SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra menighedsrådet Påskelys Ansættelse af ungdomspræst Æg Folkekirkens Nødhjælpsindsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra menighedsrådet Påskelys Ansættelse af ungdomspræst Æg Folkekirkens Nødhjælpsindsamling"

Transkript

1 KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Foto: Hans Jørgen Lysholm MARTS APRIL MAJ 2011 VIBORG Nyt fra menighedsrådet Påskelys Ansættelse af ungdomspræst Æg Folkekirkens Nødhjælpsindsamling Ny Domprovst Gøglerdag SOGNENYT

2 adresser nyt fra menighedsrådet Kirkekontoret (i kirkens sidefløj), Rughavevej 6. Tlf Åbningstider: Daglig kl. 9-13, torsdag tillige kl Lørdag lukket. Sognepræst Else Kruse Schleef, Kastanievej 60. Tlf Træffetid: Kastanievej onsdag Træffetid: Kirken torsdag10-12 eller efter aftale (undtagen mandag) Sognepræst Maria Sønderby Andersen, Virksundvej 90, 8831 Løgstrup. Tlf Træffetid: Kirken tirsdag og onsdag eller efter aftale (undtagen mandag). Præsterne står til rådighed for samtaler og husbesøg. Ring, mail eller mød op i træffetiden og lav en aftale. (Mandag henvises til provstiets vagthavende præst på tlf ) Menighedsrådsformand Michael Hansen, Merianvej 7. Tlf Kordegn: Flemming Saabye Damgaard Tlf / Organist Jørgen Bierring Ehlers, Tlf kirketjener Frank Christensen, Tlf kirketjener Jonna Brask Chri sten sen, Tlf Sognemedhjælper Margit Rossmeisl, Tlf Kirkegårdskontoret, Gl. Skivevej 7. Tlf Åbent man.-fre. kl. 9-13, torsdag till (Lørdag lukket). Konfirmandundervisning Skal konfirmandundervisningen flyttes fra den traditionelle morgenundervisning fra kl til en placering midt på eftermiddagen? Dette er foreslået af børne- og ungeudvalget i Viborg Kommune og i skrivende stund er sagen på vej i byrådet. Set fra kirkens side har processen været overraskende og hovedkuls. Blandt konfirmander og forældre møder vi stor tilfredshed med den nuværende ordning. Morgenens konfirmandundervisning er en slags pulsslag i Vestervang Kirkes dagligdag og undervisningen slutter med morgensang, hvor der også altid deltager andre fra sognet. Præsterne og menighedsrådet begræder, hvis undervisningen flyttes fra morgentimerne. Det vil kollidere med præsternes øvrige aktiviteter i eftermiddagstimerne, f.eks. begravelser, juniorkonfirmandundervisning, plejehjemsgudstjenester, dåbssamtaler m.v. og en placering af kon fir mandundervisningen i morgentimerne er med til at sikre, at tilbuddet når ud bredt til alle elever uan set fritidsinteresser m.v. I menig hedsrådet respekterer vi naturligvis den politiske beslutning, og håber på et fortsat godt samarbejde med Vestervang Skole og Vestre Skole. At vi sammen kan finde en god, pragmatisk løsning, hvor der tages hensyn til hinandens interesser og synspunkter. Samarbejdet med Tårup-Kvols I det daglige tænker vi måske ikke så meget over, at vi har et fællesskab med sognene i Tårup og Kvols. Men faktisk er det jo sådan, at vi deler en præstestilling, idet Maria Sønderby Andersen er ansat med 40 % tjeneste ved kirkerne i Tårup og Kvols og 60 % i Vestervang Kirke. Besættelsen af denne stilling skete i et meget konstruktivt samarbejde med menighedsrådet i Tårup/Kvols og der er fortsat en løbende dialog om, hvordan vi skaber gode daglige rammer for vores fælles præst. I december 2010 var menighedsrådet inviteret til et fælles møde med menighedsrådet i Tårup/Kvols, og her var der enighed om, at vi med fordel kan udbygge samarbejdet. Kirkerne i Tårup/Kvols og Vestervang er meget forskellige og favner lige fra gamle middelalderkirker til en moderne bykirke. På samme vis er tilbuddene i sognene af forskellig art og kan fint supplere hinanden. Udgangen på mødet blev, at vi i det daglige skal huske på aktiviteterne i hinandens sogne, så viften af kirkelige tilbud samlet set bliver endnu bredere. Ansættelse af ungdomspræst Som man kan læse om inde i bladet, ansættes der i foråret 2011 en ungdomspræst, som skal have en særlig opgave i at knytte bånd mellem unge og kirkerne i Viborg. Stillingen er dels finansieret af provstiet og dels af bidrag fra forskellige kirkelige organisationer. Velvidende, at ungdomspræsten har hele Viborg Domprovsti som sit arbejdsområde, glæder vi os i menighedsrådet over, at biskoppen har besluttet, at ungdomspræsten skal have sin forankring i Vestervang Kirke. Vi har for længst dedikeret et kontor til ungdomspræsten og ser frem til den daglige sparring og inspiration, som det vil bibringe kirken og dens medarbejdere i forhold til at lave tiltag for børn og unge og for at få en endnu tættere kontakt til FDF, som bruger vores lokaler i kælderen samt til KFUM og KFUK, som er en af kirkens nærmeste naboer. På menighedsrådets vegne Hanne Dalgaard. 2

3 Påskelys Lysvæld bag ved lysvæld i himlen ind, did, hvorfra den kommer nu, morgnens vind, Ret som om det ånded af lyset ud o du milde Fader, min skaber, Gud! DDS 754,5. I flere år nu har netop dette vers i Jakob Knudsens store salme: Se nu stiger solen haft en uforklarlig virkning på mig. Som en brise af livsmod og håb, der fylder mig udefra i forskellige situationer, når vi synger salmen, uanset om det er til barnedåb, til begravelse eller ved andre lejligheder. Nogle gange dukker denne håbsbrise op i mig uden at nogen synger. F.eks. engang en gråvejrsdag, på et tidspunkt hvor jeg tumlede med nogle store valg i mit liv, brød solen igennem, da jeg kom cyklende og brisen overmandede mig. Jeg stod af cyklen og verset om lysvæld bag ved lysvæld dukkede op. Så cyklede jeg videre og følte mig afklaret og lettet. Siden jeg har fået min daglige gang i Vestervang Kirke dukker verset ofte op, når jeg sidder i kirken og lytter til musik og ord, beder eller er stille. I kirken bliver verset til et påskevers for mig. Sammenhængen med påske er tydelig, fordi kirkens rum og udsmykning knytter kors og lys sammen. Det lysende kors Lyset strømmer ind ad den store mosaikrude bag alteret mod øst. Farverne i rummet skifter alt efter, hvor meget solen skinner, og hvilket tid på dagen det er. Den blå tone er tydelig i skærtorsdagsaftens mørkningslys. Ved konfirmation på en solskinsdag farves konfirmandernes flotte hår orange, gult og blåt, når de knæler for alteret. Før lyset gennem ruden når ud i kirkerummet, rammer det korsophænget over alteret, hvor de mange bjergkrystaller virker som prismer, der sender lyset ud i alle retninger. Ophænget er lavet af rustent jern, det forestiller en masse kors, sat ind imellem hinanden, så de peger ud til alle sider. Lysvældet brydes og forstærkes af korset. I kirken er korset ikke dødens men livets symbol. Der er forskellige typer kors i kirken. Påskekorset kendes på, at det er tomt. Det minder os om, at døden ikke kunne holde på Jesus, og at der derfor findes en opstandelse fra de døde også for os. At lysvæld bag ved lysvæld pludselig bryder igennem, når alt er mørkt og uigennemsigtigt. Opstandelsens lys Alt gik i sort langfredag, da Jesus døde på korset. Mørket udenfor var ingenting sammenlignet med mørket inden i Jesu venner. Ham de havde set det store lys i, og som havde tændt deres forhåbninger, var død og borte, de begravede ham i gravhulens mørke ensomhed. Påskemorgen, da solen stod op, måtte kvinderne, som savnede Jesus, af sted ud til graven for at vise ham den sidste ære. Rastløse af sorgen ænsede de ikke morgenlyset, som kun alt for godt oplyste deres forgrædte ansigter. De ser, at graven er tom. De får at vide, at Kristus er opstanden, men de ser det ikke. Lyset, der langsomt fylder kvinderne, er troens lys, det tændes af det tomme kors og den tomme grav, af mødet med den opstandne, af lysvæld bag ved lysvæld. Det væsentlige er usynligt for øjet Opstandelsen er uforklarlig. Ingen så Jesus gå ud af graven, og ingen af os har mødt nogen, der er opstået fra de døde. Opstandelsen kan ikke bevises. Alligevel er opstandelsestroen det vigtigste i kristendommen. Som lyset, der rammer korset og skinner ud i alle retninger. Det lys har på uforklarlig vis båret menneskers trøst, håb og livsmod lige siden. Det lys vækker håbsbriser i os på utallige måder eller måske på 255 forskellige måder, som de 255 bjergkrystaller i ophængets korsarme? Nogle gange som fornemmelser, som ord der giver mening og svar, der hvor man lige er i livet. Andre gange som knus og omsorg fra nogle, der vil én det godt. Lyset er ikke altid til at få øje på, nogle gange blænder det én for en stund, og ofte lyser det videre i øjnene. Når natten er forbi I en jødisk legende fortælles det: En lærer spurgte en dag sine elever, hvordan de vidste, hvornår natten var forbi, og en ny dag var begyndt. Er det når jeg på lang afstand kan skelne et får fra en hund? spurgte en. Nej svarede læreren. Er det, når jeg på lang afstand kan se, om et træ er et figentræ eller et oliventræ? spurgte en anden. Nej svarede læreren. Jamen, hvad er det så? spurgte eleverne. Det er, når du ser og møder et andet menneskes blik, og du ser, at han eller hun er din bror eller søster. Før du kan det så er det lige meget hvilken tid, det er på døgnet så er det stadig nat! Glædelig påske! Else Kruse Schleef 3

4 Ansættelse af ungdomspræst Når bøgen springer ud, skal Viborg gerne råde over en ungdomspræst. En ungdoms præst der som navnet antyder særligt skal rette sit fokus mod unge og deres relation til kirke og kristendom. Stillingen som ungdomspræst udspringer af et tæt samarbejde mellem Viborg Domprovsti og en række kirkelige organisationer. Således bidrager både KFUM og KFUK samt Y-mens klubber og menighedsplejen til finansieringen af en del af stillingen. Det forholder sig sådan, at alle præster skal være tilknyttet et bestemt sogn. Vi er så heldige, at biskoppen har besluttet, at ungdomspræsten skal være tilknyttet Vestervang Sogn. Derfor vil ungdomspræsten få sin daglige gang i Vestervang Kirke, hvor der allerede står et kontor klar til at blive taget i brug. At ungdomspræsten får denne tilknytning til Vestervang Kirke falder rigtig godt i tråd med, at Vestervang FDF holder til i lokalerne i kirkens kælder, og Viborg KFUM og KFUK har sin foreningsbygning placeret lige bag kirken. Det skal dog understreges, at ungdomspræsten er hele byens præst og har hele Viborg Domprovsti som sit arbejdsområde. Sognenyt har talt med Bo Jensen, som er formand for Viborg KFUM og KFUK om de overvejelser, der har været drøftet i det forberedende arbejde forud for ansættelse af ungdomspræsten. Bo Jensen oplyser, at stillingen som ungdomspræst udspringer af en erkendelse af, at tro og kristendom opleves forskelligt på forskellige tidspunkter i livet. Derfor fordres der også en særlig interesse og særlige kompetencer for at formidle kristendom overfor unge og være i dialog med dem om tro og tvivl og om kristendommens relevans i deres liv her og nu. En ungdomspræst skal i særlig grad knytte bånd mellem unge og kirken. Dette kan være ved at være tilstede på byens skoler, uddannelsesinstitutioner og andre miljøer, hvor unge mødes. Andre konkrete tiltag kan være at arrangere ungdomsgudstjenester i byens kirker og at medvirke i nogle af de aktiviteter, som finder sted i eksempelvis FDF og i KFUM og KFUK. Endvidere skal ungdomspræsten være præst i natkirken, som er åben en fredag aften hver måned i Domkirken, ligesom ungdomspræsten også skal arrangere den årlige konfirmandevent, som er et tilbud for alle konfirmander i stiftet og også finder sted i Domkirken. Det er planen at nedsætte et særligt ungdomsmenighedsråd, som skal bestå af unge i al - deren år. Deres opgave er at bistå ungdomspræsten med gode ideer og give sparring til, hvordan ungdomspræsten bedst varetager sin funktion. 4

5 Æg I gamle dage var det et sikkert forårstegn, når hønsene begyndte at lægge æg igen. Æg er forårsmad, som også symboliserer opstandelsen. Derfor pynter vi med æg og kyllinger til påske. Ægget er siden den tidligste kristendom blevet brugt som symbol på opstandelsen. Æggeskallen ser død og livløs ud som graven. Men inden i den bryder et nyt liv frem, ligesom Jesus brød ud af grav og død, da han opstod påskemorgen. At pynte påskeæg Det er også en gammel skik at pynte sine æg. Når man koger hønseæg med løgskaller eller andre naturmaterialer i vandet, får man røde, gule, brune eller grønne æg. Traditionelle påskeæg er ofte røde, fordi den røde farve symboliserer blodet, som Jesus udgød på korset. Skal det være rigtig smukt, kan man lægge voks på ægget i mønstre, før det koges, eller ridse mønsteret på æggeskallen efter kogning. Det har været skik at bære en påskekurv med æg med til kirke påskesøndag og få præsten til at velsigne sine æg. Mange steder gik der sport i at dekorere æggene smukkest og bære den smukkeste påskekurv til kirken. Trille, trante og prikke påskeæg Påskeæggene blev også brugt til særlige påskelege. Man kunne vinde de andres æg, når man trantede påskeæg eller prikkede æg. Man trantede eller trillede påskeæg ned ad en bakke og så gjaldt det om at trille længst eller at ramme de andres æg. Når man prikkede æg, slog man sine æg mod hinanden og det gjaldt om først at slå hul på den andens æggeskal. Ellen Aagaard Petersen 5

6 Sultens onde cirkel kan brydes Søndag d. 13. marts 2011 sender Vestervang Sogn og Folkekirkens Nødhjælp igen indsamlere på gaden for at fortsætte kampen mod sulten i verden ved den årlige sogneindsamling. FN har opgjort, at antallet af ekstremt fattige er faldet fra 1,8 milliarder til 1,4 milliarder mennesker siden Og FNs Fødevare- og Landbrugsorganisation FAO skønner, at antallet af sultende er faldet med 98 millioner mennesker i år. Folkekirkens Nødhjælp synes, det er verdens bedste nyheder. Den store indsats, der allerede er gjort for verden fattigste, har bragt udviklingen på det rette spor. Men der dør fortsat et barn hvert sjette sekund på grund af underernæring, og i år sulter 925 millioner mennesker, så der er stadig meget at gøre. I Zambia lever Canan og Caroline Mutinta og deres tre børn med sulten som en konstant og reel trussel, bl.a. fordi regntiden er blevet mere uberegnelig. I flere år kæmpede de med svigtende høst, dårlig kost og mangelsygdomme, der svækkede hele familien. Men med støtte fra Folkekirkens Nødhjælp har familien fået en trædepumpe med tilhørende slanger. Med trædepumpen kan både børn og voksne træde vand op fra brønden, og slangerne leder vandet ud til afgrøderne i marken uanset om det er regntid eller ej. Familien kan nu producere flere grøntsager, end de selv kan spise. De mange grøntsager har givet hele familien mere energi og overskud og ved at sælge de overskydende grøntsager på markedet kan Canan og Caroline Mutinta sende alle børnene i skole. Fakta om sult 925 mio. mennesker lever i daglig sult Sult og fejlernæring er verdens største sundhedsrisiko større end hiv/aids, malaria og tuberkulose tilsammen Udviklingslandene i det østlige, centrale og sydlige Afrika har verdens højeste procentvise antal sultende pr. indbygger Tre ud af fire underernærede lever i fattige landdistrikter Kvinder og børn i de fattige landdistrikter er dem, der sulter mest Når landets sogne søndag den 13. marts ved årets Sogneindsamling sender indsamlere på gaden er det for at fortsætte kampen mod sulten i verden og hjælpe folk til at klare sig selv. Sogneindsamlingen er en festlig mulighed for alle generationer til at arbejde sammen om et fælles mål: at samle så mange penge ind til verdens fattige som muligt, siger indsamlingsleder Jørn Mathiasen, og opfordrer sognebørnene til at melde sig som indsamlere. Vil du være med til at give verdens fattigste mulighed for at ændre deres liv? Så meld dig som indsamler den 13. marts til kirkekntoret, tlf

7 Redaktionen har bedt Domsognets nye provst om at skrive lidt om sig selv, og har modtaget følgende: Kære Vestervang Sogn Jeg er blevet bedt om at fortælle jer lidt om mig selv i anledning af, at jeg er den nye domprovst i Viborg. Det gør jeg selvfølgelig med glæde. Jeg har tilbragt de fleste af mine børneog ungdomsår i Viborg. I den forbindelse er cykelture med kammerater også gået til Vestbadet, en enkelt fodboldkamp eller to er blevet spillet på VFF s træningsbane. Og jeg har tilbragt flere efterårsaftener på Ungdomsskolen på Rughavevej. Når jeg tænker tilbage, var Vestervang som en by i byen, med egen butik, skole, bank, kirke, fodboldklub og en supergod bager. Meget har vel ikke ændret sig, og det som er sket, er for mig at se, til det gode. Når det gælder kirkelivet og rammerne for det, kan I være meget tilfredse. Jeres nye sognehus- og kirkecenter er sammen med kirken et flot og godt samlingssted. Kirken og sognehuset fortæller folk, der kommer forbi, at I ikke bare hører til Viborg, men er et sted med egen historie og eget liv. Ligesom de er steder, hvor I i glæde og sorg forsat kan være sammen om det gode budskab. Thomas Frank Tilbud til konfirmander og andre unge Kom og vær med når Vestervang Kirke får besøg af Sultkaravanen fra Folkekirkens Nødhjælp Tirsdag d. 1. marts kl Karavanens besætning vil bestå af 4 unge mennesker, der har opholdt sig forskellige steder ude i verden: Fra Silkeborg Højskole er en gruppe elever to måneder udstationeret i projekter i Zambia, mens andre frivillige har været i Malawi. De kommer med rundt på karavanen for at fortælle om deres oplevelser med det at leve med sulten på tætteste hold. Program Karavaneprogrammet vil bestå af en række programelementer, præsenteret og ledet af karavanens besætning. Programmet kommer i overskrifter til at bestå af: En sult/klimatest for at få jeres viden om klimaforandringernes indvirkning på sult testet. Fortællinger om en anden verden i ord og billeder. Find ud af, hvordan det er at leve i en landsby med den daglige kamp mod sult, og hvordan folk får fat i mad, som kan give ny energi og mulighed for at leve længere. Spisning Ungdomsgudstjeneste med temaet Drømme og håb. Indlæg til næste kirkeblad afleveres på kirkekontoret senest den 14. april

8 Juniorkonfirmanderne foråret 2011 Udstilling i Vestervang kirke i marts, april og det meste af maj Fernisering fredag den 4. marts kl Udstiller er Poul Petri Steenfeldt fra Randers. I sommermånederne har vi ikke udstilling, men kirkens egne billeder vil hænge på gangen. Maleren Poul Petri Steenfeldt begyndte at male i 1964 og havde sin første udstilling på Den Frie Udstilling i København i I tiden derefter fulgte flere separatudstillinger. Produktionen har skiftet en del, men er i den senere tid blevet mere aktiv. Motiverne er hovedsageligt hentet fra fantasien og kædet tæt sammen med indtryk fra naturen. Farvesammensætningen med klare og til tider stærke farver har en altafgørende betydning, som forhåbentligt også vil give beskueren en god oplevelse. Tak fordi du ville kikke med. 8

9 BØRNENES HJØRNE AKTIVITETER FAMILIEGUDSTJENESTE Søndag den 10. april kl er der familiegudstjeneste Denne dag er der afslutning for forårets juniorkon firmander. Skabelse og ny begyndelse er temaet for gudstjenesten, hvor juniorkonfirmanderne medvirker, og kirkens børnekor synger PÅskegudstjeneste Påskegudstjeneste for børnehaverne for Onsdag den 13. april kl er der påskegudstjeneste for børn i Vestervang Sogn. Alle børnehaver, dagplejere og hjemmegående forældre med børn er meget velkomne. Vi hører påskens historie og pynter et flot påsketræ. Derfor vil vi gerne bede alle børn om at lave et påskeæg i karton, sætte det på snor og tage det med. KOM OG SYNG MED Sang og leg for småbørn sammen med dagplejemødre, forældre på orlov og bedsteforældre med børnebørnene. Kom og vær med i kirkens lokaler: 9. marts, 23. marts, 6. april kl ca FDF VIBORG VESTERVANG Kredsleder: Pia Strange, Safranvej 7, 8800 Viborg Tlf / / Onsdag kl Vi har til huse i kirkens ungdomslokaler i kælderen. VESTERVANG KLUB Vestervang Kirkes tilbud til alle sognets pensionister, i form af hyggelige timer i kirkens smukke menigheds lokaler. Er transport et problem, må man bestille kirke bilen på kirkekontoret. Torsdag den 3. marts kl. 14,30: Holbergs karakterkomedier lektorerne Else og Michael Dohn, Viborg. Torsdag den 17. marts kl. 14,30: Min vej til Vestervang sognepr. Maria Sønderby Andersen. Torsdag den 31. marts kl. 14,30: Aakjærs sange Aakjær selv naturvejleder Jens Frydendal, Batum. Torsdag den 14. april kl. 14,30: Påskeblomst, hvad vil du her? sognepr. Else Kruse Schleef. Torsdag den 28. april kl. 14,30: Tre gange Jensen lærer Hans Jørgen Lysholm, Viborg. Torsdag den 12. maj kl. 14,30: Generalforsamling Hyggeligt samvær med sognemedhjælper Margit Rossmeisl. Torsdag den 26. maj kl. 10,00: Forsommerudflugt bekendtgøres nærmere. KIRKEHØJSKOLEN Torsdag d. 10. marts kl : Troens poesi i ord og toner Tro kan skabe bevægende poesi, men tro kan også vækkes af poetiske billeder, klange og ord. I en kalejdoskopisk form vil foredraget give forskellige eksempler på poetiske trosudtryk. Ved Vibeke Houmøller, sognepræst v. Sankt Lukas Kirke i Århus. Torsdag d. 7. april kl : Litteratur og Teologi Maria Louise Sønderby Andersen, sognepræst i Tårup, Kvols og Vestervang, vil i et spændende oplæg tage os med på en rejse i grænselandet mellem teologi og litteratur. 9

10 Aktiviteter MØDEAFTNER Børn, unge, kristendom og kirken Onsdag d. 23. marts kl i Vestervang Kirke Lektor på Teologisk Pædagogisk Center på Løgum kloster, Leise Christensen, vil denne aften først holde oplæg ud fra bl.a spørgsmålene: Hvordan oplærer og fastholder vi børn og unge i kristendommen? Hvor svigter folkekirken de unge, hvis den gør det? Efter oplægget er der mulighed for at diskutere oplægget med Leise Christensen. Koncert i Vestervang Kirke De 3 fløjter Onsdag den 9. marts kl Der venter publikum en veloplagt og inspirerende oplevelse, når der inviteres til en koncert med De 3 fløjter. Bag navnet gemmer sig tværfløjte, alt-tværfløjte og bas-tværfløjte. Gruppen består af: Birthe Brunsbjerg, Birgit Sonne og Trine G. Dinesen. Der er gratis adgang Gospelkoncert i Vestervang Kirke Onsdag den 6. april kl Nogle af landets dygtigste gospelsangere optræder i en helt ny sammensætning i Vestervang Kirke. Gruppen består af Laura Kjærgaard (X-faktor), Christina Boelskifte, Claus Wegener og Jacob Gunnertoft. Koncerten vil indeholde gospel klassikere og kendte og nye sange i gospelstil. En musikalsk forfriskende oplevelse for hele familien, hvor publikum også får rig lejlighed til at synge med. Billetter kan bestilles på tlf. nr eller afhentes på kirkekontoret hver dag mellem kl og Billetpris: kr. 100,- Menighedsrådsmøder Menighedsrådet holder offentlige møder flg. dage kl i kirkens mødelokaler: Torsdag den 31. marts Onsdag den 27. april Onsdag den 8. juni Alle, som har lyst, er velkommne til at møde op. Dagsorden ligger fremme på bladhylden i forgangen til kirken ugen inden mødets afholdelse. Punkter til dagsorden kan indsendes til menighedsrådets formand, Michael Hansen, senest 2 uger før mødets afholdelse. kirkefrokost Der er kirkefrokost efter gudstjenesten: 6. marts og 3. april. Det koster 25 kr. eksklusiv drikkevarer. Der kræves ingen tilmelding JUBiLæumsKORET Vestervang Kirkes fantastiske jubilæums kor, der havde debut ved kirkens 40-års jubilæum, har mulighed for at arbejde videre mod nye mål. Der er planer om, at koret skal medvirke til gudstjeneste i kirkens gårdhave 2. pinsedag. Øvedage: Onsdage 11.5., 18.5., og fredag den Første gang mødes vi kl Jørgen Ehlers ( ) og Margit Rossmeisl ( ) 10

11 Aktiviteter Gøgler- og markedsdag Søndag d. 29. maj fra kl På plænen foran Vestervang Kirke er der gøgler- og markedsdag, hvor multikunstneren Steve Hart underholder med tryllekunst og musik. Steve Hart fortæller: Da jeg forlod mit barndomshjem i Wales for at rejse ud i verden, var det min mor, der gav mig udlængsel. Hun havde altid pakket min madpakke ind i siderne fra et atlas. Det show jeg laver, er resultatet af 10 års optræden rundt omkring i Europa. Nu bor jeg ved Mariager med min danske kone og 3 børn. Der er alle muligheder for at få en dejlig dag med mange oplevelser. På pladsen er der mange forskellige boder og ting, man kan prøve. Det er en dag, hvor hele familien kan være med! FDF, KFUM & K og kirkens frivillige grupper arrangerer 11

12 gudstjenesteliste Lørdag, den 5. marts kl , Maria Louise Sønderby Andersen Børnefastelavnsgudstjeneste. Søndag, den 6. marts, kl , Else Kruse Schleef Fastelavn. Prædiketekst: Matt. 3, 3-17 Indsamling til Danmarks folkekirkelige søndagsskoler. Kirkefrokost. Søndag, den 13. marts, kl , Else Kruse Schleef 1. søndag i fasten. Prædiketekst: Matt. 4, 1-11 Folkirkens Nødhjælpsindsamling. Søndag, den 20. marts kl , Else Kruse Schleef 2. søndag i fasten. Prædiketekst: Matt. 15, Gudstjenestesamtale Søndag, den 27. marts kl , Maria Louise Sønderby Andersen 3. søndag i fasten. Prædiketekst: Luk. 11, Søndag, den 3. april kl , Else Kruse Schleef Midfaste. Prædiketekst: Johs. 6, 1-15 Kirkefrokost. Søndag, den 10. april kl , Else Kruse Schleef Juniorkonfirmandafslutning. Mariæ Bebudelsesdag. Prædiketekst: Luk. 1, Søndag, den 17. april kl , Maria Louise Sønderby Andersen Palmesøndag. Prædiketekst: Matt. 21, 1-9. Gudstjenestesamtale Torsdag, den 21. april kl , Else Kruse Schleef Skærtorsdag. Prædiketekst: Matt. 26, Indsamling til De samvirkende Menighedsplejer. Fredag, den 22. april kl , Maria Louise Sønderby Andersen Langfredag. Søndag, den 24. april kl , Else Kruse Schleef Påskedag. Prædiketekst: Mark. 16, 1-8 Indsamling til KFUM og KFUK i Danmark. Mandag, den 25. april kl , Maria Louise Sønderby Anderen 2. Påskedag. Prædiketekst: Luk. 24, Indsamling til KFUM og KFUK i Danmark. Søndag, den 1. maj kl , Else Kruse Schleef 1. søndag efter påske. Prædiketekst: Johs. 20, Søndag, den 8. maj kl , Else Kruse Schleef 2. søndag efter påske. Prædiketekst: Johs. 10, Gudstjenestesamtale Indsamling til Sankt Lukas stiftelsen. Søndag, den 15. maj kl , Maria Louise Sønderby Andersen 3. søndag efter påske. Prædiketekst: Johs. 16, Indsamling til Folkekirkens Ungdomskor. Fredag, den 20. maj kl. 9.30, Maria Louise Sønderby Andersen Konfirmation. Bededag. Prædiketekst: Matt. 3, 1-10 Fredag, den 20. maj kl , Else Kruse Schleef Konfirmation. Bededag. Søndag, den 22. maj kl , Else Kruse Schleef Konfirmation,. 4. søndag efter påske. Søndag, den 29. maj kl , Else Kruse Schleef 5. søndag efter påske. Prædiketekst: Johs. 16, 23b - 28 Husk gøglerdag kl Torsdag, den 2. juni. Fælles gudstjeneste med Tårup og Kvols v. Maria Louise Sønderby Andersen Se næste Sognenyt Kristi Himmelfartsdag. Prædiketekst: Mark. 16, Søndag, den 5. juni kl , Else Kruse Schleef 6. søndag efter påske. Prædiketekst: Johs. 15, 26-16,4 Kirkebladet SOGNENYT udgives af Vestervang sogns menighedsråd. Redaktion: Else Kruse Schleef (ansvarshavende) Jørn Mathiasen Margit Rossmeisl Mette Marie Mølgaard Christensen Ida Wegge Flemming Nüchel Kasserer: Flemming Saabye Damgaard, Kratskoven 1, 8800 Viborg Tlf / Grafisk produktion: Viborg Maskinsætteri Oplag: Kirkebil: Alle ældre eller gangbesværede kan gratis befordres til gudstjenester og andre arrangementer. Ring i forvejen til kirkekontoret , og aftal nærmere, eller direkte til Taxa. Hørehæmmede: Der er i kirken og mødelokaler installeret teleslynge. Svagtseende: Salmebøger m. stor tekst står på salmebogsreolen. Teksthæfter: Indeholder de tekster, der læses v. gudstj. og må lånes. Til børnene: Ved indgangen til kirken står en vogn med billedbøger, som må lånes. Der er de fleste søn- og helligdage Kirke for dig (børnepasning un der prædikenen). Indsamlinger: Kirken har 3 faste indsamlingsbøsser til: Ydre Mission Fol ke kirkens Nød hjælp og Menighedsplejen. Ved særlige indsamlinger sættes der en speciel indsamlingsbøsse frem. Kirkekaffe: Der serveres kirkekaffe efter kirkens gudstjeneste undtagen v. gudstjeneste ml. jul og nytår og konfirmation. Gudstjenestesamtale: En gang om måneden inviterer præsterne til samtale efter gudstjenesten. Det er en uhøjtidelig samtale om den gudstjeneste, der lige har fundet sted. Deltagelse kræver ingen forudsætninger. 12

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG Lys KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn JUNI JULI AUGUST 2012 VIBORG Menighedsrådsvalg 2012 Gudstjeneste i Vestervang Kirke Tanker om konfirmationstiden Aktiviteter Sogneudflugt Babysang Gudstjenesteliste SOGNENYT

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra menighedsrådet Sommertid Morgensang i Vestervang Kristi Himmelfartsgudstjeneste

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra menighedsrådet Sommertid Morgensang i Vestervang Kristi Himmelfartsgudstjeneste KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Juniorkonfirmanderne opfører skabelsen JUNI JULI AUGUST 2011 VIBORG Nyt fra menighedsrådet Sommertid Morgensang i Vestervang Kristi Himmelfartsgudstjeneste Sol, sommer og

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Glade børn der er klar til Kom og syng! Gudstjeneste til tiden? Ny præst ved Vestervang Kirke Indsættelse 6. juni Glæd dig og slap af Sogneudflugt JUNI JULI AUGUST 2010 VIBORG

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Konflikter, din sag eller vores sag? Konfirmander under ombygning Fremtidens konfirmationer i Vestervang Kirke Sogneudflugt JUNI JULI AUGUST 2009 SOGNENYT adresser

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG JUNI JULI AUGUST 2015 KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Nadver Åndehuller Sol, sommer, samvær Viborg Menighedspleje Sogneudflugt Gudstjenesteliste! Husk Gøglerdagen 31. maj SOGNENYT ADRESSER Kirkekontoret

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Kirkedagenes logo marts april maj 2010 VIBORG Alle kirker flytter til Viborg Opstandelse i nuet Hvad vil vi med kirken i Vestervang Sogn Ny udstilling Årets minikonfirmander

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG Gurli Maagaard: Mandala MARTS APRIL MAJ 2015 KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Nyt fra formanden Guds opmærksomhed Tanker i forbindelse med et nyt års kommen Nyt fra Kunstudvalget Aktiviteter Gøglerdag

Læs mere

Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne.

Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne. Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne. Palmesøndag Kirkerummet Palmegrene til at vifte med/lægge foran Jesus Et æsel, palmer, en kappe til Jesus Fortæl

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Kristi Himmelfartsgudstjeneste, 2011, ved Knudby Præstegård Nyt fra menighedsrådsformanden Påskeglæde og dødes opstandelse Dåbskande, alterkalk og disk Gøgler- og markedsdag

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra formanden Vær dig selv! Kirken tæller Mindeord Aktiviteter Sogneudflugt Gudstjenesteliste

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra formanden Vær dig selv! Kirken tæller Mindeord Aktiviteter Sogneudflugt Gudstjenesteliste Nyt fra formanden Vær dig selv! Kirken tæller Mindeord Aktiviteter Sogneudflugt Gudstjenesteliste JUNI JULI AUGUST 2013 KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Konfirmanderne 2013 se også billederne i stor

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG MARTS APRIL MAJ 2014 KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Morgenhimmel set fra Vestervang Sogn VIBORG Nyt fra formanden Opstandelse ja tak Ny præst i Vestervang Kirke Nyt fra Udsmykningsudvalget Gøgler og markedsdag

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG FDF Vestervangs indgangsportal på den store landslejr ved Julsø Nyt fra menighedsrådet Tanker om HØST og eftertanker Landslejr 2011 Mødestedet for alle Kirkehøjskole

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 44. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2014 Hvorfor spiser vi lam til påske? Hvorfor pynter vi op med påskeæg og giver hinanden æg af chokolade? Ofte gør vi ting som vi slet ikke tænker

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Foto: Hans Jørgen Lysholm Høst og Alle Helgen Kordegnen i Vestervang takker af Vestervang Klub Kirkehøjskolen Mødeaftner Koncerter VIBORG SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2010 SOGNENYT

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Alle helgen. For at tænde lys Pigekoret Vestervang Klub Foredrag og koncerter Kirkehøjskole og litteraturkreds SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2009 SOGNENYT adresser nyt

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.hjermvestrekirke.dk Mogens Nørsøller. er det ud over det aktuelle nummer

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.hjermvestrekirke.dk Mogens Nørsøller. er det ud over det aktuelle nummer Her bor de... Internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst www.hjermvestrekirke.dk Mogens Nørsøller www.hjermøstrekirke.dk Kirkevej 9, 7560 Hjerm Hjemmeside for kirkerne i Hjerm.

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Korsophænget en solskinsdag VIBORG Fernisering Når vi bærer sorgen sammen Aktiv dødshjælp Mødestedsprogrammer Tilbud til børn og unge Aktiviteter Gudstjenesteliste SEPTEMBER

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Bente Hoppe VIBORG Nyt fra kunstudvalget Valg til menighedsrådet 2012 Aktiviteter Mødestedet Vestervang Klub Babysalmesang Debat-café Gudstjenesteliste SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Livvagterne og livvagten De nye menighedsrådsmedlemmer

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Livvagterne og livvagten De nye menighedsrådsmedlemmer KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Emmaus af Lene Melchiorsen Livvagterne og livvagten De nye menighedsrådsmedlemmer Det sker i påsken Koncerter Gøgler- og markedsdag marts april maj 2009 VIBORG SOGNENYT adresser

Læs mere

Nyhedsbrev 14. marts 2016

Nyhedsbrev 14. marts 2016 Nyhedsbrev 14. marts 2016 Påskeferie Mandag 21.03 28.03.2016 begge dage inklusive Påsken regnes som kristendommens vigtigste højtid. Påsken er i sin oprindelse den jødiske fest pesach, hvor jøderne fejrer

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At rejse med telt. Nu har jeg efterhånden været pensionist i 10 år! Så må det vel være

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Om at give. Jeg kender et gammelt ægtepar. De er i firserne. En gang om året, ved nytårstide,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Sofia med lammet. Ikon af Hildegard af Bingen Kirkespillet Sofia Forlad os vor skyld Nyt om byggeriet Præstepraktikant Familietur til Søndergårds Have Trylleteater

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring kirkebladet for hvidovre sogn marts-april 2013 Påskemusical palmesøndag Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG 12 gode grunde Vi dør jo alligevel snart Sol, sommer, samvær 24 timers løbet Nyt fra kunstudvalget Sogneudflugt Aktiviteter Gudstjenesteliste JUNI JULI AUGUST 2016 KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG

Læs mere

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21 Prædiken til Pinsedag 15. maj 2016 Vestervang Kirke kl. 10.00 to dåb. V. Else Kruse Schleef Salmer: 290Ialsinglans 448v.1 3Fyldtafglæde 448v.4 6 331Uberørtafbyenstravlhed 291Dusomgårud 725Detdufterlysegrønt

Læs mere

Opstandelse i musik og poesi

Opstandelse i musik og poesi Sognepræst Anders Kjærsig Kronik i Fyens Stiftstidende: Opstandelse i musik og poesi En organist skulle engang have spurgt en præst: Kan man være kristen uden at være musikalsk? Præsten mente, at det kunne

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen.

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen. Påskedag: Matt. 28.1-8. Hogager/Borbjerg 200414. Salmer: 408, 218, 236 / 230, 224v5-6, 234. Ps.118.19-29; 1.Pet.1.3-9.... Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra sognet Esbjerg Evangeliet Fælles hvad for noget? Aktiviteter Julemarked Gudstjenesteliste

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra sognet Esbjerg Evangeliet Fælles hvad for noget? Aktiviteter Julemarked Gudstjenesteliste Nyt fra sognet Esbjerg Evangeliet Fælles hvad for noget? Aktiviteter Julemarked Gudstjenesteliste KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Udsnit af Erik Hagens Esbjerg Evangeliet VIBORG SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG MARTS APRIL MAJ 2013 KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Juniorkonfirmander foråret 2013 VIBORG Ny kirkepraktikant Folkekirkens nye logo Nye menighedsrådsmedlemmer Babettes gæstebud Kunstudflugt Gøglerdag Gudstjenesteliste

Læs mere

Prædiken til Påskedag Tekst: Matt. 28,1-8.

Prædiken til Påskedag Tekst: Matt. 28,1-8. Prædiken til Påskedag 2016. Tekst: Matt. 28,1-8. Påskeblomst hvad vil du her? Bondeblomst fra landsbyhave. Denne salme synger vi hver påskedag. Da Grundtvig for snart 200 år siden skrev salmen var påskeliljen

Læs mere

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Prædiken til påskesøndag 2015 Af Lise Rind 1 tekstrække FRA EN VIRKELIGHED, hvor livet er

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014 Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 3 JUNI - SEPTEMBER 2014 Kære konfirmander Kære faddere, familie Kære konfirmationsgæster Flaget er hejst. Her ved kirken og rundt omkring i sognet. Her er fest.

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Nyt fra Kunstudvalget Glæde er nærværende tid Våbenhuset De seks folkekirker i Viborg Julens aktiviteter Aktiviteter En Kirkedag i Vestervang Gudstjenesteliste DECEMBER

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.16,16-22 Der var ét billede i denne prædiketekst, som nogle her

Læs mere

Prædiken Påskedag Klostermarkskirken den 5/4 2015 kl. 10

Prædiken Påskedag Klostermarkskirken den 5/4 2015 kl. 10 Prædiken Påskedag Klostermarkskirken den 5/4 2015 kl. 10 Salmer: 408 218 236 --- 224 439 247 234 Læsninger: Sl 118,19-29; 1. Kor 5,7-8; Mark 16,1-8 Påskemorgen er opstandelse, op at stå, åbne døre, håb,

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 10. april 2016 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 331:

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant:

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Nyhedsbrev fra Hune sogn november. 2015/2016 December: Nr. 1 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 6.., 2. søndag i advent Kl. 10.30 Søndag den 13. 3. søndag i advent: De

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

2. påskedag, mandag den 28. marts 2016 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (1. kor 15,12-20) Johs 20,1-18 Salmer: , 218, 236, 230, 233, 234

2. påskedag, mandag den 28. marts 2016 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (1. kor 15,12-20) Johs 20,1-18 Salmer: , 218, 236, 230, 233, 234 1 2. påskedag, mandag den 28. marts 2016 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. kor 15,12-20) Johs 20,1-18 Salmer: 241 434, 218, 236, 230, 233, 234 Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød

Læs mere

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus!

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus! Onsdag d. 1. april 2015 Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder Jesus Kristus! Du er midt iblandt os, og dagligdagen er gennemlyst af din kærlighed. Men du kender også vores svigt og vores forvirrede

Læs mere

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 Læsninger: Salme 40,2-6 Jud 20-25 Mark 2, 14-22 Salmer: 752: Morgenstund har guld i mund 729: Nu falmer skoven 320: Midt iblandt os er Guds rige 730:

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Majken Bilgrav Sørensen: Stær i Hyldeblomst Nyt fra menighedsrådet Juleforberedelserne Guds nærvær alle dage Kampen mod sult fortsætter Julen er dejlig Julens arrangementer

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere