Nr. 2 juni årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Nilgæs, naturdebat og nydelige hits

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 juni 2007 35. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Nilgæs, naturdebat og nydelige hits"

Transkript

1 Nr. 2 juni årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Nilgæs, naturdebat og nydelige hits 1

2 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade København V Tlf.: Fax: Giro: DOF er en landsforening for fugleinteresserede og fuglebeskyttelse med afdelinger over hele Danmark. Foreningen er stiftet i Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for fugle og at virke til beskyttelse først og fremmest af den danske fuglefauna. Dette formål søges fremmet blandt andet ved afholdelse af møder og ekskursioner, udgivelse af et tidsskrift og andre publikationer, samt ved at arbejde for at forbedre fuglenes livsvilkår. DOF tager del i flere aktiviteter, både i Danmark og internationalt. Fugleværnsfonden ejer og driver en række danske fuglereservater og arbejder desuden for international fuglebeskyttelse. DOF er den danske afdeling af BirdLife International. Som medlem modtager man gratis Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT) (2-4 hæfter pr. år) samt bladene Fugle og Natur (4 hæfter pr. år) og Fugle i Felten (4 hæfter pr. år). Årlige kontingenter: Husstandsmedlemskab Kernemedlem Junior (u. 18 år) Medlem (tidl. støttemedlem) 495 kr. 375 kr. 185 kr. 250 kr. Lokalafdelingen i Århus AmtDOF Århus står for alle lokale arrangementer, og alle DOF-medlemmer kan frit deltage i afdelingens møder og ekskursioner. Naturcenter Sølyst Louisevej 100 På sidste side finder du en liste over lokalafdelingens bestyrelsesmedlemmer og de kontaktpersoner, der repræsenterer de for Brabrand Giro: (reg.nr. 1551) skellige udvalg og interessegrupper. Søravnen Ansvh. redaktør Andreas Winding Bogfinkevej 2, 8654 Bryrup Tlf Spalteredaktører Nyheder og aktuelt: Peter Lange Fra Felten: Andreas Winding Ture og Møder: Ole Jensen Øvrige Aage Mogensen (DTP) Søravnen er lokalafdelingens blad, og det udsendes 4 gange årligt til alle medlemmer (undt. støttemedlemmer) i Østjylland. Medlemmer udenfor området kan tegne abonnement på bladet for kun 75 kr./ år. Artikler til Søravnen sendes som vedhæftet worddokument til ansvh. redaktør på adr. Eventuelt tilknyttede digitale billeder må gerne sendes separat, da det letter den videre bearbejdning. Hvis der indsendes originale tegninger, fotos eller lignende, der ønskes returneret, bedes det bemærket ved fremsendelsen. Søravnen redigeres i PageMaker 7.0 for Windows og trykkes på genbrugspapir årgang Nr. 2, juni 2007 ISSN Annoncepriser: Hel side: kr. 350,-/nr eller kr ,-/år Halv side: kr. 200,-/nr eller kr. 600,-/år Søravnens kalender: Nr. Deadline Udk. ca feb. 15. marts 2 1. maj 15. juni 3 1. aug. 15. sept nov. 15. dec.

3 ' Sommer Det er sommer, og fuglene er i gang døgnet rundt. Det bør vi derfor også være - med at nyde dem. Sætter man sig alligevel for en stund inden for, kunne man passende overveje, om man kunne sparke et ornitologisk projekt i gang. Ligesom sidste år har lokalafdelingen valgt at øremærke midler til sådanne projekter (mere i næste nummer). Alternativt kunne man sætte sig ved computeren, taste dagens observationer ind på DOFbasen og se lidt på vores hjemmeside, som nu hedder Brug den gerne - og giv os gerne en masse indspark til udviklingen af siden. Der har sjældent været så meget fokus på natur og miljø, som i øjeblikket. Miljømilliarden er en dråbe i havet i forhold til naturbeskyttelse, men det er alligevel lykkedes - via den - at skabe fornyet polemik omkring vores naturforvaltning. Lad os alle forsøge at udnytte denne opmærksomhed på allerbedste vis og tale naturens og fuglenes sag, hvor end vi kommer frem. Læs mere om naturdebat inde i bladet. Afslutningsvis en varm opfordring om at komme ud og se de mange fugle, sommeren byder på - det har jo været et helt igennem forrygende år i det østjyske hidtil, med en håndfuld SU-arter meldt allerede og dertil en stribe subhits i og omkring Århus (læs bl.a. finderberetning om Rødrygget Svale inde i bladet). Nyd det, fryd jer, skyd dem (med kameraet!) og lad observationerne flyde ind på DOFbasen, så vi andre også kan glædes over det. God sommer til alle! Andreas Winding Illustrationer Tegninger og akvarel: Benny Kristensen: forside Jalmer Nielsen: side 23, 25 Jens Overgaard Christensen: side 26 Fotos: Martin Søgaard Nielsen: side 4 Peter Nielsen: side 5, 6 Benny Kristensen: side 6 Peter Lange: Side 7 Henning Ettrup: side 15 Andreas Winding: Side 19 Bjarne Golles: side 21 Klaus Dichmann: side 29 INDHOLD Nyheder og aktuelt Formandens beretning for Nilgås indvandring og udbredelse i Østjylland Flere glenter Naturdebatten raser Rødrygget svale ved Årslev Engsø Fra Felten Langeland marts På fugletur med telt Tirsdagsaften på Sølyst med uglegruppen Kalender Hvem er hvem

4 & A K T U E L T N Y H E Af Peter Lange D E På denne plads plejer der at være op til flere spalter med tekst. Denne gang bringer vi et billede af en aktuel nyhed. Plettet Mudderklire ved Årslev Engsø foråret Foto: Martin Søgaard Nielsen 4

5 Lokalafdelingen i Århus amt Beretning for 2006 Af Peter Lange Vinteren, der begyndte lige efter jul 2005, varede ved helt til slutningen af marts, og åd dermed en del af det tidlige forår. Det blev aldrig nogen rigtig isvinter, men meget længe var der sne og is på søerne. En del trækfugle havde en forsinket ankomst eller måske er vi blot forvænt med tidligere og tidligere ankomst! Foråret blev generelt ikke noget at råbe hurra for, men sommeren derimod blev lang, solrig og varede ved langt ind i oktober. Efteråret vedblev med at være mildt for årstiden. Årets største fuglebegivenhed i Århus amt er efter manges mening den triel, der 15/7 blev opdaget ved Skivholme. Den tiltrak i dagene herefter over 100 besøgende fuglekiggere fra det ganske land. I den lokale superliga kommer også en stationær islom i Bønnerup Havn i feb., storpiber ved Vesborg Fyr i oktober, samt den rødhovede and, der blev opdaget i Skanderborg Lillesø i oktober, og som i skrivende stund (feb. 2007) stadig kan ses i området! Triel, Skivholme Foto: Peter Nielsen 5

6 Islom, vinterdragt, Bønnerup Havn Foto: Benny Kristensen 6 Rødhovedet and, han i eclipsedragt. Skanderborg Lillesø Foto: Peter Nielsen

7 Det bør også med her, at vi i løbet af 2006 blev begunstiget med endnu en engsø, idet Egå Engsø i løbet af efteråret blev fyldt med vand, og straks derefter også med fugle! Den nye sø har allerede været god for flere spændende observationer; både store antal, fx op til 25 pibesvaner (mange i Århus Amt!) i november, men også havørn og vandrefalk har allerede lagt vejen forbi. Ture og møder Lokalafdelingen har i årets løb tilbudt medlemmerne 74 forskellige arrangementer: En-dags småture i Østjylland 32 (nogle i samarbejde med andre foreninger) Fuglenes Dag ture 28/5 7 En-dags busture 3 (Randers Fjord, Lille Vildmose, 100arter/100år) Storture 1 (Skåne feb.) DOF tirsdagsmøder 9 Andre møder (ØBF) 3 Offentlige naturture (amtsture o.l.) 19 Glade turdeltagere i vinterlandskab i Fyledalen, Skåneturen, feb Foto: Peter Lange 7

8 Søravnen Lokalafdelingens blad Søravnen udsendes 4 gange årligt til de af lokalafdelingens medlemmer, der har bestilt den! Det koster ikke ekstra, og man får ikke nedslag i prisen ved at afbestille den, men bestyrelsen har valgt denne løsning, som har betydet en betydelig besparelse på trykkeog portoregningerne. De 4 numre i 2006 er udsendt til omkring 350 medlemmer hver gang. Sideantallet har været hhv. 40, 36, 32 og 36. Stofmængden har været god i 2006, om end betyrelsens egenproduktion har udgjort en pæn del. I anledning af jubilæet valgte vi at udgive nr. 3 med farvetryk, og udsende dette nr. til alle lokalafdelingens medlemmer (dog ikke støttemedlemmer). Farvetryk medfører desværre en så betragtelig merudgift til trykningen, at det ikke er realistisk, at vi udgiver alle numrene med farvetryk. Søravnen kan læses straks efter udgivelsen på Bladet downloades flittigt fra hjemmesiden. Medlemsstatus Medlemsudviklingen må betegnes som stagnerende i 2006, om end vi stadig ligger på et højt niveau, set over det seneste tiår. Her har jeg noteret nogle interessante forhold, ved at studere opgørelsen over medlemmer fordelt på postnumre, som Ole Lilleør præsenterede i Søravnen 4/2006. Der er tilsyneladende nogle dele af lokalafdelingens område, hvor vi procentvis har langt flere medlemmer end andre. Jeg har til sammenligning lavet en oversigt, over de nye kommuner, og sammenlignet DOFs medlemstal i disse. Kunne vi blot hæve medlemstallet en smule i de store kommuner, er der potentiale for en pæn medlemsstigning kommune største by(-er)(indbyggertal) antal DOFmedlemmer antal indbyggere % DOF medlem Favrskov Hadsten(7200), Hinnerup(6900), Hammel(6500) ,13 Norddjurs Grenå(14300), Auning, Allingåbro, Ørsted(1500) ,17 Odder Odder(10700) ,20 Randers Randers(55900), Langå(2800) ,12 Samsø Tranebjerg ,39 Silkeborg Silkeborg(38500), Kjellerup (4400) ,12 Skanderborg(13760), Ry(5100), Galten, Skanderborg Hørning(6130) ,22 Rønde(2400), Ebeltoft(5700), Syddjurs Hornslet(7000) ,30 Århus Århus (228700) ,17 Total ,17 (DOF medlemstal er pr , opl. om indbyggertal er fra kommunernes websider samt Wikipedia) DOF medlemstal er uden Kjellerup og Hvorslev kommune. 8

9 Medlemskategori Kernemedlem Senior* * -* -* Husstandsmedlem Juniormedlem (Tidl. støttemedlem) ** Livsvarig/æresmedlem 3 Total ** Fugle i Århus Amt 2005 *Senior-medlemsskabet er afskaffet fra og med 2004 ** tallet for 2004 er incl. kampagnegratister Rapporten udkom nov Stort set alle bidrag til rapporten indtastes nu direkte i DOFbasen af observatøren selv. Tilbage er omkring 5 bidragydere, der ikke har pc med internetadgang. Der findes i alt (2005: ) poster i DOFbasen fra Århus Amt fra 2006, som er indtastet af i alt 278 (2005: 251) observatører. Med DOFbasens hjælp kan der her præsenteres lidt statistik: ARTNAVN ANTAL OBS. Musvåge 1577 Gråand 1250 Grågås 1138 Vibe 1027 Knopsvane 981 Skarv 947 Gravand 895 Fiskehejre 874 Sangsvane 854 Strandskade 810 Observatørernes favoritter! De 10 mest rappor-terede fugle i Århus Amt i 2006 ifølge DOFbasen. ARTNR ARTNAVN Aarstotal Ederfugl Hjejle Kvækerfinke Ringdue Gråand Grågås Hættemåge Stær Skarv Almindelig Ryle De talrigeste fugle i 2006 er de arter, der optræder i store flokke! LOKNR LOKNAVN KOMMUNE TURCOUNT Årslev Engsø Århus Vorup Enge / Vorup Engsø Randers Sødringholm Strand Nørhald Fornæs Grenå Eskeplet/Boelsrev/Tangen Nørhald Ålsrode Grenå Anholt Grenå Alrø Eghoved Odder Issehoved Samsø Feldballe Rønde 723 9

10 På foregående side vises de 10 mest besøgte lokaliteter i Århus Amt i 2006 ifølge DOFbasen, opgjort som antal ture, der er oprettet med lokaliteten. Man ser jo nok, hvor de flittigste bidragydere bor! Hjemmesiden Lokalafdelingens hjemmeside kan ses på Læs om caretakere, fredningsudvalg, punkttællinger, lokalrapport, slørugler, nationalpark og Stubbe Sø/ Fugleværnsfonden. Søravnen og Fugle i Århus Amt findes her som pdf-filer, der kan læses af alle. Her finder du også link til DOFbasen, og en række søgninger, der viser de seneste observationer i amtets kommuner. Fredningsudvalget Vores såkaldte fredningsudvalg virker i praksis som et naturpolitisk kontaktforum, hvor ledende medlemmer af både DOF Århus, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet mødes og udveksler erfaringer og informationer om aktuelle sager. Som sådan kan udvalget virke som eksempel på det samarbejde, som forhåbentlig kan komme op at stå i alle lokalafdelingerne. I den kommende tid, hvor kommunerne skal lære at stå på egne ben, når det gælder naturbeskyttelse, friluftsliv og fredningsarbejde, er det af stor betydning, at de grønne organisationer holder en god kontakt, og et vågent øje med kommunerne, så vi i tide kan gribe ind, når de går over stregen! I årets løb har vi udvidet fredningsudvalgets kreds, med de personer, der har meldt sig som naturpolitiske kontaktpersoner i hver af de nye kommuner, og antallet af aktive på udvalgets postliste er derfor øget med 5-6 personer. Lokalafdelingen har i løbet af januar 2007 henvendt sig skriftligt til alle de nye kommuner, og bl.a. bedt om at blive holdt orienteret om de afgørelser, som kommunerne træffer i henhold til naturbeskyttelsesloven m.m. Vi har oprettet en mailbox til hver kommune, hvortil de kan sende afgørelserne, og det ser ud til at flere af kommunerne er begyndt at udsende deres post elektronisk, hvilket gør det meget lettere for os at distribuere posten rundt til de relevante personer. 10 Men det er fortsat af stor vigtighed at medlemmerne kontakter udvalget, hvis man oplever at kommunerne træffer afgørelser, der kan true fuglene og naturen. Her vil jeg især opfordre til, at man er opmærksom på de mange landzonetilladelser, som DOF ikke får tilsendt fra kommunerne. Her er vi henvist til at holde øje med sagerne, når de annonceres i lokalaviserne, hvilket medlemmerne hermed opfordres til at være behjælpelige med. I løbet af 2006 har vi anket 3 sager til naturklagenævnet; de to var afgørelser omkring udvidelse af vindmølleparken ved Overgaard, hvor DOF opfordrer til at man undersøger om udvidelsen kan få konsekvenser for et par kongeørne, der muligvis er ved at etablere sig i området. Den 3. sag vedr. Rougsø Kommunes landzonetilladelse til opførelse af driftsbygninger til en ny svinefarm ude midt i Hollandsbjerg Holme, i et område, der i regionplanen er udpeget som særligt værdifuld landskab, og ligger indenfor kystnærhedszonen. Det kan også nævnes at udvalget i årets løb har indsendt bemærkninger til tre nye kommuneplaner (Gjern, Rougsø og Skanderborg) hvor kommunerne havde glemt deres lovfæstede pligt til at indskrive de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura2000) i planerne. Caretakerne Jeg synes, caretakerne skal nævnes her i beretningen også. Ved de 19 lokaliteter i vores område, fortsætter de over 100 caretakere ufortrødent arbejdet, først og fremmest med at tælle fuglene, men i stigende grad involverer caretakerne sig også i arbejdet med at få bedre beskyttelse af områderne. Ved en række af områderne er det også lykkedes at involvere nye aktive forhåbentlig føler disse sig vel modtaget, så de bevarer lysten til at yde en indsats som frivillig i DOF.

11 Ny struktur DOFs nye struktur er nu afklaret, idet det nuværende net af lokalafdelinger opretholdes i hele det jyske område. Der foretages kun de nødvendige justeringer, hvor kommuner deles, eller lægges sammen på tværs af de gamle amtsgrænser. For vores eget område betyder det, at vi får tre nye områder med i lokalafdelingens område; de gamle Kjellerup og Hvorslev Kommuner, der bliver en del af hhv. Silkeborg og Favrskov kommune, samt Voerladegård sogn, der overgår fra den gamle Brædstrup kommune, til ny Skanderborg kommune. Til gengæld afgiver vi hovedparten af den gamle Mariager kommune, der nu er en del af Mariagerfjord kommune, der hører under DOF Nordjylland. De formelle ting omkring disse ændringer udestår endnu, og falder formentlig først på plads efter en vedtægtsændring, i første omgang af DOFs vedtægter, og derefter af lokalafdelingens. Vi kan derfor tidligst sige goddag til de nye medlemmer af lokalafdelingen fra 1. jan Lokalt har vi i løbet af efteråret 2006 fået oprettet et net af lokale kontaktpersoner i hver kommune, og flere steder, bl.a. Syddjurs, Favrskov og Randers, er der allerede bestræbelser i gang mhp. at oprette lokalgrupper, der selv arrangerer ture og møder. I løbet af året har bestyrelsen desværre set sig nødt til at stoppe projektet med lokaldoffere, idet det ikke var muligt at finde frivillige, der ville være lokaldoffer. Forhåbentlig kan det nye netværk af aktive i de nye storkommuner, med tiden overtage noget af dette opsøgende arbejde overfor de nye medlemmer, således at disse får en god velkomst i foreningen. Aktiv i DOF I en forening som DOF kan vi næsten altid bruge flere frivillige. Især de administrative, måske efter nogles mening lidt kedelige opgaver, såsom medlemshvervning, annoncetegning (Søravnen), lokalbladsarbejde (layout etc.) og naturbeskyttelsesarbejde (gennemlæsning og evt. aktion ift. kommunernes afgørelser indenfor naturområdet) lider af kronisk mangel på frivillige, man kunne også kalde det et Tordenskjolds soldater -syndrom. Det er min formodning, at vi også skal vende blikket mod os selv, og spørge, om vi gør nok, for at finde nye frivillige? Man støder ofte på den helt fejlagtige opfattelse, at man skal vide en masse om fugle, for at være aktiv i foreningsarbejdet i DOF. Det er selvfølgelig helt forkert, og det ved vi, der sidder i arbejdet jo godt, men hvordan får vi formidlet vores viden og ønsker om nye friske kræfter ud til medlemmerne? Bestyrelsen Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder i Udover de faste emner; ture, møder, Søravnen - har vi igen i år brugt en del tid på den nye struktur, og etableringen af et netværk af lokale kontaktpersoner. Det er heldigvis fortsat rimeligt nemt for os at finde nye medlemmer til bestyrelsen tak for det. Da jeg i perioden har været ansat i DOF, bevilgede bestyrelsen velvilligt min orlov i den nævnte periode. Peter Hjeds fungerede som formand for lokalafdelingen under min orlov. Tak til alle for et godt samarbejde i 2006! Peter Lange & Peter Hjeds feb

12 Nilgås indvandring og udbredelse i Østjylland Af Henning Ettrup Nilgåsen Alopochen aegyptiacus hører til gruppen af såkaldte invasive arter, og er som sådan uønsket i Danmark. Invasive arter er uønskede, fordi de konkurrerer meget aggressivt med vore naturligt forekommende arter, ligesom de krydser med vore beslægtede arter, fx Gravand. Der er derfor risiko for, at disse invasive arter vil fortrænge nogle af vore naturligt forekommende arter. Af invasive arter foruden Nilgås kan nævnes Canadagås Anser canadensis, Skarveand Oxyurajamaicensis og vel også Indisk Gås Anser indicus. At Nilgåsen ikke går af vejen for et slagsmål, uanset om det er med artsfæller eller andre arter demonstrerer følgende beretninger fra 2004 fra Årslev Engsø: Parret med de 4 store unger sloges voldsomt med et gravandepar, der havde to store unger; den invasive art er begyndt at fortrænge den hjemlige????parret fra nordsiden fik besøg af parret fra vestenden. Dette gik ikke stille af, hannen fór i flæsket på den anden han og længe baksede de rundt. Hunnerne holdt sig på behørig afstand. Sluttelig blev striden afsluttet ved, at et par forsvandt ind mod Brabrand Sø. Oprindelse og spredning. Nilgåsen stammer oprindeligt fra det nordlige Afrika, hvorfra den blev indført som parkfugl i Storbrittanien for omkring tre århundreder siden. Herfra har den spredt sig til den vilde natur mange steder i England, og siden starten af 1960 erne har den haft en stabil bestand på små fugle, især i Norfolk. Efter den kom til kontinentet midt i 1960 erne tog spredningen fart. I Holland steg bestanden fra 1 par i 1967 til 1350 par i 1994 (Hagemeier & Blair 1997). Nilgåsen befinder sig tilsyneladende lige godt i træer som på jorden. Den yngler gerne på jorden, men også i kasser (hvilket blev set i Årslev Engsø i 2006), ligesom den ikke går af vejen for at overtage rovfuglereder. Det er således i Holland konstateret at Nilgåsen har overtaget duehøgreder og musvågereder (Van Dijk 2000), ja selv Vandrefalkens kasse i 50 m's højde kan bruges! (Van Dijk 1997). Overskud fra den hollandske bestand har efterhånden etableret bestande i mange andre lande, herunder også i Danmark, hvor de første fugle blev set i 1987 (Christensen og Søby 1998). Det første ynglepar blev konstateret 13 år senere i 2000 i Haderslev Dam, hvor et par blev set med 2 gæslinger (Lange et al. 2002). Bestanden i Danmark er siden førsteiagttagelsen steget støt og har i 2004 passeret 100 fugle (Lange 2006). Indvandring til Århus amt De første Nilgæs fra Århus Amt er rapporteret i 1995, hvor 2 fugle blev set flyve over Sminge Sø i starten af maj (Lokalrapport 1996). Den næste er meldt i 1996, hvor én fugl blev set gennem efteråret på Grenå Enge (Lokalrapport 1997), mens der i 1997 (Lokalrapport 1998) er meldt 2 fugle i marts måned i Grenå og en måned senere ét par i Brabrand Sø (figur 1). Fuglene fra 1997 kan således godt være samme fugle, der er set på begge lokaliteter. Der skal derefter gå 5 år til 2002 før de næste rapporteringer fra amtet foreligger (se tabel 2), idet der er registreret hele 13 fugle fordelt på 10 lokaliteter, heriblandt amtets første ynglepar (se tabel 1). I 2004 sker igen en voldsom stigning i antallet af fugle, idet der ses 3 gange flere fugle end i 2003 (figur 1). 12

13 I forbindelse med det stigende antal fugle, ses Nilgåsen også på stadig flere lokaliteter (figur 2), og er i 2006 truffet på ikke mindre end 18 forskellige lokaliteter. Den er siden den første registrering i 1995 i alt set på 40 forskellige lokaliteter fordelt over det meste af amtet (figur 3). Figur 1: Antal nilgås registreret i Århus Amt Totalerne er udfyldte søjler, åbne søjler er frasorteret unger.i 2005 er ikke medtaget 11 fugle fra Brabrand Sø, der er gengangere i Årslev Engsø. Figur 2: Antal lokaliteter i Århus amt, hvor Nilgås er registreret i perioden Ungeproduktion Det første ynglepar i amtet blev registreret i 2002 i Skanderborg Sø. Siden er der konstateret yderligere 5-6 ynglepar, nemlig 1 par i Mossø og 4-5 par i Årslev Engsø. De i alt 6-7 par har produceret 15 unger, hvoraf det dog vides, at 3 af 7 unger fra 2004 iårslev Engsø døde inden de forlod ynglepladsen. Diskussion Invasive arter udgør en direkte trussel mod lokale dyrearter, og på verdensplan regnes det for en af de største trusler mod den biologiske mangfoldighed. Bl.a. derfor er der i lovgivningen indføjet et generelt forbud mod udsætning af fugle (desværre bortset fra fasan, agerhøne og gråand). Det er ligeledes besluttet, at Nilgåsen må (skal?) bekæmpes hele året (se 13

14 LOKALITET (max.-antal) Alling Mose 1 Auning 2 2 Birksø 1 Bjerregrav Mose 1 Borre Sø 1 Brabrand Sø Bølling Sø 2 Egå Engsø 1 Egåen 2 Elløv Enge 1 Emborg Odde, Mossø 5 Frederiksdal Hede/Hedemose 2 Fussing Sø 1 Gammel Harlev 2 Grenå by 2 Grenå Enge 1 Hestehave Enge, Skanderborg Sø 3 3 Hinnerup 2 Hornbæk Enge, v. Gudenåen 1 Kasted-Geding Mose 1 Kolindsund vestlige del 1 Laven Stationsby 2 Mellempoldene, Randers Fjord 1 Mørke Kær Nimtofte 1 Norsminde Fjord 2 1 Nørrekær Enge ved Alling Å 2 3 Pindstrup Mose 2 2 Ringkloster v. Skanderborg sø 2 2 Rugård Nørresø og Nørreskov 1 Sminge Sø Solbjerg (Ny Solbjerg) 1 Stubbe Enge øst for Stubbe 2 Sælvig Havn 1 Tørring Mark/Tulstrup Mark 2 Tåstrup Sø 1 1 Vorup Enge / Vorup Engsø Østerkær ml. Nørbæk og Fårup 1 Østhavnen, Århus 2 1 Årslev Engsø Total (incl. gæslinger) Antal gæslinger Adulte fugle Tabel 2: Lokaliteter med observationer af Nilgås

15 Det er vanskeligt at få et præcist billede af, hvor mange fugle, der faktisk optræder i amtet, da en del af de registrerede fugle givet er gengangere. Det er dog klart, at der reelt er sket en voldsom stigning i antallet, da arten træffes i stadig større flokke og på stadig flere lokaliteter (tabel 2). Det er derfor vigtigt, at der sættes ind på begrænsning af artens videre spredning, hvor det endnu kan nås. For at bekæmpelsen skal lykkes, er det vigtigt, at også ornitologerne melder deres registreringer af arten ind, gerne direkte til det lokale statsskovdistrikt. Man vil herfra så kunne koordinere reguleringen. Kun derved bliver kontrollen med Nilgåsen (og andre invasive arter) effektiv. Vigtigt er det også, hvis Skov- og Naturstyrelsens udmelding om, at Nilgåsen skal bekæmpes, skal efterleves, at der gribes ind nu og iværksættes effektiv bekæmpelse af arten. Det skulle nødig ende som fx i Australien, hvor indslæbte dyr skaber voldsomme problemer for de lokale arter. Litteratur: Christensen, K og E. Søby 1998: Fugle i Danmark Årsrapport over observationer. DOFT 92: Ettrup, H. (red.) 1996: Fugle i Århus amt DOF Århus Amt. Ettrup, H. (red.) 1997: Fugle i Århus amt DOF Århus Amt. Ettrup, H. (red.) 1998: Fugle i Århus amt DOF Århus Amt. Hagemeier, E.M & Blair, M.J (red) 1997: The EBCC Atlas of European breeding birds. T.&A.D.Poyser. London. Lange, P. 2006: Fugle i Danmark Årsrapport over observationer. DOFT 100: Nilgæs ved Årslev Engsø. Foto: Henning Ettrup 15

16 Lange, P., Christensen, R, og Lindballe P. 2002: Fugle i Danmark 1999 og Årsrapport over observationer. DOFT 96: Van Dijk, J. 1997: NijlgansAlopochen aegyptiacus broedt op 50 m hoogte in nestkast van Slechtvalk Falco peregrinus. De Takkeling 5(1): Van Dijk, J What impact have Egyptian Geese Alopochen aegyptiacus on the breeding success of raptors? De Takkeling 8: Figur 3: Findesteder for Nilgås. Trekanter: Ynglefund. Lukkede cirkler: Rastende. Åbne cirkler: Kun overflyvende fugle. 16

17 Flere glenter Af Peter Hjeds Vi forsøger i år at gøre en ekstra indsats for at finde glentepar i Østjylland. Som følge af aftalen mellem miljøministeren og DOF er det vigtigt at finde alle de glentepar, vi kan. Mange har allerede gjort en stor indsats, og disse har efterspurgt, hvilke par, vi kender indtil nu ult. april Desuden er det givet, at flere par har etableret sig rundt om i det tidligere Århus Amt. Hvis du alligevel kører en tur i landskabet og bemærker glenter med en adfærd, som tyder på et ynglepar, så ville det være et fint bidrag til en status på ynglebestanden her i vores landsdel. (Det er en god ide at observere glenterne på afstand i den sårbare forårstid)(evt. kan man indtaste på DOFbasen eller kontakte undertegnede.) Her er, hvad jeg indtil nu har kunnet indsamle: Sandsynlige par (rede etableret): Albøge Høegholm/Bjørnholm Thorsager ved Skummelvad-lejren Nord for Ry Mulige par: Røved/Gunneruplund Skrald Skov Ommestrup Sostrup Mårslet/Slet Lyngå/Hadsten Nord for Gjern Mange hilsner pva Bestyrelsen for DOF Østjylland Rovfuglegruppen Peter Hjeds Båstrupvej 16, Foldby 8382 Hinnerup tlf / mobil

18 Naturdebatten raser! Af Andreas Winding Naturdebatten raser - eller gør den? I løbet af dette år har jeres udsendte haft fornøjelsen af at deltage i 3 ganske forskellige møder, der alle har vedrørt naturdebatten generelt og miljømilliarden i særdeleshed. Her følger mit personlige sammenkog af de 3 møder. Første møde stod på Værket i Randers i februar i år, hvor diverse naturbrugerforeninger var inviteret til et dialogmøde om miljømilliarden. Tanken var oprindeligt, at foreningerne her kunne komme med projektforslag stilet mod anvendelse af nogle af de 558 millioner, som miljømilliarden i denne henseende består af (resten er øremærket til partikelfiltre, kemi, brændeovne m.v.). Det var jo fristende at komme med bud, der batter, fx genoprettelse af Kolindsund, Åkær Ådal og strækningen mod Norsminde og Kysing Fjord - eller hvad med hele Randers Fjord? Der var nu visse begrænsninger, som vi måtte tage højde for i vores forslagsgivning; først og fremmest, at millionerne helst skulle fordeles nogenlunde ligeligt mellem 11 på forhånd udpegede indsatsområder. Det sætter jo allerede betragtelige begrænsninger. I det østjyske var det på forhånd bestemt, at indsatsområdet hedder Gudenåen og Randers Fjord. Der blev også gjort meget ud af, at N- og P-regnskaberne (vedr. udledning af kvælstof og fosfor) ville tælle rigtig meget ved den endelige projektudvælgelse, og det var desuden ønskeligt, at man, foreningerne imellem, kunne blive enige om nogle enkelte, mere specifikke projekter. Det sidste viste sig noget mere vanskeligt. Der var mange interessante synspunkter, men kort fortalt stod man efter mødet lidt tilbage med fornemmelsen af ludere og lommetyve, forstået på den måde, at hver forening eller gruppe troppede op med sine idéer og forsøgte med al magt og charme at tiltuske sig opmærksomhed og stemmer. Eksempelvis kan nævnes sportsfiskernes ønsker om flere og bedre gydepladser bl.a. i de mange mindre tilløb til Gudenåen, især i området omkring Bjerringbro. En anden fraktion af sportsfiskerne havde medbragt et noget mere gennemarbejdet 18 projekt vedr. Uldum Kær i det nu hedengangne Vejle Amt. Gudenåsammenslutningen var også repræsenteret, og de var ikke overraskende mest interesserede i at tale om Tange Sø og 250 millioner kroner. Alles idéer var hver for sig sådan set udmærkede, og naturligvis blot udtryk for helt almindelige menneskers varetagelse af egne interesser. Der var 4 geografisk opdelte grupper, hvoraf én dog ikke helt kunne omtales som en gruppe. I den gruppe, jeg deltog i, kom man aldrig til nogen form for overens-stemmelse, og det blev mest til lidt spredt fægtning hist og her. Mange sad også med en fornemmelse af, at det hele var besluttet på forhånd, og at mødet mest skulle bruges til efterfølgende at kunne sige, at de grønne organisationer skam var inddraget helt fra idéfasen. I begyndelsen af marts var jeg til et nyt møde, denne gang i Silkeborg hos Statsskovdistriktet. Igen var diverse foreninger inviteret, denne gang sammen med en repræsentant fra både landbruget og dambrugerne, mens der sad mange af de grønne mænd, repræsentanter fra de tilstødende statsskovdistrikter. På dette møde blev vi alle præsenteret for de projekter, som man nu havde i støbeskeen. Endnu en gang krøb fornemmelsen fra første møde ind på én - de havde nu nok tænkt sit på forhånd, for man havde vel næppe udtænkt alle disse fine projekter inden for de seneste godt 3 uger. Uanset hvad, var det reelt en mængde meget spændende projekter, der blev præsenteret, projekter, som man kun kan håbe på, alle faktisk bliver til noget på et tidspunkt. Der var 5 projekter, der var prioriteret i forhold til den aktuelle pulje af midler, der alle havde det tilfælles, at de var mere eller mindre (frivilligt) accepteret af de involverede lodsejere, at de var mere eller mindre velgennemtænkte, at

19 prisen lå mellem et par og ca. 30 millioner kroner, og at de qua disse egenskaber var mere eller mindre umiddelbart realisérbare, da første uddeling af midler allerede ville finde sted senere i indeværende år. Det gjaldt med andre ord om at kunne være hurtigt ude.de 5 projekter, man havde i støbeskeen, var som følger (i ikke-prioriteret rækkefølge): Vilholt Mølle (i det tidligere Vejle Amt). Fjernelse af spærring og genopretning af åløbet, samt skabelse af ca. 11 småsøer Alken Enge. Genskabelse af våde enge og genslyngning af åen. Skovrejsning NØ for Skanderborg. Nyopførelse af større parti urørt skov. Uldum Kær (i det tidligere Vejle Amt). Fjernelse af krat og efterfølgende pleje, samt rekreative anlæg m.v. Haslund Enge. Den sidste afgørende brik i det store Gudenådal-projekt opstrøms Randers. De 2 førstnævnte er begge gamle velbeskrevne projektforslag; Alken Enge med DOF og DN som oprindelige bagmænd i sin tid. Som DOFs repræsentant til det pågældende møde kunne jeg naturligvis kun bifalde projekterne under de givne begrænsninger, om end der selvfølgelig er et væld af andre lokaliteter, der trænger - måske endda mere akut. Primo juni var jeg så til naturdebatmøde på Testrup Højskole med Danmarks miljøminister, Connie Hedegaard (K) - og igen sammen med repræsentanter fra mange andre foreninger såvel som private med interesse for naturdebatten. Sidstnævnte gruppe var knap så broget, som jeg - naivt - havde forventet. Mødet blev indledt af Connie Hedegaard, der med en række fine billeder fra det ganske land talte om vigtigheden af at gøre en frygtelig masse for vores natur, og ikke mindst om at få folket med Vilholt Mølle. Foto: Andreas Winding 19

20 i debatten såvel som i det hele taget - at vi alle tager ansvar for vores natur. Hun (og mødeleder Jacob Rosenkrantz fra DR-radioprogrammet Agenda) opfordrede mødedeltagerne til at komme med alle tænkelige (gode) forslag vedr. en bedre natur i fremtidens Danmark. Mødet var derefter inddelt i 3 faser, hver med et oplæg i form af video-indspark fra kendte og ukendte danskere med hver deres mening om et eller andet vedr. natur og miljø, og derefter debat rundt omkring ved de enkelte borde, som man nu tilfældigt sad. Ved mit bord sad også en repræsentant fra botanisk forening og 4 private, lokalt bosiddende mennesker og under første parlamentering tillige Connie Hedegaard. Lad mig sige det med det samme: Jeg har alle dage syntes, at Connie Hedegaards indtræden som miljøminister var et meget stort skridt i den rigtige retning - alene ud fra det personlige indtryk. Jeg havde helt fra begyndelsen et indtryk af den nye minister, som én, der rent faktisk interesserede sig for det område, hun nu var minister for - noget jeg personligt i udpræget grad savnede hos hendes forgænger. Dette indtryk er nu blevet lidt mere nuanceret. Der var en fornemmelse af engagement - hun troppede op - en sen, brændende varm juniaften - og så i Testrup! - Og under både hendes indledende og afsluttende tale anede man også glimtet af det i politik så sjældne (og farlige) engagement. Der var dog også noget, der trak den anden vej; de evigt afvigende svar på konkrete spørgsmål, fralæggelsen af ansvar ( det har vi sendt videre/ud til kommunerne og lign.) og et par småspidse bemærkninger om tidligere tiders (læs: Politiske modstanderes) langhårethed. Der var dog overraskende lidt decideret partipropaganda, hvilket opfattedes meget positivt. Tilbage til indholdet: Ved mødets indledning blev vi orienteret om, at den første uddeling af midler (102 millioner kr.) havde fundet sted samme dag, og et danmarkskort blev hurtigt smækket op med de heldige områder vist. For det østjyske drejer det sig om 3 af de ovenfor nævnte projekter, nemlig skovrejsningen ved Skanderborg, Vilholt Mølle og Uldum Kær. Fuglemæssigt er det jo ikke topprioriteterne, og ej heller N- og P-regnskaberne synes at blive skelet væsentligt til med udpegningen af disse 3 projekter. Villestrup Ådal nord for Mariager Fjord er også værd at nævne. I forhold til naturdebatten kom der en del forskellige forslag på banen, hvoraf de fleste kunne bifaldes ved alle borde. Så snart der var tale om forhold, der vedrørte landbruget, røg der dog en del arme i vejret, alle tilhørende én af de mange lokale bønder, der tydeligvis var blevet opfordret til at møde talstærkt op, og alle med det klare budskab, at landbrugsjord jo altså er god, gedigen natur, som vi kender den. Enkelte af bemærkningerne var genstand for både fnisen og højlydte grin, som fx da den lokale formand frejdigt berettede, at alle de pesticider, man anvendte i hvert fald her i området jo altså var godkendt af Miljøstyrelsen - eller da én insinuerede, at nogle landmænd af og til kunne komme til at ramme en lille smule ud i grøften med sprøjterne - og fik svaret: Det kender vi altså ingen eksempler på - i hvert fald ikke her i området. Endnu en gang et aldeles glimrende eksempel på, at vi alle forsøger på bedste vis at varetage vores egne interesser. Det er jo egentligt forståeligt nok, men som den lille mand kan man alligevel altid undres over, at den stores interesser altid er de vigtigste og vægtigste. Et par dage efter mødet sidder jeg så og spekulerer på, om der overhovedet er en naturdebat eller om det blot er ét stort mediestunt. Der holdes en del møder rundt omkring, og der deltager ofte mange forskellige interessenter og andre, der bare er helt almindeligt interesserede. Men debat? Ind i mellem føles foreningernes (både de private og industriernes) holdninger blot som særskilte og indflydelsesløse bilag til de love, nogle mennesker, vi ikke helt véd, hvem er (og hvad de har af interesser (i mere end én forstand)) sidder og laver et sted langt væk. Og af og til tror man virkelig på, at det nytter at sige tingene om og om igen. Der må jo være én, der ser lyset en dag og sadler om til superbioøkologisk ekstensiv drift og køber sig en kikkert og en fuglebog. Aftenen sluttede som den begyndte: Med en sang. Vi var jo på en højskole. På vejen hjem var der dog en del, der sang meget bedre, bl.a. et par kærsangere og en god snes nattergale, mens 2 græshoppesangere, 2 engsnarrer, en vagtel og lidt forskellige gode ugler gjorde (na-)turen helt uforglemmelig. 20

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen Rapport Extremadura - Spanien Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen 26. april - 3. maj 2013 1 Fredag den 26. april 2013 Vi mødtes - Palle, Mogens og Jens - med afgang fra

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Mallorca, Spanien Maj 2010

Mallorca, Spanien Maj 2010 Mallorca, Spanien Maj 2010 1. - 8. maj 2010 Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank Desting (FDE). Indledning Hermed følger en turrapport fra en fugleferie på Mallorca fra

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 2 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Kongeørnen i Århus amt

Kongeørnen i Århus amt Kongeørnen i Århus amt Jørgen Terp Laursen INDLEDNING. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Århus amt har i en snes år foretaget årlige indsamlinger af fugleiagttagelser fra amtet. Materialet,

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Accipiter 1995-2 Af Jørgen Terp Laursen Indledning Igennem hele dette århundrede har Lærkefalken (Falco subbuteo) været en sjælden dansk ynglefugl, hvor der næppe

Læs mere

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark TYRKIET Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005 DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Forord I perioden 17. til 24.september 2005 afholdt DOF-Travel atter en tur til det nordvestligetyrkiet.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen 15. maj 2012 Efter ti år er der mange garvede brugere af DOFbasen. Måske er DU én af dem. Men kender du nu også basens muligheder til bunds? Her er en

Læs mere

Nr. 3 september 2008 36. årg.

Nr. 3 september 2008 36. årg. Nr. 3 september 2008 36. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ØSTJYLLAND Søravnen er dit lokalblad - få det gratis tilsendt 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade

Læs mere

Søravnen. Rågekolonier i Østjylland 2009 Søravnen ophører som kvartalsblad DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ØSTJYLLAND

Søravnen. Rågekolonier i Østjylland 2009 Søravnen ophører som kvartalsblad DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ØSTJYLLAND Nr. 1 april 2009 37. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ØSTJYLLAND Rågekolonier i Østjylland 2009 Søravnen ophører som kvartalsblad 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade

Læs mere

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 Henning Skjelborg, DOF Køge Bugt Traner i store flokke på fourageringspladserne er et fascinerende syn. Og ikke blot synet af dem, men også den kurrende lyd fra tusindvis

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 23 til 28 Af Per Bomholt Foto: Bente Holm-Petersen Marts 27 Den Røde Glente ynglede i 28 spredt i ung moræne landskaberne i Danmark. Bestanden andrager ca. 7 registrerede

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Nr. 2 juni 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Ørne DOF 100 år!

Nr. 2 juni 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Ørne DOF 100 år! Nr. 2 juni 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Ørne DOF 100 år! 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København V Tlf.: 33 31

Læs mere

Generelt om hjemmesiden.

Generelt om hjemmesiden. Velkomsthilsen til dig der er ny på DOF Fyn webben. Kære nye bruger. Velkommen til den nye hjemmeside for DOF Fyn. Vi vil her give dig en guide til siden, som vi håber at du får gavn af. Generelt om hjemmesiden.

Læs mere

Vejledning til TimeTælleTure (TTT)

Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Tak fordi du vil påtage dig en TimeTælleTur i Atlas III! Ved at tælle fuglene i udvalgte TTT-kvadrater kan tætheden og bestandsstørrelsen af de mest almindelige fuglearter

Læs mere

Natur/teknik som profilområde

Natur/teknik som profilområde Natur/teknik som profilområde Arnborg Skole 2011 / 2012 2 Vi har i det følgende ønsket at beskrive vore mål og ønsker med faget natur/teknik på Arnborg Skole. Initiativet er taget bl.a. på baggrund af,

Læs mere

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version Af Benth Micho Møller I dagen 26.maj til 6.juni 1993 afholdt DOF-VESTSJÆLLAND en stortur til det østlige Ungarn. Der var 29 deltagere,

Læs mere

Bulgarien Kap Kaliakra 2. 9. september 2012

Bulgarien Kap Kaliakra 2. 9. september 2012 Bulgarien Kap Kaliakra 2. 9. september 2012 Slangeørn i hovedhøjde over altanerne Hotel Monaco, Kavarna. Foto: Jakob Hermann DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening 1 Forord: Bulgarien har altid været et

Læs mere

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle.

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle. Færøerne: 13-20 juli 2001 Turen til Færøerne var ikke en fugletur, men der blev alligevel tid til mange gode natur og fugleobs. Vi var en gruppe, og klassiske smukke natursteder skulle beses. Vi boede

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Opgave 1 Quiz og byt Klip langs de stiplede linier Modul 1 Hvad får du lyst til, når det er sommer? Har du været på sol-ferie? Hvad gør solen ved dit humør? Tæl til 10, men skift alle ulige tal ud med

Læs mere

Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år!

Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år! Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år! 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København

Læs mere

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password.

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password. EVENTVEJLEDNING FOLKEMØDET 2015 EVENTVEJLEDNING OPDATERET 30.04.15 TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2015 Alle events skal overholde Folkemødets principper og skal derfor godkendes af Folkemødets sekretariat,

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 16. juni 2014 Thomas Kjær Christensen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN 6-14. marts 2012 Gitte og Allan Kruse, Marta Grun og Henning Skjelborg. DOF Køge. Tekst: Henning Skjelborg. Foto: Allan Kruse Cote Donâna står højt på ønskelisten hos de

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006 Strøm stæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006 Dansk Ornitologisk Forening i Storstrøms Amt Udgiver Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Storstrøms amt ISSN 0105-5755 Tryk Grafo 2

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2015

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2015 Jydsk Naturhistorisk Forening Naturkalender 2015 Vi arbejder for gode og spændende oplevelser i naturen - året rundt Jydsk Naturhistorisk Forening er en sammenslutning af de to tidligere foreninger Jydsk

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km.

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km. Turoversigt 2014 13. 14. Juni - Skibelund tur Start: Fredag d.13.6 kl 17:00 Hjemkomst: Lørdag til frokost Turlængde: 2 x 11 km Medbring: Madpakke og drikkevarer til fredag aften Der er frisk vand på pladsen

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Nat Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. Tilladelse til

Læs mere

Dansk OPLEV. Fuglene I TOPPEN AF DANMARK

Dansk OPLEV. Fuglene I TOPPEN AF DANMARK Dansk OPLEV Fuglene I TOPPEN AF DANMARK DANMARKS BEDSTE FUGLEKIGGERSTED Oplev fuglelivet hele året rundt. Fugleoplevelser kan deles med andre. VELKOMMEN TIL TOPPEN AF DANMARK - det allerbedste sted at

Læs mere

Gårdbo Sø jeg en herregård mig bygge vil

Gårdbo Sø jeg en herregård mig bygge vil Han kom fra København, men ville være godsejer i det nordjyske. Det blev han og det med pomp og pragt, da han udtørrede det fattige Nordjyllands største sø, Gårdbo Sø, i årene 1881 83. Den nyslåede godsejer

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000

Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000 Danmarks Miljøundersøgelser Miljø- og Energiministeriet Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000 Arbejdsrapport fra DMU nr. 153 2001 Erik Mandrup Jacobsen Ornis Consult A/S Datablad Titel:

Læs mere

Program november 2011 april 2012

Program november 2011 april 2012 Program november 2011 april 2012 Onsdag den 9. november, kl. 19.00 22.00 GMO: "Kan gensplejsning redde verden? foredrag Aftenens foredragsholder, Inga Christensen Bach fra Institut for plantebiologi og

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21954 Navn naturvejleder: Kasper Kollerup Nielsen / Carsten Enemark Navn arbejdsgiver: Fjordcentret Arbejdssted: Voer Færgested og hele Norddjurs

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Danske Naturister i Frederiksberg Svømmehal www.naturister.dk

Danske Naturister i Frederiksberg Svømmehal www.naturister.dk Bestyrelsesmøde den 5. januar 2014 i Deltagere: Helle Kristensen, Laila Qvant, Helge Bøgegaard og Søren Kristensen. Invitation til fællesmøde med DN København Bestyrelsen har modtaget en invitation til

Læs mere

DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram

DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram Lørdag den 21. maj Afrejse om formiddagen fra Københavns Lufthavn, Kastrup til Warszawa. I lejede minibusser kører vi de 3 timer til Biebrza sumpene

Læs mere

www.gangforeningen-bornholm.dk

www.gangforeningen-bornholm.dk www.gangforeningen-bornholm.dk Deadline næste udgave 5. dec. 2014 Turplan 5 og 10 km. Start kl. 9.00, hvor intet andet er nævnt. 5.10 P-plads ved BAF (bag brugsen), Østermarie 12.10 Åhalsegård, Kirkedalsvej

Læs mere

Langturssejlads defineres således: Langturssejlads defineres som sejlads, der ikke er omfattet af definitionen på timesejlads.

Langturssejlads defineres således: Langturssejlads defineres som sejlads, der ikke er omfattet af definitionen på timesejlads. Silkeborg Kajak- og Cykeludlejning v Summits APS Åhave Allé 7 8600 Silkeborg Att. Per Kristensen 12. maj 2015 Tilladelse til udlejning af fartøjer på timebasis Silkeborg Kommune meddeler hermed Silkeborg

Læs mere

t. I," i:l it, i.- F, L, t., 'a: i-:, il. \ t., DANSK OBNITOLOqSK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHIJS AMT

t. I, i:l it, i.- F, L, t., 'a: i-:, il. \ t., DANSK OBNITOLOqSK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHIJS AMT t. I," i-:, il. \ t., 'i i:l it, i.-,' t: F, L, t., 'a: DANSK OBNITOLOqSK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHIJS AMT DANSK ORNTTOLOG'$K FONENING DOF er en lqldsforenirg lor fu gteinteress rede og fugebeskytælse

Læs mere

L E S B O S Maj 2010

L E S B O S Maj 2010 L E S B O S Maj 2010 DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Ole Geertz-Hansen og René Rantzau Forord Fra den 09. 16. maj 2010 afholdt DOF Travel atter en tur til den græske ø Lesbos. Turen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Finlands vildmark 5 dage 2016

Finlands vildmark 5 dage 2016 Scanbird 2016 Side 1 Finlands vildmark 5 dage 2016 Det er med stor fornøjelse, at Scanbird kan tilbyde denne spændende tur til de nordiske rovdyr. Turen går dybt ind i de finske skove tæt ved den russiske

Læs mere

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 Bodil, Peter, Jørgen og Jan Märket Sidste overnatning Turku-Åbo Ryssö ön Inderskär Stora Furuholm slut Understen Märket Ängeskär r Singö start

Læs mere

Mødereferat. Referat 2013 04 10 Det Grønne Råd. Den 23. maj 2013. Natur og Miljø

Mødereferat. Referat 2013 04 10 Det Grønne Råd. Den 23. maj 2013. Natur og Miljø Mødereferat Den 23. maj 2013 Referat 2013 04 10 Det Grønne Råd Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetid: Kl. 16 til 18 Mødested: Grøndalsvej 1, 8260 Viby J Mødelokale 064. Indgang i Grøn Bygning Deltagere:

Læs mere

Den Europæiske Nationalparkdag

Den Europæiske Nationalparkdag Indbydelse til Den Europæiske Nationalparkdag Lørdag d. 24. maj 2014 Kom og deltag i et eller flere af de 14 gratis arrangementer rundt om i Nationalpark Mols Bjerge Den Europæiske Nationalparkdag 2014

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Fuglene i Svanninge Bjerge

Fuglene i Svanninge Bjerge Fuglene i Svanninge Bjerge 2014 Fuglene i Svanninge Bjerge 2014 Fra publikationen Ornitologisk Artsdiversitet i Svanninge Bjerge Udarbejdet for Bikubenfonden af Jan Drachmann Feltarbejde: Jacob Sterup

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 1 I kan forvente noget om Natur og friluftsliv er attraktivt Natur og friluftsliv styrker børns

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt af Anita Pedersen og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen

Læs mere

FUGLENE I VORUP ENGE

FUGLENE I VORUP ENGE FUGLENE I VORUP ENGE Før og efter naturgenopretningen Titel: Fuglene i Vorup Enge før og efter naturgenopretningen Forfattere: Lars Maagaard, Lars Tom-Petersen, Benny Kristensen, Birger Rasmussen og Thorkil

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet Tak for din tilmelding til Stafet For Livet, og for at du sammen med dit hold vil være til at gøre en forskel i kampen mod kræft. Ved at deltage er

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014

TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014 Vejledning TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014 Alle organisationer, partier, virksomheder og private, der ønsker at optræde som officielle arrangører på Folkemødet 2014, skal have deres event optaget

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport Natur- og Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt, Danmark i samarbejde med Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk

Læs mere