Hvem vil du gerne ses sammen med?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem vil du gerne ses sammen med?"

Transkript

1 marts-april-maj 2014 Hvem vil du gerne ses sammen med? Om en selfie i Staby Kirke Statsministerens såkaldte selfie et mobil-fotografi af sig selv sammen med USA s præsident Obama og den engelske premierminister fik temmelig meget omtale. Et udtryk for en nymodens selvoptagethed, mente nogle. Selvportrætter er dog ikke en ny ting, heller ikke dette med at lade sig afbilde i fint selskab. Det kan jo godt stive ens selvfølelse lidt af. I Staby Kirke findes der også en selfie ; den er godt nok lavet i middelalderen, før mobiltelefonen blev opfundet og hugget ud i sten. Så den har krævet lidt mere Marts-April-Maj

2 end et tryk på en tast, både fysisk og tidsmæssigt. Tilmed er halvdelen af selfien i mellemtiden forsvundet. Men i korbuens venstre side er der hamret ind i en af stenene et kongebillede. Det er det billede, der også bruges som Staby Kirkes logo. De, der har forstand på det, mener, at det godt kan være kongen dengang selv, der har beordret, at det skulle laves. Personen står med armene løftede, udstrakte. I de middelalderlige kirker var det almindeligt, at der i korbuen var et krucifiks, altså en træskulptur med Jesus på korset. (I Staby er konsollerne til korbuekrucifikset i form af to udhuggede menneskehoveder stadig at se.) Kongen havde altså anbragt billedet af sig selv nedenfor krucifikset. En konge der får lavet et billede af sig selv i bøn til en, der hænger på et kors som en anden forbryder det er en lidt speciel selfie. Men der ligger et utrolig budskab i det: det betyder, at i realiteten bliver alle standsmæssige forskelle imellem os ophævet i kirken. Selvfølgelig bliver vi ikke ens. Men vi bliver alle sammen lige store i forhold til vor Herre. Så er alle de forskelle, som er imellem os, ikke så vigtige. Så er det heller ikke så vigtigt at blive lagt mærke til. Og så er der først og fremmest et rigtig stort håb for helt almindelige mennesker. For ham, der afmægtigt måtte udstrække armene på korset, er samtidig ham, der har al magt i himlen og på jorden. Det kan godt være, at det er fint at blive set sammen med Obama. Men der er ikke noget større end at blive set sammen med den mand, som blev korsfæstet for snart 2000 år siden. Heller ikke, selv om man er landets statsoverhoved. Niels Henrik Arendt Arrangementer Tre særlige gudstjenester: Skærtorsdag var dagen, hvor Jesus for sidste gang spiste med sine disciple, men ved samme lejlighed indstiftede nadveren. Efter aftengudstjenesten med altergang i Staby Kirke den 17. april kl spiser vi sammen sandwich med et glas vin i våbenhuset. Spaghettigudstjeneste Påskens budskab er afgjort også for børn. I år holdes der påskegudstjeneste for børnefamilier 3. påskedag, tirsdag den 22. april kl. 17 i Staby Kirke. En spaghettigudstjeneste er en kort gudstjeneste på børnenes præmisser. Bagefter går vi over i sognegården og spiser lasagne. Børnekoret medvirker. Sommergudstjeneste i Staby med sang, musik og Brorson Ligesom sidste år holder vi i en skær forsommeraften sommergudstjeneste i Staby Kirke, i år den 3. juni kl Vi synger sommersalmer og hører musik. Da det er salmedigteren Brorsons 250-års dødsdag, vil Brorson være vel-repræsenteret, og vi vil bl.a. høre hans morsomme digt om den grumme Goliat. Lejlighedskoret medvirker ligesom sidste år. Og efter gudstjenesten nyder vi et glas hvidvin i våbenhuset eller (hvis vejret er godt) udenfor kirken. Filmklub Spørgsmålet om den værdige død for alvorligt syge dukker op igen og igen, senest for nogle få uger siden med beretninger om danskere, der tager til udlandet for at få hjælp til at slutte deres eget liv. I marts måned vil vi i præstegårdens konfirmandstue se to overordentligt roste film, der begge kredser om dette tema. Den 5. marts kl (efter madklub) viser vi den spanske Mit indre hav (instruktør Alejandre Amenábar) om Ramón, der ligger lammet i mere end en snes år efter en svømmeulykke trods situationen en meget livsbekræftende film. Den 25. marts kl vises den franske L amour (instruktør Michael Haneke), der handler om et 80-årigt musiker-ægtepar, hvis kærlighedsbånd sættes på prøve, da den ene bliver alvorligt syg. Alle er velkomne i filmklubben. Efterfølgende taler vi om filmene over en kop kaffe. Litteraturkredsen er kommet godt fra start med en halv snes deltagere, der mødes ca. en gang månedligt. Vi kan godt være flere. Man må gerne ringe på og høre nærmere. Niels Henrik og Birgitte Arendt Rollespil på Nr. Vosborg for konfirmander i Ringkøbing Provsti I nogle år har konfirmanderne gennemført rollespillet Luthers Nøgle på Nr. Vosborg. I år bliver det den 1. april, og konfirmanderne fra Staby-Madum er med. Spillet involverer ikke mindre end 130 frivillige, og alle bliver ført 500 år tilbage i tiden og oplever afladskræmmere, markedsfolk, pilgrimme, biskopper, fyrster og såmænd også et par djævle. Ja, sidste år deltog også dyr i spillet. Meningen er på en munter måde at få et indblik i, hvorledes reformationen prægede og præger vores forestillinger om verden. Det er skrevet af professionelle rollespilsforfattere, men det er de mange amatører, der giver det liv. Man kan melde sig til præsten som frivillig, men man er også velkommen til at slå et slag forbi blot for at se på. Bispevielse i Ribe Domkirke Den nye biskop over Ribe Stift bispevies i Ribe Domkirke søndag den 1. juni kl Bispevielsen transmitteres i fjernsynet. 2 Marts-April-Maj 2014 Marts-April-Maj

3 Værket: Dansk skole historie. Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år. De to første bind er udkommet. Jørgen Carlsen tager en velfortjent pause. Charlotte Appel foran lærredet, hvor lysbillederne blev fremvist. Kirkehøjskole i Vedersø store indsigt i det politiske liv både i Danmark og globalt. Der kom også en opfordring til at gøre oprør: Grib dirigentstokken og gør modstand mod den stigende mistillid overfor menigmand, der hersker helt oppe fra toppen af, og sæt en stopper for den endnu strammere effektivisering på arbejdsmarkedet, var en af hans sidste bemærkninger. Sneflokke kommer vrimlende blev sunget som afslutning denne råkolde januardag, hvorefter alle tog hjem godt tanket op mentalt. Stor tak til arrangørerne Tim -, Stadil - Vedersø Menighedsråd for en rigtig dejlig dag. Lørdag den 25. januar tog højskoledagen udgangspunkt i Folkeskolens 200 års jubilæum i Dagen startede med morgensang i Vedersø Kirke, hvor også Margrethe Koch fortalte om Jesus skolegang. Første foredragsholder i Vedersø Kulturcenter: Universitetslektor Charlotte Appel tog de fremmødte med på en historisk rejse under overskriften: Fra Reformationen 1536, 1814 og efter. På en levende og præcis gennemgang kom vi dog endnu længere tilbage i tiden hvor fx middelalderlige kirker har bevaret nogle kalkmalerier, som kan vise/fortælle noget om skolegangen i gamle dage. Det alt sammen blev belyst fra såvel, kongernes, præsternes, lærernes og elevernes synsvinkel. Charlotte A. tryllebandt forsamlingen med hendes store viden på skoleområdet kombineret med fremvisning af lysbilleder. Til sidst reklamerede hun for storværket om skolens historie: Dansk skole historie. Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år. Næste foredragsholder: Jørgen Carlsen (medl. af Etisk Råd), forstander på Testrup Højskole. Han gjorde opmærksom på, hvor meget højtstående ledere i Danmark fokuserer mere og mere intenst på, at folk - børn helt ned i børnehaveklasser skal have opbygget så mange kompetencer som muligt, for at det i sidste ende skal gøre Danmark til et rigt land om få år. Men det har også en pris, vi må aldrig glemme bare at være mennesker. Også han havde tilhørerne i sin hule hånd, med sin Årets konfirmander Staby Kirke 16. maj 2014 kl Jes Led Andresen, Stabyvej 62, Staby Bastian Damkjær Jespersen, Skorkærvej 6, Staby Hans Peter Holm Jessen, Gl. Skolevej 5, Staby Jakob Vad Eskildsen Jørgensen, Skorkærvej 16, Madum Pernille Dich Mortensen, Selbjergvej 2, Staby Magnus Susgaard, Brondbjergvej 8, Staby Asta Rømer Svejgaard, Nørrevej 9, Staby Jimi Emil Ewald Zakariassen, Skjoldgården 46 st.th., Holstebro Madum Kirke 18. maj 2014 kl Christian Ivan Jacobsen, Madum Kærgårdvej 8, Madum 4 Marts-April-Maj 2014 Marts-April-Maj

4 Staby Kirke har fået sin egen Lysglobe 15. december 2013 fejrede vi, at den lille af Staby Kirkes klokker havde 500-års fødselsdag. Den bærer indskriften: + Sancta Katerina anno dni mvxiii hinrick van lupke + Det betyder, at den er indviet til helgenen Katerina, er støbt i det herrens år 1513 af Hinrick van Lupke. Heinrich fra lübeck er altså klokkestøberen. Han stammede fra en klokkerstøberfamilie i Kampen i Holland, og derfor bærer også enkelte klokker i Danmark indskriften Hinricus de Campen. Klokken i staby er den eneste, hvor tilknytningen til lübeck nævnes, men her boede han fra 1512 som klokkestøber for hertugerne fra mecklenburg. Hans klokker hører til de smukkeste fra senmiddelalderen. De fleste af hans andre klokker befinder sig i mecklenburg, bl.a. to meget store og velklingende klokker i parchim. En søndagsklokke, som han støbte til st. marie Kirke i lübeck, styrtede ned og gik itu, da kirkens tårn blev bombet palmesøndag i dag er klokken udstillet i kirken som et manende mindesmærke. Klokke i 500 år Hvordan den lille, fine klokke er endt i staby Kirke, findes der ikke forklaring på. men det kan muligvis hænge sammen med staby Kirkes forbindelse med mariager Kloster. legenden om Katerina, som klokken er indviet til, fortæller om den skønne, modige og kloge kongedatter, der blev trolovet med Kristus og måtte lade livet for dette. Det fortælles at Katerina talte den kristne sag for kejseren, og gjorde det så godt at det lykkedes hende at omvende de 50 mest lærde filosoffer i kejserriget. men da hun afslog at blive kejserens hustru, måtte hun lade livet og lide døden ved halshugning. inden hun blev halshugget, var et marterhjul på mærkeligvis sprunget i stykker, så hun ikke kunne torteres. Hun var en meget populær helgeninde i senmiddelalderen. 6 Marts-april-Maj 2014 staby menighedsråd har gennem længere tid ønsket sig en lysglobe til kirken og kort før jul fik staby et flot nyt kunstværk, en flot lysglobe tegnet og udført af jørgen Have meldgaard fra Husby. lysgloben står foran gitterlågen til lindes Kapel, og her i vintermånederne har der været levende lys i den til hver gudstjeneste, Det både luner og ser godt ud, har en kirkegænger ytret sig om. Derudover vil de mange lys blive tændt ved særlige lejligheder. Det er f.eks. meningen, at lysgloben i fremtiden skal bruges ved allehelgens gudstjenester. mødeliste for Staby og madum menighedsråd /3 kl. 19:00 regnskabsmøde. 8/4 kl. 19:00. menighedsrådsmøde 6/5 kl. 19:00 Borgermøde/menighedsmøde. madum Forsamlingshus. 8/5 kl. 19:00 Borgermøde/ menighedsmøde staby sognegård. 20/5 Bygningssyn på de respektive kirker kl. 16:00. præstegården ved præstegårdsudvalget kl. 17:30. 24/6 kl. 19:00 menighedsrådsmøde 19/8 kl. 19:00 menighedsrådsmøde 16/9 kl. 19:00 menighedsrådsmøde 18/11 kl. 19:00 menighedsrådsmøde, konstituerende. alle møder er offentlige og foregår i præstegården (med undtagelse af borgermøderne). madum og staby holder møde hver for sig i en time, derefter afsluttes et fælles møde. Marts-april-Maj

5 Aktivitetskalender Aktiviteter marts - august marts kl : Filmklub i præstegården. Mit indre hav. 25. marts kl : Filmklub i præstegården. L Amour 27. marts kl : i Ulfborg Sognehus. Foredrag ved bispekandidat Elof Westergaard under overskriften. Korset og den tomme grav. 1. april kl på Nørre Vosborg. Rollespillet. Luthers nøgle opføres. Konfirmanderne sammen med NHA. 17. april kl i Staby Kirke, Skærtorsdag. Sandwich og hvidvin efter gudstjenesten i tårnrummet. 22. april kl i Staby Kirke, 3. Påskedag, Spagettigudstjeneste. Derefter lasagne i Staby Sognegård. 6. maj kl : Borgermøde/menighedsmøde i Madum Forsamlingshus. 8. maj kl : Borgermøde/menighedsmøde i Staby Sognegård. 16. maj kl i Staby Kirke Store Bededag, konfirmation. 18. maj kl i Madum Kirke, konfirmation. 3. juni kl i Staby Kirke Sommergudstjeneste. Vi mindes Brorsons dødsdag for 250 år siden. Lejlighedskoret medvirker. 9. juni kl hos Inger og Knud Jacobsen, friluftsgudstjeneste. Lejlighedskoret medvirker. Engang hen over sommeren vil der være orgelkoncert i Husby Kirke. Organist Poul Jacobsen spiller, og der vil komme en sopran. De vestlige sogne, Ulfborg, Madum og Staby Menighedsråd. 6. juli kl i Staby Kirke Radiotransmission. 13. juli kl : Aftensang på loftet på Madum Kirke. 3. august kl i Staby Kirke med tyske oversættelser. 10. august kl i Staby Kirke, derefter sommermøde i præstegårdshaven. Birthe Rønn Hornbech er inviteret til at fortælle /holde foredrag. 17. august kl : Markedsgudstjeneste ved Ulfborg Marked. Rundvisning i Staby Kirke april, maj og juli 2014 KFUM-spejderne - Ulfborg Gruppe Adresse: Knuden, Søparken 12, Ulfborg KFUM Spejderne i Danmark er et frivilligt børne og ungdomsarbejde, der hviler på det folkelige grundlag. I spejderarbejdet lægger vi vægt på, at børnene får oplevelser i nær kontakt med naturen og tilegner sig færdigheder, der er med til at udvikle dem som hele mennesker. Der bliver sunget, leget, fortalt historier, lavet knob ect. Vi mødes: Bævere: Mandag kl Leder: Kristina Louise Noe, tlf.: Ulve: mandag kl Leder: Kirsten Agerbo, tlf.: Spejdertroppen: Tirsdag kl Leder: morten Dahl, tlf.: Gruppeleder: Kim Bertelsen, tlf.: / Der er rundvisning, hvor Karen Nørgaard vil vise og fortælle om Staby Kirkes historie og de mange seværdigheder, som findes i kirken. Vi mødes ved kirken kl. 11:00. Varighed er cirka 1 time. Det gælder datoerne: Tirsdag d. 29. april Tirsdag d. 27. maj Tirsdag d. 1. juli Der er ingen tilmelding. 21. maj kl ca : Kirkevandring på Klitten, Mødested. Nr. Lyngvig Kirke Distriktsforeningen af menighedsråd i Ringkøbing Provsti. Gudstjenester på Aktivcenteret / Ulfborg Plejehjem i cafeteriet torsdage kl marts v. Niels Henrik Arendt 20. marts v. Gitte Hansen 10. april v. Niels Henrik Arendt 24. april v. Gitte Hansen 8 Marts-April-Maj maj v. Niels Henrik Arendt 22. maj v. Gitte Hansen 5. juni v. Niels Henrik Arendt 19. juni v. Niels Henrik Arendt Kirkelige handlinger i Staby og Madum Kirker November januar Barnedåb: 24. november i Staby Kirke: Lise Bak Winther 19. januar i Madum Kirke: Sara Marie Lund Madsen Marts-April-Maj

6 madum menighedsråd Vi havde nogle fine gudstjenester i adventstiden, og som altid en festlig julegudstjeneste med en propfyldt kirke, det er altid dejligt og gør det ekstra festligt når mange er i kirke. Vi mener nu, at vi i samarbejde med præsten har tilpasset antallet af gudstjenester til behovet, der har ved de seneste gudstjenester været rigtigt fint fremmøde, og vores julearrangement var meget vellykket, bl.a. fordi der var så mange deltagere såvel børn som voksne. Der har været tale om, at man burde lukke kirkerne, i sogne med under 200 folkekirkemedlemmer, det er ikke aktuelt for madum sogn med det fine fremmøde vi har til alle vore arrangementer. Da vi mener det er vigtigt at bevare madum Kirke som en attraktiv kirke, arbejder vi med at finde et brugt orgel til erstatning for det nuværende og er påbegyndt arbejdet sammen med en orgelkonsulent. Vi har i øjeblikket 2 forskellige orgler i kikkerten. Der bliver både på vores åbne regnskabsmøde den 18. marts og på borgermøde vedrørende visioner 6. maj i madum Forsamlingshus, mulighed for at byde ind med hvad du ønsker dig af din kirke, og hvad du kunne tænke dig at bidrage med til din kirke. Kom og gør din indflydelse gældende. især efterlyser vi nye ideer til nye måder at bruge både kirke og forsamlingshus, så der også i årene fremover kan være et socialt og kulturelt liv i madum. Ellers er foråret jo en skøn tid hvor alting grønnes, det bliver lysere, lunere og endelig er foråret jo festens tid, med påsken og konfirmationerne som klare højdepunkter. Kig hen i kirken og vær med til at gøre disse dage til festdage, vel mødt. Venlig hilsen Madum Menighedsråd per jacobsen formand. Kirkebetjeningen StABY: madum: Graver: Kaj jeppesen Graver: lene lysgaard tlf tlf Organist: annette Gaardsted Organist: annette Gaardsted tlf / tlf / Kirkeværge: Edith Bennedsgaard Kirkeværge: Kristian jensen tlf.: / tlf / Kirkesanger: ane thomsen Kirkesanger: susanne Winther jacobsen privat tlf / tlf / sognepræst Niels Henrik arendt, Nørrevej 5, 6990 Ulfborg, tlf , mobil træffes alle dage undtagen mandag. Kirkegårdstaksterne kan fås ved henvendelse til graverne og kirkeværgerne. Referater fra menighedsrådenes arbejde kan læses på staby Kirkes hjemmeside: i venstre side på forsiden skal man klikke sig ind under menighedsrådet. madum og staby menighedsråd. 10 Marts-april-Maj 2014 Nyt fra Staby menighedsråd I kalenderen står der nu FORÅR. Dejligt! i menighedsrådet er planlægningskalenderen fyldt ud ja langt hen på året. Der er gamle og nye tiltag på planen. i vinter har der været stor opbakning om kring de tre historiske gudstjenester. Gudstjenesten anno 55, gudstjenesten anno tallet og gudstjenesten anno 1536 (en gudstjeneste på reformationstiden). lejlighedskoret har medvirket ved hver gudstjeneste. i år byder filmklubben på to film i præstegården. mit indre Hav og l amour. i begge film er aktivs dødshjælp hovedtemaet et højaktuelt emne, der har været livlig debatteret i medierne hen over vinteren. Kirkehøjskolen, som madum - og staby menighedsråd er medarrangør af, foregik i Vedersø d. 25. januar. Dagen tog udgangspunkt i Folkeskolens 200-års jubilæum Konfirmanderne er snart ved at nå til vejs ende i deres konfirmandundervisning. Der er, som vanligt, konfirmation i staby st. Bededag, og efterfølgende søndag er der konfirmation i madum Kirke. Det bliver en god oplevelse. De unge mennesker har oplevet mange spændende og nye tiltag i konfirmandundervisningen. Bl.a. har de haft besøg af en jordmoder og en bedemand. i marts skal vore konfirmander være med til rollespillet på Nr. Vosborg. luthers Nøgle, et rollespil, der efterhånden har været spillet i flere år. rollespillet er en fri fortolkning af reformationen i Danmark. Et spil om sjælens fred, Himmerigets nøgler, magtmisbrug, sygdom, kærlighed, forandring og tro ja, det er det, konfirmanderne skal være med til. Niels Henrik arendt er én af rollespillerne. påsken kommer med sin fortælling om indtoget i jerusalem, nadveren, korsfæstelsen og opstandelsen. Umiddelbart efter påske, 3. påskedag, som det hed i gamle dage, er der spaghettigudstjeneste for hele familien i staby Kirke. i maj byder vi ind til borgermøde eller også kaldet menighedsmøde. Det er aftenen, hvor menighedsrådets fremlægger deres arbejde bagud- og fremad rettet. Det er også aftenen, hvor der er tid til at få sig en snak. Hvad vil du med din kirke? i år vil emnerne bl.a. være: skal vi forny kirkebladet?, Kan vi li at drikke kirkekaffe? og Vil vi gerne, at staby Kirke er belyst? i løbet af vinteren og foråret regner vi med at få etableret automatisk låsning af syddøren, anlagt den nye stibelægning syd om kirken og få orglet restaureret. Orglet er vurderet. Det er fremstillet af markussen og søn, i deres glansperiode i begyndelsen af 1940 erne og er betragtet som værende historisk værdifuldt. Orglet har en meget fin klang, p.g.a. pibernes metalliske sammensætning og orglet er derfor værd at bevare. menighedsrådet har besluttet at restaurere det. ideen med at få belysning på staby Kirke er udskudt indtil videre, og vi afventer en god debat på borgermødet den 8. maj. Vi har desværre måttet tage afsked med vores ellers nyansatte organist Boyana Bjørn. til gengæld, vil vi gerne byde hjertelig velkommen til annette Gaardsted, som er nyuddannet organist fra Vestervig. Hun er særdeles øvet og er lokal bosat i tim. Vi ønsker alle et godt forår! Med venlig hilsen Staby Menighedsråd v/ Birgitte Eskildsen, fmd. Marts-april-Maj

7 GUDSTJENESTER STABY MADUM 2. marts Fastelavn Jakob Sandal 9. marts 1.s.i fasten NHA kirkekaffe 9.00 (m. altg.) NHA 16. marts 2. sønd. i fasten NHA kirkekaffe 23. marts 3. sønd. i fasten NHA kirkekaffe 30. marts Midfaste søndag NHA 6. april Mariæ bebudelse Pia Lützen 13. april Palmesøndag NHA kirkekaffe 17. april Skærtorsdag NHA Let traktement 18. april Langfredag NHA 20. april Påskedag NHA 9.30 NHA 22. april 3. påskedag spaghettigudstjenste 27. april 1.sønd. efter påske NHA kirkekaffe 4. maj 2.sønd. efter påske NHA kirkekaffe 11. maj 3.sønd. efter påske NHA Kirkekaffe 16. maj Store Bededag NHA konfirmation 18. maj 4.sønd. efter påske 9.00 NHA NHA konfirm. 25. maj 5.sønd. efter påske 9.00 Jakob Sandal kirkekaffe 29. maj Kristi himmelfart Henvises til Husby 1. juni 6.sønd. efter påske J. Sandal 3. juni sommer-gudstj. (Brorson 250 år ) kirkekaffe 8. juni Pinsedag 9.00 NHA NHA Kirkekaffe Sognepræst Niels Henrik Arendt er tjenstligt bortrejst april Embedet passes i denne periode af pastor Pia Lützen (tlf ell ). Derud over er Arendt på kursus marts og har ferie maj. Sognepræst Jakob Sandal (tlf ) varetager embedet i disse perioder (22/3 dog sognepræst Søren Wogensen). Det gælder fortsat, at sognepræsten gerne kommer forbi til en snak man skal bare give et praj (tlf ). Man er meget velkommen til at henvende sig til Linds Taxibusser, hvis man ønsker kørsel til gudstjeneste eller anden kirkelig handling i både Madum og Staby. Tlf Rundvisning i Staby Kirke Henvendelse til Karen Nørgaard på telefon / eller Beretningen kan have forskellig varighed efter ønske. Læs mere om Staby Kirke på hjemmesiden: A. Rasmussens Bogtrykkeri. Ringkøbing. 12 Marts-April-Maj 2014

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Jeg har fået homo sapiens

Jeg har fået homo sapiens SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2014 Jeg har fået homo sapiens To planeter mødes i verdensrummet. Den ene siger til den anden: - Hvordan går det med dig? Du ser sløj ud, er du blevet syg? - Ja, siger den anden,

Læs mere

Om optimisme og håb. når fremtiden har noget i svøb til os. december 2013 - januar - februar 2014

Om optimisme og håb. når fremtiden har noget i svøb til os. december 2013 - januar - februar 2014 december 2013 - januar - februar 2014 Om optimisme og håb når fremtiden har noget i svøb til os En af vores nærmeste venner er den lutherske præst i Betlehem, Jesu fødeby han hedder Mitri Raheb og er altså

Læs mere

MUSIK I KIRKEN HVORFOR DOG?

MUSIK I KIRKEN HVORFOR DOG? JUNI JULI AUGUST 2010 MUSIK I KIRKEN HVORFOR DOG? Hvad skal vi med al den musik til en gudstjeneste? Orgler er dyre, og organister skal have løn. Kunne vi ikke spare mange penge ved bare at have et elektrisk

Læs mere

Staby kirkes historie

Staby kirkes historie MARTS APRIL MAJ 2011 Staby kirkes historie Der findes i hvert fald to forskellige opfattelser af, hvornår Staby kirke er bygget. Den jeg skal fortælle her, er formuleret af lærer Rudolf Uhre, der i mange

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt)

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. Sted.: Præstegården, Konfirmandstuen. Tidspunkt.: Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012 Juni Juli August 2012 Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn på nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

En foregangsmand MARTS APRIL MAJ 2010

En foregangsmand MARTS APRIL MAJ 2010 Født den 10. november og døbt den 11. november i 1483. Dette var starten på Martin Luthers liv i en lille by i Tyskland. Grunden til denne snarrådige handling var sandsynligvis, at der på det tidspunkt

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 50. årg. 2013 Marts April Maj Et glimt fra tøndeslagningen efter fastelavnsgudstjenesten Det nye menighedsråd Det nye menighedsråd er blevet

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke!

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Maj 2015 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Loppemarked, pinse, moderne kirkekunst - og forårets konfirmander Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Hvem finder jeg hvor? Køkkenholdet Skærtorsdag

Læs mere

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Årgang 40 mai 2015 Nr. 80 Dronning Margrethe 75 år Det er ikke for sent at ønske dronning Margrethe tillykke med hendes femoghalvfjerds års fødselsdag den 16. april. Det var

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation KIRKE ENSTED MARTS APRIL MAJ 2015 SOGN KLIPLEV Carl Nielsen i ord og toner Sogneaften ENSTED Konfirmation Konfirmation KLIPLEV KIRKE SOGN ENSTED NYT FRA ENSTED MENIGHEDSRÅD Så er det meste af vinteren

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail.

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail. april maj juni 2015 Noget nyt Foråret har det med at bringe noget nyt med sig. Nye blomster i haverne, nye timer med solskin på bænken, nye fugleunger, ny energi. I vores families liv er der også sket

Læs mere

Boddum Ydby Kirkeblad

Boddum Ydby Kirkeblad Boddum Ydby Kirkeblad Nr. 2 Marts - April - Maj 2015 - fremover også for Heltborg sogn - en lovsang for Kristi opstandelse Den første linje, som vi vurderer en salme efter, siger: Sikke en ufestlig festsalme.

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1 Konstituering Nim menighedsråd har konstitueret sig: Fra venstre bagerst: Otto Borch-Andersen,

Læs mere

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol Blad nr. 210-210 - Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 9. januar 2013 klokken 19.00 i Sognehuset. Tilstede: Bente Normann Rasmussen, Elsebeth Karlskov, Jan Weber, Thorkild Højvig, Erik Risager Thomsen,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Foråret 2015 HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD

Foråret 2015 HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD Foråret 2015 HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD Personalenyt Organisten har barselsorlov Vores organist Kirsten Lübker venter sit tredje barn og skal have barselsorlov fra den 1. marts. Under Kirstens sidste barselsorlov

Læs mere

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR)

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR) Blad nr. 111 Ordinært menighedsrådsmøde Dagsorden Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Jens Christian(JCB), Kirsten(KKO), Kjeld(KM), Mai(MBA), Tine(TS), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud:

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

KIRKEBLAD. Trinitatistiden SIDE 2. Kim Sjøgren SIDE 3. Hvad laver en spejder? SIDE 6. Sørbymagle. Kirkerup JUNI JULI AUGUST NR. 2

KIRKEBLAD. Trinitatistiden SIDE 2. Kim Sjøgren SIDE 3. Hvad laver en spejder? SIDE 6. Sørbymagle. Kirkerup JUNI JULI AUGUST NR. 2 KIRKEBLAD JUNI JULI AUGUST NR. 2 Sørbymagle Kirkerup Trinitatistiden SIDE 2 Kim Sjøgren SIDE 3 Hvad laver en spejder? SIDE 6 TRINITATISTIDEN TIDEN KOMMER OS I MØDE Ligesom vi har et kalenderår, har vi

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 53.årg. Maj juni juli august- september nr.2 Prædiken til mindegudstjeneste i anledning af 200 året for HMS St.George s og HMS Defence s forlis Fra det dybe råber

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Forår 2014. Lokalblad

Forår 2014. Lokalblad Forår 2014 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad BEBOERFORENINGEN Fællesspisning og film Torsdag den 27. marts kl. 18.30-21.00 i Sognehuset. Prisen er 25 kr. pr person (børn under 6 halv pris) Vi mødes

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Marts, April, Maj 2012 Nyt fra menighedsråd/præst Nye bestemmelser vedrørende kirkegårdenes økonomi Danske kirkegårde er meget velholdte. Heldigvis, for kirken og kirkegården

Læs mere

HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD

HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD Foråret 2014 Personalenyt Ny graver Jens Holger Madsen har besluttet sig for at gå på pension medio april 2014. Jens Holger har været graver ved Hårslev Kirke siden 1999. Som afløser

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr.

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. Marts April Maj 2015 Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. 2 2 Indholdsoversigt: Til orientering... side 2-3 Nyt fra Simested

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej.

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej. Hjerndrup Kirke Tyrstrup-Hjerndrup Pastorat Menighedsrådsmøde torsdag, den 13.8. 2015 i Hjerndrup Sognegård kl. 19.00 Afbud fra Anne Mie, Birthe, Lissi, Anni Dagsorden og referat Punkt Indhold Kommentar

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 2 April - Juni 2015 Læs i dette blad: Billeder fra en dejlig dag.... 2 Konfirmationer... 3 Kirkekalender... 4 Sogneudflugt...... 5 Friluftsgudstjenste... 5 Kirkelig vejviser...7 Opstandelsen.... 8

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd. mandag den 10.12.2012 kl. 19.00. i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd. mandag den 10.12.2012 kl. 19.00. i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 10.12.2012 kl. 19.00 i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg Til stede var Anna Grete Toft, Niels Borg, Kirsten Engmark, Kirsten Hansen, Valborg Slyk, Lene

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

Bindslev-Sørig. Nr. 1 5. årgang marts-april-maj 2015

Bindslev-Sørig. Nr. 1 5. årgang marts-april-maj 2015 Bindslev-Sørig kirkeblad Nr. 1 5. årgang marts-april-maj 2015 Kirkelige handlinger november, december 2014 og januar 2015: Bindslev Kirke Dåb: 23.11.2014 Sabine Bowman 23.11.2014 Jessica Pestana Wæhrens

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

KIRKE NYT. Nyt gebis, og en pibe! Marts - maj 2013 - Nr. 1. Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad

KIRKE NYT. Nyt gebis, og en pibe! Marts - maj 2013 - Nr. 1. Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad Marts - maj 2013 - Nr. 1 KIRKE NYT Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad Nyt gebis, og en pibe! Ja, det var hvad man kunne risikere at få i konfirmationsgave i gamle dage. For et nyt tandsæt, og en pibe viste,

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.00 i menighedslokalerne, salen

Menighedsrådsmøde tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.00 i menighedslokalerne, salen Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 20. januar 2015 Side 1 Menighedsrådsmøde tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.00 i menighedslokalerne, salen Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere