Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls"

Transkript

1 Skibet sogne og kirkenyt 1 Maj 2012 Foto: James Pauls SKIBET SOGN

2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Juni-August årg. nr. 3 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd. Sognepræst Ulrik Overgaard er ansvarshavende redaktør. Stof til næste nr. af Skibet Sogne- og Kirkenyt bedes være redaktøren i hænde senest den 27. juli 2012

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Nyt fra Sognepræsten 4-5 Nyt fra Sognemedhjælperen 6-7 Nyt fra Menighedsrådet 8 Årets konfirmander Gudstjeneste og mødekalender Projekt messehagel 11 FDF-aften om velgørenhedsarbejde i Rumænien og om den nye præst Arrangementer 14 Sogneturen i år til Hvidsten kro og Mariager 16 Kirkelig vejviser Adresser 18-19

4 4 Nyt fra sognepræsten Lidt om det med tro og bjerge... Der er mennesker, der kan fortælle om mirakuløse helbredelser og store undere. "Tro kan flytte bjerge", siger vi af og til, og de fleste af os har da også erfaringer med, at hvis vi har et stærkt engagement i et eller andet, så er der større chance for, at vores forehavende lykkes, end hvis vi i forvejen hverken synes, at sagen er særlig vigtig, eller gider at gøre en indsats. Men for de fleste af os gælder naturkræfterne. Troen til trods ligger bjergene, hvor de ligger. Har vi fået konstateret en dødelig sygdom, så er der stor fare for, at vi dør af den, og vil vi ændre noget i vores liv, ja, så er det ikke nok at tro. Så må vi selv have hænderne op af lommen. Når vores tro så alligevel betyder så meget, er det nok snarere fordi, at den også selvom det måske er helt nede på det ubevidste plan er den dybere årsag til vores virksomhed. Hvad er ellers meningen med at stå op om morgenen, hvis ikke det er for at elske tilværelsen, Gud, og sin næste som sig selv og kæmpe for alt, hvad du har kært? Troen giver os altså motivation og frimodighed og mod til at gøre det, der føles rigtigt. Det der skal gøres, også selvom det måske er svært. Så kan tro flytte bjerge? Det kan der vel ikke svares entydigt på. Til gengæld kan bjerge flytte tro! de har erfaret, at når den lige og lette vej i overhalingsbanen gennem livet kommer til et bjerg, der ikke lader sig flytte, så sker der noget med troen. Nogle tager afstand fra Gud og andres tro får en ny dybde. Når vejen tager en uønsket og uventet drejning, så ser vi noget andet, end vi ellers ville have gjort. Først og fremmest kommer vi til en erkendelse af, at der rent faktisk er en grænse for, hvad vi selv kan. Og selvom vi måske i første omgang bliver vrede, ulykkelige og frustrerede, sker der ofte hurtigt det, at vi falder til ro i vores magtesløshed og lader Gud tage over. Det er, som om lidelsen transformeres. Lidelsen, "bjerget", er ikke god eller meningsfuld. Man kan i lidelsen tværtimod opleve sig som levende død. Men mange oplever, at man i lidelsen strider sig til en lærerig personlig afklaring, som man ikke kunne komme til, dengang livet bare gik derudaf. Og det er en taknemmelig ydmyghed, som man kan leve på, når skyerne letter og livet igen rinder lettere og lystigere... som klart ådalsvand mod fjorden. Kære alle i Skibet sogn! Lidende såvel som de levende. Mænd såvel som kvinder. Konfirmander nye såvel som gamle. De hetero såvel som homoseksuelle. Kort sagt alle I, der i al jeres menneskelighed nu engang er, som Gud har skabt jer. I ønskes en god sommer! UO I bogen "Kan bjerge flytte troen?" (Gyldendal 2008) fortæller læger, psykologer, præster og andre om, hvordan

5 Niels Christian Hvidts bog "Kan bjerge flytte troen?" er på mange måder en anbefalelsesværdig bog. Det er en antologi, der både omfatter videnskabelige (læger, psykologer), religiøse (et par præster m.fl.) og personlige beretninger om, hvordan livstruende begivenheder rejser helt grundlæggende spørgsmål og dilemma'er. Bevares, der er også artikler i bogen, hvor det religiøse flyver i så høje sfærer, at luften bliver for tynd for mig, men generelt er det sobre og spændende artikler. -UO 5

6 6 Nyt fra sognemedhjælperen Babysalmesang nyt hold til august! Første gang onsdag den 15. august kl. 10 og de følgende 9 uger. Hvorfor babysalmesang? Fordi babysalmesang er en fantastisk måde at være sammen med sin baby på. Babysalmesang dækker både sang og musik samt bevægelse og rytmik for babyer med udgangspunkt i salmer, som vi sammen synger for din baby, allerede fra han eller hun er kun få måneder gammel. Barnets sanser stimuleres gennem sang og musik, og de er allerede fra helt små åbne og modtagelige overfor klange og stemninger ikke mindst når disse kommer fra mennesker, som de er tæt knyttede til. Vi synger, vugger, spiller, danser med de små, og det er samspillet mellem dig og din baby, der er i fokus. Efter ca. 45 min. sang er der hyggeligt samvær i kirkehuset, hvor både store og små kan få lidt til ganen. Der er plads til 10 babyer + mødre/fædre, og babysalmesang er for babyer i alderen ca. 1½-10 måneder. Salmesang i børnehøjde Salmesang i børnehøjde tager over, hvor babysalmesang slutter. Det er et hold for børn i 1-3 års alderen og deres forældre eller bedsteforældre. Vi synger og laver fagter til både salmer og sange, spiller og danser, og både de små børnetrommer, tørklæder, sæbebobler, ærteposer og rasleæg vil være i brug. Alt sammen aktiviteter, der udvikler det lille barns musikalitet og styrker samværet mellem barn og voksen. Efterårets hold starter op i starten af september hold øje på hjemmesiden Minikonfirmander Der bliver i efteråret igen udbudt minikonfirmandundervisning for alle børn i 3. klasse. Minikonfirmandundervisningen er et supplement til den undervisning i kristendom, som børnene får i skolen, men den foregår i kirkens egne rammer, hvilket giver børnene mulighed for at opleve deres egen kirke på tæt hold og være nysgerrigt med i et engageret samvær om bl.a. bibelens fantastiske fortællinger. Undervisningen vil i høj grad være praktisk, kreativt og musisk anlagt, og har som formål at gøre børnene fortrolige med sammenhængen mellem bibelhistorien og gudstjenesten, herunder udvalgte salmer, dåben og nadveren. Minikonfirmander starter op i starten af september og kører 10 uger frem. Børn på 3. årgang på Skibet Skole får besked via forældreintra, og holdstart bliver naturligvis også annonceret på Tilmelding til de ovenstående hold skal ske til sognemedhjælper Stine Grinderslev på enten:

7 7 Mail: eller Mobil: Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål. Billeder på hjemmesiden Hvis du ønsker at se billeder fra tidligere børnehold eller fra øvrige arrangementer i Skibet Kirke, så kan du finde dem på: /arkiv/billeder.

8 8 Nyt fra Menighedsrådet MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Tirsdag d. 13. november 2012 afholdes der landet over valg til menighedsrådet. Menighedsrådene vælges for fire år af gangen af sognets folkekirkemedlemmer, der således har direkte indflydelse på sognets menighedsråd. Valget kan afvikles ved, at der ved opstillingsmødet kan sammensættes en liste med det rigtige antal kandidater (aftalevalg), eller ved at der bliver opstillet flere kandidater og indleveret flere lister, end der er brug for, og så bliver der afstemningsvalg. Da Skibet sogn for tiden er i vækst, skal menighedsrådet udvides til 8 medlemmer. Derudover er præsten medlem, og medarbejderne vælger en repræsentant, der dog ikke har stemmeret. Arbejdet i Skibet sogns menighedsråd er efter min opfattelse præget af samarbejde og gode relationer mellem de enkelte medlemmer. Alle er indstillet på at tage del i arbejdsfællesskabet om at skabe gode rammer for liv og vækst i vores kirke. Menighedsrådet varetager mange vigtige og spændende opgaver. De sætter sammen med præsten linjen for det kirkelige arbejde og varetager tilsynet med og vedligeholdelsen af kirke, kirkehus og præstegård. Det betyder naturligvis, at der er både regnskab og administration at tage vare på. Men hvor vigtige de opgaver end er, så er den vigtigste opgave det kirkelige liv omkring gudstjenesterne, børne- og ældre-arbejdet og foredrag. Alt dette fordrer et levende og interesseret engagement. Vil man have indflydelse, sker det ikke ved store proklamationer og vilde ideer men ved at være aktiv i det meget forskelligartede daglige arbejde, såvel til hverdag som om søndagen! Hermed således en opfordring til at finde gode kandidater til menighedsrådet, hvad enten det er en selv eller andre. På menighedsrådets vegne, Hans Cordius Valgkalender 12. september kl kombineres et sognemøde, hvor der orienteres om sognets kirkelige aktiviteter og et opstillingsmøde, hvor eventuelle kandidater kan melde sig. Mødet finder sted i Kirkehuset. 25. september kl : Tidligste tidspunkt for aflevering af kandidatliste. 2. oktober kl : Sidste frist for indlevering af kandidatlister. 16. oktober kl : Sidste frist for afhjælpning af mangler ved kandidatlister. Desuden formel aflysning af valg i sogne med aftalevalg. 13. november: Menighedsrådsvalg 2012.

9 9 Årets konfirmander 2012 Årets konfirmander fra center-klasserne. Konfirmeret af Henrik Skoven lørdag den 28. april Årets konfirmander fra konfirmationerne fredag den 4. maj Sognepræst Ulrik Overgaard OBS til det kommende års konfirmander! Indskrivning til det kommende års konfirmationsforberedelse i Skibet sogn sker ved en indskrivningsgudstjeneste søndag den 10. juni 2012 kl Efter gudstjenesten foregår indskrivningen ved en sammenkomst i Skibet kirkehus. Her er der lejlighed til, at vi hilser på hinanden, og jeg vil fortælle om det kommende konfirmandforløb. Konfirmationsforberedelsen finder sted i Skibet kirkehus tirsdage og onsdage kl og begynder i uge 38. Konfirmationerne er for A-klassen fra Skibet : Store bede- Årets konfirmander fra konfirmationerne lørdag den 5. maj Sognepræst Ulrik Overgaard. (Foto: Dorte Grann ) dag, den 26. april 2013 og for B-klassen fra Skibet skole, lørdag den 27. april Der er dog mulighed for at bytte undervejs. Til brug for indskrivningen bedes alle medbringe en kopi af konfirmandens dåbsattest og en udfyldt indskrivningsblanket (findes på under konfirmation ) Med de bedste hilsener til alle kommende konfirmander! UO

10 10 Gudstjenester og mødekalender Gudstjenester og mødekalender lige til at hive ud og sætte på køleskabet. Søndag den 3. juni kl Matt. 28, Trinitatis Onsdag d. 6. juni kl i Skibet Kirkehus Kirkekoncert ( se omtale s. 14) Ulrik Overgaard Søndag den 10. juni kl Indskrivningsgudstjeneste ( se omtale s. 9 ) Luk. 12, s. e. trin. Ulrik Overgaard Tirsdag den 12. juni kl i Skibet Kirkehus Hvad er ret og vrang? Åben debataften om vielser af homoseksuelle ( se omtale s. 15 ) Torsdag den 14. juni kl i Skibet Kirke Korenes sommerkoncert ( se omtale s. 15) Søndag den 17. juni kl Luk. 14, s. e. trin. Henrik Skoven Søndag d. 24. juni kl Luk.15, s. e. trin. Ulrik Overgaard Søndag den 1. juli kl Matt. 5, s. e. trin. Dorte Volck Paulsen Onsdag d. 4. juli kl i Skibet Kirke Kirkekoncert mm. Den nye salmetrio ( se omtale s. 15 ) Søndag den 8. juli kl Matt. 16, s. e. trin. Dorte Volck Paulsen Søndag den 15. juli kl Matt. 19, s. e. trin. Doris Tiedemann Søndag den 22. juli kl Matt. 10, s. e. trin. Bodil Jølver Søndag den 29. juli kl Matt. 7, s. e. trin. Ulrik Overgaard Søndag den 5. august kl Aften-gudstjeneste Luk. 12, s. e. trin. Ulrik Overgaard

11 11 Projekt messehagel Søndag den 12. august kl Matt. 11, s. e. trin. Ulrik Overgaard Onsdag den 15. august kl i Byens Bio, Jelling Filmaften: "Hvidstengruppen. Nogle må dø, for at andre kan leve." Vores præst skal da have en messehagel! Hvem i sognet kan hjælpe os med at lave håndarbejde, så som broderi, patchwork, quiltning, vævning, applikation eller andet? Er du interesseret, kan du få oplysning om projektet hos: Vibeke Strunge tlf , og Ulrik Overgaard tlf , Søndag den 19. august kl Sognetur ( se omtale s. 16 ) Højmessen i Skibet kirke er aflyst. Søndag den 26. august kl Matt. 12, s. e. trin. Ulrik Overgaard Torsdag den 23 august kl i Skibet Kirke Kirkekoncert m. Charlotte Westphael Eriksen ( se omtale s. 16 ) Eksempler på messehageler Onsdag den 29. august kl Stjernestund for Sjæl & Mund Familiegudstjeneste med fællesspisning Ulrik Overgaard

12 12 3. klassernes bønner til Gud FDF-aften om velgørenhedsarbejde De to 3. klasser på Skibet skole var den 11. og den 15. maj på skattejagt på kirkegården og i kirken for at lære om kirkens indretning. De lærte bl.a. om kirkeklokkerne, kirkeåret, dåb, nadver, begravelser, bøn og om det at man som kristen altid er god nok i Guds øjne. Tak til både lærerne, Amalie og Emelin fra 6. klasse og de frivillige forældre for de hjælpende hænder. Uden jer kunne vi ikke have skabt så god en formiddag for børnene. Nedenfor et par af børnenes bønner, som de fik lov at bede fra prædikestolen. Kære Gud. Tak for min familie vi bliver snart 5. Jeg be r om, at min lillesøster kommer godt til verden. Amen. Marcus Kære Gud. Du er en, som hjælper os og gør, at der er fred på jorden. Du er den, som gør os glade, den som hjælper mig, min familie og mine venner. Tak for det Gud. Amen. Sidsel Gud, han er sådan en man kan stole på, og for mig er han en helt. Sofie Kære Gud. Jeg be r om, at der ikke var edderkopper. Det vil jeg bede Gud om. Amen. Ida Kære Gud. Jeg vil bede om, at der var fred på jord, og at min familie får fred. Amen. Christian Gud er en mand, der hjælper andre folk i nøden og helbreder andre. Amen. Mads FDF-aften om velgørenhedsarbejde i Rumænien og om den nye præst FDF Vejle 3, Skibet, havde i foråret besøg af Aktive Kristnes Omsorgsarbejde (AKO)s repræsentant Knud Andersen og vor nye præst, Ulrik Overgaard. Aftenen inddeltes i to. Først orienterede Jens Rokkjær om Kirkecenteret i Vejles velgørenhedsarbejde i Rumænien via Aktive Kristnes Omsorgsarbejde (AKO). AKOs Nødhjælpsarbejder deler legetøj ud i Rumænien. Det drejede sig blandt andet om: Indsamling og uddeling af nødhjælp i form af fødevarer, tøj, hospitalsudstyr, computere mv. Støtte til børnehjem og hospitaler, folkekøkken og ældrecenter. Etablering af en sommerlejr til børn. Støtte til børnerige rumænske familier og sigøjnerfamilier.

13 13 FDFˊernes flotte interview Gennemførelse af "Operation og Sult og Kulde" i december måned. Via denne aktivitet uddeles fødevarer til mange absolut trængende familier. Udlån af landbrugsjord så familierne kan dyrke egne grøntsager. Hvis du har effekter, som, du mener, kan gøre gavn i Rumænien, er du velkommen til at aflevere dem til FDF, som vil sørge for at bringe dem videre. Læs desuden mere om dette vigtige arbejde på Dernæst skulle FDF erne erhverve sig interviewer-mærket ved at interviewe en lokal person, og det blev den nye sognepræst. Det kom der følgende flotte artikel ud af. Tak til både Knud Andersen og Ulrik Overgaard for deres bidrag til en god aften. Gunn Hansen Hvem er han, vor nye præst? Inden besøget, havde vi forberedt os med spørgsmål, vi ville spørge ham vor præst, Ulrik, om. Spørgsmålene var mange: Hvorfor blev du præst, hvor gammel var du, da du var færdiguddannet, og hvor længe har du været præst? Ulrik fortalte os, om hvordan han i starten troede, han skulle være flymekaniker, men at hans bedsteforældre, havde lært ham om Gud og det at være troende. Ulrik blev dog først sikker på, hvad han skulle blive, da han gik på højskole. På spørgsmålet hvorfor, var svaret enkelt: Fordi jeg ikke kunne lade væe! Det tager 7 år at blive præst, men Ulrik brugte 14 år, dette pga. forskelligt arbejde han lavede undervejs i studierne. Han startet altså som 22-årig og blev færdig i september 2010, da han var 36. Hvorfor Skibet sogn? Ulrik fortalte os om en liste, han og hans kone lavede, mht. hvad de ønskede for den kirke, han skulle ansættes i, og at alle deres ønsker blev opfyldt her hos os i Skibet! FDF erne øver sig på at interviewe for at få interview-mærket. Hvorfor tror du på Gud? Svaret kommer hurtigt og uden at nøle: Fordi han ikke kan lade være. Der er selvfølgelig tider med tvivl, men Gud hjælper ham med at fjerne tvivlen. Ulrik udtrykker, at Gud for ham er tryghed, kærlighed og grunden til, at man findes! Beder man også hjemme hos Ulrik og hvornår? Ja, det gør de, men der er ingen, der bliver pres-

14 14 set. Ulrik fortæller, han beder mange gange om dagen, det er ikke nødvendigvis ved at folde hænderne, men ofte som en samtale med Gud, inde i hans hoved. Fællesbillede efter en god aften! Ulrik har svært ved at fortælle, hvad han trives bedst med ved at være præst. Der er meget godt. Han fortæller, at han kan hjælpe og trøste ved begravelser. Bryllupper er fest og glæde, barnedåb er starten på et nyt liv og mulighed for at tale med de nybagte forældre, og så er der konfirmanderne. De er søde men også krævende på en positiv måde. De har mange spørgsmål, og det kræver virkelig god forberedelse inden disse samlinger. Ulrik fortæller, at når han giver meget af sig selv, og gør timerne interessante, får han meget tilbage, men af og til er der også behov for en pause med f.eks. fodboldkamp. Ulrik fortæller, at det er vigtigt for ham, at vise konfirmanderne, at han vil dem som mennesker, og at han er der for dem. Hvor lang tid bruger en præst på at planlægge en gudstjeneste? Ulrik fortæller, at han har bestemt sig for, at dette ikke skal tage mere end 8 timer. Han læser søndagens tekst flere gange, skriver ideer ned, og samtidig kommer der mulige salmevalg. Ulrik fortæller, at han er meget opmærksom på sin familie, og at det er vigtigt at have tid til dem i ugedagene, da han jo er på arbejde i weekenden. Derfor er mandag, som er Ulriks fridag, en dag, hvor han og børnene tit er at finde i svømmehallen! Selv om Ulrik valgte præsteembedet som sit kald, har han ikke helt glemt sin interesse for mekanik, for hans store interesse foruden familie og kirke er nemlig veteranbiler! Flere af os skal gå til præst hos Ulrik næste år. VI GLÆDER OS. Arrangementer Kirkekoncert: Anja Rossau Onsdag d. 6. juni kl i Skibet Kirkehus Anja Rossau (sopran) diplomuddannet fra The Royal Academy of Music, Poul Bajlum (orgel) organist ved Skanderup Kirke i 26 år, Adrian Kongsgaard (trompet) uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium: En klassisk koncert i topklasse med tre meget kompetente musikere. Både gamle klassikere og nyere kompositioner er på det varierede repertoire.

15 15 Hvad er ret og vrang? Åben debataften om vielser af homoseksuelle Tirsdag den 12. juni kl i Skibet Kirkehus Diskussionen om vielser af homoseksuelle kører på højeste blus både indenfor og udenfor de kirkelige kredse. Vores sognepræst i Skibet, Ulrik Overgaard, har markeret sig på Ja-siden både i aviserne og ved at velsigne et lesbisk par, mens andre ligefrem truer med at melde sig ud af folkekirken ved indførelsen af `homovielser. Men hvilke argumenter er der for og imod vielser af homoseksuelle, og hvilke konsekvenser vil det få for kirken, hvis de indføres... eller ikke gør? I forsøget på at nuancere debatten i en god tone inviterer Skibet sogn til en åben debataften om emnet med Per Damgaard Pedersen (modstander, sognepræst i Kristkirken i Kolding) og Poul Henning Bartholin (fortaler, domprovst i Aarhus). De vil denne aften forholde sig til emner, som f.eks. hvad er grundmotivet for en vielse? Hvornår og hvorfor begyndt kirken at påtage sige at foretage vielser? Hvad gør vi ved indførelsen af de nye vielser med vielsesritualerne, for slet ikke at tale om kønsbestemte betegnelser som ægteskab, ægtefælle, vielse osv.? Hvad bliver konsekvenserne for folkekirken? Kom med åbent sind og deltag i debatten over et glas rødvin eller en kop kaffe med kage. Tilmelding er en god idé km.dk/ tlf ), da der kan blive rift om pladserne... men det er ingen forudsætning. Der er gratis adgang, men rødvin eller kaffe/kage koster 20 kr. Sommerkoncert: Torsdag den 14. juni kl i Skibet Kirke Kirkens traditionelle sommerkoncert bliver igen i år til i et samarbejde mellem alle kirkens kor: Korskolen, Kirkekoret og Voksenkoret. Alle korene glæder sig til at præsentere det, de har øvet sig på i forårets løb. Det bliver som altid en blanding af sange, salmer, pop, nye kompositioner og meget andet. Der er gratis adgang til koncerten. Den nye Salmetrio: Onsdag d. 4. juli kl i Skibet kirke Anette Bounaventzen (sang), Ulrik Bust (saxofon) og Pojken Flensborg (Klaver) Den nye salmetrio præsenterer en række af de nye salmer i spændende arrangementer med undertoner af både jazz og pop og med masser af solistiske indslag. Der er gratis adgang til koncerten. Filmaften: Hvidstengruppen. Nogle må dø, for at andre kan leve. Onsdag den 15. august kl i Byens Bio, Jelling Som optakt til årets sognetur, der finder stred den 19. august og bl.a. går til Hvidsten Kro, har vi valgt at vise Regner Grastens roste filmatisering af autentiske begivenheder under 2. verdenskrig, "Hvidstengruppen. Nogle må dø, for at andre kan leve. Vi mødes i Byens Bio i Jelling, hvor der er arrangeret en særfremvisning af for Skibet sogn. Efter filmen

16 16 må dø, for at andre kan leve." Vi mødes i Byens Bio i Jelling, hvor der er arrangeret en særfremvisning af filmen for Skibet sogn. Efter filmen er der mulighed for at samles i husets café for at tale om filmen over en kop kaffe og en kage (egenbetaling). Tilmelding senest 14. august til Mona Bech Hansen ) Pris for filmbillet: 50 kr. For betalende deltagere ved årets sognetur den 19. august er fremvisningen gratis. Sogneturen i år til Hvidsten kro og Mariager Søndag den 19. august kl den 15. august 2012 kl ). Efter frokosten kører vi til Dalbynedre kirke, som blev bygget i Der er i kirken nogle meget smukke kalkmalerier fra I 1995 kom ny altertavle malet af Arne Haugen Sørensen. Videre går turen derefter til Mariager, Rosernes by, hvor vi skal se Mariager kirke og Klosterkirken, som blev opført i sidste halvdel af 1400-tallet, Klosterkirken blev bygget i tilknytning til det daværende Birgittinerkloster. Vi starter som altid fra Kirkehuset og kører nordpå med morgenmad på vejen til Hjortshøj kirke ved Århus, hvor vi deltager i højmessen. Herefter spiser vi frokost på Hvidsten kro, som er en af de ældste Kgl. Priviligerede Kroer. Kroen blev bygget i 1634, og er bl.a. er berømt for sin æggekage. Kroen har gennem 4 generationer (siden 1884) været i familien Fiil`s eje. Kroens daværende ejer samt familie er kendt for sit virke under besættelsen, hvor de dannede en modstandsgruppe, Hvidstensgruppen, hvis historie nu er filmatiseret. i Regner Grastens roste film, "Hvidstengruppen. Nogle må dø, for at andre kan leve". (Betalende deltagere på sogneturen har gratis entré ved særfremvisningen af denne filmen i Byens Bio, Jelling, Selve Mariager by er meget smuk - toppede brosten, smukke, velbevarede huse, hvor borgerne i generationer har plantet mange forskellige sorter af roser- man har virkelig prøvet at bevare en smuk bymidte. Herefter går turen tilbage til Skibet, efter mange indtryk. Forventet hjemkomst kl Pris 200 kr. inkl. film, morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe m. kage. Kirkekoncert: Torsdag d. 23. august kl i Skibet kirke I foråret måtte denne koncert aflyses på grund af sygdom, men nu er kirkesanger Charlotte Westphael Eriksen klar til at præsentere et program af sange, salmer, musicals og meget mere. Akkompagneret af Pojken bag klaveret. Der er gratis adgang til koncerten.

17 17 Kirkelig vejviser Fødsel: Alle fødsler anmeldes til kirkekontoret fra sygehuset. Ved hjemmefødsel skal forældrene dog selv anmelde fødslen til bopælssognets kirkekontor. Er forældrene ikke gift, skal der senest 14 dage efter fødslen indleveres en omsorgs og ansvarserklæring. Blanketten kan udskrives fra: hvor man ligeledes kan anvende digital signatur og fremsende erklæringen elektronisk. Mit barn skal døbes, hvad gør jeg? Et barn skal ifølge loven navngives inden 6 måneder, og det sker ved henvendelse til kirkekontoret, også selvom barnet skal navngives uden dåb. I god tid inden barnet fylder 6 mdr., skal forældrene henvende sig til den kirke, hvori de ønsker deres barn døbt for at aftale dato. Kirkekontoret fremsender efterfølgende en dåbsanmeldelse, som forældrene udfylder med barnets navn samt navne og adresser på mindst 2 og højst 5 faddere. Mit barn skal navngives, hvad gør jeg? Et barn skal ifølge loven navngives inden 6 måneder også selvom barnet skal navngives uden dåb. Forældre kan enten kontakte kirkekontoret for fremsendelse af navngivningsattest, eller selv udskrive blanketten på: der efterfølgende skal fremsendes kirkekontoret. Konfirmationsforberedelser: Hvordan melder jeg mit barn til konfirmandforberedelse for skoleåret 12/13? Der afholdes indskrivningsgudstjeneste for kommende konfirmander i Skibet Kirke søndag d. 10. juni. Vi begynder med gudstjeneste i kirken kl , og bagefter er der indskrivning i kirkehuset. Husk dåbsattest. Vi skal vies, hvad skal vi gøre? Aftale om vielse træffes så tidligt som muligt ved henvendelse til kirkekontoret, og senest 1 måned før den ønskede dato. Efter man har aftalt dato med kirkekontoret, skal Borgerservice kontaktes tidligst 4 mdr. før vielsen for at udfærdige en prøvelsesattest, de fremsender til kirkekontoret. Navneændringer: Vi opfordrer til, at man kigger på: Dødsfald: Anmeldes senest 2 dage efter dødsfaldet til præsten i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. Kirkelig begravelse/bisættelse aftales personligt med præsten.

18 18 Erhvervelse af gravsted sker ved henvendelse til graver/kirkeværge. Kirkelig vejviser Døbt i Skibet Kirke: Jonas Fahnøe Poulsen, Sønderskovvej 8 Sebastian Villefrance Sandberg, Præstegårdsvej 5 Mikkel Jagd Sørensen, Sønderskovvej 32 Oliver Peekerd Østergaard, Jerlev Carl Nybo Veile Ernst, Rugballevej 56 Vielser/velsignelser i Skibet Kirke: Kristina Niloufa Villefrance Pedersen og Rene Sandberg Mortensen, Præstegårdsvej 5 Begravet/bisat fra Skibet Kirke: Leslie Pill, 89 år Jens Orla Nisgaard Jensen, 74 år Niels Kurt Lundgaard Jespersen, 75 år Gerda Guldhammer Poulsen, 71 år Erna Emilie Nielsen, 94 år Mogens Olsen, 69 år Jørgen Jensen, 91 år Rita Clemmensen Fabrin, 81 år Børge Sørensen, 84 år Eigil Larsen, 67 år Leif Thomsen, 76 år Gerda Jensine Pedersen, 85 år Adresser: Sognepræster: Sognepræst, Personregisterfører/ Begravelsesmyndighed, Ulrik Overgaard Præstegårdsvej 12, Slelde, 7100 Vejle Tlf , mail: Bistandspræst: Henrik Nielsen Skoven Tlf , mail: Skibet kirkekontor: Sekretær for sognepræsten Mona Bech Hansen, mail: Træffes bedst tirsdage og torsdage tlf: Graver og kirketjener: Erik Gjøl Rasmussen tlf: , mail: Gravermedhjælper: Ken Hermansen mail: Kirkegårdskontoret: Skibetvej 166, Skibet, 7100 Vejle. tlf , kontortid

19 19 Organist: Pojken Flensborg mail: Sognemedhjælper: Stine Grinderslev tlf: , mail: Kirkesangere: Charlotte Westphal Eriksen Tlf , Brian Bonderup: Tlf , Regnskabsfører: Chr. Madsen Løvsangervej 5, Østengaard, 7100 Vejle. Tlf Menighedsrådets formand og kirke og kirkegårdsudvalg: Hans Cordius Havesangervej 27, Østengård tlf Kirkeværge: Inger Ussing tlf Kirkelivs- og arrangementsudvalg: Lilly Bøge Dalsgaard tlf Korudvalg: Knud Erik Arentsen tlf Børne-familieudvalg: Bente Kviesgaard tlf Kirkebilen Bestilles over TAXA med oplysning om, hvor man vil tages op. Skulle der være problemer med kirkebilen bedes det meddelt til kirkekontoret. Gert Eilenbergers akvarel af Skibet kirke set fra sydvest.

20 Skibet Kirke Skibetvej Vejle

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Der indkaldes til konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 27.11.2012 kl. 19.00

Der indkaldes til konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 27.11.2012 kl. 19.00 Der indkaldes til konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 27.11.2012 kl. 19.00 i Skibet kirkehus. Til stede: Medlemmer af Menighedsrådet: Anne Kragh Hans Cordius Birthe Lind Poul-Jørn Linnebjerg Christina

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 50. årg. 2013 Marts April Maj Et glimt fra tøndeslagningen efter fastelavnsgudstjenesten Det nye menighedsråd Det nye menighedsråd er blevet

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Fællesskabet er kirkens sande byggesten

Fællesskabet er kirkens sande byggesten Fællesskabet er kirkens sande byggesten Nr. 7 / August 2015 Vejviser Sognepræster Marianne Sørensen Mejrup Kirkevej 2 7500 Holstebro. Tlf. 40 46 35 13 marn@km.dk Marie Overlade Larsen Rydevej 7 7830 Vinderup

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Ingen Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger 2. Meddelelser fra Formanden.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Gudstjenesten. Skibet Sogne og kirkenyt. fossilt frisind eller funky fundamentalisme? Til samtlige hustande. September- november 2011

Gudstjenesten. Skibet Sogne og kirkenyt. fossilt frisind eller funky fundamentalisme? Til samtlige hustande. September- november 2011 Til samtlige hustande Gudstjenesten fossilt frisind eller funky fundamentalisme? Skibet Sogne og kirkenyt September- november 2011 Overskriften skitserer et dilemma: Skal gudstjenesten stå som en gammel,

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2013

FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2013 FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2013 Salmedigteren N.F.S. Grundtvig Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse Maj Torsdag den 16. maj kl. 16.00 Lørdag den 25. maj kl. 9.00 Salmer & Leg for børn

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 52. årg. 2015 Marts April Maj Koncert med Duo Zilia Filmaften Syng sammen Påskefejring Foredrag Konfirmationer i foråret 2015 Ældreudflugt Babysalmesang

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Kan du mon kende kirketårnet?

Kan du mon kende kirketårnet? KIRKE Kan du mon kende kirketårnet? Måske har du lagt mærke til, at kirketårnet på Frederiksholm Kirke henover foråret har skiftet udseende. Du har måske også lagt mærke til byggerodet, containerne, kranerne,

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

kirkeblad nyhed feltpræst ude og hjemme torsdagstræf Hør sognepræst Ulla Thorbjørn Hansen fortælle om arbejdet som feltpræst i Afghanistan

kirkeblad nyhed feltpræst ude og hjemme torsdagstræf Hør sognepræst Ulla Thorbjørn Hansen fortælle om arbejdet som feltpræst i Afghanistan vor frue & vindinge sognes kirkeblad september-november 2013 / 37. årgang nr. 4 feltpræst ude og hjemme Hør sognepræst Ulla Thorbjørn Hansen fortælle om arbejdet som feltpræst i Afghanistan Se mere på

Læs mere

KIRKE. Foto: Thomas Heie Nielsen. Foto: Thomas Heie Nielsen

KIRKE. Foto: Thomas Heie Nielsen. Foto: Thomas Heie Nielsen KIRKE Søndag d. 6. september kl. 11-15 SEPTEMBERFEST Igen i år rykker kirken udendørs og inviterer til et brag af en Septemberfest for hele familien. Vi starter med en børnevenlig gudstjeneste, hvor kirkens

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

Særslev, Ejlby og Melby Sogne

Særslev, Ejlby og Melby Sogne Særslev, Ejlby og Melby Sogne Afrikanske historier og billeder en beretning fra min rejse til Kenya i marts 2012. juni - august 2012 66. årgang nr. 3 Der er 75 børn ved børnehjemmet i byen Karatina i Kenya.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL Juni Juli August 2015 2 OPLYSNINGER KIRKEBLADET Redaktionsudvalg: Erik Colding Thaysen Bettina Nielsen Vera Holm Knud-Erik Thrane Layout: Knud-Erik Thrane Tryk: Solografisk

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

søndersø sogn Kirkebladet

søndersø sogn Kirkebladet søndersø sogn Kirkebladet september - november 2013 45. årgang nr. 3 Vil du gi en hånd med? Kirken den er et gammelt hus sådan lyder titlen på en gammel salme fra 1836 af Grundtvig, og det er jo meget

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov De naive lever lykkeligere... NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT

kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov De naive lever lykkeligere... NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.02.2007:Dok. 02.2005 24/05/07 15:37 Side 1 De naive lever lykkeligere... Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.02.2007:Dok. 02.2005 24/05/07 15:37

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT KIRKE OG SOGN Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst: Ann Bork Damsgaard Søndergade 9, Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: abd@km.dk Organist: Kirsten

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke!

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Maj 2015 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Loppemarked, pinse, moderne kirkekunst - og forårets konfirmander Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Hvem finder jeg hvor? Køkkenholdet Skærtorsdag

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere