Principalen. Nyt fra Vestervig. Kirkemusikskolen udvider VESTERVIG KIRKEMUSIKSKOLE. I dette nummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principalen. Nyt fra Vestervig. Kirkemusikskolen udvider VESTERVIG KIRKEMUSIKSKOLE. I dette nummer:"

Transkript

1 Årgang 23, Nummer 1 Marts 2007 Principalen VESTERVIG KIRKEMUSIKSKOLE Nyt fra Vestervig Kirkemusikskolen udvider I dette nummer: Nye lokaler i Vestervig Buxtehude-år Artikel: Musik - kreativitetens kilde Årets prøver og eksaminer Arrangementer - siden sidst og kommende Foto: Jens F. Munksgaard

2 Indhold Indholdsfortegnelse: Redaktion: Ivar Mæland Knud Damgaard Andersen Foto: Knud Damgaard Andersen Trykkeri: Dantryk-Hurup A/S Bladet udkommer 2 gange årligt (februar og september) Oplag: 600 eks. Deadline for februarbladet er d. 15. august Rektors hjørne 3 Konference for kirkemusikskoler 5 Elevkoncerter et musikhistorisk mærke-år 6 Diderich Buxtehude 7 Hjemmesiden 12 H.E. Deckert - omkring musik 13 Musik - kreativitetens kilde 14 Nyt fra administrationen 19 Eksamensplan Årets prøver og eksaminer 21 Årsafslutning i Vestervig 21 Arrangementer siden sidst 22 Udgivelser fra Vestervig 24 Inspirationsdag for kirkesangere 25 Div. rabatmuligheder 26 Kalender Skolens lærere 28 De studerendes råd 30 Lærerrådet 30 Bestyrelse og administration 31 2

3 Rektors hjørne Af rektor Ivar Mæland Vestervig Kirkemusikskole har som bekendt fejret 25 års jubilæum for et par år siden. I forhold til mange andre musikinstitutioner er det ikke lang tid. I løbet af den periode er kirkemusikskolerne blevet en helt naturlig del af folkekirkens virksomhed, ja man kan næsten spekulere over hvordan man tidligere klarede sig uden. I hele perioden har virksomheden været præget af konstant omstilling. Nogle gange blev det praktisk talt en ny skole ved overgangen til nyt skoleår - strukturelt set. Tænke sig til at Bornholm engang i tidernes morgen hørte under Vestervig! Strukturændringer kan skyldes mange ting, men for Vestervig Kirkemusikskoles vedkommende vil vi påstå, at de studerende et langt stykke hen ad vejen lægger præmisserne for virksomheden. Både for os, der administrerer skolen, og for lærerne ville det klart have været en meget nemmere arbejdsplads, hvis alt var samlet på et sted. Det samme gælder de studerende, hvis det da ikke var fordi vejen derved ville blive uacceptabelt lang for mange. I skrivende stund arbejder vi hårdt for at forbedre lokalesituationen i Århus, men en kirkemusikskoles økonomiske formåen gør det ikke nemt at konkurrere med boligprisernes himmelflugt i Århus. Men en løsning med lokaler for sangundervisning og holdfag satser vi på at finde. I Vestervig har vi på mange måder nogle dejlige lokaler, men sidste forår tikkede der et pålæg ind fra Arbejdstilsynet vedr. luftkvaliteten i skolens små kontorer i Vestervig. Ligeledes er pladsen i skolens lille bibliotek meget trang. Tilfældighedernes spil førte så til, at de to tilliggende bygninger, der frem til 1. januar 2007 var i Sydthy Kommunes eje og huser Sydthy Musikskole, rygtedes til salg. En henvendelse til kommunen medførte en meget positiv respons, og de to bygninger på næsten 700 m 2 blev tilbudt skolen til en pris, der svarer til en 35 m 2 lejlighed i de større metropoler. Og bedst af alt, Kirkeministeriet gik ind og støttede købet økonomisk, således at det ikke belaster 3

4 Rektors hjørne skolens øvrige drift. Overtagelsen sker pr. 1. juli Dette giver os mange nye muligheder, som vi er i gang med at undersøge. Bl.a. regner vi med at øge antal overnatningspladser til over det dobbelte, og dermed begynder Vestervig at ligne et ideelt sted for internatkurser med op til ca. 15 deltagere. Sammen med Vestervig/Agger sognehus og Missionshuset kan vi disponere over et meget stort antal lokaler med mulighed for forskelligartet musisk udfoldelse samtidigt. Vi forestiller os bl.a., at enkelte kursusfag indenfor kirkemusikskolens normale skema kan finde sted som seminarer i Vestervig - et fint miljøtilbud til studerende, som på den måde mærker, at de faktisk går på en stor skole. På en måde er ringen nu sluttet. Vestervig Kirkemusikskole startede i 1980 sin virksomhed i de lokaler, der indtil nu huser Sydthy Musikskole, inden man i 1982 flyttede ind i skolens nuværende hovedbygning. Ydermere har resterne af Vestervig kirkes forrige orgel befundet sig på Musikskolen som et mindre øveorgel også dette kommer således i fremtiden til at tilhøre Vestervig Kirkemusikskole. Ivar Mæland, rektor Resterne af Vestervig kirkes gamle orgel fra før Orglet står nu som øveorgel på Sydthy Musikskole. 4

5 Konference for kirkemusikskoler Kirkemusik i en ny tid I slutningen af september inviterer de tre kirkemusikskoler for tredje gang til konference for ansatte og andre centrale aktører i arbejdet med uddannelse af kirkemusikere til folkekirken. De to foregående konferencer har givet nye ideer, fællesskab og stor inspiration til deltagerne. Gennem de snart tre årtier kirkemusikskolerne har eksisteret, har både det faglige niveau og udfordringerne været støt stigende. Kirkemusikskolernes ambition er både at forholde sig til folkekirkens behov, men også selv at være med til at sætte dagsordenen. Årets konference markerer et startpunkt på arbejdet med en ny studieplangeneration. Intentionen for årets konference skulle gerne være at udvikle nogle grundlæggende tanker og ideer som basis for det videre arbejde. Elevkoncerter Der er fremdeles et antal studerende, der vælger at gå til eksamen uden at afprøve deres program ved en koncert eller lignende. Det synes vi er en meget dårlig idé. Fordelen ved at afprøve programmet på forhånd er todelt. Man får sat ekstra skub i arbejdsprocessen på et tidligere stadium, og man får på en yderst konkret måde afsløret eventuelle svage punkter. I mange tilfælde vil man ved at tage ubehaget på forhånd opnå, at eksamen går hen at blive en rigtig god oplevelse! Ivar Mæland 5

6 et musikhistorisk mærke-år Af Knud Damgaard Andersen Det vil måske nok være malplaceret at kalde 2007 for et musikalsk jubelår. Lad os derfor nøjes med at kalde det et mærke-år - en musikhistorisk milepæl, hvor vi markerer, at det er 300 år siden at barokkomponisten Diderich Buxtehude døde - det er 100 år siden den norske nationalromantiker Edvard Grieg døde og i tillæg til disse mærkedage er det 300 år siden at den norske præst og salmedigter Petter Dass døde. I dette nummer af bladet vil vi sætte fokus på fejringen af Buxtehude. Han har som komponist stor betydning for kirkemusikken - og ikke mindst på grund af hans danske nationalitet har han givet betydelige impulser til dansk kirkemusik. Ingen dansk kirkemusikskolestuderende kan således forlade skolen med eksamen uden et vist kendskab til danskeren Buxtehude. Danskeren Buxtehude I betragtning af den anseelse Buxtehude nød i sin samtid blandt andre komponister, er det overraskende hvor lidt man egentlig ved om ham. 6

7 Diderich Buxtehude (ca ) Buxtehudes fødselsår angives med en vis usikkerhed som ca ligesom der findes ikke mindre end 3 forskellige teorier om hvilken by, der er hans fødeby. 1) Den første går ud på, at han skulle være født i Helsingør, hvor han voksede op og faderen, Johan Buxtehude, var organist ved Sct. Olai kirke (nu Helsingør domkirke) fra ) En anden antagelse peger på at fødebyen skulle være Oldesloe i Holsten. I historiske optegnelser for byen nævnes en skrive- og regnemester Johannes Buxtehude. Teorien antager, bl.a. ud fra ligheden i brugen af fornavne og at den pågældende skrive- og regnemester rejser fra Oldesloe til Helsingør i 1638, at Johannes B. er identisk med Johan B. og at Diderich således skulle være født i Oldesloe kort før faderen rejser herfra. 3) Den sidste teori der nævnes er, at Helsingborg i Skåne er fødeby. Det fremgår af kildematerialer, at der i 1633 blev ansat en organist fra Helsingborg ved Vor Frue Kirke i København. Det antages her at Johan B. blev afløseren i det ledige embede i Helsingborg. Endvidere findes der kilder, der omtaler, at Johan B. reparerede Helsingborg Mariakirkes orgel i Johan B. kunne således have virket 8-9- år i Helsingborg inden han i 1642 tiltrådte stillingen ved Sct. Olai kirke i Helsingør. Således skulle Diderich B. altså være født i Helsingborg. Hvorom alting er, så rokker disse usikre antagelser ikke ved den kendsgerning, at komponisten Diderich Buxtehude tilhører den danske musikhistorie, for på den tid var såvel Skåne som Holsten under den danske krone. Hersker der usikkerhed om Buxtehudes fødselsdata, står det anderledes klart med hensyn til hans død - af historiske kilder i Lübeck fremgår det, at Buxtehude døde her den 9. maj i At Buxtehude opfattede sig selv som dansker, fremgår af en meddelelse i et Lübecker tidsskrift kort tid efter hans død i Heri stod følgende latinske tekst: Patriam Agnoscit Daniam (= Han anerkendte Danmark som sit fædreland). Helsingør Buxtehude voksede op i Helsingør, hvor faderen som nævnt var organist ved Skt. Olai kirke. Han blev undervist i orgelspil af faderen og sandsynligvis også af organisten ved Nikolaj Kirke i København, Johan Lorentz. Han var en nær ven af Buxtehudefamilien og en af tidens fremragende orgelspillere med videreuddannelse fra Italien og Tyskland. Endvidere var han Christian den fjerdes berømte orgelbygger. Buxtehude blev i 1657 organist ved Mariekirken i Helsingborg og fra var han kollega med faderen som 7

8 Diderich Buxtehude organist ved Skt. Mariæ kirke i Helsingør. Orglet i Skt. Mariæ Kirke Hovedværk: 1. Principal 8 2. Gedakt 8 3. Oktav 4 4. Rørfløjte 4 5. Quint 2 2/3 6. Oktav 2 7. Siffløjte 1 1/3 8. Mixtur 9. Trompet 8 I Skt. Mariæ Kirke fik Buxtehude efter tidens forhold et ganske fortrinligt instrument. Det var bygget af den navnkundige orgelbygger Johan Lorenz ca. 20 år forinden, og blev udvidet kort efter Buxtehudes tiltrædelse. Orglets oprindelige udseende lader sig kun delvist fastslå idet orglet senere er ombygget og næsten totalt fornyet, senest i 1960, hvor der i Frobeniusorglet kun blev anvendt 29 oprindelige Lorenz-piber af principal 4. Den oprindelige opbygning, som man forestiller sig, er et anseeligt orgel 24 stemmer med mulighed for kontrastvirkninger på hovedværk og rygpositiv, samt et veludbygget pedal: Rygpositiv: 1. Principal 4 2. Gedakt Scharff 7. Dulcian 8 Pedal: 1. Subbas Principal 8 3. Gedakt 8 4. Oktav Rauschpfeiffe 7. Trompet Trompet 8 Det er kun med nogenlunde sikkerhed lykkedes at påvise 3 kantater, som værende fra Helsingørtiden. Hvilke instrumentale værker, der stammer fra denne tid er der stor usikkerhed om. Men, vurderet ud fra det orgel han havde til 8

9 Diderich Buxtehude sin rådighed, kunne en del af hans orgelværker sagtens stamme fra den tid, heriblandt også C-dur præludiet (Præludium, fuga og ciacona, BuxWV 137). Lübeck Efter ca. 8 år i Helsingør begynder så Buxtehudes livsgerning i et af tidens eftertragtede organistembeder ved Marien Kirche i Lübeck, som afløser for en organist og komponistpersonlighed, Franz Tunder. I næsten 40 år, fra 1668 til sin død i 1707, beklædte Buxtehude embedet her. Buxtehude kom mere end nogen tidligere organist til at præge musiklivet i den driftige Hansestad bl.a. ved indførelse af de såkaldte abend-musik opførelser på 5 søndage i tiden op til jul. Byen blev for alvor et af tidens musikcentre, der spredte inspiration viden om. Således har to af barokkens store mestre, Bach og Händel, besøgt Lübeck for at lytte til Buxtehudes berømte improvisatoriske spil. Kort før Buxtehudes død havde J.S. Bach orlov fra sit embede i Arnstad i 4 uger for at studere hos mesteren i Lübeck. Bach blev så optaget af mødet, at han uden at søge om forlængelse af orloven, blev i Lübeck i næsten 4 måneder. Buxtehudes musik Underligt nok er det med Buxtehudes musik, som med hans livshistorie, den henligger under et glemselens slør. Ikke ret mange værker er overleveret i hans egen nedskrift, så orgelmusikken er stort set alt sammen nedskrevet i orgel-tabulatur af Buxtehude-elever. Med til historien hører også, at uhyggeligt mange historiske spor blev slettet, ved de meget omfattende ødelæggelser bombardementet af Lübeck og i særdeleshed Marien Kirche i 1942, medførte. At stort set ingen af Buxtehudes omkr. 100 frie værker er overleveret i autograf, forklarer den tvetydige brug af satsbetegnelser. Det som, historisk betragtet, burde benævnes toccata (en betegnelse Buxtehude formentlig også selv ville have brugt) betegnes i dag i noden som et præludium. (også tilfældet for Præludium, fuga og ciacona ). Toccata og præludium er altså synonyme betegnelser. At musikken ikke i første række er blevet nedskrevet, kan også forklare at musikken var tænkt improvisatorisk som brugsmusik her og nu. Den blev ikke skabt med tanke for eftertiden. 9

10 Diderich Buxtehude Karakteristiske træk ved Buxtehudes musik er, at den har et improvisatorisk præg, den er fabulerende, den indeholder mange kontrasterende afsnit og i sin melodik har den klang af det nordiske (enkel melodik med inspiration fra det folkelige repertoire). Hans kompositionsstil udnytter en fantasirig harmonik og har en bevidst udnyttelse af synkoper og pauser. ca. 120 kantater hovedsagelig kirkekantater ca. 100 orgelværker halvdelen frie ( præludier, fugaer og chaconner) - halvdelen koralbearbejdelser (koralfantasier, koralforspil og koralvariationer) En række dansesuiter for cembalo (fundet i en slægtsbog i Nykøbing F. i 1930 erne) To i samtiden trykte triosonater (violin, Gambe og cembalo) Værker af Buxtehude Membra Jesu nostri, BuxWV 75. Begyndelsen af værket i nordtysk orgeltabulatur. Udgivelser På baggrund af de overleverede orgeltabulaturer og transskriptioner foretaget af buxtehude-elever, er de senere udgivelser kommet til veje. Den første udgivelse blev publiceret i 10

11 Diderich Buxtehude af Phillipp Spitta. I 1903 udgav Max Sieffert en revideret og udvidet udgave, og i 1939 et tillæg hertil. Men forskning i de gamle tabulaturer og nye fund af transskriptioner fører til en ny udgivelse af Josef Hedar i Enhver, der vil forsøge at tolke musikken autentisk må stille sig spørgsmålet: Hvordan ville komponisten mon udføre dette værk? - Et spørgsmål, der gennem fortsat forskning fører til nye tolkninger og nye udgivelser. Lübeck, St. Marie, hovedorglet som det tog sig ud på Buxtehudes tid. Billedet er taget før 1942, hvor kirken blev lagt i ruiner efter et omfattende bombardement over Lübeck. Kilder: Friis, Niels - Diderik Buxtehude, Dan Fog-Olsen, København 1960 Andersen, Knud Damgaard - Præludium, fuga og ciacona - et eks. På barokkens kirkemusik, DPU, København

12 Hjemmesiden Skolens hjemmeside er nu blevet omlagt, så den udgør et vigtigt led i kommunikationen i dagligdagen. Hele skolens databasesystem er allerede lagt på nettet, hvor alle oplysninger er tilgængelige for lærere. Studerende kan hente alle relevante oplysninger om studiet, samt indtaste repertoirelister i forbindelse med eksamen direkte i skolens database. Men, selvom det nu er teknisk muligt at administrere den forestående eksamen via hjemmesiden, kører vi denne gang (for sidste gang) på gammeldags manér med indsendelse af repertoirelister pr. brev. Vi opfordrer alle til at opdatere egne oplysninger såsom adresse, telefon og og ikke mindst: Husk at checke din mail jævnligt! Musik & Menneske - Artikler og essays....samlingen bygger på et liv i musikkens tjeneste gennem 68 år. Forfatterens anliggende er musikken som en objektiv åndelig realitet i menneskets liv. Han søger at påpege at musikken, musikuddannelsen og musiklivet ud fra denne anskuelse er i en krise som aldrig før. Bogen kan købes i boghandelen og koster 195 kr. 12

13 Hans Erik Deckert omkring musik I det forrige blads artikel, der omtalte Viderø-jubilæet, faldt omtalen af Hans Erik Deckerts indslag ved en beklagelig fejl ud. I Viderøs diskografi optræder Hans Erik Deckert som medspiller på cello, men derudover er han gennem mange år, ikke mindst via sin undervisning på Det jyske musikkonservatorium, kendt som en stor musikerpersonlighed, der har betydet meget for mange musikere. I indledningen til sit indlæg om Viderø fortalte Deckert om sin tyske baggrund, bl.a. kirkesangbevægelsen. Han tegnede et fascinerende tidsbillede fra samarbejdet med Viderø, en tid som satte dansk kirkemusik og orgelbygning på verdenskortet. I dette nummer bringer vi en artikel, hvor Hans Erik Deckert mediterer over musikkens betydning i meget vid forstand for hele mennesket. Her har vi virkelig en person der inviterer os til at tænke stort! Hans Erik Deckert, f dansk cellist og gambist. Uddannet i Hamburg og på DKDM i Kbh. hos Bache, senere hos Casals og Gendron. Han har et stort internationalt virke som solist, kammermusiker og pædagog lærer på Ingesunds Musikhögskola, ved Vestjysk Musikkonservatorium i Esbjerg og ved DJMK i Århus. Deckert grundlagde i 1980 Cello Academy, et kammerorkester og en kursusvirksomhed for europæiske cellister, hvortil bl.a. N.V. Bentzon, Per Nørgård og Peder Holm har skrevet værker. Sammen med sidstnævnte er Deckert endvidere medforfatter til en celloskole for børn (1964). Kilde: Gads Musikleksikon, I forbindelse med sin 80 års fødselsdag udgav Deckert en samling af egne artikler og essays om musik, musiklivet og om menneskets forhold til musik med titlen Musik & Menneske. Den følgende artikel er et kapitel fra denne bog. 13

14 MUSIK - KREATIVITETENS KILDE Det ustandseligt tilbagevendende spørgsmål her ved begyndelsen af det nye århundrede er spørgsmålet om menneskets fremtid. Har den såkaldte menneskeværdighed overlevelsesmuligheder i teknologiens verden? Skal mennesket uniformeres, automatiseres, eller skal fremtidens samfund være et fællesskab af individer, hvis sociale styrke er at give og tage? For 120 år siden blev slaveriet definitivt afskaffet. I dag truer fremtidens slaveri - menneskeheden som teknologiens slaver. Alt det som på den ene side betyder befrielse, lettelse i utallige af dagliglivets processer, kan på den anden side blive en trussel, ja et eksistensspørgsmål for menneskets indre substans. I dag må vi spørge: På hvilke områder er teknologien en selvfølge, hvis betydning for verdens fremtidige udvikling ikke kan drages i tvivl, og hvor er de områder, hvor teknologien kan blive skæbnesvanger for menneskeheden? Hvor er teknologien på sin plads, og hvor ikke? Hvilken kommunikation er afgørende, når det drejer sig om de sidste ting, om vor tilværelses livsnerve - en kommunikation ved hjælp af teknologi eller det umiddelbare møde mellem menneske og menneske? Kan man svare entydigt på det? I vore dage må hvert enkelt menneske tage stilling, ikke mindst de der er ansvarlige for styringen af den fremtidige udvikling: repræsentanterne for de enkelte stater, for det økonomiske liv og for de mest forskelligartede grene af videnskaben. Overvejelser af denne art er ikke noget nyt. I utallige variationer har filosoffer, sociologer, psykologer, teologer, pædagoger, politikere og andre ytret sig herom. Men hvad kan en musiker sige om dette emne? Det var Goethe der sagde: "Wer Musik nicht liebt, verdient nicht, ein Mensch genannt zu werden; wer sie nur liebt, ist erst ein halber Mensch; wer sie aber treibt, ist ein ganzer Mensch." "Den der ikke elsker musik fortjener ikke at blive kaldt menneske; den der kun elsker den er endnu blot et halvt menneske; men den som dyrker den er et helt menneske." 14

15 Hans Erik Deckert Musikalsk aktivitet som vejen til det hele menneske? Hvorfor skulle dette være muligt netop i musikken? De fleste mennesker af i dag er ikke længere opmærksomme på, at mediet musik, kendsgerningen musik, udgør en totalt overset energikilde, en energikilde af højeste åndelige potens, som - hvis den blev opdaget og bedre udnyttet - kunne bidrage væsentligt, ja afgørende, til at sikre menneskelig eksistens i fremtiden. Hvad er da musik? Kan man forestille sig, at politikeren, manageren, videnskabsmanden, ja i sidste ende alle mennesker, uafhængigt af virkefelt og tillærte forestillinger kan opleve en livsbekræfteise af uanede dimensioner igennem musikken? Hvad Goethe siger om musikkens betydning kan da ikke være uforbindende. Det kan vel ikke kun være smukke ord, når Arthur Schopenhauer bekender sig til musikken med ordene: "Musikken besvarer spørgsmålet om, hvad livet er, dybere end alle andre kunstarter, idet den udtaler alt livs og al værens inderste væsen i et helt umiddelbart forståeligt sprog, som dog ikke lader sig oversætte til fornuftens." Musikkens energikilde kan ikke forklares, men erfares. Erfares gennem musikoplevelsen. Denne oplevelse åbenbarer lovmæssigheder, som på forbavsende måde udtrykker noget tilsvarende i menneskets natur. Musikkens strømmende kraft lever i polariteten mellem ekstroversion og introversion, i dur og mol i disse ords videste betydning. Musik er levnedsløb. Dens elementers uendelige mangfoldighed, melodiernes stigen og fald, det animerende og det beroligende i rytmerne, harmoniernes dissonans og konsonans, er en estandig stræben efter enhed, efter overblik, efter udligning af modsætninger, efter konsensus i kommunikationen fra menneske til menneske. Kun således er det muligt at forstå musik. Musikforståelse betyder at blive bevidst om oplevelseskræfter. At få åbnet blokerede ører. På alle tænkelige områder inden for menneskelig udvikling kan musikforståelse betyde inspiration, udvidelse og fordybelse. Musik kan bevirke forvandling! Musikforståelse er genopdagelse af menneskets åndelige hjemsted. 15

16 MUSIK - KREATIVITETENS KILDE Vor tids teknologiske ekspansion har efterhånden også bemægtiget sig musikken. En næsten uoverskuelig musikindustri, et gigantisk musikmarked tager sig af omsætningen af varen musik. I dag kommer den overvejende del af al musik ud af en højttaler. Bliver vi berigede eller forarmede af dette? Skal musikken nu kun være en forbrugsvare, styret af en massiv, aggressiv og effektiv markedsføring med det formål, at musikken ikke skal forholdes nogen? Eller er der her tale om åndelig voldtægt i stor stil? Naturligvis må der i vor tids musikliv også findes management. Den organisatoriske formidlingsproces med alle til rådighed stående hjælpemidler er også her en absolut nødvendighed. Men musikkens substans er liv. Og liv er uafhændeligt. Musikken som "alt livs og al værens inderste væsen" er umistelig. Den tilhører menneskets dybeste, mest intime, helligste, urørlige område. Ethvert forsøg fra teknologiens side på at trænge ind i disse områder betyder derfor en krigserklæring mod menneskeånden, mod individet. Følgen af en sådan teknologisk agression er personlighedens umyndiggørelse, lammelse af de indre kræfter, hurtigt tiltagende autisme, isolation fra andre mennesker. Sand kommunikation afløses af pseudokommunikation. Der propaganderes for den lette til- gang til musikken. Langvarig øvning på et musikinstrument koster jo anstrengelse! Ved et tryk på en knap skal musikken fremtrylles og sørge for afspænding eller stimulans i alle tænkelige livssituationer. Hvor findes på denne baggrund endnu musikalsk aktivitet? Hvad er der blevet af det "hele menneske" fra Goethecitatet? Utallige mennesker spiller den dag i dag stadig et traditionelt musikinstrument. Nogle af dem arbejder flere timer daglig med dette instrument. Utallige mennesker spiller i et orkester, synger i et kor, musicerer i kammermusikgrupper med vidt forskellige besætninger. Fra det højeste professionelle niveau til det beskedne amatørstadium klinger der musik på instrumenter, hvis klang ene og alene skabes af et individ. Utallige mennesker fylder koncertsale, kirker og andre steder, hvor musik kan udfolde sig. Her findes stadig muligheden for den umiddelbare, den spontane kommunikation fra menneske til menneske, fri for teknologisk formynderskab. Men dermed være bestemt ikke sagt, at musikkens livskraft trænger ind i de medvirkendes og tilhørernes hjerter. Tværtimod: den traditionelle musice- 16

17 Hans Erik Deckert ren er allerede slemt undermineret af spilleprocessernes mekanisering, af den tiltagende fornægtelse af musikkens åndelige kraft, af ignoransen hos musiklivets repræsentanter. Misbruget af musikken som luksusunderholdning, som svælgen i overfladiskhed, som statussymbol, som tidsfordriv, er imidlertid ikke udelukkende en nutidig dekadence, men en vrangside der har eksisteret til alle tider. Dog har vor tid som karakteristisk symptom i tilgift den skæbnesvangre ligestilling af ydre perfektion med musikalsk substans. Musikken stivner til konkurrencesport. De sidste broer brændes til en verden af højere art. Det endnu ikke manipulerede menneske lades i stikken, udvises til teknologiens skinverden. Allerede i 1931 advarede Wilhelm Furtwangler, den uforglemmelige dirigent for Berliner Filharmonikerne, mod de katastrofale følger af den pladerigtige, ensidigt mod perfektionen rettede spillernåde. Hvad kan der gøres? Muligheden for at erfare musik eksisterer altid, hvert øjeblik. Imidlertid er det mere end nogensinde påkrævet, at musikken som åndelig realitet står i centrum for vore bestræbelser. Påkrævet er det musikalske erkendelsesarbejde, opdagelsen af de musikalske fænomener som byggesten til fremtidens musikkultur. En sådan innovation af den musikalitet, der slumrer i ethvert menneske, viser sig som en uudtømmelig kilde til kreativitet. Mennesket bliver her tiltalt som kunstner. Fremtiden behøver kunstneren i mennesket! Der behøves således musikforståelse som innovation for politikere, for managere, for videnskabsmænd, ja for enhver der hidtil er gået glip af energikilden musik. Forfatteren Johannes Hohlenberg siger om denne musikforståelse i sit essay Harmonices Mundi (fra bogen Kulturens forvandling ): "En tankegangs rigtighed kan aflyttes på samme måde som man hører sig til rigtigheden af en akkordfølge eller en melodi. Søren Kierkegaard var en tænker af denne type. Han bruger et sted i sine optegnelser det udtryk at han lytter til sine tanker som til musik. Tankerne bliver på denne måde ikke længere til noget der kan måles med en ydre logisk målestok, men selve deres klang og rytme bliver kriteriet for deres rigtighed. De overbeviser os på samme måde som et musikstykke overbeviser os. Men denne evne til at høre den indre musik er i vor tid kommet i forfald og er næsten forsvundet. Man nøjer sig med logik eller med noget som man kalder ved dette navn. 17

18 MUSIK - KREATIVITETENS KILDE Men logik og ræsonnement kan aldrig lære os om en akkord er ren, om der er mening i en overgang eller en akkordfølge, om en melodi udtrykker noget eller ikke. Det kan kun øret afgøre. Og lige så lidt kan de sige os om en ide er i overensstemmelse med virkeligheden, om en plan eller et foretagende virkelig er udtryk for en sammenhæng i tilværelsen. Derfor er for den der har bevaret noget af denne evne eller erhvervet sig den, så godt som alt hvad der forgår i vor tids offentlige liv en så forfærdelig kakofoni. Menneskene aner ikke selv hvor falsk de spiller, fordi de ikke længere kan høre de disharmonier der udløses af deres tanker og handlinger. Der er sammenhænge i det sociale, politiske og økonomiske liv i vore dage, som ikke kan gennemskues alene ved logik og ræsonnement, men til hvis forståelse der hører en musikalsk intuition der er i stand til at høre hvad der foregår, som man hører stemmernes fremadskriden og griben ind i hverandre i et kontrapunktisk værk, og som umiddelbart kan erkende om det der sker, er i overensstemmelse med den skjulte ide i begivenhederne." Musikken er der for at gøre mennesket til menneske. Hos William Shakespeare hedder det i Merchant of Venice : "The man that has no music in himself, Nor is not moved with concord of sweet sounds, Is fit for treason, stratagems and spoils; The motions of his spirit are dull as night, And his affections dark as Erebus: Let no such man be trusted!" "Den mand som ikke har musik i sig, og som ikke bevæges ved klangen af søde toner, er åben for forræderi, rænker og fordærv; hans ånds bevægelser er dunkel som natten, hans følelser er mørke som Erebus: Stol ikke på en sådan mand!" 18

19 Nyt fra administrationen Folkekirkens administrative fællesskab og Vestervig Kirkemusikskole I løbet af 2006 blev Folkekirkens administrative fællesskab (AdF) oprettet i henhold til lov om folkekirkens økonomi. AdF er geografisk placeret i Lolland- Falster Stift og det er herfra en lang række af opgaver skal udføres på vegne af Fællesfonden, bl.a. samling af landskirkeskatten og udbetaling af bevilling fra Fællesfonden, samt bogføring og økonomiadministration. Pr. 1. oktober 2006 overgik alle stifterne til AdF og senere i år skal også folkekirkens uddannelsesinstitutioner serviceres af AdF, herunder naturligvis også Vestervig Kirkemusikskole. stedet, men lidt ved vi dog allerede. Al fakturering til skolen skal være elektronisk, hvilket også vil betyde at betaling til skolen, af fx gebyrer, noder og lignende, ikke længere kan ske i samme omfang til skolens kontor. Ligeledes vil arbejdsgangen vedr. udbetaling af læreres diverse udlæg have en længere arbejdsgang. Når vi ved mere, vil vi naturligvis vende tilbage til jer med nyt. Lene Munksgaard, kontorleder I øjeblikket ser det ud til, at overgangen for vores vedkommende vil ske fra 1. juni. Al indberetning af løn skal fortsat foregå fra skolen, så hvis der opstår spørgsmål, er det stadig her I skal henvende jer. Eftersom det stadig ligger et stykke fremme i tiden for os at blive en del af AdF, kan vi endnu ikke sige hvilke procedurer der vil blive ændret her på 19

20 Eksamensplan 2007 ti AAL opt. BAKS ti ÅRH opt. BAKS on VES opt. KS 1/BAKS lø alle afd. teori opt. PO 1/PO 1/PO 2/musikkundskab/skriftlig hørelære sø ÅRH teori opt. PO 1/PO 1/PO 2/musikkundskab/skriftlig hørelære ma VES liturgik/voksenkorledelse ti AAL voksenkorledelse on ÅRH liturgik/voksenkorledelse to VES PO 1 fr VES PO 2 lø AAL PO 1 ti AAL PO 1/PO 2 ti ÅRH KS 1 on ÅRH KS 2/opt. KS 1 to ÅRH PO 1 to AAL KS 1/opt. KS 1 fr ÅRH PO 2 fr AAL KS 2 lø ÅRH PO 2 lø VES KS 1/KS 2 ma ÅRH PO 1 ti VES børnekorledelse ti ÅRH opt. PO 1/BAO on ÅRH børnekorledelse on AAL opt. PO 1/BAO to ÅRH børnekorledelse fr VES opt. PO1/BAO to AAL PO 3 fr VES PO 3 fr ÅRH PO 3 lø ÅRH PO 3 20

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkemusikhøjskole 2011-2012

Kirkemusikhøjskole 2011-2012 Kirkemusikhøjskole 2011-2012 . Kirkemusikhøjskole 2011-2012 Storring-Stjær, Skivholme-Sjelle-Skørring, Skovby og Galten sogne Atter bydes der velkommen til en sæson i kirkemusikhøjskolen ved Storring-Stjær,

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Sangen har lysning II

Sangen har lysning II Sangen har lysning II Af Knud Damgaard Andersen, cand. pæd. i musik Nærværende artikel er en fortsættelse af artiklen Sangen har lysning i forrige nummer af bladet ( Nyt fra Vestervig, feb. 2005). Med

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Salmemelodikonference på Emmaus ved Sct. Hans 2014

Salmemelodikonference på Emmaus ved Sct. Hans 2014 Nr. 2, 2014 Salmemelodikonference på Emmaus ved Sct. Hans 2014 Læs i Pulsen: Salmemelodikonference s. 1 Korstævne s. 2 Sne er sølv i hjertet, Krist s. 3 Anmeldelse s. 4 Spurv møder Svale s. 7 Lovsynger

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 25493/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde (lægges på hjemmesiden)

Referat af Bestyrelsesmøde (lægges på hjemmesiden) Referat af Bestyrelsesmøde (lægges på hjemmesiden) Dato: Torsdag d. 19. marts 2015 Tid: kl. 10.00 13.00 - Forretningsudvalgsmøde kl. 9.30 10.00 Sted: OBS: Bispegården, Thulebakken 1, 9000 Aalborg med efterfølgende

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg Dagsorden Referat 01 Velkomst Formanden bød velkommen og læste formålsparagraffen. 02 Valg af ordstyrer Henrik R

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Beethovens 9. symfoni

Beethovens 9. symfoni Beethovens 9. symfoni Koncert med DR SymfoniOrkestret s. 2 Beethoven Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Ved koncerten skal du høre en symfoni. Symfonien er skrevet af en tysk komponist,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Anker Olesen Tenor - koncertsanger

Anker Olesen Tenor - koncertsanger Anker Olesen Tenor - koncertsanger Han må have været en, som man regnede med, eftersom han har både Helge Bonnén på flygel og Fini Henriques på violin. En smuk og klar tenor, med den fineste udtale. Anker

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket! Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010 Der kan indsendes sange til konkurrencens to kategorier: 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!)

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD DAGSORDEN for møde i menighedsrådet tirsdag den 3. december 2013 kl. 19.30 i foredragssalen. Fraværende: Forhåndsafbud fra Jørgen Ingberg Henriksen 03.12.2013 13/14, 01. Init.: REFERAT: 1. Godkendelse

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Vedtægt for Opspil, bedømmelser og hædersbevisninger

Vedtægt for Opspil, bedømmelser og hædersbevisninger Vedtægt for Opspil, bedømmelser og hædersbevisninger Iht. 3 5 i Vedtægter for Danmarks Rigsspillemænd 28. Februar 2015 www.rigsspillemand.dk Vedtægtens Formål Danmarks Rigsspillemænd kan tildele hædersbevisninger

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 I SMN: 97 907 06801 95 7 Pr odukt : SPNA1 1 1 1 607 Indholdsfortegnelse Del 1 Introduktion til Spil Smart Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06 Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 Spil

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang

www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang 1 plus50.nu v/, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40 55 36 45, www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang www.plus50.nu Højskoleforedrag. Højskolemusik. Højskolestemning. Faglighed. Fordybelse.

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling Sport2Go Aarhus onsdag den 22. februar 2012

Referat fra stiftende generalforsamling Sport2Go Aarhus onsdag den 22. februar 2012 Referat fra stiftende generalforsamling Sport2Go Aarhus onsdag den 22. februar 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent Lene Astrup Christensen valgt som dirigent. Kort orientering om Sport2Go Aarhus. 2. Valg

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds. FUK Nord Bladet. 4/December 2013

Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds. FUK Nord Bladet. 4/December 2013 Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds FUK Nord Bladet 4/December 2013 Stemmedag for korsangere... 2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FUK Nord... 3 Spirekorsstævne i Vejgaard Kirke... 4

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12)

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12) JAZZ PÅ DANSK Kære lytter! "Jazz på dansk" er opsummeringen af ti års arbejde med danske sange, som jeg ka li at spille dem. Denne cd er et produkt af min freelance-virksomhed herhjemme og i udlandet.

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning. Sæson 2014/15 Volume 4 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Sommerhilsen...1 Kommende arrangementer...2 Tak til tournéholdet... 2 Ny sæson 2015/16...2 Om Bazartilbud...3 Musikskolen og Folkeskolereform.3

Læs mere

plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40553645, www.plus50.nu www.plus50.nu Faglighed. Fordybelse. Formidling.

plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40553645, www.plus50.nu www.plus50.nu Faglighed. Fordybelse. Formidling. 1 plus50.nu v/, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40553645, www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang www.plus50.nu Faglighed. Fordybelse. Formidling. 2 Præstø, oktober 2012 Kære lokalforening

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere