Principalen. Nyt fra Vestervig. Kirkemusikskolen udvider VESTERVIG KIRKEMUSIKSKOLE. I dette nummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principalen. Nyt fra Vestervig. Kirkemusikskolen udvider VESTERVIG KIRKEMUSIKSKOLE. I dette nummer:"

Transkript

1 Årgang 23, Nummer 1 Marts 2007 Principalen VESTERVIG KIRKEMUSIKSKOLE Nyt fra Vestervig Kirkemusikskolen udvider I dette nummer: Nye lokaler i Vestervig Buxtehude-år Artikel: Musik - kreativitetens kilde Årets prøver og eksaminer Arrangementer - siden sidst og kommende Foto: Jens F. Munksgaard

2 Indhold Indholdsfortegnelse: Redaktion: Ivar Mæland Knud Damgaard Andersen Foto: Knud Damgaard Andersen Trykkeri: Dantryk-Hurup A/S Bladet udkommer 2 gange årligt (februar og september) Oplag: 600 eks. Deadline for februarbladet er d. 15. august Rektors hjørne 3 Konference for kirkemusikskoler 5 Elevkoncerter et musikhistorisk mærke-år 6 Diderich Buxtehude 7 Hjemmesiden 12 H.E. Deckert - omkring musik 13 Musik - kreativitetens kilde 14 Nyt fra administrationen 19 Eksamensplan Årets prøver og eksaminer 21 Årsafslutning i Vestervig 21 Arrangementer siden sidst 22 Udgivelser fra Vestervig 24 Inspirationsdag for kirkesangere 25 Div. rabatmuligheder 26 Kalender Skolens lærere 28 De studerendes råd 30 Lærerrådet 30 Bestyrelse og administration 31 2

3 Rektors hjørne Af rektor Ivar Mæland Vestervig Kirkemusikskole har som bekendt fejret 25 års jubilæum for et par år siden. I forhold til mange andre musikinstitutioner er det ikke lang tid. I løbet af den periode er kirkemusikskolerne blevet en helt naturlig del af folkekirkens virksomhed, ja man kan næsten spekulere over hvordan man tidligere klarede sig uden. I hele perioden har virksomheden været præget af konstant omstilling. Nogle gange blev det praktisk talt en ny skole ved overgangen til nyt skoleår - strukturelt set. Tænke sig til at Bornholm engang i tidernes morgen hørte under Vestervig! Strukturændringer kan skyldes mange ting, men for Vestervig Kirkemusikskoles vedkommende vil vi påstå, at de studerende et langt stykke hen ad vejen lægger præmisserne for virksomheden. Både for os, der administrerer skolen, og for lærerne ville det klart have været en meget nemmere arbejdsplads, hvis alt var samlet på et sted. Det samme gælder de studerende, hvis det da ikke var fordi vejen derved ville blive uacceptabelt lang for mange. I skrivende stund arbejder vi hårdt for at forbedre lokalesituationen i Århus, men en kirkemusikskoles økonomiske formåen gør det ikke nemt at konkurrere med boligprisernes himmelflugt i Århus. Men en løsning med lokaler for sangundervisning og holdfag satser vi på at finde. I Vestervig har vi på mange måder nogle dejlige lokaler, men sidste forår tikkede der et pålæg ind fra Arbejdstilsynet vedr. luftkvaliteten i skolens små kontorer i Vestervig. Ligeledes er pladsen i skolens lille bibliotek meget trang. Tilfældighedernes spil førte så til, at de to tilliggende bygninger, der frem til 1. januar 2007 var i Sydthy Kommunes eje og huser Sydthy Musikskole, rygtedes til salg. En henvendelse til kommunen medførte en meget positiv respons, og de to bygninger på næsten 700 m 2 blev tilbudt skolen til en pris, der svarer til en 35 m 2 lejlighed i de større metropoler. Og bedst af alt, Kirkeministeriet gik ind og støttede købet økonomisk, således at det ikke belaster 3

4 Rektors hjørne skolens øvrige drift. Overtagelsen sker pr. 1. juli Dette giver os mange nye muligheder, som vi er i gang med at undersøge. Bl.a. regner vi med at øge antal overnatningspladser til over det dobbelte, og dermed begynder Vestervig at ligne et ideelt sted for internatkurser med op til ca. 15 deltagere. Sammen med Vestervig/Agger sognehus og Missionshuset kan vi disponere over et meget stort antal lokaler med mulighed for forskelligartet musisk udfoldelse samtidigt. Vi forestiller os bl.a., at enkelte kursusfag indenfor kirkemusikskolens normale skema kan finde sted som seminarer i Vestervig - et fint miljøtilbud til studerende, som på den måde mærker, at de faktisk går på en stor skole. På en måde er ringen nu sluttet. Vestervig Kirkemusikskole startede i 1980 sin virksomhed i de lokaler, der indtil nu huser Sydthy Musikskole, inden man i 1982 flyttede ind i skolens nuværende hovedbygning. Ydermere har resterne af Vestervig kirkes forrige orgel befundet sig på Musikskolen som et mindre øveorgel også dette kommer således i fremtiden til at tilhøre Vestervig Kirkemusikskole. Ivar Mæland, rektor Resterne af Vestervig kirkes gamle orgel fra før Orglet står nu som øveorgel på Sydthy Musikskole. 4

5 Konference for kirkemusikskoler Kirkemusik i en ny tid I slutningen af september inviterer de tre kirkemusikskoler for tredje gang til konference for ansatte og andre centrale aktører i arbejdet med uddannelse af kirkemusikere til folkekirken. De to foregående konferencer har givet nye ideer, fællesskab og stor inspiration til deltagerne. Gennem de snart tre årtier kirkemusikskolerne har eksisteret, har både det faglige niveau og udfordringerne været støt stigende. Kirkemusikskolernes ambition er både at forholde sig til folkekirkens behov, men også selv at være med til at sætte dagsordenen. Årets konference markerer et startpunkt på arbejdet med en ny studieplangeneration. Intentionen for årets konference skulle gerne være at udvikle nogle grundlæggende tanker og ideer som basis for det videre arbejde. Elevkoncerter Der er fremdeles et antal studerende, der vælger at gå til eksamen uden at afprøve deres program ved en koncert eller lignende. Det synes vi er en meget dårlig idé. Fordelen ved at afprøve programmet på forhånd er todelt. Man får sat ekstra skub i arbejdsprocessen på et tidligere stadium, og man får på en yderst konkret måde afsløret eventuelle svage punkter. I mange tilfælde vil man ved at tage ubehaget på forhånd opnå, at eksamen går hen at blive en rigtig god oplevelse! Ivar Mæland 5

6 et musikhistorisk mærke-år Af Knud Damgaard Andersen Det vil måske nok være malplaceret at kalde 2007 for et musikalsk jubelår. Lad os derfor nøjes med at kalde det et mærke-år - en musikhistorisk milepæl, hvor vi markerer, at det er 300 år siden at barokkomponisten Diderich Buxtehude døde - det er 100 år siden den norske nationalromantiker Edvard Grieg døde og i tillæg til disse mærkedage er det 300 år siden at den norske præst og salmedigter Petter Dass døde. I dette nummer af bladet vil vi sætte fokus på fejringen af Buxtehude. Han har som komponist stor betydning for kirkemusikken - og ikke mindst på grund af hans danske nationalitet har han givet betydelige impulser til dansk kirkemusik. Ingen dansk kirkemusikskolestuderende kan således forlade skolen med eksamen uden et vist kendskab til danskeren Buxtehude. Danskeren Buxtehude I betragtning af den anseelse Buxtehude nød i sin samtid blandt andre komponister, er det overraskende hvor lidt man egentlig ved om ham. 6

7 Diderich Buxtehude (ca ) Buxtehudes fødselsår angives med en vis usikkerhed som ca ligesom der findes ikke mindre end 3 forskellige teorier om hvilken by, der er hans fødeby. 1) Den første går ud på, at han skulle være født i Helsingør, hvor han voksede op og faderen, Johan Buxtehude, var organist ved Sct. Olai kirke (nu Helsingør domkirke) fra ) En anden antagelse peger på at fødebyen skulle være Oldesloe i Holsten. I historiske optegnelser for byen nævnes en skrive- og regnemester Johannes Buxtehude. Teorien antager, bl.a. ud fra ligheden i brugen af fornavne og at den pågældende skrive- og regnemester rejser fra Oldesloe til Helsingør i 1638, at Johannes B. er identisk med Johan B. og at Diderich således skulle være født i Oldesloe kort før faderen rejser herfra. 3) Den sidste teori der nævnes er, at Helsingborg i Skåne er fødeby. Det fremgår af kildematerialer, at der i 1633 blev ansat en organist fra Helsingborg ved Vor Frue Kirke i København. Det antages her at Johan B. blev afløseren i det ledige embede i Helsingborg. Endvidere findes der kilder, der omtaler, at Johan B. reparerede Helsingborg Mariakirkes orgel i Johan B. kunne således have virket 8-9- år i Helsingborg inden han i 1642 tiltrådte stillingen ved Sct. Olai kirke i Helsingør. Således skulle Diderich B. altså være født i Helsingborg. Hvorom alting er, så rokker disse usikre antagelser ikke ved den kendsgerning, at komponisten Diderich Buxtehude tilhører den danske musikhistorie, for på den tid var såvel Skåne som Holsten under den danske krone. Hersker der usikkerhed om Buxtehudes fødselsdata, står det anderledes klart med hensyn til hans død - af historiske kilder i Lübeck fremgår det, at Buxtehude døde her den 9. maj i At Buxtehude opfattede sig selv som dansker, fremgår af en meddelelse i et Lübecker tidsskrift kort tid efter hans død i Heri stod følgende latinske tekst: Patriam Agnoscit Daniam (= Han anerkendte Danmark som sit fædreland). Helsingør Buxtehude voksede op i Helsingør, hvor faderen som nævnt var organist ved Skt. Olai kirke. Han blev undervist i orgelspil af faderen og sandsynligvis også af organisten ved Nikolaj Kirke i København, Johan Lorentz. Han var en nær ven af Buxtehudefamilien og en af tidens fremragende orgelspillere med videreuddannelse fra Italien og Tyskland. Endvidere var han Christian den fjerdes berømte orgelbygger. Buxtehude blev i 1657 organist ved Mariekirken i Helsingborg og fra var han kollega med faderen som 7

8 Diderich Buxtehude organist ved Skt. Mariæ kirke i Helsingør. Orglet i Skt. Mariæ Kirke Hovedværk: 1. Principal 8 2. Gedakt 8 3. Oktav 4 4. Rørfløjte 4 5. Quint 2 2/3 6. Oktav 2 7. Siffløjte 1 1/3 8. Mixtur 9. Trompet 8 I Skt. Mariæ Kirke fik Buxtehude efter tidens forhold et ganske fortrinligt instrument. Det var bygget af den navnkundige orgelbygger Johan Lorenz ca. 20 år forinden, og blev udvidet kort efter Buxtehudes tiltrædelse. Orglets oprindelige udseende lader sig kun delvist fastslå idet orglet senere er ombygget og næsten totalt fornyet, senest i 1960, hvor der i Frobeniusorglet kun blev anvendt 29 oprindelige Lorenz-piber af principal 4. Den oprindelige opbygning, som man forestiller sig, er et anseeligt orgel 24 stemmer med mulighed for kontrastvirkninger på hovedværk og rygpositiv, samt et veludbygget pedal: Rygpositiv: 1. Principal 4 2. Gedakt Scharff 7. Dulcian 8 Pedal: 1. Subbas Principal 8 3. Gedakt 8 4. Oktav Rauschpfeiffe 7. Trompet Trompet 8 Det er kun med nogenlunde sikkerhed lykkedes at påvise 3 kantater, som værende fra Helsingørtiden. Hvilke instrumentale værker, der stammer fra denne tid er der stor usikkerhed om. Men, vurderet ud fra det orgel han havde til 8

9 Diderich Buxtehude sin rådighed, kunne en del af hans orgelværker sagtens stamme fra den tid, heriblandt også C-dur præludiet (Præludium, fuga og ciacona, BuxWV 137). Lübeck Efter ca. 8 år i Helsingør begynder så Buxtehudes livsgerning i et af tidens eftertragtede organistembeder ved Marien Kirche i Lübeck, som afløser for en organist og komponistpersonlighed, Franz Tunder. I næsten 40 år, fra 1668 til sin død i 1707, beklædte Buxtehude embedet her. Buxtehude kom mere end nogen tidligere organist til at præge musiklivet i den driftige Hansestad bl.a. ved indførelse af de såkaldte abend-musik opførelser på 5 søndage i tiden op til jul. Byen blev for alvor et af tidens musikcentre, der spredte inspiration viden om. Således har to af barokkens store mestre, Bach og Händel, besøgt Lübeck for at lytte til Buxtehudes berømte improvisatoriske spil. Kort før Buxtehudes død havde J.S. Bach orlov fra sit embede i Arnstad i 4 uger for at studere hos mesteren i Lübeck. Bach blev så optaget af mødet, at han uden at søge om forlængelse af orloven, blev i Lübeck i næsten 4 måneder. Buxtehudes musik Underligt nok er det med Buxtehudes musik, som med hans livshistorie, den henligger under et glemselens slør. Ikke ret mange værker er overleveret i hans egen nedskrift, så orgelmusikken er stort set alt sammen nedskrevet i orgel-tabulatur af Buxtehude-elever. Med til historien hører også, at uhyggeligt mange historiske spor blev slettet, ved de meget omfattende ødelæggelser bombardementet af Lübeck og i særdeleshed Marien Kirche i 1942, medførte. At stort set ingen af Buxtehudes omkr. 100 frie værker er overleveret i autograf, forklarer den tvetydige brug af satsbetegnelser. Det som, historisk betragtet, burde benævnes toccata (en betegnelse Buxtehude formentlig også selv ville have brugt) betegnes i dag i noden som et præludium. (også tilfældet for Præludium, fuga og ciacona ). Toccata og præludium er altså synonyme betegnelser. At musikken ikke i første række er blevet nedskrevet, kan også forklare at musikken var tænkt improvisatorisk som brugsmusik her og nu. Den blev ikke skabt med tanke for eftertiden. 9

10 Diderich Buxtehude Karakteristiske træk ved Buxtehudes musik er, at den har et improvisatorisk præg, den er fabulerende, den indeholder mange kontrasterende afsnit og i sin melodik har den klang af det nordiske (enkel melodik med inspiration fra det folkelige repertoire). Hans kompositionsstil udnytter en fantasirig harmonik og har en bevidst udnyttelse af synkoper og pauser. ca. 120 kantater hovedsagelig kirkekantater ca. 100 orgelværker halvdelen frie ( præludier, fugaer og chaconner) - halvdelen koralbearbejdelser (koralfantasier, koralforspil og koralvariationer) En række dansesuiter for cembalo (fundet i en slægtsbog i Nykøbing F. i 1930 erne) To i samtiden trykte triosonater (violin, Gambe og cembalo) Værker af Buxtehude Membra Jesu nostri, BuxWV 75. Begyndelsen af værket i nordtysk orgeltabulatur. Udgivelser På baggrund af de overleverede orgeltabulaturer og transskriptioner foretaget af buxtehude-elever, er de senere udgivelser kommet til veje. Den første udgivelse blev publiceret i 10

11 Diderich Buxtehude af Phillipp Spitta. I 1903 udgav Max Sieffert en revideret og udvidet udgave, og i 1939 et tillæg hertil. Men forskning i de gamle tabulaturer og nye fund af transskriptioner fører til en ny udgivelse af Josef Hedar i Enhver, der vil forsøge at tolke musikken autentisk må stille sig spørgsmålet: Hvordan ville komponisten mon udføre dette værk? - Et spørgsmål, der gennem fortsat forskning fører til nye tolkninger og nye udgivelser. Lübeck, St. Marie, hovedorglet som det tog sig ud på Buxtehudes tid. Billedet er taget før 1942, hvor kirken blev lagt i ruiner efter et omfattende bombardement over Lübeck. Kilder: Friis, Niels - Diderik Buxtehude, Dan Fog-Olsen, København 1960 Andersen, Knud Damgaard - Præludium, fuga og ciacona - et eks. På barokkens kirkemusik, DPU, København

12 Hjemmesiden Skolens hjemmeside er nu blevet omlagt, så den udgør et vigtigt led i kommunikationen i dagligdagen. Hele skolens databasesystem er allerede lagt på nettet, hvor alle oplysninger er tilgængelige for lærere. Studerende kan hente alle relevante oplysninger om studiet, samt indtaste repertoirelister i forbindelse med eksamen direkte i skolens database. Men, selvom det nu er teknisk muligt at administrere den forestående eksamen via hjemmesiden, kører vi denne gang (for sidste gang) på gammeldags manér med indsendelse af repertoirelister pr. brev. Vi opfordrer alle til at opdatere egne oplysninger såsom adresse, telefon og og ikke mindst: Husk at checke din mail jævnligt! Musik & Menneske - Artikler og essays....samlingen bygger på et liv i musikkens tjeneste gennem 68 år. Forfatterens anliggende er musikken som en objektiv åndelig realitet i menneskets liv. Han søger at påpege at musikken, musikuddannelsen og musiklivet ud fra denne anskuelse er i en krise som aldrig før. Bogen kan købes i boghandelen og koster 195 kr. 12

13 Hans Erik Deckert omkring musik I det forrige blads artikel, der omtalte Viderø-jubilæet, faldt omtalen af Hans Erik Deckerts indslag ved en beklagelig fejl ud. I Viderøs diskografi optræder Hans Erik Deckert som medspiller på cello, men derudover er han gennem mange år, ikke mindst via sin undervisning på Det jyske musikkonservatorium, kendt som en stor musikerpersonlighed, der har betydet meget for mange musikere. I indledningen til sit indlæg om Viderø fortalte Deckert om sin tyske baggrund, bl.a. kirkesangbevægelsen. Han tegnede et fascinerende tidsbillede fra samarbejdet med Viderø, en tid som satte dansk kirkemusik og orgelbygning på verdenskortet. I dette nummer bringer vi en artikel, hvor Hans Erik Deckert mediterer over musikkens betydning i meget vid forstand for hele mennesket. Her har vi virkelig en person der inviterer os til at tænke stort! Hans Erik Deckert, f dansk cellist og gambist. Uddannet i Hamburg og på DKDM i Kbh. hos Bache, senere hos Casals og Gendron. Han har et stort internationalt virke som solist, kammermusiker og pædagog lærer på Ingesunds Musikhögskola, ved Vestjysk Musikkonservatorium i Esbjerg og ved DJMK i Århus. Deckert grundlagde i 1980 Cello Academy, et kammerorkester og en kursusvirksomhed for europæiske cellister, hvortil bl.a. N.V. Bentzon, Per Nørgård og Peder Holm har skrevet værker. Sammen med sidstnævnte er Deckert endvidere medforfatter til en celloskole for børn (1964). Kilde: Gads Musikleksikon, I forbindelse med sin 80 års fødselsdag udgav Deckert en samling af egne artikler og essays om musik, musiklivet og om menneskets forhold til musik med titlen Musik & Menneske. Den følgende artikel er et kapitel fra denne bog. 13

14 MUSIK - KREATIVITETENS KILDE Det ustandseligt tilbagevendende spørgsmål her ved begyndelsen af det nye århundrede er spørgsmålet om menneskets fremtid. Har den såkaldte menneskeværdighed overlevelsesmuligheder i teknologiens verden? Skal mennesket uniformeres, automatiseres, eller skal fremtidens samfund være et fællesskab af individer, hvis sociale styrke er at give og tage? For 120 år siden blev slaveriet definitivt afskaffet. I dag truer fremtidens slaveri - menneskeheden som teknologiens slaver. Alt det som på den ene side betyder befrielse, lettelse i utallige af dagliglivets processer, kan på den anden side blive en trussel, ja et eksistensspørgsmål for menneskets indre substans. I dag må vi spørge: På hvilke områder er teknologien en selvfølge, hvis betydning for verdens fremtidige udvikling ikke kan drages i tvivl, og hvor er de områder, hvor teknologien kan blive skæbnesvanger for menneskeheden? Hvor er teknologien på sin plads, og hvor ikke? Hvilken kommunikation er afgørende, når det drejer sig om de sidste ting, om vor tilværelses livsnerve - en kommunikation ved hjælp af teknologi eller det umiddelbare møde mellem menneske og menneske? Kan man svare entydigt på det? I vore dage må hvert enkelt menneske tage stilling, ikke mindst de der er ansvarlige for styringen af den fremtidige udvikling: repræsentanterne for de enkelte stater, for det økonomiske liv og for de mest forskelligartede grene af videnskaben. Overvejelser af denne art er ikke noget nyt. I utallige variationer har filosoffer, sociologer, psykologer, teologer, pædagoger, politikere og andre ytret sig herom. Men hvad kan en musiker sige om dette emne? Det var Goethe der sagde: "Wer Musik nicht liebt, verdient nicht, ein Mensch genannt zu werden; wer sie nur liebt, ist erst ein halber Mensch; wer sie aber treibt, ist ein ganzer Mensch." "Den der ikke elsker musik fortjener ikke at blive kaldt menneske; den der kun elsker den er endnu blot et halvt menneske; men den som dyrker den er et helt menneske." 14

15 Hans Erik Deckert Musikalsk aktivitet som vejen til det hele menneske? Hvorfor skulle dette være muligt netop i musikken? De fleste mennesker af i dag er ikke længere opmærksomme på, at mediet musik, kendsgerningen musik, udgør en totalt overset energikilde, en energikilde af højeste åndelige potens, som - hvis den blev opdaget og bedre udnyttet - kunne bidrage væsentligt, ja afgørende, til at sikre menneskelig eksistens i fremtiden. Hvad er da musik? Kan man forestille sig, at politikeren, manageren, videnskabsmanden, ja i sidste ende alle mennesker, uafhængigt af virkefelt og tillærte forestillinger kan opleve en livsbekræfteise af uanede dimensioner igennem musikken? Hvad Goethe siger om musikkens betydning kan da ikke være uforbindende. Det kan vel ikke kun være smukke ord, når Arthur Schopenhauer bekender sig til musikken med ordene: "Musikken besvarer spørgsmålet om, hvad livet er, dybere end alle andre kunstarter, idet den udtaler alt livs og al værens inderste væsen i et helt umiddelbart forståeligt sprog, som dog ikke lader sig oversætte til fornuftens." Musikkens energikilde kan ikke forklares, men erfares. Erfares gennem musikoplevelsen. Denne oplevelse åbenbarer lovmæssigheder, som på forbavsende måde udtrykker noget tilsvarende i menneskets natur. Musikkens strømmende kraft lever i polariteten mellem ekstroversion og introversion, i dur og mol i disse ords videste betydning. Musik er levnedsløb. Dens elementers uendelige mangfoldighed, melodiernes stigen og fald, det animerende og det beroligende i rytmerne, harmoniernes dissonans og konsonans, er en estandig stræben efter enhed, efter overblik, efter udligning af modsætninger, efter konsensus i kommunikationen fra menneske til menneske. Kun således er det muligt at forstå musik. Musikforståelse betyder at blive bevidst om oplevelseskræfter. At få åbnet blokerede ører. På alle tænkelige områder inden for menneskelig udvikling kan musikforståelse betyde inspiration, udvidelse og fordybelse. Musik kan bevirke forvandling! Musikforståelse er genopdagelse af menneskets åndelige hjemsted. 15

16 MUSIK - KREATIVITETENS KILDE Vor tids teknologiske ekspansion har efterhånden også bemægtiget sig musikken. En næsten uoverskuelig musikindustri, et gigantisk musikmarked tager sig af omsætningen af varen musik. I dag kommer den overvejende del af al musik ud af en højttaler. Bliver vi berigede eller forarmede af dette? Skal musikken nu kun være en forbrugsvare, styret af en massiv, aggressiv og effektiv markedsføring med det formål, at musikken ikke skal forholdes nogen? Eller er der her tale om åndelig voldtægt i stor stil? Naturligvis må der i vor tids musikliv også findes management. Den organisatoriske formidlingsproces med alle til rådighed stående hjælpemidler er også her en absolut nødvendighed. Men musikkens substans er liv. Og liv er uafhændeligt. Musikken som "alt livs og al værens inderste væsen" er umistelig. Den tilhører menneskets dybeste, mest intime, helligste, urørlige område. Ethvert forsøg fra teknologiens side på at trænge ind i disse områder betyder derfor en krigserklæring mod menneskeånden, mod individet. Følgen af en sådan teknologisk agression er personlighedens umyndiggørelse, lammelse af de indre kræfter, hurtigt tiltagende autisme, isolation fra andre mennesker. Sand kommunikation afløses af pseudokommunikation. Der propaganderes for den lette til- gang til musikken. Langvarig øvning på et musikinstrument koster jo anstrengelse! Ved et tryk på en knap skal musikken fremtrylles og sørge for afspænding eller stimulans i alle tænkelige livssituationer. Hvor findes på denne baggrund endnu musikalsk aktivitet? Hvad er der blevet af det "hele menneske" fra Goethecitatet? Utallige mennesker spiller den dag i dag stadig et traditionelt musikinstrument. Nogle af dem arbejder flere timer daglig med dette instrument. Utallige mennesker spiller i et orkester, synger i et kor, musicerer i kammermusikgrupper med vidt forskellige besætninger. Fra det højeste professionelle niveau til det beskedne amatørstadium klinger der musik på instrumenter, hvis klang ene og alene skabes af et individ. Utallige mennesker fylder koncertsale, kirker og andre steder, hvor musik kan udfolde sig. Her findes stadig muligheden for den umiddelbare, den spontane kommunikation fra menneske til menneske, fri for teknologisk formynderskab. Men dermed være bestemt ikke sagt, at musikkens livskraft trænger ind i de medvirkendes og tilhørernes hjerter. Tværtimod: den traditionelle musice- 16

17 Hans Erik Deckert ren er allerede slemt undermineret af spilleprocessernes mekanisering, af den tiltagende fornægtelse af musikkens åndelige kraft, af ignoransen hos musiklivets repræsentanter. Misbruget af musikken som luksusunderholdning, som svælgen i overfladiskhed, som statussymbol, som tidsfordriv, er imidlertid ikke udelukkende en nutidig dekadence, men en vrangside der har eksisteret til alle tider. Dog har vor tid som karakteristisk symptom i tilgift den skæbnesvangre ligestilling af ydre perfektion med musikalsk substans. Musikken stivner til konkurrencesport. De sidste broer brændes til en verden af højere art. Det endnu ikke manipulerede menneske lades i stikken, udvises til teknologiens skinverden. Allerede i 1931 advarede Wilhelm Furtwangler, den uforglemmelige dirigent for Berliner Filharmonikerne, mod de katastrofale følger af den pladerigtige, ensidigt mod perfektionen rettede spillernåde. Hvad kan der gøres? Muligheden for at erfare musik eksisterer altid, hvert øjeblik. Imidlertid er det mere end nogensinde påkrævet, at musikken som åndelig realitet står i centrum for vore bestræbelser. Påkrævet er det musikalske erkendelsesarbejde, opdagelsen af de musikalske fænomener som byggesten til fremtidens musikkultur. En sådan innovation af den musikalitet, der slumrer i ethvert menneske, viser sig som en uudtømmelig kilde til kreativitet. Mennesket bliver her tiltalt som kunstner. Fremtiden behøver kunstneren i mennesket! Der behøves således musikforståelse som innovation for politikere, for managere, for videnskabsmænd, ja for enhver der hidtil er gået glip af energikilden musik. Forfatteren Johannes Hohlenberg siger om denne musikforståelse i sit essay Harmonices Mundi (fra bogen Kulturens forvandling ): "En tankegangs rigtighed kan aflyttes på samme måde som man hører sig til rigtigheden af en akkordfølge eller en melodi. Søren Kierkegaard var en tænker af denne type. Han bruger et sted i sine optegnelser det udtryk at han lytter til sine tanker som til musik. Tankerne bliver på denne måde ikke længere til noget der kan måles med en ydre logisk målestok, men selve deres klang og rytme bliver kriteriet for deres rigtighed. De overbeviser os på samme måde som et musikstykke overbeviser os. Men denne evne til at høre den indre musik er i vor tid kommet i forfald og er næsten forsvundet. Man nøjer sig med logik eller med noget som man kalder ved dette navn. 17

18 MUSIK - KREATIVITETENS KILDE Men logik og ræsonnement kan aldrig lære os om en akkord er ren, om der er mening i en overgang eller en akkordfølge, om en melodi udtrykker noget eller ikke. Det kan kun øret afgøre. Og lige så lidt kan de sige os om en ide er i overensstemmelse med virkeligheden, om en plan eller et foretagende virkelig er udtryk for en sammenhæng i tilværelsen. Derfor er for den der har bevaret noget af denne evne eller erhvervet sig den, så godt som alt hvad der forgår i vor tids offentlige liv en så forfærdelig kakofoni. Menneskene aner ikke selv hvor falsk de spiller, fordi de ikke længere kan høre de disharmonier der udløses af deres tanker og handlinger. Der er sammenhænge i det sociale, politiske og økonomiske liv i vore dage, som ikke kan gennemskues alene ved logik og ræsonnement, men til hvis forståelse der hører en musikalsk intuition der er i stand til at høre hvad der foregår, som man hører stemmernes fremadskriden og griben ind i hverandre i et kontrapunktisk værk, og som umiddelbart kan erkende om det der sker, er i overensstemmelse med den skjulte ide i begivenhederne." Musikken er der for at gøre mennesket til menneske. Hos William Shakespeare hedder det i Merchant of Venice : "The man that has no music in himself, Nor is not moved with concord of sweet sounds, Is fit for treason, stratagems and spoils; The motions of his spirit are dull as night, And his affections dark as Erebus: Let no such man be trusted!" "Den mand som ikke har musik i sig, og som ikke bevæges ved klangen af søde toner, er åben for forræderi, rænker og fordærv; hans ånds bevægelser er dunkel som natten, hans følelser er mørke som Erebus: Stol ikke på en sådan mand!" 18

19 Nyt fra administrationen Folkekirkens administrative fællesskab og Vestervig Kirkemusikskole I løbet af 2006 blev Folkekirkens administrative fællesskab (AdF) oprettet i henhold til lov om folkekirkens økonomi. AdF er geografisk placeret i Lolland- Falster Stift og det er herfra en lang række af opgaver skal udføres på vegne af Fællesfonden, bl.a. samling af landskirkeskatten og udbetaling af bevilling fra Fællesfonden, samt bogføring og økonomiadministration. Pr. 1. oktober 2006 overgik alle stifterne til AdF og senere i år skal også folkekirkens uddannelsesinstitutioner serviceres af AdF, herunder naturligvis også Vestervig Kirkemusikskole. stedet, men lidt ved vi dog allerede. Al fakturering til skolen skal være elektronisk, hvilket også vil betyde at betaling til skolen, af fx gebyrer, noder og lignende, ikke længere kan ske i samme omfang til skolens kontor. Ligeledes vil arbejdsgangen vedr. udbetaling af læreres diverse udlæg have en længere arbejdsgang. Når vi ved mere, vil vi naturligvis vende tilbage til jer med nyt. Lene Munksgaard, kontorleder I øjeblikket ser det ud til, at overgangen for vores vedkommende vil ske fra 1. juni. Al indberetning af løn skal fortsat foregå fra skolen, så hvis der opstår spørgsmål, er det stadig her I skal henvende jer. Eftersom det stadig ligger et stykke fremme i tiden for os at blive en del af AdF, kan vi endnu ikke sige hvilke procedurer der vil blive ændret her på 19

20 Eksamensplan 2007 ti AAL opt. BAKS ti ÅRH opt. BAKS on VES opt. KS 1/BAKS lø alle afd. teori opt. PO 1/PO 1/PO 2/musikkundskab/skriftlig hørelære sø ÅRH teori opt. PO 1/PO 1/PO 2/musikkundskab/skriftlig hørelære ma VES liturgik/voksenkorledelse ti AAL voksenkorledelse on ÅRH liturgik/voksenkorledelse to VES PO 1 fr VES PO 2 lø AAL PO 1 ti AAL PO 1/PO 2 ti ÅRH KS 1 on ÅRH KS 2/opt. KS 1 to ÅRH PO 1 to AAL KS 1/opt. KS 1 fr ÅRH PO 2 fr AAL KS 2 lø ÅRH PO 2 lø VES KS 1/KS 2 ma ÅRH PO 1 ti VES børnekorledelse ti ÅRH opt. PO 1/BAO on ÅRH børnekorledelse on AAL opt. PO 1/BAO to ÅRH børnekorledelse fr VES opt. PO1/BAO to AAL PO 3 fr VES PO 3 fr ÅRH PO 3 lø ÅRH PO 3 20

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003"

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til Den danske Salmebog 2003 ORGELBOG 2004 indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003" Bidragydere til samlingen er: Mikkel Andreassen, Povl Christian Balslev, Peter Gawol,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Inge Marstal Hørelære i Koret

Inge Marstal Hørelære i Koret Inge Marstal Hørelære i Koret Gitte Chren Music Mind Games i Koret Doris Kjærgaard Inspiration til Korprøven Mandag d. 14. sept. kl. 12.30-17.30 i Margrethekirken i Aalborg Tirsdag d. 6. okt. kl. 10.00-14.30

Læs mere

Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121

Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121 1 Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl. 14.30. Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121 Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 2,1-20 Bøn. Lad os bede!

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Musikalsk billedfortælling

Musikalsk billedfortælling B H Musikalsk Følg med os ind i komponisternes verden til de steder, de udfoldede deres geni. Mens billeder ruller over lærredet, fortæller vi medrivende og humoristisk om deres liv og spiller deres musik

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G.

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G. Nyhedsbrev fra Hunne sog Nr. 6. Juni-Juli 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 22. juni 1. søndag 14.30, kl. ca. 16 sommermøde i Kirkeladen Birgit Lundholm Jensen Jytte Abildstrøm

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg.

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2013 Fellowship Day 2013 Kære Gildebrødre og giner i gilderne: Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær,

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger C a r l N i e l s e n E d v a r d G r i e g J e a n S i be l i u s Nordiske fortællinger m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Nordiske fortællinger I dette hæfte skal du arbejde med tre nordiske

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420

Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420 1 Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420 Åbningshilsen I dag deltager mindst 14 diakoner i højmessen. I marts 1974 blev de 14 indviet her

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 1 4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 Åbningshilsen Den sidste søndag inden jul. Fire lys tændt, fylde, klar. Ja, og risengrød

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28 1 4.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 18. december 2016 kl. 10.00. Salmer: 90/gloria og 80/76,v.1-2/91//86/439/71/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /93. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens

Læs mere

Dover Sogn. Kalender med kommende arrangementer. Carl Nielsen Sangaften Torsdag d. 24. september kl. 19:30

Dover Sogn. Kalender med kommende arrangementer. Carl Nielsen Sangaften Torsdag d. 24. september kl. 19:30 Kalender med kommende arrangementer Carl Nielsen Sangaften Torsdag d. 24. september kl. 19:30 Dover Sogn Historiegruppe Torsdag d. 8. oktober kl. 19:30 Foredrag Mari Dahl Torsdag den 29. 0ktober kl. 19:30

Læs mere

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Søndagscafé i sct. olai sognegård SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE indholdsfortegnelse Dato Emne Side 8. september

Læs mere

Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Er du en fersken eller et løg? Temaet for i år var Vi vokser sammen. Jeg hørte Jacob Viftrup tale om dette til åbningsmødet i hallen. Han talte om ferskenkristne der ser sig selv som kernen, hvorom alting

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Alt hvad som fuglevinger fik

Alt hvad som fuglevinger fik Alt hvad som fuglevinger fik Salmedigteren Nicolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) er kendt som en Danmarks store landsfædre og salmedigtere. Han er den salmedigter, der har skrevet allerflest salmer

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

Gradsprøver - introduktion

Gradsprøver - introduktion Gradsprøver - introduktion E u r o p e a n P i a n o T e a c h e r s A s s o c i a t i o n Bestil prøvemateriale De detaljerede prøveopgaver og repertoireliste tilsendes for 25 kr. + porto ved henvendelse

Læs mere

19. søndag efter trinitatis II

19. søndag efter trinitatis II 19. søndag efter trinitatis II I vores liv bliver vi dagligt stillet overfor en lang række valg. Det kan spænde bredt og gå fra hvilket tøj vi skal tage på, om vi skal cykle eller køre på arbejde, til

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Skole-kirkeprojekter 2015-2016

Skole-kirkeprojekter 2015-2016 Skole-kirkeprojekter 2015-2016 Kirken er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor i en årrække

Læs mere

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Nr. 207 april 2016 HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Det er nu tiden til, vi skal have en tilmelding til vores efterårsstykke. Vi er i god tid i år med tilmeldingerne, men da Per Storm er i gang med

Læs mere

Workshop-tilbud 31/10 & 1/11

Workshop-tilbud 31/10 & 1/11 Workshop-tilbud 31/10 & 1/11 Vi glæder os til at se jer til workshops! Den 31. okt. og 1. nov. 2017 er særlige dage i musikskolen. Vi har nemlig skemafrie dage for at få plads til forskellige tværgående

Læs mere

Opstandelse i musik og poesi

Opstandelse i musik og poesi Sognepræst Anders Kjærsig Kronik i Fyens Stiftstidende: Opstandelse i musik og poesi En organist skulle engang have spurgt en præst: Kan man være kristen uden at være musikalsk? Præsten mente, at det kunne

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Beethoven Du skal snart til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Ved koncerten skal du høre en violinkoncert.

Beethoven Du skal snart til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Ved koncerten skal du høre en violinkoncert. Koncert med DR Radiosymfoniorkestret s. 2 Beethoven Du skal snart til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Ved koncerten skal du høre en violinkoncert. Violinkoncerten er skrevet af en tysk komponist,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 Åbningshilsen Vi fejrer jul. Vi er i Julen. Vi fester. Igen. Jul betyder

Læs mere

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver:

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Tak for jeres arbejde med at ajourføre slægtsregnskabet. Jeg kan fortælle, at vores mor 6.7. Else Kirstine (Stinne)

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Øjne, I er lykkelige I, som ser Guds Søn på jord!

Øjne, I er lykkelige I, som ser Guds Søn på jord! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. oktober 2016 Kirkedag: 19.s.e.Trin/B Tekst: 1 Mos 28,10-18; 1 Kor 12,12-20; Joh 1,35-51 Salmer: SK: 731 * 26 * 164 * 334,1-2+5 LL: 731 * 26 * 335 * 164

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

Principalen. Nyt fra Vestervig VESTERVIG KIRKEMUSIKSKOLE. I dette nummer:

Principalen. Nyt fra Vestervig VESTERVIG KIRKEMUSIKSKOLE. I dette nummer: Årgang 22, Nummer 1 Februar 2006 Principalen Jubilæums-CD fra Vestervig VESTERVIG KIRKEMUSIKSKOLE Nyt fra Vestervig I dette nummer: Revideret studieplan Optagelsesprøver Juleafslutning i Vestervig Artikel:

Læs mere

Nr. 3 September 2013 25. årgang

Nr. 3 September 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Portræt af en frivillig samtale med Sven Aage Knudsen Formidling af følelser uden ord Videnskabelig skabt legeplads til børn

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN Henriette Hoppe har ikke været omkring en anden uddannelse, før hun blev PO. Jobbet som organist lå i naturlig forlængelse af glæden ved at spille orgel, og medlemskabet af

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk)

Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk) Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk) Kære alle Benyt lige juleferien til at checke for lus (også i overbygningen), de hygger sig åbenbart i en kold tid. Se endvidere tilbuddet om musikundervisning

Læs mere

SÅDAN KAN MAN OGSÅ SPILLE AUTUMN LEAVES...

SÅDAN KAN MAN OGSÅ SPILLE AUTUMN LEAVES... 28 omlyd December 2009 SÅDAN KAN MAN OGSÅ SPILLE AUTUMN LEAVES... AUTUMN LEAVES ER BLEVET SPILLET I UENDELIGT MANGE UDGAVER. I DENNE ARTIKEL ANALYSERES KEITH JARRETTS UDGAVE, SOM DEN BLEV SPILLET UNDER

Læs mere

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet Nu ligger der et helt nyt år foran os, et der ikke er brugt, men klar til at blive taget af. Lad

Læs mere

Martin Bech Lauritsen Nygårdparken 39, Gjellerup 7400 Herning 35115792 27182272 Per.lauritsen@tiscali.dk

Martin Bech Lauritsen Nygårdparken 39, Gjellerup 7400 Herning 35115792 27182272 Per.lauritsen@tiscali.dk HOLD A SOPRANER: Alexander Fjord Nielsen Søndergade 19 7280 Sdr. Felding 97198474 20999994 liza@klak.dk 12 Benjamin Dahl Hansen Kølkærvej 39 7400 Herning 97209888 Jan.dahl@mail.tele.dk Frederik Klit Døvlingvej

Læs mere

Basiskurser og efteruddannelse

Basiskurser og efteruddannelse Dansk Amatørmusik Ledelse af børnekor Basiskurser og efteruddannelse Aarhus, Slagelse, Odense, Fredericia Kurserne arrangeres i samarbejde mellem Musiklærerforeningen, FUK, Folkekirkens Musikskoler, Børnekorakademiet,

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse MUSIK Forord Formålet med undervisningen i musik er at opelske børnenes naturlige evne og glæde ved at udfolde sig med sang, musik og bevægelse. Undervisningen skal bibringe børnene en livslang glæde ved

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Komponisten Gustav Mahler

Komponisten Gustav Mahler Mahlers 8. symfoni På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 Komponisten Gustav Mahler Du skal snart ind i Koncerthuset og opleve DR SymfoniOrkestret spille. Du skal høre orkestret spille en symfoni. Ved du

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst!

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst! Kære lærere Vi glæder os til at spille koncerten Carls legende liv for jer i uge 17. Over hele landet i 2015 er Carl Nielsen 150 årsdag blevet fejret på alle mulige måder. Nu er det blevet så blevet tid

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Skole-kirkeprojekter 2014-2015

Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Mellemtrin Kirken er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor

Læs mere

Referat af 3. ekstraordinære budgetmøde i stiftsrådet den 22. januar 2015 i Aalborg Bispegård

Referat af 3. ekstraordinære budgetmøde i stiftsrådet den 22. januar 2015 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 8871/15 MJOH Referat af 3. ekstraordinære budgetmøde i stiftsrådet den 22. januar 2015 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre

Læs mere

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE Tirsdag d. 29. august kl. 19.30 i Kirkeladen Ølsmagning og bordtaler ved bryggeren og præsten! Brygger

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Rejs med os tilbage i musikhistorien!

Rejs med os tilbage i musikhistorien! Rejs med os tilbage i musikhistorien! Aarhus Symfoniorkester spiller klassisk musik. Noget af musikken er skrevet nu, men det meste af den klassiske musik er skrevet for flere hundrede år siden. I dette

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Ernst C. K. Gelardi. Blot et liv. John Lykkegaard. Erindringer. Skrevet af. Forlaget mine erindringer

Ernst C. K. Gelardi. Blot et liv. John Lykkegaard. Erindringer. Skrevet af. Forlaget mine erindringer Ernst C. K. Gelardi Blot et liv Erindringer Skrevet af John Lykkegaard Forlaget mine erindringer Ernst C. K. Gelardi Blot et liv udgivet marts 2008 e-bog udgivet september 2011 Forside: Maleri af af det

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere