Vedr.: Aa , Anmeldelse af Nordic Breakfast Meeting ifm. ECTRIMS + ACTRIMS i Amsterdam, Holland - Afgørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr.: Aa-2011-0971, Anmeldelse af Nordic Breakfast Meeting ifm. ECTRIMS + ACTRIMS i Amsterdam, Holland - Afgørelse"

Transkript

1 XXXXX København, den 19. december 2011 Vedr.: Aa , Anmeldelse af Nordic Breakfast Meeting ifm. ECTRIMS + ACTRIMS i Amsterdam, Holland - Afgørelse Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående arrangement anmeldt af Biogen Idec Denmark A/S den 5. oktober Granskningsmandspanelet vurderede på det foreliggende grundlag, at arrangementet stred mod ENLI s regelgrundlag, jf. Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner (reklamekodekset). Sagen blev derfor sendt i høring første gang den 17. oktober Granskningsmandspanelet har i høringsforløbet forespurgt til et eventuelt sponsorat af sundhedspersoners deltagele i ECTRIMS + ACTRIMS kongressen og bedt om dokumentation for en tidligere anmeldelse heraf. Biogen Denmark har undervejs i høringsforløbet valgt at lade sig repræsentere af advokatfirmaet Kromann Reumert, som har svaret i sagen. Kromann Reumert har i breve af den 9. november samt 6. december 2011 anført, at Biogen Idec har sponsoreret sundhedspersoners deltagelse i ECTRIMS + ACTRIMS kongressen, og at invitationen hertil blev sendt ud i januar 2011 med tilmeldingsfrist i februar Således har Biogen Idec givet bindende tilsagn om sponsorering af sundhedspersonernes deltagelse i denne kongres i januar Granskningsmandspanelet vil på denne baggrund afstå fra at komme med en vurdering af tilsagnet om sponsorering af ECTRIMS + ACTRIMS kongressen ud fra reklamekodeksets regler, trods manglende dokumentation for en tidligere anmeldelse heraf, da tilsagnet er givet under et andet nævn og et andet regelsæt. Granskningsmandspanelets vurdering og afgørelse vil derfor alene berøre det anmeldte morgenmadsmøde. Kromann Reumert har i deres brev af den 6. december 2011 anført, at såfremt granskningsmandspanelet skulle finde, at et sponsorat af danske lægers deltagelse i ECTRIMS + ACTRIMS kongressen er i strid med kodekset, vil ENLIs fortolkning af reklamekodeksets regler på sigt have en meget skadelig effekt på efteruddannelsen af læger i Danmark. Således anføres det, at hensynet med reglerne aldrig har været at forhindre danske lægers deltagelse i anerkendte internationale kongresser. Granskningsmandspanelet vil i den forbindelse gøre opmærksom på, at reklamekodekset ikke er til hinder for danske lægers deltagelse i anerkendte internationale kongresser, der har elementer af underholdning på programmet. Reklamekodekset foreskriver blot, at en lægemiddelvirksomhed ikke kan sponsorere en læges deltagelse i sådanne internationale kongresser, jf. også vejledningen til reklamekodekset. Granskningsmandspanelets vurdering: Efter gennemført høring er det granskningsmandspanelets vurdering, at følgende regler er overtrådt:

2 Reklamekodeksets 13, stk. 9 Reklamekodeksets 21, stk. 8. Begrundelse: Det følger af reklamekodeksets 13, stk. 1, at lægemiddelvirksomheder kan give eller tilbyde en sundhedsperson faglig information og uddannelse om lægemidler i form af betaling af de direkte udgifter til kurser samt andre faglige og videnskabelige aktiviteter, som sundhedspersoner deltager i eller afholder, herunder som arrangør. Af reklamekodeksets 13, stk. 9 fremgår, at lægemiddelvirksomheder skal undgå at benytte mødesteder, som er kendt for deres underholdningsfaciliteter, er ekstravagante og/eller luksuriøse. Ankenævnet har den 21. september 2011 udtalt, at: Som udgangspunkt vil det ikke være i overensstemmelse med Reklamekodeks 13, stk. 9 at afholde faglige arrangementer på eksempelvis 5-stjernede hoteller, gourmetrestauranter (forstået som restauranter, der er tildelt en eller flere stjerner i Michelin-guiden eller tilsvarende anerkendelse i sammenlignelige uvildige kvalitetsbedømmelser), slotte og herregårde, golfhoteller, skiog badehoteller (i sæsonen), bådfarter mv. Det er i denne forbindelse ikke afgørende, om deltagerne i det faglige arrangement rent faktisk får adgang til de pågældende fritids- og underholdningsaktiviteter eller i øvrigt får luksuriøs forplejning. Afgørende er, om det planlagte mødested i almindeligt omdømme er kendt for sine underholdningsfaciliteter, er ekstravagant og/eller luksuriøs, jf. Reklamekodeks 13, stk. 9. Ved vurderingen af, om et konkret mødested opfylder kravene til rimeligt niveau og almindelig standard må der foretages en samlet vurdering af en række relevante forhold i relation det pågældende mødested, herunder navnlig pris, beliggenhed (bl.a. i forhold til parkering og adgangsveje), faciliteter, klassificering, og alternative mødesteder til rådighed i lokalområdet. Prisen for brug af mødestedets faciliteter, forplejning mv. vil efter Ankenævnets opfattelse kunne bruges som rettesnor. Hvis prisen er på niveau med den typiske pris for et standard-arrangement af tilsvarende karakter, vil mødestedet som udgangspunkt kunne accepteres som overensstemmende med 13, stk. 9 - dog forudsat, at mødestedet ikke i øvrigt er i strid med Reklamekodeks, f. eks. fordi det i almindeligt omdømme anses for ekstravagant. Prisen for faciliteter, forplejning mv. skal bedømmes ud fra, hvad deltageren selv skulle have betalt for ydelsen på normale vilkår. Selv om prisen for brug af mødestedets faciliteter vil kunne bruges som rettesnor for, om et planlagt arrangement er i overensstemmelse med 13, stk. 9, udelukker det ikke, at øvrige konkrete omstændigheder vil kunne føre til et andet resultat. Eksempelvis vil det ikke være udelukket at godkende et prismæssigt højere rangerende 5-stjernet hotel som mødested for et fagligt arrangement, hvis f.eks. beliggenheden ved et trafikknudepunkt og omfanget af mødefaciliteter i et konkret tilfælde taler med særlig vægt for at vælge netop dette mødested. Kromann Reumert har i høringssvar af den 9. november 2011 anført, at St. Olofs Chapel er valgt, idet det var billigere end de øvrige mødefaciliteter i området, samt at det har været afgørende, at det er placeret tæt ved hovedbanegården, idet arrangementet er for alle de deltagende nordiske læger (granskningsmandspanelet anmoder her, at der er tale om i ECTRIMS+ ACTRIMS kongressen), som derved havde nem adgang til mødet.

3 Det benyttede mødested i forbindelse med Nordic Breakfast meeting er St. Olofs Chapel på NH Barbizon Hotel, som er et 5 stjernet hotel, hvilket derfor som udgangspunkt ikke er i overensstemmelse med reklamekodeksets 13, stk. 9. St. Olofs Chapel en historisk bygning, som nævnes på Tourist Walking Tours som et seværdighedspunkt. Efter granskningsmandspanelets opfattelse signalerer et historisk kapel i sig selv ekstravagance, idet et kapel vil tilføre arrangementet noget ekstra, der er unikt og kulturhistorisk, og som på alle måder går væsentligt ud over, hvad der kan antages at være nødvendigt for et fagligt arrangement. Ordet ekstravagant er ifølge Politikens synonymordbog synonymt med blandt andet ordene overdådigt og overflødigt. Ekstravagante mødesteder tilfører således overdådige og overflødige elementer til det faglige arrangement. Det vil derfor efter granskningsmandspanelets opfattelse være vanskeligt at benytte et historisk kapel til et fagligt møde, med mindre det pågældende sted udelukkende er kendt for sine konferencefaciliteter, hvilket ikke kan antages at være tilfældet for St. Olofs Chapel, idet denne nævnes på sightseeing tours som et historisk bygningsværk og ikke for dens egenskaber i kraft af mødefaciliteter. På baggrund heraf, er det granskningsmandspanelets opfattelse, at St. Olofs Chapel, NH Barbizon Hotel, i forlængelse af dets klassificering som et hotel med 5 stjerner, tilfører det faglige arrangement unikke og historiske ekstraelementer, som kun kan anses for overdådige og overflødige i forhold til fagligheden, og at dette mødested derfor må anses som ekstravagant i forhold til kodeksets 13, stk. 9. Granskningsmandspanelet vil i øvrigt bemærke, at det ikke er dokumenteret, at St. Olofs Chapel er billigere end de øvrige mødefaciliteter i området. Reklamekodeksets 13, stk. 7 foreskriver, at alle former for repræsentation, der ydes til sundhedspersoner, skal have et rimeligt niveau og være nøje begrænset til hovedformålet med mødet, herunder tidsmæssigt underordnet i forhold til den faglige aktivitet. Af vejledningen til kodekset fremgår, at ved rimeligt niveau forstås almindeligt standardniveau. I forlængelse af Ankenævnets udtalelse af 21. september 2011 om reklamekodeksets 13, stk. 9, jvf. ovenfor, er det granskningsmandspanelets opfattelse, at afholdelse af udgifter til overnatning på 5 stjernede hoteller derfor heller ikke kan anses for at være på et rimeligt niveau, og derfor ikke er i overensstemmelse med kodeksets 13, stk. 7. Kromann Reumert har i høringssvar af den 9. november 2011 anført og indsendt dokumentation for, at det benyttede hotel NH Grand Hotel Krasnapolsky ifølge den officielle ECTRIMS + ACTRIMS hjemmeside er listet som et kategori 4-hotel. Hotel NH Grand Hotel Krasnapolsky er imidlertid klassificeret som et 5 stjernet hotel på flere hotelbooking-sites, herunder på samt hvorfor en intern klassificering af arrangementsarrangøren ikke ukritisk kan lægges til grund for vurderingen af hotellet. Lægemiddelvirksomheder må anses for at have en særlig pligt til selv at sikre sig, at de benyttede hoteller findes at være på et rimelig niveau, og kan således ikke ukritisk lægge de oplysninger til grund, som oplyses af arrangøren af det faglige arrangement. Således anses hotellet af granskningsmandspanelet for at være af 5 stjerner. Kromann Reumert har endvidere i sit høringssvar af den 9. november 2011 anført og indsendt dokumentation for, at et standard singleroom af en værdi på 200 EURO ligger er midten af de oplistede 6 hotelpriskategorier A-F på ECTRIMS + ACTRIMS officielle hjemmeside. Ankenævnet har i deres udtalelse, jf. ovenfor, anført, at hvis prisen er på niveau med den typiske pris for et standard-arrangement af tilsvarende karakter, vil mødestedet som udgangspunkt kunne accepteres

4 som overensstemmende med 13, stk. 9, dog forudsat, at mødestedet ikke i øvrigt er i strid med reklamekodekset, f. eks. fordi det i almindeligt omdømme anses for ekstravagant. Af vejledningen til reklamekodeksets 13, stk. 7 fremgår, at vurderingen afhænger af en konkret vejning, hvorunder også den geografiske placering af arrangementet indgår og prisniveauet lokalt. Det ikke vil være i overensstemmelse med reglerne at vælge de dyreste restauranter og/eller vælge de dyreste menuer og vine. Ankenævnet har i sin afgørelse i sag S 1963/11 i forbindelse med kodeksets 13, stk. 9 udtalt, at lægemiddelvirksomheden ikke nødvendigvis skal vælge det billigste blandt mulige mødesteder. Angivelse af 200 EURO for NH Grand Hotel Krasnapolsky er ikke langt fra de billige alternativer, som granskningsmandspanelet har fundet ved søgninger på internettet, jf. vores brev af den 28. oktober Således er det granskningsmandspanelets opfattelse, at det benyttede Hotel NH Grand Hotel Krasnapolsky ikke anses for at være i strid med reklamekodeksets 13, stk. 7 i forhold til det anmeldte møde. Kromann Reumert har i høringssvaret af den 6. december 2011 oplyst, at det angivne beløb til bespisning på 435 kr. er for en middag den 19. oktober og ikke til bespisning ved morgenmadsmødet. Bespisningen ved morgenmadsmødet beløb sig til 26,5 EURO (ca. 200 Dkr). Granskningsmandspanelet har ingen bemærkninger til beløbsstørrelsen for bespisningen ved morgenmadsmødet, men vil henlede opmærksomheden på, at et kortvarigt møde i stil med det anmeldte morgenmadsmøde ikke i sig selv kan berettige en middag aftenen før, jf. reklamekodeksets 13, stk. 7 og vejledningen hertil. Efter reklamekodeksets 21, stk. 8 er lægemiddelvirksomheder i de invitationer, som de sender til sundhedspersoner vedrørende arrangementer forpligtet til at skrive, at arrangementet er/vil blive anmeldt til ENLI, inden arrangementet afholdelse samt 1) at arrangementet efter arrangørens opfattelse er i overensstemmelse med reglerne på området, selvom arrangementet ikke på forhånd er godkendt af ENLI, eller 2) at arrangementet i sin eksisterende form og indhold er forhåndsgodkendt af ENLI. Dette er ikke at finde i den anmeldte invitation, hvorfor denne ikke anses for at være i overensstemmelse med kodeksets 21, stk. 8. Kromann Reumert har i høringssvar af den 9. november 2011 oplyst, at dette naturligvis er en fejl, og at dette nu er blevet tilføjet de interne retningslinier, hvorfor det fremover vil blive tilføjet. Afgørelse: Biogen Idec Denmark A/S findes således at have overtrådt reklamekodeksets 13, stk. 9 samt 21, stk. 8 og pålægges som følge heraf sanktioner. Sanktionerne er fastsat under hensyn til, at arrangementet er gennemført trods modtagelse af 1. høringsskrivelse inden afholdelse. Sanktion: Bøde på kr. for overtrædelse af reklamekodeksets 13, stk. 9 fsva. benyttelse af mødestedet St. Olofs Chapel, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI 5, stk. 1, litra e. Påtale for overtrædelse af reklamekodeksets 21, stk. 8, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI 2, stk. 1. Pålæg om at afgive underskrevet tilsagn om, at Biogen Idec Denmark A/S ikke har til hensigt at gentage overtrædelserne, jf. Sanktions- og gebyrregulativet for ENLI 1, stk. 2. Hensigtserklæring til underskrift vedlagt.

5 Faktura fremsendes. Ankevejledning: Afgørelsen kan ankes til Ankenævnet, jf. Sagsbehandlingsregler for ENLI 9 stk. 1. Anke skal ske inden 21 arbejdsdage og sker online via <http://www.enli.dk>. Fristen regnes fra den dag, hvor afgørelsen er afsagt, og den pågældende dag tæller som 1. dag. Weekend- og helligdage medregnes ikke. Anken skal indeholde en redegørelse for de synspunkter og oplysninger, som anken støttes på. Bemærk, at såfremt der gives medhold, er anken gebyrfri. Hvis ankesagen derimod tabes, pålægges et gebyr på 5.000kr. plus moms for den givne påtale samt et gebyr på 50 % af bødens størrelse idømt af Ankenævnet, og hvis bøden nedsættes, pålægges et gebyr på 50 % af det nedsatte beløb, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI 7. En anke har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. I øvrigt henvises til uddybende ankevejledning på: (Under menupunktet Vejledninger ). Kopi af nærværende skrivelse vil blive fremsendt til Lægemiddelstyrelsen til orientering. Med venlig hilsen Christina Jensen Juridisk granskningsmand

xxxxxxxxxxxxxxx København, den 22. januar 2014

xxxxxxxxxxxxxxx København, den 22. januar 2014 Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx København, den 22. januar 2014 Vedr.: Aa-2013-6188, 5th Int. Immunology Summit, Hilton Prague - Afgørelse Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog

Læs mere

Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående årsmøde, anmeldt af LEO Pharma A/S den 18. marts 2014.

Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående årsmøde, anmeldt af LEO Pharma A/S den 18. marts 2014. LEO Pharma A/S Industriparken 55 2750 Ballerup København, den 16. april 2014 Vedr.: Ab-2014-1439, DSCF s årsmøde 2014 - Afgørelse Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående årsmøde,

Læs mere

Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien

Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien Årsberetning 2011 Nyt nævn Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) blev etableret i dets nuværende form af Lægemiddelindustriforeningen (Lif), Industriforeningen

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Sagens omstændigheder: I den påklagede afgørelse af 25. oktober 2004 hedder det blandt andet:

Sagens omstændigheder: I den påklagede afgørelse af 25. oktober 2004 hedder det blandt andet: Kendelse af 19. juni 2006 (J.nr. 04-259.072). Påbud om berigtigelse af realkreditlån ophævet Lov om realkreditlån og realkreditobligationer og bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-003987 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

15. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

15. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 15. oktober 2014 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 22. oktober 2008 (J.nr. 2007-0014728). Modeller til spilsystem indebærer en sådan mulighed for tilbageførsel af indskudte midler, at det må betragtes som indlån, jf. 7, stk. 1 i lov om finansiel

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Helsingør Forsyning Spildevand A/S Att.: Morten Timmermann Haderslevvej 25 3000 Helsingør 15. februar 2013 Sag 12/05981 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere