Aasum Sogneblad. Nr. 6 September og oktober årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aasum Sogneblad. Nr. 6 September og oktober 2003 2. årgang"

Transkript

1 Aasum Sogneblad Nr. 6 September og oktober årgang

2 Indhold i dette nummer: Et års fødselsdag Side 3 Meddelelser fra kirken Side 4 Barndomserindringer fra Aasum Skole Side 10 Aktivitetskalender Side 14 Aasum Sogns Beboerforening Side 18 Portræt af en aasumbo Side 20 Genbrug Side 22 Hovedbrud Side 23 Aasum Idrætsforening Side 24 Har du hørt? Side 26 Bladet udgives af: Aasum Sogns Menighedsråd, Aasum Sogns Beboerforening, Aasum Bylaug og Aasum Idrætsforening. Redaktionsudvalget: Hjalmar Reitz, Fichstræde 2, tlf (ansvarshavende) Torben Bentsen, Rågelundsgyden 1, tlf Sinnet Bunde, Karetmagerstræde 10, tlf Redaktionens adresse: Annoncer: Alex Hold, Åsum Bygade 4, tlf Poul Poulsen, Gartnervænget 17, tlf Deadline for næste nummer, der udkommer i begyndelsen af november, er d. 13. oktober. Indlæg optages i bladet i det omfang, der er plads (udskydes evt. til næste nummer). Stof, der bringes i bladet, er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens meninger eller holdninger.

3 Et års fødselsdag Hermed udsendes det første jubilæumsnummer af Aasum Sogneblad, idet bladet fylder 1 år med denne udgivelse. Det er selvfølgelig lidt tidligt, at et 1 års barn af byen stopper op og ser tilbage, da vi jo knap nok er kommet over de første børnesygdomme. Men vi forsøger alligevel her ved årsskiftet, som en Janus i det gamle Rom at se lidt tilbage for så at skue fremad. Vi synes selv, at forberedelserne til den første udgivelse var meget grundige. Meget blev vendt og drejet, skrifttyper og skriftstørrelser blev vurderet ud fra mange kriterier. Mange ting blev diskuteret indgående og sidst, men bestemt ikke mindst, blev det økonomiske grundlag sikret via foreningerne og annoncerne. Tak til alle. Det virkede dengang som et Sisyfosarbejde, men effekten af det arbejde har vi høstet mangefold siden. Allerede i blad to og tre blev det lettere, og i dag er de overordnede linier næsten aldrig til diskussion. Tiden bruges på redigering og billedvalg. Vi bruger stadig - og det ændrer sig nok ikke - mange timer på en udgivelse af Aasum Sogneblad, idet vi prøver at luge alle småfejl ud og ønsker samtidig at gøre det bedre, flottere og mere spændende. Vi har fået mange positive tilkendegivelser på Aasum Sogneblad. Det er spændende læsning, det ser pænt ud med gode billeder. Ja, selv vores trykker siger med lidt jysk underdrivelse, at det da vist er et okay blad - et af de pænere. Det er dejligt at høre, at udseendet er smukt, men ligesom med mennesker er det ikke kun det ydre, der tæller. Næ, det er det indre, der er det vigtigste. Aasum Sogneblad bliver kun et vedkommende indlæg i hverdagen, såfremt nogen skriver noget om noget. Så hermed en opfordring til alle om at sende store som små indlæg/oplevelser ind, så bladet bliver nærværende og ikke ender som et meddelelsessted fra foreningerne til beboerne. Det vigtigste år i alles liv er det første og tiden omkring 1 årsalderen, hvor man begynder at stå på egne ben, er spændende. Vi ønsker for Aasum Sogneblad, at det vokser sig stort og sundt og gerne med tiden bugner lidt på midten af livsglæder og oplevelser. Redaktionen

4 Præsterne har ordet Gud i dybden. I den sidste tid har der i dagspressen været en del debat om at tro på gud. Anledningen var, som alle sikkert ved, at en præst på Nordsjælland offentligt stod frem og sagde, at han i ikke troede på gud. Blev han gået på klingen, sagde han, at han ikke troede på nogen skabende og opretholdende gud. Hans anliggende er ikke overflade eller pop. Han er blot kommet for langt ud. Han kæmper sikkert som alle andre præster en fortvivlet kamp hver weekend for at danne bro mellem fortidens verdensbillede og nutidens opfattelse af tilværelsen. Han slæber som alle andre præster rundt med en tung akademisk videnskabelig uddannelse, hvor muligvis en skoling som vækkelsesprædikant i Indre Mission havde været bedre. En præst skal forkynde troen på Gud. Ja, men hvilken Gud? Bibelens gud naturligvis. Ja, men bibelen indeholder et hav af gudsbilleder og gudsforestillinger og forskellig lære om gud. Gud fremstilles som skaber, ødelægger, befrier, lovgiver, krigsherre, stammegud, national gud, erobrer, far, dommer og meget meget mere. Og sådan må det nødvendigvis være i en bog, som et væld af traditionsbærere, forfattere, digtere og prædikanter har arbejdet på i tusind år. Bibelens tilblivelse strækker sig nemlig inklusive den mundtlige tradition fra omkring år før Jesu fødsel til kort efter og er således færdig redigeret for omkring to tusind år siden. Hvilket af dens mange gudsbilleder skal man så vælge og som præst forkynde? Det er meget enkelt. Naturligvis det, som Jesus har lært os om Gud som vor kærli-

5 Himlen med Guds bolig var deroppe. Under himmelen var den flade jord, og under jorden igen var urdybet. Grækerne placerede et dødsrige dernede, hvor man skulle over en flod for at komme dertil. Jøderne opfandt et helvede dernede, da de ikke kunne få over deres forstand, at guds kærlighed kunne være større end Guds retfærdighed, og derfor måtte der være et sted, hvor de onde kunne få deres straf. Tillich måtte i enhver forstand - ligesom vi - lægge afstand til alt, der havde med dette verdensbillede at gøre. Jorden er blot en lille planet i det uhyre verdensrum. Endvidere var det umuligt for ham at tro på Guds indgriben eller handling på nogen måde. Han havde deltaget i første verdenskrig og tæt på set titusinder af unge mænd blive mejet ned af maskingeværer på en enkelt dag blot for at vinde et par hundrede meter terræn, som man i øvrigt snart tabte igen. Enhver tro på guds indgriben eller Guds handling på jorden blev ham herefter umulig. Hvordan så tale om gud? Tillich taler om gud som tilværelsens grund. Gud er ikke i himmelen eller deroppe. Gud er i tilværelsens dybder. Gud betyder dybde, siger Tillich. Og hvis man syntes, det er svært at tale om Gud i sit liv, så kunne man bytte ordene om og prøve at sige således: Livet har ingen dybde. Livet er kun overflade. Kunne man sige dette i fuld alvor og i øvrigt mene, at hele tilværelsen kun er overflade, ja, da var man ateist. Men det er vi ikke, siger Tillich. For de allerfleste mennesker kender til dybde, til mening, til indhold og afhængighed, og da kender de til gud. Og vi kan her vise hen til apostlen Johannes første brev, hvor han skriver: Ingen har nogensinde set gud, men hvis vi elsker hverandre, bliver gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os. Og det er denne kærlighed, som er i dybderne. Den uforståelige kærlighed, som tilbydes os i vor

6 Nyt fra Menighedsrådet. Så starter sæsonen igen, hvor vi i Aasum Menighedsråd atter kan byde velkommen til vores tirsdagscafe er og sogneaftener i samarbejde med beboerforeningen. Tirsdagscafé d kl Foredrag ved Kaja Sørensen, Otterup, om De tre søstre på Hofmannsgave En spændende fortælling om tre begavede søstre. Tirsdagscafé d kl Foredrag ved pastor Aage Møller, Bolbro Kirke. Pastor Møller taler om at have været barn i efterkrigstidens Sydslesvig i en dansksindet familie. Et fængslende foredrag om det store dilemma, man dagligt levede i. Tirsdagscafé d kl Foredrag ved lærer og kunstmaler Arne Petersen, Aasum Arne fortæller om, hvad der inspirerer ham og sætter ham i gang, når han maler. Tirsdagscaféerne foregår i Rytterskolen og der er kaffebord á 20 kr. NYT NYT NYT Litteraturstudiekreds Der er en del beboere i landsbyen, der har ytret ønske om, at der startes en litteraturstudiekreds. Det er et initiativ, der fortjener opbakning, og derfor starter vi den første torsdag i september kl i Rytterskolen. Alle er velkomne til at deltage. Vi begynder med at fastlægge en læseplan for den kommende sæson. Der er mulighed for at få en kop kaffe, men tag selv brød med. Vi kan så drøfte, hvor ofte, vi skal mødes, og om torsdag i det hele taget er en god dag at mødes på.

7 Som et nyt tiltag i denne sæson vil vi præsentere forskellige udøvende kunstnere, som har ønsket at udstille deres arbejder i Rytterskolen i løbet af efteråret og vinteren. Den første vi byder velkommen til er Sofie Bangsgaard, som er bosiddende Staupudevej 9 i Aasum. Sofie har sin unge alder til trods, 18 år, arbejdet i flere år med maleri og tegning, og hun har allerede haft udstillinger flere steder bl.a. på Næsby Bibliotek.. Sofie Bangsgaard udstiller fra d til d Udstillingen er åben hverdage fra kl , weekender fra kl. 12 til 16. Den næste udstiller i rækken er Jacob Sunesen, Søboparken 42, Korinth. Han er barnebarn af maleren Ebbe Sunesen, og har allerede fra barns ben været interesseret i både illustrationer af dyr og planter samt portræt og karikaturtegning, Jacob Sunesen har bl.a. været med til at illustrere Morten Langes store værk om danske svampe. Der bliver arbejdende værksted i forbindelse med udstillingen, der vil være åben i weekenderne den 18. og 19. samt den 25. og 26. oktober fra kl. 13 til 16.

8 Siden sidst i Aasum Døbte i Aasum Andreas Durck Johansen, Slagenvej 5, Aasum, Odense NØ Mathias Løve Andersen, Ved Lunden 4, Vejrup, Blommenslyst Marcus Anders Mariager Hansen, Hvenekildeløkken 233, Seden Syd, Odense NØ Viede i Aasum Birgitte Lind-Thomsen og Jesper Hjerrild Hamletsgade 20, 4. th. København N Anne Kirsten Bech og Niels Roland Bech (Pedersen) Væverstræde 8, Aasum, Odense NØ Linda Hinze Nielsen og Lennard Berg Pedersen Ryttervejen 2, 1., Aasum, Odense NØ Døde og bisatte i Aasum Ingrid Hansen Augusta Mathilde Nielsen Elise Nielsen

9 Gudstjenester i Seden og Aasum September Søndag den 7. Seden kl Aasum kl s. e. trinitatis MN MN Søndag den 14. Seden kl Aasum kl s. e. trinitatis NHE NHE Søndag den 21. Seden kl Aasum kl s. e. trinitatis NHE NHE Høstgudstjeneste Høstgudstjeneste Søndag den 28. Seden, kirkebil til Aasum kl s. e. trinitatis Aasum NHE Oktober Onsdag den 1. Aasum kl Fyraftensgudstjeneste MN Søndag den 5. Seden kl Aasum, kirkebil til 16. s. e. trinitatis MN Seden Søndag den 12. Seden kl Aasum kl s. e. trinitatis NHE NHE Søndag den 19. Seden kl Aasum kl s. e. trinitatis MN MN Søndag den 26. Seden kl Aasum kl s. e. trinitatis NHE NHE November Søndag den 2. Seden kl Aasum kl Alle helgens dag NHE NHE Søndag den 9. Seden kl Aasum kl s. e. trinitatis MN MN NHE MN Nils Holger Ellekilde Marianne Nørsøller

10 Barndomserindringer fra Aasum Skole , - oplevet af en degnesøn, Hans Lohmann Andersen, Åsumvej 235, tidligere Hlidarende, Rågelundvej 76. Fortsat fra forrige nummer. Skolelivet Og så gik livet i skolen sin gang. Mine forældre kendte jo hvert eneste hjem i sognet. Min mor og mine søskende var hver morgen med til morgensangen i skolestuen. Mine lege blev der imidlertid lagt sordin på. Engang havde smedens søn, Peder, og jeg sat papstykker på cyklerne og legede motorcykler på legepladsen, men så røg et vindue til skolestuen ellers op, og vi blev i klart sprog henvist til mindre larmende aktiviteter. For øvrigt var de nederste ruder i skolestuen af matteret glas for at forebygge evt. forstyrrende indvirkning på undervisningen fra omverdenen. Ved den årlige eksamen fulgte skolekommissionens medlemmer med sognepræsten i spidsen en dags undervisning og blev i et forlænget frikvarter budt til middag i lærerboligen, imens eleverne interesseret kunne studere den stærkt vekslende kvalitet af kommissionsmedlemmernes tidlige bilpark på legepladsen.

11 Efter skoletid sad jeg ofte i vindueskarmen og snakkede med en landsbykone, der gjorde rent på skolen, og her fik jeg faktisk de første lektioner i datidens sociale spændinger i samfundet. Engang sagde hun til mig: Karl og jeg vil altid høre til de små i samfundet. Det forstod jeg i begyndelsen slet ikke, fordi hun faktisk var temmelig stor. Senere tilføjede hun: Nej, de rige bønder, præsten og degnen, de skovler penge ind. Men her protesterede jeg og sagde: Min far har ikke ret mange penge, for han har nemlig lige købt en radio på afbetaling. Apropos radioen, så fik mine forældre først radio lidt hen i 2. Verdenskrig. Den berømte sænkning af det tyske slagskib Graf Spee ved Sydamerika i krigens begyndelse hørte min far på et krystalapparat med hovedtelefoner. Efter radiokøbet hørte vi fast BBC fra England hver aften kl Blandt skoleaktiviteterne dengang var også julelege i forsamlingshuset nogle eftermiddage op til jul. Fjerdejuledag samledes hele sognet til skolejuletræ, og en aften før jul lavede eleverne julestads i lærerboligen til juletræet. Ved siden af høstfesten var skolejuletræet én af de helt store årlige fester i forsamlingshuset. Ved aftenskolens afslutning om foråret var eleverne til kaffe i lærerboligen. Besættelsen Besættelsen den 9. april 1940 husker jeg tydeligt med lavtflyvende Junkersfly over landsbyen - altid i grupper på tre. Blandt de faldne danske soldater fra kampene i Sønderjylland om morgenen var også en forhenværende elev fra aftenskolen i Aasum. Senere under krigen var de mest spændende stunder for min storebror og mig, når vi på den nyanskaffede radio fra tyske stationer hørte følgende: Grosse feintliche kampfverband im anflug in Reichgebiet. Så var der ofte følgevirkninger over Aasum. Én aften husker jeg særligt tydeligt. Det var måneskin, og vi var gået ud af Rågelundvej. Efter en tiltagende buldren fra vest kom de så de

12 firemotorers bombefly lavt hen over markerne både nord og syd for Rågelundvej. Undertiden reflekterede månestrålerne i plexiglasset på cockpit og kanontårne. Vi blev efterhånden eksperter i typebestemmelse: Lancaster, Sterling, Halifax og Wellington var de store mærker. Denne natlige larm fremkaldte protester fra uventet side: Fasanerne, der havde indtaget deres nattesæde højt i træerne, skræppede voldsomt op. Ét synligt tegn på krigen blev etableret ved skolen: For enden af legepladsen ved Kirkestræde blev etableret et beskyttelsesrum med kraftig jorddækning over. Desværre tror jeg ikke, at nogen (ikke engang min far) skønnede på at tage et foto af dette krigsminde, før det blev sløjfet kort efter krigen. Befrielsen i 1945, hvor jeg var 14 år, erindrer jeg nøjagtigt som skildret i Lise Nørgaards Matador, men jeg vil håbe, at endnu levende deltagere i modstandskampen i Aasum vil berette om dette kapitel. I 1943 forlod jeg selve skolemiljøet i Aasum og fik i 1948 realeksamen fra Odense Katedralskole. Omkring 1950 skete der noget i Aasum ligesom andre steder, der var det første varsel om, at nye tider, der ville betyde en total forandring af livet i det gamle landsbysamfund, var på vej: Den grå Ferguson-traktor holdt i løbet af 1950 erne sit indtog på langt de fleste gårde i Aasum. Udviklingen fra landsbysamfund til industrisamfund var gået i gang. Det var sidste afsnit af degnesønnens oplevelser. Redaktionen takker for de gode indlæg fra Hans Lohmann og opfordrer andre til at komme med erindringer eller oplevelser til bladet, og på den måde sørge for at bladet fortsat bliver underholdende, alsidigt og levende.

13 ÅSUM BYGADE ODENSE NØ TLE FAX Åsum Tømmerforretning Staupudevej Odense NØ Tlf Mobil HARDY CLAUSEN Murermester BROLANDVEJ AGEDRUP TELF.: BILTELF.: Alt murerarbejde udføres LUNDEN 10 AASUM 5320 AGEDRUP Tlf Fax

14 Aktivitetskalender for Aasum sogn September mandag Motionsgymnastik for damer mandag Badmintonsæsonen starter tirsdag Tirsdagscafé onsdag Fodboldkamp (Old Boys) torsdag Fodboldkamp (Veteraner) torsdag Opstart på litteraturstudiekreds søndag Fodboldkamp (Serie 4) Gudstjeneste (MN) Sofie Bangsgaards udstilling åbner mandag Fodboldkamp (Serie 3) onsdag Fodboldkamp (Old Boys) søndag 9.00 Gudstjeneste (NHE) onsdag Fodboldkamp (Old Boys) torsdag Fodboldkamp (Veteraner) lørdag Sognearrangement i naturen Fodboldkamp (Serie 4) søndag Høstgudstjeneste (NHE) torsdag Lancier starter søndag Gudstjeneste (NHE) Ta ud og hæng op. Forsidebillede: Høstudsigt fra Rågelund mod Nyborgvej.

15 Aktivitetskalender for Aasum sogn Oktober onsdag Fyraftensgudstjeneste (MN) Fodboldkamp (Old Boys) søndag 8.45 Fodboldkamp (Serie 4) Gudstjeneste, kirkebil til Seden Fodboldkamp (Serie 3) tirsdag Tirsdagscafé v/ Aage Møller søndag Gudstjeneste (NHE) lørdag Jacob Sunesens udstilling åbner Fodboldkamp (Serie 4) Fodboldkamp (Serie 3) søndag 9.00 Gudstjeneste (MN) onsdag Sogneaften med sange af Kaj Norman Andersen m. fl søndag Gudstjeneste (NHE) November søndag Gudstjeneste (MN) Alle Helgens Dag tirsdag Tirsdagscafé foredrag v/ Arne Pedersen onsdag Idrætsforeningens andespil søndag 9.00 Gudstjeneste (MN)

16 AL VOGNMANDSKØRSEL Samt al slags arbejde med rendegraver og minigraver m/u hydraulikhammer udføres Kranbil 8-75 T/M kran m/u grab 3-4 akslet lastbiler m/u kærre Sættevogn Affaldscontainer 3-20 m3 Salg af al slags grus, sten, muldjord, strandsand, flis, knust beton, pig-/brosten m.v. Ring Mobil SNEDKERIET V/ FLEMING RASMUSSEN ALT I BYG OG INVENTAR Fraugde Kærbyvej 35 Tlf Mobil SMEDEJERN Låger - Gelændere Trapper - Lamper Porte - Møbler Ejlskovsgade Odense C Tlf OKSEKØD SÆLGES Oksekød i halve eller kvarte dyr, slagtet og udskåret efter eget ønske Nærmere oplysninger Tlf Hanne & Viggo Føns

17 Åsum Forsamlingshus Selskabslokaler / Diner Trans-portable Tlf. : / Tlf Privat Fax EL-FIRMAET KAY CHRISTENSEN v/ Preben V. Christensen RågelundKødgeder PRØV Gedekød * Grillpølser Viva Sternsdorf Rågelundsgyden / Livin Vi sælger vin, cognac, portvin, champagne, gaveæsker, egne etiketter og tilbehør Torben Bentsen Rågelundsgyden Odense NØ Tlf.nr.:

18 Efter en dejlig varm sommer står efteråret for døren med høj himmel, stærke farver i naturen og tid til fællesskab med hinanden. Beboerforeningen byder velkommen til aktiviteter og oplevelser, der giver mulighed for at lære hinanden bedre at kende, finde legekammerater til børnene eller måske blive lidt klogere. Forhåbentlig bliver det også efteråret, hvor vi får etableret naturlegepladsen og får lagt nogle gode og konstruktive forslag til, hvordan til og afkørselsvejene til Ring 3 skal placeres, og hvordan trafikken gennem sognet skal afvikles. De to sidste aktiviteter sker i samarbejde med Odense Kommune, mens sogneaftnerne sker i samarbejde med Menighedsrådet. Beboermøde om trafikken i Aasum Odense Kommune og Fyns Amts havde i samarbejde med Aasum Bylaug og Aasum Sogns Beboerforening arrangeret et beboermøde i forsamlingshuset. Mødet fandt sted d med stor deltagelse, ca. 85 var mødt op. Stemningen var fredelig og ordentlig, selvom der selvfølgelig var delte meninger. Først orienterede Ole Svendsen fra Fyns Amt omkring etableringen af Ring 3, og derefter fortsatte Henrik Lumholdt fra Odense Kommune med de mere lokale trafikproblemer, der jo er kommunes område. I den forbindelse blev der nedsat en gruppe, der skal være et høringsorgan og dermed komme med gode ideer til kommunen. Udvalget er bredt sammensat fra alle dele af sognet, og vi forventer en indkaldelse fra kommunen umiddel-

19 Medlemmer af trafikarbejdsgruppen i Aasum. Kamilla Bentsen, Rågelundsgyden 1, Eva Holm, Ryttervejen 6, Mogens Burmølle, Staupudevej 10, Ole Jakobsen, Staupudevej 9, Susanne Holm-Iversen, Staupudevej 18, Per Schack, Ryttervejen 10, Jan Knudsen, Gartnervænget 18, Kai Teilmann, Slagenvej 4, Knud Erik Møllegaard, Rågelundvej 85, Hans Jørgen Nielsen, Aasum Bygade 8, og Poul Poulsen, Gartnervænget 17. September: Sogneaftner Lørdag d kl Naturvejleder Thomas Nielsen fra kommunens Park- og Vejafdeling deler ud af sin viden. Børn, forældre og andre interesserede vil denne lørdag eftermiddag blive guidet rundt i naturen omkring Aasum og opleve både dyre og planteliv. Vi mødes ved Rytterskolen og går en tur, bl.a. til åen, så tag gerne fiskenet med. Medbring selv drikkevarer og evt. tæppe. Efter turen er der kaffe og kage i Rytterskolen. Oktober: Onsdag d kl En aften med sange af Kaj Norman Andersen m. fl. Jacobs Kor, som egentlig er et gospelkor, synger et potpourri af danske sange. Jacob er i øvrigt den Jacob Sunesen, som er omtalt under nyt fra Aasum Menighedsråd. Alle er velkomne til denne musikalsk lette anretning, og samtidig kan man i pausen se Jacob Sunesens billeder. Kaffebord á 20,- kr.

20 Portræt af en aasumbo. Aase Eriksen, Væverstræde 3 Af Lis Barnkob Det er en brændende varm augustdag. Hoveddøren i Væverstræde 3 står på vid gab. Et enkelt klimt på klokken og ud kommer en lille væver kvinde i lange bukser og en klædelig turkis kunstnerkittel. Smilende og med en rask håndbevægelse byder hun indenfor. Det er Aase, husets 91- årige beboer og endnu en af Aasums ældre åndsfriske borgere, som kan fortælle levende og engageret om livet i Aasum dengang. Fra Snave til Aasum Aase er imidlertid ikke født i Aasum, men i Snave, hvor hun sammen med 7 søskende voksede op i et lærerhjem. Moderen Maren var syerske og faderen Jens Christian var førstelærer ved Snave Skole og bestred tillige et degneembede ved Dreslette Kirke. Aases første syv skoleår foregik på Snave Skole. Derefter fortsatte hun skolegangen på en efterskole i Mullerød og siden under mere frie undervisningsformer på Køng Folkehøjskole. Her lærte Aase bl.a. at danse folkedans, hvilket hun var meget optaget af i de unge år. I 1939 flyttede Aase med sine forældre og lillesøsteren Dot til Aasum. Derved kom de tættere på de to ældre søstre, Signe og Ingrid, som var blevet gift og bosat her på henholdsvis Mejeriet og Enggården. Familien faldt hurtigt til i Aasum, hvor de flyttede ind i det nybyggede og efter tidens normer moderne bungalowlignende etplanshus i Væverstræde. Ved siden af sit lærerjob på Seden Skole var fade-

21 At være ung kvinde i Aasum i 40 erne og 50 erne. Når man spørger de ældre medbeboere om livet i Aasum i 40 erne og 50 erne, er noget af det første, de nævner, sammenholdet, de mange baller og ikke mindst dilettantforestillingerne. Aase har ikke, som søsteren Ingrid, stillet sig op på de skrå brædder til den årlige dilettantkomedie, men hun har ligesom sine søskende taget del i hjemmets interesse for teater og kunst. Blandt husets venner var der således flere fynske kunstnere som Wilhelm Hansen fra Strib og Herman Madsen fra Aasum. Senere har Dot og hendes mand, Kgl. kapelmusikus Knud Aage Larsen, medvirket til, at Væverstræde 3 har huset adskillige operasangere fra den turnerende Jyske Opera. Jeg bryder mig ikke om snerperi og sladder, siger Aase og udtrykker hermed, at hun aldrig har villet indordne sig under konventionernes snærende bånd - også selv om der i 40 erne var flere hævede øjenbryn, når byens unge kvinder viste sig i shorts og med bare skuldre. Aase har da heller ikke fulgt den traditionelle slagne kvindevej med mand og børn, men nyder friheden i sin singletilværelse. Livet som ældre i Aasum. Bortset fra lidt værk i bentøjet og vanskeligheder med at høre i større forsamlinger er Aase frisk og rask. Hun laver selv mad og gør rent i sit hyggelige hjem, som hun selv har indrettet med smukke afstemte farver, arvestykker, billeder af familien og malerier af kunstnervennerne. Genboen og naboerne hjælper med haven. Jeg keder mig aldrig, siger

22 Også en slags genbrug Tidligt i foråret blev kirkegårdens taksbuske beskåret, og de afsavede grene blev smidt på affaldsbunken. Det kom Iwaz Langbuelaug og Jernaldergruppe for øre, så en dag i maj måned kom Werner og Bent fra Langbuelauget og begyndte at rode i affaldsbunken efter taksgrene, der kunne bruges til langbuer. Taks er efter flere års lagring noget af det ypperste til langbuer. Dejligt at gammelt haveaffald kan blive til smukke langbuer. Taksene afgrenes og hugges til i passende længder. Alle er spændte, når det endelige resultat skal afprøves. Se mere på: Langbuelauget mødes hver torsdag kl i Jernalderlandsbyen i Næsby.

23 Hovedbrud 1. Hvad er det halve af det dobbelte af 211? 2. En mand har et hus, hvor hver side vender mod syd. En bjørn går forbi. Hvilken farve har bjørnen? 3. Hvor mange dyr havde Moses med i Arken? 4. Hvor meget jord er der i et hul, som er 2 meter på hver led? 5. Hvis en finsk flyvemaskine med 16 nordmænd og 84 russere styrter ned på grænsen mellem Norge og Sverige, hvor skal de overlevende så begraves? 6. I en lille sø ligger en åkande, som fordobler sit areal hver dag. Efter 12 dage er hele søen dækket. Hvornår er ¼ af søen dækket? 7. Af et stykke tøj, som er 30 m. langt, skal der hver dag klippes 1m. af. Hvor mange dage går før hele stykket er klippet op? 8. I hvilken konkurrence er vinderne dem, der går længst baglæns? 9. Skriv tallet elleve tusinde elleve hundrede og elleve! 10. Kan man skyde en ræv i underbukser? 11. Hvor mange fødselsdage har et normalt menneske? 12. En cykel har kørt km. Derefter får den nye dæk. Hvor mange km. har de to gamle dæk kørt i gennemsnit? 13. Hvis du skriver tallene op på et stykke papir, hvor mange 7-taller kommer du så til at skrive? 14. Jane og Pia er alene i et rum. Jane står bagved Pia, men samtidig står Pia bagved Jane. Hvordan går det til? 15. Hvorfor regner det aldrig 2 dage i træk? 16. Hvis du slår plat eller krone med 5 mønter på en gang, hvor stor er så chancen for, at mindst de 4 kommer op som plat eller krone? 17. Overlægen kommer ind på stuen og siger: "Jamen, det er jo min søn, der ligger der". Når du helt sikkert ved, at overlægen ikke er din far, hvad betyder det så? Svarene indleveres til redaktionen inden 13. oktober og vinderen belønnes med en lille præmie.

24 Aasum Idrætsforening Efterårets kampprogram: 01/9 mandag Serie 3 Kerteminde Aasum 01/9 mandag Serie 4 Chang Aasum 03/9 onsdag Old Boys Aasum Langtved 04/9 torsdag Veteraner Aasum Dalby 07/9 søndag Serie 4 Aasum Odin 08/9 mandag Serie 3 Aasum Ullerslev 10/9 onsdag Old Boys Aasum Drigstrup 11/9 torsdag Veteraner Søhus Aasum 13/9 lørdag Serie 3 Bolbro Aasum 13/9 lørdag Serie 4 Studene Aasum 17/9 onsdag Old Boys Aasum Statsfængslet 18/9 torsdag Veteraner Aasum Rolfsted 20/9 lørdag Serie 4 Aasum B67 20/9 lørdag Serie 3 Dalum Aasum 24/9 onsdag Old Boys Kerteminde Aasum 25/9 torsdag Veteraner B67 Aasum 28/9 søndag Serie 3 Munkebo Aasum 28/9 søndag Serie 4 Utopia Aasum 29/9 mandag Veteraner Røde Stjerne Aasum 01/10 onsdag Old Boys Aasum AFK.Nyborg 05/10 søndag Serie 4 Aasum Næsby 05/10 søndag Serie 3 Aasum Kildemosen 11/10 lørdag Serie 3 Dalby Aasum 11/10 lørdag Serie 4 Campus Aasum 18/10 lørdag Serie 4 Aasum TPI 18/10 lørdag Serie 3 Aasum Røde Stjerne

25 Motionsgymnastik Mandag d. 1. september kl starter motionsgymnastik for damer i Aasum Forsamlingshus under ledelse af Jytte Storm. Badminton Mandag d. 1. september starter badmintonsæsonen i Aasum Forsamlingshus. Der spilles både mandag og torsdag. Tilmelding på telf Lancier Lancier starter torsdag d. 25.september kl Der danses hver anden torsdag i Aasum Forsamlingshus. Andespil Aasum Idrætsforening afholder andespil i klubhuset onsdag d. 5 november og torsdag d. 2. december. Begge aftner startes kl På billedet ses Leif Nielsen, som på sin 70 års fødselsdag får overrakt Aasum Idrætsforenings æresnål af formand Preben Schack.

26 Har du hørt..? I højt solskin blev årets petanqueturnering afholdt d. 17. august. Der blev startet med at skåle i pernod for god og fair kamp, og efter mange spændende dyster blev vinderne af Aasum Open 2003 fundet. Det vindende hold, der bestod af Bente, Poul og Martin, var glade for den fine vandrepokal. Mandagen efter petanqueturneringen mødte to af deltagerne hinanden i en brillebutik. Både Helge og Sinnet var ved at bestille nye briller. Det siger måske en del om deres præstation under turneringen!! Behøver det nævnes, at begge var blandt taberne??

27 Adresseliste for Aasum Sogn Kirkekontoret Sognepræst Birthe Røndrup Hansen N. H. Ellekilde Mindelundsvej 110 Mindelundsvej 45 Tlf Tlf Tirsdag, torsdag og Tirs., ons., fre. kl fredag kl tors Hjælpepræst Graver Marianne Nørsøller Poul Erik Isaksen Fynshovedvej 322 Tlf Tlf Mobil Træffes efter aftale. kl undt. man. Menighedsrådet Organist Formand Hans Brehm Hanne Bergholdt Jensen Egeholmen 7 Slagenvej 1, Aasum Tlf Tlf Beboerforeningen Bylauget Formand Oldermand Sinnet Bunde Mogens Burmølle Karetmagerstræde 10 Staupudevej 10 Tlf Tlf Forsamlingshusets bestyrelse Idrætsforeningen Formand Formand Henning Larsen Preben Schack Gartnervænget 4 Ryttervejen 14 Tlf Tlf Klubhuset tlf Forsamlingshuset Ryttervejen 19 Tlf

28 Regnvejrsstemning på en våd sankthansaften års fødselsdagsfest ved petanquebanen: Når jeg har tygget færdig, banker jeg morfar i petanque

Nr. 1 september, oktober, november 2002 1. årgang

Nr. 1 september, oktober, november 2002 1. årgang Nr. 1 september, oktober, november 2002 1. årgang Indhold i dette nummer: Sognebladet Side 3 Meddelelser fra kirken Side 5 Aktivitetskalender Side 10 Aasum Sogns Beboerforening Side 12 Portræt af en aasumbo

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Aasum Sogneblad. H.C. Andersen Skoven. Nr. 17 2005 november og december 2005 4. årgang. Foto: Frederik

Aasum Sogneblad. H.C. Andersen Skoven. Nr. 17 2005 november og december 2005 4. årgang. Foto: Frederik Aasum Sogneblad Nr. 17 2005 november og december 2005 4. årgang H.C. Andersen Skoven Foto: Frederik Indhold i dette nummer: Nyt fra redaktionen Side 3 Præsterne har ordet Side 4 Gudstjenester Side 6 Nyt

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske Brugerbladet Udgives af Brugerrådet Atkærcenteret. Februar, April, Juni, August, Oktober, December Har du noget, du gerne vil have, bladet skal skrive om, så kontakt: Peter på tlf. 35 11 04 15 Brugerbladet

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej for Sogn Her bor de... nternetadresser... 9, 9, tlf. 46 97 41 46 14 41 14 tlf. 97 jjs@km.dk jjs@km.dk Stoltenberg Stoltenberg Højgårdsparken 90, 90, Højgårdsparken tlf. 97 tlf. 46 97 50 46 52 50 52 aaserobert@gmail.com

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN august 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 10 2004 Juni, juli og august 2004 3. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 10 2004 Juni, juli og august 2004 3. årgang Aasum Sogneblad Nr. 10 2004 Juni, juli og august 2004 3. årgang Indhold i dette nummer: Meddelelser fra kirken Side 3 Aasum sang Side 12 Aktivitetskalender Side 14 Aasum Sogns Beboerforening Side 18 Læserbrev

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 8 2004 Februar og marts 2004 3. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 8 2004 Februar og marts 2004 3. årgang Aasum Sogneblad Nr. 8 2004 Februar og marts 2004 3. årgang Indhold i dette nummer: Meddelelser fra kirken Side 3 Aasum Forsamlingshus Side 9 Oplevelser og minder under besættelsen Side 10 Aktivitetskalender

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Februar og marts 2013

Februar og marts 2013 Februar og marts 2013 Ved julefrokosten fik en repræsentant fra hver afdeling en konvolut med indhold fra Lyngparkens Venner så de kunne julehygge sig sammen med beboerne. Aktiviteter på Lyngparken i Februar

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 29 2008 September, oktober og november 2008 7. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 29 2008 September, oktober og november 2008 7. årgang Aasum Sogneblad Nr. 29 2008 September, oktober og november 2008 7. årgang Bladet udgives af: Aasum Sogns Menighedsråd, Aasum Sogns Beboerforening, Aasum Bylaug og Aasum Idrætsforening. Redaktionsudvalget:

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 2 2002 november, december, januar 2003 1. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 2 2002 november, december, januar 2003 1. årgang Aasum Sogneblad Nr. 2 2002 november, december, januar 2003 1. årgang Indhold i dette nummer: Nyt fra redaktionen Side 3 Meddelelser fra kirken Side 4 Bylauget Side 11 Aktivitetskalender Side 14 Aasum Sogns

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 3 Februar og marts 2003 2. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 3 Februar og marts 2003 2. årgang Aasum Sogneblad Nr. 3 Februar og marts 2003 2. årgang Indhold i dette nummer: Meddelelser fra kirken Side 3 Middelalderstemning i kirken Side 12 Aktivitetskalender Side 14 Aasum Sogns Beboerforening Side

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 25 2007 Oktober, november og december 2007 6. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 25 2007 Oktober, november og december 2007 6. årgang Aasum Sogneblad Nr. 25 2007 Oktober, november og december 2007 6. årgang Indhold i dette nummer: Fra kirken Side 3 Aasum Sogns Beboerforening Side 14 Aktivitetskalender Side 16 Aasum Sogns Beboerforening

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Velkommen tilbage til skolen!

Velkommen tilbage til skolen! ildeskolenyt! - f jo O Velkommen tilbage til skolen! Godt Nytår! En dejlig juleferie er overstået og vi skal i gang med anden halvdel af skoleåret 2007-2008. Januar 2008 8. årgang nummer 1 Kildeskolen

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kløverbladet Oktober 2007

Kløverbladet Oktober 2007 Kløverbladet Oktober 2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Fra Erland Side 4: Huset i oktober Side 5: Tillykke Side 6: Dødsfald og Velkommen Side 7: Visens Venner underholder Side 8: Fællesaktiviteter Side

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Mølleavisen Maj 2015. Hvad var det bedste ved revyen?

Mølleavisen Maj 2015. Hvad var det bedste ved revyen? Mølleavisen Maj 2015 Så fik vi afsluttet vores revy. Vi syntes selv den var helt fantastisk. Men det var hårdt med 4 forestillinger, men vi synes, at vi klarede det så godt. Vi var lidt skuffede over,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Nyhedsbrev No. 10 juni 2014 33. Årg. Grundlovsmødet 2014 Årets grundlovstaler. Anders Lund Madsen

Nyhedsbrev No. 10 juni 2014 33. Årg. Grundlovsmødet 2014 Årets grundlovstaler. Anders Lund Madsen Nyhedsbrev No. 10 juni 2014 33. Årg Grundlovsmødet 2014 Årets grundlovstaler Anders Lund Madsen Kom til Grundlovsmøde på Øse Efterskole Torsdag den 5. juni Anders Lund Madsen taler kl. 16. Fri entrè Tag

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING EFTERÅR 2015 LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING ...FØLG OS PÅ FACEBOOK Slægtsforskercafé Udflugt til Viborg Museum Vi tager på udflugt til Viborg

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS 23. Årgang nr. 3 1. marts - 1. april 2013 IS 0906-6519 SKULDERBLADET for Nørre Søby og omegn I lyst og nød Når man i denne tid passerer det gamle plejehjem Humlehaven, bliver man let lidt trist til mode

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen:

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen: Til jule-pynte-dagen var der som sædvanlig rigtig god opbakning. En af de dage, jeg altid ser frem til det er simpelthen bare så hyggeligt. Tusind tak til Bruger-/Pårørenderådet for et godt arrangement

Læs mere

OSTEN P FALKE maj 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE maj 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN maj 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN AKTUELT I DENNE MÅNED Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Tekster: 732, 549, 573, 552, 788 Tekster: Sl. 23, sl , Matt

Tekster: 732, 549, 573, 552, 788 Tekster: Sl. 23, sl , Matt Tekster: 732, 549, 573, 552, 788 Tekster: Sl. 23, sl 139.1-12, Matt. 5.13-16 Forleden var jeg på Frederiksberg kirkegård. Det er jeg som regel, når jeg er i København, fordi jeg har en nevø, der er begravet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.16,16-22 Der var ét billede i denne prædiketekst, som nogle her

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 33 2009 September, oktober og november 2009 8. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 33 2009 September, oktober og november 2009 8. årgang Aasum Sogneblad Nr. 33 2009 September, oktober og november 2009 8. årgang Indhold i dette nummer: Nyt fra redaktionen Side 3 Fra kirken Side 4 Aasum Sogns Beboerforening Side 14 Arrangementer i Seden Side

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere