Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3."

Transkript

1 Kirke sogn Lignelsen om de 10 jomfruer, udført af Lis Stoltenberg. Se mere på side 6. Billund og Grene Kim Gosvig Hansen 7 skarpe fra et byrådsmedlem Se mere på side 3. april maj 2015

2 GRENE SOGN Hjemmeside: Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. tlf , fax Kontortid: Tirsdag til fredag kl Torsdag tillige kl Mandag og lørdag lukket. Personale ved begge kirker: Kordegn: Gitte Jørgensen Graver/kirketjener: Martin Ærbo Jakobsen, tlf Gravermedhjælper: Dan Jensen Gravermedhjælper: Anna Marie Vestergaard Sognepræst: Peter Fredensborg, Præstevang 1 A. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke fredag. Sognepræst: Solvej Paabøl Andersen, Bøgeløkke 7, 6000 Kolding. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke mandag. Kirke og Sogn: Udgives af menighedsrådet ved følgende udvalg: Peter Fredensborg (ansvarshavende redaktør), Tove Kokkendorff, Laila Fasterholdt Busborg og Vagn Hansen. Stof til kirkebladet modtages indtil den 1. i månederne november, januar, marts, maj, juni og september. Opsætning og tryk: Graphic Care og Øko-Tryk I/S Forsidebillede: Vagn Hansen Grene Kirke: Kirkegårdskontoret: Kirkevej 1, 7190 Billund. tlf Kirkebil: Billund Taxa tlf Søndage mellem kl. 8 og 9 Organist: Christine Toft Kristensen, kontor tlf Organistassistent: Kristjan Piirimets, kontor tlf Kirketjener: Mette Grønhøj Kristensen, tlf Menighedsrådsformand: Else Marie Madsen, Plougslundvej 149, tlf Kirkeværge: Niels Kaaberbøl, Fyrrevænget 214, tlf.: mobil: TJEK... nyheder og opdateringer på vores hjemmeside Læserindlæg - til kirkebladet modtages gerne på kirkekontoret eller på

3 7 skarpe fra Kim Gosvig Hansen Vi har mødt sognets lokale byrådsmedlemmer i et forsøg på at bringe deres syn på det nationale og lokale kirkeliv. Hvordan opleves det og hvad kunne de tænke sig i fremtiden? Vi er i dette nummer nået til Kim Gosvig fra de konservative. Den danske folkekirke set lidt fra oven Folkekirken er for mig en vigtig del af det samfund vi lever i og med. Det er vigtigt, at vi har religionsfrihed, som vi skal værne om. Det betyder ikke det samme som religionslighed. For mig er kirken og grundloven de vigtigste fundamenter i vores demokrati. Kristendommen er en vigtig del af vores danske identitet og vores kulturgrundlag. Folkekirken og staten skal altid have tætte bånd, uden at der er politisk indblanding i teologiske eller praktiske forhold. Den danske folkekirke er for mig en vigtig del af vores frihed, som også betyder et stort ansvar for mangfoldighed og støtte af vores kulturgrundlag. Vi værdsætter kerneydelser De største og mest positive oplevelser i kirken har for mig personligt været ved Birgittes og mit bryllup i Give Kirke for netop 25 år siden i år. Jeg husker stadig den tale sognepræst Poul Viller holdt for os. Mange af hans ord holder stadig efter 25 år. Barnedåb og konfirmationer er også store højdepunkter som betyder meget. Folkeskolen skal vægte vores kristne værdier Konfirmationsundervisningen og kristendomsundervisning hører for mig tæt sammen med den almindelige undervisning. Derfor er et samarbejde med skolerne vigtigt. For eksempel at man i skolerne formidler hovedsageligt kristendom, men også andre religioner. Skolerne og kirken kan være med til at præge undervisningen omkring familieværdier. Der åbnes alle de positive muligheder vores frihed og demokrati byder, bare vi værner om det. Budskabet om individets næstekærlige pligter Kristendommen har stærke værdier om næstekærlighed og menneskets myndiggørelse. I Danmark har den luthersk-evangeliske retning en stor indflydelse på den måde vi lever og bygger vores samfund på. Det må vi aldrig glemme. For mig betyder det at være medlem af folkekirken at bære en del af min danske identitet, og det har aldrig været på tale at melde sig ud. Kirkereform må ikke ende i centralisering Selvom Sverige ligger tæt på Danmark og vi sammenligner os i mange sammenhænge, så er vi her efter min opfattelse meget langt fra hinanden. For mig betyder Gud, Konge og fædreland netop, at vi holder sammen som et folk. Hvis man centraliserer alt til et nationalt kirkeråd, fjerner man også initiativ i de lokale menighedsråd. Det er absolut så udansk som noget kan være. Jeg vil hellere fokusere på de lokale kræfter. Dér findes igangsætterne, og dér skabes initiativ og glæde for mange. Der er også fremtid i salmer Det vil være en vision at få inddraget kirken mere i vores dagligdag. Det kan gøres ved at sprede rygtet og de gode muligheder, der findes i kirken. De nye tiltag med babysalmesang er jo netop et bevis på fornyelse i kirken, men samtidig en styrkelse af de værdier, kirken står for. Flere appetitvækkere Kirken har en stor betydning i byen. Selvom man ikke besøger den tit, står den højt på byens historieog identitetsskala. Vi skal ikke være bange for at fortælle, hvad kirken vil. Hvis der skal være engagement i hverdagene, skal budskaberne være skarpe og friste vores nysgerrighed. Med den kommende store udvikling i Billund kan kirken spille en stor rolle i at fastholde vores værdier overfor hinanden. Hvis jeg skulle få et større ejerskab af kirken ville jeg ønske, at der var flere muligheder for aftengudstjenester og flere musikalske arrangementer. Af Laila Fasterholdt Busborg 3

4 I sognet Salmemaraton i Grene Kirke En stor tak til Grene Provsti fordi vi her hos os må være med, og være en del af fællesskabet ved projektet salmemaraton. Onsdag den 18. februar 2015 var det Grene kirke, der dannede rammen om en salmemaratonsaften. Jeg glædede mig utroligt meget også til denne aften. Det er altid spændende, hvad temaet er og hvilke salmer vi skal synge. Bare det at komme til kirken og møde mennesker. som man har mødt ved de andre kirker, er der en helt speciel stemning over, noget varmt og hyggeligt. Og det var også lige præcis dét, der var omdrejningspunktet i Grene kirke hvor vores præst Peter Fredensborg gik ud fra temaet: Fællesskabet og Ordet. Vi startede med salmen, Giv mig Gud en salmetunge (Grundtvig) Der blev fortalt om kirkens historie fra mange år tilbage og frem til nu. Vi hørte også om de værdier fra Grene gamle kirke som blev bevaret og restaureret og bragt med til Grene kirke i dag. Døbefonten, prædikestolen, et alterbillede som før var altertavle, og på væggen den gamle alterkalk. Det var meget spændende og interessant at høre om. Ud fra ovennævnte tema sang vi: Lyksaligt det folk (Grundtvig), Igennem nat og trængsel (Ingemann), Op alle folk på denne jord (Brorson), Jesus se til os i nåde (Grundtvig), Gud lad dit ord i nåde lykkes (Landjord), Himlene herre fortælle din ære (Grundtvig), Min mund og mit hjerte (Grundtvig), Klokken slår tiden går (Brandt). Vores organist Kristjan Piirimets sluttede den dejlige aftenen af med Postludiet legend i F dur af Emil Sjøgren. Herefter kunne man gå rundt og nyde kirkens udsmykning og spørge ind til ting man gerne ville vide, samtidig med at vi i fællesskab nød en dejlig kop kaffe og småkager. Tak til Peter Fredensborg for en rigtig god og spændende fortælling om Grene gammel og nuværende kirke og om temaet Fællesskab og Ordet og de dejlige salmer, som der blev sunget godt med på. Tak til Kristjan Piirimets for det smukke orgelspil. På forhåbentlig gensyn i Randbøl kirke den 4/3 kl Hanne Laustsen Syng-sammen den 15. april på Billund Plejecenter Kom og motionér stemmen et par timer med andre sangglade. Det foregår onsdag den 15. april klokken Vi plejer at have en hyggelig eftermiddag med sang, kaffe og kage. Det er denne gang Asta Vibe-Pedersen, der vil guide os gennem sange hun holder særligt af. Vel mødt. Byens Fest 2015 Søndag den 7. juni afholdes der friluftsgudstjeneste ved friluftsscenen. Begge præster, Kristjan Piirimets og voksenkoret medvirker. Gudstjenesten er kl Vel mødt! Kortur Fra fredag den 5. juni til søndag den 7. juni skal Billund Kirkes Børne- og Ungdomskor til Flensborg. Formålet med turen er blandt andet at styrke koret sangligt og socialt. Om lørdagen skal koret give koncert med trioen Zenobia i Ansgar Kirke, og om søndagen skal koret medvirke ved gudstjenesten i Sct. Jørgens Kirke begge danske kirker. På turen deltager ud over korleder Christine Toft Kristensen tre forældre til piger i koret. Koret rejser i bus og indlogeres på vandrerhjem. Koret har søgt og modtaget økonomisk støtte fra Ole Kirk s Fond, Sydbank, Den Jyske Sparekasse og Sparekassen Kronjylland. Derudover er der blevet indsamlet penge i forbindelse med gudstjenester og koncerter i Billund Kirke. Koret vil gerne takke mange gange for de flotte bidrag til gennemførelse af turen! Christine Toft Kristensen 4

5 Sogneudflugt Onsdag den 10. juni afholdes den traditionsrige sogneudflugt for sognets ældre og enlige. Turen går i år til Løgumkloster, hvor vi bl.a. skal se refugiet og Løgumkloster Kirke. På vejen hjem slår vi et smut forbi Gram Kro, der har lovet at give os god forplejning og betjening før vi rammer Billund igen efter en forhåbentlig oplevelsesrig dag. Sogneudflugten begynder kl fra Billund Centret, og tilmelding bedes ske til kirkekontoret på tlf eller senest onsdag den 3. juni kl Konfirmationer B konfirmeres søndag den 23. april 7A konfirmeres søndag den 30. april 7C konfirmeres søndag den 7. maj 7D konfirmeres St. Bededag, den 12. maj Klokkespil: 1. april - 4. april Vor Herre Jesu mindefest Det hellige kors Se, vi gå op til Jerusalem 5. april april Krist stod op fra døde Påskeblomst, hvad vil du her? Sing hallelujah to the Lord 1. maj maj Lys forårsmorgen Jylland mellem tvenne have Nu bede vi den Helligånd 24. maj maj Kom regn af det høje I al sin glans nu stråler solen Hvor skoven dog er frisk og stor Menighedsrådsmøder Tirsdag den 5. maj kl Indsamlede kollekter januar-februar 2015 Det Danske Bibelselskab BK + UK kortur 2015 Kirkens Korshær BK + UK kortur 2015 KLF Kirke og Medier Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler Y s Men 660,00 kr. 477,00 kr. 750,00 kr. 220,00 kr. 335,00 kr. 516,50 kr. 480,00 kr. Nyt fra formanden Af Else Marie Madsen, formand Samarbejde på tværs! Som beskrevet i sidste nummer af dette blad har menighedsrådet indgået en aftale med Grindsted menighedsråd om afløsning på kirkekontoret. Aftalen er gældende fra 1. februar i år. Samtidig har menighedsrådet indgået aftale med fire personer, der gerne vil stå til rådighed som kirkesangervikarer for kordegnen. De fire personer er Hanne Grove, Birgitte Kudsk, Maria og Hans Erik Friis. Menighedsrådet vil gerne sige tak til alle involverede, fordi I har sagt ja til at være med i denne nye afløsningsmodel. Vi håber, det vil blive til glæde for os alle. Vi glæder os til samarbejdet. 5

6 De 10 jomfruer På væggen mellem dåbsværelset og garderoben hænger et lille trærelief, som der måske ikke er så mange der lægger mærke til, når man går ind i kirken, men som er mere iøjnefaldende, når man kommer ud fra kirken efter f.eks. en gudstjeneste. Som afdøde sognepræst Aksel Bach Nielsen skrev i 1980 i et tidligere nummer af kirkebladet: Så kan man se det, når man går ud af kirken også til en lille påmindelse om at bruge det, man har fået for intet under Gudstjenesten. Trærelieffet var en gave, som menighedsrådet modtog i 1981 af en venlig giver. Relieffet var udstillet i Billund Centret på kunstudstillingen Kirkekunst, som Billund Kunstforening og menighedsrådet var fælles om i december måned Motivet er De Fem Kloge Jomfruer og de Fem Ukloge Jomfruer og er udført af kunstneren Lis Stoltenberg. Læs evt. mere om motivet i Matthæus- evangeliet kapitel 25 vers 1-13: Lignelsen om de 10 jomfruer. Det var i øvrigt også Lis Stoltenberg, som var kunstneren bag årets julemærke i Hun udstillede desuden flere udkast på samme udstilling og på ferniseringsdagen signerede hun julemærkearket. FAKTA Lis Stoltenberg Født 29. januar 1919 i København Død 20. oktober 2003 i Hjortekær, Kgs. Lyngby (begravet på Lyngby Parkkirkegård) Kom efter skoletid i lære som maler, blev svend i 1940, men måtte straks efter flygte til Sverige pga. krigen. Var i starten mest interesseret i maleriet, senere blev det reliefferne af træ med bibelske motiver og ofte med en underfundig humor, der blev det væsentligste. På samme udstilling udstillede også kunstneren Bodil Kaalund flere værker og blandt dem det runde oliemaleri Brødet Brydes, som en anden venlig giver forærede menighedsrådet. Billedet var i øvrigt det første maleri, som blev ophængt i selve kirkerummet og hænger til venstre for orglet. Bodil Kaalund fortæller selv, at maleriet blev til i perioden blev dette maleri suppleret med Den Gode Hyrde, som også er malet af Bodil Kaalund. Maleriet var en foræring af Edith Kirk Christiansen, som havde fået maleriet skænket af kunstneren i anledning af sin 90 års fødselsdag. Maleriet hænger til højre for orglet. Af Vagn Hansen 6

7 Konfirmationer 2015 i Grene Sogn 7

8 FØLGENDE KONFIRMERES DEN 19. APRIL I BILLUND KIRKE KL : Magnus Albert Bager Hybenvej 4 Mathias Oskar Auning Christensen Solsortvej 18, st.th. Oliver Bjerregård Christiansen Grenevej 1 Magnus Vilstrup Gaardsvig-Kjær Hedegårdsvej 22 Jimmi Degn Hansen Stilbjergvej 11 Lasse Søgaard Jakobsen Tingstedet 86 Sander Hafstrøm Johnsen Tingstedet 47 Simon Stahlfest Jørgensen Flintemarken 75 Christoffer Schrøder Kruse Søndermarksvej 103 Mathias Larsen Kærvej 102 Mathias Vestergaard Larsen Bakkelien 14 Jesper Bundgaard Madsen Østerbyvej 5 Bastian Rathschau Nielsen Sønderkær 137 Tobias Søgaard Nielsen Lillevang 87 Michael Ziegler Petersen Fyrrevænget 111 Nikolai Mose Sannerum Mølleparken 358 Lærke Bundgaard Andersen Søndermarksvej 403 Elisabeth Klindt Andreasen Løvlundvej 14 Louise Bruhn Søndermarksvej 313 Christie Luna Nyborg Eriksen Flintemarken 3 Katrine Nørregaard Felbøl Stilbjergvej 7 Mille Nordal Jakobsen Sønderkær 150 Sille Wu Guldahl Jensen Østerbo 6 Sarah Marie Møller Jensen Gråhedevej 4 Julie Brodersen Rattenborg Jørgensen Bakkelien 40 Mathilde Ryberg Kristensen Plougslundvej 223 Mette Damgaard Kristensen Plougslundvej 221 Emma Victoria Skou Larsen Møllevænget 46 Maya Caroline Lindrum Almstokvej 13 Maria Birkelund Rasmussen Mølleparken 147 Malou Morthorst Røn Markskellet 56 Sarah Møller Vesth Søndermarksvej 205 8

9 FØLGENDE KONFIRMERES DEN 26. APRIL I BILLUND KIRKE KL : Daniel Staun Abrahamsen Mølleparken 144 Sebastian Brus Arentoft Kærvej 421 Bjartur Máni Gunnarsson Elmelunden 218 Nichlas Enslev Madsen Vejlevej 34 Lasse Søgaard Nielsen Tuen 9B Thomas Tolga Nørgaard Nielsen Østerbo 9 Nicklas Sander Højmark Steffensen Tingstedet 29 Philip Juul Stokbæk Hedegårdsvej 14 Kathrine Lund Andersen Søndermarksvej 405 Sofie Tolstrup Drewes Vestervang 23 Line Maj Ebbesen Kirkevej 6 Pernille Løvvang Frederiksen Mølleparken 240 Mathilde Schandorf Hald Egevænget 210 Amalie Løve Ejersbo Hansen Tingstedet 50 Emma Bruun Kristensen Toften 31 Juliane Anine Højer Krogh Tuen 23 Benedicte Kronborg Sara Bossen Mikkelsen Kærvej 135 Emilie Vitved Vesterager Sønderkær 101 9

10 FØLGENDE KONFIRMERES DEN 1. MAJ I BILLUND KIRKE KL : Mads Gaardsvig Fasterholdt Tingstedet 23 Anders Møller Gregersen Frederikshåbvej 50, 7183 Randbøl Frederik Nyrup Hansen Sønderkær 113 Kean Gry Mertz Hollænder Kærvej 114 Nicolai Højgaard Lillevang 25 Rasmus Højgaard Lillevang 25 Joakim Dahl Jensen Tingstedet 2 Mathias Vestergaard Madsen Flintemarken 17 Mads Ravn Noren Søndermarksvej 106 Viktor Neergaard Olesen Tingstedet 104 Liam Høier Ormsby Lillevang 93 Niels Peder Grud Rasmussen Sydtoften 163, 7200 Grindsted Benjamin Skov Sørensen Flintemarken 77 Nikolaj Trangbæk Tuen 15 Søren Trangbæk Tuen 15 Maja Halskov Andersen Sønderkær 311 Laura Klovborg Christiansen Lillevang 39 Karoline Bæksted Ditlevesen Tingstedet 103 Linette Vinther Eriksen Kobjergvej 10 Pernille Vinther Eriksen Kobjergvej 10 Nanna Nørholm Fischer Markskellet 44 Marie Louise Hansen Sønderkær 361 Emma Kinch-Jensen Vestervang 25 Mai Engebæk Møller Mølleparken 224 Emma Nicolajsen Lillevang 33 Silja Brøchner Brændbyge Pedersen Sønderkær 173 Ceciliea Rebecca Silkeborg Poulsen Sønderkær 512 Anna Helene Heine Rasmussen Lillevang 26 Konfirmandtelegrammer Mens der er konfirmation i kirken kan telegrammer og mindre gaver afleveres. Ved konfirmationer i Billund Kirke kan dette ske i Mødelokale 1 i Billund Centret. Læg selv telegrammerne i de fremlagte poser - der er vagt. 10

11 Arrangementer i kirken Morgensang i Billund Kirke Tirsdag den 7. og 21. april kl er der morgensang i Billund Kirke. Her synger vi sange og salmer omkring flyglet under ledelse af organist Christine Toft Kristensen. Alle er velkomne. Lejlighedskor Har du tid til at synge i kor i 4½ uge? Der oprettes nu igen et lejligheds-kor i kirken med start i april måned. Vi skal synge dele af Gospelmessen ved en koncertgudstjeneste i Billund kirke, søndag den 10. maj kl 16.00, se nedenfor. Vi øver torsdage kl i korlokalerne i Å-fløjen ved Billund kirke. Første gang er torsdag 9.april. Oplysninger og tilmelding (senest torsdag 9/4) til korleder Kristjan Piirimets mobil: mail: - eller kom til den første øveaften! Salmemaraton Kom rundt i salmebogen og provstiets kirker! Salmemaraton er blevet til i et provstisamarbejde der ligger foldere med program rundt omkring i våbenhusene. Det foregår på onsdage. Vi begynder hver gang kl. 17 og slutter kl. 18. Vi synger salmer, kendte og mindre kendte. Ser og hører lidt om de forskellige kirkerum og orgler. Og får en kop kaffe og mulighed for at hilse på hinanden. 15. april: Farre Kirke april: Vesterhede Kirke maj: Langelund Kirke maj: Vester Kirke Vel mødt! LÆSERNE SKRIVER... "Tro, Håb og Kærlighed" ved fhv. chefredaktør Arne Mariager Koncertgudstjeneste i Billund Kirke Søndag den 10. maj afholder vi en "koncertgudstjeneste" kl i Billund kirke. En koncertgudstjeneste er en kombination af en koncert og en enkel gudstjeneste! Vi fremfører dele af "Gospelmessen", som oprindeligt kommer fra Sverige, hvor den har været brugt forskellige steder som alternativ gudstjeneste, hvor al musikken er i nutidig, rolig og smuk gospelstil. Publikum/menighed synger med i noget af det, med hjælp fra koret, og kor og nogle solist-stemmer fremfører noget alene. Koret består af et til lejligheden sammensat kor bakket op af kirkens Voksenkor. Det hele akkompagneres af en rutineret rytmisk trio: Henrik Tjagvad på klaver, Søren Pedersen på trommer og vores lokale bassist John Skou. Præst er Peter Fredensborg. Så velkommen til Koncertgudstjeneste! Kristjan Piirimets Tirsdag d. 14. april kl i Vorbasse Sognehus Det var Søren Kierkegaard, der en gang sagde: Hvis du leder efter et kristen menneske, går du næppe forkert, hvis du søger en humorist! Hvor er det godt sagt. For der er en varme og en glæde i den kristne tro, som naturligt henvender sig til humoristiske mennesker. Kristendommen rummer også et tilbud om tilgivelse og frelse, en overbærenhed, som virker varm og kærlig. Og som det moderne menneske har brug for. Kristendommen er baseret på tro, håb og kærlighed ikke på trusler eller straf. Kristendommen er det største tilbud til mennesket. Ikke en pligt. Det er den livsglæde og menneske-kærlighed i kristendommen, der tiltaler fhv. chefredaktør Arne Mariager, som kommer til Vorbasse sognehus for at tale om det, han mener, kristendommen har at tilbyde det moderne menneske. - Vi mennesker er blevet så kloge og har udviklet så avanceret teknologi, at vi ind i mellem føler, vi kan undvære troen. Sådan er det ikke, siger Arne Mariager. Vi har aldrig haft mere brug for kristendommen end i dag. Fri entre - alle er velkommen Arr. Billund Y-mens Club, Vorbasse - Skjoldbjerg Menighedsråd, KFUM og KFUK i Vorbasse 11

12 Fra præsteværelset Af Solvej Paabøl Andersen Mit studieorlovsprojekt Som det efterhånden er blevet almindeligt kendt, så har jeg søgt og fået bevilliget tre måneders studieorlov sidst på året. Der er jo længe til, og jeg havde egentlig tænkt mig først at skrive noget om det, næste gang det blev min tur til at dele mine tanker fra præsteværelset. Men da så mange har spurgt til det og tak for interessen - vil jeg gøre det nu. Studieorlov er en mulighed, der ligger i præsternes overenskomst. På et tidspunkt i embedstiden kan man søge og måske også være heldig at få tre måneder, hvor man kan fordybe sig i et enkelt emne. Det er ikke nogen hemmelighed, at præstearbejdet er temmelig mangeartet. Man er mere generalist end specialist. Det er noget af det, jeg holder meget af ved at arbejde som præst. Men nu glæder jeg mig også til at få tid og mulighed for helt at kunne koncentrere mig om noget af det, som optager mig allermest både tidsmæssigt og interessemæssigt, nemlig arbejdet med prædikener. Skulle det nu være nødvendigt? Ja, man kan sige, at efter 16 år i embede burde jeg vel have fået det lært. Men at prædike er noget, man hele tiden skal lære. I hverdagen tænker jeg mest på den næste prædiken, der skal skrives. Under min orlov får jeg mulighed for at beskæftige mig mere overordnet med den nyeste forskning på området: hvad det vil sige at prædike? Og hvad sker der i mødet mellem prædiken og tilhørere? Jeg vil også gerne søge ny inspiration til, hvordan arbejdet med prædikenen kan gribes an al den stund, at jeg forventer at skulle gribe prædikener an i ca. 20 år endnu. Endelig vil jeg mere praktisk arbejde med nye måder at formulere det evigtgyldige på. Ved afslutningen af dette års studiekreds, arrangeret af Grundtvigsk Forum, bad jeg deltagerne om at tale med hinanden om i ganske få minutter, hvad der i deres øjne (eller snarere ører) gør en prædiken god og skrive et par stikord til mig om det. Og det, som går igen, det er et ønske om relevans i forhold til vores eget liv og et ønske om forståelighed. Det hænger jo ret godt sammen. Og det er ikke særlig overraskende forventninger. Men de er ikke altid nemme at indfri, specielt ikke fordi der kan være vidt forskellige opfattelser af, hvad der gør en prædiken relevant for vores eget liv. For vi står jo vidt forskellige steder i det med hver vores baggrund og hver vores drømme og håb. Og det er vel heller ikke udelukket, at det i virkeligheden flytter mest, hvis ens forventninger ikke blev indfriet, og man hørte noget andet, end man havde forventet? Og hvordan foregår det så, bliver jeg også spurgt. Hvor skal du på kursus henne? Jeg skal ikke på kursus! Ikke som udgangspunkt i hvert fald. Jeg skal studere hjemme og i sommerhuset og så har jeg mulighed for at tage til Løgumkloster nogle dage en gang imellem for at benytte mig af deres bibliotek der. Det er ikke tanken, at der skal komme et produkt ud af det, jeg skal ikke til eksamen, blot aflevere en rapport til biskoppen om, hvad jeg har fået ud af min orlov. Ikke særlig tidstypisk, at der slet ingen kontrol er med mig men jeg glæder mig over tilliden. Jeg glæder mig også over, at embedet i mit fravær vil blive varetaget af Jens Bisgaard. Det er jeg sikker på, vi alle kan være tjent med. Men endnu er der længe til og hvis nogle har lyst til at tænke med på spørgsmålet om, hvad der gør en prædiken god, modtager jeg gerne en mail eller en lap. 12

13 Menighedsrådet arrangerer Sogneaften om stort etisk emne den 8. april kl i Å-fløjen Under overskriften Den umenneskelige værdighed vil Kristian Bøcker holde et foredrag om debatten om aktiv dødshjælp og assisteret selvmord. Ordet værdig går som en rød tråd gennem den debat. Men hvad er det for et begreb om værdighed, vi tænker ud fra? Er hjælpeløshed og afmægtighed nødvendigvis uværdigt? Og hvem har ret til at definere hvad? Foredraget kredser om spørgsmål som disse og lægger op til samtale om et følsomt og vanskeligt emne. Kristian Bøcker er sognepræst i Jelling (tidligere Randbøl) og har også en fortid som højskolelærer. Foredraget kan høres i Å-fløjen onsdag den 8. april kl Der tages ikke entré. Kaffen koster 25 kr. Alle er velkomne. Grundlovsjubilæum Billund Bibliotekerne, Billund Museum, Grene Sogns Menighedsråd, Folkeuniversitetet i Billund og Soroptimisterne markerer 100året for 1915 Grundloven, der gav kvinder og tyende stemmeret, med foredrag, grundlovstale og demokratidebat med støtte fra bl.a. Sydbank Fonden. Den 28. april kl i Billund Centret, foredrag ved forfatter og journalist Pia Fris Laneth: 1915: Da kvinder og tyende fik stemmeret. - Inden foredraget, kl planter Pia Fris Laneth sammen med fire andre indbudte nye egetræer i den lille egetræslund, der er ved byskiltet på nordsiden af Hejnsvigvej, lunden blevr blev plantet af kvinder i Billund for 25 år siden ved 1915-grundlovens 75års jubilæum. Den 19. maj kl i Magion, foredrag ved museumsinspektør Gudrun Gormsen: Tjenestefolk og tyendesagen. Folkeuniversitetets normale deltagergebyr, 60 kr. pr. person, for studerende og 65+årige dog 50 kr. pr. person, vil være gældende til foredragene, mens der naturligvis er gratis adgang til plantningen af de nye egetræer og til arrangementerne i forbindelse med grundlovstalen og demokratidebatten. Koncert i Billund Kirke Søndag den 31. maj kl er der forårskoncert i Billund Kirke med trioen Zenobia og Billund Kirkes Børne- og Ungdomskor. Trioen Zenobia bestående af Louise Støjberg, sang, Charlotte Støjberg, klaver og Mette Kathrine Jensen, harmonika har indtaget den danske musikscene med stemningsfyldte fortolkninger af den danske sangskat. Gruppen har blandt andet udgivet CD en Fra Fynske Kyster Zenobia spiller Carl Nielsen (2013), som vil være udgangspunkt for aftenens koncert, hvor Carl Nielsen fejres i anledning af 150-året for hans fødsel. Zenobia har spillet et væld af koncerter og fyldt både kirker, kulturhuse og højskoler, forsamlingshuse samt spillesteder og festivaler. De tre musikere er alle født og opvokset i området omkring Egtved. Der er fri entré til koncerten, men hvad der lægges i kirkens indsamlingsbøsser i forbindelse med koncerten går ubeskåret til børne- og ungdomskorets tur til Flensborg i juni. 13

14 Det sker i Grene Sogn Besøgstjeneste: Røde Kors i Billund og Vorbasse Ønsker du en ven, der vil besøge dig regelmæssigt, eller ønsker du selv en at besøge, kontakt da lederen af besøgstjenesten. Anette Thuesen, Sønderhedevej 22, 6623 Vorbasse, tlf Telefonkæden: Røde Kors i Billund og Vorbasse Er du alene og ønsker en daglig opringning, kontakt da lederen af telefonkæden. Inger Vitved-Jensen, Gl. Grenevej 1, 6623 Vorbasse, tlf.: Billund Missionshus, Vejlevej 13 Kontaktperson: Karen Arvad Jakobsen Mølleparken 102, tlf April 2015 Torsdag den 9. april kl : Eftermiddag m/solvej Paabøl Andersen. Emne: Fællesskab under besættelsen. Mandag den 20. april kl i Løvlund Missionshus: Kredsgeneralforsamling m/rené Brorson, Grejsdals Efterskole. Mandag den 27. april kl : Aftenmøde m. Rudolf Larsen fra Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. Maj 2015 Mandag den 11. maj kl : Kaj Moslev, Rækker Mølle, Skjern kommer og fortæller og viser film fra Mission Afrikas jubilæum. Onsdag den 20. maj kl : Bibelkreds Onsdag den 27. maj kl : Sangaften med Birthe og Ernst Andersen, Vorbasse. Alle er velkommen. Billund KFUM og KFUK Voksenarbejde: Kontaktperson: Michael Tvermose, Vestervang 12, 7190 Billund, tlf Møderne holdes i Kærhuset, Kærhusvej april kl : Foredrag i Å-fløjen 17. april kl : Brandes udsmykning af Nørremarkskirken, Vejle 8. maj kl : Alting har sin tid, ved Brian Jørgensen Billund Y s Men s Club Oluf Christensen, Søndermarksvej 314, 7190 Billund, tlf Ting til vort loppemarked modtages/afhentes løbende af Arne Søndergård, tlf Billund FDF Kontaktperson: Bent Christensen, Søndre Kirkevej 6, 7190 Billund, tlf Mødested: Kærhuset, Kærhusvej 4. Grundtvigsk Forum Billund Kirke Skole Kultur Samfund Kirketur til Hjarup Kirke mandag den 11. maj. Samkørsel i egne biler fra Billund Centret kl Tidligere formand for menighedsrådet Jens Aksel Friis fortæller om kirkens historie og "Den bibelske have" på kirkegården. Kaffe i sognegården. J.A.F. fortæller om sognets historie. Alle er velkomne. Formand: Gitte Jørgensen, Sønderkær 185, 7190 Billund, tlf

15 Løvlund Missionshus: Kontaktperson: Torben Møller, tlf April Fredag den 10. kl : Forårsfest, ved Nils Andersen, Aarhus Mandag den 20. kl : Kredsgeneralforsamling, ved Rene Brorson, Grejsdalen Maj Mandag den 4. kl : Møde ved Brian Madsen, Vejle Søndag den 17.: Udflugt (se særskilt program) Fredag den 29 kl : Familieaften, ved Mona Lisa og Jens Erik Kristensen, Grindsted J4U Børne- og juniorklubben "J4U" Kontaktperson: Elsebeth Fredensborg, Præstevang 1A, tlf Alle børn i alderen 6-13 år er velkomne. Vi samles i Kærhuset, Kærhusvej 4, hver onsdag kl til Kirkens Korshær Sognekredsen: Anna Klemmensen, Sønderkær 421, 7190 Billund, tlf Kontaktperson: Karin Hansen, tlf Genbrugsbutik, Søndermarksvej 206, tlf Bibelkredsene April 2015 Ingen bibelkreds. Maj 2015 Onsdag den 13. maj kl er der vejledningsmøde i præstegården, Præstevang 1A. Tekst: Pinsedag: Joh 14, I den efterfølgende uge er der bibelkreds i hjemmene: Med forbehold for fejl: 1. Missionshuset, Vejlevej Birtha Jakobsen 4. Inger & Kristian Vinther 6. Boye Christensen 8. Ellen & Hans Staunkær 10. Arne Søndergaard 13. Kirstine & Svend Nørlund I Grene Sogn Døbte og fremstillede 1. januar til 28. februar: Kirstine Marie Tang Gunderlund Lauge Odgaard Johannesen Nana Frydenlund Ekdahl Sørensen Melea Gude Kring Buch Mathilde Gude Kring Buch Vega Bjergegaard Ek Viede og kirkeligt velsignede 1. januar til 28. februar: Jonna Skov Kirkeby Larsen og René Kirkeby Larsen Monica Holch Alsted Nielsen og Martin Holch Alsted Nielsen Døde og begravede 1 januar til 28. februar: Ingrid Margrethe Kristensen Betty Jespersen Lis Christensen Ester Marie Pallesen Else Sofie Mathilde Søgaard Jørgen Bonde Sørensen Hanne Sørensen Palle Horn Ella Halcrow-Frydenlund Børge Johannes Mikkelsen Jørgen Kaas Schmidt 15

16 Gudstjenester April Billund Grene Indsamlinger Tors 2. Skærtorsdag SPA SPA Samvirkende Menighedsplejer Fre 3. Langfredag 9.00 PF PF Søn 5. Påskedag PF 9.00 PF KFUM/K Man påskedag SPA Søn s. e. påske SPA 9.00 SPA Kaffe Kofoeds Skole Søn s. e. påske PF Konf. / BK/UK SPA VK1 Skt. Lukas Stiftelsen Søn s. e. påske PF Konf. / BK/UK SPA VK2 Folkekirkens Ungdomskor Maj Fre 1. St. Bededag SPA Konf. / BK/UK Søn s. e. påske PF 9.00 PF Søn s. e. påske PF Konc.-gudstj. /VK SPA Tors 14. Kr. Himmelfart 9.00 PF Kaffe PF Folkekirkens Mission Søn s. e. påske SPA 9.00 SPA Søn 24. Pinsedag 9.00 SPA SPA Folkekirkens Nødhjælp Man pinsedag PF Voksenkoret. Søn 31. Trinitatis BK/UK = Børne og Ungdomskoret. Forårskoncert Lysfest = /BK/UK se omtale inde i bladet. PF P1 = denne gudstjesendes direkte på P1. MINI = Familiegudstjeneste med afslutning for minikonfirmander. Konc. = Rel. Pæd. Center Koncert. Juni Søn s. e. trin PF/ Byens Fest SPA VK = Voksenkoret. BK/UK = Børne- og Ungdomskoret. Konf. = Konfirmation. Byens Fest = friluftsgudstjeneste ved friluftsscenen i Billund. Gudstjenester på Billund Plejecenter: Torsdag den 16. april kl Peter Fredensborg Torsdag den 7. maj kl Solvej Paabøl Andersen, altergang Torsdag den 21. maj kl Peter Fredensborg

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv!

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Kirke sogn Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Se mere på side 3. Læs også: Grene Menighedsråd trækker kraftigt på reserverne Side 7 Billund og Grene Gudstjeneste ved Kærhuset oktober

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Fra morgensang i Billund Kirke. Billund og Grene APRIL MAJ

Fra morgensang i Billund Kirke. Billund og Grene APRIL MAJ Kirke sogn Fra morgensang i Billund Kirke. Billund og Grene APRIL MAJ 2014 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2014 Det sker... Maleriudstilling i Kirkebakkehuset I august, september og oktober udstiller

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene. april maj

Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene. april maj Kirke sogn Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene april maj 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Årgang 40 mai 2015 Nr. 80 Dronning Margrethe 75 år Det er ikke for sent at ønske dronning Margrethe tillykke med hendes femoghalvfjerds års fødselsdag den 16. april. Det var

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Friluftsgudstjeneste ved Kærhuset den 25. august. Billund og Grene. oktober november. portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 3.

Friluftsgudstjeneste ved Kærhuset den 25. august. Billund og Grene. oktober november. portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 3. Kirke sogn Friluftsgudstjeneste ved Kærhuset den 25. august Billund og Grene portræt af to foreninger i sognet Se mere på side 3. oktober november 2015 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke:

Læs mere

Billund og Grene. marts. Menighedsrådsmedlem om aktiv dødshjælp. Se mere på side 3. Bibelhistorie for de mindste i december. >

Billund og Grene. marts. Menighedsrådsmedlem om aktiv dødshjælp. Se mere på side 3. Bibelhistorie for de mindste i december. > Kirke sogn Bibelhistorie for de mindste i december. > Billund og Grene Laila Fasterholdt Busborg Menighedsrådsmedlem om aktiv dødshjælp Se mere på side 3. februar marts 2015 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene. august september

Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene. august september Kirke sogn Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene august september 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Fra friluftsgudstjenesten i anlægget. Billund og Grene. august september

Fra friluftsgudstjenesten i anlægget. Billund og Grene. august september Kirke sogn Fra friluftsgudstjenesten i anlægget Billund og Grene august september 2012 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Marts, April, Maj 2012 Nyt fra menighedsråd/præst Nye bestemmelser vedrørende kirkegårdenes økonomi Danske kirkegårde er meget velholdte. Heldigvis, for kirken og kirkegården

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk Juli 2015 Sommertid, sommertid, sommertid! Af sognepræst Sigrid Marcussen Meget mere end mursten! Af Helge Andersen Sunds Kirke I skrivende stund

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Fra jubilæumsgudstjenesten den 15. april. Billund og Grene. juni juli

Fra jubilæumsgudstjenesten den 15. april. Billund og Grene. juni juli Kirke sogn Fra jubilæumsgudstjenesten den 15. april Billund og Grene juni juli 2013 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD 1/6 30/8 2009 Glesborg Fjellerup Sommerglæder Sommeren er over os. Hele tre måneder har vi at se frem til, og vi, der er så heldige at bo nær skov, strand og vand har masser af muligheder for

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Billund og Grene. marts

Billund og Grene. marts Kirke sogn Billund og Grene februar marts 2013 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk tlf. 76 76 76 01,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkeblad for Bistrup Sogn 10. årgang Kirkekontoret tlf. 96 23 17 17 August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Side 2 Menighedsrådsformanden har ordet Bistrup Nyt En herlig sommer

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER 2008 SOGNEUDFLUGT DEN 4. JUNI drog 107 glade mennesker af sted på menighedsrådets sogneudflugt til Hotel Arnbjerg i Varde, Tambours Have, Aal kirke og til sidst

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Billund og Grene. August September

Billund og Grene. August September KIRKE SOGN Billund og Grene Du, som har tændt millioner af stjerner, tænd i vort mørke en tindrende tro. Du er vort lys, og du vogter og værner os, så vi sover i tryghed og ro.... August September 2005

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere