LIMFJORDSSKOLEN Nordjyllands Amt. Vi higer og søger!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIMFJORDSSKOLEN Nordjyllands Amt. Vi higer og søger!"

Transkript

1 LIMFJORDSSKOLEN Nordjyllands Amt Vi higer og søger! VIRKSOMHEDS- PLAN 2006

2 Bestyrelsens forord. Strukturreformen fortsat.. Inden 15. februar 2006 skal Sammenlægningsudvalget for den kommende Vesthimmerlands Kommune tage stilling til, hvilke skoler og institutioner det ønsker at overtage fra Nordjyllands Amt. Siden august 2005 har der været flere kontakter og møder med de fremtidige driftsherrer. Vi har været inviteret til møder på rådhuset i Aars, og vi har haft flere besøg på skolen af både politikere og embedsmænd. Vi har derved haft gode muligheder for at orientere om Limfjordsskolens uddannelsestilbud til unge udviklingshæmmede nordjyder også skolens elever har haft mulighed for at fortælle om deres oplevelser på skolen, og vi har vist skolens rammer frem. Inden kommunalvalget i november 2005 gav skolen husly til en debatdag, hvor Nordjyske Medier havde inviteret alle spidskandidaterne til et valgmøde med temaet : Handicappedes vilkår i den nye Vesthimmerlands Kommune. Det var en spændende dag, hvor kandidaterne udover at møde journalister fra flere af Nordjyskes Medier avisen, TV, lokalradio og hjemmeside også mødte et panel af repræsentanter fra brugerorganisationer og medarbejdere fra handicapsektoren. Der var mange, der gav udtryk for, at dagen havde givet et godt fokus på området vi fik også et indtryk af, at samtlige politikere interesserede sig for at give handicapområdet både det sociale og det undervisningsmæssige område - opmærksomhed. Skolen rummer allerede i dag elever fra stort set alle regionens nye kommuner. I disse kommuners forvaltninger sker der mange organisatoriske ændringer; mange medarbejdere skal løse nye opgaver, og de vil have behov for viden om de tilbud til handicappede, der gives af institutioner geografisk beliggende i andre kommuner. Det stiller krav til skolen om en omfattende informationsvirksomhed. En sådan skal rette sig mod de politiske sammenlægningsudvalg, socialforvaltninger, ældre handicapforvaltninger, sundhedsforvaltninger, skoleforvaltninger, herunder ungdommens uddannelsesvejledning, og naturligvis mod de handicappede og deres forældre og de nyetablerede brugerråd. Det vil således være en central opgave for skolens bestyrelse og ledelse i den kommende tid offensivt at informere bredt om skolens mangfoldige tilbud. Tilbuddenes kvalitet udvikles fortsat i en dynamisk proces; det vil ikke ændre sig, blot fordi det kommunale landkort ændrer sig. Men mange nye samarbejdspartnere skal have kendskab til de unikke udviklingsmuligheder, Limfjordsskolen betyder for unge handicappede. Januar 2006 Bestyrelsen

3 LIMFJORDSSKOLEN FORMÅL: At eleven udvikler størst mulig selvstændighed. At eleven udvikler og udnytter egne evner. At eleven udvikler sit sprog- og kommunikationsberedskab. At eleven lærer at turde være aktiv. At eleven lærer at turde stå ved egne beslutninger. At eleven lærer at turde tage nye udfordringer op. At eleven lærer at turde overskride egne grænser. At eleven lærer at turde gå på opdagelse efter nye horisonter. At eleven får størst mulig viden om det samfund, hun/han er en del af, og lærer at kunne benytte sig af det. At eleven aktivt medvirker til en øget internationalisering. At eleven får kvalitet i voksenlivet. Kompenserende effekt: At eleverne bliver rustet til at indgå i forskellige fællesskabsformer (bo-, arbejds- og fritidsmæssigt), således at de kan få en spændende, uafhængig og aktiv tilværelse.

4 Årsplan 2005 / 06. Efterskolen hold 1, 2 & X: Hold 1: Uge 31-34: Uge 33: Uge 35: Uge 36: Uge 37-39: Uge 40: Uge 41: Uge 42: Uge 43-45: Uge 45: Uge 46: Uge 47-48: Uge 49-50: Uge 51-52: Introduktion. Modtagelse af gamle og nye elever. Introduktion til skolen, byen (tilmelding til folkeregister gennemgås og udføres). Præsentation af lokalområdet og Løgstør bredning med Vejlerne, Mors og Fur. Introduktionstur. Tur til Givskud løvepark med overnatning i Bomaen (teltlejr inde i løveparken). Glaskunst. Arbejde med materialet glas og produktion af relieffer der afslutten de brændes i glasovn. Livøtur. Introduktion til årets Livøemne om H.C.Andersen. Tur med to overnatninger på Livø. Forberede lejrskole. Gennemgang af destinationerne på flodbådssejladsruten i Holland. Generel forberedelse af lejrskole i Holland med sprog, kultur og særlige nationale kendetegn og specialiteter. Lejrskole. Flodbådssejlads i Holland Efterbehandle lejrskole. Dagbog med illustrationer færdiggøres og udleveres. Efterårsferie. Efterår. Tema i musik, farver, natur og kunstneriske udtryk. Teaterfestival. Optræden ved lokale grupper samt gæster fra udlandet. Kommunalvalg. Valg af politikere til den nye Vesthimmerlandske kommune. Planeter & Tid. Gennemgang af solsystemets planeter + tur på planetsti. Arbejde med begrebet tid med forskellige indfaldsvinkler. Fællesemne Tema om vintersolhverv fælles med de øvrige grupper på skolen. Juleferie.

5 Uge 1-4: Uge 5-7: Uge 8: Uge 9-12: Uge 13-15: Uge 16-17: Uge 18: Uge 19-20: Uge 21: Uge 22-23: Uge 24-25: Uge 26: Hold 2: Uge 31-32: Uge 33-34: Uge 35: Musikemne. Forskellige musikinstrumenter og -genrer præsenteres. Et lille sangrepertoire indøves. Emnet afsluttes med skolekoncert med Time-machine der præsent erer udvalgte numre fra rockens historie. Vikingetiden. Gennemgang af vikingetidens særpræg datidens levevis. Besøg på Aggersborg og Fyrkat. Vinterferie. Livsaldre. Gennemgang af forskellige livsfaser (barndom, ungdom, voksenliv og alderdom) - med fokus på dertil knyttede problemstillinger. Elevernes allerede indhentede livserfaringer inddrages og problem stillingerne handicap, kærester og seksualitet belyses. Hvad bruges skattekronerne til? Forskellige offentlige instanser undersøges og udvalgte skattefinan sierede institutioner besøges. Forberede lejrskole. En udvalgt destination danner udgangspunkt for et dertil relateret emneforløb. Lejrskole. Efterbehandle lejrskole. Efterbehandle lejrskole / forberede landsidrætsstævne. Forberede og gennemføre landsidrætsstævne. Naturemne / afrunding af skoleåret. Sommerferie Intro. Lære at kende hinanden, skolen, Løgstør by og de forskellige loka liteter. Cykle i området. Fisk. Lære om fisk, fange og rense, forskellige dele på en fisk. Hvilke fisk er der i dk. Tur til sø, dambrug, fjord og havet. Overnatning på hajcenter Kattegat. Cykle. Lære færdselsregler ang. cykling. Længere ture i Løgstørs omegn.

6 Uge 36: Uge 37-38: Uge Uge 41: Uge 42: Uge 43: Uge 44-46: Uge 47-48: Uge 49-50: Uge 51-52: Uge 1-7: Uge 8: Uge 9-12: Uge 12-14: Uge 15: Uge 16-21: Livø. Forberedelse Livø tema H.C.Andersen, Livøs historie og natur. Cykle til Rønbjerg, rundtur på øen. Lejrskole. Forberedelse lejrskole, Paris Hvor skal vi bo, hvad skal vi se, seværdigheder, kulturer, mad, sprog. Afgang til Paris tirsdag. Lejrskole. Efterbehandling lejrskole. Dagbog, billeder, collager. Efterår i naturen. Hvad sker der nu, finde tegn på efterår. Lære om forskellige træer og svampe. Dyrespor. Indsamling af blade, svampe og kogler. Efterårsferie. Efterår i naturen., Indsamling af naturmatrialer. Kunstemner af naturmatrialer. Opdeling i to hold. Alle skal prøve begge dele. Hold eet laver ma sker af træ. Hold to laver kunst af ting fra skoven. Jul i gamle dage og nu Hvorfor holder vi jul. Juletraditioner før og nu. Besøg i den gamle by i Århus. Hjerl Hede. Temauger. Juleferie. Ungdomsliv. Kroppen, sanserne, hygiejne. Sundhed, kost, motionsformer, konditionstræning venskab, kærester, seksualitet, teenage-problemer (fitness, film: Du er hvad, du spiser, massage, ansigtsmasker) Mandag d. 6. februar: Med skolen i biografen i Aalborg. Vinterferie. Reklamer. Collager med reklamer. Lave egne trykte reklamer. Reklamefilm. Finde reklamer i lokalområdet. Udarbejde egen reklamefilm. (der vil fortsat være indlagt konditionstræning). Sportsgrene. Besøge Rønbjerg feriecenter. Evt. gæstelærer. Påskeferie. Miljø. Genbrug (Renovest, rensningsanlægget). Indsamling af affald langs veje. Skrammelkunst. Forurening fra biler, fabrikker, olieudslip.

7 (Uge 18): Uge 22-25: Lejrskole (muligvis cykeltur/friluftstur (mad over bål, fiskeri mm.). Natur. Hvad finder vi i naturen? Biotoper (smådyr og planter). Bestemmelser af planter og dyr (bestemmelsesnøgler). Udflugter til skov, strand og moser. Hold X - etableret jan. 06 Uge 1-4: Affald og genbrug. Eleverne skal lære om affaldssortering, forbrænding og genbrug. Der vil være ekskursioner til bl.a. Aalborg Historiske Museum, for brændingsanlæg og genbrugsstationer. Vi vil også arbejde kunstne risk med forskellige affaldsprodukter. Uge 5-7: Børn og unge. Børn og unges vilkår, interesser og problemstillinger er temaet i det te forløb. Emnet tages op i forhold til eleverne selv samt gennem film og litteratur. Uge 8: Vinterferie. Uge 9-11: Fremtiden. Hvad bringer fremtiden? Det vil vi se på, ved at beskæftige os med science fiction, teknologi og kunst. Et besøg på kunstmuseet Aros er en del af forløbet. Uge 12-14: Landbrug og økologi. Fra jord til bord. Vi vil se på, hvordan de forskellige fødevarer, bliver til det de er, når de ligger på vores spiseborde og tallerkener, og hvilke processer de er gået igennem. Vi skal bl.a. besøge to forskellige landbrug. Uge 15: Påskeferie. Uge 16-17: Forberedelse af lejrskole. Uge 18: Lejrskole. Uge 19: Efterbehandling af lejrskole. Uge 20: Friluftsliv. Målet er at opleve naturen og bevæge sig i den. Vi skal afprøve for skellige udendørs aktiviteter og deriblandt lave mad over bål. Uge 21-23: Idræt, krop og bevægelse. Vi skal ud og bevæge os og træne til landsidrætsstævne. Målet er, at eleverne skal komme i god form og styrke deres kropsbevidsthed. Landsidrætsstævne. Uge 24-25: Friluftsliv fortsat. Afrunding af skoleåret.

8 Højskolen: Uge 31-34: Uge 35-38: Uge 39-40: Uge 41: Uge 42: Uge 43-44: Uge 45-48: Uge 49-50: Uge 51-52: Introduktion. Modtagelse af gamle og nye elever. Introduktion til skolen og byen. Præsentation af lokalområdet. Introtur: Hold ét: Kano på Gudenåen. Hold 2: Ebeltoft. Jernbanen Løgstør - Viborg. (Uge 36: Kultur der du r, Livø). Natur og kultur undersøges langs- og ved siden af banen. Strækningen tilbagelægges i etaper: Østrup / Ålestrup - Ålestrup / Hvam - Hvam / Møldrup - Møldrup / Skringstrup - Skringstrup / Skals - Skals / Løgstrup - Løgstrup / Viborg. Efterbehandling af jernbaneprojektet - indsamlede effekter. Studietur. Forberedelse. Studietur - Interrail i Tyskland. Efterårsferie. Studietur. Efterbehandling. Gruppen opdeles i temahold: Sanser - besøg i Aalborg Zoo s Skoletjeneste. Spiselige ting fra havet. Animationsfilm. Fællestema med hele skolen: Vintersolhverv. Juleferie.

9 Uge 1-2: Uge 3: Uge 4-6: Uge 7: Uge 8: Uge 9-14: Uge 15: Uge 16-17: Uge 18-19: Uge 21-22: Uge 23: Uge 24-25: Animation. Genopretning af naturen. Skiskole, Vrådal i Norge. Animation. Genopretning af naturen. Tilbageblik på Jernbanen Løgstør Viborg. Vinterferie. Skrot og genbrug. Biotoper på mark og i skov. Påskeferie. Otto Frello - den ukendte maler. Forberedelse af studietur. Uge 20: Studieture til henholdsvis Varde og Holland. Efterbehandling af studieture. Intro til naturemne for alle. Forberedelse til Landsidrætsstævne i Horsens. Alle deltager i naturemne. Tirsdag i uge 25 - skolens hemmelige fællesudflugt. Daghøjskolen. Uge 33-48: Uge 33-37: Uge 38-40: Formiddag: Teater - eftermiddag: Kunst. Teater. Opsætning af performance. Udvikling af eget udtryk / kropssprog og kreation af egen rolle. Entre og udgang -6 lys / mørke. Fornemmelse for scenerummet. Improvisationer med kræmmerhuse og papkasser. Slowmotion og fryse teknik. Forberedelse af 3 timers undervisning inklusiv prøve på forestilling. (Præsentation, opvarmningsøvelser etc.) Uge 37: Københavns Socialpædagogiske Seminarium - undervisning af semesters studerende. Finpudsning og rygmarvs-indlæring. Tilskuer-tilvænning. Den røde tråd. Valg af titel, fremstilling af folder og plakat. Fredag den 30. sept. Forestilling i Næstved for Videnscenter for Specialpædagogik. Ekskursion til Holmegård Glasværk. Udveksling med Købmandsgården.

10 Uge 41-45: Uge 48: Uge 33-48: Uge 33-40: Uge 40-42: Uge 43-46: Uge 47-48: Uge 3-24: Uge 3-5: Uge 6-7: Uge 8: Uge 9-14: Uge 15: Uge 16-24: Uge 20: Uge 3-24: Uge 3-7: Uge 8: Uge 9-11: Uge 11-15: Uge 16-24: Videreudvikling af stykket samt forestillinger for Det beskyttede Værksted og Pensionatet, Løgstør samt Bofællesskaberne i Dronninglund samt venner og familie. Uge 45:International Teater Festival i Ranum. Vært for japanere, irere, litauere, tyskere og hollændere. Afslutning med forestilling, kunstudstilling, eksamen og kursusbevis for venner og familie. Kunst. Maleri m. akryl minimum 2 malerier pr. kursist. 1. oplæg: Paul Klee. 2. oplæg: Individuelt oplæg efter drøftelse. Arbejde med stentøjsler relief med oxyder. Stentøjsskulpturer. Færdiggørelse af malerier og ophængning til udstilling. Under forløbet besøges aktuelle kunstudstillinger. Formiddag: Teater - eftermiddag: Kunst Teater. Opsætning af performance. Strikkepindeøvelser, andre former for drama opvarmning / øvelser, masketræning, dans, kreation af scenerum, sceneskift / timing, kostume valg, lyssætning og understøttende musik. Improvisationer, situationsspil, masketræning, gakkede gangarter, slowmotion, frysning, follow John osv. Vinterferie. Maskespil og undervisning af 120 studerende på Københavns So cialpædagogiske Seminarium. Finpudsning, rygmarvs træning og general prøve. Besøg af 20 kursister fra AMU-centret i Hobro. Påskeferie. Forestillinger for Limfjordsskolen, Kollektivet i Ranum, Købmandsgården, Pensionatet og Det beskyttede Værksted, Løg stør. Teaterturné i Litauen. Kunst. Maleri m. akryl - minimum 2 malerier pr. kursist. 1. oplæg: Fællesoplæg. 2. oplæg: Individuelt oplæg efter drøftelse. Uge 7: Besøg på Statens Museum for Kunst, Arken og Dronningens Gobeliner. Vinterferie. Arbejde med stentøjsler relief med oxyder. Papirmageri og decoupage ( gave til Litauen). Færdiggørelse af malerier og ophængning til udstilling. 8. juni: Afslutning med drama, udstilling og diplomoverrækkelse. Tilvalgsfag: Keramik og Glas Smykker og Mapper Den gode fortælling Musik Hockey Svømning

11 Tilvalgsfag fortsat: Musik og bevægelse Foto & Filmkundskab Natur og teknik Boldspil Heste og ridning Madlavning FRITID efterskolen og højskolen. Ved skoleårets start arrangeres aktiviteter med henblik på etablering af sociale net værk blandt såvel de nye elever som til de elever, der allerede bor på skolen. En kontinuerlig proces, der kræver mange individuelle samtaler med eleverne samt hyppige elevmøder, hvor problemstillinger om gode og dårlige oplevelser tages op til drøftelse. Eleverne deltager i det praktiske arbejde omkring bogruppens funktioner daglige indkøb og praktisk arbejde ved måltider. Én ugentlig dag er afsat til rengøring af eget værelse. Samme dag er der også mulighed for at gå i pengeinstitut, til læge, tandlæge, frisør og så videre. Eleverne på Limfjordsskolen tilbydes et varieret fritidstilbud således at de i deres vi dere voksentilværelse har indsigt i hvilke valgmuligheder der findes. Hver anden weekend besøger eleven familien, øvrige weekends arrangeres eksempelvis tilbud med gæstelærere. Ud over de ugentlige ad-hock og faste fritidstilbud har institutionerne i Vesthimmerland et kulturelt samarbejde, hvor der blandt andet arrangeres Livø-festival, karneval og høstfest. Disse arrangementer giver eleverne mulighed for at skabe kontakter til ligesindede og knytte venskaber udenfor skolen. I skolens sommerferie tilbydes eleverne deltagelse i lejre.

12 LIMFJORDSSKOLENS VISIONER UDVIKLINGSLINIER. Limfjordsskolen vil fortsat videreudvikle ungdomsuddannelsen for udviklingshæmmede i en efterskole / højskole ramme. De særlige indsatsområder i den nærmeste fremtid vil fortsat være: efteruddannelse af medarbejdere (lærere, projektmedarbejdere og pædagoger) specielt med henblik på at øge de faglige kompetancer. Implementering af den nye grundtakstfinansiering af bo- og beskæftigelsestilbud til handicappede. Videreudvikling af det psykiske arbejdsmiljø - dette for at skabe gode arbejdsforhold og begrænse sygefraværet. Følgerne af strukturreformen - kommunal eller regional placering af Limfjordsskolen vil blive fulgt og de givne muligheder udnyttet til gavn for udviklingen af uddannelsestilbud til unge udviklingshæmmede. Det er af helt vital betydning, at ungdomsuddannelsen på Limfjordsskolen bliver efterfulgt af et spændende bo- og beskæftigelsestilbud, således at eleverne ikke skal hjem og bo ved forældrene. HELHEDSTILBUD TIL HANDICAPPEDE I DEN NYE VESTHIMMERLAND KOM- MUNE. Limfjordsskolen har i en årrække indgået i et samarbejde i Løgstør mellem institutionsledere fra voksenhandicapområdet, LEV og medarbejdere i Løgstør Kommune. Formålet med dette samarbejde er at forbedre levevilkårerne for handicappede ved en forenet og koordineret indsats i Løgstør Kommune. Ved etableringen af den ny storkommune Vesthimmerlands Kommune vil virkeområdet blive væsentligt udvidet, idet der vil blive langt flere skoletilbud, botilbud og dagtilbud for unge og voksne udviklingshæmmede. Der forventes fortsat intensiveret samarbejde mellem socialsektoren og undervisningssektoren, også hvis bo - og arbejdstilbud forbliver i regionen. Der vil forsat blive arbejdet med at videreudvikle arbejds-, bo-, undervisnings- og fritidstilbud for handicappede i området. SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER SELVSTYRENDE TEAMS Limfjordsskolens styrende organer har i samarbejde med medarbejdernes organisationsrepræsentanter etableret selvstyrende teams med henblik på at medarbejderne selv tager ansvar for at fordele og tilrettelægge de daglige arbejdsopgaver indenfor arbejdsområderne: - lærergruppen - projektmedarbejdergruppen - pædagoggruppen og - teknisk adminstrative medarbejdere

13 Hovedområderne hvor selvstyrende teams er iværksat: ARBEJDSTID - medarbejderne tilrettelægger arbejdstiden ud fra de definerede arbejdsopgaver med tilstræbt ligelig fordeling og belastning indenfor de aftalte tjenestetidsrammer. Længste arbejdstid er 13 timer og korteste 2 timer. TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE - medarbejderne tilrettelægger arbejdstiden ud fra de definerede arbejdsopgaver med tilstræbt ligelig fordeling og belastning indenfor de aftalte tjenestetidsrammer. - medarbejderne koordinerer indsatsen såvel i skole- som fritid med interne kolleger og eksterne ressourcepersoner forældre / pårørende, sagsbehandler, læge, tandlæge, fysio-/ergoterapeut etc. - Endvidere samordning af årsplaner, individuelle undervisnings- og handleplaner samt konferenceoplæg. ARBEJDSBESKRIVELSE OG DOKUMENTATION - medarbejderne er med baggrund i de planlægningsforløb Pædagogisk Råds Forretningsudvalg tilrettelægger vinter og forår, ansvarlige for at udarbejde årsplaner før sommerferien. - Individuelle handle- og undervisningsplaner udarbejdes / revideres henholdsvis 1. februar og 1. september. - Forår og efterår udarbejdes statusoplæg i forbindelse med elevkonferencer ad hoc-status og beskrivelser udarbejdes efter behov. (eks. Erklæringer i forbindelse med pensionsansøgninger) FLEXIBILITET - ved akut opståede situationer støtter og supplere medarbejderne hinanden på tværs af faggrænser ved justering af arbejdsopgaver og aktiviteter. Alle Limfjordsskolens medarbejdere støtter hinanden i en fælles bestræbelse på, at begrænse vikarforbrug. STUDIETURE, STÆVNER OG FERIE-/ WEEKEND ARRANGEMENTER FOR ELEVER - medarbejderne planlægger og koordinerer arrangementer i overensstemmelse med årsplanen og sikre sammenhæng med undervisningsprojekterne. - Afrapportering og dokumentation udføres efterfølgende i forhold til elever, forældre og kolleger ifølge aftalte procedurer. FYSISK OG ÆSTETISK MILJØ - medarbejderne har ansvar for at medskabe indbydende og udviklende rammer for trivsel og godt arbejdsmiljø ved at være opmærksomme på opståede behov for reparationer og vedligeholdelse. Ligeledes bidrage aktivt med forslag til nyanskaffelse, instruktion / anvendelse af disse samt vedligehold og oprydning. NYTÆNKNING UDVIKLING INTERNATIONALISERING I den nye sruktur skal der arbejdes med nye netværk og medarbejderne er medansvarlige

14 for at formidle og implementere nye tanker og ideer samt være opmærksom på inspirationsgivende kontakter og arrangementer i ind- og udland. INTERNATIONALISERING Maj 2005 var Daghøjskolen inviteret til 10 års jubilæum for Hope Festival i Panevezys i Litauen, hvor foruden litauiske teater-grupper fra hele landet samt grupper fra Letland og Sverige også var repræsenteret. Limfjordsskolen har samarbejde med Litauen siden 1992, og blev ved denne lejlighed betragtet som æresgæster. Dette indebar åbningen af festivalen, interviews til lokale og landsdækkende Tvstationer og modtagelse på rådhuset. November 2005 afholdtes International Drama Festival på Ranum Seminarium med deltagelse af 5 danske institutioner samt: Litauen, Panevezio Jaunoliu Dienos Centras. Irland, Shadowbox Youth theatre. Tyskland, Theaterwerkstatt Bethel. Holland, Theater Maatwerk. Japan, Jinenjo Club. Et givende arrangement med gensidig erfarings- og idéudveksling samt præsentation af mange teater-genrer med et højt kvalitetsniveau. Forud for festivalen var der åbne forestillinger på Grand i Ålborg, Ranum Seminarium og Ranum Kirke, hvor bl.a. den japanske trommegruppe opførte deres forestilling. Maj 2006 drager Daghøjskolens kunst- og teaterhold atter til Litauen. ANLÆG. Der skal formentlig fra 2007 laves nye udbygningsplaner i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune UNDERVISNINGSLOKALER. Limfjordsskolen har behov for undervisningslokaler til styrkelse af undervisningstilbudet. Ifølge bygningskontorets investeringsoversigt er der medtaget tilbygning til skolefløjen på cirka 150 m² - 2 klasselokaler samt et faglokale til undervisning indenfor kreative / musiske fag. ET DEPOTRUM. Kørestolsbrugernes mange hjælpemidler: Kørestole (både manuelle og elektriske) ståstativ, mobilkran m.v. er i dag placeret på gangene, og er til stor gene i skolens hverdag. I 2004 blev etableret endnu et depotrum til disse hjælpemidler ved den anden af skolens tre boafdelinger, hvortil også afdelingens vaskemaskine/ tørretumbler er

15 flyttet. Ifølge bygningskontorets investeringsoversigt er der for 2005 medtaget tilbygning af depotrum ved Limfjordsskolens 3.og sidste boafdeling. DEPOTRUM I STUEPLAN VED STORKØKKENET. Skolens storkøkken laver dagligt mad til cirka 60 personer og bespiser herudover gæster ved forældremøder, besøg på skolen, fester med videre. Råvarerne til skolens kostforplejning indkøbes ofte i store mængder med rabat. De eksisterende depotforhold har siden skolens etablering i 1969 befundet sig i kælderen under storkøkkenet. Denne placering medfører belastende transport og løftearbejde. Det er derfor påkrævet, at der etableres depoter i niveau med køkkenet. Ved overdækning af udeareal ved køkken vil der endvidere kunne skabes plads til ekstra borde og stole, der benyttes ved større arrangementer. Det er Limfjordsskolens ønske, at etablering af tidssvarende depotfaciliteter fremmes. OMKLÆDNINGSRUM VED GYMNASTIKSAL. Limfjordsskolen har behov for, at kunne tilbyde omklædnings-/ badefaciliteter til såvel kvinder som mænd og derfor ønske om at der etableres et ekstra baderum. CARPORTE. Skolens placering tæt ved fjorden/ vestenvinden, gør det hensigtsmæssigt at etablere carporte til skolens handicapbusser. STATISTIK. LIMFJORDSSKOLENS VIRKSOMHED ER INDDELT I 2 HOVEDLINIER. DØGNTILBUD: EFTERSKOLE HØJSKOLE DAGTILBUD: DAGHØJSKOLE ARBEJDS- OG SERVICEHOLD EFTERSKOLE (døgntilbud til 24 elever) Der optages unge udviklingshæmmede, der er færdige med folkeskoleforløbet og dermed ca år. Grunduddannelsen er almindeligves 2 årig og tilrettelægges som et kombineret undervisnings- og botilbud. Undervisningen er tilrettelagt projektorienteret. Parallelt hermed tilbydes valgfag i musiske / kreative og idræts fag. Sideløbende med skoleundervisningen vejledes og støttes eleverne med henblik på så selvstændigt som muligt, at kunne varetage praktiske opgaver i et fremtidig mere

16 selvstændig voksenliv. Der tilrettelægges et aktivt fritidsliv. HØJSKOLEN (døgntilbud til 16 elever). - et toårigt overbygningstilbud. Uddannelsen kan søges af såvel elever på efterskolen som ældre selvstændigt boende udviklingshæmmede. 6 elever kan tilbydes bolig i en stor lejlighed i Løgstør midtby. Undervisningen er i forhold til efterskoletilbudet øget, hvilket giver større mulighed for fordybelse i undervisningsprojekter. Projekterne, der vægter teater, kunst, musik, natur og fysisk udfoldelse, tilrettelægges med markering af, at tilbuddet er anderledes og mindre bundet til skolens øvrige liv. Optagelse af elever til efterskolen og højskolen.: Eleverne på Efterskolen og Højskolen kommer fra Nordjyllands Amt og fra andre amter i Danmark. Eleven, dennes forældre, lærere samt kommunale sagsbehandlere i socialforvaltninger / pædagogisk- psykologiske rådgivninger kan rette direkte henvendelse til Limfjordsskolen med ønske om besøg og anmodning om optagelse. Ansøgningsfrist er 1. november for optagelse pr. august året efter. Økonomi vedr. ophold på efterskolen og højskolen: Elever under 18 år: Udgiften til undervisning betales af amtet. Udgiften til ophold betales af hjemkommunen. Elever over 18 år, som modtager førtidspension: Udgiften til undervisning betales af amtet. Eleven betaler en del af pensionen til ophold. Restudgiften til ophold betales af hjemkommunen. DAGHØJSKOLEN (dagtilbud til 8 elever). Daghøjskolen tilbyder kursusundervisning til voksne udviklingshæmmede med bopæl i Vesthimmerland og Han Herred. Undervisningen er tilrettelagt som fuldtidsstudium mandag torsdag kl til Undervisningstilbudet er koncentreret omkring kunst og teater. Daghøjskolen har bred udstillings- og turnévirksomhed i ind- og udland. Økonomi: Undervisning, materialeforbrug samt befordring i forbindelse med undervisningen betales af Nordjyllands Amt.

17 ARBEJDS- OG SERVICEHOLDET (6 pladser). - fungerer som et beskyttet arbejdstilbud til voksne udviklingshæmmede fra lokalområdet og er oprettet efter overenskomst mellem Nordjyllands Amt, Løgstør Kommune og Limfjordsskolen. Arbejdsområdet er: -storkøkken, -servicering af skolens -bogrupper, -pedelarbejde, -post og budtjeneste samt -forefaldende arbejde ved gæ stebud.

18 LIMFJORDSSKOLEN Antal elever fordelt på kommuner Januar 2006 Ny storkommune Brønderslev Dronninglund 1 2 Frederikshavn 2 Skagen 1 Sæby 1 4 Hirtshals 2 Hjørring 2 Løkken- Vrå Sindal 4 Frederikshavn Hjørring Læsø Morsø Rebild Fuldtid - Kostskole: Efterskole Højskole 1 I alt Ny Storkommune Arbejdsog servicehold Brønderslev / Dronninglund Anden fuldtidsundervisning Brovst 2 Fjerritslev Pandrup Aabybro Arden Hadsund 2 1 Hobro 2 4 Nørager Skørping 1 Støvring 1 2 Thisted Thisted 2 2 Jammerbugt Mariagerfjord Vesthimmerland Aalborg Farsø 1 Løgstør Aalestrup Aars 3 5 Hals 2 Nibe 2 Sejlflod Aalborg Aarhus 1 Andre amter Ialt

19 Oversigt over bestyrelsens sammensætning. Skolebestyrelsesmedlemmer: Suppleanter: Udpeget af Amtsrådet: Karsten Højen Kaj Munks vej 7, 9460 Brovst Gunhild Bach Nielsen Pakhusvej 7, Brovst Udpeget af Kommuneforeningen: Hanne Asmussen Islandsvej 1, 9670 Løgstør Ib Johansen Jægers Toft 10, Løgstør Udpeget af LEV: Fridolin Laager Søparken 62, 9700 Brønderslev Annemette Skovgaard Henriksvej 86, 9800 Hjørring Limfjordsskolen: Lærer Peter Svendsen Pædagog Susanne Buus Jensen Niels Lindberg Jensen Bymarks Alle 24, 9500 Hobro Elsebeth Nielsen Karlsvej 25, 9800 Hjørring Elev Jannik Bjørn Hansen Elev Mette Høholt Jensen

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede

PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede UDVIKLINGSPLANEN 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Pibergården...3 Overordnede mål...3 Brugerne...4 Bestyrelser og brugerråd...5

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 43. Alment kursus for unge med særlige behov. Bo & Erhverv. Indholdsplan gældende for skoleåret 2013-14

Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 43. Alment kursus for unge med særlige behov. Bo & Erhverv. Indholdsplan gældende for skoleåret 2013-14 Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 43 Alment kursus for unge med særlige behov Bo & Erhverv Indholdsplan gældende for skoleåret 2013-14 juli 2013 Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 2

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Virksomhedsplan for Produktionsskolen k-u-b-a 2015

Virksomhedsplan for Produktionsskolen k-u-b-a 2015 Virksomhedsplan for Produktionsskolen k-u-b-a 2015 Indhold: Præsentation af skolen og dens værdigrundlag s. 2 Øvrige mål for 2015 s. 4 Vejledning s. 5 Undervisning i grundlæggende færdigheder s. 6 Valgfag

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf. 98638512/24889943 Mail jcp@kongshojgaard.

Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf. 98638512/24889943 Mail jcp@kongshojgaard. 1 Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf. 98638512/24889943 Mail jcp@kongshojgaard.dk www.kongshojgaard.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2007-2009 Afdelingen for tosprogede unge AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE VIRKSOMHEDSPLAN 2007 2009. Side 0 af 51

VIRKSOMHEDSPLAN 2007-2009 Afdelingen for tosprogede unge AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE VIRKSOMHEDSPLAN 2007 2009. Side 0 af 51 AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE VIRKSOMHEDSPLAN 2007 2009 Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... side 2 2. De overordnede rammer... side 3 a) Baggrund og præsentation b) Fysiske rammer og personale

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Indholdsplan 2013 / 2014

Indholdsplan 2013 / 2014 Indholdsplan 2013 / 2014 for Klejtrup Musikefterskole Skolens formål Klejtrup Musikefterskole bygger på Grundtvigs skoletanker, hvor der lægges vægt på livsoplysning, en levende vekselvirkning, oplysning

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2009 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 151 medlemmer

Læs mere

VIRK- SOM- HEDS- PLAN

VIRK- SOM- HEDS- PLAN VIRK- SOM- HEDS- PLAN 2015 Præsentation af skolen og værdigrundlag s. 2 Demokrati og solidaritet s. 2 Økologi s. 3 Pædagogisk grundlag s. 4 Succéskriterier s. 5 Sundhedspolitik s. 5 Øvrige mål for 2015

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2008 1 Årsplan 2008 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2008 1 Årsplan 2008 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2008 1 Årsplan 2008 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2008 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 175 medlemmer

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015. Hjørring Produktionsskole

VIRKSOMHEDSPLAN 2015. Hjørring Produktionsskole VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Hjørring Produktionsskole Indholdsfortegnelse Bestyrelsen:... 3 Personale:... 3 Medarbejdermøde:... 4 Tillidsrepræsentant:... 5 Sikkerhedsorganisation:... 5 Samarbejdsudvalg:... 5

Læs mere

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013.

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013. 2013 2 Indhold Forord...4 Information...5 Adresse...5 Åbningstider...5 Kørselsordning...5 Lovgrundlag...6 Målgruppe...6 Specialbørnehavens overordnede mål...6 Menneskesyn...6 Værdigrundlag...6 Historisk

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010:

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 af 26 Baaring 24. juni 2008 Ansøgning om godkendelse af Den Rytmiske Efterskole i Baaring under Lov om frie kostskoler, jf.

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

TronsøSkolen. Indholdsplan

TronsøSkolen. Indholdsplan TronsøSkolen Indholdsplan August 2013 Indhold OVERORDNET MÅLSÆTNING FOR SAMTLIGE KURSUSFORLØB:... 4 KOSTSKOLEN:... 4 UNDERVISNINGSFORM:... 4 KOMPETANCEGIVENDE FORLØB:... 4 KURSUSTERMIN: 4. AUGUST 2013

Læs mere