Tappen. Nr årg. December Beboerblad for Tapdrup og Omegn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tappen. Nr. 4 46. årg. December 2013. Beboerblad for Tapdrup og Omegn"

Transkript

1 Tappen Nr årg. December 2013 Beboerblad for Tapdrup og Omegn

2 Redaktionen Af Erling Hosbond Efteråret går på hæld og vinteren begynder så småt at indfinde sig. Vores jule - / vinternummer af Tappen er snart klar. De ideer, som Claus skriver om vedrørende forsamlingshuset er meget interessante - det kunne f. eks. være rart, at man til koncerter ud over at høre solisterne også kunne se dem. Ideerne skal drøftes på generalforsamlingen den 27. februar. Så mød op! Tappens redaktion vil ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår - og mange tak for samarbejdet i Vi har deadline for næste nr. af Tappen den 2. marts 2014 Nyt fra Borgerforeningen Af Claus Bo Andreasen Generalforsamling i forsamlingshus og Borgerforening Torsdag den 27. februar er der generalforsamling i henholdsvis Tapdrup forsamlingshus og Tapdrup Borgerforening. Begge generalforsamlinger holdes i forsamlingshuset. Generalforsamlingen i forsamlingshuset begynder kl og generalforsamlingen i borgerforeningen følger umiddelbart efter. Blandt emnerne på dagsordene er et forslag om at undersøge mulighederne for Borgerforeningen 2 at skaffe penge til at ombygge forsamlingshuset til et medborgerhus. Ideen er at forsamlingshuset skal kunne bruges til andet og mere end i dag. Det kunne fx være som mødested for børn, unge eller måske for mødre/fædre på barselsorlov. Herudover er der bl.a. tanker om at ændre sceneforholdene, således at scenen kan anvendes til koncerter. Et emne er også projekt sportsplads! Der er planer om at etablere tennisbane på arealet, men andre aktiviteter er der også plads til (se indlæget side 21/22). Der er faktisk mange flere ideer til forbedringer af forsamlingshuset. Men for at ideerne skal kunne blive til noget, så er der behov for opbakning. Så derfor mød op og giv din mening til kende; ellers bliver det ikke til noget. Alle er velkomne til generalforsamlingerne, det er gratis at deltage, og man bliver ikke valgt til noget mod sin vilje.

3 Ny juletræsbelysning: Tapdrup Borgerforening har med hjælp fra Peter Ruby investeret i ny og flot julebelysning. Nyd det Rettelse: I sidste nummer af Tappen var det angivet at forsidetegningen på folderen om naturstien mellem Houlkær og Tapdrup var udført af Tina Jensen. Det er imidlertid en beklagelig fejl. Den flotte tegning er udført at Laila Sørensen. I forbindelse med kommunalvalget fik Tapdrup Borgerforening optaget et læserbrev i Viborg Stifts Folkeblad. For en god ordens skyld bringer vi også læserbrevet i Tappen. Giv landsbyer og lokalområderne mulighed for medansvar: Der er ingen tvivl om, at der i Viborg Kommune er gjort meget for at skabe udvikling i byer og landområder. Kommunen har været en foregangskommune ved at oprette et demokratiudvalg, der er ansat en borgerguide og der er udarbejdet en landdistriktspolitik osv. særlig stor demokratisk opbakning; alligevel har vi påtaget os at forsøge at bidrage til en udvikling, som kommer vores landsby til gavn. Det har fx været at lave sti projekter, legeplads, kultur, shelters, kanolandingsplads osv., men det har også været at samle ønsker og forslag til kommunen på områder, hvor vi ikke selv kan stå for arbejdet, fx omkring trafiksikkerhed. De forskellige ønsker og ideer har vi samlet i en borgerplan, som der gerne skulle være opbakning til blandt borgerne i Tapdrup, men også i Viborg Kommune. Vi får i hvert fald at vide, at der bliver taget hensyn til borgerplanen, men vi har reelt ingen ide om hvilke hensyn, der bliver taget og hvornår. Og til vores stigende frustration oplever vi, at de samme banale ønsker til trafiksikkerhed står i borgerplanen år efter år efter år. Derfor forslag nr. 1: Når en landsby har udarbejdet en borgerplan, så lad os få et møde med en politiker/forvaltningsleder, således at vi kan gennemgå borgerplanen og få lavet en prioritering og forventningsafstemning. Alligevel er der plads til forbedringer; faktisk lidt for god plads efter vores mening. I det følgende skitserer vi nogle af de udfordringer, vi oplever som lokal borgerforening. Og - for at det ikke skal blive alt for surt - forsøger vi os også med nogle forslag til løsninger. Vi er bestyrelse i borgerforeningen for Tapdrup og omegn. Vi er valgt på en årlig generalforsamling, hvor der kun deltager et fåtal af borgerne i Tapdrup. Vi kan således ikke bryste os af at have nogen 3 Vi vil faktisk godt kunne forstå, at der ikke er penge til at opfylde alle ønsker, men vi vil ikke holdes i uvished i årevis. Et andet problem er at kommunens forvaltning er blevet stor, og det kan være yderst vanskeligt at finde ud af, hvem man skal henvende sig til - tro os, vi har været rundt i manegen mange gange.

4 Derfor forslag nr. 2: Giv hver landsby/lokalområde en kontaktperson således at borgerforeningerne har en fast indgang til kommunen. Det kunne lade sig gøre i de gamle kommuner, og vi tror ikke, at der er blevet færre medarbejdere i den ny kommune? For en kommune er det det en rigtig god forretning med en aktiv borgerforening. I Tapdrup har vi i de senere år hentet over en million kr. til Viborg Kommune fra fonde, som vi bl.a. har brugt til at istandsætte det gamle baneområde, således at det kan bruges både af lokale og turister. Eksempelvis bliver det flittigt brugt i forbindelse med hærvejsmarchen. Når man nu laver et stort arbejde for at skabe værdi for samfundet, så er det lidt beskæmmende at opleve, at kommunen fra den ene dag til den anden meddeler, at de ikke længere vil tømme skraldespande i området. Vi står i forvejen selv for at vedligeholde arealet, slå græs osv., men selv om kommunens skraldeselskab kører lige forbi, så kan de altså ikke længere overkomme at tømme en skraldespand i Tapdrup. Det giver ikke just inspiration til at lave flere projekter. Når man så samtidig ser mange kommunale ansatte i arbejde i Viborg by, så er det unægteligt frustrerende, og det er helt forståeligt, at nogle landsbybeboere kommer til at føle sig som andenrangs borgere, fordi de bor uden for bygrænsen til Viborg. Derfor forslag nr. 3: Lav forventningsafstemninger med landsbyerne og lav aftaler med den lokale borgerforening om et minimum af service. Det koster ikke kommunen ret meget at tømme skraldespandene på banearealet i Tapdrup. Det kunne koste en hel del mere at lade være. Som nævnt så er det en god forretning, at kommunen får borgere i lokalområderne til selv at iværksætte projekter, der kommer helheden til gode. Udover at det er god økonomi, så får man samtidig engagerede borgere, som tager ansvar for sig selv, deres medborgere og deres lokalområder. Demokratisk set er det også en rigtig god forretning. I vores øjne er det noget som kommunen - fx via demokratiudvalget - skulle understøtte meget mere. Derfor forslag nr. 4: Omdøb Demokratiudvalget til Udvalget for demokrati og lokalområder og få de politikere, der sidder i det, til at påtage sig ansvaret for at skabe aktivitet og energi og ikke mindst en fornemmelse af medansvar, medindflydelse og demokrati i lokalområderne. Et af demokratiudvalgets fornemste opgaver skulle være at understøtte arbejdet i lokalområderne økonomisk. Viborg Kommune har bl.a. afsat midler til byforskønnelse i lokalområderne, men uddelingen af midlerne forekommer at være mildt sagt sporadisk og uden nogen sammenhæng med borgerplaner og tanke for en overordnet udvikling i lokalområderne. 4

5 Derfor anbefaling nr. 5: Giv så lokalområderne midlerne til selv at skabe udvikling. Det kan ske ved at samle de forskellige fonde i kommunen under et udvalg for demokrati og lokalområder. Øg beløbets størrelse og koordiner strategien på tværs af forvaltnings-grene og gerne med andre aktører. Det kan faktisk siges helt kort: Tag landsbyer, lokalområder og lokal medbestemmelse alvorligt Har du en god ide i Tapdrup, men mangler penge? Af Dan Jensen, Tapdrup Borgerforening Har du en god idé, men brug for økonomisk støtte, hører Borgerforeningens bestyrelse rigtig gerne fra dig. Dels støtter borgerforeningen gerne nye idéer, der kommer andre borgere til gode med vores ekspertise og evt. en økonomisk underskudsgaranti. Borgerforeningen administrerer også Tapdrup Puljen, som kan yde støtte til almennyttige formål i Tapdrup. Foreningen har i 2004 fået tildelt et kontant pengebeløb i forbindelse med afviklingen af Tapdrup Brugsforening, og foreningen har på sin ordinære generalforsamling i 2004 besluttet at henlægge det modtagne beløb til en særlig pulje kaldet Tapdrup Puljen, hvori der i dag ligger godt kroner! Tapdrup Puljens midler skal anvendes til almenvelgørende og almennyttige formål i det øjemed at styrke og udvikle det folkelige og tværkulturelle samarbejde i Tapdrup sogn og/eller at yde økonomisk 5 støtte til eksisterende og/eller nye lokale initiativer inden for forenings-, idræts- og kulturliv i Tapdrup Sogn. Ansøgningen om støtte skal indsendes inden hvert års 31. december til bestyrelsen for Tapdrup Borgerforening via et ansøgningsskema der bl.a. kan downloades via hvor man også kan læse mere om Tapdrup Puljens vedtægter og bestemmelser. Bestyrelsen træffer hvert år inden foreningens ordinære generalforsamling beslutning om, hvorledes udlodning for det forudgående år skal ske. Bestyrelsen kan maximalt udlodde kr ,00 pr år. Et sådan beløb kan tildeles en enkelt eller efter bestyrelsens skøn fordeles på flere modtagere. Landsbypedel i Tapdrup? Af Anders Midtgaard Med den seneste efterlønsreform blev landets kommuner pålagt at oprette såkaldte seniorjobs til arbejdsløse som opbruger deres ret til dagpenge mindre end fem år, før de når efterlønsalderen. Viborg kommune har besluttet at igangsætte et forsøg, hvor nogle af disse seniorjobbere ansættes som landsbypedeller, der kan hjælpe de frivillige kræfter i kommunens landsbyer. Landsbypedeller må ikke overtage hidtil lønnet arbejde, men må gerne hjælpe landsbyerne med de arbejdsopgaver, som hidtil er udført med frivillig arbejdskraft.

6 Tapdrup Borgerforeningen har sammen med 4 landsbyer i den sydøstlige del af kommunen søgt om at blive en del af dette projekt. Tanken er, at de 5 landsbyer tilsammen kan beskæftige en fuldtidsansat landsbypedel. Vi har endnu ikke fået svar på vores ansøgning til kommunen om at blive en del af landsbypedelordningen, men Borgerforeningen vil gerne opfordre foreninger i Tapdrup til at overveje, om de har frivillige arbejdsopgaver, som de gerne vil have hjælp til af en landsbypedel. Tapdrup Borgerforening har primært fokuseret på, at en landsbypedel kan hjælpe med vedligeholdelse af arealet ved legepladsen: Tømning af skraldespande, reparation og eftersyn af legeredskaber, oliering af træværk og rengøring af toilet huset (men derimod ikke græsklipning m.m. som udføres som lønnet arbejde). Andre forslag til arbejdsopgaver til en landsbypedel kan sendes til Anders Midtgaard på Billeder fra juletræstænding 1 Dec

7 Æbledag i Tapdrup Af Anders Midtgaard En flot markering af æbledag 2013 Lørdag den 12. oktober var en rigtig flot efterårsdag: Højt solskin hele dagen, en svag vind og behagelige temperaturer. Det var meget heldigt, for netop denne dag afholdt vi for første gang æbledag i Tapdrup. Denne lørdag strømmede borgerne fra Tapdrup ned til legepladsen i en lind strøm slæbende på tomme flasker og de skønneste danske æbler. På legepladsen blev de medbragte æbler vasket, skåret i mindre stykker og findelt før de blev placeret i de opstillede æblepressere og presset til naturlig gylden, sund æblemost. Tilmeldingen til arrangementet var så stor, at vi blev nødt til at starte presningen af æbler allerede kl. 10 og først slutte kl. 18 simpelthen for at være sikker på, at alle fik mulighed for at få deres æbler presset til most. Det var en fornøjelse at bruge en efterårs-lørdag sammen med gode naboer i godt humør det er en skam, at der næsten går et helt år, før æblerne er modne igen! Ved kaffetid afholdt vi en æblekagekonkurrence, hvor børnene i Tapdrup kårede Tapdrups bedste æblekage. Konkurrencen var hård både fordi borgerne i Tapdrup bager nogle rigtig gode æblekager, men også fordi de gerne stiller op, når man beder dem om det kagebordet bestod af (mindst) 13 forskellige æblekager, så det krævede sin mand (M/K) at smage på alle kagerne. Efter kagebordet gik store og små engageret i gang med forskellige æbleaktiviteter: Gæt et æble, æble-stafet, lav den længste æbleskræl, spis æble i vand uden hænder. Alt i alt synes vi, Tapdrups første æbledag var så stor en succes, at det helt sikkert skal gentages. Man kan derfor roligt ønske sig et gavekort på et eller gerne flere æbletræer til jul det er bare med at få plantet nogle æbletræer i haven, så man kan få fornøjelse af de fantastiske danske æbler. Og så kan man også få fuldt udbytte af Tapdrups nye tradition: Æbledag i Tapdrup. 7

8 Det gamle Tapdrup Af Erik Langvad. Fattiggårdens ophør. Omkring århundredskiftet dalede antallet af fattiglemmer, hvilket især skyldtes, at der landet over blev oprettet mange nye arbejdspladser, både gennem jobskabelse i den efterhånden voksende andelsbevægelse, men også i den tids mange nye industrivirksomheder. Hertil kommer, at mange unge mennesker udvandrede til oversøiske lande, især U.S.A. med løfter om billigt jord. Disse forhold gjorde, at fattiggårdene med tiden blev overflødige, og efterhånden som Vibæk mølle. (3) fattiglemmerne forsvandt, afhændede kommunerne gårdene. Men også hele menneskesynet og hermed forståelsen af, hvorfor mennesker kunne være uforskyldt i deres forarmelse, ændrede sig med tiden. Vedtagelsen af socialreformen i 1933, som forbedrede forholdene for gamle, syge og arbejdsløse, medførte, at de sidste tilbageværende fattiggårde helt forsvandt og blev erstattet med forsorgshjem, alderdomshjem og aldersrenteboliger. Vibæk mølledam. Drengene stager båden ud efter ål, og familien på dæmningen ser til. Vandhjulet beskyttes af et møllehus. 8

9 Det gamle Tapdrup Vibæk som landbrugsejendom. Asmild Tapdrup kommune solgte fattiggården i Vibæk til Peder Klaris i 1914 på betingelse af, at sognerådet i endnu en 5 års periode vederlagsfrit havde retten til at benytte sognerådsstuen incl. lys, varme, rengøring samt forplejning under møderne. Køber forpligtede sig endvidere til at beholde to resterende fattiglemmer, mod at kommunen betalte for deres for kost og logi. Endelig betingede kommunen sig retten til i alt at tage 18 favne grus af ejendommens grusgrav. Peder Klaris overtog den ca. 56 tdl. store møllegård med alt inventar, løsøre og besætning samt leveringsretten til andelsmejeri og andelssvineslagteri. Beholdningen af korn, fourage, gødning og ildebrændsel medfulgte også. Møllen kunne endnu levere trækkraften til ejendommens maskiner som tærskeværk, hakkelsesmaskine og kværn, og mølledammen var leveringsdygtig af fisk til husholdningen. Der var mængder af ål, og der blev spist så mange af dem, at det til sidst ikke var af lyst. Gedderne i dammen kunne endda blive så store, at de var i stand til at snuppe en ælling. Med Jernbanen som nabo. I 1923 blev det imidlertid besluttet, at en jernbanelinie fra Viborg til Mariager skulle lægges så nær ved gården i Vibæk, at mølledammen måtte sløjfes. Peder Klaris måtte da mod erstatning give afkald på enhver opstemningsret. Mølledammen blev tømt, og bækkens vand blev herefter gennem et rør ledt under banedæmningen. 9 En journalist, der oplevede nedlæggelsen af mølle og dam, blev så nedtrykt over synet, at han i avisen dagen efter skrev følgende: Ak, hvor forandret. Hvorfor skal denne idyl forsvinde, og hvorfor skal man aldrig mere høre vandets melodiske brusen og hjulets klapren? Nej, udviklingen og fremtiden har ikke brug for idyl; for tidens krav er jernbaner. Nu skal damplokomotivets fløjten erstatte vandets brusen og rislen. Man må håbe, at banen må blive så nyttig og frugtbringende for egnen, at man ikke i al for høj grad vil komme til at savne den gamle vandmølle og den smukke skovsø. Da arbejdet med banestrækningen påbegyndtes i 1925, kom der mange arbejdere til egnen. Disse banebørster, som de kaldtes, tilkøbte sig mad og logi på de nærliggende ejendomme og 3 af dem boede på gården i Vibæk. Det var dygtige folk, men ind imellem fik de sig en ordentlig tår over tørsten. Depotet med drikkevarer lå ved Pramhuset, og en arbejder var hele tiden fuld beskæftiget med at hente forsyning. Gårdens drift blev absolut mere besværliggjort ved, at toget kom til at køre tæt forbi bygningerne. Mest generende var det for gårdens kreaturer og fjerkræ. Det hændte, at et dyr blev kørt ned, men oftest gik det ud over høns og ænder. Til gengæld blev det nemt at komme til købstaden, da der var stoppested (trinbræt) ved Pramhuset nært ved.

10 Det gamle Tapdrup Engang tændte toget ild i det tørre græs på baneskråningen, dog uden at forvolde større skade. Som en slags sikkerhed mod, at ilden ikke herefter kunne brede sig videre væk fra baneskråningen, blev der gravet en grøft langs banelinien. Den erstatningssum, der i 1925 blev udbetalt ved møllens nedlæggelse, gik til ombygning af stald og lade. Da de gamle bindingsværksbygninger blev nedbrudt, fandt man en mægtig skubbekværnsten fra oldtiden, der var blevet brugt som sokkelsten. Skubbekværnen ligger nu på det sted, hvor gårdens gamle stuehus engang lå. Skubbekværnstenen i Vibæk. Oberst Rothe - og fouragekusk med hest. I årene fra var der livlig aktivitet i Vibæk, for da havde regimentschefen for 3. regiment i Viborg, oberst Vilhelm Rothe, nemlig lejet forhuset til sig og sin familie. En fouragekusk sørgede hver fredag for foder til oberstens 2 heste, og samtidig fremskaffede kusken også alle de dagligvarer og andre fornødenheder, som obersten havde brug for. Oberst Rothe havde været officerskammerat med kong Chr. d. 10., hvilket han selv betragtede som en stor ære. Obersten holdt meget af at færdes i naturen omkring Vibæk med dens ådale og skove, og han præsenterede gerne områdets skønhed for sine officerer med fruer ved at invitere dem ud til forskellige arrangementer som ringridning og underholdning med regimentsmusik. Vilhelm Rothe var gift 2 gange og fik 7 børn, men for ham var det bedrøveligt, at de alle var piger, for han havde sådan ønsket sig en dreng, der kunne have gået i hans fodspor. Da han blev pensioneret, rejste familien fra Vibæk for at bosætte sig i København. 10

11 Det gamle Tapdrup Bæveropdræt. I slutningen af 1940-erne blev der i Vibæk gjort forsøg med opdræt af sumpbævere. Nord for banelinien etableredes der langs med bækken en halv snes bure med plads til et bæverpar i hvert bur. Burene blev indrettet på en måde, så bæverne både kunne bevæge sig tørt oppe på land, hvor de kunne fouragere og gå i skjul, og herfra var der så fra hvert bur adgang til et mindre vandbassin nede i bækken, hvor bæverne kunne boltre sig. Vandet i bækken kunne på den måde uhindret løbe igennem samtlige bures trådnet samtidig med, at bæverne var forsvarligt indhegnet. Foderet bestod af grene og kviste fra løvtræer, især pil, bævreasp og birk, samt af roer, gulerødder, korn og lucerne. Bæverne blev pelset i Vibæk, og derefter blev skindene sendt til garvning. Når de stive dækhår blev fjernet, fremkom den bløde, fløjlsagtige og varme underpels. Pelsene fandtes i farverne grå, brun, sort Ringridning i Vibæk. Officerer til hest står klar til konkurrence. eller hvid. Efter garvningen blev skindene solgt på auktion i København undr navnet Nutria. Her i landet blev kødet normalt destrueret i modsætning til vore nabolande Polen og Tyskland, hvor kødet stadig betragtes som en delikatesse. I Vibæk gjorde man da også et forsøg med at tilberede bæversteg og inviterede i den forbindelse naboer og venner med til at deltage i prøvesmagningen, hvis de havde lyst. Flere sagde nej tak, da de fik brækfornemmelser alene blot ved tanken om, at bævere er i slægt med rotter, mens de vovelige og nysgerrige gav udtryk for at kødet smagte udmærket, noget i retning af kylling. Men det blev aldrig til en ret, man turde servere for gæster. Efter nogle års forløb stoppede bæveropdrættet dog i Vibæk, da der var for lidt økonomi i det. Det blev i stedet for minkpelse, der efterspurgtes, og som viste sig at blive fremtidens mode. 11

12 Tapdrup husflid. Det gamle Tapdrup Husflidshåndværket vises frem. Efter salget af fattiggården brugte den lokale husflidsforening et lokale i Vibæk et par aftener om ugen i vinterhalvåret til kursusvirksomhed med Chresten Laugesen som husflidslærer. Her lærte man selvstændigt at lave nyttige og brugbare genstande i form små håndredskaber til brug i hus og mark, men også fremstilling af møbler som stole, syborde, skabe, blomsterstativer, billedrammer m. m., alle med kunstfærdige udskårne mønstre. Tilmed kunne man også lære at flette kurve, arbejde med læder, skære i glas, lodning, forsåling af sko m. m. Efter 2. verdenskrig benyttede husflidsforeningen i stedet et lokale oppe på forsamlingshusets loft, og først da skolen i 1978 fik sit eget sløjdlokale, flyttede man hertil. Vibæk i dag. I dag er ejendommen efter et par generationsskift stadig i familiens eje. Nuværende ejer ansøgte om og fik i 2001 tilladelse fra kommune og amt til at genskabe den del af mølledammen, som i sin tid lå nord for banelinien. 12 Anlægsplanen, der skulle udfærdiges, var betinget af, at bækken ikke måtte gennemløbe dammen, da vandenes temperaturforskel i så fald ville forandre åens økosystem. Derfor måtte bækken flyttes ca. 25 m mod vest. Dammens bund blev uddybet, og kildevæld sørger for den evige vandtilførsel, så det kun er overløbet fra dammen, der føres ud i bækken. Da det gamle bundlag blev fjernet, viste det sig, at frø, der fra fordums tid har ligget gemt på dammens bund, begyndte at spire, så de gamle vandplanter som nøkkeroser, frøbid, kærmysse osv. voksede op og nu atter pynter dammen.. Man kan sige, at den romantiske idyl, den gamle journalist i sin tid beskrev omkring Vibæk vandmølle, på en måde er blevet genskabt, men oplevelsen heraf blev det blot ikke ham selv forundt. Nu er det i stedet for de cyklister og fodgængere, der færdes på banestien, som kan stoppe op og nyde synet af årstidernes vekslende farverigdom ved den gamle, genskabte mølledam.

13 BT`s Idrætsforening Vi har fået orkesterets sidste ledige lørdag i 2014, så det er et meget efterspurgt orkester, vi kan tilbyde. Prisen for deltagelse i arrangementet er endnu ikke endelig fastlagt, men der vil blive tilbudt en 2 retters menu samt musik for et beløb i niveauet ca. kr. 325,00. Af Leo Jacobsen, formand I BT s medlemslotteri er der udtrukket følgende numre: September 2013 : 83, 23 og 28 Oktober 2013 : 132, 9 og 17 November 2013 : 40, 6 og 43 December 2013 : 73, 54 og 48 Nyt indbrud i klubben: Vi måtte i september 2013 igen desværre konstatere, at der havde været indbrud i klubben. Alarmen gik kl. 1,00 og såvel alarmfirmaets vagtpatrulje som Politiet var hurtig på stedet, men det lykkedes ikke at anholde tyvene. Det er rigtig træls, at noget af det, der skabes ved et stort frivilligt arbejde i klubben, skal ødelægges på denne måde. Kandis kommer i Møllehøjhallen i 2014: Via stor hjælp fra Peter Kristensen, Bruunshåb er det lykkedes at skrive kontrakt med det populære danseorkester KANDIS med Johnny Hansen. Vi kan derfor lørdag den 16. august 2014 fra kl. 19,00 til kl. 2,00 tilbyde deltagelse i et stort halbal i Møllehøjhallen. Går man ind på Kandis hjemmeside og kigger på den nuværende tourplan for de første måneder af 2014, vil det fremgå, at flere af de haller, de spiller i, allerede kan melde udsolgt. Det er oplyst overfor os, at der altid deltager ca. 100 fra Kandis store fanklub uanset, hvor i landet de spiller. Vi har ikke begyndt billetsalget endnu, men skulle der være ønske om at sikre sig en billet, kan I allerede nu sikre jer deltagelse i dette arrangement. I kan sende en mail med navn, adresse og antal billetter til eller ringe på mobil Ny hjemmeside: I den senere tid har vi arbejdet på at gøre klubbens hjemmeside mere spændende at gå ind på og mere a`jourført med, hvad der sker i de enkelte afdelinger i klubben. Dette arbejde med at a`jourføre relevante oplysninger er ikke helt tilendebragt, men vi er nået langt. På forsiden vil der fremover dels være en kalender med, hvad der sker i klubben på bestemte tidspunkter, endvidere vil der blive bragt nyheder fra alle afdelinger. Der ligger også bl.a. billeder fra Fodbold Ungdoms fælles afslutning i Møllehøj- 13

14 hallen og besøget af VFF`s spillere i oktober. Disse billeder ligger under Fodbold Ungdom. Det kan i den forbindelse endvidere oplyses, at vi har måttet lukke klubbens bordtennisafdeling, idet alle medlemmer er overflyttet til en ny bordtennisklub i Viborg. Du finder klubbens hjemmeside ved at gå ind på Fodboldsæsonen 2013: Klubbens serie 3 hold sluttede året på en flot 2 plads og serie 4 holdet sluttede sidst og må derfor igen ned i serie 5, hvorfra de var rykket op efter sommerferien. Klubben tager ved årets slutning afsked med træner Thomas Christophersen, der har trænet seniorholdet i sæsonen 2013 sammen med Thomas Kristensen, Tapdrup. Som erstatning for Thomas vender Brian Andersen tilbage til BT. Sammen med Thomas og Morten Gregersen vil Brian træne BT s spillere i sæson Brian Andersen, der har spillet i BT i en årrække, har senest været træner i Mammen. Klubben har i sæsonen 2014 ligeledes haft hold med i Damer Serie 2 samt i OB og Superveteranrækken. Der har i 2013 ligeledes været en række pige og drenge ungdomshold i gang fra U 6 til U 14, men vi kan stadigvæk godt bruge flere drenge og piger på flere af holdene. Inde sæsonen 2013/2014: I lighed med sidste år foregår klubbens indendørsaktiviteter i Møllehøjhallen. Der dyrkes følgende idrætsgrene - håndbold, fodbold, badminton og gymnastik - så der skulle være noget for enhver smag. Skulle du ikke være kommet i gang ved sæsonens start i september, kan du dog nå det endnu. Der er også i år stor søgning til aktiviteterne, idet der er ca. 500 idrætsudøvere, der har gavn af hallen i lokalområdet. På grund af lukning af bordtennisafdelingen m.v. har vi enkelte ledige tider i hallen mandage og tirsdage. Så har du lyst til f.eks at spille badminton, vil der være mulighed herfor. Henvendelse omkring evt. ledig tid i hallen kan ske til halinspektør, Knud Brøndum på tlf DBU`s fodboldskole 2014: Vi har som tidligere år ansøgt om DBU`s Fodboldskole i uge 27 i Vi har netop modtaget bekræftelse fra DBU på, at vi får fodboldskolen i uge 27, og dermed vil vi også i 2014 have et rigtig godt tilbud til områdets børn. Fodboldskolen vil også i 2014 blive ledet af Peter Gandrup, Bruunshåb. Der vil være plads til 112 piger og drenge på fodboldskolen, der tilbydes for årgangene Fodboldskolen gennemføres fra mandag den 30. juni 2014 til fredag den 4. juli

15 Sidste år blev fodboldskolen udsolgt på den første dag, hvor man kunne købe billetter. Vi skal derfor stærkt opfordre til, at du køber din billet på 1. salgsdag for fodboldskolen, som er tirsdag den 4. marts 2014 fra kl. 10,00. Du kan bestille din billet enten via eller på telefon Som arrangørklub har vi mulighed for selv at sælge 75% af de udbudte pladser på forhånd. Det gjorde vi sidste år med stor succes, og denne ordning har skoleleder Peter Gandrup også tilbudt at stå for i Såfremt du ønsker at benytte dig af denne mulighed for forhåndstilmelding, skal du sende en mail til Peter Gandrup på senest 15. januar Efterfølgende betaling vil skulle ske til DBU i februar 2014 via et fremsendt link. Deltagergebyret er kr. 800,00 og herfor får du en Select Fodboldskole bold str. 4, et originalt DBU sæt i Adidas med T-shirt og shorts, et diplom og en drikkedunk. Sportsugen: Vi forventer at afvikle årets sportsuge i uge 25 i Hovedbestyrelsen Uden en flot opbakning kan vi ikke tilbyde områdets børn og unge nogle gode oplevelser. Vi ønsker derfor at takke alle, der på forskellig vis har ydet en indsats i klubben i 2013 dette gælder også for kørsel til kampe m.v. En speciel tak til alle trænere, holdledere og udvalgsmedlemmer, der igen i år har anvendt utrolig mange timer til gavn for klubbens spillere. Vi ser frem til, at der i 2014 er nogle flere forældre, der ønsker at bidrage, så vi også kan tilbyde børn og unge gode oplevelser i Endvidere en stor tak til børn og forældre, der solgte julekalendere og holdt tombola i Møllehøjhallen i forbindelse med julemarked. Såvel udvalgsmedlemmer, spillere, trænere som forældre ønskes en Glædelig Jul og et Godt Nytår med et forhåbentlig på gensyn i Møllehøjhallen og på BT s anlæg i BT`s generalforsamling: Til orientering kan det oplyses, at BT`s generalforsamling forventes afholdt tirsdag den 25. februar 2014 kl. 19,00 i klubhuset. BT`s venner holder generalforsamling samme tid og sted. Hæder til Morten Dalsgaard Viborg F.F. og Peter Larsen Kaffe sætter stor pris på den enorme indsats, som det frivillige foreningsliv i samarbejdsklubberne yder og har derfor besluttet, at hædre nogle af de frivillige ledere i de klubber man samarbejder med. Hver klub har fået mulighed for at indstille en træner eller leder til Peter Larsen Kaffes Lederpris I Bruunshåb-Tapdrup Idrætsforening har vi indstillet den mangeårige ungdomstræner Morten Dalsgaard til denne hæder i Sammen med de øvrige indstillede modtog Morten sportstaske i læder, diverse artikler fra Peter Larsen Kaffe og en bog i forbindelse med VFF`s superligakamp mod Sønderjyske lørdag den 30. november Morten har i flere år trænet såvel et pige-som et drengehold og har også et år samtidig været træner for klubbens seniorhold. Så det er meget velfortjent Morten modtager denne hæder. 15

16 16

17 Håndbold alliance Af Conni Lyngsø Dobrick Asmild FH, som den nye alliance mellem BT og OGF hedder, har nu været i gang i snart et halvt år. Vi har haft lidt udfordringer omkring at få træningstider, trænere og haller til at blive organiseret optimalt, men det ser ud til, at det er kommet til at fungere efter en del rokeren rundt. Vi troede, det ville blive en let sag at få træningstiderne til at passe, idet vi nu har to haller at brede os i, men der er en masse logistik, der skal passe. Nogle af vores trænere på børne/ungdomsholdene er selv spillere på de ældre årgange, så det var vigtigt, at de ikke skulle træne deres spillere for derefter at kaste sig på en cykel for selv at kunne deltage i træningen på deres eget hold. Vi har for nyligt været rundt og sælge julekalendere. Vi vil gerne takke for, at I har taget så godt imod vores unge mennesker, og fordi I har valgt at støtte klubben. Skulle I ikke have haft besøg, er I meget velkomne til at henvende jer i Møllehøjhallen. Her har Knud kalendere, man kan købe. I år har vi valgt en anden type kalender end de foregående år. 17 Normalt har vi en skrabekalender med billede af vores spillere på til 20 kroner, men da ingen kunne afse tid til at opsøge firmaer for gevinster til dette i år, valgte vi at betale os fra det. Vi indgik samarbejde med Børns vilkår så de står for præmier og alt det administrative omkring det. Til gengæld er prisen i år 40 kroner hvor de 20 kroner går til Børns vilkår og de 20 går til Asmild FH. Næste år, vil vi gerne kunne gå tilbage til den normale kalender igen, så hvis du lige kender til nogen, der har et godt netværk omkring indsamling af gevinster, hører vi meget gerne fra dig. På den håndboldmæssige side har vi i år fået godt gang i spillerne. Vi har et U-6 mix hold med omkring 10 spillere. De fleste er helt nye ud i at spille håndbold, så spillet bliver leget ind hos dem. De har også været til deres første stævner og har haft nogle rigtige gode dage med det. Desværre måtte vi lukke vores U-8 hold ned på grund af for lav tilslutning og det samme med U-10 drenge. Vi håber, vi til næste år kan få lidt mere gang i de yngre årgange, da det er dem, der skal føre klubben videre frem. I de lidt ældre årgange finder vi U-14 piger, som startede med kun en håndfuld spillere, men som nu tæller omkring 10 spillere. Vores U-16 piger spiller 2. division og klarer sig rigtig flot her. Vi oplevede pludselig lige inden kampsæsonen, at en flok U-16 drenge kom og sagde, at de gerne ville spille håndbold. Så vi fik lavet plads til dem i hallerne, og de er nu i fuld sving med træning og kampe. På seniorsiden har vi 4 hold. 2 herrehold og 2 damehold.

18 Det har været rigtig spændende at starte en ny håndboldafdeling op, men det har selvfølgelig ikke været uden udfordringer. Vi har stadig en masse arbejde foran os og glæder os til at gøre Asmild FH endnu bedre og vil rigtig gerne udbrede vores eksistens, så vi kan få tilknyttet flere spillere, trænere og ledere. Vil du være med til at gøre vores område til et attraktivt sted at spille håndbold, så kom frem. Vi har plads til flere, som gerne vil gøre det sjovt at spille bold. Også hvis du bare gerne vil gøre noget for lige præcis DIT yndlingshold. Glædelig jul fra Asmild FH Møllehøjhallen Der blev endvidere den 24. november 2013 holdt det årlige julemarked med rigtig mange stande udlejet. Igen i år var der over 600 voksne betalende deltagere, hvortil kommer børn. Det var således igen i år en stor succes. Af Leo Jacobsen, formand Der sker andet i Møllehøjhallen end de 2 idrætsforeninger BT/SVIF tilbyder i løbet af en vintersæson. I anledning af hallens 10 års jubilæum blev der den 7. september 2013 holdt en jubilæumsfest med musik af California med deltagelse af godt 200 deltagere fra de forskellige byer i området. Den 5. oktober 2013 blev der holdt HOP OG RUL med masser af hoppeborge for børnene i området, og her gav hallen en menù til alle børn i anledning af hallens jubilæum. Møllehøjhallens bestyrelse har endvidere besluttet, at yde et tilskud på kr til den nyetablerede multibane mellem skole og Møllehøjhallen, så hallen har i stor udstrækning bidraget til, at dette projekt har kunnet gennemføres. Møllehøj Indoor 2014 I lighed med tidligere år står BT/SVIF for et stort indendørs fodboldstævne fra januar 2014 i Møllehøjhallen med deltagelse fra mange klubber i Midtjylland. Det er et meget populært stævne, hvor der er såvel medaljer som præmier til samtlige deltagere. Vi håber, at rigtig mange vil besøge hallen i de 3 dage og bakke de lokale spillere op. 18

19 Menighedsrådet Forårskoncert i Tapdrup Kirke Torsdag den 6. marts kl Af Aase Langvad, forman Vi synger julen ind i Tapdrup Kirke. Søndag den 22. december kl Som noget nyt vil Tapdrupkoret under ledelse af organist, Katrine Justesen i år synge for os. Sammen med kendte julesalmer vil glæden ved at synge medvirke til at få os alle i dejlig julestemning. Kom og vær med til at synge julen ind! Caféaften i Sognehuset»Før og efter 1864«Den 29. januar kl Forhenv. efterskoleforstander Hans Jørgen Lysholm, Viborg giver en baggrund for at forstå den store TVserie, der kommer i Danmark mistede 2/5 af sit areal og sin befolkning. Hvordan kunne det gå så galt? - Hvordan rejste landet sig igen? - om nationalisme, demokrati og krig, om andelsbevægelse, højskoler, arbejderbevægelse og vækkelser og en ny grundlov. Ved forårskoncerten 2014 skal vi i år opleve Trioen»Slap That Bass«. Det er den skønne og kendte George Gerschwins musik, vi skal høre. Hvem kender ikke»summertime«og mange andre kendte numre? Trioen er dannet i 2011 og består af Lara Bisserier, sang, Jakob Panduro, bas, Jørgen Ellekilde, klaver. Alle er klassisk uddannede, og bassisten har også en jazzbaggrund. Folkekirkens styreform. Som det over sommeren er fremgået af dagspressen har folkekirkens styreform været til debat. Dette på baggrund af et debatoplæg som Ministeriet for Ligestilling og Kirke udsendte i april Tapdrup menighedsråd har sammen med Asmild menighedsråd debatteret oplægget og afgivet et fælles høringssvar. Høringssvaret kan læses i Kirke & Sogn nr , som er udkommet i november. Jeg skal derfor ikke gengive høringssvaret her, men blot opfordre til at læse det i kirkebladet. Der er ved høringsfristens udløb indkommet 671 høringsvar, heraf 526 fra menighedsråd. Der afventes nu en betænkning i foråret 2014, hvorefter der uden tvivl bliver nye spørgsmål og opgaver at forholde sig til. 19

20 Borgerstafetten Af Charlotte og Jan Henriksen Stationsvej 32 Der var engang en lille familie på 2 voksne og en lille søn på 1,5 år. De flyttede fra den store hovedstad tilbage til den lille provinsby, hvor de oprindeligt kom fra. I starten boede de i en lille dårlig lejlighed, imens de ledte efter et dejlig hus, så tæt på naturen som muligt, det var deres drøm. I begyndelsen, indtil faderen skulle starte på nyt arbejde, gik han mange lange ture med den lille søn i hans klapvogn. De havde ofte madpakke med til de hyggelige timer alene. Mor arbejdede, imens far og søn hyggede. En dag, da de var ude at gå tur, fik de øje på noget, som hang i et vindue. Det var et foto af et dejligt hus, som var til salg. På det tidspunkt havde den lille familie ingen bil, så far og søn måtte finde ud af, hvordan man kunne komme ud for at se dette hus. Der gik en bus derud, så far, søn og klapvogn blev pakket i bussen. Buschaufføren fik besked på, at informere om, hvor de skulle stå af. Men de synes godt nok bussen kørte i lang tid før den stoppede. Da de var stået af bussen, var vejen nem at finde. Vejen gik ned ad en bakke, og for at finde huset, skulle de helt ned for enden af bakken. Der var en fantastisk natur for enden af bakken, og ved huset. Den lille dreng i klapvognen var faldet i søvn, men faderen stod og kiggede på dette store dejlige hus i denne smukke lille landsby. Han var fuldstændig overvældet. Faderen tænkte, at det kunne være interessant, at finde ud af, hvilket område dette egentlig var. Han kunne huske at have spillet fodbold der engang. Han besluttede at gå tilbage fra den lille landsby i den smukke natur. Det var en fantastisk gåtur igennem meget skov og smuk natur. Tilbage i den lille dårlige lejlighed, fuld af glæde over en fantastisk dag, bliver moderen informeret om dagens begivenhed. Det var desværre ikke muligt at komme tilbage den dag, men da moderen kommer hjem fra arbejde dagen efter, er hendes mor og far ankommet for at ekskortere den lille familie ud til den lille landsby. 20

21 Familien fandt meget hurtigt ud af, at de havde været meget heldige at finde sådan et fantastisk sted, og den lille familie voksede de næste år til 5. I dag, her mange år efter, lever familien stadigvæk i bedste velgående i den lille landsby. Landsbyen er blevet større. Den har gennemgået en stor udvikling, og fra at være en dejlig fantastisk lille landsby, er det nu blevet en endnu mere dejlig og fantastisk stor landsby. De lever lykkeligt til deres dages ende i den lille landsby. Stafetten gives videre til den lille families kære dejlige naboer Agnes og Niels, Stationsvej 34 Familien er stadigvæk omgivet af dejlige naboer, dejlige mennesker og fantastisk natur. Anvendelsesmuligheder for den gl. sportsplads i Tapdrup. Tennis er en god mulighed. krolf er et spil til huller. 21

22 Den gamle sportsplads i Tapdrup Den gamle sportsplads. Af Birgit Rasmussen og Jens Søndergård Baggrund I det sidste års tid har der været flere, der har efterspurgt aktiviteter på den gamle sportsplads på Tapdrupvej. Så mange at vi tog kontakt til Viborg Kommune (Viborg Idrætsråd), som var ude for at kigge på området. I første omgang er det en tennisbane, vi har i kikkerten, men det er et stort område, så der er plads til flere aktiviteter og der er allerede kommet flere forslag til. Viborg Idrætsråd mente, det var et egnet område til anlæg af en tennisbane, så derfor vil det selvfølgelig også være egnet til andre aktiviteter. Vores tanke er at området skal tage over, hvor legepladsen slutter. Vi har en fantastisk legeplads ved banestien for 22 også forslag om: Beach Volley mindre børn; men vi mangler et samlingssted, hvor forældre med halvvoksne børn kan more sig sammen, f.eks. i weekenden. Vi mangler også et sted, hvor de unge kan mødes, derfor dette initiativ. Eksempler på aktiviteter Ud over en tennisbane er der Krolf (se bilag) Crossfit, med de muligheder man har i området. Store bolde, sandsække, traktordæk osv. (se bilag). Der kan være forskellige konkurrence redskaber. Måske vi også kan bruge det gamle klubhus til noget sjovt? Hvis der er nogen, der har andre forslag så kom endelig med dem!! Der skal naturligvis også fortsat være busvendeplads, ligesom vi planlægger en parkeringsplads. Økonomi Alt dette er selvfølgelig ikke gratis og det kræver opbakning fra borgerne i byen. Viborg idrætsråd siger, at der skal være en opbakning fra ca. 30 husstande, som hver vil betale kr., for at det er realistisk

23 at gennemføre tennisbaneprojektet. Da beløbet overstiger 500 kr. er det fradragsberettiget. (der findes regler, som kan mailes, hvis der er nogen, der er interesseret.) Derudover er der muligheder for at søge om penge i forskellige fonde. bl.a. Tapdrupfonden. Hvis kr. er for meget på én gang, er der muligheder for at betale ad 2 gange i Vi hører gerne fra jer snarest, hvis I er interesseret i at være med på disse betingelser. Men da vi har erfaringer med, at det kan være svært at beslutte sig og komme ud af busken, tillader vi os at komme rundt i byen og banke på jeres døre, når gruppen er færdig til det. De øvrige aktiviteter, beach wolley, krolf og crossfit er ikke nødvendigvis særlige kostbare at etablere, men der kræves først og fremmest, at der er en gruppe mennesker, som vil stå for aktiviteten. Vi hører gerne fra dig, hvis du er interesseret. Henvendelse kan ske til: Birgit Rasmussen, Subækvej 11, tlf Jens Søndergaard, Anders Nielsensvej 3, tlf PS: Hvis man accepterer at betale kr., og projektet alligevel ikke bliver til noget, får man naturligvis disse penge retur. BILAG: Hvad er krolf? Krolf er en krydsning - i vore dage måske nærmere en gensplejsning - af kroket og golf. Halvt kroket, halvt golf, helt sjovt. Udstyret er fra kroket - princippet med at kuglen skal i et hul på færrest mulige slag er fra golf. Man tager altså kroketudstyret, smider buerne væk og laver nogle huller i plænen i stedet for. Er der lidt forhindringer i form af bede, flagstænger, solure, træer, buske eller sten opsat til lejligheden, så er det da kun endnu sjovere. Hvad er crossfit? Crossfit er såkaldt funktionel træning, hvor du træner bevægelser frem for enkelte muskler. Musklerne i din krop udvikles som følge af de bevægelser, du træner. Når du for eksempel skal vælte et traktordæk rundt, træner du en masse muskler og bevægelser i modsætning til en maskine i et træningscenter, der tit kun træner en enkelt muskelgruppe. Crossfit er beregnet på at gøre hele din krop velfungerende. Øvelserne træner derfor også kroppen som en helhed. Træningen skal foregå i høj intensitet med sved på panden. Foruden forbedret kondition skal træningen give en stærkere muskulatur og en bedre kropsstabilitet. Dette gør også hverdagens bevægelser lettere at klare. Træningsredskaber er så forskellige som traktordæk, kettlebells, vægte, reb, vægtstænger, sandsække og store, tunge bolde. 23

24 24

25 25

26 TAPDRUP HUSFLID Tilbyder følgende kurser forår 2014 Træarbejde, dekupørsave og trædrejning Værkstedsleder: Vagn Steffensen tlf Kursusdage og tid: Onsdage kl , 10 x 3 timer Start: Onsdag den 8. januar 2014 Sted: Sløjdlokalet, Tapdrup gl. Skole, Tapdrupvej 100 Pris: Kr. 200,00 Trædrejning Instruktøter: Vagn Steffensen og Lars Pedersen Kursusdage og tid: Lørdage den 18. og 25. januar 2014 Kl x 7 t. = 14 timer Sted: Sløjdlokalet Tapdrup gl. Skole, Tapdrupvej 100 Kursuspris: Kr. 375,00. Pensionister kr. 290,00. Max 8 delt. Blomsterbinding - Forår og Påske Instruktør: Laila Sørensen - tlf Sted: Lailas blomsterværksted Højtoften 11, Tapdrup Kursusdage Onsdage d. 19/2-12/3 9/ og tid: Kl x3 = 9 timer Pris: Kr. 225,00 - pensionister kr. 170,00 Lørdagskursus Glaskursus / Glaskunst Instruktør Anne-Birgitte Ellebæk tlf Kursusdag Lørdag den 1. marts 2014 og tid: kl timer Sted: Glasværkstedet, Anders Nielsensvej 3, Tapdrup Kursuspris: Kr. 220,00. Pensionister Kr. 180,00. Max 8 delt. Lørdagskursus Glaskursus / Glaskunst Instruktør: Anne-Birgitte Ellebæk - tlf Kursusdag Lørdag deb 15. marts 2014, kl Kursuspris: Kr. 220,00 Pensionister kr. 180,00. Max 8 delt. GENERALFORSAMLING 2014 Onsdag den 12. marts 2014, kl Tapdrup gl. skole i træsløjd lokalet, Tapdrupvej 100. Tilmelding og yderligere oplysninger vedrørende kurser ved Niels Søgaard, Pramhusvej 1, Tapdrup, 8800 Viborg. Tlf mobil , eller Husk oplys navn, adresse, tlf. og CPR nr. Tilmelding for alle kurser senest 14 dage før kursusstart gerne før. 26

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn November 2010 www.krejbjerg.dk Julefællesspisning: Fredag 3. december kl. 19.00 Nu er der ikke længe til Dermed nærmer sig tiden også til et

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Torsdag den 30. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Brunhilde Sørensen fortæller om sin flugt som 5-årig fra Østpreussen i 1945. Se Medborgerklubbens annonce.

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Mandag 16.30-17.30 Hal 2 Instruktører: Ann Louise og Claus (start uge 36)

Mandag 16.30-17.30 Hal 2 Instruktører: Ann Louise og Claus (start uge 36) Piger 3-5. Klasse: Elsker du at vende på hovedet? Har du lyst til at stå på hænder, slå flik-flak, lave saltoer og en masse vejrmøller? Så er dette holdet for dig. Holdet er for friske piger, som har lyst

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.!

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.! August 2006 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Høstfest Lørdag 30. september kl. 19.00 Slut op om den traditionsrige høstfest - invitér hele besætningen! Menu Hønsesalat m.

Læs mere

Aadum Husholdningsforening

Aadum Husholdningsforening Aadum Husholdningsforening HØSTMARKED Tirsdag den 20. september kl. 19.00 i Klublokalet. Traditionen tro hjælper Knud + Knud os med at få en festlig aften. Vi håber, I igen vil skænke os lidt af jeres

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

V.I.F. Fodboldafdelingen

V.I.F. Fodboldafdelingen Referat af træner-/ledermødet mandag den 24. august 2015 Dagsorden 1. Nyt fra bestyrelsen v/jesper 2. Nyt fra ungdomsudvalget a. Hvad har vi indtil nu arbejdet med i ungdomsudvalget: i. Status (Allan)

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson.

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Ungdomsafdelingen: Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Der er blevet spillet en masse bold til både træning og kamp og jeg tror at alle

Læs mere

Ordinært møde i Tapdrup menighedsråd. 2011. Blad nr. 1. Kl.18.30 21.30. Formandens initialer: Aa L. 1. Velkomst.

Ordinært møde i Tapdrup menighedsråd. 2011. Blad nr. 1. Kl.18.30 21.30. Formandens initialer: Aa L. 1. Velkomst. 1. Velkomst. Godkendelse af dagsorden. Rækkefølgen: Pkt. 5 & 6 tages først Anne Kirstine Laugesen deltog kun i mødet til kl. 19.30. Oplæg og debat Folkekirken i fremtiden med eller uden kirkeforfatning

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

TEAM RG Katalog over aktiviteter 2016/2017

TEAM RG Katalog over aktiviteter 2016/2017 TEAM RG Katalog over aktiviteter 2016/2017 Oversigt over Team RG kataloget - Hvad er Team RG 2 - Team RG volleyball 3 - Team RG håndbold 4 - Team RG badminton 5 - Team RG Indendørs fodbold 6 - Team RG

Læs mere

Referat af trænermøde 21/8 2013

Referat af trænermøde 21/8 2013 Referat af trænermøde 21/8 2013 Deltagere :Lars, Charlotte, Emma, Maria, Vinnie, Polle, Lene, Kurt, Heidi, Bo, Bo og Jette Polle byder velkommen 1000 tak for at i valgte at blive træner, holdleder og hjælpere

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

Tappen. Nr. 4 47. årg. December 2014. Beboerblad for Tapdrup og Omegn

Tappen. Nr. 4 47. årg. December 2014. Beboerblad for Tapdrup og Omegn Tappen Nr. 4 47. årg. December 2014 Beboerblad for Tapdrup og Omegn Redaktionen Erling Hosbond, Engvej 3 Mail:beerhos@hotmail.com Tlf.nr. 86600240 Vi er på nuværende tidspunkt ved at være færdig med Tappen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Jul hos Lynggaard. Teglværksvej 1 Aadum

Jul hos Lynggaard. Teglværksvej 1 Aadum Jul hos Lynggaard Teglværksvej 1 Aadum Stort udvalg i Vinterkranse og dekorationer Pyntegrønt Juletræer Dekorationsmaterialer Lys m.m. Kaffe på kanden! Åbent: Fredag/Lørdag/søndag kl. 10-17 fra 8. november

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013 Fælles info Fastelavn. Vi holdt fastelavn mandag efter vinterferien. Vi flyttede det hertil fordi vi havde Danmarks Indsamling i uge 6, men til næste år flytter vi det tilbage, så det ligger tættere på

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

5turs-kortet. Til foreninger i ishøj. Find en spændende fritidsinteresse med 5turs-kortet. Ishøj Kommune 1

5turs-kortet. Til foreninger i ishøj. Find en spændende fritidsinteresse med 5turs-kortet. Ishøj Kommune 1 5turs-kortet Til foreninger i ishøj Find en spændende fritidsinteresse med 5turs-kortet Ishøj Kommune 1 5turs-kortet Find en spændende fritidsinteresse med 5turs-kortet Hvis du er mellem syv og tolv år,

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

SFO NYT DECEMBER 2011

SFO NYT DECEMBER 2011 SFO NYT DECEMBER 2011 FÆLLES Spilledagen mod Ravn á Rock Endelig kom dagen, hvor dysten skulle stå mod Ravn á Rock. Deltagerne i alle 4 discipliner (skak, backgammon, bordfodbold og bordtennis) var spændte,

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Til stede: Erik, Asbjørn, Rasmus, Mette, Jakob, Britta, Hanne Lene, Claus, Mikael +Henrik Iversen til en del af mødet (punkt 2)

Til stede: Erik, Asbjørn, Rasmus, Mette, Jakob, Britta, Hanne Lene, Claus, Mikael +Henrik Iversen til en del af mødet (punkt 2) Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF tirsdag den 17.1. 2012 Til stede: Erik, Asbjørn, Rasmus, Mette, Jakob, Britta, Hanne Lene, Claus, Mikael +Henrik Iversen til en del af mødet (punkt 2) Afbud: Susanne,

Læs mere

NRUI I BEVÆGELSE. En klub i bevægelse. Aktiv forår i Næsbjerg og Rousthøje. www.nrui.dk

NRUI I BEVÆGELSE. En klub i bevægelse. Aktiv forår i Næsbjerg og Rousthøje. www.nrui.dk Aktiviteterne er tiltænkt hele familien og vi håber på stor deltagelse, også fra folk som ikke tidligere har været aktive. Man behøver ikke at deltage i samme aktivitet hver gang - her er mulighed for

Læs mere

Nyheder for håndboldafdelingens Spillere, Trænere og Ledere

Nyheder for håndboldafdelingens Spillere, Trænere og Ledere 2015 Nyheder for håndboldafdelingens Spillere, Trænere og Ledere Lykke Burmølle Andersen Håndboldafdelingen Bjerregrav Boldklub 23-06-2015 Indhold Indledning... 1 Evaluering af KO-CUP... 2 Evaluering af

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 2. sep Svanesang To, Ki, Ja,

Læs mere

Nyhedsbrev fra SFO august 2013

Nyhedsbrev fra SFO august 2013 Nyhedsbrev fra SFO august 2013 Kære forældre Velkommen til et nyt spændende år i SFO og en særlig velkomst til de nye på 0. årgang. Husk at skrive navn i jeres barns tøj og fodtøj. Det gør det letter at

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september Pris: 325,00 kr. for en voksen og et barn Instruktør: Helle Tag mor, far eller en anden voksen med til tumlingeleg.

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Simmersted og omegns Idrætsforening

Simmersted og omegns Idrætsforening Venlige hilsner Vinter aktiviteter 2016/2017 i og ønsket om en god sæson Simmersted og omegns Idrætsforening Familiesvømning 1. gang 8. september 2016 kl. 18.00 kl. 20.00 Pris for familiesvømning: Børn

Læs mere

PEDERSKER IF. Bane indvielsen lørdag d. 16. maj 2015

PEDERSKER IF. Bane indvielsen lørdag d. 16. maj 2015 PEDERSKER IF Bane indvielsen lørdag d. 16. maj 2015 24 1 Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: Formand:??????? Næstformand????? Kasserer: : Preben Christoffersen, Strandvejen 10 Tlf. nr. 56978005 Sekretær:

Læs mere

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda Kom og vær med når første sæson af Rødding på KRYDS & TVÆRS løber af stablen. Der bliver mulighed for at prøve kræfter med en masse sjove og fornøjelige aktiviteter for både store og små, unge og gamle.

Læs mere

Gymnastikhuset, der gerne vil lege med

Gymnastikhuset, der gerne vil lege med Gymnastikhuset, der gerne vil lege med En forening sælger topklassefaciliteter til skolerne i forbindelse med eventdage, hvor foreningens instruktører styrer undervisningen i samarbejde med lærerne og

Læs mere