Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls"

Transkript

1 Skibet sogne og kirkenyt 1 Maj 2012 Foto: James Pauls SKIBET SOGN

2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Juni-August årg. nr. 3 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd. Sognepræst Ulrik Overgaard er ansvarshavende redaktør. Stof til næste nr. af Skibet Sogne- og Kirkenyt bedes være redaktøren i hænde senest den 27. juli 2012

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Nyt fra Sognepræsten 4-5 Nyt fra Sognemedhjælperen 6-7 Nyt fra Menighedsrådet 8 Årets konfirmander Gudstjeneste og mødekalender Projekt messehagel 11 FDF-aften om velgørenhedsarbejde i Rumænien og om den nye præst Arrangementer 14 Sogneturen i år til Hvidsten kro og Mariager 16 Kirkelig vejviser Adresser 18-19

4 4 Nyt fra sognepræsten Lidt om det med tro og bjerge... Der er mennesker, der kan fortælle om mirakuløse helbredelser og store undere. "Tro kan flytte bjerge", siger vi af og til, og de fleste af os har da også erfaringer med, at hvis vi har et stærkt engagement i et eller andet, så er der større chance for, at vores forehavende lykkes, end hvis vi i forvejen hverken synes, at sagen er særlig vigtig, eller gider at gøre en indsats. Men for de fleste af os gælder naturkræfterne. Troen til trods ligger bjergene, hvor de ligger. Har vi fået konstateret en dødelig sygdom, så er der stor fare for, at vi dør af den, og vil vi ændre noget i vores liv, ja, så er det ikke nok at tro. Så må vi selv have hænderne op af lommen. Når vores tro så alligevel betyder så meget, er det nok snarere fordi, at den også selvom det måske er helt nede på det ubevidste plan er den dybere årsag til vores virksomhed. Hvad er ellers meningen med at stå op om morgenen, hvis ikke det er for at elske tilværelsen, Gud, og sin næste som sig selv og kæmpe for alt, hvad du har kært? Troen giver os altså motivation og frimodighed og mod til at gøre det, der føles rigtigt. Det der skal gøres, også selvom det måske er svært. Så kan tro flytte bjerge? Det kan der vel ikke svares entydigt på. Til gengæld kan bjerge flytte tro! de har erfaret, at når den lige og lette vej i overhalingsbanen gennem livet kommer til et bjerg, der ikke lader sig flytte, så sker der noget med troen. Nogle tager afstand fra Gud og andres tro får en ny dybde. Når vejen tager en uønsket og uventet drejning, så ser vi noget andet, end vi ellers ville have gjort. Først og fremmest kommer vi til en erkendelse af, at der rent faktisk er en grænse for, hvad vi selv kan. Og selvom vi måske i første omgang bliver vrede, ulykkelige og frustrerede, sker der ofte hurtigt det, at vi falder til ro i vores magtesløshed og lader Gud tage over. Det er, som om lidelsen transformeres. Lidelsen, "bjerget", er ikke god eller meningsfuld. Man kan i lidelsen tværtimod opleve sig som levende død. Men mange oplever, at man i lidelsen strider sig til en lærerig personlig afklaring, som man ikke kunne komme til, dengang livet bare gik derudaf. Og det er en taknemmelig ydmyghed, som man kan leve på, når skyerne letter og livet igen rinder lettere og lystigere... som klart ådalsvand mod fjorden. Kære alle i Skibet sogn! Lidende såvel som de levende. Mænd såvel som kvinder. Konfirmander nye såvel som gamle. De hetero såvel som homoseksuelle. Kort sagt alle I, der i al jeres menneskelighed nu engang er, som Gud har skabt jer. I ønskes en god sommer! UO I bogen "Kan bjerge flytte troen?" (Gyldendal 2008) fortæller læger, psykologer, præster og andre om, hvordan

5 Niels Christian Hvidts bog "Kan bjerge flytte troen?" er på mange måder en anbefalelsesværdig bog. Det er en antologi, der både omfatter videnskabelige (læger, psykologer), religiøse (et par præster m.fl.) og personlige beretninger om, hvordan livstruende begivenheder rejser helt grundlæggende spørgsmål og dilemma'er. Bevares, der er også artikler i bogen, hvor det religiøse flyver i så høje sfærer, at luften bliver for tynd for mig, men generelt er det sobre og spændende artikler. -UO 5

6 6 Nyt fra sognemedhjælperen Babysalmesang nyt hold til august! Første gang onsdag den 15. august kl. 10 og de følgende 9 uger. Hvorfor babysalmesang? Fordi babysalmesang er en fantastisk måde at være sammen med sin baby på. Babysalmesang dækker både sang og musik samt bevægelse og rytmik for babyer med udgangspunkt i salmer, som vi sammen synger for din baby, allerede fra han eller hun er kun få måneder gammel. Barnets sanser stimuleres gennem sang og musik, og de er allerede fra helt små åbne og modtagelige overfor klange og stemninger ikke mindst når disse kommer fra mennesker, som de er tæt knyttede til. Vi synger, vugger, spiller, danser med de små, og det er samspillet mellem dig og din baby, der er i fokus. Efter ca. 45 min. sang er der hyggeligt samvær i kirkehuset, hvor både store og små kan få lidt til ganen. Der er plads til 10 babyer + mødre/fædre, og babysalmesang er for babyer i alderen ca. 1½-10 måneder. Salmesang i børnehøjde Salmesang i børnehøjde tager over, hvor babysalmesang slutter. Det er et hold for børn i 1-3 års alderen og deres forældre eller bedsteforældre. Vi synger og laver fagter til både salmer og sange, spiller og danser, og både de små børnetrommer, tørklæder, sæbebobler, ærteposer og rasleæg vil være i brug. Alt sammen aktiviteter, der udvikler det lille barns musikalitet og styrker samværet mellem barn og voksen. Efterårets hold starter op i starten af september hold øje på hjemmesiden Minikonfirmander Der bliver i efteråret igen udbudt minikonfirmandundervisning for alle børn i 3. klasse. Minikonfirmandundervisningen er et supplement til den undervisning i kristendom, som børnene får i skolen, men den foregår i kirkens egne rammer, hvilket giver børnene mulighed for at opleve deres egen kirke på tæt hold og være nysgerrigt med i et engageret samvær om bl.a. bibelens fantastiske fortællinger. Undervisningen vil i høj grad være praktisk, kreativt og musisk anlagt, og har som formål at gøre børnene fortrolige med sammenhængen mellem bibelhistorien og gudstjenesten, herunder udvalgte salmer, dåben og nadveren. Minikonfirmander starter op i starten af september og kører 10 uger frem. Børn på 3. årgang på Skibet Skole får besked via forældreintra, og holdstart bliver naturligvis også annonceret på Tilmelding til de ovenstående hold skal ske til sognemedhjælper Stine Grinderslev på enten:

7 7 Mail: eller Mobil: Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål. Billeder på hjemmesiden Hvis du ønsker at se billeder fra tidligere børnehold eller fra øvrige arrangementer i Skibet Kirke, så kan du finde dem på: /arkiv/billeder.

8 8 Nyt fra Menighedsrådet MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Tirsdag d. 13. november 2012 afholdes der landet over valg til menighedsrådet. Menighedsrådene vælges for fire år af gangen af sognets folkekirkemedlemmer, der således har direkte indflydelse på sognets menighedsråd. Valget kan afvikles ved, at der ved opstillingsmødet kan sammensættes en liste med det rigtige antal kandidater (aftalevalg), eller ved at der bliver opstillet flere kandidater og indleveret flere lister, end der er brug for, og så bliver der afstemningsvalg. Da Skibet sogn for tiden er i vækst, skal menighedsrådet udvides til 8 medlemmer. Derudover er præsten medlem, og medarbejderne vælger en repræsentant, der dog ikke har stemmeret. Arbejdet i Skibet sogns menighedsråd er efter min opfattelse præget af samarbejde og gode relationer mellem de enkelte medlemmer. Alle er indstillet på at tage del i arbejdsfællesskabet om at skabe gode rammer for liv og vækst i vores kirke. Menighedsrådet varetager mange vigtige og spændende opgaver. De sætter sammen med præsten linjen for det kirkelige arbejde og varetager tilsynet med og vedligeholdelsen af kirke, kirkehus og præstegård. Det betyder naturligvis, at der er både regnskab og administration at tage vare på. Men hvor vigtige de opgaver end er, så er den vigtigste opgave det kirkelige liv omkring gudstjenesterne, børne- og ældre-arbejdet og foredrag. Alt dette fordrer et levende og interesseret engagement. Vil man have indflydelse, sker det ikke ved store proklamationer og vilde ideer men ved at være aktiv i det meget forskelligartede daglige arbejde, såvel til hverdag som om søndagen! Hermed således en opfordring til at finde gode kandidater til menighedsrådet, hvad enten det er en selv eller andre. På menighedsrådets vegne, Hans Cordius Valgkalender 12. september kl kombineres et sognemøde, hvor der orienteres om sognets kirkelige aktiviteter og et opstillingsmøde, hvor eventuelle kandidater kan melde sig. Mødet finder sted i Kirkehuset. 25. september kl : Tidligste tidspunkt for aflevering af kandidatliste. 2. oktober kl : Sidste frist for indlevering af kandidatlister. 16. oktober kl : Sidste frist for afhjælpning af mangler ved kandidatlister. Desuden formel aflysning af valg i sogne med aftalevalg. 13. november: Menighedsrådsvalg 2012.

9 9 Årets konfirmander 2012 Årets konfirmander fra center-klasserne. Konfirmeret af Henrik Skoven lørdag den 28. april Årets konfirmander fra konfirmationerne fredag den 4. maj Sognepræst Ulrik Overgaard OBS til det kommende års konfirmander! Indskrivning til det kommende års konfirmationsforberedelse i Skibet sogn sker ved en indskrivningsgudstjeneste søndag den 10. juni 2012 kl Efter gudstjenesten foregår indskrivningen ved en sammenkomst i Skibet kirkehus. Her er der lejlighed til, at vi hilser på hinanden, og jeg vil fortælle om det kommende konfirmandforløb. Konfirmationsforberedelsen finder sted i Skibet kirkehus tirsdage og onsdage kl og begynder i uge 38. Konfirmationerne er for A-klassen fra Skibet : Store bede- Årets konfirmander fra konfirmationerne lørdag den 5. maj Sognepræst Ulrik Overgaard. (Foto: Dorte Grann ) dag, den 26. april 2013 og for B-klassen fra Skibet skole, lørdag den 27. april Der er dog mulighed for at bytte undervejs. Til brug for indskrivningen bedes alle medbringe en kopi af konfirmandens dåbsattest og en udfyldt indskrivningsblanket (findes på under konfirmation ) Med de bedste hilsener til alle kommende konfirmander! UO

10 10 Gudstjenester og mødekalender Gudstjenester og mødekalender lige til at hive ud og sætte på køleskabet. Søndag den 3. juni kl Matt. 28, Trinitatis Onsdag d. 6. juni kl i Skibet Kirkehus Kirkekoncert ( se omtale s. 14) Ulrik Overgaard Søndag den 10. juni kl Indskrivningsgudstjeneste ( se omtale s. 9 ) Luk. 12, s. e. trin. Ulrik Overgaard Tirsdag den 12. juni kl i Skibet Kirkehus Hvad er ret og vrang? Åben debataften om vielser af homoseksuelle ( se omtale s. 15 ) Torsdag den 14. juni kl i Skibet Kirke Korenes sommerkoncert ( se omtale s. 15) Søndag den 17. juni kl Luk. 14, s. e. trin. Henrik Skoven Søndag d. 24. juni kl Luk.15, s. e. trin. Ulrik Overgaard Søndag den 1. juli kl Matt. 5, s. e. trin. Dorte Volck Paulsen Onsdag d. 4. juli kl i Skibet Kirke Kirkekoncert mm. Den nye salmetrio ( se omtale s. 15 ) Søndag den 8. juli kl Matt. 16, s. e. trin. Dorte Volck Paulsen Søndag den 15. juli kl Matt. 19, s. e. trin. Doris Tiedemann Søndag den 22. juli kl Matt. 10, s. e. trin. Bodil Jølver Søndag den 29. juli kl Matt. 7, s. e. trin. Ulrik Overgaard Søndag den 5. august kl Aften-gudstjeneste Luk. 12, s. e. trin. Ulrik Overgaard

11 11 Projekt messehagel Søndag den 12. august kl Matt. 11, s. e. trin. Ulrik Overgaard Onsdag den 15. august kl i Byens Bio, Jelling Filmaften: "Hvidstengruppen. Nogle må dø, for at andre kan leve." Vores præst skal da have en messehagel! Hvem i sognet kan hjælpe os med at lave håndarbejde, så som broderi, patchwork, quiltning, vævning, applikation eller andet? Er du interesseret, kan du få oplysning om projektet hos: Vibeke Strunge tlf , og Ulrik Overgaard tlf , Søndag den 19. august kl Sognetur ( se omtale s. 16 ) Højmessen i Skibet kirke er aflyst. Søndag den 26. august kl Matt. 12, s. e. trin. Ulrik Overgaard Torsdag den 23 august kl i Skibet Kirke Kirkekoncert m. Charlotte Westphael Eriksen ( se omtale s. 16 ) Eksempler på messehageler Onsdag den 29. august kl Stjernestund for Sjæl & Mund Familiegudstjeneste med fællesspisning Ulrik Overgaard

12 12 3. klassernes bønner til Gud FDF-aften om velgørenhedsarbejde De to 3. klasser på Skibet skole var den 11. og den 15. maj på skattejagt på kirkegården og i kirken for at lære om kirkens indretning. De lærte bl.a. om kirkeklokkerne, kirkeåret, dåb, nadver, begravelser, bøn og om det at man som kristen altid er god nok i Guds øjne. Tak til både lærerne, Amalie og Emelin fra 6. klasse og de frivillige forældre for de hjælpende hænder. Uden jer kunne vi ikke have skabt så god en formiddag for børnene. Nedenfor et par af børnenes bønner, som de fik lov at bede fra prædikestolen. Kære Gud. Tak for min familie vi bliver snart 5. Jeg be r om, at min lillesøster kommer godt til verden. Amen. Marcus Kære Gud. Du er en, som hjælper os og gør, at der er fred på jorden. Du er den, som gør os glade, den som hjælper mig, min familie og mine venner. Tak for det Gud. Amen. Sidsel Gud, han er sådan en man kan stole på, og for mig er han en helt. Sofie Kære Gud. Jeg be r om, at der ikke var edderkopper. Det vil jeg bede Gud om. Amen. Ida Kære Gud. Jeg vil bede om, at der var fred på jord, og at min familie får fred. Amen. Christian Gud er en mand, der hjælper andre folk i nøden og helbreder andre. Amen. Mads FDF-aften om velgørenhedsarbejde i Rumænien og om den nye præst FDF Vejle 3, Skibet, havde i foråret besøg af Aktive Kristnes Omsorgsarbejde (AKO)s repræsentant Knud Andersen og vor nye præst, Ulrik Overgaard. Aftenen inddeltes i to. Først orienterede Jens Rokkjær om Kirkecenteret i Vejles velgørenhedsarbejde i Rumænien via Aktive Kristnes Omsorgsarbejde (AKO). AKOs Nødhjælpsarbejder deler legetøj ud i Rumænien. Det drejede sig blandt andet om: Indsamling og uddeling af nødhjælp i form af fødevarer, tøj, hospitalsudstyr, computere mv. Støtte til børnehjem og hospitaler, folkekøkken og ældrecenter. Etablering af en sommerlejr til børn. Støtte til børnerige rumænske familier og sigøjnerfamilier.

13 13 FDFˊernes flotte interview Gennemførelse af "Operation og Sult og Kulde" i december måned. Via denne aktivitet uddeles fødevarer til mange absolut trængende familier. Udlån af landbrugsjord så familierne kan dyrke egne grøntsager. Hvis du har effekter, som, du mener, kan gøre gavn i Rumænien, er du velkommen til at aflevere dem til FDF, som vil sørge for at bringe dem videre. Læs desuden mere om dette vigtige arbejde på Dernæst skulle FDF erne erhverve sig interviewer-mærket ved at interviewe en lokal person, og det blev den nye sognepræst. Det kom der følgende flotte artikel ud af. Tak til både Knud Andersen og Ulrik Overgaard for deres bidrag til en god aften. Gunn Hansen Hvem er han, vor nye præst? Inden besøget, havde vi forberedt os med spørgsmål, vi ville spørge ham vor præst, Ulrik, om. Spørgsmålene var mange: Hvorfor blev du præst, hvor gammel var du, da du var færdiguddannet, og hvor længe har du været præst? Ulrik fortalte os, om hvordan han i starten troede, han skulle være flymekaniker, men at hans bedsteforældre, havde lært ham om Gud og det at være troende. Ulrik blev dog først sikker på, hvad han skulle blive, da han gik på højskole. På spørgsmålet hvorfor, var svaret enkelt: Fordi jeg ikke kunne lade væe! Det tager 7 år at blive præst, men Ulrik brugte 14 år, dette pga. forskelligt arbejde han lavede undervejs i studierne. Han startet altså som 22-årig og blev færdig i september 2010, da han var 36. Hvorfor Skibet sogn? Ulrik fortalte os om en liste, han og hans kone lavede, mht. hvad de ønskede for den kirke, han skulle ansættes i, og at alle deres ønsker blev opfyldt her hos os i Skibet! FDF erne øver sig på at interviewe for at få interview-mærket. Hvorfor tror du på Gud? Svaret kommer hurtigt og uden at nøle: Fordi han ikke kan lade være. Der er selvfølgelig tider med tvivl, men Gud hjælper ham med at fjerne tvivlen. Ulrik udtrykker, at Gud for ham er tryghed, kærlighed og grunden til, at man findes! Beder man også hjemme hos Ulrik og hvornår? Ja, det gør de, men der er ingen, der bliver pres-

14 14 set. Ulrik fortæller, han beder mange gange om dagen, det er ikke nødvendigvis ved at folde hænderne, men ofte som en samtale med Gud, inde i hans hoved. Fællesbillede efter en god aften! Ulrik har svært ved at fortælle, hvad han trives bedst med ved at være præst. Der er meget godt. Han fortæller, at han kan hjælpe og trøste ved begravelser. Bryllupper er fest og glæde, barnedåb er starten på et nyt liv og mulighed for at tale med de nybagte forældre, og så er der konfirmanderne. De er søde men også krævende på en positiv måde. De har mange spørgsmål, og det kræver virkelig god forberedelse inden disse samlinger. Ulrik fortæller, at når han giver meget af sig selv, og gør timerne interessante, får han meget tilbage, men af og til er der også behov for en pause med f.eks. fodboldkamp. Ulrik fortæller, at det er vigtigt for ham, at vise konfirmanderne, at han vil dem som mennesker, og at han er der for dem. Hvor lang tid bruger en præst på at planlægge en gudstjeneste? Ulrik fortæller, at han har bestemt sig for, at dette ikke skal tage mere end 8 timer. Han læser søndagens tekst flere gange, skriver ideer ned, og samtidig kommer der mulige salmevalg. Ulrik fortæller, at han er meget opmærksom på sin familie, og at det er vigtigt at have tid til dem i ugedagene, da han jo er på arbejde i weekenden. Derfor er mandag, som er Ulriks fridag, en dag, hvor han og børnene tit er at finde i svømmehallen! Selv om Ulrik valgte præsteembedet som sit kald, har han ikke helt glemt sin interesse for mekanik, for hans store interesse foruden familie og kirke er nemlig veteranbiler! Flere af os skal gå til præst hos Ulrik næste år. VI GLÆDER OS. Arrangementer Kirkekoncert: Anja Rossau Onsdag d. 6. juni kl i Skibet Kirkehus Anja Rossau (sopran) diplomuddannet fra The Royal Academy of Music, Poul Bajlum (orgel) organist ved Skanderup Kirke i 26 år, Adrian Kongsgaard (trompet) uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium: En klassisk koncert i topklasse med tre meget kompetente musikere. Både gamle klassikere og nyere kompositioner er på det varierede repertoire.

15 15 Hvad er ret og vrang? Åben debataften om vielser af homoseksuelle Tirsdag den 12. juni kl i Skibet Kirkehus Diskussionen om vielser af homoseksuelle kører på højeste blus både indenfor og udenfor de kirkelige kredse. Vores sognepræst i Skibet, Ulrik Overgaard, har markeret sig på Ja-siden både i aviserne og ved at velsigne et lesbisk par, mens andre ligefrem truer med at melde sig ud af folkekirken ved indførelsen af `homovielser. Men hvilke argumenter er der for og imod vielser af homoseksuelle, og hvilke konsekvenser vil det få for kirken, hvis de indføres... eller ikke gør? I forsøget på at nuancere debatten i en god tone inviterer Skibet sogn til en åben debataften om emnet med Per Damgaard Pedersen (modstander, sognepræst i Kristkirken i Kolding) og Poul Henning Bartholin (fortaler, domprovst i Aarhus). De vil denne aften forholde sig til emner, som f.eks. hvad er grundmotivet for en vielse? Hvornår og hvorfor begyndt kirken at påtage sige at foretage vielser? Hvad gør vi ved indførelsen af de nye vielser med vielsesritualerne, for slet ikke at tale om kønsbestemte betegnelser som ægteskab, ægtefælle, vielse osv.? Hvad bliver konsekvenserne for folkekirken? Kom med åbent sind og deltag i debatten over et glas rødvin eller en kop kaffe med kage. Tilmelding er en god idé km.dk/ tlf ), da der kan blive rift om pladserne... men det er ingen forudsætning. Der er gratis adgang, men rødvin eller kaffe/kage koster 20 kr. Sommerkoncert: Torsdag den 14. juni kl i Skibet Kirke Kirkens traditionelle sommerkoncert bliver igen i år til i et samarbejde mellem alle kirkens kor: Korskolen, Kirkekoret og Voksenkoret. Alle korene glæder sig til at præsentere det, de har øvet sig på i forårets løb. Det bliver som altid en blanding af sange, salmer, pop, nye kompositioner og meget andet. Der er gratis adgang til koncerten. Den nye Salmetrio: Onsdag d. 4. juli kl i Skibet kirke Anette Bounaventzen (sang), Ulrik Bust (saxofon) og Pojken Flensborg (Klaver) Den nye salmetrio præsenterer en række af de nye salmer i spændende arrangementer med undertoner af både jazz og pop og med masser af solistiske indslag. Der er gratis adgang til koncerten. Filmaften: Hvidstengruppen. Nogle må dø, for at andre kan leve. Onsdag den 15. august kl i Byens Bio, Jelling Som optakt til årets sognetur, der finder stred den 19. august og bl.a. går til Hvidsten Kro, har vi valgt at vise Regner Grastens roste filmatisering af autentiske begivenheder under 2. verdenskrig, "Hvidstengruppen. Nogle må dø, for at andre kan leve. Vi mødes i Byens Bio i Jelling, hvor der er arrangeret en særfremvisning af for Skibet sogn. Efter filmen

16 16 må dø, for at andre kan leve." Vi mødes i Byens Bio i Jelling, hvor der er arrangeret en særfremvisning af filmen for Skibet sogn. Efter filmen er der mulighed for at samles i husets café for at tale om filmen over en kop kaffe og en kage (egenbetaling). Tilmelding senest 14. august til Mona Bech Hansen ) Pris for filmbillet: 50 kr. For betalende deltagere ved årets sognetur den 19. august er fremvisningen gratis. Sogneturen i år til Hvidsten kro og Mariager Søndag den 19. august kl den 15. august 2012 kl ). Efter frokosten kører vi til Dalbynedre kirke, som blev bygget i Der er i kirken nogle meget smukke kalkmalerier fra I 1995 kom ny altertavle malet af Arne Haugen Sørensen. Videre går turen derefter til Mariager, Rosernes by, hvor vi skal se Mariager kirke og Klosterkirken, som blev opført i sidste halvdel af 1400-tallet, Klosterkirken blev bygget i tilknytning til det daværende Birgittinerkloster. Vi starter som altid fra Kirkehuset og kører nordpå med morgenmad på vejen til Hjortshøj kirke ved Århus, hvor vi deltager i højmessen. Herefter spiser vi frokost på Hvidsten kro, som er en af de ældste Kgl. Priviligerede Kroer. Kroen blev bygget i 1634, og er bl.a. er berømt for sin æggekage. Kroen har gennem 4 generationer (siden 1884) været i familien Fiil`s eje. Kroens daværende ejer samt familie er kendt for sit virke under besættelsen, hvor de dannede en modstandsgruppe, Hvidstensgruppen, hvis historie nu er filmatiseret. i Regner Grastens roste film, "Hvidstengruppen. Nogle må dø, for at andre kan leve". (Betalende deltagere på sogneturen har gratis entré ved særfremvisningen af denne filmen i Byens Bio, Jelling, Selve Mariager by er meget smuk - toppede brosten, smukke, velbevarede huse, hvor borgerne i generationer har plantet mange forskellige sorter af roser- man har virkelig prøvet at bevare en smuk bymidte. Herefter går turen tilbage til Skibet, efter mange indtryk. Forventet hjemkomst kl Pris 200 kr. inkl. film, morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe m. kage. Kirkekoncert: Torsdag d. 23. august kl i Skibet kirke I foråret måtte denne koncert aflyses på grund af sygdom, men nu er kirkesanger Charlotte Westphael Eriksen klar til at præsentere et program af sange, salmer, musicals og meget mere. Akkompagneret af Pojken bag klaveret. Der er gratis adgang til koncerten.

17 17 Kirkelig vejviser Fødsel: Alle fødsler anmeldes til kirkekontoret fra sygehuset. Ved hjemmefødsel skal forældrene dog selv anmelde fødslen til bopælssognets kirkekontor. Er forældrene ikke gift, skal der senest 14 dage efter fødslen indleveres en omsorgs og ansvarserklæring. Blanketten kan udskrives fra: hvor man ligeledes kan anvende digital signatur og fremsende erklæringen elektronisk. Mit barn skal døbes, hvad gør jeg? Et barn skal ifølge loven navngives inden 6 måneder, og det sker ved henvendelse til kirkekontoret, også selvom barnet skal navngives uden dåb. I god tid inden barnet fylder 6 mdr., skal forældrene henvende sig til den kirke, hvori de ønsker deres barn døbt for at aftale dato. Kirkekontoret fremsender efterfølgende en dåbsanmeldelse, som forældrene udfylder med barnets navn samt navne og adresser på mindst 2 og højst 5 faddere. Mit barn skal navngives, hvad gør jeg? Et barn skal ifølge loven navngives inden 6 måneder også selvom barnet skal navngives uden dåb. Forældre kan enten kontakte kirkekontoret for fremsendelse af navngivningsattest, eller selv udskrive blanketten på: der efterfølgende skal fremsendes kirkekontoret. Konfirmationsforberedelser: Hvordan melder jeg mit barn til konfirmandforberedelse for skoleåret 12/13? Der afholdes indskrivningsgudstjeneste for kommende konfirmander i Skibet Kirke søndag d. 10. juni. Vi begynder med gudstjeneste i kirken kl , og bagefter er der indskrivning i kirkehuset. Husk dåbsattest. Vi skal vies, hvad skal vi gøre? Aftale om vielse træffes så tidligt som muligt ved henvendelse til kirkekontoret, og senest 1 måned før den ønskede dato. Efter man har aftalt dato med kirkekontoret, skal Borgerservice kontaktes tidligst 4 mdr. før vielsen for at udfærdige en prøvelsesattest, de fremsender til kirkekontoret. Navneændringer: Vi opfordrer til, at man kigger på: Dødsfald: Anmeldes senest 2 dage efter dødsfaldet til præsten i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. Kirkelig begravelse/bisættelse aftales personligt med præsten.

18 18 Erhvervelse af gravsted sker ved henvendelse til graver/kirkeværge. Kirkelig vejviser Døbt i Skibet Kirke: Jonas Fahnøe Poulsen, Sønderskovvej 8 Sebastian Villefrance Sandberg, Præstegårdsvej 5 Mikkel Jagd Sørensen, Sønderskovvej 32 Oliver Peekerd Østergaard, Jerlev Carl Nybo Veile Ernst, Rugballevej 56 Vielser/velsignelser i Skibet Kirke: Kristina Niloufa Villefrance Pedersen og Rene Sandberg Mortensen, Præstegårdsvej 5 Begravet/bisat fra Skibet Kirke: Leslie Pill, 89 år Jens Orla Nisgaard Jensen, 74 år Niels Kurt Lundgaard Jespersen, 75 år Gerda Guldhammer Poulsen, 71 år Erna Emilie Nielsen, 94 år Mogens Olsen, 69 år Jørgen Jensen, 91 år Rita Clemmensen Fabrin, 81 år Børge Sørensen, 84 år Eigil Larsen, 67 år Leif Thomsen, 76 år Gerda Jensine Pedersen, 85 år Adresser: Sognepræster: Sognepræst, Personregisterfører/ Begravelsesmyndighed, Ulrik Overgaard Præstegårdsvej 12, Slelde, 7100 Vejle Tlf , mail: Bistandspræst: Henrik Nielsen Skoven Tlf , mail: Skibet kirkekontor: Sekretær for sognepræsten Mona Bech Hansen, mail: Træffes bedst tirsdage og torsdage tlf: Graver og kirketjener: Erik Gjøl Rasmussen tlf: , mail: Gravermedhjælper: Ken Hermansen mail: Kirkegårdskontoret: Skibetvej 166, Skibet, 7100 Vejle. tlf , kontortid

19 19 Organist: Pojken Flensborg mail: Sognemedhjælper: Stine Grinderslev tlf: , mail: Kirkesangere: Charlotte Westphal Eriksen Tlf , Brian Bonderup: Tlf , Regnskabsfører: Chr. Madsen Løvsangervej 5, Østengaard, 7100 Vejle. Tlf Menighedsrådets formand og kirke og kirkegårdsudvalg: Hans Cordius Havesangervej 27, Østengård tlf Kirkeværge: Inger Ussing tlf Kirkelivs- og arrangementsudvalg: Lilly Bøge Dalsgaard tlf Korudvalg: Knud Erik Arentsen tlf Børne-familieudvalg: Bente Kviesgaard tlf Kirkebilen Bestilles over TAXA med oplysning om, hvor man vil tages op. Skulle der være problemer med kirkebilen bedes det meddelt til kirkekontoret. Gert Eilenbergers akvarel af Skibet kirke set fra sydvest.

20 Skibet Kirke Skibetvej Vejle

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg.

Læs mere

Skibet. Glædelig Jul! T SO

Skibet. Glædelig Jul! T SO SKI Skibet Glædelig Jul! GN T SO BE Sogne og Kirkenyt december 2014 februar 2015 Indholdsfortegnelse Nyt fra Sognepræsten... 4 Nyt fra Menighedsrådet... 5 Nyt fra FDF i Skibet... 6 Bogen, der rørte mig...

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 50 års konfirmationsjubilæum guldkonfirmation Sogneudflugt 2/7 til Moesgaard Museum Præsten skriver: Kære 60-årige læser Konfirmandfoto 2015 Kirkefrokost 21/6 Kirkelig

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

Damefrokost med manér sif side 4

Damefrokost med manér sif side 4 Søvangs nye månebil søvang side 25 Damefrokost med manér sif side 4 Når kun det bedste er godt nok side 2 #2 DECEMBER 2011 Stilling-gram-tvaers.dk I dette nummer: lokalportræt af Freja s. 20 og EDC s.

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

K I R K E B L A D E T

K I R K E B L A D E T K I R K E B L A D E T Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Husk menighedsrådsvalget i disse uger! Og at det gælder DIN kirke! Oktober-november 2012 Sjette årgang nr. 3 Mange kirker men én Folkekirke

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet. Påskeæggeløb i sognegården. Kirken side 18. SIF side 8. Lokalportræt: danbolig Side 22

Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet. Påskeæggeløb i sognegården. Kirken side 18. SIF side 8. Lokalportræt: danbolig Side 22 Påskeæggeløb i sognegården Kirken side 18 Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet SIF side 8 #1 MARTS 2013 -GRAM-TVAERS.DK Lokalportræt: danbolig Side 22 Leder Redaktionen Kære læsere Af Lisbeth

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege

dollerup finderup ravnstrup hald ege kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Godmorgen Hvad siger man, når man lige har været død, men er blevet levende igen? Matthæus fortæller, om kvindernes møde med den døde nu levende Jesus

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

KIRKE & SOGN. Aars Kirke

KIRKE & SOGN. Aars Kirke KIRKE & SOGN foto-lab.dk Læs om Dåbstræf... og hvad er så det? Alle helgens søndag Gå med i kampen mod sult Høst i Aars Kirkecenter En himmelsk mundfuld Julebasar tak Julekoncerter Adventskransens historie

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2

Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2 Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2 Grundlovstale ved Frank Hvam Grundlovsfest i vive læs artiklen side 12 - program på bagsiden! 1 Adresser Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet

Læs mere