SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra menighedsrådet Påskelys Ansættelse af ungdomspræst Æg Folkekirkens Nødhjælpsindsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra menighedsrådet Påskelys Ansættelse af ungdomspræst Æg Folkekirkens Nødhjælpsindsamling"

Transkript

1 KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Foto: Hans Jørgen Lysholm MARTS APRIL MAJ 2011 VIBORG Nyt fra menighedsrådet Påskelys Ansættelse af ungdomspræst Æg Folkekirkens Nødhjælpsindsamling Ny Domprovst Gøglerdag SOGNENYT

2 adresser nyt fra menighedsrådet Kirkekontoret (i kirkens sidefløj), Rughavevej 6. Tlf Åbningstider: Daglig kl. 9-13, torsdag tillige kl Lørdag lukket. Sognepræst Else Kruse Schleef, Kastanievej 60. Tlf Træffetid: Kastanievej onsdag Træffetid: Kirken torsdag10-12 eller efter aftale (undtagen mandag) Sognepræst Maria Sønderby Andersen, Virksundvej 90, 8831 Løgstrup. Tlf Træffetid: Kirken tirsdag og onsdag eller efter aftale (undtagen mandag). Præsterne står til rådighed for samtaler og husbesøg. Ring, mail eller mød op i træffetiden og lav en aftale. (Mandag henvises til provstiets vagthavende præst på tlf ) Menighedsrådsformand Michael Hansen, Merianvej 7. Tlf Kordegn: Flemming Saabye Damgaard Tlf / Organist Jørgen Bierring Ehlers, Tlf kirketjener Frank Christensen, Tlf kirketjener Jonna Brask Chri sten sen, Tlf Sognemedhjælper Margit Rossmeisl, Tlf Kirkegårdskontoret, Gl. Skivevej 7. Tlf Åbent man.-fre. kl. 9-13, torsdag till (Lørdag lukket). Konfirmandundervisning Skal konfirmandundervisningen flyttes fra den traditionelle morgenundervisning fra kl til en placering midt på eftermiddagen? Dette er foreslået af børne- og ungeudvalget i Viborg Kommune og i skrivende stund er sagen på vej i byrådet. Set fra kirkens side har processen været overraskende og hovedkuls. Blandt konfirmander og forældre møder vi stor tilfredshed med den nuværende ordning. Morgenens konfirmandundervisning er en slags pulsslag i Vestervang Kirkes dagligdag og undervisningen slutter med morgensang, hvor der også altid deltager andre fra sognet. Præsterne og menighedsrådet begræder, hvis undervisningen flyttes fra morgentimerne. Det vil kollidere med præsternes øvrige aktiviteter i eftermiddagstimerne, f.eks. begravelser, juniorkonfirmandundervisning, plejehjemsgudstjenester, dåbssamtaler m.v. og en placering af kon fir mandundervisningen i morgentimerne er med til at sikre, at tilbuddet når ud bredt til alle elever uan set fritidsinteresser m.v. I menig hedsrådet respekterer vi naturligvis den politiske beslutning, og håber på et fortsat godt samarbejde med Vestervang Skole og Vestre Skole. At vi sammen kan finde en god, pragmatisk løsning, hvor der tages hensyn til hinandens interesser og synspunkter. Samarbejdet med Tårup-Kvols I det daglige tænker vi måske ikke så meget over, at vi har et fællesskab med sognene i Tårup og Kvols. Men faktisk er det jo sådan, at vi deler en præstestilling, idet Maria Sønderby Andersen er ansat med 40 % tjeneste ved kirkerne i Tårup og Kvols og 60 % i Vestervang Kirke. Besættelsen af denne stilling skete i et meget konstruktivt samarbejde med menighedsrådet i Tårup/Kvols og der er fortsat en løbende dialog om, hvordan vi skaber gode daglige rammer for vores fælles præst. I december 2010 var menighedsrådet inviteret til et fælles møde med menighedsrådet i Tårup/Kvols, og her var der enighed om, at vi med fordel kan udbygge samarbejdet. Kirkerne i Tårup/Kvols og Vestervang er meget forskellige og favner lige fra gamle middelalderkirker til en moderne bykirke. På samme vis er tilbuddene i sognene af forskellig art og kan fint supplere hinanden. Udgangen på mødet blev, at vi i det daglige skal huske på aktiviteterne i hinandens sogne, så viften af kirkelige tilbud samlet set bliver endnu bredere. Ansættelse af ungdomspræst Som man kan læse om inde i bladet, ansættes der i foråret 2011 en ungdomspræst, som skal have en særlig opgave i at knytte bånd mellem unge og kirkerne i Viborg. Stillingen er dels finansieret af provstiet og dels af bidrag fra forskellige kirkelige organisationer. Velvidende, at ungdomspræsten har hele Viborg Domprovsti som sit arbejdsområde, glæder vi os i menighedsrådet over, at biskoppen har besluttet, at ungdomspræsten skal have sin forankring i Vestervang Kirke. Vi har for længst dedikeret et kontor til ungdomspræsten og ser frem til den daglige sparring og inspiration, som det vil bibringe kirken og dens medarbejdere i forhold til at lave tiltag for børn og unge og for at få en endnu tættere kontakt til FDF, som bruger vores lokaler i kælderen samt til KFUM og KFUK, som er en af kirkens nærmeste naboer. På menighedsrådets vegne Hanne Dalgaard. 2

3 Påskelys Lysvæld bag ved lysvæld i himlen ind, did, hvorfra den kommer nu, morgnens vind, Ret som om det ånded af lyset ud o du milde Fader, min skaber, Gud! DDS 754,5. I flere år nu har netop dette vers i Jakob Knudsens store salme: Se nu stiger solen haft en uforklarlig virkning på mig. Som en brise af livsmod og håb, der fylder mig udefra i forskellige situationer, når vi synger salmen, uanset om det er til barnedåb, til begravelse eller ved andre lejligheder. Nogle gange dukker denne håbsbrise op i mig uden at nogen synger. F.eks. engang en gråvejrsdag, på et tidspunkt hvor jeg tumlede med nogle store valg i mit liv, brød solen igennem, da jeg kom cyklende og brisen overmandede mig. Jeg stod af cyklen og verset om lysvæld bag ved lysvæld dukkede op. Så cyklede jeg videre og følte mig afklaret og lettet. Siden jeg har fået min daglige gang i Vestervang Kirke dukker verset ofte op, når jeg sidder i kirken og lytter til musik og ord, beder eller er stille. I kirken bliver verset til et påskevers for mig. Sammenhængen med påske er tydelig, fordi kirkens rum og udsmykning knytter kors og lys sammen. Det lysende kors Lyset strømmer ind ad den store mosaikrude bag alteret mod øst. Farverne i rummet skifter alt efter, hvor meget solen skinner, og hvilket tid på dagen det er. Den blå tone er tydelig i skærtorsdagsaftens mørkningslys. Ved konfirmation på en solskinsdag farves konfirmandernes flotte hår orange, gult og blåt, når de knæler for alteret. Før lyset gennem ruden når ud i kirkerummet, rammer det korsophænget over alteret, hvor de mange bjergkrystaller virker som prismer, der sender lyset ud i alle retninger. Ophænget er lavet af rustent jern, det forestiller en masse kors, sat ind imellem hinanden, så de peger ud til alle sider. Lysvældet brydes og forstærkes af korset. I kirken er korset ikke dødens men livets symbol. Der er forskellige typer kors i kirken. Påskekorset kendes på, at det er tomt. Det minder os om, at døden ikke kunne holde på Jesus, og at der derfor findes en opstandelse fra de døde også for os. At lysvæld bag ved lysvæld pludselig bryder igennem, når alt er mørkt og uigennemsigtigt. Opstandelsens lys Alt gik i sort langfredag, da Jesus døde på korset. Mørket udenfor var ingenting sammenlignet med mørket inden i Jesu venner. Ham de havde set det store lys i, og som havde tændt deres forhåbninger, var død og borte, de begravede ham i gravhulens mørke ensomhed. Påskemorgen, da solen stod op, måtte kvinderne, som savnede Jesus, af sted ud til graven for at vise ham den sidste ære. Rastløse af sorgen ænsede de ikke morgenlyset, som kun alt for godt oplyste deres forgrædte ansigter. De ser, at graven er tom. De får at vide, at Kristus er opstanden, men de ser det ikke. Lyset, der langsomt fylder kvinderne, er troens lys, det tændes af det tomme kors og den tomme grav, af mødet med den opstandne, af lysvæld bag ved lysvæld. Det væsentlige er usynligt for øjet Opstandelsen er uforklarlig. Ingen så Jesus gå ud af graven, og ingen af os har mødt nogen, der er opstået fra de døde. Opstandelsen kan ikke bevises. Alligevel er opstandelsestroen det vigtigste i kristendommen. Som lyset, der rammer korset og skinner ud i alle retninger. Det lys har på uforklarlig vis båret menneskers trøst, håb og livsmod lige siden. Det lys vækker håbsbriser i os på utallige måder eller måske på 255 forskellige måder, som de 255 bjergkrystaller i ophængets korsarme? Nogle gange som fornemmelser, som ord der giver mening og svar, der hvor man lige er i livet. Andre gange som knus og omsorg fra nogle, der vil én det godt. Lyset er ikke altid til at få øje på, nogle gange blænder det én for en stund, og ofte lyser det videre i øjnene. Når natten er forbi I en jødisk legende fortælles det: En lærer spurgte en dag sine elever, hvordan de vidste, hvornår natten var forbi, og en ny dag var begyndt. Er det når jeg på lang afstand kan skelne et får fra en hund? spurgte en. Nej svarede læreren. Er det, når jeg på lang afstand kan se, om et træ er et figentræ eller et oliventræ? spurgte en anden. Nej svarede læreren. Jamen, hvad er det så? spurgte eleverne. Det er, når du ser og møder et andet menneskes blik, og du ser, at han eller hun er din bror eller søster. Før du kan det så er det lige meget hvilken tid, det er på døgnet så er det stadig nat! Glædelig påske! Else Kruse Schleef 3

4 Ansættelse af ungdomspræst Når bøgen springer ud, skal Viborg gerne råde over en ungdomspræst. En ungdoms præst der som navnet antyder særligt skal rette sit fokus mod unge og deres relation til kirke og kristendom. Stillingen som ungdomspræst udspringer af et tæt samarbejde mellem Viborg Domprovsti og en række kirkelige organisationer. Således bidrager både KFUM og KFUK samt Y-mens klubber og menighedsplejen til finansieringen af en del af stillingen. Det forholder sig sådan, at alle præster skal være tilknyttet et bestemt sogn. Vi er så heldige, at biskoppen har besluttet, at ungdomspræsten skal være tilknyttet Vestervang Sogn. Derfor vil ungdomspræsten få sin daglige gang i Vestervang Kirke, hvor der allerede står et kontor klar til at blive taget i brug. At ungdomspræsten får denne tilknytning til Vestervang Kirke falder rigtig godt i tråd med, at Vestervang FDF holder til i lokalerne i kirkens kælder, og Viborg KFUM og KFUK har sin foreningsbygning placeret lige bag kirken. Det skal dog understreges, at ungdomspræsten er hele byens præst og har hele Viborg Domprovsti som sit arbejdsområde. Sognenyt har talt med Bo Jensen, som er formand for Viborg KFUM og KFUK om de overvejelser, der har været drøftet i det forberedende arbejde forud for ansættelse af ungdomspræsten. Bo Jensen oplyser, at stillingen som ungdomspræst udspringer af en erkendelse af, at tro og kristendom opleves forskelligt på forskellige tidspunkter i livet. Derfor fordres der også en særlig interesse og særlige kompetencer for at formidle kristendom overfor unge og være i dialog med dem om tro og tvivl og om kristendommens relevans i deres liv her og nu. En ungdomspræst skal i særlig grad knytte bånd mellem unge og kirken. Dette kan være ved at være tilstede på byens skoler, uddannelsesinstitutioner og andre miljøer, hvor unge mødes. Andre konkrete tiltag kan være at arrangere ungdomsgudstjenester i byens kirker og at medvirke i nogle af de aktiviteter, som finder sted i eksempelvis FDF og i KFUM og KFUK. Endvidere skal ungdomspræsten være præst i natkirken, som er åben en fredag aften hver måned i Domkirken, ligesom ungdomspræsten også skal arrangere den årlige konfirmandevent, som er et tilbud for alle konfirmander i stiftet og også finder sted i Domkirken. Det er planen at nedsætte et særligt ungdomsmenighedsråd, som skal bestå af unge i al - deren år. Deres opgave er at bistå ungdomspræsten med gode ideer og give sparring til, hvordan ungdomspræsten bedst varetager sin funktion. 4

5 Æg I gamle dage var det et sikkert forårstegn, når hønsene begyndte at lægge æg igen. Æg er forårsmad, som også symboliserer opstandelsen. Derfor pynter vi med æg og kyllinger til påske. Ægget er siden den tidligste kristendom blevet brugt som symbol på opstandelsen. Æggeskallen ser død og livløs ud som graven. Men inden i den bryder et nyt liv frem, ligesom Jesus brød ud af grav og død, da han opstod påskemorgen. At pynte påskeæg Det er også en gammel skik at pynte sine æg. Når man koger hønseæg med løgskaller eller andre naturmaterialer i vandet, får man røde, gule, brune eller grønne æg. Traditionelle påskeæg er ofte røde, fordi den røde farve symboliserer blodet, som Jesus udgød på korset. Skal det være rigtig smukt, kan man lægge voks på ægget i mønstre, før det koges, eller ridse mønsteret på æggeskallen efter kogning. Det har været skik at bære en påskekurv med æg med til kirke påskesøndag og få præsten til at velsigne sine æg. Mange steder gik der sport i at dekorere æggene smukkest og bære den smukkeste påskekurv til kirken. Trille, trante og prikke påskeæg Påskeæggene blev også brugt til særlige påskelege. Man kunne vinde de andres æg, når man trantede påskeæg eller prikkede æg. Man trantede eller trillede påskeæg ned ad en bakke og så gjaldt det om at trille længst eller at ramme de andres æg. Når man prikkede æg, slog man sine æg mod hinanden og det gjaldt om først at slå hul på den andens æggeskal. Ellen Aagaard Petersen 5

6 Sultens onde cirkel kan brydes Søndag d. 13. marts 2011 sender Vestervang Sogn og Folkekirkens Nødhjælp igen indsamlere på gaden for at fortsætte kampen mod sulten i verden ved den årlige sogneindsamling. FN har opgjort, at antallet af ekstremt fattige er faldet fra 1,8 milliarder til 1,4 milliarder mennesker siden Og FNs Fødevare- og Landbrugsorganisation FAO skønner, at antallet af sultende er faldet med 98 millioner mennesker i år. Folkekirkens Nødhjælp synes, det er verdens bedste nyheder. Den store indsats, der allerede er gjort for verden fattigste, har bragt udviklingen på det rette spor. Men der dør fortsat et barn hvert sjette sekund på grund af underernæring, og i år sulter 925 millioner mennesker, så der er stadig meget at gøre. I Zambia lever Canan og Caroline Mutinta og deres tre børn med sulten som en konstant og reel trussel, bl.a. fordi regntiden er blevet mere uberegnelig. I flere år kæmpede de med svigtende høst, dårlig kost og mangelsygdomme, der svækkede hele familien. Men med støtte fra Folkekirkens Nødhjælp har familien fået en trædepumpe med tilhørende slanger. Med trædepumpen kan både børn og voksne træde vand op fra brønden, og slangerne leder vandet ud til afgrøderne i marken uanset om det er regntid eller ej. Familien kan nu producere flere grøntsager, end de selv kan spise. De mange grøntsager har givet hele familien mere energi og overskud og ved at sælge de overskydende grøntsager på markedet kan Canan og Caroline Mutinta sende alle børnene i skole. Fakta om sult 925 mio. mennesker lever i daglig sult Sult og fejlernæring er verdens største sundhedsrisiko større end hiv/aids, malaria og tuberkulose tilsammen Udviklingslandene i det østlige, centrale og sydlige Afrika har verdens højeste procentvise antal sultende pr. indbygger Tre ud af fire underernærede lever i fattige landdistrikter Kvinder og børn i de fattige landdistrikter er dem, der sulter mest Når landets sogne søndag den 13. marts ved årets Sogneindsamling sender indsamlere på gaden er det for at fortsætte kampen mod sulten i verden og hjælpe folk til at klare sig selv. Sogneindsamlingen er en festlig mulighed for alle generationer til at arbejde sammen om et fælles mål: at samle så mange penge ind til verdens fattige som muligt, siger indsamlingsleder Jørn Mathiasen, og opfordrer sognebørnene til at melde sig som indsamlere. Vil du være med til at give verdens fattigste mulighed for at ændre deres liv? Så meld dig som indsamler den 13. marts til kirkekntoret, tlf

7 Redaktionen har bedt Domsognets nye provst om at skrive lidt om sig selv, og har modtaget følgende: Kære Vestervang Sogn Jeg er blevet bedt om at fortælle jer lidt om mig selv i anledning af, at jeg er den nye domprovst i Viborg. Det gør jeg selvfølgelig med glæde. Jeg har tilbragt de fleste af mine børneog ungdomsår i Viborg. I den forbindelse er cykelture med kammerater også gået til Vestbadet, en enkelt fodboldkamp eller to er blevet spillet på VFF s træningsbane. Og jeg har tilbragt flere efterårsaftener på Ungdomsskolen på Rughavevej. Når jeg tænker tilbage, var Vestervang som en by i byen, med egen butik, skole, bank, kirke, fodboldklub og en supergod bager. Meget har vel ikke ændret sig, og det som er sket, er for mig at se, til det gode. Når det gælder kirkelivet og rammerne for det, kan I være meget tilfredse. Jeres nye sognehus- og kirkecenter er sammen med kirken et flot og godt samlingssted. Kirken og sognehuset fortæller folk, der kommer forbi, at I ikke bare hører til Viborg, men er et sted med egen historie og eget liv. Ligesom de er steder, hvor I i glæde og sorg forsat kan være sammen om det gode budskab. Thomas Frank Tilbud til konfirmander og andre unge Kom og vær med når Vestervang Kirke får besøg af Sultkaravanen fra Folkekirkens Nødhjælp Tirsdag d. 1. marts kl Karavanens besætning vil bestå af 4 unge mennesker, der har opholdt sig forskellige steder ude i verden: Fra Silkeborg Højskole er en gruppe elever to måneder udstationeret i projekter i Zambia, mens andre frivillige har været i Malawi. De kommer med rundt på karavanen for at fortælle om deres oplevelser med det at leve med sulten på tætteste hold. Program Karavaneprogrammet vil bestå af en række programelementer, præsenteret og ledet af karavanens besætning. Programmet kommer i overskrifter til at bestå af: En sult/klimatest for at få jeres viden om klimaforandringernes indvirkning på sult testet. Fortællinger om en anden verden i ord og billeder. Find ud af, hvordan det er at leve i en landsby med den daglige kamp mod sult, og hvordan folk får fat i mad, som kan give ny energi og mulighed for at leve længere. Spisning Ungdomsgudstjeneste med temaet Drømme og håb. Indlæg til næste kirkeblad afleveres på kirkekontoret senest den 14. april

8 Juniorkonfirmanderne foråret 2011 Udstilling i Vestervang kirke i marts, april og det meste af maj Fernisering fredag den 4. marts kl Udstiller er Poul Petri Steenfeldt fra Randers. I sommermånederne har vi ikke udstilling, men kirkens egne billeder vil hænge på gangen. Maleren Poul Petri Steenfeldt begyndte at male i 1964 og havde sin første udstilling på Den Frie Udstilling i København i I tiden derefter fulgte flere separatudstillinger. Produktionen har skiftet en del, men er i den senere tid blevet mere aktiv. Motiverne er hovedsageligt hentet fra fantasien og kædet tæt sammen med indtryk fra naturen. Farvesammensætningen med klare og til tider stærke farver har en altafgørende betydning, som forhåbentligt også vil give beskueren en god oplevelse. Tak fordi du ville kikke med. 8

9 BØRNENES HJØRNE AKTIVITETER FAMILIEGUDSTJENESTE Søndag den 10. april kl er der familiegudstjeneste Denne dag er der afslutning for forårets juniorkon firmander. Skabelse og ny begyndelse er temaet for gudstjenesten, hvor juniorkonfirmanderne medvirker, og kirkens børnekor synger PÅskegudstjeneste Påskegudstjeneste for børnehaverne for Onsdag den 13. april kl er der påskegudstjeneste for børn i Vestervang Sogn. Alle børnehaver, dagplejere og hjemmegående forældre med børn er meget velkomne. Vi hører påskens historie og pynter et flot påsketræ. Derfor vil vi gerne bede alle børn om at lave et påskeæg i karton, sætte det på snor og tage det med. KOM OG SYNG MED Sang og leg for småbørn sammen med dagplejemødre, forældre på orlov og bedsteforældre med børnebørnene. Kom og vær med i kirkens lokaler: 9. marts, 23. marts, 6. april kl ca FDF VIBORG VESTERVANG Kredsleder: Pia Strange, Safranvej 7, 8800 Viborg Tlf / / Onsdag kl Vi har til huse i kirkens ungdomslokaler i kælderen. VESTERVANG KLUB Vestervang Kirkes tilbud til alle sognets pensionister, i form af hyggelige timer i kirkens smukke menigheds lokaler. Er transport et problem, må man bestille kirke bilen på kirkekontoret. Torsdag den 3. marts kl. 14,30: Holbergs karakterkomedier lektorerne Else og Michael Dohn, Viborg. Torsdag den 17. marts kl. 14,30: Min vej til Vestervang sognepr. Maria Sønderby Andersen. Torsdag den 31. marts kl. 14,30: Aakjærs sange Aakjær selv naturvejleder Jens Frydendal, Batum. Torsdag den 14. april kl. 14,30: Påskeblomst, hvad vil du her? sognepr. Else Kruse Schleef. Torsdag den 28. april kl. 14,30: Tre gange Jensen lærer Hans Jørgen Lysholm, Viborg. Torsdag den 12. maj kl. 14,30: Generalforsamling Hyggeligt samvær med sognemedhjælper Margit Rossmeisl. Torsdag den 26. maj kl. 10,00: Forsommerudflugt bekendtgøres nærmere. KIRKEHØJSKOLEN Torsdag d. 10. marts kl : Troens poesi i ord og toner Tro kan skabe bevægende poesi, men tro kan også vækkes af poetiske billeder, klange og ord. I en kalejdoskopisk form vil foredraget give forskellige eksempler på poetiske trosudtryk. Ved Vibeke Houmøller, sognepræst v. Sankt Lukas Kirke i Århus. Torsdag d. 7. april kl : Litteratur og Teologi Maria Louise Sønderby Andersen, sognepræst i Tårup, Kvols og Vestervang, vil i et spændende oplæg tage os med på en rejse i grænselandet mellem teologi og litteratur. 9

10 Aktiviteter MØDEAFTNER Børn, unge, kristendom og kirken Onsdag d. 23. marts kl i Vestervang Kirke Lektor på Teologisk Pædagogisk Center på Løgum kloster, Leise Christensen, vil denne aften først holde oplæg ud fra bl.a spørgsmålene: Hvordan oplærer og fastholder vi børn og unge i kristendommen? Hvor svigter folkekirken de unge, hvis den gør det? Efter oplægget er der mulighed for at diskutere oplægget med Leise Christensen. Koncert i Vestervang Kirke De 3 fløjter Onsdag den 9. marts kl Der venter publikum en veloplagt og inspirerende oplevelse, når der inviteres til en koncert med De 3 fløjter. Bag navnet gemmer sig tværfløjte, alt-tværfløjte og bas-tværfløjte. Gruppen består af: Birthe Brunsbjerg, Birgit Sonne og Trine G. Dinesen. Der er gratis adgang Gospelkoncert i Vestervang Kirke Onsdag den 6. april kl Nogle af landets dygtigste gospelsangere optræder i en helt ny sammensætning i Vestervang Kirke. Gruppen består af Laura Kjærgaard (X-faktor), Christina Boelskifte, Claus Wegener og Jacob Gunnertoft. Koncerten vil indeholde gospel klassikere og kendte og nye sange i gospelstil. En musikalsk forfriskende oplevelse for hele familien, hvor publikum også får rig lejlighed til at synge med. Billetter kan bestilles på tlf. nr eller afhentes på kirkekontoret hver dag mellem kl og Billetpris: kr. 100,- Menighedsrådsmøder Menighedsrådet holder offentlige møder flg. dage kl i kirkens mødelokaler: Torsdag den 31. marts Onsdag den 27. april Onsdag den 8. juni Alle, som har lyst, er velkommne til at møde op. Dagsorden ligger fremme på bladhylden i forgangen til kirken ugen inden mødets afholdelse. Punkter til dagsorden kan indsendes til menighedsrådets formand, Michael Hansen, senest 2 uger før mødets afholdelse. kirkefrokost Der er kirkefrokost efter gudstjenesten: 6. marts og 3. april. Det koster 25 kr. eksklusiv drikkevarer. Der kræves ingen tilmelding JUBiLæumsKORET Vestervang Kirkes fantastiske jubilæums kor, der havde debut ved kirkens 40-års jubilæum, har mulighed for at arbejde videre mod nye mål. Der er planer om, at koret skal medvirke til gudstjeneste i kirkens gårdhave 2. pinsedag. Øvedage: Onsdage 11.5., 18.5., og fredag den Første gang mødes vi kl Jørgen Ehlers ( ) og Margit Rossmeisl ( ) 10

11 Aktiviteter Gøgler- og markedsdag Søndag d. 29. maj fra kl På plænen foran Vestervang Kirke er der gøgler- og markedsdag, hvor multikunstneren Steve Hart underholder med tryllekunst og musik. Steve Hart fortæller: Da jeg forlod mit barndomshjem i Wales for at rejse ud i verden, var det min mor, der gav mig udlængsel. Hun havde altid pakket min madpakke ind i siderne fra et atlas. Det show jeg laver, er resultatet af 10 års optræden rundt omkring i Europa. Nu bor jeg ved Mariager med min danske kone og 3 børn. Der er alle muligheder for at få en dejlig dag med mange oplevelser. På pladsen er der mange forskellige boder og ting, man kan prøve. Det er en dag, hvor hele familien kan være med! FDF, KFUM & K og kirkens frivillige grupper arrangerer 11

12 gudstjenesteliste Lørdag, den 5. marts kl , Maria Louise Sønderby Andersen Børnefastelavnsgudstjeneste. Søndag, den 6. marts, kl , Else Kruse Schleef Fastelavn. Prædiketekst: Matt. 3, 3-17 Indsamling til Danmarks folkekirkelige søndagsskoler. Kirkefrokost. Søndag, den 13. marts, kl , Else Kruse Schleef 1. søndag i fasten. Prædiketekst: Matt. 4, 1-11 Folkirkens Nødhjælpsindsamling. Søndag, den 20. marts kl , Else Kruse Schleef 2. søndag i fasten. Prædiketekst: Matt. 15, Gudstjenestesamtale Søndag, den 27. marts kl , Maria Louise Sønderby Andersen 3. søndag i fasten. Prædiketekst: Luk. 11, Søndag, den 3. april kl , Else Kruse Schleef Midfaste. Prædiketekst: Johs. 6, 1-15 Kirkefrokost. Søndag, den 10. april kl , Else Kruse Schleef Juniorkonfirmandafslutning. Mariæ Bebudelsesdag. Prædiketekst: Luk. 1, Søndag, den 17. april kl , Maria Louise Sønderby Andersen Palmesøndag. Prædiketekst: Matt. 21, 1-9. Gudstjenestesamtale Torsdag, den 21. april kl , Else Kruse Schleef Skærtorsdag. Prædiketekst: Matt. 26, Indsamling til De samvirkende Menighedsplejer. Fredag, den 22. april kl , Maria Louise Sønderby Andersen Langfredag. Søndag, den 24. april kl , Else Kruse Schleef Påskedag. Prædiketekst: Mark. 16, 1-8 Indsamling til KFUM og KFUK i Danmark. Mandag, den 25. april kl , Maria Louise Sønderby Anderen 2. Påskedag. Prædiketekst: Luk. 24, Indsamling til KFUM og KFUK i Danmark. Søndag, den 1. maj kl , Else Kruse Schleef 1. søndag efter påske. Prædiketekst: Johs. 20, Søndag, den 8. maj kl , Else Kruse Schleef 2. søndag efter påske. Prædiketekst: Johs. 10, Gudstjenestesamtale Indsamling til Sankt Lukas stiftelsen. Søndag, den 15. maj kl , Maria Louise Sønderby Andersen 3. søndag efter påske. Prædiketekst: Johs. 16, Indsamling til Folkekirkens Ungdomskor. Fredag, den 20. maj kl. 9.30, Maria Louise Sønderby Andersen Konfirmation. Bededag. Prædiketekst: Matt. 3, 1-10 Fredag, den 20. maj kl , Else Kruse Schleef Konfirmation. Bededag. Søndag, den 22. maj kl , Else Kruse Schleef Konfirmation,. 4. søndag efter påske. Søndag, den 29. maj kl , Else Kruse Schleef 5. søndag efter påske. Prædiketekst: Johs. 16, 23b - 28 Husk gøglerdag kl Torsdag, den 2. juni. Fælles gudstjeneste med Tårup og Kvols v. Maria Louise Sønderby Andersen Se næste Sognenyt Kristi Himmelfartsdag. Prædiketekst: Mark. 16, Søndag, den 5. juni kl , Else Kruse Schleef 6. søndag efter påske. Prædiketekst: Johs. 15, 26-16,4 Kirkebladet SOGNENYT udgives af Vestervang sogns menighedsråd. Redaktion: Else Kruse Schleef (ansvarshavende) Jørn Mathiasen Margit Rossmeisl Mette Marie Mølgaard Christensen Ida Wegge Flemming Nüchel Kasserer: Flemming Saabye Damgaard, Kratskoven 1, 8800 Viborg Tlf / Grafisk produktion: Viborg Maskinsætteri Oplag: Kirkebil: Alle ældre eller gangbesværede kan gratis befordres til gudstjenester og andre arrangementer. Ring i forvejen til kirkekontoret , og aftal nærmere, eller direkte til Taxa. Hørehæmmede: Der er i kirken og mødelokaler installeret teleslynge. Svagtseende: Salmebøger m. stor tekst står på salmebogsreolen. Teksthæfter: Indeholder de tekster, der læses v. gudstj. og må lånes. Til børnene: Ved indgangen til kirken står en vogn med billedbøger, som må lånes. Der er de fleste søn- og helligdage Kirke for dig (børnepasning un der prædikenen). Indsamlinger: Kirken har 3 faste indsamlingsbøsser til: Ydre Mission Fol ke kirkens Nød hjælp og Menighedsplejen. Ved særlige indsamlinger sættes der en speciel indsamlingsbøsse frem. Kirkekaffe: Der serveres kirkekaffe efter kirkens gudstjeneste undtagen v. gudstjeneste ml. jul og nytår og konfirmation. Gudstjenestesamtale: En gang om måneden inviterer præsterne til samtale efter gudstjenesten. Det er en uhøjtidelig samtale om den gudstjeneste, der lige har fundet sted. Deltagelse kræver ingen forudsætninger. 12

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Kirkedagenes logo marts april maj 2010 VIBORG Alle kirker flytter til Viborg Opstandelse i nuet Hvad vil vi med kirken i Vestervang Sogn Ny udstilling Årets minikonfirmander

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG Gurli Maagaard: Mandala MARTS APRIL MAJ 2015 KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Nyt fra formanden Guds opmærksomhed Tanker i forbindelse med et nyt års kommen Nyt fra Kunstudvalget Aktiviteter Gøglerdag

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG MARTS APRIL MAJ 2014 KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Morgenhimmel set fra Vestervang Sogn VIBORG Nyt fra formanden Opstandelse ja tak Ny præst i Vestervang Kirke Nyt fra Udsmykningsudvalget Gøgler og markedsdag

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Livvagterne og livvagten De nye menighedsrådsmedlemmer

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Livvagterne og livvagten De nye menighedsrådsmedlemmer KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Emmaus af Lene Melchiorsen Livvagterne og livvagten De nye menighedsrådsmedlemmer Det sker i påsken Koncerter Gøgler- og markedsdag marts april maj 2009 VIBORG SOGNENYT adresser

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Sofia med lammet. Ikon af Hildegard af Bingen Kirkespillet Sofia Forlad os vor skyld Nyt om byggeriet Præstepraktikant Familietur til Søndergårds Have Trylleteater

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra sognet Esbjerg Evangeliet Fælles hvad for noget? Aktiviteter Julemarked Gudstjenesteliste

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra sognet Esbjerg Evangeliet Fælles hvad for noget? Aktiviteter Julemarked Gudstjenesteliste Nyt fra sognet Esbjerg Evangeliet Fælles hvad for noget? Aktiviteter Julemarked Gudstjenesteliste KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Udsnit af Erik Hagens Esbjerg Evangeliet VIBORG SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Julekrybbe fra Mexico Barn Jesus i en krybbe lå Jul i arresten Julens arrangementer Nytårsgudstjeneste Det nye menighedsråd Hele sognets dag Juniorklubben DECEMBER

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Nyt fra Kunstudvalget Giv tid Tak for denne gang Julens arrangementer Aktiviteter En Kirkedag i Vestervang Gudstjenesteliste DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2014/2015 SOGNENYT

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Marts - April - Maj 2015 KIRKEBLADET. Nykøbing Mors Sogn

Marts - April - Maj 2015 KIRKEBLADET. Nykøbing Mors Sogn Marts - April - Maj 2015 KIRKEBLADET Nykøbing Mors Sogn Adresser Provst Mette Moesgaard Jørgensen Toftegade 23 Tlf. 97 72 02 72 memj@km.dk Træffes ikke mandag Sognepræst Lars Højlund Tingvej 21, tlf. 97

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST 2010 De uventede møder Ganske ofte er det de møder, som man umiddelbart ikke regner for noget, der bliver de afgørende i ens liv. Et særligt menneske på det rette

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 1 JUNI JULI AUGUST 2015 I N D H O L D Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 2 Ensomhed I april måned var der i medierne fokus på ensomhed. Mange mennesker

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

KYNDELMISSE. indsamling. Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk. Maria Magdalene Kirken Hvidovre Hospital

KYNDELMISSE. indsamling. Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk. Maria Magdalene Kirken Hvidovre Hospital kirkebladet for hvidovre sogn KYNDELMISSE indsamling Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene Kirken Hvidovre Hospital HØJMESSER OG GUDSTJENESTER FEB. - MARTS Kl. 10.00 hvor intet andet anføres

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook vor frue & vindinge sognes kirkeblad Marts-maj 2014 / 38. årgang nr. 1 Vor Frue og Vindinge på facebook Nu har du mulighed for at følge os på facebook - LIKE os via facebook eller find linket på vores

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Marts, April, Maj 2012 Nyt fra menighedsråd/præst Nye bestemmelser vedrørende kirkegårdenes økonomi Danske kirkegårde er meget velholdte. Heldigvis, for kirken og kirkegården

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook!

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook! Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Meld dig som indsamler hos Mogens Kjærgaard blmk@hafnet.dk eller mød op i kirkecenteret, Kirkegade 15,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

IKAST august KIRKE 2010

IKAST august KIRKE 2010 IKAST KIRKE a u g u s t 2 0 1 0 v e d d u a t : K a l e n d e r Ved du? at man tidligere brugte Mikkelsdag d. 29.9. som markering og fejring af høsten. I dag har folkekirken ikke en officiel helligdag,

Læs mere

August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkeblad for Bistrup Sogn 10. årgang Kirkekontoret tlf. 96 23 17 17 August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Side 2 Menighedsrådsformanden har ordet Bistrup Nyt En herlig sommer

Læs mere

Ungdomskirken i Lyngby

Ungdomskirken i Lyngby Program for Ungdomskirken i Lyngby 2014-15 Scan koden og læs mere på Ungdomspræstens Facebookside Frivillig i Ungdomskirken Indhold Vi kan altid bruge flere frivillige hænder i Ungdomskirken Helt konkret

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere