Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3."

Transkript

1 Kirke sogn Lignelsen om de 10 jomfruer, udført af Lis Stoltenberg. Se mere på side 6. Billund og Grene Kim Gosvig Hansen 7 skarpe fra et byrådsmedlem Se mere på side 3. april maj 2015

2 GRENE SOGN Hjemmeside: Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. tlf , fax Kontortid: Tirsdag til fredag kl Torsdag tillige kl Mandag og lørdag lukket. Personale ved begge kirker: Kordegn: Gitte Jørgensen Graver/kirketjener: Martin Ærbo Jakobsen, tlf Gravermedhjælper: Dan Jensen Gravermedhjælper: Anna Marie Vestergaard Sognepræst: Peter Fredensborg, Præstevang 1 A. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke fredag. Sognepræst: Solvej Paabøl Andersen, Bøgeløkke 7, 6000 Kolding. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke mandag. Kirke og Sogn: Udgives af menighedsrådet ved følgende udvalg: Peter Fredensborg (ansvarshavende redaktør), Tove Kokkendorff, Laila Fasterholdt Busborg og Vagn Hansen. Stof til kirkebladet modtages indtil den 1. i månederne november, januar, marts, maj, juni og september. Opsætning og tryk: Graphic Care og Øko-Tryk I/S Forsidebillede: Vagn Hansen Grene Kirke: Kirkegårdskontoret: Kirkevej 1, 7190 Billund. tlf Kirkebil: Billund Taxa tlf Søndage mellem kl. 8 og 9 Organist: Christine Toft Kristensen, kontor tlf Organistassistent: Kristjan Piirimets, kontor tlf Kirketjener: Mette Grønhøj Kristensen, tlf Menighedsrådsformand: Else Marie Madsen, Plougslundvej 149, tlf Kirkeværge: Niels Kaaberbøl, Fyrrevænget 214, tlf.: mobil: TJEK... nyheder og opdateringer på vores hjemmeside Læserindlæg - til kirkebladet modtages gerne på kirkekontoret eller på

3 7 skarpe fra Kim Gosvig Hansen Vi har mødt sognets lokale byrådsmedlemmer i et forsøg på at bringe deres syn på det nationale og lokale kirkeliv. Hvordan opleves det og hvad kunne de tænke sig i fremtiden? Vi er i dette nummer nået til Kim Gosvig fra de konservative. Den danske folkekirke set lidt fra oven Folkekirken er for mig en vigtig del af det samfund vi lever i og med. Det er vigtigt, at vi har religionsfrihed, som vi skal værne om. Det betyder ikke det samme som religionslighed. For mig er kirken og grundloven de vigtigste fundamenter i vores demokrati. Kristendommen er en vigtig del af vores danske identitet og vores kulturgrundlag. Folkekirken og staten skal altid have tætte bånd, uden at der er politisk indblanding i teologiske eller praktiske forhold. Den danske folkekirke er for mig en vigtig del af vores frihed, som også betyder et stort ansvar for mangfoldighed og støtte af vores kulturgrundlag. Vi værdsætter kerneydelser De største og mest positive oplevelser i kirken har for mig personligt været ved Birgittes og mit bryllup i Give Kirke for netop 25 år siden i år. Jeg husker stadig den tale sognepræst Poul Viller holdt for os. Mange af hans ord holder stadig efter 25 år. Barnedåb og konfirmationer er også store højdepunkter som betyder meget. Folkeskolen skal vægte vores kristne værdier Konfirmationsundervisningen og kristendomsundervisning hører for mig tæt sammen med den almindelige undervisning. Derfor er et samarbejde med skolerne vigtigt. For eksempel at man i skolerne formidler hovedsageligt kristendom, men også andre religioner. Skolerne og kirken kan være med til at præge undervisningen omkring familieværdier. Der åbnes alle de positive muligheder vores frihed og demokrati byder, bare vi værner om det. Budskabet om individets næstekærlige pligter Kristendommen har stærke værdier om næstekærlighed og menneskets myndiggørelse. I Danmark har den luthersk-evangeliske retning en stor indflydelse på den måde vi lever og bygger vores samfund på. Det må vi aldrig glemme. For mig betyder det at være medlem af folkekirken at bære en del af min danske identitet, og det har aldrig været på tale at melde sig ud. Kirkereform må ikke ende i centralisering Selvom Sverige ligger tæt på Danmark og vi sammenligner os i mange sammenhænge, så er vi her efter min opfattelse meget langt fra hinanden. For mig betyder Gud, Konge og fædreland netop, at vi holder sammen som et folk. Hvis man centraliserer alt til et nationalt kirkeråd, fjerner man også initiativ i de lokale menighedsråd. Det er absolut så udansk som noget kan være. Jeg vil hellere fokusere på de lokale kræfter. Dér findes igangsætterne, og dér skabes initiativ og glæde for mange. Der er også fremtid i salmer Det vil være en vision at få inddraget kirken mere i vores dagligdag. Det kan gøres ved at sprede rygtet og de gode muligheder, der findes i kirken. De nye tiltag med babysalmesang er jo netop et bevis på fornyelse i kirken, men samtidig en styrkelse af de værdier, kirken står for. Flere appetitvækkere Kirken har en stor betydning i byen. Selvom man ikke besøger den tit, står den højt på byens historieog identitetsskala. Vi skal ikke være bange for at fortælle, hvad kirken vil. Hvis der skal være engagement i hverdagene, skal budskaberne være skarpe og friste vores nysgerrighed. Med den kommende store udvikling i Billund kan kirken spille en stor rolle i at fastholde vores værdier overfor hinanden. Hvis jeg skulle få et større ejerskab af kirken ville jeg ønske, at der var flere muligheder for aftengudstjenester og flere musikalske arrangementer. Af Laila Fasterholdt Busborg 3

4 I sognet Salmemaraton i Grene Kirke En stor tak til Grene Provsti fordi vi her hos os må være med, og være en del af fællesskabet ved projektet salmemaraton. Onsdag den 18. februar 2015 var det Grene kirke, der dannede rammen om en salmemaratonsaften. Jeg glædede mig utroligt meget også til denne aften. Det er altid spændende, hvad temaet er og hvilke salmer vi skal synge. Bare det at komme til kirken og møde mennesker. som man har mødt ved de andre kirker, er der en helt speciel stemning over, noget varmt og hyggeligt. Og det var også lige præcis dét, der var omdrejningspunktet i Grene kirke hvor vores præst Peter Fredensborg gik ud fra temaet: Fællesskabet og Ordet. Vi startede med salmen, Giv mig Gud en salmetunge (Grundtvig) Der blev fortalt om kirkens historie fra mange år tilbage og frem til nu. Vi hørte også om de værdier fra Grene gamle kirke som blev bevaret og restaureret og bragt med til Grene kirke i dag. Døbefonten, prædikestolen, et alterbillede som før var altertavle, og på væggen den gamle alterkalk. Det var meget spændende og interessant at høre om. Ud fra ovennævnte tema sang vi: Lyksaligt det folk (Grundtvig), Igennem nat og trængsel (Ingemann), Op alle folk på denne jord (Brorson), Jesus se til os i nåde (Grundtvig), Gud lad dit ord i nåde lykkes (Landjord), Himlene herre fortælle din ære (Grundtvig), Min mund og mit hjerte (Grundtvig), Klokken slår tiden går (Brandt). Vores organist Kristjan Piirimets sluttede den dejlige aftenen af med Postludiet legend i F dur af Emil Sjøgren. Herefter kunne man gå rundt og nyde kirkens udsmykning og spørge ind til ting man gerne ville vide, samtidig med at vi i fællesskab nød en dejlig kop kaffe og småkager. Tak til Peter Fredensborg for en rigtig god og spændende fortælling om Grene gammel og nuværende kirke og om temaet Fællesskab og Ordet og de dejlige salmer, som der blev sunget godt med på. Tak til Kristjan Piirimets for det smukke orgelspil. På forhåbentlig gensyn i Randbøl kirke den 4/3 kl Hanne Laustsen Syng-sammen den 15. april på Billund Plejecenter Kom og motionér stemmen et par timer med andre sangglade. Det foregår onsdag den 15. april klokken Vi plejer at have en hyggelig eftermiddag med sang, kaffe og kage. Det er denne gang Asta Vibe-Pedersen, der vil guide os gennem sange hun holder særligt af. Vel mødt. Byens Fest 2015 Søndag den 7. juni afholdes der friluftsgudstjeneste ved friluftsscenen. Begge præster, Kristjan Piirimets og voksenkoret medvirker. Gudstjenesten er kl Vel mødt! Kortur Fra fredag den 5. juni til søndag den 7. juni skal Billund Kirkes Børne- og Ungdomskor til Flensborg. Formålet med turen er blandt andet at styrke koret sangligt og socialt. Om lørdagen skal koret give koncert med trioen Zenobia i Ansgar Kirke, og om søndagen skal koret medvirke ved gudstjenesten i Sct. Jørgens Kirke begge danske kirker. På turen deltager ud over korleder Christine Toft Kristensen tre forældre til piger i koret. Koret rejser i bus og indlogeres på vandrerhjem. Koret har søgt og modtaget økonomisk støtte fra Ole Kirk s Fond, Sydbank, Den Jyske Sparekasse og Sparekassen Kronjylland. Derudover er der blevet indsamlet penge i forbindelse med gudstjenester og koncerter i Billund Kirke. Koret vil gerne takke mange gange for de flotte bidrag til gennemførelse af turen! Christine Toft Kristensen 4

5 Sogneudflugt Onsdag den 10. juni afholdes den traditionsrige sogneudflugt for sognets ældre og enlige. Turen går i år til Løgumkloster, hvor vi bl.a. skal se refugiet og Løgumkloster Kirke. På vejen hjem slår vi et smut forbi Gram Kro, der har lovet at give os god forplejning og betjening før vi rammer Billund igen efter en forhåbentlig oplevelsesrig dag. Sogneudflugten begynder kl fra Billund Centret, og tilmelding bedes ske til kirkekontoret på tlf eller senest onsdag den 3. juni kl Konfirmationer B konfirmeres søndag den 23. april 7A konfirmeres søndag den 30. april 7C konfirmeres søndag den 7. maj 7D konfirmeres St. Bededag, den 12. maj Klokkespil: 1. april - 4. april Vor Herre Jesu mindefest Det hellige kors Se, vi gå op til Jerusalem 5. april april Krist stod op fra døde Påskeblomst, hvad vil du her? Sing hallelujah to the Lord 1. maj maj Lys forårsmorgen Jylland mellem tvenne have Nu bede vi den Helligånd 24. maj maj Kom regn af det høje I al sin glans nu stråler solen Hvor skoven dog er frisk og stor Menighedsrådsmøder Tirsdag den 5. maj kl Indsamlede kollekter januar-februar 2015 Det Danske Bibelselskab BK + UK kortur 2015 Kirkens Korshær BK + UK kortur 2015 KLF Kirke og Medier Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler Y s Men 660,00 kr. 477,00 kr. 750,00 kr. 220,00 kr. 335,00 kr. 516,50 kr. 480,00 kr. Nyt fra formanden Af Else Marie Madsen, formand Samarbejde på tværs! Som beskrevet i sidste nummer af dette blad har menighedsrådet indgået en aftale med Grindsted menighedsråd om afløsning på kirkekontoret. Aftalen er gældende fra 1. februar i år. Samtidig har menighedsrådet indgået aftale med fire personer, der gerne vil stå til rådighed som kirkesangervikarer for kordegnen. De fire personer er Hanne Grove, Birgitte Kudsk, Maria og Hans Erik Friis. Menighedsrådet vil gerne sige tak til alle involverede, fordi I har sagt ja til at være med i denne nye afløsningsmodel. Vi håber, det vil blive til glæde for os alle. Vi glæder os til samarbejdet. 5

6 De 10 jomfruer På væggen mellem dåbsværelset og garderoben hænger et lille trærelief, som der måske ikke er så mange der lægger mærke til, når man går ind i kirken, men som er mere iøjnefaldende, når man kommer ud fra kirken efter f.eks. en gudstjeneste. Som afdøde sognepræst Aksel Bach Nielsen skrev i 1980 i et tidligere nummer af kirkebladet: Så kan man se det, når man går ud af kirken også til en lille påmindelse om at bruge det, man har fået for intet under Gudstjenesten. Trærelieffet var en gave, som menighedsrådet modtog i 1981 af en venlig giver. Relieffet var udstillet i Billund Centret på kunstudstillingen Kirkekunst, som Billund Kunstforening og menighedsrådet var fælles om i december måned Motivet er De Fem Kloge Jomfruer og de Fem Ukloge Jomfruer og er udført af kunstneren Lis Stoltenberg. Læs evt. mere om motivet i Matthæus- evangeliet kapitel 25 vers 1-13: Lignelsen om de 10 jomfruer. Det var i øvrigt også Lis Stoltenberg, som var kunstneren bag årets julemærke i Hun udstillede desuden flere udkast på samme udstilling og på ferniseringsdagen signerede hun julemærkearket. FAKTA Lis Stoltenberg Født 29. januar 1919 i København Død 20. oktober 2003 i Hjortekær, Kgs. Lyngby (begravet på Lyngby Parkkirkegård) Kom efter skoletid i lære som maler, blev svend i 1940, men måtte straks efter flygte til Sverige pga. krigen. Var i starten mest interesseret i maleriet, senere blev det reliefferne af træ med bibelske motiver og ofte med en underfundig humor, der blev det væsentligste. På samme udstilling udstillede også kunstneren Bodil Kaalund flere værker og blandt dem det runde oliemaleri Brødet Brydes, som en anden venlig giver forærede menighedsrådet. Billedet var i øvrigt det første maleri, som blev ophængt i selve kirkerummet og hænger til venstre for orglet. Bodil Kaalund fortæller selv, at maleriet blev til i perioden blev dette maleri suppleret med Den Gode Hyrde, som også er malet af Bodil Kaalund. Maleriet var en foræring af Edith Kirk Christiansen, som havde fået maleriet skænket af kunstneren i anledning af sin 90 års fødselsdag. Maleriet hænger til højre for orglet. Af Vagn Hansen 6

7 Konfirmationer 2015 i Grene Sogn 7

8 FØLGENDE KONFIRMERES DEN 19. APRIL I BILLUND KIRKE KL : Magnus Albert Bager Hybenvej 4 Mathias Oskar Auning Christensen Solsortvej 18, st.th. Oliver Bjerregård Christiansen Grenevej 1 Magnus Vilstrup Gaardsvig-Kjær Hedegårdsvej 22 Jimmi Degn Hansen Stilbjergvej 11 Lasse Søgaard Jakobsen Tingstedet 86 Sander Hafstrøm Johnsen Tingstedet 47 Simon Stahlfest Jørgensen Flintemarken 75 Christoffer Schrøder Kruse Søndermarksvej 103 Mathias Larsen Kærvej 102 Mathias Vestergaard Larsen Bakkelien 14 Jesper Bundgaard Madsen Østerbyvej 5 Bastian Rathschau Nielsen Sønderkær 137 Tobias Søgaard Nielsen Lillevang 87 Michael Ziegler Petersen Fyrrevænget 111 Nikolai Mose Sannerum Mølleparken 358 Lærke Bundgaard Andersen Søndermarksvej 403 Elisabeth Klindt Andreasen Løvlundvej 14 Louise Bruhn Søndermarksvej 313 Christie Luna Nyborg Eriksen Flintemarken 3 Katrine Nørregaard Felbøl Stilbjergvej 7 Mille Nordal Jakobsen Sønderkær 150 Sille Wu Guldahl Jensen Østerbo 6 Sarah Marie Møller Jensen Gråhedevej 4 Julie Brodersen Rattenborg Jørgensen Bakkelien 40 Mathilde Ryberg Kristensen Plougslundvej 223 Mette Damgaard Kristensen Plougslundvej 221 Emma Victoria Skou Larsen Møllevænget 46 Maya Caroline Lindrum Almstokvej 13 Maria Birkelund Rasmussen Mølleparken 147 Malou Morthorst Røn Markskellet 56 Sarah Møller Vesth Søndermarksvej 205 8

9 FØLGENDE KONFIRMERES DEN 26. APRIL I BILLUND KIRKE KL : Daniel Staun Abrahamsen Mølleparken 144 Sebastian Brus Arentoft Kærvej 421 Bjartur Máni Gunnarsson Elmelunden 218 Nichlas Enslev Madsen Vejlevej 34 Lasse Søgaard Nielsen Tuen 9B Thomas Tolga Nørgaard Nielsen Østerbo 9 Nicklas Sander Højmark Steffensen Tingstedet 29 Philip Juul Stokbæk Hedegårdsvej 14 Kathrine Lund Andersen Søndermarksvej 405 Sofie Tolstrup Drewes Vestervang 23 Line Maj Ebbesen Kirkevej 6 Pernille Løvvang Frederiksen Mølleparken 240 Mathilde Schandorf Hald Egevænget 210 Amalie Løve Ejersbo Hansen Tingstedet 50 Emma Bruun Kristensen Toften 31 Juliane Anine Højer Krogh Tuen 23 Benedicte Kronborg Sara Bossen Mikkelsen Kærvej 135 Emilie Vitved Vesterager Sønderkær 101 9

10 FØLGENDE KONFIRMERES DEN 1. MAJ I BILLUND KIRKE KL : Mads Gaardsvig Fasterholdt Tingstedet 23 Anders Møller Gregersen Frederikshåbvej 50, 7183 Randbøl Frederik Nyrup Hansen Sønderkær 113 Kean Gry Mertz Hollænder Kærvej 114 Nicolai Højgaard Lillevang 25 Rasmus Højgaard Lillevang 25 Joakim Dahl Jensen Tingstedet 2 Mathias Vestergaard Madsen Flintemarken 17 Mads Ravn Noren Søndermarksvej 106 Viktor Neergaard Olesen Tingstedet 104 Liam Høier Ormsby Lillevang 93 Niels Peder Grud Rasmussen Sydtoften 163, 7200 Grindsted Benjamin Skov Sørensen Flintemarken 77 Nikolaj Trangbæk Tuen 15 Søren Trangbæk Tuen 15 Maja Halskov Andersen Sønderkær 311 Laura Klovborg Christiansen Lillevang 39 Karoline Bæksted Ditlevesen Tingstedet 103 Linette Vinther Eriksen Kobjergvej 10 Pernille Vinther Eriksen Kobjergvej 10 Nanna Nørholm Fischer Markskellet 44 Marie Louise Hansen Sønderkær 361 Emma Kinch-Jensen Vestervang 25 Mai Engebæk Møller Mølleparken 224 Emma Nicolajsen Lillevang 33 Silja Brøchner Brændbyge Pedersen Sønderkær 173 Ceciliea Rebecca Silkeborg Poulsen Sønderkær 512 Anna Helene Heine Rasmussen Lillevang 26 Konfirmandtelegrammer Mens der er konfirmation i kirken kan telegrammer og mindre gaver afleveres. Ved konfirmationer i Billund Kirke kan dette ske i Mødelokale 1 i Billund Centret. Læg selv telegrammerne i de fremlagte poser - der er vagt. 10

11 Arrangementer i kirken Morgensang i Billund Kirke Tirsdag den 7. og 21. april kl er der morgensang i Billund Kirke. Her synger vi sange og salmer omkring flyglet under ledelse af organist Christine Toft Kristensen. Alle er velkomne. Lejlighedskor Har du tid til at synge i kor i 4½ uge? Der oprettes nu igen et lejligheds-kor i kirken med start i april måned. Vi skal synge dele af Gospelmessen ved en koncertgudstjeneste i Billund kirke, søndag den 10. maj kl 16.00, se nedenfor. Vi øver torsdage kl i korlokalerne i Å-fløjen ved Billund kirke. Første gang er torsdag 9.april. Oplysninger og tilmelding (senest torsdag 9/4) til korleder Kristjan Piirimets mobil: mail: - eller kom til den første øveaften! Salmemaraton Kom rundt i salmebogen og provstiets kirker! Salmemaraton er blevet til i et provstisamarbejde der ligger foldere med program rundt omkring i våbenhusene. Det foregår på onsdage. Vi begynder hver gang kl. 17 og slutter kl. 18. Vi synger salmer, kendte og mindre kendte. Ser og hører lidt om de forskellige kirkerum og orgler. Og får en kop kaffe og mulighed for at hilse på hinanden. 15. april: Farre Kirke april: Vesterhede Kirke maj: Langelund Kirke maj: Vester Kirke Vel mødt! LÆSERNE SKRIVER... "Tro, Håb og Kærlighed" ved fhv. chefredaktør Arne Mariager Koncertgudstjeneste i Billund Kirke Søndag den 10. maj afholder vi en "koncertgudstjeneste" kl i Billund kirke. En koncertgudstjeneste er en kombination af en koncert og en enkel gudstjeneste! Vi fremfører dele af "Gospelmessen", som oprindeligt kommer fra Sverige, hvor den har været brugt forskellige steder som alternativ gudstjeneste, hvor al musikken er i nutidig, rolig og smuk gospelstil. Publikum/menighed synger med i noget af det, med hjælp fra koret, og kor og nogle solist-stemmer fremfører noget alene. Koret består af et til lejligheden sammensat kor bakket op af kirkens Voksenkor. Det hele akkompagneres af en rutineret rytmisk trio: Henrik Tjagvad på klaver, Søren Pedersen på trommer og vores lokale bassist John Skou. Præst er Peter Fredensborg. Så velkommen til Koncertgudstjeneste! Kristjan Piirimets Tirsdag d. 14. april kl i Vorbasse Sognehus Det var Søren Kierkegaard, der en gang sagde: Hvis du leder efter et kristen menneske, går du næppe forkert, hvis du søger en humorist! Hvor er det godt sagt. For der er en varme og en glæde i den kristne tro, som naturligt henvender sig til humoristiske mennesker. Kristendommen rummer også et tilbud om tilgivelse og frelse, en overbærenhed, som virker varm og kærlig. Og som det moderne menneske har brug for. Kristendommen er baseret på tro, håb og kærlighed ikke på trusler eller straf. Kristendommen er det største tilbud til mennesket. Ikke en pligt. Det er den livsglæde og menneske-kærlighed i kristendommen, der tiltaler fhv. chefredaktør Arne Mariager, som kommer til Vorbasse sognehus for at tale om det, han mener, kristendommen har at tilbyde det moderne menneske. - Vi mennesker er blevet så kloge og har udviklet så avanceret teknologi, at vi ind i mellem føler, vi kan undvære troen. Sådan er det ikke, siger Arne Mariager. Vi har aldrig haft mere brug for kristendommen end i dag. Fri entre - alle er velkommen Arr. Billund Y-mens Club, Vorbasse - Skjoldbjerg Menighedsråd, KFUM og KFUK i Vorbasse 11

12 Fra præsteværelset Af Solvej Paabøl Andersen Mit studieorlovsprojekt Som det efterhånden er blevet almindeligt kendt, så har jeg søgt og fået bevilliget tre måneders studieorlov sidst på året. Der er jo længe til, og jeg havde egentlig tænkt mig først at skrive noget om det, næste gang det blev min tur til at dele mine tanker fra præsteværelset. Men da så mange har spurgt til det og tak for interessen - vil jeg gøre det nu. Studieorlov er en mulighed, der ligger i præsternes overenskomst. På et tidspunkt i embedstiden kan man søge og måske også være heldig at få tre måneder, hvor man kan fordybe sig i et enkelt emne. Det er ikke nogen hemmelighed, at præstearbejdet er temmelig mangeartet. Man er mere generalist end specialist. Det er noget af det, jeg holder meget af ved at arbejde som præst. Men nu glæder jeg mig også til at få tid og mulighed for helt at kunne koncentrere mig om noget af det, som optager mig allermest både tidsmæssigt og interessemæssigt, nemlig arbejdet med prædikener. Skulle det nu være nødvendigt? Ja, man kan sige, at efter 16 år i embede burde jeg vel have fået det lært. Men at prædike er noget, man hele tiden skal lære. I hverdagen tænker jeg mest på den næste prædiken, der skal skrives. Under min orlov får jeg mulighed for at beskæftige mig mere overordnet med den nyeste forskning på området: hvad det vil sige at prædike? Og hvad sker der i mødet mellem prædiken og tilhørere? Jeg vil også gerne søge ny inspiration til, hvordan arbejdet med prædikenen kan gribes an al den stund, at jeg forventer at skulle gribe prædikener an i ca. 20 år endnu. Endelig vil jeg mere praktisk arbejde med nye måder at formulere det evigtgyldige på. Ved afslutningen af dette års studiekreds, arrangeret af Grundtvigsk Forum, bad jeg deltagerne om at tale med hinanden om i ganske få minutter, hvad der i deres øjne (eller snarere ører) gør en prædiken god og skrive et par stikord til mig om det. Og det, som går igen, det er et ønske om relevans i forhold til vores eget liv og et ønske om forståelighed. Det hænger jo ret godt sammen. Og det er ikke særlig overraskende forventninger. Men de er ikke altid nemme at indfri, specielt ikke fordi der kan være vidt forskellige opfattelser af, hvad der gør en prædiken relevant for vores eget liv. For vi står jo vidt forskellige steder i det med hver vores baggrund og hver vores drømme og håb. Og det er vel heller ikke udelukket, at det i virkeligheden flytter mest, hvis ens forventninger ikke blev indfriet, og man hørte noget andet, end man havde forventet? Og hvordan foregår det så, bliver jeg også spurgt. Hvor skal du på kursus henne? Jeg skal ikke på kursus! Ikke som udgangspunkt i hvert fald. Jeg skal studere hjemme og i sommerhuset og så har jeg mulighed for at tage til Løgumkloster nogle dage en gang imellem for at benytte mig af deres bibliotek der. Det er ikke tanken, at der skal komme et produkt ud af det, jeg skal ikke til eksamen, blot aflevere en rapport til biskoppen om, hvad jeg har fået ud af min orlov. Ikke særlig tidstypisk, at der slet ingen kontrol er med mig men jeg glæder mig over tilliden. Jeg glæder mig også over, at embedet i mit fravær vil blive varetaget af Jens Bisgaard. Det er jeg sikker på, vi alle kan være tjent med. Men endnu er der længe til og hvis nogle har lyst til at tænke med på spørgsmålet om, hvad der gør en prædiken god, modtager jeg gerne en mail eller en lap. 12

13 Menighedsrådet arrangerer Sogneaften om stort etisk emne den 8. april kl i Å-fløjen Under overskriften Den umenneskelige værdighed vil Kristian Bøcker holde et foredrag om debatten om aktiv dødshjælp og assisteret selvmord. Ordet værdig går som en rød tråd gennem den debat. Men hvad er det for et begreb om værdighed, vi tænker ud fra? Er hjælpeløshed og afmægtighed nødvendigvis uværdigt? Og hvem har ret til at definere hvad? Foredraget kredser om spørgsmål som disse og lægger op til samtale om et følsomt og vanskeligt emne. Kristian Bøcker er sognepræst i Jelling (tidligere Randbøl) og har også en fortid som højskolelærer. Foredraget kan høres i Å-fløjen onsdag den 8. april kl Der tages ikke entré. Kaffen koster 25 kr. Alle er velkomne. Grundlovsjubilæum Billund Bibliotekerne, Billund Museum, Grene Sogns Menighedsråd, Folkeuniversitetet i Billund og Soroptimisterne markerer 100året for 1915 Grundloven, der gav kvinder og tyende stemmeret, med foredrag, grundlovstale og demokratidebat med støtte fra bl.a. Sydbank Fonden. Den 28. april kl i Billund Centret, foredrag ved forfatter og journalist Pia Fris Laneth: 1915: Da kvinder og tyende fik stemmeret. - Inden foredraget, kl planter Pia Fris Laneth sammen med fire andre indbudte nye egetræer i den lille egetræslund, der er ved byskiltet på nordsiden af Hejnsvigvej, lunden blevr blev plantet af kvinder i Billund for 25 år siden ved 1915-grundlovens 75års jubilæum. Den 19. maj kl i Magion, foredrag ved museumsinspektør Gudrun Gormsen: Tjenestefolk og tyendesagen. Folkeuniversitetets normale deltagergebyr, 60 kr. pr. person, for studerende og 65+årige dog 50 kr. pr. person, vil være gældende til foredragene, mens der naturligvis er gratis adgang til plantningen af de nye egetræer og til arrangementerne i forbindelse med grundlovstalen og demokratidebatten. Koncert i Billund Kirke Søndag den 31. maj kl er der forårskoncert i Billund Kirke med trioen Zenobia og Billund Kirkes Børne- og Ungdomskor. Trioen Zenobia bestående af Louise Støjberg, sang, Charlotte Støjberg, klaver og Mette Kathrine Jensen, harmonika har indtaget den danske musikscene med stemningsfyldte fortolkninger af den danske sangskat. Gruppen har blandt andet udgivet CD en Fra Fynske Kyster Zenobia spiller Carl Nielsen (2013), som vil være udgangspunkt for aftenens koncert, hvor Carl Nielsen fejres i anledning af 150-året for hans fødsel. Zenobia har spillet et væld af koncerter og fyldt både kirker, kulturhuse og højskoler, forsamlingshuse samt spillesteder og festivaler. De tre musikere er alle født og opvokset i området omkring Egtved. Der er fri entré til koncerten, men hvad der lægges i kirkens indsamlingsbøsser i forbindelse med koncerten går ubeskåret til børne- og ungdomskorets tur til Flensborg i juni. 13

14 Det sker i Grene Sogn Besøgstjeneste: Røde Kors i Billund og Vorbasse Ønsker du en ven, der vil besøge dig regelmæssigt, eller ønsker du selv en at besøge, kontakt da lederen af besøgstjenesten. Anette Thuesen, Sønderhedevej 22, 6623 Vorbasse, tlf Telefonkæden: Røde Kors i Billund og Vorbasse Er du alene og ønsker en daglig opringning, kontakt da lederen af telefonkæden. Inger Vitved-Jensen, Gl. Grenevej 1, 6623 Vorbasse, tlf.: Billund Missionshus, Vejlevej 13 Kontaktperson: Karen Arvad Jakobsen Mølleparken 102, tlf April 2015 Torsdag den 9. april kl : Eftermiddag m/solvej Paabøl Andersen. Emne: Fællesskab under besættelsen. Mandag den 20. april kl i Løvlund Missionshus: Kredsgeneralforsamling m/rené Brorson, Grejsdals Efterskole. Mandag den 27. april kl : Aftenmøde m. Rudolf Larsen fra Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. Maj 2015 Mandag den 11. maj kl : Kaj Moslev, Rækker Mølle, Skjern kommer og fortæller og viser film fra Mission Afrikas jubilæum. Onsdag den 20. maj kl : Bibelkreds Onsdag den 27. maj kl : Sangaften med Birthe og Ernst Andersen, Vorbasse. Alle er velkommen. Billund KFUM og KFUK Voksenarbejde: Kontaktperson: Michael Tvermose, Vestervang 12, 7190 Billund, tlf Møderne holdes i Kærhuset, Kærhusvej april kl : Foredrag i Å-fløjen 17. april kl : Brandes udsmykning af Nørremarkskirken, Vejle 8. maj kl : Alting har sin tid, ved Brian Jørgensen Billund Y s Men s Club Oluf Christensen, Søndermarksvej 314, 7190 Billund, tlf Ting til vort loppemarked modtages/afhentes løbende af Arne Søndergård, tlf Billund FDF Kontaktperson: Bent Christensen, Søndre Kirkevej 6, 7190 Billund, tlf Mødested: Kærhuset, Kærhusvej 4. Grundtvigsk Forum Billund Kirke Skole Kultur Samfund Kirketur til Hjarup Kirke mandag den 11. maj. Samkørsel i egne biler fra Billund Centret kl Tidligere formand for menighedsrådet Jens Aksel Friis fortæller om kirkens historie og "Den bibelske have" på kirkegården. Kaffe i sognegården. J.A.F. fortæller om sognets historie. Alle er velkomne. Formand: Gitte Jørgensen, Sønderkær 185, 7190 Billund, tlf

15 Løvlund Missionshus: Kontaktperson: Torben Møller, tlf April Fredag den 10. kl : Forårsfest, ved Nils Andersen, Aarhus Mandag den 20. kl : Kredsgeneralforsamling, ved Rene Brorson, Grejsdalen Maj Mandag den 4. kl : Møde ved Brian Madsen, Vejle Søndag den 17.: Udflugt (se særskilt program) Fredag den 29 kl : Familieaften, ved Mona Lisa og Jens Erik Kristensen, Grindsted J4U Børne- og juniorklubben "J4U" Kontaktperson: Elsebeth Fredensborg, Præstevang 1A, tlf Alle børn i alderen 6-13 år er velkomne. Vi samles i Kærhuset, Kærhusvej 4, hver onsdag kl til Kirkens Korshær Sognekredsen: Anna Klemmensen, Sønderkær 421, 7190 Billund, tlf Kontaktperson: Karin Hansen, tlf Genbrugsbutik, Søndermarksvej 206, tlf Bibelkredsene April 2015 Ingen bibelkreds. Maj 2015 Onsdag den 13. maj kl er der vejledningsmøde i præstegården, Præstevang 1A. Tekst: Pinsedag: Joh 14, I den efterfølgende uge er der bibelkreds i hjemmene: Med forbehold for fejl: 1. Missionshuset, Vejlevej Birtha Jakobsen 4. Inger & Kristian Vinther 6. Boye Christensen 8. Ellen & Hans Staunkær 10. Arne Søndergaard 13. Kirstine & Svend Nørlund I Grene Sogn Døbte og fremstillede 1. januar til 28. februar: Kirstine Marie Tang Gunderlund Lauge Odgaard Johannesen Nana Frydenlund Ekdahl Sørensen Melea Gude Kring Buch Mathilde Gude Kring Buch Vega Bjergegaard Ek Viede og kirkeligt velsignede 1. januar til 28. februar: Jonna Skov Kirkeby Larsen og René Kirkeby Larsen Monica Holch Alsted Nielsen og Martin Holch Alsted Nielsen Døde og begravede 1 januar til 28. februar: Ingrid Margrethe Kristensen Betty Jespersen Lis Christensen Ester Marie Pallesen Else Sofie Mathilde Søgaard Jørgen Bonde Sørensen Hanne Sørensen Palle Horn Ella Halcrow-Frydenlund Børge Johannes Mikkelsen Jørgen Kaas Schmidt 15

16 Gudstjenester April Billund Grene Indsamlinger Tors 2. Skærtorsdag SPA SPA Samvirkende Menighedsplejer Fre 3. Langfredag 9.00 PF PF Søn 5. Påskedag PF 9.00 PF KFUM/K Man påskedag SPA Søn s. e. påske SPA 9.00 SPA Kaffe Kofoeds Skole Søn s. e. påske PF Konf. / BK/UK SPA VK1 Skt. Lukas Stiftelsen Søn s. e. påske PF Konf. / BK/UK SPA VK2 Folkekirkens Ungdomskor Maj Fre 1. St. Bededag SPA Konf. / BK/UK Søn s. e. påske PF 9.00 PF Søn s. e. påske PF Konc.-gudstj. /VK SPA Tors 14. Kr. Himmelfart 9.00 PF Kaffe PF Folkekirkens Mission Søn s. e. påske SPA 9.00 SPA Søn 24. Pinsedag 9.00 SPA SPA Folkekirkens Nødhjælp Man pinsedag PF Voksenkoret. Søn 31. Trinitatis BK/UK = Børne og Ungdomskoret. Forårskoncert Lysfest = /BK/UK se omtale inde i bladet. PF P1 = denne gudstjesendes direkte på P1. MINI = Familiegudstjeneste med afslutning for minikonfirmander. Konc. = Rel. Pæd. Center Koncert. Juni Søn s. e. trin PF/ Byens Fest SPA VK = Voksenkoret. BK/UK = Børne- og Ungdomskoret. Konf. = Konfirmation. Byens Fest = friluftsgudstjeneste ved friluftsscenen i Billund. Gudstjenester på Billund Plejecenter: Torsdag den 16. april kl Peter Fredensborg Torsdag den 7. maj kl Solvej Paabøl Andersen, altergang Torsdag den 21. maj kl Peter Fredensborg

Fra morgensang i Billund Kirke. Billund og Grene APRIL MAJ

Fra morgensang i Billund Kirke. Billund og Grene APRIL MAJ Kirke sogn Fra morgensang i Billund Kirke. Billund og Grene APRIL MAJ 2014 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

Billund og Grene. marts

Billund og Grene. marts Kirke sogn Billund og Grene februar marts 2013 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk tlf. 76 76 76 01,

Læs mere

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de.

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. KIRKE SOGN Billund og Grene Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. December Januar 2005 2 BØRNEHJØRNET BØRNEHJØRNET

Læs mere

Billund og Grene. April Maj

Billund og Grene. April Maj KIRKE SOGN Billund og Grene Påskeblomst! hvad vil du her? Bondeblomst fra landsbyhave uden duft og pragt og skær! Hvem er du velkommen gave? Hvem mon, tænker du, har lyst dig at trykke ømt til bryst? Mener

Læs mere

Billund og Grene. Sigurd besøgte Billund. Se side 4. juni juli

Billund og Grene. Sigurd besøgte Billund. Se side 4. juni juli Kirke sogn Billund og Grene Sigurd besøgte Billund. Se side 4 juni juli 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail

Læs mere

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER 2009 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER 2009 Sogneudflugt Den 3. juni drog over 130 glade mennesker af sted på menighedsrådets sogneudflugt til Munkebjerg, hvor man drak eftermiddagskaffe, Christianskirken

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Marts April Maj 2012 Vejledning

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 2 Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 1 KIRKELIV i Give, Farre & Vorslunde Pastagudstjeneste med Peter Pan, Carl Nielsen koncert,

Læs mere

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

irkebladet Glansbilleder Nr. 1 1-3 2013 en cigarkasse, og hvor drøftelserne under menighedsrådsmøderne

irkebladet Glansbilleder Nr. 1 1-3 2013 en cigarkasse, og hvor drøftelserne under menighedsrådsmøderne irkebladet KGrindsted Nollund Urup Nr. 1 1-3 2013 Film- og debat aften om autisme: side 2 Udsmykning i Grindsted kirke, der involverer hele sognet: side 3 Nye menighedsråd: side 4-6 Påskekoncert i Grindsted

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Forår 2015 Marts April Maj Nr. 2 30. årg. www.skivesogn.dk Findes der et liv efter fødselen? I forbindelse med den atter aktuelle debat om tro og videnskab, faldt mine tanker på følgende:

Læs mere

KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby.

KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby. Indeholder: FORÅR Opstandelsen Præsentation af menighedsrådsmedlemmer Siden sidst i Hammel/Voldby I Luthers fodspor Indvielsen af Tinghuset Arrangementer Koncerter Gudstjenester Hammel - Voldby KIRKEBLAD

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2010 nr. 2 Marts - Maj Påske og grundvand Umiddelbart har de to størrelser ikke meget med hinanden at gøre, men grundvandet kan billedligt give os en fornemmelse

Læs mere

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan.

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Brande-Grene Kirkehøjskole se s. 7 Blåhøj: Allehelgens gudstjeneste 1. oktober kl. 19.30

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5...

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... KIRKEBLADET FOR TOMMERUP OG BROHOLM SOGNE FORÅR 2014 DU LILLE ANEMONE,

Læs mere

SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE

SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE Kirkebladet SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE Februar - Juni 2015 nr.1 SIDE 1 Ud over alle grænser Foto: freebigpictures.com! Hele livet er vi underlagt regler og love. Både

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

KIRKEBLAD EFTERÅR. Hammel - Voldby. www.hammel-voldbykirke.dk. Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder

KIRKEBLAD EFTERÅR. Hammel - Voldby. www.hammel-voldbykirke.dk. Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder EFTERÅR Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder Hjertestarter Fra præst til provst Præsentation af menighedsrådsmedlemmer Kirkecafè Arrangementer Gudstjenester www.hammel-voldbykirke.dk

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 1 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler skal anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen har bopæl senest 2 hverdage efter fødslen. Hvis

Læs mere

Marts. Syv Kirke. Kirkenyt. April. Ørsted Kirke. Maj. Dåstrup Kirke. Gadstrup Kirke

Marts. Syv Kirke. Kirkenyt. April. Ørsted Kirke. Maj. Dåstrup Kirke. Gadstrup Kirke Syv Kirke Ørsted Kirke Dåstrup Kirke Gadstrup Kirke Kirkenyt Marts April Maj 2015 Gudstjenester, påske, foredrag, strikkeklub, Veteranklub, konfirmationer, koncerter, caféeftermiddag, blomsteraften, dukketeater

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere