Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening"

Transkript

1 Posthornet 05/09 OKtober Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Helge Israelsen er gået fra borde Sommerferieturen Side 4 Side 14 Tredages tur til Schwerin og Wismar Side 18 Nordisk post pensionist union Nyt fra klubberne Side 21 Side 24

2 Indhold Helge Israelsen er gået fra borde efter 21 år 4 Røget silde tur for Postnisterne på Bornholm 9 Turen til Berlin og Dresden 29/8-3/ Vinterdage på Esbjerg Højskole Sommerferieturen 2009, Alsace i Frankrig 14 Efterårsturen Ud i det blå eller Hvad fatter gør 16 Tredages tur til Schwerin og Wismar 18 Sommertur 2009 til Odense 20 Nordisk post pensionist union 21 Ny medarbejder på Landsforeningens kontor 23 Nyt fra klubberne 24 Vinterdage på Esbjerg Højskole 27 4Helge Israelsen har gennem 21 år stået i spidsen for Postvæsenet, først med titel af generaldirektør og senere som administrerende direktør. Lørdag morgen den 29. august 2009 stod vi 33 morgenfriske og forventningsfulde medlemmer af Pensionistfore 10 ningen på Kolding Rutebilstation for at deltage i turen Berlin Dresden. side 10 side 4 Posthornet Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Nr. 5 Oktober årgang Redaktion og ekspedition: Postpensionisternes Landsforening Brovadvej 51, Erritsø 7000 Fredericia Telefon Telefax Redaktion: Jørgen Ebbesen (ansv.) Bent Christensen, redaktør I redaktionen endvidere Per Lund Simonsen. Udkommer 6 gange om året i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. Udgivet i eksemplarer. Indlæg til næste nummer må være redaktionen i hænde senest den 2. November ISSN nr Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S Miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS Bestyrelsen: Formand: Jørgen Ebbesen, Telefon Mobil Næstformand: Henning Dam Krag, tlf Kasserer: Per Lindgaard Tlf Sekretær: Per Lund Simonsen, tlf Svend Svendsen, tlf Solveig Elbek, tlf Johnny Madsen, tlf startede 48 glade og forventningsfulde pensionister på en 7 dages tur til Frankrigs have. side 14 Suppleanter: Palle Husum Frederiksen, tlf Leif Aage Hansen, tlf Forsidefoto: Hans B. Henriksen

3 Leder Sammenhængskraft Det er symptomatisk for de senere års skattepolitiske reformer, at de har udhulet statens indtægter, og at de har ført til øget ulighed i kraft af, at samfundets økonomisk bedst stillede har fået langt de største skattelettelser. Det er den ene side af sagen. Den anden er, at det med udsigt til et stigende antal ældre og stigende udgifter til velfærdsydelser hurtigt kan blive svært at finansiere de offentlige udgifter. For den sociale sammenhængskraft kan kun skabes og opretholdes, når alle samfundsgrupper bidrager til samfundshusholdningen, når der betales skat efter evne, og når skatteomlægninger er socialt afbalancerede. Der er et uomtvisteligt behov for debat om, hvordan velfærdssamfundet kan sikres og sammenhængskraften bevares på både kort og langt sigt. Ufinansierede skattelettelser vil udhule statsfinanserne og dermed holdbarheden af velfærdssamfundet. Og de dårligst stillede medborgere vil helt sikkert blive taberne, hvis skattegrundlaget decimeres kraftigt på grund af manglende reformer. Desværre er de skatteudspil, der fra tid til anden kommer fra de politiske partier, ikke præget af større visioner for det danske samfund og forholder sig ikke realistisk til den helt nødvendige kursændring også på det skattemæssige område. Jørgen Ebbesen Formand 3 Posthornet oktober 2009 Posthornet oktober

4 Af Per Lund Simonsen Helge Israelsen er efter 21 år på kommandobroen Men det er ikke en synkende skude, Helge Israelsen giver den nye store koncern Posten Norden mange år, han har haft kommandoen, er blevet vendt 180 grader. Den sejler nu i smult vande og Blå Bog - Helge Israelsen 1948 Født i Århus 1977 Uddannet civilingeniør Fuldmægtig i Ministeriet for Offentlige Arbejder Planlægningschef og siden Teknisk direktør I DSB Generaldirektør for P&T Adm. Direktør i Post Danmark Formand for bestyrelsen i International Post Corporation (IPC) Helge Israelsen har gennem 21 år stået i spidsen for Postvæsenet, først med titel af generaldirektør og senere som administrerende direktør. I forbindelse med etableringen af den dansk svenske koncern Posten Norden har han valgt at lade stafetten gå videre, og det er i denne anledning lykkedes Posthornet at få et afskedsinterview med ham. Helge Israelsen kommer dig smilende og venlig i møde. Håndtrykket er fast. Det samme er blikket. Karismaen er åbenbar, og man fornemmer straks at sidde over for en person, der havde marskalstaven med i tornystret, da han satte sig i chefstolen i det store hjørnekontor på 2. sal i Centralpostbygningen. Et interview med Helge Isaraelsen er som en odyssé gennem 21 års dansk posthistorie, set fra toppen af pyramiden, et tidsafsnit, hvor den næsten 400 år gamle virksomhed har gennemløbet en epokegørende udvikling Generaldirektør for Post og telegrafvæsenet Helge Israelsen blev headhuntet til stillingen som generaldirektør i Han havde været medlem af Mediekommissionen, nedsat under Statsministeriet , som havde til at opgave at vurdere den samlede udvikling inden for massemedierne. Formand for kommissionen var professor H.P. Clausen, der senere fik flere forskellige ministerposter og sluttede sin politiske karriere som formand for Folketinget, en post, han havde indtil 15. januar Det var nok i Mediekommissionen, men også i kraft af hans bestridelse af chefstillinger i DSB, at H.P. Clausen fik øjnene op for Helge Israelsens kvaliteter. Da Hans Würtzen blev departementschef i Finansministeriet, blev Helge Israelsen af H.P. Clausen, der på daværende tidspunkt var kommunikations- og trafikminister, opfordret til at overtage stillingen som generaldirektør for Post og telegrafvæsenet. 4 Posthornet oktober 2009

5 gået fra borde i forvaring. Tværtimod. Post Danmark er en trimmet supertanker, der i de er med rettidig omhu udrustet til at manøvrere i uroligt farvand. Jeg var lige blevet udnævnt til teknisk direktør i DSB, et stort og spændende job med ansvaret for statsbanernes planlægning, materielanskaffelser, infrastruktur m.v. Det glædede jeg mig til at tage fat på, fortæller Helge. Så jeg var lidt i tvivl, da jeg fik tilbudt stillingen som generaldirektør for P&T. Men da jeg havde tænkt mig om i nogle timer og havde talt med min kone, nåede jeg til den konklusion, at det var et tilbud, jeg ikke kunne sige nej til. Det var spændende ud fra alle betragtninger. Og det har jeg kunnet glæde mig over lige siden. Generaldirektoratet for Post og telegrafvæsenet fungerede dengang som et departement, og generaldirektørposten var en kombination af en departementchefstilling, med direkte referat til ministeren, og en driftschefstilling. Jeg vidste ikke så forfærdelig meget om P&T, da jeg tiltrådte som generaldirektør. Jeg kendte en hel del til telesiden, fordi jeg havde arbejdet med hybridnet og mediespørgsmål mv., mens jeg var ansat i planlægningsafdelingen i Trafikministeriet. Postsiden havde jeg ikke beskæftiget mig med overhovedet siger Helge. Men det var postsiden, som jeg kendte mindst til, jeg kom til at beskæftige mig mest med. Det har været fantastisk spændende ud fra alle betragtninger. Det at have med en virksomhed at gøre, der for det første har et meget talstærk medarbejderkorps, som betyder, at man er nødt til at finde ledelsesformer, der får tingene til at fungere, er en udfordring. Og for det andet er det et privilegium at have med en virksomhed at gøre, der er i daglig kontakt med hele befolkningen. Udfordringer Jeg kom til en virksomhed, der på mange måder var en rigtig god virksomhed, hvor der var orden i langt det meste, understreger Helge.. Vi havde et ledelsessystem og et ledelseshierarki, der fungerede. Og dermed var det et fartøj, man kunne styre, og som var manøvredygtigt. Den største udforing var vel dengang at komme på klos hold af den hovedudfordring, der bestod i, at Posten som sådan, selv om der var rimelig orden i tingene og kvaliteten nogenlunde god, gav et bragende underskud. Det betød, at man ikke kunne komme nogen vegne, uden at der for alvor blev taget fat på effektiviseringer. Og det blev mere og mere åbenbart, at det var nødvendigt. For en af de ting, jeg satte ind på i starten, var at få sat gang i omstruktureringer. Det betød, at den virksomhed i P&T, der vedrørte teledrift, blev udskilt og anbragt i den nye koncern Tele Danmark, nu TDC, og tilsvarende skete det med postgiroen, der blev omdannet til GiroBank. Dermed var de to virksomheder, der havde leveret overskuddet, ude af billedet, og herefter blev det mere og mere tydeligt, at det gik ikke, at den største af virksomhederne, Posten, kørte videre med et bragende underskud. Underskud vendt til overskud Helge Israelsen konstaterer med tilfredshed, at det lykkedes at skabe forståelse for nødvendigheden af at få flyttet Posten fra en underskudsposition til en overskudsposition. I starten var der selvfølgelig nogen, der satte spørgsmålstegn ved denne indfaldsvinkel ud fra devisen, at andre statsvirksomheder ikke gav overskud, hvorfor skulle Postvæsenet så gøre det. Men vi kunne glemme al snak om øgede frihedsgrader, øget bevægelsesfrihed og udvikling i stedet for afvikling, hvis vi kørte videre med et stort underskud. Forudsætningen for at kunne udvikle Posten som virksomhed og få de bevillinger, der skulle til for at investere, var at få bragt det økonomiske på plads. Posthornet oktober

6 Centralpostbygningen i København Det lykkedes at få det gjort til et legitimt mål og gennem en ganske kort årrække fra slutningen af 80 erne til begyndelsen af 90 erne at få vendt underskuddet til et overskud. Helge lægger ikke skjul på, at der måtte tages probate midler i brug for at få skuden på ret kurs, seminarer, uafvendeligt budgetpres osv., og at processen ikke forløb uden uro på både de interne og eksterne linjer. Man kan godt betegne metoderne som relativt grovkornede, for det handlede basalt om at presse luft ud af en organisation, hvor der var meget luft i Helge understreger, at et sådant pres ikke kan fastholdes i det lange løb, og at det betød overvejelser om et kursskifte på ledelsesmæssige område. Fra etat til virksomhed I 1995 blev Post Danmark omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed, i 2002 til et aktieselskab, og i 2005 blev den delvise privatisering af Post Danmark A/S gennemført. Baggrunden for disse strukturelle ændringer var vel primært den stigende konkurrence og udsigten til, at postmonopolet ad åre ville være en saga blot? Ja, vi måtte have en struktur og en frihedsgrad i forhold til bevillingslove, finanslov osv., så vi kunne agere kommercielt. Vi havde hidtil været en statsvirksomhed - 2 virksomhed - der var på finansloven. Det blev vi frigjort fra og fik en model, hvor vi fik øgede frihedsgrader. Men den afdækkede også, at vi havde meget at lære på det ledelsesmæssige område, som jeg var lidt inde på før. Overgangen til selvstændig offentlig virksomhed og senere aktieselskab blev nemlig ikke fulgt af forbedrede resultater, nærmest tværtimod. Vi havde med vores initiativer nok fået vendt et underskud til et overskud, men havde så at sige ikke fået sjælen med hos vore medarbejdere. Og dermed ikke fået den effekt, som man opnår, når virksomhedens medarbejdere for alvor lægger vægt bag tingene og trækker. Det var årsagen til, at vi satte gang i overvejelserne om udvikling af nye ledelsesformer, og som ledte frem til iværksættelsen af TIK programmet. TIK- programmet Programmet Total Involvering i Kvalitet (TIK) er blevet betegnet som det mest omfattende udannelsesprogram i en dansk virksomhed set nogensinde. Næsten alle Post Danmarks over medarbejdere gennemgik i løbet af halvandet år programmet. TIK- programmet satser på at engagere den enkelte medarbejder i virksomhedens drift, og vi udfoldede i det hele taget meget betydelige anstrengelser for at sikre de ledelsesprincipper, vi ønskede gennemført. Vi fik eksempelvis udarbejdet MKA -rapporter på alle de tjenestesteder, hvor der var en leder, og pålagde den enkelte leder at drøfte rapporten med sine medarbejdere. Det var i virkeligheden relativt hårdhændet. Men der var ingen slinger i valsen, det var helt nødvendigt, hvis vi skulle gennemføre den kulturforandring, der var behov for. Kombineret med selvbærende team og meget andet, vi gennemførte, betød det, at vi har været i stand til så at sige at opnå styrefart med skibet og dermed har kunnet gennemføre forandringer i en takt efterfølgende, som ville have været helt håbløst tidligere. Man behøver 6 Posthornet oktober 2009

7 bare tænke på den totale ændring af postområdestrukturen og nedlæggelse af postcentre. Det er en demonstration af, at vi har evnet at gennemføre forandringer i meget betragteligt omfang og i et meget hurtigt tempo uden ståhej, og uden at der er nogen uden for vore egne rækker, der egentlig har lagt mærke til det. Det er en meget stor gevinst. I dag har virksomheden så det problem, at postmængden falder, men det er jo ikke noget nyt problem. Det er accentueret på grund af finanskrisen, men vi har været i stand til at tackle et postmængdefald på omkring 20 pct. frem til nu, uden at tingene er faldet fra hinanden. Og vi har håndteret et fald i giroindbetalinger og udbetalinger på posthusene på formodentlig 80 pct. over en periode, uden at vi sådan er blevet fraværende i lokalområderne. Privatisering og forskellige aktieselskabsformer. Rivende udvikling Hvilken af de tre selskabsformer et statsligt, et privat eller et blandet aktieselskab mener du bør foretrækkes i en virksomhed som Post Danmark? Jeg går ikke ind for fuld privatisering. Jeg vil mene, at vi gang på gang har kunnet konstatere, at staten har en meget vital interesse i Post Danmark, men det kan efter min opfattelse godt være nyttigt at have privat kapital med. Det sikrer på mange måder, at tingene foregår på en business - like facon. Men jeg forstår udmærket godt dem, der siger, at man som stat har en interesse, der er fornuftig at pleje i en ejer position. Man skal tro meget stærkt på, at man kan tilgodese alle sine interessehensyn ved hjælp af koncessionen, hvis man vælger at ophøre med at være ejer. Uanset selskabsform, så er der sket en rivende udvikling, siden du satte dig i chefstolen. Ja, det er der, men 21 år er jo også lang tid, siger Helge med et smil. Man kan vel generelt sætte det frimærke på, at vi har været rigtig gode til at forudse og foregribe begivenhedernes gang. Vi er ikke, om jeg så må sige, blevet kørt over. Hvis vi ikke selv havde evnet i nogenlunde enighed med organisationerne at fortælle politikerne om nødvendigheden af nye initiativer, havde de taget sagen i egen hånd. Og så havde vi bare fået at vide, at nu skal det være sådan og sådan. Det er utilfredsstillende at komme i den situation. Det er langt bedre at sikre, at en omdannelse til aktieselskab og en delvis privatisering osv. rent faktisk sker i en proces, hvor vi selv har sørget for fremdriften. Det lykkedes, og jeg er meget tilfreds med, at vi forcerede den store hurdle, det var at få tjenestemændene til at acceptere tilbuddet om en anden ansættelsesform og dermed bane vejen for, at et aktieselskab kunne etableres. Og det skete vel at mærke med næsten østeuropæiske stemmetal, 96 pct. sagde ja tak til tilbuddet. Der er ingen tvivl om, at det er noget, som mange andre statsvirksomheder misunder os, og vi modtager da også med jævne mellemrum forespørgsler om vore erfaringer. Det centrale i denne sammenhæng var, at det kom til at stå klart for de fleste, at aktieselskabsformen var den rigtige for vores fælles virksomhed, hvis man ikke på sigt skulle være ansat i et hensygnende foretagende, underkastet skiftende regeringers ønsker på det ene eller andet område. Postpensionisternes interesse for virksomheden er velgørende Spændvidden i medlemssammensætningen i Postpensionisternes Landsforening mener vi er en styrke i forhold til det omgivende samfund, hvor postpensionisterne med et langt arbejdsliv bag sig stadig opfattes som en del af virksomheden, Og hvor de med interesse for deres gamle arbejdsplads er med til at fastholde Postens gode image. Jeg synes i virkeligheden, man kan sige, at ganske meget af den kultur, der eksisterer i de faglige organisationer, kan genfindes i Postpensionisternes Landsforening, som Post Danmark har god kontakt med via Knud og Palle (viceadministrerende direktør K.B. Pedersen og direktør Palle Juliussen). Posthornet oktober

8 Det er karakteristisk, at der i de to faglige organisationer, hvortil langt den største part af medarbejderne er knyttet, findes et meget ægte engagement og levende interesse for virksomhedens udvikling sideløbende med den legitime interessevaretagelse for medlemmerne. Jeg oplever det sådan, at disse tendenser videreføres blandt landets mange postpensionister. Det mærker jeg tydeligt, når jeg fra tid til anden taler med enkeltpersoner eller med grupper af postpensionister. Det er ikke en passiv beundring - hvorfor gør I sådan og sådan, er det nu klogt osv.? - men en virkelig interesse for virksomhedens tarv. Det er faktisk velgørende. Privatsfæren og fremtiden Helge Israelsen har ikke noget imod, at vi kommer ind på de private enemærker. Jeg skal nok selv trække grænsen, som han udtrykker det ved indledningen til interviewet. Helge er gift med Anne Louise Schelin, der er jurist. Hans boglige præferencer er hovedsageligt værker med historisk indhold, men også biografier og meget andet kommer an. Og Interessen for gamle biler har han stadig, selv om det er nogle år siden, han skilte sig af med en ældre Jaguar til fordel for en Alfa Romeo. Helge er også den lykkelige ejer af to pænt hurtiggående motorcykler, begge af mærket Honda, hvoraf den ene står i Pyrenæerne i Frankrig, hvor han har et hus. Jeg kørte motorcykel i mine unge år og er startet igen for en 5 10 år siden. Det at køre på motorcykel er en speciel oplevelse, som man knap kan forestille sig, hvis man ikke har prøvet det. Jeg har aldrig dyrket alpint skiløb, men jeg har ladet mig fortælle, at der er en betydelig parallel mellem at køre på motorcykel og køre alpint skiløb. I begge discipliner er man nødt til at koncentrere sig 100 procent, og det er på sin vis afslappende, selv om det også er krævende Jeg har også mange andre interesser, som tiden må vise, om jeg får tid til at dyrke i større omfang, siger Helge med et glimt i øjet, som lader skinne igennem, at der også i fremtiden i en utvivlsomt aktiv pensionisttilværelse - venter ham spændende udfordringer, som matcher hans uddannelse og erhvervsmæssige erfaring. Han er fortsat tilknyttet Post Danmark som konsulent på strategiske indsatser, og de første job i det private erhvervsliv i form af to bestyrelsesposter har han foreløbig påtaget sig. Den ene er i MT Højgaard A/S, der en af Danmarks førende bygge- og anlægsvirksomheder. Det synes jeg er spændende og glæder mig til. Jeg er jo uddannet bygningsingeniør, en udannelse, jeg ikke hidtil har haft alverdens brug for. Eftermælet Kan du perspektivere din indsats i Post Danmark, og hvad vil du gerne huskes for? Det var vigtigt for mig at få brudt den konglomerat struktur, som generaldirektoratet havde, for der var i realiteten ikke megen gevinst gensidigt ved at have Tele og Post under én hat. Jeg lagde vægt på at sikre, at de enkelte virksomheder i det gamle P&T fik de bedst tænkelige rammebetingelser. Og det fik de ved etableringen af Tele Danmark og GiroBank, og hvad der fulgte. Jeg er glad for, at vi fik de strukturelle ting på plads tidligt og i god overensstemmelse med, hvordan medarbejderne så på det. Jeg er også meget tilfreds med, at 96 pct. af de tjenestemandsansatte medarbejdere sagde ja til en anden ansættelsesform, så vi fik banet vejen for et egentlig aktieselskab og alle de ting, der knytter sig til det. Et meget afgørende skridt og vigtigt for virksomhedens fremtid. Og så er jeg generelt godt tilfreds med alle de store ting, vi har fået gennemført i en konstruktiv dialog med alle parter Helge Israelsen er en varm tilhænger af fusionen med det svenske Posten AB og etableringen af den nye store koncern Posten Norden, et projekt, han har lagt mange kræfter i at få realiseret. For mit vedkommende, kan man vel godt sige, at det er afskedssalutten og et naturligt tidspunkt at sige farvel på, siger han. Anegalleriet I forgemakkerne til konferencesalen i Centralpostbygningen prydes endevæggen af sorthvide portrætter af Helge Israelsens forgængere. Han får nu plads som den foreløbig sidste i rækken. Det er der ikke symbolik i. Havde der været det, ville Helge Israelsens portræt blive placeret helt fremme i allerforreste række. Jørgen Ebbesen Formand Leder 8 Posthornet oktober 2009 Posthornet oktober

9 Røget silde tur for Postnisterne på Bornholm Den 18. august om eftermiddagen var Postnisterne på den årlige røget silde tur, som i år gik til Fuglsang Haveparadis i Ibsker. Der var mødt ca. 30 personer frem, vejret var dejligt, men temmelig blæsende. Vi startede med at nyde vores medbragte kaffe på Fuglsangs terrasse, hvorefter vi var rundt at kigge på haven, haven er et rigtig dejligt og smukt område med mange forskellige buske, træer og blomster, men desværre så havde Solskinøens varme og tørre sommervejr også sat sit præg på diverse planter og buske. Efter at vi havde set på haven, hentede vores kasserer Jes de røgede sild, som også blev nydt på terrassen, Jes havde virkelig sørget flot for indkøb af både kolde øl, vand, sild, salt, purløg, radiser, øg køkkenrulle, tallerkner, glas og en lille en til dem, der ønskede det - en rigtig vellykket eftermiddag, det er altid dejligt at være sammen med gamle kollegaer. Gunver Hansen Sekretær Posthornet oktober

10 Postvæsenets Pensionistforening i Kolding Turen til Berlin og Dresden Lørdag Lørdag morgen den 29. august 2009 stod vi 33 morgenfriske og forventningsfulde medlemmer af Pensionistforeningen på Kolding Rutebilstation for at deltage i turen Berlin Dresden. Forventningerne til turen blev ikke mindre af, at vi skulle have Flemming Leth som rejseleder. Han levede i allerhøjeste grad op til vore forventninger. Ligeså god han var til at give gode råd, var han til at guide os gennem turen. Han måtte selvfølgelig høre en del vittigheder om Leth og linolie, men det har han nok prøvet før. Vores chauffør hed Peder Aagesen. Vi kendte ham ikke i forvejen, men det kom vi til. Det var hans sidste tur for Papuga, og det vil vi tro, firmaet er meget kede af. Han var behagelig, lun og så kørte han bussen perfekt. Leth og Peder havde tidligere været makkerpar på ture. Turen startede præcis kl , og der var straks en god stemning alle kendte alle. Efter en behagelig tur sydpå var vi på Hotel Panorama i Berlin sidst på eftermiddagen. Et 10 etages hotel, og de 2 ældste deltagere, Jytte og Bente, blev placeret på 10 etage. Men hvilken udsigt de 2 piger havde, heldigvis blev alle inviteret på 10`eren for at beundre udsigten om aftenen. I starten kneb det med hotellets låsesystem, men inden dagen var omme, havde alle lært at komme ind på gangene og værelserne. Turen var med halvpension, så aftensmad og morgenmad blev indtaget på hotellet. Ingen havde faste pladser ved måltiderne, dvs. at vi rokerede, og det kan anbefales på andre ture. Søndag Søndag skulle vi på byrundtur. Det blev en dag med mange indtryk, krydret med Leth`s bemærkninger, Vi så Bl.a. Tempelhof Lufthavn, som blev bygget i begyndelsen af 1920èrne og blev nedlagt den 30. oktober Under blokaden af Vestberlin, som varede i 10 måneder , blev lufthavnen benyttet til at flyve forsyninger fra Frankfurt am Main til byen. Lufthavnen var navlestrengen, som holdt 3 millioner Vestberlinere i live. I den tyske avis BZ fra den 1. september 2009, læste Flemming Leth, at Tempelhof for en sum af millioner euro vil blive omdannet til en folkepark og nye boliger. Treptower Park, et mindesmærke for de 7000 russiske soldater, der måtte lade livet under indtagelsen af Berlin. Parken, blev indviet den 8. maj Da Berlin muren blev opført, kom parken til at ligge i Vestberlin, og da mindesmærket var russisk, var der hver dag vagtskifte ved Brandenburger Tor, da russerne hørte til i øst. Efter Murens fald blev parken ikke vedligeholdt og forfaldt i flere år, men Forbundsrepublikken overtog vedligeholdelsen, og parken blev genåbnet i Stop gjorde vi også ved Berlinmuren, som blev påbegyndt opført den 13. august 1961 og faldt den 9. november Muren blev ændret 3 gange og bestod af 106 km med en 3,6 m høj betonmur og 67 km. med 3-5 meter høj pigtråd. Der var 8 poster, hvor man kunne krydse muren, og Checkpoint Charlie, er i dag den mest kendte. Flemming Leth kunne fortælle, at han sammen med andre journalister havde været på besøg i Berlin efter murens fald og bl.a. besøgt Berlin Zeitung. Journalisterne bad om at se forsiden af avisen dagen efter murens fald den var blank og først 3 uger efter kom der en lille notits inde i bladet. Stop ved den jødiske mindeplads, som blev indviet i Vi så Sejrssøjlen med de danske kanoner, som var stjålet fra Fregatten Jylland. Stop ved Rigsdagsbygningen og en tur forbi Potsdam Platz med de fantastiske nybygninger og meget mere, Det var en meget vellykket byrundtur. Om aftenen var de fleste en tur op ad Kurfüstendamm, enten gående eller med bus for at se Kaiser-Wilhelm Gedächtniskirche, også kaldet læbestiften og pudderkvasten, men desværre kom vi for sent til at opleve, at de forskellige boder på pladsen var åbne. Mandag Mandag stod i udflugtens tegn, Vi kørte til Potsdam og beundrede de mange flotte og smukt restaurerede huse. Pengepungen skal være i orden, hvis man ønsker at bo der. Vi gjorde stop ved Neues Palais. Paladset er byg- 10 Posthornet oktober 2009

11 29/8-3/ get af Frederik den II, senere kendt som Frederik den store og blev påbegyndt i 1763 og allerede færdigopført i Neues Palais er et palads på den vestlige side af park Sanssouci. I parken er der mange skulpturer og springvand, det Kinesiske hus og Tehuset. Flemming Leth fortalte, hvordan vi kom til det Det Kinesiske hus, men desværre hørte vi ikke ordentligt efter, hvorfor vi var nogle stykker, der ikke oplevede det, ærgerligt for efter billeder af huset, er det bestemt et besøg værd. Herefter kørte vi til Sanssouci Park, hvor Frederik den II i 1744 påbegyndte byggeriet af rokokoslottet Sanssouci (som på fransk betyder uden bekymring ) med kun 12 værelser. Byggeriet blev afsluttet i En pragtfuld park, som består af flere forskellige haver med hver sit særpræg. Parken indeholder mange springvand, hvoraf det største er 18 meter høj. Efter en dejlig gåtur i parken var næste stop Cecilienhof, som blev bygget af kejser Wilhelm den II, et imponerende byggeri, som er opført i engelsk herregårdsstil. En pragtfuld og meget velholdt park, meget imponerende at se, hvordan buskbum var klippet i forskellige figurer. Cecilienhof er især kendt for Postsdamkonferencen, som fandt sted i sommeren 1945, hvor Churchill, Stalin og Truman forhandlede sig frem til den fremtidige opdeling af de besejrede områder. Vi havde aftalt med Flemming og Peder, at der blev arrangeret en sejltur på floden Spree, hvorfor vi kørte tilbage til Berlin. Inden sejlturen fik vi lige et kig på Det Olympiske Stadion, som var scene for de olympiske lege i Det var her den sorte amerikanske løber, Jesse Owens gjorde nazisternes racelære til grin. Efter et kort ophold gik det videre til sejlturen på Spree, som giver mulighed for at se Berlin fra en helt anden vinkel. Da vi passerede den 30 meter høje 45 tons tunge figur, bestående af tre aluminiumsmænd, der læner sig ind mod hinanden i antydning af et knus, kom de fleste af deltagerne til at tænke på filmen Spionen der kom ind fra kulden med Gene Hackmann. Efter sejlturen kørte Peder os tilbage til hotellet efter en dejlig dag med mange indtryk. Aftensmaden blev serveret kl Aftenen blev afslappet, enten med hygge eller en lille gåtur. Der skulle pakkes, for turen gik videre til Dresden næste dag. Posthornet oktober

12 Tirsdag Tirsdag, farvel til Berlin og med bussen til Dresden gennem det flotte landskab i Sachsisk Schweiz langs Elben med udsigt til enestående flotte bjergformationer. Der var lidt ping pong mellem Flemming og Peder med hensyn til, hvorvidt vi skulle opleve Nationalpark Sachsishe Schweiz. Heldigvis blev det Peder, der gik af med sejren, og vi fik en fantastisk oplevelse. De fleste gik til den storslåede udsigt, men der var også mulighed for at blive kørt i hestevogn dertil. De 4, der tog hestevognen, havde en god oplevelse, de mødte Dagmar fra Californien og blev vist nok inviteret derover. Der var i hvert fald meget snak om Dagmar, men det må blive en lang tur, hvis det er de eneste oplysninger, de har. Herefter gik turen igen gennem det smukke landskab tilbage til Dresden, hvor vi blev indkvarteret på Hotel Ibis Königsstein. Middagen blev serveret kl , og efter den slappede vi af eller gik en lille tur. Onsdag Onsdag var på gåben, Peder nød turen sammen med os andre og det viste sig, at han så sandelig også var en god fortæller. Dresden blev den 13. og 14. februar 1945 udsat for et omfattende allieret luftbombardement. Resultatet var en meget omfattende ødelæggelse, ca. 80 % af byen blev ødelagt. Efter genforeningen i 1989 blev mange bygninger med statsstøtte genopført eller restaureret og fredet. Det er helt fantastisk at se, hvor flot byen er blevet restaureret og genopbygget. Dresden er en kunst og kulturby og er med på UNESCO`S verdensarvliste. Flemming og Jytte (82 år) dannede fortrop, og vi så selvfølgelig Semperoper, som er et af de smukkeste operahuse i verden. I et lille hæfte Dresden 1945 til i dag viser, hvordan mange seværdigheder i byen blev ødelagt, og hvordan de i dag er restaureret, dyb respekt for det udførte arbejde. Zwinger Palads, der blev påbegyndt i 1709 af August den stærke, er et imponerende bygningsværk og smukt restaureret efter krigens bombning. Zvinger er kendt for bl.a. en stor samling af meissner porcelæn og våbensamling fra gamle dage, som er tilgængelig for publikum. Frauenkirche er virkelig et besøg værd. Kirken blev fuldstændig ødelagt under bombningen i 1945, men blev fra 1994 til 2005 genopbygget i sin gamle udformning med gamle og nye sten. Frauenkirche blev genindviet den 30. oktober Kirkerummet er helt fantastisk udsmykket, og det må være et must at besøge den under et besøg i Dresden. Efter besøget i kirken var eftermiddagen fri til på egen hånd at udforske byen. Det kan selvfølgelig ikke klares på en eftermiddag. Men fra gammelt til nyt, mon ikke der var flere som benyttede dagen til et besøg i det store Altmarkt-Galerie. Onsdag aften blev der hygget på hotellets fortovscafé med øl, kaffe og drinks. Dejlig lun aften ja vejret alle taler om det, men hvem gør noget ved det. Det må vi sige, Flemming og Peder også havde sørget for ingen havde brug for overtøj, der var mellem 23 og 28 grader. Vi skulle af sted næste morgen kl , så det var med at få kufferten pakket om aftenen. Torsdag Torsdag var hjemrejsedag, og da Peder havde pakket vore kufferter i bussen, begyndte det at regne. Hjemturen gik fint, og præcis kl , kørte vi ind på Kolding Rutebilstation. Der er ingen tvivl om, at hele selskabet, syntes det havde været en meget vellykket tur så derfor på gensyn næste år. Else Salskov 12 Posthornet oktober 2009

13 FOR tilmelding se side 27 Vinterdage på Esbjerg Højskole 2010 Det er mig en stor glæde, at jeg endnu engang kan byde medlemmerne af Postpensionisternes Landsforening og deres ægtefæller velkommen til en uges ophold på Esbjerg Højskole. Det bliver igen i år i uge 7, dvs. fra søndag den 14. februar til lørdag den 20. februar 2010 Et kursus, der vil byde på samvær og nye oplevelser. Jeg har sammensat et program med et alment folkeoplysende indhold, så alle medlemmer og ægtefæller kan deltage. Nogle vil tro, at det er samme programindhold som sidste år. Sådan er det ikke. Der er nye debatemner, foredrag og udflugter. Jeg har tilrettelagt dette års program ved at se de mange gode og konstruktive ideer, som deltagere på sidste års kursus fremkom med under evalueringen. Der kan selvfølgelig forekomme et enkelt sammenfald fra de foregående år. Men det gør ingenting. Vi reproducerer nemlig ikke på Esbjerg Højskole, vi genskaber fra gang til gang. salen er der teleslynge. På alle vore værelser er der bad og toilet. De ydre rammer er perfekte, og så er det op til Postpensionisternes Landsforenings medlemmer at fylde noget liv i disse omgivelser. Selvom det kan være en barsk årstid, skal vi rundt i regionen på et par udflugter i løbet af ugen. Vi skal selvfølgelig på den obligatoriske rundtur i Esbjerg den er et fast tilbagevendende indslag. Heldagsturen går til Christiansfeld, hvor vi skal høre om brødremenigheden og deres by. Turen sluttes af i Haderslev, hvor vi bl.a. skal en tur i Haderslev Domkirke. Det er mit og Esbjerg Højskoles håb med dette vinterkursus at kunne være med til at bringe lys ind i tilværelsen. Det er folkeoplysning midt i den allermørkeste tid på året. Velkommen til Vinterdage 2010 på Esbjerg Højskole. Esbjerg Højskole er en gammel institution, men bygningsmæssigt er det en skole, der er tip top med alle moderne hjælpemidler. Vi har et stort veludstyret bibliotek med Pc er sat op på nettet, så man kan checke sin . I foredrags- Niels Ole Frederiksen, kursusleder Esbjerg Højskole Posthornet oktober

14 Sommerferieturen 2009 for postpensionisterne i Århus gik i år til Alsace i Frankrig startede 48 glade og forventningsfulde pensionister på en 7 dages tur til Frankrigs have. Vores gode chauffør Jens og guide John bød os velkommen i deres nye bus, som på sin jomfrurejse skulle have os som de første gæster. Første stop var traditionen tro rastepladsen i Skærup. Igen i år med kaffe, rundstykker og den faste følgesvend Doktor Nielsen. Denne Hr. Nielsen, havde det med at komme forbi hver formiddag, når bussen gjorde sit første stop. Skulle lige hilse på og sørge for, at alle havde det godt. Og så gik det fint og hurtigt sydover. Vi passerede Slesvig- Holsten over Lüneburger Heide og den vestlige udkant af Harzen. Vejret blev bedre og bedre, varmegraderne og humøret steg, sangstemmerne blev smurt, ja, og så var vi ved vores første overnatningssted, hotel Eydt i Kirchheim. Et virkelig dejligt hotel. 2. dag Turen fortsætter sydover, vi passerer Frankfurt am Main, gennem Rhindalen og ved middagstid er vi fremme i Strasbourg. Her får vi nogle timers ophold. Vi ser bl.a. den gotiske domkirke med det astronomiske ur, og de fantastiske glas mosaikker. Vi går i de smukke kvarterer omkring kirken og området La petit France med de mange bindingsværks huse og kanaler. Vi slutter besøget i denne skønne by med en kanal rundfart. Her ser vi bl.a. bygninger, som huser EU-kommisionen, EU rådet, og menneskerettighedsdomstolen. Meget imponerende bygninger, ja man kan vel sige hele glaspalæer. Vejret er nu godt 30 grader, så godt der er aircondition i bussen. Vi fortsætter nu mod Colmar, hvor vi skal bo de næste 4 nætter på hotel Kyriad, et dejligt centralt beliggende hotel. 3. dag Vi tilbringer hele dagen i Colmar. Vores guide John tager os med på en byvandring. Colmar regnes for at være en af Frankrigs smukkeste byer. Man kan spadsere i timevis i de smukke gader med de mange udsmykkede middelalderlige laugs og handelshuse. Man kan tage en tur med et af de små tog, der kører rundt i byen, eller en sejltur på de små kanaler, der var også mulighed for at besøge det berømte Unter Linden museum, der især er kendt for sit udskårne foldealter fra 14 Posthornet oktober 2009

15 Issenheim. Sidst på dagen var det skønt at sidde et skyggefuldt sted, nyde et dejligt glas vin, det dejlige vejr og pulserende liv omkring os. Dagen sluttede af med middag på hotellet og besøg ved Den lille Cafè. 4. dag Heldagsudflugt i Vogeser-bjergene lige vest for Colmar. Vi kører igennem byen Munster, som er kendt for sine oste. Fortsætter mod Col de la Schlucht, hvor vi har pause. Herefter går turen ad den berømte Rue de Cretesn, en gammel militærvej på toppen af Vogeserne. Vi nyder panoramaudsigten mod de små landsbyer i Vogeserne, inden vi når toppen Grand Ballon d`alsace, det højeste punkt i vogeserne. Her nød vi en dejlig frokost. Der var afsat tid til, at man kunne gå det sidste stykke op til selve toppen, det var der en del, der gjorde, mens andre foretrak blot at sidde i solen og nyde den helt fantastiske udsigt. Vores guide John gav os en ekstra oplevelse, der ikke var med i programmet. Vi gjorde stop ved den store krigskirkegård (mindelund), beliggende i udkanten af Vogeserne. Et meget smukt sted, hvor der på et skrånende terræn stod i hundredvis af kors for de faldne soldater under 1. Verdenskrig. Frankrig mistede mand, tyskerne samt andre nationer også mand. Maginot-linjen havde nogle af de største anlæg ved Vogesernes udløbere. Ved aftenstid er vi igen tilbage i Colmar. Der er tid til en lille spadseretur til den dejlige park, der ligger lige ved hotellet. Vi nyder igen en dejlig middag på hotellet. 5. dag I dag tager vi på tur ad Vinvejen. Vi ser en række af de meget smukke vinbyer, gør et kort ophold i Keyserberg, hvor Albert Schweitzer boede en del af sit liv. Området er også kendt for sine mange storke, disse så vi mange af på byens kirke og tage. I Riquewihr holder vi en længere pause. Riquewihr er den bedst bevarede og smukkeste af alle byerne i Alsace. Overalt præges gadebilledet af blomster og de mange gamle vinhuse. Vi besøger en snapse destillation, Her var der mulighed for at købe snaps, lavet på bær, frugter, urter og blomster. Senere besøgte vi vingården Sipp Mack. En gammel vingård, der havde 10 generation som ejere. Vi smagte forskellige vine, og der var mulighed for at købe vin med hjem. Her bliver alle druer håndplukket med saks og specielt sorteret, kun de bedste går til egen produktion, de øvrige druer går til Cooperativet. Efter hjemkomsten til hotellet, er der lige tid til et hvil, inden vi finder danseskoene frem. En festlig fransk musiker underholder under middagen og den eftefølgende dans, en flot gestus fra formanden og kasseren. 6. dag Efter morgenmaden må vi desværre forlade Alsace. Det har været 4 skønne og spændende dage her i dette smukke område af Frankrig. Vi kører nordpå, passerer Strasbourg til området omkring Mosel-floden. Frokosten nydes i byen Alf, der er smukt beliggende ved floden. Herefter kører vi op langs floden, passerer byen Ellens og Cochem, Et dejligt gensyn, da det var i byen Ellens, postpensionisterne ferierede for 2 år siden. Ved aftenstid når vi frem til hotel/kursuscenter Idingshof i Bramsche nær Osnabrück til vores sidste overnatning. Her nydes en dejlig middag i smukke omgivelser. 7. dag Efter utrolig flot morgencomplet, går turen videre nordpå. Vi passerer Hamburg og når frem til hotel Carstens i Bordesholm. Her er foreningen vært ved en dejlig frokost. Ja, og så går det ikke med lyn og torden, men med lyn og torden op mod den danske grænse. Sanghæfterne bliver flittigt brugt og humøret er stadig i top. Ved grænsen bliver der mulighed for lidt indkøb, inden det går videre mod rastepladsen i Skærup. Her byder foreningen på øl/sodavand, der skåles, og vi siger tak til hinanden for en helt igennem rigtig god og veltilrettelagt ferie. Igen en stor succes, vi glæder os allerede til næste post-pensionistferie. Sonja Andersen Posthornet oktober

16 Postpensionisterne Odense Efterårstur eller Hv Normalt er det en god ting at vide, hvad man går ind til, når man skal på tur, men i vor lille klub har man for mange år siden bestemt, at hver anden tur skal være ud i det blå, og det blev bestemt, at også denne tur i september skulle være det. Der var kun tilmeldt 75 deltagere til turen, og så mange kunne vi lige akkurat være i en dobbeltdækkerbus, som vort busselskab er et af de få, der er i besiddelse af. På 1. sal kører passagererne altså uden chauffør. Det skulle ikke give problemer af større betydning, men hør blot. Vort faste koncept er indtagelse af rundstykker til den medbragte kaffe på rastepladsen ved Middelfart, når vi skal til Jylland, og således også denne gang. Som jeg tidligere har beskrevet, så har jeg ansvaret for det gode vejr, og den opgave påtager jeg mig gerne. Det var lige ved at lykkes også denne gang, men selvfølgelig, da vi havde hældt kaffen op, skulle vejrguderne absolut gå i gang med at fortynde den. Det anfægter imidlertid ikke store ånder, og vore medlemmer fandt med højt humør en god ståplads under tag ved toiletbygningen. - Jo, hvad fatter gør, Jeg havde taget 4 Cd-plader med til almindelig underholdning og havde tilfældigvis glemt vore sanghefter. Det havde ikke givet noget skår i glæden, hvis altså bussen havde haft en Cd-afspiller. Det havde den ikke. Alt det og meget mere meddelte jeg flot over højttaleranlægget og regnede naturligvis med, at alle mine orale udgydelser kom ud til al folket. Først senere gik det op for mig, at anlægget kun virkede hver anden gang på 1. sal, og her sad jeg så og brugte alle mine talenter. Gav det sure miner? - Nej, hvad fatter gør,. 16 Posthornet oktober 2009

17 en Ud i det blå ad fatter gør Hverken chaufføren eller andre havde teknisk snilde til at afhjælpe manglen, så vi måtte hutle os igennem resten af turen, men med den medlemsskare går det jo også. Det er flinke folk. Vi fortsatte gennem det jyske landskab ad den gamle landevej til Vejle og videre gennem Grejsdalen. Herefter fandt chaufføren en masse krøllede biveje ad den Jydske Ås med gode udsigter, der dog skæmmes lidt af 3 kæmpestore, firkantede, næsten skyskraberlignende bygninger, tilhørende Dyne-Larsen.. Min bekymring var nu med det køren omkring, at vi kunne risikere at komme for sent frem til bestemmelsesstedet, som i al sin enkelhed var Industrimuseet i Horsens. Et lokale stod her klar til vor medbragte formidable frokost med det hele. Jeg fik i hvert fald tilbudt snaps ved 3 eller 4 borde. Eller var det 5. De er svære at holde tal på. Desværre måtte vi af pladsmangel spise i 2 hold. På den måde fik den sultende del af holdet også meget bedre tid til at bese lokaliteterne, mens de ventede på at komme til fadet. - Men, hvad fatter gør,. Endnu en gang må jeg prise den fantasi, der udfoldes af medlemmerne, når en ny situation opstår. Ingen sure miner. Selv da man måtte stige op til spiselokalet ad en stejl trappe á la hønsestige. Museet skulle naturligvis beses. Det var derfor, vi var kommet. Det er indrettet i det gamle, nu nedlagte elektricitetsværk, hvor man finder masser af maskiner fra det, samt udstillinger om al den industri, byens borgere har levet af, samt grafiske værksteder. Dertil er indrettet et antal boliger med tilhørende boligudstyr i et par ejendomme i en sidegade, hvor vi kunne se, hvordan man levede i årtierne , så alle kunne sige: Kan du huske? Vi er vant til at bevæge os i ét plan i det flade Odense og blev lidt overrasket over en voldsom stigning i terrænet, da vi skulle hen et sted og drikke eftermiddagskaffen inden hjemkørslen. Kaffen var der dog ikke noget i vejen med. Det hjalp dog vældig på humøret, da afslutningen var på Fjelsted Skovkro på Fyn, hvor en mægtig god middag ventede. Min eneste bekymring et sådant sted er faktisk priserne på drikkevarer, men det er det vel over hele landet i dag. Når jeg køber en kasse øl hos købmanden, ser jeg altid efter, om der er tilbud på den, så jeg kan spare omkring en krones penge på en øl til 4 kroner. Hvad giver vi så for den på en kro? 35 kroner. Nå, men heller ikke det giver skår i glæden ved at være sammen med en masse gamle kolleger og deres ægtefæller en hel dag på denne tur, som var tilrettelagt af resten af bestyrelsen, hvoraf hver især har sit eget job på turen. Jeg havde bare fornøjelsen af at være rejseleder. Igen fik vi afskedssalutten: Det var nu en god tur. Ja, hvad fatter gør, er altid det rigtige, som H. C. Andersen skrev det. Ole H. Christiansen Posthornet oktober

18 Sønderborg Postkontors pensionistklub på en tredages tur til Schwerin og Wismar Tirsdag den 11. august mødte 31 trofaste friske postpensionister op på Ringridderpladsen i Sønderborg for at tage på en 3-dages tur til Schwerin og Wismar. Vi har ellers haft patent på godt vejr, men denne gang må patentet være sluppet op, idet der var øsende regnvejr. I bestyrelsen havde vi været lidt spændte på tilmeldingen, da det var første gang siden 2001, at vi forsøgte med en 3-dages tur. Men, som det ses oven for, blev vore forventninger indfriet, og der var også et positivt gensyn med vores chauffør, Preben, som servicerede os på en meget tilfredsstillende måde. Da det blev oplyst, at vi først kunne komme ind på hotellet kl. 14, tog vi den med ro, og på de 2 rastepladser blev der serveret hhv. kaffe, rundstykke og sandwich. Ved ankomsten til vort hotel (Fritz-Hotel) i Schwerin blev vi meget positivt overrasket: Personalet stod linet op ude ved bussen, gav hånd til velkomst, læste vore værelsesnumre op og tilbød at bære vores bagage til værelserne. Det var service fra første færd! Værelserne var udmærkede og udstyret med alt, hvad der skulle være. Hotellet ligger i udkanten af Schwerin, men stille og fredeligt og med en hygge og service, som man ikke kan forvente bedre, og vi vil gerne anbefale det til andre. Efter et lille hvil eller ophold i haven med smagning af det gode tyske bryg, tog vi en bytur med bus og udstyret med en ung særdeles vidende kvindelig guide, fik vi virkelig en masse at vide om denne gamle historiske by. 18 Posthornet oktober 2009

19 Mætte af indtryk tog vi til hotellet, hvor vi fik en fortræffelig 3-retters middag, efter fulgt af socialt samvær til et godt stykke ud på aftenen. Efter den komfortable morgenmad næste dag, tog vi til Schweriner Schloss for at besigtige det. Denne gang med 2 vidende guider, der kunne deres kram, og krydrede deres fortælling med mange anekdoter, om de forskellige personer, der dels havde boet, dels havde besøgt slottet i sin tid. Det var imponerende, og vor Dronning Alexandrine, der stammer fra slottet, blev nævnt adskillige gange. I øvrigt bruges den største del af slottet til husning af delstaten Mecklenburg- Vorpommerns parlament. Efter dette var der tid til lidt frokost. Så stod den på en flot sejltur på Schweriner søen, halvdelen af tiden i regnvejr, men sluttede i det flotteste solskin. En skøn tur med et flot landskab. Så var der tid på egen hånd til at se på byen eller til at besøge den kæmpemæssige blomsterudstilling, der var i Schwerin. Godt mætte af indtryk tog vi så hjem til hotellet, hvor vi gentog ritualet fra dagen før med det sociale og middagen. Denne gang trak det sociale lidt længere ud. Efter næste dags morgenmad var det tid til at tage afsked med fru Fritz og hendes personale. Vi tog herefter til Wismar, der ligger tæt på Schwerin. Ved ankomsten blev vi forenet med vore 2 guider, og vi var endnu en gang meget imponerede over deres viden. Vi fik den gamle by at se på en god måde, og igen krydret med mange anekdoter. Godt mætte af indtryk tog vi så hjem til hotellet, hvor vi gentog ritualet fra dagen før med det sociale og middagen. Denne gang trak det sociale lidt længere ud. Efter ca. 2 timer blev vi sluppet løs på egen hånd, og de forskellige boder på byens torv blev afprøvet på samme måde som de nærliggende restauranter. Kl. 14 gik turen mod Danmark. Der blev spist en dejlig aftensmad på restaurant Quellental i Seelk. Mæthed af mad og sanseindtryk gav sig udslag i en påfaldende ro i bussen, men et besøg hos Fleggaards grænsebutik fik folk op på dupperne igen. Efter at have oplevet en dejlig tur med masser af hygge, ankom vi til Sønderborg til den planlagte tid. Christian Lauritzen Posthornet oktober

20 Intern Revisions Pensionistforenings (IRP) - Sommertur 2009 til Odense I år fandt IRPs sommertur sted den 8. juli og gik til det skønne Fyns-land i Odense-området. Af foreningens 12 medlemmer mødte 10 op - næsten alle med ledsagere, så vi var i alt 17 deltagere. Vi mødtes ved indgangen til Den Fynske Landsby, som er et frilandsmuseum, hvor man kan se de karakteristiske bygninger og miljøer fra den gamle fynske bondekultur med huse fra og 1800-tallet. Der er genskabt et landsbymiljø med hegn og husdyr, gadekær og bygade alt sammen omgivet af dyrkede marker. Museet fortæller historien om livet på landet i tiden omkring 1850, og her drives landbrug efter gamle metoder. Der blev arbejdet i Landsbyen, og arbejderne var iklædt tøj fra den tid. Vi var så heldige, at vi fandt et ledigt spisehus, så vi kunne nyde vores tiltrængte formiddagskaffe, idet de fleste havde været tidligt oppe og kørt langt. Senere så vi 2 skuespillere, der optrådte på friluftsscenen i den store gård, hvor siddepladserne bl.a. var halmballer. Både børn og voksne levede med i skuespillernes fortolkning af H. C. Andersens kendte stykke om Klods Hans. Det var fremragende udført. Efter at have fortæret vores medbragte frokost i spisehuset - og efterfølgende eftermiddagskaffe med hjemmebagt kage, kørte vi til Fruens Bøge og oplevede en pragtfuld sejltur på Odense Å. Det var en dejlig afslappende tur og en stor oplevelse at se det skønne landskab glide forbi. Efter tilbagekomsten til Fruens Bøge gik vi gennem skoven til en stemningsfyldt gammel kro med bindingsværk og stråtag - Carlslund Kro, hvor specialiten - Fynsk Æggekage ad libitum ventede på os. Det var en rigtig dejlig middag. Vi var utrolig heldige med vejret denne dag, idet vejrprofeterne havde lovet masser af regn i perioden heldigvis kom den dog først, da vi steg i bilerne for at køre hjem. Alt i alt en rigtig dejlig dag med skønt vejr og godt humør. Tak til alle fremmødte og en særlig tak til Lena og Ernst for igen i år at have planlagt turen og sørget for det praktiske arbejde, så vi alle kunne bruge dagen til at hygge os og nyde samværet. Kurt Nonboe / formand for IRP 20 Posthornet oktober 2009

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

5 dagstur med bus til Berlin

5 dagstur med bus til Berlin 5 dagstur med bus til Berlin Udrejse: Søndag d. 10. juni 2012 Hjemrejse: Torsdag d. 14. juni 2012 Hotel: Berlin Mark Hotel 4 stjernet Hotel Meinekestrasse 18-19 D10719 Berlin www.berlinmarkhotels.de Vi

Læs mere

Cabbytur til Ingolstadt Efterårsferien 2013.

Cabbytur til Ingolstadt Efterårsferien 2013. Cabbytur til Ingolstadt Efterårsferien 2013. I september 2013 besluttede vi (Arnold og Bodil) at følge med et par venner på deres tur mod Alsace, så vi pakkede vores Cabby 620+, og kørte afsted d. 18.

Læs mere

International Police Association IPA - Fredericia - Danmark. Nr. Voldgade 22, 7000 Fredericia.

International Police Association IPA - Fredericia - Danmark. Nr. Voldgade 22, 7000 Fredericia. 1 International Police Association IPA - Fredericia - Danmark. Nr. Voldgade 22, 7000 Fredericia. Fredericia 1. maj 2014. Rejsebeskrivelse Wernigerode IPA tur 24.-27. april 2014. Vi var 40 deltagere, der

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

Ferietur til Dresden Dag for dag

Ferietur til Dresden Dag for dag Ferietur til Dresden Dag for dag Søndag den 22. maj 2016 går turen til Dresden i Tyskland. Afgang fra Vamdrup er kl. 7.50 i 5 stjernet bus med Christian som Chaufføren Anne Lise som rejseleder 34 deltager

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Skræddersyet MC tur til Frankrig

Skræddersyet MC tur til Frankrig I løbet af vinteren 2012/13 var vi to par, som besluttede, at vi ville en tur til Normandiet og se nogle af mindesmærkerne fra 2. verdenskrigs D-dag i 1944. Vi var ret hurtige enige om,, at vi ikke ville

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj

Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj Kom til Hullehavn Camping (5806) og nyd pinsen. Traditionen tro afholdes der Pinsetræf på Hullehavn Camping ved Svaneke. Turen går til Bornholm en ø, der har alt.

Læs mere

Rhinen i flammer og Colmar

Rhinen i flammer og Colmar Rhinen i flammer og Colmar Rüdesheim ved Rhinen har i mange år været et af danskernes foretrukne rejsemål, og vi har på denne dejlige forårsrejse kombineret Rhinen med et andet meget populært rejsemål,

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

FORÅRSTUR TIL HOLLAND 11.-16. APRIL 2016

FORÅRSTUR TIL HOLLAND 11.-16. APRIL 2016 FORÅRSTUR TIL HOLLAND 11.-16. APRIL 2016 Holland i forårstiden er blomsternes land og et af højdepunkterne på denne dejlige Holland-rejse er naturligvis et besøg i en af verdens mest berømte blomsterparker

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

PINSETUR 2014 til Weingut Schauf fredag d. 6. juni - mandag d. 9. juni

PINSETUR 2014 til Weingut Schauf fredag d. 6. juni - mandag d. 9. juni PINSETUR 2014 til Weingut Schauf fredag d. 6. juni - mandag d. 9. juni Pris for turen excl. drikkevarer Dobbeltværelse m/morgenbuffet og aftensmad Tillæg for Enkeltværelse 3.195.- kr. plus 250.- kr. Inkluderet

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Dagbog fra DF turen til Christiansborg.

Dagbog fra DF turen til Christiansborg. Dagbog fra DF turen til Christiansborg. Dagen d. 3-6 2014 starter tidligt, da vi skal med bussen fra Rønde kl. 07,00. På stationen mødes vi med resten af vores gruppe, Peter og Lilli kommer med fuld oppakning,

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Krakow 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Storbyferie i Krakow Flyrejser 5 dage Krakow byder på store oplevelser til meget rimelige priser. Tag med til én af Europas smukkeste kulturbyer. Krakow

Læs mere

Nr. 3 (marts - årgang 25) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Nr. 3 (marts - årgang 25) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 3 - marts 2014 Helenenyt Nr. 3 (marts - årgang 25) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: MGr@ok-fonden.dk

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo ---

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo --- Deltagere: Michelle, Marianne R, Pernille, Michael og Ove Personale: Rita, Karen og Kurt Mandag den 26. juli. Dagen begyndte tidligt med bad og morgenmad. Kurt pakkede bussen medens der blev spist morgenmad.

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Ophold PÅ HOTEL KOLDINGFJORD I AFSLAPPENDE OMGIVELSER. Let at finde, svært at forlade

Ophold PÅ HOTEL KOLDINGFJORD I AFSLAPPENDE OMGIVELSER. Let at finde, svært at forlade Ophold PÅ HOTEL KOLDINGFJORD I AFSLAPPENDE OMGIVELSER Let at finde, svært at forlade Smuk BELIGGENHED IMPONERENDE ARKITEKTUR Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013.

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Spaniens-kenderen Claus Berner gennemfører unik 7 dages MC tur i Midtspanien i maj 2013. MC Turen vil have et kulturelt og historisk islæt med besøg i en

Læs mere

På turene havde alle et sæt tørt cykeltøj med og ét fælles ekstra dæk (hvem tror i, der kørte rundt med det ekstra dæk hele ugen?)

På turene havde alle et sæt tørt cykeltøj med og ét fælles ekstra dæk (hvem tror i, der kørte rundt med det ekstra dæk hele ugen?) Hej GCK Det hele startede i maj måned, hvor en kollega kom og spurgte, om jeg ville med en tur til Italien for at køre MTB - det tilbud kunne jeg ikke sige nej til. Vi skulle bo i byen Bormio, der ligger

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

Turen til Berlin 13. juni 2012-24. juni 2012

Turen til Berlin 13. juni 2012-24. juni 2012 Turen til Berlin 13. juni 2012-24. juni 2012 Punkt... Side Onsdag den 13. juni 2012...3 Torsdag den 14. juni 2012...3 Fredag den 15. juni 2012...4 Lørdag den 16. juni 2012...6 Søndag den 17. juni 2012...7

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Venedig, Gardasøen og Østrig.

Venedig, Gardasøen og Østrig. Venedig, Gardasøen og Østrig. Lørdag den 13. juni 2015 tog 39 personer fra Nordjylland på Agri Nord seniorklubs årlige sommer tur, der i år gik til Venedig, Gardasøen og Østrig. Vi blev samlet op i en

Læs mere

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Ophold på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Smuk beliggenhed Imponerende arkitektur Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov og direkte ned til Kolding

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

HJØRRING TURISTFART. Forslag til 1-dagsture. Oplev dejlige Danmark... med HJØRRING TURISTFART. For yderligere information: Ring på

HJØRRING TURISTFART. Forslag til 1-dagsture. Oplev dejlige Danmark... med HJØRRING TURISTFART. For yderligere information: Ring på Oplev dejlige Danmark... med Forslag til 1-dagsture 2017 For yderligere information: Ring på 98 92 86 46 Oplev dejlige Danmark... med Rømø/Sylt/Tyskland Torsdag 4. maj + Tirsdag 30. maj Tag med til skønne

Læs mere

Mandag d. 1. oktober.

Mandag d. 1. oktober. Mandag d. 1. oktober. Dette var dagen, vi havde set frem til meget længe. Kl. 9.30 var vi mere end klar til at tage af sted på vores lejrskole til Friedrichstadt i Tyskland. Med to busser pakket med kufferter

Læs mere

Nyhedsbrev Bække Skole

Nyhedsbrev Bække Skole september 2016 Vi er godt i gang med det nye skoleår, og med vores nye tiltag, hvor vi har fagdag hver tirsdag. Vi gør os mange erfaringer, og jeg håber I også hjemme hører fra jeres børn, om en anderledes

Læs mere

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE Faldsled vandrerhjem Søndag d. 7 oktober: Vi kørte fra Limfjordsskolen kl. 12.15.

Læs mere

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming.

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming. KINA REJSE 2013 Tag med på en spændende og uforglemmelig rejse til YUNNAN PROVINSEN i det sydvestlige Kina fra den 20. juli til den 3. august 2013 Ved tilmelding senest den, 1. januar 2013 gives der kr.

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak arbejder på PKM Deepak arbejder på PKM. Det er Danmarks største blomster-gartneri og ligger i Søhus lidt uden for Odense.

Læs mere

Med Rimo på Bornholm 2013.

Med Rimo på Bornholm 2013. Med Rimo på Bornholm 2013. Hold 4 5 6 og 7 tog i weekenden d. 17. 19. august på tur til Bornholm, for at køre Bornholm Rundt søndag d. 18.08.13. Her er (endelig) en lille stemningsrapport.. Rimo s (næsten)

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere Julefrokost 2015 for pensionerede lærere Mandag d. 7.dec. kl. 12.00 på Hotel Park Prisen er 150 kr. for medlemmer og ikke medlemsberettigede ledsagere. Andre deltagere 300 kr. Der er tilmelding efter først

Læs mere

September 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot

September 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot September 2014 Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot Årsprogram En glædelig nyhed Landsstævnet i Frederikshavn Dragtholdet

Læs mere

September 2011. September 2011

September 2011. September 2011 September 2011 September 2011 Velkommen tilbage til en ny gildesæson efter en lang sommer! Jeg tror, at sommeren 2011 vil blive husket på mange måder, jeg er lige gået ind ude fra haven, hvor jeg sad under

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Den 9- til 13. maj 2016 var vi en BKC gruppe på 16 personer der var på tur til Celle. Tak til Rita for opfordringen.

Den 9- til 13. maj 2016 var vi en BKC gruppe på 16 personer der var på tur til Celle. Tak til Rita for opfordringen. Den 9- til 13. maj 2016 var vi en BKC gruppe på 16 personer der var på tur til Celle. Tak til Rita for opfordringen. Vitus rejser samlede os op Tåstrup, Valby og Ølby. Første stop efter færgen var i Hamborg,

Læs mere

Jagttur den 16. maj 2012

Jagttur den 16. maj 2012 Jagttur den 16. maj 2012 Som så mange andre jægere var jeg også ude den 16. om morgenen. Det var godt nok tidligt. Uret ringede kl. 04.00 men op kom jeg og ud på reviret og så også tre små bukke, som ikke

Læs mere

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk Stenhusvej 35 Telefon 46 97 14 00 Nyt fra FOA`s seniorklub i Holbæk Ja, så er det igen tid for et lille tilbageblik over seniorenes aktiviteter

Læs mere

Lørdag eftermiddag. Søndag morgen

Lørdag eftermiddag. Søndag morgen Drømmekommunen Der var engang en familie, der ville tage på ferie langt væk fra København. De valgte en by, der hed Halsnæs, fordi de havde hørt hvor fantastisk og fortryllet den var blevet. De tog af

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Ta med på en uforglemmelig tennis- og kulturrejse til Budapest. Udrejse 14. juni hjemrejse 19. juni 2016

Ta med på en uforglemmelig tennis- og kulturrejse til Budapest. Udrejse 14. juni hjemrejse 19. juni 2016 Ta med på en uforglemmelig tennis- og kulturrejse til Budapest Udrejse 14. juni hjemrejse 19. juni 2016 Budapest er hovedstaden i Ungarn. Navnet er sammensat af navnene på to byområder, nemlig Buda og

Læs mere

Ta med på en uforglemmelig tennis- og kultur rejse til Budapest

Ta med på en uforglemmelig tennis- og kultur rejse til Budapest Vi gentager succesen for 4. gang Ta med på en uforglemmelig tennis- og kultur rejse til Budapest Udrejse 30. maj hjemrejse 6. juni 2017 Budapest er hovedstaden i Ungarn. Navnet er sammensat af navnene

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE Fra 2. 5. juni 2017 afholdes der Autocamper træf på Bornholm Så grib chancen for at tilbringe en pinse i dejligt selskab og skøn natur med udsigt til vandet.

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Studietur til Berlin 6.-10. oktober 2013

Studietur til Berlin 6.-10. oktober 2013 Studietur til Berlin 6.-10. oktober 2013 Antal deltagere Afrejse Ankomst Berlin 15 kursister, 2 lærere (Jens og Steffen) og Mathilda. Søndag 06.10.13 kl. 07:55 med bus fra Nykøbing F. Station. Søndag 06.10.13

Læs mere

KUNST OG KULTUROPLEVELSER PÅ VESTFYN

KUNST OG KULTUROPLEVELSER PÅ VESTFYN KUNST OG KULTUROPLEVELSER PÅ VESTFYN 12.-14. AUGUST & 19.-21. AUGUST 2016 Kunst og kulturoplevelser på Vestfyn Vi byder velkommen til en kør-selv weekend på det smukke Vestfyn. Den røde tråd er dansk kulturarv,

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG. Byen. At handle i byen

TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG. Byen. At handle i byen TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG Byen At handle i byen Mads, Jacob H. og Mette 1a 11-10-2013 Titelblad Teknisk Gymnasium Sønderjylland Byen At handle i byen Sider i alt: Af Mads Knapp, Jacob Hjorth og Mette

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse.

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Cykelferie August 2016 Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Jeg siger gerne for sjov at jeg er medlem

Læs mere

Bundesrepublik Deutschlands flag. Hansestadt Hamburgs flag. Schleswig-Holsteins flag.

Bundesrepublik Deutschlands flag. Hansestadt Hamburgs flag. Schleswig-Holsteins flag. HELSINGØR SENIOR-HØJSKOLE Sommerrejse til Hamburg og Bad Segeberg 11.-15.7. 2016. På denne rejse besøger vi Hansestaden Hamburg, hvis officielle navn er Freie und Hansestadt Hamburg. Byen er Tysklands

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

MOSEL & RHINEN 6 dages busrejse i 2017 til Rüdesheim, Bernkastel-Kues og Altenahr.

MOSEL & RHINEN 6 dages busrejse i 2017 til Rüdesheim, Bernkastel-Kues og Altenahr. MOSEL & RHINEN 6 dages busrejse i 2017 til Rüdesheim, Bernkastel-Kues og Altenahr. AFREJSE søndag den 24. september 2017 fra Horsens, Vejle og Kolding m.v. PRIS KR. 3900,- pr. person inklusive halvpension.

Læs mere

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Side 1 af 5 Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Bestyrelsens beretning om 2015 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2016 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder:

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport Lundø Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) gennemfører i 2013 uanmeldte

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Så er vi klar til afgang...

Så er vi klar til afgang... Så er vi klar til afgang... Lørdag d. 16-05. Vi mødtes alle sammen på skolen kl. 8.00 for at spise morgenmad og smøre madpakker sammen. Vi havde købt nogen gode brød, som vi lavede sandwich af. Dertil

Læs mere

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST Christiansminde Lørdag Regnvejr Luna kommer hjem fra 2 uger i Thailand og vi henter hende i lufthavnen ved halvottetiden. Hjemme hos Luna spiser vi morgenmad og snakker

Læs mere

EFTERÅRSTUR til ALTENAHR 28.-31. Oktober 2016

EFTERÅRSTUR til ALTENAHR 28.-31. Oktober 2016 EFTERÅRSTUR til ALTENAHR 28.-31. Oktober 2016 Dette års efterårstur går til den dejlige vinby Altenahr syd for Bonn. Altenahr er beliggende ved floden Ahr i det sydvestlige Tyskland i Eiffel-bjergene,

Læs mere

Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013 Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Sverige 21. 28. juni 2013 med forberedende dage på Løgumkloster

Læs mere

Egon Hotel Hamburg City

Egon Hotel Hamburg City Egon Hotel Hamburg City Egon Hotel Hamburg City har en central beliggenhed i Hamburg lige ved forlystelsesgaden Reeperbahn. Introduktion Hamburg er en af de mest populære storbyer i Europa. Den moderne

Læs mere

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske Brugerbladet Udgives af Brugerrådet Atkærcenteret. Februar, April, Juni, August, Oktober, December Har du noget, du gerne vil have, bladet skal skrive om, så kontakt: Peter på tlf. 35 11 04 15 Brugerbladet

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere