Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening"

Transkript

1 Posthornet 05/09 OKtober Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Helge Israelsen er gået fra borde Sommerferieturen Side 4 Side 14 Tredages tur til Schwerin og Wismar Side 18 Nordisk post pensionist union Nyt fra klubberne Side 21 Side 24

2 Indhold Helge Israelsen er gået fra borde efter 21 år 4 Røget silde tur for Postnisterne på Bornholm 9 Turen til Berlin og Dresden 29/8-3/ Vinterdage på Esbjerg Højskole Sommerferieturen 2009, Alsace i Frankrig 14 Efterårsturen Ud i det blå eller Hvad fatter gør 16 Tredages tur til Schwerin og Wismar 18 Sommertur 2009 til Odense 20 Nordisk post pensionist union 21 Ny medarbejder på Landsforeningens kontor 23 Nyt fra klubberne 24 Vinterdage på Esbjerg Højskole 27 4Helge Israelsen har gennem 21 år stået i spidsen for Postvæsenet, først med titel af generaldirektør og senere som administrerende direktør. Lørdag morgen den 29. august 2009 stod vi 33 morgenfriske og forventningsfulde medlemmer af Pensionistfore 10 ningen på Kolding Rutebilstation for at deltage i turen Berlin Dresden. side 10 side 4 Posthornet Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Nr. 5 Oktober årgang Redaktion og ekspedition: Postpensionisternes Landsforening Brovadvej 51, Erritsø 7000 Fredericia Telefon Telefax Redaktion: Jørgen Ebbesen (ansv.) Bent Christensen, redaktør I redaktionen endvidere Per Lund Simonsen. Udkommer 6 gange om året i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. Udgivet i eksemplarer. Indlæg til næste nummer må være redaktionen i hænde senest den 2. November ISSN nr Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S Miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS Bestyrelsen: Formand: Jørgen Ebbesen, Telefon Mobil Næstformand: Henning Dam Krag, tlf Kasserer: Per Lindgaard Tlf Sekretær: Per Lund Simonsen, tlf Svend Svendsen, tlf Solveig Elbek, tlf Johnny Madsen, tlf startede 48 glade og forventningsfulde pensionister på en 7 dages tur til Frankrigs have. side 14 Suppleanter: Palle Husum Frederiksen, tlf Leif Aage Hansen, tlf Forsidefoto: Hans B. Henriksen

3 Leder Sammenhængskraft Det er symptomatisk for de senere års skattepolitiske reformer, at de har udhulet statens indtægter, og at de har ført til øget ulighed i kraft af, at samfundets økonomisk bedst stillede har fået langt de største skattelettelser. Det er den ene side af sagen. Den anden er, at det med udsigt til et stigende antal ældre og stigende udgifter til velfærdsydelser hurtigt kan blive svært at finansiere de offentlige udgifter. For den sociale sammenhængskraft kan kun skabes og opretholdes, når alle samfundsgrupper bidrager til samfundshusholdningen, når der betales skat efter evne, og når skatteomlægninger er socialt afbalancerede. Der er et uomtvisteligt behov for debat om, hvordan velfærdssamfundet kan sikres og sammenhængskraften bevares på både kort og langt sigt. Ufinansierede skattelettelser vil udhule statsfinanserne og dermed holdbarheden af velfærdssamfundet. Og de dårligst stillede medborgere vil helt sikkert blive taberne, hvis skattegrundlaget decimeres kraftigt på grund af manglende reformer. Desværre er de skatteudspil, der fra tid til anden kommer fra de politiske partier, ikke præget af større visioner for det danske samfund og forholder sig ikke realistisk til den helt nødvendige kursændring også på det skattemæssige område. Jørgen Ebbesen Formand 3 Posthornet oktober 2009 Posthornet oktober

4 Af Per Lund Simonsen Helge Israelsen er efter 21 år på kommandobroen Men det er ikke en synkende skude, Helge Israelsen giver den nye store koncern Posten Norden mange år, han har haft kommandoen, er blevet vendt 180 grader. Den sejler nu i smult vande og Blå Bog - Helge Israelsen 1948 Født i Århus 1977 Uddannet civilingeniør Fuldmægtig i Ministeriet for Offentlige Arbejder Planlægningschef og siden Teknisk direktør I DSB Generaldirektør for P&T Adm. Direktør i Post Danmark Formand for bestyrelsen i International Post Corporation (IPC) Helge Israelsen har gennem 21 år stået i spidsen for Postvæsenet, først med titel af generaldirektør og senere som administrerende direktør. I forbindelse med etableringen af den dansk svenske koncern Posten Norden har han valgt at lade stafetten gå videre, og det er i denne anledning lykkedes Posthornet at få et afskedsinterview med ham. Helge Israelsen kommer dig smilende og venlig i møde. Håndtrykket er fast. Det samme er blikket. Karismaen er åbenbar, og man fornemmer straks at sidde over for en person, der havde marskalstaven med i tornystret, da han satte sig i chefstolen i det store hjørnekontor på 2. sal i Centralpostbygningen. Et interview med Helge Isaraelsen er som en odyssé gennem 21 års dansk posthistorie, set fra toppen af pyramiden, et tidsafsnit, hvor den næsten 400 år gamle virksomhed har gennemløbet en epokegørende udvikling Generaldirektør for Post og telegrafvæsenet Helge Israelsen blev headhuntet til stillingen som generaldirektør i Han havde været medlem af Mediekommissionen, nedsat under Statsministeriet , som havde til at opgave at vurdere den samlede udvikling inden for massemedierne. Formand for kommissionen var professor H.P. Clausen, der senere fik flere forskellige ministerposter og sluttede sin politiske karriere som formand for Folketinget, en post, han havde indtil 15. januar Det var nok i Mediekommissionen, men også i kraft af hans bestridelse af chefstillinger i DSB, at H.P. Clausen fik øjnene op for Helge Israelsens kvaliteter. Da Hans Würtzen blev departementschef i Finansministeriet, blev Helge Israelsen af H.P. Clausen, der på daværende tidspunkt var kommunikations- og trafikminister, opfordret til at overtage stillingen som generaldirektør for Post og telegrafvæsenet. 4 Posthornet oktober 2009

5 gået fra borde i forvaring. Tværtimod. Post Danmark er en trimmet supertanker, der i de er med rettidig omhu udrustet til at manøvrere i uroligt farvand. Jeg var lige blevet udnævnt til teknisk direktør i DSB, et stort og spændende job med ansvaret for statsbanernes planlægning, materielanskaffelser, infrastruktur m.v. Det glædede jeg mig til at tage fat på, fortæller Helge. Så jeg var lidt i tvivl, da jeg fik tilbudt stillingen som generaldirektør for P&T. Men da jeg havde tænkt mig om i nogle timer og havde talt med min kone, nåede jeg til den konklusion, at det var et tilbud, jeg ikke kunne sige nej til. Det var spændende ud fra alle betragtninger. Og det har jeg kunnet glæde mig over lige siden. Generaldirektoratet for Post og telegrafvæsenet fungerede dengang som et departement, og generaldirektørposten var en kombination af en departementchefstilling, med direkte referat til ministeren, og en driftschefstilling. Jeg vidste ikke så forfærdelig meget om P&T, da jeg tiltrådte som generaldirektør. Jeg kendte en hel del til telesiden, fordi jeg havde arbejdet med hybridnet og mediespørgsmål mv., mens jeg var ansat i planlægningsafdelingen i Trafikministeriet. Postsiden havde jeg ikke beskæftiget mig med overhovedet siger Helge. Men det var postsiden, som jeg kendte mindst til, jeg kom til at beskæftige mig mest med. Det har været fantastisk spændende ud fra alle betragtninger. Det at have med en virksomhed at gøre, der for det første har et meget talstærk medarbejderkorps, som betyder, at man er nødt til at finde ledelsesformer, der får tingene til at fungere, er en udfordring. Og for det andet er det et privilegium at have med en virksomhed at gøre, der er i daglig kontakt med hele befolkningen. Udfordringer Jeg kom til en virksomhed, der på mange måder var en rigtig god virksomhed, hvor der var orden i langt det meste, understreger Helge.. Vi havde et ledelsessystem og et ledelseshierarki, der fungerede. Og dermed var det et fartøj, man kunne styre, og som var manøvredygtigt. Den største udforing var vel dengang at komme på klos hold af den hovedudfordring, der bestod i, at Posten som sådan, selv om der var rimelig orden i tingene og kvaliteten nogenlunde god, gav et bragende underskud. Det betød, at man ikke kunne komme nogen vegne, uden at der for alvor blev taget fat på effektiviseringer. Og det blev mere og mere åbenbart, at det var nødvendigt. For en af de ting, jeg satte ind på i starten, var at få sat gang i omstruktureringer. Det betød, at den virksomhed i P&T, der vedrørte teledrift, blev udskilt og anbragt i den nye koncern Tele Danmark, nu TDC, og tilsvarende skete det med postgiroen, der blev omdannet til GiroBank. Dermed var de to virksomheder, der havde leveret overskuddet, ude af billedet, og herefter blev det mere og mere tydeligt, at det gik ikke, at den største af virksomhederne, Posten, kørte videre med et bragende underskud. Underskud vendt til overskud Helge Israelsen konstaterer med tilfredshed, at det lykkedes at skabe forståelse for nødvendigheden af at få flyttet Posten fra en underskudsposition til en overskudsposition. I starten var der selvfølgelig nogen, der satte spørgsmålstegn ved denne indfaldsvinkel ud fra devisen, at andre statsvirksomheder ikke gav overskud, hvorfor skulle Postvæsenet så gøre det. Men vi kunne glemme al snak om øgede frihedsgrader, øget bevægelsesfrihed og udvikling i stedet for afvikling, hvis vi kørte videre med et stort underskud. Forudsætningen for at kunne udvikle Posten som virksomhed og få de bevillinger, der skulle til for at investere, var at få bragt det økonomiske på plads. Posthornet oktober

6 Centralpostbygningen i København Det lykkedes at få det gjort til et legitimt mål og gennem en ganske kort årrække fra slutningen af 80 erne til begyndelsen af 90 erne at få vendt underskuddet til et overskud. Helge lægger ikke skjul på, at der måtte tages probate midler i brug for at få skuden på ret kurs, seminarer, uafvendeligt budgetpres osv., og at processen ikke forløb uden uro på både de interne og eksterne linjer. Man kan godt betegne metoderne som relativt grovkornede, for det handlede basalt om at presse luft ud af en organisation, hvor der var meget luft i Helge understreger, at et sådant pres ikke kan fastholdes i det lange løb, og at det betød overvejelser om et kursskifte på ledelsesmæssige område. Fra etat til virksomhed I 1995 blev Post Danmark omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed, i 2002 til et aktieselskab, og i 2005 blev den delvise privatisering af Post Danmark A/S gennemført. Baggrunden for disse strukturelle ændringer var vel primært den stigende konkurrence og udsigten til, at postmonopolet ad åre ville være en saga blot? Ja, vi måtte have en struktur og en frihedsgrad i forhold til bevillingslove, finanslov osv., så vi kunne agere kommercielt. Vi havde hidtil været en statsvirksomhed - 2 virksomhed - der var på finansloven. Det blev vi frigjort fra og fik en model, hvor vi fik øgede frihedsgrader. Men den afdækkede også, at vi havde meget at lære på det ledelsesmæssige område, som jeg var lidt inde på før. Overgangen til selvstændig offentlig virksomhed og senere aktieselskab blev nemlig ikke fulgt af forbedrede resultater, nærmest tværtimod. Vi havde med vores initiativer nok fået vendt et underskud til et overskud, men havde så at sige ikke fået sjælen med hos vore medarbejdere. Og dermed ikke fået den effekt, som man opnår, når virksomhedens medarbejdere for alvor lægger vægt bag tingene og trækker. Det var årsagen til, at vi satte gang i overvejelserne om udvikling af nye ledelsesformer, og som ledte frem til iværksættelsen af TIK programmet. TIK- programmet Programmet Total Involvering i Kvalitet (TIK) er blevet betegnet som det mest omfattende udannelsesprogram i en dansk virksomhed set nogensinde. Næsten alle Post Danmarks over medarbejdere gennemgik i løbet af halvandet år programmet. TIK- programmet satser på at engagere den enkelte medarbejder i virksomhedens drift, og vi udfoldede i det hele taget meget betydelige anstrengelser for at sikre de ledelsesprincipper, vi ønskede gennemført. Vi fik eksempelvis udarbejdet MKA -rapporter på alle de tjenestesteder, hvor der var en leder, og pålagde den enkelte leder at drøfte rapporten med sine medarbejdere. Det var i virkeligheden relativt hårdhændet. Men der var ingen slinger i valsen, det var helt nødvendigt, hvis vi skulle gennemføre den kulturforandring, der var behov for. Kombineret med selvbærende team og meget andet, vi gennemførte, betød det, at vi har været i stand til så at sige at opnå styrefart med skibet og dermed har kunnet gennemføre forandringer i en takt efterfølgende, som ville have været helt håbløst tidligere. Man behøver 6 Posthornet oktober 2009

7 bare tænke på den totale ændring af postområdestrukturen og nedlæggelse af postcentre. Det er en demonstration af, at vi har evnet at gennemføre forandringer i meget betragteligt omfang og i et meget hurtigt tempo uden ståhej, og uden at der er nogen uden for vore egne rækker, der egentlig har lagt mærke til det. Det er en meget stor gevinst. I dag har virksomheden så det problem, at postmængden falder, men det er jo ikke noget nyt problem. Det er accentueret på grund af finanskrisen, men vi har været i stand til at tackle et postmængdefald på omkring 20 pct. frem til nu, uden at tingene er faldet fra hinanden. Og vi har håndteret et fald i giroindbetalinger og udbetalinger på posthusene på formodentlig 80 pct. over en periode, uden at vi sådan er blevet fraværende i lokalområderne. Privatisering og forskellige aktieselskabsformer. Rivende udvikling Hvilken af de tre selskabsformer et statsligt, et privat eller et blandet aktieselskab mener du bør foretrækkes i en virksomhed som Post Danmark? Jeg går ikke ind for fuld privatisering. Jeg vil mene, at vi gang på gang har kunnet konstatere, at staten har en meget vital interesse i Post Danmark, men det kan efter min opfattelse godt være nyttigt at have privat kapital med. Det sikrer på mange måder, at tingene foregår på en business - like facon. Men jeg forstår udmærket godt dem, der siger, at man som stat har en interesse, der er fornuftig at pleje i en ejer position. Man skal tro meget stærkt på, at man kan tilgodese alle sine interessehensyn ved hjælp af koncessionen, hvis man vælger at ophøre med at være ejer. Uanset selskabsform, så er der sket en rivende udvikling, siden du satte dig i chefstolen. Ja, det er der, men 21 år er jo også lang tid, siger Helge med et smil. Man kan vel generelt sætte det frimærke på, at vi har været rigtig gode til at forudse og foregribe begivenhedernes gang. Vi er ikke, om jeg så må sige, blevet kørt over. Hvis vi ikke selv havde evnet i nogenlunde enighed med organisationerne at fortælle politikerne om nødvendigheden af nye initiativer, havde de taget sagen i egen hånd. Og så havde vi bare fået at vide, at nu skal det være sådan og sådan. Det er utilfredsstillende at komme i den situation. Det er langt bedre at sikre, at en omdannelse til aktieselskab og en delvis privatisering osv. rent faktisk sker i en proces, hvor vi selv har sørget for fremdriften. Det lykkedes, og jeg er meget tilfreds med, at vi forcerede den store hurdle, det var at få tjenestemændene til at acceptere tilbuddet om en anden ansættelsesform og dermed bane vejen for, at et aktieselskab kunne etableres. Og det skete vel at mærke med næsten østeuropæiske stemmetal, 96 pct. sagde ja tak til tilbuddet. Der er ingen tvivl om, at det er noget, som mange andre statsvirksomheder misunder os, og vi modtager da også med jævne mellemrum forespørgsler om vore erfaringer. Det centrale i denne sammenhæng var, at det kom til at stå klart for de fleste, at aktieselskabsformen var den rigtige for vores fælles virksomhed, hvis man ikke på sigt skulle være ansat i et hensygnende foretagende, underkastet skiftende regeringers ønsker på det ene eller andet område. Postpensionisternes interesse for virksomheden er velgørende Spændvidden i medlemssammensætningen i Postpensionisternes Landsforening mener vi er en styrke i forhold til det omgivende samfund, hvor postpensionisterne med et langt arbejdsliv bag sig stadig opfattes som en del af virksomheden, Og hvor de med interesse for deres gamle arbejdsplads er med til at fastholde Postens gode image. Jeg synes i virkeligheden, man kan sige, at ganske meget af den kultur, der eksisterer i de faglige organisationer, kan genfindes i Postpensionisternes Landsforening, som Post Danmark har god kontakt med via Knud og Palle (viceadministrerende direktør K.B. Pedersen og direktør Palle Juliussen). Posthornet oktober

8 Det er karakteristisk, at der i de to faglige organisationer, hvortil langt den største part af medarbejderne er knyttet, findes et meget ægte engagement og levende interesse for virksomhedens udvikling sideløbende med den legitime interessevaretagelse for medlemmerne. Jeg oplever det sådan, at disse tendenser videreføres blandt landets mange postpensionister. Det mærker jeg tydeligt, når jeg fra tid til anden taler med enkeltpersoner eller med grupper af postpensionister. Det er ikke en passiv beundring - hvorfor gør I sådan og sådan, er det nu klogt osv.? - men en virkelig interesse for virksomhedens tarv. Det er faktisk velgørende. Privatsfæren og fremtiden Helge Israelsen har ikke noget imod, at vi kommer ind på de private enemærker. Jeg skal nok selv trække grænsen, som han udtrykker det ved indledningen til interviewet. Helge er gift med Anne Louise Schelin, der er jurist. Hans boglige præferencer er hovedsageligt værker med historisk indhold, men også biografier og meget andet kommer an. Og Interessen for gamle biler har han stadig, selv om det er nogle år siden, han skilte sig af med en ældre Jaguar til fordel for en Alfa Romeo. Helge er også den lykkelige ejer af to pænt hurtiggående motorcykler, begge af mærket Honda, hvoraf den ene står i Pyrenæerne i Frankrig, hvor han har et hus. Jeg kørte motorcykel i mine unge år og er startet igen for en 5 10 år siden. Det at køre på motorcykel er en speciel oplevelse, som man knap kan forestille sig, hvis man ikke har prøvet det. Jeg har aldrig dyrket alpint skiløb, men jeg har ladet mig fortælle, at der er en betydelig parallel mellem at køre på motorcykel og køre alpint skiløb. I begge discipliner er man nødt til at koncentrere sig 100 procent, og det er på sin vis afslappende, selv om det også er krævende Jeg har også mange andre interesser, som tiden må vise, om jeg får tid til at dyrke i større omfang, siger Helge med et glimt i øjet, som lader skinne igennem, at der også i fremtiden i en utvivlsomt aktiv pensionisttilværelse - venter ham spændende udfordringer, som matcher hans uddannelse og erhvervsmæssige erfaring. Han er fortsat tilknyttet Post Danmark som konsulent på strategiske indsatser, og de første job i det private erhvervsliv i form af to bestyrelsesposter har han foreløbig påtaget sig. Den ene er i MT Højgaard A/S, der en af Danmarks førende bygge- og anlægsvirksomheder. Det synes jeg er spændende og glæder mig til. Jeg er jo uddannet bygningsingeniør, en udannelse, jeg ikke hidtil har haft alverdens brug for. Eftermælet Kan du perspektivere din indsats i Post Danmark, og hvad vil du gerne huskes for? Det var vigtigt for mig at få brudt den konglomerat struktur, som generaldirektoratet havde, for der var i realiteten ikke megen gevinst gensidigt ved at have Tele og Post under én hat. Jeg lagde vægt på at sikre, at de enkelte virksomheder i det gamle P&T fik de bedst tænkelige rammebetingelser. Og det fik de ved etableringen af Tele Danmark og GiroBank, og hvad der fulgte. Jeg er glad for, at vi fik de strukturelle ting på plads tidligt og i god overensstemmelse med, hvordan medarbejderne så på det. Jeg er også meget tilfreds med, at 96 pct. af de tjenestemandsansatte medarbejdere sagde ja til en anden ansættelsesform, så vi fik banet vejen for et egentlig aktieselskab og alle de ting, der knytter sig til det. Et meget afgørende skridt og vigtigt for virksomhedens fremtid. Og så er jeg generelt godt tilfreds med alle de store ting, vi har fået gennemført i en konstruktiv dialog med alle parter Helge Israelsen er en varm tilhænger af fusionen med det svenske Posten AB og etableringen af den nye store koncern Posten Norden, et projekt, han har lagt mange kræfter i at få realiseret. For mit vedkommende, kan man vel godt sige, at det er afskedssalutten og et naturligt tidspunkt at sige farvel på, siger han. Anegalleriet I forgemakkerne til konferencesalen i Centralpostbygningen prydes endevæggen af sorthvide portrætter af Helge Israelsens forgængere. Han får nu plads som den foreløbig sidste i rækken. Det er der ikke symbolik i. Havde der været det, ville Helge Israelsens portræt blive placeret helt fremme i allerforreste række. Jørgen Ebbesen Formand Leder 8 Posthornet oktober 2009 Posthornet oktober

9 Røget silde tur for Postnisterne på Bornholm Den 18. august om eftermiddagen var Postnisterne på den årlige røget silde tur, som i år gik til Fuglsang Haveparadis i Ibsker. Der var mødt ca. 30 personer frem, vejret var dejligt, men temmelig blæsende. Vi startede med at nyde vores medbragte kaffe på Fuglsangs terrasse, hvorefter vi var rundt at kigge på haven, haven er et rigtig dejligt og smukt område med mange forskellige buske, træer og blomster, men desværre så havde Solskinøens varme og tørre sommervejr også sat sit præg på diverse planter og buske. Efter at vi havde set på haven, hentede vores kasserer Jes de røgede sild, som også blev nydt på terrassen, Jes havde virkelig sørget flot for indkøb af både kolde øl, vand, sild, salt, purløg, radiser, øg køkkenrulle, tallerkner, glas og en lille en til dem, der ønskede det - en rigtig vellykket eftermiddag, det er altid dejligt at være sammen med gamle kollegaer. Gunver Hansen Sekretær Posthornet oktober

10 Postvæsenets Pensionistforening i Kolding Turen til Berlin og Dresden Lørdag Lørdag morgen den 29. august 2009 stod vi 33 morgenfriske og forventningsfulde medlemmer af Pensionistforeningen på Kolding Rutebilstation for at deltage i turen Berlin Dresden. Forventningerne til turen blev ikke mindre af, at vi skulle have Flemming Leth som rejseleder. Han levede i allerhøjeste grad op til vore forventninger. Ligeså god han var til at give gode råd, var han til at guide os gennem turen. Han måtte selvfølgelig høre en del vittigheder om Leth og linolie, men det har han nok prøvet før. Vores chauffør hed Peder Aagesen. Vi kendte ham ikke i forvejen, men det kom vi til. Det var hans sidste tur for Papuga, og det vil vi tro, firmaet er meget kede af. Han var behagelig, lun og så kørte han bussen perfekt. Leth og Peder havde tidligere været makkerpar på ture. Turen startede præcis kl , og der var straks en god stemning alle kendte alle. Efter en behagelig tur sydpå var vi på Hotel Panorama i Berlin sidst på eftermiddagen. Et 10 etages hotel, og de 2 ældste deltagere, Jytte og Bente, blev placeret på 10 etage. Men hvilken udsigt de 2 piger havde, heldigvis blev alle inviteret på 10`eren for at beundre udsigten om aftenen. I starten kneb det med hotellets låsesystem, men inden dagen var omme, havde alle lært at komme ind på gangene og værelserne. Turen var med halvpension, så aftensmad og morgenmad blev indtaget på hotellet. Ingen havde faste pladser ved måltiderne, dvs. at vi rokerede, og det kan anbefales på andre ture. Søndag Søndag skulle vi på byrundtur. Det blev en dag med mange indtryk, krydret med Leth`s bemærkninger, Vi så Bl.a. Tempelhof Lufthavn, som blev bygget i begyndelsen af 1920èrne og blev nedlagt den 30. oktober Under blokaden af Vestberlin, som varede i 10 måneder , blev lufthavnen benyttet til at flyve forsyninger fra Frankfurt am Main til byen. Lufthavnen var navlestrengen, som holdt 3 millioner Vestberlinere i live. I den tyske avis BZ fra den 1. september 2009, læste Flemming Leth, at Tempelhof for en sum af millioner euro vil blive omdannet til en folkepark og nye boliger. Treptower Park, et mindesmærke for de 7000 russiske soldater, der måtte lade livet under indtagelsen af Berlin. Parken, blev indviet den 8. maj Da Berlin muren blev opført, kom parken til at ligge i Vestberlin, og da mindesmærket var russisk, var der hver dag vagtskifte ved Brandenburger Tor, da russerne hørte til i øst. Efter Murens fald blev parken ikke vedligeholdt og forfaldt i flere år, men Forbundsrepublikken overtog vedligeholdelsen, og parken blev genåbnet i Stop gjorde vi også ved Berlinmuren, som blev påbegyndt opført den 13. august 1961 og faldt den 9. november Muren blev ændret 3 gange og bestod af 106 km med en 3,6 m høj betonmur og 67 km. med 3-5 meter høj pigtråd. Der var 8 poster, hvor man kunne krydse muren, og Checkpoint Charlie, er i dag den mest kendte. Flemming Leth kunne fortælle, at han sammen med andre journalister havde været på besøg i Berlin efter murens fald og bl.a. besøgt Berlin Zeitung. Journalisterne bad om at se forsiden af avisen dagen efter murens fald den var blank og først 3 uger efter kom der en lille notits inde i bladet. Stop ved den jødiske mindeplads, som blev indviet i Vi så Sejrssøjlen med de danske kanoner, som var stjålet fra Fregatten Jylland. Stop ved Rigsdagsbygningen og en tur forbi Potsdam Platz med de fantastiske nybygninger og meget mere, Det var en meget vellykket byrundtur. Om aftenen var de fleste en tur op ad Kurfüstendamm, enten gående eller med bus for at se Kaiser-Wilhelm Gedächtniskirche, også kaldet læbestiften og pudderkvasten, men desværre kom vi for sent til at opleve, at de forskellige boder på pladsen var åbne. Mandag Mandag stod i udflugtens tegn, Vi kørte til Potsdam og beundrede de mange flotte og smukt restaurerede huse. Pengepungen skal være i orden, hvis man ønsker at bo der. Vi gjorde stop ved Neues Palais. Paladset er byg- 10 Posthornet oktober 2009

11 29/8-3/ get af Frederik den II, senere kendt som Frederik den store og blev påbegyndt i 1763 og allerede færdigopført i Neues Palais er et palads på den vestlige side af park Sanssouci. I parken er der mange skulpturer og springvand, det Kinesiske hus og Tehuset. Flemming Leth fortalte, hvordan vi kom til det Det Kinesiske hus, men desværre hørte vi ikke ordentligt efter, hvorfor vi var nogle stykker, der ikke oplevede det, ærgerligt for efter billeder af huset, er det bestemt et besøg værd. Herefter kørte vi til Sanssouci Park, hvor Frederik den II i 1744 påbegyndte byggeriet af rokokoslottet Sanssouci (som på fransk betyder uden bekymring ) med kun 12 værelser. Byggeriet blev afsluttet i En pragtfuld park, som består af flere forskellige haver med hver sit særpræg. Parken indeholder mange springvand, hvoraf det største er 18 meter høj. Efter en dejlig gåtur i parken var næste stop Cecilienhof, som blev bygget af kejser Wilhelm den II, et imponerende byggeri, som er opført i engelsk herregårdsstil. En pragtfuld og meget velholdt park, meget imponerende at se, hvordan buskbum var klippet i forskellige figurer. Cecilienhof er især kendt for Postsdamkonferencen, som fandt sted i sommeren 1945, hvor Churchill, Stalin og Truman forhandlede sig frem til den fremtidige opdeling af de besejrede områder. Vi havde aftalt med Flemming og Peder, at der blev arrangeret en sejltur på floden Spree, hvorfor vi kørte tilbage til Berlin. Inden sejlturen fik vi lige et kig på Det Olympiske Stadion, som var scene for de olympiske lege i Det var her den sorte amerikanske løber, Jesse Owens gjorde nazisternes racelære til grin. Efter et kort ophold gik det videre til sejlturen på Spree, som giver mulighed for at se Berlin fra en helt anden vinkel. Da vi passerede den 30 meter høje 45 tons tunge figur, bestående af tre aluminiumsmænd, der læner sig ind mod hinanden i antydning af et knus, kom de fleste af deltagerne til at tænke på filmen Spionen der kom ind fra kulden med Gene Hackmann. Efter sejlturen kørte Peder os tilbage til hotellet efter en dejlig dag med mange indtryk. Aftensmaden blev serveret kl Aftenen blev afslappet, enten med hygge eller en lille gåtur. Der skulle pakkes, for turen gik videre til Dresden næste dag. Posthornet oktober

12 Tirsdag Tirsdag, farvel til Berlin og med bussen til Dresden gennem det flotte landskab i Sachsisk Schweiz langs Elben med udsigt til enestående flotte bjergformationer. Der var lidt ping pong mellem Flemming og Peder med hensyn til, hvorvidt vi skulle opleve Nationalpark Sachsishe Schweiz. Heldigvis blev det Peder, der gik af med sejren, og vi fik en fantastisk oplevelse. De fleste gik til den storslåede udsigt, men der var også mulighed for at blive kørt i hestevogn dertil. De 4, der tog hestevognen, havde en god oplevelse, de mødte Dagmar fra Californien og blev vist nok inviteret derover. Der var i hvert fald meget snak om Dagmar, men det må blive en lang tur, hvis det er de eneste oplysninger, de har. Herefter gik turen igen gennem det smukke landskab tilbage til Dresden, hvor vi blev indkvarteret på Hotel Ibis Königsstein. Middagen blev serveret kl , og efter den slappede vi af eller gik en lille tur. Onsdag Onsdag var på gåben, Peder nød turen sammen med os andre og det viste sig, at han så sandelig også var en god fortæller. Dresden blev den 13. og 14. februar 1945 udsat for et omfattende allieret luftbombardement. Resultatet var en meget omfattende ødelæggelse, ca. 80 % af byen blev ødelagt. Efter genforeningen i 1989 blev mange bygninger med statsstøtte genopført eller restaureret og fredet. Det er helt fantastisk at se, hvor flot byen er blevet restaureret og genopbygget. Dresden er en kunst og kulturby og er med på UNESCO`S verdensarvliste. Flemming og Jytte (82 år) dannede fortrop, og vi så selvfølgelig Semperoper, som er et af de smukkeste operahuse i verden. I et lille hæfte Dresden 1945 til i dag viser, hvordan mange seværdigheder i byen blev ødelagt, og hvordan de i dag er restaureret, dyb respekt for det udførte arbejde. Zwinger Palads, der blev påbegyndt i 1709 af August den stærke, er et imponerende bygningsværk og smukt restaureret efter krigens bombning. Zvinger er kendt for bl.a. en stor samling af meissner porcelæn og våbensamling fra gamle dage, som er tilgængelig for publikum. Frauenkirche er virkelig et besøg værd. Kirken blev fuldstændig ødelagt under bombningen i 1945, men blev fra 1994 til 2005 genopbygget i sin gamle udformning med gamle og nye sten. Frauenkirche blev genindviet den 30. oktober Kirkerummet er helt fantastisk udsmykket, og det må være et must at besøge den under et besøg i Dresden. Efter besøget i kirken var eftermiddagen fri til på egen hånd at udforske byen. Det kan selvfølgelig ikke klares på en eftermiddag. Men fra gammelt til nyt, mon ikke der var flere som benyttede dagen til et besøg i det store Altmarkt-Galerie. Onsdag aften blev der hygget på hotellets fortovscafé med øl, kaffe og drinks. Dejlig lun aften ja vejret alle taler om det, men hvem gør noget ved det. Det må vi sige, Flemming og Peder også havde sørget for ingen havde brug for overtøj, der var mellem 23 og 28 grader. Vi skulle af sted næste morgen kl , så det var med at få kufferten pakket om aftenen. Torsdag Torsdag var hjemrejsedag, og da Peder havde pakket vore kufferter i bussen, begyndte det at regne. Hjemturen gik fint, og præcis kl , kørte vi ind på Kolding Rutebilstation. Der er ingen tvivl om, at hele selskabet, syntes det havde været en meget vellykket tur så derfor på gensyn næste år. Else Salskov 12 Posthornet oktober 2009

13 FOR tilmelding se side 27 Vinterdage på Esbjerg Højskole 2010 Det er mig en stor glæde, at jeg endnu engang kan byde medlemmerne af Postpensionisternes Landsforening og deres ægtefæller velkommen til en uges ophold på Esbjerg Højskole. Det bliver igen i år i uge 7, dvs. fra søndag den 14. februar til lørdag den 20. februar 2010 Et kursus, der vil byde på samvær og nye oplevelser. Jeg har sammensat et program med et alment folkeoplysende indhold, så alle medlemmer og ægtefæller kan deltage. Nogle vil tro, at det er samme programindhold som sidste år. Sådan er det ikke. Der er nye debatemner, foredrag og udflugter. Jeg har tilrettelagt dette års program ved at se de mange gode og konstruktive ideer, som deltagere på sidste års kursus fremkom med under evalueringen. Der kan selvfølgelig forekomme et enkelt sammenfald fra de foregående år. Men det gør ingenting. Vi reproducerer nemlig ikke på Esbjerg Højskole, vi genskaber fra gang til gang. salen er der teleslynge. På alle vore værelser er der bad og toilet. De ydre rammer er perfekte, og så er det op til Postpensionisternes Landsforenings medlemmer at fylde noget liv i disse omgivelser. Selvom det kan være en barsk årstid, skal vi rundt i regionen på et par udflugter i løbet af ugen. Vi skal selvfølgelig på den obligatoriske rundtur i Esbjerg den er et fast tilbagevendende indslag. Heldagsturen går til Christiansfeld, hvor vi skal høre om brødremenigheden og deres by. Turen sluttes af i Haderslev, hvor vi bl.a. skal en tur i Haderslev Domkirke. Det er mit og Esbjerg Højskoles håb med dette vinterkursus at kunne være med til at bringe lys ind i tilværelsen. Det er folkeoplysning midt i den allermørkeste tid på året. Velkommen til Vinterdage 2010 på Esbjerg Højskole. Esbjerg Højskole er en gammel institution, men bygningsmæssigt er det en skole, der er tip top med alle moderne hjælpemidler. Vi har et stort veludstyret bibliotek med Pc er sat op på nettet, så man kan checke sin . I foredrags- Niels Ole Frederiksen, kursusleder Esbjerg Højskole Posthornet oktober

14 Sommerferieturen 2009 for postpensionisterne i Århus gik i år til Alsace i Frankrig startede 48 glade og forventningsfulde pensionister på en 7 dages tur til Frankrigs have. Vores gode chauffør Jens og guide John bød os velkommen i deres nye bus, som på sin jomfrurejse skulle have os som de første gæster. Første stop var traditionen tro rastepladsen i Skærup. Igen i år med kaffe, rundstykker og den faste følgesvend Doktor Nielsen. Denne Hr. Nielsen, havde det med at komme forbi hver formiddag, når bussen gjorde sit første stop. Skulle lige hilse på og sørge for, at alle havde det godt. Og så gik det fint og hurtigt sydover. Vi passerede Slesvig- Holsten over Lüneburger Heide og den vestlige udkant af Harzen. Vejret blev bedre og bedre, varmegraderne og humøret steg, sangstemmerne blev smurt, ja, og så var vi ved vores første overnatningssted, hotel Eydt i Kirchheim. Et virkelig dejligt hotel. 2. dag Turen fortsætter sydover, vi passerer Frankfurt am Main, gennem Rhindalen og ved middagstid er vi fremme i Strasbourg. Her får vi nogle timers ophold. Vi ser bl.a. den gotiske domkirke med det astronomiske ur, og de fantastiske glas mosaikker. Vi går i de smukke kvarterer omkring kirken og området La petit France med de mange bindingsværks huse og kanaler. Vi slutter besøget i denne skønne by med en kanal rundfart. Her ser vi bl.a. bygninger, som huser EU-kommisionen, EU rådet, og menneskerettighedsdomstolen. Meget imponerende bygninger, ja man kan vel sige hele glaspalæer. Vejret er nu godt 30 grader, så godt der er aircondition i bussen. Vi fortsætter nu mod Colmar, hvor vi skal bo de næste 4 nætter på hotel Kyriad, et dejligt centralt beliggende hotel. 3. dag Vi tilbringer hele dagen i Colmar. Vores guide John tager os med på en byvandring. Colmar regnes for at være en af Frankrigs smukkeste byer. Man kan spadsere i timevis i de smukke gader med de mange udsmykkede middelalderlige laugs og handelshuse. Man kan tage en tur med et af de små tog, der kører rundt i byen, eller en sejltur på de små kanaler, der var også mulighed for at besøge det berømte Unter Linden museum, der især er kendt for sit udskårne foldealter fra 14 Posthornet oktober 2009

15 Issenheim. Sidst på dagen var det skønt at sidde et skyggefuldt sted, nyde et dejligt glas vin, det dejlige vejr og pulserende liv omkring os. Dagen sluttede af med middag på hotellet og besøg ved Den lille Cafè. 4. dag Heldagsudflugt i Vogeser-bjergene lige vest for Colmar. Vi kører igennem byen Munster, som er kendt for sine oste. Fortsætter mod Col de la Schlucht, hvor vi har pause. Herefter går turen ad den berømte Rue de Cretesn, en gammel militærvej på toppen af Vogeserne. Vi nyder panoramaudsigten mod de små landsbyer i Vogeserne, inden vi når toppen Grand Ballon d`alsace, det højeste punkt i vogeserne. Her nød vi en dejlig frokost. Der var afsat tid til, at man kunne gå det sidste stykke op til selve toppen, det var der en del, der gjorde, mens andre foretrak blot at sidde i solen og nyde den helt fantastiske udsigt. Vores guide John gav os en ekstra oplevelse, der ikke var med i programmet. Vi gjorde stop ved den store krigskirkegård (mindelund), beliggende i udkanten af Vogeserne. Et meget smukt sted, hvor der på et skrånende terræn stod i hundredvis af kors for de faldne soldater under 1. Verdenskrig. Frankrig mistede mand, tyskerne samt andre nationer også mand. Maginot-linjen havde nogle af de største anlæg ved Vogesernes udløbere. Ved aftenstid er vi igen tilbage i Colmar. Der er tid til en lille spadseretur til den dejlige park, der ligger lige ved hotellet. Vi nyder igen en dejlig middag på hotellet. 5. dag I dag tager vi på tur ad Vinvejen. Vi ser en række af de meget smukke vinbyer, gør et kort ophold i Keyserberg, hvor Albert Schweitzer boede en del af sit liv. Området er også kendt for sine mange storke, disse så vi mange af på byens kirke og tage. I Riquewihr holder vi en længere pause. Riquewihr er den bedst bevarede og smukkeste af alle byerne i Alsace. Overalt præges gadebilledet af blomster og de mange gamle vinhuse. Vi besøger en snapse destillation, Her var der mulighed for at købe snaps, lavet på bær, frugter, urter og blomster. Senere besøgte vi vingården Sipp Mack. En gammel vingård, der havde 10 generation som ejere. Vi smagte forskellige vine, og der var mulighed for at købe vin med hjem. Her bliver alle druer håndplukket med saks og specielt sorteret, kun de bedste går til egen produktion, de øvrige druer går til Cooperativet. Efter hjemkomsten til hotellet, er der lige tid til et hvil, inden vi finder danseskoene frem. En festlig fransk musiker underholder under middagen og den eftefølgende dans, en flot gestus fra formanden og kasseren. 6. dag Efter morgenmaden må vi desværre forlade Alsace. Det har været 4 skønne og spændende dage her i dette smukke område af Frankrig. Vi kører nordpå, passerer Strasbourg til området omkring Mosel-floden. Frokosten nydes i byen Alf, der er smukt beliggende ved floden. Herefter kører vi op langs floden, passerer byen Ellens og Cochem, Et dejligt gensyn, da det var i byen Ellens, postpensionisterne ferierede for 2 år siden. Ved aftenstid når vi frem til hotel/kursuscenter Idingshof i Bramsche nær Osnabrück til vores sidste overnatning. Her nydes en dejlig middag i smukke omgivelser. 7. dag Efter utrolig flot morgencomplet, går turen videre nordpå. Vi passerer Hamburg og når frem til hotel Carstens i Bordesholm. Her er foreningen vært ved en dejlig frokost. Ja, og så går det ikke med lyn og torden, men med lyn og torden op mod den danske grænse. Sanghæfterne bliver flittigt brugt og humøret er stadig i top. Ved grænsen bliver der mulighed for lidt indkøb, inden det går videre mod rastepladsen i Skærup. Her byder foreningen på øl/sodavand, der skåles, og vi siger tak til hinanden for en helt igennem rigtig god og veltilrettelagt ferie. Igen en stor succes, vi glæder os allerede til næste post-pensionistferie. Sonja Andersen Posthornet oktober

16 Postpensionisterne Odense Efterårstur eller Hv Normalt er det en god ting at vide, hvad man går ind til, når man skal på tur, men i vor lille klub har man for mange år siden bestemt, at hver anden tur skal være ud i det blå, og det blev bestemt, at også denne tur i september skulle være det. Der var kun tilmeldt 75 deltagere til turen, og så mange kunne vi lige akkurat være i en dobbeltdækkerbus, som vort busselskab er et af de få, der er i besiddelse af. På 1. sal kører passagererne altså uden chauffør. Det skulle ikke give problemer af større betydning, men hør blot. Vort faste koncept er indtagelse af rundstykker til den medbragte kaffe på rastepladsen ved Middelfart, når vi skal til Jylland, og således også denne gang. Som jeg tidligere har beskrevet, så har jeg ansvaret for det gode vejr, og den opgave påtager jeg mig gerne. Det var lige ved at lykkes også denne gang, men selvfølgelig, da vi havde hældt kaffen op, skulle vejrguderne absolut gå i gang med at fortynde den. Det anfægter imidlertid ikke store ånder, og vore medlemmer fandt med højt humør en god ståplads under tag ved toiletbygningen. - Jo, hvad fatter gør, Jeg havde taget 4 Cd-plader med til almindelig underholdning og havde tilfældigvis glemt vore sanghefter. Det havde ikke givet noget skår i glæden, hvis altså bussen havde haft en Cd-afspiller. Det havde den ikke. Alt det og meget mere meddelte jeg flot over højttaleranlægget og regnede naturligvis med, at alle mine orale udgydelser kom ud til al folket. Først senere gik det op for mig, at anlægget kun virkede hver anden gang på 1. sal, og her sad jeg så og brugte alle mine talenter. Gav det sure miner? - Nej, hvad fatter gør,. 16 Posthornet oktober 2009

17 en Ud i det blå ad fatter gør Hverken chaufføren eller andre havde teknisk snilde til at afhjælpe manglen, så vi måtte hutle os igennem resten af turen, men med den medlemsskare går det jo også. Det er flinke folk. Vi fortsatte gennem det jyske landskab ad den gamle landevej til Vejle og videre gennem Grejsdalen. Herefter fandt chaufføren en masse krøllede biveje ad den Jydske Ås med gode udsigter, der dog skæmmes lidt af 3 kæmpestore, firkantede, næsten skyskraberlignende bygninger, tilhørende Dyne-Larsen.. Min bekymring var nu med det køren omkring, at vi kunne risikere at komme for sent frem til bestemmelsesstedet, som i al sin enkelhed var Industrimuseet i Horsens. Et lokale stod her klar til vor medbragte formidable frokost med det hele. Jeg fik i hvert fald tilbudt snaps ved 3 eller 4 borde. Eller var det 5. De er svære at holde tal på. Desværre måtte vi af pladsmangel spise i 2 hold. På den måde fik den sultende del af holdet også meget bedre tid til at bese lokaliteterne, mens de ventede på at komme til fadet. - Men, hvad fatter gør,. Endnu en gang må jeg prise den fantasi, der udfoldes af medlemmerne, når en ny situation opstår. Ingen sure miner. Selv da man måtte stige op til spiselokalet ad en stejl trappe á la hønsestige. Museet skulle naturligvis beses. Det var derfor, vi var kommet. Det er indrettet i det gamle, nu nedlagte elektricitetsværk, hvor man finder masser af maskiner fra det, samt udstillinger om al den industri, byens borgere har levet af, samt grafiske værksteder. Dertil er indrettet et antal boliger med tilhørende boligudstyr i et par ejendomme i en sidegade, hvor vi kunne se, hvordan man levede i årtierne , så alle kunne sige: Kan du huske? Vi er vant til at bevæge os i ét plan i det flade Odense og blev lidt overrasket over en voldsom stigning i terrænet, da vi skulle hen et sted og drikke eftermiddagskaffen inden hjemkørslen. Kaffen var der dog ikke noget i vejen med. Det hjalp dog vældig på humøret, da afslutningen var på Fjelsted Skovkro på Fyn, hvor en mægtig god middag ventede. Min eneste bekymring et sådant sted er faktisk priserne på drikkevarer, men det er det vel over hele landet i dag. Når jeg køber en kasse øl hos købmanden, ser jeg altid efter, om der er tilbud på den, så jeg kan spare omkring en krones penge på en øl til 4 kroner. Hvad giver vi så for den på en kro? 35 kroner. Nå, men heller ikke det giver skår i glæden ved at være sammen med en masse gamle kolleger og deres ægtefæller en hel dag på denne tur, som var tilrettelagt af resten af bestyrelsen, hvoraf hver især har sit eget job på turen. Jeg havde bare fornøjelsen af at være rejseleder. Igen fik vi afskedssalutten: Det var nu en god tur. Ja, hvad fatter gør, er altid det rigtige, som H. C. Andersen skrev det. Ole H. Christiansen Posthornet oktober

18 Sønderborg Postkontors pensionistklub på en tredages tur til Schwerin og Wismar Tirsdag den 11. august mødte 31 trofaste friske postpensionister op på Ringridderpladsen i Sønderborg for at tage på en 3-dages tur til Schwerin og Wismar. Vi har ellers haft patent på godt vejr, men denne gang må patentet være sluppet op, idet der var øsende regnvejr. I bestyrelsen havde vi været lidt spændte på tilmeldingen, da det var første gang siden 2001, at vi forsøgte med en 3-dages tur. Men, som det ses oven for, blev vore forventninger indfriet, og der var også et positivt gensyn med vores chauffør, Preben, som servicerede os på en meget tilfredsstillende måde. Da det blev oplyst, at vi først kunne komme ind på hotellet kl. 14, tog vi den med ro, og på de 2 rastepladser blev der serveret hhv. kaffe, rundstykke og sandwich. Ved ankomsten til vort hotel (Fritz-Hotel) i Schwerin blev vi meget positivt overrasket: Personalet stod linet op ude ved bussen, gav hånd til velkomst, læste vore værelsesnumre op og tilbød at bære vores bagage til værelserne. Det var service fra første færd! Værelserne var udmærkede og udstyret med alt, hvad der skulle være. Hotellet ligger i udkanten af Schwerin, men stille og fredeligt og med en hygge og service, som man ikke kan forvente bedre, og vi vil gerne anbefale det til andre. Efter et lille hvil eller ophold i haven med smagning af det gode tyske bryg, tog vi en bytur med bus og udstyret med en ung særdeles vidende kvindelig guide, fik vi virkelig en masse at vide om denne gamle historiske by. 18 Posthornet oktober 2009

19 Mætte af indtryk tog vi til hotellet, hvor vi fik en fortræffelig 3-retters middag, efter fulgt af socialt samvær til et godt stykke ud på aftenen. Efter den komfortable morgenmad næste dag, tog vi til Schweriner Schloss for at besigtige det. Denne gang med 2 vidende guider, der kunne deres kram, og krydrede deres fortælling med mange anekdoter, om de forskellige personer, der dels havde boet, dels havde besøgt slottet i sin tid. Det var imponerende, og vor Dronning Alexandrine, der stammer fra slottet, blev nævnt adskillige gange. I øvrigt bruges den største del af slottet til husning af delstaten Mecklenburg- Vorpommerns parlament. Efter dette var der tid til lidt frokost. Så stod den på en flot sejltur på Schweriner søen, halvdelen af tiden i regnvejr, men sluttede i det flotteste solskin. En skøn tur med et flot landskab. Så var der tid på egen hånd til at se på byen eller til at besøge den kæmpemæssige blomsterudstilling, der var i Schwerin. Godt mætte af indtryk tog vi så hjem til hotellet, hvor vi gentog ritualet fra dagen før med det sociale og middagen. Denne gang trak det sociale lidt længere ud. Efter næste dags morgenmad var det tid til at tage afsked med fru Fritz og hendes personale. Vi tog herefter til Wismar, der ligger tæt på Schwerin. Ved ankomsten blev vi forenet med vore 2 guider, og vi var endnu en gang meget imponerede over deres viden. Vi fik den gamle by at se på en god måde, og igen krydret med mange anekdoter. Godt mætte af indtryk tog vi så hjem til hotellet, hvor vi gentog ritualet fra dagen før med det sociale og middagen. Denne gang trak det sociale lidt længere ud. Efter ca. 2 timer blev vi sluppet løs på egen hånd, og de forskellige boder på byens torv blev afprøvet på samme måde som de nærliggende restauranter. Kl. 14 gik turen mod Danmark. Der blev spist en dejlig aftensmad på restaurant Quellental i Seelk. Mæthed af mad og sanseindtryk gav sig udslag i en påfaldende ro i bussen, men et besøg hos Fleggaards grænsebutik fik folk op på dupperne igen. Efter at have oplevet en dejlig tur med masser af hygge, ankom vi til Sønderborg til den planlagte tid. Christian Lauritzen Posthornet oktober

20 Intern Revisions Pensionistforenings (IRP) - Sommertur 2009 til Odense I år fandt IRPs sommertur sted den 8. juli og gik til det skønne Fyns-land i Odense-området. Af foreningens 12 medlemmer mødte 10 op - næsten alle med ledsagere, så vi var i alt 17 deltagere. Vi mødtes ved indgangen til Den Fynske Landsby, som er et frilandsmuseum, hvor man kan se de karakteristiske bygninger og miljøer fra den gamle fynske bondekultur med huse fra og 1800-tallet. Der er genskabt et landsbymiljø med hegn og husdyr, gadekær og bygade alt sammen omgivet af dyrkede marker. Museet fortæller historien om livet på landet i tiden omkring 1850, og her drives landbrug efter gamle metoder. Der blev arbejdet i Landsbyen, og arbejderne var iklædt tøj fra den tid. Vi var så heldige, at vi fandt et ledigt spisehus, så vi kunne nyde vores tiltrængte formiddagskaffe, idet de fleste havde været tidligt oppe og kørt langt. Senere så vi 2 skuespillere, der optrådte på friluftsscenen i den store gård, hvor siddepladserne bl.a. var halmballer. Både børn og voksne levede med i skuespillernes fortolkning af H. C. Andersens kendte stykke om Klods Hans. Det var fremragende udført. Efter at have fortæret vores medbragte frokost i spisehuset - og efterfølgende eftermiddagskaffe med hjemmebagt kage, kørte vi til Fruens Bøge og oplevede en pragtfuld sejltur på Odense Å. Det var en dejlig afslappende tur og en stor oplevelse at se det skønne landskab glide forbi. Efter tilbagekomsten til Fruens Bøge gik vi gennem skoven til en stemningsfyldt gammel kro med bindingsværk og stråtag - Carlslund Kro, hvor specialiten - Fynsk Æggekage ad libitum ventede på os. Det var en rigtig dejlig middag. Vi var utrolig heldige med vejret denne dag, idet vejrprofeterne havde lovet masser af regn i perioden heldigvis kom den dog først, da vi steg i bilerne for at køre hjem. Alt i alt en rigtig dejlig dag med skønt vejr og godt humør. Tak til alle fremmødte og en særlig tak til Lena og Ernst for igen i år at have planlagt turen og sørget for det praktiske arbejde, så vi alle kunne bruge dagen til at hygge os og nyde samværet. Kurt Nonboe / formand for IRP 20 Posthornet oktober 2009

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

Skræddersyet MC tur til Frankrig

Skræddersyet MC tur til Frankrig I løbet af vinteren 2012/13 var vi to par, som besluttede, at vi ville en tur til Normandiet og se nogle af mindesmærkerne fra 2. verdenskrigs D-dag i 1944. Vi var ret hurtige enige om,, at vi ikke ville

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

Sognerejse til Køln, Alsace, Turckheim og Strasbourg lørdag d. 13. juni lørdag d. 20. juni 2015.

Sognerejse til Køln, Alsace, Turckheim og Strasbourg lørdag d. 13. juni lørdag d. 20. juni 2015. Sognerejse til Køln, Alsace, Turckheim og Strasbourg lørdag d. 13. juni lørdag d. 20. juni 2015. I Alsace har både vinen og området krop og sjæl. Det er et kulturlandskab i mange dimensioner: vinmarkerne,

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Krakow 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Storbyferie i Krakow Flyrejser 5 dage Krakow byder på store oplevelser til meget rimelige priser. Tag med til én af Europas smukkeste kulturbyer. Krakow

Læs mere

Løve s vinrejse til Italien

Løve s vinrejse til Italien Løve s vinrejse til Italien 9 dages rejse fra d. 23. april - 1. maj 2016 Italiens vine: Barolo, Brunello, Amarone, Supertoscaner m.fl. - 6 vinsmagninger - 5 besøg hos vingårde i Alsace, Piemonte, Chianti,

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Ophold på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Smuk beliggenhed Imponerende arkitektur Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov og direkte ned til Kolding

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår K U N S T I "VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT" Værebro Rådgivning Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, Danmark Telefon: 45 39 57 60 60 B E R L I N 2011 ART BEYOND BORDERS I BERLIN Kunstprojektet

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Glastur til Berlin september 2014

Glastur til Berlin september 2014 Glastur til Berlin september 2014 Dag 1 onsdag Vi kørte fra Ebeltoft kl. 7.00 i et flot vejr med sol og en temperatur på 11 grader. Alle var glade og forventningsfulde. Turen gik i første omgang til Århus,

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013.

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Spaniens-kenderen Claus Berner gennemfører unik 7 dages MC tur i Midtspanien i maj 2013. MC Turen vil have et kulturelt og historisk islæt med besøg i en

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 Riis Rejsers reference: STK1112212 Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 I fortsættelse af behagelig samtale glæder det os at kunne præsentere følgende forslag til jeres rejse: Op mod jul er Berlin altid

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige Kære medarbejdere Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige I løbet af en eftermiddag skal vi producere en stribe små film lige

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen)

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) BERLIN 2015 Skive Kommune Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april Afgang fra Tieren kl. 07:45 Husk at tage en STOR madpakke med Huskeliste til rejsen: Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) Medicin inkl. medicinpas

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG den 8. 9. og 10. oktober 2014 GENBRUG I ØST & VEST Samvirkende Menighedsplejer har i år fornøjelsen af at indbyde til inspirationskursus rettet mod frivillige i Kirkens Genbrug.

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13 Temarejse 28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. Natur & kultur Oplev et lille samfund i det skotske højland tæt på stor natur. Fly til Edinburgh,

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013.

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Six Foot Stompers på Højbro Plads under Copenhagen Jazzfestival 2012. Six Foot Stompers inviterer til

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

FRA D. 30 SEPTEMBER TIL D. 11 OKTOBER EN HVER GOD FERIE STARTER MED EN PRØVETUR

FRA D. 30 SEPTEMBER TIL D. 11 OKTOBER EN HVER GOD FERIE STARTER MED EN PRØVETUR FRA D. 30 SEPTEMBER TIL D. 11 OKTOBER EN HVER GOD FERIE STARTER MED EN PRØVETUR Prøveturen går blot til Husum, med en overnatning og hjem over Møgeltønder, Højer sluse og Rømø for derefter at køre retur

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

OM OS/ Med venlig hilsen Mikkel Jerger / Restauratør

OM OS/ Med venlig hilsen Mikkel Jerger / Restauratør OM OS/ For enden af Danmarks længste allé, som er en del af Ledreborg Slot, ligger Herthadalen. De smukke lokaler, som alle har egen terrasse med udsigt over Knapsø, har plads fra 15 til 200 personer,

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 75/02 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Saalbach, Østrig, 8.2. 17.2.2002 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Transsibiriske Stor Tur

Transsibiriske Stor Tur Transsibiriske Stor Tur Moskva - Irkutsk - Ulan-Bator 13 dage / 12 nætter DAG 1. Ankomst i Moskva. Transfer til hotel. Velkomstdrink på hotellet. DAG 2. Morgenmad på hotellet. Byrundtur herunder et besøg

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet 14 dages kontrast- og actionfyldt program 14 28. Juni 2009 Følg med på en unik og meget varieret rejse, der byder på forskelligartede

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing Trans Mongolske Rute 2010 Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing 18 dage / 17 nætter Gruppe tur/ min 10 personer Denne rute er en anden type transsibiriske

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Fredag, d. 18. april Bustransport til lufthavn. Ans Bussen kører ned gennem Jylland med opsamlingspunkter i Ålborg, Randers, Århus, Vejle, Fredericia og Kolding.

Læs mere

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Warszawa ligger smukt ved Wisla floden med ca. 3 mio. indbyggere. Den flotte gamle bydel kom på UNESCOs Verdensarvsliste

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Julefrokost I BØGESKOVEN

Julefrokost I BØGESKOVEN Julefrokost I BØGESKOVEN invitation julefrokost Det vil glæde os at se dig til Illux s julefrokost. I år holder vi festen i den gamle pavillon Capri i Bøgeskoven med SMUK stemning. SMUK event står for

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Anne og Pascal Guignet ved deres Vingård

Anne og Pascal Guignet ved deres Vingård Inde i et af de Franske vin hjerter ejer og driver Anne & Pascal Guignet en vingård på 9 hektar. Nærmere bestemt er vi i Juliénas en lille kommune med appellation, som et af de bedste vindistrikter i Beaujolais.

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere

Sognerejsen til Sverige 2015.

Sognerejsen til Sverige 2015. Sognerejsen til Sverige 2015. søudsigt fra mange værelser. Hotell Örensbaden, Örserum, 563 91 Gränna. Vores dejlige hotel med flot Tekst og foto: Jesper Lindved Lorentzen. Tune/Snoldelev Kirker. Tune og

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

CWT MEETINGS & EVENTS

CWT MEETINGS & EVENTS CWT Meetings & Events har fundet to perfekte steder at afholde møder og konferencer i den smukke franske natur 34 35 Af Sidse Rolskov Events med fransk elegance Noblesse oblige adel forpligter. Nogle gange

Læs mere

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Du har som træner nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere

DALMATIEN ALL INCLUSIVE

DALMATIEN ALL INCLUSIVE NYHED 8 dage kun kr. 5.698 Afrejse d. 19. og 26. september Hotel i Dalmatien direkte ud til vandet alle værelser med balkon. All Inclusive i Dalmatien inkl. vin, øl og vand ad libitum til frokost og aftensmad.

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere