3. ansøgningsrunde Er der områder, hvor projektet IKKE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. ansøgningsrunde Er der områder, hvor projektet IKKE"

Transkript

1 Ansøgt Tema 1 Børn og kultur 1.10 En rejse i Kroppens Lyde Projektet omfatter et undervisningsforløb for Elling skole i samarbejde med bl.a. Aalborg Symfoniorkester, professor Mogens Christensen, Vestjysk musikkonservatorium m.fl. og afvikles i 3 faser i efterår 2007 og forår Salaam Karavane Salaam Karavane vil i efteråret 2008 til foråret 2009 drage rundt med flerkulturelle film & dialog-arrangementer til biografer i store, mellemstore og små kommuner i alle afkroge af Danmark. Med filmtilbud til primært børn og unge og i mindre grad til voksne understreger karavanen, at integrationsdebatten vedkommer alle aldre og hele landet, også de dele hvor befolkningen ikke er kulturelt sammensat. Ydermere vil Salaam Karavane via samar- Projektet bidrager til - at skabe synlige kulturelle oplevelser - at styrke den kulturelle dimension i børns hverdag - mødet med professionelle kunstnere Projektet bidrager til: - at styrke den kulturelle dimension i børns hverdag - professionelle kunstneriske oplevelser - mødet med andre kulturer Projektet er lokalt og har ikke en regional dimension kr Projektet indstilles til afslag pga. den manglende regionale dimension kr Indstilles til støtte på kr. i forbindelse med første ansøgningsfrist i forhold til midlerne, hvor indstillingen behandles endeligt i politisk ledelse. Endvidere henvises der til et tæt samarbejde med Skolen i biografen med henblik på at nå ud til alle kommuner og biografer, som indgår i dette tilbud. 1

2 Ansøgt bejdet med Det Danske Filminstitut, Med Skolen i Biografen, komme til henholdsvis Hobro, Løgstør, Fjerritslev, Åbybro, Aars og Mors. Salaam DK ønsker med Salaam Karavane at få flere klasser i dialog med et længere program i Ålborg, Frederikshavn og Hjørring Hvad med musikken Hvad med musikken er en koncertrække i 8 kommuner for børnehavebørn med plads til i alt 600 børn. Koncerterne tager udgangspkt. i musikerne, deres kunstneriske evne og instrument. Sideløbende afholdes et seminar om musik, musikglæde, fællesskab og kreativitet Projektet bidrager til: - at styrke den kulturelle dimension i børns hverdag - Projektet er i sig selv ikke nyskabende, de medvirkende musikere er primært studerende, og der findes tilsvarende tilbud med højere professionel kvalitet kr Indstilles til afslag Kammermusikkens Dag Et initiativ, der skal fremme den klassiske kammermusik i Nordjylland. Med en fælles Kammermusikkens Dag i hele regionen vil projektet sætte overskrift på kammermusik som oplevelsesform og på de musikere og ensembler, der står bag. Kam- Primært kunstnerisk og kulturel oplevelse inden for temaet Børn og kultur. Ansøger angiver også temaerne Unge og Se foregående kolonne kr kr. Indstilles til afslag. 2

3 Ansøgt mermusikkens Dag skal sætte fokus på regionens egne aktører og være et tilbud til hele Nordjylland. Projektet er planlagt at finde sted lørdag d. 15. november Kultur samt Talentpleje, men der er tale om koncertoplevelser og ikke om særlige indsatser i forhold til temamålene. Tema 2 Unge og Kultur 2.11 Nordjyllands Ungemiljø-Korps Ny ansøgning på vej måske En heldig kartoffel Produktion og opførelse af teaterforestilling med unge om grøntsager. Tidsplan: sommer, efterår og vinter Involvering af unge. Unge talenter. Det vurderes, at projektet ikke er nyskabende, og at der ikke kan forventes blivende effekter. Ansøgning er trukket tilbage kr kr. Indstilles til afslag. 3

4 Ansøgt Tema 3 Talentpleje og Vækstlag 3.21 Vocal Art Amatørkor Februar-marts afholdes intensive prøver med prof. orkester og lydfolkene. 5 års Jubilæumskoncert der live-indspilles (april/maj) Prof. CD produceres, mixes etc. KOMO Studiet, Herning (maj/juni) CD en releases d. 6. juni (Nøjagtige på femårsdagen for korets debutkoncert) Unge og Kultur udvikling/uddannelse af talenter Talentpleje og vækstlag den spirende professionalisme får plads og samarbejdet med medierne Kultur og Erhverv koret bruges ofte af virksomheder til inputdage/undervisning og selvfølgelig til koncerter på et ambitiøst og højt plan Koret har ikke fokus på børn og unge kr kr. Indstilles til afslag, da koret er selvbærende og ikke har fokus på børn og unge. 4

5 Ansøgt Tema 4/5 Kreative alliancer og Oplevelsesøkonomi 4.30 Mit Skagen Marianne Mortensen vil i anledning af eget 25 års jubilæum og H. Drachmanns 100 års dødsdag udgive en bog, CD og DVD under titlen En hyldest til naturen, kunsten, sjælen og livet. Marianne vil gennem ord og billeder fange Skagens sjæl, og samtidig slå et slag for kunsten/poesien/skønheder/det skæve/ånden og lyset. Projektet understøtter KUNST modellen, herunder bestræbelserne på at kombinere natur, æstetik og kunst og bruge dette i synliggørelsen af regionen. Produktet er unikt, og aktørerne bag troværdige. Det er problematisk at der ikke er noget budget medsendt eller et angivet. Projektet virker i det hele taget meget løst endnu, og trænger til en opstramning. Beløb ej søgt. Ikke angivet Indstilles til afslag. Tidsperiode: sommeren Wind & Bellows Projektet omfatter en international festival i Frederikshavn med 8 koncerter med internationale kunstnere og musikværker. Herudover præsenteres foredrag, debat og nye måder for mødet mellem publikum og kunstner. Tidsperiode: 8-9. august 2008 Projektet understøtter som event temaet opl. og som vækstfremmer for musikmiljøet temaet talenter/ vækstlag. Der mangler regionalt perspektiv. Projektet er ikke bredt geografisk forankret, og omfatter ikke nye måder for samarbejde mellem kunst og erhverv etc. Oplevelseselementet er dog innovativt for så vidt angår nye mødeformer ml kr kr. Indstilles til afslag. 5

6 Ansøgt 4.32 Firstdisplay FirstDisplay.com henvender sig til kunstnere, designere, kunst- og designanmeldere, galleriejere og designproducerende virksomheder. FirstDisplay.com er en klynge af forskellige miljøer relateret til design og kunst, som vil skabe synergi imellem relevante faggrupper og hjælpe unge med at kickstarte en karriere som designer eller kunstner. Den nuværende situation er, at unge designere og kunstnere har svært ved at bryde igennem og starte karriere. Som løsning på dette problem udbyder First Display.com en IKT-baseret platform, der bygger på brugerdrevet innovation Tidsperiode: Nu og frem 4.33 Nordatlantisk Inspiration Nordatlantisk Inspiration er et kulturprojekt mellem Thisted, Morsø og Jammerbugt Kommuner i Gennem et år vil projektet sætte fokus på kulturfællesskabet mellem Projektet udbreder kendskabet til kunstnere/designere via nettet., og er dermed med til at øge omsætningen i et erhverv, som har brug for synlighed og tilgængeliggørelse. Bag står en forening, projektet er derfor almennyttigt og ikke kommercielt. Projektet understøtte KuNST modellen med fokus på såvel udv. af kulturen, inddragelse af naturen som design og fø- publikum og kunstner Foreningen er ikke bosiddende i Nordjylland, og der er allerede et projekt med samme formål igangsat for forskningsmidler og private midler på AAU. Projektet har sit afsæt i Thisted, Jammerbugt og Morsø kommuner, men breder sig ud internationalt Resten af regionen skal dog Søges op til kr. Budget på 2,3 mio. kr. 0,5 mio. kr. 4,75 mio. kr. Projektet indstilles til afslag grundet tvivl om nyskabelse og manglende forankring i Nordjylland. Projektet understøtter temaet og har et højt ambitionsniveau. Der kan dog rejses spørgsmål ved om finansieringen kan skaffes. Dette bør sikres, inden en bevilling gives. Projektet anbefales til støtte på 6

7 Ansøgt Nordvestjylland, Færøerne, Island og Grønland. Med forestillinger, workshops, koncerter, udstillinger osv. forskellige steder i de tre kommuner vil den Nordatlantiske Inspiration udfolde sig gennem musik, dans, teater, kunst, design, gastronomi og meget mere. Formålet er at promovere de Nordatlantiske kulturværdier, styrke samarbejdsrelationerne mellem de involverede kommuner og samarbejdspartnere, skabe grobund for nye partnerskaber mellem de involverede kulturelle aktører og institutioner samt markedsføre de involverede kommuner på oplevelsesøkonomi- og turismeområdet. Tidsplan: 1/ /9 2009: 4.34 Sesam, Selskabet til fremme af samtidens musik Sesams formål er at tage initiativer til fremme af den nye kompositionsmusik med tilgrænsende genrer. Sesam skal ved hjælp af anderledes koncertoplevelser med nytænkende formidlingsformer koblet ind over en ellers traditionel koncert. Crossover-projekter, hvor musik blandes med bl.a. teater, og lys devarer. Understøtter ligeledes den regionale udviklingsplan, og KAN`s fokus på en oplevelseszone under temaet mode, design og madkultur. Satsningen på nye sponsorkoncepter er central, og samarbejdet på tværs er i tråd med KuNST modellen. Koncerterne er nyskabende ved, at de er tænkt ind i rammer, såsom industrilokaler, teaterscener, kunstgallerier, hoteller etc. Projektets opsøgende karakter i fh.t. nyt publikum sikres gensidigt forpligtende involvering. Det er et meget stort projekt, som kun er sparsomt medfinansieret på nuværende tidspunkt kun 15 % ( kr.) er sikret pt. Selskabet til fremme af samtidens musik er nyt, og er endnu ikke særlig solidt forankret hverken nationalt eller regionalt. Der er dog personerne bag, som borger for seriøsite kr. i forbindelse med første ansøgningsfrist i forhold til 2009-midlerne, hvor indstillingen behandles endeligt i politisk ledelse kr kr. Projektet indstilles til afslag. Der meddeles afslag til projektet på den foreliggende ansøgning. Der er dog tale om et spændende projekt, der kan videreudvikles og derpå søge støtte igen. 7

8 Ansøgt i alternative blandinger. Opsøgende karakter, nyt publikum Et nyt og eksperimenterende indhold (tidens nye musik, kunst, teater ) kobles med nytænkende formidlingsformer Tidsperiode: efteråret Boldrup Museum Byggeri af publikumsbygning(ca. 150kvm) med faciliteter til publikum, foreningslokale, staldbygning. Byggeriet vil betyde en forbedring af vilkårene for levendegørelse af vores gamle kulturarv omkring gl. dyreracer og husmandsbrug, Oldefars- og oldemors historie gennem dagligdagsaktiviteter fra demonstration af gl. værktøj og redskaber til at prøve selv og opleve med alle sanser. Et museumssamarbejde på tværs af Mariager Fjord og Rebild kommuner. Projektet er en del af Boldrup Museums strategi om formidling via personlige erfaringer og ved brug af alle sanser. Tidsperiode: og nye locations i den nordjyske geografi er i tråd med KuNST modellen. Er forankret i regionen med nationale ambitioner. Projektet kombinerer natur, bæredygtighed, - og samtidskulturhistorie på en måde, som understøtter temaets fokus på nye målgrupper og KuNST modellen. ten. Der er tale om anlægsmidler, hvilket vi normalt ikke støtter. Der er i forvejen afsat en pulje på 1,1 mio. kr. til kulturarvs-satsninger under kulturaftalen. Ikke nærmere angivet søges kr. Projektet indstilles til afslag. 8

9 Ansøgt 4.36 Jazz Nord Ensemble, efterår 2008 Målet med Jazz Nord Ensembles efterårsaktiviteter er at profilere nordjysk komponeret jazzmusik på eliteplan regionalt, i form af koncertvirksomhed og events. Projektet udmønter sig i tre delprojekter: 1) Koncertvirksomhed på regionens spillesteder, gymnasier og jazzfestivaler. 2) Uendeligheden i lys og lyd Fremførelse af nye hovedværker til Kulturnatten i et samarbejde med visual arts. 3) Jazz Nord Ensemble Live! Event på Vrå Højskole, hvor ensemblets egenproduktion dokumenteres. Tidsperiode: uge 41 og 42 i Dramaet på Færgeborg Kulturforeningen Rosvang vil gøre kulturen til dynamo i lokalsamfundet, via opførelse af Hans Bakgaards egnsspil Dramaet om Færgeborg. Et spil som er integreret i naturen omkring den udtørrede Sjørring sø Sjørring, Hundborg og Vang- Tvorup sogne. Stykket trækker tråde tilba- Perspektivet, at Jazz Nord Ensembles aktiviteter for fremtiden kan bidrage til øget oplevelsesøkonomisk tænkning i jazzmiljøet, og være inspirationskilde for kunstnermiljøet til at indgå i kreative alliancer med andre kunstarter, f.eks. i form af Artist in Residence - understøtter KuNST modellen. Koblingen natur og teater, netværksdannelse, ildsjæle der skaber kvalitet samt sponsorater fra erhvervslivet er plusord i fh.t. temaet. Afviklingen på en svinefarm er Det er endnu et musikprojekt, som vi har mange af. Projektets rent musikalske del understøtter ikke temaet opl.øko. tilstrækkeligt, men bør placeres under den pulje der forventes afsat fra KUM til projekt 2.6 Talentudvikling indenfor rytmisk musik Projektet er i sin vorden, og det kan være vanskeligt at vurdere, hvorvidt de opstilede ambitioner kan realiseres. Dog er det anført, kr kr. Projektet indstilles til afslag kr kr. Projektet indstilles til støtte på kr. som ansøgt. 9

10 Ansøgt ge til tallet, hvor Færgeborg lå på en holm i Sjørring sø og var beboet af to brødre som drog på røvertogter. Der er ifølge oplægget både kærlighed, sang og drabelige slagsmål i stykket. Tidsperiode: Projektet er i sin opstart og forestillingerne planlægges til juni Ginge Kunstcenter forprojekt og handlingsplan Projektet har til formål at undersøge behov og udformning af et kunst- og kulturcenter i Vendsyssel. Det er målet at skabe et koncept, hvor kunst, kultur og hverdagsliv mødes, og at trække kunstlivet ind som en aktiv del af byen. Kunstnerne deltager enten som lejere i centeret som kursist eller udstiller. Ligeledes at understøtte udvikling og netværk i Nordjylland i almindelig og Vendsyssel i særdeleshed. Tidsperiode: fra nu og 13 måneder frem næsten en kreativ alliance. Disse faktorer opvejer et ellers kunstnerisk ufærdigt projekt. Der er tale om en forundersøgelse samt udarbejdelse af en handlingsplan for etablering af et kunst- og kulturcenter i Vendsyssel. Formålet at skabe en mødeplads for alle kunstarter, og udvikle kreative og forretningsmæssige kompetencer. ligger indenfor temaets rammer at man tidligere har realiseret projekt Kaptajn Jagd, som i omfang minder om det fremsendte. Da der er tale om et udviklingsprojekt, er det usikkert om ideen kan realiseres, og derfor vil et tilskud ikke nødvendigvis resultere i et konkret resultat. Dog er det positivt at byen tænker kunst, uddannelse, by og erhverv sammen kr kr. På baggrund af projektets eksemplariske værdi og lokale tværfaglige forankring indstilles det til støtte på kr. Således ikke på det ansøgte niveau, idet der må forudsættes en substantiel egenfinansiering. Der bevilges kr. som indstillet, og ansøger foreslås at søge de resterende midler ved Vækstforum. 10

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere BILAG 3: Projektbeskrivelser Bilaget indeholder beskrivelser af de projekter, som Kulturministeriet og Kulturregion Nordjylland støtter i fællesskab ved indgåelsen af Kulturaftale Nordjylland 2009-2012.

Læs mere

Referat. Møde i politisk styregruppe 2. februar 2015 08.30-11.30. Sted: DGI-Nordkraft, Teglgårds plads 1, 6. etage, mødelokale 6.8

Referat. Møde i politisk styregruppe 2. februar 2015 08.30-11.30. Sted: DGI-Nordkraft, Teglgårds plads 1, 6. etage, mødelokale 6.8 Referat Møde i politisk styregruppe 2. februar 2015 08.30-11.30 Sted: DGI-Nordkraft, Teglgårds plads 1, 6. etage, mødelokale 6.8 Deltagere: Anna Kirsten Olesen, Aalborg Kommune Helle Bak Andreasen, Jammerbugt

Læs mere

STRATEGI FOR JAZZDANMARK

STRATEGI FOR JAZZDANMARK STRATEGI FOR JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser...

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1 INDHOLD INDHOLD...1 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...2 1.1. Formål med kulturaftaler...2 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland...2 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland...2

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken

Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken BY- OG KULTURPARK ANNEBERG: Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken 1: Baggrund Nykøbing Sjælland tiltrækker mange turister hvert år, men har fortsæt brug for udvikling

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Styrkelse af den rytmiske musik anbefalinger

Styrkelse af den rytmiske musik anbefalinger Styrkelse af den rytmiske musik anbefalinger Rapport til Statens Kunstråds Musikudvalg Fra arbejdsgruppen vedrørende styrkelse af den rytmiske musik Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Moderne dans i Danmark visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Indhold Indledning 03 Den moderne dans fødekæde 08 Den moderne dans økonomi 10 Uddannelse 16 Produktion 23 Formidling

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Evaluering af Filmby Århus

Evaluering af Filmby Århus Marts 2010 Evaluering af Filmby Århus Udarbejdet af DAMVAD A/S for Århus Kommune viden skaber muligheder - Evaluering af Filmby Århus Indhold 1 OPSUMMERING 2 INDLEDNING 2.1 Baggrund for evalueringen 2.2

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling...

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling... 1 1 Formål med forprojektet... 3 2 Hvorfor er det vigtigt?...3 3 Metode... 4 4 Analyse del 1... 6 4.1 Desk og field research på filmbyer...6 4.1.1 FilmFyn...6 4.1.2 Århus Filmby...8 4.1.3 Ystad Film i

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

LAND-SHAPE DenmarkDenmark

LAND-SHAPE DenmarkDenmark LAND-SHAPE DenmarkDenmark Land Art North Denmark Handlingsplan for: Fyrtårnsprojekt under KONTRAST, KulturKANten I de vedtagne rammer for fyrtårnsprojektet Kontrast i Kulturaftalen for Nordjylland for

Læs mere

dit udtryk -din oplevelse

dit udtryk -din oplevelse Projektbeskrivelse, af Kultur af Kultur og fritidschef og Thomas Thomas Østergaard Frederikshavn Komune, Februar Februar 2010 2010 INDLEDNING BAGGRUND: Projekt Karzma tager udgangspunkt i via borger- og

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17

Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17 Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17 1. Mission Randers Kammerorkesters hovedopgave er dels at udøve den klassiske musik i bred forstand på et højt professionelt kunstnerisk niveau dels at formidle

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 / STRATEGISK FORRETNINGSPLAN

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 / STRATEGISK FORRETNINGSPLAN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 STRATEGISK FORRETNINGSPLAN DATO: JANUAR 2015 REDIGERING: RINA VALEUR RASMUSSEN, STRATEGI- OG ADMINISTRATIONSCHEF, AARHUS 2017 DESIGN: HELE VEJEN FORSIDEBILLEDE: REGNBUEN

Læs mere

Det kulturelle potentiale - Kreativitet, vækst, udvikling -

Det kulturelle potentiale - Kreativitet, vækst, udvikling - Det kulturelle potentiale - Kreativitet, vækst, udvikling - Et debatoplæg på kulturområdet af Venstres Folketingsgruppe August 2005 2 Du sidder her med Venstres kulturoplæg; Det kulturelle potentiale kreativitet,

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 31

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 31 Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Beskrivelse af ansøgninger om tilskud til kulturelle

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland. - Fra udkant til forkant med kreativitet og kompetence. Forslag til Regional Udviklingsplan 2007. December 2007 FORSLAG

Mulighedernes Nordjylland. - Fra udkant til forkant med kreativitet og kompetence. Forslag til Regional Udviklingsplan 2007. December 2007 FORSLAG Mulighedernes Nordjylland - Fra udkant til forkant med kreativitet og kompetence Forslag til Regional Udviklingsplan 2007 December 2007 FORSLAG Mulighedernes Nordjylland - Fra udkant til forkant med kreativitet

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere