Flensborg Avis firmaets og redaktørernes arkiver ca ved Gerret Liebing Schlaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flensborg Avis firmaets og redaktørernes arkiver 1869 - ca. 2002. ved Gerret Liebing Schlaber"

Transkript

1 Flensborg Avis firmaets og redaktørernes arkiver ca ved Gerret Liebing Schlaber Arkivserien nr. 16 Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Flensborg

2 ISBN ISSN

3 Forord Året 2009 er jubilæumsår for Flensborg Avis. Det første nummer kom på gaden den 1. oktober Gennem 140 år har Flensborg Avis været med til at tegne medielandskabet i grænselandet. I årene omkring 1900 var bladet den mest udbredte dansksprogede avis i Sønderjylland. I redaktørstolen sad mænd, som gjorde sig gældende langt ud over det snævert journalistiske. De var med til at tegne den dansksindede politik i grænselandet. Det betød, at mange tråde samledes på redaktionskontorerne i Flensborg Avis, og mange sager blev påvirket herfra, jourmalistisk og politisk. Flensborg Avis blev stedet, hvor interessante og vigtige historiske kilder blev til. I 1970 blev avisens omfattende arkiv overladt til Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Arkivet indeholdt ikke blot papirer vedr. avisen som virksomhed, men også en del privatarkiver som udtryk for redaktørernes mangesidige virke gennem årene. I Studieafdelingen gennemførte bibliotekslektor Poul Kürstein en foreløbig ordning og registrering af materialet. Jubilæumsbogen Flensborg Avis oktober 1969, redigeret af Poul Kürstein (1969) fik derved et solidt grundlag. I de følgende år foretog flere forskere undersøgelser i det omfattende arkiv var arkivet deponeret i Landsarkivet for Sønderjylland i Aabenraa. Derefter blev det permanent placeret i Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg. Med årene blev det gamle arkiv suppleret af gentagne afleveringer af nyere akter fra Flensborg Avis. Dermed voksede behovet for en samlet og tidssvarende nyregistre-ring af materialet. Arbejdet blev indledt af ph.d. Gerret Liebing Schlaber i 2005 og af-sluttes med denne fortegnelse. Under nyregistreringen er chefredaktørers og redak-tørers private papirer udskilt fra virksomhedsarkivet og registreret for sig. Nedenstående fortegnelse omfatter således fortegnelse over Flensborg Avis arkiv 1869-ca Arkivnr. E 1 Redaktørarkiver : Julius Bogensee ( ) Arkivnr. P 518 L.P. Christensen ( ) Arkivnr. P 166 Ernst Christiansen ( ) Arkivnr. P 110 Jens Jessen ( ) Arkivnr. P 244 Peter Christian Simonsen ( ) Arkivnr. P 462 Derudover har Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig direkte fra de pågældende og deres familier modtaget andre redaktør- og journalistarkiver, som ikke er medtaget i fortegnelserne nedenfor, nemlig fra Karl Christiansen ( ) Arkivnr. P 398 Hans Christian Davidsen Arkivnr. P 599 Carl Hagens (f. 1917) Arkivnr. P 495 3

4 J.N. Jensen ( ) Arkivnr. P 284 Udgivet arkivfortegnelse: Jensen, Jens Nielsen ( ) og hustru Ellen Kirstine, f. Hansen ( ). Mejerist, journalist. Arkiv P 284 (Arkivserien nr. 8) Jakob Kronika ( ) Arkivnr. P 29 Udgivet arkivfortegnelse: Kronika, Jakob ( ). Redaktør, korrespondent, mindretalstalsmand m.m. Arkiv P 29 (Arkivserien nr. 6.) 1998 Karl Otto Meyer (f. 1928) Arkivnr. P 455 Ingolf Thomsen ( ) Arkivnr. P 329 Erik Vestergaard ( ) Arkivnr. P 215 Tilgængelighed: Akterne i Flensborg Avis arkiv er almindeligt tilgængelige efter 25 år. Tilladelse til benyttelse af akter yngre end 25 år kan i særlige tilfælde gives af virksomhedens direktion efter indstilling af lederen af Studieafdelingen og Arkivet. Forskningsafdeling ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Benyttelsen skal ske i arkivets lokaler på Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig/Flensborg Bibliotek. Personarkiverne er almindeligt tilgængelige efter 80 år og efter særlig ansøgning. Tilsynsrådets akter er utilgængelige, men virksomhedens direktion kan efter indstilling af lederen af Studieafdelingen og Arkivet. Forksningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig give adgang til tilsynsrådsakter, der er ældre end 50 år. Samtlige personalesager er tidsubegrænset utilgængelige. Flensborg 27/ Mogens R. Nissen CHEFREDAKTØRER Carlo Adalbert d Obry Willemoes ( ) Karl Emil August Vennervald (1843-????) Gustav Johannsen ( ) Jens Jessen ( ) Ernst Christiansen ( ) Lorenz Peter Christensen ( ) Jacob Kronika ( ) Karl Otto Meyer (f. 1928) Rudolf Mach Paul Weede ( ) Bjarne Lønborg (f. 1946) 4

5 Indhold Flensborg Avis Det gamle arkiv ca Flensborg Avis organisation 7 Virksomheden 8 - Årsberetninger 8 Indberetninger, undersøgelser, generalforsamlinger 8 Love, forskrifter, jubilæer 9 Südschleswigsche Heimatzeitung 9 Medarbejdere 10 Tilsynsråd 12 Korrespondance 13 Kronologisk-alfabetisk ordnet 13 Med mindretallets institutioner 53 Med tyske myndigheder 54 - Inden for redaktionen 54 Emneordnet 55 Annoncer 58 Tekstmanuskripter. 59 Censur, retssager og politiske sager. 67 Avisårbøger og andre notater om avisens arbejde. 71 Økonomi og finanser 73 Annoncer 73 Abonnenter 73 Oplag 74 Postbøger 75 Ombæring 75 Kassejournaler og kassebøger 75 Regnskaber 77 - Revision 78 Toldsager 78 - Skatter, restanter, fondssager 79 Køretøjer 80 Løn 81 Trykkeriet. 84 Trykskrifter og udklip. 86 Avisudklip af egen produktion 86 Børnebladet og Der Schleswiger 88 Trykskrifter og plakater 89 Andre aviser 90 - Andet.. 96 Ejendomme 96 - Jubilæumsbog Forskelligt 98 Det nye arkiv ca. 1980ff. Flensborg Avis som organisation.. 99 Generalforsamlinger 99 Tilsynsrådet 100 Driftsrådet 101 Korrespondance Direktion og chefredaktører 102 Personalekorrespondance 104 Det Sydslesvigske Samråd 103 Schleswig-Holsteinische Mediengesellschaft (Radioprogramm) Kontakt med læserne Abonnenter 106 Læserundersøgelser 106 Finanserne Årsregnskab, årsberetninger, revision Forskelligt. 108 Bygningssager 108 Gæstebøger 108 Redaktør- og journalistarkiver Julius Bogensee. 109 L.P. Christensen. 110 Ernst Christiansen 123 Jens Jessen. 128 Peter Chr. Simonsen

6 6

7 E 1 - FLENSBORG AVIS DET GAMLE ARKIV Flensborg Avis= organisation.. 11 pk. Nemlig: Flensborg Avis som virksomhed... 1 pk. Firmaets organisation Bankier D.B. Adlers papirer vedr. avisens grundlæggelse Anm. Kopi af papirerne på Rigsarkivet Kontrakt af om at Gustav Johannsen, Jens Jessen, Chr. Monrad og C.K. Thillerup overtager Flensborg Avis Udkast til vedtægter for Flensborg Avis A/S Trykt udkast til vedtægter for Flensborg Avis A/S Tegningserklæring til Flensborg Avis A/S Opstillinger og udkast i sammenhæng med forberedelserne på at omdanne Flensborg Avis til et aktieselskab Fornyede vedtægter for Flensborg Avis A/S Korrespondance med de britiske myndigheder om avislicensen o.a Anvisninger og regler udstedt af de britiske myndigheder Anvisninger i forbindelse med den fornyede avislicens Overenskomster med andre forlag Overenskomst med Alex Kappels Forlag i København, at dette stiller kontor til rådighed for Flensborg Avis og tager sig af abonnementstegning nord for Kongeåen Genoprettelse af forbindelse med Ritzaus Bureau Overenskomst med The Associated Press Leitfaden für Presse und Werbung (tilmelding) Kontorudstyr Büromaschinen-Bestandsmeldung Fortegnelser over nødvendige anskaffelser Fjernskriver og anden kontorteknik, korrespondance med Siemens Direktionens beretninger Direktionens beretning, inkl. L.P. Christensens kladder Direktionens beretning, inkl. L.P. Christensens kladder Kommentarer til årsberetning 7

8 Årsberetninger... 1 pk Årsberetninger med regnskab og bilag Årsberetninger med regnskab og bilag Årsberetninger med regnskab og bilag Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger...1 pk Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Indberetninger og undersøgelser vedr. avisens virke og situation, generalforsamlinger pk Industrieberichte, indberetninger om produktion, beskæftigelse, omsætning m.v Avisstrukturundersøgelsen i Sydslesvigs landdistrikter Bilag til avisstrukturundersøgelsen Spørgeskema til bladundersøgelsen Skitse til fremstød for Flensborg Avis af H.C. Clausen, dengang redaktør ved produktion i København Redegørelser for de danske blades situation (bl.a. til Folketingets sønderjyske Udvalg Undersøgelser og drøftelser vedr. den danske presses forhold (bl.a. med femmandsudvalget og det sydslesvigske Samråd) Analyse af den danske presses forhold (situationsberetninger, udvalgsarbejde, økonomiske redegørelser) 8

9 Generalforsamlinger Generalforsamlinger Kronikas notater fra generalforsamlingen d Generalforsamling a Notater og referater til generalforsamlingen d Kronikas notater fra generalforsamlingen d Protokol over mødet i udvalg for presse og oplysning Love og forskrifter; jubilæer. 1 pk. Love og forskrifter Satzung des Reichsverbands der deutschen Zeitungsverleger Schriftleitergesetz Richtlinien für die Vertrauensratswahlen, af Claus Selzner (Deutsche Arbeitsfront), med enkelte notater vedr. tillidsrådsvalget ved Flensborg Avis Jubilæer og andet år Flensborg Avis B lykønskninger års jubilæum, lykønskninger års jubilæum, lykønskninger Jubilæer, institutionelt samarbejde og forholdet til Südschleswigsche Heimatzeitung... 1 pk. Jubilæer års jubilæum, lykønskninger års jubilæum, dansk presseomtale Opfordring til at markere Jens Jessens 100 års fødselsdag års jubilæum, dansk presseomtale Institutionelt samarbejde med andre dansk-sydslesvigske institutioner Forretningsudvalgsmøde vedrørende madfordeling og oprettelsen af Flensburger Tageblatt Redaktionens deltagelse i SSF s nye hovedstyrelse Referat af SSF s hovedstyrelsesmøde SSFs fortrolige årsberetning om året SSF og Foriining for nationale Frashe: medlems-, alders- og 9

10 erhvervsstatistik, sendt som fortroligt dokument til redaktør Kronika Sammensætning af udvalgene med direkte betydning for Flensborg Avis Ændringer i SSFs statutter Struktur- og opinionsundersøgelse i Sydslesvig Konflikt med Hiort Lorenzen Skolen i Slesvig Kritik af tyskvenlige toner i avisen på SAF-mødet Flensborg Avis og Südschleswigsche Heimatzeitung Konflikt mellem Flensborg Avis og Südschleswigsche Heimatzeitung Sager vedrørende fusion med Südschleswigsche Heimatzeitung Protokoller over bladudvalgets møder med hensyn til fusionen af de to dansksindede aviser Fusionsaftale mellem Flensborg Avis og Südschleswigsche Heimatzeitung (udkast) Betænkning om juridiske og skattemæssige konsekvenser ved indlemmelse af Südschleswigscher Verlag GmbH i Flensborg Avis A/S Om Ole Lipperts forslag til at nedskære SHZ Anm.: Lippert var redaktør ved Jyllands-Posten Flensborg Avis og SHZ-samarbejde Forskelligt vedr. samarbejde mellem Flensborg Avis og Südschleswigsche Heimatzeitung Redaktørernes holdninger vedr. Südschleswigsche Heimatzeitungs reklame kampagne Wir erfüllen Leserwünsche in Wort und Bild Udvalg til samarbejde mellem de to dansksindede aviser Udkast til fusionskontrakt Sager vedr. medarbejderne 1 pk. Medarbejderne Om journalist Skovrøy i Tønder Overenskomst med Skovrøy i Tønder Avisbud Anna Hinrichsen (Aabenraa) og hendes socialforsikringer 3a Johan Johansen, ansøgning om lønforhøjelse Invaliditetsforsikring for redaktørerne Lorenz Peter Christensen, Adolph Svensson og Jürgen Wrang Ansættelse af W. Kock som maskinmester på trykkeriet Anbefaling til Paul Petersen fra Flensborg som maskinmester Otto Wittdorf fra Slesvig, ansøgning som maskinmester Redaktionelle anliggender DSB-fribilletter til redaktørerne af Flensborg Avis, Aabenraa Avis og Vestslesvigs Tidende 10. (for at hæve arbejdsmoralen) erne Medarbejdernes ABC 10

11 12. Ca Notater vedr. ferie og arbejdstid Om diktafonen B avis trykt til personaleudflugt den Tilsynsrådsmedlem Vilhelm Floranders forslag om at ansætte Viggo Laustens enke som sekretær og Ernst Christiansens afslag Korrespondance vedr. fritstilling af medarbejderne fra krigstjenesten (Karl Termansen, Marius Jensen o.a.) L.P. Christensens opstilling over personalet hjemme og ved fronterne Walter Lange: anbefaling til rekreation Overenskomst med redaktør Aage Schoch Forskellige freelancere Uddrag af protokol over bedriftsrådsmødet den Fyraftensmøder Forlagsdirektør Rolf Lehfeldt om husordenen i bladcentralen (Anny Reisske) Indbyrdes opråb: Vi må slå rekorden eller dø Meddelelse angående tidligere fyraften om lørdagen Bagposten avis trykt til personaleudflugten den Anordning om aftenmøder Medarbejdernes skattekort (Lohnsteuerkarten) Pensionssikring (Arbeiter-Rentenversicherungskarten) Vedr. medarbejdere, der bor i nabokommunerne Harreslev, Rylskov og Tastrup pga. Gewerbesteuerausgleich med Flensborg Papirer om forhenværende personale A-C Papirer om forhenværende personale D-H Medarbejdere: Papirer om forhenværende personale 1 pk. Anm.: indeholder begrundelser for ophævelse af arbejdsforholdet, oplysninger om personerne og andre vigtige papirer I-L M-P R-S T-Å A-C D-H I-L M-P Medarbejdere: papirer om forhenværende personale 1 pk R-S T-Å 11

12 A-B C-F G-H I-L M-P R-Å Tilsynsrådet... 1 pk Protokol for tilsynsrådet for Flensborg Avis A/S Indkaldelse til aktionær- og tilsynsrådsmøde i Tønder den Korrespondance vedr. tilsynsrådsmødet i Korrespondance med fællesrådet og tilsynsrådet, frem for alt Hans Jefsen Christensen og Knud Dahl Tilsynsrådet om L.P. Christensens løn Cornelius Hansens spørgeskema med hensyn til afnazificeringen Jens Christian Paulsens spørgeskema med hensyn til afnazificeringen Protokol over tilsynsrådsmøde Forskelligt vedr. tilsynsrådet, inkl. Kronikas notater og oplysninger om avisens oplag Korrespondance mellem tilsynsrådet og redaktionen 1961 Tilsynsrådsmøde inkl. årsregnskab Tilsynsrådet og driftsrådet 1 pk Protokoller, sager og korrespondance vedr. tilsynsrådet Protokoller, sager og korrespondance vedr. tilsynsrådet Protokoller, sager og korrespondance vedr. tilsynsrådet Driftsrådet Protokollen for driftsrådsmøder og driftsmøder 12

13 Korrespondance 26 pk. Nemlig: Korrespondance indtil 1928 samt A-E pk. Jens Jessens tid Bang, N. (København), om samarbejde mellem Nordslesvigsk Søndagsblad, Illustreret Børneblad, Landbrugsbladet og Flensborg Avis Clausen, H. V. (København), om dansk presse i Sydslesvig Davidsen (Møgeltønder), om lensgreve Schacks billede i Møgeltønder kirke Diemer (Aabenraa), redaktør ved Hejmdal, telegramhilsen fra København Falck, Ejnar (København), jurist, pengebrev til uddelelse af frieksemplarer i de truede egne Fibiger, Margrethe (København), om oversættelse af to føljetonner Frederiksen, Valdemar (København), vedr. udveksling af nyheder med Ritzaus Bureau Hansen, John (Gislev), præst, om Nordslesvigsk Søndagsblad Housert, N. (Metz), redaktør ved avisen Le Lorrain, om samarbejde mellem de to aviser Hørlyk, Pauline (Grønvang ved Vejen), ansøgning Lebeck, Anders, indbydelse til dansk journalistmøde (afvist af Jens Jessen) Lund, Christian (Københoved), til Jens Jessen Monrad, C.F., tidligere lærer i Flensborg, om en meddelelse, der fokuserer for meget på uenigheden i de danske kredse Mörch, Th. J. (Sønderborg), om Gråsten-sagen Reeder, Hans (København), om forholdene i Finland Schindelhauer (Haderslev), om folketællingen Schröder, Friedrich (Flensborg), Flensburger Nachrichten, vedr. en rettelse 18. Efter 1900 Schütt, J. (Rinkenæs), Sonderburger Zeitung, om en annonce 19. Ca Schütte, Gudmund (København), om arbejdet for Flensborg Avis Strackerjan, Karl (Haderslev), Schleswigsche Grenzpost, om antagelig betegnelse af danske statsborgere som tæreorme (Mitesser) Thomsen, H. (Roost), bl.a. om Truels Jensen fra Esbjerg, der skal være spion Toft, Hans Hansen (San Francisco), vedr. hædersgave til Jens Jessen Tomasson (København), cand.theol., tilbud på at anmelde bøger, der bagefter kan indgå i bogsamlingen 13

14 Tychsen, V.E. (København), oberstlieutenant, om ridderkors til personer, der passer danske krigergrave (såsom Plætner, Reimers, Hanssen, Bock-Slesvig) Wind, Th. (Lovrup) De første år under Ernst Christiansens ledelse Beyer Clausen, A. (Bogense), om moderens gård Bosholm ved Brede Clausen, R.P. (Smedager), klage over referat i avisen Hansen, J. (Berlin) Hirsch s Telegraphisches Bureau (Hamborg) Holm, H.C. (Terkelsbøl), om en artikel om et optrin i Terkelsbøl ved Tinglev Jefsen, H.J. (Gjesing), om retssagen mod frøken Boesen Jepsen, Lorenz (Valsbøl), om oprettelsen af en lokalgruppe af Deutscher Verein og om Dr. Hahns foredrag Der dänische Angriff Schütte, Th. (Bygholm ved Horsens), vedr. konvention om optantbørn Steinthal, Th. (Berlin), korrespondent for avisen Aftenposten (Oslo) Wind, H. (Flensborg), organist, om Hanved-affæren Anker, Emil (Bredsted) Blicher, N.J. (Charlottenlund), om avisens medarbejder ved Rigsdagen Christensen, Hans (Göttingen), tandlæge født i Broager sogn, om statsborgerforhold Fergo, P.H. (København), bog-, papir- og musikhandler, bl.a. om Christmas Møller Friis, Aage, om Folkeforbundsforeningernes unionsmøde i Warszawa Gad, P. (Hessel), gårdejer Hansen, H.P. (København), om I skal ikke blive glemt Hasberg, Th. købmand i Gråsten, vedr. løssalg Holst Jørgensen, A. (København), arkivar, om bogen Die preußische Geschichte vor den Schranken der Justiz af Paul Bartels Anm. Et eksemplar er bogen er vedlagt Industrie- und Handelskammer (Flensborg) Jefsen, H.J. (Gjesing), om ryftet, at H.P. Hanssen skal blive dansk gesandt i Berlin Jenssen-Tusch (København), om den kommende grænse mellem Danmark og Tyskland Manthey-Wagner, C. (København), Grænseforeningen, Dybbøl- Dagen og stormen på ministeriet Petersen, Cornelius (Vester Anflod), kritik mod Callø Petersen, N.P. (Tønder), om byen Tønder, pastor Schmidt-Wodder og avisen Hejmdal 14

15 Rasmussen, N.H. (København), om sangeren Saxtorph Mikkelsen Zachariassen, Mathias (København) Efter Aggerholm, Elith (København) Andersen, H. (Stubbekøbing), overassistent Andersen, Johannes (Haderslev), advokat Andersen, Johannes (Ringsted), repræsentant Andersen, Peter Kristian (Brejning/Spjald), konservator Andresen, Jes (Harreslev), gårdejer Andresen, Leonhard (Tønder), bogtrykker Bang, N. (Hornbæk), om støtte til Der Schleswiger, Kronikas og Langes løn og spejdere i Sydslesvig fra legater Beck, Niels (Gråsten), redaktør på Jydske Tidende Bendz, Henrik (Berlin), Nationaltidendes korrespondent i Berlin Bernild, Holger (Hillerød), redaktør Bernsen, H. (Skærbæk), journalist Beyer, Frode (Rinkenæs), præst, om køb af aktier i Flensborg Avis A/S Birch, Offa (København) Blædel, Nicolai (København) redaktør på Nationaltidende Boesen, Elers (Astrup). gårdejer, kasserer for Sønderjysk Skoleforening Callø, P.A. (Haderslev), direktør Carstensen (København), overpostinspektør Cavling, Ove (København), redaktør på Ekstra Bladet Christensen, Chr. (Stavgaard), maler Christensen, C. P. O. (Askov/Vejen), maler Christensen, Chr. R. (Badstrup ved Uggerslev), formand for det konservative folkepartis ungdomsorganistation Christensen, H. J. (København), rigsdagsmand Christensen, J. (Padborg), dyrlæge Clausen, A. (Gråsten), landbrugslærer Clausen, Andreas (Læk) Dall, Andreas (Flensborg), arkitekt Dalsgaard-Hansen (Kjellerup), kommunelærer Dam, Christian (København), Pressebureau Tempo Den Danske Landmandsbank Danske Statsbaner, generaldirektorat Egertsen, J. (Sønderborg), rutebilejer Egly, Svend (Vejle), journalist Fabricius, Kund (København), historiker 15

16 Korrespondance F-N... 1 pk Filskov, Johanne (Sønderborg), lærerinde Flensburger Nachrichten Florander, Else (Højer), Sønderjydske Kvinders Hjemmearbejde Florander, Vilhelm (Tønder), amtsfuldmægtig Frosts Boghandel (Aabenraa) 5a Gotthardsen, N.P. (Visby Nørmark) Gram, J. (Ankergaard ved Nustrup), gårdejer Grau, N. J. (Frankton-Junction/New Zealand), gårdejer Grau, Peter (Sønderborg), redaktør Greve, Carl (Flensborg) Grænseforeningen Gulmann, Christian (København), Berlingske Tidende Handelsbanken i Tønder Hansen, H. (København), Venstres Pressebureau Hansen, H. (Kolding), tjener på Hotel Royal i Kolding Hansen, H.P. (Flensborg/København), rektor Hansen, Jørgen M. (Aabenraa), konsul Hansen, P.N. (København), kirurg Hansen, Reinhold (Broager) Forlaget Steen Hasselbalch (København) Hauptzollamt Flensburg Hellew, H. (Marienwerder/Kwidzyn), britisk studerende Helweg-Larsen, G. (København), redaktør på Dagens Nyheder Hjort, H.P. (Sønderborg), oberstløjtnant Holdt, Andreas (Flensborg) Holten-Bechtolstein (Hellerup), overretssagfører Høgsbro Holm, generalsekretær på Landbrugsrådet Høyer, E. (Nyborg/Kværndrup) Jacobsen, P.C. (Nykøbing Sj.), Venstres Ungdom Jensen, Carl (Broager), lærer Jensen, Jens J. (Bov), vognmand Jensen, Kjeld (Thisted), redaktør, formand for Det Konservative Folkepartis ungdomsorganisationer Jensen, Laust (Gasse ved Skærbæk) Jensen, N. A. (Møgeltønder), sognepræst Jepsen, Jakob (Bov), gårdejer Jespersen, P. (Hellerup), direktør Jessen, Eli (København) Jessen, Hans (Harreslev), bagermester Jessen, Marie (Kollund), Jens Jessens enke Joest (Aabenraa), trafikinspektør Jørgensen, Agnes (Århus), adjunkt Kaper, Ernst Christian (København), borgmester Kjær, Rasmus (Genner) Klaus, Reinhold, Gedved Seminarium 16

17 Kloppenburg-Skrumsager (Bejstrupgaard) Knudsen, Helge (København hhv. Kolding), redaktør på Berlingske Tidende hhv. Jydske Tidende Kock, C. (Løjt Kirkeby), Løjt Andelsmejeri Kofoed (Padborg), toldforvalter Krarup, Ove Thure (København), sagfører Kretzschmer, Knud (København), lektor Kudlicki, St. (Kattowitz/Katowice), Związek Obrony Kresów Zachodnich Okręg ląski, Kattowitz/Katowice Larsen, Poul (København), ingeniør Larsen-Ledt (København), om sprogbrug på afholdsmøde i Flensborg Linck, Olaf (Charlottenlund) Lindetoft (København), journalist Lorentzen, Jørgen (Rønhave) Lorenzen, H. (Bov), læge Ludvigsen, R. (Gråsten), journalist Løth Jensen (København), redaktør på Nationaltidende Manthey-Wagner, C. (København), overretssagfører Mathiesen, A. (Græshøj) Mogensen, Axel, Daler/Aabenraa (redaktør) Mogensen, J. (Aabenraa), rektor Moltke, Carl (Charlottenlund), generalmajor Moos, Peder (Nybøl i Sundeved), gårdejer Munthe, Axel, forfatter Møller, A.P. (København), skibsreder (og prokurist Anker Jørgensen) Møller, Hartwig (Padborg), boghandler Møller, H. C. T. (Næstved), amtssygehusinspektør Møller, John Christmas (København), politiker Møller, Karl (Slesvig), journalist Møller, Karl (Haslev), landbrugslærer Neergaard Møller, Valdemar (Flensborg), generalkonsul, vedr. amtmand Lundbye i Sønderborg og hans klager over Flensborg Avis Nielsen, J. P. (Dynt), folketingsmedlem Nissen, P. (Flensborg), Union Bank Nørgaard, Frederik, forstander på Antvortskov Højskole Korrespondance O-Å og A-H pk Oldsen, Johannes (Lindholm), Frisisk-slesvigsk Forening Olrik, Knud (Haderslev), adjunkt Padborg Sparekasse Palsbo, A. (Tønder), amtsforvalter Paulsen, C. (Bolderslev), stationsforstander Paulsen, J.C. (Flensborg), grosserer Pedersen, C.O. (København), rigsdagsmand, om forsvarssagen 17

18 Peschke Koedt, (København), grosserer Petersen, H.F. (Flensborg), præst Petersen, Jørgen (Avnbøl) Petersen, L.J. (Over Jerstal), kromand Petersen, N.P. (Padborg), speditør Petersen, Thorvald (Tønder), bager og rådmand Pontoppidan-Thyssen (Odense), præst Postkontoret i Flensborg Postkontoret i Tinglev Post- og Telegrafvæsenet, Generaldirektoratet Poulsen, Carl (Næstved), journalist Paasch, O. (Gråsten), direktør for Graasten Bank Quist, S.P. (Odense), Fyns Tidende og Venstres Redaktørforening Rasmussen, E.R. (København), grosserer Rasmussen, Laurids V. (Hyllested ved Dalmose), lærer Ravn, Christian (Flensborg), advokat Refshauge, P.J. (Cathrinesminde), domæneforvalter Reinholdt, C.J. (Kværs) Riis Jepsen (Kegnæs Østerby), kommunelærer Ritzau, L. (København), direktør for Ritzaus Bureau Rode, Ove (Århus), redaktør Rosendal, Svend (København), stud.polit Roskilde Dagblad Ryom-Hansen (Haderslev), læge Sams, Arne (Kruså), handelsgartner Sand, Knud (Iller), lærer Schiøttz-Christensen (Aalborg), redaktør på Aalborg Stiftstidende Sigtrygsson (Sønderborg), lektor Skrumsager, Jutta (København) Skrumsager, Niels (Visby Hedegaard), redaktør Skjoldborg, J.H. (Broager), præst Skytte Nielsen, G. (Vejle), redaktionssekretær ved Vejle Amts Folkeblad og formand for Venstres Ungdom Steffen, (Flensborg), advokat Stenbjerg Sørensen, Knud (København), cand.mag Stokholm, Morten (Ragebøl i Sundeved), lærer Styhr, Hans (København), grosserer Sønderborg Amtsgaard Swendsen, Lauritz (Paris), journalist Sørensen (Tinglev), trafikassistent Sørensen, S.H. (Hoptrup), degn Therkelsen, H. (Kolding), redaktør på Kolding Folkeblad Thomsen, N.T. (Haderslev), forretningsfører ved Modersmaalet/Dannevirke Thomsen, Werner (København), redaktionssekretær Nationaltidende Thrane, F. (Grindsted), bankbestyrer Thyssen, E.K. (Ulkebøl), provst Tønder Landmandsbank Vang Lauritsen, O. (Vejen) 18

19 Verband Deutscher Druckpapierfabriken Vértesi, D., Verein der ausländischen Presse zu Berlin Vestergaard, Bertel (Kollund), gårdejer Weber, Hans (København), repræsentant Weber, Wilhelm (Kollund) West (Sønderborg), rektor Willemoes, C. (Ribe), redaktør på Ribe Stiftstidende Wiskinge, S. (Kirke Skensved) Woel, Cai M. (København), forfatter Zachariassen, J. (Dybbøl) Aarhus Stiftstidende, Århus Berg, Bengt (Halltorp), om aftryk fra hans bog Bruhn, H. (Flensborg), Vereinigte Flensburg-Ekensunder und Sonderburger Dampfschiffs-Gesellschaft Carstens, Vilhelm (Oosterbeek) Christensen, Hans Jefsen (Høgsbro), landstingsmand, navnlig om tilskud fra Danmark og FLensorg Avis tilværelse Christmas Møller, John (København), vedr. tilskud fra Danmark og Flensborg-Avis-spørgsmålet Christensen, Johannes (Langholtegaard), vedr. bidrag om skoleloven Diechmann (Aalborg), oberstløtnant, om oprustning Ehlers, E., medicinprofessor i København, om tilskud Graef, Fritz (Flensborg), byarkivar, om bidraget Sønderjysk Dansk Fortid Grunert, Niels (København), Pressens Radioavis Hansen, H. P., vedr. tilskud fra Danmark Hansen, Niels (Aabenraa), om Provinsjournalistforeningen Hjelholt, Holger (arkivar), vedr. bidrag til genforeningsnummeret Hoffmeyer, Johannes (Holte), takkebrev Korrespondance J-Å og A-K. 1 pk Jespersen og Pios Forlag (København), om føljetonner Jørgensen, Hans Ronald (Flensborg), om reformer i Flensborg Avis organisationsstruktur Larsen, Lauritz, dansk generalkonsul i Flensborg, om tilskud fra Danmark Lauesgaard (Toftlund), læge, om Ejnar Vaabens skrifter Laursen, Th. (Tønder), forslag om at trykke et tillæg til Flensborg Avis i Tønder Amts Centraltrykkeri Lorenzen, H. (Holstebro), anbefaling til Jyllands læger at støtte Flensborg Avis (sammen med Anders Juul, Holstebro) Madsen, Victor, vedr. bidrag til genforeningsnummeret 19

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Diversearkiver 13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Aviser D 8200 Altonaer Mercurius, 1802, 25/3, 1821, 19/3 D 8201 Avis-Salonens Nyhedsblad, 1849 nr. 79, 90-91, 93-94, 103, 110, 115, 130,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Jørgensen, Hans Ronald, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. 1. 1945-48. H.R.J. s fortrolige beretninger... 1 pk.

Jørgensen, Hans Ronald, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. 1. 1945-48. H.R.J. s fortrolige beretninger... 1 pk. Private personarkiver Arkiv P 131, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. Afl. jr. 1993/P 414 og 2002/P 771. Beretninger og rapporter 1945-64. Beretninger og rapporter... 4 pk. Nemlig: 1. 1945-48. H.R.J.

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969.

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969. Private foreningsarkiver Arkiv F 108 Dansk Spejderkorps Sydslesvig Spejderkorpset blev grundlagt i 1919, først kun i Flensborg som Flensborg Spejdertrop og under KFUM s styrelse. Fire år efter ændredes

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Tidende - Business Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Aabenraa Badminton Club

Aabenraa Badminton Club Herresingle U09 D 1. (P.1) 060512-01 August Emil Clausen Kock (Graasten) 2. (P.2) 071201-01 Josse Krabbenhöft (Slesvig IF) 3. (P.3) 060728-01 Alexander Damsgaard Thomsen (Hjerting IF) Herresingle U11 B

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

BREVDUESPORTENS DANMARKS REKORDER

BREVDUESPORTENS DANMARKS REKORDER DANSK BREVDUESPORT har hermed fornøjelsen af, at kunne præsentere; BREVDUESPORTENS DANMARKS REKORDER Version 20 Mange af vore besøgende har gennem tiden forespurgt på nogle af de rekorder og informationer

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V. Studiestræde 50 1554 København V. Finsensvej 33 2000 Frederiksberg

Studiestræde 50 1554 København V. Studiestræde 50 1554 København V. Finsensvej 33 2000 Frederiksberg Deltagerliste til: Kursusnummer 2013-0199 7. kredskonference 2013 den 08-11-13 til den 09-11-13 Hotel Legoland Ann-Sofie Nielsen Martin Krabbe Helle Braa Kirsten Storgaard Erik Byriel Inga Pedersen Carsten

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Private personarkiver. Arkiv P 225. Uldall, Bruno grosserer, Flensborg, f. 1908-

Private personarkiver. Arkiv P 225. Uldall, Bruno grosserer, Flensborg, f. 1908- Private personarkiver Arkiv P 225 grosserer, Flensborg, f. 1908- afl. jr. 1998/P 608 og 617 Litt: Bruno Uldall: Geschichte der Firma Uldall & Co. 1902-1980 (1989) Bruno Uldall: Sådan var det. Erindringer

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Resultat fra Prerace NM

Resultat fra Prerace NM Piger 9-10 Sille Mikkelsen DAN Varde BMX Klub 1 1 1 1 1 Anne-Sofie Østergaard DAN Feldborg BMX 2 2 2 2 2 Annie Johansson SVE Sverige BMX 3 3 4 3 4 Julie Østergaard DAN Feldborg BMX 4 4 5 4 3 Bolette Schlüter

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

Så fin er hun når Påsken er overstået Foto: Jan T. EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

Så fin er hun når Påsken er overstået Foto: Jan T. EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE Så fin er hun når Påsken er overstået Foto: Jan T. EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 97 SEPTEMBER 2006 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 15. april 2013 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dieter Paul Küssner, Steen Schröder, Jens A.

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskabs Hvem - Hvad - Hvor - 2014

Aabenraa Almene Boligselskabs Hvem - Hvad - Hvor - 2014 Aabenraa Almene Boligselskabs Hvem - Hvad - Hvor - 2014 Indhold Åbningstider og kontaktpersoner side 3 Organisationsbestyrelsen side 4 Udvalg under bestyrelsen side 5 Afdeling 1, 2, 3, 4 og 5 side 6 Afdeling

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Bolbro GIF, Badmintonafdelingen. Bolbro Badmintonklub byder velkommen til U14 eliterække klassifikationssturnering d. 4 og 5 maj i FKS hallerne.

Bolbro GIF, Badmintonafdelingen. Bolbro Badmintonklub byder velkommen til U14 eliterække klassifikationssturnering d. 4 og 5 maj i FKS hallerne. Bolbro Badmintonklub byder velkommen til U14 eliterække klassifikationssturnering d. 4 og 5 maj i FKS hallerne. SPILLESTED: FKS hallerne, Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. SPILLETID: Lørdag d. 04.05.13 fra

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Østifternes Haveselskab/Det Danske Haveselskab, Gudme og Vejstrup kredse: Årsrapporter, regnskaber, medlemslister, dagsordener,

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere