Nr. 2 juni årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Nilgæs, naturdebat og nydelige hits

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 juni 2007 35. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Nilgæs, naturdebat og nydelige hits"

Transkript

1 Nr. 2 juni årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Nilgæs, naturdebat og nydelige hits 1

2 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade København V Tlf.: Fax: Giro: DOF er en landsforening for fugleinteresserede og fuglebeskyttelse med afdelinger over hele Danmark. Foreningen er stiftet i Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for fugle og at virke til beskyttelse først og fremmest af den danske fuglefauna. Dette formål søges fremmet blandt andet ved afholdelse af møder og ekskursioner, udgivelse af et tidsskrift og andre publikationer, samt ved at arbejde for at forbedre fuglenes livsvilkår. DOF tager del i flere aktiviteter, både i Danmark og internationalt. Fugleværnsfonden ejer og driver en række danske fuglereservater og arbejder desuden for international fuglebeskyttelse. DOF er den danske afdeling af BirdLife International. Som medlem modtager man gratis Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT) (2-4 hæfter pr. år) samt bladene Fugle og Natur (4 hæfter pr. år) og Fugle i Felten (4 hæfter pr. år). Årlige kontingenter: Husstandsmedlemskab Kernemedlem Junior (u. 18 år) Medlem (tidl. støttemedlem) 495 kr. 375 kr. 185 kr. 250 kr. Lokalafdelingen i Århus AmtDOF Århus står for alle lokale arrangementer, og alle DOF-medlemmer kan frit deltage i afdelingens møder og ekskursioner. Naturcenter Sølyst Louisevej 100 På sidste side finder du en liste over lokalafdelingens bestyrelsesmedlemmer og de kontaktpersoner, der repræsenterer de for Brabrand Giro: (reg.nr. 1551) skellige udvalg og interessegrupper. Søravnen Ansvh. redaktør Andreas Winding Bogfinkevej 2, 8654 Bryrup Tlf Spalteredaktører Nyheder og aktuelt: Peter Lange Fra Felten: Andreas Winding Ture og Møder: Ole Jensen Øvrige Aage Mogensen (DTP) Søravnen er lokalafdelingens blad, og det udsendes 4 gange årligt til alle medlemmer (undt. støttemedlemmer) i Østjylland. Medlemmer udenfor området kan tegne abonnement på bladet for kun 75 kr./ år. Artikler til Søravnen sendes som vedhæftet worddokument til ansvh. redaktør på adr. Eventuelt tilknyttede digitale billeder må gerne sendes separat, da det letter den videre bearbejdning. Hvis der indsendes originale tegninger, fotos eller lignende, der ønskes returneret, bedes det bemærket ved fremsendelsen. Søravnen redigeres i PageMaker 7.0 for Windows og trykkes på genbrugspapir årgang Nr. 2, juni 2007 ISSN Annoncepriser: Hel side: kr. 350,-/nr eller kr ,-/år Halv side: kr. 200,-/nr eller kr. 600,-/år Søravnens kalender: Nr. Deadline Udk. ca feb. 15. marts 2 1. maj 15. juni 3 1. aug. 15. sept nov. 15. dec.

3 ' Sommer Det er sommer, og fuglene er i gang døgnet rundt. Det bør vi derfor også være - med at nyde dem. Sætter man sig alligevel for en stund inden for, kunne man passende overveje, om man kunne sparke et ornitologisk projekt i gang. Ligesom sidste år har lokalafdelingen valgt at øremærke midler til sådanne projekter (mere i næste nummer). Alternativt kunne man sætte sig ved computeren, taste dagens observationer ind på DOFbasen og se lidt på vores hjemmeside, som nu hedder Brug den gerne - og giv os gerne en masse indspark til udviklingen af siden. Der har sjældent været så meget fokus på natur og miljø, som i øjeblikket. Miljømilliarden er en dråbe i havet i forhold til naturbeskyttelse, men det er alligevel lykkedes - via den - at skabe fornyet polemik omkring vores naturforvaltning. Lad os alle forsøge at udnytte denne opmærksomhed på allerbedste vis og tale naturens og fuglenes sag, hvor end vi kommer frem. Læs mere om naturdebat inde i bladet. Afslutningsvis en varm opfordring om at komme ud og se de mange fugle, sommeren byder på - det har jo været et helt igennem forrygende år i det østjyske hidtil, med en håndfuld SU-arter meldt allerede og dertil en stribe subhits i og omkring Århus (læs bl.a. finderberetning om Rødrygget Svale inde i bladet). Nyd det, fryd jer, skyd dem (med kameraet!) og lad observationerne flyde ind på DOFbasen, så vi andre også kan glædes over det. God sommer til alle! Andreas Winding Illustrationer Tegninger og akvarel: Benny Kristensen: forside Jalmer Nielsen: side 23, 25 Jens Overgaard Christensen: side 26 Fotos: Martin Søgaard Nielsen: side 4 Peter Nielsen: side 5, 6 Benny Kristensen: side 6 Peter Lange: Side 7 Henning Ettrup: side 15 Andreas Winding: Side 19 Bjarne Golles: side 21 Klaus Dichmann: side 29 INDHOLD Nyheder og aktuelt Formandens beretning for Nilgås indvandring og udbredelse i Østjylland Flere glenter Naturdebatten raser Rødrygget svale ved Årslev Engsø Fra Felten Langeland marts På fugletur med telt Tirsdagsaften på Sølyst med uglegruppen Kalender Hvem er hvem

4 & A K T U E L T N Y H E Af Peter Lange D E På denne plads plejer der at være op til flere spalter med tekst. Denne gang bringer vi et billede af en aktuel nyhed. Plettet Mudderklire ved Årslev Engsø foråret Foto: Martin Søgaard Nielsen 4

5 Lokalafdelingen i Århus amt Beretning for 2006 Af Peter Lange Vinteren, der begyndte lige efter jul 2005, varede ved helt til slutningen af marts, og åd dermed en del af det tidlige forår. Det blev aldrig nogen rigtig isvinter, men meget længe var der sne og is på søerne. En del trækfugle havde en forsinket ankomst eller måske er vi blot forvænt med tidligere og tidligere ankomst! Foråret blev generelt ikke noget at råbe hurra for, men sommeren derimod blev lang, solrig og varede ved langt ind i oktober. Efteråret vedblev med at være mildt for årstiden. Årets største fuglebegivenhed i Århus amt er efter manges mening den triel, der 15/7 blev opdaget ved Skivholme. Den tiltrak i dagene herefter over 100 besøgende fuglekiggere fra det ganske land. I den lokale superliga kommer også en stationær islom i Bønnerup Havn i feb., storpiber ved Vesborg Fyr i oktober, samt den rødhovede and, der blev opdaget i Skanderborg Lillesø i oktober, og som i skrivende stund (feb. 2007) stadig kan ses i området! Triel, Skivholme Foto: Peter Nielsen 5

6 Islom, vinterdragt, Bønnerup Havn Foto: Benny Kristensen 6 Rødhovedet and, han i eclipsedragt. Skanderborg Lillesø Foto: Peter Nielsen

7 Det bør også med her, at vi i løbet af 2006 blev begunstiget med endnu en engsø, idet Egå Engsø i løbet af efteråret blev fyldt med vand, og straks derefter også med fugle! Den nye sø har allerede været god for flere spændende observationer; både store antal, fx op til 25 pibesvaner (mange i Århus Amt!) i november, men også havørn og vandrefalk har allerede lagt vejen forbi. Ture og møder Lokalafdelingen har i årets løb tilbudt medlemmerne 74 forskellige arrangementer: En-dags småture i Østjylland 32 (nogle i samarbejde med andre foreninger) Fuglenes Dag ture 28/5 7 En-dags busture 3 (Randers Fjord, Lille Vildmose, 100arter/100år) Storture 1 (Skåne feb.) DOF tirsdagsmøder 9 Andre møder (ØBF) 3 Offentlige naturture (amtsture o.l.) 19 Glade turdeltagere i vinterlandskab i Fyledalen, Skåneturen, feb Foto: Peter Lange 7

8 Søravnen Lokalafdelingens blad Søravnen udsendes 4 gange årligt til de af lokalafdelingens medlemmer, der har bestilt den! Det koster ikke ekstra, og man får ikke nedslag i prisen ved at afbestille den, men bestyrelsen har valgt denne løsning, som har betydet en betydelig besparelse på trykkeog portoregningerne. De 4 numre i 2006 er udsendt til omkring 350 medlemmer hver gang. Sideantallet har været hhv. 40, 36, 32 og 36. Stofmængden har været god i 2006, om end betyrelsens egenproduktion har udgjort en pæn del. I anledning af jubilæet valgte vi at udgive nr. 3 med farvetryk, og udsende dette nr. til alle lokalafdelingens medlemmer (dog ikke støttemedlemmer). Farvetryk medfører desværre en så betragtelig merudgift til trykningen, at det ikke er realistisk, at vi udgiver alle numrene med farvetryk. Søravnen kan læses straks efter udgivelsen på Bladet downloades flittigt fra hjemmesiden. Medlemsstatus Medlemsudviklingen må betegnes som stagnerende i 2006, om end vi stadig ligger på et højt niveau, set over det seneste tiår. Her har jeg noteret nogle interessante forhold, ved at studere opgørelsen over medlemmer fordelt på postnumre, som Ole Lilleør præsenterede i Søravnen 4/2006. Der er tilsyneladende nogle dele af lokalafdelingens område, hvor vi procentvis har langt flere medlemmer end andre. Jeg har til sammenligning lavet en oversigt, over de nye kommuner, og sammenlignet DOFs medlemstal i disse. Kunne vi blot hæve medlemstallet en smule i de store kommuner, er der potentiale for en pæn medlemsstigning kommune største by(-er)(indbyggertal) antal DOFmedlemmer antal indbyggere % DOF medlem Favrskov Hadsten(7200), Hinnerup(6900), Hammel(6500) ,13 Norddjurs Grenå(14300), Auning, Allingåbro, Ørsted(1500) ,17 Odder Odder(10700) ,20 Randers Randers(55900), Langå(2800) ,12 Samsø Tranebjerg ,39 Silkeborg Silkeborg(38500), Kjellerup (4400) ,12 Skanderborg(13760), Ry(5100), Galten, Skanderborg Hørning(6130) ,22 Rønde(2400), Ebeltoft(5700), Syddjurs Hornslet(7000) ,30 Århus Århus (228700) ,17 Total ,17 (DOF medlemstal er pr , opl. om indbyggertal er fra kommunernes websider samt Wikipedia) DOF medlemstal er uden Kjellerup og Hvorslev kommune. 8

9 Medlemskategori Kernemedlem Senior* * -* -* Husstandsmedlem Juniormedlem (Tidl. støttemedlem) ** Livsvarig/æresmedlem 3 Total ** Fugle i Århus Amt 2005 *Senior-medlemsskabet er afskaffet fra og med 2004 ** tallet for 2004 er incl. kampagnegratister Rapporten udkom nov Stort set alle bidrag til rapporten indtastes nu direkte i DOFbasen af observatøren selv. Tilbage er omkring 5 bidragydere, der ikke har pc med internetadgang. Der findes i alt (2005: ) poster i DOFbasen fra Århus Amt fra 2006, som er indtastet af i alt 278 (2005: 251) observatører. Med DOFbasens hjælp kan der her præsenteres lidt statistik: ARTNAVN ANTAL OBS. Musvåge 1577 Gråand 1250 Grågås 1138 Vibe 1027 Knopsvane 981 Skarv 947 Gravand 895 Fiskehejre 874 Sangsvane 854 Strandskade 810 Observatørernes favoritter! De 10 mest rappor-terede fugle i Århus Amt i 2006 ifølge DOFbasen. ARTNR ARTNAVN Aarstotal Ederfugl Hjejle Kvækerfinke Ringdue Gråand Grågås Hættemåge Stær Skarv Almindelig Ryle De talrigeste fugle i 2006 er de arter, der optræder i store flokke! LOKNR LOKNAVN KOMMUNE TURCOUNT Årslev Engsø Århus Vorup Enge / Vorup Engsø Randers Sødringholm Strand Nørhald Fornæs Grenå Eskeplet/Boelsrev/Tangen Nørhald Ålsrode Grenå Anholt Grenå Alrø Eghoved Odder Issehoved Samsø Feldballe Rønde 723 9

10 På foregående side vises de 10 mest besøgte lokaliteter i Århus Amt i 2006 ifølge DOFbasen, opgjort som antal ture, der er oprettet med lokaliteten. Man ser jo nok, hvor de flittigste bidragydere bor! Hjemmesiden Lokalafdelingens hjemmeside kan ses på Læs om caretakere, fredningsudvalg, punkttællinger, lokalrapport, slørugler, nationalpark og Stubbe Sø/ Fugleværnsfonden. Søravnen og Fugle i Århus Amt findes her som pdf-filer, der kan læses af alle. Her finder du også link til DOFbasen, og en række søgninger, der viser de seneste observationer i amtets kommuner. Fredningsudvalget Vores såkaldte fredningsudvalg virker i praksis som et naturpolitisk kontaktforum, hvor ledende medlemmer af både DOF Århus, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet mødes og udveksler erfaringer og informationer om aktuelle sager. Som sådan kan udvalget virke som eksempel på det samarbejde, som forhåbentlig kan komme op at stå i alle lokalafdelingerne. I den kommende tid, hvor kommunerne skal lære at stå på egne ben, når det gælder naturbeskyttelse, friluftsliv og fredningsarbejde, er det af stor betydning, at de grønne organisationer holder en god kontakt, og et vågent øje med kommunerne, så vi i tide kan gribe ind, når de går over stregen! I årets løb har vi udvidet fredningsudvalgets kreds, med de personer, der har meldt sig som naturpolitiske kontaktpersoner i hver af de nye kommuner, og antallet af aktive på udvalgets postliste er derfor øget med 5-6 personer. Lokalafdelingen har i løbet af januar 2007 henvendt sig skriftligt til alle de nye kommuner, og bl.a. bedt om at blive holdt orienteret om de afgørelser, som kommunerne træffer i henhold til naturbeskyttelsesloven m.m. Vi har oprettet en mailbox til hver kommune, hvortil de kan sende afgørelserne, og det ser ud til at flere af kommunerne er begyndt at udsende deres post elektronisk, hvilket gør det meget lettere for os at distribuere posten rundt til de relevante personer. 10 Men det er fortsat af stor vigtighed at medlemmerne kontakter udvalget, hvis man oplever at kommunerne træffer afgørelser, der kan true fuglene og naturen. Her vil jeg især opfordre til, at man er opmærksom på de mange landzonetilladelser, som DOF ikke får tilsendt fra kommunerne. Her er vi henvist til at holde øje med sagerne, når de annonceres i lokalaviserne, hvilket medlemmerne hermed opfordres til at være behjælpelige med. I løbet af 2006 har vi anket 3 sager til naturklagenævnet; de to var afgørelser omkring udvidelse af vindmølleparken ved Overgaard, hvor DOF opfordrer til at man undersøger om udvidelsen kan få konsekvenser for et par kongeørne, der muligvis er ved at etablere sig i området. Den 3. sag vedr. Rougsø Kommunes landzonetilladelse til opførelse af driftsbygninger til en ny svinefarm ude midt i Hollandsbjerg Holme, i et område, der i regionplanen er udpeget som særligt værdifuld landskab, og ligger indenfor kystnærhedszonen. Det kan også nævnes at udvalget i årets løb har indsendt bemærkninger til tre nye kommuneplaner (Gjern, Rougsø og Skanderborg) hvor kommunerne havde glemt deres lovfæstede pligt til at indskrive de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura2000) i planerne. Caretakerne Jeg synes, caretakerne skal nævnes her i beretningen også. Ved de 19 lokaliteter i vores område, fortsætter de over 100 caretakere ufortrødent arbejdet, først og fremmest med at tælle fuglene, men i stigende grad involverer caretakerne sig også i arbejdet med at få bedre beskyttelse af områderne. Ved en række af områderne er det også lykkedes at involvere nye aktive forhåbentlig føler disse sig vel modtaget, så de bevarer lysten til at yde en indsats som frivillig i DOF.

11 Ny struktur DOFs nye struktur er nu afklaret, idet det nuværende net af lokalafdelinger opretholdes i hele det jyske område. Der foretages kun de nødvendige justeringer, hvor kommuner deles, eller lægges sammen på tværs af de gamle amtsgrænser. For vores eget område betyder det, at vi får tre nye områder med i lokalafdelingens område; de gamle Kjellerup og Hvorslev Kommuner, der bliver en del af hhv. Silkeborg og Favrskov kommune, samt Voerladegård sogn, der overgår fra den gamle Brædstrup kommune, til ny Skanderborg kommune. Til gengæld afgiver vi hovedparten af den gamle Mariager kommune, der nu er en del af Mariagerfjord kommune, der hører under DOF Nordjylland. De formelle ting omkring disse ændringer udestår endnu, og falder formentlig først på plads efter en vedtægtsændring, i første omgang af DOFs vedtægter, og derefter af lokalafdelingens. Vi kan derfor tidligst sige goddag til de nye medlemmer af lokalafdelingen fra 1. jan Lokalt har vi i løbet af efteråret 2006 fået oprettet et net af lokale kontaktpersoner i hver kommune, og flere steder, bl.a. Syddjurs, Favrskov og Randers, er der allerede bestræbelser i gang mhp. at oprette lokalgrupper, der selv arrangerer ture og møder. I løbet af året har bestyrelsen desværre set sig nødt til at stoppe projektet med lokaldoffere, idet det ikke var muligt at finde frivillige, der ville være lokaldoffer. Forhåbentlig kan det nye netværk af aktive i de nye storkommuner, med tiden overtage noget af dette opsøgende arbejde overfor de nye medlemmer, således at disse får en god velkomst i foreningen. Aktiv i DOF I en forening som DOF kan vi næsten altid bruge flere frivillige. Især de administrative, måske efter nogles mening lidt kedelige opgaver, såsom medlemshvervning, annoncetegning (Søravnen), lokalbladsarbejde (layout etc.) og naturbeskyttelsesarbejde (gennemlæsning og evt. aktion ift. kommunernes afgørelser indenfor naturområdet) lider af kronisk mangel på frivillige, man kunne også kalde det et Tordenskjolds soldater -syndrom. Det er min formodning, at vi også skal vende blikket mod os selv, og spørge, om vi gør nok, for at finde nye frivillige? Man støder ofte på den helt fejlagtige opfattelse, at man skal vide en masse om fugle, for at være aktiv i foreningsarbejdet i DOF. Det er selvfølgelig helt forkert, og det ved vi, der sidder i arbejdet jo godt, men hvordan får vi formidlet vores viden og ønsker om nye friske kræfter ud til medlemmerne? Bestyrelsen Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder i Udover de faste emner; ture, møder, Søravnen - har vi igen i år brugt en del tid på den nye struktur, og etableringen af et netværk af lokale kontaktpersoner. Det er heldigvis fortsat rimeligt nemt for os at finde nye medlemmer til bestyrelsen tak for det. Da jeg i perioden har været ansat i DOF, bevilgede bestyrelsen velvilligt min orlov i den nævnte periode. Peter Hjeds fungerede som formand for lokalafdelingen under min orlov. Tak til alle for et godt samarbejde i 2006! Peter Lange & Peter Hjeds feb

12 Nilgås indvandring og udbredelse i Østjylland Af Henning Ettrup Nilgåsen Alopochen aegyptiacus hører til gruppen af såkaldte invasive arter, og er som sådan uønsket i Danmark. Invasive arter er uønskede, fordi de konkurrerer meget aggressivt med vore naturligt forekommende arter, ligesom de krydser med vore beslægtede arter, fx Gravand. Der er derfor risiko for, at disse invasive arter vil fortrænge nogle af vore naturligt forekommende arter. Af invasive arter foruden Nilgås kan nævnes Canadagås Anser canadensis, Skarveand Oxyurajamaicensis og vel også Indisk Gås Anser indicus. At Nilgåsen ikke går af vejen for et slagsmål, uanset om det er med artsfæller eller andre arter demonstrerer følgende beretninger fra 2004 fra Årslev Engsø: Parret med de 4 store unger sloges voldsomt med et gravandepar, der havde to store unger; den invasive art er begyndt at fortrænge den hjemlige????parret fra nordsiden fik besøg af parret fra vestenden. Dette gik ikke stille af, hannen fór i flæsket på den anden han og længe baksede de rundt. Hunnerne holdt sig på behørig afstand. Sluttelig blev striden afsluttet ved, at et par forsvandt ind mod Brabrand Sø. Oprindelse og spredning. Nilgåsen stammer oprindeligt fra det nordlige Afrika, hvorfra den blev indført som parkfugl i Storbrittanien for omkring tre århundreder siden. Herfra har den spredt sig til den vilde natur mange steder i England, og siden starten af 1960 erne har den haft en stabil bestand på små fugle, især i Norfolk. Efter den kom til kontinentet midt i 1960 erne tog spredningen fart. I Holland steg bestanden fra 1 par i 1967 til 1350 par i 1994 (Hagemeier & Blair 1997). Nilgåsen befinder sig tilsyneladende lige godt i træer som på jorden. Den yngler gerne på jorden, men også i kasser (hvilket blev set i Årslev Engsø i 2006), ligesom den ikke går af vejen for at overtage rovfuglereder. Det er således i Holland konstateret at Nilgåsen har overtaget duehøgreder og musvågereder (Van Dijk 2000), ja selv Vandrefalkens kasse i 50 m's højde kan bruges! (Van Dijk 1997). Overskud fra den hollandske bestand har efterhånden etableret bestande i mange andre lande, herunder også i Danmark, hvor de første fugle blev set i 1987 (Christensen og Søby 1998). Det første ynglepar blev konstateret 13 år senere i 2000 i Haderslev Dam, hvor et par blev set med 2 gæslinger (Lange et al. 2002). Bestanden i Danmark er siden førsteiagttagelsen steget støt og har i 2004 passeret 100 fugle (Lange 2006). Indvandring til Århus amt De første Nilgæs fra Århus Amt er rapporteret i 1995, hvor 2 fugle blev set flyve over Sminge Sø i starten af maj (Lokalrapport 1996). Den næste er meldt i 1996, hvor én fugl blev set gennem efteråret på Grenå Enge (Lokalrapport 1997), mens der i 1997 (Lokalrapport 1998) er meldt 2 fugle i marts måned i Grenå og en måned senere ét par i Brabrand Sø (figur 1). Fuglene fra 1997 kan således godt være samme fugle, der er set på begge lokaliteter. Der skal derefter gå 5 år til 2002 før de næste rapporteringer fra amtet foreligger (se tabel 2), idet der er registreret hele 13 fugle fordelt på 10 lokaliteter, heriblandt amtets første ynglepar (se tabel 1). I 2004 sker igen en voldsom stigning i antallet af fugle, idet der ses 3 gange flere fugle end i 2003 (figur 1). 12

13 I forbindelse med det stigende antal fugle, ses Nilgåsen også på stadig flere lokaliteter (figur 2), og er i 2006 truffet på ikke mindre end 18 forskellige lokaliteter. Den er siden den første registrering i 1995 i alt set på 40 forskellige lokaliteter fordelt over det meste af amtet (figur 3). Figur 1: Antal nilgås registreret i Århus Amt Totalerne er udfyldte søjler, åbne søjler er frasorteret unger.i 2005 er ikke medtaget 11 fugle fra Brabrand Sø, der er gengangere i Årslev Engsø. Figur 2: Antal lokaliteter i Århus amt, hvor Nilgås er registreret i perioden Ungeproduktion Det første ynglepar i amtet blev registreret i 2002 i Skanderborg Sø. Siden er der konstateret yderligere 5-6 ynglepar, nemlig 1 par i Mossø og 4-5 par i Årslev Engsø. De i alt 6-7 par har produceret 15 unger, hvoraf det dog vides, at 3 af 7 unger fra 2004 iårslev Engsø døde inden de forlod ynglepladsen. Diskussion Invasive arter udgør en direkte trussel mod lokale dyrearter, og på verdensplan regnes det for en af de største trusler mod den biologiske mangfoldighed. Bl.a. derfor er der i lovgivningen indføjet et generelt forbud mod udsætning af fugle (desværre bortset fra fasan, agerhøne og gråand). Det er ligeledes besluttet, at Nilgåsen må (skal?) bekæmpes hele året (se 13

14 LOKALITET (max.-antal) Alling Mose 1 Auning 2 2 Birksø 1 Bjerregrav Mose 1 Borre Sø 1 Brabrand Sø Bølling Sø 2 Egå Engsø 1 Egåen 2 Elløv Enge 1 Emborg Odde, Mossø 5 Frederiksdal Hede/Hedemose 2 Fussing Sø 1 Gammel Harlev 2 Grenå by 2 Grenå Enge 1 Hestehave Enge, Skanderborg Sø 3 3 Hinnerup 2 Hornbæk Enge, v. Gudenåen 1 Kasted-Geding Mose 1 Kolindsund vestlige del 1 Laven Stationsby 2 Mellempoldene, Randers Fjord 1 Mørke Kær Nimtofte 1 Norsminde Fjord 2 1 Nørrekær Enge ved Alling Å 2 3 Pindstrup Mose 2 2 Ringkloster v. Skanderborg sø 2 2 Rugård Nørresø og Nørreskov 1 Sminge Sø Solbjerg (Ny Solbjerg) 1 Stubbe Enge øst for Stubbe 2 Sælvig Havn 1 Tørring Mark/Tulstrup Mark 2 Tåstrup Sø 1 1 Vorup Enge / Vorup Engsø Østerkær ml. Nørbæk og Fårup 1 Østhavnen, Århus 2 1 Årslev Engsø Total (incl. gæslinger) Antal gæslinger Adulte fugle Tabel 2: Lokaliteter med observationer af Nilgås

15 Det er vanskeligt at få et præcist billede af, hvor mange fugle, der faktisk optræder i amtet, da en del af de registrerede fugle givet er gengangere. Det er dog klart, at der reelt er sket en voldsom stigning i antallet, da arten træffes i stadig større flokke og på stadig flere lokaliteter (tabel 2). Det er derfor vigtigt, at der sættes ind på begrænsning af artens videre spredning, hvor det endnu kan nås. For at bekæmpelsen skal lykkes, er det vigtigt, at også ornitologerne melder deres registreringer af arten ind, gerne direkte til det lokale statsskovdistrikt. Man vil herfra så kunne koordinere reguleringen. Kun derved bliver kontrollen med Nilgåsen (og andre invasive arter) effektiv. Vigtigt er det også, hvis Skov- og Naturstyrelsens udmelding om, at Nilgåsen skal bekæmpes, skal efterleves, at der gribes ind nu og iværksættes effektiv bekæmpelse af arten. Det skulle nødig ende som fx i Australien, hvor indslæbte dyr skaber voldsomme problemer for de lokale arter. Litteratur: Christensen, K og E. Søby 1998: Fugle i Danmark Årsrapport over observationer. DOFT 92: Ettrup, H. (red.) 1996: Fugle i Århus amt DOF Århus Amt. Ettrup, H. (red.) 1997: Fugle i Århus amt DOF Århus Amt. Ettrup, H. (red.) 1998: Fugle i Århus amt DOF Århus Amt. Hagemeier, E.M & Blair, M.J (red) 1997: The EBCC Atlas of European breeding birds. T.&A.D.Poyser. London. Lange, P. 2006: Fugle i Danmark Årsrapport over observationer. DOFT 100: Nilgæs ved Årslev Engsø. Foto: Henning Ettrup 15

16 Lange, P., Christensen, R, og Lindballe P. 2002: Fugle i Danmark 1999 og Årsrapport over observationer. DOFT 96: Van Dijk, J. 1997: NijlgansAlopochen aegyptiacus broedt op 50 m hoogte in nestkast van Slechtvalk Falco peregrinus. De Takkeling 5(1): Van Dijk, J What impact have Egyptian Geese Alopochen aegyptiacus on the breeding success of raptors? De Takkeling 8: Figur 3: Findesteder for Nilgås. Trekanter: Ynglefund. Lukkede cirkler: Rastende. Åbne cirkler: Kun overflyvende fugle. 16

17 Flere glenter Af Peter Hjeds Vi forsøger i år at gøre en ekstra indsats for at finde glentepar i Østjylland. Som følge af aftalen mellem miljøministeren og DOF er det vigtigt at finde alle de glentepar, vi kan. Mange har allerede gjort en stor indsats, og disse har efterspurgt, hvilke par, vi kender indtil nu ult. april Desuden er det givet, at flere par har etableret sig rundt om i det tidligere Århus Amt. Hvis du alligevel kører en tur i landskabet og bemærker glenter med en adfærd, som tyder på et ynglepar, så ville det være et fint bidrag til en status på ynglebestanden her i vores landsdel. (Det er en god ide at observere glenterne på afstand i den sårbare forårstid)(evt. kan man indtaste på DOFbasen eller kontakte undertegnede.) Her er, hvad jeg indtil nu har kunnet indsamle: Sandsynlige par (rede etableret): Albøge Høegholm/Bjørnholm Thorsager ved Skummelvad-lejren Nord for Ry Mulige par: Røved/Gunneruplund Skrald Skov Ommestrup Sostrup Mårslet/Slet Lyngå/Hadsten Nord for Gjern Mange hilsner pva Bestyrelsen for DOF Østjylland Rovfuglegruppen Peter Hjeds Båstrupvej 16, Foldby 8382 Hinnerup tlf / mobil

18 Naturdebatten raser! Af Andreas Winding Naturdebatten raser - eller gør den? I løbet af dette år har jeres udsendte haft fornøjelsen af at deltage i 3 ganske forskellige møder, der alle har vedrørt naturdebatten generelt og miljømilliarden i særdeleshed. Her følger mit personlige sammenkog af de 3 møder. Første møde stod på Værket i Randers i februar i år, hvor diverse naturbrugerforeninger var inviteret til et dialogmøde om miljømilliarden. Tanken var oprindeligt, at foreningerne her kunne komme med projektforslag stilet mod anvendelse af nogle af de 558 millioner, som miljømilliarden i denne henseende består af (resten er øremærket til partikelfiltre, kemi, brændeovne m.v.). Det var jo fristende at komme med bud, der batter, fx genoprettelse af Kolindsund, Åkær Ådal og strækningen mod Norsminde og Kysing Fjord - eller hvad med hele Randers Fjord? Der var nu visse begrænsninger, som vi måtte tage højde for i vores forslagsgivning; først og fremmest, at millionerne helst skulle fordeles nogenlunde ligeligt mellem 11 på forhånd udpegede indsatsområder. Det sætter jo allerede betragtelige begrænsninger. I det østjyske var det på forhånd bestemt, at indsatsområdet hedder Gudenåen og Randers Fjord. Der blev også gjort meget ud af, at N- og P-regnskaberne (vedr. udledning af kvælstof og fosfor) ville tælle rigtig meget ved den endelige projektudvælgelse, og det var desuden ønskeligt, at man, foreningerne imellem, kunne blive enige om nogle enkelte, mere specifikke projekter. Det sidste viste sig noget mere vanskeligt. Der var mange interessante synspunkter, men kort fortalt stod man efter mødet lidt tilbage med fornemmelsen af ludere og lommetyve, forstået på den måde, at hver forening eller gruppe troppede op med sine idéer og forsøgte med al magt og charme at tiltuske sig opmærksomhed og stemmer. Eksempelvis kan nævnes sportsfiskernes ønsker om flere og bedre gydepladser bl.a. i de mange mindre tilløb til Gudenåen, især i området omkring Bjerringbro. En anden fraktion af sportsfiskerne havde medbragt et noget mere gennemarbejdet 18 projekt vedr. Uldum Kær i det nu hedengangne Vejle Amt. Gudenåsammenslutningen var også repræsenteret, og de var ikke overraskende mest interesserede i at tale om Tange Sø og 250 millioner kroner. Alles idéer var hver for sig sådan set udmærkede, og naturligvis blot udtryk for helt almindelige menneskers varetagelse af egne interesser. Der var 4 geografisk opdelte grupper, hvoraf én dog ikke helt kunne omtales som en gruppe. I den gruppe, jeg deltog i, kom man aldrig til nogen form for overens-stemmelse, og det blev mest til lidt spredt fægtning hist og her. Mange sad også med en fornemmelse af, at det hele var besluttet på forhånd, og at mødet mest skulle bruges til efterfølgende at kunne sige, at de grønne organisationer skam var inddraget helt fra idéfasen. I begyndelsen af marts var jeg til et nyt møde, denne gang i Silkeborg hos Statsskovdistriktet. Igen var diverse foreninger inviteret, denne gang sammen med en repræsentant fra både landbruget og dambrugerne, mens der sad mange af de grønne mænd, repræsentanter fra de tilstødende statsskovdistrikter. På dette møde blev vi alle præsenteret for de projekter, som man nu havde i støbeskeen. Endnu en gang krøb fornemmelsen fra første møde ind på én - de havde nu nok tænkt sit på forhånd, for man havde vel næppe udtænkt alle disse fine projekter inden for de seneste godt 3 uger. Uanset hvad, var det reelt en mængde meget spændende projekter, der blev præsenteret, projekter, som man kun kan håbe på, alle faktisk bliver til noget på et tidspunkt. Der var 5 projekter, der var prioriteret i forhold til den aktuelle pulje af midler, der alle havde det tilfælles, at de var mere eller mindre (frivilligt) accepteret af de involverede lodsejere, at de var mere eller mindre velgennemtænkte, at

19 prisen lå mellem et par og ca. 30 millioner kroner, og at de qua disse egenskaber var mere eller mindre umiddelbart realisérbare, da første uddeling af midler allerede ville finde sted senere i indeværende år. Det gjaldt med andre ord om at kunne være hurtigt ude.de 5 projekter, man havde i støbeskeen, var som følger (i ikke-prioriteret rækkefølge): Vilholt Mølle (i det tidligere Vejle Amt). Fjernelse af spærring og genopretning af åløbet, samt skabelse af ca. 11 småsøer Alken Enge. Genskabelse af våde enge og genslyngning af åen. Skovrejsning NØ for Skanderborg. Nyopførelse af større parti urørt skov. Uldum Kær (i det tidligere Vejle Amt). Fjernelse af krat og efterfølgende pleje, samt rekreative anlæg m.v. Haslund Enge. Den sidste afgørende brik i det store Gudenådal-projekt opstrøms Randers. De 2 førstnævnte er begge gamle velbeskrevne projektforslag; Alken Enge med DOF og DN som oprindelige bagmænd i sin tid. Som DOFs repræsentant til det pågældende møde kunne jeg naturligvis kun bifalde projekterne under de givne begrænsninger, om end der selvfølgelig er et væld af andre lokaliteter, der trænger - måske endda mere akut. Primo juni var jeg så til naturdebatmøde på Testrup Højskole med Danmarks miljøminister, Connie Hedegaard (K) - og igen sammen med repræsentanter fra mange andre foreninger såvel som private med interesse for naturdebatten. Sidstnævnte gruppe var knap så broget, som jeg - naivt - havde forventet. Mødet blev indledt af Connie Hedegaard, der med en række fine billeder fra det ganske land talte om vigtigheden af at gøre en frygtelig masse for vores natur, og ikke mindst om at få folket med Vilholt Mølle. Foto: Andreas Winding 19

20 i debatten såvel som i det hele taget - at vi alle tager ansvar for vores natur. Hun (og mødeleder Jacob Rosenkrantz fra DR-radioprogrammet Agenda) opfordrede mødedeltagerne til at komme med alle tænkelige (gode) forslag vedr. en bedre natur i fremtidens Danmark. Mødet var derefter inddelt i 3 faser, hver med et oplæg i form af video-indspark fra kendte og ukendte danskere med hver deres mening om et eller andet vedr. natur og miljø, og derefter debat rundt omkring ved de enkelte borde, som man nu tilfældigt sad. Ved mit bord sad også en repræsentant fra botanisk forening og 4 private, lokalt bosiddende mennesker og under første parlamentering tillige Connie Hedegaard. Lad mig sige det med det samme: Jeg har alle dage syntes, at Connie Hedegaards indtræden som miljøminister var et meget stort skridt i den rigtige retning - alene ud fra det personlige indtryk. Jeg havde helt fra begyndelsen et indtryk af den nye minister, som én, der rent faktisk interesserede sig for det område, hun nu var minister for - noget jeg personligt i udpræget grad savnede hos hendes forgænger. Dette indtryk er nu blevet lidt mere nuanceret. Der var en fornemmelse af engagement - hun troppede op - en sen, brændende varm juniaften - og så i Testrup! - Og under både hendes indledende og afsluttende tale anede man også glimtet af det i politik så sjældne (og farlige) engagement. Der var dog også noget, der trak den anden vej; de evigt afvigende svar på konkrete spørgsmål, fralæggelsen af ansvar ( det har vi sendt videre/ud til kommunerne og lign.) og et par småspidse bemærkninger om tidligere tiders (læs: Politiske modstanderes) langhårethed. Der var dog overraskende lidt decideret partipropaganda, hvilket opfattedes meget positivt. Tilbage til indholdet: Ved mødets indledning blev vi orienteret om, at den første uddeling af midler (102 millioner kr.) havde fundet sted samme dag, og et danmarkskort blev hurtigt smækket op med de heldige områder vist. For det østjyske drejer det sig om 3 af de ovenfor nævnte projekter, nemlig skovrejsningen ved Skanderborg, Vilholt Mølle og Uldum Kær. Fuglemæssigt er det jo ikke topprioriteterne, og ej heller N- og P-regnskaberne synes at blive skelet væsentligt til med udpegningen af disse 3 projekter. Villestrup Ådal nord for Mariager Fjord er også værd at nævne. I forhold til naturdebatten kom der en del forskellige forslag på banen, hvoraf de fleste kunne bifaldes ved alle borde. Så snart der var tale om forhold, der vedrørte landbruget, røg der dog en del arme i vejret, alle tilhørende én af de mange lokale bønder, der tydeligvis var blevet opfordret til at møde talstærkt op, og alle med det klare budskab, at landbrugsjord jo altså er god, gedigen natur, som vi kender den. Enkelte af bemærkningerne var genstand for både fnisen og højlydte grin, som fx da den lokale formand frejdigt berettede, at alle de pesticider, man anvendte i hvert fald her i området jo altså var godkendt af Miljøstyrelsen - eller da én insinuerede, at nogle landmænd af og til kunne komme til at ramme en lille smule ud i grøften med sprøjterne - og fik svaret: Det kender vi altså ingen eksempler på - i hvert fald ikke her i området. Endnu en gang et aldeles glimrende eksempel på, at vi alle forsøger på bedste vis at varetage vores egne interesser. Det er jo egentligt forståeligt nok, men som den lille mand kan man alligevel altid undres over, at den stores interesser altid er de vigtigste og vægtigste. Et par dage efter mødet sidder jeg så og spekulerer på, om der overhovedet er en naturdebat eller om det blot er ét stort mediestunt. Der holdes en del møder rundt omkring, og der deltager ofte mange forskellige interessenter og andre, der bare er helt almindeligt interesserede. Men debat? Ind i mellem føles foreningernes (både de private og industriernes) holdninger blot som særskilte og indflydelsesløse bilag til de love, nogle mennesker, vi ikke helt véd, hvem er (og hvad de har af interesser (i mere end én forstand)) sidder og laver et sted langt væk. Og af og til tror man virkelig på, at det nytter at sige tingene om og om igen. Der må jo være én, der ser lyset en dag og sadler om til superbioøkologisk ekstensiv drift og køber sig en kikkert og en fuglebog. Aftenen sluttede som den begyndte: Med en sang. Vi var jo på en højskole. På vejen hjem var der dog en del, der sang meget bedre, bl.a. et par kærsangere og en god snes nattergale, mens 2 græshoppesangere, 2 engsnarrer, en vagtel og lidt forskellige gode ugler gjorde (na-)turen helt uforglemmelig. 20

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat.

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. Vi samledes ved Aldi i Allingåbro

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Af Per Rasmussen Turen til Kreta var ikke mit første besøg på øen, og som tidligere besøg var dette også lagt an på familieferie. Men som fuglekikker vil man jo gerne

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004

Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004 Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004 Stor Tornskade i Halkær Ådal syd for Vegger den 8. oktober 2008 kl. 11.15. Af Brian Nilsson Indhold Forsiden 1 Indhold 2 Forord 2 Observationerne,

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Ynglefugletællinger 2010

Ynglefugletællinger 2010 Ynglefugletællinger 2010 Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup Ole Olesen og Egon Østergaard August 2010. Indhold Baggrund og fokusarter... 2 Optællinger... 3 Artsgennemgang... 5 Flyvestation Karup...

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse.

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse. 28 februar Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Arreskov Sø: Grågås 17, Gravand 1. Erik Ehmsen. 27. februar Stor Skallesluger - Blishøns - Gråand Stor Flagspætte

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

DOFbasen fylder 10 år

DOFbasen fylder 10 år 15. maj 2012 DOFbasen fylder 10 år Af Timme Nyegaard, Henning Heldbjerg og Steen Brølling Den 15. maj 2002 var det for første gang muligt at gå ind på hjemmesiden www.dofbasen.dk og downloade et program,

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Tekst og foto: Per G. Henriksen Her et referat fra en noget usædvanlig ØBF-tur. Jørgen Mørup Jørgensen havde nemlig været så venlig, at tilbyde ØBF-medlemmer

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/ Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/6 1998. Deltagerliste. Rita Ploug, Amager Lean Jørgensen, Amager Inge Grete Hansen, Lyngby My Størup,

Læs mere

DOF-Travel tur til Polen og Berlin

DOF-Travel tur til Polen og Berlin DOF-Travel tur til Polen og Berlin 8-11. juni 2017 Dansk Ornitologisk Forening Stefan Stürup og Alex Rosendal FORORD Turen blev gennemført med 14 deltagere og to ledere i to minibusser. Fly til Berlin,

Læs mere

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Picture Sounds Rødstrubet Lom 2 3 Sortstrubet Lom 2 3 Islom 3 Hvidnæbbet Lom 3 Lille

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3 SPA 1 Ulvedybet og Nibe Bredning Skestork Y F1 Blå kærhøg Tn F2 Hedehøg Y F1 Fiskeørn Tn F2 Hjejle T F2, F4 Splitterne Y F3 Dværgterne Y F3 Pibeand T F4 Krikand T F4 Hvinand T F4 Toppet skallesluger T

Læs mere

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Knopsvane YS/VG 5700-6300 2013 (+/-) Hele landet dog mest på øerne, i spredning Nogle spredes til lidt syd for DK 200-300 Sangsvane YS/VG 3 2012 (+)Indvandring

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Af naturvejleder Villy K. Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel Da det kan være alt for sjældent at handicappede kommer ud i naturen, har Naturstyrelsen Vendsyssel

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Statusopgørelse Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer 3621500038 Projektleder Erik

Læs mere

Turrapport fra Hallandsåsen og Hallands Väderö

Turrapport fra Hallandsåsen og Hallands Väderö Turrapport fra Hallandsåsen og Hallands Väderö 29. maj - 31. maj 2014 Hvor var det godt, den trods knebent deltagerantal - alligevel kunne gennemføres, denne fine tur til Hallandsåsen og Hallands Väderö.

Læs mere

SPANIEN 31/3 16/4 2014

SPANIEN 31/3 16/4 2014 SPANIEN 31/3 16/4 2014 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015

GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015 19. januar 2015 - Klostermølle og Mossø GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årets første tur gik til Klostermølle og Mossø med 14 deltagere. Turen startede 12.30 ved Klostermølle, hvor vi gik ned til papirtørreladen

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Polen 2009 En stortur med DOF-København

Polen 2009 En stortur med DOF-København Polen 2009 En stortur med DOF-København Af Leon Berthou Forord Fra den 23. april til den 3 maj 2009 afholdt DOF Travel forårstur til det nordøstlige Polen. Først besøgte vi Bialowieza skovene og den store

Læs mere

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde.

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde. Vestsjællandske subrariteter VI Af Lasse Braae I dette nummer er der fokus på skovens fugle, og valget er derfor faldet på nogle arter, der optræder som relativt fåtallige ynglefuglearter i de danske skove.

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Naturen. omkring Korsør

Naturen. omkring Korsør Naturen omkring Korsør Fra Korsør Lystskov med høj-stammet bøgeskov og dybe moser - over de mange vandfyldte lergrave omkring det lavvandede Korsør Nor - til de åbne marker og engdrag på Frølunde Fed -

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT YNGLEFUGLE I DE FREDEDE JORDBASSINER 2015 Den nyetablerede ø i bassin 15 marts 2015 Vordingborg kommune Afdeling for Land og Miljø Rapport for Vordingborg Kommune v/ Konsulent

Læs mere

Turrapport Sønderjylland August 2010

Turrapport Sønderjylland August 2010 Turrapport Sønderjylland August 2010 Rudbøl Sø (foto: Frank Desting) Vands og Vadere 6.-8. august 2010 Denne måske lettere underlige overskrift dækker over et Feltudprojekt/-træf, hvor vi satser på at

Læs mere

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie.

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Foreningsnyt nr. 4. juli 2010 Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Badeboldtløbet den 13. juni Må vi indrømme, blev ikke den helt store deltagermæssige succes, kun

Læs mere

I 2011 tilstræbes tillige gennemført en DOF-base-aften et centralt sted i Vestsjælland for nye og lettere trænede brugere.

I 2011 tilstræbes tillige gennemført en DOF-base-aften et centralt sted i Vestsjælland for nye og lettere trænede brugere. Handlingsplan for DOF-Vestsjælland, 2011 DOF arbejder i Danmark og internationalt indenfor følgende fire spor: indsamling og udbredelse af viden om fugle formidling af fugleoplevelser i naturen beskyttelse

Læs mere

Müritz. 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003

Müritz. 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003 Müritz 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003 Orla havde længe leget med tanken om en flerdagstur til Müritz, og i maj 2003 var det så vidt. Der var bestilt overnatning, købt proviant

Læs mere

Scanbird / Politiken Plus: Marokko

Scanbird / Politiken Plus: Marokko Scanbird / Politiken Plus: Marokko 11.3 18.3 2017 Audouinsmåger, sildemåger og ikke mindst eremitibisser ved Tinkertfloden 12.3. Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og flere af de mest bemærkelsesværdige

Læs mere

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen Rapport Extremadura - Spanien Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen 26. april - 3. maj 2013 1 Fredag den 26. april 2013 Vi mødtes - Palle, Mogens og Jens - med afgang fra

Læs mere

Mågesøen i Hørby Plantage Kommune: Hobro Lokalitetsnr: 823130 Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Dækning: Y2 UTM E: 545600 UTM N: 6277840 : Morten Nielsen 12/96 Lille sø i plantage. Sivbevoksning

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Efterårstræk på Stevns

Efterårstræk på Stevns Efterårstræk på Stevns Af Tim Andersen De fleste forbinder et efterårstræksted for landfugle med vest- og sydvendte pynter. At det ikke altid behøver at være sådan, er Stevns Klint et eksempel på. Her

Læs mere

Generelt om hjemmesiden.

Generelt om hjemmesiden. Velkomsthilsen til dig der er ny på DOF Fyn webben. Kære nye bruger. Velkommen til den nye hjemmeside for DOF Fyn. Vi vil her give dig en guide til siden, som vi håber at du får gavn af. Generelt om hjemmesiden.

Læs mere

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen 15. maj 2012 Efter ti år er der mange garvede brugere af DOFbasen. Måske er DU én af dem. Men kender du nu også basens muligheder til bunds? Her er en

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Dansk Land og Strandjagt

Dansk Land og Strandjagt Forslag til ændring af jagttider udarbejdet under hensyntagen til bæredygtighed og balance i den danske fauna I nedenstående skema vises de aktuelle jagttider, iht. Naturstyrelsen, i venstre kolonne. Ændringer

Læs mere

31. august. 30. august. 29. august. Espe: Landsvale 25. Blodrød Hedelibel

31. august. 30. august. 29. august. Espe: Landsvale 25. Blodrød Hedelibel 31. august Landsvale 25. Blodrød Hedelibel 8. Blodrød Hedelibel 30. august Engpiber 3, Skovskade 1. Det Hvide C 1, Lille Ildfugl 1, Okkergul Randøje 2, Almindeælig Blåfugl 3, Admiral 6, Kålsommerfugl 5,

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Harzen 2010 Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Vi lagde ud fredag formiddag sol og 22 grader og havde besluttet os for at starte til venstre op af bakke, men B holdet stod

Læs mere

Nordfyns Feltstation 2007

Nordfyns Feltstation 2007 Ringmærkning på Nordfyns Feltstation 2007 Den største fugl i nettene blev ubetinget denne Skovhornugle d. 25. maj 2007 I efteråret 2006 var der en elev med på Keldsnor Fuglestation, og et par stykker mere

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Den røde drage. - anvisninger på, hvordan vi kan fremme bestanden af rød glente i Danmark

Den røde drage. - anvisninger på, hvordan vi kan fremme bestanden af rød glente i Danmark Den røde drage - anvisninger på, hvordan vi kan fremme bestanden af rød glente i Danmark Flyv, flyv glente! Tag ingen af mine, de er så små! Flyv hen til præsten, han har store grå! Børneremse fra 1800-tallet

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Naturoplevelser i Fredericia Kommune 2017

Naturoplevelser i Fredericia Kommune 2017 Foto: Ole Klottrup Ørnens Dag ved Rands Fjord Søndag den 26. februar kl. 10-14 Vi står klar med teleskoper i og ved tårnet og vil fortælle om ørnenes spændende adfærd og biologi. Reden kan ses fra fugletårnet

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente er nok den flotteste rovfugl i den danske fauna, og tilmed en art i fremgang. Arten findes kun i Europa, og vi har derfor en ekstra forpligtigelse til

Læs mere

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Området ved Lehnskov ligger i den allervestligste udkant af Svendborg, Rantzausminde, som ses til højre. Skoven og kysten er meget benyttede til

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere