Korets historie. NIELS ANDERSEN lærer og organist

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korets historie. NIELS ANDERSEN lærer og organist"

Transkript

1 Korets historie Randers Bykor startede i 1918 og hed dengang Randers Motetkor. Læs her en meget interessant beretning om koret og dets første dirigent; NIELS ANDERSEN lærer og organist Niels Andersen fødtes d. 21. april 1879 i Mørke som 2. søn af møllebygger og snedkermester Johannes Andersen og hustru Anna Kirstine Nielsen, datter af boelsmand Niels Rasmussen Stæhr og hustru Ane Kirstine, født Møller. Johannes Andersen stammede fra gården "Langbak" i Saltum. Hans fader hed Anders Laursen.. Johannes Andersen arbejdede før sit giftermål i Randers på bygningen af en mølle, som derefter blev sejlet op til Mors. I ægteskabet fødtes 5 børn, hvoraf 2 døde som små, den ene før faderens død, den anden kort efter. Johannes Andersen døde af tuberkulose den 28. februar 1883, da Niels var 4 år gammel, og hans moder var nu sorn 26- årig enke med 4 små børn. Hun forblev enke, da hun ikke ville, at hendes børn skulle have en "stedfader". Hendes forældre, som boede i "Lykken" ved Rosenholm, hjalp hende, og de to drenge, Laurids og Niels tilbragte en meget stor del af deres barndom hos bedsteforældrene, hvor de legede i engene ved Rosenholm - en tid, de altid senere tænkte tilbage på med meget stor glæde. Efter skoletiden gik Niels Andersen på Mørke højskole hos forstander Appelt. Ved en kirkekoncert i Mørke med professor Nebelong solgte Niels Andersen billetter og var meget optaget af musikken. Professor Nebelung vekslede nogle ord med ham og inviterede han til at af1ægge sig et besøg, hvis han kom til København. Degnen, lærer Christensen, foreslog ham at lære at spille orgel, og som 17-årig begyndte han på undervisningen, da der blev købt et lille harmonium til ham. Begyndelsen faldt ham vanskelig, men interessen var stor, og senere hen vikarierede han ofte ved gudstjenesterne i Mørke kirke. Som 18-årig kom han i l897 til København for at blive uddannet til lærer. Det var på Vesterbro seminarium på Gasværksvej. Hans moder rejste med derover, og de lejede en lille lejlighed i Skydebanegade. En ung mand (seminarist) fik logi og kost hos dem for at hjælpe på økonomien, og desuden syede hans moder skjorter for Magasin du Nord. De gamle i Lykken sendte dem fødevarer til hjælp. Samtidig med Læreruddannelsen var Niels Andersen professor Nebelongs elev på Københavns organistskole og øvede sig tidligt orn morgenen på orgelet i Sct. Johannes kirke. 2 år efter, i 1899 tog han den såkaldte "udvidede organisteksamen". Censorer var Otto Malling og Gotfred Mathisson - Hansen. Året efter i 1900 tog han lærereksamen og blev derefter ansat ved Bogense private realskole, hvor han lærte organisten Th. M. Aagaard at kende. Han bevarede forbindelsen med organist Aagaard, der senere i en lang årrække var organist ved St. Hedinge kirke kom han til Randers Borgerskole, hvor han fik 27 ugentlige timer à 60 øre, og året efter i 1902 ansattes han som organist ved den nybyggede Sct. Peders kirke for en årlig løn på 250 kr. Han forblev ved Sct. Peders kirke til 1917, hvorefter han i 25 år var organist ved Sct. Mortens kirke. 14. juni 1905 holdt han bryllup med Ida Birgitte Weldingh, datter af stationsforstander Wilhelm Weldingh i Mørke og hustru Marie Sophie Frederikke Weldingh, født Ovesen byggede han en villa på. "Randers markjorde", oven for Gudenådalen, og 17. oktober 1910 flyttede han ind sammen med Ida og 4 børn + en "tjenestepige", som det dengang hed. Her var plads til familien og desuden til både have, høns, duer og senere kaniner, der fik til huse i de gamle svellekasser fra det kasserede orgel i Sct. Mortens kirke.

2 Som lærer underviste han nu 36 ugentlige timer i dansk, religion, geografi, tysk og efterhånden i sang. Efter at sanglærer O.A.M. Andersen holdt op, havde han en tid 35 ugentlige timer i sang. De første år havde han ofte elever hjemme i orgelspil og i teori. Senere opgav han elevundervisning hjemme, da organistembedet jo medførte mange begravelser og bryllupper foruden gudstjenesterne på alle helligdagene. Sommerferie eller "ferie-weekender" havde organister ikke dengang. Hvornår han selv begyndte at holde kirkekoncerter, ved jeg ikke bestemt, men i 1907 afholdt han flere koncerter til fordel for en udvidelse af orglet i Sct. Peders kirke, ofte med assistance af lokale sangere, f.eks. fru Mynster, fru Buhelt, fru Holleufer, kontorchef Hjelm, men også med et "blandet kor" eller en kvartet. Også regimentsmusikere assisterede. Efter i nogle år at have været dirigent for mandskoret "Håndværkersangforeningen", hvor han vist ikke altid var helt enig med koret, modnedes vistnok efterhånden hos ham ønsket om at arbejde med et blandet kor. Når nogen meldte sig til optagelse i koret, blev de som regel prøvet ved at skulle synge "Flyv, fugl, flyv!". Den 18. januar 1911 stiftedes da "Randers Motetkor" ved en sammenkomst i hjemmet, og torsdag d. 26. januar 1911 begyndte han sangøvelserne med koret. Torsdag blev i øvrigt fast sangaften fremover, men i begyndelsen af sæsonen var der altid to sangaftener, én for herrerne og én for damerne, og ofte først efter ca. 20 prøver e.l. begyndte sammensangen. Han førte nøje kontrol med koristernes fremmøde, noterede omhyggeligt de fraværende i sin lommebog, og de fik en opfordring bagefter og blev afæsket en forklaring om grunden til udeblivelsen. Var man forkølet, kunne man jo nøjes med at høre på. Skulle man til fest, kunne man sagtens nå det efter prøven!. En af korets (og organistens) trofaste og storartede støtter, fru Boje, erklærede således: "Organisten behandler os jo som skolebørn". Mandag d. 10. april 1911 opførtes "Påske-motetten" i Sct. Peders kirke: Påskemusik ved Motetkoret og fruerne Buhelt og Mynster og organist Andersen. Akkompagnement: frk. Ginnerskov. Af større værker opførte Motetkoret for musikforeningen "Brage" onsdag d. 20. marts 1912 I.P.E. Hartmann: "Dryadens Bryllup". Ved flygelet: fru Abildgaard. (ca. 900 tilhørere). Korets egen koncert fandt ligeledes sted i Håndværkerforeningen fredag d. 22. marts. Ved festen bagefter på hotel Randers overrakte koret dirigenten et smukt sølvbæger med 10 guldtikroner og med indskriften under en lyre "Tak! Motetkoret 22. Marts 1912". I løbet af 1912 afholdtes flere "frikoncerter", den femte holdtes d. 24. oktober. Den blev gentaget i Hobro kirke d. 14. november januar 1913 fejrede koret "stiftelsesfest" med forskelligt: duet, solo, kvartet og oplæsning. Derefter fælles kaffebord og bal. D. 2. marts s.å. opførtes N.W. Gade: "Korsfarerne" efter en afdeling solosang, i Håndværkerforeningen. Koncerten gentoges d. 14. marts. Søndag d. 22. juni s.å. kl. 5: Motetkorets koncert i Hadsund kirke med sange af Gade, Winding, Rung, Nebelong, N. Andersen m.fl. Mandag d. 24. november s.å. koncert i Sct. Mortens kirke: Kor à capella og til slut I.P.E. Hartmann: "Hinsides Bjergene" for solo (fru Mynster), kor og orkester (Randers philharmoniske orkester). 12. marts 1914 sang koret ved Randers Orkesterforenings koncert. 14. marts s.å. holdt Motetkoret koncert i Silkeborg: To afdelinger korsange og en afdeling kvartetsange. 18. april s.å.. holdtes koncert med samme program i Håndværkerforeningen. 22.maj s.å.: Motetkorets koncert ved skolemødet i Randers:"Gurre", "Flyv fugl", "Marsk Stigs døtre", "I Fyrreskoven" m.fl. 14. juni s.å.: koncert i Silkeborg. 4. november s.å. i Sct. Mortens kirke, 22. november s.å.: koncerter i Mørke og Hornslet.

3 26. marts 1915.: Ved en koncert i Randers Håndværkerforening opførtes bl.a. P. Heise: "Tornerose". Prinsessens parti blev sunget af koncertsangerinde Nora Elé, kongesønnen af koncertsanger Vilhelm Michelsen, eneboeren af inspektør Ingerslev, flygelledsagelse ved fru Elise Abildgaard. Søndag d. 20. juni s.å. holdt Motetkoret koncert i Mariager kirke med forskellige sange. Onsdag d. 5. april 1916 holdt koret koncert i Håndværkerforeningen. Program: "Efterårsstormene" af Heise, derefter Rob. Schumann: "Rosens Pilgrimsfærd", (Oversættelse v. adjunkt Haase). Solister: Frk. Lis Mogensen, hr. Ingerslev, fruerne Holleufer og Agnes Mynster. Ved flygelet: Mathilde Hannemann. Søndag d. 29. oktober s.å. koncert i Sct. Mortens kirke med korsange à capella, bl.a. Palæstrina: "Hymne" (Motet) og "Sanctus" (6-st. Motet) m.fl. Indledende orgelmusik: Toccata og fuga i d-mol af Bach. Torsdag d. 2. november s.å. gentoges koncerten. Torsdag d. 22. februar 1917 sang koret "Elverskud" ved Brages mindekoncert for 100 året for Niels W. Gades fødsel. Langfredag d. 6. april s.å.: "Passionskoncert" i Sct. Mortens kirke med musik af Händel, Beethoven, Gade, Hartmann m.fl. Søndag d. 18. november: koncert i Sct. Mortens kirke: korsange à capella. Assistance af hr. adjunkt Ottosen. Tirsdag d. 20. november s.å. gentoges koncerten som 12. "frikoncert". 18. februar 1918 koncert i Håndværkerforeningen med kor og orkester. Program: bl.a. Hartmann: "I Provence", N.W. Gade: "Agnethe og Havfruerne", Heise: "Kong Hakes Ligfærd", Schumann: "Zigeunerliv". Koncerten blev gentaget d. 21. februar (med fuldt hus). Koret forærede dirigenten et ur. 19. marts 1919: Koncert i Randers teater: Gade: "Korsfarerne" for soli, kor og orkester. Armida: Fru Hald, Peter Eremit: hr. adjunkt Ottosen, Rinaldo: hr. Thøger Rasmussen, samt Motetkoret. Koncerten blev gentaget den 25. marts. Tirsdag d. 1. oktober s.å. koncert i Sct. Mortens kirke: Korsange à capella, foruden orgelmusik af Bach og Max Reger. Til slut "Ave verum corpus" af Mozart, for kor og orgel. Mandag d. 10. november s.å. koncert i Sct. Mortens kirke, program: Widor: Symfoni nr. 4 for orgel og orkester. Dirigent: hr. Bjelke, C. Saint-Saëns: "Syndfloden", oratorium for soli, kor og orkester (opus 45). Assistance: Fruerne Holleufer og Mynster, herrerne adjunkt Ottosen og kontorchef Hjelm. (Dirigent: Nie1s Andersen). Onsdag d. 28. april 1920 koncert i Sct. Mortens kirke. Efter G.F. Händel: Koncert nr. 2 for strygeorkester, oboer, fagotter og orgel (dirigent hr. Bjelke) opførtes Enrico Bossi: "Højsangen" (Canticum Canticorum) for soli, kor og orkester. (Dirigent N. Andersen). Solister: Fru Johanne Karstens og hr. Vilhelm Michelsen. Søndag d. 31. oktober s.å. koncert i Hadsund kirke med følgende program: Efter Bach: Præludium og Fuga i c-mol, Palæstrina: "Tu es Petrus" (6-st. motet), Barnekow: "Vær stille Hjerte", "Farvel, farvel udlændigheds land" m.fl., senere Palæstrina: "O crux ave" (5-st. motette), Lange-Müller: "Madonna over bølgerne", Peterson-Berger: "Stemning", Asger Hamerik: "Aftensang". Koncerten gentoges søndag d. 7. november i Sct. Mortens kirke og søndag d. 21. november i Sct. Peders kirke, sidstnævnte sted med organist Alfred Nielsen ved orglet. Langfredag d. 25. marts 1921 koncert i Sct. Mortens kirke. Program: Johan Sebastian Bach: "Johannes-Passion" for soli, kor, orgel og orkester. Solister: Fruerne Ethelberg og Worm-Jørgensen, samt hr. Vilhelm Michelsen og organist Skytte Birkefeldt. 14. oktober s.å. koncert i Sct. Mortens kirke. Programmet omfattede forskelige værker af Mathisson-Hansen, Palæstrina, Otto Mailing, Grieg, Barnekow m.fl. Koret var bagefter samlet i Industricafeen. 15. oktober, altså dagen efter rejste Niels Andersen til Tysk1and en måned på legat for at studere kirkemusik. Rejsen gik over Lübeck og Hamburg til Leipzig, hvor han bl.a. hørte koncerter i Gewandhaus og Thomaskirken, videre til Dresden, hvor bl.a. operaen besøgtes, og til Berlin. 19. november var han hjemme igen. Onsdag d. 8. marts 1922 holdt koret koncert i Håndværkerforeningen og opførte Gluck: "Orfeus og Euridike", opera i 3 akter for soli, kor og orkester. Orfeus' parti blev sunget af fru Harriet Vendelhaven, Eros af fru Anna

4 Hein. Euridike af fru Ethelberg. Ved flygelet var frk. Jenny Drachmann. Onsdag d. 22. november s,å. holdt koret koncert i Sct. Mortens kirke med indledende orgelmusik af Bach: Fantasi i g-dur, derefter fulgte W.A. Mozart: Requiem i udtog for soli, kor, klaver og orkester, I.P.E. Hartmann: "Hinsides Bjergene". Mezzosopran, sopran, klaver, kor og orkester, N.W. Gade: "Ved Solnedgang". Søndag d. 25. marts 1923 holdt koret koncert i Sct. Mortens kirke med indledende orgelmusik af Bach: Tripelfuga i Es-dur, derefter fulgte Otto Malling: "Det hellige Land". Sopran: Fru Ethelberg, baryton: Cand. pharm. Budz. Dernæst G.F. Händel: "Te Leum laudamus" for 5-st. kor, flygel og orkester. Ved flygelet: Frk. Jenny Drachmann. D. 24. januar s.å. fejredes korets 12 års fødselsdag i Højskoleforeningen. Typograf Sørensen havde forfattet en sang til lejligheden. Tirsdag d. 13. november s.å. afholdtes koncert i Sct. Mortens kirke med et program omfattende en række mindre værker. Fredag d. 28. marts 1924 koncert i Sct. Mortens kirke. Orgel: Bach: Præludium i h-mol, derefter J.S. Bach: "Die hohe Messe" i udtog: I: Kyrie, II: Gloria, III: Credo, IV: Sanctus, V: Benedictus, VI: Agnus Dei. Onsdag d. 3. december s.å. koncert i Sct. Mortens kirke. Program: "Vågner op" (Kirkekantate nr. 140), derefter Saint-Saëns: "Syndfloden". En planlagt gentagelse af koncerten dagen efter i Viborg domkirke blev ikke til noget af ukendt grund. Domorganist Gunnar Foss skulle have indledet med Bach: Præludium og Fuga i c-mol. Torsdag d. 16. april 1925 koncert i Sct. Mortens kirke. Der opførtes Joseph Haydn: "Skabelsen". Medvirkende var: Johanne Karstens (sopran), Johannes Andersen (bas), Henrik Jochumsen (tenor), Ellen Ussing (klaver), samt Randers orkesterskole. Der var ca. 600 tilhørere. Dagen efter, 17. april genopførte koret "Skabelsen" i Vejlby kirke. I juni oversatte Niels Andersen korene af "Messias", og i efteråret afholdtes flre udenbys koncerter til fordel for Motetkorets Messias-opførelse, og fredag d. 2. oktober s.å. en koncert i Sct. Mortens kirke med samme formål. Solist var Thøger Rasmussen. Torsdag d. 15. april 1926 i Viborg domkirke opførte Motetkoret så Händels "Messias" og gentog opførelsen dagen efter d. 16. april i Sct. Mortens kirke. Solister var Johanne Karstens (sopran), Stella Hellemann (alt), hr. Budz (tenor), hr. Hjelm (bas). Endvidere medvirkede Randers orkesterskole. Koncerten gentoges søndag d. l8. april og mandag d. 19 april, henholdsvis i Vejlby kirke og Grenå kirke. Da det stadig kneb med penge til honorarerne, lånte far 500 kr. af min mors arv. D. 18. juni s.å. blev han færdig med oversættelsen af korene i "Israel i Ægypten", og hver dag skrev han korstemmer ud (i skolens sommerferie). Onsdag d. 2. september s.å. afholdtes koncert i Sct. Mortens kirke med assistance af lokale kunstnere for at styrke Motetkorets økonomi. Tirsdag d. 12. april 1927 koncert i Sct. Mortens kirke med opførelse af Händel: "Israel i Ægypten". Bagefter var koret på teatercafeen. Koncerten blev gentaget fredag d. 29. april. Fredag d. 3. december s.å. ved Brages 75 års jubilæum i Håndværkerforeningen opførte Motetkoret "Tornerose" med orkester med 35 musici, efter at flere kunstnere med tilknytning til Randers havde optrådt. Far besvimede efter den lange koncert, efter en lang arbejdsdag forud. Han måtte hvile ud i sengen i tre dage. Tirsdag d. 14. februar 1928 holdt far koncert i Sct. Mortens kirke med et børnekor og assistance af fru Vendelhaven. Koncerten gentoges senere i Bjerringbro og Fausing til fordel for orglet. Overskuddet 418 kr. indsattes i Sparekassen.

5 Fredag d 11. maj s.å. holdt Motetkoret koncert i Sct. Mortens kirke med à capella-sange. (Programmet findes ikke mere). D. 13. oktober s.å. holdtes koncert med børnekoret i Sct. Mortens kirke til fordel for orglets facadepiber. (Nettto indtægt 307 kr.). Torsdag d. 21. marts 1929 holdt Motetkoret koncert i Sct. Mortens kirke med opførelse af Händels oratorium "Jefta". Koncerten blev optaget af Radiofonien til transmission for et honorar af kr. Fars danske tekst blev bragt i "Radiolytteren". Koncerten gentoges dagen efter d. 22. marts. Solister var: Poul Wiedemann, Harriet Vendelhaven, Birgit Engel, Holger Byrding. Desuden medvirkede børnekoret fra den kommunale mellemskole og Randers Philharmoniske Orkester suppleret med udenbys fagot og obo. Ved klaveret var Jenny Drachmann. I de følgende år klaredes økonomien for koret ved Statsradiofoniens betaling for transmission, undertiden 1.200, somme tider 1.500, og en gang kr. For den fulde danske tekst betalte "Radiolytteren" 60 kr. Fra nu af benyttede Niels Andersen gerne skolesommerferien til at oversætte Händels oratorier fra den engelske tekst i dr. Crysanders udtog til dansk, hvoraf både kor og arier var på vers, et arbejde, som optog ham meget ud fra hans stærke følelse for smuk poesi. Han havde alt færdigt og parat, når ferien sluttede, indbefattet aftalerne med kammersanger Holm, Statsradiofonien, med solisterne i København, korstemmerne skrevet ud o.s.v., så prøverne kunne begynde den sidste torsdag i august. Torsdag d. 24. april 1930 kom korets første opføre1se af oratoriet "Saul", og anden opførelse fulgte dagen efter, d.. 2. april. Solister var: Holger Byrding, Else Schøtt, Thøger Rasmussen, Signe Becker. Ved klaveret: Jenny Drachmann. Desuden medvirkede Randers Philharmoniske Orkester. D. 2. marts 1331 kom første opførelse af "Israel i Ægypten". Den gentoges dagen efter d. 3. marts. Medvirkende var: Ingeborg Steffensen, Thøger Rasmussen, Jenny Drachmann og Randers Philharmoniske Orkester. D. 5. april 1932 opførtes "Josua" af Händel. Solister var: Otto Steenberg, Henry Skær, Holger Byrding, Kirsten Engquist. Desuden medvirkede Randers Philharmoniske Orkester og Jenny Drachmann ved klaveret. D. 10. maj 1933 opførtes oratoriet "Samson". Solister: Aage Thygesen, Holger Byrding, Ejnar Nørby, Else Schøtt, Ely Hjalmar, desuden Randers philharmoniske Orkester og ved klaveret Jenny Drachmann. Efter koncerten samledes koret til en fest i Håndværkerforeningen, og d. 18. juni s.å. foretog koret en udflugt til Rebild. D. 24. januar 1934 afholdt koret stiftelsesfest på Skydepavillonen. Torsdag d. 8. maj 1934 opførte Motetkoret Saint-Saëns: "Syndfloden". Solister: Ebba Wilton (i stedet for Else Schøtt, der var indisponeret), Else Jena, Thøger Rasmussen, Ejnar Nørby, samt Randers Philharmoniske Orkester. D. 20. januar 1935 holdt koret stiftelsesfest på Skydepavillonen. D. 27. april s.å. bragte Randers Amtsavis et interview med Niels Andersen i anledning af den kommende opførelse af Händels oratorium "Salomo", som opførtes, som mindekoncert i anledning af 250-året for Händels fødsel, d 3. maj 1935, i Sct. Mortens kirke. Solister var: Holger Byrding, Else Schøtt, Else Jena, Piddy Heilmann, Ebba Wilton, J.Chr. Sabro. Desuden medvirkede Randers Philharmoniske Orkester og ved klaveret Jenny Drachmann. D. 18. januar 1936 holdt Motetkoret sit 25 års jubilæum med blomster og gaver til dirigenten, og søndag d. 19. januar fejredes stiftelsenfesten på Skydepavillonen. Dirigenten fik overrakt en smuk sølvbakke. Hr. Lassen Landorf bemærkede, at det jo burde have været en "Händel", men at det altså blev en "Bak". Bagefter var der dans. D. 6. maj s.å. opførtes oratoriet "Judas Maccabæus. Solister var: Judas: Thyge Thygesen, Simon: Holger Byrding, en israelitisk kvinde: Else Schøtt (sopran), en israelitisk kvinde: Ingeborg Steffensen (alt), et bud: J.Chr.

6 Sabro. Endvidere Randers Philharmoniske Orkester. Ved klaveret: Jenny Drachmann. Efter koncerten var koret samlet på hotel Randers. 17. november s.å. afholdtes koncert med børnekoret og solist Karl Johan Klinge. Denne koncert blev også transmitteret. Fredag d. 29. april 1937 opførtes Mendelsohn-Bartholdy: "Elias". Solister var: Ely Hjalmar, Aage Thygesen, Holger Byrding, Else Schøtt. Endvidere medvirkede Randers Philharmoniske Orkester. Søndag d. 20. juni s.å. foretog Motetkoret sommerudflugt til Ahl strand. D. 18. august s.å. kom der afslag fra Statsradiofonien (nu Peder Gram) på transmission af Händels "Dettinger Te Deum". Niels Andersen skrev en artikel i avisen om korets ophør, da det ikke ville kunne fortsætte uden penge til solister m.m. og skrev til Holger Byrding om sagen. Der kom protester både lokalt fra fru Mynster, Carl Rasmussen m.fl. og også i københavnsk presse. Der kom meddelelse fra Byrding, at sagen kom for i radiorådet. D. 17. september kom brev fra Radiofonien, at man havde antaget "Dettinger Te Deum" til transmission i l938. Prøverne begyndte så d. 29. september. I slutningen af 1937 begyndte helbredet at svigte. Lægen rådede ham til undersøgelse på sygehuset. Han fortsatte imidlertid trods træthed, både med prøverne med Motetkoret og med børnekoret, hvis koncert skulle transmitteres d. 25. januar Men dagen før transmissionen var han så medtaget (uremi), at han måtte indlægges på sygehuset og aflyse transmissionen. En drøj og pinefuld tid fulgte nu i de fire måneder på sygehuset med to operationer. Den 12. maj kom han hjern, men måtte flere gange til behandling på sygehuset. Motetkorets koncert var blevet udsat til næste år. I løbet af sommeren fik han efterhånden nogenlunde kræfterne igen, og den 1. september begyndte han prøverne med koret. D. 17. december 1938 holdt børnekoret en transmitteret koncert i Sct. Mortens kirke, hvor Thøger Rasmussen sang, Harald W. Andersen spillede foruden han selv. Den 16. december s. å. udnævntes han til Ridder af Dannebrog, og d. 9. januar var han i audiens hos kong Christian d. 10. Turen til København benyttede han til samtaler med Byrding, Aksel Schøtz, Brems m.fl. Søndag d. 5. februar 1939 afholdtes stiftelsesfest i Håndværkerforeningen kl. 1. (Han noterer i sin lommebog: "Tre retter mad og kaffe - 4 kr"), underholdning og dans til kl april 1939 opførtes Händels "Te Deum" for bassolo, kor, cembalo, orgel og orkester. (1.500 kr. fra Radiofonien). Bagefter samledes koret med Byrding i Håndværkerforeningen. Randers Dagblad bragte et interview d. 17. april. Den 21. april s.å. på sin 60 års fødselsdag fik han mange blomster og telegrammer. Skoleinspektøren opfordrede ham til at søge afsked fra skolen, da han virkede træt efter sygdommen i 1938, og d. 1. juni indleverede han sin afskedsansøgning vedlagt en lægeerklæring. Han foreslog Radiofonien at opføre "Elias", men fik afslag. Derefter foreslog han Johannes-Passion og Mozarts Requiem, hvad man også afslog. D. 16. juli havde han oversat Max Bruchs "Hebraische Lieder" med henblik på en koncert. D. 25. september s.å. stod meddelelsen om hans afsked i avisen. Lørdag d. 30. september s.å. på sin sidste skoledag sang han med realklassens piger ved indvielsen af den nye Fabersvejs skole. D. 1. oktober s.å. sang børnekoret ved en folkekoncert med assistance af fru Gottlieb. D. 10. april 1940 skulle Motetkorets koncert have været, men d. 9. april havde tyskerne besat Danmark, så koncerten måtte udsættes. Den blev da afholdt søndag d. 26. maj kl. 16, da kirken ikke kunne mørkelægges. Programmet var: Max Bruch: Hebraiske sange, tekst efter Lord Byron (oversat af Niels Andersen), Franz Schubert: Davids 23. salme for 4-st. damekor og strygekvartet, P.E. Lange-Müller: 3 salmer for kor og orkester, Niels W. Gade: Ved Solnedgang, kor og orkester. Randers Philharmoniske Orkester medvirkede med 30 musici. Det blev Randers Motetkors sidste koncert.

7 Under tyskernes besættelse af Danmark blev det nødvendigt at rationere i mange retninger. Således fik kirkebetjenten ordre til, at temperaturen i Sct. Mortens kirke på søgnedagene ikke måtte sættes op over 11 grader. Min far fortsatte dog med at øve sig på orglet, som han havde været vant til igennem hele sin tid som organist. Den kolde luft i kirken gav ham i 1941 en begyndende bronchitis, som viste sig at blive kronisk og medførte efterhånden tiltagende åndedrætsbesværligheder, så at han sjældent fik ret megen nattesøvn. Et ophold i sornmeren 1942 i 6 uger med behandlinger på Gamle Skovridergård hos overlæge Viggo Starcke hjalp en del, så han hostede mindre, men han var blevet en svag mand på grund af sygdommen, det kneb ham at gå op ad Vestre Altanvej med sin cykle. Tungest faldt det ham vistnok at måtte opgive arbejdet med Motetkoret. Derimod fortsatte han med folkekoncerterne og med at arrangere koncerter for rnusikforeningen "Brage", hvor han var formand fra 1928 til sin død 1945, samt at spille til Odd Fellow-ordenens julekoncerter til fordel for "De tavse fattige i Randers". Her medvirkede han sidste gang i december Som organist ved Sct. Peders kirke og derefter ved Sct. Mortens kirke afholdt han i 43 år en lang række koncerter, undertiden til velgørende formål, f. eks. for menighedsplejen, for arbejdsløse, for Belgierne, Wienerne, skadelidte Italienere, en ny kirke i Dronningborg, men også til fordel for orglet i Sct. Peders kirke, og senere samlede han ved sine koncerter penge ind til det nye store orgel i Sct. Mortens kirke, og adskillige koncerter arrangerede han både i Randers og i omegnens byer for at skaffe penge til Motetkoret, så det kunne blive muligt at opføre f.eks. Oratoriet "Messias". Udenbys solister, samt orkester og pianisten skulle jo have honorar. Til folkekoncerterne havde han et kommunalt tilskud, så han kunne sikre sig god assistance, både koncertsangere og kgl. operasangere og -sangerinder, samt musikere. Blandt de assisterende kan nævnes: Professor Chonowitsch, Fini Henriques, Peder Møller, Louis Jensen, Thøger Rasmussen, Else Amentorp, Aksel Schøtz, Margaritha Flor, Elsa Sigfuss, Harriet Vendelhaven, Niels Rudolph Gade, Lilly Lamprecht, Aage Thygesen, Anders Brems, Albert Høeberg, Birgit Engel, Ejnar Nørby, Marius Jakobsen, Naval, Else Jena, Else Schøtt, Holger Byrding. Selv indledede han gerne med et præludium og fuga af Bach, spillede også gerne musik af Max Reger, Buxtehude m.fl. Undertiden havde hans børnekor en afdeling flerstemmige sange. Ved juleaftens gudstjenester havde han som regel et udvidet kor til Hartmanns juleliturgi, foruden at et børnekor sang. (f.eks. "En rose så jeg skyde"). Han placerede børnene så langt tilbage bag orglet, at klangen af de lyse barnestemmer gjorde en meget skøn virkning. I slutningen af februar 1945 sprængte tyskerne Randers Theater i luften, hvorfor sæsonens 4. og sidste Bragekoncert måtte afholdes på forsamlingsbygningen "Jylland". Efter koncerten følte han sig meget træt, da han gik hjem, og kl. 1. om natten døde han pludselig af en blodprop. Det var den 28. februar Drivkraften i hans arbejde synes mig at være kærligheden til musikken og til poesien. Derfor indeholder programmerne så mange dejlige stemningsbilleder og smuk naturlyrik. Randers i april Gerda W. Andersen

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Musikalsk billedfortælling

Musikalsk billedfortælling B H Musikalsk Følg med os ind i komponisternes verden til de steder, de udfoldede deres geni. Mens billeder ruller over lærredet, fortæller vi medrivende og humoristisk om deres liv og spiller deres musik

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

KORFESTIVAL MAJ

KORFESTIVAL MAJ Sammen synger vi os glade på tværs af kommunen og generationer. Glæd dig til en uge med sang, fest, farver og fællesskab - En korfestival hvor alle kan være med! LÆS MERE OM PROGRAMMET OG EVT. BILLETSALG

Læs mere

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Fredag 6. februar kl. 17.00 ARS NOVA COPENHAGEN Hindemiths Messe omkranses af skønne renæssanceværker af Eccard, Victoria, Goudimel, Wert og

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Anitta har ordet... ber at vi via denne forening kan få endnu

Anitta har ordet... ber at vi via denne forening kan få endnu Plejecenter Skovvænget Maj 2015 Anitta har ordet... I dette nummer: Anitta skriver 1 Fødselsdage mv. Venner af Skovvænget Bruger/ pårørende råd Høreomsorg Aktivitetens kalender Billeder fra forsk. arrangementer

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Leve Livet. April 2018

Leve Livet. April 2018 Leve Livet April 2018 Indholdsfortegnelse: Månedens fødselsdag... 2 Sangbogen... 3 Mindeord... 4 Livet leves... 7 Beboerliste... 13 Rart at vide:... 14 Månedskalender... 15 Redaktion: Anne-Marie Bolvig

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans Kringle Nielsen Toldbodgade Nyborg Et fritidsliv med sejlads 6 af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg På det tidspunkt i 1957/58, hvor jeg var ung svend på konditori Sct. Knud i Odense, blev jeg kontaktet af en af de sidste to medlemmer

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

Viet den 29. okt

Viet den 29. okt Damgade 18 Boel ½ 45 Matr. nr. 43 1596 1607 findes Peder Bugge Peter Bugge 1595 rester han en del af sin tiende. 1600 er hans gæld sat til 5 mark og 10 skilling, som han skal give renter af. 1605 kaldes

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Pileagergård ligger på matr. 5 i den sydvestlige del af Årslev, og Stabjerggård i den østlige del af Årslev (Kort fra 1879) Se matrikelkort side 42.

Pileagergård ligger på matr. 5 i den sydvestlige del af Årslev, og Stabjerggård i den østlige del af Årslev (Kort fra 1879) Se matrikelkort side 42. Ane 4 og 5 Niels Hansen og Johanne Elisabeth Pedersen Niels Hansen var født 12 feb 1849 på Pileagergård i Årslev, Sorø amt, som ældst i en søskendeflok på 6, han var søn af gårdmand Hans Hansen (1819-1896)

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger C a r l N i e l s e n E d v a r d G r i e g J e a n S i be l i u s Nordiske fortællinger m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Nordiske fortællinger I dette hæfte skal du arbejde med tre nordiske

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Prædiken til julesøndag, 1. tekstrække. Luk. 2,25,40.

Prædiken til julesøndag, 1. tekstrække. Luk. 2,25,40. 1 Nollund Kirke. Søndag d. 30. december 2012 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til julesøndag, 1. tekstrække. Luk. 2,25,40. Salmer. DDS 110 Nu vil vi sjunge og være glad. DDS 117 En rose så jeg skyde.

Læs mere

Besøget på Arbejdermuseet

Besøget på Arbejdermuseet Opgave 1 Besøget på Arbejdermuseet Hvad kan I huske? Snak om billederne Arbejde på havnen Fritid med familien 1 EFTER OPGAVE / FAMILIEN SØRENSEN Opgave 1 Besøget på Arbejdermuseet Familien Sørensens køkken

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

Forår 2019 Arrangeret af Bramming Sogns Menighedsråd

Forår 2019 Arrangeret af Bramming Sogns Menighedsråd Forår 2019 Arrangeret af Bramming Sogns Menighedsråd Hvor andet ikke er oplyst, afholdes arrangementet i Sognegården, Nørregade 52A, Bramming Tirsdag den 5. marts kl. 19:30 Mens vi venter på foråret Korkoncert

Læs mere

No. 67. : Else Jensdatter. Carl Blochs radering - Konen med Spurvene (Her En smuk gammel aftægtskone)

No. 67. : Else Jensdatter. Carl Blochs radering - Konen med Spurvene (Her En smuk gammel aftægtskone) Else Jensdatter Carl Blochs radering - Konen med Spurvene (Her En smuk gammel aftægtskone) Forældre Børn : nr. 134 Jens Christensen og nr. 135 Anna Nielsdatter. : Anna Andersdatter, Kjiersten Andersdatter,

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver:

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Tak for jeres arbejde med at ajourføre slægtsregnskabet. Jeg kan fortælle, at vores mor 6.7. Else Kirstine (Stinne)

Læs mere

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2012 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 4. oktober 5. oktober 8. oktober 9. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Efterkommere af Børge Oemann

Efterkommere af Børge Oemann Efterkommere af Børge Oemann Indholdsfortegnelse. Efterkommere............. af.. Børge..... Oemann.................................................................... 1... 1.. generation.....................................................................................

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Aner til Boelsmand Peder Kristian Pedersen

Aner til Boelsmand Peder Kristian Pedersen 1. generation 1. Boelsmand Peder Kristian Pedersen, søn af Indsidder Peder Pedersen og Mariane Michelsen, blev født den 5 Jun. 1883 i Gjerlev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 10 Jun. 1883 i Hjemmet,

Læs mere

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje August Hage Oremandsgaard Allé 2 4720 Præstø Tlf. 22878487 Hage@oremandsgaard.dk CVR: 182033 Bruger-ID:35711 26. januar 2014, Præstø Hermed tillader jeg

Læs mere

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00.

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00. Plejecenter Skovvænget April 2015 har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes i cafeen kl. 16.00. I dette nummer: skriver 1 Fødselsdage mv. Skovvængets venner Bruger/ pårørende

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

Ammershøj bladet Velkommen til maj 2019 Store Bededag

Ammershøj bladet Velkommen til maj 2019 Store Bededag Ammershøj bladet Velkommen til maj 2019 Store Bededag Dagen hed officielt "ekstraordinær, almindelig bededag" og har siden 1686 ligget fast på fjerde fredag efter påske. Denne lovfæstede store bededag

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Anitta skriver. 23. december kl. 14.00 er der julegudstjeneste i salen. Jeg ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår.

Anitta skriver. 23. december kl. 14.00 er der julegudstjeneste i salen. Jeg ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår. Plejecenter Skovvænget December 2015 Anitta skriver I dette nummer: Anitta skriver 1 Fødselsdage mv. 2 Værd at vide.. 3 Bruger/ pårørenderåd Høreomsorg Venner af Skovvænget 4 4 4 Aktiviteten 5 Billeder

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

På vores tur til Bad Bramsted var Hans Carl og Ronald med ledsager inviteret med, men det var kun Hans Carl og Kirsten der kunne.

På vores tur til Bad Bramsted var Hans Carl og Ronald med ledsager inviteret med, men det var kun Hans Carl og Kirsten der kunne. Vi har haft følgende aktiviteter: 3 Søndag den 13. nov. 2011, Tyrolermusik i Agerbæk. Fredag den 25. nov. 2011, jul i city, herefter julefrokost på Britannia. Søndag den 11. dec 2011, jul i city Søndag

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G.

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G. Nyhedsbrev fra Hunne sog Nr. 6. Juni-Juli 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 22. juni 1. søndag 14.30, kl. ca. 16 sommermøde i Kirkeladen Birgit Lundholm Jensen Jytte Abildstrøm

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Carl Nielsens mor. AJHanne Christensen. i november 1854: Jørgine Caroline i juni 1856: Mathilde Sophie i oktober 1857: Karen Marie

Carl Nielsens mor. AJHanne Christensen. i november 1854: Jørgine Caroline i juni 1856: Mathilde Sophie i oktober 1857: Karen Marie Carl Nielsens mor AJHanne Christensen Carl Nielsens barndomshjem i Nr. Lyndelse er indrettet som et museum, hvor der især er samlet materiale fra komponistens unge år med relation til familien og hjemmet,

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Syddjurs Friskoles Ugebrev 48

Syddjurs Friskoles Ugebrev 48 Syddjurs Friskoles Ugebrev 48 2017 Ugebrevet udkommer normalt i weekenden Indlæg sendes senest fredage kl. 20.00 til syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com KALENDER: uge 48: Værkstedsuge for alle. Lørdag

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Padesø Kirke. 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Padesø Kirke. 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3 Padesø Kirke PRÆSTEN Sommerens gudstjenester Som det fremgår af gudstjenestelisten, så er der gudstjeneste hver søndag i sommermånederne, og

Læs mere

Historien bag Papageno og Papagena

Historien bag Papageno og Papagena Papageno & Papagena Historien bag Papageno og Papagena Børneoperaen Papageno og Papagena er inspireret af Mozarts opera Tryllefløjten. Det er en meget gammel historie, der handler om en prins, en prinsesse,

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Billeder fra familiealbummet

Billeder fra familiealbummet Billeder fra familiealbummet Note fra billedværkstedet: De følgende billeder er kopieret efter forlæg af meget forskellig kvalitet. De er først skannet og derefter nænsomt restaureret og justeret for at

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere