LIMFJORDSSKOLEN Nordjyllands Amt. Vi higer og søger!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIMFJORDSSKOLEN Nordjyllands Amt. Vi higer og søger!"

Transkript

1 LIMFJORDSSKOLEN Nordjyllands Amt Vi higer og søger! VIRKSOMHEDS- PLAN 2006

2 Bestyrelsens forord. Strukturreformen fortsat.. Inden 15. februar 2006 skal Sammenlægningsudvalget for den kommende Vesthimmerlands Kommune tage stilling til, hvilke skoler og institutioner det ønsker at overtage fra Nordjyllands Amt. Siden august 2005 har der været flere kontakter og møder med de fremtidige driftsherrer. Vi har været inviteret til møder på rådhuset i Aars, og vi har haft flere besøg på skolen af både politikere og embedsmænd. Vi har derved haft gode muligheder for at orientere om Limfjordsskolens uddannelsestilbud til unge udviklingshæmmede nordjyder også skolens elever har haft mulighed for at fortælle om deres oplevelser på skolen, og vi har vist skolens rammer frem. Inden kommunalvalget i november 2005 gav skolen husly til en debatdag, hvor Nordjyske Medier havde inviteret alle spidskandidaterne til et valgmøde med temaet : Handicappedes vilkår i den nye Vesthimmerlands Kommune. Det var en spændende dag, hvor kandidaterne udover at møde journalister fra flere af Nordjyskes Medier avisen, TV, lokalradio og hjemmeside også mødte et panel af repræsentanter fra brugerorganisationer og medarbejdere fra handicapsektoren. Der var mange, der gav udtryk for, at dagen havde givet et godt fokus på området vi fik også et indtryk af, at samtlige politikere interesserede sig for at give handicapområdet både det sociale og det undervisningsmæssige område - opmærksomhed. Skolen rummer allerede i dag elever fra stort set alle regionens nye kommuner. I disse kommuners forvaltninger sker der mange organisatoriske ændringer; mange medarbejdere skal løse nye opgaver, og de vil have behov for viden om de tilbud til handicappede, der gives af institutioner geografisk beliggende i andre kommuner. Det stiller krav til skolen om en omfattende informationsvirksomhed. En sådan skal rette sig mod de politiske sammenlægningsudvalg, socialforvaltninger, ældre handicapforvaltninger, sundhedsforvaltninger, skoleforvaltninger, herunder ungdommens uddannelsesvejledning, og naturligvis mod de handicappede og deres forældre og de nyetablerede brugerråd. Det vil således være en central opgave for skolens bestyrelse og ledelse i den kommende tid offensivt at informere bredt om skolens mangfoldige tilbud. Tilbuddenes kvalitet udvikles fortsat i en dynamisk proces; det vil ikke ændre sig, blot fordi det kommunale landkort ændrer sig. Men mange nye samarbejdspartnere skal have kendskab til de unikke udviklingsmuligheder, Limfjordsskolen betyder for unge handicappede. Januar 2006 Bestyrelsen

3 LIMFJORDSSKOLEN FORMÅL: At eleven udvikler størst mulig selvstændighed. At eleven udvikler og udnytter egne evner. At eleven udvikler sit sprog- og kommunikationsberedskab. At eleven lærer at turde være aktiv. At eleven lærer at turde stå ved egne beslutninger. At eleven lærer at turde tage nye udfordringer op. At eleven lærer at turde overskride egne grænser. At eleven lærer at turde gå på opdagelse efter nye horisonter. At eleven får størst mulig viden om det samfund, hun/han er en del af, og lærer at kunne benytte sig af det. At eleven aktivt medvirker til en øget internationalisering. At eleven får kvalitet i voksenlivet. Kompenserende effekt: At eleverne bliver rustet til at indgå i forskellige fællesskabsformer (bo-, arbejds- og fritidsmæssigt), således at de kan få en spændende, uafhængig og aktiv tilværelse.

4 Årsplan 2005 / 06. Efterskolen hold 1, 2 & X: Hold 1: Uge 31-34: Uge 33: Uge 35: Uge 36: Uge 37-39: Uge 40: Uge 41: Uge 42: Uge 43-45: Uge 45: Uge 46: Uge 47-48: Uge 49-50: Uge 51-52: Introduktion. Modtagelse af gamle og nye elever. Introduktion til skolen, byen (tilmelding til folkeregister gennemgås og udføres). Præsentation af lokalområdet og Løgstør bredning med Vejlerne, Mors og Fur. Introduktionstur. Tur til Givskud løvepark med overnatning i Bomaen (teltlejr inde i løveparken). Glaskunst. Arbejde med materialet glas og produktion af relieffer der afslutten de brændes i glasovn. Livøtur. Introduktion til årets Livøemne om H.C.Andersen. Tur med to overnatninger på Livø. Forberede lejrskole. Gennemgang af destinationerne på flodbådssejladsruten i Holland. Generel forberedelse af lejrskole i Holland med sprog, kultur og særlige nationale kendetegn og specialiteter. Lejrskole. Flodbådssejlads i Holland Efterbehandle lejrskole. Dagbog med illustrationer færdiggøres og udleveres. Efterårsferie. Efterår. Tema i musik, farver, natur og kunstneriske udtryk. Teaterfestival. Optræden ved lokale grupper samt gæster fra udlandet. Kommunalvalg. Valg af politikere til den nye Vesthimmerlandske kommune. Planeter & Tid. Gennemgang af solsystemets planeter + tur på planetsti. Arbejde med begrebet tid med forskellige indfaldsvinkler. Fællesemne Tema om vintersolhverv fælles med de øvrige grupper på skolen. Juleferie.

5 Uge 1-4: Uge 5-7: Uge 8: Uge 9-12: Uge 13-15: Uge 16-17: Uge 18: Uge 19-20: Uge 21: Uge 22-23: Uge 24-25: Uge 26: Hold 2: Uge 31-32: Uge 33-34: Uge 35: Musikemne. Forskellige musikinstrumenter og -genrer præsenteres. Et lille sangrepertoire indøves. Emnet afsluttes med skolekoncert med Time-machine der præsent erer udvalgte numre fra rockens historie. Vikingetiden. Gennemgang af vikingetidens særpræg datidens levevis. Besøg på Aggersborg og Fyrkat. Vinterferie. Livsaldre. Gennemgang af forskellige livsfaser (barndom, ungdom, voksenliv og alderdom) - med fokus på dertil knyttede problemstillinger. Elevernes allerede indhentede livserfaringer inddrages og problem stillingerne handicap, kærester og seksualitet belyses. Hvad bruges skattekronerne til? Forskellige offentlige instanser undersøges og udvalgte skattefinan sierede institutioner besøges. Forberede lejrskole. En udvalgt destination danner udgangspunkt for et dertil relateret emneforløb. Lejrskole. Efterbehandle lejrskole. Efterbehandle lejrskole / forberede landsidrætsstævne. Forberede og gennemføre landsidrætsstævne. Naturemne / afrunding af skoleåret. Sommerferie Intro. Lære at kende hinanden, skolen, Løgstør by og de forskellige loka liteter. Cykle i området. Fisk. Lære om fisk, fange og rense, forskellige dele på en fisk. Hvilke fisk er der i dk. Tur til sø, dambrug, fjord og havet. Overnatning på hajcenter Kattegat. Cykle. Lære færdselsregler ang. cykling. Længere ture i Løgstørs omegn.

6 Uge 36: Uge 37-38: Uge Uge 41: Uge 42: Uge 43: Uge 44-46: Uge 47-48: Uge 49-50: Uge 51-52: Uge 1-7: Uge 8: Uge 9-12: Uge 12-14: Uge 15: Uge 16-21: Livø. Forberedelse Livø tema H.C.Andersen, Livøs historie og natur. Cykle til Rønbjerg, rundtur på øen. Lejrskole. Forberedelse lejrskole, Paris Hvor skal vi bo, hvad skal vi se, seværdigheder, kulturer, mad, sprog. Afgang til Paris tirsdag. Lejrskole. Efterbehandling lejrskole. Dagbog, billeder, collager. Efterår i naturen. Hvad sker der nu, finde tegn på efterår. Lære om forskellige træer og svampe. Dyrespor. Indsamling af blade, svampe og kogler. Efterårsferie. Efterår i naturen., Indsamling af naturmatrialer. Kunstemner af naturmatrialer. Opdeling i to hold. Alle skal prøve begge dele. Hold eet laver ma sker af træ. Hold to laver kunst af ting fra skoven. Jul i gamle dage og nu Hvorfor holder vi jul. Juletraditioner før og nu. Besøg i den gamle by i Århus. Hjerl Hede. Temauger. Juleferie. Ungdomsliv. Kroppen, sanserne, hygiejne. Sundhed, kost, motionsformer, konditionstræning venskab, kærester, seksualitet, teenage-problemer (fitness, film: Du er hvad, du spiser, massage, ansigtsmasker) Mandag d. 6. februar: Med skolen i biografen i Aalborg. Vinterferie. Reklamer. Collager med reklamer. Lave egne trykte reklamer. Reklamefilm. Finde reklamer i lokalområdet. Udarbejde egen reklamefilm. (der vil fortsat være indlagt konditionstræning). Sportsgrene. Besøge Rønbjerg feriecenter. Evt. gæstelærer. Påskeferie. Miljø. Genbrug (Renovest, rensningsanlægget). Indsamling af affald langs veje. Skrammelkunst. Forurening fra biler, fabrikker, olieudslip.

7 (Uge 18): Uge 22-25: Lejrskole (muligvis cykeltur/friluftstur (mad over bål, fiskeri mm.). Natur. Hvad finder vi i naturen? Biotoper (smådyr og planter). Bestemmelser af planter og dyr (bestemmelsesnøgler). Udflugter til skov, strand og moser. Hold X - etableret jan. 06 Uge 1-4: Affald og genbrug. Eleverne skal lære om affaldssortering, forbrænding og genbrug. Der vil være ekskursioner til bl.a. Aalborg Historiske Museum, for brændingsanlæg og genbrugsstationer. Vi vil også arbejde kunstne risk med forskellige affaldsprodukter. Uge 5-7: Børn og unge. Børn og unges vilkår, interesser og problemstillinger er temaet i det te forløb. Emnet tages op i forhold til eleverne selv samt gennem film og litteratur. Uge 8: Vinterferie. Uge 9-11: Fremtiden. Hvad bringer fremtiden? Det vil vi se på, ved at beskæftige os med science fiction, teknologi og kunst. Et besøg på kunstmuseet Aros er en del af forløbet. Uge 12-14: Landbrug og økologi. Fra jord til bord. Vi vil se på, hvordan de forskellige fødevarer, bliver til det de er, når de ligger på vores spiseborde og tallerkener, og hvilke processer de er gået igennem. Vi skal bl.a. besøge to forskellige landbrug. Uge 15: Påskeferie. Uge 16-17: Forberedelse af lejrskole. Uge 18: Lejrskole. Uge 19: Efterbehandling af lejrskole. Uge 20: Friluftsliv. Målet er at opleve naturen og bevæge sig i den. Vi skal afprøve for skellige udendørs aktiviteter og deriblandt lave mad over bål. Uge 21-23: Idræt, krop og bevægelse. Vi skal ud og bevæge os og træne til landsidrætsstævne. Målet er, at eleverne skal komme i god form og styrke deres kropsbevidsthed. Landsidrætsstævne. Uge 24-25: Friluftsliv fortsat. Afrunding af skoleåret.

8 Højskolen: Uge 31-34: Uge 35-38: Uge 39-40: Uge 41: Uge 42: Uge 43-44: Uge 45-48: Uge 49-50: Uge 51-52: Introduktion. Modtagelse af gamle og nye elever. Introduktion til skolen og byen. Præsentation af lokalområdet. Introtur: Hold ét: Kano på Gudenåen. Hold 2: Ebeltoft. Jernbanen Løgstør - Viborg. (Uge 36: Kultur der du r, Livø). Natur og kultur undersøges langs- og ved siden af banen. Strækningen tilbagelægges i etaper: Østrup / Ålestrup - Ålestrup / Hvam - Hvam / Møldrup - Møldrup / Skringstrup - Skringstrup / Skals - Skals / Løgstrup - Løgstrup / Viborg. Efterbehandling af jernbaneprojektet - indsamlede effekter. Studietur. Forberedelse. Studietur - Interrail i Tyskland. Efterårsferie. Studietur. Efterbehandling. Gruppen opdeles i temahold: Sanser - besøg i Aalborg Zoo s Skoletjeneste. Spiselige ting fra havet. Animationsfilm. Fællestema med hele skolen: Vintersolhverv. Juleferie.

9 Uge 1-2: Uge 3: Uge 4-6: Uge 7: Uge 8: Uge 9-14: Uge 15: Uge 16-17: Uge 18-19: Uge 21-22: Uge 23: Uge 24-25: Animation. Genopretning af naturen. Skiskole, Vrådal i Norge. Animation. Genopretning af naturen. Tilbageblik på Jernbanen Løgstør Viborg. Vinterferie. Skrot og genbrug. Biotoper på mark og i skov. Påskeferie. Otto Frello - den ukendte maler. Forberedelse af studietur. Uge 20: Studieture til henholdsvis Varde og Holland. Efterbehandling af studieture. Intro til naturemne for alle. Forberedelse til Landsidrætsstævne i Horsens. Alle deltager i naturemne. Tirsdag i uge 25 - skolens hemmelige fællesudflugt. Daghøjskolen. Uge 33-48: Uge 33-37: Uge 38-40: Formiddag: Teater - eftermiddag: Kunst. Teater. Opsætning af performance. Udvikling af eget udtryk / kropssprog og kreation af egen rolle. Entre og udgang -6 lys / mørke. Fornemmelse for scenerummet. Improvisationer med kræmmerhuse og papkasser. Slowmotion og fryse teknik. Forberedelse af 3 timers undervisning inklusiv prøve på forestilling. (Præsentation, opvarmningsøvelser etc.) Uge 37: Københavns Socialpædagogiske Seminarium - undervisning af semesters studerende. Finpudsning og rygmarvs-indlæring. Tilskuer-tilvænning. Den røde tråd. Valg af titel, fremstilling af folder og plakat. Fredag den 30. sept. Forestilling i Næstved for Videnscenter for Specialpædagogik. Ekskursion til Holmegård Glasværk. Udveksling med Købmandsgården.

10 Uge 41-45: Uge 48: Uge 33-48: Uge 33-40: Uge 40-42: Uge 43-46: Uge 47-48: Uge 3-24: Uge 3-5: Uge 6-7: Uge 8: Uge 9-14: Uge 15: Uge 16-24: Uge 20: Uge 3-24: Uge 3-7: Uge 8: Uge 9-11: Uge 11-15: Uge 16-24: Videreudvikling af stykket samt forestillinger for Det beskyttede Værksted og Pensionatet, Løgstør samt Bofællesskaberne i Dronninglund samt venner og familie. Uge 45:International Teater Festival i Ranum. Vært for japanere, irere, litauere, tyskere og hollændere. Afslutning med forestilling, kunstudstilling, eksamen og kursusbevis for venner og familie. Kunst. Maleri m. akryl minimum 2 malerier pr. kursist. 1. oplæg: Paul Klee. 2. oplæg: Individuelt oplæg efter drøftelse. Arbejde med stentøjsler relief med oxyder. Stentøjsskulpturer. Færdiggørelse af malerier og ophængning til udstilling. Under forløbet besøges aktuelle kunstudstillinger. Formiddag: Teater - eftermiddag: Kunst Teater. Opsætning af performance. Strikkepindeøvelser, andre former for drama opvarmning / øvelser, masketræning, dans, kreation af scenerum, sceneskift / timing, kostume valg, lyssætning og understøttende musik. Improvisationer, situationsspil, masketræning, gakkede gangarter, slowmotion, frysning, follow John osv. Vinterferie. Maskespil og undervisning af 120 studerende på Københavns So cialpædagogiske Seminarium. Finpudsning, rygmarvs træning og general prøve. Besøg af 20 kursister fra AMU-centret i Hobro. Påskeferie. Forestillinger for Limfjordsskolen, Kollektivet i Ranum, Købmandsgården, Pensionatet og Det beskyttede Værksted, Løg stør. Teaterturné i Litauen. Kunst. Maleri m. akryl - minimum 2 malerier pr. kursist. 1. oplæg: Fællesoplæg. 2. oplæg: Individuelt oplæg efter drøftelse. Uge 7: Besøg på Statens Museum for Kunst, Arken og Dronningens Gobeliner. Vinterferie. Arbejde med stentøjsler relief med oxyder. Papirmageri og decoupage ( gave til Litauen). Færdiggørelse af malerier og ophængning til udstilling. 8. juni: Afslutning med drama, udstilling og diplomoverrækkelse. Tilvalgsfag: Keramik og Glas Smykker og Mapper Den gode fortælling Musik Hockey Svømning

11 Tilvalgsfag fortsat: Musik og bevægelse Foto & Filmkundskab Natur og teknik Boldspil Heste og ridning Madlavning FRITID efterskolen og højskolen. Ved skoleårets start arrangeres aktiviteter med henblik på etablering af sociale net værk blandt såvel de nye elever som til de elever, der allerede bor på skolen. En kontinuerlig proces, der kræver mange individuelle samtaler med eleverne samt hyppige elevmøder, hvor problemstillinger om gode og dårlige oplevelser tages op til drøftelse. Eleverne deltager i det praktiske arbejde omkring bogruppens funktioner daglige indkøb og praktisk arbejde ved måltider. Én ugentlig dag er afsat til rengøring af eget værelse. Samme dag er der også mulighed for at gå i pengeinstitut, til læge, tandlæge, frisør og så videre. Eleverne på Limfjordsskolen tilbydes et varieret fritidstilbud således at de i deres vi dere voksentilværelse har indsigt i hvilke valgmuligheder der findes. Hver anden weekend besøger eleven familien, øvrige weekends arrangeres eksempelvis tilbud med gæstelærere. Ud over de ugentlige ad-hock og faste fritidstilbud har institutionerne i Vesthimmerland et kulturelt samarbejde, hvor der blandt andet arrangeres Livø-festival, karneval og høstfest. Disse arrangementer giver eleverne mulighed for at skabe kontakter til ligesindede og knytte venskaber udenfor skolen. I skolens sommerferie tilbydes eleverne deltagelse i lejre.

12 LIMFJORDSSKOLENS VISIONER UDVIKLINGSLINIER. Limfjordsskolen vil fortsat videreudvikle ungdomsuddannelsen for udviklingshæmmede i en efterskole / højskole ramme. De særlige indsatsområder i den nærmeste fremtid vil fortsat være: efteruddannelse af medarbejdere (lærere, projektmedarbejdere og pædagoger) specielt med henblik på at øge de faglige kompetancer. Implementering af den nye grundtakstfinansiering af bo- og beskæftigelsestilbud til handicappede. Videreudvikling af det psykiske arbejdsmiljø - dette for at skabe gode arbejdsforhold og begrænse sygefraværet. Følgerne af strukturreformen - kommunal eller regional placering af Limfjordsskolen vil blive fulgt og de givne muligheder udnyttet til gavn for udviklingen af uddannelsestilbud til unge udviklingshæmmede. Det er af helt vital betydning, at ungdomsuddannelsen på Limfjordsskolen bliver efterfulgt af et spændende bo- og beskæftigelsestilbud, således at eleverne ikke skal hjem og bo ved forældrene. HELHEDSTILBUD TIL HANDICAPPEDE I DEN NYE VESTHIMMERLAND KOM- MUNE. Limfjordsskolen har i en årrække indgået i et samarbejde i Løgstør mellem institutionsledere fra voksenhandicapområdet, LEV og medarbejdere i Løgstør Kommune. Formålet med dette samarbejde er at forbedre levevilkårerne for handicappede ved en forenet og koordineret indsats i Løgstør Kommune. Ved etableringen af den ny storkommune Vesthimmerlands Kommune vil virkeområdet blive væsentligt udvidet, idet der vil blive langt flere skoletilbud, botilbud og dagtilbud for unge og voksne udviklingshæmmede. Der forventes fortsat intensiveret samarbejde mellem socialsektoren og undervisningssektoren, også hvis bo - og arbejdstilbud forbliver i regionen. Der vil forsat blive arbejdet med at videreudvikle arbejds-, bo-, undervisnings- og fritidstilbud for handicappede i området. SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER SELVSTYRENDE TEAMS Limfjordsskolens styrende organer har i samarbejde med medarbejdernes organisationsrepræsentanter etableret selvstyrende teams med henblik på at medarbejderne selv tager ansvar for at fordele og tilrettelægge de daglige arbejdsopgaver indenfor arbejdsområderne: - lærergruppen - projektmedarbejdergruppen - pædagoggruppen og - teknisk adminstrative medarbejdere

13 Hovedområderne hvor selvstyrende teams er iværksat: ARBEJDSTID - medarbejderne tilrettelægger arbejdstiden ud fra de definerede arbejdsopgaver med tilstræbt ligelig fordeling og belastning indenfor de aftalte tjenestetidsrammer. Længste arbejdstid er 13 timer og korteste 2 timer. TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE - medarbejderne tilrettelægger arbejdstiden ud fra de definerede arbejdsopgaver med tilstræbt ligelig fordeling og belastning indenfor de aftalte tjenestetidsrammer. - medarbejderne koordinerer indsatsen såvel i skole- som fritid med interne kolleger og eksterne ressourcepersoner forældre / pårørende, sagsbehandler, læge, tandlæge, fysio-/ergoterapeut etc. - Endvidere samordning af årsplaner, individuelle undervisnings- og handleplaner samt konferenceoplæg. ARBEJDSBESKRIVELSE OG DOKUMENTATION - medarbejderne er med baggrund i de planlægningsforløb Pædagogisk Råds Forretningsudvalg tilrettelægger vinter og forår, ansvarlige for at udarbejde årsplaner før sommerferien. - Individuelle handle- og undervisningsplaner udarbejdes / revideres henholdsvis 1. februar og 1. september. - Forår og efterår udarbejdes statusoplæg i forbindelse med elevkonferencer ad hoc-status og beskrivelser udarbejdes efter behov. (eks. Erklæringer i forbindelse med pensionsansøgninger) FLEXIBILITET - ved akut opståede situationer støtter og supplere medarbejderne hinanden på tværs af faggrænser ved justering af arbejdsopgaver og aktiviteter. Alle Limfjordsskolens medarbejdere støtter hinanden i en fælles bestræbelse på, at begrænse vikarforbrug. STUDIETURE, STÆVNER OG FERIE-/ WEEKEND ARRANGEMENTER FOR ELEVER - medarbejderne planlægger og koordinerer arrangementer i overensstemmelse med årsplanen og sikre sammenhæng med undervisningsprojekterne. - Afrapportering og dokumentation udføres efterfølgende i forhold til elever, forældre og kolleger ifølge aftalte procedurer. FYSISK OG ÆSTETISK MILJØ - medarbejderne har ansvar for at medskabe indbydende og udviklende rammer for trivsel og godt arbejdsmiljø ved at være opmærksomme på opståede behov for reparationer og vedligeholdelse. Ligeledes bidrage aktivt med forslag til nyanskaffelse, instruktion / anvendelse af disse samt vedligehold og oprydning. NYTÆNKNING UDVIKLING INTERNATIONALISERING I den nye sruktur skal der arbejdes med nye netværk og medarbejderne er medansvarlige

14 for at formidle og implementere nye tanker og ideer samt være opmærksom på inspirationsgivende kontakter og arrangementer i ind- og udland. INTERNATIONALISERING Maj 2005 var Daghøjskolen inviteret til 10 års jubilæum for Hope Festival i Panevezys i Litauen, hvor foruden litauiske teater-grupper fra hele landet samt grupper fra Letland og Sverige også var repræsenteret. Limfjordsskolen har samarbejde med Litauen siden 1992, og blev ved denne lejlighed betragtet som æresgæster. Dette indebar åbningen af festivalen, interviews til lokale og landsdækkende Tvstationer og modtagelse på rådhuset. November 2005 afholdtes International Drama Festival på Ranum Seminarium med deltagelse af 5 danske institutioner samt: Litauen, Panevezio Jaunoliu Dienos Centras. Irland, Shadowbox Youth theatre. Tyskland, Theaterwerkstatt Bethel. Holland, Theater Maatwerk. Japan, Jinenjo Club. Et givende arrangement med gensidig erfarings- og idéudveksling samt præsentation af mange teater-genrer med et højt kvalitetsniveau. Forud for festivalen var der åbne forestillinger på Grand i Ålborg, Ranum Seminarium og Ranum Kirke, hvor bl.a. den japanske trommegruppe opførte deres forestilling. Maj 2006 drager Daghøjskolens kunst- og teaterhold atter til Litauen. ANLÆG. Der skal formentlig fra 2007 laves nye udbygningsplaner i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune UNDERVISNINGSLOKALER. Limfjordsskolen har behov for undervisningslokaler til styrkelse af undervisningstilbudet. Ifølge bygningskontorets investeringsoversigt er der medtaget tilbygning til skolefløjen på cirka 150 m² - 2 klasselokaler samt et faglokale til undervisning indenfor kreative / musiske fag. ET DEPOTRUM. Kørestolsbrugernes mange hjælpemidler: Kørestole (både manuelle og elektriske) ståstativ, mobilkran m.v. er i dag placeret på gangene, og er til stor gene i skolens hverdag. I 2004 blev etableret endnu et depotrum til disse hjælpemidler ved den anden af skolens tre boafdelinger, hvortil også afdelingens vaskemaskine/ tørretumbler er

15 flyttet. Ifølge bygningskontorets investeringsoversigt er der for 2005 medtaget tilbygning af depotrum ved Limfjordsskolens 3.og sidste boafdeling. DEPOTRUM I STUEPLAN VED STORKØKKENET. Skolens storkøkken laver dagligt mad til cirka 60 personer og bespiser herudover gæster ved forældremøder, besøg på skolen, fester med videre. Råvarerne til skolens kostforplejning indkøbes ofte i store mængder med rabat. De eksisterende depotforhold har siden skolens etablering i 1969 befundet sig i kælderen under storkøkkenet. Denne placering medfører belastende transport og løftearbejde. Det er derfor påkrævet, at der etableres depoter i niveau med køkkenet. Ved overdækning af udeareal ved køkken vil der endvidere kunne skabes plads til ekstra borde og stole, der benyttes ved større arrangementer. Det er Limfjordsskolens ønske, at etablering af tidssvarende depotfaciliteter fremmes. OMKLÆDNINGSRUM VED GYMNASTIKSAL. Limfjordsskolen har behov for, at kunne tilbyde omklædnings-/ badefaciliteter til såvel kvinder som mænd og derfor ønske om at der etableres et ekstra baderum. CARPORTE. Skolens placering tæt ved fjorden/ vestenvinden, gør det hensigtsmæssigt at etablere carporte til skolens handicapbusser. STATISTIK. LIMFJORDSSKOLENS VIRKSOMHED ER INDDELT I 2 HOVEDLINIER. DØGNTILBUD: EFTERSKOLE HØJSKOLE DAGTILBUD: DAGHØJSKOLE ARBEJDS- OG SERVICEHOLD EFTERSKOLE (døgntilbud til 24 elever) Der optages unge udviklingshæmmede, der er færdige med folkeskoleforløbet og dermed ca år. Grunduddannelsen er almindeligves 2 årig og tilrettelægges som et kombineret undervisnings- og botilbud. Undervisningen er tilrettelagt projektorienteret. Parallelt hermed tilbydes valgfag i musiske / kreative og idræts fag. Sideløbende med skoleundervisningen vejledes og støttes eleverne med henblik på så selvstændigt som muligt, at kunne varetage praktiske opgaver i et fremtidig mere

16 selvstændig voksenliv. Der tilrettelægges et aktivt fritidsliv. HØJSKOLEN (døgntilbud til 16 elever). - et toårigt overbygningstilbud. Uddannelsen kan søges af såvel elever på efterskolen som ældre selvstændigt boende udviklingshæmmede. 6 elever kan tilbydes bolig i en stor lejlighed i Løgstør midtby. Undervisningen er i forhold til efterskoletilbudet øget, hvilket giver større mulighed for fordybelse i undervisningsprojekter. Projekterne, der vægter teater, kunst, musik, natur og fysisk udfoldelse, tilrettelægges med markering af, at tilbuddet er anderledes og mindre bundet til skolens øvrige liv. Optagelse af elever til efterskolen og højskolen.: Eleverne på Efterskolen og Højskolen kommer fra Nordjyllands Amt og fra andre amter i Danmark. Eleven, dennes forældre, lærere samt kommunale sagsbehandlere i socialforvaltninger / pædagogisk- psykologiske rådgivninger kan rette direkte henvendelse til Limfjordsskolen med ønske om besøg og anmodning om optagelse. Ansøgningsfrist er 1. november for optagelse pr. august året efter. Økonomi vedr. ophold på efterskolen og højskolen: Elever under 18 år: Udgiften til undervisning betales af amtet. Udgiften til ophold betales af hjemkommunen. Elever over 18 år, som modtager førtidspension: Udgiften til undervisning betales af amtet. Eleven betaler en del af pensionen til ophold. Restudgiften til ophold betales af hjemkommunen. DAGHØJSKOLEN (dagtilbud til 8 elever). Daghøjskolen tilbyder kursusundervisning til voksne udviklingshæmmede med bopæl i Vesthimmerland og Han Herred. Undervisningen er tilrettelagt som fuldtidsstudium mandag torsdag kl til Undervisningstilbudet er koncentreret omkring kunst og teater. Daghøjskolen har bred udstillings- og turnévirksomhed i ind- og udland. Økonomi: Undervisning, materialeforbrug samt befordring i forbindelse med undervisningen betales af Nordjyllands Amt.

17 ARBEJDS- OG SERVICEHOLDET (6 pladser). - fungerer som et beskyttet arbejdstilbud til voksne udviklingshæmmede fra lokalområdet og er oprettet efter overenskomst mellem Nordjyllands Amt, Løgstør Kommune og Limfjordsskolen. Arbejdsområdet er: -storkøkken, -servicering af skolens -bogrupper, -pedelarbejde, -post og budtjeneste samt -forefaldende arbejde ved gæ stebud.

18 LIMFJORDSSKOLEN Antal elever fordelt på kommuner Januar 2006 Ny storkommune Brønderslev Dronninglund 1 2 Frederikshavn 2 Skagen 1 Sæby 1 4 Hirtshals 2 Hjørring 2 Løkken- Vrå Sindal 4 Frederikshavn Hjørring Læsø Morsø Rebild Fuldtid - Kostskole: Efterskole Højskole 1 I alt Ny Storkommune Arbejdsog servicehold Brønderslev / Dronninglund Anden fuldtidsundervisning Brovst 2 Fjerritslev Pandrup Aabybro Arden Hadsund 2 1 Hobro 2 4 Nørager Skørping 1 Støvring 1 2 Thisted Thisted 2 2 Jammerbugt Mariagerfjord Vesthimmerland Aalborg Farsø 1 Løgstør Aalestrup Aars 3 5 Hals 2 Nibe 2 Sejlflod Aalborg Aarhus 1 Andre amter Ialt

19 Oversigt over bestyrelsens sammensætning. Skolebestyrelsesmedlemmer: Suppleanter: Udpeget af Amtsrådet: Karsten Højen Kaj Munks vej 7, 9460 Brovst Gunhild Bach Nielsen Pakhusvej 7, Brovst Udpeget af Kommuneforeningen: Hanne Asmussen Islandsvej 1, 9670 Løgstør Ib Johansen Jægers Toft 10, Løgstør Udpeget af LEV: Fridolin Laager Søparken 62, 9700 Brønderslev Annemette Skovgaard Henriksvej 86, 9800 Hjørring Limfjordsskolen: Lærer Peter Svendsen Pædagog Susanne Buus Jensen Niels Lindberg Jensen Bymarks Alle 24, 9500 Hobro Elsebeth Nielsen Karlsvej 25, 9800 Hjørring Elev Jannik Bjørn Hansen Elev Mette Høholt Jensen

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Forberedelse til arbejde/uddannelse: Sociale kompetencer Praktik STU STU er Struer kommunes årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge mellem 6 år og

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland STATISTIK 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006 UU Center Himmerland Bilag til årsberetning 2005-2006 Udvikling i antallet af 9. og 10. kl. elever der søger ind på de gymnasiale

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri November 2014 Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag - Serviceloven 3 Handicappolitikkens

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde, ekskursion Tværfagligt med matematik. 38-39 Masseeksperiment 2013 Individuelt

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 1. november

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år og er: *Ung med omfattende fysiske handicap *Ung med omfattende fysiske og udviklingsmæssige

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Centralt i Marjattas tilbud for det unge menneske med gennemgribende udviklingsforstyrrelse

Centralt i Marjattas tilbud for det unge menneske med gennemgribende udviklingsforstyrrelse 1 2.4 Ungdomsgrupperne. Marjatta skole og behandlingshjem har 4 ungdomsgrupper og 1 mindre ung voksengruppe. De ældste dagelever er tilknyttet de forskellige ungdomsgrupper som dagtilbud. Her bor deres

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Samværets betydning. Om sammenhængen mellem fællesskab og faglighed

Samværets betydning. Om sammenhængen mellem fællesskab og faglighed Samværets betydning Om sammenhængen mellem fællesskab og faglighed Udviklingsprojektet om samvær Samværets betydning på højskolen I perioden 2010 2012 har FFD, 6 højskoler, UC Syddanmark og Nationalt Videnscenter

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Nordmandshage 45, 9370 Hals 98252011 www.bisnap.dk

Nordmandshage 45, 9370 Hals 98252011 www.bisnap.dk golf Nordmandshage 45, 9370 Hals 98252011 www.bisnap.dk ridning Musiklinjer VÆLG HER MELLEM HEAVY FOLK MUSIK SANG Nordmandshage 45, 9370 Hals 98252011 www.bisnap.dk Teater Nordmandshage 45, 9370 Hals 98252011

Læs mere

TIL NØRRE-SNEDE 185 411 TIL BRANDE

TIL NØRRE-SNEDE 185 411 TIL BRANDE MIDTJYSK Prøv vores linjefag På Midtjysk Efterskole får du mulighed for at afprøve fem ud af seks linjefag. Når du har prøvet, skal du beslutte dig for det linjefag, du vil være på resten af året. Friluftslinjen

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Mål: At eleverne udvikler deres teaterevner - får lyst til at optræde for andre.

Mål: At eleverne udvikler deres teaterevner - får lyst til at optræde for andre. Dansk At eleverne gør erfaringer med at bruge det talte og skrevne sprog At fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre At eleverne tilegner sig færdigheder inden for danskfaget

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Animationlinjens elevhåndbog

Animationlinjens elevhåndbog 2013 Animationlinjens elevhåndbog Indholdsfortegnelse Forord: Velkommen til Animationslinjen Lidt om TV-linjen Forudsætninger Mål Indhold og form 3 4 Kommunikation er vigtig i hverdagen 5 Arbejdet på Animationslinjen

Læs mere

vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige

vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige Om os Skolen på Borgervænget er en del af Lavuk. Vi er et lille trygt skoletilbud der tager imod vores elever

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Implementering af Seksualpolitikk i boligen. NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010. Karsten Løt

Implementering af Seksualpolitikk i boligen. NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010. Karsten Løt Implementering af Seksualpolitikk i boligen NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010 Karsten Løt PRÆSENTATION Karsten Løt Uddannet Kgl. Dansk Folkeskolelærer Tidl. viceforstander v.

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Årsplan 5. klasse 2010-2011

Årsplan 5. klasse 2010-2011 Årsplan 5. klasse 2010-2011 Hvad skal der ske? Hvornår? Hvordan? Med hvilket formål? Opstart + Gul intro Uge 32 Emneuge Uge 33 Se infobrev Se infobrev Kloge Åge Personkarakteristik Uge 34 og 35 Ud fra

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 De 6 kerneområder: - Personlig udvikling - Social udvikling - Sprog og kommunikation - Bevægelse, idræt og motorik - Kulturelle udtryksformer - Natur DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 Denne indholdsplan

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,-

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,- Sommer Kurser 2014 SOMMERH Puls 14 Er du til sjov og latter, fordybelse og refleksion, god mad og godt selskab, så er det her du skal være. Kom og vær med til en højskoleuge i nysgerrighedens og oplevelsens

Læs mere

OPHOLDSSTEDET BROAGER

OPHOLDSSTEDET BROAGER OPHOLDSSTEDET BROAGER VELKOMMEN TIL BROAGER Det kræver mange års erfaring at arbejde professionelt med børn og unge med autisme - det har vi. Vores personale er alle uddannede socialpædagoger med specifikke

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV OM OS Stubbekøbing Efterskole har siden oprettelsen i 1999 været stærkt engageret i målgruppen af unge med særlige behov, eller som det er blevet populært at sige - unge

Læs mere

Ak tivitetscentret Ellemosevej

Ak tivitetscentret Ellemosevej Ak tivitetscentret Ellemosevej I n d h o l d Adresse: Aktivitetscentret Ellemosevej Ellemosevej 40 8370 Hadsten Tlf.: 89642570 Afdelingsleder: Susanne Dehn-Andersen Åbningstider: Mandag:...8-15 Tirsdag:...8-14

Læs mere

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16 Center for Specialundervisning for Voksne Vejle Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16 Voksenspecialundervisningen Solsikkevej 6 7100 Vejle 51 71 68 32 CSV Vejle tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Curriculum Vitae Claus Gajhede

Curriculum Vitae Claus Gajhede Curriculum Vitae Claus Gajhede Edit Igangværende aktiviteter: Pædagogisk konsulent ved Læringsrollespillet Hjerteblod på Lindholm Høje Museet. Yxenborg projektet: etablering af rollespilslokaliteten Yxengaard

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Formandens beretning marts 2014 marts 2015

Formandens beretning marts 2014 marts 2015 Formandens beretning marts 2014 marts 2015 Dansk Skoleidræt, Nordjylland Indledning Den nye skolereform/ arbejdstid har givet store udfordringer for vores kreds, men generelt er vi kommet styrket ud af

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

Center for Handicap, Roskilde Kommune:

Center for Handicap, Roskilde Kommune: Center for Handicap, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Handicap (CfH) blev dannet i 2010. En lang række tilbud om støtte og hjælp, aktivitet og beskæftigelse

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 3.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Mark Chapman, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 39 (29.- 30. Sept.) Ryste sammen TUR At børnene tlegner sig sociale

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Kamager

Anmeldt tilsyn 2010 Kamager Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Kamager Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Tematiseret tilsyn - fritidsaktiviteter Dato for tilsyn: 25. August

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Jonstrupvang

Anmeldt tilsyn 2010 Jonstrupvang Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Jonstrupvang Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Tematiseret tilsyn - fritidsaktiviteter Dato for tilsyn:

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere