Kommunale veje. til vækst Danmark i forandring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunale veje. til vækst Danmark i forandring"

Transkript

1 1 INSPIRATIONSKATALOG Inspirationskatalog KOMMUNALE Kommunale VEJE TIL veje VÆKST til vækst I ET i et DANMARK Danmark i forandring I FORANDRING inspirationskatalog Kommunale veje til vækst i et Danmark i forandring et katalog til inspiration og politik udvikling på erhvervs- og vækstområdet

2 2 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse

3 Indholdsfortegnelse 3 1 / FORORD / Vækstudfordring og stigende urbanisering / Kommunale veje til vækst 8 2 / TILTRÆKNING AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER / Do like Apple invest in Viborg! / Femern tiltrækker investeringer til Lolland 13 3 / KLYNGER OG NETVÆRK SKABER RESULTATER /Brint- og brændselsceller i Mariagerfjord /Klynge i international klasse i Aalborg /Hjørrings netværk af maritime virksomheder /Den fynske robotklynge 21 4 /BÆREDYGTIG BY- OG ERHVERVSUDVIKLING /Geopark og nordisk fødevarecenter i Odsherred /Køge Kyst bæredygtig by- og erhvervsudvikling /Styr Energien et tværkommunalt klimapartnerskab /Skive Danmarks Energiby /Grøn omstilling og vækst i Albertslund /Bæredygtighed som vækstmotor i Sønderborg 31 5 / VIRKSOMHEDSKONTAKT I KOMMUNERNE /Trekantområdets tilbud til industrien /Kun rigtige indgange til Herning Kommune /Fra myndighedsbehandling til partnerskab i Vejen /Virksomhedens ambition er Silkeborgs mission /Virksomhedskontakt og indgang til Greve Kommune 40 6 / VIRKSOMHEDSRETTET BESKÆFTIGELSESINDSATS /Rekruttering af plastmagere i Hjørring /Aalborg bringer folkeskole og virksomheder sammen /Studerende skaber vækst i Esbjerg /Horsens bytter socialt ansvar for lav dækningsafgift /Djurslands virksomheder efterspørger særlige kompetencer 49 7 / BRANDING AF LOKALE KVALITETER OG SÆRKENDE /Internationale arrangementer brander Herning /Sport og bordtennis markedsfører Roskilde 53 8 /NYE VIRKSOMHEDER OG IVÆRKSÆTTERKULTUR /Vækstfabrikkerne på Sjælland og Lydens Hus /Økologiske iværksættere i Lejre 57 9 /BUSINESS REGIONER /Business Region Aarhus /Business Region North Denmark /Greater Copenhagen 62

4 4 Forord

5 Forord 5 1 / Forord Vækst og udvikling kommer ikke af sig selv I kommunerne oplever vi i øjeblikket en geografisk skævdeling af den økonomiske vækst. Stigende urbanisering, tabte arbejdspladser og lav økonomisk vækst udfordrer flere steder vores muligheder for at opretholde bæredygtige lokalsamfund. Det er en udvikling, vi med en samlet overskrift kalder Danmark i forandring. Skal vi opretholde et højt velstandsniveau i Danmark, er det afgørende at skabe økonomisk vækst og udvikling. Men vækst og udvikling kommer ikke af sig selv. Det kræver politisk lederskab og hårdt arbejde fra både erhvervslivet og det offentlige. Det kræver, at kommunerne har et tæt samarbejde med virksomhederne, andre offentlige og private aktører og mellem kommunerne på tværs. Og det kræver et klarere fokus i den nationale erhvervspolitik. I kommunerne tager vi ansvar. Det er kommunerne, der er tæt på borgerne og kender de lokale virksomheders behov. Det er kommunerne, der med ansvaret for bl.a. beskæftigelse, lokalplaner, beredskabet, sundhedsfremme og dagtilbud danner en væsentlig del af grundlaget for virksomhederne og deres ansatte. De kommunale rammevilkår har betydning for virksomhedernes vækst. Skævdelingen af den økonomiske vækst har styrket kommunernes indsats for at sætte initiativer i gang. Fra kommunal side kan vi ikke leve med et Danmark, der kan knække over. Vi har brug for vækst og nye arbejdspladser. Vækstpolitikken er blevet et kommunalt kerneområde. Fra kommunal side kan vi ikke leve med et Danmark, der kan knække over. Vi har brug for vækst og nye arbejdspladser. Vi mener, det er en forudsætning for væksten, at alle dele af landet bidrager med det, de er gode til. Vi mener, at land og by er hinandens forudsætninger, og at alle landets kommuner har et ansvar. Denne opgave tager kommunerne meget alvorligt og har vedtaget erhvervsstrategier og sat en række initiativer i gang, som bidrager til et sammenhængende Danmark. Dette arbejde er fokus i denne publikation, som er en opfølgning på KL s publika tion Kommunale veje til vækst eksempler på kommunale erhvervsstrategier (2013). Denne gang går vi et spadestik dybere og viser, hvordan kommunerne arbejder med deres erhvervsstrategier. Kommunale veje til vækst i et Danmark i forandring viser en lang række eksempler på erhvervsområdet i kommunerne, der understøtter vækst og et Danmark i balance, hvor der blandt andet er fokus på tiltrækning af internationale virksomheder, klynger, bæredygtig by- og erhvervsudvikling, virksomhedskontakt, branding, iværksætterkultur og business regioner. KL vil gerne takke alle, der har medvirket i tilblivelsen af denne publikation. Jacob Bundsgaard

6 6 Forord 1.1 / Vækstudfordring og stigende urbanisering Danmark står over for en generel vækstudfordring. Særligt produktivitetsudviklingen i serviceerhvervene har været svag. Det er dog industrien, som har haft langt den største beskæftigelsestilbagegang. Langt større end i vores nabolande. Det kan mærkes i kommunerne, særligt tydeligt i de områder, hvor produktionserhvervene fylder forholdsvis meget. Kombinationen af denne generelle tendens til lav vækst og specifikke lokale faktorer betyder, at der er væsentlige forskelle mellem landsdelene i forhold til udviklingen i vækst, produktivitet og beskæftigelse. Nogle landsdele ligger i top i forhold til både vækst, produktivitet og beskæftigelse, mens andre landsdele generelt klarer sig relativt dårligt. Herudover er der enkelte landsdele, hvor produktivitetsudviklingen har været god, men hvor tilbagegang i beskæftigelsen samlet set betyder, at væksten har været relativ lav. Efter den økonomiske krise har tilbagegangen i beskæftigelsen i en række landsdele været så stor, at det samlet set har ført til en negativ vækst. Vækstudfordringen og den stigende urbanisering kalder på nye løsninger. Denne publikation viser, at kommunerne er centrale erhvervsfremmende aktører og en central del af løsningen på vækstudfordringen i Danmark.

7 Forord 7 GENNEMSNITLIG ÅRLIG VÆKST I PRODUKTIVITET fordelt på landsdele (pct.) København (omegn) København (by) Bornholm Vestjylland Østjylland Hele landet Nordjylland Sydjylland Nordsjælland Fyn Vest- og Sydsjælland Østsjælland 0,47 0,42 0,64 0,63 0,90 0,88 0,87 0,86 1,28 1,27 1,24 1,57 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 pct. Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik, NRBP10 og NRBB10. GENNEMSNITLIG ÅRLIG BRUTTOTILVÆKST fordelt på landsdele (pct.) København (omegn) København (by) Østjylland Hele landet Nordsjælland Østsjælland Vestsjylland Nordjylland Sydjylland Fyn Bornholm Vest- og Sydsjælland 0,32 0,28 0,01 1,18 1,03 1,03 0,98 0,97 0,93 1,49 2,34 2,30 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 pct. GENNEMSNITLIG ÅRLIG BRUTTOVÆRDITILVÆKST fordelt på landsdele (pct.) København (omegn) København (by) Østsjælland Bornholm Sydjylland Østjylland Hele landet Vestjylland Nordjylland Nordsjælland Vest- og Sydsjælland Fyn - 1,57-1,36-1,11-1,12-0,93-0,61-2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 pct. - 0,47-0,05 0,12 0,62 0,72 0,81 Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik, NRBP10 og NRBB10.

8 8 Forord 1.2 / Kommunale veje til vækst Kommunalreformen i 2007 har betydet, at kommunerne også erhvervsmæssigt har fået langt større kompetencer og muligheder. Særligt over for udenlandske investorer kan kommunerne fremadrettet få en central rolle i tiltrækningen af flere udenlandske investeringer. Udenlandske investorer kender fx kun i overskriftsform til, hvorfor Danmark er et godt land at investere i: En veluddannet arbejdskraft, en veludbygget infrastruktur, forsyningssikkerhed og et velkonsolideret demokrati med minimal grad af korruption er bare nogle af de overskrifter, der sælger Danmark. Men udenlandske investorer kender ikke det særlige setup, der eksisterer inden for det offentlige i Danmark, hvor der er en arbejdsdeling mellem offentlige myndigheder, herunder forsyningssektoren, og hvilke ydelser og muligheder fx anlægsinvesteringer åbner op for. Udenlandske investorer har derfor behov for lokale kompetencer, som kan rådgive ift. mulighederne med netop det projekt, som investorerne arbejder med. Kommunerne spiller en særlig rolle i vækstudviklingen i Danmark. Ud over at varetage en stor del af myndighedsbehandlingen har kommunerne typisk et godt kendskab til og en god kontakt til andre centrale aktører for virksom hederne. Kommunerne skal som en af få aktører ikke varetage særinteresser, men tilgodese helheden. Disse særlige karakteristika gør, at kommunerne har de bedste forudsætninger for at varetage en facilitatorrolle. En rolle, hvis betydning uden tvivl kun vil vokse de kommende år. De kommunale veje til vækst er mange og meget forskellige. De erhvervspolitiske indsatser er kendetegnet ved, at de tager udgangspunkt i lokale styrkepositioner. Kommunernes erhvervspolitik spænder derfor vidt lige fra indsatser til at tiltrække internationale investeringer og understøtte klynger til bæredygtig byudvikling og styrkelse af den lokale iværksætterkultur. Kommunernes erhvervspolitik spænder derfor vidt lige fra indsatser til at tiltrække internationale investeringer og understøtte klynger til bæredygtig byudvikling og styrkelse af den lokale iværksætterkultur. I Kommunale veje til vækst i et Danmark i forandring kan du finde en lang række kommunale eksempler og læse om kommunernes arbejde med: Tiltrækning af udenlandske virksomheder Internationale virksomheder i Danmark er vigtige for vækst og skabelse af nye arbejdspladser. Indgangen til det offentlige og kommunernes engagement i modtagelsen er afgørende for, at en udenlandsk virksomhed placerer sig i Danmark. Den udenlandske investor skal opleve et højt serviceniveau, og den enkelte kommune skal være villig til at satse højt, selvom afkastet er ukendt. Læs om, hvordan Apple kom til Viborg, og hvordan en fast forbindelse over Femern Bælt tiltrækker investeringer til Lolland. Klynger og netværk Klynger øger værdiskabelse og nye in-

9 Forord 9 novative løsninger i virksomhederne. Klyngerne styrker virksomhedernes synlighed internationalt og kan dermed bidrage til at tiltrække flere investeringer og arbejdskraft til landet. Derfor understøtter kommunerne klynger og netværk mellem virksomheder, videninstitutioner m.fl. Læs om, hvordan der er skabt arbejdspladser med klyngen for brint- og brændselsceller i Mariagerfjord, og hvordan Brains Business i Aalborg har fået EU s guldmedalje. Læs også om Hjørrings fødselshjælp til et netværk af maritime virksomheder og japansk interesse i den fynske robotklynge. Bæredygtig by- og erhvervsudvikling Kommunerne tager udgangspunkt i deres forskellige styrkepositioner inden for bosætning, erhverv, natur og kultur i deres udviklingsstrategier. Mulighederne er mange. Læs om, hvordan Odsherred udnytter sin udnævnelse som geopark til at blive en konkurrencedygtig fødevareproducent, og om Køge Kommunes byudviklingsprojekt, Køge Kyst. Læs også om et kommunalt klimapartnerskab i hovedstadsområdet, der skal udvikle nye forretningsmodeller for bæredygtig vækst, og om Skive Danmarks Energiby og Sønderborg Kommunes ProjectZero, hvor begge kommuner har et mål om at blive CO 2 -neutrale. Og læs ikke mindst om DOLL Living Lab i Albertslund. Virksomhedskontakt i kommunerne Den kommunale erhvervsvenlighed har stor betydning for tiltrækning og fastholdelse af virksomheder. Virksomhedernes tilfredshed med kommunen og deres oplevelse af kommunernes erhvervsservice hænger i høj grad sammen med kommunens imødekommenhed, dialog og serviceminded tilgang i opgaveløsningen og mødet med virksomhederne. Det lokale kendskab nærheden til virksomhederne og viden om den lokale struktur både i forhold til virksomhederne og arbejdskraften er et afgørende parameter for vækst. Læs om produktionsorienteret erhvervsservice i Trekantområdet og om, at der kun er rigtige indgange til Herning Kommune. Læs også, hvordan man er gået fra myndighedsbehandling til partnerskab i Vejen Kommune, hvordan Silkeborg har gjort virksomhedernes ambition til kommunens mission og om virksomhedskontakten i Greve Kommune. Virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats Mangel på kvalificeret arbejdskraft er på vej til at blive den væsentligste barriere for dansk vækst. Kommunerne arbejder derfor med nye modeller for at matche ledig arbejdskraft med virksomhedernes behov. Læs om Hjørrings samarbejde om at rekruttere elever fra Hadsten. Læs også om Aalborg erhvervs-playmaker, der skal bygge bro mellem folkeskolen og virksomhederne, om Esbjerg Kommunes arbejde for at skabe flere studiejobs, om Horsens tilbud om at sænke dækningsafgiften i bytte for, at virksomhederne tager et socialt ansvar, og om flaskehalsindsatsen på Djursland. Branding af lokale kvaliteter og særkender Kommunerne er stærkt optagede af både at fastholde kommunens indbyggere og tiltrække nye borgere. Med en stigende urbanisering og demografisk udvikling er det en reel nødvendighed for langt de fleste kommuner at blive et attraktivt hjemsted for nye borgere og ikke mindst nye virksomheder. Bosætnings- og brandingindsatserne berører stort set alle forvaltningsområder i kommunerne, herunder erhvervs- og beskæftigelse, kultur og fritid, uddannelse og fysisk planlægning. Læs om Hernings indsats for sports-events og om, hvordan bordtennis markedsfører Roskilde. Nye virksomheder og iværksætterkultur Nye virksomheder og en stærk iværksætterkultur er afgørende for at skabe vækst og nye arbejdspladser. Iværksættere kan være en kilde til utraditionel tænkning, som samtidig tilfører markedet nye teknologier og anderledes forretningsmetoder. De udfordrer de eksisterende virksomheder og skærper konkurrencen. Det bidrager til øget innovation og produktivitet i alle virksomheder. Innovation er en af de vigtigste kilder til vækst både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed. 95 pct. af gevinsten fra nye, innovative virksomheder går til samfundet i afledte effekter som lavere forbrugspriser eller øget produktivitet i andre virksomheder. Læs om, hvordan kommunerne understøtter iværksætterne med vækstfabrikkerne på Sjælland og om de økologiske iværksættere i Lejre. Business regioner Danmark har flere vækstcentre med hver sin erhvervsprofil. Vækst og udvikling i Danmark respekterer ikke kommunegrænser, men kræver, at kommunerne ser sig selv som en del af en større sammenhæng med gensidig afhængighed og forskellige roller. I kommunerne er der nu en omstilling i gang fra at levere erhvervsservice til lokale virksomheder og tænke strategisk udvikling inden for kommunegrænsen til at forme en samlet og proaktiv vækstpolitik i samarbejde med andre kommuner. Flere kommuner samarbejder i såkaldte business regioner, og det er en relativ ny struktur. Business regioner er funktionelle regioner, som skræddersys efter erhvervs- og vækstudviklingen. Læs om Business Region Aarhus, Business Region North Denmark og Greater Copenhagen.

10 10 Tiltrækning af udenlandske virksomheder 2 / Tiltrækning af udenlandske virksomheder Internationale virksomheder i Danmark er vigtige for vækst og skabelse af nye arbejdspladser i Danmark. Et personligt engagement i modtagelsen af dem og et godt kommunalt beredskab er afgørende for, at de flytter til eller bliver i en dansk kommune.

11 Tiltrækning af udenlandske virksomheder 11

12 12 Tiltrækning af udenlandske virksomheder 2.1 / Do like Apple Invest in Viborg! Den 23. februar 2015 kl vil måske gå over i Viborgs historie. Her kunne borgmester Torsten Nielsen sammen med handels- og udviklingsminister Mogens Jensen med glæde og stolthed annoncere, at Apple havde valgt at investere mere end seks mia. kr. i et megadatacenter i Foulum, lidt øst for Viborg. Den hidtil største udenlandske anlægsinvestering i Danmark. Den 23. februar 2015 var kulminationen på et forløb, som begyndte tilbage i 2012, hvor Viborg Kommune blev gjort opmærksom på, at en stor multinational koncern måske ville placere et datacenter i Danmark. Viborg Kommune havde et par år forinden indledt samarbejde med Invest in Denmark og fremsendte derfor gennem Invest in Denmark det materiale, der pegede på forskellige placeringsmuligheder i Viborg Kommune. Fra begyndelsen af samarbejdet i 2012 lå strukturen fast. Viborg Kommune besluttede, at kontakten til både Apple og Invest in Denmark skulle foregå via én person, og at den øvrige del af Viborg Kommunes administration stod til rådighed til at svare på spørgsmål. Ved hver forespørgsel skulle der reageres hurtigt og effektivt. Når repræsentanter fra Apple var på besøg, var det Viborg Kommune, som sørgede for at finde netop de aktører og fagpersoner, der kunne svare på spørgsmål, uanset om der var tale om energiforsyning, udnyttelse af overskudsvarme, håndtering af spildevand, dark fiber-tilslutninger, arkæologiske undersøgelser, jordbundsundersøgelser mv. hvem de mødte, dels i mange tilfælde ikke engang var informeret om, hvad emnet helt konkret var. I det sidste halve år inden lanceringen blev der nedsat en større styregruppe, ledet af kommunaldirektøren, og en mindre operationel gruppe, ledet af direktøren for Teknik og Miljø. Det skulle sikre, at arbejdet mellem de stadig flere og flere medarbejdere og de eksterne parter, der var inddraget, blev koordineret. Kendetegnende for hele forløbet med Apple og Invest in Denmark har været, at Viborg Kommune har taget en chance. På intet tidspunkt har Viborg Kommune været sikker på, at Apple ville vælge Viborg frem for andre mulige lokationer i både Danmark og udlandet. Det har gennem hele forløbet været en bevidst strategi i Viborg Kommune, for uanset om det lykkedes eller ej, så ville Viborg Kommune få bevis for, om organisationen evnede at samarbejde både internt og eksternt. Men succesen med tiltrækning af Apple har givet Viborg Kommune yderligere blod på tanden. Viborg Byråd vil således snarest træffe beslutning om fremtidige strategiske satsninger, organisering mv., så der kan tiltrækkes endnu flere investeringer og arbejdspladser til Viborg Kommune. > Fakta om Viborg Kommune > Antal indbyggere: (pr. 2. kvartal 2015) > Antal privat beskæftigede: > Største brancher (top 3): 1. Handel og transport mv. 2. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 3. Erhvervsservice > Største erhvervsområde: Handel og transport mv. (1.197 arbejdssteder) > Antal private virksomheder: Kilde: Danmarks Statistik I denne proces blev Viborg Kommune mødt af en imponerende samarbejdsvilje fra virksomheder og andre ikke-kommunale aktører m.fl., der blev involveret. Det skal ses i lyset af, at de dels ikke vidste,

13 Tiltrækning af udenlandske virksomheder / Femern tiltrækker investeringer til Lolland Med den kommende Femern Bælt-forbindelse bliver Danmark og Tyskland bundet tættere sammen, og Lolland Kommune arbejder på at få mest muligt ud af byggeriet og den nye infrastruktur. Lolland Kommunes styrkeposition er, at kommunen står over for en planlagt højkonjunktur, og med den nye Femern-forbindelse vil Lolland få en central placering i regionen. Anlægsinvesteringerne vil skabe tusindvis af arbejdspladser og tiltrække nye virksomheder, som vil give flere muligheder for lokale underleverandører. Femern Bælt-forbindelsen tiltrækker allerede udenlandske virksomheder til Lolland. En stor norsk koncern, som arbejder inden for facility management, har netop valgt Lolland Kommune som udgangspunkt for deres ekspansion i Danmark. Valget faldt på Lolland, fordi de blev præsenteret for en sammenhængende pakke udarbejdet og gennemført af Business Lolland-Falster. Pakkeløsningen bestod af et todages velkomst-/besøgsprogram, hvor selskabets ejer og øverste ledelse bl.a. mødtes med Lolland Kommunes borgmester, kommunaldirektør, jobcentret, 3F, erhvervsuddannelserne, Scandlines, Femern A/S og Femern Belt Development. Derved blev alle selskabets spørgsmål vedrørende etablerings- og vækstmuligheder afklaret straks. Selskabets valg af Lolland Kommune skyldes særligt den kommende Femern Bælt-forbindelse, hvilket er et naturligt afsæt i virksomhedens langsigtede strategi for at kunne betjene kunder i både Danmark og Nordtyskland. For Lolland Kommune vil Femern Bælt-forbindelsen åbne nye muligheder for vækst, arbejdspladser, erhvervsudvikling, turisme og pendling. Kommunen arbejder strategisk på at målrette det erhvervspolitiske arbejde med initiativer, som skal opkvalificere og tiltrække kvalificeret arbejdskraft, så der på sigt etableres et grundlag for en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft i området. Femern-forbindelsen er allerede i dag så stort et projekt, at det potentielt påvirker alle dele af kommunens arbejde lige fra behovet for nye erhvervsarealer og arbejdskraft til lokale sundhedstilbud, når byggeriet er på sit højeste. Der er store krav til koordinering på tværs af fagområder i kommunen, og det har været en fordel, at erhvervsfremme, fysisk planlægning, arbejdsmarked og andre relevante områder alle er samlet under én myndighed. Lolland Kommune har ikke mindst et tæt samarbejde med Femern A/S på både det politiske og administrative niveau. Det er afgørende for at planlægge langsigtet erhvervsudvikling og for at sikre, at lokalområdet også får mest muligt ud af projektet. Konkret forankrer Lolland Kommune arbejdet med Femern i en tværgående administrativ styregruppe, i Økonomiudvalget og hos borgmesteren. Vidste du, at Femern Bælt-forbindelsen er en Ca. 18 km lang sænketunnel Den er verdens længste kombinerede vej- og jernbanetunnel Tunnelen skal placeres i 30-40meters dybde. Ca personer skal samarbejde på en kompleks byggeplads Byggeperioden er ca. 6-6½ år Den er ejet af den danske stat en er brugerfinansieret > Fakta om lolland Kommune > Antal indbyggere: (pr. 2 kvartal 2015) > Antal privat beskæftigede: > Største brancher (top 3): 1. Handel og transport mv. 2. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 3. Erhvervsservice (senest offentliggjorte tal 2013) > Største erhvervsområde: Handel og transport mv. (519 arbejdssteder) > Antal private virksomheder: Kilde: Danmarks Statistik

14 14 Klynger og netværk skaber resultater 3 / Klynger og netværk skaber resultater Kommunerne skaber nye klynger, netværk og samarbejder mellem virksomheder, videninstitutioner og organisationer. Det fører til værdiskabelse og innovative løsninger, som parterne ikke kan opnå hver for sig. Samtidig har klynger og netværk betydning for virksomhedernes synlighed og potentiale for at tiltrække investeringer og arbejdskraft bl.a. gennem fælles branding.

15 Klynger og netværk skaber resultater 15

16 16 Klynger og netværk skaber resultater

17 Klynger og netværk skaber resultater / Brint- og brændselsceller i Mariagerfjord I 2002 åbnede Center for Energi- og Materialeteknologi (Cemtec) i Hobro. Formålet for daværende Hobro Kommune og Hobro Erhvervsråd var at skabe en erhvervspark, som kunne kombinere viden, innovation og netværk. Med en central placering imellem universitetsbyerne Aarhus og Aalborg kunne de lokale virksomheder nå i omegnen af en halv million mennesker inden for en halv time, hvilket gav virksomhederne en konkurrence- og udviklingsmæssig fordel. Erhvervscentret blev hurtigt rammen om et netværk af virksomheder, hvor alle i en eller anden grad driver forretning i forbindelse med energi og brændsel. Denne udvikling har haft stor betydning for den udvikling, som Mariagerfjord Kommune har oplevet de senere år. Cemtec har høstet regional, national og international anerkendelse, hvilket har ført til aktiviteter og et stærkt samarbejde både nationalt og internationalt. I 2015 blev det besluttet at markedsføre centret som Hydrogen Valley Knowledge & Business Center for herigennem at skabe bedre overensstemmelse mellem dets kernekompetence og selve navnet. Og med den unikke placering mellem to universitetsbyer plus et godt samarbejde med Region Nordjylland og kommunen er erhvervsparken i Mariagerfjord i dag i en positiv udvikling, hvor flere virksomheder arbejder med brint- og brændselscelleteknologi end nogensinde før. I begyndelsen bestod Cemtec udelukkende af to fuldtidsansatte, og det primære fokus var at udleje og vedligeholde faciliteterne. Efter profilen blev skærpet som Hydrogen Valley, er der i dag blevet investeret mere end 30 mio. euro i udviklingen af erhvervsparken og skabt ca. 200 nye videnbaserede arbejdspladser. Mariagerfjord Kommune har i dag et godt fundament som demonstratorium for fremtidens bæredygtige energiløsninger. Det vurderes, at der er ca. 360 arbejdspladser i kommunen med relation til industrien, bl.a. i form af underleverandører, og Hobro er stillet i udsigt at få et demonstrationsanlæg, som kan omdanne vindenergi til brint, der kan anvendes til transport og industri. Hydrogen Valley som en lokal klynge af viden og produktion af brint- og brændselsceller er med til at tiltrække investeringer på energiområdet til Mariagerfjord Kommune. > Fakta om Mariagerfjord Kommune > Antal indbyggere: (pr. 2. kvartal 2015) > Antal privat beskæftigede: > Største brancher (top 3): 1. Handel og transport mv. 2. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 3. Erhvervsservice (senest offentliggjorte tal 2013) > Største erhvervsområde: Handel og transport mv. (644 arbejdssteder) > Antal private virksomheder: Note: Ikke tal på Landbrug, Skovbrug og Fiskeri eller Uoplyst aktivitet. Kilde: Danmarks Statistik Vidste du, at Grønne gasser som brint og biogas er udpeget som centrale elementer i omstillingen af det danske energisystem frem mod at være uafhængig af fossile brændstoffer i Grønne gasser kan sammen med vindenergi erstatte olie og naturgas både inden for opvarmning og transport. Brint- og brændselscelleteknologien leverer i dag teknik til biler, mobiltelefoner og huse. Teknologien anvendes af et bredt spektrum af virksomheder, fx teleselskaber, politiet og hospitaler i deres daglige drift. Brændselsceller er elektroniske enheder, der kan producere miljørigtig elektricitet ved hjælp af brint og ilt og udgør et stabilt strømsystem.

18 18 Klynger og netværk skaber resultater 3.2 / Klynge i international klasse i Aalborg Den nordjyske informationsteknologiklynge (IKT-klynge) BrainsBusiness i Aalborg har opnået international anerkendelse med tildeling af EU-kommissionens særlige guldmedalje og titlen som en af Europas mest velfungerende klynger. BrainsBusiness er dermed blevet en del af et eksklusivt selskab af klynger i Europa, hvilket er en anerkendelse af klyngens arbejde for at udvikle og indfri potentialet i det nordjyske IKT-erhverv. Opnåelsen af Gold Label giver en kvalitetsmæssig blåstempling af klyngeorganisationen, international synlighed og lettere adgang til finansiering. BrainsBusiness er en regional nordjysk klynge og en ud af fem klynger, som alle drives af BusinessAalborg og Aalborg Kommune. Klyngen tilbyder virksomhederne servicer, der rækker ud over kommunegrænserne i det nordjyske. Der er knap 700 medlemmer i de fem klyngesatsninger. har skabt så mange konkrete resultater. Triple Helix-tilgangen med deltagelse af erhverv, videninstitutioner og offentlige aktører har gjort det muligt at komme med i den internationale elite. Opskriften på succes i det nordjyske er baseret på konsensus om at samarbejde på tværs og et målrettet erhvervspolitisk fokus på gode rammevilkår til virksomhederne. En arbejdsmetode og -form, som nu også er en integreret del af det nye erhvervssamarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, Business Region North Denmark. Tre ud af fire virksomheder i den nordjyske IKT-klynge oplevede vækst i 2014 sammenlignet med 2013, og 77 pct. forventer, at 2015 bliver et endnu bedre år. Væksten forventes især at komme fra øget salg til erhvervskunder, og knap halvdelen forventer at øge deres salg internationalt. Den nordjyske IKT-klynge beskæftiger i dag ca personer. > Fakta om aalborg Kommune > Antal indbyggere: (pr. 2. kvartal 2015) > Antal privat beskæftigede: > Største brancher (top 3): 1. Handel og transport mv. 2. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 3. Erhvervsservice > Største erhvervsområde: Handel og transport mv. (2.465 arbejdssteder) > Antal private virksomheder: Kilde: Danmarks Statistik Klyngen blev etableret i 2009 med opbakning fra Aalborg Kommune og Vækstforum Nordjylland, som ønskede at understøtte IKT-erhvervet i det nordjyske og medvirke til at øge synligheden af de lokale IKT-virksomheders kompetencer både nationalt og internationalt. Det mål er mere end indfriet i dag, hvor der foruden international synlighed også er skabt stærke relationer og konkrete udviklingsprojekter på tværs af klyngens aktører (Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Aalborg Universitet, Aalborg Samarbejdet og en bred vifte af nordjyske virksomheder). Et stærkt nordjysk partnerskab og et professionelt arbejde med klyngens drift og udvikling synes at være to af de vigtigste årsager til, at den nordjyske IKT-klynge

19 Klynger og netværk skaber resultater 19 Strategi for samarbejde om Danmarks klynge- og netværksindsats I Danmark og Europa er der fokus på vigtigheden af klynger. I marts 2013 udarbejdede otte ministerier, de seks vækstfora og KL en fælles strategi for, hvordan en effektiv klyngeindsats kan bidrage til, at vi får skabt fremtidens stærke, konkurrencedygtige og innovative virksomheder, Strategi for samarbejde om Danmarks klynge- og netværksindsats. Klynger i Danmark kan kvalitetsstemples ud fra European Cluster Excellence Initiative (ECEI), som er et certificeringssystem for professionel klyngeledelse med tre kategorier: guld, sølv og bronze. ECEI er iværksat af Europa-Kommissionen for at udvikle metoder og værktøjer til at støtte klyngeorganisationer i deres udvikling. Guld Klynger kan blive guldcertificeret, hvis de har en klyngeorganisation i verdensklasse og kontinuerligt arbejder dedikeret og succesfuldt med at udvikle organisationen. I Danmark har seks klynger opnået guld: Offshoreenergy.dk, IKT-klyngen BrainsBusiness, bioteknologiklyngen Biopeople, energi- og miljøklyngen CLEAN, sundhedsog velfærdsklyngen Welfare Tech og innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning. Sølv Klynger kan blive sølvcertificeret, hvis de har opnået dokumenteret forbedringer gennem to benchmark analyser (bronze). I Danmark har to klynger opnået sølv: fødevareklyngen Food- Network og serviceklyngen Service Platform. Bronze Klynger kan blive bronzecertificeret på baggrund af et interview, der gennemføres af en benchmarkingekspert. Bronze er ikke et kvalitetsstempel som guld og sølv, men er en dokumenta tion for, at klyngen har sin klyngeorganisation på plads og er interesseret i at professionalisere sin klyngeorganisation. I Danmark har 21 klynger bronze (per 1. juni 2015). Ca. halvdelen er i gang med en certificeringsproces til henholdsvis sølv eller guld. Andre klynger og netværk Ud over de klynger, som er den del af certificeringssystemet, så findes der i Danmark også mange andre netværk og klynger og en række spirende klynger med stort potentiale. Kilde: Cluster Excellence Denmark.

20 20 Klynger og netværk skaber resultater 3.3 / Hjørrings netværk af maritime virksomheder Offshore Base Scandinavia er et netværk af maritime virksomheder, som blev igangsat i 2013 som et tværkommunalt projekt af Hjørring Kommune i samarbejde med Frederikshavn Kommune, Hirtshals og Frederikshavns Havn. Ved opstarten bestod netværket af 17 lokale maritime virksomheder, som alle havde en kommerciel interesse i at komme ind på markedet for vedligeholdelse af borerigge. Virksomhedernes særlige behov tog kommunen alvorligt, og det resulterede i, at Hjørring og Frederikshavn Kommune tog teten og gik i gang med at etablere et netværk. Baggrunden for netværket er et voksende marked for vedligeholdelse og opgradering af Nordsøens borerigge. De to kommuner, Hirtshals og Frederikshavn Havn og det maritime videncenter MARCOD gik derfor sammen om at etablere et netværk, hvor kompetencer, rådgivning om udbud og kontraktindgåelse kunne videndeles. I dag, to år efter det tværkommunale projekt blev søsat, kører netværket videre af sig selv uden offentlige midler. Nu drives netværket udelukkende af kredsen af maritime virksomheder, og indtil videre er antallet af reparationer og vedligeholdelsesarbejder fordoblet. Netværkets største målsætning er at få den første borerig til Hirtshals eller Frederikshavn. Lykkes det, vil netværket af virksomheder inden for denne branche være med til at styrke kommunernes kompetenceprofil internationalt. Uden kommunen som fødselshjælper havde virksomhederne måske ikke fundet sammen og udviklet deres forretningspotentiale og dermed skabt grundlag for vækst og udvikling i og uden for kommunen. > Fakta om hjørring Kommune > Antal indbyggere: (pr. 2. kvartal 2015) > Antal privat beskæftigede: > Største brancher (top 3): 1. Handel og transport mv. 2. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 3. Erhvervsservice > Største erhvervsområde: Handel og transport mv. (906 arbejdssteder) > Antal private virksomheder: Kilde: Danmarks Statistik Hjørring Kommune og deres samarbejdspartneres vision for Offshore Base Scandinavia var at facilitere virksomhedernes fælles kompetencer med henblik på at udvikle en stærk maritim erhvervsklynge i Nordeuropa inden for service, reparation og underleverancer til offshoreolieog -gasindustrien. Renoveringen af to Mærsk-borerigge i Hirtshals havde vist, at den slags opgaver godt kunne løftes i både Hjørring og Frederikshavn. I Danmark har det været Semco Maritime i Esbjerg og Fayard i Lindø, der har været dominerende. I Offshore Base Scandinavia-sammenhæng blev det nu Orskov Offshore fra Frederikshavn, som blev lead partner. Orskov Offshore er kendt for sin ekspertise i skibsreparationer. De øvrige maritime virksomheder i netværket fungerer som underleverandører.

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 1 INDHOLD VÆKST KRÆVER SAMARBEJDE 3 FORORD 4 BYRÅDETS VISION 5 AMBITION FOR DEN ERHVERVSPOLITISKE INDSATS FREM MOD 2018 6 POLITISKE MÅLSÆTNINGER OG SUCCESKRITERIER 7 FOKUSERET

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer?

Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? Gode råd til kommunal investeringsfremme www.investindk.com Chef for Invest in Denmark, Dorte Bech Vizard, introducerer: Udenlandske investeringer skaber

Læs mere

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt Erhverv Regional udvikling i Ringkøbing amt 70 20 10 15 www.erhvervslinien.dk Regional erhvervsservice»én dør til et netværk af specialister«koordinering ForordRegional udvikling og en dynamisk erhvervsudvikling

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland.

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland. Kortet viser et overblik over varmeforbrug og varmekilder på Sydhavsøerne. Kendetegnet ved fjernvarme i stort set alle byer, olie (og andet der kan brænde) i landsbyer og enkeltstående huse. Elopvarmning

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Notat Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Indledning Dette notat sætter fokus på optimering af det danske erhvervsfremmesystem. Erhvervsfremmesystemet har til formål at understøtte

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere