Modeller. Julen Side 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modeller. Julen 2008. Side 2"

Transkript

1 Julen 2008 Modeller Side 2 Læs også: Hotelpersonale i Ældre Sagens søgelys Makrelmord på Vestlandet Efterskoleelev i vandet Designdronning involveret i Islandsk undergrund Egå-fe konfirmeret Dansk-norsk sprog-guide Norske hustruer i blodig jagt på naturen Ragnars tegnestribe Mere side 12

2 12 Årsberetning 2007 Kapitel 2 Hvad arbejder vi for? Ældre Sagens formål og strategi Vores medlemmer benytter i forskellig grad de ydelser og aktiviteter, Ældre Sagen tilbyder. Det hænger sammen med, at vi har en meget stor og bredt sammensat medlemsskare, der har forskellige behov og interesser og desuden befinder sig i forskellige faser i livet. Nogle nyder direkte fordel af medlemskabet her og nu ved eksempelvis at deltage i lokale medlemsarrangementer, få fordel af rabatterne hos vores samarbejdspartnere eller på en helt tredje måde direkte nyde godt af de ydelser, vi tilbyder. Andre betragter os som en slags forsikring: Man har ikke brug for vores ydelser lige nu men det kan jo være, at man i fremtiden kan få brug for rådgivning, opbakning, netværk eller andre af vores tilbud. Atter andre melder sig ind, fordi man ønsker at hjælpe andre man ønsker simpelthen at støtte en god sag. Med andre ord støtter man Ældre Sagen, fordi vi kæmper for et mere fleksibelt arbejdsmarked, er fortalere for ordentlig pleje og omsorg til de mennesker, der ikke længere kan klare sig selv eller fordi vi arrangerer motion for demente eller organiserer frivillige, der besøger ensomme mennesker. Ofte vil et medlem være drevet af flere af disse motiver på en gang, ligesom motiverne kan overlappe hinanden. En medlemsundersøgelse i 2006 viste, at det i meget høj grad er den gode sag, der både tiltrækker og fastholder vores medlemmer. I noget mindre omfang er det forsikringsmotivet, og lavest prioritet har fordele her og nu. INTERESSEVARETAGELSE OG FORMIDLING AF INFORMATION ANDRE HJÆLP OMSORG VIDEN VÆRKTØJER KOMPETENCER MØDESTEDER AKTIVITETER NETVÆRK KONTANTE FORDELE MIG SELV I FREMTIDEN MIG SELV 18 Årsberetning 2007 Kapitel 3 Interessevaretagelse og formidling af viden og holdninger Eksempler på lokal interessevaretagelse inden for sundhed, omsorg og pleje Vores medlemmer forventer med rette, at Ældre Sagen er en aktiv med- og modspiller i forhold til kommunerne, der i dag har et større politisk ansvar end nogensinde før. I det følgende nævnes eksempler på den lokale interessevaretagelse i forhold til sundhed, pleje og omsorg, som vores frivillige og lokalkomiteer står for. I Midtjylland har bestyrelsesmedlem Tage Elkjær påpeget kritisable eksempler på, at personer har skullet vente i op til 20 minutter, før Lægevagten reagerede betydeligt længere tid end de angivelige maksimalt fem minutter. Hos Ældre Sagen i Aabybro har det vakt bekymring, at der måske kun bliver tre døgnbemandede akutberedskaber på de nordjyske sygehuse. Ældre Sagens formand Tage Due: Jeg vil nødigt være den, der skal køres med brækket ben eller høj feber i ambulance ad smalle veje med mange sving og bump. Da social- og sundhedsarbejderne i Assens Kommune overenskomststridigt nedlagde arbejdet, lød den klare udmelding fra Ældre Sagens formand Helge Jensen: Vi har stor forståelse over for kvaliteten af deres arbejde. Men vi kan ikke acceptere, at de bruger ældre og svage mennesker som gidsler i deres konflikt. I Aabenraa har Koordinationsudvalget stiftet et ældrepolitisk udvalg med repræsentanter fra alle fem lokalkomiteer i kommunen. Udvalget beskæftiger sig med hjemmehjælpsområdet og vil arrangere mindst et borgermøde om året. I Nyborg har Koordinationsudvalget gennem hele 2007 haft en dialog med kommunen om at etablere et sundhedscenter i et tidligere sygehus, hvor mange lokaler står tomme. Et sundhedscenter med læger, tandlæger, fysioterapeuter, sundhedscafe mv. 48 Årsberetning 2007 Kapitel 9 Frivillige Vi har ambitioner om i løbet af de næste år at udvikle Ældre Sagen til en organisation, der: Er kendt for at have fokus på et aktivt og meningsfuldt liv på egne betingelser, uanset alder Har stærk tilslutning i befolkningen også fra nye generationer Er den organisation, der er bedst til at forene en god sag med et godt medlemsudbytte for den enkelte. Vi tror på, at dette ambitiøse mål kan nås, hvis vi hele tiden udvikler organisationen sammen med og i dialog med nuværende og kommende generationer, og hvis både frivillige og medarbejdere får mulighed for at bruge og udvikle deres viden og engagement i sagen. Helt konkret har vi siden slutningen af 2005 haft som mål at nå tallet medlemmer ved slutningen af Vi er nu mere optimistiske og mener i lyset af de fornyelser, vi er i gang med, blandt andet inspireret af samarbejdet med AARP at det er realistisk at øge vores vækstrate og hæve vores ambitionsniveau til medlemmer ultimo STØT EN GOD SAG FÅ HJÆLP/STØT EN GOD SAG BLIV LIDT KLOGERE MØD ANDRE, OPLEV FÅ LUFT I PRIVATØKONOMIEN I Sorø Kommune er Ældre Sagen meget utilfreds med, at kommunen af besparelsesgrunde har tænkt sig at sløjfe den varme mad og i stedet kun lade den lokale madordning omfatte kølemad. Formand Jens Madsen: Mange ældre er undervægtige og spiser ikke tilstrækkeligt. Derfor er det vigtigt, at maden er appetitvækkende. Mariager Fjord Kommune vil forøge prisen for madservice. Ældre Sagen frygter, at det vil få mange til at fravælge ordningen, hvilket vil medføre flere udgifter til hjemmepleje, indlæggelser mv.. Så er de millioner hurtigt spist, udtalte formand Lauge Prip. I Århus har Ældre Sagen protesteret over, at pårørende ikke inddrages nok. Næstformand Arnold Krogh er chokeret over, at flere plejehjem i Århus ikke har pårørenderåd, hvor familier til plejebeboere får mulighed for at sikre, at beboerne bliver ordentligt passet. Til gengæld har formand Tove Jørvang rost kommunen, fordi den vil ansætte ufaglærte studentermedarbejdere til rengøring. Det vil nemlig give det øvrige personale bedre mulighed for at koncentrere sig om det, de er uddannet til, nemlig pleje og omsorg. I Rudersdal Kommune har formand Villy Toft, Ældre Sagen Birkerød, efterlyst rimelige arbejdsvilkår, så en engageret og effektiv hjemmepleje genetableres. Budgetproblemer har fået Københavns Kommune til at satse på sygeplejeklinikker, hvor ældre selv skal bevæge sig hen, i stedet for sygeplejersker, der tager ud og behandler ældre i eget hjem, Det kan betyde, at nogle kommer i klemme, advarer formand Mogens Taarup, Ældre Sagen København. Frivillige fra København har desuden deltaget i et møde med byens sundhedsborgmester om bedre mad til vores ældre. det på, fordi man herved lokalt og regionalt får frihed Der er gennem omvendt brainstorming Hvordan til selv at organisere sig, afhængigt af egen geografi, holder vi de yngre frivillige væk fra vores komiteer? traditioner og tidligere samarbejdsmønstre. fremkommet en lang række gode ideer til at tiltrække de nye og yngre generationer. Det drejer sig typisk Efter forsøgsperioden vil der blive evalueret og opsamlet ud fra erfaringerne i forskellige dele af landet om årige, der stadig er aktive på arbejdsmarkedet, men gerne vil bruge deres kompetencer og og derefter vurderes det, hvordan det lokale samarbejde og erfaringsudvekslingen kan organiseres bedst personlige overskud i en frivillig arbejdsindsats uden muligt. for normal arbejdstid blot der er tale om helt konkrete og gerne tidsbegrænsede opgaver. Ældre Sagens frivillige fra fem kommuner Aabenraa, Rebild, Næstved, Holbæk og Fredensborg Pilotprojektet skal munde ud i at kunne give alle har påtaget sig en særlig rolle, idet de indgår i et andre lokalkomiteer og koordinationsudvalg en vejledning i forskellige rekrutteringsmetoder. særligt organisationsprojekt, der sætter endnu stærkere fokus på, hvordan lokalkomiteerne kan bruge deres fælles koordinationsudvalg til at styrke den frivillige indsats, til gavn for både frivillige og medlemmer. Ældre Sagens udvalg for frivilligkurser består af tre Ledelse, netværk og sundhed De hidtidige erfaringer fra dette projekt er, at det er bestyrelsesmedlemmer og tre ressourcepersoner, som nyttigt at bruge mere tid sammen, gå i dybden med har arbejdet med at videreudvikle vores frivilligkurser, stoffet, opstille nogle visioner og forpligte hinanden dette er blandt andet sket i forbindelse med en temadag for alle undervisere. nogle år ud i fremtiden. Det fører til et bedre samarbejde og giver mere kvalitet i det frivillige arbejde Udvalget lægger op til, at der skal skabes en egentlig lederuddannelse for frivillige. Et andet hovedtema på en måde, der kan gøre Ældre Sagen mere synlig lokalt, en mere kvalificeret med- og modspiller i forhold til kommunen, og derved også en mere attraktiv Endelig har udvalget interesseret sig for begrebet er netværk, som der er blevet afholdt temadag om. forening at være medlem af. Erfaringerne fra dette sundhed, hvilket præger kursusprogrammet i udviklingsprojekt skal bruges og spredes til de øvrige kommuners koordinationsudvalg. Vigtig kommunikation Bladet Aktiv sendes direkte til alle frivillige og styrker Rekruttering blandt nye og yngre generationer derved kommunikationen mellem frivillige og sekretariatet og mellem frivillige indbyrdes. I Aktiv kan De nye og yngre generationer er på mange felter anderledes end tidligere generationer. Det udgør en stor enhver frivillig give udtryk for sine meninger og holdninger og derved påvirke og inspirere andre frivillige. udfordring for os, ikke kun med hensyn til at hverve nye medlemmer, men også i forhold til at rekruttere Aktiv, der i 2007 udkom 7 gange, hvoraf de to var frivillige. kursusprogrammer, udgør dermed en klar forbedring Denne udfordring har vi valgt at arbejde med i et pilotprojekt, hvor en række lokalkomiteer går forrest og fælles medie, der når ud til og favner alle foreningens i forhold til for få år siden, hvor der ikke var et sådant udfører et pioner-arbejde og indsamler nogle erfaringer, som andre komiteer siden vil kunne nyde godt af. Derudover udsender sekretariatet hver uge nyheds- frivillige og ikke kun lokalkomiteformænd. De fem lokalkomiteer er: Haderslev, Fredericia, brevet Internt, der opsamler de vigtigste oplysninger til komiteerne, herunder beslutninger fra bestyrel- Middelfart, Ringkøbing/Holmsland og København City. En repræsentant fra hver lokalkomite deltager i projektgruppen. Deres opgave er at være bindeled mel- systematisk informationsmåde end tidligere. sen. Dette indebærer en meget mere overskuelig og lem lokalkomiteens egen rekrutteringsaktivitet og de beslutninger mv., der foretages i projektgruppen. Årsberetning 2007 Kapitel 1 Hvad arbejder vi for? Ældre Sagens formål og strategi 13 Årsberetning 2007 Kapitel 1 Interessevaretagelse og formidling af viden og holdninger 19 Årsberetning 2007 Kapitel 1 Frivillige Familien indkaldt som modeller Ida brugte flere generationer som modeller i årsberetningen fra Ældre Sagen. Vores langsigtede strategi og vision GOE ORD I EN SNARVENDING På norsk: På dansk: Drittsekk Røvhul Flink Dygtig Hønseskinn Gåsehud Hengenos Hængelås Prøverørsbarn Reagensglasbørn Ta en kølap på apoteket Tage et nummer I blanke messingen Nøgen Knus Tæsk Alfa-krøll Snabel-a ) Rumpetroll Haletudse Kosebamse Teddybjørn Duskejente Heppekorspige Rågafnatt Skovflåt Bjørnebær Brombær Mjølkat (og piggsvin) Pindsvin Skallebanken Tømmermænd Skovbjørn Tæge Pudserblad Vinduesvisker Oro jaska beana (sami) Ti stille hund Potetgull Chips Fyllesyk Tømmermænd Rar Mærkelig Grine Græde Tyggis Tyggegummi Gå i Netto Gå nøgen rundt Pyton Vildt dårligt Raukvilevippe Gyngestol Snill Flink Langbein Fedtmule Hybelkanin Nullermand Morgenbrød Morgenrejsning Erte Drille (!!! red.) Feen Ida fra Egå blev konfirmeret og fejret med med masser af taler og royale gæster fra Canada og England

3 4 5 Liv brugte 1. halvår af 2008 på Krabbesholm Højskole i Skive, på den grafiske linie. Fyldt op med indtryk og kreativitet, søgte hun ind på Den Grafiske Højskole (nu Mediehøjskolen) og startede efter sommerferien på linien Kreativ Kommunikation med intro-tur og papkasse-bådbygning og race. Liv styrer! Jon er 16 år og færdig med 9.B. Afskeden skete dog efter bedste tradition, som man kan se af billedet nederst. (Jon til venstre) Han henslænger nu sit teenageliv på Tømmerup Efterskole ved Kalundborg. Retningen er Adventure Sport. Det har blandt andet betydet mountinbiking, kampsport, kitesurfing og et dykkerbevis er også i hus. Den 3. december udgav gruppen Agent Fresco, bosiddende i Reykjavík, deres nyeste cd 'Lightbulb Universe' med cover af Queen of Analog Design: Liv

4 6 7 Tor går i 4.b. og er fritids-computer-nørd. Vippen i Lyngby Svømmehal bruges stadig ved udspringsundervisningen, hvor han er rykket på junior-holdet. Vi har endda vundet broncemedalje. Tegning, skulpturering og maling øves på Billedskolen på Statens Museum for Kunst. Sådan gør vi herude i Gentofte, hvor intet er godt nok/for godt. HER SAD ÅRETS JULEFOTO Skolefoto 2008 TOR VALDEMAR HOTVEDT LAURSEN HVER TIRSDAG kl Den 10-årige Tor, der er elev på Tjørnegårdskolens 4.b, arbejder med tegne-, male- og skulpturopgaver. Prøver vises på denne side. Go' dreng. Kreativ. Dygtig. IKKE GRATIS OPLEVELSER PÅ BILLEDSKOLEN Statens Museum for Kunst: Sølvgade 48-50, 1307 København K, Åbningstider: Tirsdag søndag 10-17, onsdag 10-20, mandag lukket Den Danske Forskningsfond sponsorerer Scenens aktiviteter. Ret til ændringer forbeholdes.

5 8 9 JANUAR JANUAR 10. maj. 10. maj. 4 4 Nanna Nanna Møller Møller Aasland Aasland jan. 6. jan Ryan Ryan Lau Ydemann Lau Ydemann Møller Møller jan. 10. jan Ann Laursen Ann Laursen jan. 12. jan Martin Martin Lund Lund Hotvedt Hotvedt via: via: 13. jan. 13. jan Ida Magdalene Ida Magdalene Hotvedt Hotvedt jan. 13. jan Bibbi Bibbi Bull Juncker Bull Juncker jan. 14. jan Ole Leif Ole Laursen Leif Laursen jan. 16. jan Nete Laursen Nete Laursen JUNI JUNI 21. jan. 21. jan Mathias Mathias Hilligsø Hilligsø Munk Munk via: via: 21. jan. 21. jan Kathrine Kathrine Høj Andersen Høj Andersen via: via: 28. jan. 28. jan Gitte Smidt Gitte Smidt jan. 30. jan Tauno Tauno Silander Silander jan. 31. jan Dominic Dominic Robb Robb Møller Møller Russel Russel via: via: 31. jan. 31. jan Jacob Jacob Alexander Alexander Kesby Kesby via: via: FEBRUAR FEBRUAR 28. apr. 28. apr Daniel Daniel Gracia Gracia Ole Leif goes ziptrekking MAJ 4. maj. 4. maj Morten Morten Just Linde Just Linde maj. 16. maj Vibeke Vibeke Høj Høj maj. 24. maj Svein Svein Petter Petter Nilssen Nilssen maj. 27. maj Maja Møller Maja Møller Mansachs Mansachs maj. 29. maj Tina Enghoff Tina Enghoff maj. 30. maj AnneMette AnneMette Winkel Winkel Smith Smith via: via: 30. maj. 30. maj Asger Asger Vibov Vibov Werlin Werlin via: via: 17. jun. 17. jun Ida Langeland Ida Langeland Hagen Hagen via: via: 18. jun. 18. jun Felix Enghoff Felix Enghoff Klich Klich jun. 20. jun Catherine Catherine Langeland Langeland jun. 20. jun Odhin Odhin Keane Keane Laursen Laursen via: via: 21. jun. 21. jun Ove Laursen Ove Laursen jun. 25. jun. 7 7 Daniel Daniel Dever Dever Laursen Laursen jun. 26. jun Hanne Hanne Etter Kjelsaas Etter Kjelsaas 5. feb. 5. feb Pia Laursen Pia Laursen JULI JULI 9. feb. 9. feb Kieran Kieran Mariane Mariane Joan Metcalfe Joan Metcalfe via: via: 1. jul. 1. jul Marlon Marlon Langeland Langeland via: via: 16. feb. 16. feb Kathinka Kathinka Kjelsaas Kjelsaas (m) (m) 8. jul. 8. jul Ida Johanne Ida Johanne Borcher Borcher Møller Møller via: via: 22. feb. 22. feb. 7 7 Julie Langeland Julie Langeland Hagen Hagen via: via: 11. jul. 11. jul Rosemarie Rosemarie Rolffes Rolffes Becker Becker Ussing Ussing feb. 26. feb. 9 9 Noah Noah Dever Dever Laursen Laursen jul. 15. jul. 7 7 Carl Møller Carl Møller Mansachs Mansachs via: via: 28. feb. 28. feb Arve Lund Arve Lund (j) 0736(j) (m) (m) 18. jul. 18. jul Søren Søren Lau Borcher Lau Borcher Møller Møller via: via: MARTS MARTS 1. mar. 1. mar Marlen Marlen Langeland Langeland Hagen Hagen jul. 18. jul. 19. jul. 19. jul Tor Valdemar Tor Valdemar Hotvedt Hotvedt Laursen Laursen 8 Glen Ian Glen Ydemann Ian Ydemann Møller Møller mar. 6. mar Annalise Annalise Møller Møller jul. 26. jul Solveig Solveig Maria Maria Etter Etter 6. mar. 6. mar Kent Klich Kent Klich jul. 27. jul Melanie Melanie Møller Møller Russel Russel (m) 941 (m) 15. mar. 15. mar Jørgen Jørgen Laursen Laursen (work) (work) AUGUST AUGUST 22. mar. 22. mar August August Rolffes Rolffes Becker Becker Ussing Ussing aug. 8. aug. 4 4 Markus Markus Langeland Langeland Hagen Hagen mar. 25. mar Carter Carter Slater Slater Robson Robson Bews Bews (work) (work) 14. aug. 14. aug Martine Martine Hotvedt Hotvedt Broløkken Broløkken APRIL APRIL 1. apr. 1. apr Henriette Henriette Rolffes Rolffes Becker Becker aug. 15. aug. 18. aug. 18. aug Adrian Adrian Benjamin Benjamin Etter Etter 50Tina Borcher Tina Borcher apr. 1. apr. 9 9 Martin Martin Hilligsø Hilligsø Munk Munk via: via: 18. aug. 18. aug Kristine Kristine Amalie Amalie Roll Roll via: via: 2. apr. 2. apr Lars Bull Lars Bull aug. 18. aug. 9 9 Molly Molly Enghoff Enghoff Klich Klich apr. 4. apr Knud Knud Werlin Werlin aug. 18. aug. 5 5 Iver Broløkken Iver Broløkken apr. 8. apr Vegard Vegard Langeland Langeland Hagen Hagen via: via: 21. aug. 21. aug. 5 5 Ada Johanna Ada Johanna Hotvedt Hotvedt Nilssen Nilssen apr. 10. apr Nina Roll Nina Weinreich Roll Weinreich via: via: 22. aug. 22. aug Peter Peter Møller Møller Aasland Aasland (m) (m) 10. apr. 10. apr. 4 4 Jens Otto Jens Møller Otto Møller Mansachs Mansachs via: via: 27. aug. 27. aug Shawn Shawn Laursen Laursen apr. 17. apr Rune Rune Skou Skou Laursen Laursen SEPTEMBER SEPTEMBER 21. apr. 21. apr. 6 6 Ingeborg Ingeborg Broløkken Broløkken sep. 2. sep Eva Høj Eva Andersen Høj Andersen apr. 22. apr Liv Caroline Liv Caroline Hotvedt Hotvedt Laursen Laursen sep. 5. sep Birgit Birgit Laursen Laursen apr. 23. apr Ejner Ejner Møller Møller sep. 12. sep Jon Frederik Jon Frederik Hotvedt Hotvedt Laursen Laursen apr. 24. apr Siv Anine Siv Anine Etter Etter 14. sep. 14. sep Hans Hans Henrik Henrik Laursen Laursen (arbejde) (arbejde) MAJ 14. sep. 14. sep. 2 2 Ella Johanne Ella Johanne Møller Møller Mansachs Mansachs sep. 19. sep Carl Magnus Carl Magnus Linde Linde via: via: 20. sep. 20. sep Pernille Pernille Iben Linde Iben Linde

6 10 Sommer hos Kathinka på St. Kalvøy sep. 47 Eval Rud Møller GENNEMSNITSALDER 32,8 22. sep. 8 Ella Viola Linde via: 22. sep. 3 Clara Mathilde Melgaard via: 24. sep. 66 Margrethe Laursen (home) 25. sep. 2 Andrea Langeland Gracia sep. 13 Laura Hilligsø Munk via: OKTOBER 2. okt. 39 Christine Joy Slater Laursen (work) 3. okt. 42 Verner Lau Møller okt. 12 Kallen Dever Laursen okt. 57 Joachim Ussing okt. 30 Marianne Aasland (m) 18. okt. 3 Ville Møller Aasland (m) 20. okt. 37 Henrik Melgaard okt. 53 Peter Roll (arbejde) 26. okt. 45 Susanne Laursen (m) 26. okt. 18 Julie Roll via: 26. okt. 41 Anna Hotvedt (job) 27. okt. 50 Ea Russel (m) 30. okt. 58 Margareth Bucher okt. 17 Frederik Høj Andersen NOVEMBER 2. nov. 56 Morten Bull (m) 10. nov. 41 Nancy Ydemann nov. 51 Åge Magnar Broløkken nov. 53 Søren Boje Mortensen nov. 14 Garret Peter Hugh Metcalfe via: 19. nov. 38 Jacob Mansachs nov. 8 Kai Hunter Laursen via: 23. nov. 38 Lisa Melgaard (m) 24. nov. 55 Claus Kesby , arb nov. 17 Frederik Nicolai Kesby via: DECEMBER 1. dec. 15 Maria Emilie Gillebo Hotvedt via: 1. dec. 42 Alyson Dever Laursen dec. 58 Claus Andersen dec. 16 Amanda Johanne Linde via: 8. dec. 49 Dag Kjelsaas Hotvedt dec. 41 Stacey Laursen (work) 14. dec. 64 Jens Møller Hansen dec. 55 Graham Russel dec. 33 Elizabeth Langeland dec. 44 Henrik Hilligsø Munk GENNEMSNITSALDER 32,8 32,8

7 12 13 Anna+SP fra Aftenposten Anna+SP fra Aftenposten Anna+SP fra Aftenposten Anna+SP fra Aftenposten desværre ikke

8 14 EfterårsElgjagtFerie hos Anna og Svein Petter i Töcksfors 15 Hotvedt-treff på Bjerkø Værter: Familien Lars Bull FÅR.85 Lars Bull FÅRAKT FÅRBILDE FÅRDUFTER FÅRHATT RAGNAR HOTVEDT IN MEMORIAM 7. juni maj 2007 Ragnar Hotvedt 1985 Død elg: Svein Petter FÅRAKT FÅRBILDE FÅRLIK FÅRDUFTER FÅRLEGEN FÅRHATT FÅRMIDDAG FÅRRYKENDE

9 SNAPSHOTS >> NewsTicker >> Personalets vinterferie til Madeira faldt med Sterling Airways Naboerne inviterede personalet til hygge i det lejede sommerhus i Rørvig. Her to skønheder, der nyder udsigten. Det er Joachims til højre. Julius kom til verden i år. For produktionen stod Lisa og Henrik. Storesøster Clara havde også svært ved at skjule sin begejstring. I ønskes alle en fredfyldt jul, men også et rigtig godt nytår skal blive et fantastisk år. Personalet Catherine laver video med sin mor, Margareth laver video med et glimt i øjet. OG GODT NYTÅR hotel springdamvej - nu med pyramidebed og nyt træ med 5 æblesorter!

Julen 2012 Prøliåhørher:

Julen 2012 Prøliåhørher: Prøliåhørher: Studenten, huen og festen. Dåb af Leopold Martinius Maximilian. En Arne og en penisblomst. Liv og Bob og en video. Teenageren og night-gameren. Smuglerne. Stenseminar hos Kathinka. Julen

Læs mere

Af nyudnævnte skriverkarl Hermod Uth, Ginkgo's udsendte

Af nyudnævnte skriverkarl Hermod Uth, Ginkgo's udsendte Julen 2011 Læs om: 60-årig wannabe. Fedt, flid og fitness, vilde svin, Springdamvejens Combo, nyt fra USA, Bruxelles og Linderöd, nyt barn og kæreste, Potter og Podengo og julekort fra Lars Topp. 2 Alt

Læs mere

Hanne Reintoft, socialrådgiver og forfatter: Lisbeth Knudsen, tidligere nyhedsdirektør i DR: Lars Rohde, direktør, ATP:

Hanne Reintoft, socialrådgiver og forfatter: Lisbeth Knudsen, tidligere nyhedsdirektør i DR: Lars Rohde, direktør, ATP: wijixggfik )''- Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K www.aeldresagen.dk CVR.nr. 10 62 54 08 Hjemstedskommune: København Bestyrelse Per Thestrup, landsformand Søren Rand, næstformand Eva Holm Christensen

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Ældre Sagen årsrapport. www.aeldresagen.dk

Ældre Sagen årsrapport. www.aeldresagen.dk Ældre Sagen årsrapport 2011 www.aeldresagen.dk Forening Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K CVR.nr. 10 62 54 08 Hjemstedskommune: København Landsbestyrelse Per Thestrup, landsformand Søren Rand,

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation

Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation Ledernes KarriereHjul Karriere er en løbende udvikling. Gennem KarriereHjulets seks trin får du konkrete værktøjer, der kan hjælpe dig videre i karrieren. Du kan

Læs mere

En rigtig god kommune

En rigtig god kommune 12/2014 ÅRGANG 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 03 - Gladsaxe Oplysnings Forbund nyder god opbakning: En rigtig god kommune Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne Debat

Læs mere

Sundheds- og ældreudvalg

Sundheds- og ældreudvalg Sundheds- og ældreudvalg Høringssvar - Sundheds og ældreudvalgets område Nr. Afsender 3 Lars Høvenhof(tandplejen) 4 Ansatte Svaleparken 13 Regionspsykiatrien, Randers 19 MED udvalget Kristrup - Assentoft

Læs mere

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen?

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? s undersøgelse Ældrepakken et brugerperspektiv Resume og anbefalinger HJEMMEHJÆLP tid og omsorg savnes Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? 1 FORORD Usynlige forbedringer

Læs mere

Nr. 2 december 2010. 04: Tema: 40-års jubilæum. 08: Ingen kritik i Andreas-sagen. 15: Ny behandlingsform for ITP. BløderNyt

Nr. 2 december 2010. 04: Tema: 40-års jubilæum. 08: Ingen kritik i Andreas-sagen. 15: Ny behandlingsform for ITP. BløderNyt M e d l e m s b l a d f o r D a n m a r k s B l ø d e r f o r e n i n g Nr. 2 december 2010 04: Tema: 40-års jubilæum 08: Ingen kritik i Andreas-sagen 15: Ny behandlingsform for ITP BløderNyt 2 Indhold

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I december 2013 SLØJFEN. side 4-5. side 6-7. betale sig? side 8-9

Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I december 2013 SLØJFEN. side 4-5. side 6-7. betale sig? side 8-9 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I december 2013 SLØJFEN Didde Skov hjælper unge, der har kræft side 4-5 Unge frivillige Sådan gør du side 6-7 Kan forebyggelse betale sig? side 8-9 2 Leder Året

Læs mere

Videnscenter om Alkohol. Alkohol og arbejde. Alkoholviden.dk Kvartalsnyt fra Videnscenter om Alkohol

Videnscenter om Alkohol. Alkohol og arbejde. Alkoholviden.dk Kvartalsnyt fra Videnscenter om Alkohol Nummer 2 1. årgang juni 2001 Alkohol og arbejde Fagforening tager hånd om alkoholproblemer HK uddanner nøglepersoner på arbejdspladsen, s. 3 Den gode samtale SiD Djursland, s. 5 Tilbage til arbejdsmarkedet

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Den bedste kamp mod kræft er dig

Den bedste kamp mod kræft er dig Magasinpost IDNR 12757 Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Den bedste kamp mod kræft er dig Kræftens Bekæmpelse er helt afhængig af bidrag fra private og erhvervslivet,

Læs mere

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 Ensomme gamle mænd Grundloven til debat Vision for folkeoplysningen TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 s 2 LEDER Du kan kende os på, at vi vil dig noget! Forleden landede kulturministerens

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned...

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned... ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012 61. årgang bladet Leg bryder barrierer ned... 1 n LEV november 2012 Pamhulegård handicap venlig feriebolig 700 m² dejligt stort landhus

Læs mere

DE9 INFO. TEMA: Samarbejde NR. 7 2013 DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND

DE9 INFO. TEMA: Samarbejde NR. 7 2013 DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND DE9 INFO DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND NR. 7 2013 TEMA: Samarbejde DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland LEDER Velkommen hos DE9

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 XXXXXXXX XXXXXX Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit

Læs mere

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN december-januar 2013-2014

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN december-januar 2013-2014 ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN december-januar 2013-2014 OM AT HÅNDTERE SCLEROSETRÆTHED. Side 22 Henriette Kobbernagel lever i A, B og C-tid AFRIKA GENNEM SCLEROSENS SLØR. Side 30 Litterær julegave:

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet Juni Tema: Regionen hvad er nu det for en størrelse I dette nummer: Formandens ord Invitation afdelingsaften Referat: hvad vil det sige at være effektiv? Tema: Regionen hvad er nu det

Læs mere

SJÆLLANDSK FODBOLD. Fodbold giver asyl fra bekymringerne. Et fælles fodboldhold har bygget bro mellem lokale beboere og asylansøgere på Stevns

SJÆLLANDSK FODBOLD. Fodbold giver asyl fra bekymringerne. Et fælles fodboldhold har bygget bro mellem lokale beboere og asylansøgere på Stevns SJÆLLANDSK FODBOLD Nr. 3 Juni 2015 Fodbold giver asyl fra bekymringerne Et fælles fodboldhold har bygget bro mellem lokale beboere og asylansøgere på Stevns Struktur på fodbolden giver overskud til det

Læs mere