Modeller. Julen Side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modeller. Julen 2008. Side 2"

Transkript

1 Julen 2008 Modeller Side 2 Læs også: Hotelpersonale i Ældre Sagens søgelys Makrelmord på Vestlandet Efterskoleelev i vandet Designdronning involveret i Islandsk undergrund Egå-fe konfirmeret Dansk-norsk sprog-guide Norske hustruer i blodig jagt på naturen Ragnars tegnestribe Mere side 12

2 12 Årsberetning 2007 Kapitel 2 Hvad arbejder vi for? Ældre Sagens formål og strategi Vores medlemmer benytter i forskellig grad de ydelser og aktiviteter, Ældre Sagen tilbyder. Det hænger sammen med, at vi har en meget stor og bredt sammensat medlemsskare, der har forskellige behov og interesser og desuden befinder sig i forskellige faser i livet. Nogle nyder direkte fordel af medlemskabet her og nu ved eksempelvis at deltage i lokale medlemsarrangementer, få fordel af rabatterne hos vores samarbejdspartnere eller på en helt tredje måde direkte nyde godt af de ydelser, vi tilbyder. Andre betragter os som en slags forsikring: Man har ikke brug for vores ydelser lige nu men det kan jo være, at man i fremtiden kan få brug for rådgivning, opbakning, netværk eller andre af vores tilbud. Atter andre melder sig ind, fordi man ønsker at hjælpe andre man ønsker simpelthen at støtte en god sag. Med andre ord støtter man Ældre Sagen, fordi vi kæmper for et mere fleksibelt arbejdsmarked, er fortalere for ordentlig pleje og omsorg til de mennesker, der ikke længere kan klare sig selv eller fordi vi arrangerer motion for demente eller organiserer frivillige, der besøger ensomme mennesker. Ofte vil et medlem være drevet af flere af disse motiver på en gang, ligesom motiverne kan overlappe hinanden. En medlemsundersøgelse i 2006 viste, at det i meget høj grad er den gode sag, der både tiltrækker og fastholder vores medlemmer. I noget mindre omfang er det forsikringsmotivet, og lavest prioritet har fordele her og nu. INTERESSEVARETAGELSE OG FORMIDLING AF INFORMATION ANDRE HJÆLP OMSORG VIDEN VÆRKTØJER KOMPETENCER MØDESTEDER AKTIVITETER NETVÆRK KONTANTE FORDELE MIG SELV I FREMTIDEN MIG SELV 18 Årsberetning 2007 Kapitel 3 Interessevaretagelse og formidling af viden og holdninger Eksempler på lokal interessevaretagelse inden for sundhed, omsorg og pleje Vores medlemmer forventer med rette, at Ældre Sagen er en aktiv med- og modspiller i forhold til kommunerne, der i dag har et større politisk ansvar end nogensinde før. I det følgende nævnes eksempler på den lokale interessevaretagelse i forhold til sundhed, pleje og omsorg, som vores frivillige og lokalkomiteer står for. I Midtjylland har bestyrelsesmedlem Tage Elkjær påpeget kritisable eksempler på, at personer har skullet vente i op til 20 minutter, før Lægevagten reagerede betydeligt længere tid end de angivelige maksimalt fem minutter. Hos Ældre Sagen i Aabybro har det vakt bekymring, at der måske kun bliver tre døgnbemandede akutberedskaber på de nordjyske sygehuse. Ældre Sagens formand Tage Due: Jeg vil nødigt være den, der skal køres med brækket ben eller høj feber i ambulance ad smalle veje med mange sving og bump. Da social- og sundhedsarbejderne i Assens Kommune overenskomststridigt nedlagde arbejdet, lød den klare udmelding fra Ældre Sagens formand Helge Jensen: Vi har stor forståelse over for kvaliteten af deres arbejde. Men vi kan ikke acceptere, at de bruger ældre og svage mennesker som gidsler i deres konflikt. I Aabenraa har Koordinationsudvalget stiftet et ældrepolitisk udvalg med repræsentanter fra alle fem lokalkomiteer i kommunen. Udvalget beskæftiger sig med hjemmehjælpsområdet og vil arrangere mindst et borgermøde om året. I Nyborg har Koordinationsudvalget gennem hele 2007 haft en dialog med kommunen om at etablere et sundhedscenter i et tidligere sygehus, hvor mange lokaler står tomme. Et sundhedscenter med læger, tandlæger, fysioterapeuter, sundhedscafe mv. 48 Årsberetning 2007 Kapitel 9 Frivillige Vi har ambitioner om i løbet af de næste år at udvikle Ældre Sagen til en organisation, der: Er kendt for at have fokus på et aktivt og meningsfuldt liv på egne betingelser, uanset alder Har stærk tilslutning i befolkningen også fra nye generationer Er den organisation, der er bedst til at forene en god sag med et godt medlemsudbytte for den enkelte. Vi tror på, at dette ambitiøse mål kan nås, hvis vi hele tiden udvikler organisationen sammen med og i dialog med nuværende og kommende generationer, og hvis både frivillige og medarbejdere får mulighed for at bruge og udvikle deres viden og engagement i sagen. Helt konkret har vi siden slutningen af 2005 haft som mål at nå tallet medlemmer ved slutningen af Vi er nu mere optimistiske og mener i lyset af de fornyelser, vi er i gang med, blandt andet inspireret af samarbejdet med AARP at det er realistisk at øge vores vækstrate og hæve vores ambitionsniveau til medlemmer ultimo STØT EN GOD SAG FÅ HJÆLP/STØT EN GOD SAG BLIV LIDT KLOGERE MØD ANDRE, OPLEV FÅ LUFT I PRIVATØKONOMIEN I Sorø Kommune er Ældre Sagen meget utilfreds med, at kommunen af besparelsesgrunde har tænkt sig at sløjfe den varme mad og i stedet kun lade den lokale madordning omfatte kølemad. Formand Jens Madsen: Mange ældre er undervægtige og spiser ikke tilstrækkeligt. Derfor er det vigtigt, at maden er appetitvækkende. Mariager Fjord Kommune vil forøge prisen for madservice. Ældre Sagen frygter, at det vil få mange til at fravælge ordningen, hvilket vil medføre flere udgifter til hjemmepleje, indlæggelser mv.. Så er de millioner hurtigt spist, udtalte formand Lauge Prip. I Århus har Ældre Sagen protesteret over, at pårørende ikke inddrages nok. Næstformand Arnold Krogh er chokeret over, at flere plejehjem i Århus ikke har pårørenderåd, hvor familier til plejebeboere får mulighed for at sikre, at beboerne bliver ordentligt passet. Til gengæld har formand Tove Jørvang rost kommunen, fordi den vil ansætte ufaglærte studentermedarbejdere til rengøring. Det vil nemlig give det øvrige personale bedre mulighed for at koncentrere sig om det, de er uddannet til, nemlig pleje og omsorg. I Rudersdal Kommune har formand Villy Toft, Ældre Sagen Birkerød, efterlyst rimelige arbejdsvilkår, så en engageret og effektiv hjemmepleje genetableres. Budgetproblemer har fået Københavns Kommune til at satse på sygeplejeklinikker, hvor ældre selv skal bevæge sig hen, i stedet for sygeplejersker, der tager ud og behandler ældre i eget hjem, Det kan betyde, at nogle kommer i klemme, advarer formand Mogens Taarup, Ældre Sagen København. Frivillige fra København har desuden deltaget i et møde med byens sundhedsborgmester om bedre mad til vores ældre. det på, fordi man herved lokalt og regionalt får frihed Der er gennem omvendt brainstorming Hvordan til selv at organisere sig, afhængigt af egen geografi, holder vi de yngre frivillige væk fra vores komiteer? traditioner og tidligere samarbejdsmønstre. fremkommet en lang række gode ideer til at tiltrække de nye og yngre generationer. Det drejer sig typisk Efter forsøgsperioden vil der blive evalueret og opsamlet ud fra erfaringerne i forskellige dele af landet om årige, der stadig er aktive på arbejdsmarkedet, men gerne vil bruge deres kompetencer og og derefter vurderes det, hvordan det lokale samarbejde og erfaringsudvekslingen kan organiseres bedst personlige overskud i en frivillig arbejdsindsats uden muligt. for normal arbejdstid blot der er tale om helt konkrete og gerne tidsbegrænsede opgaver. Ældre Sagens frivillige fra fem kommuner Aabenraa, Rebild, Næstved, Holbæk og Fredensborg Pilotprojektet skal munde ud i at kunne give alle har påtaget sig en særlig rolle, idet de indgår i et andre lokalkomiteer og koordinationsudvalg en vejledning i forskellige rekrutteringsmetoder. særligt organisationsprojekt, der sætter endnu stærkere fokus på, hvordan lokalkomiteerne kan bruge deres fælles koordinationsudvalg til at styrke den frivillige indsats, til gavn for både frivillige og medlemmer. Ældre Sagens udvalg for frivilligkurser består af tre Ledelse, netværk og sundhed De hidtidige erfaringer fra dette projekt er, at det er bestyrelsesmedlemmer og tre ressourcepersoner, som nyttigt at bruge mere tid sammen, gå i dybden med har arbejdet med at videreudvikle vores frivilligkurser, stoffet, opstille nogle visioner og forpligte hinanden dette er blandt andet sket i forbindelse med en temadag for alle undervisere. nogle år ud i fremtiden. Det fører til et bedre samarbejde og giver mere kvalitet i det frivillige arbejde Udvalget lægger op til, at der skal skabes en egentlig lederuddannelse for frivillige. Et andet hovedtema på en måde, der kan gøre Ældre Sagen mere synlig lokalt, en mere kvalificeret med- og modspiller i forhold til kommunen, og derved også en mere attraktiv Endelig har udvalget interesseret sig for begrebet er netværk, som der er blevet afholdt temadag om. forening at være medlem af. Erfaringerne fra dette sundhed, hvilket præger kursusprogrammet i udviklingsprojekt skal bruges og spredes til de øvrige kommuners koordinationsudvalg. Vigtig kommunikation Bladet Aktiv sendes direkte til alle frivillige og styrker Rekruttering blandt nye og yngre generationer derved kommunikationen mellem frivillige og sekretariatet og mellem frivillige indbyrdes. I Aktiv kan De nye og yngre generationer er på mange felter anderledes end tidligere generationer. Det udgør en stor enhver frivillig give udtryk for sine meninger og holdninger og derved påvirke og inspirere andre frivillige. udfordring for os, ikke kun med hensyn til at hverve nye medlemmer, men også i forhold til at rekruttere Aktiv, der i 2007 udkom 7 gange, hvoraf de to var frivillige. kursusprogrammer, udgør dermed en klar forbedring Denne udfordring har vi valgt at arbejde med i et pilotprojekt, hvor en række lokalkomiteer går forrest og fælles medie, der når ud til og favner alle foreningens i forhold til for få år siden, hvor der ikke var et sådant udfører et pioner-arbejde og indsamler nogle erfaringer, som andre komiteer siden vil kunne nyde godt af. Derudover udsender sekretariatet hver uge nyheds- frivillige og ikke kun lokalkomiteformænd. De fem lokalkomiteer er: Haderslev, Fredericia, brevet Internt, der opsamler de vigtigste oplysninger til komiteerne, herunder beslutninger fra bestyrel- Middelfart, Ringkøbing/Holmsland og København City. En repræsentant fra hver lokalkomite deltager i projektgruppen. Deres opgave er at være bindeled mel- systematisk informationsmåde end tidligere. sen. Dette indebærer en meget mere overskuelig og lem lokalkomiteens egen rekrutteringsaktivitet og de beslutninger mv., der foretages i projektgruppen. Årsberetning 2007 Kapitel 1 Hvad arbejder vi for? Ældre Sagens formål og strategi 13 Årsberetning 2007 Kapitel 1 Interessevaretagelse og formidling af viden og holdninger 19 Årsberetning 2007 Kapitel 1 Frivillige Familien indkaldt som modeller Ida brugte flere generationer som modeller i årsberetningen fra Ældre Sagen. Vores langsigtede strategi og vision GOE ORD I EN SNARVENDING På norsk: På dansk: Drittsekk Røvhul Flink Dygtig Hønseskinn Gåsehud Hengenos Hængelås Prøverørsbarn Reagensglasbørn Ta en kølap på apoteket Tage et nummer I blanke messingen Nøgen Knus Tæsk Alfa-krøll Snabel-a ) Rumpetroll Haletudse Kosebamse Teddybjørn Duskejente Heppekorspige Rågafnatt Skovflåt Bjørnebær Brombær Mjølkat (og piggsvin) Pindsvin Skallebanken Tømmermænd Skovbjørn Tæge Pudserblad Vinduesvisker Oro jaska beana (sami) Ti stille hund Potetgull Chips Fyllesyk Tømmermænd Rar Mærkelig Grine Græde Tyggis Tyggegummi Gå i Netto Gå nøgen rundt Pyton Vildt dårligt Raukvilevippe Gyngestol Snill Flink Langbein Fedtmule Hybelkanin Nullermand Morgenbrød Morgenrejsning Erte Drille (!!! red.) Feen Ida fra Egå blev konfirmeret og fejret med med masser af taler og royale gæster fra Canada og England

3 4 5 Liv brugte 1. halvår af 2008 på Krabbesholm Højskole i Skive, på den grafiske linie. Fyldt op med indtryk og kreativitet, søgte hun ind på Den Grafiske Højskole (nu Mediehøjskolen) og startede efter sommerferien på linien Kreativ Kommunikation med intro-tur og papkasse-bådbygning og race. Liv styrer! Jon er 16 år og færdig med 9.B. Afskeden skete dog efter bedste tradition, som man kan se af billedet nederst. (Jon til venstre) Han henslænger nu sit teenageliv på Tømmerup Efterskole ved Kalundborg. Retningen er Adventure Sport. Det har blandt andet betydet mountinbiking, kampsport, kitesurfing og et dykkerbevis er også i hus. Den 3. december udgav gruppen Agent Fresco, bosiddende i Reykjavík, deres nyeste cd 'Lightbulb Universe' med cover af Queen of Analog Design: Liv

4 6 7 Tor går i 4.b. og er fritids-computer-nørd. Vippen i Lyngby Svømmehal bruges stadig ved udspringsundervisningen, hvor han er rykket på junior-holdet. Vi har endda vundet broncemedalje. Tegning, skulpturering og maling øves på Billedskolen på Statens Museum for Kunst. Sådan gør vi herude i Gentofte, hvor intet er godt nok/for godt. HER SAD ÅRETS JULEFOTO Skolefoto 2008 TOR VALDEMAR HOTVEDT LAURSEN HVER TIRSDAG kl Den 10-årige Tor, der er elev på Tjørnegårdskolens 4.b, arbejder med tegne-, male- og skulpturopgaver. Prøver vises på denne side. Go' dreng. Kreativ. Dygtig. IKKE GRATIS OPLEVELSER PÅ BILLEDSKOLEN Statens Museum for Kunst: Sølvgade 48-50, 1307 København K, Åbningstider: Tirsdag søndag 10-17, onsdag 10-20, mandag lukket Den Danske Forskningsfond sponsorerer Scenens aktiviteter. Ret til ændringer forbeholdes.

5 8 9 JANUAR JANUAR 10. maj. 10. maj. 4 4 Nanna Nanna Møller Møller Aasland Aasland jan. 6. jan Ryan Ryan Lau Ydemann Lau Ydemann Møller Møller jan. 10. jan Ann Laursen Ann Laursen jan. 12. jan Martin Martin Lund Lund Hotvedt Hotvedt via: via: 13. jan. 13. jan Ida Magdalene Ida Magdalene Hotvedt Hotvedt jan. 13. jan Bibbi Bibbi Bull Juncker Bull Juncker jan. 14. jan Ole Leif Ole Laursen Leif Laursen jan. 16. jan Nete Laursen Nete Laursen JUNI JUNI 21. jan. 21. jan Mathias Mathias Hilligsø Hilligsø Munk Munk via: via: 21. jan. 21. jan Kathrine Kathrine Høj Andersen Høj Andersen via: via: 28. jan. 28. jan Gitte Smidt Gitte Smidt jan. 30. jan Tauno Tauno Silander Silander jan. 31. jan Dominic Dominic Robb Robb Møller Møller Russel Russel via: via: 31. jan. 31. jan Jacob Jacob Alexander Alexander Kesby Kesby via: via: FEBRUAR FEBRUAR 28. apr. 28. apr Daniel Daniel Gracia Gracia Ole Leif goes ziptrekking MAJ 4. maj. 4. maj Morten Morten Just Linde Just Linde maj. 16. maj Vibeke Vibeke Høj Høj maj. 24. maj Svein Svein Petter Petter Nilssen Nilssen maj. 27. maj Maja Møller Maja Møller Mansachs Mansachs maj. 29. maj Tina Enghoff Tina Enghoff maj. 30. maj AnneMette AnneMette Winkel Winkel Smith Smith via: via: 30. maj. 30. maj Asger Asger Vibov Vibov Werlin Werlin via: via: 17. jun. 17. jun Ida Langeland Ida Langeland Hagen Hagen via: via: 18. jun. 18. jun Felix Enghoff Felix Enghoff Klich Klich jun. 20. jun Catherine Catherine Langeland Langeland jun. 20. jun Odhin Odhin Keane Keane Laursen Laursen via: via: 21. jun. 21. jun Ove Laursen Ove Laursen jun. 25. jun. 7 7 Daniel Daniel Dever Dever Laursen Laursen jun. 26. jun Hanne Hanne Etter Kjelsaas Etter Kjelsaas 5. feb. 5. feb Pia Laursen Pia Laursen JULI JULI 9. feb. 9. feb Kieran Kieran Mariane Mariane Joan Metcalfe Joan Metcalfe via: via: 1. jul. 1. jul Marlon Marlon Langeland Langeland via: via: 16. feb. 16. feb Kathinka Kathinka Kjelsaas Kjelsaas (m) (m) 8. jul. 8. jul Ida Johanne Ida Johanne Borcher Borcher Møller Møller via: via: 22. feb. 22. feb. 7 7 Julie Langeland Julie Langeland Hagen Hagen via: via: 11. jul. 11. jul Rosemarie Rosemarie Rolffes Rolffes Becker Becker Ussing Ussing feb. 26. feb. 9 9 Noah Noah Dever Dever Laursen Laursen jul. 15. jul. 7 7 Carl Møller Carl Møller Mansachs Mansachs via: via: 28. feb. 28. feb Arve Lund Arve Lund (j) 0736(j) (m) (m) 18. jul. 18. jul Søren Søren Lau Borcher Lau Borcher Møller Møller via: via: MARTS MARTS 1. mar. 1. mar Marlen Marlen Langeland Langeland Hagen Hagen jul. 18. jul. 19. jul. 19. jul Tor Valdemar Tor Valdemar Hotvedt Hotvedt Laursen Laursen 8 Glen Ian Glen Ydemann Ian Ydemann Møller Møller mar. 6. mar Annalise Annalise Møller Møller jul. 26. jul Solveig Solveig Maria Maria Etter Etter 6. mar. 6. mar Kent Klich Kent Klich jul. 27. jul Melanie Melanie Møller Møller Russel Russel (m) 941 (m) 15. mar. 15. mar Jørgen Jørgen Laursen Laursen (work) (work) AUGUST AUGUST 22. mar. 22. mar August August Rolffes Rolffes Becker Becker Ussing Ussing aug. 8. aug. 4 4 Markus Markus Langeland Langeland Hagen Hagen mar. 25. mar Carter Carter Slater Slater Robson Robson Bews Bews (work) (work) 14. aug. 14. aug Martine Martine Hotvedt Hotvedt Broløkken Broløkken APRIL APRIL 1. apr. 1. apr Henriette Henriette Rolffes Rolffes Becker Becker aug. 15. aug. 18. aug. 18. aug Adrian Adrian Benjamin Benjamin Etter Etter 50Tina Borcher Tina Borcher apr. 1. apr. 9 9 Martin Martin Hilligsø Hilligsø Munk Munk via: via: 18. aug. 18. aug Kristine Kristine Amalie Amalie Roll Roll via: via: 2. apr. 2. apr Lars Bull Lars Bull aug. 18. aug. 9 9 Molly Molly Enghoff Enghoff Klich Klich apr. 4. apr Knud Knud Werlin Werlin aug. 18. aug. 5 5 Iver Broløkken Iver Broløkken apr. 8. apr Vegard Vegard Langeland Langeland Hagen Hagen via: via: 21. aug. 21. aug. 5 5 Ada Johanna Ada Johanna Hotvedt Hotvedt Nilssen Nilssen apr. 10. apr Nina Roll Nina Weinreich Roll Weinreich via: via: 22. aug. 22. aug Peter Peter Møller Møller Aasland Aasland (m) (m) 10. apr. 10. apr. 4 4 Jens Otto Jens Møller Otto Møller Mansachs Mansachs via: via: 27. aug. 27. aug Shawn Shawn Laursen Laursen apr. 17. apr Rune Rune Skou Skou Laursen Laursen SEPTEMBER SEPTEMBER 21. apr. 21. apr. 6 6 Ingeborg Ingeborg Broløkken Broløkken sep. 2. sep Eva Høj Eva Andersen Høj Andersen apr. 22. apr Liv Caroline Liv Caroline Hotvedt Hotvedt Laursen Laursen sep. 5. sep Birgit Birgit Laursen Laursen apr. 23. apr Ejner Ejner Møller Møller sep. 12. sep Jon Frederik Jon Frederik Hotvedt Hotvedt Laursen Laursen apr. 24. apr Siv Anine Siv Anine Etter Etter 14. sep. 14. sep Hans Hans Henrik Henrik Laursen Laursen (arbejde) (arbejde) MAJ 14. sep. 14. sep. 2 2 Ella Johanne Ella Johanne Møller Møller Mansachs Mansachs sep. 19. sep Carl Magnus Carl Magnus Linde Linde via: via: 20. sep. 20. sep Pernille Pernille Iben Linde Iben Linde

6 10 Sommer hos Kathinka på St. Kalvøy sep. 47 Eval Rud Møller GENNEMSNITSALDER 32,8 22. sep. 8 Ella Viola Linde via: 22. sep. 3 Clara Mathilde Melgaard via: 24. sep. 66 Margrethe Laursen (home) 25. sep. 2 Andrea Langeland Gracia sep. 13 Laura Hilligsø Munk via: OKTOBER 2. okt. 39 Christine Joy Slater Laursen (work) 3. okt. 42 Verner Lau Møller okt. 12 Kallen Dever Laursen okt. 57 Joachim Ussing okt. 30 Marianne Aasland (m) 18. okt. 3 Ville Møller Aasland (m) 20. okt. 37 Henrik Melgaard okt. 53 Peter Roll (arbejde) 26. okt. 45 Susanne Laursen (m) 26. okt. 18 Julie Roll via: 26. okt. 41 Anna Hotvedt (job) 27. okt. 50 Ea Russel (m) 30. okt. 58 Margareth Bucher okt. 17 Frederik Høj Andersen NOVEMBER 2. nov. 56 Morten Bull (m) 10. nov. 41 Nancy Ydemann nov. 51 Åge Magnar Broløkken nov. 53 Søren Boje Mortensen nov. 14 Garret Peter Hugh Metcalfe via: 19. nov. 38 Jacob Mansachs nov. 8 Kai Hunter Laursen via: 23. nov. 38 Lisa Melgaard (m) 24. nov. 55 Claus Kesby , arb nov. 17 Frederik Nicolai Kesby via: DECEMBER 1. dec. 15 Maria Emilie Gillebo Hotvedt via: 1. dec. 42 Alyson Dever Laursen dec. 58 Claus Andersen dec. 16 Amanda Johanne Linde via: 8. dec. 49 Dag Kjelsaas Hotvedt dec. 41 Stacey Laursen (work) 14. dec. 64 Jens Møller Hansen dec. 55 Graham Russel dec. 33 Elizabeth Langeland dec. 44 Henrik Hilligsø Munk GENNEMSNITSALDER 32,8 32,8

7 12 13 Anna+SP fra Aftenposten Anna+SP fra Aftenposten Anna+SP fra Aftenposten Anna+SP fra Aftenposten desværre ikke

8 14 EfterårsElgjagtFerie hos Anna og Svein Petter i Töcksfors 15 Hotvedt-treff på Bjerkø Værter: Familien Lars Bull FÅR.85 Lars Bull FÅRAKT FÅRBILDE FÅRDUFTER FÅRHATT RAGNAR HOTVEDT IN MEMORIAM 7. juni maj 2007 Ragnar Hotvedt 1985 Død elg: Svein Petter FÅRAKT FÅRBILDE FÅRLIK FÅRDUFTER FÅRLEGEN FÅRHATT FÅRMIDDAG FÅRRYKENDE

9 SNAPSHOTS >> NewsTicker >> Personalets vinterferie til Madeira faldt med Sterling Airways Naboerne inviterede personalet til hygge i det lejede sommerhus i Rørvig. Her to skønheder, der nyder udsigten. Det er Joachims til højre. Julius kom til verden i år. For produktionen stod Lisa og Henrik. Storesøster Clara havde også svært ved at skjule sin begejstring. I ønskes alle en fredfyldt jul, men også et rigtig godt nytår skal blive et fantastisk år. Personalet Catherine laver video med sin mor, Margareth laver video med et glimt i øjet. OG GODT NYTÅR hotel springdamvej - nu med pyramidebed og nyt træ med 5 æblesorter!

UngFesten. Julen 2013

UngFesten. Julen 2013 Julen 2013 UngFesten Hoteloldfrue in the Hood. One Boar Down. Whistler moments. Liv, Bob, anden og kvindekroppen. Hårde skud i softgunnen. Zlatans Rock Palace. Svampe på tur. Kano, vandski og blå mærker.

Læs mere

Julen 2010. - nu med Podengo

Julen 2010. - nu med Podengo Julen 2010 - nu med Podengo Læs om: Nuno Podengo, stavrasset, råd til børn og unge, Agent Fresco, First Lego League, guld og grønne skove, Daisy, Prins Smørhår af Egå, huuuii i Tivoli, 120 års norsk fødselsdagsfest

Læs mere

Af nyudnævnte skriverkarl Hermod Uth, Ginkgo's udsendte

Af nyudnævnte skriverkarl Hermod Uth, Ginkgo's udsendte Julen 2011 Læs om: 60-årig wannabe. Fedt, flid og fitness, vilde svin, Springdamvejens Combo, nyt fra USA, Bruxelles og Linderöd, nyt barn og kæreste, Potter og Podengo og julekort fra Lars Topp. 2 Alt

Læs mere

Julen 2012 Prøliåhørher:

Julen 2012 Prøliåhørher: Prøliåhørher: Studenten, huen og festen. Dåb af Leopold Martinius Maximilian. En Arne og en penisblomst. Liv og Bob og en video. Teenageren og night-gameren. Smuglerne. Stenseminar hos Kathinka. Julen

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Student - og så afsted

Student - og så afsted Julen 2006 Student - og så afsted Fra Aurehøj til ris og karry Læs også: Selvsnavende hotelvært en samfundshjælper Junior 2 springer ud i malerkunsten, Junior 1 i kødhelvede Med Overlæreren og Tandfeen

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Julen '99 2 HOTELVÆRT I POLITIET SØGELYS 6 NY MAND PÅ HOTELLET? 6 YNGSTE PICCOLO PRESSET? 8 HOTELFRUE ANGRER 3 FÆTTER/KUSINE DYPPET

Julen '99 2 HOTELVÆRT I POLITIET SØGELYS 6 NY MAND PÅ HOTELLET? 6 YNGSTE PICCOLO PRESSET? 8 HOTELFRUE ANGRER 3 FÆTTER/KUSINE DYPPET Julen '99 2000 Check din alder i det nye årtusinde på midtersiden 2 HOTELVÆRT I POLITIET SØGELYS 6 NY MAND PÅ HOTELLET? 6 YNGSTE PICCOLO PRESSET? 8 HOTELFRUE ANGRER 3 FÆTTER/KUSINE DYPPET Jeg har absolut

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 651 1. november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 469 1. juni 2009 Dato: 27. maj 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Navn Årg Tid Dato Sted Navn Årg Tid Dato Sted. Kortbane 50 Fri Langbane

Navn Årg Tid Dato Sted Navn Årg Tid Dato Sted. Kortbane 50 Fri Langbane Kortbane 50 Fri Langbane Kåre Axelsen 89 0.23,86 27. okt Greve Michael Poulsen 81 0.23,89 11. jul Århus Morten Riemenschneider 89 0.24,84 25. nov Greve Kåre Axelsen 89 0.24,37 11. jul Århus Martin Louring

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 456 1. december 2008 Dato: 27. november 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Ældre Sagens frivillige indsats. til gensidig glæde

Ældre Sagens frivillige indsats. til gensidig glæde Ældre Sagens frivillige indsats til gensidig glæde Nærvær, tryghed og netværk Ældre Sagens mere end 10.500 frivillige gør dagligt en kæmpe indsats for at skabe indhold og livskvalitet i andre menneskers

Læs mere

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Dato 31-08-2009 Side 1 184 Julie Pilgård Andersen 20030607 Heidi Andersen Jakob Pilgård Andersen Præstevejen 41 9864 5303 185 Stine Lykke Nielsen Fyllgraf 20030831

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Carl Anton Birkeskov Sabinsky

Carl Anton Birkeskov Sabinsky Efterkommere af Carl Anton Birkeskov Sabinsky af Ebbe Møller Jensen april 2010 Indholdsfortegnelse Efterkommertræ for Carl Anton Sabinsky (Birkeskov)...3 Register rapport for Carl Anton Sabinsky (Birkeskov)...9

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 684 1. juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Formandens rolle. - I bestyrelsen

Formandens rolle. - I bestyrelsen 1 Formandens rolle - I bestyrelsen Formandens roller og opgaver 2 Koordinere afdelingens arbejde styrke arbejdsdelingen Motivere de lokale aktive skabe fællesskabsfølelse, engagement, begejstring og stolthed

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Nyhed. ÅRSNISSEPAR 2014 CECILIE & VILHELM Højde: 9/12 cm Varenr.: 330574. Pris pr. par: 349,95

Nyhed. ÅRSNISSEPAR 2014 CECILIE & VILHELM Højde: 9/12 cm Varenr.: 330574. Pris pr. par: 349,95 Etly Klarborg 2014 ÅRSNISSEPAR 2014 CECILIE & VILHELM Højde: 9/12 cm Varenr.: 330574 Pris pr. par: 349,95 Nyhed Årsnisserne Årsnissepar er blevet en fast tradition blandt den årlige kollektion af nisser.

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 685 1. august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Tore Hulgaard TDer, Freddy Johansen, Kaj Jensen Arrangør: Rold Skov Skiklub, Aalborg Skiklub, Holte Skiklub www,dmlangrend,dk

Tore Hulgaard TDer, Freddy Johansen, Kaj Jensen Arrangør: Rold Skov Skiklub, Aalborg Skiklub, Holte Skiklub www,dmlangrend,dk D06 (0-6 år), 700 m 1 119 Frida Møller Bobach Rold Skov 04:06,7 1 04:06,7 2 117 Lea Rye Madsen Rold Skov Skiklub 04:07,7 1 04:07,7 D10 (7-10 år), 700 m 1 121 Andrea Ebert Svenningsen Rold Skov skiklub

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

TOP 10-2014 Herrer. Opdateret til og med 8. dec 2014

TOP 10-2014 Herrer. Opdateret til og med 8. dec 2014 50 Fri Kasper Winther 95 0:23.89 20. nov Brønshøj Kasper Winther 95 0:24.43 04. jul Odense Dennis Kinnerup 88 0:24.54 15. nov Aalborg Dennis Kinnerup 88 0:25.32 10. maj Gentofte Ralf Dalby 95 0:24.68 24.

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: februar 2014 Dato: 23. januar 2014 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: februar 2014 Dato: 23. januar 2014 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 623 1. februar 2014 Dato: 23. januar 2014 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen.

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen. Viet den 20. nov. 1784 Jørgen Petersen * aug. 1756, søn af Peter Mathiasen og Marie Madsdatter Damgade 24. Maren Christensdatter (1762 1790), datter af Christen Jørgensen Schmidt og Kirsten Hansdatter

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Børn til og med 11 år, 6 km

Børn til og med 11 år, 6 km Børn til og med 11 år, 6 km 00:37:04 Tilde Plass 306 1 00:55:42 Mille Plass 307 2 00:55:43 Cecilie Rasmussen 338 3 01:02:16 Rasmus Rosendahl Kaa 163 4 01:02:18 Ida Rosendahl Kaa 155 5 01:02:20 Christine

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

Andreas og Maries efterslægt

Andreas og Maries efterslægt Andreas og Maries efterslægt 1) Andreas Jensen Frandsen, født. 19 december 1901 i Odder sogn, Hads, Århus Amt. Døde 14. juni 1981, Odder, Hads, Århus Amt, i en alder af 79 år. + Marie Ulrikka Julie Etlar

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Rengøringsavis 2011/2012

Rengøringsavis 2011/2012 Se opdateret dato nederst på siden Rengøringsavis 2011/2012 HOLD NAVNE TLF. NR. BØRN UGE NR. 1 Natalie (3042 7842) Torben (6027 2879) Eva (grøn), Noah (hvid), Johannes (rosa) 37, 1, 16 Maj-Britt (5194

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

KLUBREKORDER DAMER. JUNIOR DAMER Pr. 27. marts 2006 KORTBANE

KLUBREKORDER DAMER. JUNIOR DAMER Pr. 27. marts 2006 KORTBANE DAMER 50 fri Ida Bertelsen, 86 0.27.39 06-11-2004 Ringsted 50 fri Maja Mattsson, 86 0.27.89 21-03-2003 Nærum 100 fri Maja Mattsson, 86 0.59.44 23-02-2003 Tåstrup 100 fri Maja Mattsson, 86 1.00.10 24-11-2001

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Skole OL Aarhus klasse

Skole OL Aarhus klasse Skole OL Aarhus 2016 6. klasse Vis kun bedste resultater pr. elev Kast med hylere Startnr Elev Køn Skole Klasse Resultat 1 60 Phillip Dreng Ellevangskolen 6.v 49,60 2 1228 Peter Dreng Skæring Skole 6.x

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

August 2014 10.årgang nr.2

August 2014 10.årgang nr.2 August 2014 10.årgang nr.2 Fra generalforsamlingen den 5.april 2014 Støtte/fonde Udviklingsstøtte fra Varde Kommune 30.000 kr blev bevilget og vi har ansøgt om samme beløb igen i år 2014 Fonde og anden

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg Ældreliv Aktiv & Sund hele livet Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg Aktiv og Sund- hele livet Mød en række borgere, der lever et sundt og aktivt liv i Lejre Kommune. Blandt andet Asger

Læs mere

Side 1 af 17. Efterkommere af: Peder Christensen Lodberg. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 17. Efterkommere af: Peder Christensen Lodberg. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 17 1st Generationer 1. blev født i 1769 og døde den Jul. 5 1844. Han giftede sig med Karen Christensdatter Banch. Karen Christensdatter blev født i 1769 og døde den Okt. 25 1853. Børn af og Karen

Læs mere

TOP 10-2015 DAMER. Opdateret til og med 1. december 2015. Navn Årg Tid Dato Sted Navn Årg Tid Dato Sted Kortbane. 50 Fri

TOP 10-2015 DAMER. Opdateret til og med 1. december 2015. Navn Årg Tid Dato Sted Navn Årg Tid Dato Sted Kortbane. 50 Fri 50 Fri Klaudia W. Mogensen 00 0:26.65 24. okt Nyborg Klaudia W. Mogensen 00 0:26.84 06. jul Brønshøj KR Kalinka T. Mogensen 95 0:27.30 16. maj Esbjerg Sofie W. Bunten 99 0:28.75 06. jul Brønshøj Sofie

Læs mere

Lilleskole uge - Verdens kulturarv

Lilleskole uge - Verdens kulturarv Lilleskole uge - Verdens kulturarv UNESCO WORLD HERITAGE Emneuge uge 6 2014 Så er det ved at være tid til at dette skoleårs anden emneuge Lilleskoleugen skal løbe af stablen. Emnet er med fælles udgangspunkt

Læs mere

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten Støt vores Sponsorer de støtter os Lions Club Stenløse-Veksø Oticon PEOPLE FIRST Egedal Kommune Opt m sten Hjerneskadeforeningens lokalafdeling Vi planlægger aktiviteter et halvt år frem i tiden. Første

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn Anders Jørgensen (1508) * 21 Jul 1795 - Thisted, Tapdrup sogn 21 JUL 1795 - Hjemme 16 OKT 1877 - Stenhuse, Vindum sogn Ane 2 ~ 28 JUN 1816 - Vinkel Ane Mogensdatter (1509) * 1796 - Vinkel 26 MAJ 1877 -

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse - en praksisorienteret og virkelighedsnær uddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter Mannaz Projektlederuddannelse er Danmarks førende projektlederuddannelse.

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, jobindsats, juli... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen... 3 2.2 Oversigt over udvikling i andel uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog Juli 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog Juli 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 apr14 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere