Kommunale veje. til vækst Danmark i forandring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunale veje. til vækst Danmark i forandring"

Transkript

1 1 INSPIRATIONSKATALOG Inspirationskatalog KOMMUNALE Kommunale VEJE TIL veje VÆKST til vækst I ET i et DANMARK Danmark i forandring I FORANDRING inspirationskatalog Kommunale veje til vækst i et Danmark i forandring et katalog til inspiration og politik udvikling på erhvervs- og vækstområdet

2 2 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse

3 Indholdsfortegnelse 3 1 / FORORD / Vækstudfordring og stigende urbanisering / Kommunale veje til vækst 8 2 / TILTRÆKNING AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER / Do like Apple invest in Viborg! / Femern tiltrækker investeringer til Lolland 13 3 / KLYNGER OG NETVÆRK SKABER RESULTATER /Brint- og brændselsceller i Mariagerfjord /Klynge i international klasse i Aalborg /Hjørrings netværk af maritime virksomheder /Den fynske robotklynge 21 4 /BÆREDYGTIG BY- OG ERHVERVSUDVIKLING /Geopark og nordisk fødevarecenter i Odsherred /Køge Kyst bæredygtig by- og erhvervsudvikling /Styr Energien et tværkommunalt klimapartnerskab /Skive Danmarks Energiby /Grøn omstilling og vækst i Albertslund /Bæredygtighed som vækstmotor i Sønderborg 31 5 / VIRKSOMHEDSKONTAKT I KOMMUNERNE /Trekantområdets tilbud til industrien /Kun rigtige indgange til Herning Kommune /Fra myndighedsbehandling til partnerskab i Vejen /Virksomhedens ambition er Silkeborgs mission /Virksomhedskontakt og indgang til Greve Kommune 40 6 / VIRKSOMHEDSRETTET BESKÆFTIGELSESINDSATS /Rekruttering af plastmagere i Hjørring /Aalborg bringer folkeskole og virksomheder sammen /Studerende skaber vækst i Esbjerg /Horsens bytter socialt ansvar for lav dækningsafgift /Djurslands virksomheder efterspørger særlige kompetencer 49 7 / BRANDING AF LOKALE KVALITETER OG SÆRKENDE /Internationale arrangementer brander Herning /Sport og bordtennis markedsfører Roskilde 53 8 /NYE VIRKSOMHEDER OG IVÆRKSÆTTERKULTUR /Vækstfabrikkerne på Sjælland og Lydens Hus /Økologiske iværksættere i Lejre 57 9 /BUSINESS REGIONER /Business Region Aarhus /Business Region North Denmark /Greater Copenhagen 62

4 4 Forord

5 Forord 5 1 / Forord Vækst og udvikling kommer ikke af sig selv I kommunerne oplever vi i øjeblikket en geografisk skævdeling af den økonomiske vækst. Stigende urbanisering, tabte arbejdspladser og lav økonomisk vækst udfordrer flere steder vores muligheder for at opretholde bæredygtige lokalsamfund. Det er en udvikling, vi med en samlet overskrift kalder Danmark i forandring. Skal vi opretholde et højt velstandsniveau i Danmark, er det afgørende at skabe økonomisk vækst og udvikling. Men vækst og udvikling kommer ikke af sig selv. Det kræver politisk lederskab og hårdt arbejde fra både erhvervslivet og det offentlige. Det kræver, at kommunerne har et tæt samarbejde med virksomhederne, andre offentlige og private aktører og mellem kommunerne på tværs. Og det kræver et klarere fokus i den nationale erhvervspolitik. I kommunerne tager vi ansvar. Det er kommunerne, der er tæt på borgerne og kender de lokale virksomheders behov. Det er kommunerne, der med ansvaret for bl.a. beskæftigelse, lokalplaner, beredskabet, sundhedsfremme og dagtilbud danner en væsentlig del af grundlaget for virksomhederne og deres ansatte. De kommunale rammevilkår har betydning for virksomhedernes vækst. Skævdelingen af den økonomiske vækst har styrket kommunernes indsats for at sætte initiativer i gang. Fra kommunal side kan vi ikke leve med et Danmark, der kan knække over. Vi har brug for vækst og nye arbejdspladser. Vækstpolitikken er blevet et kommunalt kerneområde. Fra kommunal side kan vi ikke leve med et Danmark, der kan knække over. Vi har brug for vækst og nye arbejdspladser. Vi mener, det er en forudsætning for væksten, at alle dele af landet bidrager med det, de er gode til. Vi mener, at land og by er hinandens forudsætninger, og at alle landets kommuner har et ansvar. Denne opgave tager kommunerne meget alvorligt og har vedtaget erhvervsstrategier og sat en række initiativer i gang, som bidrager til et sammenhængende Danmark. Dette arbejde er fokus i denne publikation, som er en opfølgning på KL s publika tion Kommunale veje til vækst eksempler på kommunale erhvervsstrategier (2013). Denne gang går vi et spadestik dybere og viser, hvordan kommunerne arbejder med deres erhvervsstrategier. Kommunale veje til vækst i et Danmark i forandring viser en lang række eksempler på erhvervsområdet i kommunerne, der understøtter vækst og et Danmark i balance, hvor der blandt andet er fokus på tiltrækning af internationale virksomheder, klynger, bæredygtig by- og erhvervsudvikling, virksomhedskontakt, branding, iværksætterkultur og business regioner. KL vil gerne takke alle, der har medvirket i tilblivelsen af denne publikation. Jacob Bundsgaard

6 6 Forord 1.1 / Vækstudfordring og stigende urbanisering Danmark står over for en generel vækstudfordring. Særligt produktivitetsudviklingen i serviceerhvervene har været svag. Det er dog industrien, som har haft langt den største beskæftigelsestilbagegang. Langt større end i vores nabolande. Det kan mærkes i kommunerne, særligt tydeligt i de områder, hvor produktionserhvervene fylder forholdsvis meget. Kombinationen af denne generelle tendens til lav vækst og specifikke lokale faktorer betyder, at der er væsentlige forskelle mellem landsdelene i forhold til udviklingen i vækst, produktivitet og beskæftigelse. Nogle landsdele ligger i top i forhold til både vækst, produktivitet og beskæftigelse, mens andre landsdele generelt klarer sig relativt dårligt. Herudover er der enkelte landsdele, hvor produktivitetsudviklingen har været god, men hvor tilbagegang i beskæftigelsen samlet set betyder, at væksten har været relativ lav. Efter den økonomiske krise har tilbagegangen i beskæftigelsen i en række landsdele været så stor, at det samlet set har ført til en negativ vækst. Vækstudfordringen og den stigende urbanisering kalder på nye løsninger. Denne publikation viser, at kommunerne er centrale erhvervsfremmende aktører og en central del af løsningen på vækstudfordringen i Danmark.

7 Forord 7 GENNEMSNITLIG ÅRLIG VÆKST I PRODUKTIVITET fordelt på landsdele (pct.) København (omegn) København (by) Bornholm Vestjylland Østjylland Hele landet Nordjylland Sydjylland Nordsjælland Fyn Vest- og Sydsjælland Østsjælland 0,47 0,42 0,64 0,63 0,90 0,88 0,87 0,86 1,28 1,27 1,24 1,57 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 pct. Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik, NRBP10 og NRBB10. GENNEMSNITLIG ÅRLIG BRUTTOTILVÆKST fordelt på landsdele (pct.) København (omegn) København (by) Østjylland Hele landet Nordsjælland Østsjælland Vestsjylland Nordjylland Sydjylland Fyn Bornholm Vest- og Sydsjælland 0,32 0,28 0,01 1,18 1,03 1,03 0,98 0,97 0,93 1,49 2,34 2,30 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 pct. GENNEMSNITLIG ÅRLIG BRUTTOVÆRDITILVÆKST fordelt på landsdele (pct.) København (omegn) København (by) Østsjælland Bornholm Sydjylland Østjylland Hele landet Vestjylland Nordjylland Nordsjælland Vest- og Sydsjælland Fyn - 1,57-1,36-1,11-1,12-0,93-0,61-2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 pct. - 0,47-0,05 0,12 0,62 0,72 0,81 Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik, NRBP10 og NRBB10.

8 8 Forord 1.2 / Kommunale veje til vækst Kommunalreformen i 2007 har betydet, at kommunerne også erhvervsmæssigt har fået langt større kompetencer og muligheder. Særligt over for udenlandske investorer kan kommunerne fremadrettet få en central rolle i tiltrækningen af flere udenlandske investeringer. Udenlandske investorer kender fx kun i overskriftsform til, hvorfor Danmark er et godt land at investere i: En veluddannet arbejdskraft, en veludbygget infrastruktur, forsyningssikkerhed og et velkonsolideret demokrati med minimal grad af korruption er bare nogle af de overskrifter, der sælger Danmark. Men udenlandske investorer kender ikke det særlige setup, der eksisterer inden for det offentlige i Danmark, hvor der er en arbejdsdeling mellem offentlige myndigheder, herunder forsyningssektoren, og hvilke ydelser og muligheder fx anlægsinvesteringer åbner op for. Udenlandske investorer har derfor behov for lokale kompetencer, som kan rådgive ift. mulighederne med netop det projekt, som investorerne arbejder med. Kommunerne spiller en særlig rolle i vækstudviklingen i Danmark. Ud over at varetage en stor del af myndighedsbehandlingen har kommunerne typisk et godt kendskab til og en god kontakt til andre centrale aktører for virksom hederne. Kommunerne skal som en af få aktører ikke varetage særinteresser, men tilgodese helheden. Disse særlige karakteristika gør, at kommunerne har de bedste forudsætninger for at varetage en facilitatorrolle. En rolle, hvis betydning uden tvivl kun vil vokse de kommende år. De kommunale veje til vækst er mange og meget forskellige. De erhvervspolitiske indsatser er kendetegnet ved, at de tager udgangspunkt i lokale styrkepositioner. Kommunernes erhvervspolitik spænder derfor vidt lige fra indsatser til at tiltrække internationale investeringer og understøtte klynger til bæredygtig byudvikling og styrkelse af den lokale iværksætterkultur. Kommunernes erhvervspolitik spænder derfor vidt lige fra indsatser til at tiltrække internationale investeringer og understøtte klynger til bæredygtig byudvikling og styrkelse af den lokale iværksætterkultur. I Kommunale veje til vækst i et Danmark i forandring kan du finde en lang række kommunale eksempler og læse om kommunernes arbejde med: Tiltrækning af udenlandske virksomheder Internationale virksomheder i Danmark er vigtige for vækst og skabelse af nye arbejdspladser. Indgangen til det offentlige og kommunernes engagement i modtagelsen er afgørende for, at en udenlandsk virksomhed placerer sig i Danmark. Den udenlandske investor skal opleve et højt serviceniveau, og den enkelte kommune skal være villig til at satse højt, selvom afkastet er ukendt. Læs om, hvordan Apple kom til Viborg, og hvordan en fast forbindelse over Femern Bælt tiltrækker investeringer til Lolland. Klynger og netværk Klynger øger værdiskabelse og nye in-

9 Forord 9 novative løsninger i virksomhederne. Klyngerne styrker virksomhedernes synlighed internationalt og kan dermed bidrage til at tiltrække flere investeringer og arbejdskraft til landet. Derfor understøtter kommunerne klynger og netværk mellem virksomheder, videninstitutioner m.fl. Læs om, hvordan der er skabt arbejdspladser med klyngen for brint- og brændselsceller i Mariagerfjord, og hvordan Brains Business i Aalborg har fået EU s guldmedalje. Læs også om Hjørrings fødselshjælp til et netværk af maritime virksomheder og japansk interesse i den fynske robotklynge. Bæredygtig by- og erhvervsudvikling Kommunerne tager udgangspunkt i deres forskellige styrkepositioner inden for bosætning, erhverv, natur og kultur i deres udviklingsstrategier. Mulighederne er mange. Læs om, hvordan Odsherred udnytter sin udnævnelse som geopark til at blive en konkurrencedygtig fødevareproducent, og om Køge Kommunes byudviklingsprojekt, Køge Kyst. Læs også om et kommunalt klimapartnerskab i hovedstadsområdet, der skal udvikle nye forretningsmodeller for bæredygtig vækst, og om Skive Danmarks Energiby og Sønderborg Kommunes ProjectZero, hvor begge kommuner har et mål om at blive CO 2 -neutrale. Og læs ikke mindst om DOLL Living Lab i Albertslund. Virksomhedskontakt i kommunerne Den kommunale erhvervsvenlighed har stor betydning for tiltrækning og fastholdelse af virksomheder. Virksomhedernes tilfredshed med kommunen og deres oplevelse af kommunernes erhvervsservice hænger i høj grad sammen med kommunens imødekommenhed, dialog og serviceminded tilgang i opgaveløsningen og mødet med virksomhederne. Det lokale kendskab nærheden til virksomhederne og viden om den lokale struktur både i forhold til virksomhederne og arbejdskraften er et afgørende parameter for vækst. Læs om produktionsorienteret erhvervsservice i Trekantområdet og om, at der kun er rigtige indgange til Herning Kommune. Læs også, hvordan man er gået fra myndighedsbehandling til partnerskab i Vejen Kommune, hvordan Silkeborg har gjort virksomhedernes ambition til kommunens mission og om virksomhedskontakten i Greve Kommune. Virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats Mangel på kvalificeret arbejdskraft er på vej til at blive den væsentligste barriere for dansk vækst. Kommunerne arbejder derfor med nye modeller for at matche ledig arbejdskraft med virksomhedernes behov. Læs om Hjørrings samarbejde om at rekruttere elever fra Hadsten. Læs også om Aalborg erhvervs-playmaker, der skal bygge bro mellem folkeskolen og virksomhederne, om Esbjerg Kommunes arbejde for at skabe flere studiejobs, om Horsens tilbud om at sænke dækningsafgiften i bytte for, at virksomhederne tager et socialt ansvar, og om flaskehalsindsatsen på Djursland. Branding af lokale kvaliteter og særkender Kommunerne er stærkt optagede af både at fastholde kommunens indbyggere og tiltrække nye borgere. Med en stigende urbanisering og demografisk udvikling er det en reel nødvendighed for langt de fleste kommuner at blive et attraktivt hjemsted for nye borgere og ikke mindst nye virksomheder. Bosætnings- og brandingindsatserne berører stort set alle forvaltningsområder i kommunerne, herunder erhvervs- og beskæftigelse, kultur og fritid, uddannelse og fysisk planlægning. Læs om Hernings indsats for sports-events og om, hvordan bordtennis markedsfører Roskilde. Nye virksomheder og iværksætterkultur Nye virksomheder og en stærk iværksætterkultur er afgørende for at skabe vækst og nye arbejdspladser. Iværksættere kan være en kilde til utraditionel tænkning, som samtidig tilfører markedet nye teknologier og anderledes forretningsmetoder. De udfordrer de eksisterende virksomheder og skærper konkurrencen. Det bidrager til øget innovation og produktivitet i alle virksomheder. Innovation er en af de vigtigste kilder til vækst både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed. 95 pct. af gevinsten fra nye, innovative virksomheder går til samfundet i afledte effekter som lavere forbrugspriser eller øget produktivitet i andre virksomheder. Læs om, hvordan kommunerne understøtter iværksætterne med vækstfabrikkerne på Sjælland og om de økologiske iværksættere i Lejre. Business regioner Danmark har flere vækstcentre med hver sin erhvervsprofil. Vækst og udvikling i Danmark respekterer ikke kommunegrænser, men kræver, at kommunerne ser sig selv som en del af en større sammenhæng med gensidig afhængighed og forskellige roller. I kommunerne er der nu en omstilling i gang fra at levere erhvervsservice til lokale virksomheder og tænke strategisk udvikling inden for kommunegrænsen til at forme en samlet og proaktiv vækstpolitik i samarbejde med andre kommuner. Flere kommuner samarbejder i såkaldte business regioner, og det er en relativ ny struktur. Business regioner er funktionelle regioner, som skræddersys efter erhvervs- og vækstudviklingen. Læs om Business Region Aarhus, Business Region North Denmark og Greater Copenhagen.

10 10 Tiltrækning af udenlandske virksomheder 2 / Tiltrækning af udenlandske virksomheder Internationale virksomheder i Danmark er vigtige for vækst og skabelse af nye arbejdspladser i Danmark. Et personligt engagement i modtagelsen af dem og et godt kommunalt beredskab er afgørende for, at de flytter til eller bliver i en dansk kommune.

11 Tiltrækning af udenlandske virksomheder 11

12 12 Tiltrækning af udenlandske virksomheder 2.1 / Do like Apple Invest in Viborg! Den 23. februar 2015 kl vil måske gå over i Viborgs historie. Her kunne borgmester Torsten Nielsen sammen med handels- og udviklingsminister Mogens Jensen med glæde og stolthed annoncere, at Apple havde valgt at investere mere end seks mia. kr. i et megadatacenter i Foulum, lidt øst for Viborg. Den hidtil største udenlandske anlægsinvestering i Danmark. Den 23. februar 2015 var kulminationen på et forløb, som begyndte tilbage i 2012, hvor Viborg Kommune blev gjort opmærksom på, at en stor multinational koncern måske ville placere et datacenter i Danmark. Viborg Kommune havde et par år forinden indledt samarbejde med Invest in Denmark og fremsendte derfor gennem Invest in Denmark det materiale, der pegede på forskellige placeringsmuligheder i Viborg Kommune. Fra begyndelsen af samarbejdet i 2012 lå strukturen fast. Viborg Kommune besluttede, at kontakten til både Apple og Invest in Denmark skulle foregå via én person, og at den øvrige del af Viborg Kommunes administration stod til rådighed til at svare på spørgsmål. Ved hver forespørgsel skulle der reageres hurtigt og effektivt. Når repræsentanter fra Apple var på besøg, var det Viborg Kommune, som sørgede for at finde netop de aktører og fagpersoner, der kunne svare på spørgsmål, uanset om der var tale om energiforsyning, udnyttelse af overskudsvarme, håndtering af spildevand, dark fiber-tilslutninger, arkæologiske undersøgelser, jordbundsundersøgelser mv. hvem de mødte, dels i mange tilfælde ikke engang var informeret om, hvad emnet helt konkret var. I det sidste halve år inden lanceringen blev der nedsat en større styregruppe, ledet af kommunaldirektøren, og en mindre operationel gruppe, ledet af direktøren for Teknik og Miljø. Det skulle sikre, at arbejdet mellem de stadig flere og flere medarbejdere og de eksterne parter, der var inddraget, blev koordineret. Kendetegnende for hele forløbet med Apple og Invest in Denmark har været, at Viborg Kommune har taget en chance. På intet tidspunkt har Viborg Kommune været sikker på, at Apple ville vælge Viborg frem for andre mulige lokationer i både Danmark og udlandet. Det har gennem hele forløbet været en bevidst strategi i Viborg Kommune, for uanset om det lykkedes eller ej, så ville Viborg Kommune få bevis for, om organisationen evnede at samarbejde både internt og eksternt. Men succesen med tiltrækning af Apple har givet Viborg Kommune yderligere blod på tanden. Viborg Byråd vil således snarest træffe beslutning om fremtidige strategiske satsninger, organisering mv., så der kan tiltrækkes endnu flere investeringer og arbejdspladser til Viborg Kommune. > Fakta om Viborg Kommune > Antal indbyggere: (pr. 2. kvartal 2015) > Antal privat beskæftigede: > Største brancher (top 3): 1. Handel og transport mv. 2. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 3. Erhvervsservice > Største erhvervsområde: Handel og transport mv. (1.197 arbejdssteder) > Antal private virksomheder: Kilde: Danmarks Statistik I denne proces blev Viborg Kommune mødt af en imponerende samarbejdsvilje fra virksomheder og andre ikke-kommunale aktører m.fl., der blev involveret. Det skal ses i lyset af, at de dels ikke vidste,

13 Tiltrækning af udenlandske virksomheder / Femern tiltrækker investeringer til Lolland Med den kommende Femern Bælt-forbindelse bliver Danmark og Tyskland bundet tættere sammen, og Lolland Kommune arbejder på at få mest muligt ud af byggeriet og den nye infrastruktur. Lolland Kommunes styrkeposition er, at kommunen står over for en planlagt højkonjunktur, og med den nye Femern-forbindelse vil Lolland få en central placering i regionen. Anlægsinvesteringerne vil skabe tusindvis af arbejdspladser og tiltrække nye virksomheder, som vil give flere muligheder for lokale underleverandører. Femern Bælt-forbindelsen tiltrækker allerede udenlandske virksomheder til Lolland. En stor norsk koncern, som arbejder inden for facility management, har netop valgt Lolland Kommune som udgangspunkt for deres ekspansion i Danmark. Valget faldt på Lolland, fordi de blev præsenteret for en sammenhængende pakke udarbejdet og gennemført af Business Lolland-Falster. Pakkeløsningen bestod af et todages velkomst-/besøgsprogram, hvor selskabets ejer og øverste ledelse bl.a. mødtes med Lolland Kommunes borgmester, kommunaldirektør, jobcentret, 3F, erhvervsuddannelserne, Scandlines, Femern A/S og Femern Belt Development. Derved blev alle selskabets spørgsmål vedrørende etablerings- og vækstmuligheder afklaret straks. Selskabets valg af Lolland Kommune skyldes særligt den kommende Femern Bælt-forbindelse, hvilket er et naturligt afsæt i virksomhedens langsigtede strategi for at kunne betjene kunder i både Danmark og Nordtyskland. For Lolland Kommune vil Femern Bælt-forbindelsen åbne nye muligheder for vækst, arbejdspladser, erhvervsudvikling, turisme og pendling. Kommunen arbejder strategisk på at målrette det erhvervspolitiske arbejde med initiativer, som skal opkvalificere og tiltrække kvalificeret arbejdskraft, så der på sigt etableres et grundlag for en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft i området. Femern-forbindelsen er allerede i dag så stort et projekt, at det potentielt påvirker alle dele af kommunens arbejde lige fra behovet for nye erhvervsarealer og arbejdskraft til lokale sundhedstilbud, når byggeriet er på sit højeste. Der er store krav til koordinering på tværs af fagområder i kommunen, og det har været en fordel, at erhvervsfremme, fysisk planlægning, arbejdsmarked og andre relevante områder alle er samlet under én myndighed. Lolland Kommune har ikke mindst et tæt samarbejde med Femern A/S på både det politiske og administrative niveau. Det er afgørende for at planlægge langsigtet erhvervsudvikling og for at sikre, at lokalområdet også får mest muligt ud af projektet. Konkret forankrer Lolland Kommune arbejdet med Femern i en tværgående administrativ styregruppe, i Økonomiudvalget og hos borgmesteren. Vidste du, at Femern Bælt-forbindelsen er en Ca. 18 km lang sænketunnel Den er verdens længste kombinerede vej- og jernbanetunnel Tunnelen skal placeres i 30-40meters dybde. Ca personer skal samarbejde på en kompleks byggeplads Byggeperioden er ca. 6-6½ år Den er ejet af den danske stat en er brugerfinansieret > Fakta om lolland Kommune > Antal indbyggere: (pr. 2 kvartal 2015) > Antal privat beskæftigede: > Største brancher (top 3): 1. Handel og transport mv. 2. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 3. Erhvervsservice (senest offentliggjorte tal 2013) > Største erhvervsområde: Handel og transport mv. (519 arbejdssteder) > Antal private virksomheder: Kilde: Danmarks Statistik

14 14 Klynger og netværk skaber resultater 3 / Klynger og netværk skaber resultater Kommunerne skaber nye klynger, netværk og samarbejder mellem virksomheder, videninstitutioner og organisationer. Det fører til værdiskabelse og innovative løsninger, som parterne ikke kan opnå hver for sig. Samtidig har klynger og netværk betydning for virksomhedernes synlighed og potentiale for at tiltrække investeringer og arbejdskraft bl.a. gennem fælles branding.

15 Klynger og netværk skaber resultater 15

16 16 Klynger og netværk skaber resultater

17 Klynger og netværk skaber resultater / Brint- og brændselsceller i Mariagerfjord I 2002 åbnede Center for Energi- og Materialeteknologi (Cemtec) i Hobro. Formålet for daværende Hobro Kommune og Hobro Erhvervsråd var at skabe en erhvervspark, som kunne kombinere viden, innovation og netværk. Med en central placering imellem universitetsbyerne Aarhus og Aalborg kunne de lokale virksomheder nå i omegnen af en halv million mennesker inden for en halv time, hvilket gav virksomhederne en konkurrence- og udviklingsmæssig fordel. Erhvervscentret blev hurtigt rammen om et netværk af virksomheder, hvor alle i en eller anden grad driver forretning i forbindelse med energi og brændsel. Denne udvikling har haft stor betydning for den udvikling, som Mariagerfjord Kommune har oplevet de senere år. Cemtec har høstet regional, national og international anerkendelse, hvilket har ført til aktiviteter og et stærkt samarbejde både nationalt og internationalt. I 2015 blev det besluttet at markedsføre centret som Hydrogen Valley Knowledge & Business Center for herigennem at skabe bedre overensstemmelse mellem dets kernekompetence og selve navnet. Og med den unikke placering mellem to universitetsbyer plus et godt samarbejde med Region Nordjylland og kommunen er erhvervsparken i Mariagerfjord i dag i en positiv udvikling, hvor flere virksomheder arbejder med brint- og brændselscelleteknologi end nogensinde før. I begyndelsen bestod Cemtec udelukkende af to fuldtidsansatte, og det primære fokus var at udleje og vedligeholde faciliteterne. Efter profilen blev skærpet som Hydrogen Valley, er der i dag blevet investeret mere end 30 mio. euro i udviklingen af erhvervsparken og skabt ca. 200 nye videnbaserede arbejdspladser. Mariagerfjord Kommune har i dag et godt fundament som demonstratorium for fremtidens bæredygtige energiløsninger. Det vurderes, at der er ca. 360 arbejdspladser i kommunen med relation til industrien, bl.a. i form af underleverandører, og Hobro er stillet i udsigt at få et demonstrationsanlæg, som kan omdanne vindenergi til brint, der kan anvendes til transport og industri. Hydrogen Valley som en lokal klynge af viden og produktion af brint- og brændselsceller er med til at tiltrække investeringer på energiområdet til Mariagerfjord Kommune. > Fakta om Mariagerfjord Kommune > Antal indbyggere: (pr. 2. kvartal 2015) > Antal privat beskæftigede: > Største brancher (top 3): 1. Handel og transport mv. 2. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 3. Erhvervsservice (senest offentliggjorte tal 2013) > Største erhvervsområde: Handel og transport mv. (644 arbejdssteder) > Antal private virksomheder: Note: Ikke tal på Landbrug, Skovbrug og Fiskeri eller Uoplyst aktivitet. Kilde: Danmarks Statistik Vidste du, at Grønne gasser som brint og biogas er udpeget som centrale elementer i omstillingen af det danske energisystem frem mod at være uafhængig af fossile brændstoffer i Grønne gasser kan sammen med vindenergi erstatte olie og naturgas både inden for opvarmning og transport. Brint- og brændselscelleteknologien leverer i dag teknik til biler, mobiltelefoner og huse. Teknologien anvendes af et bredt spektrum af virksomheder, fx teleselskaber, politiet og hospitaler i deres daglige drift. Brændselsceller er elektroniske enheder, der kan producere miljørigtig elektricitet ved hjælp af brint og ilt og udgør et stabilt strømsystem.

18 18 Klynger og netværk skaber resultater 3.2 / Klynge i international klasse i Aalborg Den nordjyske informationsteknologiklynge (IKT-klynge) BrainsBusiness i Aalborg har opnået international anerkendelse med tildeling af EU-kommissionens særlige guldmedalje og titlen som en af Europas mest velfungerende klynger. BrainsBusiness er dermed blevet en del af et eksklusivt selskab af klynger i Europa, hvilket er en anerkendelse af klyngens arbejde for at udvikle og indfri potentialet i det nordjyske IKT-erhverv. Opnåelsen af Gold Label giver en kvalitetsmæssig blåstempling af klyngeorganisationen, international synlighed og lettere adgang til finansiering. BrainsBusiness er en regional nordjysk klynge og en ud af fem klynger, som alle drives af BusinessAalborg og Aalborg Kommune. Klyngen tilbyder virksomhederne servicer, der rækker ud over kommunegrænserne i det nordjyske. Der er knap 700 medlemmer i de fem klyngesatsninger. har skabt så mange konkrete resultater. Triple Helix-tilgangen med deltagelse af erhverv, videninstitutioner og offentlige aktører har gjort det muligt at komme med i den internationale elite. Opskriften på succes i det nordjyske er baseret på konsensus om at samarbejde på tværs og et målrettet erhvervspolitisk fokus på gode rammevilkår til virksomhederne. En arbejdsmetode og -form, som nu også er en integreret del af det nye erhvervssamarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, Business Region North Denmark. Tre ud af fire virksomheder i den nordjyske IKT-klynge oplevede vækst i 2014 sammenlignet med 2013, og 77 pct. forventer, at 2015 bliver et endnu bedre år. Væksten forventes især at komme fra øget salg til erhvervskunder, og knap halvdelen forventer at øge deres salg internationalt. Den nordjyske IKT-klynge beskæftiger i dag ca personer. > Fakta om aalborg Kommune > Antal indbyggere: (pr. 2. kvartal 2015) > Antal privat beskæftigede: > Største brancher (top 3): 1. Handel og transport mv. 2. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 3. Erhvervsservice > Største erhvervsområde: Handel og transport mv. (2.465 arbejdssteder) > Antal private virksomheder: Kilde: Danmarks Statistik Klyngen blev etableret i 2009 med opbakning fra Aalborg Kommune og Vækstforum Nordjylland, som ønskede at understøtte IKT-erhvervet i det nordjyske og medvirke til at øge synligheden af de lokale IKT-virksomheders kompetencer både nationalt og internationalt. Det mål er mere end indfriet i dag, hvor der foruden international synlighed også er skabt stærke relationer og konkrete udviklingsprojekter på tværs af klyngens aktører (Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Aalborg Universitet, Aalborg Samarbejdet og en bred vifte af nordjyske virksomheder). Et stærkt nordjysk partnerskab og et professionelt arbejde med klyngens drift og udvikling synes at være to af de vigtigste årsager til, at den nordjyske IKT-klynge

19 Klynger og netværk skaber resultater 19 Strategi for samarbejde om Danmarks klynge- og netværksindsats I Danmark og Europa er der fokus på vigtigheden af klynger. I marts 2013 udarbejdede otte ministerier, de seks vækstfora og KL en fælles strategi for, hvordan en effektiv klyngeindsats kan bidrage til, at vi får skabt fremtidens stærke, konkurrencedygtige og innovative virksomheder, Strategi for samarbejde om Danmarks klynge- og netværksindsats. Klynger i Danmark kan kvalitetsstemples ud fra European Cluster Excellence Initiative (ECEI), som er et certificeringssystem for professionel klyngeledelse med tre kategorier: guld, sølv og bronze. ECEI er iværksat af Europa-Kommissionen for at udvikle metoder og værktøjer til at støtte klyngeorganisationer i deres udvikling. Guld Klynger kan blive guldcertificeret, hvis de har en klyngeorganisation i verdensklasse og kontinuerligt arbejder dedikeret og succesfuldt med at udvikle organisationen. I Danmark har seks klynger opnået guld: Offshoreenergy.dk, IKT-klyngen BrainsBusiness, bioteknologiklyngen Biopeople, energi- og miljøklyngen CLEAN, sundhedsog velfærdsklyngen Welfare Tech og innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning. Sølv Klynger kan blive sølvcertificeret, hvis de har opnået dokumenteret forbedringer gennem to benchmark analyser (bronze). I Danmark har to klynger opnået sølv: fødevareklyngen Food- Network og serviceklyngen Service Platform. Bronze Klynger kan blive bronzecertificeret på baggrund af et interview, der gennemføres af en benchmarkingekspert. Bronze er ikke et kvalitetsstempel som guld og sølv, men er en dokumenta tion for, at klyngen har sin klyngeorganisation på plads og er interesseret i at professionalisere sin klyngeorganisation. I Danmark har 21 klynger bronze (per 1. juni 2015). Ca. halvdelen er i gang med en certificeringsproces til henholdsvis sølv eller guld. Andre klynger og netværk Ud over de klynger, som er den del af certificeringssystemet, så findes der i Danmark også mange andre netværk og klynger og en række spirende klynger med stort potentiale. Kilde: Cluster Excellence Denmark.

20 20 Klynger og netværk skaber resultater 3.3 / Hjørrings netværk af maritime virksomheder Offshore Base Scandinavia er et netværk af maritime virksomheder, som blev igangsat i 2013 som et tværkommunalt projekt af Hjørring Kommune i samarbejde med Frederikshavn Kommune, Hirtshals og Frederikshavns Havn. Ved opstarten bestod netværket af 17 lokale maritime virksomheder, som alle havde en kommerciel interesse i at komme ind på markedet for vedligeholdelse af borerigge. Virksomhedernes særlige behov tog kommunen alvorligt, og det resulterede i, at Hjørring og Frederikshavn Kommune tog teten og gik i gang med at etablere et netværk. Baggrunden for netværket er et voksende marked for vedligeholdelse og opgradering af Nordsøens borerigge. De to kommuner, Hirtshals og Frederikshavn Havn og det maritime videncenter MARCOD gik derfor sammen om at etablere et netværk, hvor kompetencer, rådgivning om udbud og kontraktindgåelse kunne videndeles. I dag, to år efter det tværkommunale projekt blev søsat, kører netværket videre af sig selv uden offentlige midler. Nu drives netværket udelukkende af kredsen af maritime virksomheder, og indtil videre er antallet af reparationer og vedligeholdelsesarbejder fordoblet. Netværkets største målsætning er at få den første borerig til Hirtshals eller Frederikshavn. Lykkes det, vil netværket af virksomheder inden for denne branche være med til at styrke kommunernes kompetenceprofil internationalt. Uden kommunen som fødselshjælper havde virksomhederne måske ikke fundet sammen og udviklet deres forretningspotentiale og dermed skabt grundlag for vækst og udvikling i og uden for kommunen. > Fakta om hjørring Kommune > Antal indbyggere: (pr. 2. kvartal 2015) > Antal privat beskæftigede: > Største brancher (top 3): 1. Handel og transport mv. 2. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 3. Erhvervsservice > Største erhvervsområde: Handel og transport mv. (906 arbejdssteder) > Antal private virksomheder: Kilde: Danmarks Statistik Hjørring Kommune og deres samarbejdspartneres vision for Offshore Base Scandinavia var at facilitere virksomhedernes fælles kompetencer med henblik på at udvikle en stærk maritim erhvervsklynge i Nordeuropa inden for service, reparation og underleverancer til offshoreolieog -gasindustrien. Renoveringen af to Mærsk-borerigge i Hirtshals havde vist, at den slags opgaver godt kunne løftes i både Hjørring og Frederikshavn. I Danmark har det været Semco Maritime i Esbjerg og Fayard i Lindø, der har været dominerende. I Offshore Base Scandinavia-sammenhæng blev det nu Orskov Offshore fra Frederikshavn, som blev lead partner. Orskov Offshore er kendt for sin ekspertise i skibsreparationer. De øvrige maritime virksomheder i netværket fungerer som underleverandører.

Kommunale veje. til vækst Danmark i forandring

Kommunale veje. til vækst Danmark i forandring 1 INSPIRATIONSKATALOG Inspirationskatalog KOMMUNALE Kommunale VEJE TIL veje VÆKST til vækst I ET i et DANMARK Danmark i forandring I FORANDRING inspirationskatalog Kommunale veje til vækst i et Danmark

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Vækstinitiativer gavner hele landet

Vækstinitiativer gavner hele landet Klaus Rasmussen, Chefanalytiker, KR@DI.DK Thomas Q. Christensen, Seniorchefkonsulent, TQCH@DI.DK OKTOBER 216 Vækstinitiativer gavner hele landet Afskaffelse af PSO og effektivisering af forsyningssektoren

Læs mere

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovation i Danmark - Udfordringer, muligheder og indsats Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks udfordringer Lav produktivitetsudvikling: Årlig produktivitetsvækst

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Afslutning på SPI projektet

Afslutning på SPI projektet Afslutning på SPI projektet Om projektet Projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI) blev sat i gang i 2011 og har løbet frem til sommeren 2014. Det samlede budget har udgjort 17,6 mio. kr.

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Baggrund. Erhvervsudvalget

Baggrund. Erhvervsudvalget Baggrund - Køge - en gammel industriby - Tradition for samarbejde mellem byråd, arbejdsgivere og lønmodtagere - Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) - Fusion med Skovbo Kommune - En del af Region Sjælland

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

SMART ALBERTSLUND STRATEGI FOR DEN SMARTE BY

SMART ALBERTSLUND STRATEGI FOR DEN SMARTE BY A DK U SMART ALBERTSLUND ST STRATEGI FOR DEN SMARTE BY STRATEGIENS RAMME FUNDAMENT UDVIKLINGSOMRÅDER REDSKABER MÅL ALBERTSLUNDS VISION & STRATEGI BORGERNE BÆREDYGTIGHED ERHVERVSLIVET SERVICE- OG VELFÆRD

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Hvad er GeoPark Odsherred?

Hvad er GeoPark Odsherred? GEOLOGI KUNST KULTURHISTORIE RÅVARER IDENTITET VÆKST - UDDANNELSE Geopark? Hvor køber man billet til parken? Endnu et (turisme)projekt? Hvem interesserer sig for bakker, sten og grus? Istidslandskabet

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Erhvervsstrategi 2016-2020

Erhvervsstrategi 2016-2020 Erhvervsstrategi 2016-2020 INDHOLD INDLEDNING INDHOLD................................................... 3 INDLEDNING............................................... 3 DET LOKALE DNA.........................................

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Workshop: Smarte Kompetencer

Workshop: Smarte Kompetencer Workshop: Smarte Kompetencer Hvilke smarte kompetencer er der behov for i en kommune? Maja Yhde, Gate 21 Bjarke Kovshøj, CLEAN Program Intro Præsentation af for-analysen: Data hub og Kompetencecenter Workshop:

Læs mere

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv - Furesøs kommende erhvervspolitik Preben Sandberg Pettersson Formand for Miljø, Teknik- og Erhvervsudvalget

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så?

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Agenda Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Hvorfor byregioner? Byregioner på vej. Fremtidens vækst vil efter al

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 November 2012 Side 1 Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 ENDELIGT UDKAST Erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg,

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere