d. 2. september s.å. afholdtes koncert i Sct. Mortens kirke med assistance af lokale kunstnere for at styrke Motetkorets økonomi. Tirsdag d. 12. april 1927 koncert i Sct. Mortens kirke med opførelse af Händel: "Israel i Ægypten". Bagefter var koret på teatercafeen. Koncerten blev gentaget fredag d. 29. april. Fredag d. 3. december s.å. ved Brages 75 års jubilæum i Håndværkerforeningen opførte Motetkoret "Tornerose" med orkester med 35 musici, efter at flere kunstnere med tilknytning til Randers havde optrådt. Far besvimede efter den lange koncert, efter en lang arbejdsdag forud. Han måtte hvile ud i sengen i tre dage. Tirsdag d. 14. februar 1928 holdt far koncert i Sct. Mortens kirke med et børnekor og assistance af fru Vendelhaven. Koncerten gentoges senere i Bjerringbro og Fausing til fordel for orglet. Overskuddet 418 kr. indsattes i Sparekassen.

5 Fredag d 11. maj s.å. holdt Motetkoret koncert i Sct. Mortens kirke med à capella-sange. (Programmet findes ikke mere). D. 13. oktober s.å. holdtes koncert med børnekoret i Sct. Mortens kirke til fordel for orglets facadepiber. (Nettto indtægt 307 kr.). Torsdag d. 21. marts 1929 holdt Motetkoret koncert i Sct. Mortens kirke med opførelse af Händels oratorium "Jefta". Koncerten blev optaget af Radiofonien til transmission for et honorar af kr. Fars danske tekst blev bragt i "Radiolytteren". Koncerten gentoges dagen efter d. 22. marts. Solister var: Poul Wiedemann, Harriet Vendelhaven, Birgit Engel, Holger Byrding. Desuden medvirkede børnekoret fra den kommunale mellemskole og Randers Philharmoniske Orkester suppleret med udenbys fagot og obo. Ved klaveret var Jenny Drachmann. I de følgende år klaredes økonomien for koret ved Statsradiofoniens betaling for transmission, undertiden 1.200, somme tider 1.500, og en gang kr. For den fulde danske tekst betalte "Radiolytteren" 60 kr. Fra nu af benyttede Niels Andersen gerne skolesommerferien til at oversætte Händels oratorier fra den engelske tekst i dr. Crysanders udtog til dansk, hvoraf både kor og arier var på vers, et arbejde, som optog ham meget ud fra hans stærke følelse for smuk poesi. Han havde alt færdigt og parat, når ferien sluttede, indbefattet aftalerne med kammersanger Holm, Statsradiofonien, med solisterne i København, korstemmerne skrevet ud o.s.v., så prøverne kunne begynde den sidste torsdag i august. Torsdag d. 24. april 1930 kom korets første opføre1se af oratoriet "Saul", og anden opførelse fulgte dagen efter, d.. 2. april. Solister var: Holger Byrding, Else Schøtt, Thøger Rasmussen, Signe Becker. Ved klaveret: Jenny Drachmann. Desuden medvirkede Randers Philharmoniske Orkester. D. 2. marts 1331 kom første opførelse af "Israel i Ægypten". Den gentoges dagen efter d. 3. marts. Medvirkende var: Ingeborg Steffensen, Thøger Rasmussen, Jenny Drachmann og Randers Philharmoniske Orkester. D. 5. april 1932 opførtes "Josua" af Händel. Solister var: Otto Steenberg, Henry Skær, Holger Byrding, Kirsten Engquist. Desuden medvirkede Randers Philharmoniske Orkester og Jenny Drachmann ved klaveret. D. 10. maj 1933 opførtes oratoriet "Samson". Solister: Aage Thygesen, Holger Byrding, Ejnar Nørby, Else Schøtt, Ely Hjalmar, desuden Randers philharmoniske Orkester og ved klaveret Jenny Drachmann. Efter koncerten samledes koret til en fest i Håndværkerforeningen, og d. 18. juni s.å. foretog koret en udflugt til Rebild. D. 24. januar 1934 afholdt koret stiftelsesfest på Skydepavillonen. Torsdag d. 8. maj 1934 opførte Motetkoret Saint-Saëns: "Syndfloden". Solister: Ebba Wilton (i stedet for Else Schøtt, der var indisponeret), Else Jena, Thøger Rasmussen, Ejnar Nørby, samt Randers Philharmoniske Orkester. D. 20. januar 1935 holdt koret stiftelsesfest på Skydepavillonen. D. 27. april s.å. bragte Randers Amtsavis et interview med Niels Andersen i anledning af den kommende opførelse af Händels oratorium "Salomo", som opførtes, som mindekoncert i anledning af 250-året for Händels fødsel, d 3. maj 1935, i Sct. Mortens kirke. Solister var: Holger Byrding, Else Schøtt, Else Jena, Piddy Heilmann, Ebba Wilton, J.Chr. Sabro. Desuden medvirkede Randers Philharmoniske Orkester og ved klaveret Jenny Drachmann. D. 18. januar 1936 holdt Motetkoret sit 25 års jubilæum med blomster og gaver til dirigenten, og søndag d. 19. januar fejredes stiftelsenfesten på Skydepavillonen. Dirigenten fik overrakt en smuk sølvbakke. Hr. Lassen Landorf bemærkede, at det jo burde have været en "Händel", men at det altså blev en "Bak". Bagefter var der dans. D. 6. maj s.å. opførtes oratoriet "Judas Maccabæus. Solister var: Judas: Thyge Thygesen, Simon: Holger Byrding, en israelitisk kvinde: Else Schøtt (sopran), en israelitisk kvinde: Ingeborg Steffensen (alt), et bud: J.Chr.

6 Sabro. Endvidere Randers Philharmoniske Orkester. Ved klaveret: Jenny Drachmann. Efter koncerten var koret samlet på hotel Randers. 17. november s.å. afholdtes koncert med børnekoret og solist Karl Johan Klinge. Denne koncert blev også transmitteret. Fredag d. 29. april 1937 opførtes Mendelsohn-Bartholdy: "Elias". Solister var: Ely Hjalmar, Aage Thygesen, Holger Byrding, Else Schøtt. Endvidere medvirkede Randers Philharmoniske Orkester. Søndag d. 20. juni s.å. foretog Motetkoret sommerudflugt til Ahl strand. D. 18. august s.å. kom der afslag fra Statsradiofonien (nu Peder Gram) på transmission af Händels "Dettinger Te Deum". Niels Andersen skrev en artikel i avisen om korets ophør, da det ikke ville kunne fortsætte uden penge til solister m.m. og skrev til Holger Byrding om sagen. Der kom protester både lokalt fra fru Mynster, Carl Rasmussen m.fl. og også i københavnsk presse. Der kom meddelelse fra Byrding, at sagen kom for i radiorådet. D. 17. september kom brev fra Radiofonien, at man havde antaget "Dettinger Te Deum" til transmission i l938. Prøverne begyndte så d. 29. september. I slutningen af 1937 begyndte helbredet at svigte. Lægen rådede ham til undersøgelse på sygehuset. Han fortsatte imidlertid trods træthed, både med prøverne med Motetkoret og med børnekoret, hvis koncert skulle transmitteres d. 25. januar Men dagen før transmissionen var han så medtaget (uremi), at han måtte indlægges på sygehuset og aflyse transmissionen. En drøj og pinefuld tid fulgte nu i de fire måneder på sygehuset med to operationer. Den 12. maj kom han hjern, men måtte flere gange til behandling på sygehuset. Motetkorets koncert var blevet udsat til næste år. I løbet af sommeren fik han efterhånden nogenlunde kræfterne igen, og den 1. september begyndte han prøverne med koret. D. 17. december 1938 holdt børnekoret en transmitteret koncert i Sct. Mortens kirke, hvor Thøger Rasmussen sang, Harald W. Andersen spillede foruden han selv. Den 16. december s. å. udnævntes han til Ridder af Dannebrog, og d. 9. januar var han i audiens hos kong Christian d. 10. Turen til København benyttede han til samtaler med Byrding, Aksel Schøtz, Brems m.fl. Søndag d. 5. februar 1939 afholdtes stiftelsesfest i Håndværkerforeningen kl. 1. (Han noterer i sin lommebog: "Tre retter mad og kaffe - 4 kr"), underholdning og dans til kl april 1939 opførtes Händels "Te Deum" for bassolo, kor, cembalo, orgel og orkester. (1.500 kr. fra Radiofonien). Bagefter samledes koret med Byrding i Håndværkerforeningen. Randers Dagblad bragte et interview d. 17. april. Den 21. april s.å. på sin 60 års fødselsdag fik han mange blomster og telegrammer. Skoleinspektøren opfordrede ham til at søge afsked fra skolen, da han virkede træt efter sygdommen i 1938, og d. 1. juni indleverede han sin afskedsansøgning vedlagt en lægeerklæring. Han foreslog Radiofonien at opføre "Elias", men fik afslag. Derefter foreslog han Johannes-Passion og Mozarts Requiem, hvad man også afslog. D. 16. juli havde han oversat Max Bruchs "Hebraische Lieder" med henblik på en koncert. D. 25. september s.å. stod meddelelsen om hans afsked i avisen. Lørdag d. 30. september s.å. på sin sidste skoledag sang han med realklassens piger ved indvielsen af den nye Fabersvejs skole. D. 1. oktober s.å. sang børnekoret ved en folkekoncert med assistance af fru Gottlieb. D. 10. april 1940 skulle Motetkorets koncert have været, men d. 9. april havde tyskerne besat Danmark, så koncerten måtte udsættes. Den blev da afholdt søndag d. 26. maj kl. 16, da kirken ikke kunne mørkelægges. Programmet var: Max Bruch: Hebraiske sange, tekst efter Lord Byron (oversat af Niels Andersen), Franz Schubert: Davids 23. salme for 4-st. damekor og strygekvartet, P.E. Lange-Müller: 3 salmer for kor og orkester, Niels W. Gade: Ved Solnedgang, kor og orkester. Randers Philharmoniske Orkester medvirkede med 30 musici. Det blev Randers Motetkors sidste koncert.

7 Under tyskernes besættelse af Danmark blev det nødvendigt at rationere i mange retninger. Således fik kirkebetjenten ordre til, at temperaturen i Sct. Mortens kirke på søgnedagene ikke måtte sættes op over 11 grader. Min far fortsatte dog med at øve sig på orglet, som han havde været vant til igennem hele sin tid som organist. Den kolde luft i kirken gav ham i 1941 en begyndende bronchitis, som viste sig at blive kronisk og medførte efterhånden tiltagende åndedrætsbesværligheder, så at han sjældent fik ret megen nattesøvn. Et ophold i sornmeren 1942 i 6 uger med behandlinger på Gamle Skovridergård hos overlæge Viggo Starcke hjalp en del, så han hostede mindre, men han var blevet en svag mand på grund af sygdommen, det kneb ham at gå op ad Vestre Altanvej med sin cykle. Tungest faldt det ham vistnok at måtte opgive arbejdet med Motetkoret. Derimod fortsatte han med folkekoncerterne og med at arrangere koncerter for rnusikforeningen "Brage", hvor han var formand fra 1928 til sin død 1945, samt at spille til Odd Fellow-ordenens julekoncerter til fordel for "De tavse fattige i Randers". Her medvirkede han sidste gang i december Som organist ved Sct. Peders kirke og derefter ved Sct. Mortens kirke afholdt han i 43 år en lang række koncerter, undertiden til velgørende formål, f. eks. for menighedsplejen, for arbejdsløse, for Belgierne, Wienerne, skadelidte Italienere, en ny kirke i Dronningborg, men også til fordel for orglet i Sct. Peders kirke, og senere samlede han ved sine koncerter penge ind til det nye store orgel i Sct. Mortens kirke, og adskillige koncerter arrangerede han både i Randers og i omegnens byer for at skaffe penge til Motetkoret, så det kunne blive muligt at opføre f.eks. Oratoriet "Messias". Udenbys solister, samt orkester og pianisten skulle jo have honorar. Til folkekoncerterne havde han et kommunalt tilskud, så han kunne sikre sig god assistance, både koncertsangere og kgl. operasangere og -sangerinder, samt musikere. Blandt de assisterende kan nævnes: Professor Chonowitsch, Fini Henriques, Peder Møller, Louis Jensen, Thøger Rasmussen, Else Amentorp, Aksel Schøtz, Margaritha Flor, Elsa Sigfuss, Harriet Vendelhaven, Niels Rudolph Gade, Lilly Lamprecht, Aage Thygesen, Anders Brems, Albert Høeberg, Birgit Engel, Ejnar Nørby, Marius Jakobsen, Naval, Else Jena, Else Schøtt, Holger Byrding. Selv indledede han gerne med et præludium og fuga af Bach, spillede også gerne musik af Max Reger, Buxtehude m.fl. Undertiden havde hans børnekor en afdeling flerstemmige sange. Ved juleaftens gudstjenester havde han som regel et udvidet kor til Hartmanns juleliturgi, foruden at et børnekor sang. (f.eks. "En rose så jeg skyde"). Han placerede børnene så langt tilbage bag orglet, at klangen af de lyse barnestemmer gjorde en meget skøn virkning. I slutningen af februar 1945 sprængte tyskerne Randers Theater i luften, hvorfor sæsonens 4. og sidste Bragekoncert måtte afholdes på forsamlingsbygningen "Jylland". Efter koncerten følte han sig meget træt, da han gik hjem, og kl. 1. om natten døde han pludselig af en blodprop. Det var den 28. februar Drivkraften i hans arbejde synes mig at være kærligheden til musikken og til poesien. Derfor indeholder programmerne så mange dejlige stemningsbilleder og smuk naturlyrik. Randers i april Gerda W. Andersen

Sopran, Mezzo-sopran, Alt Johanne Karstens

Sopran, Mezzo-sopran, Alt Johanne Karstens Sopran, Mezzo-sopran, Alt Det er ikke lykkedes at finde biografiske data på. Sangeren Thøger Rasmussen fortæller i sin lille bog (pamflet) om følgende episode, som involverer (formentlig fra omkring 1920):

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Anker Olesen Tenor - koncertsanger

Anker Olesen Tenor - koncertsanger Anker Olesen Tenor - koncertsanger Han må have været en, som man regnede med, eftersom han har både Helge Bonnén på flygel og Fini Henriques på violin. En smuk og klar tenor, med den fineste udtale. Anker

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje August Hage Oremandsgaard Allé 2 4720 Præstø Tlf. 22878487 Hage@oremandsgaard.dk CVR: 182033 Bruger-ID:35711 26. januar 2014, Præstø Hermed tillader jeg

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

D Y S S E P O S T E N

D Y S S E P O S T E N D Y S S E P O S T E N KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 20 December 2011 NUMMER 73 Pinsekirken i Danmark 12. oktober 1911 stiftedes den første pinsemenighed i en villa i Lyngby udenfor

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006

FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006 FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006 Gratis adgang! EKSTRA: STAND UP OPERA VALBYPARKEN søndag den 6. august kl. 11-17 VELKOMMEN til en havekulturel og musikalsk inspirationsdag i Valbyparken søndag den 6.

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Velkommen til. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2014 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2014 på www.petersjuliribe.dk Velkommen til Peters Jul i Ribe Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2014 på www.petersjuliribe.dk Jeg glæder mig i denne tid... Det er indledningen til bogen Peters Jul, som handler om

Læs mere

Når der bliver orkestertransmission fra stationsbyen

Når der bliver orkestertransmission fra stationsbyen 1 Tømrer Otto Knudsen, som er en af Peter Stenkløvers drenge bror til Christian Tømrer, Knud Peter, Thorvald, Martin og så var der Christian s søn Aage var formand for Nordfynsk Musikforening af 1940,

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Oversigt over musik events på Langeland sommeren 2014

Oversigt over musik events på Langeland sommeren 2014 Lohals Bøstrup Musikken er fra langeland Rudkøbing Spodsbjerg Oversigt over musik events på Langeland sommeren 2014 Bagenkop Sommerkoncerter i Bøstrup Kirke Lørdag d. 7. juni Kl. 15.30 Danavista Kvartetten

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009.

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009. Ollerup den 17. december 2009. Nyhedsbrev nr. 5. Julen står for døren. Snart vil der falde lidt ro på os. Det glæder vi os alle til. Juleferien begynder i morgen, fredag den 18. december kl. 10.45. Vi

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Søndag d. 15. november 15.00 17.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe og boller i spisesalen 17.00 Rundvisning ved højskolelærer Ulla Henningsen du hører lidt

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

GUTTERMANN KULTURPRODUKTION

GUTTERMANN KULTURPRODUKTION GUTTERMANN KULTURPRODUKTION GK Books GK Live www.guttermann-kultur.dk Skriv til os på: guttermannkultur@gmail.com Eller ring på: mobil +45 23 72 31 22, mobil +45 40 59 22 83 eller fastnet +45 33 24 02

Læs mere

Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b

Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b Undervisningsforløb udarbejdet af Eskild Højgaard for Dansklærerforeningen februar 2003. Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b Læsningens mål og midler 7.b At lade eleverne få en oplevelse Lade eleverne

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Gurli Gilda: Fra www.danskefilm.dk. Født 12. november 1919 død 22. november 1995

Gurli Gilda: Fra www.danskefilm.dk. Født 12. november 1919 død 22. november 1995 Gurli Gilda: Fra www.danskefilm.dk Født 12. november 1919 død 22. november 1995 Gurli Gilda debuterede i 1938 som refrænsanger på Grenens Badehotel og optrådte senere i Valencia, på Skovriderkroen i København,

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Uddannelse. Rose Munk Heiberg Ramløsevej 13, st. th., 2100 København Ø Email: rose.heiberg@gmail.com Tel: 0045-26959509

Uddannelse. Rose Munk Heiberg Ramløsevej 13, st. th., 2100 København Ø Email: rose.heiberg@gmail.com Tel: 0045-26959509 CV Uddannelse 1993-2007 Undervisning i klaver - Solotimer hos Nenia Zenana, dirigent og pianist 2005-2009 BA i Musikvidenskab, Københavns Universitet - Korledelse ved Kasper Beck Hemmingsen, lektor - Sang

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

Høkeren. Spis hvad du kan. Kokke-teamet er fra AFMM. Billetter købes hos. Torsdag 07/02 kl. 18:00. er der igen familie-café i forsamlingshuset

Høkeren. Spis hvad du kan. Kokke-teamet er fra AFMM. Billetter købes hos. Torsdag 07/02 kl. 18:00. er der igen familie-café i forsamlingshuset Torsdag 07/02 kl. 18:00 er der igen familie-café i forsamlingshuset Spis hvad du kan Voksne 40 kr. Børn 30 kr. Dessert 10 kr. Kokke-teamet er fra AFMM Ved Kommunemesterskaberne i Holsted lørdag den 5.

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere