Modeller. Julen Side 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modeller. Julen 2008. Side 2"

Transkript

1 Julen 2008 Modeller Side 2 Læs også: Hotelpersonale i Ældre Sagens søgelys Makrelmord på Vestlandet Efterskoleelev i vandet Designdronning involveret i Islandsk undergrund Egå-fe konfirmeret Dansk-norsk sprog-guide Norske hustruer i blodig jagt på naturen Ragnars tegnestribe Mere side 12

2 12 Årsberetning 2007 Kapitel 2 Hvad arbejder vi for? Ældre Sagens formål og strategi Vores medlemmer benytter i forskellig grad de ydelser og aktiviteter, Ældre Sagen tilbyder. Det hænger sammen med, at vi har en meget stor og bredt sammensat medlemsskare, der har forskellige behov og interesser og desuden befinder sig i forskellige faser i livet. Nogle nyder direkte fordel af medlemskabet her og nu ved eksempelvis at deltage i lokale medlemsarrangementer, få fordel af rabatterne hos vores samarbejdspartnere eller på en helt tredje måde direkte nyde godt af de ydelser, vi tilbyder. Andre betragter os som en slags forsikring: Man har ikke brug for vores ydelser lige nu men det kan jo være, at man i fremtiden kan få brug for rådgivning, opbakning, netværk eller andre af vores tilbud. Atter andre melder sig ind, fordi man ønsker at hjælpe andre man ønsker simpelthen at støtte en god sag. Med andre ord støtter man Ældre Sagen, fordi vi kæmper for et mere fleksibelt arbejdsmarked, er fortalere for ordentlig pleje og omsorg til de mennesker, der ikke længere kan klare sig selv eller fordi vi arrangerer motion for demente eller organiserer frivillige, der besøger ensomme mennesker. Ofte vil et medlem være drevet af flere af disse motiver på en gang, ligesom motiverne kan overlappe hinanden. En medlemsundersøgelse i 2006 viste, at det i meget høj grad er den gode sag, der både tiltrækker og fastholder vores medlemmer. I noget mindre omfang er det forsikringsmotivet, og lavest prioritet har fordele her og nu. INTERESSEVARETAGELSE OG FORMIDLING AF INFORMATION ANDRE HJÆLP OMSORG VIDEN VÆRKTØJER KOMPETENCER MØDESTEDER AKTIVITETER NETVÆRK KONTANTE FORDELE MIG SELV I FREMTIDEN MIG SELV 18 Årsberetning 2007 Kapitel 3 Interessevaretagelse og formidling af viden og holdninger Eksempler på lokal interessevaretagelse inden for sundhed, omsorg og pleje Vores medlemmer forventer med rette, at Ældre Sagen er en aktiv med- og modspiller i forhold til kommunerne, der i dag har et større politisk ansvar end nogensinde før. I det følgende nævnes eksempler på den lokale interessevaretagelse i forhold til sundhed, pleje og omsorg, som vores frivillige og lokalkomiteer står for. I Midtjylland har bestyrelsesmedlem Tage Elkjær påpeget kritisable eksempler på, at personer har skullet vente i op til 20 minutter, før Lægevagten reagerede betydeligt længere tid end de angivelige maksimalt fem minutter. Hos Ældre Sagen i Aabybro har det vakt bekymring, at der måske kun bliver tre døgnbemandede akutberedskaber på de nordjyske sygehuse. Ældre Sagens formand Tage Due: Jeg vil nødigt være den, der skal køres med brækket ben eller høj feber i ambulance ad smalle veje med mange sving og bump. Da social- og sundhedsarbejderne i Assens Kommune overenskomststridigt nedlagde arbejdet, lød den klare udmelding fra Ældre Sagens formand Helge Jensen: Vi har stor forståelse over for kvaliteten af deres arbejde. Men vi kan ikke acceptere, at de bruger ældre og svage mennesker som gidsler i deres konflikt. I Aabenraa har Koordinationsudvalget stiftet et ældrepolitisk udvalg med repræsentanter fra alle fem lokalkomiteer i kommunen. Udvalget beskæftiger sig med hjemmehjælpsområdet og vil arrangere mindst et borgermøde om året. I Nyborg har Koordinationsudvalget gennem hele 2007 haft en dialog med kommunen om at etablere et sundhedscenter i et tidligere sygehus, hvor mange lokaler står tomme. Et sundhedscenter med læger, tandlæger, fysioterapeuter, sundhedscafe mv. 48 Årsberetning 2007 Kapitel 9 Frivillige Vi har ambitioner om i løbet af de næste år at udvikle Ældre Sagen til en organisation, der: Er kendt for at have fokus på et aktivt og meningsfuldt liv på egne betingelser, uanset alder Har stærk tilslutning i befolkningen også fra nye generationer Er den organisation, der er bedst til at forene en god sag med et godt medlemsudbytte for den enkelte. Vi tror på, at dette ambitiøse mål kan nås, hvis vi hele tiden udvikler organisationen sammen med og i dialog med nuværende og kommende generationer, og hvis både frivillige og medarbejdere får mulighed for at bruge og udvikle deres viden og engagement i sagen. Helt konkret har vi siden slutningen af 2005 haft som mål at nå tallet medlemmer ved slutningen af Vi er nu mere optimistiske og mener i lyset af de fornyelser, vi er i gang med, blandt andet inspireret af samarbejdet med AARP at det er realistisk at øge vores vækstrate og hæve vores ambitionsniveau til medlemmer ultimo STØT EN GOD SAG FÅ HJÆLP/STØT EN GOD SAG BLIV LIDT KLOGERE MØD ANDRE, OPLEV FÅ LUFT I PRIVATØKONOMIEN I Sorø Kommune er Ældre Sagen meget utilfreds med, at kommunen af besparelsesgrunde har tænkt sig at sløjfe den varme mad og i stedet kun lade den lokale madordning omfatte kølemad. Formand Jens Madsen: Mange ældre er undervægtige og spiser ikke tilstrækkeligt. Derfor er det vigtigt, at maden er appetitvækkende. Mariager Fjord Kommune vil forøge prisen for madservice. Ældre Sagen frygter, at det vil få mange til at fravælge ordningen, hvilket vil medføre flere udgifter til hjemmepleje, indlæggelser mv.. Så er de millioner hurtigt spist, udtalte formand Lauge Prip. I Århus har Ældre Sagen protesteret over, at pårørende ikke inddrages nok. Næstformand Arnold Krogh er chokeret over, at flere plejehjem i Århus ikke har pårørenderåd, hvor familier til plejebeboere får mulighed for at sikre, at beboerne bliver ordentligt passet. Til gengæld har formand Tove Jørvang rost kommunen, fordi den vil ansætte ufaglærte studentermedarbejdere til rengøring. Det vil nemlig give det øvrige personale bedre mulighed for at koncentrere sig om det, de er uddannet til, nemlig pleje og omsorg. I Rudersdal Kommune har formand Villy Toft, Ældre Sagen Birkerød, efterlyst rimelige arbejdsvilkår, så en engageret og effektiv hjemmepleje genetableres. Budgetproblemer har fået Københavns Kommune til at satse på sygeplejeklinikker, hvor ældre selv skal bevæge sig hen, i stedet for sygeplejersker, der tager ud og behandler ældre i eget hjem, Det kan betyde, at nogle kommer i klemme, advarer formand Mogens Taarup, Ældre Sagen København. Frivillige fra København har desuden deltaget i et møde med byens sundhedsborgmester om bedre mad til vores ældre. det på, fordi man herved lokalt og regionalt får frihed Der er gennem omvendt brainstorming Hvordan til selv at organisere sig, afhængigt af egen geografi, holder vi de yngre frivillige væk fra vores komiteer? traditioner og tidligere samarbejdsmønstre. fremkommet en lang række gode ideer til at tiltrække de nye og yngre generationer. Det drejer sig typisk Efter forsøgsperioden vil der blive evalueret og opsamlet ud fra erfaringerne i forskellige dele af landet om årige, der stadig er aktive på arbejdsmarkedet, men gerne vil bruge deres kompetencer og og derefter vurderes det, hvordan det lokale samarbejde og erfaringsudvekslingen kan organiseres bedst personlige overskud i en frivillig arbejdsindsats uden muligt. for normal arbejdstid blot der er tale om helt konkrete og gerne tidsbegrænsede opgaver. Ældre Sagens frivillige fra fem kommuner Aabenraa, Rebild, Næstved, Holbæk og Fredensborg Pilotprojektet skal munde ud i at kunne give alle har påtaget sig en særlig rolle, idet de indgår i et andre lokalkomiteer og koordinationsudvalg en vejledning i forskellige rekrutteringsmetoder. særligt organisationsprojekt, der sætter endnu stærkere fokus på, hvordan lokalkomiteerne kan bruge deres fælles koordinationsudvalg til at styrke den frivillige indsats, til gavn for både frivillige og medlemmer. Ældre Sagens udvalg for frivilligkurser består af tre Ledelse, netværk og sundhed De hidtidige erfaringer fra dette projekt er, at det er bestyrelsesmedlemmer og tre ressourcepersoner, som nyttigt at bruge mere tid sammen, gå i dybden med har arbejdet med at videreudvikle vores frivilligkurser, stoffet, opstille nogle visioner og forpligte hinanden dette er blandt andet sket i forbindelse med en temadag for alle undervisere. nogle år ud i fremtiden. Det fører til et bedre samarbejde og giver mere kvalitet i det frivillige arbejde Udvalget lægger op til, at der skal skabes en egentlig lederuddannelse for frivillige. Et andet hovedtema på en måde, der kan gøre Ældre Sagen mere synlig lokalt, en mere kvalificeret med- og modspiller i forhold til kommunen, og derved også en mere attraktiv Endelig har udvalget interesseret sig for begrebet er netværk, som der er blevet afholdt temadag om. forening at være medlem af. Erfaringerne fra dette sundhed, hvilket præger kursusprogrammet i udviklingsprojekt skal bruges og spredes til de øvrige kommuners koordinationsudvalg. Vigtig kommunikation Bladet Aktiv sendes direkte til alle frivillige og styrker Rekruttering blandt nye og yngre generationer derved kommunikationen mellem frivillige og sekretariatet og mellem frivillige indbyrdes. I Aktiv kan De nye og yngre generationer er på mange felter anderledes end tidligere generationer. Det udgør en stor enhver frivillig give udtryk for sine meninger og holdninger og derved påvirke og inspirere andre frivillige. udfordring for os, ikke kun med hensyn til at hverve nye medlemmer, men også i forhold til at rekruttere Aktiv, der i 2007 udkom 7 gange, hvoraf de to var frivillige. kursusprogrammer, udgør dermed en klar forbedring Denne udfordring har vi valgt at arbejde med i et pilotprojekt, hvor en række lokalkomiteer går forrest og fælles medie, der når ud til og favner alle foreningens i forhold til for få år siden, hvor der ikke var et sådant udfører et pioner-arbejde og indsamler nogle erfaringer, som andre komiteer siden vil kunne nyde godt af. Derudover udsender sekretariatet hver uge nyheds- frivillige og ikke kun lokalkomiteformænd. De fem lokalkomiteer er: Haderslev, Fredericia, brevet Internt, der opsamler de vigtigste oplysninger til komiteerne, herunder beslutninger fra bestyrel- Middelfart, Ringkøbing/Holmsland og København City. En repræsentant fra hver lokalkomite deltager i projektgruppen. Deres opgave er at være bindeled mel- systematisk informationsmåde end tidligere. sen. Dette indebærer en meget mere overskuelig og lem lokalkomiteens egen rekrutteringsaktivitet og de beslutninger mv., der foretages i projektgruppen. Årsberetning 2007 Kapitel 1 Hvad arbejder vi for? Ældre Sagens formål og strategi 13 Årsberetning 2007 Kapitel 1 Interessevaretagelse og formidling af viden og holdninger 19 Årsberetning 2007 Kapitel 1 Frivillige Familien indkaldt som modeller Ida brugte flere generationer som modeller i årsberetningen fra Ældre Sagen. Vores langsigtede strategi og vision GOE ORD I EN SNARVENDING På norsk: På dansk: Drittsekk Røvhul Flink Dygtig Hønseskinn Gåsehud Hengenos Hængelås Prøverørsbarn Reagensglasbørn Ta en kølap på apoteket Tage et nummer I blanke messingen Nøgen Knus Tæsk Alfa-krøll Snabel-a ) Rumpetroll Haletudse Kosebamse Teddybjørn Duskejente Heppekorspige Rågafnatt Skovflåt Bjørnebær Brombær Mjølkat (og piggsvin) Pindsvin Skallebanken Tømmermænd Skovbjørn Tæge Pudserblad Vinduesvisker Oro jaska beana (sami) Ti stille hund Potetgull Chips Fyllesyk Tømmermænd Rar Mærkelig Grine Græde Tyggis Tyggegummi Gå i Netto Gå nøgen rundt Pyton Vildt dårligt Raukvilevippe Gyngestol Snill Flink Langbein Fedtmule Hybelkanin Nullermand Morgenbrød Morgenrejsning Erte Drille (!!! red.) Feen Ida fra Egå blev konfirmeret og fejret med med masser af taler og royale gæster fra Canada og England

3 4 5 Liv brugte 1. halvår af 2008 på Krabbesholm Højskole i Skive, på den grafiske linie. Fyldt op med indtryk og kreativitet, søgte hun ind på Den Grafiske Højskole (nu Mediehøjskolen) og startede efter sommerferien på linien Kreativ Kommunikation med intro-tur og papkasse-bådbygning og race. Liv styrer! Jon er 16 år og færdig med 9.B. Afskeden skete dog efter bedste tradition, som man kan se af billedet nederst. (Jon til venstre) Han henslænger nu sit teenageliv på Tømmerup Efterskole ved Kalundborg. Retningen er Adventure Sport. Det har blandt andet betydet mountinbiking, kampsport, kitesurfing og et dykkerbevis er også i hus. Den 3. december udgav gruppen Agent Fresco, bosiddende i Reykjavík, deres nyeste cd 'Lightbulb Universe' med cover af Queen of Analog Design: Liv

4 6 7 Tor går i 4.b. og er fritids-computer-nørd. Vippen i Lyngby Svømmehal bruges stadig ved udspringsundervisningen, hvor han er rykket på junior-holdet. Vi har endda vundet broncemedalje. Tegning, skulpturering og maling øves på Billedskolen på Statens Museum for Kunst. Sådan gør vi herude i Gentofte, hvor intet er godt nok/for godt. HER SAD ÅRETS JULEFOTO Skolefoto 2008 TOR VALDEMAR HOTVEDT LAURSEN HVER TIRSDAG kl Den 10-årige Tor, der er elev på Tjørnegårdskolens 4.b, arbejder med tegne-, male- og skulpturopgaver. Prøver vises på denne side. Go' dreng. Kreativ. Dygtig. IKKE GRATIS OPLEVELSER PÅ BILLEDSKOLEN Statens Museum for Kunst: Sølvgade 48-50, 1307 København K, Åbningstider: Tirsdag søndag 10-17, onsdag 10-20, mandag lukket Den Danske Forskningsfond sponsorerer Scenens aktiviteter. Ret til ændringer forbeholdes.

5 8 9 JANUAR JANUAR 10. maj. 10. maj. 4 4 Nanna Nanna Møller Møller Aasland Aasland jan. 6. jan Ryan Ryan Lau Ydemann Lau Ydemann Møller Møller jan. 10. jan Ann Laursen Ann Laursen jan. 12. jan Martin Martin Lund Lund Hotvedt Hotvedt via: via: 13. jan. 13. jan Ida Magdalene Ida Magdalene Hotvedt Hotvedt jan. 13. jan Bibbi Bibbi Bull Juncker Bull Juncker jan. 14. jan Ole Leif Ole Laursen Leif Laursen jan. 16. jan Nete Laursen Nete Laursen JUNI JUNI 21. jan. 21. jan Mathias Mathias Hilligsø Hilligsø Munk Munk via: via: 21. jan. 21. jan Kathrine Kathrine Høj Andersen Høj Andersen via: via: 28. jan. 28. jan Gitte Smidt Gitte Smidt jan. 30. jan Tauno Tauno Silander Silander jan. 31. jan Dominic Dominic Robb Robb Møller Møller Russel Russel via: via: 31. jan. 31. jan Jacob Jacob Alexander Alexander Kesby Kesby via: via: FEBRUAR FEBRUAR 28. apr. 28. apr Daniel Daniel Gracia Gracia Ole Leif goes ziptrekking MAJ 4. maj. 4. maj Morten Morten Just Linde Just Linde maj. 16. maj Vibeke Vibeke Høj Høj maj. 24. maj Svein Svein Petter Petter Nilssen Nilssen maj. 27. maj Maja Møller Maja Møller Mansachs Mansachs maj. 29. maj Tina Enghoff Tina Enghoff maj. 30. maj AnneMette AnneMette Winkel Winkel Smith Smith via: via: 30. maj. 30. maj Asger Asger Vibov Vibov Werlin Werlin via: via: 17. jun. 17. jun Ida Langeland Ida Langeland Hagen Hagen via: via: 18. jun. 18. jun Felix Enghoff Felix Enghoff Klich Klich jun. 20. jun Catherine Catherine Langeland Langeland jun. 20. jun Odhin Odhin Keane Keane Laursen Laursen via: via: 21. jun. 21. jun Ove Laursen Ove Laursen jun. 25. jun. 7 7 Daniel Daniel Dever Dever Laursen Laursen jun. 26. jun Hanne Hanne Etter Kjelsaas Etter Kjelsaas 5. feb. 5. feb Pia Laursen Pia Laursen JULI JULI 9. feb. 9. feb Kieran Kieran Mariane Mariane Joan Metcalfe Joan Metcalfe via: via: 1. jul. 1. jul Marlon Marlon Langeland Langeland via: via: 16. feb. 16. feb Kathinka Kathinka Kjelsaas Kjelsaas (m) (m) 8. jul. 8. jul Ida Johanne Ida Johanne Borcher Borcher Møller Møller via: via: 22. feb. 22. feb. 7 7 Julie Langeland Julie Langeland Hagen Hagen via: via: 11. jul. 11. jul Rosemarie Rosemarie Rolffes Rolffes Becker Becker Ussing Ussing feb. 26. feb. 9 9 Noah Noah Dever Dever Laursen Laursen jul. 15. jul. 7 7 Carl Møller Carl Møller Mansachs Mansachs via: via: 28. feb. 28. feb Arve Lund Arve Lund (j) 0736(j) (m) (m) 18. jul. 18. jul Søren Søren Lau Borcher Lau Borcher Møller Møller via: via: MARTS MARTS 1. mar. 1. mar Marlen Marlen Langeland Langeland Hagen Hagen jul. 18. jul. 19. jul. 19. jul Tor Valdemar Tor Valdemar Hotvedt Hotvedt Laursen Laursen 8 Glen Ian Glen Ydemann Ian Ydemann Møller Møller mar. 6. mar Annalise Annalise Møller Møller jul. 26. jul Solveig Solveig Maria Maria Etter Etter 6. mar. 6. mar Kent Klich Kent Klich jul. 27. jul Melanie Melanie Møller Møller Russel Russel (m) 941 (m) 15. mar. 15. mar Jørgen Jørgen Laursen Laursen (work) (work) AUGUST AUGUST 22. mar. 22. mar August August Rolffes Rolffes Becker Becker Ussing Ussing aug. 8. aug. 4 4 Markus Markus Langeland Langeland Hagen Hagen mar. 25. mar Carter Carter Slater Slater Robson Robson Bews Bews (work) (work) 14. aug. 14. aug Martine Martine Hotvedt Hotvedt Broløkken Broløkken APRIL APRIL 1. apr. 1. apr Henriette Henriette Rolffes Rolffes Becker Becker aug. 15. aug. 18. aug. 18. aug Adrian Adrian Benjamin Benjamin Etter Etter 50Tina Borcher Tina Borcher apr. 1. apr. 9 9 Martin Martin Hilligsø Hilligsø Munk Munk via: via: 18. aug. 18. aug Kristine Kristine Amalie Amalie Roll Roll via: via: 2. apr. 2. apr Lars Bull Lars Bull aug. 18. aug. 9 9 Molly Molly Enghoff Enghoff Klich Klich apr. 4. apr Knud Knud Werlin Werlin aug. 18. aug. 5 5 Iver Broløkken Iver Broløkken apr. 8. apr Vegard Vegard Langeland Langeland Hagen Hagen via: via: 21. aug. 21. aug. 5 5 Ada Johanna Ada Johanna Hotvedt Hotvedt Nilssen Nilssen apr. 10. apr Nina Roll Nina Weinreich Roll Weinreich via: via: 22. aug. 22. aug Peter Peter Møller Møller Aasland Aasland (m) (m) 10. apr. 10. apr. 4 4 Jens Otto Jens Møller Otto Møller Mansachs Mansachs via: via: 27. aug. 27. aug Shawn Shawn Laursen Laursen apr. 17. apr Rune Rune Skou Skou Laursen Laursen SEPTEMBER SEPTEMBER 21. apr. 21. apr. 6 6 Ingeborg Ingeborg Broløkken Broløkken sep. 2. sep Eva Høj Eva Andersen Høj Andersen apr. 22. apr Liv Caroline Liv Caroline Hotvedt Hotvedt Laursen Laursen sep. 5. sep Birgit Birgit Laursen Laursen apr. 23. apr Ejner Ejner Møller Møller sep. 12. sep Jon Frederik Jon Frederik Hotvedt Hotvedt Laursen Laursen apr. 24. apr Siv Anine Siv Anine Etter Etter 14. sep. 14. sep Hans Hans Henrik Henrik Laursen Laursen (arbejde) (arbejde) MAJ 14. sep. 14. sep. 2 2 Ella Johanne Ella Johanne Møller Møller Mansachs Mansachs sep. 19. sep Carl Magnus Carl Magnus Linde Linde via: via: 20. sep. 20. sep Pernille Pernille Iben Linde Iben Linde

6 10 Sommer hos Kathinka på St. Kalvøy sep. 47 Eval Rud Møller GENNEMSNITSALDER 32,8 22. sep. 8 Ella Viola Linde via: 22. sep. 3 Clara Mathilde Melgaard via: 24. sep. 66 Margrethe Laursen (home) 25. sep. 2 Andrea Langeland Gracia sep. 13 Laura Hilligsø Munk via: OKTOBER 2. okt. 39 Christine Joy Slater Laursen (work) 3. okt. 42 Verner Lau Møller okt. 12 Kallen Dever Laursen okt. 57 Joachim Ussing okt. 30 Marianne Aasland (m) 18. okt. 3 Ville Møller Aasland (m) 20. okt. 37 Henrik Melgaard okt. 53 Peter Roll (arbejde) 26. okt. 45 Susanne Laursen (m) 26. okt. 18 Julie Roll via: 26. okt. 41 Anna Hotvedt (job) 27. okt. 50 Ea Russel (m) 30. okt. 58 Margareth Bucher okt. 17 Frederik Høj Andersen NOVEMBER 2. nov. 56 Morten Bull (m) 10. nov. 41 Nancy Ydemann nov. 51 Åge Magnar Broløkken nov. 53 Søren Boje Mortensen nov. 14 Garret Peter Hugh Metcalfe via: 19. nov. 38 Jacob Mansachs nov. 8 Kai Hunter Laursen via: 23. nov. 38 Lisa Melgaard (m) 24. nov. 55 Claus Kesby , arb nov. 17 Frederik Nicolai Kesby via: DECEMBER 1. dec. 15 Maria Emilie Gillebo Hotvedt via: 1. dec. 42 Alyson Dever Laursen dec. 58 Claus Andersen dec. 16 Amanda Johanne Linde via: 8. dec. 49 Dag Kjelsaas Hotvedt dec. 41 Stacey Laursen (work) 14. dec. 64 Jens Møller Hansen dec. 55 Graham Russel dec. 33 Elizabeth Langeland dec. 44 Henrik Hilligsø Munk GENNEMSNITSALDER 32,8 32,8

7 12 13 Anna+SP fra Aftenposten Anna+SP fra Aftenposten Anna+SP fra Aftenposten Anna+SP fra Aftenposten desværre ikke

8 14 EfterårsElgjagtFerie hos Anna og Svein Petter i Töcksfors 15 Hotvedt-treff på Bjerkø Værter: Familien Lars Bull FÅR.85 Lars Bull FÅRAKT FÅRBILDE FÅRDUFTER FÅRHATT RAGNAR HOTVEDT IN MEMORIAM 7. juni maj 2007 Ragnar Hotvedt 1985 Død elg: Svein Petter FÅRAKT FÅRBILDE FÅRLIK FÅRDUFTER FÅRLEGEN FÅRHATT FÅRMIDDAG FÅRRYKENDE

9 SNAPSHOTS >> NewsTicker >> Personalets vinterferie til Madeira faldt med Sterling Airways Naboerne inviterede personalet til hygge i det lejede sommerhus i Rørvig. Her to skønheder, der nyder udsigten. Det er Joachims til højre. Julius kom til verden i år. For produktionen stod Lisa og Henrik. Storesøster Clara havde også svært ved at skjule sin begejstring. I ønskes alle en fredfyldt jul, men også et rigtig godt nytår skal blive et fantastisk år. Personalet Catherine laver video med sin mor, Margareth laver video med et glimt i øjet. OG GODT NYTÅR hotel springdamvej - nu med pyramidebed og nyt træ med 5 æblesorter!

Julen 2012 Prøliåhørher:

Julen 2012 Prøliåhørher: Prøliåhørher: Studenten, huen og festen. Dåb af Leopold Martinius Maximilian. En Arne og en penisblomst. Liv og Bob og en video. Teenageren og night-gameren. Smuglerne. Stenseminar hos Kathinka. Julen

Læs mere

Af nyudnævnte skriverkarl Hermod Uth, Ginkgo's udsendte

Af nyudnævnte skriverkarl Hermod Uth, Ginkgo's udsendte Julen 2011 Læs om: 60-årig wannabe. Fedt, flid og fitness, vilde svin, Springdamvejens Combo, nyt fra USA, Bruxelles og Linderöd, nyt barn og kæreste, Potter og Podengo og julekort fra Lars Topp. 2 Alt

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Tabeller, diagrammer og tegninger

Tabeller, diagrammer og tegninger Tabeller, diagrammer og tegninger Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 1,4 - tabeller, diagrammer og tegninger Side 142 1: Buspriser (1) Hvor meget koster et 10-turskort

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af

S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af KLUBMESTERSKAB S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af et klubmesterskab fyldt med sjov, gode kampe og en fed weekend. Det foregår i VEDBÆKHALLEN - Henriksholms

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Mogens W. Brolin www.sommerlege.dk August 2015. En introduktion til coaching kommunikation For August 2015

Mogens W. Brolin www.sommerlege.dk August 2015. En introduktion til coaching kommunikation For August 2015 Mogens W. Brolin www.sommerlege.dk August 2015 En introduktion til coaching kommunikation For August 2015 Konfliktforebyggelse Introduktion til Coaching Coach Assistent i en idrætsklub Værktøjer til personlig

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

HOLSTEBRO ROKLUB. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte skema.

HOLSTEBRO ROKLUB. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte skema. Kære roere og forældre! Dato: 05/03/2014 Hermed oversigt over træningstider, KCM-samlinger, regattaer m.v. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Rættarhjálp Føroya. Årsberetning

Rættarhjálp Føroya. Årsberetning Rættarhjálp Føroya Årsberetning For perioden 1. januar - 31. december 2004 ÅRSBERETNING Rættarhjálp Føroya blev etableret den 13.09.1995 og havde første gang åbent den 25. juni 1996. Retshjælpens virksomhed

Læs mere

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Tabeller og diagrammer Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul,7 - tabeller og diagrammer Side 7 : Tabellen og diagrammet herunder viser, hvor mange børn der blev født i

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe.

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe. Marts 2013 FRI-NYT Nyt fra ledelsen Siden sidst har vi holdt vores fastelavnsfest og eleverne havde en rigtig god aften (se billeder på intra). Skolefodboldstævnet i Gørlev Hallen var også i år godt besøgt.

Læs mere

følg os på facebook.com/blivomdeler Lav din egen rap Find 5 fejl Ny App Vind en fed cykel: vind en sportstaske fra hummel blivomdeler.

følg os på facebook.com/blivomdeler Lav din egen rap Find 5 fejl Ny App Vind en fed cykel: vind en sportstaske fra hummel blivomdeler. Nr. 24 juni 2012 Find 5 fejl vind en sportstaske fra hummel følg os på facebook.com/blivomdeler Ny App blivomdeler.nu Vind en fed cykel: Lav din egen rap Yes! Alle oz udgives af FK Distribution, Bredebjergvej

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro torsdag den 29. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Horsens BK RSL CUP 2015. Byder velkommen til U17 M&A

Horsens BK RSL CUP 2015. Byder velkommen til U17 M&A RSL CUP 2015 Byder velkommen til U17 M&A i Horsens Badminton Klub, Sognegårdsvej 1, 8700 Horsens Lørdag den 07. februar 2015, fra kl. 9.00 PROGRAM REV.1 Stævnetelefon: Bo Lynge 2539 9410 Ved afbud på dagen

Læs mere

BÆREDYGTIG KAFFE + + KONTAKT + PRESSE + SPONSORER. Danmarks største festival for global retfærdighed. 21. maj 2011 OM NETVÆRKET BLIV MEDLEM

BÆREDYGTIG KAFFE + + KONTAKT + PRESSE + SPONSORER. Danmarks største festival for global retfærdighed. 21. maj 2011 OM NETVÆRKET BLIV MEDLEM OM NETVÆRKET + KONTAKT + PRESSE + SPONSORER BÆREDYGTIG KAFFE + Danmarks største festival for global retfærdighed PRODUKTER 21. maj 2011 NYHEDER tel 2487 3836 mail info@kaffetekakao.dk ARRANGEMENTER åbningstider

Læs mere

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620. Glædelig jul NYHEEDSARKIV 2006 Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.dec 31.december 2006 Nytårsroning kl. 10.00, hvis vejret tillader.

Læs mere

S.N.I.K Badminton. 1. Ankomst bedes være mindst 30 min. før programangivne spilletidspunkter.

S.N.I.K Badminton. 1. Ankomst bedes være mindst 30 min. før programangivne spilletidspunkter. Så er det blevet tid til klubmesterskabet 2015 i Rudersdal Badminton. Hele lørdagen vil bestå af spændende kampe, præmieoverrækkelser og glade miner! Da vi skal afvikle mange kampe er det meget vigtigt,

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Rættarhjálp Føroya. Årsberetning

Rættarhjálp Føroya. Årsberetning Rættarhjálp Føroya Årsberetning For perioden 1. januar - 31. december 2000 ÅRSBERETNING Rættarhjálp Føroya blev etableret den 13.09.1995 og havde første gang åbent den 25. juni 1996. Retshjælpens virksomhed

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Velkomst. vise jer det færdige resultat og ønsker jer en rigtig god fornøjelse. Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen

Velkomst. vise jer det færdige resultat og ønsker jer en rigtig god fornøjelse. Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen Velkomst Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen til dette års rockmusical Ulvetime. Dette år er noget ganske særligt, da det er rockmusicalens 20. forestilling og dermed vores 20-års

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER MEDIEINFORMATION 2009 Intro Høj indkomst Stor rejseaktivitet Interesse for investeringer Beskriver ovenstående DIN målgruppe?...så spiller DIN målgruppe sikkert

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Kontakt adresse Hospice i Faxe V. Ivan Lilleng Bråby Bygade 12 4690 Haslev ivli@faxekommune.dk Faxe den 29. februar

Læs mere

Forårsstævneprogram Børnedage 10. 11. marts 2012 Århus Stadionhal, Stadion Allé 70, 8000 Århus C Entrepriser:

Forårsstævneprogram Børnedage 10. 11. marts 2012 Århus Stadionhal, Stadion Allé 70, 8000 Århus C Entrepriser: Forårsstævneprogram Børnedage 10. 11. marts 2012 Århus Stadionhal, Stadion Allé 70, 8000 Århus C Entrepriser: Voksne: 50 kr. Børn: 25 kr. LØRDAG DEN 10. MARTS 09.00 Faneinstruktion 09.10 Faneindmarch 09.25

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Aars Svømmeklub LM 2011

Aars Svømmeklub LM 2011 Hej Emilie Andersen Du skal svømme: 100 Fly Hej William Andersen Du skal svømme: 200 Fri Hej Matias Anderson Du skal svømme: 100 Fri, 100 Ryg og 200 Medley Hej Martin H. Hansen Du skal svømme: 200 Ryg,

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

f r7. fliaj I UVIJR. Den norske konge begejstret

f r7. fliaj I UVIJR. Den norske konge begejstret Julen '96 f r7. fliaj I UVIJR. Den norske konge begejstret for den danske hotelfamilie. Marcipanorgie hos Martine og Age il NORSK I.YNTTRIT. Jon som dart-champ under lynferie i BedstePapas hytte. Liv i

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. 25. nov. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Klinteby, den 20. august 2009 Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Mødet blev afholdt hos Jesper Lund Andersen. Til stede ved mødet var: Steen B. Rasmussen,

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Lørdag den 8. marts 2014

Lørdag den 8. marts 2014 Lørdag den 8. marts 2014 Tid Forening Antal Alder Holdnavn Instruktører 10.00 Åbning ved DGI Midtjylland Hammerum Ynglinge v/ Sofia Omann og AK Madsen 10.10 Gjellerup Sdr. 96 1. - 2. kl Spring/Rytme 2

Læs mere

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS.

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS. NOTAT 19. FEBRUAR 215 JOURNALNUMMER 11/72 SKREVET AF KÅRE STRØM UNDERRETNINGER I PERIODEN 1. JANUAR 2-31. DECEMBER 2 Forvaltningen har siden år 212 udarbejdet analyser/stikprøver af modtagne underretninger

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

GLADBYS ÅBNING. Åbning af gladby mandag kl. 8.50. Se mere fra åbning på side 2.

GLADBYS ÅBNING. Åbning af gladby mandag kl. 8.50. Se mere fra åbning på side 2. GLADBYS ÅBNING Åbning af gladby mandag kl. 8.50. Se mere fra åbning på side 2. Vi skulle først lige have ro og så begyndte vores borgmester Berit. Hun startede med at sige. I skal til at skabe en by på

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt AR N 99 110 Etapeplanerne følger på de efterfølgende 28 sider: Etape 1 Etape 1+2 Etape 2 Etape 2+3 Etape 3 Etape 3+4 Etape 4 Etape 4+5 Etape 5 Etape 5+6 Etape 6 Etape 6+7 Etape 7 Etape 7+8 Etape 8 Etape

Læs mere

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013 Notat Dato Skrevet af Journal nr. 3. januar 214 Kåre Strøm 11/1472 Underretninger i perioden 1. januar 213 31. december 213 Børneudvalget (BU) besluttede på sit møde den 27. februar 213 sag nr. 544, at

Læs mere

HHX-kalender 2010-2011 HSSYD Vordingborg Ændringer siden sidste version mærket med gul

HHX-kalender 2010-2011 HSSYD Vordingborg Ændringer siden sidste version mærket med gul 6. dec. 2010 AUGUST 2010 HHX-kalender 2010-2011 HSSYD Vordingborg Ændringer siden sidste version mærket med gul hh1 hh2 hh3 fagpk. Medarbejdere Uge Dato Aktivitet Ansv. Pl.start Adm. 31 man 2. aug Administrationen

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere