Flensborg Avis firmaets og redaktørernes arkiver ca ved Gerret Liebing Schlaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flensborg Avis firmaets og redaktørernes arkiver 1869 - ca. 2002. ved Gerret Liebing Schlaber"

Transkript

1 Flensborg Avis firmaets og redaktørernes arkiver ca ved Gerret Liebing Schlaber Arkivserien nr. 16 Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Flensborg

2 ISBN ISSN

3 Forord Året 2009 er jubilæumsår for Flensborg Avis. Det første nummer kom på gaden den 1. oktober Gennem 140 år har Flensborg Avis været med til at tegne medielandskabet i grænselandet. I årene omkring 1900 var bladet den mest udbredte dansksprogede avis i Sønderjylland. I redaktørstolen sad mænd, som gjorde sig gældende langt ud over det snævert journalistiske. De var med til at tegne den dansksindede politik i grænselandet. Det betød, at mange tråde samledes på redaktionskontorerne i Flensborg Avis, og mange sager blev påvirket herfra, jourmalistisk og politisk. Flensborg Avis blev stedet, hvor interessante og vigtige historiske kilder blev til. I 1970 blev avisens omfattende arkiv overladt til Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Arkivet indeholdt ikke blot papirer vedr. avisen som virksomhed, men også en del privatarkiver som udtryk for redaktørernes mangesidige virke gennem årene. I Studieafdelingen gennemførte bibliotekslektor Poul Kürstein en foreløbig ordning og registrering af materialet. Jubilæumsbogen Flensborg Avis oktober 1969, redigeret af Poul Kürstein (1969) fik derved et solidt grundlag. I de følgende år foretog flere forskere undersøgelser i det omfattende arkiv var arkivet deponeret i Landsarkivet for Sønderjylland i Aabenraa. Derefter blev det permanent placeret i Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg. Med årene blev det gamle arkiv suppleret af gentagne afleveringer af nyere akter fra Flensborg Avis. Dermed voksede behovet for en samlet og tidssvarende nyregistre-ring af materialet. Arbejdet blev indledt af ph.d. Gerret Liebing Schlaber i 2005 og af-sluttes med denne fortegnelse. Under nyregistreringen er chefredaktørers og redak-tørers private papirer udskilt fra virksomhedsarkivet og registreret for sig. Nedenstående fortegnelse omfatter således fortegnelse over Flensborg Avis arkiv 1869-ca Arkivnr. E 1 Redaktørarkiver : Julius Bogensee ( ) Arkivnr. P 518 L.P. Christensen ( ) Arkivnr. P 166 Ernst Christiansen ( ) Arkivnr. P 110 Jens Jessen ( ) Arkivnr. P 244 Peter Christian Simonsen ( ) Arkivnr. P 462 Derudover har Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig direkte fra de pågældende og deres familier modtaget andre redaktør- og journalistarkiver, som ikke er medtaget i fortegnelserne nedenfor, nemlig fra Karl Christiansen ( ) Arkivnr. P 398 Hans Christian Davidsen Arkivnr. P 599 Carl Hagens (f. 1917) Arkivnr. P 495 3

4 J.N. Jensen ( ) Arkivnr. P 284 Udgivet arkivfortegnelse: Jensen, Jens Nielsen ( ) og hustru Ellen Kirstine, f. Hansen ( ). Mejerist, journalist. Arkiv P 284 (Arkivserien nr. 8) Jakob Kronika ( ) Arkivnr. P 29 Udgivet arkivfortegnelse: Kronika, Jakob ( ). Redaktør, korrespondent, mindretalstalsmand m.m. Arkiv P 29 (Arkivserien nr. 6.) 1998 Karl Otto Meyer (f. 1928) Arkivnr. P 455 Ingolf Thomsen ( ) Arkivnr. P 329 Erik Vestergaard ( ) Arkivnr. P 215 Tilgængelighed: Akterne i Flensborg Avis arkiv er almindeligt tilgængelige efter 25 år. Tilladelse til benyttelse af akter yngre end 25 år kan i særlige tilfælde gives af virksomhedens direktion efter indstilling af lederen af Studieafdelingen og Arkivet. Forskningsafdeling ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Benyttelsen skal ske i arkivets lokaler på Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig/Flensborg Bibliotek. Personarkiverne er almindeligt tilgængelige efter 80 år og efter særlig ansøgning. Tilsynsrådets akter er utilgængelige, men virksomhedens direktion kan efter indstilling af lederen af Studieafdelingen og Arkivet. Forksningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig give adgang til tilsynsrådsakter, der er ældre end 50 år. Samtlige personalesager er tidsubegrænset utilgængelige. Flensborg 27/ Mogens R. Nissen CHEFREDAKTØRER Carlo Adalbert d Obry Willemoes ( ) Karl Emil August Vennervald (1843-????) Gustav Johannsen ( ) Jens Jessen ( ) Ernst Christiansen ( ) Lorenz Peter Christensen ( ) Jacob Kronika ( ) Karl Otto Meyer (f. 1928) Rudolf Mach Paul Weede ( ) Bjarne Lønborg (f. 1946) 4

5 Indhold Flensborg Avis Det gamle arkiv ca Flensborg Avis organisation 7 Virksomheden 8 - Årsberetninger 8 Indberetninger, undersøgelser, generalforsamlinger 8 Love, forskrifter, jubilæer 9 Südschleswigsche Heimatzeitung 9 Medarbejdere 10 Tilsynsråd 12 Korrespondance 13 Kronologisk-alfabetisk ordnet 13 Med mindretallets institutioner 53 Med tyske myndigheder 54 - Inden for redaktionen 54 Emneordnet 55 Annoncer 58 Tekstmanuskripter. 59 Censur, retssager og politiske sager. 67 Avisårbøger og andre notater om avisens arbejde. 71 Økonomi og finanser 73 Annoncer 73 Abonnenter 73 Oplag 74 Postbøger 75 Ombæring 75 Kassejournaler og kassebøger 75 Regnskaber 77 - Revision 78 Toldsager 78 - Skatter, restanter, fondssager 79 Køretøjer 80 Løn 81 Trykkeriet. 84 Trykskrifter og udklip. 86 Avisudklip af egen produktion 86 Børnebladet og Der Schleswiger 88 Trykskrifter og plakater 89 Andre aviser 90 - Andet.. 96 Ejendomme 96 - Jubilæumsbog Forskelligt 98 Det nye arkiv ca. 1980ff. Flensborg Avis som organisation.. 99 Generalforsamlinger 99 Tilsynsrådet 100 Driftsrådet 101 Korrespondance Direktion og chefredaktører 102 Personalekorrespondance 104 Det Sydslesvigske Samråd 103 Schleswig-Holsteinische Mediengesellschaft (Radioprogramm) Kontakt med læserne Abonnenter 106 Læserundersøgelser 106 Finanserne Årsregnskab, årsberetninger, revision Forskelligt. 108 Bygningssager 108 Gæstebøger 108 Redaktør- og journalistarkiver Julius Bogensee. 109 L.P. Christensen. 110 Ernst Christiansen 123 Jens Jessen. 128 Peter Chr. Simonsen

6 6

7 E 1 - FLENSBORG AVIS DET GAMLE ARKIV Flensborg Avis= organisation.. 11 pk. Nemlig: Flensborg Avis som virksomhed... 1 pk. Firmaets organisation Bankier D.B. Adlers papirer vedr. avisens grundlæggelse Anm. Kopi af papirerne på Rigsarkivet Kontrakt af om at Gustav Johannsen, Jens Jessen, Chr. Monrad og C.K. Thillerup overtager Flensborg Avis Udkast til vedtægter for Flensborg Avis A/S Trykt udkast til vedtægter for Flensborg Avis A/S Tegningserklæring til Flensborg Avis A/S Opstillinger og udkast i sammenhæng med forberedelserne på at omdanne Flensborg Avis til et aktieselskab Fornyede vedtægter for Flensborg Avis A/S Korrespondance med de britiske myndigheder om avislicensen o.a Anvisninger og regler udstedt af de britiske myndigheder Anvisninger i forbindelse med den fornyede avislicens Overenskomster med andre forlag Overenskomst med Alex Kappels Forlag i København, at dette stiller kontor til rådighed for Flensborg Avis og tager sig af abonnementstegning nord for Kongeåen Genoprettelse af forbindelse med Ritzaus Bureau Overenskomst med The Associated Press Leitfaden für Presse und Werbung (tilmelding) Kontorudstyr Büromaschinen-Bestandsmeldung Fortegnelser over nødvendige anskaffelser Fjernskriver og anden kontorteknik, korrespondance med Siemens Direktionens beretninger Direktionens beretning, inkl. L.P. Christensens kladder Direktionens beretning, inkl. L.P. Christensens kladder Kommentarer til årsberetning 7

8 Årsberetninger... 1 pk Årsberetninger med regnskab og bilag Årsberetninger med regnskab og bilag Årsberetninger med regnskab og bilag Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger...1 pk Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Indberetninger og undersøgelser vedr. avisens virke og situation, generalforsamlinger pk Industrieberichte, indberetninger om produktion, beskæftigelse, omsætning m.v Avisstrukturundersøgelsen i Sydslesvigs landdistrikter Bilag til avisstrukturundersøgelsen Spørgeskema til bladundersøgelsen Skitse til fremstød for Flensborg Avis af H.C. Clausen, dengang redaktør ved produktion i København Redegørelser for de danske blades situation (bl.a. til Folketingets sønderjyske Udvalg Undersøgelser og drøftelser vedr. den danske presses forhold (bl.a. med femmandsudvalget og det sydslesvigske Samråd) Analyse af den danske presses forhold (situationsberetninger, udvalgsarbejde, økonomiske redegørelser) 8

9 Generalforsamlinger Generalforsamlinger Kronikas notater fra generalforsamlingen d Generalforsamling a Notater og referater til generalforsamlingen d Kronikas notater fra generalforsamlingen d Protokol over mødet i udvalg for presse og oplysning Love og forskrifter; jubilæer. 1 pk. Love og forskrifter Satzung des Reichsverbands der deutschen Zeitungsverleger Schriftleitergesetz Richtlinien für die Vertrauensratswahlen, af Claus Selzner (Deutsche Arbeitsfront), med enkelte notater vedr. tillidsrådsvalget ved Flensborg Avis Jubilæer og andet år Flensborg Avis B lykønskninger års jubilæum, lykønskninger års jubilæum, lykønskninger Jubilæer, institutionelt samarbejde og forholdet til Südschleswigsche Heimatzeitung... 1 pk. Jubilæer års jubilæum, lykønskninger års jubilæum, dansk presseomtale Opfordring til at markere Jens Jessens 100 års fødselsdag års jubilæum, dansk presseomtale Institutionelt samarbejde med andre dansk-sydslesvigske institutioner Forretningsudvalgsmøde vedrørende madfordeling og oprettelsen af Flensburger Tageblatt Redaktionens deltagelse i SSF s nye hovedstyrelse Referat af SSF s hovedstyrelsesmøde SSFs fortrolige årsberetning om året SSF og Foriining for nationale Frashe: medlems-, alders- og 9

10 erhvervsstatistik, sendt som fortroligt dokument til redaktør Kronika Sammensætning af udvalgene med direkte betydning for Flensborg Avis Ændringer i SSFs statutter Struktur- og opinionsundersøgelse i Sydslesvig Konflikt med Hiort Lorenzen Skolen i Slesvig Kritik af tyskvenlige toner i avisen på SAF-mødet Flensborg Avis og Südschleswigsche Heimatzeitung Konflikt mellem Flensborg Avis og Südschleswigsche Heimatzeitung Sager vedrørende fusion med Südschleswigsche Heimatzeitung Protokoller over bladudvalgets møder med hensyn til fusionen af de to dansksindede aviser Fusionsaftale mellem Flensborg Avis og Südschleswigsche Heimatzeitung (udkast) Betænkning om juridiske og skattemæssige konsekvenser ved indlemmelse af Südschleswigscher Verlag GmbH i Flensborg Avis A/S Om Ole Lipperts forslag til at nedskære SHZ Anm.: Lippert var redaktør ved Jyllands-Posten Flensborg Avis og SHZ-samarbejde Forskelligt vedr. samarbejde mellem Flensborg Avis og Südschleswigsche Heimatzeitung Redaktørernes holdninger vedr. Südschleswigsche Heimatzeitungs reklame kampagne Wir erfüllen Leserwünsche in Wort und Bild Udvalg til samarbejde mellem de to dansksindede aviser Udkast til fusionskontrakt Sager vedr. medarbejderne 1 pk. Medarbejderne Om journalist Skovrøy i Tønder Overenskomst med Skovrøy i Tønder Avisbud Anna Hinrichsen (Aabenraa) og hendes socialforsikringer 3a Johan Johansen, ansøgning om lønforhøjelse Invaliditetsforsikring for redaktørerne Lorenz Peter Christensen, Adolph Svensson og Jürgen Wrang Ansættelse af W. Kock som maskinmester på trykkeriet Anbefaling til Paul Petersen fra Flensborg som maskinmester Otto Wittdorf fra Slesvig, ansøgning som maskinmester Redaktionelle anliggender DSB-fribilletter til redaktørerne af Flensborg Avis, Aabenraa Avis og Vestslesvigs Tidende 10. (for at hæve arbejdsmoralen) erne Medarbejdernes ABC 10

11 12. Ca Notater vedr. ferie og arbejdstid Om diktafonen B avis trykt til personaleudflugt den Tilsynsrådsmedlem Vilhelm Floranders forslag om at ansætte Viggo Laustens enke som sekretær og Ernst Christiansens afslag Korrespondance vedr. fritstilling af medarbejderne fra krigstjenesten (Karl Termansen, Marius Jensen o.a.) L.P. Christensens opstilling over personalet hjemme og ved fronterne Walter Lange: anbefaling til rekreation Overenskomst med redaktør Aage Schoch Forskellige freelancere Uddrag af protokol over bedriftsrådsmødet den Fyraftensmøder Forlagsdirektør Rolf Lehfeldt om husordenen i bladcentralen (Anny Reisske) Indbyrdes opråb: Vi må slå rekorden eller dø Meddelelse angående tidligere fyraften om lørdagen Bagposten avis trykt til personaleudflugten den Anordning om aftenmøder Medarbejdernes skattekort (Lohnsteuerkarten) Pensionssikring (Arbeiter-Rentenversicherungskarten) Vedr. medarbejdere, der bor i nabokommunerne Harreslev, Rylskov og Tastrup pga. Gewerbesteuerausgleich med Flensborg Papirer om forhenværende personale A-C Papirer om forhenværende personale D-H Medarbejdere: Papirer om forhenværende personale 1 pk. Anm.: indeholder begrundelser for ophævelse af arbejdsforholdet, oplysninger om personerne og andre vigtige papirer I-L M-P R-S T-Å A-C D-H I-L M-P Medarbejdere: papirer om forhenværende personale 1 pk R-S T-Å 11

12 A-B C-F G-H I-L M-P R-Å Tilsynsrådet... 1 pk Protokol for tilsynsrådet for Flensborg Avis A/S Indkaldelse til aktionær- og tilsynsrådsmøde i Tønder den Korrespondance vedr. tilsynsrådsmødet i Korrespondance med fællesrådet og tilsynsrådet, frem for alt Hans Jefsen Christensen og Knud Dahl Tilsynsrådet om L.P. Christensens løn Cornelius Hansens spørgeskema med hensyn til afnazificeringen Jens Christian Paulsens spørgeskema med hensyn til afnazificeringen Protokol over tilsynsrådsmøde Forskelligt vedr. tilsynsrådet, inkl. Kronikas notater og oplysninger om avisens oplag Korrespondance mellem tilsynsrådet og redaktionen 1961 Tilsynsrådsmøde inkl. årsregnskab Tilsynsrådet og driftsrådet 1 pk Protokoller, sager og korrespondance vedr. tilsynsrådet Protokoller, sager og korrespondance vedr. tilsynsrådet Protokoller, sager og korrespondance vedr. tilsynsrådet Driftsrådet Protokollen for driftsrådsmøder og driftsmøder 12

13 Korrespondance 26 pk. Nemlig: Korrespondance indtil 1928 samt A-E pk. Jens Jessens tid Bang, N. (København), om samarbejde mellem Nordslesvigsk Søndagsblad, Illustreret Børneblad, Landbrugsbladet og Flensborg Avis Clausen, H. V. (København), om dansk presse i Sydslesvig Davidsen (Møgeltønder), om lensgreve Schacks billede i Møgeltønder kirke Diemer (Aabenraa), redaktør ved Hejmdal, telegramhilsen fra København Falck, Ejnar (København), jurist, pengebrev til uddelelse af frieksemplarer i de truede egne Fibiger, Margrethe (København), om oversættelse af to føljetonner Frederiksen, Valdemar (København), vedr. udveksling af nyheder med Ritzaus Bureau Hansen, John (Gislev), præst, om Nordslesvigsk Søndagsblad Housert, N. (Metz), redaktør ved avisen Le Lorrain, om samarbejde mellem de to aviser Hørlyk, Pauline (Grønvang ved Vejen), ansøgning Lebeck, Anders, indbydelse til dansk journalistmøde (afvist af Jens Jessen) Lund, Christian (Københoved), til Jens Jessen Monrad, C.F., tidligere lærer i Flensborg, om en meddelelse, der fokuserer for meget på uenigheden i de danske kredse Mörch, Th. J. (Sønderborg), om Gråsten-sagen Reeder, Hans (København), om forholdene i Finland Schindelhauer (Haderslev), om folketællingen Schröder, Friedrich (Flensborg), Flensburger Nachrichten, vedr. en rettelse 18. Efter 1900 Schütt, J. (Rinkenæs), Sonderburger Zeitung, om en annonce 19. Ca Schütte, Gudmund (København), om arbejdet for Flensborg Avis Strackerjan, Karl (Haderslev), Schleswigsche Grenzpost, om antagelig betegnelse af danske statsborgere som tæreorme (Mitesser) Thomsen, H. (Roost), bl.a. om Truels Jensen fra Esbjerg, der skal være spion Toft, Hans Hansen (San Francisco), vedr. hædersgave til Jens Jessen Tomasson (København), cand.theol., tilbud på at anmelde bøger, der bagefter kan indgå i bogsamlingen 13

14 Tychsen, V.E. (København), oberstlieutenant, om ridderkors til personer, der passer danske krigergrave (såsom Plætner, Reimers, Hanssen, Bock-Slesvig) Wind, Th. (Lovrup) De første år under Ernst Christiansens ledelse Beyer Clausen, A. (Bogense), om moderens gård Bosholm ved Brede Clausen, R.P. (Smedager), klage over referat i avisen Hansen, J. (Berlin) Hirsch s Telegraphisches Bureau (Hamborg) Holm, H.C. (Terkelsbøl), om en artikel om et optrin i Terkelsbøl ved Tinglev Jefsen, H.J. (Gjesing), om retssagen mod frøken Boesen Jepsen, Lorenz (Valsbøl), om oprettelsen af en lokalgruppe af Deutscher Verein og om Dr. Hahns foredrag Der dänische Angriff Schütte, Th. (Bygholm ved Horsens), vedr. konvention om optantbørn Steinthal, Th. (Berlin), korrespondent for avisen Aftenposten (Oslo) Wind, H. (Flensborg), organist, om Hanved-affæren Anker, Emil (Bredsted) Blicher, N.J. (Charlottenlund), om avisens medarbejder ved Rigsdagen Christensen, Hans (Göttingen), tandlæge født i Broager sogn, om statsborgerforhold Fergo, P.H. (København), bog-, papir- og musikhandler, bl.a. om Christmas Møller Friis, Aage, om Folkeforbundsforeningernes unionsmøde i Warszawa Gad, P. (Hessel), gårdejer Hansen, H.P. (København), om I skal ikke blive glemt Hasberg, Th. købmand i Gråsten, vedr. løssalg Holst Jørgensen, A. (København), arkivar, om bogen Die preußische Geschichte vor den Schranken der Justiz af Paul Bartels Anm. Et eksemplar er bogen er vedlagt Industrie- und Handelskammer (Flensborg) Jefsen, H.J. (Gjesing), om ryftet, at H.P. Hanssen skal blive dansk gesandt i Berlin Jenssen-Tusch (København), om den kommende grænse mellem Danmark og Tyskland Manthey-Wagner, C. (København), Grænseforeningen, Dybbøl- Dagen og stormen på ministeriet Petersen, Cornelius (Vester Anflod), kritik mod Callø Petersen, N.P. (Tønder), om byen Tønder, pastor Schmidt-Wodder og avisen Hejmdal 14

15 Rasmussen, N.H. (København), om sangeren Saxtorph Mikkelsen Zachariassen, Mathias (København) Efter Aggerholm, Elith (København) Andersen, H. (Stubbekøbing), overassistent Andersen, Johannes (Haderslev), advokat Andersen, Johannes (Ringsted), repræsentant Andersen, Peter Kristian (Brejning/Spjald), konservator Andresen, Jes (Harreslev), gårdejer Andresen, Leonhard (Tønder), bogtrykker Bang, N. (Hornbæk), om støtte til Der Schleswiger, Kronikas og Langes løn og spejdere i Sydslesvig fra legater Beck, Niels (Gråsten), redaktør på Jydske Tidende Bendz, Henrik (Berlin), Nationaltidendes korrespondent i Berlin Bernild, Holger (Hillerød), redaktør Bernsen, H. (Skærbæk), journalist Beyer, Frode (Rinkenæs), præst, om køb af aktier i Flensborg Avis A/S Birch, Offa (København) Blædel, Nicolai (København) redaktør på Nationaltidende Boesen, Elers (Astrup). gårdejer, kasserer for Sønderjysk Skoleforening Callø, P.A. (Haderslev), direktør Carstensen (København), overpostinspektør Cavling, Ove (København), redaktør på Ekstra Bladet Christensen, Chr. (Stavgaard), maler Christensen, C. P. O. (Askov/Vejen), maler Christensen, Chr. R. (Badstrup ved Uggerslev), formand for det konservative folkepartis ungdomsorganistation Christensen, H. J. (København), rigsdagsmand Christensen, J. (Padborg), dyrlæge Clausen, A. (Gråsten), landbrugslærer Clausen, Andreas (Læk) Dall, Andreas (Flensborg), arkitekt Dalsgaard-Hansen (Kjellerup), kommunelærer Dam, Christian (København), Pressebureau Tempo Den Danske Landmandsbank Danske Statsbaner, generaldirektorat Egertsen, J. (Sønderborg), rutebilejer Egly, Svend (Vejle), journalist Fabricius, Kund (København), historiker 15

16 Korrespondance F-N... 1 pk Filskov, Johanne (Sønderborg), lærerinde Flensburger Nachrichten Florander, Else (Højer), Sønderjydske Kvinders Hjemmearbejde Florander, Vilhelm (Tønder), amtsfuldmægtig Frosts Boghandel (Aabenraa) 5a Gotthardsen, N.P. (Visby Nørmark) Gram, J. (Ankergaard ved Nustrup), gårdejer Grau, N. J. (Frankton-Junction/New Zealand), gårdejer Grau, Peter (Sønderborg), redaktør Greve, Carl (Flensborg) Grænseforeningen Gulmann, Christian (København), Berlingske Tidende Handelsbanken i Tønder Hansen, H. (København), Venstres Pressebureau Hansen, H. (Kolding), tjener på Hotel Royal i Kolding Hansen, H.P. (Flensborg/København), rektor Hansen, Jørgen M. (Aabenraa), konsul Hansen, P.N. (København), kirurg Hansen, Reinhold (Broager) Forlaget Steen Hasselbalch (København) Hauptzollamt Flensburg Hellew, H. (Marienwerder/Kwidzyn), britisk studerende Helweg-Larsen, G. (København), redaktør på Dagens Nyheder Hjort, H.P. (Sønderborg), oberstløjtnant Holdt, Andreas (Flensborg) Holten-Bechtolstein (Hellerup), overretssagfører Høgsbro Holm, generalsekretær på Landbrugsrådet Høyer, E. (Nyborg/Kværndrup) Jacobsen, P.C. (Nykøbing Sj.), Venstres Ungdom Jensen, Carl (Broager), lærer Jensen, Jens J. (Bov), vognmand Jensen, Kjeld (Thisted), redaktør, formand for Det Konservative Folkepartis ungdomsorganisationer Jensen, Laust (Gasse ved Skærbæk) Jensen, N. A. (Møgeltønder), sognepræst Jepsen, Jakob (Bov), gårdejer Jespersen, P. (Hellerup), direktør Jessen, Eli (København) Jessen, Hans (Harreslev), bagermester Jessen, Marie (Kollund), Jens Jessens enke Joest (Aabenraa), trafikinspektør Jørgensen, Agnes (Århus), adjunkt Kaper, Ernst Christian (København), borgmester Kjær, Rasmus (Genner) Klaus, Reinhold, Gedved Seminarium 16

17 Kloppenburg-Skrumsager (Bejstrupgaard) Knudsen, Helge (København hhv. Kolding), redaktør på Berlingske Tidende hhv. Jydske Tidende Kock, C. (Løjt Kirkeby), Løjt Andelsmejeri Kofoed (Padborg), toldforvalter Krarup, Ove Thure (København), sagfører Kretzschmer, Knud (København), lektor Kudlicki, St. (Kattowitz/Katowice), Związek Obrony Kresów Zachodnich Okręg ląski, Kattowitz/Katowice Larsen, Poul (København), ingeniør Larsen-Ledt (København), om sprogbrug på afholdsmøde i Flensborg Linck, Olaf (Charlottenlund) Lindetoft (København), journalist Lorentzen, Jørgen (Rønhave) Lorenzen, H. (Bov), læge Ludvigsen, R. (Gråsten), journalist Løth Jensen (København), redaktør på Nationaltidende Manthey-Wagner, C. (København), overretssagfører Mathiesen, A. (Græshøj) Mogensen, Axel, Daler/Aabenraa (redaktør) Mogensen, J. (Aabenraa), rektor Moltke, Carl (Charlottenlund), generalmajor Moos, Peder (Nybøl i Sundeved), gårdejer Munthe, Axel, forfatter Møller, A.P. (København), skibsreder (og prokurist Anker Jørgensen) Møller, Hartwig (Padborg), boghandler Møller, H. C. T. (Næstved), amtssygehusinspektør Møller, John Christmas (København), politiker Møller, Karl (Slesvig), journalist Møller, Karl (Haslev), landbrugslærer Neergaard Møller, Valdemar (Flensborg), generalkonsul, vedr. amtmand Lundbye i Sønderborg og hans klager over Flensborg Avis Nielsen, J. P. (Dynt), folketingsmedlem Nissen, P. (Flensborg), Union Bank Nørgaard, Frederik, forstander på Antvortskov Højskole Korrespondance O-Å og A-H pk Oldsen, Johannes (Lindholm), Frisisk-slesvigsk Forening Olrik, Knud (Haderslev), adjunkt Padborg Sparekasse Palsbo, A. (Tønder), amtsforvalter Paulsen, C. (Bolderslev), stationsforstander Paulsen, J.C. (Flensborg), grosserer Pedersen, C.O. (København), rigsdagsmand, om forsvarssagen 17

18 Peschke Koedt, (København), grosserer Petersen, H.F. (Flensborg), præst Petersen, Jørgen (Avnbøl) Petersen, L.J. (Over Jerstal), kromand Petersen, N.P. (Padborg), speditør Petersen, Thorvald (Tønder), bager og rådmand Pontoppidan-Thyssen (Odense), præst Postkontoret i Flensborg Postkontoret i Tinglev Post- og Telegrafvæsenet, Generaldirektoratet Poulsen, Carl (Næstved), journalist Paasch, O. (Gråsten), direktør for Graasten Bank Quist, S.P. (Odense), Fyns Tidende og Venstres Redaktørforening Rasmussen, E.R. (København), grosserer Rasmussen, Laurids V. (Hyllested ved Dalmose), lærer Ravn, Christian (Flensborg), advokat Refshauge, P.J. (Cathrinesminde), domæneforvalter Reinholdt, C.J. (Kværs) Riis Jepsen (Kegnæs Østerby), kommunelærer Ritzau, L. (København), direktør for Ritzaus Bureau Rode, Ove (Århus), redaktør Rosendal, Svend (København), stud.polit Roskilde Dagblad Ryom-Hansen (Haderslev), læge Sams, Arne (Kruså), handelsgartner Sand, Knud (Iller), lærer Schiøttz-Christensen (Aalborg), redaktør på Aalborg Stiftstidende Sigtrygsson (Sønderborg), lektor Skrumsager, Jutta (København) Skrumsager, Niels (Visby Hedegaard), redaktør Skjoldborg, J.H. (Broager), præst Skytte Nielsen, G. (Vejle), redaktionssekretær ved Vejle Amts Folkeblad og formand for Venstres Ungdom Steffen, (Flensborg), advokat Stenbjerg Sørensen, Knud (København), cand.mag Stokholm, Morten (Ragebøl i Sundeved), lærer Styhr, Hans (København), grosserer Sønderborg Amtsgaard Swendsen, Lauritz (Paris), journalist Sørensen (Tinglev), trafikassistent Sørensen, S.H. (Hoptrup), degn Therkelsen, H. (Kolding), redaktør på Kolding Folkeblad Thomsen, N.T. (Haderslev), forretningsfører ved Modersmaalet/Dannevirke Thomsen, Werner (København), redaktionssekretær Nationaltidende Thrane, F. (Grindsted), bankbestyrer Thyssen, E.K. (Ulkebøl), provst Tønder Landmandsbank Vang Lauritsen, O. (Vejen) 18

19 Verband Deutscher Druckpapierfabriken Vértesi, D., Verein der ausländischen Presse zu Berlin Vestergaard, Bertel (Kollund), gårdejer Weber, Hans (København), repræsentant Weber, Wilhelm (Kollund) West (Sønderborg), rektor Willemoes, C. (Ribe), redaktør på Ribe Stiftstidende Wiskinge, S. (Kirke Skensved) Woel, Cai M. (København), forfatter Zachariassen, J. (Dybbøl) Aarhus Stiftstidende, Århus Berg, Bengt (Halltorp), om aftryk fra hans bog Bruhn, H. (Flensborg), Vereinigte Flensburg-Ekensunder und Sonderburger Dampfschiffs-Gesellschaft Carstens, Vilhelm (Oosterbeek) Christensen, Hans Jefsen (Høgsbro), landstingsmand, navnlig om tilskud fra Danmark og FLensorg Avis tilværelse Christmas Møller, John (København), vedr. tilskud fra Danmark og Flensborg-Avis-spørgsmålet Christensen, Johannes (Langholtegaard), vedr. bidrag om skoleloven Diechmann (Aalborg), oberstløtnant, om oprustning Ehlers, E., medicinprofessor i København, om tilskud Graef, Fritz (Flensborg), byarkivar, om bidraget Sønderjysk Dansk Fortid Grunert, Niels (København), Pressens Radioavis Hansen, H. P., vedr. tilskud fra Danmark Hansen, Niels (Aabenraa), om Provinsjournalistforeningen Hjelholt, Holger (arkivar), vedr. bidrag til genforeningsnummeret Hoffmeyer, Johannes (Holte), takkebrev Korrespondance J-Å og A-K. 1 pk Jespersen og Pios Forlag (København), om føljetonner Jørgensen, Hans Ronald (Flensborg), om reformer i Flensborg Avis organisationsstruktur Larsen, Lauritz, dansk generalkonsul i Flensborg, om tilskud fra Danmark Lauesgaard (Toftlund), læge, om Ejnar Vaabens skrifter Laursen, Th. (Tønder), forslag om at trykke et tillæg til Flensborg Avis i Tønder Amts Centraltrykkeri Lorenzen, H. (Holstebro), anbefaling til Jyllands læger at støtte Flensborg Avis (sammen med Anders Juul, Holstebro) Madsen, Victor, vedr. bidrag til genforeningsnummeret 19

Private personarkiver. Kronika, Jacob (1897-1982)

Private personarkiver. Kronika, Jacob (1897-1982) Private personarkiver Kronika, Jacob (1897-1982) Redaktør, korrespondent, mindretalstalsmand m.m. Arkiv P29 Foreløbig arkivfortegnelse udgivet af Arkivet og Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek

Læs mere

Lydfortegnelse. L 4 J.N. Jensen taler om Sydslesvig, 1960 Klausul: Almindelige regler Indhold: Varighed 9 min.

Lydfortegnelse. L 4 J.N. Jensen taler om Sydslesvig, 1960 Klausul: Almindelige regler Indhold: Varighed 9 min. Lydfortegnelse L 1 Sendemandsmøde 1962 Optagelser af forskellige taler og indlæg på Grænseforeningens sendemandsmøde i Odense 15-16/09-1962 Varighed: ca. 180 min 0:00:00 Samuel Münchow 0:17:02 Dommer P.

Læs mere

Tilgængeligt Status: Ukendt

Tilgængeligt Status: Ukendt Reg. nr: 06107 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Petersen, Anders, skolelærer" *1827 1827 Yderdatering: 1856-1913 Omfang: 1 Bemærkninger: Tilgængeligt Status: Ukendt 01 Korrespondance 1 1856-1913

Læs mere

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Cornelius, 1821-1901, højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, født Lorentzen, 1829-1869" Yderdatering: 1840-1901

Læs mere

Historisk oversigt over begivenheder og hændelser i det danske i Ejdersted

Historisk oversigt over begivenheder og hændelser i det danske i Ejdersted Historisk oversigt over begivenheder og hændelser i det danske i Ejdersted 21-08-1588 Anno 1624 01-01-1624 Flensborg Skipperhuset Der ansættes en dansk præst ved Helligåndskirken i Flensborg. Fra 1782

Læs mere

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer]

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer] 23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger og skolefolk m.v. Abelsen, Marius (1929-72) 8474 Høegh, Erling: Marius Abelsen. 1929-1972. I: Grønland. 1972, nr. 12, s. 374-75 [skoleinspektør] Abildtrup,

Læs mere

Familieregister: 1900-1949

Familieregister: 1900-1949 Familieregister: 1900-1949 Familieregisteret indeholder, om muligt, oplysninger om mandens navn, hans stilling, fødsel, død, vielse, hans hustrus navn, hustruens fødsel og død, ægteparrets forældre samt

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet.

Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet. Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet. 01 Mellemkrigstiden og 2. verdenskrig i almindelighed 02 Den 9. april 1940 03 Illegal presse 04 Illegal radio (nyhedsformidling) 05 Kongehuset, regeringen,

Læs mere

10. Gymnasiale uddannelser

10. Gymnasiale uddannelser 10. Gymnasiale uddannelser 10.1 I almindelighed 10.1.1 Flere perioder 5708 Askgaard, Helle: Pige, kvinde, lærerinde. En mosaik om pigerne og gymnasiet. I: Gymnasieskolen. Årg. 73, jubilæumsnummer: GL 100

Læs mere

.(ol~~,(/ 'llvl.t-t. h-d'~~\i\ r(1~1 0J~.+ GENERALSEKRETÆR FREDERIK PETERSEN

.(ol~~,(/ 'llvl.t-t. h-d'~~\i\ r(1~1 0J~.+ GENERALSEKRETÆR FREDERIK PETERSEN .(ol~~,(/ 'llvl.t-t 0J~.+ GENERALSEKRETÆR FREDERIK PETERSEN r(1~1 h-d'~~\i\ Denne bog tilegnes mindet om Højesteretsdommer Frants Thygesen, der var Frederik Petersens efte/jølger som generalsekretær 1945-1956.

Læs mere

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 4 4 5 Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER,, BERETNING FOR 1945 1946 Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i Dansk Dampskibsrederiforenings store Sal, Amaliegade 33, København K., Tirsdag

Læs mere

Tegn venligst nye medlemmer -

Tegn venligst nye medlemmer - Tegn venligst nye medlemmer - derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet. Medlemmernes rettigheder:

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R" BERETNING for REGNSKABSÅRET 195 0 5 1 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens kammer på Kronborg onsdag d. 5. juli

Læs mere

Historisk Samling fra Besættelsestiden

Historisk Samling fra Besættelsestiden Historisk Samling fra Besættelsestiden Arkivregistrant Denne registrant er en vejviser til arkivet på Historisk Samling fra Besættelsestiden. Arkivet indeholder et bredt materiale fra og om modstandsbevægelsen

Læs mere

Døde. li 73 3/4 73 9/2 74 24/1 74 9/5 73 20/2 73 19/3 74 27/3 74 7/12 73 19/10 73 8/12 73 26/5 74 17/2 74 26/7 73 8/11 73 18/12 73 1/11 73

Døde. li 73 3/4 73 9/2 74 24/1 74 9/5 73 20/2 73 19/3 74 27/3 74 7/12 73 19/10 73 8/12 73 26/5 74 17/2 74 26/7 73 8/11 73 18/12 73 1/11 73 Døde T 1 1 1 f C- Liste over e, hvis biograti sidste gang tindes i årgang 1973 af KRAKS BLÅ BOG Ahlefeldt-Laurvig Kai F S greve, kammerherre, hofjægermester (Eriksholm) Allen Johannes forfatter Andersen

Læs mere

Danmarks Internationale Veteranmuseum Under protektion af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen Associeret medlem af Museum Sønderjylland.

Danmarks Internationale Veteranmuseum Under protektion af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen Associeret medlem af Museum Sønderjylland. 22. ÅRGANG, FEB 2014 Danmarks Internationale Veteranmuseum Under protektion af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen Associeret medlem af Museum Sønderjylland. INDHOLD Nytårshilsen fra museets formand Det

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. Y/ORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1956 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg tirsdag den 21. august

Læs mere

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R., formand Fængselsbetjent KAJ ORLA ANDERSEN Professor, dr.phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør TENS DEGERBØL*,

Læs mere

6. Folkeskolen og andre børneskoler

6. Folkeskolen og andre børneskoler 6. Folkeskolen og andre børneskoler 6.1 I almindelighed 6.1.1 Flere perioder 2701 Af Landsbyskolens saga. Red. Albert Johansen. Århus 1964. 245 s. 2702 Andersen, Erik Vitus: Skolen i et demokrati. I: Uddannelse.

Læs mere

Mogens Camre i EU-Parlamentet

Mogens Camre i EU-Parlamentet NUMMER 3. 1999. 3.ÅRGANG Ny DF-triumf Mogens Camre i EU-Parlamentet LEDER Opgøret, der udeblev... INDHOLD Nyhedsbrev Brev fra Pia Kjærsgaard 3 Det hævdes, at det eneste, vi har lært af historien er, at

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 --

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- 1. årgang Nr. 1, September 1933 J. J. Til Indledning Henrik Dons Christensen, SK s formand

Læs mere

19. Folkeoplysende virksomhed.

19. Folkeoplysende virksomhed. 19. Folkeoplysende virksomhed. Voksenundervisning 19.1 I almindelighed 7755 Bach, Ingeborg, Inger Marie Dyrberg og Mette Ringsted: Arbejderkvinders oplysningsforbund. I: Kvindfolk. En danmarkshistorie

Læs mere

Slægtsbogen er skrevet i Word Ver. 6.0, så hvis nogen vil have et kopi af overnævnte, er man meget velkommen til at kontakte understående.

Slægtsbogen er skrevet i Word Ver. 6.0, så hvis nogen vil have et kopi af overnævnte, er man meget velkommen til at kontakte understående. SLÆGTSBOGEN 1 Forord: Denne slægtsbog er en revideret udgave af en tidligere slægtsbog som er tilvejebragt af mig en ukendt person, men jeg har forsøgt at opdaterer bogen enkelte steder, inden for min

Læs mere

DEN LILLE LOKALHISTORIKER

DEN LILLE LOKALHISTORIKER Navne / Gader nr. Opfør Stilling t år Navn Aggersborg 980 Vikingeborgen Aggersborg DEN LILLE LOKALHISTORIKER Oplysninger Aggersborg er den største af de fire kendte vikingeborge. Den var lige så stor som

Læs mere