LIMFJORDSSKOLEN Nordjyllands Amt. Vi higer og søger!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIMFJORDSSKOLEN Nordjyllands Amt. Vi higer og søger!"

Transkript

1 LIMFJORDSSKOLEN Nordjyllands Amt Vi higer og søger! VIRKSOMHEDS- PLAN 2006

2 Bestyrelsens forord. Strukturreformen fortsat.. Inden 15. februar 2006 skal Sammenlægningsudvalget for den kommende Vesthimmerlands Kommune tage stilling til, hvilke skoler og institutioner det ønsker at overtage fra Nordjyllands Amt. Siden august 2005 har der været flere kontakter og møder med de fremtidige driftsherrer. Vi har været inviteret til møder på rådhuset i Aars, og vi har haft flere besøg på skolen af både politikere og embedsmænd. Vi har derved haft gode muligheder for at orientere om Limfjordsskolens uddannelsestilbud til unge udviklingshæmmede nordjyder også skolens elever har haft mulighed for at fortælle om deres oplevelser på skolen, og vi har vist skolens rammer frem. Inden kommunalvalget i november 2005 gav skolen husly til en debatdag, hvor Nordjyske Medier havde inviteret alle spidskandidaterne til et valgmøde med temaet : Handicappedes vilkår i den nye Vesthimmerlands Kommune. Det var en spændende dag, hvor kandidaterne udover at møde journalister fra flere af Nordjyskes Medier avisen, TV, lokalradio og hjemmeside også mødte et panel af repræsentanter fra brugerorganisationer og medarbejdere fra handicapsektoren. Der var mange, der gav udtryk for, at dagen havde givet et godt fokus på området vi fik også et indtryk af, at samtlige politikere interesserede sig for at give handicapområdet både det sociale og det undervisningsmæssige område - opmærksomhed. Skolen rummer allerede i dag elever fra stort set alle regionens nye kommuner. I disse kommuners forvaltninger sker der mange organisatoriske ændringer; mange medarbejdere skal løse nye opgaver, og de vil have behov for viden om de tilbud til handicappede, der gives af institutioner geografisk beliggende i andre kommuner. Det stiller krav til skolen om en omfattende informationsvirksomhed. En sådan skal rette sig mod de politiske sammenlægningsudvalg, socialforvaltninger, ældre handicapforvaltninger, sundhedsforvaltninger, skoleforvaltninger, herunder ungdommens uddannelsesvejledning, og naturligvis mod de handicappede og deres forældre og de nyetablerede brugerråd. Det vil således være en central opgave for skolens bestyrelse og ledelse i den kommende tid offensivt at informere bredt om skolens mangfoldige tilbud. Tilbuddenes kvalitet udvikles fortsat i en dynamisk proces; det vil ikke ændre sig, blot fordi det kommunale landkort ændrer sig. Men mange nye samarbejdspartnere skal have kendskab til de unikke udviklingsmuligheder, Limfjordsskolen betyder for unge handicappede. Januar 2006 Bestyrelsen

3 LIMFJORDSSKOLEN FORMÅL: At eleven udvikler størst mulig selvstændighed. At eleven udvikler og udnytter egne evner. At eleven udvikler sit sprog- og kommunikationsberedskab. At eleven lærer at turde være aktiv. At eleven lærer at turde stå ved egne beslutninger. At eleven lærer at turde tage nye udfordringer op. At eleven lærer at turde overskride egne grænser. At eleven lærer at turde gå på opdagelse efter nye horisonter. At eleven får størst mulig viden om det samfund, hun/han er en del af, og lærer at kunne benytte sig af det. At eleven aktivt medvirker til en øget internationalisering. At eleven får kvalitet i voksenlivet. Kompenserende effekt: At eleverne bliver rustet til at indgå i forskellige fællesskabsformer (bo-, arbejds- og fritidsmæssigt), således at de kan få en spændende, uafhængig og aktiv tilværelse.

4 Årsplan 2005 / 06. Efterskolen hold 1, 2 & X: Hold 1: Uge 31-34: Uge 33: Uge 35: Uge 36: Uge 37-39: Uge 40: Uge 41: Uge 42: Uge 43-45: Uge 45: Uge 46: Uge 47-48: Uge 49-50: Uge 51-52: Introduktion. Modtagelse af gamle og nye elever. Introduktion til skolen, byen (tilmelding til folkeregister gennemgås og udføres). Præsentation af lokalområdet og Løgstør bredning med Vejlerne, Mors og Fur. Introduktionstur. Tur til Givskud løvepark med overnatning i Bomaen (teltlejr inde i løveparken). Glaskunst. Arbejde med materialet glas og produktion af relieffer der afslutten de brændes i glasovn. Livøtur. Introduktion til årets Livøemne om H.C.Andersen. Tur med to overnatninger på Livø. Forberede lejrskole. Gennemgang af destinationerne på flodbådssejladsruten i Holland. Generel forberedelse af lejrskole i Holland med sprog, kultur og særlige nationale kendetegn og specialiteter. Lejrskole. Flodbådssejlads i Holland Efterbehandle lejrskole. Dagbog med illustrationer færdiggøres og udleveres. Efterårsferie. Efterår. Tema i musik, farver, natur og kunstneriske udtryk. Teaterfestival. Optræden ved lokale grupper samt gæster fra udlandet. Kommunalvalg. Valg af politikere til den nye Vesthimmerlandske kommune. Planeter & Tid. Gennemgang af solsystemets planeter + tur på planetsti. Arbejde med begrebet tid med forskellige indfaldsvinkler. Fællesemne Tema om vintersolhverv fælles med de øvrige grupper på skolen. Juleferie.

5 Uge 1-4: Uge 5-7: Uge 8: Uge 9-12: Uge 13-15: Uge 16-17: Uge 18: Uge 19-20: Uge 21: Uge 22-23: Uge 24-25: Uge 26: Hold 2: Uge 31-32: Uge 33-34: Uge 35: Musikemne. Forskellige musikinstrumenter og -genrer præsenteres. Et lille sangrepertoire indøves. Emnet afsluttes med skolekoncert med Time-machine der præsent erer udvalgte numre fra rockens historie. Vikingetiden. Gennemgang af vikingetidens særpræg datidens levevis. Besøg på Aggersborg og Fyrkat. Vinterferie. Livsaldre. Gennemgang af forskellige livsfaser (barndom, ungdom, voksenliv og alderdom) - med fokus på dertil knyttede problemstillinger. Elevernes allerede indhentede livserfaringer inddrages og problem stillingerne handicap, kærester og seksualitet belyses. Hvad bruges skattekronerne til? Forskellige offentlige instanser undersøges og udvalgte skattefinan sierede institutioner besøges. Forberede lejrskole. En udvalgt destination danner udgangspunkt for et dertil relateret emneforløb. Lejrskole. Efterbehandle lejrskole. Efterbehandle lejrskole / forberede landsidrætsstævne. Forberede og gennemføre landsidrætsstævne. Naturemne / afrunding af skoleåret. Sommerferie Intro. Lære at kende hinanden, skolen, Løgstør by og de forskellige loka liteter. Cykle i området. Fisk. Lære om fisk, fange og rense, forskellige dele på en fisk. Hvilke fisk er der i dk. Tur til sø, dambrug, fjord og havet. Overnatning på hajcenter Kattegat. Cykle. Lære færdselsregler ang. cykling. Længere ture i Løgstørs omegn.

6 Uge 36: Uge 37-38: Uge Uge 41: Uge 42: Uge 43: Uge 44-46: Uge 47-48: Uge 49-50: Uge 51-52: Uge 1-7: Uge 8: Uge 9-12: Uge 12-14: Uge 15: Uge 16-21: Livø. Forberedelse Livø tema H.C.Andersen, Livøs historie og natur. Cykle til Rønbjerg, rundtur på øen. Lejrskole. Forberedelse lejrskole, Paris Hvor skal vi bo, hvad skal vi se, seværdigheder, kulturer, mad, sprog. Afgang til Paris tirsdag. Lejrskole. Efterbehandling lejrskole. Dagbog, billeder, collager. Efterår i naturen. Hvad sker der nu, finde tegn på efterår. Lære om forskellige træer og svampe. Dyrespor. Indsamling af blade, svampe og kogler. Efterårsferie. Efterår i naturen., Indsamling af naturmatrialer. Kunstemner af naturmatrialer. Opdeling i to hold. Alle skal prøve begge dele. Hold eet laver ma sker af træ. Hold to laver kunst af ting fra skoven. Jul i gamle dage og nu Hvorfor holder vi jul. Juletraditioner før og nu. Besøg i den gamle by i Århus. Hjerl Hede. Temauger. Juleferie. Ungdomsliv. Kroppen, sanserne, hygiejne. Sundhed, kost, motionsformer, konditionstræning venskab, kærester, seksualitet, teenage-problemer (fitness, film: Du er hvad, du spiser, massage, ansigtsmasker) Mandag d. 6. februar: Med skolen i biografen i Aalborg. Vinterferie. Reklamer. Collager med reklamer. Lave egne trykte reklamer. Reklamefilm. Finde reklamer i lokalområdet. Udarbejde egen reklamefilm. (der vil fortsat være indlagt konditionstræning). Sportsgrene. Besøge Rønbjerg feriecenter. Evt. gæstelærer. Påskeferie. Miljø. Genbrug (Renovest, rensningsanlægget). Indsamling af affald langs veje. Skrammelkunst. Forurening fra biler, fabrikker, olieudslip.

7 (Uge 18): Uge 22-25: Lejrskole (muligvis cykeltur/friluftstur (mad over bål, fiskeri mm.). Natur. Hvad finder vi i naturen? Biotoper (smådyr og planter). Bestemmelser af planter og dyr (bestemmelsesnøgler). Udflugter til skov, strand og moser. Hold X - etableret jan. 06 Uge 1-4: Affald og genbrug. Eleverne skal lære om affaldssortering, forbrænding og genbrug. Der vil være ekskursioner til bl.a. Aalborg Historiske Museum, for brændingsanlæg og genbrugsstationer. Vi vil også arbejde kunstne risk med forskellige affaldsprodukter. Uge 5-7: Børn og unge. Børn og unges vilkår, interesser og problemstillinger er temaet i det te forløb. Emnet tages op i forhold til eleverne selv samt gennem film og litteratur. Uge 8: Vinterferie. Uge 9-11: Fremtiden. Hvad bringer fremtiden? Det vil vi se på, ved at beskæftige os med science fiction, teknologi og kunst. Et besøg på kunstmuseet Aros er en del af forløbet. Uge 12-14: Landbrug og økologi. Fra jord til bord. Vi vil se på, hvordan de forskellige fødevarer, bliver til det de er, når de ligger på vores spiseborde og tallerkener, og hvilke processer de er gået igennem. Vi skal bl.a. besøge to forskellige landbrug. Uge 15: Påskeferie. Uge 16-17: Forberedelse af lejrskole. Uge 18: Lejrskole. Uge 19: Efterbehandling af lejrskole. Uge 20: Friluftsliv. Målet er at opleve naturen og bevæge sig i den. Vi skal afprøve for skellige udendørs aktiviteter og deriblandt lave mad over bål. Uge 21-23: Idræt, krop og bevægelse. Vi skal ud og bevæge os og træne til landsidrætsstævne. Målet er, at eleverne skal komme i god form og styrke deres kropsbevidsthed. Landsidrætsstævne. Uge 24-25: Friluftsliv fortsat. Afrunding af skoleåret.

8 Højskolen: Uge 31-34: Uge 35-38: Uge 39-40: Uge 41: Uge 42: Uge 43-44: Uge 45-48: Uge 49-50: Uge 51-52: Introduktion. Modtagelse af gamle og nye elever. Introduktion til skolen og byen. Præsentation af lokalområdet. Introtur: Hold ét: Kano på Gudenåen. Hold 2: Ebeltoft. Jernbanen Løgstør - Viborg. (Uge 36: Kultur der du r, Livø). Natur og kultur undersøges langs- og ved siden af banen. Strækningen tilbagelægges i etaper: Østrup / Ålestrup - Ålestrup / Hvam - Hvam / Møldrup - Møldrup / Skringstrup - Skringstrup / Skals - Skals / Løgstrup - Løgstrup / Viborg. Efterbehandling af jernbaneprojektet - indsamlede effekter. Studietur. Forberedelse. Studietur - Interrail i Tyskland. Efterårsferie. Studietur. Efterbehandling. Gruppen opdeles i temahold: Sanser - besøg i Aalborg Zoo s Skoletjeneste. Spiselige ting fra havet. Animationsfilm. Fællestema med hele skolen: Vintersolhverv. Juleferie.

9 Uge 1-2: Uge 3: Uge 4-6: Uge 7: Uge 8: Uge 9-14: Uge 15: Uge 16-17: Uge 18-19: Uge 21-22: Uge 23: Uge 24-25: Animation. Genopretning af naturen. Skiskole, Vrådal i Norge. Animation. Genopretning af naturen. Tilbageblik på Jernbanen Løgstør Viborg. Vinterferie. Skrot og genbrug. Biotoper på mark og i skov. Påskeferie. Otto Frello - den ukendte maler. Forberedelse af studietur. Uge 20: Studieture til henholdsvis Varde og Holland. Efterbehandling af studieture. Intro til naturemne for alle. Forberedelse til Landsidrætsstævne i Horsens. Alle deltager i naturemne. Tirsdag i uge 25 - skolens hemmelige fællesudflugt. Daghøjskolen. Uge 33-48: Uge 33-37: Uge 38-40: Formiddag: Teater - eftermiddag: Kunst. Teater. Opsætning af performance. Udvikling af eget udtryk / kropssprog og kreation af egen rolle. Entre og udgang -6 lys / mørke. Fornemmelse for scenerummet. Improvisationer med kræmmerhuse og papkasser. Slowmotion og fryse teknik. Forberedelse af 3 timers undervisning inklusiv prøve på forestilling. (Præsentation, opvarmningsøvelser etc.) Uge 37: Københavns Socialpædagogiske Seminarium - undervisning af semesters studerende. Finpudsning og rygmarvs-indlæring. Tilskuer-tilvænning. Den røde tråd. Valg af titel, fremstilling af folder og plakat. Fredag den 30. sept. Forestilling i Næstved for Videnscenter for Specialpædagogik. Ekskursion til Holmegård Glasværk. Udveksling med Købmandsgården.

10 Uge 41-45: Uge 48: Uge 33-48: Uge 33-40: Uge 40-42: Uge 43-46: Uge 47-48: Uge 3-24: Uge 3-5: Uge 6-7: Uge 8: Uge 9-14: Uge 15: Uge 16-24: Uge 20: Uge 3-24: Uge 3-7: Uge 8: Uge 9-11: Uge 11-15: Uge 16-24: Videreudvikling af stykket samt forestillinger for Det beskyttede Værksted og Pensionatet, Løgstør samt Bofællesskaberne i Dronninglund samt venner og familie. Uge 45:International Teater Festival i Ranum. Vært for japanere, irere, litauere, tyskere og hollændere. Afslutning med forestilling, kunstudstilling, eksamen og kursusbevis for venner og familie. Kunst. Maleri m. akryl minimum 2 malerier pr. kursist. 1. oplæg: Paul Klee. 2. oplæg: Individuelt oplæg efter drøftelse. Arbejde med stentøjsler relief med oxyder. Stentøjsskulpturer. Færdiggørelse af malerier og ophængning til udstilling. Under forløbet besøges aktuelle kunstudstillinger. Formiddag: Teater - eftermiddag: Kunst Teater. Opsætning af performance. Strikkepindeøvelser, andre former for drama opvarmning / øvelser, masketræning, dans, kreation af scenerum, sceneskift / timing, kostume valg, lyssætning og understøttende musik. Improvisationer, situationsspil, masketræning, gakkede gangarter, slowmotion, frysning, follow John osv. Vinterferie. Maskespil og undervisning af 120 studerende på Københavns So cialpædagogiske Seminarium. Finpudsning, rygmarvs træning og general prøve. Besøg af 20 kursister fra AMU-centret i Hobro. Påskeferie. Forestillinger for Limfjordsskolen, Kollektivet i Ranum, Købmandsgården, Pensionatet og Det beskyttede Værksted, Løg stør. Teaterturné i Litauen. Kunst. Maleri m. akryl - minimum 2 malerier pr. kursist. 1. oplæg: Fællesoplæg. 2. oplæg: Individuelt oplæg efter drøftelse. Uge 7: Besøg på Statens Museum for Kunst, Arken og Dronningens Gobeliner. Vinterferie. Arbejde med stentøjsler relief med oxyder. Papirmageri og decoupage ( gave til Litauen). Færdiggørelse af malerier og ophængning til udstilling. 8. juni: Afslutning med drama, udstilling og diplomoverrækkelse. Tilvalgsfag: Keramik og Glas Smykker og Mapper Den gode fortælling Musik Hockey Svømning

11 Tilvalgsfag fortsat: Musik og bevægelse Foto & Filmkundskab Natur og teknik Boldspil Heste og ridning Madlavning FRITID efterskolen og højskolen. Ved skoleårets start arrangeres aktiviteter med henblik på etablering af sociale net værk blandt såvel de nye elever som til de elever, der allerede bor på skolen. En kontinuerlig proces, der kræver mange individuelle samtaler med eleverne samt hyppige elevmøder, hvor problemstillinger om gode og dårlige oplevelser tages op til drøftelse. Eleverne deltager i det praktiske arbejde omkring bogruppens funktioner daglige indkøb og praktisk arbejde ved måltider. Én ugentlig dag er afsat til rengøring af eget værelse. Samme dag er der også mulighed for at gå i pengeinstitut, til læge, tandlæge, frisør og så videre. Eleverne på Limfjordsskolen tilbydes et varieret fritidstilbud således at de i deres vi dere voksentilværelse har indsigt i hvilke valgmuligheder der findes. Hver anden weekend besøger eleven familien, øvrige weekends arrangeres eksempelvis tilbud med gæstelærere. Ud over de ugentlige ad-hock og faste fritidstilbud har institutionerne i Vesthimmerland et kulturelt samarbejde, hvor der blandt andet arrangeres Livø-festival, karneval og høstfest. Disse arrangementer giver eleverne mulighed for at skabe kontakter til ligesindede og knytte venskaber udenfor skolen. I skolens sommerferie tilbydes eleverne deltagelse i lejre.

12 LIMFJORDSSKOLENS VISIONER UDVIKLINGSLINIER. Limfjordsskolen vil fortsat videreudvikle ungdomsuddannelsen for udviklingshæmmede i en efterskole / højskole ramme. De særlige indsatsområder i den nærmeste fremtid vil fortsat være: efteruddannelse af medarbejdere (lærere, projektmedarbejdere og pædagoger) specielt med henblik på at øge de faglige kompetancer. Implementering af den nye grundtakstfinansiering af bo- og beskæftigelsestilbud til handicappede. Videreudvikling af det psykiske arbejdsmiljø - dette for at skabe gode arbejdsforhold og begrænse sygefraværet. Følgerne af strukturreformen - kommunal eller regional placering af Limfjordsskolen vil blive fulgt og de givne muligheder udnyttet til gavn for udviklingen af uddannelsestilbud til unge udviklingshæmmede. Det er af helt vital betydning, at ungdomsuddannelsen på Limfjordsskolen bliver efterfulgt af et spændende bo- og beskæftigelsestilbud, således at eleverne ikke skal hjem og bo ved forældrene. HELHEDSTILBUD TIL HANDICAPPEDE I DEN NYE VESTHIMMERLAND KOM- MUNE. Limfjordsskolen har i en årrække indgået i et samarbejde i Løgstør mellem institutionsledere fra voksenhandicapområdet, LEV og medarbejdere i Løgstør Kommune. Formålet med dette samarbejde er at forbedre levevilkårerne for handicappede ved en forenet og koordineret indsats i Løgstør Kommune. Ved etableringen af den ny storkommune Vesthimmerlands Kommune vil virkeområdet blive væsentligt udvidet, idet der vil blive langt flere skoletilbud, botilbud og dagtilbud for unge og voksne udviklingshæmmede. Der forventes fortsat intensiveret samarbejde mellem socialsektoren og undervisningssektoren, også hvis bo - og arbejdstilbud forbliver i regionen. Der vil forsat blive arbejdet med at videreudvikle arbejds-, bo-, undervisnings- og fritidstilbud for handicappede i området. SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER SELVSTYRENDE TEAMS Limfjordsskolens styrende organer har i samarbejde med medarbejdernes organisationsrepræsentanter etableret selvstyrende teams med henblik på at medarbejderne selv tager ansvar for at fordele og tilrettelægge de daglige arbejdsopgaver indenfor arbejdsområderne: - lærergruppen - projektmedarbejdergruppen - pædagoggruppen og - teknisk adminstrative medarbejdere

13 Hovedområderne hvor selvstyrende teams er iværksat: ARBEJDSTID - medarbejderne tilrettelægger arbejdstiden ud fra de definerede arbejdsopgaver med tilstræbt ligelig fordeling og belastning indenfor de aftalte tjenestetidsrammer. Længste arbejdstid er 13 timer og korteste 2 timer. TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE - medarbejderne tilrettelægger arbejdstiden ud fra de definerede arbejdsopgaver med tilstræbt ligelig fordeling og belastning indenfor de aftalte tjenestetidsrammer. - medarbejderne koordinerer indsatsen såvel i skole- som fritid med interne kolleger og eksterne ressourcepersoner forældre / pårørende, sagsbehandler, læge, tandlæge, fysio-/ergoterapeut etc. - Endvidere samordning af årsplaner, individuelle undervisnings- og handleplaner samt konferenceoplæg. ARBEJDSBESKRIVELSE OG DOKUMENTATION - medarbejderne er med baggrund i de planlægningsforløb Pædagogisk Råds Forretningsudvalg tilrettelægger vinter og forår, ansvarlige for at udarbejde årsplaner før sommerferien. - Individuelle handle- og undervisningsplaner udarbejdes / revideres henholdsvis 1. februar og 1. september. - Forår og efterår udarbejdes statusoplæg i forbindelse med elevkonferencer ad hoc-status og beskrivelser udarbejdes efter behov. (eks. Erklæringer i forbindelse med pensionsansøgninger) FLEXIBILITET - ved akut opståede situationer støtter og supplere medarbejderne hinanden på tværs af faggrænser ved justering af arbejdsopgaver og aktiviteter. Alle Limfjordsskolens medarbejdere støtter hinanden i en fælles bestræbelse på, at begrænse vikarforbrug. STUDIETURE, STÆVNER OG FERIE-/ WEEKEND ARRANGEMENTER FOR ELEVER - medarbejderne planlægger og koordinerer arrangementer i overensstemmelse med årsplanen og sikre sammenhæng med undervisningsprojekterne. - Afrapportering og dokumentation udføres efterfølgende i forhold til elever, forældre og kolleger ifølge aftalte procedurer. FYSISK OG ÆSTETISK MILJØ - medarbejderne har ansvar for at medskabe indbydende og udviklende rammer for trivsel og godt arbejdsmiljø ved at være opmærksomme på opståede behov for reparationer og vedligeholdelse. Ligeledes bidrage aktivt med forslag til nyanskaffelse, instruktion / anvendelse af disse samt vedligehold og oprydning. NYTÆNKNING UDVIKLING INTERNATIONALISERING I den nye sruktur skal der arbejdes med nye netværk og medarbejderne er medansvarlige

14 for at formidle og implementere nye tanker og ideer samt være opmærksom på inspirationsgivende kontakter og arrangementer i ind- og udland. INTERNATIONALISERING Maj 2005 var Daghøjskolen inviteret til 10 års jubilæum for Hope Festival i Panevezys i Litauen, hvor foruden litauiske teater-grupper fra hele landet samt grupper fra Letland og Sverige også var repræsenteret. Limfjordsskolen har samarbejde med Litauen siden 1992, og blev ved denne lejlighed betragtet som æresgæster. Dette indebar åbningen af festivalen, interviews til lokale og landsdækkende Tvstationer og modtagelse på rådhuset. November 2005 afholdtes International Drama Festival på Ranum Seminarium med deltagelse af 5 danske institutioner samt: Litauen, Panevezio Jaunoliu Dienos Centras. Irland, Shadowbox Youth theatre. Tyskland, Theaterwerkstatt Bethel. Holland, Theater Maatwerk. Japan, Jinenjo Club. Et givende arrangement med gensidig erfarings- og idéudveksling samt præsentation af mange teater-genrer med et højt kvalitetsniveau. Forud for festivalen var der åbne forestillinger på Grand i Ålborg, Ranum Seminarium og Ranum Kirke, hvor bl.a. den japanske trommegruppe opførte deres forestilling. Maj 2006 drager Daghøjskolens kunst- og teaterhold atter til Litauen. ANLÆG. Der skal formentlig fra 2007 laves nye udbygningsplaner i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune UNDERVISNINGSLOKALER. Limfjordsskolen har behov for undervisningslokaler til styrkelse af undervisningstilbudet. Ifølge bygningskontorets investeringsoversigt er der medtaget tilbygning til skolefløjen på cirka 150 m² - 2 klasselokaler samt et faglokale til undervisning indenfor kreative / musiske fag. ET DEPOTRUM. Kørestolsbrugernes mange hjælpemidler: Kørestole (både manuelle og elektriske) ståstativ, mobilkran m.v. er i dag placeret på gangene, og er til stor gene i skolens hverdag. I 2004 blev etableret endnu et depotrum til disse hjælpemidler ved den anden af skolens tre boafdelinger, hvortil også afdelingens vaskemaskine/ tørretumbler er

15 flyttet. Ifølge bygningskontorets investeringsoversigt er der for 2005 medtaget tilbygning af depotrum ved Limfjordsskolens 3.og sidste boafdeling. DEPOTRUM I STUEPLAN VED STORKØKKENET. Skolens storkøkken laver dagligt mad til cirka 60 personer og bespiser herudover gæster ved forældremøder, besøg på skolen, fester med videre. Råvarerne til skolens kostforplejning indkøbes ofte i store mængder med rabat. De eksisterende depotforhold har siden skolens etablering i 1969 befundet sig i kælderen under storkøkkenet. Denne placering medfører belastende transport og løftearbejde. Det er derfor påkrævet, at der etableres depoter i niveau med køkkenet. Ved overdækning af udeareal ved køkken vil der endvidere kunne skabes plads til ekstra borde og stole, der benyttes ved større arrangementer. Det er Limfjordsskolens ønske, at etablering af tidssvarende depotfaciliteter fremmes. OMKLÆDNINGSRUM VED GYMNASTIKSAL. Limfjordsskolen har behov for, at kunne tilbyde omklædnings-/ badefaciliteter til såvel kvinder som mænd og derfor ønske om at der etableres et ekstra baderum. CARPORTE. Skolens placering tæt ved fjorden/ vestenvinden, gør det hensigtsmæssigt at etablere carporte til skolens handicapbusser. STATISTIK. LIMFJORDSSKOLENS VIRKSOMHED ER INDDELT I 2 HOVEDLINIER. DØGNTILBUD: EFTERSKOLE HØJSKOLE DAGTILBUD: DAGHØJSKOLE ARBEJDS- OG SERVICEHOLD EFTERSKOLE (døgntilbud til 24 elever) Der optages unge udviklingshæmmede, der er færdige med folkeskoleforløbet og dermed ca år. Grunduddannelsen er almindeligves 2 årig og tilrettelægges som et kombineret undervisnings- og botilbud. Undervisningen er tilrettelagt projektorienteret. Parallelt hermed tilbydes valgfag i musiske / kreative og idræts fag. Sideløbende med skoleundervisningen vejledes og støttes eleverne med henblik på så selvstændigt som muligt, at kunne varetage praktiske opgaver i et fremtidig mere

16 selvstændig voksenliv. Der tilrettelægges et aktivt fritidsliv. HØJSKOLEN (døgntilbud til 16 elever). - et toårigt overbygningstilbud. Uddannelsen kan søges af såvel elever på efterskolen som ældre selvstændigt boende udviklingshæmmede. 6 elever kan tilbydes bolig i en stor lejlighed i Løgstør midtby. Undervisningen er i forhold til efterskoletilbudet øget, hvilket giver større mulighed for fordybelse i undervisningsprojekter. Projekterne, der vægter teater, kunst, musik, natur og fysisk udfoldelse, tilrettelægges med markering af, at tilbuddet er anderledes og mindre bundet til skolens øvrige liv. Optagelse af elever til efterskolen og højskolen.: Eleverne på Efterskolen og Højskolen kommer fra Nordjyllands Amt og fra andre amter i Danmark. Eleven, dennes forældre, lærere samt kommunale sagsbehandlere i socialforvaltninger / pædagogisk- psykologiske rådgivninger kan rette direkte henvendelse til Limfjordsskolen med ønske om besøg og anmodning om optagelse. Ansøgningsfrist er 1. november for optagelse pr. august året efter. Økonomi vedr. ophold på efterskolen og højskolen: Elever under 18 år: Udgiften til undervisning betales af amtet. Udgiften til ophold betales af hjemkommunen. Elever over 18 år, som modtager førtidspension: Udgiften til undervisning betales af amtet. Eleven betaler en del af pensionen til ophold. Restudgiften til ophold betales af hjemkommunen. DAGHØJSKOLEN (dagtilbud til 8 elever). Daghøjskolen tilbyder kursusundervisning til voksne udviklingshæmmede med bopæl i Vesthimmerland og Han Herred. Undervisningen er tilrettelagt som fuldtidsstudium mandag torsdag kl til Undervisningstilbudet er koncentreret omkring kunst og teater. Daghøjskolen har bred udstillings- og turnévirksomhed i ind- og udland. Økonomi: Undervisning, materialeforbrug samt befordring i forbindelse med undervisningen betales af Nordjyllands Amt.

17 ARBEJDS- OG SERVICEHOLDET (6 pladser). - fungerer som et beskyttet arbejdstilbud til voksne udviklingshæmmede fra lokalområdet og er oprettet efter overenskomst mellem Nordjyllands Amt, Løgstør Kommune og Limfjordsskolen. Arbejdsområdet er: -storkøkken, -servicering af skolens -bogrupper, -pedelarbejde, -post og budtjeneste samt -forefaldende arbejde ved gæ stebud.

18 LIMFJORDSSKOLEN Antal elever fordelt på kommuner Januar 2006 Ny storkommune Brønderslev Dronninglund 1 2 Frederikshavn 2 Skagen 1 Sæby 1 4 Hirtshals 2 Hjørring 2 Løkken- Vrå Sindal 4 Frederikshavn Hjørring Læsø Morsø Rebild Fuldtid - Kostskole: Efterskole Højskole 1 I alt Ny Storkommune Arbejdsog servicehold Brønderslev / Dronninglund Anden fuldtidsundervisning Brovst 2 Fjerritslev Pandrup Aabybro Arden Hadsund 2 1 Hobro 2 4 Nørager Skørping 1 Støvring 1 2 Thisted Thisted 2 2 Jammerbugt Mariagerfjord Vesthimmerland Aalborg Farsø 1 Løgstør Aalestrup Aars 3 5 Hals 2 Nibe 2 Sejlflod Aalborg Aarhus 1 Andre amter Ialt

19 Oversigt over bestyrelsens sammensætning. Skolebestyrelsesmedlemmer: Suppleanter: Udpeget af Amtsrådet: Karsten Højen Kaj Munks vej 7, 9460 Brovst Gunhild Bach Nielsen Pakhusvej 7, Brovst Udpeget af Kommuneforeningen: Hanne Asmussen Islandsvej 1, 9670 Løgstør Ib Johansen Jægers Toft 10, Løgstør Udpeget af LEV: Fridolin Laager Søparken 62, 9700 Brønderslev Annemette Skovgaard Henriksvej 86, 9800 Hjørring Limfjordsskolen: Lærer Peter Svendsen Pædagog Susanne Buus Jensen Niels Lindberg Jensen Bymarks Alle 24, 9500 Hobro Elsebeth Nielsen Karlsvej 25, 9800 Hjørring Elev Jannik Bjørn Hansen Elev Mette Høholt Jensen

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Forberedelse til arbejde/uddannelse: Sociale kompetencer Praktik STU STU er Struer kommunes årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge mellem 6 år og

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede børn og unge Efterskolen på Refsnæs Indholdsfortegnelse Et unikt tilbud til dig, som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Responstider for ambulancetjenesten i Region Nordjylland

Responstider for ambulancetjenesten i Region Nordjylland Responstider for ambulancetjenesten i Region Nordjylland Responstider for ambulancer Den officielle responstid er responstiden for første ambulance på skadestedet. I mange typer opgaver sendes mere end

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede børn og unge Efterskolen på Refsnæs Indholdsfortegnelse Et unikt tilbud til dig, som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar Handicappolitik for Ishøj Kommune Mennesket før handicappet Aktiv deltagelse og medansvar Ishøj Kommune 1 2 Aktiv deltagelse og medansvar Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle

Læs mere

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv En særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år V a r d e S T U C e n t e r S v a n e h ø j v e j 2 7, G å r d e 6 8 7 0 Ø l g o d T l f.

Læs mere

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde.

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Efter 9. klasse har du mulighed for at slutte folkeskolen af med et skoleår, der rykker. På TCR er det 10. skoleår et fremtidsrettet år med valgmuligheder,

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Specialundervisning for unge og voksen efter Lov om specialundervisning for voksne LSV Undervisningsforløb

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Sundhedsprofil 2013 Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Forord Denne pjece er et sammendrag af nogle af de mange resultater fra Region Nordjyllands Sundhedsprofil 2013. Pjecen giver et kort indblik

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for ØRNEGRUPPEN, dansk 2010-2011 Udarbejdet af Jane Kinnberg og Mark Chapman, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33, 34, 35 ISPIGEN. Bruge talesproget

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

STU Ellemosevej er for unge udviklingshæmmede med et funktionsniveau svarende til førskolealderen og som er i målgruppen til førtidspension.

STU Ellemosevej er for unge udviklingshæmmede med et funktionsniveau svarende til førskolealderen og som er i målgruppen til førtidspension. Uddannelsen STU er en 3 årig ungdomsuddannelse for unge 18-25 årige, der har særlige behov og derfor ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Målet med STU er, at den unge opnår personlige, sociale

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Kunstlinjen - forår 2009

Kunstlinjen - forår 2009 Kunstlinjen - forår 2009 Elever: Laila gr. 1, Karin gr. 2, Kira gr. 2, Lotte gr. 2, Annette gr. 3, Betina gr. 4, gr. 4 Lærere:,,, Elisa U6 MAN Foto som udtryksform Ud i det blå og lede efter gode billede

Læs mere

»Alle har ret til et fedt højskoleophold«drammelstrupvej 15 Tirstrup 8400 Ebeltoft Tlf. 87 52 91 20 www.djfh.dk post@djfh.dk

»Alle har ret til et fedt højskoleophold«drammelstrupvej 15 Tirstrup 8400 Ebeltoft Tlf. 87 52 91 20 www.djfh.dk post@djfh.dk »Alle har ret til et fedt højskoleophold«drammelstrupvej 15 Tirstrup 8400 Ebeltoft Tlf. 87 52 91 20 www.djfh.dk post@djfh.dk Velkommen til Djurslands Folkehøjskole Jeg vil gerne byde dig velkommen på vores

Læs mere

OVERBYGNINGEN. Valg af profilfag 2015/2016 18.08.2015 P A R A D I S B A K K E S K O L E N

OVERBYGNINGEN. Valg af profilfag 2015/2016 18.08.2015 P A R A D I S B A K K E S K O L E N OVERBYGNINGEN Valg af profilfag 2015/2016 18.08.2015 P A R A D I S B A K K E S K O L E N Indhold Kort om profilfag... side 2 Drama... side 3 Emma Gad... side 4 Innovation, design og billedkunst... side

Læs mere

Kildebjerget Tørring. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud. Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning

Kildebjerget Tørring. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud. Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Kildebjerget Tørring Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Kildebjerget Tørring 2 KILDEBJERGET TØRRING unges springbræt

Læs mere

Formål og fremgangsmåde I dette afsnit beskrives grundlaget for tilsynet, og hvordan tilsynsbesøget er blevet afviklet.

Formål og fremgangsmåde I dette afsnit beskrives grundlaget for tilsynet, og hvordan tilsynsbesøget er blevet afviklet. Indledning Der er gennemført tilsyn i Børnehaven i Skolen.Com d.3. februar 2014 kl. 09-12 og efterfølgende dialog med personalet og lederen. Tilsynet er foretaget af Jette Maksten. Ved første del af tilsynet

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Bestyrelsesformand: Pernille Worsøe

Bestyrelsesformand: Pernille Worsøe Børneinstitutionen Høgevænget 27. marts 2015 Leder: Rikke Bruun Bestyrelsesformand: Pernille Worsøe Evaluering delmål 2013-2015 Tema: Læreplans temaet i 2013 er årstiderne. - Vi vil udforske de mange og

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede børn og unge Efterskolen på Refsnæs Indholdsfortegnelse Et unikt tilbud til dig, som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. E MAIL: ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl.

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Velkommen til efterskolen på Refsnæs Et unikt tilbud til dig som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU

OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU Idræt og friluft 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse målrettet 16-25 årige unge med særlige behov

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

September Kære elever i udskolingen

September Kære elever i udskolingen September 2017 Kære elever i udskolingen Igen i år har vi valgt at følge op på succesen med at arbejde med linjer i et koncentreret forløb over to hele uger. Du skal derfor i uge 41 (op til efterårsferien)

Læs mere

OPHOLDSSTEDET BROAGER

OPHOLDSSTEDET BROAGER OPHOLDSSTEDET BROAGER VELKOMMEN TIL BROAGER Det kræver mange års erfaring at arbejde professionelt med børn og unge med autisme - det har vi. Vores personale er alle uddannede socialpædagoger med specifikke

Læs mere

Information til forældre til børn i Svanehuset

Information til forældre til børn i Svanehuset Information til forældre til børn i Svanehuset Ferie og andet samvær udenfor Svanehuset For at kunne opfylde målsætningen om, at personalet primært er i Svanehuset når børnene er her, ønskes oplysninger

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Kildebjerget Kostskole

Kildebjerget Kostskole Kildebjerget Kostskole Skole- og botilbud for børn og unge med særlige behov Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Kildebjerget Kostskole 2 KILDEBJERGET KOSTSKOLE Læringsforløbene

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for døgnophold

Ydelsesbeskrivelse for døgnophold Ydelsesbeskrivelse for døgnophold Ydelsesbeskrivelse Tilbud om døgnophold efter lov om social service 107 Paragraf og overordnet formål Tilbud om døgnophold efter Lov om social service 107. Det overordnede

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Sundhedsvisioner for børn og unge 0 14 år i Mejrup.

Sundhedsvisioner for børn og unge 0 14 år i Mejrup. Indholdsfortegnelse Sundhedsvisioner for børn og unge i Mejrup.....side 2 Handleplan Mejrup Skole Kost..side 3 Handleplan Mejrup Skole Bevægelse..side 4 Handleplan Mejrup Skole Naturen side 5 Handleplan

Læs mere

Samværets betydning. Om sammenhængen mellem fællesskab og faglighed

Samværets betydning. Om sammenhængen mellem fællesskab og faglighed Samværets betydning Om sammenhængen mellem fællesskab og faglighed Udviklingsprojektet om samvær Samværets betydning på højskolen I perioden 2010 2012 har FFD, 6 højskoler, UC Syddanmark og Nationalt Videnscenter

Læs mere

Dag- og Botilbud Gefion

Dag- og Botilbud Gefion Dag- og Botilbud Gefion Dag- og Botilbud Gefion Karpevænget 1D 3460 Birkerød 2 Hvad er Dag- og Botilbud Gefion? Dag- og Botilbud Gefion er et tilbud, der hører under Socialområdet, Rudersdal Kommune. Dag-

Læs mere

STUn i bye. CSU-Klubben Tilbudskatalog

STUn i bye. CSU-Klubben Tilbudskatalog STUn i bye http.dk gelse u.sla ://cs CSU-Klubben Tilbudskatalog 2015 Økonomi Tilbuddene i kataloget fra CSU-Klubben finansieres gennem takster. Taksterne fastsættes i Slagelse kommune til virkning fra

Læs mere

Virksomheden Levuk 2013

Virksomheden Levuk 2013 Fritidsklub for unge med handicap Levuk tilbyder særligt tilrettelagt undervisning og aktiv fritid for unge over 13 år, der har betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Det kan

Læs mere

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri November 2014 Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag - Serviceloven 3 Handicappolitikkens

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

BILAG 1: Selskabets navn er Spar Nord Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnene SBN Bank A/S (Spar Nord Bank A/S), Sparbank Nord A/S (Spar Nord Bank A/S), Telefonbanken A/S (Spar Nord

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Formål Overordnet er formålet med undervisningen at styrke elevernes bevidsthed om og indsigt i det danske sprog og gøre dem i stand til at bruge det alsidigt. Jeg

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Uddannelses- og undervisningsplan

Uddannelses- og undervisningsplan STU uddannelsen LivogJob Stubbekøbing afdeling Uddannelses- og undervisningsplan Side 1 Personlig præsentation og netværksdata Navn Cpr. nr. Adresse og by Mobilnr. Mailadresse Særlige forhold Diagnose/handicap

Læs mere

Sundhedsprofil Trivsel, Sundhed og Sygdom i Nordjylland

Sundhedsprofil Trivsel, Sundhed og Sygdom i Nordjylland Sundhedsprofil 2013 Trivsel, Sundhed og Sygdom i Nordjylland Forebyggelse i gamle dage Forebyggelsespakke 1: Forår: Rens kroppen for at få de dårlige væsker ud Forebyggelsespakke 2: Sommer: Undgå aktiviteter

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

VALGFAG 2014-2015. Valgfag for 7., 8. og 9. årgang

VALGFAG 2014-2015. Valgfag for 7., 8. og 9. årgang VALGFAG 2014-2015 Valgfag for 7., 8. og 9. årgang I denne folder finder du oplysninger om de fag, du kan vælge imellem, når du skal vælge valgfag for næste skoleår. Undervisningen i de fleste af valgfagene

Læs mere

Skaboeshus, 5800 Nyborg

Skaboeshus, 5800 Nyborg Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Skaboeshus, 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 108

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde, ekskursion Tværfagligt med matematik. 38-39 Masseeksperiment 2013 Individuelt

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 20-11-2015 08:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for normaltbegavede unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Forældrerådets mappe. Indhold. 1. Forord

Forældrerådets mappe. Indhold. 1. Forord Forældrerådets mappe Indhold 1. Forord 2. Generelt om forældrerådene: a. Introduktion til forældrerådene b. Idéer til arrangementer med årgangen c. Idéer/emner til forældremøder 3. Forældrerådet i årgang:

Læs mere

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Vi vil arbejde med forskellige temaer og pædagogiske læreplaner henover året. Temaet er Hvem er jeg hvad kan jeg? og Kom og leg med

Læs mere

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Indhold: Hvad kan vi tilbyde Målgruppe Boligerne Støtten til beboerne Det ligger vi vægt på Dagligdagens rytme Personalet Dagtilbud

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 APPETIT PÅ LIVET Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal tilbyde velsmagende og nærende mad, og måltiderne skal være med til at skabe fællesskaber

Læs mere

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Give 2009-2010 Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Forord Folderen er tænkt som et styreredskab for det pædagogiske personale i henholdsvis børnehaverne, SFO og skole for derigennem bl.a.

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland STATISTIK 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006 UU Center Himmerland Bilag til årsberetning 2005-2006 Udvikling i antallet af 9. og 10. kl. elever der søger ind på de gymnasiale

Læs mere

Naturfag. Skolens navn: Agedrup Skole Skoleår: 08-09

Naturfag. Skolens navn: Agedrup Skole Skoleår: 08-09 Naturfag Skolens navn: Agedrup Skole Skoleår: 08-09 Indledning Formålet med denne selvevaluering er at undersøge status og visioner for skolens indsats på det naturfaglige område og at understøtte en refleksions-

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Information om Madskolerne og det at være frivillig instruktør

Information om Madskolerne og det at være frivillig instruktør Information om Madskolerne og det at være frivillig instruktør 2013 Madskoler er et samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer, 4H 1) og REMA 1000. Madskolerne så første gang dagens lys i 2004. I sommeren

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Bofællesskab Langebjerg 3

Bofællesskab Langebjerg 3 Bofællesskab Langebjerg 3 2 Bofællesskab Langebjerg 3 Til hver bolig er der desuden et udendørs skur til opbevaring. I stueplan er der et stort fællesrum, et køkken og et kontor til medarbejderne. Det

Læs mere

Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 29. maj 2007

Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 29. maj 2007 Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 29. maj 2007 Brugere fra Østerled og Mosebuen Kommentarer: paavej@gentofte.dk Læs mere: www.gentoftehandicappolitik.dk Rapport fra dialogmøde

Læs mere

Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf , Årsplan 4. klasse, dansk/emne 2010/2011

Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf ,   Årsplan 4. klasse, dansk/emne 2010/2011 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 4. klasse, dansk/emne 2010/2011 Hvad skal der ske Uge-nr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl.

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Velkommen til efterskolen på Refsnæs Et unikt tilbud til dig som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Ydelseskatalog for Aktivitets- og samværstilbud Regnbuen. CSU Egedammen

Ydelseskatalog for Aktivitets- og samværstilbud Regnbuen. CSU Egedammen CSU Egedammen Rammer og formål Lovgrundlag: Lov om Social Service 104 og 86 stk. 2 Kvalitetsstandard: Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Formål:

Læs mere

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Beskæftigelse Beskæftigelse har arbejdet med konceptet 5 veje til et godt liv gennem følgende initiativer i 2014.

Læs mere

Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg

Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg Ydelsesbeskrivelser for CFD Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Boliglovens 105,2 og Lov om Social Service

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Elever og forældre STU på Synscenter Refsnæs For unge, der er blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse STU på Synscenter Refsnæs tilbyder dig side

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Elever og forældre STU på Synscenter Refsnæs For unge, der er blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs På den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) på Synscenter

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Bofællesskab Langebjerg 3

Bofællesskab Langebjerg 3 Bofællesskab Langebjerg 3 2 Bofællesskab Langebjerg 3 Til hver bolig er der desuden et udendørs skur til opbevaring. I stueplan er der et stort fællesrum, et køkken og et kontor til medarbejderne. Det

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere