Aasum Sogneblad. Nr. 6 September og oktober årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aasum Sogneblad. Nr. 6 September og oktober 2003 2. årgang"

Transkript

1 Aasum Sogneblad Nr. 6 September og oktober årgang

2 Indhold i dette nummer: Et års fødselsdag Side 3 Meddelelser fra kirken Side 4 Barndomserindringer fra Aasum Skole Side 10 Aktivitetskalender Side 14 Aasum Sogns Beboerforening Side 18 Portræt af en aasumbo Side 20 Genbrug Side 22 Hovedbrud Side 23 Aasum Idrætsforening Side 24 Har du hørt? Side 26 Bladet udgives af: Aasum Sogns Menighedsråd, Aasum Sogns Beboerforening, Aasum Bylaug og Aasum Idrætsforening. Redaktionsudvalget: Hjalmar Reitz, Fichstræde 2, tlf (ansvarshavende) Torben Bentsen, Rågelundsgyden 1, tlf Sinnet Bunde, Karetmagerstræde 10, tlf Redaktionens adresse: Annoncer: Alex Hold, Åsum Bygade 4, tlf Poul Poulsen, Gartnervænget 17, tlf Deadline for næste nummer, der udkommer i begyndelsen af november, er d. 13. oktober. Indlæg optages i bladet i det omfang, der er plads (udskydes evt. til næste nummer). Stof, der bringes i bladet, er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens meninger eller holdninger.

3 Et års fødselsdag Hermed udsendes det første jubilæumsnummer af Aasum Sogneblad, idet bladet fylder 1 år med denne udgivelse. Det er selvfølgelig lidt tidligt, at et 1 års barn af byen stopper op og ser tilbage, da vi jo knap nok er kommet over de første børnesygdomme. Men vi forsøger alligevel her ved årsskiftet, som en Janus i det gamle Rom at se lidt tilbage for så at skue fremad. Vi synes selv, at forberedelserne til den første udgivelse var meget grundige. Meget blev vendt og drejet, skrifttyper og skriftstørrelser blev vurderet ud fra mange kriterier. Mange ting blev diskuteret indgående og sidst, men bestemt ikke mindst, blev det økonomiske grundlag sikret via foreningerne og annoncerne. Tak til alle. Det virkede dengang som et Sisyfosarbejde, men effekten af det arbejde har vi høstet mangefold siden. Allerede i blad to og tre blev det lettere, og i dag er de overordnede linier næsten aldrig til diskussion. Tiden bruges på redigering og billedvalg. Vi bruger stadig - og det ændrer sig nok ikke - mange timer på en udgivelse af Aasum Sogneblad, idet vi prøver at luge alle småfejl ud og ønsker samtidig at gøre det bedre, flottere og mere spændende. Vi har fået mange positive tilkendegivelser på Aasum Sogneblad. Det er spændende læsning, det ser pænt ud med gode billeder. Ja, selv vores trykker siger med lidt jysk underdrivelse, at det da vist er et okay blad - et af de pænere. Det er dejligt at høre, at udseendet er smukt, men ligesom med mennesker er det ikke kun det ydre, der tæller. Næ, det er det indre, der er det vigtigste. Aasum Sogneblad bliver kun et vedkommende indlæg i hverdagen, såfremt nogen skriver noget om noget. Så hermed en opfordring til alle om at sende store som små indlæg/oplevelser ind, så bladet bliver nærværende og ikke ender som et meddelelsessted fra foreningerne til beboerne. Det vigtigste år i alles liv er det første og tiden omkring 1 årsalderen, hvor man begynder at stå på egne ben, er spændende. Vi ønsker for Aasum Sogneblad, at det vokser sig stort og sundt og gerne med tiden bugner lidt på midten af livsglæder og oplevelser. Redaktionen

4 Præsterne har ordet Gud i dybden. I den sidste tid har der i dagspressen været en del debat om at tro på gud. Anledningen var, som alle sikkert ved, at en præst på Nordsjælland offentligt stod frem og sagde, at han i ikke troede på gud. Blev han gået på klingen, sagde han, at han ikke troede på nogen skabende og opretholdende gud. Hans anliggende er ikke overflade eller pop. Han er blot kommet for langt ud. Han kæmper sikkert som alle andre præster en fortvivlet kamp hver weekend for at danne bro mellem fortidens verdensbillede og nutidens opfattelse af tilværelsen. Han slæber som alle andre præster rundt med en tung akademisk videnskabelig uddannelse, hvor muligvis en skoling som vækkelsesprædikant i Indre Mission havde været bedre. En præst skal forkynde troen på Gud. Ja, men hvilken Gud? Bibelens gud naturligvis. Ja, men bibelen indeholder et hav af gudsbilleder og gudsforestillinger og forskellig lære om gud. Gud fremstilles som skaber, ødelægger, befrier, lovgiver, krigsherre, stammegud, national gud, erobrer, far, dommer og meget meget mere. Og sådan må det nødvendigvis være i en bog, som et væld af traditionsbærere, forfattere, digtere og prædikanter har arbejdet på i tusind år. Bibelens tilblivelse strækker sig nemlig inklusive den mundtlige tradition fra omkring år før Jesu fødsel til kort efter og er således færdig redigeret for omkring to tusind år siden. Hvilket af dens mange gudsbilleder skal man så vælge og som præst forkynde? Det er meget enkelt. Naturligvis det, som Jesus har lært os om Gud som vor kærli-

5 Himlen med Guds bolig var deroppe. Under himmelen var den flade jord, og under jorden igen var urdybet. Grækerne placerede et dødsrige dernede, hvor man skulle over en flod for at komme dertil. Jøderne opfandt et helvede dernede, da de ikke kunne få over deres forstand, at guds kærlighed kunne være større end Guds retfærdighed, og derfor måtte der være et sted, hvor de onde kunne få deres straf. Tillich måtte i enhver forstand - ligesom vi - lægge afstand til alt, der havde med dette verdensbillede at gøre. Jorden er blot en lille planet i det uhyre verdensrum. Endvidere var det umuligt for ham at tro på Guds indgriben eller handling på nogen måde. Han havde deltaget i første verdenskrig og tæt på set titusinder af unge mænd blive mejet ned af maskingeværer på en enkelt dag blot for at vinde et par hundrede meter terræn, som man i øvrigt snart tabte igen. Enhver tro på guds indgriben eller Guds handling på jorden blev ham herefter umulig. Hvordan så tale om gud? Tillich taler om gud som tilværelsens grund. Gud er ikke i himmelen eller deroppe. Gud er i tilværelsens dybder. Gud betyder dybde, siger Tillich. Og hvis man syntes, det er svært at tale om Gud i sit liv, så kunne man bytte ordene om og prøve at sige således: Livet har ingen dybde. Livet er kun overflade. Kunne man sige dette i fuld alvor og i øvrigt mene, at hele tilværelsen kun er overflade, ja, da var man ateist. Men det er vi ikke, siger Tillich. For de allerfleste mennesker kender til dybde, til mening, til indhold og afhængighed, og da kender de til gud. Og vi kan her vise hen til apostlen Johannes første brev, hvor han skriver: Ingen har nogensinde set gud, men hvis vi elsker hverandre, bliver gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os. Og det er denne kærlighed, som er i dybderne. Den uforståelige kærlighed, som tilbydes os i vor

6 Nyt fra Menighedsrådet. Så starter sæsonen igen, hvor vi i Aasum Menighedsråd atter kan byde velkommen til vores tirsdagscafe er og sogneaftener i samarbejde med beboerforeningen. Tirsdagscafé d kl Foredrag ved Kaja Sørensen, Otterup, om De tre søstre på Hofmannsgave En spændende fortælling om tre begavede søstre. Tirsdagscafé d kl Foredrag ved pastor Aage Møller, Bolbro Kirke. Pastor Møller taler om at have været barn i efterkrigstidens Sydslesvig i en dansksindet familie. Et fængslende foredrag om det store dilemma, man dagligt levede i. Tirsdagscafé d kl Foredrag ved lærer og kunstmaler Arne Petersen, Aasum Arne fortæller om, hvad der inspirerer ham og sætter ham i gang, når han maler. Tirsdagscaféerne foregår i Rytterskolen og der er kaffebord á 20 kr. NYT NYT NYT Litteraturstudiekreds Der er en del beboere i landsbyen, der har ytret ønske om, at der startes en litteraturstudiekreds. Det er et initiativ, der fortjener opbakning, og derfor starter vi den første torsdag i september kl i Rytterskolen. Alle er velkomne til at deltage. Vi begynder med at fastlægge en læseplan for den kommende sæson. Der er mulighed for at få en kop kaffe, men tag selv brød med. Vi kan så drøfte, hvor ofte, vi skal mødes, og om torsdag i det hele taget er en god dag at mødes på.

7 Som et nyt tiltag i denne sæson vil vi præsentere forskellige udøvende kunstnere, som har ønsket at udstille deres arbejder i Rytterskolen i løbet af efteråret og vinteren. Den første vi byder velkommen til er Sofie Bangsgaard, som er bosiddende Staupudevej 9 i Aasum. Sofie har sin unge alder til trods, 18 år, arbejdet i flere år med maleri og tegning, og hun har allerede haft udstillinger flere steder bl.a. på Næsby Bibliotek.. Sofie Bangsgaard udstiller fra d til d Udstillingen er åben hverdage fra kl , weekender fra kl. 12 til 16. Den næste udstiller i rækken er Jacob Sunesen, Søboparken 42, Korinth. Han er barnebarn af maleren Ebbe Sunesen, og har allerede fra barns ben været interesseret i både illustrationer af dyr og planter samt portræt og karikaturtegning, Jacob Sunesen har bl.a. været med til at illustrere Morten Langes store værk om danske svampe. Der bliver arbejdende værksted i forbindelse med udstillingen, der vil være åben i weekenderne den 18. og 19. samt den 25. og 26. oktober fra kl. 13 til 16.

8 Siden sidst i Aasum Døbte i Aasum Andreas Durck Johansen, Slagenvej 5, Aasum, Odense NØ Mathias Løve Andersen, Ved Lunden 4, Vejrup, Blommenslyst Marcus Anders Mariager Hansen, Hvenekildeløkken 233, Seden Syd, Odense NØ Viede i Aasum Birgitte Lind-Thomsen og Jesper Hjerrild Hamletsgade 20, 4. th. København N Anne Kirsten Bech og Niels Roland Bech (Pedersen) Væverstræde 8, Aasum, Odense NØ Linda Hinze Nielsen og Lennard Berg Pedersen Ryttervejen 2, 1., Aasum, Odense NØ Døde og bisatte i Aasum Ingrid Hansen Augusta Mathilde Nielsen Elise Nielsen

9 Gudstjenester i Seden og Aasum September Søndag den 7. Seden kl Aasum kl s. e. trinitatis MN MN Søndag den 14. Seden kl Aasum kl s. e. trinitatis NHE NHE Søndag den 21. Seden kl Aasum kl s. e. trinitatis NHE NHE Høstgudstjeneste Høstgudstjeneste Søndag den 28. Seden, kirkebil til Aasum kl s. e. trinitatis Aasum NHE Oktober Onsdag den 1. Aasum kl Fyraftensgudstjeneste MN Søndag den 5. Seden kl Aasum, kirkebil til 16. s. e. trinitatis MN Seden Søndag den 12. Seden kl Aasum kl s. e. trinitatis NHE NHE Søndag den 19. Seden kl Aasum kl s. e. trinitatis MN MN Søndag den 26. Seden kl Aasum kl s. e. trinitatis NHE NHE November Søndag den 2. Seden kl Aasum kl Alle helgens dag NHE NHE Søndag den 9. Seden kl Aasum kl s. e. trinitatis MN MN NHE MN Nils Holger Ellekilde Marianne Nørsøller

10 Barndomserindringer fra Aasum Skole , - oplevet af en degnesøn, Hans Lohmann Andersen, Åsumvej 235, tidligere Hlidarende, Rågelundvej 76. Fortsat fra forrige nummer. Skolelivet Og så gik livet i skolen sin gang. Mine forældre kendte jo hvert eneste hjem i sognet. Min mor og mine søskende var hver morgen med til morgensangen i skolestuen. Mine lege blev der imidlertid lagt sordin på. Engang havde smedens søn, Peder, og jeg sat papstykker på cyklerne og legede motorcykler på legepladsen, men så røg et vindue til skolestuen ellers op, og vi blev i klart sprog henvist til mindre larmende aktiviteter. For øvrigt var de nederste ruder i skolestuen af matteret glas for at forebygge evt. forstyrrende indvirkning på undervisningen fra omverdenen. Ved den årlige eksamen fulgte skolekommissionens medlemmer med sognepræsten i spidsen en dags undervisning og blev i et forlænget frikvarter budt til middag i lærerboligen, imens eleverne interesseret kunne studere den stærkt vekslende kvalitet af kommissionsmedlemmernes tidlige bilpark på legepladsen.

11 Efter skoletid sad jeg ofte i vindueskarmen og snakkede med en landsbykone, der gjorde rent på skolen, og her fik jeg faktisk de første lektioner i datidens sociale spændinger i samfundet. Engang sagde hun til mig: Karl og jeg vil altid høre til de små i samfundet. Det forstod jeg i begyndelsen slet ikke, fordi hun faktisk var temmelig stor. Senere tilføjede hun: Nej, de rige bønder, præsten og degnen, de skovler penge ind. Men her protesterede jeg og sagde: Min far har ikke ret mange penge, for han har nemlig lige købt en radio på afbetaling. Apropos radioen, så fik mine forældre først radio lidt hen i 2. Verdenskrig. Den berømte sænkning af det tyske slagskib Graf Spee ved Sydamerika i krigens begyndelse hørte min far på et krystalapparat med hovedtelefoner. Efter radiokøbet hørte vi fast BBC fra England hver aften kl Blandt skoleaktiviteterne dengang var også julelege i forsamlingshuset nogle eftermiddage op til jul. Fjerdejuledag samledes hele sognet til skolejuletræ, og en aften før jul lavede eleverne julestads i lærerboligen til juletræet. Ved siden af høstfesten var skolejuletræet én af de helt store årlige fester i forsamlingshuset. Ved aftenskolens afslutning om foråret var eleverne til kaffe i lærerboligen. Besættelsen Besættelsen den 9. april 1940 husker jeg tydeligt med lavtflyvende Junkersfly over landsbyen - altid i grupper på tre. Blandt de faldne danske soldater fra kampene i Sønderjylland om morgenen var også en forhenværende elev fra aftenskolen i Aasum. Senere under krigen var de mest spændende stunder for min storebror og mig, når vi på den nyanskaffede radio fra tyske stationer hørte følgende: Grosse feintliche kampfverband im anflug in Reichgebiet. Så var der ofte følgevirkninger over Aasum. Én aften husker jeg særligt tydeligt. Det var måneskin, og vi var gået ud af Rågelundvej. Efter en tiltagende buldren fra vest kom de så de

12 firemotorers bombefly lavt hen over markerne både nord og syd for Rågelundvej. Undertiden reflekterede månestrålerne i plexiglasset på cockpit og kanontårne. Vi blev efterhånden eksperter i typebestemmelse: Lancaster, Sterling, Halifax og Wellington var de store mærker. Denne natlige larm fremkaldte protester fra uventet side: Fasanerne, der havde indtaget deres nattesæde højt i træerne, skræppede voldsomt op. Ét synligt tegn på krigen blev etableret ved skolen: For enden af legepladsen ved Kirkestræde blev etableret et beskyttelsesrum med kraftig jorddækning over. Desværre tror jeg ikke, at nogen (ikke engang min far) skønnede på at tage et foto af dette krigsminde, før det blev sløjfet kort efter krigen. Befrielsen i 1945, hvor jeg var 14 år, erindrer jeg nøjagtigt som skildret i Lise Nørgaards Matador, men jeg vil håbe, at endnu levende deltagere i modstandskampen i Aasum vil berette om dette kapitel. I 1943 forlod jeg selve skolemiljøet i Aasum og fik i 1948 realeksamen fra Odense Katedralskole. Omkring 1950 skete der noget i Aasum ligesom andre steder, der var det første varsel om, at nye tider, der ville betyde en total forandring af livet i det gamle landsbysamfund, var på vej: Den grå Ferguson-traktor holdt i løbet af 1950 erne sit indtog på langt de fleste gårde i Aasum. Udviklingen fra landsbysamfund til industrisamfund var gået i gang. Det var sidste afsnit af degnesønnens oplevelser. Redaktionen takker for de gode indlæg fra Hans Lohmann og opfordrer andre til at komme med erindringer eller oplevelser til bladet, og på den måde sørge for at bladet fortsat bliver underholdende, alsidigt og levende.

13 ÅSUM BYGADE ODENSE NØ TLE FAX Åsum Tømmerforretning Staupudevej Odense NØ Tlf Mobil HARDY CLAUSEN Murermester BROLANDVEJ AGEDRUP TELF.: BILTELF.: Alt murerarbejde udføres LUNDEN 10 AASUM 5320 AGEDRUP Tlf Fax

14 Aktivitetskalender for Aasum sogn September mandag Motionsgymnastik for damer mandag Badmintonsæsonen starter tirsdag Tirsdagscafé onsdag Fodboldkamp (Old Boys) torsdag Fodboldkamp (Veteraner) torsdag Opstart på litteraturstudiekreds søndag Fodboldkamp (Serie 4) Gudstjeneste (MN) Sofie Bangsgaards udstilling åbner mandag Fodboldkamp (Serie 3) onsdag Fodboldkamp (Old Boys) søndag 9.00 Gudstjeneste (NHE) onsdag Fodboldkamp (Old Boys) torsdag Fodboldkamp (Veteraner) lørdag Sognearrangement i naturen Fodboldkamp (Serie 4) søndag Høstgudstjeneste (NHE) torsdag Lancier starter søndag Gudstjeneste (NHE) Ta ud og hæng op. Forsidebillede: Høstudsigt fra Rågelund mod Nyborgvej.

15 Aktivitetskalender for Aasum sogn Oktober onsdag Fyraftensgudstjeneste (MN) Fodboldkamp (Old Boys) søndag 8.45 Fodboldkamp (Serie 4) Gudstjeneste, kirkebil til Seden Fodboldkamp (Serie 3) tirsdag Tirsdagscafé v/ Aage Møller søndag Gudstjeneste (NHE) lørdag Jacob Sunesens udstilling åbner Fodboldkamp (Serie 4) Fodboldkamp (Serie 3) søndag 9.00 Gudstjeneste (MN) onsdag Sogneaften med sange af Kaj Norman Andersen m. fl søndag Gudstjeneste (NHE) November søndag Gudstjeneste (MN) Alle Helgens Dag tirsdag Tirsdagscafé foredrag v/ Arne Pedersen onsdag Idrætsforeningens andespil søndag 9.00 Gudstjeneste (MN)

16 AL VOGNMANDSKØRSEL Samt al slags arbejde med rendegraver og minigraver m/u hydraulikhammer udføres Kranbil 8-75 T/M kran m/u grab 3-4 akslet lastbiler m/u kærre Sættevogn Affaldscontainer 3-20 m3 Salg af al slags grus, sten, muldjord, strandsand, flis, knust beton, pig-/brosten m.v. Ring Mobil SNEDKERIET V/ FLEMING RASMUSSEN ALT I BYG OG INVENTAR Fraugde Kærbyvej 35 Tlf Mobil SMEDEJERN Låger - Gelændere Trapper - Lamper Porte - Møbler Ejlskovsgade Odense C Tlf OKSEKØD SÆLGES Oksekød i halve eller kvarte dyr, slagtet og udskåret efter eget ønske Nærmere oplysninger Tlf Hanne & Viggo Føns

17 Åsum Forsamlingshus Selskabslokaler / Diner Trans-portable Tlf. : / Tlf Privat Fax EL-FIRMAET KAY CHRISTENSEN v/ Preben V. Christensen RågelundKødgeder PRØV Gedekød * Grillpølser Viva Sternsdorf Rågelundsgyden / Livin Vi sælger vin, cognac, portvin, champagne, gaveæsker, egne etiketter og tilbehør Torben Bentsen Rågelundsgyden Odense NØ Tlf.nr.:

18 Efter en dejlig varm sommer står efteråret for døren med høj himmel, stærke farver i naturen og tid til fællesskab med hinanden. Beboerforeningen byder velkommen til aktiviteter og oplevelser, der giver mulighed for at lære hinanden bedre at kende, finde legekammerater til børnene eller måske blive lidt klogere. Forhåbentlig bliver det også efteråret, hvor vi får etableret naturlegepladsen og får lagt nogle gode og konstruktive forslag til, hvordan til og afkørselsvejene til Ring 3 skal placeres, og hvordan trafikken gennem sognet skal afvikles. De to sidste aktiviteter sker i samarbejde med Odense Kommune, mens sogneaftnerne sker i samarbejde med Menighedsrådet. Beboermøde om trafikken i Aasum Odense Kommune og Fyns Amts havde i samarbejde med Aasum Bylaug og Aasum Sogns Beboerforening arrangeret et beboermøde i forsamlingshuset. Mødet fandt sted d med stor deltagelse, ca. 85 var mødt op. Stemningen var fredelig og ordentlig, selvom der selvfølgelig var delte meninger. Først orienterede Ole Svendsen fra Fyns Amt omkring etableringen af Ring 3, og derefter fortsatte Henrik Lumholdt fra Odense Kommune med de mere lokale trafikproblemer, der jo er kommunes område. I den forbindelse blev der nedsat en gruppe, der skal være et høringsorgan og dermed komme med gode ideer til kommunen. Udvalget er bredt sammensat fra alle dele af sognet, og vi forventer en indkaldelse fra kommunen umiddel-

19 Medlemmer af trafikarbejdsgruppen i Aasum. Kamilla Bentsen, Rågelundsgyden 1, Eva Holm, Ryttervejen 6, Mogens Burmølle, Staupudevej 10, Ole Jakobsen, Staupudevej 9, Susanne Holm-Iversen, Staupudevej 18, Per Schack, Ryttervejen 10, Jan Knudsen, Gartnervænget 18, Kai Teilmann, Slagenvej 4, Knud Erik Møllegaard, Rågelundvej 85, Hans Jørgen Nielsen, Aasum Bygade 8, og Poul Poulsen, Gartnervænget 17. September: Sogneaftner Lørdag d kl Naturvejleder Thomas Nielsen fra kommunens Park- og Vejafdeling deler ud af sin viden. Børn, forældre og andre interesserede vil denne lørdag eftermiddag blive guidet rundt i naturen omkring Aasum og opleve både dyre og planteliv. Vi mødes ved Rytterskolen og går en tur, bl.a. til åen, så tag gerne fiskenet med. Medbring selv drikkevarer og evt. tæppe. Efter turen er der kaffe og kage i Rytterskolen. Oktober: Onsdag d kl En aften med sange af Kaj Norman Andersen m. fl. Jacobs Kor, som egentlig er et gospelkor, synger et potpourri af danske sange. Jacob er i øvrigt den Jacob Sunesen, som er omtalt under nyt fra Aasum Menighedsråd. Alle er velkomne til denne musikalsk lette anretning, og samtidig kan man i pausen se Jacob Sunesens billeder. Kaffebord á 20,- kr.

20 Portræt af en aasumbo. Aase Eriksen, Væverstræde 3 Af Lis Barnkob Det er en brændende varm augustdag. Hoveddøren i Væverstræde 3 står på vid gab. Et enkelt klimt på klokken og ud kommer en lille væver kvinde i lange bukser og en klædelig turkis kunstnerkittel. Smilende og med en rask håndbevægelse byder hun indenfor. Det er Aase, husets 91- årige beboer og endnu en af Aasums ældre åndsfriske borgere, som kan fortælle levende og engageret om livet i Aasum dengang. Fra Snave til Aasum Aase er imidlertid ikke født i Aasum, men i Snave, hvor hun sammen med 7 søskende voksede op i et lærerhjem. Moderen Maren var syerske og faderen Jens Christian var førstelærer ved Snave Skole og bestred tillige et degneembede ved Dreslette Kirke. Aases første syv skoleår foregik på Snave Skole. Derefter fortsatte hun skolegangen på en efterskole i Mullerød og siden under mere frie undervisningsformer på Køng Folkehøjskole. Her lærte Aase bl.a. at danse folkedans, hvilket hun var meget optaget af i de unge år. I 1939 flyttede Aase med sine forældre og lillesøsteren Dot til Aasum. Derved kom de tættere på de to ældre søstre, Signe og Ingrid, som var blevet gift og bosat her på henholdsvis Mejeriet og Enggården. Familien faldt hurtigt til i Aasum, hvor de flyttede ind i det nybyggede og efter tidens normer moderne bungalowlignende etplanshus i Væverstræde. Ved siden af sit lærerjob på Seden Skole var fade-

21 At være ung kvinde i Aasum i 40 erne og 50 erne. Når man spørger de ældre medbeboere om livet i Aasum i 40 erne og 50 erne, er noget af det første, de nævner, sammenholdet, de mange baller og ikke mindst dilettantforestillingerne. Aase har ikke, som søsteren Ingrid, stillet sig op på de skrå brædder til den årlige dilettantkomedie, men hun har ligesom sine søskende taget del i hjemmets interesse for teater og kunst. Blandt husets venner var der således flere fynske kunstnere som Wilhelm Hansen fra Strib og Herman Madsen fra Aasum. Senere har Dot og hendes mand, Kgl. kapelmusikus Knud Aage Larsen, medvirket til, at Væverstræde 3 har huset adskillige operasangere fra den turnerende Jyske Opera. Jeg bryder mig ikke om snerperi og sladder, siger Aase og udtrykker hermed, at hun aldrig har villet indordne sig under konventionernes snærende bånd - også selv om der i 40 erne var flere hævede øjenbryn, når byens unge kvinder viste sig i shorts og med bare skuldre. Aase har da heller ikke fulgt den traditionelle slagne kvindevej med mand og børn, men nyder friheden i sin singletilværelse. Livet som ældre i Aasum. Bortset fra lidt værk i bentøjet og vanskeligheder med at høre i større forsamlinger er Aase frisk og rask. Hun laver selv mad og gør rent i sit hyggelige hjem, som hun selv har indrettet med smukke afstemte farver, arvestykker, billeder af familien og malerier af kunstnervennerne. Genboen og naboerne hjælper med haven. Jeg keder mig aldrig, siger

22 Også en slags genbrug Tidligt i foråret blev kirkegårdens taksbuske beskåret, og de afsavede grene blev smidt på affaldsbunken. Det kom Iwaz Langbuelaug og Jernaldergruppe for øre, så en dag i maj måned kom Werner og Bent fra Langbuelauget og begyndte at rode i affaldsbunken efter taksgrene, der kunne bruges til langbuer. Taks er efter flere års lagring noget af det ypperste til langbuer. Dejligt at gammelt haveaffald kan blive til smukke langbuer. Taksene afgrenes og hugges til i passende længder. Alle er spændte, når det endelige resultat skal afprøves. Se mere på: Langbuelauget mødes hver torsdag kl i Jernalderlandsbyen i Næsby.

23 Hovedbrud 1. Hvad er det halve af det dobbelte af 211? 2. En mand har et hus, hvor hver side vender mod syd. En bjørn går forbi. Hvilken farve har bjørnen? 3. Hvor mange dyr havde Moses med i Arken? 4. Hvor meget jord er der i et hul, som er 2 meter på hver led? 5. Hvis en finsk flyvemaskine med 16 nordmænd og 84 russere styrter ned på grænsen mellem Norge og Sverige, hvor skal de overlevende så begraves? 6. I en lille sø ligger en åkande, som fordobler sit areal hver dag. Efter 12 dage er hele søen dækket. Hvornår er ¼ af søen dækket? 7. Af et stykke tøj, som er 30 m. langt, skal der hver dag klippes 1m. af. Hvor mange dage går før hele stykket er klippet op? 8. I hvilken konkurrence er vinderne dem, der går længst baglæns? 9. Skriv tallet elleve tusinde elleve hundrede og elleve! 10. Kan man skyde en ræv i underbukser? 11. Hvor mange fødselsdage har et normalt menneske? 12. En cykel har kørt km. Derefter får den nye dæk. Hvor mange km. har de to gamle dæk kørt i gennemsnit? 13. Hvis du skriver tallene op på et stykke papir, hvor mange 7-taller kommer du så til at skrive? 14. Jane og Pia er alene i et rum. Jane står bagved Pia, men samtidig står Pia bagved Jane. Hvordan går det til? 15. Hvorfor regner det aldrig 2 dage i træk? 16. Hvis du slår plat eller krone med 5 mønter på en gang, hvor stor er så chancen for, at mindst de 4 kommer op som plat eller krone? 17. Overlægen kommer ind på stuen og siger: "Jamen, det er jo min søn, der ligger der". Når du helt sikkert ved, at overlægen ikke er din far, hvad betyder det så? Svarene indleveres til redaktionen inden 13. oktober og vinderen belønnes med en lille præmie.

24 Aasum Idrætsforening Efterårets kampprogram: 01/9 mandag Serie 3 Kerteminde Aasum 01/9 mandag Serie 4 Chang Aasum 03/9 onsdag Old Boys Aasum Langtved 04/9 torsdag Veteraner Aasum Dalby 07/9 søndag Serie 4 Aasum Odin 08/9 mandag Serie 3 Aasum Ullerslev 10/9 onsdag Old Boys Aasum Drigstrup 11/9 torsdag Veteraner Søhus Aasum 13/9 lørdag Serie 3 Bolbro Aasum 13/9 lørdag Serie 4 Studene Aasum 17/9 onsdag Old Boys Aasum Statsfængslet 18/9 torsdag Veteraner Aasum Rolfsted 20/9 lørdag Serie 4 Aasum B67 20/9 lørdag Serie 3 Dalum Aasum 24/9 onsdag Old Boys Kerteminde Aasum 25/9 torsdag Veteraner B67 Aasum 28/9 søndag Serie 3 Munkebo Aasum 28/9 søndag Serie 4 Utopia Aasum 29/9 mandag Veteraner Røde Stjerne Aasum 01/10 onsdag Old Boys Aasum AFK.Nyborg 05/10 søndag Serie 4 Aasum Næsby 05/10 søndag Serie 3 Aasum Kildemosen 11/10 lørdag Serie 3 Dalby Aasum 11/10 lørdag Serie 4 Campus Aasum 18/10 lørdag Serie 4 Aasum TPI 18/10 lørdag Serie 3 Aasum Røde Stjerne

25 Motionsgymnastik Mandag d. 1. september kl starter motionsgymnastik for damer i Aasum Forsamlingshus under ledelse af Jytte Storm. Badminton Mandag d. 1. september starter badmintonsæsonen i Aasum Forsamlingshus. Der spilles både mandag og torsdag. Tilmelding på telf Lancier Lancier starter torsdag d. 25.september kl Der danses hver anden torsdag i Aasum Forsamlingshus. Andespil Aasum Idrætsforening afholder andespil i klubhuset onsdag d. 5 november og torsdag d. 2. december. Begge aftner startes kl På billedet ses Leif Nielsen, som på sin 70 års fødselsdag får overrakt Aasum Idrætsforenings æresnål af formand Preben Schack.

26 Har du hørt..? I højt solskin blev årets petanqueturnering afholdt d. 17. august. Der blev startet med at skåle i pernod for god og fair kamp, og efter mange spændende dyster blev vinderne af Aasum Open 2003 fundet. Det vindende hold, der bestod af Bente, Poul og Martin, var glade for den fine vandrepokal. Mandagen efter petanqueturneringen mødte to af deltagerne hinanden i en brillebutik. Både Helge og Sinnet var ved at bestille nye briller. Det siger måske en del om deres præstation under turneringen!! Behøver det nævnes, at begge var blandt taberne??

27 Adresseliste for Aasum Sogn Kirkekontoret Sognepræst Birthe Røndrup Hansen N. H. Ellekilde Mindelundsvej 110 Mindelundsvej 45 Tlf Tlf Tirsdag, torsdag og Tirs., ons., fre. kl fredag kl tors Hjælpepræst Graver Marianne Nørsøller Poul Erik Isaksen Fynshovedvej 322 Tlf Tlf Mobil Træffes efter aftale. kl undt. man. Menighedsrådet Organist Formand Hans Brehm Hanne Bergholdt Jensen Egeholmen 7 Slagenvej 1, Aasum Tlf Tlf Beboerforeningen Bylauget Formand Oldermand Sinnet Bunde Mogens Burmølle Karetmagerstræde 10 Staupudevej 10 Tlf Tlf Forsamlingshusets bestyrelse Idrætsforeningen Formand Formand Henning Larsen Preben Schack Gartnervænget 4 Ryttervejen 14 Tlf Tlf Klubhuset tlf Forsamlingshuset Ryttervejen 19 Tlf

28 Regnvejrsstemning på en våd sankthansaften års fødselsdagsfest ved petanquebanen: Når jeg har tygget færdig, banker jeg morfar i petanque

Aasum Sogneblad. H.C. Andersen Skoven. Nr. 17 2005 november og december 2005 4. årgang. Foto: Frederik

Aasum Sogneblad. H.C. Andersen Skoven. Nr. 17 2005 november og december 2005 4. årgang. Foto: Frederik Aasum Sogneblad Nr. 17 2005 november og december 2005 4. årgang H.C. Andersen Skoven Foto: Frederik Indhold i dette nummer: Nyt fra redaktionen Side 3 Præsterne har ordet Side 4 Gudstjenester Side 6 Nyt

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 10 2004 Juni, juli og august 2004 3. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 10 2004 Juni, juli og august 2004 3. årgang Aasum Sogneblad Nr. 10 2004 Juni, juli og august 2004 3. årgang Indhold i dette nummer: Meddelelser fra kirken Side 3 Aasum sang Side 12 Aktivitetskalender Side 14 Aasum Sogns Beboerforening Side 18 Læserbrev

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 25 2007 Oktober, november og december 2007 6. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 25 2007 Oktober, november og december 2007 6. årgang Aasum Sogneblad Nr. 25 2007 Oktober, november og december 2007 6. årgang Indhold i dette nummer: Fra kirken Side 3 Aasum Sogns Beboerforening Side 14 Aktivitetskalender Side 16 Aasum Sogns Beboerforening

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 29 2008 September, oktober og november 2008 7. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 29 2008 September, oktober og november 2008 7. årgang Aasum Sogneblad Nr. 29 2008 September, oktober og november 2008 7. årgang Bladet udgives af: Aasum Sogns Menighedsråd, Aasum Sogns Beboerforening, Aasum Bylaug og Aasum Idrætsforening. Redaktionsudvalget:

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 33 2009 September, oktober og november 2009 8. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 33 2009 September, oktober og november 2009 8. årgang Aasum Sogneblad Nr. 33 2009 September, oktober og november 2009 8. årgang Indhold i dette nummer: Nyt fra redaktionen Side 3 Fra kirken Side 4 Aasum Sogns Beboerforening Side 14 Arrangementer i Seden Side

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 16 2005 september og oktober 2005 4. årgang. Foto: Frederik

Aasum Sogneblad. Nr. 16 2005 september og oktober 2005 4. årgang. Foto: Frederik Aasum Sogneblad Nr. 16 2005 september og oktober 2005 4. årgang Foto: Frederik Indhold i dette nummer: Meddelelser fra kirken Side 3 Aasum Sogns Beboerforening Side 12 Arrangementer i Seden Side 14 Aktivitetskalender

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 24 2007 Juli, august og september 2007 6. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 24 2007 Juli, august og september 2007 6. årgang Aasum Sogneblad Nr. 24 2007 Juli, august og september 2007 6. årgang Indhold i dette nummer: Fra kirken Side 3 Aasum Sogns Beboerforening Side 14 Aktivitetskalender Side 18 Aasum Sogns Beboerforening fortsat

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 18 2006 januar, februar og marts 2006 5. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 18 2006 januar, februar og marts 2006 5. årgang Aasum Sogneblad Nr. 18 2006 januar, februar og marts 2006 5. årgang Indhold i dette nummer: Nyt fra kirken Side 3 Læserbreve Side 12 Digt Side 16 Aktivitetskalender Side 18 Aasum Sogns Beboerforening Side

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 26 2008 Januar og februar 2008 7. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 26 2008 Januar og februar 2008 7. årgang Aasum Sogneblad Nr. 26 2008 Januar og februar 2008 7. årgang Indhold i dette nummer: Fra kirken Side 3 Aktiviteter i Seden Side 14 Aktivitetskalender Side 16 Aasum Sogns Beboerforening Side 20 Aasum Bylaug

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 28 2008 Juni, juli og august 2008 7. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 28 2008 Juni, juli og august 2008 7. årgang Aasum Sogneblad Nr. 28 2008 Juni, juli og august 2008 7. årgang Bladet udgives af: Aasum Sogns Menighedsråd, Aasum Sogns Beboerforening, Aasum Bylaug og Aasum Idrætsforening. Redaktionsudvalget: Hjalmar

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 19 2006 april, maj og juni 2006 5. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 19 2006 april, maj og juni 2006 5. årgang Aasum Sogneblad Nr. 19 2006 april, maj og juni 2006 5. årgang Indhold i dette nummer: Nyt fra kirken Side 3 Tøndeslagning Side 11 Læserbreve Side 12 Aasum Forsamlinghus Side 14 Aktivitetskalender Side

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

UGEBREV nr. 46 uge 39

UGEBREV nr. 46 uge 39 UGEBREV nr. 46 uge 39 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Vi havde en rigtig god arbejdslørdag, tusinde tak til alle fremmødte. Man kan virkelig se, at der blev lavet en masse. Vi er ved at have så meget

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Maj DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke En smilende Ingrid får besøg

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Bibelløb med spørgsmål

Bibelløb med spørgsmål Bibelløb med spørgsmål Ved gennemførelsen af dette bibelløb bliver der et spørgsmål til hvert kapitel i Børnebibelen. Ubemandede poster Løbet lægger op til poster uden bemanding, hvor børnene i stedet

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere